Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie"

Transcriptie

1 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 2013 Onze missie Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

2 ND Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

3 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 28 januari 2013 & 23 april 2013 Manifest voor de Lokale Democratie Op 28 januari 2013 vond de startbijeenkomst van de Burgerinitatiefgroep Lokale Democratie plaats. Netwerk Democratie is een van de initiatiefnemers. De Burgerinitatiefgroep Lokale Democratie zet zich in voor het verstevigen van de democratie op lokaal niveau. Dit project richt zich op: 1. Het opnieuw vormgeven van lokale democratie in de participatiesamenleving 2. Het behoud van lokale democratie na het opheffen van de stadsdelen 3. Het opnieuw definiëren van de rol van maatschappelijke initiatieven en burgerinitiatieven in het behoud van de lokale democratie 4. Het herdefiniëren van professionele en bestuurlijke ondersteuning van burgers in de participatiesamenleving Dit project is inmiddels uitgegroeid tot een alliantie waar 120 burgers, burgerorganisaties en lokale politici zich bij hebben aangesloten. Bezoekers 120 Partners: Pakhuis de Zwijger, de Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie 5 februari 2013 Lancering Voorjebuurt Amsterdam Noord Netwerk Democratie organiseerde op 5 februari de lancering van het crowdfunding en crowdsourcing platform Voorjebuurt.nl in Amsterdam Noord. Voorjebuurt.nl is een platform dat burgerparticipatie op een innovatieve manier stimuleert door: 1. Nieuwe vormen van financiering voor burgerprojecten te realiseren 2. Burgerinitiatieven onafhankelijk maken van overheidsgeld 3. Inspelen op veranderende rollen tussen overheid, burger en markt Verslag is te lezen: Bezoekers 55 Partners: Nederland Kennisland, Deelraad Amsterdam Noord 14 februari 2013 isamenleving 2030 Op 14 februari 2013 vond de bijeenkomst isamenleving 2030 plaats. Netwerk Democratie organiseerde deze bijeenkomst samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De isamenleving 2030 bijeenkomst beoogde: 1. Het uitwerken van toekomstscenario s van de informatiesamenleving 2030 door experts uit openbaar bestuur, wetenschap, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld 2. Knelpunten signaleren t.a.v. democratie, burgerrechten en sociaaleconomische verhoudingen in de informatiesamenleving 3. Een basis leggen voor de toekomstige beleidsagenda voor de overheid op het gebied van informatisering Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst is hier te lezen: uploads/advies-minbzk-definitief.pdf Bezoekers 77 Partner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 15 maart 2013 EYCA Kick Of Jaar van de burger Netwerk Democratie is nationaal coördinator van de Europese Alliantie voor het Jaar van de Burger (de EYCA). Het doel van deze Europese alliantie is om met een groot aantal burgerorganisaties gezamenlijk een beleidsadvies te schrijven vanuit het perspectief van de burger. Netwerk Democratie nam als nationaal coördinator deel aan de EYCA werkgroepen. Het beleidsadvies zal eind 2013 worden aangeboden aan vicepresident van de Europese Commissie Vivane Reding. Doel van de Kick Off bijeenkomst: 1. Opzetten van nationaal netwerk in het kader van het Europees Jaar van de Burger 2. Nationaal klankbord opzetten voor de Nederlandse bijdrage aan het beleidsadvies 3. Geluiden van burgerorganisaties signaleren t.a.v. de EU en de Europese democratie 4. Stimuleren van het gezamenlijk opzetten van activiteiten en projecten 5. Burgers en burgerorganisaties in Nederland vragen hoe we het Europese Jaar van de Burger succesvol kunnen maken Bezoekers 45 Partners: EYCA, Huis van Europa. Netwerk na afloop van de bijeenkomst: European Alternatives, Nieuws in de Klas, Boerenfluitjes, SICA, Felix Meritis, ProDemos. Tanja Jadnansing (PvdA), VNG en GGZ Nederland. 19 maart 2013 Datajournalism Mesmerizing, Mobilizing or Misleading Draagt datajournalistiek bij tot betere informatievoorziening? Met die vraag organiseerde Netwerk Democratie in samenwerking met Waag Society en Pakhuis de Zwijger de bijeenkomst Datajournalism Mesmerizing, Mobilizing or Misleading, tijdens de tweede editie van Big, Open & Beautiful. De bijeenkomst richtte zich op: 1. De impact van big data en informatiestromen op maatschappelijke ontwikkelingen 2. De mogelijkheden van big data voor politieke lobbyisten, journalisten en burgers 3. De effecten van het Europees Patiënten Dossier (EPD) en de OV-chipkaart en dergelijke projecten op privacy en burgerrechten 4. De rol van datajournalistiek op het informeren van burgers in een democratische samenleving 5. De mogelijkheden om met data maatschappelijke trends te verklaren en voorspellen 6. De impact op machtsverhoudingen kennis en informatie = macht Bezoekers 120 Partners: Waag Society, Pakhuis de Zwijger 25 tm 29 maart 2013 Workshop Behind de Screens of Internet Het internet wordt door velen gezien als een plek waar vrijelijk informatie gedeeld wordt. Sociale media dragen bij aan het creëren van een groot, open netwerk over de hele wereld. Netwerk Democratie ondersteund dit idee maar wil ook zichtbaar maken dat het World Wide Web (www) ook een donkere keerzijde heeft. Netwerk Democratie, Waag Society en antropoloog Dorien Zandbergen organiseerden in het kader van het project Forms of Today s Future de Networkshop Behind the Screens of the Internet. De vijfdaagse workshop werd gegeven door de hackers/kunstenaars/docenten Julian Oliver en Danja Vasiliev met als doel:

5 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 1. Inzicht krijgen in de politieke, institutionele en materiele infrastructuur van het internet 2. Inzicht krijgen in de onderliggende machtsstructuren 3. Begrijpen hoe belangrijk het bewaken van privacy en burgerrechten op het www is 4. Het zelf leren besturen van een computer en beveiligen ervan Deelnemers 25 Partners: Waag Society, Universiteit van Leiden 28 maart debat 2013 Debat: Onder de motorkap van het internet In het kader van de Networkshop organiseerde Netwerk Democratie het debat: Onder de motorkap van het internet. Tijdens het debat Onder de motorkap van het internet gingen opinieleiders en denkers met aanwezigen in gesprek over de thema s: 1. Democratie in de informatiesamenleving 2. Machtsstructuren in de informatiesamenleving 3. Hoe verhouden bestuurders en burgers zich tot de machtsrelaties in de informatie samenleving Bezoekers 60 Partners: Waag Society, Universiteit van Leiden, Marietje Schaake D april 2013 Lancering Volgdewet.nl met symposium Gij zult openbaarmaken Op 25 maart 2013 lanceerde Netwerk Democratie het project Volgdewet. De website Volgdewet.nl werd gepresenteerd tijdens het symposium Gij zult openbaar maken. Een symposium dat Netwerk Democratie organiseerde in samenwerking met de Raad voor openbaar bestuur (Rob) en de Universiteit Leiden. Het symposium vormde onderdeel van het discussietraject n.a.v. het Rob-rapport Gij zult openbaar maken. Een symposium over: 1. Transparantie in het openbaar bestuur en wetgevingsproces 2. De rol van burgers in de totstandkoming van wetgeving 3. Accountability van politici / bestuurders 4. Het creëren van draagvlak vanuit de samenleving voor nieuwe wetgeving 5. Met wetenschappelijke presentaties van Prof. Drs. Wallage (Rob), Mr. dr. Ten Napel (Universiteit Leiden), mr. dr. Munish Ramlal (Nationale Ombudsman) dr. Stephan Grimmelikhuijsen (UU) en mr. Reijer Passchier (Universiteit Leiden 6. Met presentaties over de politieke implicaties door Arjan el Fassed (GroenLinks, Open State Foundation), Charlotte Maas (Telderstichting) en Guido van Enthoven (IMI) Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst: Bezoekers 75 Partners: Rob, Universiteit van Leiden

6 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie Volgdewet.nl Om transparantie te bevorderen startte Netwerk Democratie het project Volgdewet. Met dit project worden de mogelijkheden van ICT ingezet voor het inzichtelijk maken van politieke besluitvorming rondom wetgeving, maar ook om de kennis en expertise van burgers op dit terrein te bundelen. Het project omvat de volgende activiteiten: 1. De website Volgdewet.nl. 2. Op deze website wordt besluitvorming van specifieke wetten gevolgd door burgers 3. Worden medestanders gezocht om het draagvlak voor een wetswijzigingen te vergroten 4. Wordt kennis en expertise gedeeld 5. Geeft inzicht in de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden 6. Praktische obstakels voor de uitvoering van de wet in een vroeg stadium van de besluitvorming aan het licht brengen 7. Kwaliteit en efficiëntie van het wetgevingsproces te vergroten 8. Organiseren van publieksbijeenkomsten zoals Gij zult openbaar maken dat in samenwerking met het Rob en de universiteit Leiden plaatsvond 9. Lobby op ministeries en in de politiek voor meer transparantie Partners: Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, Raad voor openbaar bestuur, De Brauw Blackstone en Westbroek Advocaten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie. 21 mei 2013 Look at Me in Foam Josien Pieterse is namens Netwerk Democratie gevraagd deel te nemen aan een debat in het kader van de expositie Look at Me in Foam. Een expositie van het werk van Monica Nouwens: een portret van de underground van Los Angeles. Een debat n.a.v. het werk van Nouwens over: 1. Zelfverkozen in- en uitsluiting. Thematiek die ten grondslag ligt aan het werk van Monica Nouwens. 2. Bijdragen van Josien Pieterse, Frank Ortmanns (curator Foam) en Dorien Zandbergen (antropologe, The Future is Elsewhere ) Bezoekers 40 Partners: Universiteit van Leiden, Foam, Veenfabriek en Paradox 14 juni 2013 Debat Hacking Wars over Ethisch Hacken Bescherming van burgerrechten en privacy zijn van groot belang voor een democratische samenleving. Bestuurders en politici beschikken niet altijd over voldoende informatie over de gevaren van technologie. Netwerk Democratie organiseerde in samenwerking met Waag Society en Internet Society een debat Hacking Wars over het belang van Ethisch Hacken : 1. Het belang van openbaarmaking van ICT-kwetsbaarheden 2. De rol van hackers die privacy en burgerrechten willen beschermen 3. De omstreden Richtlijn voor Ethisch Hacken - overheidsbeleid 4. De bedreigingen die uitgaan van o.a. DDos-aanvallen op banken, cybercrime als bedreiging voor onze economische welvaart en informatielekken binnen grote systemen 5. Met bijdragen van: Gerben Klein Baltink (secretaris Cyber Security Raad), Astrid Oosenbrug (kamerlid PvdA), Brenno de Winter (onderzoeksjournalist), Jurre van Bergen (Black Mountain Security hacker), Jetse Sprey (Versteeg Wigman Sprey Advocaten) Bezoekers 50 Partners: Cybersecurity Centrum, Waag Society, Internet Society, juristen, diverse hackers

7 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 28 maart debat 2013 Workshop: Succesfull Failures Burgerinitiatieven worden hoofdzakelijk beoordeeld op basis van wat ze niet bereiken. Om het succes te vergroten is men er vooral op gericht op het ontwikkelen van (betere) succes strategieën, het enthousiasmeren (meer) vrijwilligers en het creëren van een groter draagvlak, e.d. Interessant is om juist te kijken wat er niet behaald is en wat dat ons oplevert. Falen wordt hiermee niet slechts als probleem gezien maar als iets wat juist nieuwe, vaak onvoorziene informatie oplevert. De achterliggende vraag hierbij is: tegen welke problemen loop je als burgerorganisatie aan om succesvol invloed uit te oefenen op de politiek of op het openbaar bestuur? Cato Léonard een van de initiatiefnemers van de G1000 heeft de bijeenkomst voorgezeten. Het was een besloten bijeenkomst waarin we intensief met elkaar in gesprek gingen. Bezoekers: 8 Partners: G500, G moderator, Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie, WijThorbecke, Petities.nl, ETCNL, KrachtinNL, Dag van juli 2013 Petitie event 2013 op Plein in Den Haag Op nationaal niveau richt Netwerk Democratie zich met Petities.nl tot de Tweede Kamer. Petiities.nl is geeft de representatieve democratie een impuls door: - Signalen uit de samenleving af te geven aan het politiek bestuur - Burgers gehoord te laten worden door politici - Politici aan te spreken op hun plicht om onderwerp die in de samenleving spelen te agenderen en in behandeling te brengen in de Tweede Kamer Netwerk Democratie organiseerde juli 2013 een Petitiesmanifestatie waarbij Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd om contact te leggen met Petitionarissen. Ondanks brede maatschappelijke steun voor een petitie, blijkt dat het veel moeite vergt om een onderwerp op de politieke agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. Bezoekers: 150 Partners: Petities.nl, 20 petitionarissen en 15 Tweede Kamerleden Pers: Hart van Nederland, diverse kranten, online blogs 9 september 2013 Publeaks.nl Netwerk Democratie is mede-initiatiefnemer van Publeaks. Journalisten spelen een belangrijke rol in het informeren van burgers. Gedegen onderzoeksjournalistiek is onontbeerlijk om het onderzoeks- en controlerend vermogen van de Nederlandse pers te versterken. Publeaks is een project dat zich richt op: - Het mogelijk maken om veilig en anoniem documenten te lekken naar de media - Het beschermen van klokkenluiders - Misstanden aan de kaak te stellen - Bevorderen van de democratie - Onderzoeksjournalistiek te stimuleren en te ondersteunen - De informatiepositie van de burger te verbeteren

8 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie Publeaks heeft overweldigend veel persaandacht gekregen. In alle landelijke kranten is er paginagroot aandacht besteed aan de lancering van de website Publeaks.nl. Ook in radioen nieuwsuitzendingen (NOS Journaal, NOS op 3, RTL Nieuws, Radio 1 journaal, NCRV Lunchradio, VRT Radio) is er ruim aandacht aan besteed. Partners: Netwerk Democratie werkt voor Publeaks samen 42 Nederlandse Media organisaties (Algemeen Dagblad, ANP, AT5, Binnenlands Bestuur, BNR, Dagblad van het Noorden, De Correspondent, De Groene Amsterdammer, De Volkskrant, Eenvandaag, Flakkee Nieuws, Follow The Money, Greenhost, Hart van Nederland, HDC Media, Het Financieele Dagblad, Het Parool, Leeuwarder Courant, Limburg 1, MUG Magazine, Nieuwsblad Transport, Nieuwsuur, NOS, Novum, NRC Handelsblad, Nu.nl, Omroep Brabant, Omroep Gelderland, Omroep West, Pownews, Quote, Rambam TV, RTL nieuws, RTV Oost, Sargasso, Tros Radar, Trouw, Tweakers, Villamedia, Vrij Nederland), Stichting Publeaks.nl, Greenhost, Het Internet Protectie Lab, Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Ook heeft Netwerk Democratie veel presentaties gegeven over Publeaks.nl o.a. in Pakhuis de Zwijger in het kader van VPRO Tegenlicht over Big Data en tranparentie op 23 oktober Hier waren 400 mensen aanwezig. En in Hamburg tijdens CCC 2013: https://events.ccc.de/ congress/2013/wiki/main_page oktober en november 2013 Masterclass Netpolitiek Netwerk Democratie organiseert de Masterclass Netpolitiek. ACTA, PRISM, open data, copyright & privacy: internetpolitiek staat in toenemende mate centraal in het publiek debat. Technologie ontwikkelt zich razend snel, en de implementatie ervan kan grote gevolgen voor het voortbestaan van onze democratie en burgerrechten hebben. Hoe onze democratie er over 20 jaar uit gaat zien kunnen we niet voorspellen, maar goede scholing van degene die hier later over gaan beslissen kan een sturende invloed hebben op deze ontwikkelingen. De Masterclass Netpolitiek is bedoelt om: - High Potentials en politieke talenten gedegen kennis te geven thema s op het grensvlak van internet en politiek - Hen in staat stellen een onderbouwde mening te vormen, zodat ze over voldoende bagage beschikken wanneer zij in de toekomst een bestuurlijke functie vervullen - Kennis van toponderzoekers en sprekers te koppelen aan politieke vraagstukken De onderwerpen zijn: Open Data en transparantie, overheid, ICT, wetgeving en transparantie, modernisering van het auteursrecht, ethisch hacken en sociale innovatie, en privacy Deelnemers 25 Partners: Bits of Freedom, Waag Society, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Kennisland

9 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie oktober Borders to Cross Netwerk Democratie is een van de medeorganisatoren van de conferentie Borders to Cross. On democratic innovation and civic driven change. Tijdens deze conferentie komen betrokken van 40 projecten uit heel Europa die zich bezighouden met democratische innovatie en burgerparticipatie, samen om kennis en ervaring uit te wisselen over: - Innovatieve democratische initiatieven - De impact van burgerparticipatie op bestaande democratieën - De rol van burgers in het in gang zetten van verandering in de huidige samenleving - Nieuwe vormen van samenwerking en co-creatie - Veranderende rollen en verantwoordelijkheden van burgers, overheden en de markt Deze conferentie wordt georganiseerd door Netwerk Democratie in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministeries van Volksgezondheid, Wetenschap en Sociale Zaken, en het Ministerie van Economische Zaken, de UvA, KU Leuven, Gemeente Amsterdam en zes burgerorganisaties. Netwerk Democratie sluit deze conferentie af met het symposium: Renewing Democracy. Dit symposium is een uitwisseling tussen burgers die betrokken zijn bij burgerorganisaties en wetenschappers. De conferentie en het symposium wordt georganiseerd om een brug te slaan tussen theorie en praktijk en te reflecteren op: - De aard en de omvang van de transitie van de huidige samenleving - De bredere politieke en sociale implicaties van deze veranderingen - Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Leuven, de Universiteit van Amsterdam en de G1000. Bezoekers: 250 Partners: Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministeries van Volksgezondheid, Wetenschap en Sociale Zaken, en het Ministerie van Economische Zaken, de UvA, KU Leuven, Gemeente Amsterdam, G1000, European Alternatives, European Cultural Foundation, European Civic Forum, EYCA en Duurzaam Door. 16 november 2013 Congres: Plattelands Parlement Netwerk Democratie is door de KNHM uitgenodigd om medeorganisator van het Plattelands Parlement te zijn. Netwerk Democratie is gevraagd om inbreng te leveren op het gebied van vernieuwende vormen van burgerparticipatie en democratische innovatie. Het PlattelandsParlement wordt georganiseerd om de kwaliteit van het platteland en haar bewoners in stand te houden. Tijdens de tweejaarlijkse PlattelandsParlement: - Laten actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici - Maken zij hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland zichtbaar en leveren input voor beter beleid dat hen ondersteunt bij dat streven - Wisselen actieve burgers en ondernemers kennis en expertise uit m.b.t. burgerinitiatieven Bezoekers: Partners: Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM), Landelijke vereniging van Kleine Kernen, Netwerk Platteland

10 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie november 2013 Counterpoint - Reluctant Radicals Nederland is een van de Europese landen waar het populisme hoogtij viert. Er is een toenemende ontevredenheid t.a.v. de politiek en de opkomst tijdens verkiezingen neemt af. Dit is een niet te onderschatten bedreiging voor de (representatieve) democratie. Netwerk Democratie is gevraagd mede-uitvoerder van het Counterpoint onderzoek Reluctant Radicals te zijn. Dit Europees vergelijkend onderzoek: 1. Onderzoekt de opkomst en de oorzaken van het populisme in Nederland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 2. Onderzoekt waarom burgers zich afkeren tegen de politiek 3. Bevraagd kiezers die niet-stemmen of op populistische partijen stemmen op wat er (voor hen) nodig is om zich weer gerepresenteerd voelen 4. Door een mixed-method approach (kwantitatief en kwalitatief onderzoek) een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de politieke ontevredenheid in de vier bovengenoemde landen 5. Door het organiseren van burgermeetings in direct contact te komen met burgers en kennis te vergaren over politieke ontevredenheid 6. Heeft ten doel de politieke betrokkenheid van burgers te vergroten en ontevredenheid te verminderen Bezoekers burger meeting Nederland: x 2 Partners: Counterpoint november 2013 Publicatie in het najaarsnummer 2013 van Beleid en MaatschappijDossier Gij zult openbaar maken Met artikelen van: Prof. Drs. Wallage (Rob), Mr. dr. Ten Napel (Universiteit Leiden), mr. dr. Munish Ramlal (Nationale Ombudsman) dr. Stephan Grimmelikhuijsen (UU) en mr. Reijer Passchier (Universiteit Leiden), Drs. Yvette Jeuken (Netwerk Democratie) Bijdrage is getiteld: Volgdewet! november 2013 Gastredactie De Werkplaats voor de leefomgeving - is een magazine van KNHM Gastredactie de Werkplaats. Najaarsnummer Met interview Mieke van Heesewijk en Josien Pieterse. Daarnaast ook aandacht voor verschillende project van Netwerk Democratie, zoals Voorjebuurt.nl en Volgdewet Oplage:

11 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 11 november 2013 Startbijeenkomst Maakdewet.nl Op vrijdag 8 november organiseerde Netwerk Democratie samen met Agora Europa en het Referendum Platform de kick-off van Maak de wet!, de campagne die Netwerk Democratie, Agora Europa en het Referendum Platform beginnen om het volksinitiatief in Nederland in te voeren. Hiermee kunnen burgers een nationaal referendum afdwingen over hun eigen voorstellen. Dit najaar keurt de Eerste Kamer naar verwachting de Wet Raadgevend Referendum goed. Hiermee kunnen burgers een correctief referendum aanvragen over een door het parlement aangenomen wet. Zo kunnen ze een poging wagen om een verandering in de wetgeving te blokkeren. Maarburgers moeten niet alleen beschikken over een rem, maar ook over een gaspedaal. Daarom wil Netwerk Democratie het nationale volksinitiatief invoeren: een referendum over door burgers aangedragen voorstellen. Wanneer een burger genoeg handtekeningen inzamelt voor een voorstel, komt het in de Tweede Kamer. Wijst deze het voorstel af, dan komt er een nationaal referendum. De meerderheid beslist. Het volksinitiatief is het eerste onderwerp dat door Maakdewet.nl ontwikkeld wordt. Maakdewet is de logische opvolger van Volgdewet.nl en nodigt burgers uit werkelijk mee te schrijven aan wetgeving. In 2014 zal het platform ontwikkeld en uitgebouwd worden om vorm te geven aan de cocreatie van wetgeving zowel op nationaal als lokaal niveau. Deelnemers kick off: 30 Partners: Agora Europa en het Referendum Platform 16 november 2013 Congres: Plattelands Parlement Netwerk Democratie is door de KNHM uitgenodigd om medeorganisator van het Plattelands Parlement te zijn. Netwerk Democratie is gevraagd om inbreng te leveren op het gebied van vernieuwende vormen van burgerparticipatie en democratische innovatie. Het PlattelandsParlement wordt georganiseerd om de kwaliteit van het platteland en haar bewoners in stand te houden. Tijdens de tweejaarlijkse PlattelandsParlement: laten actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici, maken zij hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland zichtbaar en leveren input voor beter beleid dat hen ondersteunt bij dat streven, wisselen actieve burgers en ondernemers kennis en expertise uit m.b.t. burgerinitiatieven Bezoekers: Partners: Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM), Landelijke vereniging van Kleine Kernen, Netwerk Platteland 12 en 13 december 2013 Presentatie Josien Pieterse tijdens slotconferentie Europese Jaar van de Burger 2013 Slotconferentie Europese Jaar van de Burger 2013: How to make every year a year for citizens. Op december 2013 vond de afsluitende conferentie van het Europese Jaar van de Burger plaats in Vilnius, Litouwen. Josien Pieterse heeft als spreker opgetreden tijdens deze conferentie, en Yvette Jeuken heeft Netwerk Democratie vertegenwoordigd in EYCA verband. Deelnemers:

12 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 29 november 2013 Workshop Crowdsourcing Democracy tijdens The Amsterdam Conversation on Europe 2013 Er is al veel gezegd en geschreven over de Europese Unie: de crisis waarvan sommigen pleiten dat het eigenlijk een onderdeel van een wereldwijde overgang is, het democratische gebrek, de bankenunie en een federaal Europa i.t.t. minder Europa en meer landelijke macht. Toch is alles wat we horen voornamelijk gefocust op praktische en technische kwesties op de korte termijn in plaats van over welk soort toekomst we voor Europa willen. Er is veel discussie in termen van functionaliteit, maar veel minder over doelen, waarden en visies. The Amsterdam Conversation on Europe is een jaarlijks terugkerend evenement gewijd aan discussies over brandende kwesties die onze maatschappij en Europa betreffen. Het evenement valt dit jaar samen met het afsluiten van het Europese Jaar van de Burger 2013 en heeft als doel het stimuleren van een serieus debat in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen in mei Hoe herstellen we het groeiende verlies aan vertrouwen in onze democratische infrastructuur en wat voor Europa willen we in de toekomst? Netwerk Democratie organiseerde deze middag de workshop Crowd Sourcing Democracy: Josien Pieterse en Mieke van Heesewijk, de directeuren van Netwerk Democratie en gastspreker Mr. Niklas Wilhelmsson van het Finse Open Ministry project hebben de workshop verzorgd. Deelnemers workshop: 20 Partners: Felix Meritis 29 november 2013 Presentatie over transparante overheid tijdens congres Dappere Nieuwe Wereld in Nederland is fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe generatie denkers vindt dat het huidig economisch, maatschappelijk en politiek systeem verouderd is en dat de aanhoudende crisis het failliet ervan illustreert. Daarom is er dringend behoefte aan vernieuwende ideeën van dappere denkers en doeners. Tijdens het Dappere Nieuwe Wereld Congres sprak Mieke van Heesewijk namens Netwerk Democratie over de tranparante overheid, naast Joop Hazenberg, Farid Tabarki en Rens van Tilburg. Het congres Dappere Nieuwe Wereld vond plaats op vrijdag 29 november in Grand Hotel Huis ter Duin. Het congres biedt jonge denkers een platform voor het uitdragen van hun visie en ideeën over de toekomst van Nederland. Zij gaan het debat aan met de huidige leiders van politiek, economie en maatschappelijke instellingen. Tenslotte worden jonge denkers gekoppeld aan de overheid, bedrijven en instellingen die hun ideeën ruimte geven voor de uitvoering ervan. De inzet van het congres is om huidige en toekomstige leiders te inspireren om andere wegen in te slaan en zo een uitweg te vinden uit de crisis. Het congres geeft een daadkrachtige aanzet om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een aanpak die moet leiden naar een ander type economie, samenleving en bestuur en gericht op een radicale hervorming van bestaande structuren en instellingen. Deelnemers: 250

13 Communicatie overzicht 2013 Website In 2013 heeft Netwerk Democratie de structuur en het uiterlijk van haar website opnieuw vernieuwd. Verder heeft Netwerk Democratie zeer actief via sociale media de inhoud van haar website gedeeld. Dit heeft geresulteerd in 2013: visites 9254 unieke bezoekers pageviews Nieuwsbrief Netwerk Democratie heeft in 2013 zes nieuwsbrieven uitgestuurd. Middels deze nieuws- brieven brengt Netwerk Democratie haar abonnees op de hoogte van haar activiteiten. Netwerk Democratie gebruikt hiervoor de applicatie Mailchimp. Aantal abonnees: 385 Facebook Netwerk Democratie zet Facebook actief in om te communiceren met haar netwerk. Aantal likes Netwerk Democratie: 356 Aantal likes Maakdewet: 168 Twitter Twitter is het derde online middel wat netwerk Democratie actief gebruikt in haar communicatie. Aantal tweets: 2427 Aantal volgers: 831 In het nieuws Netwerk Democratie heeft voor haar activiteiten in 2013 aandacht in de traditionele en online media gekregen. Naast de mediaaandacht genoemd in het bovenbeschreven activiteitenoverzicht werd Netwerk Democratie of projecten van Netwerk Democratie genoemd in onderstaande artikelen (print): 1. Trendwatcher: Over 2014 mag je optimistisch zijn Trouw, 2 januari 2014 donderdag, Binnenland; Blz. 6, 475 woorden, Iris Pronk 2. Dappere nieuwe wereld.sociale Vraagstukken, 24 november 2013 zondag, 420 words 3. Durf te leren van de buren Trouw, 14 november 2013 donderdag, De Verdieping; Blz. 5, 1160 woorden, Tekst Onno Havermans 4. Van Reybroucks gelijk: democratie kan anders; Democratie Over van Reybroucks pleidooi tegen verkiezingen voor nieuwe vormen van democratie NRC Handelsblad, 29 oktober 2013 dinsdag, opinie, 597 woorden, Josien Pieterse; Yvette Jeuken 5. Nederlands Dagblad August 14, 2013 Wednesday, 629 woorden 6. Met de billen bloot Het Financieele Dagblad, 17 mei 2013 vrijdag, Opinie; Blz. 11, 478 woorden 7. Burgerinitiatief nuttige aanvulling in democratie Reformatorisch Dagblad, 25 januari 2013 vrijdag, Opinie; Blz. 6, 790 woorden

14 Communicatie overzicht COLUMN - Lekken via publeaks De Gelderlander, 21 september 2013 zaterdag, 3_OPINIE, 330 woorden 2. Iedereen een stem Het Financieele Dagblad, 20 september 2013 vrijdag, Opinie; Blz. 11, 453 woorden 3. Klokkenluider moet weg naar stadhuis goed kunnen vinden Brabants Dagblad, 18 september 2013 woensdag,3_reg_den- BOSCH, 200 woorden 4. Lekken met Publeaks; Commentaar De Groene Amsterdammer, September 18, 2013, 525 words, Evert de Vos, Beeld: Milo 5. De Groene Amsterdammer September 18, 2013, 786 words 6. NRC Handelsblad 17 september 2013 dinsdag, Binnenland, 138 woorden 7. Interim-bestuurder en raad van toezicht Humanitas stappen op de Volkskrant, 17 september 2013 dinsdag, Ten Eerste, 561 woorden, VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANNEKE STOFFELEN 8. Bestuurder Humanitas stapt op na forse declaraties Nederlands Dagblad, September 17, 2013 Tuesday, 563 woorden 9. NRC Handelsblad 16 september 2013 maandag, Binnenland, 182 woorden 10. Humanitas woest over hoog salaris bij naamgenoot AD/Rotterdams Dagblad, 16 september 2013 maandag, Regio - Rotterdam; Blz. 6, 171 woorden, ADRIANNE DE KONING 11. Humanitas woest over hoog salaris bij naamgenoot AD/Rotterdams Dagblad, 16 september 2013 maandag, Regio - Rotterdam; Blz. 6, 171 woorden, ADRIANNE DE KONING 12. Publeaks onthult hoge declaratie BN/DeStem, 16 september 2013 maandag, BIN_NEDERLAND, 110 woorden 13. Toezichtsraad unaniem achter keuze Schijndelse interim-bestuurder Brabants Dagblad, 16 september 2013 maandag, 3_ ALG_ETALAGE, 277 woorden 14. Toezichtsraad Humanitas unaniem achter keuze Dagblad van het Noorden, 16 september 2013 maandag, Nederland; Blz. 4, 243 woorden 15. Weer commotie over topsalaris Dagblad De Limburger, September 16, 2013 Monday, Blz. 4, 176 words, ANP 16. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Apeldoornse Courant, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 17. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor/ Deventer Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 18. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Dagblad Flevoland, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 19. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Gelders Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 20. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Nieuw Kamper Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 21. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Sallands Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 22. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Zutphens Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 23. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Veluws Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 24. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Zwolse Courant, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 25. Publeaks onthult hoge declaratie De Twentsche Courant Tubantia, 16 september 2013 maandag, BBINNENLAND, 110 woorden 26. Publeaks onthult hoge declaratie Eindhovens Dagblad, 16 september 2013 maandag, BIN_BINNENLAND, 110 woorden 27. Weer commotie over topsalaris Limburgs Dagblad, September 16, 2013 Monday, Blz. 4, 176 words, ANP 28. Vragen Van Rijn over beloning Humanitas Nederlands Dagblad, September 16, 2013 Monday, 132 woorden 29. Publeaks onthult hoge declaratie Provinciale Zeeuwse Courant, 16 september 2013 maandag, 110 woorden 30. Zorgconsultant verdiende een ton Reformatorisch Dagblad, 16 september 2013 maandag, Regio; Blz. 14, 76 woorden 31. Toezichtsraad Humanitas unaniem achter keuze (4) Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 10:17 PM, BINNENLAND, 299 words, EINDER HERMSE VAN DEDEM 32. Van Rijn wil opheldering over loon consultant (3) Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 11:55 AM, BINNENLAND, 203 words, HERMSE VAN DEDEM 33. Zorgconsultant kreeg vorstelijk betaald (2) Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 8:12 AM, BINNENLAND, 164 words, VAN DEDEM 34. Zorgconsultant kreeg vorstelijk betaald Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 7:51 AM, BIN- NENLAND, 110 words, VAN DEDEM 35. Vrijbrief de Volkskrant, 14 september 2013 zaterdag, V Weekend; Blz. 2, 683 woorden, JEAN-PIERRE GEELEN 36. Consultant in de zorg: 1 ton in juli de Volkskrant, 14 september 2013 zaterdag, Ten Eerste; Blz. 5, 949 woorden, ANNEKE STOFFELEN 37. Klokkenluiders zien weinig in Publeaks De Telegraaf, 14 september 2013 zaterdag, Binnenland; Blz. 9, 340 woorden 38. kort nieuws Het Parool, 14 september 2013 zaterdag, Nieuws, 439 woorden 39. Klokkeluider kan extra brievenbus goed gebruiken Trouw, 14 september 2013 zaterdag, Opinie; Blz. 27, 574 woorden 40. Postbus; Hoofdredactioneel Vrij Nederland, September 14, 2013, BIJ VRIJ NEDERLAND; Hoofdredactioneel commentaar; Blz.

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Zelf Vertrouwen Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Eindrapport De Nationale DenkTank 2010 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting de Nationale DenkTank,

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid

Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid De rol van de raad Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid thema Loslaten, maar niet laten vallen Raadslid Jos Feller over zelfsturing en zelfregie in Venlo Pieter Winsemius:

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie 2 Samen leven bindt verschillen inhoudsopgave Waarom deze handreiking

Nadere informatie

Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong. April 2014. Rob

Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong. April 2014. Rob Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong April 2014 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen www.pwc.nl Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 12 maart 2014 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen.

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN?

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? Rapportage literatuuronderzoek door Mariëlle Jansen Referentie MJN Utrecht, januari 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Hoe kunnen

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Deel je rijk - Relevante trends voor overheidscommunicatie

Deel je rijk - Relevante trends voor overheidscommunicatie Deel je rijk - Relevante trends voor overheidscommunicatie > > 37 ontwikkelingen gesignaleerd in 2013 > > impact van veranderende samenleving > > betekenis voor communicatie Rijksoverheid Deel je rijk

Nadere informatie

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gewoon homo zijn Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 Den Haag, 9 november 2007 Hierbij bied ik u, als minister voor homo-emancipatie, namens het kabinet de nota Lesbisch- en homoemancipatiebeleid

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectenmeting van jeugdparticipatiebeleid Dr. Majone Steketee Drs. Jodi Mak Drs. Peter van der Graaf Drs.

Nadere informatie

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie