Verslagperiode : 2 november 2012 t/m 30 januari Bestede uren in verslagperiode : 5.5 uren Bestede uren Totaal : 63.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagperiode : 2 november 2012 t/m 30 januari 2013 2013 Bestede uren in verslagperiode : 5.5 uren Bestede uren Totaal : 63."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 08 Datum: 30 januari 2013 Gegevens onderneming : DFS Daily Freight Service B.V. Faillissementsnummer : 11/291 F Datum uitspraak : 24 mei 2011 Curator : mr. P.J.M. Boomaars R-C : mr. D.A.EM. Hulskes Faillissementsmedewerker : mr. J.G.C. Scheurink (toestemming verleend op 31 mei 2011). Activiteiten onderneming : Het uitvoeren van internationaal transport en aanverwante activiteiten. Omzetgegevens : Vooralsnog onbekend. Personeel gemiddeld aantal : Vooralsnog onbekend. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeldt dat er 1 persoon werkzaam is. Verslagperiode : 2 november 2012 t/m 30 januari Bestede uren in verslagperiode : 5.5 uren Bestede uren Totaal : 63.7 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder is Joshuamont Limited. (Enig) aandeelhouder van Joshuamont Limited is volgens het uittreksel van The Companies Act Dudleyton Limited. Bestuurder van Joshuamont Limited is de heer Davy Louis Jeaninne Lens (Belgische nationaliteit). 1.2 Winst en verlies : Vooralsnog onbekend. 1.3 Balanstotaal : Vooralsnog onbekend. 1.4 Lopende procedures : Vooralsnog onbekend. Zie Verzekeringen : Vooralsnog onbekend. St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

2 1.6 Huur : Vooralsnog onbekend. Het laatst bekende (kantoor)adres van failliet was Hazeldonk 6049 te Breda. Volgens de advocaat van de aanvrager van het faillissement heeft de deurwaarder destijds een leeg pand aangetroffen en is failliet met onbekende bestemming vertrokken. De aanbiedende makelaar van het kantoorpand heeft een en ander ook zo bevestigd. 1.7 Oorzaak faillissement : Vooralsnog onbekend. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Vooralsnog onbekend. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeldt dat er 1 persoon werkzaam is. Tot op heden heeft zich nog geen personeel bij de curator gemeld, dan wel heeft de curator kunnen achterhalen of er nog personeel in dienst was. De curator gaat er vooralsnog vanuit dat er geen personeel meer in dienst was. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Vooralsnog onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t. Werkzaamheden : Achterhalen of er personeel in dienst is (geweest). Afgerond. 3. Activa Onroerende zaken : 3.1 Beschrijving : Er staan in het Kadaster geen onroerende 3.2 Verkoopopbrengst : Hoogte hypotheek : Boedelbijdrage : - Werkzaamheden : - zaken geregistreerd op naam van failliet. St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

3 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft nog niet de beschikking 3.6 Verkoopopbrengst : 3.7 Boedelbijdrage : 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. gekregen over de administratie. De curator is (nog) niet bekend met eventuele bedrijfsmiddelen. Werkzaamheden : De RDW is aangeschreven teneinde te achterhalen of er voertuigen op naam van failliet staan/stonden. Bij brief van 20 juni 2011 heeft de RDW medegedeeld dat er op naam van failliet geen kentekens staan of stonden geregistreerd. Afgerond. Voorraden/ onderhanden werk : 3.9 Beschrijving : De curator heeft nog niet de beschikking 3.10 Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : gekregen over de administratie. De curator is (nog) niet bekend met eventuele voorraden/onderhanden werk. Werkzaamheden : Trachten de administratie van failliet te achterhalen. Zie Afgerond. Andere activa : 3.12 Beschrijving : De curator heeft nog niet de beschikking 3.13 Verkoopopbrengst : gekregen over de administratie. De curator is (nog) niet bekend met eventuele andere activa. Werkzaamheden : Trachten de administratie van failliet te achterhalen. Zie Afgerond. St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : De curator heeft nog niet de beschikking gekregen over de administratie. De curator is (nog) niet bekend met eventuele debiteuren. Zie tevens punt Opbrengst : Tot op heden is er een bedrag geïnd van , Boedelbijdrage : , Werkzaamheden : Trachten de administratie van failliet te achterhalen. Zie Nebu Transportservices B.V. regelde voor failliet de teruggave van de buitenlandse BTW voor een percentage van 10% op basis van no cure no pay. Nebu Transportservices heeft zich bij de curator gemeld aangezien zij nog een tweetal aangiftes had om in te dienen. Het betreft een jaaraangifte voor Spanje ad 214,63 en een kwartaalaangifte voor Frankrijk ad 1.501,28. De curator heeft Nebu Transportservices verzocht de aangiftes in te dienen tegen een percentage van 10% op basis van no cure no pay. Het bedrag ad 1.501,28 is op 28 oktober 2011 overgemaakt aan de boedel. De kosten van Nebu Transportservices B.V. ad 178,65 zijn voldaan. Het bedrag ad is op 23 februari 2012 overgemaakt aan de boedel. De kosten van Nebu Transportservices B.V. ad 25,54 zijn St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

5 voldaan. Afgerond. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Vooralsnog onbekend. Tot op heden enkel een debetsaldo bij de ING Bank N.V. ad 249,26, hetgeen een concurrente vordering betreft. 5.2 Leasecontracten : Vooralsnog onbekend. 5.3 Beschrijving zekerheden : Vooralsnog onbekend. 5.4 Separatistenpositie : Vooralsnog onbekend. 5.5 Boedelbijdragen : 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Vooralsnog onbekend. 5.7 Reclamerechten : Vooralsnog onbekend. 5.8 Retentierechten : Vooralsnog onbekend. Werkzaamheden : Aangezien de administratie (nog) ontbreekt zijn de grote banken aangeschreven. Afgerond. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten : 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : - Werkzaamheden : - Doorstart : 6.3 Beschrijving : n.v.t. 6.4 Verantwoording : Opbrengst : Boedelbijdrage : - Werkzaamheden : - 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek. Niet aan voldaan. De volledige administratie van failliet ontbreekt. 7.2 Depot jaarrekeningen : In onderzoek. De gefailleerde St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

6 onderneming is opgericht op 7 juni De jaarrekening voor het jaar 2010 had uiterlijk op 1 februari 2012 dienen te zijn gedeponeerd. De jaarrekening voor het jaar 2010 is niet gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek. Gelet op de vereisten die in artikel art. 2:396 lid 1 BW staan genoemd wordt er vooralsnog van uit gegaan dat failliet op grond van artikel 2:396 lid 6 BW was vrijgesteld van het laten verrichten van een accountantsonderzoek. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. Vanwege het ontbreken van de administratie vooralsnog onbekend. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Ja. Er is niet voldaan aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW. Aldus heeft het bestuur volgens artikel 2:248 lid 2 BW haar taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Vanwege het ontbreken van de administratie van failliet vooralsnog onbekend. Werkzaamheden : Zie Afgerond. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Vooralsnog onbekend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Nog niet ingediend. Tot op heden ingediend , Pref. vord. van het UWV : Nog niet ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren : Vooralsnog onbekend. RSJ Transportes LDA is de aanvrager van het faillissement. De kosten van de St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

7 aanvraag bedroegen 1.714, Aantal concurrente crediteuren : Tot op heden: Bedrag concurrente crediteuren : Tot op heden ingediend: , Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing wegens gebrek aan baten. Werkzaamheden : De fiscus is aangeschreven. Daarnaast zijn de crediteuren aangeschreven waar na datum faillissement post van is ontvangen. Afgerond. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij : De curator heeft nog niet de beschikking gekregen over de administratie. De curator is (nog) niet bekend met eventuele procedures. 1. Op 6 juni 2011 heeft de curator een faxbericht ontvangen van mr. Melis, advocaat van DKPV-Incover BVBA, met betrekking tot een procedure bij de Eerste Kamer van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, België. ` Failliet en Daily Fruit Service C.V. zijn door DKPV-Incover BVBA in vrijwaring gedagvaard voor de hiervoor genoemde rechtbank. Mr. Melis heeft de curator gevraagd of deze de procedure namens failliet al dan niet wenst voort te zetten. Op basis van de processtukken heeft de curator het standpunt ingenomen dat failliet geen partij is in het geschil waarover geprocedeerd wordt. Daily Fruit Service C.V. St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

8 is wel partij in het geschil, doch deze is niet failliet. De curator heeft zodoende bij faxbericht van 23 juni 2011 mr. Melis bericht dat hij niet bereid is de procedure voort te zetten. 2. Op 21 juli 2011 heeft mevrouw mr. Vallenduuk telefonisch contact gezocht met de curator in verband met een gelopen procedure bij de rechtbank Breda. Volgens mevrouw mr. Vallenduuk zijn haar cliënten, Transportes Interbatalha LDA en P. Costa & C. Costa-Transportes LDA, bij herstelvonnis ten onrechte veroordeeld in de proceskosten ad 3.490,00 aangezien failliet geen verweer zou hebben gevoerd. Voorafgaand aan de procedure is er Door Transportes Interbatalha LDA en P. Costa & C. Costa-Transportes LDA conservatoir beslag gelegd op alle gelden welke Intersupply Shipstores B.V. aan failliet verschuldigd was of zou worden. Het beslag heeft volgens mevrouw mr. Vallenduuk een bedrag van circa ,00 geraakt. Bij brief van 21 juli 2011 is Intersupply Shipstores B.V. door de curator aangeschreven en in kennis gesteld van het faillissement met de vermelding dat in verband met het faillissement alle St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

9 beslagen van rechtswege zijn komen te vervallen, vanwege het faillissement niet bevrijdend kan worden betaald aan failliet en dat vorderingen die failliet op haar heeft toekomen aan de boedel. De curator heeft Intersupply Shipstores B.V. zodoende verzocht het bedrag dat het beslag had geraakt aan de boedel over te maken. Intersupply Shipstores B.V. heeft vervolgens een bedrag van ,00 overgemaakt. Een specificatie van de vorderingen die failliet op haar heeft is tevens opgevraagd, doch deze is nog niet ontvangen. De facturen waarop het bedrag ad ,00 betrekking heeft zijn op 9 augustus 2011 van Intersupply Shipstores B.V. ontvangen. Mr. K. Boemaars, die failliet in de procedure heeft bijgestaan, heeft bij brief van 18 juli 2011 Transportes Interbatalha LDA en P. Costa & C. Costa-Transportes LDA gesommeerd het bedrag ad 3.490,00 te voldoen. Bij brief van 22 juli 2011 heeft de curator mr. Boemaars bericht dat het bedrag ad 3.490,00 toekomt aan de boedel en hem verzocht zijn werkzaamheden te staken. De kantoorgenoot van mr. Boemaars, mr. Van Beek, heeft bij van 14 juli 2011 aangegeven dat de proceskosten inderdaad in de boedel St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

10 dienen te vallen. Daarbij heeft mr. Van Beek aan de curator de vraag voorgelegd of deze open stond voor het maken van afspraken omtrent de vordering van zijn kantoor op failliet indien hij namens de boedel de proceskosten zou weten te incasseren. De van 14 juli 2011 en de brief van de curator van 22 juli 2011 hebben elkaar vanwege de vakantie gekruist. De curator heeft vervolgens bij van 27 juli 2011 aangegeven het voorstel van mr. Van Beek niet te accepteren en mr. Van Beek verzocht de grosse van het vonnis aan hem toe te sturen. Daarbij is mr. Van Beek in de gelegenheid gesteld de vordering van zijn kantoor ter verificatie in te dienen. Mevrouw mr. Vallenduuk heeft aangegeven dat zij haar cliënten hoger beroep zal adviseren indien over wordt gegaan tot het incasseren van de proceskosten. Op 14 september 2011 is aan de curator een appeldagvaarding betekent. De curator is gedagvaard om op 15 mei 2012 ter terechtzitting van het Hof s-hertogenbosch te verschijnen. De curator zal onderzoeken of het al dan niet zinvol is om in de procedure te verschijnen. De curator zal zich niet in de procedure stellen aangezien de boedel hierbij niet is gebaat. Indien de curator in het geding St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

11 zou verschijnen is de boedel griffierechten verschuldigd en zou een eventuele veroordeling leiden tot een boedelschuld wat betreft de proceskostenveroordeling. Bij een verstekarrest blijft het bij een eventuele veroordeling bij een concurrente vordering. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat het Hof de vordering afwijst. In dat geval dienen Transportes Interbatalha LDA en P. Costa & C. Costa-Transportes LDA alsnog de proceskosten in eerste aanleg aan de boedel te voldoen. Tot op heden hebben zij echter geweigerd de proceskosten aan de boedel te betalen. Mr. Vallenduuk beschikt, naar eigen zeggen, nog over meer informatie over failliet en eventuele debiteuren. Bij brief van 5 augustus 2011 is mevrouw mr. Vallenduuk verzocht haar cliënten te verzoeken het bedrag ad 3.490,00 over te maken aan de boedel. Daarnaast is mevrouw mr. Vallenduuk verzocht de curator te voorzien van de informatie waarover zij kennelijk beschikt. Mevrouw mr. Vallenduuk is hiertoe niet bereid gebleken aangezien de boedel geen afstand doet van aanspraak op de griffierechten zoals hiervoor genoemd. Uit de laatste van mevrouw mr. Vallenduuk volgt tevens dat de overige informatie met betrekking tot eventuele debiteuren van failliet niet op harde St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

12 gegevens is gebaseerd. Volgens mevrouw mr. Vallenduuk betreft het mogelijk nog 1 of 2 andere debiteuren waar wellicht wat te halen is. 9.2 Aard procedure : Beide procedures betroffen een incassoprocedure. 9.3 Stand procedure : Beiden afgerond, met dien verstande dat er nog hoger beroep kan worden ingesteld door Transportes Interbatalha LDA en P. Costa & C. Costa-Transportes LDA. Zie punt 9.1. Op 14 september 2011 is aan de curator een appeldagvaarding betekent. De appeldagvaarding is echter niet geïntroduceerd bij het Hof s-hertogenbosch. Nadien is er ook geen herstelexploot uitgebracht zodat de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken. Het vonnis d.d. 13 juli 2011 heeft aldus kracht van gewijsde. Werkzaamheden : Trachten de administratie van failliet te achterhalen. Zie Overleg met mevrouw mr. Vallenduuk en mr. Boemaars/mr. Van Beek met betrekking tot de procedure zoals hiervoor genoemd onder 2. Het overleg is afgerond. De curator zal onderzoeken of de beslissing inzake de proceskosten op grond van artikel 7 van de St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

13 verordening tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet betwiste schuldvorderingen ((EG) nr. 805/2004) als EET (Europese Executoriale Titel) kan worden Aangemerkt. Indien dit het geval is kan de curator de rechter verzoeken de beslissing te waarmerken als EET, zodat deze zonder exequatur in Portugal executabel is. Gebleken is dat de beslissing niet kan worden gewaarmerkt als EET aangezien Transportes Interbatalha LDA en P. Costa & C. Costa-Transportes LDA, alvorens de rechtbank het herstelvonnis d.d. 13 juli 2011 heeft gewezen, verweer hebben gevoerd tegen de toewijzing van de proceskosten. Aldus is niet voldaan aan het vereiste van een onbetwiste schuldvordering. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : In dit stadium nog niet aan te geven. De termijn voor het afwikkelen van het faillissement is afhankelijk van het door het Hof s-hertogenbosch te wijzen vonnis. Het faillissement zal worden voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling Plan van aanpak : Lopende zaken afwikkelen Indiening volgend verslag : N.v.t. Werkzaamheden : Afgerond Opmerkingen : De bestuurder van failliet is tot op heden onvindbaar. Daarbij ontbreekt de volledige St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

14 administratie, zodat het (nog) niet mogelijk is om eenvoudige de rechten en plichten van failliet af te leiden. Onderzoek naar de bestuurder, de heer Lens, heeft doen blijken dat de heer Lens tevens bestuurder is van de gefailleerde vennootschap LD Express BVBA uit Arendonk, België. Zodoende is de curator van laatstgenoemd faillissement, mr. J. Cauwenberg, aangeschreven met de vraag of hij bekend is met de woon- en/of verblijfplaats van de heer Lens. Mr. Cauwenberg heeft het laatst bij hem bekende adres doorgegeven, hetgeen gelijk is aan het adres dat reeds door de curator is achterhaald. De heer Lens is op dit adres aangeschreven. Daarnaast heeft Mr. Cauwenberg aangegeven dat mr. T. Robeyns de advocaat is van de heer Lens. Mr. Robeyns is zodoende aangeschreven met het verzoek informatie over de woon- en/of verblijfplaats van de heer Lens kenbaar te maken of, indien hij hier niet over beschikt, de heer Lens, bij de eerste mogelijkheid die zich voordoet, te verzoeken contact op te nemen met de curator. Tot slot heeft mr. Cauwenberg aangegeven dat de heer Lens zich naar alle waarschijnlijkheid in Brazilië St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

15 bevindt. Nu is gebleken dat ook mr. Boemaars failliet heeft bijgestaan is ook mr. Boemaars aangeschreven met het verzoek de curator te voorzien van informatie over de woon- en/of verblijfplaats van de heer Lens. Mr. Boemaars is hiermee niet bekend. Stand boedelrekening : ,65. Breda, 30 januari 2013 Mr. P.J.M. Boomaars Curator Het openbaar faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Ondanks dat de informatie in dit openbaar faillissementsverslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en/of juistheid van het openbaar faillissementsverslag. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan en/of mag worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 20 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 20 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 20 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap MNU Management BV Faillissementsnummer : 11/594 F Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap GeoMar BV Faillissementsnummer : 10/631 F Datum uitspraak : 16 november 2010 Curator : mr. P.J.M.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie