President ontvangt gezondheidsplannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "President ontvangt gezondheidsplannen"

Transcriptie

1 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per dag een beroerte. Zeker twee van hen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wereldwijd wijzen statistieken uit dat elke twee seconden iemand een beroerte krijgt en elke 6 seconden iemand dood gaat als gevolg van een beroerte. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, wordt stilgestaan bij deze aandoening. Hersenbloeding Bij een Cerebro Vasculair Accident, beter bekend als beroerte, kunnen verschillende verschijnselen optreden. De belangrijkste zijn: Plotseling wartaal uitspreken, niet meer uit uw woorden kunnen komen of moeilijk spreken Plotseling dubbelzien, wazig zien of blindheid van linker- of rechteroog Plotseling krachtsverlies of verlamming van één arm en/of been Plotseling een scheeftrekkend gezicht, afhangende mondhoek Een plotselinge combinatie van hevige duizeligheid, coördinatie - en/of evenwichtsstoornissen Plotseling zeer ernstige hoofdpijn zonder oorzaak Milieutip Milieutip van de week van de week Vervolg op pag.2 CBB Burgertip Geldigheidsduur identiteitskaart Op de identiteitskaart staat linksboven de maand en het jaar van aanmaak vermeld: bijvoorbeeld Dit betekent dat de ID-kaart is gemaakt in de maand mei van het jaar Als iemand bij het maken van de ID-kaart jonger was dan achttien jaar, dan is de kaart vijf jaren geldig en vervalt dus in mei Was betrokkene bij de aanmaak van de ID-kaart achttien jaar of ouder, dan is de kaart tien jaren geldig en vervalt dus in mei Bel naar CBB voorlichting op of naar President ontvangt gezondheidsplannen Geestelijke gezondheid en NCD s prioriteit Minister Michel Blokland van Volksgezondheid heeft afgelopen maandag twee nationale gezondheidsplannen aangeboden aan president Desi Bouterse. Het betreft het Nationaal Plan Geestelijke Gezondheid en het Nationaal Actieplan voor de preventie en Beheersing van Chronische niet Overdraagbare Aandoeningen Met de gezondheidsplannen wil de Surinaamse regering zich committeren aan de aanpak van chronische niet overdraagbare aandoeningen (NCD s) en het bevorderen van de geestelijke gezondheid door deze als prioriteitsgebieden op te nemen in haar beleid. Chronische niet overdraagbare aandoeningen (NCD s) zijn de meest voorkomende doodsoorzaken in Suriname. De Surinaamse overheid heeft daarom een speciaal budget toegewezen aan het ministerie van Volksgezondheid voor de preventie en beheersing van chronische niet overdraagbare aandoeningen. Een van de eerste prioriteiten bij de preventie en beheersing van NCD s was het ontwerpen van een nationaal actieplan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft met partners zowel binnen als buiten de Het Centrum voor de Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) heeft samen met het Suriname Business Forum (SBF) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een Agro-food programma ontwikkelt. Het programma is bedoeld om Surinaamse tuinbouwbedrijven zich te helpen voorbereiden op export naar Europese en regionale markten. gezondheidzorg samengewerkt aan dit actieplan. Het plan beschrijft de NCD s situatie in Suriname, de risicofactoren en de bijdrage van wereld, regionale en nationale strategieën en initiatieven aan de aanpak van NCD s in Suriname. Het accent van dit plan voor preventie en beheersing van NCD s in Suriname ligt op de NCD s, kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, die de lijst aanvoeren van meest voorkomende doodsoorzaken in Suriname. Geestelijke gezondheid Wereldwijd dragen geestelijke gezondheidsproblemen voor een belangrijk deel bij aan ziektelast (hoeveelheid gezondheidsverlies die veroorzaakt wordt door ziekten) en invaliditeit. Volgens de trend die deze groep aandoeningen vertoont zal de bijdrage van gezondheidsproblemen aan de ziektelast alleen maar toenemen in de toekomst. Onderdeel van het nationaal plan voor de geestelijke gezondheid is een tweejarig actieplan waarin de nadruk ligt op de decentralisatie van de psy- Minister Michel Blokland overhandigt de gezondheidsplannen aan president Desi Bouterse. chiatrische zorg, integratie van geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszorg (voorbeeld huisarts) en de versterking van het geestelijke gezondheidsinformatiesysteem. Minister Blokland wijst erop dat NCD s en geestelijke gezondheidsaandoeningen wereldwijd een serieus probleem vormen. Volgens de minister zal de aanpak van NCD s alleen succesvol zijn als deze bestaat uit een sterke intersectorale aanpak tussen overheden, de private sector en NGO s. Het nationaal plan voor de geestelijke gezondheid is deels een oproep van het ministerie van Volksgezondheid aan belanghebbende organisaties om actie te ondernemen in alle structuren, binnen alle gemeenschappen in Suriname om de geestelijke gezondheid te bevorderen, stelt de Gezondheid minister.-. Agro-food programma SBF, CBI en LVV Duw in de rug voor tuinbouwbedrijven Globalisering verandert de goederen- en dienstenmarkt in de hele wereld. Ontwikkelde economieën zoals de EU produceren steeds meer hoogstaande producten. Opkomende economieën als Suriname moeten hun aanbod voor een groot deel aanpassen om aan de eisen van de afnemer van hun producten te voldoen. Het doel van het Agro-food programma is het klaarstomen van Surinaamse tuinbouwbedrijven voor de export. Dit zal bereikt worden door het trainen van lokale deskundigen (agro-mentoren) die daarna ingezet zullen worden om de bedrijven/boeren te coachen in de subsector groenten en fruit. Inmiddels zijn er al concrete stappen gezet voor het uitvoeren van het Met name kassenteelt is in opmars in Suriname. programma. Vervolg op pag.9 Vang vanaf nu je afwaswater op in een teil en gebruik het voor je tuin. Bij de afwas wordt veel water verbruikt. Probeer het waterverbruik te verminderen door tijdens het soppen de kraan niet open te laten staan. Wees zuinig met het water tijdens het spoelen door het vaat bijvoorbeeld in een teil af te spoelen. Je kunt dit water hergebruiken om bijvoorbeeld je planten, bloemen en grasveld nat te maken. Bespaar op deze manier ook kosten voor water. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek/Censuskantoor roept een ieder op, om de Achtste Algemene Volks- en Woningtelling volledig te ondersteunen, door de censusveldwerkers in staat te stellen moeiteloos hun werk te doen en door volledig te responderen op de censusvragenlijst. Voor meer informatie over de vragenlijst: Bij problemen of klachten bel op: / / Ala pe, ala fasi, Census e gi ontwikkeling okasi

2 Jong geleerd is oud gedaan Tekenactie jongeren voor schoon Suriname Nationaal Archief wordt uitgebreid Binnenkort betere bescherming audiovisuele archieven Audiovisual heritage memory? the clock is ticking! Dit thema heeft de VN-commissie voor Onderwijs en wetenschap, Unesco, dit jaar vastgesteld voor de herdenking van de Dag van het audiovisueel erfgoed op 27 oktober Op deze dag wordt stil gestaan bij de betekenis van beeld- en geluidsarchiefmateriaal voor de toekomst van de mens. Het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken bespaart kosten noch moeite om de samenleving milieubewuster te maken. In navolging van de recente Nationale Schoonmaakactie en het vuilnisbakkenproject in de binnenstad, wordt in samenwerking met het Nola Hatterman Inistituut een tekenwedstrijd gehouden voor kinderen. De tekenwedstrijd heeft als thema Houdt Suriname schoon en vindt op zaterdag 3 november aanstaande plaats in Fort Zeelandia. Het streven is om circa 500 kinderen van zowel de basis- als muloscholen tussen 6 en16 jaar te betrekken bij dit initiatief. De kinderen kunnen hun talenten van acht uur s morgens tot drie uur s middags tentoonstellen onder begeleiding van kunstenaars van het Nola Hatterman Instituut. Voor eten en drinken wordt gezorgd, evenals voor de veiligheid van de kinderen. Ellen Dest, onderdirecteur Openbaar Groen, vertelt dat er prijzen aan het evenement zijn verbonden. Van laptops tot een verzorgde trip naar het binnenland voor de hele klas van de winnaar. Alle kinderen zullen wel iets meekrijgen naar huis, belooft de onderdirecteur. Personen of bedrijven die het project willen ondersteunen zijn ook van harte welkom om de prijzenpot aan te vullen. De winnende tekeningen zullen worden gebruikt op billboards en ander voorlichtingsmateriaal. Het idee voor de tekenactie is voortgevloeid uit de Nationale Schoonmaakactie. De bedoeling is dat we Suriname echt schoon houden, want dat is het nog steeds niet. Vandaar dat er gemeend is om het de kleintjes met de paplepel in te gieten, benadrukt Dest.-. Ministerie van Handel EN Industrie (1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzingsc.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide locaties mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst hebt genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen.indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. 1122/12 N.V. Florin Exchange 996/10 Innovatie Road Technologies N.V. 2084/11 Dhr. Chong Y. 2075/12 Dhr. Bhagwandin D. 1981/12 Mw. Sotram Sh. 2082/12 Dhr. Zhu Y. 1937/12 Dhr. Lee Niet-Lun 1922/12 Dhr. Wang H. 1918/12 Dhr. Li Sh. 1810/12 Mw. Lin L. 2122/12 Dhr. Jawalapersad N. 2122/12 Dhr. Jawalapersad N. 1307/12 Dhr. Lieuw Tap-Ming Nieuwe Haven yahoo.com minhi.gov.sr Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname Dit overzicht is ook te vinden op gov.sr/sr/ministerie-van-hi.aspx Audiovisuele archieven hebben jarenlang weinig tot geen aandacht gekregen, waardoor ontelbaar vastgelegde gebeurtenissen op film, geluids- en videobanden en op foto s zwaar zijn beschadigd of zelfs vergaan. In 2005 besloot de Unesco samen met de Coördinerende Raad van Audiovisuele Archieven Verenigingen (CCAAA) en erfgoedinstellingen wereldwijd te strijden tegen nog meer verlies van audiovisueel materiaal en te werken aan behoud en bescherming van alle overgebleven beeld- en geluidsarchieven. Ook Suriname geeft invulling aan deze commitment via beleidsprogramma s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) dat verantwoordelijk is voor de zorg van het Archiefwezen in Suriname. De uitvoering van dit beleidsgebied is Uitbreidingswerkzaamheden aan het Nationaal Archief Suriname waarin onder andere de audivisuele unit zal worden ondergebracht. Het Archief gaat zich hiermee ook toeleggen op het behoud van beelden geluidsarchiefmateriaal in Suriname.-. toevertrouwd aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). Als medebewaarder van het historisch materieel- en het immaterieel cultureel erfgoed van Suriname is het NAS al begonnen met een project voor bescherming van onze audiovisuele archieven. In dit kader wordt het nieuw archiefgebouw aan de mr. Jagernath Lachmonstraat uitgebreid met ruimtes voor de afdeling Ontsluiting en voor de Audiovisual Unit. Voor het project getiteld Uitbreiding NAS-gebouw, waarin de AV-Unit onder andere zal worden gehuisvest, is SRD vrijgemaakt uit de begroting van het Ministerie van Biza. De bouwwerkzaamheden zijn al enkele maanden aangevangen en reeds vergevorderd. Het ministerie heeft uit zijn begroting van 2011 eveneens gelden beschikbaargesteld voor aanschaf van apparatuur met een totale waarde van SRD. Voor verdere inrichting en aanschaf van additionele apparatuur is ten laste van Biza uit de begroting van 2012 een bedrag van SRD vrijgemaakt. Opleiding en training Onderdeel van het project Audiovisueel Archiveren is ook een samenwerking tussen het NAS en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Met dit audiovisueel archiefinsituut van Nederland zijn afspraken gemaakt rond de opleiding en training van personeel van het NAS en van de overheidsmedia. Als instituut in een Caricomland heeft het NAS ook in de regio contacten gelegd met organisaties die met de hun beschikbare middelen langzaam werken aan een eigen audiovisueel archief. In dit verband zijn contacten gelegd met twee AV-instituten; de National Library of Jamaica (NLJ) en de Jamaican Archives en Record Department (JARD). Twee NAS-medewerkers, Stuart Hofwijks en Ricardo Carrot, brachten in juni 2012 een bezoek aan Jaimaca waar met vertegenwoordigers van beide instituten alle medewerking werd toegezegd bij onze inspanningen voor een eigen audiovisueel-archief. Het Nationaal Archief Suriname en het ministerie van Binnenlandse Zaken willen deze dag aangrijpen om aandacht en steun te vragen voor behoud van alle audiovisueel erfgoed in Suriname en de rest van de wereld.-. VERVOLG 29 oktober Wereld Beroerte Dag Op 10 oktober 2006 werd de Vereniging Verder na een Beroerte (VVB) opgericht. De vereniging telt op dit moment 38 leden van wie het overgrote deel vrouwen. Betekent dit dat een beroerte eerder bij vrouwen voorkomt? Ja en nee. Op middelbare leeftijd maken vrouwen minder kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en dus ook een beroerte, maar na de menopauze wordt dat anders. Ze lopen dan een groter risico. Verder is het zo dat de levensverwachting van vrouwen hoger is dan die van mannen, dus zal je meer vrouwen zien in onze samenleving naarmate men ouder wordt en vele vrouwen houden ervan om in groepsverband sociale contacten te onderhouden. Een beroerte kan op elke leeftijd ontstaan. Hoge bloeddruk is de voornaamste risicofactor maar een verhoogd cholesterolgehalte en suikerziekte zijn ook bekende boosdoeners. En wat dacht u van onvoldoende lichaamsbeweging, overgewicht en roken? Die maken het ook weer een stuk beroerder voor u en brengen u in de gevarenzone voor het krijgen van de wel bekende hart- en vaatziekten! In ongeveer 80% van de gevallen ontstaat een beroerte door een herseninfarct (afsluiting van een bloedvat waardoor hersenweefsel afsterft) en de rest is op basis van een hersenbloeding. De gevolgen hiervan kunnen heel verschillend zijn omdat het afhankelijk is van welk deel van de hersenen erbij betrokken is en hoe groot het gebied is. Ondersteuning Zo zijn er leden bij de VVB die een loophulpmiddel gebruiken en een enkeling verplaatst zich in een rolstoel. Anderen hebben moeite met praten of hun geheugen en weer anderen hebben een arm die niet goed functioneert of hebben emotionele veranderingen. Een bekend verschijnsel bij een beroerte is een halfzijdige verlamming waarbij, indien er een beschadiging opgetreden was aan de rechterkant van de hersenen, de tegengestelde zijde van het lichaam meer of Een halfzijdige verlamming. Beschadiging in de linker hersenhelft geeft verschijnselen rechts en omgekeerd. Listra, een trouw lid, heeft zowel fysiotherapie en ergotherapie gehad in haar revalidatie. Ook heeft ze een voetopheffer laten maken bij een orthopedisch instrumentmaker. Ze kookt al enige tijd voor haar familie en dat met maar 1 hand! minder verlamd kan zijn. De behoefte om mensen in een soortgelijke situatie te ontmoeten, elkaar te ondersteunen en ook kennis op te doen, heeft ervoor gezorgd dat er een goed gemotiveerde groep is bij de VVB. Het oudste lid van de VVB is de moeder van de welbekende schrijver Clark Accord, nu wijlen, die graag naar de bijeenkomsten komt. De leden hebben niet alleen interessante lezingen bijgewoond, maar ook leuke uitstapjes gemaakt. Bij de vereniging zijn er niet alleen mensen met een beroerte aangesloten, maar ook familieleden en/of partners van mensen die een beroerte hebben gehad. Immers, het gehele gezin raakt erbij betrokken en kan eronder gaan lijden als er een huisgenoot is die niet meer normaal functioneert. Het is daarom zeker prettig als gezinsleden ook goed geïnformeerd zijn en actief betrokken zijn bij het herstelproces van degene met een beroerte. De VVB komt elke tweede donderdag van de maand bij elkaar in Paramaribo in de vergaderzaal van het Revalidatiecentrum aan de Margarethalaan 46. Bron: org; org

3 NH neemt voortouw in oprichting Energie Instituut Concept Green Paper gepresenteerd Informatiecentrum Paramaribo : Informatiecentrum Commewijne : Informatiecentrum Saramacca : Zonder energie is er geen ontwikkeling mogelijk. Daarom moet er voldoende energie zijn voor een ieder en iedereen moet toegang toe hebben tot energie. Woorden van minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen bij de opening van de stakeholdersmeeting over energiebeleid in de Banquet hall van Torarica op 18 oktober jongstleden. Het thema van de bijeenkomst was Towards Energie Security for Suriname. De vergadering voor belanghebbende, georganiseerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, had als doel het bespreken van een Green Paper, als basis voor definitief energiebeleid in Suriname. De concept Green Paper is ontwikkeld in het kader van het door de IDB gefinancierde project Support to the Institutional and Operational Strenghtening of the Energy Sector. De deelnemers aan deze stakeholdersmeeting waren leidinggevenden van bedrijven, topambtenaren van de betrokken instellingen en andere belangrijke actoren. Het panel werd gevormd door een team van deskundigen bestaande uit: Ing. Ruben Yang De consultants Daniel Lachman MSc, Ir. Michael Kopinsky en de docent dr.ir. Ryan Nannan hebben inleidingen verzorgd. Daarnaast heeft ook Ir. Lothar Boksteen een bijdrage geleverd. De onderwerpen die door de sprekers werden behandeld hadden betrekking op energiezekerheid, wet- en regelgeving. Tevens werd het concept Green Paper gepresenteerd. Energieautoriteit Minister Hok gaf aan dat de regering in feite voorbij gaat aan de opvatting dat beschikbaarheid en toegang tot energie het leven voor de burgers simpelweg draagbaar moet maken. Het gaat in de visie van de regering veel verder. Wij geloven dat de beschikbaarheid en de toegang tot energie, uiteraard naast andere zaken, de burger in de gelegenheid moet stellen om zich volledig te ontplooien. We moeten dus los komen van de minimumgedachte en ons richten op een voorziening die naar behoefte in overvloed aanwezig moet zijn. De bewindsman zei zich ervan bewust te zijn dat dit niet de eerste exercitie is om tot een coherent energie beleid te geraken. In het verleden en het meer recente verleden zijn er meerdere keren pogingen daartoe ondernomen. De resultaten van deze pogingen zijn alle in documenten vervat en zijn alle zeer waardevol. Van deze nieuwe poging moet worden gezegd dat zij mede is aangewakkerd door de geïntensiveerde relatie tussen de Surinaamse regering en de IDB. De bijeenkomst is georganiseerd omdat de regering samen met belanghebbenden verder wil komen dan waartoe de eerdere pogingen hebben geleid. Daarom moet deze Greenpaper ten eerste dwingend voorschrijven dat voor een afgerond beleid eerst weten regelgeving deze sector betreffende in orde moeten worden gemaakt. Ten tweede moet de instelling van een energieautoriteit met ruime bevoegdheden ter hand worden genomen. Deze autoriteit moet kunnen rusten op een werkarm, het energie-instituut. Deze uitermate belangrijke energieautoriteit zal echter nimmer de politieke leiding van het land ter zake vervangen. Vervolgstappen Minister Hok is van mening dat de bedoelde Green Paper ook andere belangrijke zaken waaromtrent reeds overeenstemming is, moet benadrukken en de volgende stappen daaromtrent moet aangeven. Zo zal een antwoord moeten worden gegeven op de problemen die op korte termijn op ons afkomen. Het tekort aan energie zal moeten worden opgevangen door middel van ingrepen op korte termijn en de effecten van het energiebeleid op de sociale en milieuaspecten Deskundigen bediscussieren de gepresenteerde onderwerpen. NH minister Hok opent de stakeholdersmeeting. van de natie moeten op het hoogste beleidsniveau worden besproken, aldus de bewindsman. Wij zullen moeten kijken naar wat men noemt de hernieuwbare energiebronnen, zoals afkomstig van zon, wind en water. We zullen daarom onderzoek en experimenten in die richting moeten intensiveren en dat tot een vast onderdeel maken van het beleid. Door de deskundigen is gepleit voor een spoedige oprichting van het energie-instituut. Het energievraagstuk is zo belangrijk, dat het instituut zich serieus moet buigen over de complexiteit van de materie. Er moet hard gewerkt worden om het instituut eindelijk van de grond te krijgen.-. Mededeling Dienst Watervoorziening (DWV) Na meer dan een maand water leveren aan de districten Commeweijne en Saramacca heeft het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen besloten enkele zaken wat duidelijker te maken. Het watervoorzieningsproject wordt uitgevoerd in opdracht van de regering van Suriname. De normale procedure van watervoorziening is dat men eerst op het kantoor van DWV aan de Watermolenstraat no.13 de nodige betalingen doet en dan rustig naar huis terugkeert om op levering te wachten. De kassabon, het betalingsbewijs, wordt door DWVopgestuurd naar het desbetreffend station in de woonplaats van degene die heeft betaald, waarna het station het water tot aan huis levert. Vanwege de aanhoudende droogte werd de vraag naar water groter en DWV besloot water GRATIS aan elke huishouding te leveren die, let wel, nog niet op het waterleidingnet is aangesloten. De voorziening van drinkwater is in october gestart in het district Commewijne en daarna in Saramacca. Belangrijke mededelingen: Het is gebleken dat ondanks de intensieve voorziening door watertrucks vele huishouden toch nog water ontberen. Dit kan gebeuren omdat op het moment dat de watertruck zich in uw buurt bevond u niet thuis was om aan te geven waar uw opslagtanks staan. In voorkomende gevallen kunt u altijd nog bellen naar de informatiecentra ondergebracht op het districts-commissariaat in uw district of het hoofdkantoor. In het vakje onderaan dit bericht zijn de nummers vermeld. Indien de watertruck zich in uw buurt bevindt en u op dat moment wel genoeg drinkwater hebt...geen nood. Geef dan alvast door dat u de volgende keer wel levering wenst. Het personeel brengt de huishoudens in kaart en levert de volgende keer dan automatisch water... ook al bent u niet aanwezig. Het personeel op de watertrucks is te herkennen aan hun blauw T-shirt waarop het logo van de Dienst Watervoorziening is gedrukt. Let u daarop! Het is gebleken dat derden het water doorverkopen. Als die worden betrapt zullen sancties niet uitblijven. Degenen die hun water aankopen bij de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij doen dat natuurlijk op eigen risico. De Dienst Watervoorziening kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onkosten gemaakt bij aankoop bij en levering door de NV SWM. Het streven is erop gericht zolang de droogte aanhoudt, elk huishouden van drinkwater te voorzien. U wordt tijdig gemeld wanneer de normale procedures voor het betalen van uw water weer van start gaan.

4 Eerste ACP-EU banner opgehangen Om meer bekendheid te geven aan de te houden vergadering van de ACP-EU landen in november in Suriname, zullen op diverse locaties banners worden opgehangen. De eerste werd aan de voorgevel van De Nationale Assemblée bevestigd, onder het toeziend oog van DNA-voorzitter Jennifer Simons. De voorzitter van de commissie ter monitoring van de werkzaamheden in verband met de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in Suriname, Rabin Parmessar, was daar ook bij aanwezig. De voorbereidingen rondom de organisatie van de 30th Session of the ACP Parliamentary Assembly en de 24th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly verlopen volgens planning. Op 17 oktober is een aanvang gemaakt met het ophangen van banners op strategische plekken in en rondom de binnenstad van Paramaribo. Hiervoor is door De Nationale Assemblée (DNA) een evenementencollectief aangetrokken, dat dit doet in samenwerking met Roeli s Lighting & Decor. Een van de verantwoordelijkheden van het evenementencollectief is het coördineren van en toezien op dat banners en billboards op de Ministerie van Sporten Jeugdzaken Oproepbericht Hierbij worden alle NGO s en sleutelfiguren opgeroepen zich aan te melden voor het uitvoeren van fase 1 van het project landelijk identificeren en registreren van jongeren voor deelname aan projecten. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden op het secretariaat Nationale Jongeren Aangelegenheden Henck Arronstraat telefoon Voorlichting en Publiciteit Ministerie van Sport en Jeugdzaken MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat in de periode 29 oktober t/m 5 november 2012, de Mobiele Unit van de afdeling Identiteit in het distrikt Wanica zal zijn voor het maken van identiteitskaarten en wel op de navolgende lokaties: - Bureau voor Burgerzaken Lelydorp aan het Kofi Djompoplein. Op maandag 29 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Indira Gandhiweg aan de Indira Gandhiweg no 557. Op dinsdag 30 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Domburg aan de Sir Winston Churchillweg no 783. Op woensdag 31 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Houttuin aan Pelthoporumlaan no. 18. Op donderdag 1 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Koewarasan aan de Wayamoeweg no.106. Op vrijdag 2 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Santodorp aan de Nieuw Weergevondenweg no 349. Op maandag 5 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Gelieve met het navolgende rekening te houden. 1. Deze oproep is bestemd voor ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit 2. Voor de eerste aanmaak van uw IDkaart gelieve mede te nemen een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. 3. Indien Uw IDkaart is vervallen gelieve mede te nemen: een uittreksel uit het Bevolkingsregister en de vervallen IDkaart. 4. Indien u uw IDkaart hebt verloren gelieve mede te nemen: - een verklaring van verlies van uw IDkaart, afgegeven door de Distrikts- Commissaris van uw distrikt of een verklaring van de politie ingeval van diefstal; - een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje; een stortingsbewijs van srd 10,- gestort bij de kassa van uw bureau voor burgerzaken - een ander legitimatiebewijs t.w. het geldige paspoort of het rijbewijs of bij gebreke daarvan een ander legitimatiebewijs waarop uw foto staat. In geval geen van eerdergenoemde bewijzen kunnen worden overgelegd dient een persoon garant te staan voor uw identiteit. Die persoon moet in het bezit zijn van een geldige IDkaart en ingezetene zijn van Suriname. 5. Bij wijziging van persoonsgegevens op uw IDkaart gelieve mede te nemen de IDkaart, een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. Paramaribo, 22 oktober 2012 De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, J. S. Saharie Voor meer info.afd. Voorlichting CBB Tel of toest. 241 / 247 juiste plekken gehangen, c.q. geplaatst worden. De banner is vervaardigd op basis van de richtlijnen van de organisatie in Brussel en de monitoringcommissie in Suriname. Hij heeft een frisse kleur, straatwit ondersteund met een geel verloop. Links is het logo van de ACP gedrukt en aan de rechterkant de Surinaamse vlag. Het ligt in de bedoeling binnen een week alle banners en billboards te plaatsen. Zowel de voorzitter van DNA als die van de monitoringcommissie zijn positief gestemd over de organisatie van de komende vergadering en verwachten een goed verloop. De vergadering zal een spin off effect hebben voor ons land. Suriname maakt namelijk van de gelegenheid gebruik om zich aan het buitenland te presenteren. DNA voorzitter Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 20 september Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen, afdeling Expeditie alleen op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG van 8:00 tot 12:30 uur, met medenemen van hun I. D. kaart, en kwitantie van het Hypotheekkantoor (thans Bewaarder van het Management Instituut GLIS). Voorts wordt op U een beroep gedaan, zich persoonlijk aan te melden. Naam: Adres: D. No. ABDULHAK, Farchia A. Tourtonnelaan No CHOTKAN, Vikash R. Saramaccaweg Br RAMANAD, Mahinderkapoer Mahostraat No KROMOTAROENO, Bianca Sh. Nw. Charlesburg No DJAMIN, Sri D. S. Sidodadiweg Br KARIJOSEMITO, Hendrik S. Freonstraat No KASANDIMEDJO, Raoul Leiding 11 No SOEBEDAR, Pramilawatie A.A. Girdjasinghstr. No SABAJO, Andre L. Waterloostraat No KARMAN, Teko Soemboredjostr. No ARDJOSENTONO, Harriette S. Gneisstraat No ARDJOSENTONO, Soetarnie Lemmetjestraat No BEEKHUM, Chaitram Van Pettenpolder No HARRYSON, Kenneth F. Irsillastraat No CHIN ON, Gail L. Sh. Peterstraat No DEWANSINGH, Dajawantie Aboenawrokostraat No RAMPERSAD, Astrid Snijbonenstraat No HOFT, Marian L. Manjasteeeg No KAMTA, Setiesdjekumar James Wattstraat No GOEDSCHALK, Glenn J. Purperhartstraat No. 2B 1162 KALIDIEN, Rajinderpersad Flamingostraat No KALIDIEN, Asha Vestastraat No DEBISARUN, Selly R. Devisweg No SAHEBDIN, Ursula Larecoweg No CORINDE, Gregory W. Satijnhoutstraat No STICHTING REGIONALE GEZONDHEIDSDIENST 1264 FRASER, Fausto Acaciastraat No CHENG, Nian L. Maagdenstraat No ALGOE, Sharmila Alkmaar Binn.W2 PC No ISHAAK, Firdaus M.F. Sakasiristraat No CHEN, Xingzhuan Nw. Weergevondenweg No CADOGAN, Mariolien C. Emmastraat No OMMEN, Marcus B.D. Sakasiristraat No KING, Magda R. Commissaris Kondre 1614 ANAULI, Johanna Vredeslustweg 2 No MIKOEN, Franklin L. Rambaliweg No WIJNALDUM, Heinrich E. Granietstraat No LUGARD, Lalies J. Akrumstraat No DERBY, Lelitia E. Goedoe Goedoe Thijmstr. No MAHADEWSINGH, Stanley Melaphierstraat No HARPAL, Nohriedebie Rahemalweg No SANTOE, Richenel S. Posrenstraat No DE WIT, Cornelis H. Adroestraat No WOUTER, Randy G. Hans Holbeinstraat No SOMAI, Anupia Rahemalweg No VAN GENNIP, Clifton R. Agidastraat No BOLDEWIJN, Forbes L. Oeroewastraat No GANPAT, Maipath Hendrikstraat No KANDHAI, Gautamkoemar Ephraimzegen No MANGAL, Bhagwatie Bacovendam No ADEL, Patricia R.M. Warnerweg No MAHADEWSING, Reginderpersad Anamoestraat No SHAMLAL, Raadjkoemar Okrodam No DHANAI, Rajenderpersad Afistraat No D AZEVEDO, Jerrel M. Van Hattemweg No D AZEVEDO, Jerrel M. Van Hattemweg No ARDJOSENTONO, Marc S. Roekoenweg No KARSOPAWIRO, Giuilla S. Javaweg No MARSAN, Marsiano R. C. Kanastraat No SEWRATTAN, Mahindrasingh Helena Christinaweg No 426 A 2472 DOLA, David L. Damdonetong No WAKIDJO, Ramon P. Sluisweg No KANHAI, Ashnadebie Comm. Weythingweg No SEWBARAN, Niermala D.Sh. Jossiekreekweg No SANROCHMAN, Sandra D. Izaak Burnetstraat No RICKETS, Terence O. Washingtonstraat No KROMOWIDJOJO, Rubbie S. Saramaccaweg No NAGIE, Maureen Rosastraat No AMOKSI, Martina Tuberoosstraat No RAMSARAN, Widjaikoemar Comm. Weythingweg Br KARIJODIMEDJO, Misman H. Charolaislaan No PAHALWANKHAN, Henkie A. Tamanredjo Serie E No ROHMAT, Ngadinem Tamanredjo S-E No DNA voorzitter Jennifer Simons wordt geinterviewd terwijl de eerste banner boven de ingang van het parlementsgebouw wordt bevestigd. Simons doet een beroep op de samenleving om het land schoon te houden en MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling Overzicht behoefte leerkrachten GLO(binnenland) Schooljaar Bevoegdheid School OA HKL GLO 1/ III/ I Albina 2 Ampumatapu 1 1 (schoolleider) 2 1 Drietabbetje Godo 1 Goejaba 2 Lebi Doti 2 1 4( 1 schoolleider) Loka Loka 1(schoolleider) Manlobi 2 Mopiekondre 1 1 Bevoegdheid School OA HKL GLO 1/ III/ I Pikin Saron 1 Ricanaumofo 1 Santen 1 Witagron 1 1 Palumeu 1 Nog in te vullen vacatures VOJ (binnenland) Opm: De Functie-eisen zijn LO of MO-A Hoofdakte met bovengenoemde vakken als keuzevakken. VOJ Albina Nederlands (2) Engels (2) Aardrijkskunde (1) Wiskunde (1) VOJ Apoera Spaans (2) Lichamelijke opvoeding (1) LBGO Barron Wiskunde (1) Bouwkunde (1) Landbouw (1) Textiel (1) Hubertus Waaldijk Nederlands (1) Engels (1) Spaans (1) dit niet slechts wanneer de buitenlandse gasten er zijn, maar altijd. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING UNESCO Aschberg beurzen voor kunstenaars Deze oproep is bedoeld voor: schrijvers, muzikanten en visuele kunstenaars tussen jaar oud. Het overzicht van beschikbare beurzen voor 2013, is te vinden op de website: culture/aschberg. Ook zijn hier directe links met instituten en instructies met betrekking tot de aanvraag, te vinden. Nationale UNESCO Commissie Suriname: Telefoon: / LBGO Brokopondo Nederlands (1) Oriëntatie in de techniek (1) Mulo Brokopondo Biologie (1) Wiskunde (1) Lichamelijke opvoeding (1) VOJ Stoelmanseiland Nederlands (1) Engels (1) Spaans (1) Tekenen (1) Oriëntatie in de techniek(1) Geschiedenis (1) Aardrijkskunde(1) Afd. Informatie & Communicatie Minov

5 RO personeel krijgt training in aanbestedingen Goede kennis van de aanbestedingsprocedure, juridische en technische deskundigheid zijn noodzakelijke uitgangspunten voor de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. In de praktijk is het echter zo dat het personeel niet altijd over de nodige kennis, inzicht en ervaring beschikt. Het is daarom van eminent belang dat de medewerkers regelmatig opgeleid of bijgeschoold dienen te worden, teneinde de uitvoeringscapaciteit binnen het ministerie te vergroten. Dit is dan de voornaamste redenen waarom het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft besloten deze training aan de medewerkers te doen verzorgen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft mr. Henrie Blinker van Sunecon Procurement & Contracting unit aangetrokken voor het verzorgen van de training in aanbestedingen. De training is bestemd voor het personeel dat direct of indirect betrokken is bij de aanbestedingen en ging op 18 oktober van start. Aanbesteden is het aan een (externe) onderneming uitbesteden van een opdracht door een overheidsinstantie, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen of offertes van de deelnemende ondernemers. Kort gezegd, aanbesteden is het zoeken naar onder andere aannemers, leveranciers voor het leveren van diensten aan de overheid. Het doel van de training is functionarissen op het ministerie van RO, die betrokkenheid hebben met de technische werken en diensten, in een aantal sessies te trainen en te begeleiden in de regels en procedures voor het aanbesteden van werken en diensten. Het trainen van de medewerkers van het MINISTERIE VAN Defensie Volg eerst een basis en daarna een gespecialiseerde officiersopleiding in de Verenigde Staten van Amerika in het jaar De Surinaamse overheid biedt in samenwerking met de defensieorganisatie van bovenstaand land de mogelijkheid aan Surinaamse staatsburgers om een opleiding tot officier (vier-tien maanden) te volgen op de United States Army Maneuver Centre of Excellence in Fort Benning, Georgia, USA (199th Infantry Brigade). Vereisten: 1. Bezitter van de Surinaamse nationaliteit. 2. Bezitter van een Bachelor titel. 3. Leeftijdsklasse jaar. 4. Een goede fysieke conditie. 5. In dienst treden van het Ministerie van Defensie. 6. Bereid zijn voor de duur van de studie in het buitenland te verblijven. 7. Bereid zijn het Ministerie van Defensie na succesvolle afronding van de studie, minimaal één jaar te dienen. Voorselectie Na aanmelding zal aan een voorselectie plaatsvinden tot een totaal van 10(tien) kandidaten. Eindselectie Aan de hand van de uitslagen van de diverse testen worden 5(vijf) kandidaten toegalaten tot de Officer Candidate School. Bij het met succes doorlopen van de Officer Candidate School, 3(drie) maanden, worden de geslaagden bevorderd tot tweede luitenant en hierna zullen zij in de gelegenheid worden gesteld om de Infantry Basic Officer Leadership Course (IBOLC), 4(vier) maanden, te volgen. Voor nadere informatie en het afhalen van belangstellingsformulieren bent u van tot uur terecht op het Ministerie van Defensie, afdeling Vorming en Opleiding aan de Kwattaweg # 29. Contactpersonen zijn eerste luitenant Leon Klaverweide, BSc (Hoofd Bureau Vorming en Opleiding) en tweede luitenant Iwan Kromoredjo (Stafmedewerker Bureau Vorming en Opleiding), te bereiken op de telefoonnummers en Het afhalen van formulieren kan plaatsvinden vanaf 11 oktober De einddatum voor het indienen van de ingevulde formulieren bij bovengenoemde functionarissen is gesteld op 29 oktober De Directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA ministerie van Regionale Ontwikkeling in het houden van aanbestedingen zal de vakbekwaam - en deskundigheid vergroten op dit gebied. Alle technische, juridische en financiële kennis om een aanbesteding uit te voeren zal Ministerie van Defensie Sollicitatieoproep de participanten worden bijgebracht. Het aanbestedingstraject zal daardoor beter, objectiever, transparanter en sneller worden uitgevoerd. De training duurt van 18 oktober tot en met 13 november. Aan het eind van dit trainingstraject zal het ministerie beschikken over vijftien getrainde medewerkers die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van aanbestedingen. De bedoeling is dat ook medewerkers op de districts-commissariaten worden getraind.-. Het Nationeel Leger is een constitutioneel instituut dat belast is met de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie en met de uitvoering van bijzondere taken. Het Nationaal Leger zet zich met alle ten dienst staande materiéle en niet materiéle voorzieningen in om de opgedragen taken deugdelijk te vervullen.wilt u een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de taken van het Nationaal Leger dan kunt u solliciteren naar een betrekking bij de marine, de luchtmacht of de technische dienst. Geïnteresseerden zullen opgeleid worden om te kunnen dienen in één der functies in de categorie: officier, onderofficier en of manschap. OFFICIERSFUNCTIES 1. Gezagvoerder 2. Officier machinist 3. Hoofd communicatie officier ONDEROFFICIERSFUNCTIES 1. Nautisch onderofficier 2. Gezagvoerder rivier patrouille 3. Sergeant machinist MANSCHAPPENFUNCTIES 1. Kok 2. Hofmeester 3. Matroos 4. Radio Telegraaf ( RTGF) 5. Gewondenverzorger OFFICIERSFUNCTIES 1. Maintenance technician 2. Officier bedrijfsveiligheid 3. Officier opleidingen en operatien 4. Officier inlichtingen 1. Marine Toelatingseisen voor de officiersopleiding VWO-diploma (S- pakket) of HAVO-diploma (R- pakket) of Natin/AMTO-diploma richting Werktuigbouwkunde Toelatingseisen voor de onderofficiersopleiding MULO B-diploma LTS-diploma(electrotechniek/ werktuigbouwkunde) LBGO-niveau Toelatingseisen voor de manschappenopleiding 2. Luchtmacht Toelatingseisen voor de officiersopleiding VWO-diploma (S- pakket) of HAVO-diploma (R- pakket) of Natin/AMTO-diploma richting Werktuigbouwkunde VWO-of HAVO-diploma 3. Landmacht/ Technische Dienst MANSCHAPPENFUNCTIES Toelatingseisen voor de manschappenopleiding 1. Onderhoudsmonteur 2. Draaier 3. Monteur 4. Lasser 5. Plaatwerker 6. Spuiter 7. Hulp- admeur LBGO/LTS-niveau LBGO-AE stream Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 24 oktober 2012 een sollicitatiebrief met bijbehorend Curriculum Vitae op te sturen naar het secretariaat van de Onderdirecteur Personeel en Algemeen van het Ministerie van Defensie, mr.d.r.k Veira MA. De Directeur van Defensie Mr. J. Achong MPA MINISTERIE VAN Financien De directeur der Belastingen maakt het volgende bekend: De nieuwe accijnscode voor sigaretten is 734 SR Deze nieuwe code zal ingaan op 1 september 2012 en is geldig tot 31 december Accijnscode 580 SR is hiermee komen te vervallen. Sigaretten die niet voorzien zijn van de nieuwe accijnscode zullen onherroepelijk in beslag worden genomen. Gelieve hiermede rekening te willen houden. Paramaribo, 3 september 2012 De directeur der Belastingen, w.g. Mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Tel.(597) Fax.(597) Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Nickerianen opgelet! De Stichting Productieve Werk Eenheden start begin november 2012 in Nickerie wederom met de volgende trainingen: Begroting en Budgettering 11 klokuren / Srd 450,- Gesprekstechnieken 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Financieel Management 20 klokuren / Srd 600,- (all in) Vergadertechnieken 11 klokuren / 450,- (all in) Personeelsmanagement 20 klokuren / Srd 600,-(all in) Bedrijfsmanagement 20 klokuren / Srd 600,- (all in) Voorraad- en magazijnbeheer 20 klokuren / Srd 600,- Gesprekstechnieken v. HRM en PZ functionarissen 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Administratieve Organisatie en Interne Controle 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Klantvriendelijkheid 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Sociale vaardigheden en beroepshouding 14 klokuren / Srd 500,- (all in) Informatie & registratie: Hr. Eersteling / (Nickerie) Hr. Ketwaru t. 26 / (Par bo) Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2 e trainingbetaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque (aan toonder) Vereiste opleiding: minimaal MULO of gelijkwaardig.

6 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Sofietje, heb je van het dwaze plan gehoord om over te stappen op modo leren onderwijssysteem? Waar moet het naar toe als wij bij alles dat wij doen de laatste mode moeten volgen en wij uiteindelijk slechts slaven worden van onze mode-gekke omgeving? Ik ben niet tegen mode en al helemaal niet tegen leren, maar modo leren? Sofie: Filo, je hebt jouw hoofd om een pet opte zetten en jouw oren om in te peuteren of oorringen te dragen want je hebt weer eens de klok horen luiden terwijl je niet weet waar de klepel hangt. Het begrip is modulair onderwijs en de bedoeling is dat lanti de ambtenaren modulair, dat wil zeggen per module, gaat scholen dus daardoor de hele ambtenarij op een hoger niveau brengt en een betere performance levert. Filo: Goed dat ik dat met jouw bespreek want mensen en vooral mijn eigen zogenaamde vrienden zouden me uitlachen om mijn grote, bemoeizuchte, domme mond; maar gelukkig ben jij Sofietje er om mij voor dat soort rampen te behoeden. Eigenlijk school jij mij ook modulair, zo heet dat toch? Per bok-module brengt Sofie mij the latest bij, je bent goed hoor, dankjewel mi gudu ook voor die bok, ik zoek wel een geitje voor hem, dan hebben wij strak kleine geitjes en dat is geen kleinigheid want zij maken een heleboel kleine dropjes. Sofie: Filo, iedereen is goed, sommigen zijn geváárlijk goed, weer anderen zijn góed gevaarlijk, sommigen daarentegen zijn geschift want zij beweren dat van anderen. Wij moeten het stigma stoppen op geestelijke aandoeningen. Life is not fair, but life is great, laat dat ook zo zijn voor jouw vrienden en relaties met een geestelijke aandoening, doe gewoon dan doe je gek genoeg. Filo: Sofie, mi yere dat er een Energie Instituut komt om ons volk best een beetje energieker te maken. Wij moeten veel meer bewegen en onze zaken ook beter in orde maken zoals de vervaldatum van je ID kaart in de gaten houden en daardoor je eigen vervaldatum verlengen. ID kaart verloren betekent sowieso dat je elk ogenblik kunt dood gaan en dat is nog maar het begin van de ellende want noch bij de hemelpoort nog bij de hel zal je jouw identiteit kunnen bewijzen en dat is een hel op zich. Sofie: Sommige mensen die ik ken, gaan zelfs doodziek fanatiek toch naar het werk omdat zij denken dat hun huisadres bij de Dood bekend is. Zelfs na het werk op weg naar huis trotseren zij de sigarettenrook van borrelende vrienden bij omu op de hoek totdat zij wanneer weer kerngezond wel spijbelen. Filo: Dat is niet erg, het werk zal er altijd zijn, na a skin nomo e gwe. Thuis heb je altijd wel iets te doen zoals de was. Dat kan volgens de zuinigmet-water-filosofie van milieuvoorlichters veel milieuvriendelijker door wassen en baden met de hele familie op het grasveld of gewoon baka dyari onder goedkeurend oog van de buren. Sofie: Laten die voorlichters beginnen zelf het zuinig met water voorbeeld te geven. Kleinekinderen-wasjes en grote-mensjes-wasjes-show op het grasveld voor- of achter op het erf; hun collega-voorlichters moeten solidair zijn en spontaan meedoen. Maar uiteindelijk Filo, zeg ik samen met onze Poppe in haar laatste hit: ra ta ta tata-a-a, yere a taki bakaaaa, hitsjeeee! MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling De bestaande ETS, ONS, EBO (ETO en ENO) zijn per 01 oktober 2012 omgevormd tot LBO-A scholen. Deze scholen schrijven twee nieuwe leerjaren in, namelijk: - Het voorbereidingsjaar (leerlingen die zijn blijvenzitten in de vijfde klas van GLO en 15 jaar of ouder zijn) - Het eerste leerjaar LBO-1A (leerlingen die niet zijn geslaagd, met een getuigschrift en 15 jaar of ouder zijn) De onderstaande scholen schrijven leerlingen in voor het LBO-A: - ETS J. Lachmanstraat tel ETO-Duisburg tel ETO-Hannaslust tel ENO-Beekhuizen tel ETS-Nickerie tel Ramjaneeschool-Nickerie tel. - Tata Colin Coronie tel HJ de Vries school Saramacca tel Barronschool Moengo tel EBO-Paranam (G.A. Kortschool) tel. - Sypesteynschool Paramaribo Noord tel EBO-Meerzorg tel VOJ Apoera tel. - St Magarethaschool Paramaribo Noord tel LA Simonschool Paramaribo Zuid tel N. Oedayraisingh Varma Paramaribo Noord tel E.H. Cabell Wanica tel Voor meer informatie: BNO Kantoor: / adres: Informatie & Communicatie MINOV Saamaka en Pamaka volken bereiken In november 2007 werd de Staat Suriname veroordeeld door het Inter-Amerikaans Hof, voor het schenden van de rechten van de stam der Saramaccaners op hun grondgebied. Dit staat ook wel bekend als het Saamakavonnis. De Surinaamse overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vonnis. In dit vonnis is onder andere opgenomen dat het grondgebied van de stam der Saramaccaners gedemarkeerd moet worden en dat de grenzen met de omliggende stammen duidelijk vastgesteld dienen te worden, zonder daarbij andere tribale en inheemse gemeenschappen te benadelen. Avondtrainingen: Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft op voorstel van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG) het consultant bedrijf NARENA aangetrokken om een conceptkaart te maken van het Saramaccaans grondgebied. Gekoppeld hieraan worden consultatiebezoeken afgelegd aan de naburige stammen van de Saramaccaners ter verifiëring van de aangegeven grenzen op de conceptkaart. In dit kader heeft een delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Saramac- 1. Organisatie & Management (MBO niveau) Srd 175, - (de hele training) 2. Basis Koeltechniek Srd 921,25 (de hele training) 3. Gevorderde Koe ltechniek Srd (de hele training) 4. Gevorderde Electronica Srd 670, - (de hele training) 5. Electro Huisinstallatie Srd 670, - (de hele training) 6. Lassen Srd (de hele training) 7. Kraamverzorgende Srd 200,- (per maand) 8. Computer Hardware Srd 603, - ( de hele training) 9. Textiele Werkvormen Srd 300,- (de hele training) 10. Kr achtinstallatie Srd 1507,50 (de hele training) 11. Kapper Srd 250, - ( per maand) 12. Mani Pedicure Srd 150, - ( per maand) 13. Ass. Schoonheidspecialist Srd 250, - ( per maand) 14. Gawasa Srd 586,25 (de hele training) 15. Ass. Crecheleidster Srd 250, - ( per maand) 16. VCA (Basis Veiligheid / Veiligheid Checklis t Aanemers ) Srd 150, -(de hele training) - Tak Motoren reparatie S rd 250, - (de hele training) 17. Twee Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: Vereisten voor de dagtrainingen: 1. Machinale Houtbewerking - Een geboorte uittreksel 2. Machine Bankwerken - 3 pasfoto s 3. Stratenmaken - Kopieen vanschoolbescheiden 4. Schilderen (originele stukken overleggen) - Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Vereisten voor de avondtrainingen: - Een geboorte uittreksel - Kopieen van schoolbescheiden(originele stukken overleggen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.30u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: grens akkoord caanse gezagsdragers en het ministerie van Regionale Ontwikkeling, op zondag 14 oktober 2012 een krutu (vergadering) belegd in het Paramaccaans gebied te Langatabbetje. Na enige discussie, ging de stam der Paramaccaners akkoord met de grenslijn tussen hun landgebruik en het Saamakavolk. Dit met het tekenen van een document waarin is vastgelegd dat de Paramaccaners met de vastgestelde grens op de kaart akkoord gaan. Het document is namens het Pamakavolk getekend door de kapiteins Franklin Javinde en Amautan, terwijl voor het Saamakavolk hoofdkapitein Wanze, die tevens voorzitter is van de Vereniging van Saramaccaanse gezagsdragers, tekende. Deze bijzondere ontmoeting werd bijgewoond door prominente gezagsdragers en notabelen van de stam der Paramaccaners en de Saramaccaners. De aanwezige notabelen en gezagsdragers van het Paamakavolk konden zich terugvinden in de wijze waarop de grenslijn is vastgesteld. De grenslijn is volgens natuurlijke grenzen vastgelegd zoals waterscheidingen, bergen en kreken. Tijdens de krutu heeft de Paramacaanse gemeenschap gevraagd dat van hun gebied ook een kaart wordt gemaakt. Eerder heeft de VSG een dergelijke overeenkomst, betreffende het Saramaccaans gebied, getekend met de stam der Matuariërs. Er moet nog een bezoek worden gebracht aan de stam der Aucaners en de Inheemsen in het zuiden.-. MINISTERIE VAN Defensie Op het Ministerie van Defensie bestaat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een: Apotheker Vereisten: - Bevoegd zijn tot het uitoefenen van de Artsenijbereidkunst in Suriname - Tenminste 1 (een) jaar in een soortgelijke functie te hebben gediend. Apothekersassistent Vereisten: - MBO-niveau Apothekersassistent - Tenminste 1 (een) jaar in een soortgelijke functie te hebben gediend. Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om van 18 oktober tot en met 22 november 2012 een sollicitatiebrief met bijbehorende curriculum vitae op te sturen naar het secretariaat van de directeur van Defensie aan de Kwattaweg no. 29. De directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA MINISTERIE VAN Defensie Het Ministerie van Defensie biedt de mogelijkheid aan Surinaamse staatsburgers om een officiersopleiding te volgen bij onderstaande militaire instituten: Instituut: Academia Militar Agulhas Negras (AMAN) in Brazilië Studieduur vijf jaar Vereisten: - In het bezit zijn van een VWO-diploma - Leeftijd jaar Instituut: USA Army Maneuver Centre of Excellence (Officer Candidate School) Studieduur vijf jaar Vereisten: - Afgeronde Universitaire opleiding, HBOopleiding of daaraan gelijkgesteld - Leeftijd jaar Meld je aan van 20 oktober tot 16 november 2012 op de afdeling Vorming en Opleiding op het Ministerie van Defensie aan de Kwattaweg no. 29 van 08.00u 14.00u of bel voor meer informatie op het telefoonnummer / De directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA Ondertekening van de overeenkomst door de kapiteins Javinde, Amautan en Wanze.

7 Modulair onderwijssysteem voor ambtenarenopleiding MINISTERIE VAN Financien VRIJSTELLING VAN INVOERRECHT bij de invoer van investeringsgoederen De overheid zal op basis van haar verantwoordelijkheid naar de samenleving toe, steeds haar dienstverlening verbeteren. Een facet daarvan is het verzorgen van trainingen en opleidingen aan de ambtenaren. Echter moeten wat aanpassingen doorgevoerd worden op het stuk van het onderwijssysteem. In het cursusjaar wordt het roer omgegooid naar een modelair onderwijssysteem. Dit systeem houdt in dat de leerprogramma s per trimester worden samengesteld met structurele betrokkenheid van de primaire stakeholders, de ministeries en de ambtenaren vakbonden. Het betekent ook dat de trainingen nu beter op maat gesneden zijn en voorzien in de bestaande behoefte. Afgelopen week hield het ministerie van Binnenlandse Zaken een tweedaagse workshop met functionarissen van de diverse departementen belast met personeelszaken en Human Resource Management (HRM). Met als thema Need Assessment Opleiding, Vorming en Training in het kader van het Beleidsplan opleidingen hebben de functionarissen over een aantal zaken gediscussieerd. Beleidsmatig is het ministerie van Binnenlandse Zaken mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het overheidsapparaat, waardoor het functioneel bijdraagt aan de principes van goed bestuur, effectiviteit en efficientie. De Onderdirecteur Personeelsbeleid van Binnenlandse Zaken, Earl Tokarijo, gaf tijdens de bijeenkomst in het Marriot Hotel aan, dat de Need Assessment dient om de opleidingen en trainingen dichter bij de ambtenaren in de districten te brengen en dus ook te kijken naar mogelijkheden om de opleidingen te deconcentreren. Beleidsplan Opleidingen Functionarissen van de diverse ministeries tijdens de tweedaagse workshop Need Assessment Opleiding, Vorming en Training in het kader van het Beleidsplan Opleidingen In het Ontwikkelingsplan (OP) is aangegeven dat met betrekking tot de rationalisatie van het ambtenarenapparaat een keuze zal worden gemaakt voor het huidige overheidssysteem met tijdelijke functionele aanpassing hiervan. We dienen te beseffen dat het proces binnen het overheidsapparaat dynamisch is en daarom, mede op basis van veranderingen binnen de maatschappij en wijziging van inzichten, continu aan aanpassingen onderhevig is, aldus Tokarijo. Het OP geeft ook aan dat er voor de omvorming van het apparaat een duidelijke doelformulering voor onder meer de bestaande ministeries en hun diensten noodzakelijk is. Daarnaast zullen essentiele functies per ministerie of per andere eenheid geïnventariseerd moeten worden om daarmee een kaderfunctiezuil per ministerie of eenheid te vormen. Met de implementatie van nieuwe structuren en het functioneel maken van het overheidsapparaat zal deze getransformeerd worden in een dat resultaatgericht is en tegelijkertijd een katalyserende werking heeft op de ontwikkeling van Suriname. De focus wordt gelegd op verhoging van de performance van de totale overheid en reductie van de kosten van het apparaat en respectieve operaties. Met de tweedaagse workshop is een aanzet gegeven voor het opstellen van een beleidsplan Opleidingen mede ter verwezenlijking van de Nieuwe Overheid.-. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 1 oktober Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 9 november 2012 zal vervallen. La D nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 2155 PETRES, Yvonne Javastraat No VOORBURG, Henny E.Kaolanstraat No. 83 SRD. 25, JULEN, Glenn O. Parkweg No. 4 SRD. 15, GOENAI, Primdath Leiding 21 No. 18 SRD. 20, STICHTING SUPERO Wolframstraat perceel No RODRIQUEZ, Renold C. Henry Fernandesweg No. 193 SRD. 70, MAHABIER, Dhiredj Corantijnpolder Serie A No. 60 SRD. 60, MAHADEW, Chittrawatie Santosoweg No. 0 SRD. 20, Stg. MOEKMOEDSHEK SHAHANSHAH SRD. 25, BOUGUENON, Ramon E. Sir Winston Churchillweg Br SRD. 20, MOELIOREDJO, Rinia Dj. Nieuwe Domineestraat No. 8 SRD. 20, HANOEMAN, Gopal Van Pettenpolder No. 451 SRD. 20, SUSSENBACH, Norine I. Lolastraat No. 3 SRD. 35, KODAN, Suradj Van Drimmelenpolder S-B No. 43 SRD. 25, MAHADEW, Chanderwatie Leiding 10 No. 19 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad DoekhiewegWest No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Lalitawatie Henri Fernandesweg No. 403 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad Doekhieweg West No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Sieuwbhagwatie Kankongweg No. 30 SRD. 25, JARBANDHAN, Kamlawatie Soekramsinghstraat No. 31 SRD. 25, HARDIEN, Rajenderkumar Groenhartstraat West No. 142 SRD. 30, BHOLASINGH, Krisnadat X weg No. 20 SRD. 20, AMATSARI, Leginem Djojospepartoweg No. 242 SRD. 35, RIJN, Christiaan Onoribolaan No. 78 SRD. 20, PAWIROWIJONO, Ronald S. Kampong Ketjilweg No. 81 SRD. 30, KARIJODIKROMO, Eddy Zwampweg No. 169 SRD CHEDI, Vikaskoemar Sidoredjoweg No. 25 SRD. 70, KASBI, Ponirin Bolletriehe No. 20 SRD. 75, KASBI, Marlene Bolletriehe No. 20B SRD. 35,-- MINISTERIE VAN Openbare Werken BESCHIKKINGEN, TRANSPORTEN : EYKEN, Imelda J.M. Grapefruitstraat No REDJOPAWIRO, Freddy S. Loorstraat No RODIWONGSO, Soekiem Saffierstraat No WU, Ruiyu VanSommilsdijckstraat No HERFST, Ria M. Abonestraat No RAGHOEBAR, Jaswantkoemar Putroweg No PINAS, Rachel F. Awaradam No BANG A FOE, Purnel R. Djindjamakastraat No ARRIAS, Perry H. Kromanti Kodjostraat No BRUINING, Audrey L. De Nieuwe Grondweg No KERTOPERMONO, Juan W. Gideonlaan No SPORKSLEDE, Raymond D. Maripalaan No KROMOWIDJOJO, Frederik S. Pandit Tilakdharieweg No MORMON, Sherida P. Maripalaan No GROENEWOUD, Clarence M. Ijzerhartstraat No CHAITSING, Nirmaladebie Tout Lui Fautkanaal links No VAN LEEUWAARDE, Ray C. Orionstraat No TSENG CHING LIEN, Kie L. Dinalaan No ALIMOESTAR, Kenscky A. Guaranistraat No JODIWONGSO, Monique C. Dobrustraat No JONES, Hilary E. Altagraciastraat No PLET, Orfeo J. Hortwin Cyrusstraat No ROOS, Armando J. Draibatrastraat No BRUYNE, Carol-Ann Ming Doelmanstraat No ZHANG, Bian Tweede Rijweg No ZEEFUIK, Meryll B. Jacobstraat No BAUW, Clarence W. Kashmirstraat No TJOK, Tsie Jien L. Kanastraat No RAMPERSAD, Romeo K. Van Idsingastraat No CHELIUS, Nancy P. Krapestraat No Middels deze maakt de directeur der Belastingen het volgende bekend: Met ingang van 15 september 2012 gelden de volgende voorwaarden bij de verlening van vrijstelling van rechten bij invoer bij de invoer van investeringsgoederen. Ingevolge artikel 39 lid 1 f van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 79) en de Beschikking van de minister van Financiën d.d. 21 augustus 2012 La.F.no. 6771, kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling (90 %) van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen. Overeenkomstig artikel 67 van het Decreet Mijnbouw (S.B no. 28) wordt vrijstelling verleend van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen door bedrijven in de mijnbouwsector. Conform artikel 16 van de Wet Omzetbelasting (S.B no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 114) wordt ook vrijstelling van omzetbelasting verleend bij de invoer van bovenvermelde goederen. Verder wordt ook een gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht verleend op grond van de Wet op het Statistiekrecht (S.B no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28). Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan: goederen waarover kan worden afgeschreven conform artikel 10, lid 2 van de Wet Inkomstenbelasting 1922, met uitzondering van personenvoertuigen, vrachtwagens met een laadvermogen van niet meer dan kg, kantoorgebouwen, goederen voor het opzetten van kantoorgebouwen en inrichtingsgoederen (met uitzondering van hotels). Vrijstelling wordt verleend indien een bedrijfsmiddel een waarde heeft van minimaal US$ 5.000,-, goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,- en goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,-. Voor kleine ondernemers wordt vrijstelling verleend bij de invoer van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 1.000,-, bij de invoer van goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen met een minimale waarde van US$ 500,- en bij de invoer van goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 500,-. Onder kleine ondernemingen wordt verstaan: ondernemingen waar minder dan 25 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet op jaarbasis niet meer dan SRD ,- bedraagt. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van invoerrecht dienen de volgende documenten te worden overgelegd: - een verzoekschrift gericht aan de minister van Financiën aan de Tamarindelaan no. 3; - een geldige vergunning in geval van vergunningsplichtige bedrijfsactiviteiten; - een verklaring van registratie van de Inspectie der Directe Belastingen; - een verklaring van geen bezwaar van de Inspectie der Directe Belastingen; - een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in geval van registratieplicht; - de facturen of offertes van de leverancier in het buitenland van de in te voeren bedrijfsmiddelen, waarop de invoerwaarde staat vermeld; - een juist en volledig ingevuld model investeringsformulier. Het verzoekschrift dient ten minste 3 (drie) weken voor invoer van de bedrijfsmiddelen, te worden ingediend. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Fiscale Zaken Indirecte Belastingen. Telefoonnummers / toestelnummers 240, 234, 247 en adres: De directeur der Belastingen w.g. Mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Telefoon (597) / Telefax (597)

8 Grote belangstelling voor bouw nieuwe BvB s Zeventien aannemers hebben belangstelling getoond voor de bouw van drie nieuwe Bureaus voor Burgerzaken (BvB s). Zij waren aanwezig bij de plaatselijke aanwijzing op 16 oktober. De nieuwe BvB s komen op Atjoni, Klaaskreek en Brownsweg. In het jaarplan van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is de bouw van elf nieuwe Bureaus voor Burgerzaken opgenomen. De aanbesteding voor nieuwe gebouwen in Coronie en Brokopondo is al achter de rug. Binnenkort worden hiervoor de contracten met de aannemers getekend. De toewijzing voor de bouw van de BvB s te Atjoni, Klaaskreek en Brownsweg vindt op 31 oktober plaats. Met de bouw van nieuwe BvB s wil het CBB haar imago en dienstverlening verbeteren en voorzien in adequate behuizing voor publiek en personeel. Dit besluit is een stap in de goede richting om te komen tot uniforme gebouwen en MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ Aan alle importeurs van bestrijdingsmiddelen in Suriname Verboden pesticiden in Suriname Hierbij brengt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het volgende opnieuw onder aandacht van alle importeurs van bestrijdingsmiddelen: 1. In de wet Goederenverkeer (1999 en 2003) en de bij behorende negatieve lijst is de import van alle chemicaliën op de negatieve lijst van de FAO verboden. Volgens de wijziging van de wet bestrijdingsmiddelen (S.B. no 18, feb. 2005) is het in voorraad hebben, de verkoop en het gebruik niet toegestaan van de volgende middelen: 2,4,5-T Aldrin Binapacryl Captafol Chloordaan Chlordimeform Chlorobenzilate DDT Dieldrin Dinitro-orthocresol = DNOC Dinoseb 1,2-dibromoethane = EDB Ethylene dichloride Ethylene oxide Fluoroacetamide HCH Heptachlor Hexachlorobenzene Lindane Mercury compounds Monocrotophos Parathion Toxaphene Combination of benomyl < 7%; carbofuran < 10%; thiram < 15%. Methamidophos < 60% PCP Phosphamidon Methyl-parathion Tributyltin verbindingen Alachlor (october 2011) Aldicarb (october 2011) Endosulfan (october 2011) 2. Op grond van de Wet Goederenverkeer en de bijbehorende Negatieve lijst, als onderdeel van activiteiten vallende onder de Montreal Conventie (Ozon depleting substances) is ook het middel Methyl bromide verboden om in voorraad te hebben, te verkopen en te gebruiken. 3. Ingevolge het Staatsbesluit van 16 april 2012 is de import, verkoop, opslag en het gebruik van de volgende middelen stopgezet: Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij doet een dringend beroep op alle belanghebbenden zich aan de wettelijke regels te houden. Bij overtreding hiervan zullen pasende maatregelen getroffen worden. Voor meer informatie: verboden-pesticiden-suriname.aspx G.A. Breinburg, M.Sc. Directeur identieke dienstverlening over het hele land. Medewerkers en bezoekers hebben recht op een prettige omgeving met goede faciliteiten, zegt CBB directeur John Saharie. Hij hoopt dat dit jaar al kan worden gestart met de bouw van de nieuwe gebouwen. De bouwwerkzaamheden zullen ruim zes maanden in beslag nemen. De grootte van de te bouwen Bureaus is afhankelijk van het aantal inwoners in het gebied. De Bureaus te Atjoni, Klaaskreek en Brownsweg zullen niet veel van elkaar verschillen en krijgen elk twee loketten, een kassa en een trouwzaal. Het Ministerie van Openbare Werken houdt volgende maand wederom drie aanbestedingen voor de bouw van nieuwe BvB s in Tijgerkreek, Santodorp en Nieuw Amsterdam. Als alles volgens plan verloopt, kan het CBB volgend jaar de nieuwe BvB s betrekken. Het CBB telt landelijk42 BvB s. Deze zijn, met uitzondering van de Bureaus in het binnenland, via internet met elkaar gekoppeld aan het Bevolkingsadministratie Systeem Suriname (BasS). De Bureaus in het binnenland zullen na de testfase ook worden aangesloten op het BasS systeem.-. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Oproep bestemd voor ambtenaren De Dienst der Ardbeidsbemiddeling is een werkarm van het Ministerie van ATM, die o.a. belast is met het maken van een koppeling tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. De dienst heeft momenteel op de sectie Directe Bemiddeling, plaatsingsmogelijkheid voor 4 (vier) senior bemiddelingsconsulenten. Hoofdtaken: - Registreren van werkzoekenden; - Vacatures werven bij bedrijven. - Registreren van vacatures; - Bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden; - Intakegesprekken voeren met de werkzoekenden; - Verrichten van pre-selectie van kandidaten voor functievervulling; - Zorgdragen voor de begeleiding van geregistreerde werkzoekenden; - Administratief afwerken van gegevens van werkzoekenden en vacatures; - Zorgdragen voor het up to date houden van het werkbestand; Functievereisten: - Minimaal MBO opleiding - Kennis van MS Office software programma s - Minimaal 2 jaar werkervaring Overige vereisten: - Bereid zijn om te participeren aan activiteiten buiten de reguliere werktijd - Stressbestendig zijn - Flexibele werkhouding - Klantvriendelijk zijn Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief en Curriculum Vitae richten aan de directeur van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, dhr. mr. S. Relyveld. Wagenwegstraat 20b Let wel: Deze oproep is uitsluitend bestemd voor personen die reeds in overheidsdienst zijn. Vertegenwoordigers van het CBB, het ministerie van Openbare Werken en de geïnteresseerde aannemers tijdens de plaatselijke toewijzing voor de bouw van drie nieuwe BvB s. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 1 oktober Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen, afdeling Expeditie alleen op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG van 8:00 tot 12:30 uur, met medenemen van hun I. D. kaart, en kwitantie van het Hypotheekkantoor (thans Bewaarder van het Management Instituut GLIS). Voorts wordt op U een beroep gedaan, zich persoonlijk aan te melden. Naam: adres: D. No. BHAGOLA, Ejouz R. Christophel Kerstenstraat No. 31A 106 FERDINAND, John F. D. Walabastraat No JABBAR, Satcha Sh. Koenawaroelaan No COLLI, Cheryl M. Ganimetstraat No WOLF, Angelique C. Picassostraat No VEUX, Jeannine M. Saffierstraat No TILAKDHARIE, Pran A. Prinsessestraat No BISESSER, Agnes Tj. Kwattaweg No DOEST, Joyce I. Mopestraat No SCHATTEVO, Naomi, I. Koprofowroestraat No DE BIES, Marina J. Surinamestraat No CHIN-KON-LOI, Stefanie D. Prinsessestraat No GERLING, Steve M. Guaranistraat no GOERDIAL, Gaitrie Doekhieweg-West No HARDWARSING, Soebhas Mopentiboweg No KOENDJBIHARIE, Desmond R. Van Brussellaan No KHODABAKS, Guillamo D. U. Powisistraat No NERAL, Monique L. Colerusstraat No ROBERTS, Gerold H. Koemakalaan No ZINHAGEL, Patrick R. Coeroenistraat No HARDJOPAWIRO, Claudette S. Putroweg No HALFHIDE, Bernhard A. Laan van Louiseshof No NREMOREDJO, Hendry S. Sidoredjoweg No ROZEN, Bryan H.L. Weegschallweg No SORDAM, Henny Koolstofstraat No MANGRE, Meta M.R. R. Koemapariweg No MARTIN, Lea E.C. Annaszorgweg No VERWEY, Gassie E. Nieuw Weergevondenweg No BHAGELOE, Dewaanand Warakoeweg No REDJOPAWIRO, Donovan Dj. Javanicalaan No HIERALAL, Sambiharie Maureenlaan No KARTOKARIO, Stanley A.E. S. Dobrustraat No SHERALI, Shamshadali Santo Polderweg No EZECHIELS, Maureen P. Dorotheastraat No SODIRIJO, Terry V. Mr. R.W. Thurkowstraat No WOLFF, Benaja V. William Kemblestraat No LOBATO DE MESQUITA, Marciano C. Prinsessestraat No. 1 c 330 RESODIKROMO, Hendrik S. Bosch Reitzweg No SHEIKRIJAN, Mavis W. Masonstraat No DINAI, Dinesh P. Maisuruweg No JOEMMAN, Shaista R. Louis Goveiastraat No DARTA, Kenneth S. J.B.S. Rebostraat No DOEKHIE, Rosita Helenastraat No SARKAM, Lisa M. Pomona No KARTOPAWIRO, Candice S. Kashmirstraat No MOHAN, Satish V. Rubenstraat No RODJAN, Mahender K. Weg naar Kampement No LIESDEK, Aino L.R. Paloeloeweg No LIE KWIE, Robert M. Phobostraat No LINGER, Patrick R. Rodastraat No SIEWRAM, Vidyawatie Engelbrechtweg No YOUNG, Sieglien S. Tolueenstraat No SODIRIJO, Franky A. J.S. Greenstraat No KARTOKARIO, Hendrik S. Dobrustraat No KHEDOE, Soerinkoemar Welgedacht B weg No WOLF, Anjulio R. Picassostraat No DHANAI, Juliette Sastrodisoemoweg No DIXON, Michel E. Berliozstraat No DJAIS, Frits M. Tourtonnelaan No CAIRO, Hendrik Tidjanstraat No PAWIRODIMEDJO, Julian H. Sanirsadstraat No SANFISI, Lindeman Simonweg No VELDKAMP, Manuella E. Willem Anthonielaan No TSENG CHING LIEN, Alan Sh.R. Kashmirstraat No WONG, Cosmo F. Masonstraat No VERWEY, Irmgard K. J.S. Greenstraat No MANGROE, Genti Ch. Limesgracht No MARAPENGOPIE, Vyantimala Leiding 7B No WOERDING, Orlando L. Rajpurweg No TERZOOL, Carmen H. Keizerstraat No TAY, Madzy Langatabikistraat No SWEDO, Erick J. Wanestraat No DEFARES, Sergio H. San artinstraat No

9 Wat is REDD+? Bossen bedekken wereldwijd 15% van het aardoppervlak. Zoals de mens zuurstof inademt en koolstofdioxide uitademt, nemen bomen juist koolstofdioxide (CO2) op en geven zuurstof vrij. Daarom worden bossen ook wel de longen van de aarde genoemd. Als bomen worden gekapt, komt de CO2 vrij in de atmosfeer. Jaarlijks worden wereldwijd 13 miljoen hectaren bos weggekapt. Deze uitstoot van CO2 draagt bij aan klimaatverandering, naast de uitstoot vanuit bijvoorbeeld de energiesector. Ontbossing draagt ongeveer een vijfde deel bij aan de totale uitstoot van CO2 wereldwijd. De rol van bossen in klimaatverandering heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen, vooral bij internationale onderhandelingen van het klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC). REDD is een van de mechanismes die ontwikkeld werd. REDD staat voor Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation (Verminderen van Uitstoot door Ontbossing en Bosbeschadiging). In 2007 werd erkend dat naast het verminderen van ontbossing het ook belangrijk is om andere, duurzame activiteiten te stimuleren. In 2008 is daarom de plus toegevoegd aan REDD, dit verwijst naar de rol van bosbescherming, duurzaam bosbeheer en de bevordering van koolstofopslag van het bos. REDD+ is bedoeld als een mechanisme dat ontwikkelingslanden financiëel compenseert voor: - aantoonbare vermindering van ontbossing en bosbeschadiging - het correct uitvoeren van activiteiten zoals duurzaam bosbeheer. In landen waar er relatief veel ontbossing plaatsvindt, zoals Indonesië in verband met de oliepalm plantages, kan het programma van REDD+ een directe beweegreden zijn om deze ontbossing te verminderen. Landen zoals Suriname hebben een groot bosoppervlak en daarentegen weinig ontbossing. REDD+ zou in ons geval van toepassing zijn op bosbehoud, duurzaam bosbeheer en het bevorderen van de koolstofopslag in het bos. Voor Suriname, kan het financiële mechanisme van REDD+ gezien worden als een planningsinstrument voor de ontwikkeling van het hele land, en met name om bestaande bossen duurzaam te gebruiken, te beheren en te beschermen.-. Instelling commissie Herziening Advocatenwet goedgekeurd De Raad van Ministers heeft afgelopen dinsdag het instellen van een commissie voor herziening van de Advocatenwet goedgekeurd. De commissie zal zich na haar benoeming, de concept advocatenwet, die in 2011 is aangeboden aan het parlement, andermaal doorspitten. Het parlement heeft vorig jaar enkele kanttekeningen geplaatst bij het wetsontwerp. Daarbij is gevraagd om een integrale herziening van het wetsvoorstel. Het ministerie van Justitie en Politie heeft in navolging daarvan een werkgroep samengesteld om de aanpassingen voor te bereiden. Justitieminister Edward Belfort, geeft aan het parlement te zullen voorstellen om in afwachting van de behandeling en goedkeuring van de gehele wet, alvast enkele wijzigingen goed te keuren, zodat in elk geval het tuchtcollege voor advocaten alvast aan het werk kan gaan. De bewindsman In het kort gaat het om de volgende stappen: Er is een samenwerking tussen het SBF, CBI en LVV. Het CBI zorgt voor de trainers van het project, het SBF brengt het lokale netwerk in en het Ministerie van LVV faciliteert de uitvoering van het programma. De drie partijen hebben bestaand CBI documenten als basis gebruikt en aangepast aan de Surinaamse situatie (bijv. overeenkomsten, selectiecriteria, lesprogramma s). De kandidaat mentoren die deel gaan deelnemen aan het programma zijn inmiddels geselecteerd. Op 14 november 2012 wordt het Agro-food programma officieel gelanceerd. Dan start ook de opleiding van de mentoren. De werving van bedrijven om deel te nemen aan het Agro-food programma zal in januari 2013 beginnen. We zullen daarover contact met hen opnemen. geeft aan dat de orde van advocaten ook inbreng heeft gehad en derhalve ook achter de wetswijziging staat. De Advocatenwet is bedoeld om zaken advocaten rakende beter te ordenen.-. VERVOLG Agro-food programma SBF, CBI en LVV Duw in de rug voor tuinbedrijven Hebt u vragen zijn over het Agro-food programma, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende contactpersonen: Jenna Wijngaarde, CBI lokale vertegenwoordiger, tel: Ratan Kalka, vertegenwoordiger Suriname Business Forum, tel: Inez Redjosentono, vertegenwoordiger Suriname Business Forum, tel: Melanie Schet, vertegenwoordiger Ministerie van LVV, tel: Sport, Recreatie en Gezondheidsbeurs op komst Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vandaag goedkeuring gekregen voor het organiseren van een driedaagse Sport, Recreatie en Gezondheidsbeurs. Minister Ismanto Adna deelde na de Raad van Ministers mee dat de beurs in november wordt gehouden in het Flamboyant Park. De beurs zal worden toegespitst op de jeugd en heeft als hoofdthema: healthy lifestyle en actief bewegen. Er zullen ongeveer 40 organisaties participeren en er worden circa bezoekers verwacht.-. Betere communicatie met afasiepatiënten (deel 1) Door een beroerte of een trauma kan het taalsysteem in de hersenen zijn beschadigd. Er wordt dan gesproken van een afasie. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling TRAININGEN IN EGYPTE De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Egypte, via de Egyptian International Centre for Agriculture, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode 1 Agricultural Services 1 april 15 juni Cotton Production & Technology 1 april 15 juni Poultry Production & Health 10 juli 25 sept Rural Development 10 juli 30 sept Fish Culture development 1 okt. 15 dec Soil and Water Management 1 okt. 15 dec Animal Production Health 1 okt. 15 dec Vereisten : Een universitaire graad binnen de agrarische sector Minstens 3 (drie) jaren werkervaring In goede gezondheid verkeren Beheersing van de Engelse-, Franse- of Spaanse taal Afhankelijk van de start datum van de trainingen dienen de applicaties 5 (vijf) maanden voor aanvang te worden ingediend. Geinteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: of org of Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: Afd. Informatie & Communicatie Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE Bekendmaking Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend, dat ter bewaking en beveiliging van haar gebouwen zij op zoek is naar een bewakingsbedrijf. Het gaat om het bewaken van de volgende gebouwen: CARICOM Competition Commission (CCC). Hendrikstraat # 69 (1x24u beveiliging 2 personen per shift) Dependance Handel en Industrie. Van Idsingaweg # 65 (Nickerie) ( 1x24u beveiliging 1 persoon per shift) Handel en Industrie. Saramacca doorsteek # ( van 15:00u -7:00u 2 personen per shift) De offertes en een uittreksel uit het handelsregister van de KKF kunnen tot uiterlijk vrijdag 16 november 2012 ingediend worden bij de directeur van het Ministerie Handel en Industrie dhr M. R. Tuur, MBA. De Directeur van Handel en Industrie, (M.R. TUUR, MBA) MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN De komende weken zal de Mobiele Unit van de afdeling ID-kaarten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) de volgende plaatsen aandoen. Aangezien Iedul-Adha op vrijdag 26 oktober 2012 wordt gevierd, zal de Mobiele Unit op donderdag 25 oktober 2012 bij het BvB Groningen aanwezig zijn. Datum District Bureau voor Tijd Burgerzaken 25 oktober 2012 Saramacca BvB Groningen uur tot uur 29 oktober 2012 Wanica BvB Lelydorp uur tot uur 30 oktober 2012 Wanica BvB Indira Gandhiweg uur tot uur 31 oktober 2012 Wanica BvB Domburg uur tot uur 01 november 2012 Wanica BvB Houttuin uur tot uur 02 november 2012 Wanica BvB Koewarasan uur tot uur 05 november 2012 Wanica BvB Santodorp uur tot uur 06 november 2012 Coronie BvB Friendship uur tot uur 07 november 2012 Nickerie BvB Wageningen uur tot uur 08 november 2012 Nickerie BvB Groot Henar uur tot uur 09 november 2012 Nickerie BvB Paradise uur tot uur 10 november 2012 Nickerie BvB Corantijnpolder uur tot uur 11 november 2012 Nickerie BvB Nieuw Nickerie uur tot uur 20 november 2012 Marowijne BvB Albina uur tot uur 21 november 2012 Marowijne BvB Moengo uur tot uur Door afasie kunnen mensen plotseling: Niet meer gewoon spreken. Niet meer gewoon schrijven. Vaak niet meer gewoon gebaren maken. Niet meer gewoon lezen. Niet meer gewoon begrijpen wat anderen zeggen. Wat doet de logopedist? De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Zij gaat na hoe de communicatie van de patiënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met de patiënt en de familie besproken. De logopedist geeft verder voorlichting en adviezen. De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden. Begrijpen Vaak is het begrijpen van gesproken taal (zoals in een gesprek) en van geschreven taal (lezen) aangetast. Mensen met een ernstige afasie begrijpen meestal alleen kernwoorden. Op de vraag Wilt u suiker in uw thee? zou iemand ja antwoorden omdat hij suiker met thee combineert. Hij had ook ja geantwoord als u had gevraagd Dus hij suiker van de thee? Een volstrekt onlogische zin, maar omdat de patiënt alleen thee en suiker begrijpt, hoort en begrijpt hij niet wat u eigenlijk hebt gevraagd. De communicatie kan zeker problemen geven doordat het begrip gestoord is. Zo kan de patiënt iets verkeerd begrijpen. Op de vraag Komt uw dochter nog op bezoek? wordt met ja geantwoord. Hij heeft echter alleen dochter en bezoek begrepen en bedoelde te zeggen dat zijn dochter al op bezoek was geweest. Om misverstanden te voorkomen is het daarom belangrijk om te controleren of u elkaar goed hebt begrepen. (wordt vervolgd)

10 Slangenbeettraining voor veldpersoneel SBB Labaria De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is de technische werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) belast met de controle op duurzaam bosbeheer. Daarnaast tracht de SBB de optimale benutting van de voor houtproductie bestemde bossen in samenwerking met relevante stakeholders te bewerkstelligen. Dit laatste conform de richtlijnen van de Wet Bosbeheer en andere relevante wet- en regelgeving. H et is vanzelfsprekend dat de SBB veel veldwerkzaamheden moet uitvoeren om zo adequaat mogelijk invulling te kunnen geven aan het beheer van en het toezicht op onze productiebossen. Om het SBB veldpersoneel in staat te stellen de veldwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het initiatief genomen een slangenbeettraining te verzorgen. De training wordt verzorgd door de bedrijfsarts van de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg. Het doel van deze training, is om de deelnemers te informeren over de gevaren en risico s van slangenbeten tijdens hun veldwerkzaamheden. De training verschaft ook inzichten om de risico s te identificeren, te analyseren en te beheersen. Risico is de kans dat een bepaalde ongewenste gebeurtenis optreedt, waarbij blootstelling aan een factor, in dit geval een slang, duidelijk is. Tijdens de training maakt de bedrijfsarts onderscheid tussen gif- en niet-gif slangen. De groene boomboa is een voorbeeld van een niet-gif slang. Het is een wurgslang. Bij de niet-gif slangen is er dus geen sprake van vergiftigingsverschijnselen. Gifslangen zijn te herkennen aan hun driehoekige kop, ellipsvormige pupillen en één paar giftanden. In Suriname behoren de koraal slangachtigen en de groefkopadders tot de gifslangfamilies. De koraal slangachtigen. Het gif van de koraalslang is neurotoxisch. Dat wil zeggen dat het gif negatieve effecten heeft op het zenuwstelsel van de mens. De ernst van de vergiftiging Enkele factoren die de ernst van de vergiftiging bepalen zijn: de hoeveelheid ingespoten gif; de leeftijd en lichaamsbouw van het slachtoffer; de conditie van de giftanden en de klieren; de soort en grootte van de slang, en de motivatie van de slang om aan te vallen. Bushmaster sche faciliteit zorgt. Daarnaast is het belangrijk dat de hulpverlener voor een stabiele zijligging van het slachtoffer zorgt en het tijdstip en de locatie Maatregelen bij slangenbeten Voor de gebeten persoon is het van belang dat hij/ zij naar hulp vraagt, ringen en of knellende banden verwijdert, rustig gaat liggen en zo min mogelijk beweegt. Indien het slachtoffer in gezelschap is van meerdere personen, is het van belang dat de hulpverlener het slachtoffer kalmeert en voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medi- Papegaaislang Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling Directoraat Cultuur 17e K A N A G A W A Biennial World Children's Art Exhibition Voor iedereen die op 1 april 2012 behoort tot de leeftijdsgroep 4-15 jaar. Onderwerp is vrij: -1 (een) inzending per persoon. -Waterverf, olieverf, acrylverf, pastelkrijt, wasco, toegestaan. -Olieverf mag alleen op doek (linnen, katoen, etc). -Je mag ook collages maken en prints. -Gebruik geen materialen die insecten aantrekken (zaden, blom, bladeren etc). -Afmetingen maximaal 54 x 38 cm. -Werkstukken NIET INLIJSTEN. Vermeldt op de achterkant van je werk: titel / naam (voluit)/ J als je een jongen/ M als je een meisje bent/ adres/ telefoon/ adres. Prijzen: 2 Grand Prizes/ 50 Special Prizes/ 465 Selected Prizes DEADLINE: Inlevering t/m 30 oktober 2012, voor 12 uur. Afd. Culturele & Creatieve Vorming (CCV)/Nola Hatterman Art Academy, Fort Zeelandia Complex, Afd.Voorl.Cultuur De groefkopadder Het gif van de andere soort gifslangfamilie, de groefkopadder, is hematotoxisch. Dit betekent dat het gif negatieve effecten heeft op het bloed in het menselijk lichaam. Tot de familie van de groefkopadder behoren de: Owroekoekoeslang of Labaria Ratelslang of sakasneki (het gif is hematotoxisch en in geringe mate neurotoxisch) Bushmaster of Makasneki (de grootste gifslang uit deze familie, max. 3.65m) Papegaaislang Enkele vergiftigingsverschijnselen zijn: twee giftandafdrukken misselijkheid braken lage bloeddruk intense brandende pijn zwelling roodheid ter plaatse van de beet verhoogde bloedingneiging verlammingsverschijnselen Bekendmaking Dienst Watervoorziening De Dienst Water Voorziening werkt continu aan het bieden van schoon drinkwater aan gebieden die dat nog ontberen. In verband met de grote droge tijd zal de dienst daarom haar acties verscherpen en optimaliseren. Deze actie zal alvast van start gaan in het distrikt Commewijne. Gelieve daarom rekening te houden met de volgende punten: - De levering van goed drinkwater zal geschieden van 8.00u t/m 23.00u - Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met zondag - De levering van het water zal GRATIS geschieden tot een nader te bepalen datum. Wij doen vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Lokaties Maandag Meerzorg Dinsdag Nw.Amsterdam en een deel van Marienburg Woensdag Mariënburg Donderdag Mariënburg, Leliëndaal Vrijdag Alkmaar, Tamanredjo Zaterdag Tamansarie, Richelieu Zondag Richelieu, Stolkensijver Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling noteert. Voorzichtigheid is geboden omdat de meeste slangen in de omgeving blijven. Ook adviseert de bedrijfsarts om de slang te vangen, te doden en die mee te nemen naar de medische faciliteit voor determinatie. Het aanleggen van een breed verband werd ons ook geleerd.-.

11 Bakki in de lift Warappakreek paradijs voor vogel liefhebbers Een kwartier later dan gepland vaart de Postboot om kwart over negen richting Bakkie. De reis wordt voortgezet onder het genot van hapjes en drankjes. Er heerst een heel gezellige sfeer onder de aanwezigen in de boot. De reis naar Bakkie heeft een tweeledig karakter. De overhandiging van het boek vogels van Warappa en ook nog het startsein voor de bouw van een jachtopzienerspost te Bakkie. Aangekomen op Bakkie wordt de delegatie uit Paramaribo bij de aanmeersteiger opgewacht door Bas Spek, ontwikkelaar van het project Warappakreek en diens echtgenote, de DC van Commewijne, enkele burgers en schoolkinderen. Reynsdorp, beter bekend als Bakkie, is met behulp van particuliere investeringen en donorhulp getransformeerd tot een toeristische attractie. Vandaar dat heel veel toeristen Bakkie bezoeken. De vroegere plantage ligt op steenworp afstand van de Warappakreek. Het kan gezien worden als een paradijs voor vogelliefhebbers, zegt Bas Spek. De aanwezigen worden toegesproken door Spek, die ook schrijver is van het boek Vogels van Warappa. Hij overhandigt het eerste exemplaar aan RGB minister Ginmardo Kromosoeto. De bewindsman neemt het boek in ontvangst en overhandigt het op zijn beurt aan Ivan Cairo van het Ochtendblad de ware Tijd, Orfeo Friperson van Radio 10 en Winston Echteld van Apintie Radio en Televisie. De minister vindt het zeer gepast om de vogelgids vogels van Warappa op de plaats van waar dit boek is voortgesproten in ontvangst te nemen. Uitbreiding Na de boekoverhandiging wordt het symbolische startsein gegeven voor de bouw van een jachtopzienerspost. Dit gebeurt middels het onthullen van een naambord door de districts-commissaris van Commewijne, Ingrid Karta- Bink en minister Kromosoeto, bijgestaan door enkele jachtopzieners. Volgens de projectontwikkelaar, zal er in de komende periode nog meer worden geïnvesteerd in het gebied. Er zal gewerkt worden aan de accommodaties en de uitbreiding om zodoende Bakkie te transformeren tot een van de grootste toeristische oorden in Suriname. De jachtopzienerspost komt op een heel strategische plek te staan. Het biedt een goed uitzicht op zowel land als water. Volgens Hesdy Esajas, waarnemend hoofd LBB, zal op de plaats van het oud gebouw een nieuwe komen te staan. Na de overhandiging en onthulling van het naambord wordt er een bezoek gebracht aan het museum, welke is ondergebracht in een schoollokaal te O.S. MINISTERIE VAN Financien SOLLICITATIE-OPROEP De Belastingdienst is een overheidsorgaan dat rechtstreeks valt onder het Ministerie van Financiën en heeft onder meer tot taak belastingmiddelen voor de Overheid te genereren ter financiering van overheidsuitgaven. Zulks geschiedt middels directe en indirecte belastingen. Eén van de organisaties die voor de heffing, inning en controle van indirecte belastingen zorg draagt is de Douane. Vanwege een tekort aan medewerkers bij de Douane is er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor 20 douaneambtenaren als aspirant-commies. De functie omschrijving houdt o.m. in: controle en toezicht op diverse werkzaamheden, zoals: lossen, inladen, opslaan en wegvoeren van goederen; visitatie van handels- en passagiersgoederen en zonodig van personen; controle en afhandeling van documenten betrekking hebbende op de in-, uit- en doorvoer van goederen; controle op de naleving van andere fiscale en niet-fiscale douanetaken; opsporingstaken bij overtreding van de opium- en fiscale wetten; heffing en inning van invoerrechten, accijnzen, omzetbelasting en andere indirecte belastingen. De functievereisten zijn: In het bezit zijn van een HAVO/VWO/IMEAO diploma of daaraan gelijkgesteld; leeftijd tussen de 18 en 25 jaar; minimale lichaamslengte mannen 1.65m. en vrouwen 1.60m.; vaardigheid in Microsoft Word; in teamverband kunnen werken; de Surinaamse nationaliteit bezitten. Geboden wordt: voorzieningen volgens de geldende overheidsregeling; een prettige werkkring en goede carriëremogelijkheden. Alle sollicitanten moeten bereid zijn zich te onderwerpen aan: 1. een vergelijkend examen; 2. een sollicitatiegesprek; 3. een psychologische test; 4. een antecedentenonderzoek; 5. een medische keuring. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatiebrief richten aan de Directeur der Belastingen, de heer mr. C.A. van Dijk, mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7, Paramaribo. Uw brief dient uiterlijk 8 november a.s. in ons bezit te zijn, onder toevoeging van: a. een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister; b. een kopie aanvraag goedgedrag van de politie; c. twee recente pasfoto s; d. fotokopieën van diploma s en cijferlijsten. De Directeur der Belastingen, mr. C.A. van Dijk Bakkie. De meeste voorwerpen zijn gevonden tijdens het opgraven van de Warappakreek. Ze dateren uit de periode voor en na de slavernij. In verband met de verplichte jaarlijkse ijk, herijk en herkeuring van weegwerktuigen, gewichten, inhoudsmaten en meterstokken over het jaar 2012 zal het district Nickerie aangedaan worden. Het gewijzigd schema ziet er als volgt uit: Dinsdag 30 oktober 2012 B.O. kantoor Corantijnpolder Woensdag 31 oktober 2012 B.O. kantoor Corantijnpolder Donderdag 01 november 2012 B.O. kantoor Paradise Vrijdag 02 november 2012 B.O. kantoor Groot Henar Tijd : 8.00 u u Benodigde documenten: Winkelvergunning Uittreksel( of I.D. kaart) Afdeling Voorlichting Bekendmaking Dienst Watervoorziening De Dienst Water Voorziening is op 18 september jl. gestart met haar waterdistributie in het distrikt Commewijne. De dienst zal zich verder uitbreiden naar het district Saramacca. Ook hier gelden de volgende aandachts punten: - De levering van goed drinkwater zal geschieden van 8.00u t/m 17.00u - Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag - De levering van het water geschiedt ook hier GRATIS tot een nader te bepalen datum. Wij doen vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Lokaties Maandag Jarikaba wooncentrum, Falweg, Creolaweg Dinsdag Tijgerkreek en zijwegen Woensdag Gangarampandayweg Donderdag Wayamboweg en Pomona Vrijdag Catharina Sophiastraat, Nishaanproject en Boskamp Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling Rechtszekerheid Dc Karta- Bink maakt van de gelegenheid gebruik en legt de bewindsman voor dat de bewoners enkele weken geleden titel op de Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE Nieuwe Haven Website: ministerie-van-hi.aspx Telefoon: / Telefax: (597) PARAMARIBO, SURINAME DC Ingrid Karta-Bink van Commewijne onthult het naambord van de SBB in het plaatsje Bakkie. RGB minister Ginmardo Kromosoeto kijkt lachend toe. grond hebben aangevraagd, waarop zij reeds enkele tientallen jaren wonen. Er liggen in totaal 23 grondaanvragen bij de dc. Zij hoopt dat de RGB minister ernaar toe zal werken dat deze bewoners hun rechtszekerheid krijgen. Minister Kromosoeto verzekert dat de rechtszekerheid van de bewoners van Bakkie zeker gewaarborgd zal zijn. Zowel de bewindsman als de dc zijn van mening dat MINISTERIE VAN arbeid, technologische ontwikkeling en Milieu Bekendmaking voor de bewoners van Pontbuiten De Dienst Arbeidsbemiddeling van het ministerie van ATM zal in de komende maanden naar kansarme wijken/gebieden van Suriname trekken om: 1. Werkzoekenden te registreren die in aanmerking wensen te komen voor een passende baan in de particuliere sector. 2. Informatie te verschaffen over mogelijkheden voor trainingen, vakopleidingen en het opzetten van een eigen bedrijf. Werkzoekenden van Pontbuiten worden opgeroepen zich op 31 oktober 2012 aan te melden van 9.00 u tot uur bij Stichting Martha Pont aan de Nieuwzorgweg #8. Neemt u uw ID-kaart, een pasfoto en originele schooldiploma s mee. Ook als u geen schooldiploma s heeft zoeken wij een passende baan voor u. Voorlichting ATM MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling TRAINING IN JAPAN De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat JAPAN, binnen het kader van de Japan International Cooperation Agency (JICA), Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen voor deelname naar de volgende training : Sustainable Tourism Development in CARICOM Countries welke wordt gehouden in Japan van 9 januari 2013 t/m 2 maart Doelgroep: Deze training is bedoeld voor deskundigen die werkzaam zijn in organisaties die zich bezighouden met promotie, planning en/of ontwikkeling van toerisme. Vereisten: - Werkzaam zijn binnen betreffende branche met werkervaring van minstens 3 (drie) jaren - Universitaire opleiding of daaraan gelijkgesteld - Goede beheersing van de Engelse taal - Verkeren in goede gezondheid - Jonger zijn dan 40 jaar De sluitingsdatum voor aanmeldingen is gesteld op 31 oktober Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Afd. Informatie & Communicatie dit belangrijk is om het gebied verder tot ontwikkeling te brengen. Na een kort samenzijn vertrekt de delegatie rond kwart over drie uit Bakkie richting Paramaribo. Namens de minister bieden Ingrid Indiaan en Sant Sieuw van de afdeling Voorlichting van het ministerie de pers een presentje aan.-.

12 ATM verwent gepensioneerden De ontmoetingsdag voor gepensioneerden van het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) die bekend staat als Bigisma dey is dit jaar gehouden bij Sarafina te Boxel. Het was al gauw te merken dat de bigisma s zich wilden vermaken gezien het enthousiasme dat zij toonden door vroeg in groten getale aanwezig te zijn op het hoofdkantoor. Het was net een reünie: ex-medewerkers die elkaar na lange tijd weer zagen en elkaar omhelsden. Leuke herinneringen van vroeger werden opgehaald. Lachend namen ze plaats in de bussen. Sarafina leek alsof de hemel speciaal voor de seniore burgers op aarde was gebracht. Ze kwamen in een schoon, mooi, uitzonderlijk bekoorlijk en lieflijk oord. Een betere plek hadden ze zich niet kunnen wensen. Ze werden feestelijk ontvangen door de eigenares van Sarafina, Claudette Toni, die op haar eigen manier hulde aan hen bracht. De dag begon met een warming up waarna gezelschapspelen zoals Bingo, Geen Ja Geen Nee, zang en dans, van start gingen. De deelnemers konden geldprijzen winnen beschikbaar gesteld door de eigenares van Sarafina. Latoya Boetius die als Master of Ceremonies optrad, wist de oudjes aardig op dreef te brengen door haar hilarische insteek bij de gezelschapspelen en bij wedstrijden in voordracht en dansopvoeringen. De stemming zat er bij iedereen goed in. ATM-gepensioneerde en evergreenwinnaar, William Markus, entertainde de bigisma s voortreffelijk met populaire golden oldies die de oud-collega s terugbrachten naar hun glorie tijd. De benen werden losgegooid op de tonen van The Red Vibration en Splashmaster dj Gilly. Kortom de dag was geslaagd en de leiding van ATM heeft hiermee opnieuw blijk gegeven waardering te hebben voor de pensioengenietenden van het ministerie. ATM organiseert sinds 2000 de bigisma dey voor zijn gepensioneerden.-. Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,75 All Purpose Flour 1 kg SRD 2,75 De gezelschapsspelen zijn heel goed in de smaak gevallen. BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 ERWTEN Voor meer info: Bel op / tst / 1050 gele erwten 1 kg SRD 3,30 groene erwten SRD 3,70 1 kg TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,25 Ocean Foods SRD 4, gr OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,30 Brunswick SRD 3, gr PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 2,90 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 Camay SRD 2, gr SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Corcovado 900 ml SRD 6,00 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,20 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,05 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 3,93 Green SRD 4, gr Tuinderstrots SRD 4, gr Interfood SRD 4, gr POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Radiante SRD 7, gr Uw Overheid... nu ook online! gov.sr www. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Excellence 340 gr SRD 4,95 Wippy SRD 6, gr TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Colgate SRD 6, gr MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 JAM Primo SRD 3, gr Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,20 RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 28,50 Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 Paloma semi 25 kg SRD 67,65 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Paloma consumptie 10 kg SRD 28,60 Rich SRD 1,90 20 x 4 gr Paloma consumptie 25 kg SRD 64,35 Aan deze editie werkten mee: Debora Linga, Orwine Derby, Sabitrie Gangapersad, John Zaalman, Tiffany Gillis, Pernell Glorie, Ingrid Indiaan, Santi Sieuw, Daniëlla Pansa, Christino Pinas, Anna Lachman, Marilva Jacques, Latoya Boetius, Cliffton Saridjan, Daniella Tauwnaar, Siegfried Gerling en Tanya Frijmersum. AFWASMIDDEL Klinol refil 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,30 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Corrector: Agnes Baal

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

om de pilot te laten afname van zwerfvuil in de binnenstad te merken, omdat de mensen dankbaar gebruikmaken van de afvalbakken

om de pilot te laten afname van zwerfvuil in de binnenstad te merken, omdat de mensen dankbaar gebruikmaken van de afvalbakken 10 oktober Marrondag: Vrijheid instrument voor duurzame ontwikkeling Het is dit jaar 252 jaar geleden dat de koloniale overheid een vredesverdrag heeft getekend met de Marrons. Op deze dag wordt de strijd

Nadere informatie

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct Trombolyse Acute behandeling van een herseninfarct In deze folder vindt u informatie over de behandeling van een herseninfarct met een stolseloplossend medicijn (Alteplase). Deze behandeling wordt trombolyse

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE april 06 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 6-66 T: 797 TST 0; E:INFO@VZ.JUSPOL.SR W: www.gov.sr DOCUMENTENLIJST

Nadere informatie

Procedure Virtuele Televisie Vergunning

Procedure Virtuele Televisie Vergunning Vergunningen Virtuele Televisie Wat is Virtuele Televisie? Met Virtuele Televisie wordt bedoeld dat de vergunninghouder, de mogelijkheid heeft met een eigen identiteit via een sub kanaal van een platform

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Odd Fellow Jeugdprijs Win een reis naar de Verenigde Naties en New York!

Odd Fellow Jeugdprijs Win een reis naar de Verenigde Naties en New York! Odd Fellow Jeugdprijs Win een reis naar de Verenigde Naties en New York! Odd Fellow Jeugdprijs De Odd Fellows in Nederland organiseren jaarlijks een essay-wedstrijd met als hoofdprijs een reis naar Amerika

Nadere informatie

Geachte ouder, verzorger, voogd,

Geachte ouder, verzorger, voogd, Geachte ouder, verzorger, voogd, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor deze school van de VCPO Noord-Groningen. Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen. Als u uw kind voor deze school wilt aanmelden,

Nadere informatie

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ TIA CVA: inhoud + TIA: Rob Bernsen + CVA: Marian van Zagten + Rijbewijs : Rob Bernsen Voorlichting Hartstichting

Nadere informatie

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB in Suriname Sinds 1982 in Suriname Verschillende fases: 1. Tot 2001: uitzenden experts 2. 2001-2007: projectwerking 3. 2008-2013: Progress: lager onderwijs

Nadere informatie

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE SOLLICITATIE CODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Neurologie. De TIA polikliniek. Afspraak op. ...dag ... ...uur

Neurologie. De TIA polikliniek. Afspraak op. ...dag ... ...uur Neurologie De TIA polikliniek Afspraak op...dag........uur U bent door uw huisarts doorverwezen naar de TIA polikliniek. Omdat u mogelijk een TIA hebt gehad, zult u met voorrang een afspraak krijgen bij

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Thuis verder na een CVA of TIA

Thuis verder na een CVA of TIA Thuis verder na een CVA of TIA U bent in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop opgenomen vanwege een beroerte, ook wel een Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Een beroerte is een ongeluk in de bloedvaten

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Medicijnen na een beroerte of TIA

Medicijnen na een beroerte of TIA Medicijnen na een beroerte of TIA stroke service assen 1 U bent enige tijd opgenomen geweest op de afdeling Neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vanwege een beroerte of TIA. In deze brochure

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 29 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23 e juli 2013, tot instelling van de Stuurgroep Nationale Ontwikkeling DE MINISTER VAN ALGEMENE

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ HET ONDERZOEK GETITELD. Tweelingfamilieonderzoek naar genetische invloeden op lichamelijke en geestelijke gezondheid

INFORMATIEFOLDER BIJ HET ONDERZOEK GETITELD. Tweelingfamilieonderzoek naar genetische invloeden op lichamelijke en geestelijke gezondheid VRIJE UNIVERSITEIT NERDERLANDS REGISTER TWEELINGEN INFORMATIEFOLDER BIJ HET ONDERZOEK GETITELD Tweelingfamilieonderzoek naar genetische invloeden op lichamelijke en geestelijke gezondheid 2 Tweelingfamilieonderzoek

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Vaatrisicopoli. Vertrouwd en dichtbij. Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen. Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Vaatrisicopoli. Vertrouwd en dichtbij. Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen. Wilhelmina Ziekenhuis Assen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Vaatrisicopoli Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen 1 Vaatrisicopoli Bent u in het verleden

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DERDE KLAS EN HOGER SCHOOLJAAR

AANMELDINGSFORMULIER DERDE KLAS EN HOGER SCHOOLJAAR AANMELDINGSFORMULIER DERDE KLAS EN HOGER SCHOOLJAAR 20... - 20 Geachte mevrouw/meneer, Ten behoeve van de leerlingenadministratie verzoeken wij u dit formulier volledig in te vullen. Er is sprake van aanmelding

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam:

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam: AANMELDINGSFORMULIER Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387 info@vhschool.nl www.vhschool.nl leerling Familienaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Adres: Postcode + woonplaats: Telefoon: Mobiel: Mailadres:

Nadere informatie

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren over de

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Medicijnen na een beroerte of TIA

Medicijnen na een beroerte of TIA Medicijnen na een beroerte of TIA z z stroke service assen U bent enige tijd opgenomen geweest op de afdeling Neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vanwege een beroerte of TIA. In deze brochure

Nadere informatie

STAPPENPLAN PROMOTIE

STAPPENPLAN PROMOTIE STAPPENPLAN PROMOTIE Faculteit der Letteren Universiteit Leiden Versie februari 2008 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op: www.biblionu.nl. Reglement

Kijk voor meer informatie op: www.biblionu.nl. Reglement Kijk voor meer informatie op: www.biblionu.nl Reglement Inhoud Artikel 1 Inschrijving Artikel 2 Lenerspas Artikel 3 Vermissing of beschadiging van de lenerspas Artikel 4 Adreswijziging Artikel 5 Verlenging

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten

Nadere informatie

Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2

Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2 Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2 Deze Algemene eisen zijn van toepassing bij de uitvoering voor het verlengen van de certificaten Directiechauffeur CCV-D1

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 26 november 2009 op het verzoek van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN BV (hierna: KPN), gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU Proces-verbaal van de zitting van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ter voorziening in de vacatures in De Nationale Assemblee volgens artikel 5 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Voorzitter ASFA, dagvoorzitter Etc, Dames en heren,.. Goedemorgen, Met

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Huwelijk en geregistreerd partnerschap Huwelijk en geregistreerd partnerschap U hebt trouwplannen of wilt uw partnerschap officieel laten registreren. Daar feliciteren wij u van harte mee. In deze folder leest u hoe u aangifte doet, welke trouwlocaties

Nadere informatie

Uitleenreglement en Privacyverklaring de Bibliotheek Lek & IJssel

Uitleenreglement en Privacyverklaring de Bibliotheek Lek & IJssel Uitleenreglement en Privacyverklaring de Bibliotheek Lek & IJssel Begrippen Raad van Toezicht Houdt toezicht op het beleid van de Bibliotheek. Bibliotheek Stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel. Directie

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE!

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! SCHOLEN IN ACTIE TEGEN DE EBOLA-RAMP! INSTRUCTIE LESMATERIAAL U heeft het vast al voorbij zien komen op het nieuws: ebola. Het raakt zoveel mensen in West-Afrika. Zoveel

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * = Doorhalen wat niet van toepassing is. Gegevens ouders / verzorgers: Bij moeder: ook meisjesachternaam invullen. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA Revalidatie en therapie Poliklinische revalidatie na CVA Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is een CVA?...4 Wat kunt u verwachten?...5 Het behandelproces...5 Observatiefase...5 Behandelfase...6 Nazorgfase...6

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven Deel 1, in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht man vrouw Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Gegevens kind. Gegevens vorige (speciale) basisschool (indien van toepassing) Naam school: Adres: Postcode + Plaats: Groep:

INSCHRIJFFORMULIER. Gegevens kind. Gegevens vorige (speciale) basisschool (indien van toepassing) Naam school: Adres: Postcode + Plaats: Groep: Gegevens kind R.K. Jenaplanschool De Zonnewijzer Middenweg 30a/Postbus 1195 1703 RC/1700 BD Heerhugowaard www.bs-zonnewijzer.nl info@bs-zonnewijzer.nl 072-5721509 Directeur Dhr. K.J. Wolf INSCHRIJFFORMULIER

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging Leven met vermoeidheid. Leven met vermoeidheid. Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging Leven met vermoeidheid CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Privé omstandigheden Gehuwd Samenwonend Alleenstaand Intake formulier zwangerfit na zwangerschap (training per maand) Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de cursist worden vrijgegeven aan derde. Naam Voornaam

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen?

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Altijd al willen beginnen met sporten, maar u weet niet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen? MEDISCHE

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: Vereiste documenten tbv aanvraag voor nieuw paspoort VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: 1 Een duidelijke kopie van het volledig paspoort (van kaft tot kaft)

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs

Nadere informatie