INHOUD Inleiding Het inrichten van het aanmaanproces... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4"

Transcriptie

1 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012

2 INHOUD INHOUD Inleiding Het inrichten van het aanmaanproces Het maken van de aanmaanbrieven Het opladen van het logo voor de aanmaanbrieven Het maken van de aanmaanbrieven Voorbeeld en uitleg over de aanmaanbrief Koptekst van de aanmaanbrief Tekst van de aanmaanbrief Gegevens van de openstaande posten Optelling van de openstaande posten Voettekst Aanmanen Het controleren van de debiteurenlijst Incasso bestand aanmaken Uitvoeren van de aanmaningen Een individueel lid een aanmaning sturen Incassobureau inschakelen Vereniging aanmelden bij het incassobureau Een vordering uit handen geven Rapportage over de uit handen gegeven vorderingen Bijlage tekst aanmaanbrieven Handleiding boekhouding Versie 0.1 2

3 1 Inleiding In deze handleiding wordt het inrichten van aan aanmaanproces beschreven en daarna het uitvoeren van het aanmaanproces. Ook het uit handen geven van de vordering komt ter sprake. AllUnited heeft een interface gebouwd naar het incassosysteem van het Centraal Invorderingsbureau. Hiermee is het zeer eenvoudig om een incassobureau in te schakelen. De volgende zaken worden besproken. Hoe worden de aanmaanniveaus ingericht en hoe werken deze. Lees verder in hoofdstuk 2 Hoe worden de aanmaanbrieven ingericht en welke opties zijn daar. Lees verder in hoofdstuk 3 o Per post o Per mail Hoe werkt het aanmaanproces. Lees verder in hoofdstuk 4 Incassobureau inschakelen. Lees verder in hoofdstuk 5 Handleiding boekhouding Versie 0.1 3

4 2 Het inrichten van het aanmaanproces Als eerste stap gaan we kijken bij de betalingstermijnen Via het menupad [instellingen] onder het kopje facturen [betalingstermijn] kan via de knop [wijzigen] de betalingstermijn aangepast worden en kunnen er nieuwe toegevoegd worden. Voor het aanmaanproces is het veld Tolerantiedagen belangrijk. In dit voorbeeld staat het aantal tolerantiedagen op 0. Het aantal tolerantiedagen wordt opgeteld bij de vervaldatum en vanaf dat moment kan er worden aangemaand. In bovenstaand voorbeeld kan dus 30 dagen na de factuurdatum met het aanmaanproces begonnen worden, omdat er geen tolerantiedagen zijn. Via het menupad [instellingen] onder het kopje boekhouding [aanmaanniveau s] kunnen via de knop [wijzigen] de aanmaanniveaus aangepast worden en kunnen er nieuwe toegevoegd worden. Handleiding boekhouding Versie 0.1 4

5 De aanmaanniveaus In het voorbeeld hierboven zijn 6 aanmaanniveaus ingericht. De eerste twee aanmaningen worden per mail verstuurd. Dit scheelt erg veel tijd. Er kan dan ook gewaarschuwd worden dat er kosten in rekening worden gebracht bij een volgende aanmaning. Bij aanmaanniveau 3 worden in dit voorbeeld ook extra kosten in rekening gebracht. Bij het starten van het aanmaanproces worden bij dit niveau boekingen gemaakt. Per openstaande factuur wordt een extra open post van 25 euro gemaakt. Aanmaanniveau 4 is een in gebreke stelling. Bij niveau 5 gaat de vordering naar het incasso bureau Niveau 6 is nodig als een reminder dat er nog posten open staan die misschien afgeboekt moeten worden. Wanneer kan de eerste aanmaning de deur uit? De betalingstermijn is 30 dagen. Achter de eerste herinnering staat 14 dagen. Dit betekent dat het aanmaanproces de open posten voor de eerste herinnering selecteert wanneer 44 dagen zijn verstreken. Als administrateur bepaalt u zelf het tijdstip waarop u de aanmaningen verstuurd. De 2e herinnering wordt weer 14 dagen later verstuurd. Dus op zijn vroegst na 58 dagen. Nadat we de betalingstermijn en de aanmaanniveaus hebben ingericht kunnen we de aanmaanbrieven gaan maken. Handleiding boekhouding Versie 0.1 5

6 3 Het maken van de aanmaanbrieven In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de aanmaanbrieven moeten worden opgesteld. Als eerste stap laden we een logo op, zodat de aanmaning ook goed herkenbaar is als deze via de mail wordt verstuurd. Daarna maken we de aanmaanbrieven. 3.1 Het opladen van het logo voor de aanmaanbrieven Als eerste stap gaan we het logo van de vereniging opladen via [instellingen] onder het kopje algemeen [afbeeldingen] druk op de knop [wijzigen]. Via bestand kiezen (afhankelijk van de browser kan hier ook bladeren staan of iets anders) kan een jpg bestand opgeladen worden. De exacte naam van dit bestand moet dan in de aanmaanbrief opgenomen worden. Let op: gebruik voor de bestandsnaam alleen kleine letters en indien gewenst alleen het onderstreep teken (underscore). Alle overige leestekens kunnen tot problemen leiden. Als we het logo hebben opgeslagen kunnen we de aanmaanbrieven maken. 3.2 Het maken van de aanmaanbrieven Via het menupad [instellingen] onder het kopje algemeen [afdrukformulieren] komen we via de knop [selecteren] in het selectiemenu van de afdrukformulieren. Handleiding boekhouding Versie 0.1 6

7 We kiezen er in dit geval voor om een nieuw formulier aan te maken. Dus we drukken op nieuw in de menubalk bovenin. We geven het afdrukformulier de naam Betalingsherinneringen Bij het formuliertype staat hieronder Inschrijfbrief. Hier selecteren we het formuliertype Aanmaanbrief. Via de knop bewaren slaan we het formulier op zonder verder iets in te geven. Dit is nodig omdat bij het opslaan het formuliertype wordt opgehaald met de juiste indeling. Handleiding boekhouding Versie 0.1 7

8 Daarna roepen we het document weer op door op wijzigen te klikken. We selecteren het juiste formulier. Nu kunnen we de aanmaanbrieven gaan maken. Het formulier bestaat nu uit een kop. Hierin kan alleen nog de naam en het papiertype gewijzigd worden. Koptekst Hierin komen een logo, adresgegevens, lidnummer, datum en de kop van de brief Dit wordt verder in hoofdstuk besproken Body1 Hier komt de tekst van de betalingsherinnering In hoofdstuk komt dit aan de orde Subbody1 Hier worden de gegevens uit het systeem gehaald van de openstaande facturen Zie hiervoor hoofdstuk Body2 Hier komt de optelling van de open posten. Dit staat in hoofdstuk Voettekst Hier kan de informatie van de vereniging komen. Bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, KvK, BTW nummer etc. Zie hoofdstuk Hier komen de gegevens om de betalingsherinnering per mail te kunnen versturen. Dit staat in hoofdstuk Voorbeeld en uitleg over de aanmaanbrief Hieronder een voorbeeld van een formulier waarin alle brieven zijn ondergebracht. Dit voorbeeld staat ook in het demosysteem van AllUnited en kan van daaruit gekopieerd worden. Meestal wordt dit voorbeeld ook als template meegenomen in het systeem van de vereniging, zodat deze al aanwezig is Koptekst van de aanmaanbrief Zie hoofdstuk 6 voor een complete koptekst. Per aanmaanniveau wordt de koptekst in de betalingsherinnering aangepast. Uitleg over de koptekst. Kophoogte. Dit is de hoogte van de kop. Als deze te klein wordt gekozen, dan komt de tekst van body1 door de tekst van de kop. Achter image komt het logo van de Vereniging. Dit is belangrijk als de eerste betalingsherinneringen per mail worden verstuurd. Het getal achter de ; geeft de grootte van het logo aan. Door het getal groter te maken wordt het logo groter getoond. De naam moet exact gelijk zijn aan het opgeslagen logo bij afbeeldingen. Met <tabset> worden de plaatsen van de tabs in de koptekst aangegeven, zodat gegevens netjes onder elkaar komen en met <tab> wordt de tab gezet. Tabset L is links, dus tabset L10 geeft aan dat er een tab wordt gezet op de 10 e positie van een regel. Tabset R betekent dat er vanaf rechts wordt uitgevuld. Tabset C is het centreren van de informatie. Met <font arial> wordt het gekozen lettertype aangegeven Handleiding boekhouding Versie 0.1 8

9 Met <fontsize 10> wordt de grootte van het lettertype aangegeven. Met <b> en </b> wordt het begin en het einde van een vetgedrukte tekst aangegeven. De gegevens tussen [] worden uit de database opgehaald Tekst van de aanmaanbrief In body1 komt de tekst van de aanmaanbrieven. In hoofdstuk 6 is een complete tekst opgenomen van de verschillende aanmaanbrieven, die ook door een incassobureau zijn goedgekeurd in verband met de juridische consequenties. Dit voorbeeld staat ook in de demo van AllUnited en kan van daaruit gekopieerd worden. Ga naar de demo site Druk op de pijl om in te loggen Onder het menu handig vindt u de knop om naar de backoffice van AllUnited/IS4C te gaan. Via instellingen afdrukformulieren kunt u dan het afdrukformulier van de betalingsherinneringen kopiëren. Dit werkt gewoon met knippen en plakken Gegevens van de openstaande posten In Subbody1 worden de gegevens van de openstaande posten opgehaald. U heeft hierbij de keuze om alle posten te laten zien of alleen de vervallen posten. Handleiding boekhouding Versie 0.1 9

10 Als u alleen de vervallen posten mee wilt nemen op de aanmaanbrief dan gebruikt u onderstaand voorbeeld in subbody 1. <if due_01;=;1>[invoicedate_01]<tab>[invoicenumber_01]<tab>[description_01]<tab>[amount_01]<endif> Wilt u alle posten meenemen in de aanmaanbrief dan gebruikt u [invoicedate_01]<tab>[invoicenumber_01]<tab>[description_01]<tab>[amount_01] Optelling van de openstaande posten In Body2 worden alle openstaande posten opgeteld. <tabset L120;R177><tab><hline 60;0.2> <tab>totaal:<tab>[amount] Voettekst In de voettekst kunnen de gegevens van de vereniging opgenomen worden, zoals het adres, telefoonnummer, BTW nummer, KvK etc. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens moet ook de hoogte van de voettekst aangepast worden Onder dit kopje kunnen de gegevens voor de opgenomen worden. Het is het beste om de eerste twee betalingsherinneringen per mail te versturen, dat scheelt namelijk veel tijd. Handleiding boekhouding Versie

11 Handleiding boekhouding Versie

12 4 Aanmanen AllUnited biedt u de mogelijkheid om de leden die nog niet hebben betaald aan te manen. U bepaalt als organisatie zelf het aantal aanmaanniveaus en de tijd die tussen de factuur en de eerste aanmaning ligt en tussen de eerste en tweede aanmaning etc. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een boete in te stellen als te laat wordt betaald. U kunt de aanmaningen mailen,printen en versturen of een bestand downloaden. Let op: Als u eenmaal start met het doen van de aanmaningen kunt u deze stap niet meer ongedaan maken. Zorg er dus voor dat alles goed in het systeem staat ingesteld. Zeker als u gebruik wilt maken van boetes. Allereerst gaan we in op het aanmaanproces. Het is belangrijk dat bij het aanmanen in de juiste volgorde wordt gewerkt, zodat relaties niet onterecht worden aangemaand. Bijvoorbeeld de betaling is al wel binnen, maar nog niet verwerkt in het systeem of u heeft toestemming gekregen om het bedrag automatisch te incasseren. Volgorde bij aanmanen. 1. Verwerk eerst de mutaties van de leden. Bijvoorbeeld nieuwe adressen etc. zodat de aanmaningen naar het juiste adres gaan. 2. Verwerk de bankbetalingen, zodat de betaalde facturen uit de openstaande debiteurenlijst verdwijnen. Hiervoor verwijzen we naar de handleiding verwerken bankbestanden. 3. Controleer de openstaande debiteurenlijst. Zie hoofdstuk Draai de incasso. U wilt geen leden aanmanen, waarvoor u toestemming hebt voor automatische incasso. Zie hoofdstuk Doe de aanmaningen 6. Verwijder de incasso als u nog niet wilt incasseren. Via het menupad [boekhouding] [autom inc.bet.] Kies de laatste optie het storneren van niet geïncasseerde of betaalde documenten. 4.1 Het controleren van de debiteurenlijst. Via het menupad [boekhouding] [rapportages] [debiteurenlijst] vraagt u een lijst op van de openstaande debiteuren. U zult eerst alle negatieve bedragen in de debiteurenlijst moeten controleren. De aanmaningen worden verstuurd voor alle openstaande facturen ongeacht of daar een betalingen tegenover staat. De betaling wordt wel op de aanmaning getoond, maar het staat slordig om een aanmaning te versturen, waarvan de betaling ook ontvangen is. Indien mogelijk moeten de facturen nog vereffend worden met de betaling. 4.2 Incasso bestand aanmaken Om te voorkomen dat de openstaande facturen waarvoor een incassomachtiging is afgegeven, meegaan in de aanmaningen, dient u van tevoren de incasso batch aan te maken. Na het doen van de aanmaningen kunt u deze weer verwijderen. Via [boekhouding] [incasso] komt u bij onderstaand scherm. Handleiding boekhouding Versie

13 Vink debiteuren aan en vink incasso aan en druk op [start]. De facturen die kunnen worden geïncasseerd zijn nu uit de openstaande postenlijst verdwenen en zullen niet aangemaand worden. 4.3 Uitvoeren van de aanmaningen Via het menupad [boekhouding] [aanmanen] komt u in onderstaand scherm. Druk op [start] bij stap 1. De aanmaningen worden nu gemaakt. Onder het kopje aanmaanlijst ziet u staan hoeveel aanmaningen er zijn aangemaakt en welke brief ze moeten ontvangen. U kunt de aanmaanlijst bekijken door op [start] te drukken bij aanmaanlijst. U komt dan in onderstaand scherm. Hier kunt u de aanmaningen bekijken. Met de knop terug kunt u weer terug naar het overzichtsscherm. Vervolgens gaat u naar stap 2. Het bestand aanmaken. Handleiding boekhouding Versie

14 Kies het juiste aanmaanniveau waarvoor u de aanmaningen wilt verwerken. Laat in eerste instantie het vinkje simuleren aan staan. Dan kunt u kijken of de aanmaning de juiste layout heeft en druk op [afdruktonen]. Als de afdruk goed is, dan kunt u besluiten om de aanmaningen per mail te versturen of ze af te drukken. U haalt dan het vinkje bij simuleren weg. Als u het bestand afdrukt, bewaar dan de pdf goed. Een herafdruk van alle aanmaningen via AllUnited is niet mogelijk. Verstuurt u de aanmaningen per mail, dan zal het systeem aangeven hoeveel aanmaningen per mail zijn verstuurt. Blijven er onder nog uit te voeren aanmaningen van het aanmaanniveau dat u zojuist per mail heeft verstuurd staan, dan hebben die relaties geen adres. Deze aanmaningen zult u dus af moeten drukken en per post moeten versturen. Vervolgens gaat u door naar het volgende aanmaanniveau totdat alle aanmaanniveaus zijn afgehandeld. Het laatste niveau verwerkt u niet. Hier verdwijnen de aanmaningen pas als de facturen toch nog worden betaald of afgeboekt. Het is een reminder, zodat de facturen niet tot in lengte van dagen open blijven staan. 4.4 Een individueel lid een aanmaning sturen Via het debiteurenscherm van een relatie kunt u een aanmaning opnieuw printen of mailen als deze niet is aangekomen. In de menubalk hieronder ziet u de knop aanmaanbrief. Als u op deze knop drukt dan komt u in onderstaand scherm. Handleiding boekhouding Versie

15 Hier is het mogelijk een aanmaning opnieuw te versturen of af te drukken. Het systeem houdt hier rekening met het geldige aanmaanniveau. Handleiding boekhouding Versie

16 5 Incassobureau inschakelen AllUnited heeft een zeer innovatief Incassobureau, het Centraal Invorderings Bureau, gevonden om mee samen te werken. Dit incassobureau werkt op basis van no cure no pay. Dus u hoeft geen kosten te betalen als het bureau niet in staat is om de factuur geheel of gedeeltelijk betaald te krijgen. Via AllUnited moet de vereniging eenmalig aangemeld worden zodat op basis daarvan de vereniging bekend is bij het incassobureau en men akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. Daarna kan men op eenvoudige wijze vorderingen uit handen geven van het incassobureau. In dit hoofdstuk worden alle stappen om vorderingen uit handen te geven besproken. 5.1 Vereniging aanmelden bij het incassobureau Via het menupad [instellingen] onder het kopje boekhouding [Incassobureau] kunt u uw vereniging aanmelden. Onderstaand scherm moet eenmalig ingevuld worden en met de knop [versturen] naar het incassobureau verstuurd worden. Het incassobureau ontvangt dit formulier en zal contact met u opnemen. Telefonisch of indien gewenst kan ook een afspraak gemaakt worden. Er zal een contract gemaakt worden. De vereniging betaalt niets voor het incassobureau. Het incassobureau brengt extra kosten in rekening en deze kosten zijn de vergoeding voor het incassobureau. De vereniging ontvangt in principe altijd de hoofdsom van de vordering terug. Tenzij er niet betaald wordt of er een deelbetaling plaats vindt. Wordt er niet betaald, dan kost het de vereniging niets. Wordt er een deel betaald, dan krijgt de vereniging ook een deel van de hoofdsom. Als het contract ondertekend is krijgt de vereniging een inlogcode om vorderingen via de website van het Incasso Bureau te kunnen volgen. Dan kunnen de vorderingen ook doorgestuurd worden naar het Incasso Bureau. Zie hiervoor hoofdstuk 5.2 Dit formulier is maar eenmalig in te vullen. Indien er later wijzigingen zijn, dan moet dit met het incassobureau opgenomen worden. Handleiding boekhouding Versie

17 5.2 Een vordering uit handen geven Via het menupad [boekhouding] [debiteuren] zoekt u de relatie op waarvan u de vordering uit handen wilt geven. U komt dan direct in het debiteurenscherm van de relatie terecht. Natuurlijk kunt u ook via [relaties] [relatiegegevens] [tabblad debiteuren] bij deze gegevens komen. Zorg dat het systeem op [wijzigen] staat. Dan staat er onderaan bij de open posten een knop [Inc.bur.posten] Met deze knop kunt u posten aanmelden bij het incassobureau. Onder [kies] worden de posten aangevinkt die naar het incassobureau moeten en via de knop [Inc.bur.posten] worden deze naar het incassobureau verstuurd. Selecteer de posten onder [kies] en druk op [Inc.Bur.posten]. Dan verschijnt onderstaand scherm. Handleiding boekhouding Versie

18 Via de knop versturen worden de posten naar het incassobureau verstuurd. In het Inc.Bur.Dos.nr wordt een referentiecode bijgehouden, waarmee altijd de status op te vragen is. In het tabblad debiteuren zien we daarna het dossiernummer terug. Door te klikken op dit nummer kunnen we de status opvragen. Ook kunnen we inloggen op de website van het incassobureau en met dit nummer de laatste status opvragen. Handleiding boekhouding Versie

19 5.3 Het afboeken van een vordering. Indien u de gehele vordering krijgt betaald, dan kunt u daarmee de factuur op de normale manier verwerken. U krijgt dan de betaling via het Incasso Bureau en deze betaling boekt u op de openstaande factuur. Krijgt u niets van de factuur betaald, dan kunt u de factuur storneren. Is het boekjaar reeds afgesloten, dan kunt u een handmatige boeking maken via [facturen] [facturen]. Hiermee kunt u een manuele factuur aanmaken en deze op de relatie boeken. De oorspronkelijke factuur en de creditnota kunnen dan via het debiteurenscherm van de relatie vereffend worden. Krijgt u een deel betaald, dan kunt u voor het ontbrekende bedrag een creditnota maken op dezelfde manier zoals hierboven beschreven. Handleiding boekhouding Versie

20 6 Bijlage tekst aanmaanbrieven Hieronder staat de code voor de aanmaanbrieven. U kunt deze code kopieëren naar de diverse blokken van de aanmaanbrief, zoals in deze handleiding beschreven. De tekst kunt u aanpassen voor uw eigen vereniging. Alles wat tussen <> of [] staat graag laten staan, omdat dit systeeminstellingen zijn. Koptekst bij kophoogte van 80 <image logovereniging.jpg;15><tabset L20;R177><tab><font arial><fontsize 18>Naam Vereniging<fontsize 10> <tabset L10;L135;R177><tab>[address1]<tab>Lidnummer: [contactid] <tab>[address2]<tab>datum: <today> <tab>[address3] <tab>[address4] <tab>[address5] <b><fontsize 12><tabset C85><tab><if dunninglevel;=;1>eerste HERINNERING<elseif dunninglevel;=;2>tweede HERINNERING<elseif dunninglevel;=;3>aanmaning<elseif dunninglevel;=;4>in GEBREKE STELLING <elseif dunninglevel;=;5>incassobureau<elseif dunninglevel;=;6>royeren<endif><fontsize 10></b> Body1 <font arial><fontsize 10>Beste [firstname] [prelastname] [lastname], <if dunninglevel;=;1>onderstaand treft u de openstaande factuur of facturen aan waarvan de betalingstermijn is verstreken. Zoals u weet hebben wij binnen onze vereniging afspraken gemaakt over de betalingstermijn van onze facturen. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt of in het spamfilter beland. Wij verzoeken u de betaling over te maken op ons bankrekeningnr: <b> t.n.v. XXXXXXXX</b>. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers te vermelden. Mocht u het niet eens zijn met ons overzicht dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op XXXXXXXXXXXX. <elseif dunninglevel;=;2> Onderstaand treft u de openstaande factuur of facturen aan waarvan de betalingstermijn ruim verstreken is. Wij verzoeken u de betaling over te maken op ons bankrekeningnr: <b> t.n.v. XXXXXXXX</b>. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers vermelden. Indien wij uw betaling niet binnen 14 dagen hebben ontvangen, dan maken wij u er reeds nu op attent dat wij kosten bij u in rekening kunnen brengen. Mocht u het niet eens zijn met ons overzicht dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op XXXXXXXXXXXXXXXX. <elseif dunninglevel;=;3>ondanks eerder verzonden betalingsherinneringen betreffende onderstaande factuur of facturen, hebben wij tot op heden geen betaling van u mogen ontvangen terwijl de betalingstermijn ruimschoots is overschreden. Handleiding boekhouding Versie

21 Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat het openstaande saldo binnen 10 dagen op onze bankrekening <b> t.n.v. XXXXXXXX</b> is bijgeschreven. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers vermelden. Indien uw betaling achterwege blijft, bestaat de kans dat wij de vordering ter incasso uit handen zullen geven aan het Centraal Invorderings Bureau. Wij vertrouwen er echter op dat u alsnog voor de aangegeven datum aan uw verplichtingen zult voldoen. Onze vereniging heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en probeert daarom onnodig papiergebruik te voorkomen en verstuurt facturen en betalingsherinneringen daarom zoveel mogelijk per . In onze ledenadministratie staat als adres [ ]. Mocht hier niets staan of is dit adres niet juist, geef dan het juiste adres op aan onze ledenadministratie. Mocht u het niet eens zijn met ons overzicht dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op XXXXXXXXXXXXXXXX. <elseif dunninglevel;=;4> Ondanks onze eerdere verzoeken blijft u in gebreke met betaling van onderstaande facturen. Ook hebben wij geen enkele reactie van u ontvangen. Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid om binnen drie dagen na dagtekening van deze brief aan uw betalingsverplichtingen te voldoen door het openstaande bedrag over te maken op onze bankrekening <b> t.n.v. XXXXXXXX</b>. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers vermelden. Hebben wij het volledige ons toekomende bedrag niet binnen de gestelde termijn van u ontvangen, dan zien wij ons helaas genoodzaakt onze vordering op u uit handen te geven aan onze incassopartner het Centraal Invorderings Bureau. Alle uit deze stap voortvloeiende kosten, zowel de gerechtelijke- als buitengerechtelijke, komen dan voor uw rekening. Vooralsnog vertrouwen wij er op dat u het niet zover zult laten komen. <elseif dunninglevel;=;5>vordering is uit handen gegeven. <elseif dunninglevel;=;6>de openstaande posten moeten gestorneerd of verwijderd worden, als de betaling niet meer wordt verwacht. <endif> Met vriendelijke groet, Penningmeester XXXXXX Vereniging XXXXXXXXXX <fontsize 10><hline 180> <b><tabset L25;L50;R177>Datum<tab>Factuurnr.<tab>Omschrijving<tab>Bedrag</b> <hline 180> Handleiding boekhouding Versie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

INHOUD INHOUD...2. Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli

INHOUD INHOUD...2. Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli 2013 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 1.1 Is het nieuwe seizoen/periode aangemaakt.?... 3 1.2 Zijn de contributies voor het nieuwe seizoen/periode aangemaakt

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1

Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1 Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1 INHOUD INHOUD...2 1 Overzicht nieuwe functionaliteit...3 2 Formulieren op basis van groepen...4 3 Email/SMS voor het versturen van

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding documentenbeheer

Handleiding documentenbeheer Handleiding documentenbeheer Versie 0.1 september 2012 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 2 Instellingen voor documentenbeheer...3 3 Documenten gekoppeld aan een object (relatie / contract)...4 4 Documenten

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken. Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Handleiding interface KNLTB

Handleiding interface KNLTB Handleiding interface KNLTB Versie 0.6 februari 2014 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface met de KNLTB... 3 2.1 Het aanmaken van de berichten... 4 2.2 Het controleren van de

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Handleiding voor de ledenadministratie

Handleiding voor de ledenadministratie Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Account registratie en aanvraag

Account registratie en aanvraag Account registratie en aanvraag 1 Surf naar www.shopenbeleef.be en klik rechtsboven op Login handelaars. Klik op Nieuwe account aanmaken en vul alle velden in. Gegevens categorie Categorie: Logo: Alternatieve

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Augustus 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eenmalige debiteuren / crediteuren

Eenmalige debiteuren / crediteuren Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige debiteuren / crediteuren Inhoudsopgave Eenmalige debiteur(en)... 2 Betalingsprogramma... 5 Informatiesysteem debiteuren... 10 Eenmalige crediteur(en)...

Nadere informatie

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website Inhoud Voordat u begint...3 Het instellen van uw webshop...4 Verkoper gegevens...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kopersbegeleiding.nl Handleiding koper

Kopersbegeleiding.nl Handleiding koper Kopersbegeleiding.nl Handleiding koper Versie 1.1 1 september 2016 Inhoudsopgave Waarom Kopersbegeleiding.nl... 3 Aanmelden... 3 Home... 4 Afmelden... 4 Mijn gegevens... 5 Mijn bouwnummer... 5 Mijn buren...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Legal Eagle - Aanmanen. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal

Legal Eagle - Aanmanen. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal / A. Koppenaal I Inhoudsopgave 1 1 De aanmaanfunctie is uitgebreid met de volgende mogelijkheden: 1. Er wordt bijgehouden op welke datum een open post aangemaand is. 2. Het is mogelijk om per debiteur/dossier

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Werken met verschillende lay-outs

Werken met verschillende lay-outs Werken met verschillende lay-outs Inleiding In deze handleiding vindt u een stappenplan voor het werken met verschillende lay-outs. Het werken met verschillende lay-outs kan een keuze zijn als u werkt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0 Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com Versie 2.0 1. Registratie en inloggen Voor u ligt de handleiding voor de Track & Trace en web boeking omgeving van Van Duuren Districenters.

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Handboek portal OSGMetrium Personeel. Handboek Portal Payroll gebruik

Handboek portal OSGMetrium Personeel. Handboek Portal Payroll gebruik Handboek Portal Payroll gebruik Inhoudsopgave Inloggen 2 Nieuwe payroll opdracht 7 Uitbreiding payroll opdracht 12 Wijziging payroll opdracht 16 Overzichten 20 Grondslagen Facturen 24 Overzicht Fasen indeling

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Animana B.V. [Pick the date] Inhoudsopgave 1 Instellen Petplan... 3 1.1 Infomedics DFA b.v. relatienummer... 3 1.2 Cliëntgegevens... 3 1.3 Patiëntgegevens

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel I. Aanmelden op de portal site van Sanoma Media... 3 II. CertiONE Bizmail in één oogopslag... 4 III. Controleren/wijzigen gebruikersgegevens... 5 IV. Aanmaken e-factuur

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn gegevens... 5 Verzekeringen...

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software.

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software. Nieuw / wijzigingen in SnelStart V9.55 Facturatie rechtstreeks via mail, vanaf Nota3 Berekening BTW, gespecificeerd te printen BTW Indeling en Overzicht aangepast ( ICL wordt ICP ) BPM berekeningen per

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Facturatie > Aanmanen

Facturatie > Aanmanen Facturatie > Aanmanen Let op: voordat u aanmaningsregels kunt toevoegen, kunt u het beste eerst een documenttemplate en e-mailtemplate aanmaken. Dit kunt u doen in respectievelijk de tabbladen 'Documenttemplates'

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie