Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005)"

Transcriptie

1 Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005) Het protocol gegevensuitwisseling tussen BOA en Verbond uit 1999 is voorzien van een nadere interpretatie op een aantal punten. Tevens is het protocol geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Een overzicht is opgenomen in de bijlage. De aanpassingen gelden vanaf 1 mei 2005.

2 Bijlage 1- toelichting op het interpretatie- en onderhoudsoverzicht Algemeen De vraag of een bepaald veld een verplicht veld is of niet is weggelaten. Alle velden dienen te worden gevuld. Bij de keuzevelden is altijd een optie meegegeven om aan te geven dat iets niet van toepassing of onbekend is. Uitvraagbestanden, van Verzekeraar naar de Arbo-dienst L-bestand In het L-bestand zijn ten opzichte van de versie uit 1999 geen wijzigingen. G-bestand In het G-bestand zijn ten opzichte van de versie uit 1999 geen wijzigingen. I-bestand In het I-bestand zijn ten opzichte van de versie uit 1999 geen wijzigingen. Aanleverbestanden, van de Arbo-dienst naar Verzekeraar V-bestand V06 Aantal werkgevers waar uitval optreedt (N, 54-58). V06 is gewijzigd in een numeriek veld van 5 karakters breed. In dit veld dient het aantal werkgevers ingevuld te worden waar met uitval optreedt, om wat voor reden dan ook. V07 Reserveveld (A, 59-80). V07 is nu het reserveveld geworden van 22 karakters breed en kan naar onderlinge afspraken tussen verzekeraar en Arbo-dienst worden gevuld. W-bestand W16 Code uitval werkgever (N, ). Aansluitend op V06 is het veld W16 toegevoegd met de verschillende redenen waarom uitval optreedt. De codes die meegegeven kunnen worden zijn; 1. Geen verzuimgegevens bekend 2. Niet gemachtigd door de werkgever voor aanlevering aan verzekeraar 3. Andere verzekeraar geregistreerd 4. Geen verzekeraar bekend 5. Contract is definitief beëindigd 6. Contractnummer is niet bekend 7. Ongeldig formaat contractnummer Ten aanzien van code 2 wordt opgemerkt dat, conform uitspraken van de CPB (voorheen Registratiekamer), geen toestemming nodig is van een werkgever aan de arbodienst om verzuimgegevens, zoals vastgelegd in het protocol, te verstrekken aan de 2.

3 Z-bestand verzuimverzekeraar. Het kan voorkomen dat een werkgever bezwaar maakt tegen het verstrekken van deze gegevens. In dat geval kan wel de code worden gebruikt. W17 Reserveveld (A, ). Door het invoeren van W16, is het reserveveld gewijzigd in W17 en is een karakter korter geworden. Z20 Percentage resterend ziek conform werkhervattingsadvies (N, ). Bij Z20 is de omschrijving aangepast aan de hand van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. De omschrijving luidt nu als volgt; 'Als deze gegevens bekend zijn dienen deze te worden doorgegeven. Indien gedeeltelijk werken geadviseerd is, dient hier het % te worden weergegeven waarvoor men nog ziek blijft. Wanneer sprake is van werkhervatting op arbeidstherapeutische basis (AT), dan ook percentage AT invullen. Het is aan de verzekeraar om dit percentage ook alleen als een advies te beschouwen.' Z21 Indicator uitkering sociale verzekeringen (N, ). De naam van het veld Z21 is gewijzigd in indicator uitkering 'sociale verzekeringen'. Dit om het geheel te dekken. De keuzemogelijkheden zijn aangepast en zo gesteld dat ze overeenkomen met de overige velden waar een keuze gemaakt kan worden. De keuzes zijn nu als volgt; 1. Ja 2. Nee 9. Onbekend Tevens is de omschrijving aangepast. Deze is nu als volgt; 'Het betreft hier bijvoorbeeld Vangnet of WAZO. Het aangeven hiervan is ter voorkoming van dubbele uitkeringen.' Z22 Indicator ongeval (N, ) De codering voor de ongevalcodering is aangepast na de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. De codering is nu als volgt; 0. Geen ongeval 1. Verkeersongeval 2. Bedrijfsongeval 3. Overige ongevallen 9. Onbekend Naast de aanpassingen van de reeds bestaande velden zijn in het Z-bestand een aantal velden toegevoegd aan de hand van wetswijzigingen en de behoefte aan een duidelijke gegevensuitwisseling. Z24 Mutatiedatum per soort Melding (N, ) Het betreft hier een datum veld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving die hierbij hoort is als volgt; 3.

4 'Met het toevoegen van de wijzigingsdatum is het historische verloop binnen een uitvraagperiode nu wel te onderkennen. Noot: bij soort melding 2 (=Lopend) dient deze rubriek = n.v.t. uitgevuld te worden.' Z25 Datum eerste zesde weeksadvies (N, ) Ook hier gaat het om een datumveld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving die bij het veld hoort is als volgt; 'De datum van het afgeven van het advies rond de 6e week van verzuim. Het betreft hier het eerste zesde weeks advies.' Z26 Type zesde weeks advies (N, ) Het betreft een numeriek veld met de volgende mogelijke waarden; 1. Probleemanalyse en advies 2. Concreet werkhervattingsadvies 3. Geen duurzaam benutbare mogelijkheden 9. Onbekend De omschrijving luidt als volgt; 'In dit veld dient aangegeven te worden wat voor advies is gegeven op de datum die vermeld is in Z25.' Z27 Datum plan van aanpak vastgesteld (N, ) Z27 is weer een datumveld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving luidt als volgt 'Hier dient de datum ingevuld te worden, van het vaststellen van het plan van aanpak, indien dit bekend is. Doorgaans zal dit rond de 8ste week van het verzuim zijn. Indien niet bekend ( ) en indien niet van toepassing ( ). Het betreft hier afspraken tussen werkgever en werknemer.' Z28 Datum eerstejaars evaluatie (N, ) Wederom een datumveld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving luidt als volgt; 'Hier dient de datum ingevuld te worden van het advies dat wordt gegeven aan het einde van het eerste ziektejaar, wanneer dit bekend is. Doorgaans zal dit tussen de 46ste en de 52ste week zijn. Indien niet bekend ( ) en indien niet van toepassing ( ).' Z29 Reserveveld (A, ) Door de wijzigingen en de toevoegingen is het reserveveld een aantal karakters opgeschoven en korter geworden. 4.

5 Bijlage 2 -Interpretatie protocol BOA VVV 1999 ( versie 0 ) Algemeen Standpunt verzekeraars en arbodiensten Bestandsformaat geen specifieke eis dat dit aan het Windows format moet voldoen Naamgeving Naamgeving moet zijn BOA_X_CODE_DDMMYY_01, waarbij X de letter van het bestand is, CODE de code van de verzekeraar, de datum de uitvraagdatum en 01 een volgnummer. Recordlengte Bestanden hebben een vaste recordlengte. Velden die niet zijn ingevuld worden uitgevuld met spaties, tenzij anders aangegeven Reservevelden Reservevelden zijn vrij in te vullen door individuele afspraken tussen een verzekeraar en een arbodienst. Omdat fouten die optreden bij de gegevensverzameling niet in Boa VVV gespecificeerd zijn, kan ervoor gekozen om de reservevelden V06 en W16 in gebruik te gaan nemen om te kunnen onderkennen waarom uitval optreedt zodat hier adequaat op gereageerd kan worden. De reserverubriek Z24 kan in gebruik genomen om de mutatiedatum per soort melding te kunnen weergeven. Bij meerdere verbeter-, verwijderrecords binnen een verzuimperiode is namelijk niet te onderkennen welke de meest recente is (historie wordt niet zichtbaar).

6 In- en uitloop 1.Als een werkgever wisselt van verzekeraar, kan er sprake zijn van in- of uitloop. Indien de arbodienst (nog) geen verzekeraars registreert bij haar klanten, zal er geen check plaatsvinden op dit niveau. In- en uitloop betreffende werknemers wordt sec geleverd n.a.v. verzoek verzekeraar. (d.m.v. het I bestand.) Overlapsituaties moeten door verzekeraars onderling worden onderkend en opgelost. 2. Indien bij G04 en G05 door de verzekeraar een begin- of einddatum verzekering wordt opgegeven, geeft de arbodienst mogelijk ook gegevens m.b.t. ziektegevallen van voor de begindatum of na de opgegeven einddatum door (mogelijk let het systeem alleen op begin en einddatum verslagperiode). Verzekeraar is zelf verantwoordelijk voor het onderkennen van begin- en einddatum verzekering, en inloop/ uitloop bij ontvangst van de gegevens. De arbodienst levert dus geen automatische mogelijke in of uitloop n.a.v. begin- of einddatum verzekering. De arbodienst reageert wel op gegevens gevuld in G10 en G11 m.b.t. in- en uitloop, gaat dan vervolgens gegevens verzamelen aan de hand van opgave in I lijst, om die vervolgens op de Z lijst terug te geven. Uniek identificatienummer De werkgroep gegevensuitwisseling BOA-VvV bepleit, in navolging van het gestelde in het rapport 'Arbozorg, reïntegratie en verzekeren samen beter' van november 2001 van de initiatiefgroep marktpartijen, dat ook de private verzekeraars, in het kader van hun verantwoordelijkheid t.a.v. verzuim en reïntegratie, gebruik mogen maken van het sofinummer als uniek identificatienummer. Het gebruik van het sofinummer wordt bepleit, aangezien de vier andere partijen binnen dit speelveld hun registratie- en communicatiesystemen daarop hebben ingericht. Het introduceren van een ander uniek identificatienummer t.b.v. verzuim en reïntegratie leidt zeker voor werkgevers tot onnodige extra administratieve lasten. 6.

7 L- Bestand (voorloopbestand) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten L01 nummer arbodienst 1-4 in de toekomst willen wij een vast nummer voor de arbodienst dat niet wijzigt. (BOA VVV 3 protocol) L02 naam arbodienst 5-24 L03 nummer verzekeringsmaatschappij L04 naam verzekeringsmaatschappij L05 aantal werkgevers in bestand Het aantal werkgevers dient bilateraal (tussen verzekeraar en arbodienst) te worden vastgesteld. L06 reserverubriek uitvullen verplicht G- Bestand (aanvraag werkgevers) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten G01 identificator werkgever 1-20 G02 naam werkgever G03 gebruikte identificator G04 ingangsdatum verzekering G05 einddatum verzekering G06 inloop verzekerd G07 uitloop verzekerd G08 begindatum verslagperiode G09 einddatum verslagperiode G10 aantal inloopgevallen G11 aantal uitloopgevallen G12 reserverubriek uitvullen verplicht 7.

8 I- bestand (aanvraag in-/uitloopgevallen) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten I01 inloop of uitloop 1-1 I02 identificator werkgever 2-21 I03 identificator werknemer niet verplicht in geval van inloop; is in de meeste gevallen (nog) niet bekend bij nieuwe verzekeraar I04 reserveveld I05 naam werknemer I06 voorvoegsel werknemer I07 meisjesnaam werkgever I08 voorvoegsel meisjesnaam I09 voorletters werknemer I10 geboortedatum I11 reserverubriek uitvullen verplicht V- bestand (voorloopbestand) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten V01 nummer arbodienst 1-4 V02 naam arbodienst 5-24 V03 nummer verzekeringsmaatschappij V04 naam verzekeringsmaatschappij V05 aantal werkgevers in bestand V06 reserve uitvullen verplicht W- bestand (aanlevering werkgevers) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten W01 identificator werkgever 1-20 W02 naam bedrijf W03 gebruikte identificator

9 W04 aantal werknemers aantal records in Z-bestand. W05 begindatum verslagperiode W06 einddatum verslagperiode W07 ingangsdatum arbocontract administratieve wijzigingen van een arbocontract (bijv. omzetting van pakket A naar pakket B) dient de begindatum niet te wijzigen. W08 einddatum arbocontract bij omzetting van een arbocontract van pakket A naar pakket B dient de einddatum te worden gevuld met de einddatum van het nieuwe pakket. W09 aantal nieuwe gevallen Zie Z02 W10 aantal lopende gevallen Zie Z02 W11 aantal beeindigde gevallen Zie Z02 W12 aantal vervolgmeldingen Zie Z02 W13 aantal advies werkhervattingen Als het aantal advies werkhervattingen bekend is bij de arbodienst, dient deze te worden doorgegeven W14 aantal verbeteringen W15 aantal verwijderingen W16 reserverubriek uitvullen verplicht Z- bestand (verzuimmeldingen en mutaties) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten Z01 identificator werkgever 1-20 Z02 soort melding het is mogelijk dat er binnen een uitvraagperiode meerdere meldingen zijn voor dezelfde werknemer. Dit betekent dat er bijv. in de 1e uitvraagperiode dat iemand ziek is geworden er van deze persoon de initiële ziekmelding wordt gegeven (code 1) en een melding lopend per einddatum verslagperiode (code 2). Z03 identificator werknemer Z04 reserveveld Z05 naam werknemer Z06 voorvoegsel werknemer Z07 meisjesnaam werknemer Z08 voorvoegsel meisjesnaam

10 Z09 voorletters werknemer Z10 geboortedatum Z11 identificator arbeidscontract Alleen indien een werknemer 2 (of meer) functies heeft bij dezelfde werkgever dan dient in dit veld, per functie, de identificator arbeidscontract te worden geleverd. Z12 invoerdatum invoerdatum van het verzuimgeval (de ziekmelding) bij de Arbo-dienst. Ook bij andere meldingen dan de soort melding 1 behorend bij deze verzuimperiode wordt hier deze starre invoerdatum van verzuimperiode ingevuld. zodat m.b.v. deze datum en de werknemer en werkgever-id de verzuimperiode behorend bij deze melding geïdentificeerd kan worden. Omdat hierdoor de historie van meldingen binnen een verzuimperiode niet onderkend kan worden, kan reserverubriek Z24 in gebruik genomen om de werkelijke mutatiedatum per soort melding weer te geven. Z13 eerste dag verzuim Z14 beëindigingdatum Datum herstel is datum 1e hersteldag (en dus niet laatste ziektedag). Datum einde dienstverband is datum uit dienst (i.p.v. laatst gewerkte dag). Datum overlijden is datum 1e overlijdensdag (i.p.v. laatste levensdag). Z15 reden staken begeleiding er dient onderscheid te zijn tussen waarde 4 ( staken begeleiding ) en waarde 5 ( staken controle ). Z16 ingangsdatum WAO Z17 datum vervolgmelding Z18 percentage ziek percentages dienen te worden afgerond op hele percentages. Z19 datum werkhervattingsadvies Als deze gegevens bekend zijn dienen deze te worden doorgegeven 10.

11 Z20 percentage resterend ziek conform werk hervattingsadvies Als deze gegevens bekend zijn dienen deze te worden doorgegeven Z21 indicator vangnet Z22 indicator ongeval voorstel tot wijziging codes (BOA VVV 3 protocol) Z23 indicator betrokken derde Z24 reserverubriek dient uitgevuld te worden. Z25 invoerdatum AIV (alleen voor achmea, geen eisen) 11.

12 Bijlage 3-1 e onderhoud BOA VVV ( 1999 ) versie 2005 A lgemeen Best andsf orm aat Naam gev ing Rec ordlengt e Reserv ev elden In- en uit loop Uniek ident if ic at ienum m er Dat um v elden Keuzev elden Standpunt verzekeraars en arbodiensten geen spec if iek e eis dat dit aan het W indow s f orm at m oet v oldoen Naam gev ing m oet zijn BOA _X _CODE_DDM M Y Y _0 1, w aarbij X de let t er v an het best and is, CODE de c ode v an de v erzek eraar, de dat um de uit v raagdat um en 0 1 een v olgnum m er. Best anden hebben een v ast e rec ordlengt e. V elden die niet zijn ingev uld w orden uit gev uld m et spat ies, t enzij anders aangegev en Reserv ev elden zijn v rij in t e v ullen door indiv iduele af sprak en t ussen een v erzek eraar en een arbodienst. De reserv erubriek Z2 4 k an in gebruik genom en om de m ut at iedat um per soort m elding t e k unnen w eergev en. Bij m eerdere v erbet er-, v erw ijderrec ords binn 1.A ls een w erk gev er w isselt v an v erzek eraar, k an er sprak e zijn v an in- of uit loop. Indien de arbodienst (nog) geen v erzek eraars regist reert bij haar klant en, zal er geen c hec k plaat sv inden op dit niv eau. In- en uit loop bet ref f ende w erk nem ers w ordt sec ge De w erk groep gegev ensuit w isseling BOA -V v V bepleit, in nav olging v an het gest elde in het rapport ' A rbozorg, reï nt egrat ie en v erzek eren sam en bet er' v an nov em ber v an de init iat ief groep m ark t part ijen, dat ook de priv at e v erzekeraars, in het kader v an hu V oor dat um v elden geldt in principe dat de juist e dat um ingev uld dient t e w orden. M oc ht een dat um ec ht er niet v an t oepassing zijn op een bepaalde m elding, dan dient het v eld gev uld t e w orden m et : M oc ht de juist e dat um niet bek end zijn, dan kan w orden v olst aan m et : W anneer in een bepaald v eld een k euze w ordt gem aak t t ussen v ersc hillende opt ies, dan dient de juist e w eergegev en t e w orden. W anneer het bet ref f ende ec ht er niet bek end is, kan w orden v olst aan 12.

Deze declaratie betreft de periode van tot

Deze declaratie betreft de periode van tot DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl.

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl. DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: De declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te sturen.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Stichting Laan van Zuid Hoorn 165 Fondsenbeheer Waterbouw 2289 DD Rijswijk ZH Tel: 070-3171717 www.sfwaterbouw.nl BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Documentgegevens (versies) Versie Datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4

HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4 HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk,

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Een Verzekeringsbedrijf 070-3811333

R e g i s t r a t i e k a m e r. Een Verzekeringsbedrijf 070-3811333 R e g i s t r a t i e k a m e r Een Verzekeringsbedrijf 070-3811333..'s-Gravenhage, 14 juni 1999.. Onderwerp Aanlevering gegevens door Arbo-diensten Naar aanleiding van berichten in de pers heeft de Registratiekamer

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket

Handleiding Digitaal Loket Wat is het Digitaal Loket SAZAS? Het Digitaal Loket SAZAS vindt u op www.sazas.nl. Het Digitaal Loket bevat de gegevens van uw verzuimverzekering. Het is uw verzekeringsdossier. Zo kunt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3. 1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.1 WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP)... 13 3.2 ZOEKEN OP DOSSIER...

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Versie: mei 2011 Bij het maken van deze handleiding is gebruik gemaakt van de applicatie Mijn UMC Zorgverzekeraar (hierna te noemen: Mijn UMC) zoals die op

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Schade aangifte formulier Claim TAF Maandlastbeschermer / TAF Zelfstandigenplan

Schade aangifte formulier Claim TAF Maandlastbeschermer / TAF Zelfstandigenplan Schade aangifte formulier Claim TAF Maandlastbeschermer / TAF Zelfstandigenplan Invullen en opsturen naar: TAF BV, afdeling Schade, Postbus 4562, 5601 EN Eindhoven Gegevens verzekerde Polisnummer(s): Achternaam:

Nadere informatie

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek melding Inzicht Grip Herstel melding Vervangingen Grip op bedrijfsvoering en sturen op onderwijskwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Importsheet v5

HANDLEIDING. Importsheet v5 HANDLEIDING Importsheet v5 Toelichting Importsheet v5 Inleiding: Deze snelgids helpt u verder met het correct invoeren van uw werknemers in Verzuimsignaal. Overzicht van kolomnamen en of deze verplicht

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Inhoud Een goede basis tegen de kosten van verzuim. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies de Verzuimverzekering die bij

Nadere informatie

Wanneer een I-i constateert dat een bedrijf onterecht niet als uitzend- of inleenorganisatie in IFV staat, dient dit aangepast te worden.

Wanneer een I-i constateert dat een bedrijf onterecht niet als uitzend- of inleenorganisatie in IFV staat, dient dit aangepast te worden. Gebruikershandleiding IFV voor inspectie instellingen De inspectie wordt in 2 delen ingedeeld. De vaste gegevens van de opdrachtnemer (controleren en aanvullen) en de inspectiegegevens (rapportage toevoegen).

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Voor een adequate claimbehandeling is het belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent. Leest u daarom de toelichting

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2 HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. VerzuimSignaal 1/ 14 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Servicedesk blz. 3 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres.

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres. Claimnummer (door BNP Paribas Cardif in te vullen) Claimformulier - Arbeidsongeschiktheid - Ernstige aandoeningen - Ziekenhuisopname Belangrijke informatie De verzekerde vult dit formulier in. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Schadelastrapportage

Gebruikershandleiding Schadelastrapportage Gebruikershandleiding Schadelastrapportage DOCUMENT VERSIE v1.03 DATUM 31-10-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Beperk de schade bij verzuim & arbeidsongechiktheid. Zowel voor de werkgever als de werknemer

Beperk de schade bij verzuim & arbeidsongechiktheid. Zowel voor de werkgever als de werknemer Beperk de schade bij verzuim & arbeidsongechiktheid Zowel voor de werkgever als de werknemer Attractief personeelsprogramma van; In samenwerking met: Het attractieve personeelsprogramma Bestaat uit de

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011

Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011 Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011 1 Naam en adres werkgever (de verzekeringnemer) Naam* Contactpersoon Adres Postcode en Vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer Rechtsvorm * De

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. Signalen. DOCUMENT Beheerdershandleiding Signalen, versie 1.00

Beheerdershandleiding. Signalen. DOCUMENT Beheerdershandleiding Signalen, versie 1.00 Beheerdershandleiding Signalen DOCUMENT, versie 1.00 DATUM 11-8-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV PRIVACY Reglement LaborPrevent BV Identiteit van LaborPrevent BV LaborPrevent BV, gevestigd te (7948 BN) Nijeveen, kantoorhoudend aan de Dorpsstraat 113, hierna te noemen LP. Registratie Kamer van Koophandel

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Polisnummer Verzekeringnemer Adres. : Vestigingsplaats: E-mailadres Inschrijfnummer KvK Loonheffingennummer Belastingdienst

Polisnummer Verzekeringnemer Adres. : Vestigingsplaats: E-mailadres Inschrijfnummer KvK Loonheffingennummer Belastingdienst Algemene gegevens Polisnummer Verzekeringnemer Adres Postcode E-mailadres Inschrijfnummer KvK Loonheffingennummer Belastingdienst : Vestigingsplaats: Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met Daggelddekking

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Bijlage op de Handleiding voor het aanleveren van verzekeringsgegevens vanaf het kalenderjaar 2001 van 23 oktober 2001.

Bijlage op de Handleiding voor het aanleveren van verzekeringsgegevens vanaf het kalenderjaar 2001 van 23 oktober 2001. Waarom deze bijlage? Door de Belastingherziening 2001 en wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen is ook de renseignering van verzekeringsproducten veranderd. Zowel de verzekeraars als de

Nadere informatie

Let op: wij kunnen uw verzoek alleen behandelen als de formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend!

Let op: wij kunnen uw verzoek alleen behandelen als de formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend! Credit Life International Schade, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam Behandelingstraject Callas Group Postbus 75916 1070 AX Amsterdam Onderwerp: aangifte arbeidsongeschiktheid Kredietbeschermer

Nadere informatie

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Het Loonwaarde Berekening Systeem LBS Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Aan de informatie

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Coachview.net Eenmalige Imports

Coachview.net Eenmalige Imports Coachview.net Eenmalige Imports Versie: Juli 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 BELANGRIJKSTE TERMEN... 3 2. IMPORT

Nadere informatie

DossierDoctors BV, gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan het Guyotplein 5-3, 9712 NX Groninge, hierna te noemen DossierDoctors

DossierDoctors BV, gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan het Guyotplein 5-3, 9712 NX Groninge, hierna te noemen DossierDoctors Privacy Reglement DossierDoctors 06 2016 Identiteit van DossierDoctors BV DossierDoctors BV, gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan het Guyotplein 5-3, 9712 NX Groninge, hierna te noemen DossierDoctors

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 02.0175 (005.02) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Snelgids VerzuimVitaal Digitaal

Snelgids VerzuimVitaal Digitaal Snelgids VerzuimVitaal Digitaal Inloggen: Ga naar www.verzuimvitaal.nl Klik links boven in het scherm op VerzuimVitaal Digitaal Vul in het daarvoor bestemde veld u gebruikersnaam en wachtwoord in. (Let

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker WIA re-integratieproces Ondersteuning bij e zieke medewerker Wij help u bij e zieke medewerker Natuurlijk houdt u het verzuim binn uw bedrijf zo laag mogelijk. En u houdt zich daarbij aan de Wet verbetering

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Re-integreren zonder risico INHOUDSOPGAVE Wat biedt de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering? 3 Voor wie kunt u de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering inzetten?

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

Arbozorg, meer dan alleen arbo!

Arbozorg, meer dan alleen arbo! Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 13 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Arbozorg, meer dan alleen arbo! SVS is meer dan een arbodienst. Naast arbo en verzuimbegeleiding verzorgen zij ook mijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Informatieformulier beleggingsverzekering

Informatieformulier beleggingsverzekering Informatieformulier beleggingsverzekering Op dit formulier moet u de gegevens invullen die u weet over uw beleggingsverzekering. Daarover gaat het eerste deel van dit het formulier. U kunt ook duidelijk

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Versiebeheer Versie Release Datum Omschrijving Referentie 0.1 20.00 Juli 2015 Eerste oplevering van dit document 0.2 20.10 Sept

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

Wijzigingen in People Inc. 3.2.0

Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 I Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. 3.2.0 1 1.1 Levensloopregelingen... 1 1.2 Code Tabellen... 1 Nationaliteiten... 2 Landen... 2 Sectoren...

Nadere informatie

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv Privacyreglement Van der Horst & Starke bv Versie november 2015 1 Verwerking persoonsgegevens van der Horst & Starke bv Regeling voor de bescherming van persoonsgegevens van personen die door van der Horst

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen. Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs

Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen. Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs Versie: 1.4 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Dit document bestaat uit drie delen.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier werkloosheid Werkloosheidsverzekeringen

Schadeaangifteformulier werkloosheid Werkloosheidsverzekeringen Met dit schadeaangifteformulier meldt u uw werkloosheid bij ons. Wij vragen u onder meer naar de gegevens van uw laatste werkgever, de reden van uw ontslag en de toekenningsbrief van het UWV. In het begrotingsformulier

Nadere informatie

Voor de afhandeling van de overlijdensclaim vragen wij u de volgende documenten aan te tonen:

Voor de afhandeling van de overlijdensclaim vragen wij u de volgende documenten aan te tonen: Credit Life AG, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam Behandelingstraject Callas Group Postbus 75916 1070 AX Amsterdam Onderwerp: aangifte overlijden Kredietbeschermer Geachte heer, mevrouw, U

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Notitie Proefconversie

Notitie Proefconversie Notitie Proefconversie Publicatieversie notitie Proefconversie v1.1 Operatie, 8 september 2014 Inleiding Voordat de centrale voorziening van de in gebruik kan worden genomen dient een initiële vulling

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie