Informatie vdw Subsidiedesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie vdw Subsidiedesk"

Transcriptie

1 Informatie vdw Subsidiedesk PremieScan WGA-ControlScan ERD-Scan Opleidings- en scholingsscan Wazo-Scan StageScan ESF-Scan vdw-control vdw Subsidiedesk van der Waalsstraat LA Terneuzen

2 Inhoudsopgave Pagina vdw Subsidiedesk 3 No Cure No Pay 3 Werkwijze 3 Producten 4 5 Praktijkvoorbeeld financiële risico s 6 Impressie opdrachtgevers en referenties 7 13 Samenwerkingspartners 14 Onze mensen Algemene leveringsvoorwaarden

3 vdw Subsidiedesk vdw Subsidiedesk is al 10 jaar actief op de subsidiemarkt. We ontwikkelen continue nieuwe inzichten en methodieken. Voor onze klanten hebben wij inmiddels ruim 50 miljoen euro subsidie verdiend en premies hersteld. Daar zijn we trots op! We blijven vooraan staan als er nieuwe subsidiemogelijkheden zijn. We zorgen ervoor dat we specialist blijven. Daarom krijgt vdw Subsidiedesk subsidiemogelijkheden van de grond die in eerste instantie onmogelijk lijken. Op onze website vindt u meer informatie. vdw Subsidiedesk staat voor: - dynamische organisatie - enthousiaste medewerkers - korte lijnen, één aanspreekpunt - uitstekende subsidiekennis - aantoonbare referenties - uitgebreid netwerk - no-nonsense cultuur - eerlijk en betrouwbaar - No Cure No Pay - creatief - heldere taal - afspraak is afspraak - deskundig No Cure-No Pay vdw Subsidiedesk werkt op basis van zuiver No Cure No Pay, geen vaste kosten, geen voorschotten. Wij vragen een percentage over de door ons gerealiseerde subsidies en kostenbesparingen. En uiteraard pas nadat u de bedragen daadwerkelijk ontvangen heeft. Werkwijze Middels onze scans voeren wij bij onze opdrachtgevers een zo breed mogelijke audit uit om op alle gebieden terug in control te komen. Al onze producten richten zich op het minimaliseren van de kostenstromen en het repareren van ten onrechte toegerekende gelden of gemiste gelden. Door regelmatig veranderende wet- en regelgeving, de gedeelde verantwoordelijkheid van financiën, personeelszaken en de salarisadministratie, het ontbreken van specifieke knowhow en het hebben van beperkte tijd, blijven gelden liggen waar een organisatie overduidelijk recht op heeft. In de meeste gevallen kunnen wij met onze scans tot meer dan 1% van de totale SV loonsom herstellen! 3

4 Producten PremieScan vdw Subsidiedesk heeft zich volledig gespecialiseerd in de wet PEMBA/WIA. Naast de juridisch inhoudelijke beoordeling van betaalde WAO/WGA premies beoordeelt vdw Subsidiedesk de dossiers die ten grondslag liggen aan de te betalen premies medisch inhoudelijk. Vaak blijkt dat op de lijst arbeidsgehandicapten personen staan die hier op medisch inhoudelijke gronden niet thuishoren. De Premievrijstelling oudere werknemers is tevens onderdeel van de PremieScan. Overigens blijft de scan puur administratief, medewerkers worden niet persoonlijk benaderd! Controle op mogelijk aanvechtbare dossiers en uiteraard ook daadwerkelijk bezwaar kan voor de jaren 2007 t/m heden een aanzienlijk financieel voordeel opleveren. WGA-ControlScan De WGA-ControlScan is een doorlopend proces: iedere werknemer die nieuw in de WGA komt, wordt door onze arts in bezwaar getoetst op juistheid van de UWV-beslissing. Doel is om voor iedere onterechte nieuwe WGA-er de WGA-uitkering in te trekken, of toekenning van IVA te bewerkstelligen. In beide gevallen heeft dit tot gevolg, dat de organisatie de komende 10 jaar is vrijgesteld van de uitkeringslast. ERD-Scan Het eigen risicodragen voor de WGA is een complex vraagstuk. De WGA wordt de komende tijd geprivatiseerd. De vraag is dus niet of eigen risicodragen een optie is, maar wat het meest geschikte moment is om uit het publieke bestel te stappen. vdw Subsidiedesk werkt met een eigen Arbo arts. Hierdoor kunnen wij zowel fouten in het verleden herstellen, alsmede lopende WGA ziektegevallen beoordelen op omzetting naar de IVA. Deze tweetraps werking zorgt er voor dat uw risico profiel bij private verzekering beduidend minder zal zijn, en dat besparingen op premies gemaximaliseerd worden. Besparing op de gedifferentieerde premie loopt hiermee op tot wel 30% of meer! Opleidings- en scholingsscan Voor personeel dat extern geschoold wordt, kunt u de WVA Onderwijs toepassen, u krijgt dan onder meer korting op de te betalen loonbelasting. In de praktijk gaat het om reguliere (door het ROC) erkende en gecertificeerde scholingsactiviteiten (Crebo-certificering), waarvoor de BBL-status duidelijk is, alsmede HBO-trajecten (Croho). vdw Subsidiedesk voert voor organisaties een volledige screening uit ten aanzien van de in de afgelopen jaren benutte subsidies en kostenbesparingen op het gebied van personeel en arbeid. Aan de hand van onze analyse stellen wij vast welke mogelijkheden wel of niet optimaal zijn toegepast. Het suppletieverzoek kan nog 5 jaar terugwerken, de analyse en uitwerking is een inspanning onzerzijds en zal verder nauwelijks of geen beslag leggen op de organisatie zelf. De mensen binnen vdw Subsidiedesk, die zich gespecialiseerd hebben in de uitvoering van de Opleidings- en scholingsscan zijn al jaren actief bij een groot aantal organisaties, dit bij zowel overheid, semi-overheid alsmede in de profit- en nonprofit sector. 4

5 Wazo-Scan Onze Wazo-Scan richt zich op fouten bij verzuim gerelateerd aan zwangerschap en bevalling. Door een grondige screening op aanmeldingsprocedures en voortgangsbewaking op ontvangst van uitkeringen kunnen misgelopen gelden hersteld worden. Tevens richten wij ons hier op onterechte toerekeningen door het UWV en hieruit voortvloeiende WGA premie. StageScan VWS heeft een stagefonds ingesteld omdat de komende jaren meer stageplaatsen in de zorg nodig zijn. Voor vergoeding uit het stagefonds komen alle instellingen in aanmerking die zorg leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet op de Jeugdzorg. Met onze StageScan zijn wij in staat de door VWS toegekende bedragen substantieel te verhogen. ESF-Scan Het ESF is één van de vier Structuurfondsen van de Europese Unie. Het is een belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden voor de beroepsbevolking. Wij scannen graag voor u hoe ESF een belangrijke bijdrage kan leveren aan uw extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt. vdw-control Als aanvulling op onze Scans, waarbij kostenstromen zijn geminimaliseerd en onterecht toegerekende en gemiste gelden zijn gerepareerd, hebben wij vdw-control ontwikkeld: een optimale ondersteuning voor onder andere P&O, financiën en salarisadministratie. vdw- Control richt zich op de ontwikkelingen in de toekomst met betrekking tot de sociale wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat personeelsbestanden en dossiers geactualiseerd zijn en blijven. vdw-control signaleert en biedt de meest optimale controle en besparingen op het gebied van subsidies en premies voor nu en later, geeft de meest actuele kennis en hulp op het gebied van de steeds veranderende wet- en regelgeving binnen een organisatie. 5

6 Praktijkvoorbeeld financiële risico s (organisatie met medewerkers en een SV loonsom van ,-) totaal benutte schade/reparatie mogelijkheden onterechte loondoorbetaling bij no-risk onterechte toerekening WGA uitkering geen signalering wet Amber te lage vergoeding WAO uitkeringen te lage vergoeding WGA uitkeringen onterechte doorbelasting AO lasten door UWV niet benutte verkorte wachttijd optimalisatie WGA/WIA (eigenrisicodragerschap) niet volledig benutten van ouderenkorting (VPO) loondoorbetaling zwangere werkneemsters niet benutte vangnetgelden niet benutte premiekorting niet opgevraagde onderwijssubsidies (WVA) geen optimale toepassing afdrachtvermindering niet opgevraagde vergoedingen bij regres niet volledig benutten subsidies bij werknemers niet toepassen branche gerichte subsidies (o.a. stagefonds, WBSO, interne opleidingen, ESF) Totaal jaarlijks ,- reparatie bij medewerkers vdw Subsidiedesk verdient doorgaans 1,0% van de loonsom terug. Deze inschatting is gebaseerd op concreet in de praktijk behaalde resultaten. Met andere woorden: per medewerkers kunnen wij zo n ,- repareren. Alle werkzaamheden worden volledig door ons uitgevoerd (zoals het opzoeken van de gegevens, het kopiëren, het invoeren in onze database, de analyse, het opstellen van het herzieningsverzoek, de correspondentie, de contacten met UWV en Belastingdienst en het eventueel voeren van bezwaar of beroep) waarbij wij volledige privacy garanderen. De betreffende medewerkers merken niets van de uitvoering van de scan, dit blijft volledig administratief. 6

7 Impressie opdrachtgevers en referenties 7

8 8

9 Referenties vdw Subsidiedesk heeft meer dan 50 miljoen euro voor haar klanten verdiend, zowel profit als non-profit. Onderstaand volgt een overzicht van onze klanten en referenties: Non-profit Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen UMC St Radboud Isala klinieken Zwolle Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Atrium Medisch Centrum Heerlen Westfriesgasthuis Hoorn Schroeder Den Haag Dichterbij Malden Zorggroep Mondriaan Heerlen Reinaerde Utrecht Aveant Utrecht Zorggroep Zuid-Gelderland Fatima Carante Groep Combiwel Amsterdam Travers Welzijn Zwolle Stichting Mooi Den haag Welzijnsgoep Parkstad Limburg De Waerden Heerhugowaard SIG Heemskerk Solis Zorggroep Deventer TriviumMeulenbeltZorg Almelo Zorgpartners Midden-Holland Florein Zorg Leidschendam Zorgstroom Middelburg Trivium Lindenhof Rotterdam SGZ Zoetermeer Groot Klimmendael Arnhem Sophia Revalidatie Den Haag Vijverdal Maastricht GGZ Eindhoven GGZ Breda Groenhuysen Roosendaal Severinus Veldhoven Zorgcentra Rivierenland Tiel St. tantelouise Bergen op Zoom Bouman GGZ OCK Het Spalier Kennemerland Maastro Clinic Maastricht Carion Dieren Gewest Gooi en Vechtstreek Ribw Heuvelland & Maasvallei 9

10 Vivantes Zorggroep Geleen GGD West Brabant GGD Hart van Brabant Welzijn Groesbeek Ganzestad Goes Verenigde Zorgcentra Schijndel Regionale AmbulanceVoorziening Disck Rotterdam Werkgeversinstituut Rotterdam Kalorama Beek-Ubbergen RIBW Haarlem Profit Essent Detailresult Services Sassenheim SNS REAAL Zwitserleven Mexx Europe B.V. Safran Morpho Haarlem Neckermann St. Jansteen H.J. Heinz Company The Phone House American Express Amsterdam Boni Supermarkt Croon Elektrotechniek Rotterdam Den Hartogh Rozenburg The Security Company Amstelveen Wolter & Dros Nettorama Oosterhout Unamic HCN Almere Celavita Crawford Heerhugowaard Schouten & Nelissen Zaltbommel VSM Geneesmiddelen Alkmaar Nederrijn Groep Duiven van Arkel Gerechtsdeurwaarders Centocor Leiden Multi Hygiene Service Utrecht Inter Access Yara Sluiskil B.V. Mitsubishi Caterpillar Europe Nijhuis Bouw B.V. Rijssen De Hoop Terneuzen Barloworld Vianen 10

11 Overheid Provincie Limburg Gemeente Rotterdam Gemeente Den Haag Gemeente Breda Gemeente Eindhoven Gemeente Nijmegen Gemeente Alkmaar Gemeente Zwolle Gemeente Spijkenisse Gemeente Den Helder Gemeente Schiedam Gemeente Rijswijk Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Zeist Gemeente Assen Gemeente Gorinchem Gemeente Baarn Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Lochem - Gorssel Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Helmond Gemeente Houten Gemeente Huizen Gemeente Westland Gemeente Zundert Gemeente Zutphen Gemeente Lansingerland Gemeente Soest Gemeente Maassluis Gemeente Bunnik Gemeente Loon Op Zand Gemeente Uden Gemeente Hoogeveen Gemeente Bronckhorst Gemeente Rucphen Gemeente Montfoort Gemeente Best Gemeente Heemskerk Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Woudrichem Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Halderberge Gemeente Kampen Gemeente Eemnes Gemeente Blaricum Gemeente Woensdrecht 11

12 Gemeente Laren Gemeente Stadskanaal Gemeente Dronten Gemeente Ede Gemeente Albrandswaard Gemeente Dongen Gemeente Koggenland Gemeente Borsele Gemeente Sluis Onderwijs Erasmus Universiteit Rotterdam Open Universiteit Nederland Hogeschool van Amsterdam ROC Zadkine Rotterdam Hogeschool Rotterdam ROC Westerschelde ROC Nova College Haarlem Codarts hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem Pontes scholengemeenschap SSG Nehalennia Calvijn College Marklandcollege Reynaertcollege De Overlaat Zeldenrust-Steelantcollege Zwincollege CS de Hoven De Rede SW bedrijven BSW Breda Diamant Groep Tilburg Op/maat Hoorn DSW Zoetermeer WML Waalwijk Haeghe Groep Den Haag Pantar Amsterdam Drechtwerk Dordrecht Permar Ede NLW Groep Venray WHW-bedrijven Oud Beijerland Trion Kollum MareGroep Voorhout 12

13 Empatec Sneek De Welplaat Spijkenisse Dethon Terneuzen Emco Groep Emmen Licom Heerlen Promen Capelle a/d Ijssel Relim Landgraaf SWB Hengelo Wedeka Stadskanaal Alescon Assen Baanstede Purmerend BGS Schiedam Delta Zutphen DZB Leiden Iederz Groningen Impact Kampen Lander Geldermalsen Synergon Winschoten WNK bedrijven Alkmaar WVS Roosendaal Ability Uithuizen AM Groep Hoofddorp Ergon Eindhoven IW 4 Veenendaal Oostergo Dokkum Werkwijzer Oldenzaal Overige PGGM Zeist CBR Rijswijk CZ Zorgverzekeringen VTS Politie Nederland DAS Rechtsbijstand Verzekeringen Sagem Identification Haarlem Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders RAV Brabant Midden-West-Noord 13

14 Samenwerkingspartners Wij hebben diverse partners waarmee wij samenwerken. Onze samenwerkingspartners maken gebruik van onze expertise met betrekking tot het in de markt zetten van onze Scans. Andersom hebben wij toegang tot specifieke kennisgebieden bij onze partners waardoor wij onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. Onderstaand volgt een overzicht van onze samenwerkingspartners: OAZ Subsidieadvies Procurement Services Trias projecten, subsidies & management Prior Adviesgroep MHBO Nederland 14

15 Onze mensen vdw Subsidiedesk werkt met zelfstandig opererende medewerkers. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen. Onze medewerkers hebben een gedegen opleiding genoten en worden ondersteund door ons juridisch-medisch team en onze interne dienst. Vera van der Windt Wanny Madna Marcel Mouthaan Michel van der Hulst Gerben Nouse Michiel van der Windt Davida den Hamer

16 Martijn Belaert Angélique Stoffijn Remesh Gajadin Serge Janssen Edwald Segers Diederik Minneboo Shama Narain David van der Windt

17 Algemene Leveringsvoorwaarden vdw Subsidiedesk hanteert de volgende leveringsvoorwaarden. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij (respectievelijk hun rechtsopvolgers) die de opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: VDW Subsidiedesk. 3. Opdracht: de schriftelijke opdracht tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden (zie ook art. 1.8) 4. Werkzaamheden: advisering op het gebied van subsidies en kostenbesparingen en voorts al het geen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, doch in ieder geval omvattende die werkzaamheden zoals uitdrukkelijk in de opdracht vermeld. 5. Subsidie: een daadwerkelijk voordeel dat ter beschikking van de Opdrachtgever wordt gesteld door de subsidieverstrekker, alsook direct of indirect met de subsidie samenhangend ander voordeel, hoe ook genaamd, waaronder bijvoorbeeld begrepen aan de Opdrachtgever verschuldigde heffingsrente. 6. Subsidieverstrekker: instantie die (geld)middelen ter beschikking stelt en/of regelgeving uitvoert ter bevordering, stimulering, ondersteuning etc. van activiteiten. 7. Kostenbesparing: een daadwerkelijk voordeel dat niet ter beschikking wordt gesteld door een subsidieverstrekker, maar wordt verkregen door het toepassen van regelgeving met als doel het bewerkstelligen van een vermindering van gemaakte of te maken kosten, dan wel het realiseren van een positief effect op het budget, alsook een door de subsidieverstrekker afgegeven verklaring op grond waarvan een recht wordt verkregen op gehele of gedeeltelijke vrijstelling van wettelijke verplichtingen. 8. Opdrachtbevestiging: een opdrachtbevestiging of machtiging kan als een contract/ overeenkomst worden beschouwd indien deze door beide partijen is ondertekend. Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat de contactpersoon cq ondertekenaar van de Opdrachtgever gerechtigd is om verbintenissen te ondertekenen zodat de verbintenis als geautoriseerd en bindend kan worden beschouwd. De bevoegdheden tot ondertekening door vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer worden vermeld op de website van de Opdrachtnemer. Alle aanbiedingen, offertes en dergelijke van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een opdracht komt pas tot stand zodra opdrachtnemer de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever heeft ontvangen. Opdrachtnemer heeft het recht het aanbod binnen 10 dagen na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever te herroepen. Artikel 2 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of machtiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2. Offertes en overeenkomsten van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever ten tijde van de het tot stand komen van de offertes en overeenkomsten, is verstrekt. 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 4. Mondeling en/of telefonisch gemaakte afspraken zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien Opdrachtnemer deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd. Artikel 4 Uitvoering 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door de Opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens, die de Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en in de gewenste vorm in het bezit van de Opdrachtnemer komen. Daarnaast zullen de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de Opdrachtgever tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. De Opdrachtgever zal geen opdrachten geven aan derden, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, zonder overleg met de Opdrachtnemer. 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 3. De Opdrachtgever zal op verzoek van de Opdrachtnemer benodigde computerapparatuur, databestanden, kantoorruimte en communicatiefaciliteiten ter beschikking stellen, dit ter uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. 4. De Opdrachtnemer zal zich inspannen de te leveren diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de kwaliteitseisen, zoals omschreven in de opdracht, en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 17

18 5. Daarnaast zal de Opdrachtnemer zich inspannen de werkzaamheden overeenkomstig de planning en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren. Opdrachtnemer zal die inspanningen verrichten welke onder de gegeven omstandigheden op grond van de opdracht van haar kan worden verlangd, maar staat niet in voor het bereiken van een tastbaar of gewenst resultaat. 6. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de subsidieverstrekkende instantie, worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Duurt de betreffende oorzaak langer dan 6 maanden voort dan geeft dit aan Opdrachtnemer het recht deze opdracht op te zeggen. 7. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen of derden de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 8. Opdrachtgever dient voor de tijdige verzending van de door Opdrachtnemer aangeleverde stukken zorg te dragen. In het bijzonder ten aanzien van advisering over subsidies en kostenbesparingen is Opdrachtgever gehouden om de voor het verkrijgen van de subsidie dan wel het effectueren van de kostenbesparing benodigde stukken tijdig bij derden (bijv. de subsidieverstrekker) in te dienen. 9. De Opdrachtgever is gehouden om werkzaamheden met betrekking tot de opdracht uitsluitend en alleen door Opdrachtnemer te laten verrichten. Tenzij in de opdracht anders overeengekomen, verplicht Opdrachtgever zich gedurende de loop van de opdracht geen andere externe organisatie dan Opdrachtnemer de werkzaamheden, zoals in de opdracht vermeld, te laten verrichten. 10. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeren indien een subsidie wordt toegezegd of een kostenbesparing wordt geëffectueerd. Artikel 5 Geheimhouding 1. Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 2. Behoudens toestemming van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van offertes, opdrachtbevestigingen, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 4. In afwijking van art. 5 lid 1 tot en met 3 is het de Opdrachtnemer toegestaan om ten behoeve van commerciële doeleinden beperkte gegevens van de Opdrachtgever te gebruiken. Hierbij kan worden gedacht aan de naam inclusief logo van de Opdrachtgever, de omvang van subsidiebedragen en kostenbesparingen, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de Opdrachtgever en dergelijke. Deze gegevens kunnen bij andere klanten worden genoemd alsmede kunnen deze gegevens op de website van de Opdrachtnemer worden vermeld of in een folder worden opgenomen. Vorenstaande gegevens kunnen nooit betrekking hebben op personeelsgegevens en/of klantengegevens. De Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever als referentie gebruiken., behalve als specifiek is overeengekomen dat de Opdrachtgever hier geen toestemming voor geeft. Artikel 6 Intellectuele eigendommen 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever. 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan daardoor alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. 3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Artikel 7 Kosten en tarieven 1. Alle door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en omvatten slechts wat in de overeenkomst / offerte wordt gespecificeerd. 2. Indien Opdrachtnemer, zonder in de overeenkomst uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, andere diensten op zich heeft genomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 3. Tussentijdse veranderingen van het niveau van lonen en kosten, die Opdrachtnemer noodzaakt tot verandering van de tarieven, zullen worden doorberekend. 4. De gelden, zo nodig vermeerderd met kosten van ingeschakelde derden worden direct of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. 5. In het geval van No Cure No Pay wordt de pay berekend over de cure van de gerepareerde jaren met terugwerkende kracht en toekomstige jaren. De pay bedraagt 30% van de cure behalve indien schriftelijk uitdrukkelijk een ander percentage is afgesproken. 18

19 Artikel 8. Betaling 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 28 dagen na factuurdatum. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enig (financieel) nadeel samenhangend met door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht te verrekenen of anderszins te verhalen op Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer een rente van 1% per maand in rekening te brengen gerekend voor elke maand of gedeelte daarvan dat de betalingsoverschrijding plaatsvindt, tot de datum van complete voldoening. 3. Verschuldigdheid van het honorarium aan de Opdrachtnemer ontstaat eveneens indien Opdrachtgever zonder toestemming van Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, besluit tot het niet indienen, intrekken of niet voortzetten van een subsidieaanvraag dan wel het niet effectueren, intrekken of niet voortzetten van een kostenbesparende mogelijkheid. Hier bedoelde verschuldigdheid geldt eveneens indien door toedoen of nalatigheid voor de Opdrachtgever of door haar ingeschakelde personen, een subsidie of kostenbesparende mogelijkheid niet tijdig of correct bij derden wordt ingediend. 4. Indien de werkingsduur van de toegezegde subsidie of kostenbesparing zich uitstrekt voorbij het moment van beëindiging van de opdracht blijft Opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de daaruit nog voort te vloeien voordelen het overeengekomen honorarium aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Indien op het moment dat de opdracht eindigt nog subsidieaanvragen bij de subsidieverstrekker in behandeling zijn, dan wel door Opdrachtnemer voorbewerkte kostenbesparende mogelijkheden nog niet zijn geëffectueerd, dan blijft Opdrachtnemer gerechtigd terzake van de daaruit nog voort te vloeien voordelen de overeengekomen vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 6. Ten aanzien van door Opdrachtnemer tijdens de duur van de opdracht gesignaleerde subsidie en kostenbesparende mogelijkheden, die pas na het einde van de opdracht kunnen worden ingediend blijft Opdrachtnemer gerechtigd van de daaruit nog voort te vloeien voordelen de overeengekomen vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 7. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. 8. Is de Opdrachtgever in gebreke bij het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment van ontvangst van de betaling. 9. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. Artikel 9 Reclames 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame (zie hiervoor ook artikel 8) heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte kosten, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever al betaalde kosten. Artikel 10 Leveringstermijn 1. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 2. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde termijn. Artikel 11 Opzegging 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde, dan wel onbepaalde tijd zoals nader overeengekomen in de betreffende opdracht. 2. Met betrekking tot opdrachten voor onbepaalde tijd geldt een wederzijds in acht te nemen opzegtermijn van twee maanden. Wanneer één der partijen de opdracht wenst te beëindigen dan dient dit, met inachtneming van het vorenstaande, per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld. 3. Met betrekking tot opdrachten voor bepaalde tijd geldt een automatische verlenging van steeds één jaar wanneer niet uiterlijk twee maanden voor de afloopdatum van de opdracht door één van de partijen te kennen is gegeven de opdracht te willen beëindigen. Wanneer één van beide partijen de opdracht wenst te beëindigen dan dient dit met inachtneming van het vorenstaande, per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld. 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging door de Opdrachtgever is overgegaan, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een winstderving bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Deze winstderving betreft de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden maar bedraagt minimaal één derde deel (1/3) van de te verwachten opbrengsten. 19

20 Artikel 12 Aansprakelijkheid 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag zoals in lid 2 van deze bepaling is vastgelegd. 2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot een maximum van éénmaal het bedrag van de door Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht ontvangen gelden over de laatste 2 maanden, echter maximaal ,-. 3. Een reeks van samenhangende schades wordt als één schade beschouwd. 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtgever te weinig betaalde bedragen of herstel van andere fouten is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, aanvullende schade, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie en schade van derden, is tevens uitgesloten. 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming van een opdracht ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 7. Bijkomende voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. 8. De in de vorige leden van deze bepaling neergelegde toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. Artikel 13 Vervaltermijn Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na 3 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Artikel 14 Conversie Indien op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Artikel 15 Strijdige clausules In het geval dat deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen. 20

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISSX

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISSX ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISSX De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en op de uitvoering van overeenkomsten (van opdracht), waarbij ISSX partij is. Art. 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Syca b.v. System Care

Syca b.v. System Care Syca b.v. System Care ALGEMENE VOORWAARDEN SYCA B.V. 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent. 1.2 SYCA: SYCA B.V., gevestigd Weerdestein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

Kwaliteit Zorg Alternatieve Geneeswijzen. Hét keurmerk voor bekwame therapeuten.

Kwaliteit Zorg Alternatieve Geneeswijzen. Hét keurmerk voor bekwame therapeuten. Kwaliteit Zorg Alternatieve Geneeswijzen Hét keurmerk voor bekwame therapeuten. Index Pagina Inleiding 3 Voor de cliënt 4 Klachtenformulier 7 Voor de therapeut 8 Cliëntbeoordelingsformulier 10 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399).

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399). Algemene leveringsvoorwaarden Mediacaster BV. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399). Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

2.2 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene levering- en betalingsvoorwaarden 1Media Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: iedere partij die met 1Media in een contractuele relatie van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Artikel 1 Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: IJpelaar Projectmanagement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. INHOUD OVEREENKOMST. p1 / 8. ALGEMENE VOORWAARDEN van PROLOCATION B.V.

1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. INHOUD OVEREENKOMST. p1 / 8. ALGEMENE VOORWAARDEN van PROLOCATION B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van PROLOCATION B.V. 1. DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder a. algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap PROLOCATION.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Elan Arbeidsinterventie

Algemene Leveringsvoorwaarden Elan Arbeidsinterventie ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE INTERVENTIE OPDRACHTEN VERLEEND AAN ELAN ARBEIDSINTERVENTIE, GEVESTIGD TE ENSCHEDE, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER. A. ALGEMEEN: In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. Artikel 1 Toepassingsbereik en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker van deze

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie