INHOUD Inleiding Het inrichten van het aanmaanproces... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4"

Transcriptie

1 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012

2 INHOUD INHOUD Inleiding Het inrichten van het aanmaanproces Het maken van de aanmaanbrieven Het opladen van het logo voor de aanmaanbrieven Het maken van de aanmaanbrieven Voorbeeld en uitleg over de aanmaanbrief Koptekst van de aanmaanbrief Tekst van de aanmaanbrief Gegevens van de openstaande posten Optelling van de openstaande posten Voettekst Aanmanen Het controleren van de debiteurenlijst Incasso bestand aanmaken Uitvoeren van de aanmaningen Een individueel lid een aanmaning sturen Incassobureau inschakelen Vereniging aanmelden bij het incassobureau Een vordering uit handen geven Rapportage over de uit handen gegeven vorderingen Bijlage tekst aanmaanbrieven Handleiding boekhouding Versie 0.1 2

3 1 Inleiding In deze handleiding wordt het inrichten van aan aanmaanproces beschreven en daarna het uitvoeren van het aanmaanproces. Ook het uit handen geven van de vordering komt ter sprake. AllUnited heeft een interface gebouwd naar het incassosysteem van het Centraal Invorderingsbureau. Hiermee is het zeer eenvoudig om een incassobureau in te schakelen. De volgende zaken worden besproken. Hoe worden de aanmaanniveaus ingericht en hoe werken deze. Lees verder in hoofdstuk 2 Hoe worden de aanmaanbrieven ingericht en welke opties zijn daar. Lees verder in hoofdstuk 3 o Per post o Per mail Hoe werkt het aanmaanproces. Lees verder in hoofdstuk 4 Incassobureau inschakelen. Lees verder in hoofdstuk 5 Handleiding boekhouding Versie 0.1 3

4 2 Het inrichten van het aanmaanproces Als eerste stap gaan we kijken bij de betalingstermijnen Via het menupad [instellingen] onder het kopje facturen [betalingstermijn] kan via de knop [wijzigen] de betalingstermijn aangepast worden en kunnen er nieuwe toegevoegd worden. Voor het aanmaanproces is het veld Tolerantiedagen belangrijk. In dit voorbeeld staat het aantal tolerantiedagen op 0. Het aantal tolerantiedagen wordt opgeteld bij de vervaldatum en vanaf dat moment kan er worden aangemaand. In bovenstaand voorbeeld kan dus 30 dagen na de factuurdatum met het aanmaanproces begonnen worden, omdat er geen tolerantiedagen zijn. Via het menupad [instellingen] onder het kopje boekhouding [aanmaanniveau s] kunnen via de knop [wijzigen] de aanmaanniveaus aangepast worden en kunnen er nieuwe toegevoegd worden. Handleiding boekhouding Versie 0.1 4

5 De aanmaanniveaus In het voorbeeld hierboven zijn 6 aanmaanniveaus ingericht. De eerste twee aanmaningen worden per mail verstuurd. Dit scheelt erg veel tijd. Er kan dan ook gewaarschuwd worden dat er kosten in rekening worden gebracht bij een volgende aanmaning. Bij aanmaanniveau 3 worden in dit voorbeeld ook extra kosten in rekening gebracht. Bij het starten van het aanmaanproces worden bij dit niveau boekingen gemaakt. Per openstaande factuur wordt een extra open post van 25 euro gemaakt. Aanmaanniveau 4 is een in gebreke stelling. Bij niveau 5 gaat de vordering naar het incasso bureau Niveau 6 is nodig als een reminder dat er nog posten open staan die misschien afgeboekt moeten worden. Wanneer kan de eerste aanmaning de deur uit? De betalingstermijn is 30 dagen. Achter de eerste herinnering staat 14 dagen. Dit betekent dat het aanmaanproces de open posten voor de eerste herinnering selecteert wanneer 44 dagen zijn verstreken. Als administrateur bepaalt u zelf het tijdstip waarop u de aanmaningen verstuurd. De 2e herinnering wordt weer 14 dagen later verstuurd. Dus op zijn vroegst na 58 dagen. Nadat we de betalingstermijn en de aanmaanniveaus hebben ingericht kunnen we de aanmaanbrieven gaan maken. Handleiding boekhouding Versie 0.1 5

6 3 Het maken van de aanmaanbrieven In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de aanmaanbrieven moeten worden opgesteld. Als eerste stap laden we een logo op, zodat de aanmaning ook goed herkenbaar is als deze via de mail wordt verstuurd. Daarna maken we de aanmaanbrieven. 3.1 Het opladen van het logo voor de aanmaanbrieven Als eerste stap gaan we het logo van de vereniging opladen via [instellingen] onder het kopje algemeen [afbeeldingen] druk op de knop [wijzigen]. Via bestand kiezen (afhankelijk van de browser kan hier ook bladeren staan of iets anders) kan een jpg bestand opgeladen worden. De exacte naam van dit bestand moet dan in de aanmaanbrief opgenomen worden. Let op: gebruik voor de bestandsnaam alleen kleine letters en indien gewenst alleen het onderstreep teken (underscore). Alle overige leestekens kunnen tot problemen leiden. Als we het logo hebben opgeslagen kunnen we de aanmaanbrieven maken. 3.2 Het maken van de aanmaanbrieven Via het menupad [instellingen] onder het kopje algemeen [afdrukformulieren] komen we via de knop [selecteren] in het selectiemenu van de afdrukformulieren. Handleiding boekhouding Versie 0.1 6

7 We kiezen er in dit geval voor om een nieuw formulier aan te maken. Dus we drukken op nieuw in de menubalk bovenin. We geven het afdrukformulier de naam Betalingsherinneringen Bij het formuliertype staat hieronder Inschrijfbrief. Hier selecteren we het formuliertype Aanmaanbrief. Via de knop bewaren slaan we het formulier op zonder verder iets in te geven. Dit is nodig omdat bij het opslaan het formuliertype wordt opgehaald met de juiste indeling. Handleiding boekhouding Versie 0.1 7

8 Daarna roepen we het document weer op door op wijzigen te klikken. We selecteren het juiste formulier. Nu kunnen we de aanmaanbrieven gaan maken. Het formulier bestaat nu uit een kop. Hierin kan alleen nog de naam en het papiertype gewijzigd worden. Koptekst Hierin komen een logo, adresgegevens, lidnummer, datum en de kop van de brief Dit wordt verder in hoofdstuk besproken Body1 Hier komt de tekst van de betalingsherinnering In hoofdstuk komt dit aan de orde Subbody1 Hier worden de gegevens uit het systeem gehaald van de openstaande facturen Zie hiervoor hoofdstuk Body2 Hier komt de optelling van de open posten. Dit staat in hoofdstuk Voettekst Hier kan de informatie van de vereniging komen. Bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, KvK, BTW nummer etc. Zie hoofdstuk Hier komen de gegevens om de betalingsherinnering per mail te kunnen versturen. Dit staat in hoofdstuk Voorbeeld en uitleg over de aanmaanbrief Hieronder een voorbeeld van een formulier waarin alle brieven zijn ondergebracht. Dit voorbeeld staat ook in het demosysteem van AllUnited en kan van daaruit gekopieerd worden. Meestal wordt dit voorbeeld ook als template meegenomen in het systeem van de vereniging, zodat deze al aanwezig is Koptekst van de aanmaanbrief Zie hoofdstuk 6 voor een complete koptekst. Per aanmaanniveau wordt de koptekst in de betalingsherinnering aangepast. Uitleg over de koptekst. Kophoogte. Dit is de hoogte van de kop. Als deze te klein wordt gekozen, dan komt de tekst van body1 door de tekst van de kop. Achter image komt het logo van de Vereniging. Dit is belangrijk als de eerste betalingsherinneringen per mail worden verstuurd. Het getal achter de ; geeft de grootte van het logo aan. Door het getal groter te maken wordt het logo groter getoond. De naam moet exact gelijk zijn aan het opgeslagen logo bij afbeeldingen. Met <tabset> worden de plaatsen van de tabs in de koptekst aangegeven, zodat gegevens netjes onder elkaar komen en met <tab> wordt de tab gezet. Tabset L is links, dus tabset L10 geeft aan dat er een tab wordt gezet op de 10 e positie van een regel. Tabset R betekent dat er vanaf rechts wordt uitgevuld. Tabset C is het centreren van de informatie. Met <font arial> wordt het gekozen lettertype aangegeven Handleiding boekhouding Versie 0.1 8

9 Met <fontsize 10> wordt de grootte van het lettertype aangegeven. Met <b> en </b> wordt het begin en het einde van een vetgedrukte tekst aangegeven. De gegevens tussen [] worden uit de database opgehaald Tekst van de aanmaanbrief In body1 komt de tekst van de aanmaanbrieven. In hoofdstuk 6 is een complete tekst opgenomen van de verschillende aanmaanbrieven, die ook door een incassobureau zijn goedgekeurd in verband met de juridische consequenties. Dit voorbeeld staat ook in de demo van AllUnited en kan van daaruit gekopieerd worden. Ga naar de demo site Druk op de pijl om in te loggen Onder het menu handig vindt u de knop om naar de backoffice van AllUnited/IS4C te gaan. Via instellingen afdrukformulieren kunt u dan het afdrukformulier van de betalingsherinneringen kopiëren. Dit werkt gewoon met knippen en plakken Gegevens van de openstaande posten In Subbody1 worden de gegevens van de openstaande posten opgehaald. U heeft hierbij de keuze om alle posten te laten zien of alleen de vervallen posten. Handleiding boekhouding Versie 0.1 9

10 Als u alleen de vervallen posten mee wilt nemen op de aanmaanbrief dan gebruikt u onderstaand voorbeeld in subbody 1. <if due_01;=;1>[invoicedate_01]<tab>[invoicenumber_01]<tab>[description_01]<tab>[amount_01]<endif> Wilt u alle posten meenemen in de aanmaanbrief dan gebruikt u [invoicedate_01]<tab>[invoicenumber_01]<tab>[description_01]<tab>[amount_01] Optelling van de openstaande posten In Body2 worden alle openstaande posten opgeteld. <tabset L120;R177><tab><hline 60;0.2> <tab>totaal:<tab>[amount] Voettekst In de voettekst kunnen de gegevens van de vereniging opgenomen worden, zoals het adres, telefoonnummer, BTW nummer, KvK etc. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens moet ook de hoogte van de voettekst aangepast worden Onder dit kopje kunnen de gegevens voor de opgenomen worden. Het is het beste om de eerste twee betalingsherinneringen per mail te versturen, dat scheelt namelijk veel tijd. Handleiding boekhouding Versie

11 Handleiding boekhouding Versie

12 4 Aanmanen AllUnited biedt u de mogelijkheid om de leden die nog niet hebben betaald aan te manen. U bepaalt als organisatie zelf het aantal aanmaanniveaus en de tijd die tussen de factuur en de eerste aanmaning ligt en tussen de eerste en tweede aanmaning etc. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een boete in te stellen als te laat wordt betaald. U kunt de aanmaningen mailen,printen en versturen of een bestand downloaden. Let op: Als u eenmaal start met het doen van de aanmaningen kunt u deze stap niet meer ongedaan maken. Zorg er dus voor dat alles goed in het systeem staat ingesteld. Zeker als u gebruik wilt maken van boetes. Allereerst gaan we in op het aanmaanproces. Het is belangrijk dat bij het aanmanen in de juiste volgorde wordt gewerkt, zodat relaties niet onterecht worden aangemaand. Bijvoorbeeld de betaling is al wel binnen, maar nog niet verwerkt in het systeem of u heeft toestemming gekregen om het bedrag automatisch te incasseren. Volgorde bij aanmanen. 1. Verwerk eerst de mutaties van de leden. Bijvoorbeeld nieuwe adressen etc. zodat de aanmaningen naar het juiste adres gaan. 2. Verwerk de bankbetalingen, zodat de betaalde facturen uit de openstaande debiteurenlijst verdwijnen. Hiervoor verwijzen we naar de handleiding verwerken bankbestanden. 3. Controleer de openstaande debiteurenlijst. Zie hoofdstuk Draai de incasso. U wilt geen leden aanmanen, waarvoor u toestemming hebt voor automatische incasso. Zie hoofdstuk Doe de aanmaningen 6. Verwijder de incasso als u nog niet wilt incasseren. Via het menupad [boekhouding] [autom inc.bet.] Kies de laatste optie het storneren van niet geïncasseerde of betaalde documenten. 4.1 Het controleren van de debiteurenlijst. Via het menupad [boekhouding] [rapportages] [debiteurenlijst] vraagt u een lijst op van de openstaande debiteuren. U zult eerst alle negatieve bedragen in de debiteurenlijst moeten controleren. De aanmaningen worden verstuurd voor alle openstaande facturen ongeacht of daar een betalingen tegenover staat. De betaling wordt wel op de aanmaning getoond, maar het staat slordig om een aanmaning te versturen, waarvan de betaling ook ontvangen is. Indien mogelijk moeten de facturen nog vereffend worden met de betaling. 4.2 Incasso bestand aanmaken Om te voorkomen dat de openstaande facturen waarvoor een incassomachtiging is afgegeven, meegaan in de aanmaningen, dient u van tevoren de incasso batch aan te maken. Na het doen van de aanmaningen kunt u deze weer verwijderen. Via [boekhouding] [incasso] komt u bij onderstaand scherm. Handleiding boekhouding Versie

13 Vink debiteuren aan en vink incasso aan en druk op [start]. De facturen die kunnen worden geïncasseerd zijn nu uit de openstaande postenlijst verdwenen en zullen niet aangemaand worden. 4.3 Uitvoeren van de aanmaningen Via het menupad [boekhouding] [aanmanen] komt u in onderstaand scherm. Druk op [start] bij stap 1. De aanmaningen worden nu gemaakt. Onder het kopje aanmaanlijst ziet u staan hoeveel aanmaningen er zijn aangemaakt en welke brief ze moeten ontvangen. U kunt de aanmaanlijst bekijken door op [start] te drukken bij aanmaanlijst. U komt dan in onderstaand scherm. Hier kunt u de aanmaningen bekijken. Met de knop terug kunt u weer terug naar het overzichtsscherm. Vervolgens gaat u naar stap 2. Het bestand aanmaken. Handleiding boekhouding Versie

14 Kies het juiste aanmaanniveau waarvoor u de aanmaningen wilt verwerken. Laat in eerste instantie het vinkje simuleren aan staan. Dan kunt u kijken of de aanmaning de juiste layout heeft en druk op [afdruktonen]. Als de afdruk goed is, dan kunt u besluiten om de aanmaningen per mail te versturen of ze af te drukken. U haalt dan het vinkje bij simuleren weg. Als u het bestand afdrukt, bewaar dan de pdf goed. Een herafdruk van alle aanmaningen via AllUnited is niet mogelijk. Verstuurt u de aanmaningen per mail, dan zal het systeem aangeven hoeveel aanmaningen per mail zijn verstuurt. Blijven er onder nog uit te voeren aanmaningen van het aanmaanniveau dat u zojuist per mail heeft verstuurd staan, dan hebben die relaties geen adres. Deze aanmaningen zult u dus af moeten drukken en per post moeten versturen. Vervolgens gaat u door naar het volgende aanmaanniveau totdat alle aanmaanniveaus zijn afgehandeld. Het laatste niveau verwerkt u niet. Hier verdwijnen de aanmaningen pas als de facturen toch nog worden betaald of afgeboekt. Het is een reminder, zodat de facturen niet tot in lengte van dagen open blijven staan. 4.4 Een individueel lid een aanmaning sturen Via het debiteurenscherm van een relatie kunt u een aanmaning opnieuw printen of mailen als deze niet is aangekomen. In de menubalk hieronder ziet u de knop aanmaanbrief. Als u op deze knop drukt dan komt u in onderstaand scherm. Handleiding boekhouding Versie

15 Hier is het mogelijk een aanmaning opnieuw te versturen of af te drukken. Het systeem houdt hier rekening met het geldige aanmaanniveau. Handleiding boekhouding Versie

16 5 Incassobureau inschakelen AllUnited heeft een zeer innovatief Incassobureau, het Centraal Invorderings Bureau, gevonden om mee samen te werken. Dit incassobureau werkt op basis van no cure no pay. Dus u hoeft geen kosten te betalen als het bureau niet in staat is om de factuur geheel of gedeeltelijk betaald te krijgen. Via AllUnited moet de vereniging eenmalig aangemeld worden zodat op basis daarvan de vereniging bekend is bij het incassobureau en men akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. Daarna kan men op eenvoudige wijze vorderingen uit handen geven van het incassobureau. In dit hoofdstuk worden alle stappen om vorderingen uit handen te geven besproken. 5.1 Vereniging aanmelden bij het incassobureau Via het menupad [instellingen] onder het kopje boekhouding [Incassobureau] kunt u uw vereniging aanmelden. Onderstaand scherm moet eenmalig ingevuld worden en met de knop [versturen] naar het incassobureau verstuurd worden. Het incassobureau ontvangt dit formulier en zal contact met u opnemen. Telefonisch of indien gewenst kan ook een afspraak gemaakt worden. Er zal een contract gemaakt worden. De vereniging betaalt niets voor het incassobureau. Het incassobureau brengt extra kosten in rekening en deze kosten zijn de vergoeding voor het incassobureau. De vereniging ontvangt in principe altijd de hoofdsom van de vordering terug. Tenzij er niet betaald wordt of er een deelbetaling plaats vindt. Wordt er niet betaald, dan kost het de vereniging niets. Wordt er een deel betaald, dan krijgt de vereniging ook een deel van de hoofdsom. Als het contract ondertekend is krijgt de vereniging een inlogcode om vorderingen via de website van het Incasso Bureau te kunnen volgen. Dan kunnen de vorderingen ook doorgestuurd worden naar het Incasso Bureau. Zie hiervoor hoofdstuk 5.2 Dit formulier is maar eenmalig in te vullen. Indien er later wijzigingen zijn, dan moet dit met het incassobureau opgenomen worden. Handleiding boekhouding Versie

17 5.2 Een vordering uit handen geven Via het menupad [boekhouding] [debiteuren] zoekt u de relatie op waarvan u de vordering uit handen wilt geven. U komt dan direct in het debiteurenscherm van de relatie terecht. Natuurlijk kunt u ook via [relaties] [relatiegegevens] [tabblad debiteuren] bij deze gegevens komen. Zorg dat het systeem op [wijzigen] staat. Dan staat er onderaan bij de open posten een knop [Inc.bur.posten] Met deze knop kunt u posten aanmelden bij het incassobureau. Onder [kies] worden de posten aangevinkt die naar het incassobureau moeten en via de knop [Inc.bur.posten] worden deze naar het incassobureau verstuurd. Selecteer de posten onder [kies] en druk op [Inc.Bur.posten]. Dan verschijnt onderstaand scherm. Handleiding boekhouding Versie

18 Via de knop versturen worden de posten naar het incassobureau verstuurd. In het Inc.Bur.Dos.nr wordt een referentiecode bijgehouden, waarmee altijd de status op te vragen is. In het tabblad debiteuren zien we daarna het dossiernummer terug. Door te klikken op dit nummer kunnen we de status opvragen. Ook kunnen we inloggen op de website van het incassobureau en met dit nummer de laatste status opvragen. Handleiding boekhouding Versie

19 5.3 Het afboeken van een vordering. Indien u de gehele vordering krijgt betaald, dan kunt u daarmee de factuur op de normale manier verwerken. U krijgt dan de betaling via het Incasso Bureau en deze betaling boekt u op de openstaande factuur. Krijgt u niets van de factuur betaald, dan kunt u de factuur storneren. Is het boekjaar reeds afgesloten, dan kunt u een handmatige boeking maken via [facturen] [facturen]. Hiermee kunt u een manuele factuur aanmaken en deze op de relatie boeken. De oorspronkelijke factuur en de creditnota kunnen dan via het debiteurenscherm van de relatie vereffend worden. Krijgt u een deel betaald, dan kunt u voor het ontbrekende bedrag een creditnota maken op dezelfde manier zoals hierboven beschreven. Handleiding boekhouding Versie

20 6 Bijlage tekst aanmaanbrieven Hieronder staat de code voor de aanmaanbrieven. U kunt deze code kopieëren naar de diverse blokken van de aanmaanbrief, zoals in deze handleiding beschreven. De tekst kunt u aanpassen voor uw eigen vereniging. Alles wat tussen <> of [] staat graag laten staan, omdat dit systeeminstellingen zijn. Koptekst bij kophoogte van 80 <image logovereniging.jpg;15><tabset L20;R177><tab><font arial><fontsize 18>Naam Vereniging<fontsize 10> <tabset L10;L135;R177><tab>[address1]<tab>Lidnummer: [contactid] <tab>[address2]<tab>datum: <today> <tab>[address3] <tab>[address4] <tab>[address5] <b><fontsize 12><tabset C85><tab><if dunninglevel;=;1>eerste HERINNERING<elseif dunninglevel;=;2>tweede HERINNERING<elseif dunninglevel;=;3>aanmaning<elseif dunninglevel;=;4>in GEBREKE STELLING <elseif dunninglevel;=;5>incassobureau<elseif dunninglevel;=;6>royeren<endif><fontsize 10></b> Body1 <font arial><fontsize 10>Beste [firstname] [prelastname] [lastname], <if dunninglevel;=;1>onderstaand treft u de openstaande factuur of facturen aan waarvan de betalingstermijn is verstreken. Zoals u weet hebben wij binnen onze vereniging afspraken gemaakt over de betalingstermijn van onze facturen. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt of in het spamfilter beland. Wij verzoeken u de betaling over te maken op ons bankrekeningnr: <b> t.n.v. XXXXXXXX</b>. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers te vermelden. Mocht u het niet eens zijn met ons overzicht dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op XXXXXXXXXXXX. <elseif dunninglevel;=;2> Onderstaand treft u de openstaande factuur of facturen aan waarvan de betalingstermijn ruim verstreken is. Wij verzoeken u de betaling over te maken op ons bankrekeningnr: <b> t.n.v. XXXXXXXX</b>. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers vermelden. Indien wij uw betaling niet binnen 14 dagen hebben ontvangen, dan maken wij u er reeds nu op attent dat wij kosten bij u in rekening kunnen brengen. Mocht u het niet eens zijn met ons overzicht dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op XXXXXXXXXXXXXXXX. <elseif dunninglevel;=;3>ondanks eerder verzonden betalingsherinneringen betreffende onderstaande factuur of facturen, hebben wij tot op heden geen betaling van u mogen ontvangen terwijl de betalingstermijn ruimschoots is overschreden. Handleiding boekhouding Versie

21 Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat het openstaande saldo binnen 10 dagen op onze bankrekening <b> t.n.v. XXXXXXXX</b> is bijgeschreven. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers vermelden. Indien uw betaling achterwege blijft, bestaat de kans dat wij de vordering ter incasso uit handen zullen geven aan het Centraal Invorderings Bureau. Wij vertrouwen er echter op dat u alsnog voor de aangegeven datum aan uw verplichtingen zult voldoen. Onze vereniging heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en probeert daarom onnodig papiergebruik te voorkomen en verstuurt facturen en betalingsherinneringen daarom zoveel mogelijk per . In onze ledenadministratie staat als adres [ ]. Mocht hier niets staan of is dit adres niet juist, geef dan het juiste adres op aan onze ledenadministratie. Mocht u het niet eens zijn met ons overzicht dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op XXXXXXXXXXXXXXXX. <elseif dunninglevel;=;4> Ondanks onze eerdere verzoeken blijft u in gebreke met betaling van onderstaande facturen. Ook hebben wij geen enkele reactie van u ontvangen. Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid om binnen drie dagen na dagtekening van deze brief aan uw betalingsverplichtingen te voldoen door het openstaande bedrag over te maken op onze bankrekening <b> t.n.v. XXXXXXXX</b>. Wilt u, voor een juiste verwerking van uw betaling, uw relatienummer: <b>[contactid]</b> en onderstaande factuurnummers vermelden. Hebben wij het volledige ons toekomende bedrag niet binnen de gestelde termijn van u ontvangen, dan zien wij ons helaas genoodzaakt onze vordering op u uit handen te geven aan onze incassopartner het Centraal Invorderings Bureau. Alle uit deze stap voortvloeiende kosten, zowel de gerechtelijke- als buitengerechtelijke, komen dan voor uw rekening. Vooralsnog vertrouwen wij er op dat u het niet zover zult laten komen. <elseif dunninglevel;=;5>vordering is uit handen gegeven. <elseif dunninglevel;=;6>de openstaande posten moeten gestorneerd of verwijderd worden, als de betaling niet meer wordt verwacht. <endif> Met vriendelijke groet, Penningmeester XXXXXX Vereniging XXXXXXXXXX <fontsize 10><hline 180> <b><tabset L25;L50;R177>Datum<tab>Factuurnr.<tab>Omschrijving<tab>Bedrag</b> <hline 180> Handleiding boekhouding Versie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Factuur Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIE√čN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding voor de ledenadministratie

Handleiding voor de ledenadministratie Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants

Nadere informatie

Handleiding voor de boekhoudmodule

Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Invoeren... 2 1.1 Boekhouden > Invoeren > Afschrift/bonnetjes... 2 1.2 Boekhouden > Invoeren > Facturen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Snel aan de slag met onze Verhuursoftware Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Inhoud Inhoud... 2 Welkom... 4 Doel van dit document... 4 Belangrijke kenmerken... 4 Sterke

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie