DEBITEURENPORTEFEUILLES EN SCHULDVORDERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEBITEURENPORTEFEUILLES EN SCHULDVORDERINGEN"

Transcriptie

1 21_25_artikel_ :07 Pagina 21 Treasury management Welke factoren bepalen de waarde en wat is hun impact? DEBITEURENPORTEFEUILLES EN SCHULDVORDERINGEN Een groot aantal ondernemingen heeft te maken met een zekere mate van debiteurenproblematiek, met als gevolg moeilijk te innen of uiteindelijk zelfs (deels) oninbare vorderingen. Zolang het hier om een zeer klein percentage van de totale omzet gaat en de bedragen die als oninbaar afgeboekt dienen te worden verwerkt zijn in de prijsmodellen van producten en diensten lijkt er in eerste instantie niet zoveel aan de hand. Feit is echter dat bedrijven vaak op voorhand geen goed inzicht hebben in de waarde van hun uitstaande schuldvorderingen, zeker wanneer een groot gedeelte hiervan is overgedragen aan een extern incassobureau, een gerechtsdeurwaarder of een (incasso)advocaat. Met andere woorden: wat is de waarde van deze uitstaande schuldvorderingen? Welke waardebepalende factoren spelen hierbij een belangrijke rol? En hoe zetten wij als onderneming deze waarde om in liquide middelen? DOOR NICO SCHUURBIERS Voor de waardebepaling van een debiteurenportefeuille dient een inschatting gemaakt te worden van de toekomstige kasstromen die voortvloeien uit het innen van de schuldvorderingen. Hoe nauwkeuriger deze bepaald kunnen worden, des te beter de waardering van de debiteurenportefeuille. Gerechtsdeurwaarders met een (grote) incassopraktijk beschikken over de nodige databestanden en informatie om de waarde van een debiteurenportefeuille op voorhand bij benadering in te kunnen schatten. Betalingsgedrag van debiteuren gerelateerd aan hun profiel, hoofdsommen, ambtelijke en minnelijke kosten en recidivisten zijn bekend en kunnen op de voet gevolgd worden. Door jarenlange ervaring op dit werkterrein en de enorme hoeveelheid beschikbare informatie kan een gerechtsdeurwaarder beter dan menig andere partij inschatten wat een debiteurenportefeuille nog kan opleveren (welke debiteuren nog gaan betalen), hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn en welke termijnen hieraan verbonden zijn. Nadeel is echter dat waardebepaling van deze debiteurenportefeuilles voor zowel gerechtsdeurwaarders als incassobureaus geen kernactiviteit is, des te meer omdat zij in de zogenoemde negatieve zaken (schuldvorderingen waarop niets wordt geïnd) vaak nog een bedrag in rekening mogen brengen bij de opdrachtgever. Hierdoor is het financiële risico dat zij lopen beperkt. Kanttekening hierbij is wel dat grotere opdrachtgevers (zorgverzekeraars, telefoniebedrijven, nutsbedrijven) mondiger worden en steeds minder bereid zijn marktconforme tarieven te betalen voor schuldvorderingen waarop (vrijwel) niets geïnd wordt. Er zijn verscheidene factoren die de waarde van een debiteurenportefeuille kunnen bepalen. Sommige van deze factoren zijn kwalitatief van aard (zie figuur 1), andere meer kwalitatief (zie figuur 2). Belangrijk hierbij is steeds dat invloedfactoren op individueel debiteurenportefeuille niveau onderling verband met elkaar houden. ~ Dispuut over factuur. ~ Liquiditeitstekort debiteur. ~ Ouderdom van de schuldvordering. ~ Profiel van de debiteur. ~ Debiteurenbeheer en reeds afgelegde incassotraject. ~ Soort dienst en bedrijfstak. ~ Hoofdsom van de schuldvordering. ~ Aantal schuldvorderingen per debiteurenportefeuille. ~ Werkzaamheden in het incassotraject. ~ Looptijd van de schuldvorderingen. APRIL

2 21_25_artikel_ :07 Pagina 22 Dispuut over factuur Een veelvoorkomende reden voor een debiteur om niet tot betaling over te gaan is omdat deze het niet eens is met de factuur. Gefactureerde bedragen kloppen niet of zijn onduidelijk. Ook is het goed mogelijk dat men niet betaalt vanwege onvrede over geleverde diensten. Wanneer blijkt dat er veel disputen zijn over de factuur zal dit een groot negatief effect hebben op de waarde van een debiteurenportefeuille. Onderliggende contracten, voorwaarden en reeds gevoerde correspondentie tussen leverancier en afnemer spelen hierbij een belangrijke rol. Liquiditeitstekort debiteur Een andere belangrijke reden die ten grondslag ligt aan de oninbaarheid van een schuldvordering is liquiditeitstekort bij de debiteur. Het gefactureerde bedrag is hierbij een belangrijke variabele. Het is dus wenselijk om een inschatting te maken van de liquiditeitspositie van de debiteur. NAW-gegevens en de koppeling met mogelijke andere uitstaande schuldvorderingen (lopend en afgehandeld) kunnen een indicatie geven. Tevens kunnen instanties als BKR en WSNP-bestanden de nodige hulp bieden. Voor de zakelijke debiteuren zijn er voldoende organisaties die de kredietwaardigheid van bedrijven kunnen bepalen en verhaalsrapporten samenstellen. Een liquiditeitstekort bij particuliere debiteuren heeft (mits er geen sprake is van WSNP) een minder negatief effect op de waarde van een debiteurenportefeuille. Als de debiteur traceerbaar is zijn er vaak nog verhaalsmogelijkheden (loonbeslag, beslag roerend). Een lange adem en de juiste monitoring van gemaakte betalingsafspraken zijn echter wel vereist. Ouderdom van de schuldvordering De ouderdom van de schuldvorderingen waaruit een debiteurenportefeuille is opgebouwd kan een bepalende factor zijn in de waardebepaling. Het is echter een algehele misvatting dat oudere schuldvorderingen per definitie slechter inbaar zouden zijn. De ouderdom van de schuldvordering moet in relatie worden gebracht met het debiteurenbeheer, de administratieve organisatie van de leverancier, het reeds afgelegde incassotraject van de schuldvordering en het soort debiteur. Profiel van de debiteur Slecht betalende zakelijke debiteuren (bedrijven) zijn door de bank genomen makkelijker te traceren dan particulieren (consumenten). Ook verloopt de communicatie gedurende het incassotraject veelal professioneler. Bijkomend nadeel is wel dat er meer sprake is van disputen over de factuur. Bij consumenten kunnen NAW-gegevens en een eventuele werkgever het nodige inzicht verschaffen in de verhaalbaarheid van een schuldvordering. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ziektekostenverzekeringspremies. De praktijk wijst uit dat particulier verzekerden hun achterstallige premies beter betalen dan ziekenfondsverzekerden. Kanttekening hierbij is wel dat zorgverzekeraars bij hun ziekenfondsverzekerden beschikken over de gegevens van de werkgever wat beslag op periodieke inkomsten (loon) kan vergemakkelijken. Dit komt de kwaliteit van de waardebepaling ten goede. Overigens zal hier in de nabije toekomst door de introductie van de basisverzekering verandering in komen. Verzekerden dienen zelf premies te gaan betalen en de koppeling aan de werkgever komt (deels) te vervallen. Ook is de verwachting dat door deze eigen verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer en de stijging van de nominale premies het aantal uitstaande schuldvorderingen bij zorgverzekeraars en op termijn het aantal onverzekerde personen enorm zal stijgen. Debiteurenbeheer en reeds afgelegde incassotraject Een groot aantal ondernemingen heeft te maken met een zekere mate van debiteurenproblematiek, met als gevolg moeilijk te innen of uiteindelijk zelfs (deels) oninbare vorderingen. Zolang het hier om een zeer klein percentage van de totale omzet gaat en de bedragen die als oninbaar afgeboekt dienen te worden verwerkt zijn in de prijsmodellen van producten en diensten, lijkt er in eerste instantie niet zoveel aan de hand. Feit is echter dat bedrijven vaak op voorhand geen goed inzicht hebben in de waarde van hun uitstaande schuldvorderingen, zeker wanneer een groot gedeelte hiervan is overgedragen aan een extern incassobureau, een gerechtsdeurwaarder of een (incasso)advocaat. Met andere woorden: wat is de waarde van deze uitstaande schuldvorderingen? Welke waardebepalende factoren spelen hierbij een belangrijke rol? En hoe zetten wij als onderneming deze waarde om in liquide middelen? Het debiteurenbeheer van de leverancier en het reeds doorlopen traject van een uitstaande schuldvordering kunnen zeer bepalend zijn voor de waarde van een debiteurenportefeuille. Een slecht debiteurenbeheer en creditmanagement impliceren dat de opdrachtgever administratief het inzicht en overzicht in de uitstaande schuldvorderingen (gedeeltelijk) kwijt is. Afhankelijk van de situatie die aangetroffen wordt bij de leverancier kan een inschatting gemaakt worden van de mogelijke impact op de waarde van de debiteurenportefeuille. Van belang hierbij is tevens of de schuldvorderingen al ter incasso aangeboden zijn aan een externe incassopartner. Indien dit het geval is moet onderzocht worden welke activiteiten hier al ondernomen zijn om de schuldvorderingen alsnog te innen. Werkwijzen, procedures, benadering van debiteuren en doorlooptijden kunnen nogal verschillen bij diverse partijen. Van niet te onderschatten belang is ook de automatisering in dit traject, zowel bij de opdrachtgever als 22 APRIL 2006

3 21_25_artikel_ :07 Pagina 23 bij eventuele incassopartners die ingezet worden. Bovenal zijn het de mensen die uiteindelijk het succes van een incassoorganisatie maken of breken. Soort dienst en bedrijfstak Het aangeboden product of de aangebonden dienst is een belangrijke factor in de waardebepaling van een debiteurenportefeuille. Mobieletelefonieschuldvorderingen worden anders gewaardeerd dan software en medische zorg. De aangeboden dienst kan voor een deel de verhaalbaarheid van een schuldvordering bepalen. Tevens is de bedrijfstak waarin de leverancier actief is een indicator in het waarderingsproces. In sommige bedrijfstakken is het algemeen aanvaard om facturen zeer laat te betalen, terwijl andere bedrijfstakken werken met vooruitbetaling. Een andere belangrijke factor die samenhangt met soort dienst en bedrijfstak is de fase waarin een bedrijf verkeert en de strategie waarvoor het bedrijf gekozen heeft. Een goed voorbeeld hiervan is op dit moment de energiemarkt. Door de liberalisatie in deze markt treden nieuwe maatschappijen (prijsvechters) toe. Deze nieuwe aanbieders hebben marktaandeel hoog in het vaandel staan. De kwaliteit van de klant verschuift daarbij veelal naar het tweede plan wat weer tot gevolg heeft dat het betalingsgedrag van de gemiddelde klant minder goed is. Hoofdsom van de schuldvordering De hoofdsom van een schuldvordering bestaat uit het totaal van de nominale bedragen van de uitstaande schuldvordering en is de belangrijkste factor in de waardebepaling van een debiteurenportefeuille. Veelal zijn hoofdsommen de originele factuurbedragen, eventueel verhoogd met rentebedragen, administratie- en dossierkosten en afkoopsommen voor het Figuur 1 Waardebepalende kwalitatieve factoren Waardebepalende factor Profiel debiteur Voorafgaand debiteurenbeheer ~Debiteurenbeheer schuldeiser * ~Externe incasso-organisatie Soort dienst en bedrijfstak Ouderdom schuldvordering (aantal dagen na 1e factuur) Oorzaak van oninbaarheid ~ Dispuut over factuur ~ Geldtekort debiteur Lage waarde Slechte NAW-gegevens. Jonge schuldenaren. Geen vast inkomen/werkloos. Niet/weinig liquide. Veel schuldeisers. Slecht op orde/chaotisch. Niet geautomatiseerd. Onderbezetting. Weinig capabele FTE s. Vorderingen overgedragen. Portefeuille uitgemolken. Zorg, energie, telecom, woninghuur. Zeer oud. Veel dispuut. Onduidelijke facturatie. Veel financiële problemen, WSNP, faillissement. Hoge waarde Goede NAW- gegevens. Middelbare leeftijd. Vast inkomen. Gezond liquide. Geen andere schulden bedrijf (geen faillissement). Goed gestroomlijnd. Geautomatiseerd en procesmatig. Gestructureerd protocol. Slagkrachtige proactieve FTE s. Vorderingen niet overgedragen. Voorziening getroffen. Verlies ten laste van resultaat. Oninbaarheid verwerkt in pricing. Pensioenpremies, verzekeringen, software(licenties). Jonger dan 3 maanden, afhankelijk van hoofdsom, betalingstermijn en branche. Weinig of geen disputen. Heldere facturatie en uitleg. Gezond, liquide, winstgevend, vast inkomen. Marktomstandigheden en strategie van bedrijf (schuldeiser) Prijsvechtersmarkt, veel concurrentie, koopjesjagers, weinig loyale klanten (debiteuren). Langetermijncontracten, weinig concurrentie, loyale klanten, sterke afhankelijkheid tussen klant en leverancier. *Een chaotisch, slecht geautomatiseerd debiteurenbeheer kan betekenen dat er nog een groot aantal schuldvorderingen uitstaat bij de debiteuren en (na het scheppen van orde) geïnd kunnen worden. Op voorhand is dus heel moeilijk te bepalen in welke mate het debiteurenbeheer van de schuldeiser (opdrachtgever) van invloed is op de waarde van de debiteurenportefeuille APRIL

4 21_25_artikel_ :07 Pagina 24 Figuur 2 Waardebepalende kwantitatieve factoren Waardebepalende factor Correlatie Lage waarde Hoge waarde Gemiddelde looptijd van reeds afgehandelde schuldvorderingen Zeer lange gemiddelde looptijd met geen of zeer lage wettelijke/contractuele rentepercentages. (Zeer) korte gemiddelde looptijd, tenzij schuldvorderingen definitief oninbaar zijn. Reeds verrichte werkzaamheden in het incassotraject Variabel Veel werkzaamheden verricht (zowel buiten-gerechtelijk als gerechtelijk), echter schuldvorderingen zeer moeilijk te innen. Aantal schuldvorderingen per debiteurenportefeuille Weinig schuldvorderingen. Veel schuldvorderingen. Nominale hoofdsom ~Totale debiteurenportefeuille Positief; geen hoger rendement als % van totale hoofdsom Lage totale nominale hoofdsom. Hoge totale nominale hoofdsom. ~Individuele schuldvordering Hoge hoofdsom per vordering. Lage hoofdsom per vordering. uitdienen van het contract. Overigens heeft de totale hoofdsom van een debiteurenportefeuille geen voorspellende waarde voor het rendement op de desbetreffende debiteurenportefeuille, uitgedrukt als percentage van de totale hoofdsom van deze debiteurenportefeuille. Aantal schuldvorderingen per debiteurenportefeuille Het behoeft geen uitleg dat een debiteurenportefeuille met een groot aantal schuldvorderingen een hogere waarde kent dan een vergelijkbare debiteurenportefeuille met dezelfde soort maar een kleiner aantal schuldvorderingen. Echter een debiteurenportefeuille die bestaat uit meerdere schuldvorderingen met een totale nominale hoofdsom die gelijk is aan een debiteurenportefeuille die opgebouwd is uit een kleiner aantal schuldvorderingen, heeft voor een externe incasso-organisatie meer waarde. Dit komt door de tarieven (in zowel het buitengerechtelijke als het gerechtelijke traject) die bij de debiteur in rekening gebracht mogen worden. Deze tarieven hebben namelijk een omzetverhogend effect omdat ze op lagere hoofdsommen procentueel een groter deel van het totale uitstaande bedrag voor hun rekening nemen dan op hogere hoofdsommen. Werkzaamheden in het incassotraject De vergoedingen voor buitengerechtelijke werkzaamheden (dossiervorming, nabellen, sommeren, inwinnen van informatie etc.) en ambtelijke handelingen (betekenen van dagvaardingen, tenuitvoerlegging van vonnissen, beslaglegging op roerende zaken etc.) worden bij verhaalbaarheid van de schuldvordering verkregen van de debiteur. Indien de debiteur deze gelden niet kan betalen of de rechter bepaalt dat de debiteur (gedeeltelijk) van betaling gevrijwaard is, moet de crediteur (deels) opdraaien voor deze kosten. De tarieven voor buitengerechtelijke werkzaamheden (veelal incassoprovisie, gerelateerd aan de hoofdsom) worden met enige regelmaat niet in rekening gebracht bij de schuldeisende organisaties (de zogenoemde no-cure-no-pay regelingen hebben vrijwel altijd betrekking op het buitengerechtelijke traject). De vergoedingen voor ambtelijke werkzaamheden (BTAG), uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder, worden in negatieve zaken echter wel voor een groot deel in rekening gebracht bij de schuldeisende partij (lees: crediteur). De werkzaamheden die in het incassotraject uitgevoerd dienen te worden hebben hierdoor invloed op de waarde van een debiteurenportefeuille. Het is echter zeer moeilijk om kwantitatief te bepalen wat deze invloed op de waarde van de schuldvordering is. Meer werkzaamheden kan betekenen dat de schuldvordering uiteindelijk nog geïnd wordt. In dit geval heeft het aantal en de duur van de werkzaamheden een positieve invloed op de waarde van de schuldvordering. Wanneer de werkzaamheden niets of vrijwel niets opleveren en de kosten hiervan nog doorberekend worden aan de schuldeiser hebben deze werkzaamheden een negatief effect op de waarde van de schuldvordering. Een goede inschatting van de verhaalbaarheid door de incasso-organisatie waaraan deze schuldvordering is overgedragen, is hierbij essentieel. 24 APRIL 2006

5 21_25_artikel_ :07 Pagina 25 Looptijd van de schuldvorderingen Indien de looptijd om een schuldvordering af te handelen goed ingeschat kan worden is dit een belangrijke factor in de waardebepaling van een uitstaande schuldvordering. De invloed van de looptijd op de waarde van een schuldvordering hangt ook samen met bijvoorbeeld in rekening te brengen rentepercentages bij de debiteur. Contractuele rentes kunnen dusdanig hoog zijn dat, mits de schuldvordering verhaalbaar is, een lange looptijd een hogere waarde van de schuldvordering tot gevolg heeft. Een kortere looptijd betekent bij overdracht van de schuldvordering aan een incasso-organisatie (lees: incassobureau, gerechtsdeurwaarder of (incasso)advocaat) veelal dat de schuldvordering in het buitengerechtelijke traject afgehandeld wordt. Bij een niet te verhalen schuldvordering betekent dit dus dat de schuldeisende partij geen onnodig hoge kosten voor ambtelijke werkzaamheden doorberekend krijgt. Dit komt de waarde van de schuldvordering weer ten goede. Waardebepaling: voor wie? De incassomarkt is in beweging. In het verleden werd binnen grotere organisaties de incasso van uitstaande schuldvorderingen (onbetaalde facturen) veelal verricht door de afdeling debiteurenbeheer. Inmiddels is een groot aantal creditmanagementorganisaties toegetreden tot de markt en kiezen bedrijven er steeds meer voor zich op kernactiviteiten te richten en debiteurenbeheer, incasso, maar soms zelfs ook facturatie uit te besteden aan externe partijen. Dit heeft geleid tot bijna 800 incassobureaus en 200 (gerechts)deurwaarderskantoren die op dit moment in Nederland actief zijn. Daarnaast zijn er nog velerlei andere dienstverleners actief in deze markt zoals factormaatschappijen, kredietverzekeraars, creditmanagementsoftwarebedrijven, creditratingaanbieders, incassoadvocaten en opkopers van debiteurenportefeuilles. Uiteindelijk is de waardebepaling van een debiteurenportefeuille het meest van belang voor organisaties die het financiële risico dragen van deze uitstaande schuldvorderingen. De belangrijkste zijn de schuldeisers (eigenaren van de schuldvorderingen), incasso-organisaties die activiteiten verrichten op basis van no-cure-no-pay afspraken en bedrijven die het (economische en juridische) eigendom van schuldvorderingen overnemen. De trend die het afgelopen jaar is ingezet en zich naar verwachting zal doorzetten is dat steeds meer organisaties hiertoe overgaan. Belangrijke redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn: ~ verbeteren van de balanspositie (met name wanneer de schuldvorderingen reeds zijn afgeschreven ten laste van het resultaat); ~ afgeven van een signaal richting (voormalige) klanten en opdrachtgevers dat de schuldeisende organisatie het er niet bij laat zitten en de uitstaande schuldvordering uiteindelijk toch betaald dient te worden; ~ wegnemen van administratieve rompslomp en frustratie; ~ verlagen van de interne incassokosten met als logisch gevolg verhoging van het werkkapitaal op middellange termijn. Mede gezien deze veranderende marktomstandigheden wordt waardebepaling steeds belangrijker voor veel organisaties die kampen met een grote mate van debiteurenproblematiek en grote bedragen aan (moeilijk) te innen schuldvorderingen uit hebben staan. Conclusie Diverse factoren en variabelen zijn van invloed op de waarde van uitstaande schuldvorderingen en debiteurenportefeuilles. Belangrijk hierbij is dat zowel de factoren zelf als de intensiteit waarmee ze de waarde bepalen per soort schuldvordering en per debiteurenportefeuille zal verschillen. Waardebepalende factoren kunnen niet los van elkaar gezien worden en onderlinge verbanden dienen in ogenschouw te worden genomen. Zo zal bijvoorbeeld de looptijd om een schuldvordering af te handelen nauw samen kunnen hangen met de hoofdsom van deze vordering. Ook disputen over een factuur hebben weer invloed op de ouderdom van een schuldvordering. Ander belangrijk feit is dat de waarde die een debiteurenportefeuille heeft voor een crediteur sterk kan verschillen van de waarde die deze debiteurenportefeuille heeft voor de organisatie waaraan deze debiteurenportefeuille ter incasso overgedragen wordt. Onderlinge tariefafspraken tussen schuldeiser en incasso-organisatie en afspraken over te volgen (incasso)procedures spelen hierbij een grote rol. Ook de interne kostenstructuur van een incasso-organisatie is hierin van belang. Efficiency en slagvaardigheid in de afhandeling van schuldvorderingen kan een hogere waarde van een debiteurenportefeuille tot gevolg hebben. Ook de mensen die deze schuldvorderingen af dienen te handelen zijn van niet te onderschatten waarde. Tot slot kan gesteld worden dat de waarde van een debiteurenportefeuille niet eenduidig vast te stellen is. Waarde kan uitgedrukt worden in geld of in een percentage van de uitstaande hoofdsom. De methodiek van waardebepaling speelt hierbij een belangrijke rol. Ook ervaringscijfers uit het verleden en relevante statistieken dienen hierbij in ogenschouw genomen te worden. Drs. N.A. Schuurbiers studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is directeur van Debt Consulting Group (www.debtconsultinggroup.nl) APRIL

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman s, Incassospecialisten en Juristen. Hofman s, Incassospecialisten en Juristen is een toonaangevend

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten en Juristen. Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

Incasso-opdracht ingediend. En nu?

Incasso-opdracht ingediend. En nu? Incasso-opdracht ingediend. En nu? Brochure voor cliënten over de incassoprocedure April 2012 ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. Staalstraat 29C 3572 RG Utrecht www.hoevehorstincasso.nl info@hoevehorstincasso.nl

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten vanaf 2012 Versie 1.3 oktober 2015 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe regeling

Nadere informatie

Uitwerkingen Examen Factoring Management

Uitwerkingen Examen Factoring Management Uitwerkingen Examen Factoring Management Examen : Factoring Management Datum : 25 juni 2015 Onderdeel 1 Corporate finance (totaal 20 punten) Vraag 1 (2 punten) Onjuist. Het is waar dat de stukken zijn

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Wet Incassokosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK) WORKSHOP DEBITEURENBEHEER: ZELF DOEN! Beste Relatie. In mijn Workshop Debiteurenbeheer: zelf doen! geef ik achtergronden, processen, vaardigheden en hulpmiddelen om effectief debiteurenbeheer zelf binnen

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Incassodienstverlening. ontzorgt curator

Incassodienstverlening. ontzorgt curator Incassodienstverlening ontzorgt curator Incassodienst bij faillissement Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders (JWGD) werkt met een enthousiast team van deurwaarders, juristen en incasso- en executiemedewerkers,

Nadere informatie

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening!

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! 1. Pre-incasso Indien er sprake is van een particuliere debiteur is een zogenaamde 14-dagen brief verplicht. Bij B2B incasso s niet, maar

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u.

U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u. U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u. Blijven uw nota s vaak te lang openstaan? Dan bent u de enige niet. Nogal wat medici en zorginstellingen kampen met te laat betaalde of zelfs onbetaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk en Vis B.V., h/o De Klerk & Vis - Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Finance in het onderwijs Facturatie & debiteurproces. 6 oktober 2015 Jaco van der Meer, Hoofd Financiële Administratie

Finance in het onderwijs Facturatie & debiteurproces. 6 oktober 2015 Jaco van der Meer, Hoofd Financiële Administratie Finance in het onderwijs Facturatie & debiteurproces 6 oktober 2015 Jaco van der Meer, Hoofd Financiële Administratie Roadmap Inzichten Tot slot Situatie Aanpak Vragen Start ID College 6 oktober 2015 Vraag?

Nadere informatie

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance Zicht op Zaken Omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald. Daarom vraagt u kredietlimieten aan voor klanten met wie u zaken doet en voor potentiële

Nadere informatie

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie!

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! 1: Wie zijn wij? 2: De incasso procedure 3: Gratis incassodiensten, hoe kan dat? 4: Wat als uw factuur niet geïncasseerd kan worden? 5:

Nadere informatie

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ]

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] Inhoud KNLTB EN INTRUM JUSTITIA 3 NATIONALE INCASSO-OVEREENKOMST VOOR KNLTB VERENIGINGEN 4 INCASSO OP DEBITEUREN 4 DE INCASSOPROCEDURE 5 a) Minnelijke incassofase 5

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Hoe is de situatie nu? 5 3. Wat houdt de nieuwe regeling in? 5 4. Hoe worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend?

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren Vereniging van Eigenaren Incassoprocedures en aandachtspunten Vrijwilligerscafé 29 januari 2015 Inleiding. Veel Verenigingen van Eigenaren (hierna VvE) voeren de administratie en alle voorkomende werkzaamheden

Nadere informatie

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K )

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) Tot 1 juli 2012 was er wettelijk niets geregeld over de hoogte van incassokosten en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om deze toegewezen te krijgen bij

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Invorderingsbeleid gemeente Zundert 2012 (privaatrechtelijke vorderingen) Citeertitel: Invorderingsbeleid gemeente

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO voor klantvriendelijk incasseren! debiteurenbeheer, kredietinformatie en incasso Presentatie; Janet Boxmeer-Bos Dennis Kuipers STRAETUS NEDERLAND Diensten Debiteurbeheer

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN U staat voor een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure middels een correcte behandeling van debiteuren op basis van algemeen aanvaarde beginselen van zorgvuldigheid en deskundigheid. Onder

Nadere informatie

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Zoals vrijwel iedere organisatie heeft u weleens te maken met facturen die niet of te laat worden betaald. U wilt deze facturen

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Herculesplein 261, 3584 AA Utrecht Postbus 14015, 3508 SB Utrecht Telefoon : 030-21 22 165 Fax : 030-25 40 916 E-mail : info@proaccept.nl ProAccept

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade. Incasso dienstverlening Incassade 2014 Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.nl (0)888 444 111 Incassade Deurwaarders en

Nadere informatie

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector.

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Graydon Presentatie Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Het percentage in de transportsector dat zaken doet met bedrijven en/of particulieren. De verwachte omzetgroei of

Nadere informatie

Debiteurenbeheer Dunning Partners

Debiteurenbeheer Dunning Partners Debiteurenbeheer Dunning Partners Dunning, ofwel alle activiteiten en alle vormen van communicatie om facturen betaald krijgen, is voor de continuïteit van elk bedrijf of organisatie van belang. Dunning

Nadere informatie

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk en aanvullende tarieven aangaande de ambtelijke

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

Nieuwe wet incassokosten

Nieuwe wet incassokosten Nieuwe wet incassokosten Op 01 juli jl. is de nieuwe wet betreffende de incassokosten in werking gegaan. Het doel van deze wet is enerzijds om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten en

Nadere informatie

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 -

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - DIENSTEN ACM INCASSO 2014 ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - I N H O U D Over ACM Incasso 3 Services 4 Pre-Incasso:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058 Rapport Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012 Rapportnummer: 2012/058 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam haar binnen

Nadere informatie

Uw teamgenoot in creditmanagement

Uw teamgenoot in creditmanagement Uw teamgenoot in creditmanagement [een perfecte uitrusting] U heeft er als onderneming of overheidsinstelling ongetwijfeld mee te maken: klanten die niet op tijd betalen. Vervelend, want het kost veel

Nadere informatie

Credit management voor accountmanagers. Niels Langezaal 27 januari 2010

Credit management voor accountmanagers. Niels Langezaal 27 januari 2010 Credit management voor accountmanagers Niels Langezaal 27 januari 2010 Introductie De grootste bank van Nederland heeft geen staatssteun en berekent nooit rente! Het Nederlandse bedrijfsleven leent dagelijks

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Alles in één hand: PROACCEPT i n c a s s o v a n d e n B e r g d e R i e & U y t e r l i n d e incasso - gerechtsdeurwaarders Herculesplein 261,

Nadere informatie

[1] 1. Toepassingsgebied

[1] 1. Toepassingsgebied Reglement, houdende Bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. te Enschede 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 PROGRAMMA Introductie Cees, Credit Manager bij een woningcorporatie Hoe enorm spannend is zijn werk!

Nadere informatie

Incassobureau Oost Nederland

Incassobureau Oost Nederland Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

Collections Management Event 30 april 2015

Collections Management Event 30 april 2015 Collections Management Event 30 april 2015 Van arrogantie naar inzicht en transparantie Mark Hafkamp Gerechtsdeurwaarder Introductie Gerechtsdeurwaarder / Ondernemer; DGA van Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Haenen) zijn van toepassing op

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

Bedrijfsdocumentatie

Bedrijfsdocumentatie Bedrijfsdocumentatie 2 Contact Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders Contactgegevens Bezoekadres s-gravenzandseweg 4a 2291 PE Wateringen Postadres Postbus 19 2290 AA Wateringen Telefoon 0174-298540 Telefax

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz.

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz. ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Lith B.V., handelend onder de naam Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

Nadere informatie

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 A. Onderscheid trajecten Flanderijn Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt onderscheid gemaakt tussen vier trajecten van dienstverlening:

Nadere informatie

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB informatie voor MKB Meer informatie Contactpersonen Bezoekadres Ed Kiers Pieter Bouwknegt A W TREFI Netwerk Financiering BV Joop Geesinkweg 185-194 1096 AT Amsterdam www.trefi.nl M T E +31 (0)6 81 14 46

Nadere informatie

Tekst bij powerpoint-presentatie Training voor (schuld)hulpverleners Oneerlijke incassopraktijken

Tekst bij powerpoint-presentatie Training voor (schuld)hulpverleners Oneerlijke incassopraktijken Tekst bij powerpoint-presentatie Training voor (schuld)hulpverleners Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten 1 Uitleg bij dia 1 Deze training is onderdeel van de Incassotoolkit

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 is de wet van kracht op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0%

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0% Quick Scan productgroep 2009 2010 heden Budget Oordeel MARKT - OMZET Partijen (30%) Chocolade 48% Suikerwerken 21% Overig 31% Regulier (70%) Chocolade 82% Suikerwerken 12% Overig 6% spreiding Action 24%

Nadere informatie

Professioneel beheer van openstaande vorderingen

Professioneel beheer van openstaande vorderingen Professioneel beheer van openstaande vorderingen Voor meer liquiditeit Grip op de toekomst Een stabiele kasstroom en gewaarborgde liquiditeit zijn voor ondernemingen van elk formaat van levensbelang. Een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7.

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7. Betalings- en incassovoorwaarden inclusief toelichting Duidelijke betalingsafspraken voor snelle betaling Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Ook ten aanzien van de betaling.

Nadere informatie

WieWatWaarom.Vanhommerig.nl. Vanhommerig & Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen

WieWatWaarom.Vanhommerig.nl. Vanhommerig & Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen WieWatWaarom.Vanhommerig.nl Vanhommerig & Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen Vanhommerig & Vanhommerig is: - een deurwaarders-, incasso- en rechtspraktijk; - gevestigd te Enschede op 1 september

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet

Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet Zeist, oktober 2006 Incassoprotocol INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten incassoprotocol 3. Protocol intern traject zorgverzekeraar (Fase

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren Maatschappelijk verantwoord incasseren Valentijn de Jong Sales Manager bij DAS Agenda 1. Ontvangst en welkom 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Wet voor Buitengerechtelijke Incassokosten 4. Verleidingsprincipes

Nadere informatie