Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie"

Transcriptie

1 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 2013 Onze missie Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

2 ND Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

3 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 28 januari 2013 & 23 april 2013 Manifest voor de Lokale Democratie Op 28 januari 2013 vond de startbijeenkomst van de Burgerinitatiefgroep Lokale Democratie plaats. Netwerk Democratie is een van de initiatiefnemers. De Burgerinitatiefgroep Lokale Democratie zet zich in voor het verstevigen van de democratie op lokaal niveau. Dit project richt zich op: 1. Het opnieuw vormgeven van lokale democratie in de participatiesamenleving 2. Het behoud van lokale democratie na het opheffen van de stadsdelen 3. Het opnieuw definiëren van de rol van maatschappelijke initiatieven en burgerinitiatieven in het behoud van de lokale democratie 4. Het herdefiniëren van professionele en bestuurlijke ondersteuning van burgers in de participatiesamenleving Dit project is inmiddels uitgegroeid tot een alliantie waar 120 burgers, burgerorganisaties en lokale politici zich bij hebben aangesloten. Bezoekers 120 Partners: Pakhuis de Zwijger, de Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie 5 februari 2013 Lancering Voorjebuurt Amsterdam Noord Netwerk Democratie organiseerde op 5 februari de lancering van het crowdfunding en crowdsourcing platform Voorjebuurt.nl in Amsterdam Noord. Voorjebuurt.nl is een platform dat burgerparticipatie op een innovatieve manier stimuleert door: 1. Nieuwe vormen van financiering voor burgerprojecten te realiseren 2. Burgerinitiatieven onafhankelijk maken van overheidsgeld 3. Inspelen op veranderende rollen tussen overheid, burger en markt Verslag is te lezen: Bezoekers 55 Partners: Nederland Kennisland, Deelraad Amsterdam Noord 14 februari 2013 isamenleving 2030 Op 14 februari 2013 vond de bijeenkomst isamenleving 2030 plaats. Netwerk Democratie organiseerde deze bijeenkomst samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De isamenleving 2030 bijeenkomst beoogde: 1. Het uitwerken van toekomstscenario s van de informatiesamenleving 2030 door experts uit openbaar bestuur, wetenschap, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld 2. Knelpunten signaleren t.a.v. democratie, burgerrechten en sociaaleconomische verhoudingen in de informatiesamenleving 3. Een basis leggen voor de toekomstige beleidsagenda voor de overheid op het gebied van informatisering Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst is hier te lezen: uploads/advies-minbzk-definitief.pdf Bezoekers 77 Partner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 15 maart 2013 EYCA Kick Of Jaar van de burger Netwerk Democratie is nationaal coördinator van de Europese Alliantie voor het Jaar van de Burger (de EYCA). Het doel van deze Europese alliantie is om met een groot aantal burgerorganisaties gezamenlijk een beleidsadvies te schrijven vanuit het perspectief van de burger. Netwerk Democratie nam als nationaal coördinator deel aan de EYCA werkgroepen. Het beleidsadvies zal eind 2013 worden aangeboden aan vicepresident van de Europese Commissie Vivane Reding. Doel van de Kick Off bijeenkomst: 1. Opzetten van nationaal netwerk in het kader van het Europees Jaar van de Burger 2. Nationaal klankbord opzetten voor de Nederlandse bijdrage aan het beleidsadvies 3. Geluiden van burgerorganisaties signaleren t.a.v. de EU en de Europese democratie 4. Stimuleren van het gezamenlijk opzetten van activiteiten en projecten 5. Burgers en burgerorganisaties in Nederland vragen hoe we het Europese Jaar van de Burger succesvol kunnen maken Bezoekers 45 Partners: EYCA, Huis van Europa. Netwerk na afloop van de bijeenkomst: European Alternatives, Nieuws in de Klas, Boerenfluitjes, SICA, Felix Meritis, ProDemos. Tanja Jadnansing (PvdA), VNG en GGZ Nederland. 19 maart 2013 Datajournalism Mesmerizing, Mobilizing or Misleading Draagt datajournalistiek bij tot betere informatievoorziening? Met die vraag organiseerde Netwerk Democratie in samenwerking met Waag Society en Pakhuis de Zwijger de bijeenkomst Datajournalism Mesmerizing, Mobilizing or Misleading, tijdens de tweede editie van Big, Open & Beautiful. De bijeenkomst richtte zich op: 1. De impact van big data en informatiestromen op maatschappelijke ontwikkelingen 2. De mogelijkheden van big data voor politieke lobbyisten, journalisten en burgers 3. De effecten van het Europees Patiënten Dossier (EPD) en de OV-chipkaart en dergelijke projecten op privacy en burgerrechten 4. De rol van datajournalistiek op het informeren van burgers in een democratische samenleving 5. De mogelijkheden om met data maatschappelijke trends te verklaren en voorspellen 6. De impact op machtsverhoudingen kennis en informatie = macht Bezoekers 120 Partners: Waag Society, Pakhuis de Zwijger 25 tm 29 maart 2013 Workshop Behind de Screens of Internet Het internet wordt door velen gezien als een plek waar vrijelijk informatie gedeeld wordt. Sociale media dragen bij aan het creëren van een groot, open netwerk over de hele wereld. Netwerk Democratie ondersteund dit idee maar wil ook zichtbaar maken dat het World Wide Web (www) ook een donkere keerzijde heeft. Netwerk Democratie, Waag Society en antropoloog Dorien Zandbergen organiseerden in het kader van het project Forms of Today s Future de Networkshop Behind the Screens of the Internet. De vijfdaagse workshop werd gegeven door de hackers/kunstenaars/docenten Julian Oliver en Danja Vasiliev met als doel:

5 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 1. Inzicht krijgen in de politieke, institutionele en materiele infrastructuur van het internet 2. Inzicht krijgen in de onderliggende machtsstructuren 3. Begrijpen hoe belangrijk het bewaken van privacy en burgerrechten op het www is 4. Het zelf leren besturen van een computer en beveiligen ervan Deelnemers 25 Partners: Waag Society, Universiteit van Leiden 28 maart debat 2013 Debat: Onder de motorkap van het internet In het kader van de Networkshop organiseerde Netwerk Democratie het debat: Onder de motorkap van het internet. Tijdens het debat Onder de motorkap van het internet gingen opinieleiders en denkers met aanwezigen in gesprek over de thema s: 1. Democratie in de informatiesamenleving 2. Machtsstructuren in de informatiesamenleving 3. Hoe verhouden bestuurders en burgers zich tot de machtsrelaties in de informatie samenleving Bezoekers 60 Partners: Waag Society, Universiteit van Leiden, Marietje Schaake D april 2013 Lancering Volgdewet.nl met symposium Gij zult openbaarmaken Op 25 maart 2013 lanceerde Netwerk Democratie het project Volgdewet. De website Volgdewet.nl werd gepresenteerd tijdens het symposium Gij zult openbaar maken. Een symposium dat Netwerk Democratie organiseerde in samenwerking met de Raad voor openbaar bestuur (Rob) en de Universiteit Leiden. Het symposium vormde onderdeel van het discussietraject n.a.v. het Rob-rapport Gij zult openbaar maken. Een symposium over: 1. Transparantie in het openbaar bestuur en wetgevingsproces 2. De rol van burgers in de totstandkoming van wetgeving 3. Accountability van politici / bestuurders 4. Het creëren van draagvlak vanuit de samenleving voor nieuwe wetgeving 5. Met wetenschappelijke presentaties van Prof. Drs. Wallage (Rob), Mr. dr. Ten Napel (Universiteit Leiden), mr. dr. Munish Ramlal (Nationale Ombudsman) dr. Stephan Grimmelikhuijsen (UU) en mr. Reijer Passchier (Universiteit Leiden 6. Met presentaties over de politieke implicaties door Arjan el Fassed (GroenLinks, Open State Foundation), Charlotte Maas (Telderstichting) en Guido van Enthoven (IMI) Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst: Bezoekers 75 Partners: Rob, Universiteit van Leiden

6 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie Volgdewet.nl Om transparantie te bevorderen startte Netwerk Democratie het project Volgdewet. Met dit project worden de mogelijkheden van ICT ingezet voor het inzichtelijk maken van politieke besluitvorming rondom wetgeving, maar ook om de kennis en expertise van burgers op dit terrein te bundelen. Het project omvat de volgende activiteiten: 1. De website Volgdewet.nl. 2. Op deze website wordt besluitvorming van specifieke wetten gevolgd door burgers 3. Worden medestanders gezocht om het draagvlak voor een wetswijzigingen te vergroten 4. Wordt kennis en expertise gedeeld 5. Geeft inzicht in de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden 6. Praktische obstakels voor de uitvoering van de wet in een vroeg stadium van de besluitvorming aan het licht brengen 7. Kwaliteit en efficiëntie van het wetgevingsproces te vergroten 8. Organiseren van publieksbijeenkomsten zoals Gij zult openbaar maken dat in samenwerking met het Rob en de universiteit Leiden plaatsvond 9. Lobby op ministeries en in de politiek voor meer transparantie Partners: Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, Raad voor openbaar bestuur, De Brauw Blackstone en Westbroek Advocaten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie. 21 mei 2013 Look at Me in Foam Josien Pieterse is namens Netwerk Democratie gevraagd deel te nemen aan een debat in het kader van de expositie Look at Me in Foam. Een expositie van het werk van Monica Nouwens: een portret van de underground van Los Angeles. Een debat n.a.v. het werk van Nouwens over: 1. Zelfverkozen in- en uitsluiting. Thematiek die ten grondslag ligt aan het werk van Monica Nouwens. 2. Bijdragen van Josien Pieterse, Frank Ortmanns (curator Foam) en Dorien Zandbergen (antropologe, The Future is Elsewhere ) Bezoekers 40 Partners: Universiteit van Leiden, Foam, Veenfabriek en Paradox 14 juni 2013 Debat Hacking Wars over Ethisch Hacken Bescherming van burgerrechten en privacy zijn van groot belang voor een democratische samenleving. Bestuurders en politici beschikken niet altijd over voldoende informatie over de gevaren van technologie. Netwerk Democratie organiseerde in samenwerking met Waag Society en Internet Society een debat Hacking Wars over het belang van Ethisch Hacken : 1. Het belang van openbaarmaking van ICT-kwetsbaarheden 2. De rol van hackers die privacy en burgerrechten willen beschermen 3. De omstreden Richtlijn voor Ethisch Hacken - overheidsbeleid 4. De bedreigingen die uitgaan van o.a. DDos-aanvallen op banken, cybercrime als bedreiging voor onze economische welvaart en informatielekken binnen grote systemen 5. Met bijdragen van: Gerben Klein Baltink (secretaris Cyber Security Raad), Astrid Oosenbrug (kamerlid PvdA), Brenno de Winter (onderzoeksjournalist), Jurre van Bergen (Black Mountain Security hacker), Jetse Sprey (Versteeg Wigman Sprey Advocaten) Bezoekers 50 Partners: Cybersecurity Centrum, Waag Society, Internet Society, juristen, diverse hackers

7 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 28 maart debat 2013 Workshop: Succesfull Failures Burgerinitiatieven worden hoofdzakelijk beoordeeld op basis van wat ze niet bereiken. Om het succes te vergroten is men er vooral op gericht op het ontwikkelen van (betere) succes strategieën, het enthousiasmeren (meer) vrijwilligers en het creëren van een groter draagvlak, e.d. Interessant is om juist te kijken wat er niet behaald is en wat dat ons oplevert. Falen wordt hiermee niet slechts als probleem gezien maar als iets wat juist nieuwe, vaak onvoorziene informatie oplevert. De achterliggende vraag hierbij is: tegen welke problemen loop je als burgerorganisatie aan om succesvol invloed uit te oefenen op de politiek of op het openbaar bestuur? Cato Léonard een van de initiatiefnemers van de G1000 heeft de bijeenkomst voorgezeten. Het was een besloten bijeenkomst waarin we intensief met elkaar in gesprek gingen. Bezoekers: 8 Partners: G500, G moderator, Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie, WijThorbecke, Petities.nl, ETCNL, KrachtinNL, Dag van juli 2013 Petitie event 2013 op Plein in Den Haag Op nationaal niveau richt Netwerk Democratie zich met Petities.nl tot de Tweede Kamer. Petiities.nl is geeft de representatieve democratie een impuls door: - Signalen uit de samenleving af te geven aan het politiek bestuur - Burgers gehoord te laten worden door politici - Politici aan te spreken op hun plicht om onderwerp die in de samenleving spelen te agenderen en in behandeling te brengen in de Tweede Kamer Netwerk Democratie organiseerde juli 2013 een Petitiesmanifestatie waarbij Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd om contact te leggen met Petitionarissen. Ondanks brede maatschappelijke steun voor een petitie, blijkt dat het veel moeite vergt om een onderwerp op de politieke agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. Bezoekers: 150 Partners: Petities.nl, 20 petitionarissen en 15 Tweede Kamerleden Pers: Hart van Nederland, diverse kranten, online blogs 9 september 2013 Publeaks.nl Netwerk Democratie is mede-initiatiefnemer van Publeaks. Journalisten spelen een belangrijke rol in het informeren van burgers. Gedegen onderzoeksjournalistiek is onontbeerlijk om het onderzoeks- en controlerend vermogen van de Nederlandse pers te versterken. Publeaks is een project dat zich richt op: - Het mogelijk maken om veilig en anoniem documenten te lekken naar de media - Het beschermen van klokkenluiders - Misstanden aan de kaak te stellen - Bevorderen van de democratie - Onderzoeksjournalistiek te stimuleren en te ondersteunen - De informatiepositie van de burger te verbeteren

8 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie Publeaks heeft overweldigend veel persaandacht gekregen. In alle landelijke kranten is er paginagroot aandacht besteed aan de lancering van de website Publeaks.nl. Ook in radioen nieuwsuitzendingen (NOS Journaal, NOS op 3, RTL Nieuws, Radio 1 journaal, NCRV Lunchradio, VRT Radio) is er ruim aandacht aan besteed. Partners: Netwerk Democratie werkt voor Publeaks samen 42 Nederlandse Media organisaties (Algemeen Dagblad, ANP, AT5, Binnenlands Bestuur, BNR, Dagblad van het Noorden, De Correspondent, De Groene Amsterdammer, De Volkskrant, Eenvandaag, Flakkee Nieuws, Follow The Money, Greenhost, Hart van Nederland, HDC Media, Het Financieele Dagblad, Het Parool, Leeuwarder Courant, Limburg 1, MUG Magazine, Nieuwsblad Transport, Nieuwsuur, NOS, Novum, NRC Handelsblad, Nu.nl, Omroep Brabant, Omroep Gelderland, Omroep West, Pownews, Quote, Rambam TV, RTL nieuws, RTV Oost, Sargasso, Tros Radar, Trouw, Tweakers, Villamedia, Vrij Nederland), Stichting Publeaks.nl, Greenhost, Het Internet Protectie Lab, Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Ook heeft Netwerk Democratie veel presentaties gegeven over Publeaks.nl o.a. in Pakhuis de Zwijger in het kader van VPRO Tegenlicht over Big Data en tranparentie op 23 oktober Hier waren 400 mensen aanwezig. En in Hamburg tijdens CCC 2013: congress/2013/wiki/main_page oktober en november 2013 Masterclass Netpolitiek Netwerk Democratie organiseert de Masterclass Netpolitiek. ACTA, PRISM, open data, copyright & privacy: internetpolitiek staat in toenemende mate centraal in het publiek debat. Technologie ontwikkelt zich razend snel, en de implementatie ervan kan grote gevolgen voor het voortbestaan van onze democratie en burgerrechten hebben. Hoe onze democratie er over 20 jaar uit gaat zien kunnen we niet voorspellen, maar goede scholing van degene die hier later over gaan beslissen kan een sturende invloed hebben op deze ontwikkelingen. De Masterclass Netpolitiek is bedoelt om: - High Potentials en politieke talenten gedegen kennis te geven thema s op het grensvlak van internet en politiek - Hen in staat stellen een onderbouwde mening te vormen, zodat ze over voldoende bagage beschikken wanneer zij in de toekomst een bestuurlijke functie vervullen - Kennis van toponderzoekers en sprekers te koppelen aan politieke vraagstukken De onderwerpen zijn: Open Data en transparantie, overheid, ICT, wetgeving en transparantie, modernisering van het auteursrecht, ethisch hacken en sociale innovatie, en privacy Deelnemers 25 Partners: Bits of Freedom, Waag Society, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Kennisland

9 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie oktober Borders to Cross Netwerk Democratie is een van de medeorganisatoren van de conferentie Borders to Cross. On democratic innovation and civic driven change. Tijdens deze conferentie komen betrokken van 40 projecten uit heel Europa die zich bezighouden met democratische innovatie en burgerparticipatie, samen om kennis en ervaring uit te wisselen over: - Innovatieve democratische initiatieven - De impact van burgerparticipatie op bestaande democratieën - De rol van burgers in het in gang zetten van verandering in de huidige samenleving - Nieuwe vormen van samenwerking en co-creatie - Veranderende rollen en verantwoordelijkheden van burgers, overheden en de markt Deze conferentie wordt georganiseerd door Netwerk Democratie in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministeries van Volksgezondheid, Wetenschap en Sociale Zaken, en het Ministerie van Economische Zaken, de UvA, KU Leuven, Gemeente Amsterdam en zes burgerorganisaties. Netwerk Democratie sluit deze conferentie af met het symposium: Renewing Democracy. Dit symposium is een uitwisseling tussen burgers die betrokken zijn bij burgerorganisaties en wetenschappers. De conferentie en het symposium wordt georganiseerd om een brug te slaan tussen theorie en praktijk en te reflecteren op: - De aard en de omvang van de transitie van de huidige samenleving - De bredere politieke en sociale implicaties van deze veranderingen - Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Leuven, de Universiteit van Amsterdam en de G1000. Bezoekers: 250 Partners: Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministeries van Volksgezondheid, Wetenschap en Sociale Zaken, en het Ministerie van Economische Zaken, de UvA, KU Leuven, Gemeente Amsterdam, G1000, European Alternatives, European Cultural Foundation, European Civic Forum, EYCA en Duurzaam Door. 16 november 2013 Congres: Plattelands Parlement Netwerk Democratie is door de KNHM uitgenodigd om medeorganisator van het Plattelands Parlement te zijn. Netwerk Democratie is gevraagd om inbreng te leveren op het gebied van vernieuwende vormen van burgerparticipatie en democratische innovatie. Het PlattelandsParlement wordt georganiseerd om de kwaliteit van het platteland en haar bewoners in stand te houden. Tijdens de tweejaarlijkse PlattelandsParlement: - Laten actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici - Maken zij hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland zichtbaar en leveren input voor beter beleid dat hen ondersteunt bij dat streven - Wisselen actieve burgers en ondernemers kennis en expertise uit m.b.t. burgerinitiatieven Bezoekers: Partners: Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM), Landelijke vereniging van Kleine Kernen, Netwerk Platteland

10 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie november 2013 Counterpoint - Reluctant Radicals Nederland is een van de Europese landen waar het populisme hoogtij viert. Er is een toenemende ontevredenheid t.a.v. de politiek en de opkomst tijdens verkiezingen neemt af. Dit is een niet te onderschatten bedreiging voor de (representatieve) democratie. Netwerk Democratie is gevraagd mede-uitvoerder van het Counterpoint onderzoek Reluctant Radicals te zijn. Dit Europees vergelijkend onderzoek: 1. Onderzoekt de opkomst en de oorzaken van het populisme in Nederland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 2. Onderzoekt waarom burgers zich afkeren tegen de politiek 3. Bevraagd kiezers die niet-stemmen of op populistische partijen stemmen op wat er (voor hen) nodig is om zich weer gerepresenteerd voelen 4. Door een mixed-method approach (kwantitatief en kwalitatief onderzoek) een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de politieke ontevredenheid in de vier bovengenoemde landen 5. Door het organiseren van burgermeetings in direct contact te komen met burgers en kennis te vergaren over politieke ontevredenheid 6. Heeft ten doel de politieke betrokkenheid van burgers te vergroten en ontevredenheid te verminderen Bezoekers burger meeting Nederland: x 2 Partners: Counterpoint november 2013 Publicatie in het najaarsnummer 2013 van Beleid en MaatschappijDossier Gij zult openbaar maken Met artikelen van: Prof. Drs. Wallage (Rob), Mr. dr. Ten Napel (Universiteit Leiden), mr. dr. Munish Ramlal (Nationale Ombudsman) dr. Stephan Grimmelikhuijsen (UU) en mr. Reijer Passchier (Universiteit Leiden), Drs. Yvette Jeuken (Netwerk Democratie) Bijdrage is getiteld: Volgdewet! november 2013 Gastredactie De Werkplaats voor de leefomgeving - is een magazine van KNHM Gastredactie de Werkplaats. Najaarsnummer Met interview Mieke van Heesewijk en Josien Pieterse. Daarnaast ook aandacht voor verschillende project van Netwerk Democratie, zoals Voorjebuurt.nl en Volgdewet Oplage:

11 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 11 november 2013 Startbijeenkomst Maakdewet.nl Op vrijdag 8 november organiseerde Netwerk Democratie samen met Agora Europa en het Referendum Platform de kick-off van Maak de wet!, de campagne die Netwerk Democratie, Agora Europa en het Referendum Platform beginnen om het volksinitiatief in Nederland in te voeren. Hiermee kunnen burgers een nationaal referendum afdwingen over hun eigen voorstellen. Dit najaar keurt de Eerste Kamer naar verwachting de Wet Raadgevend Referendum goed. Hiermee kunnen burgers een correctief referendum aanvragen over een door het parlement aangenomen wet. Zo kunnen ze een poging wagen om een verandering in de wetgeving te blokkeren. Maarburgers moeten niet alleen beschikken over een rem, maar ook over een gaspedaal. Daarom wil Netwerk Democratie het nationale volksinitiatief invoeren: een referendum over door burgers aangedragen voorstellen. Wanneer een burger genoeg handtekeningen inzamelt voor een voorstel, komt het in de Tweede Kamer. Wijst deze het voorstel af, dan komt er een nationaal referendum. De meerderheid beslist. Het volksinitiatief is het eerste onderwerp dat door Maakdewet.nl ontwikkeld wordt. Maakdewet is de logische opvolger van Volgdewet.nl en nodigt burgers uit werkelijk mee te schrijven aan wetgeving. In 2014 zal het platform ontwikkeld en uitgebouwd worden om vorm te geven aan de cocreatie van wetgeving zowel op nationaal als lokaal niveau. Deelnemers kick off: 30 Partners: Agora Europa en het Referendum Platform 16 november 2013 Congres: Plattelands Parlement Netwerk Democratie is door de KNHM uitgenodigd om medeorganisator van het Plattelands Parlement te zijn. Netwerk Democratie is gevraagd om inbreng te leveren op het gebied van vernieuwende vormen van burgerparticipatie en democratische innovatie. Het PlattelandsParlement wordt georganiseerd om de kwaliteit van het platteland en haar bewoners in stand te houden. Tijdens de tweejaarlijkse PlattelandsParlement: laten actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici, maken zij hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland zichtbaar en leveren input voor beter beleid dat hen ondersteunt bij dat streven, wisselen actieve burgers en ondernemers kennis en expertise uit m.b.t. burgerinitiatieven Bezoekers: Partners: Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM), Landelijke vereniging van Kleine Kernen, Netwerk Platteland 12 en 13 december 2013 Presentatie Josien Pieterse tijdens slotconferentie Europese Jaar van de Burger 2013 Slotconferentie Europese Jaar van de Burger 2013: How to make every year a year for citizens. Op december 2013 vond de afsluitende conferentie van het Europese Jaar van de Burger plaats in Vilnius, Litouwen. Josien Pieterse heeft als spreker opgetreden tijdens deze conferentie, en Yvette Jeuken heeft Netwerk Democratie vertegenwoordigd in EYCA verband. Deelnemers:

12 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 29 november 2013 Workshop Crowdsourcing Democracy tijdens The Amsterdam Conversation on Europe 2013 Er is al veel gezegd en geschreven over de Europese Unie: de crisis waarvan sommigen pleiten dat het eigenlijk een onderdeel van een wereldwijde overgang is, het democratische gebrek, de bankenunie en een federaal Europa i.t.t. minder Europa en meer landelijke macht. Toch is alles wat we horen voornamelijk gefocust op praktische en technische kwesties op de korte termijn in plaats van over welk soort toekomst we voor Europa willen. Er is veel discussie in termen van functionaliteit, maar veel minder over doelen, waarden en visies. The Amsterdam Conversation on Europe is een jaarlijks terugkerend evenement gewijd aan discussies over brandende kwesties die onze maatschappij en Europa betreffen. Het evenement valt dit jaar samen met het afsluiten van het Europese Jaar van de Burger 2013 en heeft als doel het stimuleren van een serieus debat in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen in mei Hoe herstellen we het groeiende verlies aan vertrouwen in onze democratische infrastructuur en wat voor Europa willen we in de toekomst? Netwerk Democratie organiseerde deze middag de workshop Crowd Sourcing Democracy: Josien Pieterse en Mieke van Heesewijk, de directeuren van Netwerk Democratie en gastspreker Mr. Niklas Wilhelmsson van het Finse Open Ministry project hebben de workshop verzorgd. Deelnemers workshop: 20 Partners: Felix Meritis 29 november 2013 Presentatie over transparante overheid tijdens congres Dappere Nieuwe Wereld in Nederland is fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe generatie denkers vindt dat het huidig economisch, maatschappelijk en politiek systeem verouderd is en dat de aanhoudende crisis het failliet ervan illustreert. Daarom is er dringend behoefte aan vernieuwende ideeën van dappere denkers en doeners. Tijdens het Dappere Nieuwe Wereld Congres sprak Mieke van Heesewijk namens Netwerk Democratie over de tranparante overheid, naast Joop Hazenberg, Farid Tabarki en Rens van Tilburg. Het congres Dappere Nieuwe Wereld vond plaats op vrijdag 29 november in Grand Hotel Huis ter Duin. Het congres biedt jonge denkers een platform voor het uitdragen van hun visie en ideeën over de toekomst van Nederland. Zij gaan het debat aan met de huidige leiders van politiek, economie en maatschappelijke instellingen. Tenslotte worden jonge denkers gekoppeld aan de overheid, bedrijven en instellingen die hun ideeën ruimte geven voor de uitvoering ervan. De inzet van het congres is om huidige en toekomstige leiders te inspireren om andere wegen in te slaan en zo een uitweg te vinden uit de crisis. Het congres geeft een daadkrachtige aanzet om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een aanpak die moet leiden naar een ander type economie, samenleving en bestuur en gericht op een radicale hervorming van bestaande structuren en instellingen. Deelnemers: 250

13 Communicatie overzicht 2013 Website In 2013 heeft Netwerk Democratie de structuur en het uiterlijk van haar website opnieuw vernieuwd. Verder heeft Netwerk Democratie zeer actief via sociale media de inhoud van haar website gedeeld. Dit heeft geresulteerd in 2013: visites 9254 unieke bezoekers pageviews Nieuwsbrief Netwerk Democratie heeft in 2013 zes nieuwsbrieven uitgestuurd. Middels deze nieuws- brieven brengt Netwerk Democratie haar abonnees op de hoogte van haar activiteiten. Netwerk Democratie gebruikt hiervoor de applicatie Mailchimp. Aantal abonnees: 385 Facebook Netwerk Democratie zet Facebook actief in om te communiceren met haar netwerk. Aantal likes Netwerk Democratie: 356 Aantal likes Maakdewet: 168 Twitter Twitter is het derde online middel wat netwerk Democratie actief gebruikt in haar communicatie. Aantal tweets: 2427 Aantal volgers: 831 In het nieuws Netwerk Democratie heeft voor haar activiteiten in 2013 aandacht in de traditionele en online media gekregen. Naast de mediaaandacht genoemd in het bovenbeschreven activiteitenoverzicht werd Netwerk Democratie of projecten van Netwerk Democratie genoemd in onderstaande artikelen (print): 1. Trendwatcher: Over 2014 mag je optimistisch zijn Trouw, 2 januari 2014 donderdag, Binnenland; Blz. 6, 475 woorden, Iris Pronk 2. Dappere nieuwe wereld.sociale Vraagstukken, 24 november 2013 zondag, 420 words 3. Durf te leren van de buren Trouw, 14 november 2013 donderdag, De Verdieping; Blz. 5, 1160 woorden, Tekst Onno Havermans 4. Van Reybroucks gelijk: democratie kan anders; Democratie Over van Reybroucks pleidooi tegen verkiezingen voor nieuwe vormen van democratie NRC Handelsblad, 29 oktober 2013 dinsdag, opinie, 597 woorden, Josien Pieterse; Yvette Jeuken 5. Nederlands Dagblad August 14, 2013 Wednesday, 629 woorden 6. Met de billen bloot Het Financieele Dagblad, 17 mei 2013 vrijdag, Opinie; Blz. 11, 478 woorden 7. Burgerinitiatief nuttige aanvulling in democratie Reformatorisch Dagblad, 25 januari 2013 vrijdag, Opinie; Blz. 6, 790 woorden

14 Communicatie overzicht COLUMN - Lekken via publeaks De Gelderlander, 21 september 2013 zaterdag, 3_OPINIE, 330 woorden 2. Iedereen een stem Het Financieele Dagblad, 20 september 2013 vrijdag, Opinie; Blz. 11, 453 woorden 3. Klokkenluider moet weg naar stadhuis goed kunnen vinden Brabants Dagblad, 18 september 2013 woensdag,3_reg_den- BOSCH, 200 woorden 4. Lekken met Publeaks; Commentaar De Groene Amsterdammer, September 18, 2013, 525 words, Evert de Vos, Beeld: Milo 5. De Groene Amsterdammer September 18, 2013, 786 words 6. NRC Handelsblad 17 september 2013 dinsdag, Binnenland, 138 woorden 7. Interim-bestuurder en raad van toezicht Humanitas stappen op de Volkskrant, 17 september 2013 dinsdag, Ten Eerste, 561 woorden, VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANNEKE STOFFELEN 8. Bestuurder Humanitas stapt op na forse declaraties Nederlands Dagblad, September 17, 2013 Tuesday, 563 woorden 9. NRC Handelsblad 16 september 2013 maandag, Binnenland, 182 woorden 10. Humanitas woest over hoog salaris bij naamgenoot AD/Rotterdams Dagblad, 16 september 2013 maandag, Regio - Rotterdam; Blz. 6, 171 woorden, ADRIANNE DE KONING 11. Humanitas woest over hoog salaris bij naamgenoot AD/Rotterdams Dagblad, 16 september 2013 maandag, Regio - Rotterdam; Blz. 6, 171 woorden, ADRIANNE DE KONING 12. Publeaks onthult hoge declaratie BN/DeStem, 16 september 2013 maandag, BIN_NEDERLAND, 110 woorden 13. Toezichtsraad unaniem achter keuze Schijndelse interim-bestuurder Brabants Dagblad, 16 september 2013 maandag, 3_ ALG_ETALAGE, 277 woorden 14. Toezichtsraad Humanitas unaniem achter keuze Dagblad van het Noorden, 16 september 2013 maandag, Nederland; Blz. 4, 243 woorden 15. Weer commotie over topsalaris Dagblad De Limburger, September 16, 2013 Monday, Blz. 4, 176 words, ANP 16. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Apeldoornse Courant, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 17. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor/ Deventer Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 18. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Dagblad Flevoland, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 19. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Gelders Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 20. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Nieuw Kamper Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 21. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Sallands Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 22. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Zutphens Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 23. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Veluws Dagblad, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 24. Publeaks onthult hoge declaratie De Stentor / Zwolse Courant, 16 september 2013 maandag, BINNENLAND3, 110 woorden 25. Publeaks onthult hoge declaratie De Twentsche Courant Tubantia, 16 september 2013 maandag, BBINNENLAND, 110 woorden 26. Publeaks onthult hoge declaratie Eindhovens Dagblad, 16 september 2013 maandag, BIN_BINNENLAND, 110 woorden 27. Weer commotie over topsalaris Limburgs Dagblad, September 16, 2013 Monday, Blz. 4, 176 words, ANP 28. Vragen Van Rijn over beloning Humanitas Nederlands Dagblad, September 16, 2013 Monday, 132 woorden 29. Publeaks onthult hoge declaratie Provinciale Zeeuwse Courant, 16 september 2013 maandag, 110 woorden 30. Zorgconsultant verdiende een ton Reformatorisch Dagblad, 16 september 2013 maandag, Regio; Blz. 14, 76 woorden 31. Toezichtsraad Humanitas unaniem achter keuze (4) Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 10:17 PM, BINNENLAND, 299 words, EINDER HERMSE VAN DEDEM 32. Van Rijn wil opheldering over loon consultant (3) Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 11:55 AM, BINNENLAND, 203 words, HERMSE VAN DEDEM 33. Zorgconsultant kreeg vorstelijk betaald (2) Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 8:12 AM, BINNENLAND, 164 words, VAN DEDEM 34. Zorgconsultant kreeg vorstelijk betaald Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 14, 2013 Saturday 7:51 AM, BIN- NENLAND, 110 words, VAN DEDEM 35. Vrijbrief de Volkskrant, 14 september 2013 zaterdag, V Weekend; Blz. 2, 683 woorden, JEAN-PIERRE GEELEN 36. Consultant in de zorg: 1 ton in juli de Volkskrant, 14 september 2013 zaterdag, Ten Eerste; Blz. 5, 949 woorden, ANNEKE STOFFELEN 37. Klokkenluiders zien weinig in Publeaks De Telegraaf, 14 september 2013 zaterdag, Binnenland; Blz. 9, 340 woorden 38. kort nieuws Het Parool, 14 september 2013 zaterdag, Nieuws, 439 woorden 39. Klokkeluider kan extra brievenbus goed gebruiken Trouw, 14 september 2013 zaterdag, Opinie; Blz. 27, 574 woorden 40. Postbus; Hoofdredactioneel Vrij Nederland, September 14, 2013, BIJ VRIJ NEDERLAND; Hoofdredactioneel commentaar; Blz.

15 Communicatie overzicht , 257 woorden, Frits van Exter 41. Wenen De Groene Amsterdammer, September 11, 2013, 1018 words 42. NRC Handelsblad 10 september 2013 dinsdag, Media; Blz. 1, 48 woorden 43. Onderzoeksjournalisten willen toch liever bruine enveloppen NRC Handelsblad, 10 september 2013 dinsdag, Media, 733 woorden, Wilfred Takken 44. NRC Handelsblad 10 september 2013 dinsdag, In het nieuws, 107 woorden 45. Publeaks de Volkskrant, 10 september 2013 dinsdag, Ten Eerste; Blz. 2, 574 woorden 46. Er blijven nog zo veel misstanden verborgen Nederlands Dagblad, September 10, 2013 Tuesday, 560 woorden 47. Nieuw platform klokkenluiders Nederlands Dagblad, September 10, 2013 Tuesday, 912 woorden 48. Hollebolle Gijs Nederlands Dagblad, September 10, 2013 Tuesday, 495 woorden 49. Reformatorisch Dagblad 10 september 2013 dinsdag, Opinie; Blz. 6, 46 woorden 50. Zal de echte klokkeluider wel voor Publeaks kiezen? Trouw, 10 september 2013 dinsdag, Opinie; Blz. 18, 739 woorden 51. NRC Handelsblad 9 september 2013 maandag, Premi re; Blz. 1, 49 woorden 52. Hier kunt u lekken naar de gehele Nederlandse pers NRC Handelsblad, 9 september 2013 maandag, Media, 871 woorden, Jan Benjamin 53. NRC Handelsblad 9 september 2013 maandag, In het nieuws, 101 woorden 54. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/Algemeen Dagblad, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 55. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/De Dordtenaar, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 56. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/Groene Hart, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 57. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/Rotterdams Dagblad, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 58. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/Haagsche Courant, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 59. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/Utrechts Nieuwsblad, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 60. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/Amersfoortse Courant, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 61. Publeaks: anoniem en veilig documenten doorspelen aan het AD AD/Rivierenland, 9 september 2013 maandag, Algemeen - Nieuwsdienst; Blz. 2, 207 woorden 62. Media lanceren website voor anoniem lekken (2) Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 9, 2013 Monday 6:41 AM, BINNENLAND, 135 words, CHRISTIAAN POLET WILLEMS 63. Media lanceren website voor anoniem lekken Algemeen Nederlands Persbureau ANP, September 9, 2013 Monday 6:23 AM, BINNENLAND, 85 words, CHRISTIAAN POLET 64. Media werken samen aan site klokkenluiders Dagblad De Limburger, September 9, 2013 Monday, Blz. 4, 520 words, door Freke Remmers 65. Media lanceren site waar klokkenluider anoniem terechtkan De Gelderlander, 9 september 2013 maandag, 3_FOCUS, 505 woorden, FREKE REMMERS 66. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Apeldoornse Courant, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 67. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor/ Deventer Dagblad, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 68. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Dagblad Flevoland, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 69. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Gelders Dagblad, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 70. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Nieuw Kamper Dagblad, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 71. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Sallands Dagblad, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 72. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Zutphens Dagblad, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 73. Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Veluws Dagblad, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS

16 Communicatie overzicht Klokkenluider krijgt via inernetsite anonomiteitsgarantie. - Media beginnen kliksite De Stentor / Zwolse Courant, 9 september 2013 maandag, BINN/CUL, 442 woorden, FREKE REMMERS 75. Media lanceren site waar klokkenluider anoniem terecht kan De Twentsche Courant Tubantia, 9 september 2013 maandag, B-IN HET NIEUWS, 505 woorden, FREKE REMMERS 76. Er blijven nog zo veel misstanden verborgen de Volkskrant, 9 september 2013 maandag, Ten Eerste; Blz. 3, 554 woorden, HARO KRAAK 77. Platform voor veilig klokkenluiden de Volkskrant, 9 september 2013 maandag, Ten Eerste; Blz. 3, 706 woorden, HARO KRAAK 78. Veilig klokkenluiden de Volkskrant, 9 september 2013 maandag, Ten Eerste; Blz. 1, 39 woorden 79. Gezamenlijk website voor klokkenluiders De Gooi- en Eemlander, 9 september 2013 maandag, 202 woorden, freke remmers 80. Media lanceren website waar een klokkenluider anoniem terecht kan Eindhovens Dagblad, 9 september 2013 maandag, BIN_ BINNENLAND, 438 woorden, FREKE REMMERS 81. Media lanceren website waar een klokkenluider anoniem terecht kan Eindhovens Dagblad, 9 september 2013 maandag, BIN_ BINNENLAND, 438 woorden, FREKE REMMERS 82. Gezamenlijk website voor klokkenluiders Haarlems Dagblad, 9 september 2013 maandag, 202 woorden, freke remmers 83. Website Publeaks vandaag van start Het Financieele Dagblad, 9 september 2013 maandag, In het nieuws; Blz. 2, 119 woorden 84. Zonder risico de krant informeren Het Parool, 9 september 2013 maandag, Nieuws; Blz. 2, 206 woorden 85. Speciale website voor klokkenluider Het Parool, 9 september 2013 maandag, Nieuws; Blz. 2, 286 woorden 86. Gezamenlijk website voor klokkenluiders IJmuider Courant, 9 september 2013 maandag, 202 woorden, freke remmers 87. Gezamenlijk website voor klokkenluiders Leidsch Dagblad, 9 september 2013 maandag, 202 woorden 88. Media werken samen aan site klokkenluiders Limburgs Dagblad, September 9, 2013 Monday, Blz. 4, 520 words, door Freke Remmers 89. Gezamenlijk website voor klokkenluiders Noordhollands Dagblad, 9 september 2013 maandag, 202 woorden, freke remmers 90. NRC.NEXT 9 september 2013 maandag, weten, 333 woorden, NRC; NRC; Novum 91. Klokkenluider kan anoniem terecht op site Provinciale Zeeuwse Courant, 9 september 2013 maandag, 30INHETNIEUWS, 442 woorden, FREKE REMMERS 92. Reformatorisch Dagblad 9 september 2013 maandag, Opinie; Blz. 6, 37 woorden 93. Website voor stil lekken naar media Reformatorisch Dagblad, 9 september 2013 maandag, Blz. 4, 128 woorden 94. Kaart problemen op de werkplek aan Trouw, 9 september 2013 maandag, Binnenland; Blz. 9, 1090 woorden, Martijn Roessingh 95. Klokkeluiders krijgen uitlaatklep Trouw, 9 september 2013 maandag, Vandaag; Blz. 1, 465 woorden, Martijn Roessingh 96. Klokkeluiders hebben bescherming nodig, en websites als Publeaks Trouw, 9 september 2013 maandag, Opinie; Blz. 21, 433 woorden

17

18 Netwerk Netwerk Democratie Europa Politieke Partijen Overheid Adviesorganen NGO's NGO Europa! European Alternatives! Groen Links! Ministerie van Binnenlandse Zaken! Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid! Waag Society! Nederland Kennisland! European Cultural Foundation! Counterpoint! European Civic Forum! Partij van de Arbeid! Ministerie van Buitenlandse Zaken! Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling! Raad voor het openbaar bestuur! Bits of Freedom! Hack de Overheid! CDA! EYCA! Verwey Jonker Instituut! Pakhuis de Zwijger! European House Hungary! Ministerie OC&W! D66! Petities.nl! Overheid Europa! Rathenau! E-motive (OXFAM)! Marietje Schaake D'66! Europese Commissie Representatie Den Haag! VVD! Gemeente Amsterdam! Movisie! Internet Society!

19 Netwerk Netwerk Democratie Burgergroepen Universiteiten & Hogescholen Bedrijven Media Overige Burgeradviesgroep Lokale Democratie! Vakgroep Politicologie UvA! De Brauw, Blackstone en Westbroek! Tegenlicht, VPRO! De Groene Amsterdammer! Volkskrant! Sargasso! Nu.nl! IMI! Nationaal Comite 4 en 5 Mei! Agora Europe! Vakgroep Politicologie VU! Webwereld! G500! Vakgroep Politicologie RU! KNHM / Arcadis! Media Publeaks! AD! ANP! De Correspondent! ProDemos! De Balie! De Volkskrant! De Groene! G1000! Vakgroep rechtsgeleerdheid universiteit Leiden! XS4ALL Internet! FD! Parool! NOS! Nieuwsuur! Tolhuistuin! Felix Meritis! Wij Thorbecke! Hogeschool van Amsterdam! NRC! Nu! PowNed! ETC / Netwerk Platteland! CEW IT (Oeganda)! THNK Amsterdam School of Creative Leadership! Greenhost! RTl Nieuws! Trouw! Vrij Nederland! Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen!

20 NET WERK Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie

Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 2013 Onze missie Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief

Nadere informatie

Gemiddeld bereik Dagbladcombinaties Allen. Geslacht Leeftijd Welstand Man Vrouw jaar jaar 55 jaar e.o. W1 (hoog) W2 W3 W4 W5 (laag)

Gemiddeld bereik Dagbladcombinaties Allen. Geslacht Leeftijd Welstand Man Vrouw jaar jaar 55 jaar e.o. W1 (hoog) W2 W3 W4 W5 (laag) Gemiddeld bereik Dagbladcombinaties Totaal Projectie (x1000) 13.922 6.868 7.054 2.401 6.942 4.579 3.326 2.252 3.174 3.952 1.218 Steekproef 22.063 10.468 11.595 3.503 11.192 7.368 5.756 3.253 5.253 5.993

Nadere informatie

Gemiddeld bereik Dagbladcombinaties

Gemiddeld bereik Dagbladcombinaties Gemiddeld bereik Dagbladcombinaties Totaal Totaal Dagbladen incl. gratis dagbladen Totaal Dagbladen excl. gratis dagbladen Landelijke Dagbladen Gratis Dagbladen Regionale Dagbladen Projectie (x1000) 13.845

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) AANTEKENEN Nederlandse Mededingingsautoriteit t.a.v. de heer drs. A.J.M. Kleijweg Postbus 16326 2500 BH 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 juli 2007 Advies mediaconcentratiezaak 6114/ Wegener-Mecom Uw kenmerk

Nadere informatie

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Dutch PR Award 2012 Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Een florerende economie door vrede en veiligheid, dankzij: onze mannen en vrouwen die zich in het belang van alle Nederlanders 24/7/365 inzetten

Nadere informatie

Gemiddeld bereik dagbladcombinaties Allen. Geslacht Leeftijd Welstand Man Vrouw jaar jaar 55 jaar e.o. W1 (hoog) W2 W3 W4 W5 (laag)

Gemiddeld bereik dagbladcombinaties Allen. Geslacht Leeftijd Welstand Man Vrouw jaar jaar 55 jaar e.o. W1 (hoog) W2 W3 W4 W5 (laag) Gemiddeld bereik dagbladcombinaties Totaal Projectie (x1000) 14.016 6.913 7.103 2.423 6.917 4.676 3.242 2.316 3.293 3.847 1.317 Steekproef 22.053 10.622 11.431 3.468 10.755 7.830 5.577 3.262 5.280 6.041

Nadere informatie

Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II I Dagbladcombinaties Allen

Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II I Dagbladcombinaties Allen Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II - 2011-I Dagbladcombinaties Totaal dagbladen incl. gratis dagbladen (doordeweekse editie) 26,2 26,8 25,6 16,7 18,8 21,5 27,0

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) AANTEKENEN Nederlandse Mededingingsautoriteit t.a.v. de heer drs. A.J.M. Kleijweg Postbus 16326 2500 BH Den Haag Datum Onderwerp 14 juni 2007 Advies mediaconcentratiezaak 6097/TMG-Sky Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I NOM Print Monitor 2009-II/2010-I Leesduur dagbladen 2010-I 24276 1 oktober 2010 Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Leesduur dagbladen 2010-I 5 Auteursrecht

Nadere informatie

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht Geek de Bibliotheek Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013 Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht 1 4 2 Initiatief Mogelijk gemaakt door: G4 OCLC Nederland Vereniging Openbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 3 4 5 6 7 8 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010

Nadere informatie

Tarieven Krantenbank e.a. 2012

Tarieven Krantenbank e.a. 2012 Tarieven Krantenbank e.a. 2012 Bij de berekening van de tarieven wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat toegang heeft tot de service. Wanneer meerdere vestigingen gebruik maken van hetzelfde IP-adres

Nadere informatie

Uitkomsten NOM Print Monitor 2010-I/2010-II. Het bereik van dagbladen in Nederland 1

Uitkomsten NOM Print Monitor 2010-I/2010-II. Het bereik van dagbladen in Nederland 1 Uitkomsten NOM Print Monitor 2010-I/2010-II 1 Het bereik van dagbladen in Nederland 1 Over NPM Belangrijkste bron voor bereikcijfers printmedia: dagbladen publiekstijdschriften Het printbereikonderzoek

Nadere informatie

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 18 juni 2019

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 18 juni 2019 Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 18 juni 2019 Situatie en centrale vraagstelling In opdracht van: Conclusies Resultaten Annemarijn Koedam Research Consultant

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Enschede. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Enschede. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Enschede De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl cvanderwild@tiscali.nl; huub.elzerman@planet.nl; l.pronk96@upcmail.nl; ronabram@hetnet.nl; Ydens@zeelandnet.nl; Raad voor de journalistiek

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Roermond. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Roermond. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Roermond De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Projectvoorstel 2014 Netwerk Democratie

Projectvoorstel 2014 Netwerk Democratie Projectvoorstel 2014 Netwerk Democratie t.b.v. projectondersteuning 2014 Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg 2014 Onze missie Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie

Nadere informatie

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Terugblik 2011 3. Communicatiestrategie en doelgroepen 2012 4. Communicatiemiddelen 5. Direct en indirect publieksbereik

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding

Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding Marlie van Zoggel 2 e jaars student schrijvende journalistiek Christian de Bruijn 2 e jaars student research en redactie Duale Master

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Nieuwsbrief april 2015 April was een maand vol lanceringen, congressen, media aandacht en het smeden van nieuwe plannen! We kijken terug op een veelbewogen periode en kondigen de volgende aan met o.a.

Nadere informatie

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0 Realisatie Toeval of Niet Stef van Grieken / A.J. Slaghuis Versie 1.0 Hoge der A 12 9712 AC Groningen bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Groningen, 9 December 2011 Inhoudsopgaven 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR Gemiddeld bereik: Dagbladcombinaties Totaal Dagbladen incl. gratis dagbladen Totaal Dagbladen excl. gratis dagbladen 000 7.532 % 53,2 000 6.978 % 49,3 Landelijke

Nadere informatie

Welkom bij De Ondernemer

Welkom bij De Ondernemer Welkom bij De Ondernemer De Ondernemer De kracht van De Ondernemer De wekelijkse arbeidsvitaminen voor het MKB, ondernemers en zakelijke beslissers In De Ondernemer vinden lezers inspirerende journalistieke

Nadere informatie

CASE INTERMAX THOUGHT LEADERSHIP

CASE INTERMAX THOUGHT LEADERSHIP CASE INTERMAX THOUGHT LEADERSHIP INHOUD 1 INLEIDING 1.1 DE CASUS 1.2 MISSIE INTERMAX 2. STRATEGIE 2.1 DOEL VAN DE PR CAMPAGNE 3. UITVOERING 3.1 EEN VOORBEELD 3.2 VERDERE VERSPREIDING 4. KENNISAUTORITEIT

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Langedijk. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Langedijk. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Langedijk De Regio Vecht Terug 2 april 2 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving?

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? PlattelandsParlement Gelderland 2017 3 februari 2016 Ben van Essen Ben van Essen: even voorstellen Senior-strateeg provincie Limburg (tot

Nadere informatie

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Kivi-Niria Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Geert Munnichs Opzet Algemene introductie Wat is/doet het Rathenau Instituut? Publieksonderzoek Status uitkomsten Implicaties voor besluitvorming

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Cyber Security Raad. Jos Nijhuis Voormalig covoorzitter CSR.

Cyber Security Raad. Jos Nijhuis Voormalig covoorzitter CSR. Cyber Security Raad Jos Nijhuis Voormalig covoorzitter CSR www.cybersecurityraad.nl Over de CSR Onafhankelijk en strategisch adviesorgaan van het kabinet en bedrijfsleven als het gaat om cybersecurity

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen havo 2018-I

maatschappijwetenschappen havo 2018-I Opgave 2 Reorganisatie bij Telegraaf Media Groep Bij deze opgave horen figuur 1 en de teksten 2 tot en met 4. Inleiding De Telegraaf kampt, net als veel andere kranten, al jaren met dalende oplages (zie

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Bunschoten. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Bunschoten. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Bunschoten De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Jaarplan PvdA zichtbaar in de wijk In samenwerking met de volksvertegenwoordigende stadsdeelcommissieleden

Jaarplan PvdA zichtbaar in de wijk In samenwerking met de volksvertegenwoordigende stadsdeelcommissieleden Jaarplan 2019 PvdA zichtbaar in de wijk In samenwerking met de volksvertegenwoordigende stadsdeelcommissieleden 1 Stadsdeel Amsterdam Centrum De politieke structuur van de stad /stadsdelen is gewijzigd.

Nadere informatie

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van:

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van: Uitgeverij Keesing verzorgt voor verschillende titels puzzel & win pagina s en bel & win acties, al dan niet gekoppeld aan een goed doel. Dit betekent dat wij niet alleen de puzzel leveren, maar ook de

Nadere informatie

De STIR-jaarcijfers 2009 zijn bekend!

De STIR-jaarcijfers 2009 zijn bekend! De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De dagbladsites 2 De STIR-jaarcijfers 2009 zijn bekend! STIR Webmeter is dé currency voor bereik aangesloten websites. Cebuco is sinds

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Almere. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Almere. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Almere De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Wat is een billijke vergoeding? VvA 5 juni 2015. Mira Herens Nederlandse Vereniging van Journalisten

Wat is een billijke vergoeding? VvA 5 juni 2015. Mira Herens Nederlandse Vereniging van Journalisten Wat is een billijke vergoeding? VvA 5 juni 2015 Mira Herens Nederlandse Vereniging van Journalisten Wat is een billijke vergoeding? Is dat een vergoeding die in de branche gebruikelijk is? Onderhandelingspositie

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Avond van de Digitale Economie

Avond van de Digitale Economie Nieuwsbrief september 2015 In deze nieuwsbrief leest u wie de winnaars tijdens de Avond van de Digitale Economie waren, vatten we samen welke digitale onderwerpen op Prinsjesdag aan bod kwamen, leest u

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Conferentie Netwerk Vrede, Veiligheid, en Ontwikkeling Donderdag 28 Mei 2009 Malietoren, Den Haag

Conferentie Netwerk Vrede, Veiligheid, en Ontwikkeling Donderdag 28 Mei 2009 Malietoren, Den Haag Conferentie Netwerk Vrede, Veiligheid, en Ontwikkeling Donderdag 28 Mei 2009 Malietoren, Den Haag 09.00 9.30 uur Ontvangst 9.30 10.00 uur Welkomstwoord, kennismaking en openingwoord door dagvoorzitter

Nadere informatie

De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals

De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals De dagbladsites 2 STIR meet het bereik van websites STIR Webmeter is dé currency voor bereik aangesloten sites. Cebuco is sinds 2007

Nadere informatie

Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving?

Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving? Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving? ECP en de zorg E-healthweek Gemeenten en digitale zorg Platform zorg en ICT ECP ZORG Digivaardig in de zorg Zorg en privacy Data en zorg

Nadere informatie

Meer macht aan de kiezer

Meer macht aan de kiezer Telegraaf 28 januari 2018 Preferendum als optie voor vastgelopen democratie Meer macht aan de kiezer Door Alexander Bakker! 1 / 3 Het referendum over het associatieverdrag tussen EU en Oekraine was, voor

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Democratie en Digitalisering

Verslag bijeenkomst Democratie en Digitalisering Verslag bijeenkomst Democratie en Digitalisering Op 19 juni 2018 vond een discussiebijeenkomst plaats over democratie en digitalisering. De bijeenkomst is onderdeel van het ROB-onderzoek naar kansen en

Nadere informatie

Eenzaamheid is de situatie waarin sprake is van een pijnlijk gemis aan contacten of gebrek aan kwaliteit van contacten.

Eenzaamheid is de situatie waarin sprake is van een pijnlijk gemis aan contacten of gebrek aan kwaliteit van contacten. Activiteiten Coalitie Erbij 2018 Inhoud Algemeen... 3 Coalitie Erbij in 2018... 3 Visie... 3 Missie... 3 en... 3 Kernactiviteiten van Coalitie Erbij in 2018... 4 Kernactiviteit 1: Versterken lokale aanpak...

Nadere informatie

De marketingorganisatie van de betaalde Nederlandse dagbladen en dagbladportals

De marketingorganisatie van de betaalde Nederlandse dagbladen en dagbladportals 1 De marketingorganisatie van de betaalde Nederlandse dagbladen en dagbladportals 2 De dagbladsites 3 STIR meet bereik websites STIR Webmeter is dé currency voor bereik aangesloten sites. Cebuco is aangesloten

Nadere informatie

Omgaan met (sociale) media. Voor politici

Omgaan met (sociale) media. Voor politici Omgaan met (sociale) media Voor politici René Schoemaker Sinds 1986 journalist, onder meer NHD (AC, SC), kabelkranten, NOS, AD, TROS, managementbladen en ict-websites. Sinds 2008 raadslid in Heerhugowaard

Nadere informatie

Trainingen en workshops maart - juni 2019

Trainingen en workshops maart - juni 2019 academie Leren en doen! Trainingen en workshops maart - juni 2019 www.academie.zorgbelang-brabant.nl Trainingen & workshops KRACHTIG PITCHEN Vrijdag 29 maart 2019 Hoe vertel je kort en krachtig jouw idee

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

Den Bosch Data Week. Alle tijden, locaties en programmaonderdelen zijn nog onder voorbehoud. 29 oktober tot en met 3 november 2018

Den Bosch Data Week. Alle tijden, locaties en programmaonderdelen zijn nog onder voorbehoud. 29 oktober tot en met 3 november 2018 Den Bosch Data Week 29 oktober tot en met 3 november 2018 Laat je inspireren door wat er allemaal met data kan. Hoe het je kan helpen, waar je het kunt inzetten en wat het je brengt. Ervaar hoe het is

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Lobbyen, meer dan hobbyen Machiavellist op bezoek in het Huis van Thorbecke. Nieuwegein, 20 november 2018 / Peter van Keulen & Evelien van Riel

Lobbyen, meer dan hobbyen Machiavellist op bezoek in het Huis van Thorbecke. Nieuwegein, 20 november 2018 / Peter van Keulen & Evelien van Riel Lobbyen, meer dan hobbyen Machiavellist op bezoek in het Huis van Thorbecke Nieuwegein, 20 november 2018 / Peter van Keulen & Evelien van Riel Onze bijdrage vandaag Wat is het? Lobby voor VGM? Hoe verder?

Nadere informatie

UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA

UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA Maandag 20 maart 2017, Stadhuis Den Haag De Rekenkamer Den Haag nodigt u van harte uit voor het seminar Open en big data op maandag 20 maart van 12.15 18.00 uur in

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Bezorgdheid over de samenleving

Bezorgdheid over de samenleving Bezorgdheid over de samenleving ProDemos Dr. Eefje Steenvoorden Erasmus Universiteit Rotterdam Negatieve stemming Gebruikte termen in het publieke debat: De boze burger De bezorgde burger (Maatschappelijk)

Nadere informatie

12671/17 van/asd/sp 1 DG D 2C

12671/17 van/asd/sp 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2017 (OR. en) 12671/17 NOTA van: aan: nr. vorig doc.: 12112/17 Betreft: het voorzitterschap FREMP 99 JAI 847 COHOM 103 POLGEN 125 AUDIO 103 DIGIT 196 het

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Amsterdam. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Amsterdam. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Amsterdam De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Wij zullen over een paar dagen contact opnemen om eventuele vragen te beantwoorden.

Wij zullen over een paar dagen contact opnemen om eventuele vragen te beantwoorden. Intercoiffure Nederland T.a.v. de heer A. Peters Postbus 603 7400 AP DEVENTER Deventer, 6 november 2013 Offerte kenmerk: MD.13.11.3825 Geachte heer Peters, Hartelijk dank voor uw aanvraag en interesse

Nadere informatie

De waarde van participatie

De waarde van participatie De waarde van participatie Omgevingswet Kristel Lammers, VNG & Programma aan de slag met Omgevingswet Marte Kappert, Programma aan de slag met Omgevingswet 28 januari 2017 Raad op Zaterdag, Eindhoven Invalshoeken

Nadere informatie

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau A OKTOBER 2018

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau A OKTOBER 2018 Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau «PASSWORD» 22075-A OKTOBER 2018 Tips voor het invullen van de vragenlijst Wilt u bij het invullen van de vragenlijst gebruik maken van een BLAUWE of ZWARTE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Waar kan de fiets ons brengen?

Waar kan de fiets ons brengen? Waar kan de fiets ons brengen? Op naar 35% van alle ritten per fiets in 2030 Heel Gelderland Fietst 2 De Gelderse aanpak De campagne Heel Gelderland Fietst geeft de fiets een belangrijke rol als het gaat

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank N.V., Westeinde 1, 1017ZN Amsterdam (NL). Contactpunt(en): FD / Inkoop,

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R 1 R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid CTV NCTV De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen

Nadere informatie

Jaarplan Mr. G. Groen van Prinstererstichting Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Jaarplan Mr. G. Groen van Prinstererstichting Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie Jaarplan 2017 Mr. G. Groen van Prinstererstichting Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie Wouter Beekers, directeur Geert Jan Spijker, adjunct-directeur September 2016 De missie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Samenvatting Resolutie. Democratie van Nu. D66 krijgt het voor elkaar

Samenvatting Resolutie. Democratie van Nu. D66 krijgt het voor elkaar Samenvatting Resolutie Democratie van Nu D66 krijgt het voor elkaar 20190115162135_1090.adpro.indd 1 1/15/2019 4:21:51 PM Samenvatting Democratie van Nu 3 De oprichters van D66 maakten zich zorgen. Ze

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

STRATAEGOS CONSULTING

STRATAEGOS CONSULTING STRATAEGOS CONSULTING EXECUTIE CONSULTING STRATAEGOS.COM WELKOM EXECUTIE CONSULTING WELKOM BIJ STRATAEGOS CONSULTING Strataegos Consulting is een strategie consultancy met speciale focus op strategie executie.

Nadere informatie

21471-B Januari Aankruisen We willen u vragen (met een blauwe of zwarte pen) een KRUISJE te zetten IN het hokje bij UW antwoord.

21471-B Januari Aankruisen We willen u vragen (met een blauwe of zwarte pen) een KRUISJE te zetten IN het hokje bij UW antwoord. Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau 21471-B Januari 2017 Tips voor het invullen van de vragenlijst Wilt u bij het invullen van de vragenlijst gebruik maken van een BLAUWE of ZWARTE PEN? Dit

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen

De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen 1 De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen In het publieke domein worden allerlei nieuwe technieken gebruikt: ambtenaren gebruiken Twitter, games, webplatformen en monitoringtools om de

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 januari 2017 Beantwoording Kamervragen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 januari 2017 Beantwoording Kamervragen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Democratie en Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 De tweede maand van 2015 is nog niet ten einde, maar het eerste grote event van het jaar hebben we alweer achter de rug! Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd in Duckstad over

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. 28 FEBRUARI 2019

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. 28 FEBRUARI 2019 From: Lugt, Arjen van der Sent: donderdag 28 februari 201922:01:46 To: OW-Info Cc: Subject: FW: VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2019 (o.a. vangnetuitkering, inclusie, meerjarenvisie, rechtspositie,

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies. Provincie Noord-Brabant

Profielschets. Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies. Provincie Noord-Brabant Profielschets Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies Provincie Noord-Brabant ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Datum: september 2015

Nadere informatie