President ontvangt gezondheidsplannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "President ontvangt gezondheidsplannen"

Transcriptie

1 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per dag een beroerte. Zeker twee van hen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wereldwijd wijzen statistieken uit dat elke twee seconden iemand een beroerte krijgt en elke 6 seconden iemand dood gaat als gevolg van een beroerte. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, wordt stilgestaan bij deze aandoening. Hersenbloeding Bij een Cerebro Vasculair Accident, beter bekend als beroerte, kunnen verschillende verschijnselen optreden. De belangrijkste zijn: Plotseling wartaal uitspreken, niet meer uit uw woorden kunnen komen of moeilijk spreken Plotseling dubbelzien, wazig zien of blindheid van linker- of rechteroog Plotseling krachtsverlies of verlamming van één arm en/of been Plotseling een scheeftrekkend gezicht, afhangende mondhoek Een plotselinge combinatie van hevige duizeligheid, coördinatie - en/of evenwichtsstoornissen Plotseling zeer ernstige hoofdpijn zonder oorzaak Milieutip Milieutip van de week van de week Vervolg op pag.2 CBB Burgertip Geldigheidsduur identiteitskaart Op de identiteitskaart staat linksboven de maand en het jaar van aanmaak vermeld: bijvoorbeeld Dit betekent dat de ID-kaart is gemaakt in de maand mei van het jaar Als iemand bij het maken van de ID-kaart jonger was dan achttien jaar, dan is de kaart vijf jaren geldig en vervalt dus in mei Was betrokkene bij de aanmaak van de ID-kaart achttien jaar of ouder, dan is de kaart tien jaren geldig en vervalt dus in mei Bel naar CBB voorlichting op of naar President ontvangt gezondheidsplannen Geestelijke gezondheid en NCD s prioriteit Minister Michel Blokland van Volksgezondheid heeft afgelopen maandag twee nationale gezondheidsplannen aangeboden aan president Desi Bouterse. Het betreft het Nationaal Plan Geestelijke Gezondheid en het Nationaal Actieplan voor de preventie en Beheersing van Chronische niet Overdraagbare Aandoeningen Met de gezondheidsplannen wil de Surinaamse regering zich committeren aan de aanpak van chronische niet overdraagbare aandoeningen (NCD s) en het bevorderen van de geestelijke gezondheid door deze als prioriteitsgebieden op te nemen in haar beleid. Chronische niet overdraagbare aandoeningen (NCD s) zijn de meest voorkomende doodsoorzaken in Suriname. De Surinaamse overheid heeft daarom een speciaal budget toegewezen aan het ministerie van Volksgezondheid voor de preventie en beheersing van chronische niet overdraagbare aandoeningen. Een van de eerste prioriteiten bij de preventie en beheersing van NCD s was het ontwerpen van een nationaal actieplan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft met partners zowel binnen als buiten de Het Centrum voor de Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) heeft samen met het Suriname Business Forum (SBF) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een Agro-food programma ontwikkelt. Het programma is bedoeld om Surinaamse tuinbouwbedrijven zich te helpen voorbereiden op export naar Europese en regionale markten. gezondheidzorg samengewerkt aan dit actieplan. Het plan beschrijft de NCD s situatie in Suriname, de risicofactoren en de bijdrage van wereld, regionale en nationale strategieën en initiatieven aan de aanpak van NCD s in Suriname. Het accent van dit plan voor preventie en beheersing van NCD s in Suriname ligt op de NCD s, kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, die de lijst aanvoeren van meest voorkomende doodsoorzaken in Suriname. Geestelijke gezondheid Wereldwijd dragen geestelijke gezondheidsproblemen voor een belangrijk deel bij aan ziektelast (hoeveelheid gezondheidsverlies die veroorzaakt wordt door ziekten) en invaliditeit. Volgens de trend die deze groep aandoeningen vertoont zal de bijdrage van gezondheidsproblemen aan de ziektelast alleen maar toenemen in de toekomst. Onderdeel van het nationaal plan voor de geestelijke gezondheid is een tweejarig actieplan waarin de nadruk ligt op de decentralisatie van de psy- Minister Michel Blokland overhandigt de gezondheidsplannen aan president Desi Bouterse. chiatrische zorg, integratie van geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszorg (voorbeeld huisarts) en de versterking van het geestelijke gezondheidsinformatiesysteem. Minister Blokland wijst erop dat NCD s en geestelijke gezondheidsaandoeningen wereldwijd een serieus probleem vormen. Volgens de minister zal de aanpak van NCD s alleen succesvol zijn als deze bestaat uit een sterke intersectorale aanpak tussen overheden, de private sector en NGO s. Het nationaal plan voor de geestelijke gezondheid is deels een oproep van het ministerie van Volksgezondheid aan belanghebbende organisaties om actie te ondernemen in alle structuren, binnen alle gemeenschappen in Suriname om de geestelijke gezondheid te bevorderen, stelt de Gezondheid minister.-. Agro-food programma SBF, CBI en LVV Duw in de rug voor tuinbouwbedrijven Globalisering verandert de goederen- en dienstenmarkt in de hele wereld. Ontwikkelde economieën zoals de EU produceren steeds meer hoogstaande producten. Opkomende economieën als Suriname moeten hun aanbod voor een groot deel aanpassen om aan de eisen van de afnemer van hun producten te voldoen. Het doel van het Agro-food programma is het klaarstomen van Surinaamse tuinbouwbedrijven voor de export. Dit zal bereikt worden door het trainen van lokale deskundigen (agro-mentoren) die daarna ingezet zullen worden om de bedrijven/boeren te coachen in de subsector groenten en fruit. Inmiddels zijn er al concrete stappen gezet voor het uitvoeren van het Met name kassenteelt is in opmars in Suriname. programma. Vervolg op pag.9 Vang vanaf nu je afwaswater op in een teil en gebruik het voor je tuin. Bij de afwas wordt veel water verbruikt. Probeer het waterverbruik te verminderen door tijdens het soppen de kraan niet open te laten staan. Wees zuinig met het water tijdens het spoelen door het vaat bijvoorbeeld in een teil af te spoelen. Je kunt dit water hergebruiken om bijvoorbeeld je planten, bloemen en grasveld nat te maken. Bespaar op deze manier ook kosten voor water. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek/Censuskantoor roept een ieder op, om de Achtste Algemene Volks- en Woningtelling volledig te ondersteunen, door de censusveldwerkers in staat te stellen moeiteloos hun werk te doen en door volledig te responderen op de censusvragenlijst. Voor meer informatie over de vragenlijst: Bij problemen of klachten bel op: / / Ala pe, ala fasi, Census e gi ontwikkeling okasi

2 Jong geleerd is oud gedaan Tekenactie jongeren voor schoon Suriname Nationaal Archief wordt uitgebreid Binnenkort betere bescherming audiovisuele archieven Audiovisual heritage memory? the clock is ticking! Dit thema heeft de VN-commissie voor Onderwijs en wetenschap, Unesco, dit jaar vastgesteld voor de herdenking van de Dag van het audiovisueel erfgoed op 27 oktober Op deze dag wordt stil gestaan bij de betekenis van beeld- en geluidsarchiefmateriaal voor de toekomst van de mens. Het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken bespaart kosten noch moeite om de samenleving milieubewuster te maken. In navolging van de recente Nationale Schoonmaakactie en het vuilnisbakkenproject in de binnenstad, wordt in samenwerking met het Nola Hatterman Inistituut een tekenwedstrijd gehouden voor kinderen. De tekenwedstrijd heeft als thema Houdt Suriname schoon en vindt op zaterdag 3 november aanstaande plaats in Fort Zeelandia. Het streven is om circa 500 kinderen van zowel de basis- als muloscholen tussen 6 en16 jaar te betrekken bij dit initiatief. De kinderen kunnen hun talenten van acht uur s morgens tot drie uur s middags tentoonstellen onder begeleiding van kunstenaars van het Nola Hatterman Instituut. Voor eten en drinken wordt gezorgd, evenals voor de veiligheid van de kinderen. Ellen Dest, onderdirecteur Openbaar Groen, vertelt dat er prijzen aan het evenement zijn verbonden. Van laptops tot een verzorgde trip naar het binnenland voor de hele klas van de winnaar. Alle kinderen zullen wel iets meekrijgen naar huis, belooft de onderdirecteur. Personen of bedrijven die het project willen ondersteunen zijn ook van harte welkom om de prijzenpot aan te vullen. De winnende tekeningen zullen worden gebruikt op billboards en ander voorlichtingsmateriaal. Het idee voor de tekenactie is voortgevloeid uit de Nationale Schoonmaakactie. De bedoeling is dat we Suriname echt schoon houden, want dat is het nog steeds niet. Vandaar dat er gemeend is om het de kleintjes met de paplepel in te gieten, benadrukt Dest.-. Ministerie van Handel EN Industrie (1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzingsc.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide locaties mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst hebt genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen.indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. 1122/12 N.V. Florin Exchange 996/10 Innovatie Road Technologies N.V. 2084/11 Dhr. Chong Y. 2075/12 Dhr. Bhagwandin D. 1981/12 Mw. Sotram Sh. 2082/12 Dhr. Zhu Y. 1937/12 Dhr. Lee Niet-Lun 1922/12 Dhr. Wang H. 1918/12 Dhr. Li Sh. 1810/12 Mw. Lin L. 2122/12 Dhr. Jawalapersad N. 2122/12 Dhr. Jawalapersad N. 1307/12 Dhr. Lieuw Tap-Ming Nieuwe Haven yahoo.com minhi.gov.sr Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname Dit overzicht is ook te vinden op gov.sr/sr/ministerie-van-hi.aspx Audiovisuele archieven hebben jarenlang weinig tot geen aandacht gekregen, waardoor ontelbaar vastgelegde gebeurtenissen op film, geluids- en videobanden en op foto s zwaar zijn beschadigd of zelfs vergaan. In 2005 besloot de Unesco samen met de Coördinerende Raad van Audiovisuele Archieven Verenigingen (CCAAA) en erfgoedinstellingen wereldwijd te strijden tegen nog meer verlies van audiovisueel materiaal en te werken aan behoud en bescherming van alle overgebleven beeld- en geluidsarchieven. Ook Suriname geeft invulling aan deze commitment via beleidsprogramma s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) dat verantwoordelijk is voor de zorg van het Archiefwezen in Suriname. De uitvoering van dit beleidsgebied is Uitbreidingswerkzaamheden aan het Nationaal Archief Suriname waarin onder andere de audivisuele unit zal worden ondergebracht. Het Archief gaat zich hiermee ook toeleggen op het behoud van beelden geluidsarchiefmateriaal in Suriname.-. toevertrouwd aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). Als medebewaarder van het historisch materieel- en het immaterieel cultureel erfgoed van Suriname is het NAS al begonnen met een project voor bescherming van onze audiovisuele archieven. In dit kader wordt het nieuw archiefgebouw aan de mr. Jagernath Lachmonstraat uitgebreid met ruimtes voor de afdeling Ontsluiting en voor de Audiovisual Unit. Voor het project getiteld Uitbreiding NAS-gebouw, waarin de AV-Unit onder andere zal worden gehuisvest, is SRD vrijgemaakt uit de begroting van het Ministerie van Biza. De bouwwerkzaamheden zijn al enkele maanden aangevangen en reeds vergevorderd. Het ministerie heeft uit zijn begroting van 2011 eveneens gelden beschikbaargesteld voor aanschaf van apparatuur met een totale waarde van SRD. Voor verdere inrichting en aanschaf van additionele apparatuur is ten laste van Biza uit de begroting van 2012 een bedrag van SRD vrijgemaakt. Opleiding en training Onderdeel van het project Audiovisueel Archiveren is ook een samenwerking tussen het NAS en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Met dit audiovisueel archiefinsituut van Nederland zijn afspraken gemaakt rond de opleiding en training van personeel van het NAS en van de overheidsmedia. Als instituut in een Caricomland heeft het NAS ook in de regio contacten gelegd met organisaties die met de hun beschikbare middelen langzaam werken aan een eigen audiovisueel archief. In dit verband zijn contacten gelegd met twee AV-instituten; de National Library of Jamaica (NLJ) en de Jamaican Archives en Record Department (JARD). Twee NAS-medewerkers, Stuart Hofwijks en Ricardo Carrot, brachten in juni 2012 een bezoek aan Jaimaca waar met vertegenwoordigers van beide instituten alle medewerking werd toegezegd bij onze inspanningen voor een eigen audiovisueel-archief. Het Nationaal Archief Suriname en het ministerie van Binnenlandse Zaken willen deze dag aangrijpen om aandacht en steun te vragen voor behoud van alle audiovisueel erfgoed in Suriname en de rest van de wereld.-. VERVOLG 29 oktober Wereld Beroerte Dag Op 10 oktober 2006 werd de Vereniging Verder na een Beroerte (VVB) opgericht. De vereniging telt op dit moment 38 leden van wie het overgrote deel vrouwen. Betekent dit dat een beroerte eerder bij vrouwen voorkomt? Ja en nee. Op middelbare leeftijd maken vrouwen minder kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en dus ook een beroerte, maar na de menopauze wordt dat anders. Ze lopen dan een groter risico. Verder is het zo dat de levensverwachting van vrouwen hoger is dan die van mannen, dus zal je meer vrouwen zien in onze samenleving naarmate men ouder wordt en vele vrouwen houden ervan om in groepsverband sociale contacten te onderhouden. Een beroerte kan op elke leeftijd ontstaan. Hoge bloeddruk is de voornaamste risicofactor maar een verhoogd cholesterolgehalte en suikerziekte zijn ook bekende boosdoeners. En wat dacht u van onvoldoende lichaamsbeweging, overgewicht en roken? Die maken het ook weer een stuk beroerder voor u en brengen u in de gevarenzone voor het krijgen van de wel bekende hart- en vaatziekten! In ongeveer 80% van de gevallen ontstaat een beroerte door een herseninfarct (afsluiting van een bloedvat waardoor hersenweefsel afsterft) en de rest is op basis van een hersenbloeding. De gevolgen hiervan kunnen heel verschillend zijn omdat het afhankelijk is van welk deel van de hersenen erbij betrokken is en hoe groot het gebied is. Ondersteuning Zo zijn er leden bij de VVB die een loophulpmiddel gebruiken en een enkeling verplaatst zich in een rolstoel. Anderen hebben moeite met praten of hun geheugen en weer anderen hebben een arm die niet goed functioneert of hebben emotionele veranderingen. Een bekend verschijnsel bij een beroerte is een halfzijdige verlamming waarbij, indien er een beschadiging opgetreden was aan de rechterkant van de hersenen, de tegengestelde zijde van het lichaam meer of Een halfzijdige verlamming. Beschadiging in de linker hersenhelft geeft verschijnselen rechts en omgekeerd. Listra, een trouw lid, heeft zowel fysiotherapie en ergotherapie gehad in haar revalidatie. Ook heeft ze een voetopheffer laten maken bij een orthopedisch instrumentmaker. Ze kookt al enige tijd voor haar familie en dat met maar 1 hand! minder verlamd kan zijn. De behoefte om mensen in een soortgelijke situatie te ontmoeten, elkaar te ondersteunen en ook kennis op te doen, heeft ervoor gezorgd dat er een goed gemotiveerde groep is bij de VVB. Het oudste lid van de VVB is de moeder van de welbekende schrijver Clark Accord, nu wijlen, die graag naar de bijeenkomsten komt. De leden hebben niet alleen interessante lezingen bijgewoond, maar ook leuke uitstapjes gemaakt. Bij de vereniging zijn er niet alleen mensen met een beroerte aangesloten, maar ook familieleden en/of partners van mensen die een beroerte hebben gehad. Immers, het gehele gezin raakt erbij betrokken en kan eronder gaan lijden als er een huisgenoot is die niet meer normaal functioneert. Het is daarom zeker prettig als gezinsleden ook goed geïnformeerd zijn en actief betrokken zijn bij het herstelproces van degene met een beroerte. De VVB komt elke tweede donderdag van de maand bij elkaar in Paramaribo in de vergaderzaal van het Revalidatiecentrum aan de Margarethalaan 46. Bron: org; org

3 NH neemt voortouw in oprichting Energie Instituut Concept Green Paper gepresenteerd Informatiecentrum Paramaribo : Informatiecentrum Commewijne : Informatiecentrum Saramacca : Zonder energie is er geen ontwikkeling mogelijk. Daarom moet er voldoende energie zijn voor een ieder en iedereen moet toegang toe hebben tot energie. Woorden van minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen bij de opening van de stakeholdersmeeting over energiebeleid in de Banquet hall van Torarica op 18 oktober jongstleden. Het thema van de bijeenkomst was Towards Energie Security for Suriname. De vergadering voor belanghebbende, georganiseerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, had als doel het bespreken van een Green Paper, als basis voor definitief energiebeleid in Suriname. De concept Green Paper is ontwikkeld in het kader van het door de IDB gefinancierde project Support to the Institutional and Operational Strenghtening of the Energy Sector. De deelnemers aan deze stakeholdersmeeting waren leidinggevenden van bedrijven, topambtenaren van de betrokken instellingen en andere belangrijke actoren. Het panel werd gevormd door een team van deskundigen bestaande uit: Ing. Ruben Yang De consultants Daniel Lachman MSc, Ir. Michael Kopinsky en de docent dr.ir. Ryan Nannan hebben inleidingen verzorgd. Daarnaast heeft ook Ir. Lothar Boksteen een bijdrage geleverd. De onderwerpen die door de sprekers werden behandeld hadden betrekking op energiezekerheid, wet- en regelgeving. Tevens werd het concept Green Paper gepresenteerd. Energieautoriteit Minister Hok gaf aan dat de regering in feite voorbij gaat aan de opvatting dat beschikbaarheid en toegang tot energie het leven voor de burgers simpelweg draagbaar moet maken. Het gaat in de visie van de regering veel verder. Wij geloven dat de beschikbaarheid en de toegang tot energie, uiteraard naast andere zaken, de burger in de gelegenheid moet stellen om zich volledig te ontplooien. We moeten dus los komen van de minimumgedachte en ons richten op een voorziening die naar behoefte in overvloed aanwezig moet zijn. De bewindsman zei zich ervan bewust te zijn dat dit niet de eerste exercitie is om tot een coherent energie beleid te geraken. In het verleden en het meer recente verleden zijn er meerdere keren pogingen daartoe ondernomen. De resultaten van deze pogingen zijn alle in documenten vervat en zijn alle zeer waardevol. Van deze nieuwe poging moet worden gezegd dat zij mede is aangewakkerd door de geïntensiveerde relatie tussen de Surinaamse regering en de IDB. De bijeenkomst is georganiseerd omdat de regering samen met belanghebbenden verder wil komen dan waartoe de eerdere pogingen hebben geleid. Daarom moet deze Greenpaper ten eerste dwingend voorschrijven dat voor een afgerond beleid eerst weten regelgeving deze sector betreffende in orde moeten worden gemaakt. Ten tweede moet de instelling van een energieautoriteit met ruime bevoegdheden ter hand worden genomen. Deze autoriteit moet kunnen rusten op een werkarm, het energie-instituut. Deze uitermate belangrijke energieautoriteit zal echter nimmer de politieke leiding van het land ter zake vervangen. Vervolgstappen Minister Hok is van mening dat de bedoelde Green Paper ook andere belangrijke zaken waaromtrent reeds overeenstemming is, moet benadrukken en de volgende stappen daaromtrent moet aangeven. Zo zal een antwoord moeten worden gegeven op de problemen die op korte termijn op ons afkomen. Het tekort aan energie zal moeten worden opgevangen door middel van ingrepen op korte termijn en de effecten van het energiebeleid op de sociale en milieuaspecten Deskundigen bediscussieren de gepresenteerde onderwerpen. NH minister Hok opent de stakeholdersmeeting. van de natie moeten op het hoogste beleidsniveau worden besproken, aldus de bewindsman. Wij zullen moeten kijken naar wat men noemt de hernieuwbare energiebronnen, zoals afkomstig van zon, wind en water. We zullen daarom onderzoek en experimenten in die richting moeten intensiveren en dat tot een vast onderdeel maken van het beleid. Door de deskundigen is gepleit voor een spoedige oprichting van het energie-instituut. Het energievraagstuk is zo belangrijk, dat het instituut zich serieus moet buigen over de complexiteit van de materie. Er moet hard gewerkt worden om het instituut eindelijk van de grond te krijgen.-. Mededeling Dienst Watervoorziening (DWV) Na meer dan een maand water leveren aan de districten Commeweijne en Saramacca heeft het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen besloten enkele zaken wat duidelijker te maken. Het watervoorzieningsproject wordt uitgevoerd in opdracht van de regering van Suriname. De normale procedure van watervoorziening is dat men eerst op het kantoor van DWV aan de Watermolenstraat no.13 de nodige betalingen doet en dan rustig naar huis terugkeert om op levering te wachten. De kassabon, het betalingsbewijs, wordt door DWVopgestuurd naar het desbetreffend station in de woonplaats van degene die heeft betaald, waarna het station het water tot aan huis levert. Vanwege de aanhoudende droogte werd de vraag naar water groter en DWV besloot water GRATIS aan elke huishouding te leveren die, let wel, nog niet op het waterleidingnet is aangesloten. De voorziening van drinkwater is in october gestart in het district Commewijne en daarna in Saramacca. Belangrijke mededelingen: Het is gebleken dat ondanks de intensieve voorziening door watertrucks vele huishouden toch nog water ontberen. Dit kan gebeuren omdat op het moment dat de watertruck zich in uw buurt bevond u niet thuis was om aan te geven waar uw opslagtanks staan. In voorkomende gevallen kunt u altijd nog bellen naar de informatiecentra ondergebracht op het districts-commissariaat in uw district of het hoofdkantoor. In het vakje onderaan dit bericht zijn de nummers vermeld. Indien de watertruck zich in uw buurt bevindt en u op dat moment wel genoeg drinkwater hebt...geen nood. Geef dan alvast door dat u de volgende keer wel levering wenst. Het personeel brengt de huishoudens in kaart en levert de volgende keer dan automatisch water... ook al bent u niet aanwezig. Het personeel op de watertrucks is te herkennen aan hun blauw T-shirt waarop het logo van de Dienst Watervoorziening is gedrukt. Let u daarop! Het is gebleken dat derden het water doorverkopen. Als die worden betrapt zullen sancties niet uitblijven. Degenen die hun water aankopen bij de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij doen dat natuurlijk op eigen risico. De Dienst Watervoorziening kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onkosten gemaakt bij aankoop bij en levering door de NV SWM. Het streven is erop gericht zolang de droogte aanhoudt, elk huishouden van drinkwater te voorzien. U wordt tijdig gemeld wanneer de normale procedures voor het betalen van uw water weer van start gaan.

4 Eerste ACP-EU banner opgehangen Om meer bekendheid te geven aan de te houden vergadering van de ACP-EU landen in november in Suriname, zullen op diverse locaties banners worden opgehangen. De eerste werd aan de voorgevel van De Nationale Assemblée bevestigd, onder het toeziend oog van DNA-voorzitter Jennifer Simons. De voorzitter van de commissie ter monitoring van de werkzaamheden in verband met de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in Suriname, Rabin Parmessar, was daar ook bij aanwezig. De voorbereidingen rondom de organisatie van de 30th Session of the ACP Parliamentary Assembly en de 24th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly verlopen volgens planning. Op 17 oktober is een aanvang gemaakt met het ophangen van banners op strategische plekken in en rondom de binnenstad van Paramaribo. Hiervoor is door De Nationale Assemblée (DNA) een evenementencollectief aangetrokken, dat dit doet in samenwerking met Roeli s Lighting & Decor. Een van de verantwoordelijkheden van het evenementencollectief is het coördineren van en toezien op dat banners en billboards op de Ministerie van Sporten Jeugdzaken Oproepbericht Hierbij worden alle NGO s en sleutelfiguren opgeroepen zich aan te melden voor het uitvoeren van fase 1 van het project landelijk identificeren en registreren van jongeren voor deelname aan projecten. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden op het secretariaat Nationale Jongeren Aangelegenheden Henck Arronstraat telefoon Voorlichting en Publiciteit Ministerie van Sport en Jeugdzaken MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat in de periode 29 oktober t/m 5 november 2012, de Mobiele Unit van de afdeling Identiteit in het distrikt Wanica zal zijn voor het maken van identiteitskaarten en wel op de navolgende lokaties: - Bureau voor Burgerzaken Lelydorp aan het Kofi Djompoplein. Op maandag 29 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Indira Gandhiweg aan de Indira Gandhiweg no 557. Op dinsdag 30 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Domburg aan de Sir Winston Churchillweg no 783. Op woensdag 31 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Houttuin aan Pelthoporumlaan no. 18. Op donderdag 1 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Koewarasan aan de Wayamoeweg no.106. Op vrijdag 2 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Santodorp aan de Nieuw Weergevondenweg no 349. Op maandag 5 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Gelieve met het navolgende rekening te houden. 1. Deze oproep is bestemd voor ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit 2. Voor de eerste aanmaak van uw IDkaart gelieve mede te nemen een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. 3. Indien Uw IDkaart is vervallen gelieve mede te nemen: een uittreksel uit het Bevolkingsregister en de vervallen IDkaart. 4. Indien u uw IDkaart hebt verloren gelieve mede te nemen: - een verklaring van verlies van uw IDkaart, afgegeven door de Distrikts- Commissaris van uw distrikt of een verklaring van de politie ingeval van diefstal; - een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje; een stortingsbewijs van srd 10,- gestort bij de kassa van uw bureau voor burgerzaken - een ander legitimatiebewijs t.w. het geldige paspoort of het rijbewijs of bij gebreke daarvan een ander legitimatiebewijs waarop uw foto staat. In geval geen van eerdergenoemde bewijzen kunnen worden overgelegd dient een persoon garant te staan voor uw identiteit. Die persoon moet in het bezit zijn van een geldige IDkaart en ingezetene zijn van Suriname. 5. Bij wijziging van persoonsgegevens op uw IDkaart gelieve mede te nemen de IDkaart, een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. Paramaribo, 22 oktober 2012 De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, J. S. Saharie Voor meer info.afd. Voorlichting CBB Tel of toest. 241 / 247 juiste plekken gehangen, c.q. geplaatst worden. De banner is vervaardigd op basis van de richtlijnen van de organisatie in Brussel en de monitoringcommissie in Suriname. Hij heeft een frisse kleur, straatwit ondersteund met een geel verloop. Links is het logo van de ACP gedrukt en aan de rechterkant de Surinaamse vlag. Het ligt in de bedoeling binnen een week alle banners en billboards te plaatsen. Zowel de voorzitter van DNA als die van de monitoringcommissie zijn positief gestemd over de organisatie van de komende vergadering en verwachten een goed verloop. De vergadering zal een spin off effect hebben voor ons land. Suriname maakt namelijk van de gelegenheid gebruik om zich aan het buitenland te presenteren. DNA voorzitter Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 20 september Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen, afdeling Expeditie alleen op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG van 8:00 tot 12:30 uur, met medenemen van hun I. D. kaart, en kwitantie van het Hypotheekkantoor (thans Bewaarder van het Management Instituut GLIS). Voorts wordt op U een beroep gedaan, zich persoonlijk aan te melden. Naam: Adres: D. No. ABDULHAK, Farchia A. Tourtonnelaan No CHOTKAN, Vikash R. Saramaccaweg Br RAMANAD, Mahinderkapoer Mahostraat No KROMOTAROENO, Bianca Sh. Nw. Charlesburg No DJAMIN, Sri D. S. Sidodadiweg Br KARIJOSEMITO, Hendrik S. Freonstraat No KASANDIMEDJO, Raoul Leiding 11 No SOEBEDAR, Pramilawatie A.A. Girdjasinghstr. No SABAJO, Andre L. Waterloostraat No KARMAN, Teko Soemboredjostr. No ARDJOSENTONO, Harriette S. Gneisstraat No ARDJOSENTONO, Soetarnie Lemmetjestraat No BEEKHUM, Chaitram Van Pettenpolder No HARRYSON, Kenneth F. Irsillastraat No CHIN ON, Gail L. Sh. Peterstraat No DEWANSINGH, Dajawantie Aboenawrokostraat No RAMPERSAD, Astrid Snijbonenstraat No HOFT, Marian L. Manjasteeeg No KAMTA, Setiesdjekumar James Wattstraat No GOEDSCHALK, Glenn J. Purperhartstraat No. 2B 1162 KALIDIEN, Rajinderpersad Flamingostraat No KALIDIEN, Asha Vestastraat No DEBISARUN, Selly R. Devisweg No SAHEBDIN, Ursula Larecoweg No CORINDE, Gregory W. Satijnhoutstraat No STICHTING REGIONALE GEZONDHEIDSDIENST 1264 FRASER, Fausto Acaciastraat No CHENG, Nian L. Maagdenstraat No ALGOE, Sharmila Alkmaar Binn.W2 PC No ISHAAK, Firdaus M.F. Sakasiristraat No CHEN, Xingzhuan Nw. Weergevondenweg No CADOGAN, Mariolien C. Emmastraat No OMMEN, Marcus B.D. Sakasiristraat No KING, Magda R. Commissaris Kondre 1614 ANAULI, Johanna Vredeslustweg 2 No MIKOEN, Franklin L. Rambaliweg No WIJNALDUM, Heinrich E. Granietstraat No LUGARD, Lalies J. Akrumstraat No DERBY, Lelitia E. Goedoe Goedoe Thijmstr. No MAHADEWSINGH, Stanley Melaphierstraat No HARPAL, Nohriedebie Rahemalweg No SANTOE, Richenel S. Posrenstraat No DE WIT, Cornelis H. Adroestraat No WOUTER, Randy G. Hans Holbeinstraat No SOMAI, Anupia Rahemalweg No VAN GENNIP, Clifton R. Agidastraat No BOLDEWIJN, Forbes L. Oeroewastraat No GANPAT, Maipath Hendrikstraat No KANDHAI, Gautamkoemar Ephraimzegen No MANGAL, Bhagwatie Bacovendam No ADEL, Patricia R.M. Warnerweg No MAHADEWSING, Reginderpersad Anamoestraat No SHAMLAL, Raadjkoemar Okrodam No DHANAI, Rajenderpersad Afistraat No D AZEVEDO, Jerrel M. Van Hattemweg No D AZEVEDO, Jerrel M. Van Hattemweg No ARDJOSENTONO, Marc S. Roekoenweg No KARSOPAWIRO, Giuilla S. Javaweg No MARSAN, Marsiano R. C. Kanastraat No SEWRATTAN, Mahindrasingh Helena Christinaweg No 426 A 2472 DOLA, David L. Damdonetong No WAKIDJO, Ramon P. Sluisweg No KANHAI, Ashnadebie Comm. Weythingweg No SEWBARAN, Niermala D.Sh. Jossiekreekweg No SANROCHMAN, Sandra D. Izaak Burnetstraat No RICKETS, Terence O. Washingtonstraat No KROMOWIDJOJO, Rubbie S. Saramaccaweg No NAGIE, Maureen Rosastraat No AMOKSI, Martina Tuberoosstraat No RAMSARAN, Widjaikoemar Comm. Weythingweg Br KARIJODIMEDJO, Misman H. Charolaislaan No PAHALWANKHAN, Henkie A. Tamanredjo Serie E No ROHMAT, Ngadinem Tamanredjo S-E No DNA voorzitter Jennifer Simons wordt geinterviewd terwijl de eerste banner boven de ingang van het parlementsgebouw wordt bevestigd. Simons doet een beroep op de samenleving om het land schoon te houden en MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling Overzicht behoefte leerkrachten GLO(binnenland) Schooljaar Bevoegdheid School OA HKL GLO 1/ III/ I Albina 2 Ampumatapu 1 1 (schoolleider) 2 1 Drietabbetje Godo 1 Goejaba 2 Lebi Doti 2 1 4( 1 schoolleider) Loka Loka 1(schoolleider) Manlobi 2 Mopiekondre 1 1 Bevoegdheid School OA HKL GLO 1/ III/ I Pikin Saron 1 Ricanaumofo 1 Santen 1 Witagron 1 1 Palumeu 1 Nog in te vullen vacatures VOJ (binnenland) Opm: De Functie-eisen zijn LO of MO-A Hoofdakte met bovengenoemde vakken als keuzevakken. VOJ Albina Nederlands (2) Engels (2) Aardrijkskunde (1) Wiskunde (1) VOJ Apoera Spaans (2) Lichamelijke opvoeding (1) LBGO Barron Wiskunde (1) Bouwkunde (1) Landbouw (1) Textiel (1) Hubertus Waaldijk Nederlands (1) Engels (1) Spaans (1) dit niet slechts wanneer de buitenlandse gasten er zijn, maar altijd. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING UNESCO Aschberg beurzen voor kunstenaars Deze oproep is bedoeld voor: schrijvers, muzikanten en visuele kunstenaars tussen jaar oud. Het overzicht van beschikbare beurzen voor 2013, is te vinden op de website: culture/aschberg. Ook zijn hier directe links met instituten en instructies met betrekking tot de aanvraag, te vinden. Nationale UNESCO Commissie Suriname: Telefoon: / LBGO Brokopondo Nederlands (1) Oriëntatie in de techniek (1) Mulo Brokopondo Biologie (1) Wiskunde (1) Lichamelijke opvoeding (1) VOJ Stoelmanseiland Nederlands (1) Engels (1) Spaans (1) Tekenen (1) Oriëntatie in de techniek(1) Geschiedenis (1) Aardrijkskunde(1) Afd. Informatie & Communicatie Minov

5 RO personeel krijgt training in aanbestedingen Goede kennis van de aanbestedingsprocedure, juridische en technische deskundigheid zijn noodzakelijke uitgangspunten voor de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. In de praktijk is het echter zo dat het personeel niet altijd over de nodige kennis, inzicht en ervaring beschikt. Het is daarom van eminent belang dat de medewerkers regelmatig opgeleid of bijgeschoold dienen te worden, teneinde de uitvoeringscapaciteit binnen het ministerie te vergroten. Dit is dan de voornaamste redenen waarom het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft besloten deze training aan de medewerkers te doen verzorgen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft mr. Henrie Blinker van Sunecon Procurement & Contracting unit aangetrokken voor het verzorgen van de training in aanbestedingen. De training is bestemd voor het personeel dat direct of indirect betrokken is bij de aanbestedingen en ging op 18 oktober van start. Aanbesteden is het aan een (externe) onderneming uitbesteden van een opdracht door een overheidsinstantie, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen of offertes van de deelnemende ondernemers. Kort gezegd, aanbesteden is het zoeken naar onder andere aannemers, leveranciers voor het leveren van diensten aan de overheid. Het doel van de training is functionarissen op het ministerie van RO, die betrokkenheid hebben met de technische werken en diensten, in een aantal sessies te trainen en te begeleiden in de regels en procedures voor het aanbesteden van werken en diensten. Het trainen van de medewerkers van het MINISTERIE VAN Defensie Volg eerst een basis en daarna een gespecialiseerde officiersopleiding in de Verenigde Staten van Amerika in het jaar De Surinaamse overheid biedt in samenwerking met de defensieorganisatie van bovenstaand land de mogelijkheid aan Surinaamse staatsburgers om een opleiding tot officier (vier-tien maanden) te volgen op de United States Army Maneuver Centre of Excellence in Fort Benning, Georgia, USA (199th Infantry Brigade). Vereisten: 1. Bezitter van de Surinaamse nationaliteit. 2. Bezitter van een Bachelor titel. 3. Leeftijdsklasse jaar. 4. Een goede fysieke conditie. 5. In dienst treden van het Ministerie van Defensie. 6. Bereid zijn voor de duur van de studie in het buitenland te verblijven. 7. Bereid zijn het Ministerie van Defensie na succesvolle afronding van de studie, minimaal één jaar te dienen. Voorselectie Na aanmelding zal aan een voorselectie plaatsvinden tot een totaal van 10(tien) kandidaten. Eindselectie Aan de hand van de uitslagen van de diverse testen worden 5(vijf) kandidaten toegalaten tot de Officer Candidate School. Bij het met succes doorlopen van de Officer Candidate School, 3(drie) maanden, worden de geslaagden bevorderd tot tweede luitenant en hierna zullen zij in de gelegenheid worden gesteld om de Infantry Basic Officer Leadership Course (IBOLC), 4(vier) maanden, te volgen. Voor nadere informatie en het afhalen van belangstellingsformulieren bent u van tot uur terecht op het Ministerie van Defensie, afdeling Vorming en Opleiding aan de Kwattaweg # 29. Contactpersonen zijn eerste luitenant Leon Klaverweide, BSc (Hoofd Bureau Vorming en Opleiding) en tweede luitenant Iwan Kromoredjo (Stafmedewerker Bureau Vorming en Opleiding), te bereiken op de telefoonnummers en Het afhalen van formulieren kan plaatsvinden vanaf 11 oktober De einddatum voor het indienen van de ingevulde formulieren bij bovengenoemde functionarissen is gesteld op 29 oktober De Directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA ministerie van Regionale Ontwikkeling in het houden van aanbestedingen zal de vakbekwaam - en deskundigheid vergroten op dit gebied. Alle technische, juridische en financiële kennis om een aanbesteding uit te voeren zal Ministerie van Defensie Sollicitatieoproep de participanten worden bijgebracht. Het aanbestedingstraject zal daardoor beter, objectiever, transparanter en sneller worden uitgevoerd. De training duurt van 18 oktober tot en met 13 november. Aan het eind van dit trainingstraject zal het ministerie beschikken over vijftien getrainde medewerkers die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van aanbestedingen. De bedoeling is dat ook medewerkers op de districts-commissariaten worden getraind.-. Het Nationeel Leger is een constitutioneel instituut dat belast is met de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie en met de uitvoering van bijzondere taken. Het Nationaal Leger zet zich met alle ten dienst staande materiéle en niet materiéle voorzieningen in om de opgedragen taken deugdelijk te vervullen.wilt u een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de taken van het Nationaal Leger dan kunt u solliciteren naar een betrekking bij de marine, de luchtmacht of de technische dienst. Geïnteresseerden zullen opgeleid worden om te kunnen dienen in één der functies in de categorie: officier, onderofficier en of manschap. OFFICIERSFUNCTIES 1. Gezagvoerder 2. Officier machinist 3. Hoofd communicatie officier ONDEROFFICIERSFUNCTIES 1. Nautisch onderofficier 2. Gezagvoerder rivier patrouille 3. Sergeant machinist MANSCHAPPENFUNCTIES 1. Kok 2. Hofmeester 3. Matroos 4. Radio Telegraaf ( RTGF) 5. Gewondenverzorger OFFICIERSFUNCTIES 1. Maintenance technician 2. Officier bedrijfsveiligheid 3. Officier opleidingen en operatien 4. Officier inlichtingen 1. Marine Toelatingseisen voor de officiersopleiding VWO-diploma (S- pakket) of HAVO-diploma (R- pakket) of Natin/AMTO-diploma richting Werktuigbouwkunde Toelatingseisen voor de onderofficiersopleiding MULO B-diploma LTS-diploma(electrotechniek/ werktuigbouwkunde) LBGO-niveau Toelatingseisen voor de manschappenopleiding 2. Luchtmacht Toelatingseisen voor de officiersopleiding VWO-diploma (S- pakket) of HAVO-diploma (R- pakket) of Natin/AMTO-diploma richting Werktuigbouwkunde VWO-of HAVO-diploma 3. Landmacht/ Technische Dienst MANSCHAPPENFUNCTIES Toelatingseisen voor de manschappenopleiding 1. Onderhoudsmonteur 2. Draaier 3. Monteur 4. Lasser 5. Plaatwerker 6. Spuiter 7. Hulp- admeur LBGO/LTS-niveau LBGO-AE stream Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 24 oktober 2012 een sollicitatiebrief met bijbehorend Curriculum Vitae op te sturen naar het secretariaat van de Onderdirecteur Personeel en Algemeen van het Ministerie van Defensie, mr.d.r.k Veira MA. De Directeur van Defensie Mr. J. Achong MPA MINISTERIE VAN Financien De directeur der Belastingen maakt het volgende bekend: De nieuwe accijnscode voor sigaretten is 734 SR Deze nieuwe code zal ingaan op 1 september 2012 en is geldig tot 31 december Accijnscode 580 SR is hiermee komen te vervallen. Sigaretten die niet voorzien zijn van de nieuwe accijnscode zullen onherroepelijk in beslag worden genomen. Gelieve hiermede rekening te willen houden. Paramaribo, 3 september 2012 De directeur der Belastingen, w.g. Mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Tel.(597) Fax.(597) Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Nickerianen opgelet! De Stichting Productieve Werk Eenheden start begin november 2012 in Nickerie wederom met de volgende trainingen: Begroting en Budgettering 11 klokuren / Srd 450,- Gesprekstechnieken 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Financieel Management 20 klokuren / Srd 600,- (all in) Vergadertechnieken 11 klokuren / 450,- (all in) Personeelsmanagement 20 klokuren / Srd 600,-(all in) Bedrijfsmanagement 20 klokuren / Srd 600,- (all in) Voorraad- en magazijnbeheer 20 klokuren / Srd 600,- Gesprekstechnieken v. HRM en PZ functionarissen 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Administratieve Organisatie en Interne Controle 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Klantvriendelijkheid 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Sociale vaardigheden en beroepshouding 14 klokuren / Srd 500,- (all in) Informatie & registratie: Hr. Eersteling / (Nickerie) Hr. Ketwaru t. 26 / (Par bo) Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2 e trainingbetaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque (aan toonder) Vereiste opleiding: minimaal MULO of gelijkwaardig.

6 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Sofietje, heb je van het dwaze plan gehoord om over te stappen op modo leren onderwijssysteem? Waar moet het naar toe als wij bij alles dat wij doen de laatste mode moeten volgen en wij uiteindelijk slechts slaven worden van onze mode-gekke omgeving? Ik ben niet tegen mode en al helemaal niet tegen leren, maar modo leren? Sofie: Filo, je hebt jouw hoofd om een pet opte zetten en jouw oren om in te peuteren of oorringen te dragen want je hebt weer eens de klok horen luiden terwijl je niet weet waar de klepel hangt. Het begrip is modulair onderwijs en de bedoeling is dat lanti de ambtenaren modulair, dat wil zeggen per module, gaat scholen dus daardoor de hele ambtenarij op een hoger niveau brengt en een betere performance levert. Filo: Goed dat ik dat met jouw bespreek want mensen en vooral mijn eigen zogenaamde vrienden zouden me uitlachen om mijn grote, bemoeizuchte, domme mond; maar gelukkig ben jij Sofietje er om mij voor dat soort rampen te behoeden. Eigenlijk school jij mij ook modulair, zo heet dat toch? Per bok-module brengt Sofie mij the latest bij, je bent goed hoor, dankjewel mi gudu ook voor die bok, ik zoek wel een geitje voor hem, dan hebben wij strak kleine geitjes en dat is geen kleinigheid want zij maken een heleboel kleine dropjes. Sofie: Filo, iedereen is goed, sommigen zijn geváárlijk goed, weer anderen zijn góed gevaarlijk, sommigen daarentegen zijn geschift want zij beweren dat van anderen. Wij moeten het stigma stoppen op geestelijke aandoeningen. Life is not fair, but life is great, laat dat ook zo zijn voor jouw vrienden en relaties met een geestelijke aandoening, doe gewoon dan doe je gek genoeg. Filo: Sofie, mi yere dat er een Energie Instituut komt om ons volk best een beetje energieker te maken. Wij moeten veel meer bewegen en onze zaken ook beter in orde maken zoals de vervaldatum van je ID kaart in de gaten houden en daardoor je eigen vervaldatum verlengen. ID kaart verloren betekent sowieso dat je elk ogenblik kunt dood gaan en dat is nog maar het begin van de ellende want noch bij de hemelpoort nog bij de hel zal je jouw identiteit kunnen bewijzen en dat is een hel op zich. Sofie: Sommige mensen die ik ken, gaan zelfs doodziek fanatiek toch naar het werk omdat zij denken dat hun huisadres bij de Dood bekend is. Zelfs na het werk op weg naar huis trotseren zij de sigarettenrook van borrelende vrienden bij omu op de hoek totdat zij wanneer weer kerngezond wel spijbelen. Filo: Dat is niet erg, het werk zal er altijd zijn, na a skin nomo e gwe. Thuis heb je altijd wel iets te doen zoals de was. Dat kan volgens de zuinigmet-water-filosofie van milieuvoorlichters veel milieuvriendelijker door wassen en baden met de hele familie op het grasveld of gewoon baka dyari onder goedkeurend oog van de buren. Sofie: Laten die voorlichters beginnen zelf het zuinig met water voorbeeld te geven. Kleinekinderen-wasjes en grote-mensjes-wasjes-show op het grasveld voor- of achter op het erf; hun collega-voorlichters moeten solidair zijn en spontaan meedoen. Maar uiteindelijk Filo, zeg ik samen met onze Poppe in haar laatste hit: ra ta ta tata-a-a, yere a taki bakaaaa, hitsjeeee! MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling De bestaande ETS, ONS, EBO (ETO en ENO) zijn per 01 oktober 2012 omgevormd tot LBO-A scholen. Deze scholen schrijven twee nieuwe leerjaren in, namelijk: - Het voorbereidingsjaar (leerlingen die zijn blijvenzitten in de vijfde klas van GLO en 15 jaar of ouder zijn) - Het eerste leerjaar LBO-1A (leerlingen die niet zijn geslaagd, met een getuigschrift en 15 jaar of ouder zijn) De onderstaande scholen schrijven leerlingen in voor het LBO-A: - ETS J. Lachmanstraat tel ETO-Duisburg tel ETO-Hannaslust tel ENO-Beekhuizen tel ETS-Nickerie tel Ramjaneeschool-Nickerie tel. - Tata Colin Coronie tel HJ de Vries school Saramacca tel Barronschool Moengo tel EBO-Paranam (G.A. Kortschool) tel. - Sypesteynschool Paramaribo Noord tel EBO-Meerzorg tel VOJ Apoera tel. - St Magarethaschool Paramaribo Noord tel LA Simonschool Paramaribo Zuid tel N. Oedayraisingh Varma Paramaribo Noord tel E.H. Cabell Wanica tel Voor meer informatie: BNO Kantoor: / adres: Informatie & Communicatie MINOV Saamaka en Pamaka volken bereiken In november 2007 werd de Staat Suriname veroordeeld door het Inter-Amerikaans Hof, voor het schenden van de rechten van de stam der Saramaccaners op hun grondgebied. Dit staat ook wel bekend als het Saamakavonnis. De Surinaamse overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vonnis. In dit vonnis is onder andere opgenomen dat het grondgebied van de stam der Saramaccaners gedemarkeerd moet worden en dat de grenzen met de omliggende stammen duidelijk vastgesteld dienen te worden, zonder daarbij andere tribale en inheemse gemeenschappen te benadelen. Avondtrainingen: Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft op voorstel van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG) het consultant bedrijf NARENA aangetrokken om een conceptkaart te maken van het Saramaccaans grondgebied. Gekoppeld hieraan worden consultatiebezoeken afgelegd aan de naburige stammen van de Saramaccaners ter verifiëring van de aangegeven grenzen op de conceptkaart. In dit kader heeft een delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Saramac- 1. Organisatie & Management (MBO niveau) Srd 175, - (de hele training) 2. Basis Koeltechniek Srd 921,25 (de hele training) 3. Gevorderde Koe ltechniek Srd (de hele training) 4. Gevorderde Electronica Srd 670, - (de hele training) 5. Electro Huisinstallatie Srd 670, - (de hele training) 6. Lassen Srd (de hele training) 7. Kraamverzorgende Srd 200,- (per maand) 8. Computer Hardware Srd 603, - ( de hele training) 9. Textiele Werkvormen Srd 300,- (de hele training) 10. Kr achtinstallatie Srd 1507,50 (de hele training) 11. Kapper Srd 250, - ( per maand) 12. Mani Pedicure Srd 150, - ( per maand) 13. Ass. Schoonheidspecialist Srd 250, - ( per maand) 14. Gawasa Srd 586,25 (de hele training) 15. Ass. Crecheleidster Srd 250, - ( per maand) 16. VCA (Basis Veiligheid / Veiligheid Checklis t Aanemers ) Srd 150, -(de hele training) - Tak Motoren reparatie S rd 250, - (de hele training) 17. Twee Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: Vereisten voor de dagtrainingen: 1. Machinale Houtbewerking - Een geboorte uittreksel 2. Machine Bankwerken - 3 pasfoto s 3. Stratenmaken - Kopieen vanschoolbescheiden 4. Schilderen (originele stukken overleggen) - Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Vereisten voor de avondtrainingen: - Een geboorte uittreksel - Kopieen van schoolbescheiden(originele stukken overleggen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.30u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: grens akkoord caanse gezagsdragers en het ministerie van Regionale Ontwikkeling, op zondag 14 oktober 2012 een krutu (vergadering) belegd in het Paramaccaans gebied te Langatabbetje. Na enige discussie, ging de stam der Paramaccaners akkoord met de grenslijn tussen hun landgebruik en het Saamakavolk. Dit met het tekenen van een document waarin is vastgelegd dat de Paramaccaners met de vastgestelde grens op de kaart akkoord gaan. Het document is namens het Pamakavolk getekend door de kapiteins Franklin Javinde en Amautan, terwijl voor het Saamakavolk hoofdkapitein Wanze, die tevens voorzitter is van de Vereniging van Saramaccaanse gezagsdragers, tekende. Deze bijzondere ontmoeting werd bijgewoond door prominente gezagsdragers en notabelen van de stam der Paramaccaners en de Saramaccaners. De aanwezige notabelen en gezagsdragers van het Paamakavolk konden zich terugvinden in de wijze waarop de grenslijn is vastgesteld. De grenslijn is volgens natuurlijke grenzen vastgelegd zoals waterscheidingen, bergen en kreken. Tijdens de krutu heeft de Paramacaanse gemeenschap gevraagd dat van hun gebied ook een kaart wordt gemaakt. Eerder heeft de VSG een dergelijke overeenkomst, betreffende het Saramaccaans gebied, getekend met de stam der Matuariërs. Er moet nog een bezoek worden gebracht aan de stam der Aucaners en de Inheemsen in het zuiden.-. MINISTERIE VAN Defensie Op het Ministerie van Defensie bestaat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een: Apotheker Vereisten: - Bevoegd zijn tot het uitoefenen van de Artsenijbereidkunst in Suriname - Tenminste 1 (een) jaar in een soortgelijke functie te hebben gediend. Apothekersassistent Vereisten: - MBO-niveau Apothekersassistent - Tenminste 1 (een) jaar in een soortgelijke functie te hebben gediend. Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om van 18 oktober tot en met 22 november 2012 een sollicitatiebrief met bijbehorende curriculum vitae op te sturen naar het secretariaat van de directeur van Defensie aan de Kwattaweg no. 29. De directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA MINISTERIE VAN Defensie Het Ministerie van Defensie biedt de mogelijkheid aan Surinaamse staatsburgers om een officiersopleiding te volgen bij onderstaande militaire instituten: Instituut: Academia Militar Agulhas Negras (AMAN) in Brazilië Studieduur vijf jaar Vereisten: - In het bezit zijn van een VWO-diploma - Leeftijd jaar Instituut: USA Army Maneuver Centre of Excellence (Officer Candidate School) Studieduur vijf jaar Vereisten: - Afgeronde Universitaire opleiding, HBOopleiding of daaraan gelijkgesteld - Leeftijd jaar Meld je aan van 20 oktober tot 16 november 2012 op de afdeling Vorming en Opleiding op het Ministerie van Defensie aan de Kwattaweg no. 29 van 08.00u 14.00u of bel voor meer informatie op het telefoonnummer / De directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA Ondertekening van de overeenkomst door de kapiteins Javinde, Amautan en Wanze.

7 Modulair onderwijssysteem voor ambtenarenopleiding MINISTERIE VAN Financien VRIJSTELLING VAN INVOERRECHT bij de invoer van investeringsgoederen De overheid zal op basis van haar verantwoordelijkheid naar de samenleving toe, steeds haar dienstverlening verbeteren. Een facet daarvan is het verzorgen van trainingen en opleidingen aan de ambtenaren. Echter moeten wat aanpassingen doorgevoerd worden op het stuk van het onderwijssysteem. In het cursusjaar wordt het roer omgegooid naar een modelair onderwijssysteem. Dit systeem houdt in dat de leerprogramma s per trimester worden samengesteld met structurele betrokkenheid van de primaire stakeholders, de ministeries en de ambtenaren vakbonden. Het betekent ook dat de trainingen nu beter op maat gesneden zijn en voorzien in de bestaande behoefte. Afgelopen week hield het ministerie van Binnenlandse Zaken een tweedaagse workshop met functionarissen van de diverse departementen belast met personeelszaken en Human Resource Management (HRM). Met als thema Need Assessment Opleiding, Vorming en Training in het kader van het Beleidsplan opleidingen hebben de functionarissen over een aantal zaken gediscussieerd. Beleidsmatig is het ministerie van Binnenlandse Zaken mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het overheidsapparaat, waardoor het functioneel bijdraagt aan de principes van goed bestuur, effectiviteit en efficientie. De Onderdirecteur Personeelsbeleid van Binnenlandse Zaken, Earl Tokarijo, gaf tijdens de bijeenkomst in het Marriot Hotel aan, dat de Need Assessment dient om de opleidingen en trainingen dichter bij de ambtenaren in de districten te brengen en dus ook te kijken naar mogelijkheden om de opleidingen te deconcentreren. Beleidsplan Opleidingen Functionarissen van de diverse ministeries tijdens de tweedaagse workshop Need Assessment Opleiding, Vorming en Training in het kader van het Beleidsplan Opleidingen In het Ontwikkelingsplan (OP) is aangegeven dat met betrekking tot de rationalisatie van het ambtenarenapparaat een keuze zal worden gemaakt voor het huidige overheidssysteem met tijdelijke functionele aanpassing hiervan. We dienen te beseffen dat het proces binnen het overheidsapparaat dynamisch is en daarom, mede op basis van veranderingen binnen de maatschappij en wijziging van inzichten, continu aan aanpassingen onderhevig is, aldus Tokarijo. Het OP geeft ook aan dat er voor de omvorming van het apparaat een duidelijke doelformulering voor onder meer de bestaande ministeries en hun diensten noodzakelijk is. Daarnaast zullen essentiele functies per ministerie of per andere eenheid geïnventariseerd moeten worden om daarmee een kaderfunctiezuil per ministerie of eenheid te vormen. Met de implementatie van nieuwe structuren en het functioneel maken van het overheidsapparaat zal deze getransformeerd worden in een dat resultaatgericht is en tegelijkertijd een katalyserende werking heeft op de ontwikkeling van Suriname. De focus wordt gelegd op verhoging van de performance van de totale overheid en reductie van de kosten van het apparaat en respectieve operaties. Met de tweedaagse workshop is een aanzet gegeven voor het opstellen van een beleidsplan Opleidingen mede ter verwezenlijking van de Nieuwe Overheid.-. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 1 oktober Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 9 november 2012 zal vervallen. La D nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 2155 PETRES, Yvonne Javastraat No VOORBURG, Henny E.Kaolanstraat No. 83 SRD. 25, JULEN, Glenn O. Parkweg No. 4 SRD. 15, GOENAI, Primdath Leiding 21 No. 18 SRD. 20, STICHTING SUPERO Wolframstraat perceel No RODRIQUEZ, Renold C. Henry Fernandesweg No. 193 SRD. 70, MAHABIER, Dhiredj Corantijnpolder Serie A No. 60 SRD. 60, MAHADEW, Chittrawatie Santosoweg No. 0 SRD. 20, Stg. MOEKMOEDSHEK SHAHANSHAH SRD. 25, BOUGUENON, Ramon E. Sir Winston Churchillweg Br SRD. 20, MOELIOREDJO, Rinia Dj. Nieuwe Domineestraat No. 8 SRD. 20, HANOEMAN, Gopal Van Pettenpolder No. 451 SRD. 20, SUSSENBACH, Norine I. Lolastraat No. 3 SRD. 35, KODAN, Suradj Van Drimmelenpolder S-B No. 43 SRD. 25, MAHADEW, Chanderwatie Leiding 10 No. 19 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad DoekhiewegWest No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Lalitawatie Henri Fernandesweg No. 403 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad Doekhieweg West No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Sieuwbhagwatie Kankongweg No. 30 SRD. 25, JARBANDHAN, Kamlawatie Soekramsinghstraat No. 31 SRD. 25, HARDIEN, Rajenderkumar Groenhartstraat West No. 142 SRD. 30, BHOLASINGH, Krisnadat X weg No. 20 SRD. 20, AMATSARI, Leginem Djojospepartoweg No. 242 SRD. 35, RIJN, Christiaan Onoribolaan No. 78 SRD. 20, PAWIROWIJONO, Ronald S. Kampong Ketjilweg No. 81 SRD. 30, KARIJODIKROMO, Eddy Zwampweg No. 169 SRD CHEDI, Vikaskoemar Sidoredjoweg No. 25 SRD. 70, KASBI, Ponirin Bolletriehe No. 20 SRD. 75, KASBI, Marlene Bolletriehe No. 20B SRD. 35,-- MINISTERIE VAN Openbare Werken BESCHIKKINGEN, TRANSPORTEN : EYKEN, Imelda J.M. Grapefruitstraat No REDJOPAWIRO, Freddy S. Loorstraat No RODIWONGSO, Soekiem Saffierstraat No WU, Ruiyu VanSommilsdijckstraat No HERFST, Ria M. Abonestraat No RAGHOEBAR, Jaswantkoemar Putroweg No PINAS, Rachel F. Awaradam No BANG A FOE, Purnel R. Djindjamakastraat No ARRIAS, Perry H. Kromanti Kodjostraat No BRUINING, Audrey L. De Nieuwe Grondweg No KERTOPERMONO, Juan W. Gideonlaan No SPORKSLEDE, Raymond D. Maripalaan No KROMOWIDJOJO, Frederik S. Pandit Tilakdharieweg No MORMON, Sherida P. Maripalaan No GROENEWOUD, Clarence M. Ijzerhartstraat No CHAITSING, Nirmaladebie Tout Lui Fautkanaal links No VAN LEEUWAARDE, Ray C. Orionstraat No TSENG CHING LIEN, Kie L. Dinalaan No ALIMOESTAR, Kenscky A. Guaranistraat No JODIWONGSO, Monique C. Dobrustraat No JONES, Hilary E. Altagraciastraat No PLET, Orfeo J. Hortwin Cyrusstraat No ROOS, Armando J. Draibatrastraat No BRUYNE, Carol-Ann Ming Doelmanstraat No ZHANG, Bian Tweede Rijweg No ZEEFUIK, Meryll B. Jacobstraat No BAUW, Clarence W. Kashmirstraat No TJOK, Tsie Jien L. Kanastraat No RAMPERSAD, Romeo K. Van Idsingastraat No CHELIUS, Nancy P. Krapestraat No Middels deze maakt de directeur der Belastingen het volgende bekend: Met ingang van 15 september 2012 gelden de volgende voorwaarden bij de verlening van vrijstelling van rechten bij invoer bij de invoer van investeringsgoederen. Ingevolge artikel 39 lid 1 f van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 79) en de Beschikking van de minister van Financiën d.d. 21 augustus 2012 La.F.no. 6771, kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling (90 %) van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen. Overeenkomstig artikel 67 van het Decreet Mijnbouw (S.B no. 28) wordt vrijstelling verleend van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen door bedrijven in de mijnbouwsector. Conform artikel 16 van de Wet Omzetbelasting (S.B no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 114) wordt ook vrijstelling van omzetbelasting verleend bij de invoer van bovenvermelde goederen. Verder wordt ook een gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht verleend op grond van de Wet op het Statistiekrecht (S.B no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28). Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan: goederen waarover kan worden afgeschreven conform artikel 10, lid 2 van de Wet Inkomstenbelasting 1922, met uitzondering van personenvoertuigen, vrachtwagens met een laadvermogen van niet meer dan kg, kantoorgebouwen, goederen voor het opzetten van kantoorgebouwen en inrichtingsgoederen (met uitzondering van hotels). Vrijstelling wordt verleend indien een bedrijfsmiddel een waarde heeft van minimaal US$ 5.000,-, goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,- en goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,-. Voor kleine ondernemers wordt vrijstelling verleend bij de invoer van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 1.000,-, bij de invoer van goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen met een minimale waarde van US$ 500,- en bij de invoer van goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 500,-. Onder kleine ondernemingen wordt verstaan: ondernemingen waar minder dan 25 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet op jaarbasis niet meer dan SRD ,- bedraagt. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van invoerrecht dienen de volgende documenten te worden overgelegd: - een verzoekschrift gericht aan de minister van Financiën aan de Tamarindelaan no. 3; - een geldige vergunning in geval van vergunningsplichtige bedrijfsactiviteiten; - een verklaring van registratie van de Inspectie der Directe Belastingen; - een verklaring van geen bezwaar van de Inspectie der Directe Belastingen; - een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in geval van registratieplicht; - de facturen of offertes van de leverancier in het buitenland van de in te voeren bedrijfsmiddelen, waarop de invoerwaarde staat vermeld; - een juist en volledig ingevuld model investeringsformulier. Het verzoekschrift dient ten minste 3 (drie) weken voor invoer van de bedrijfsmiddelen, te worden ingediend. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Fiscale Zaken Indirecte Belastingen. Telefoonnummers / toestelnummers 240, 234, 247 en adres: De directeur der Belastingen w.g. Mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Telefoon (597) / Telefax (597)

8 Grote belangstelling voor bouw nieuwe BvB s Zeventien aannemers hebben belangstelling getoond voor de bouw van drie nieuwe Bureaus voor Burgerzaken (BvB s). Zij waren aanwezig bij de plaatselijke aanwijzing op 16 oktober. De nieuwe BvB s komen op Atjoni, Klaaskreek en Brownsweg. In het jaarplan van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is de bouw van elf nieuwe Bureaus voor Burgerzaken opgenomen. De aanbesteding voor nieuwe gebouwen in Coronie en Brokopondo is al achter de rug. Binnenkort worden hiervoor de contracten met de aannemers getekend. De toewijzing voor de bouw van de BvB s te Atjoni, Klaaskreek en Brownsweg vindt op 31 oktober plaats. Met de bouw van nieuwe BvB s wil het CBB haar imago en dienstverlening verbeteren en voorzien in adequate behuizing voor publiek en personeel. Dit besluit is een stap in de goede richting om te komen tot uniforme gebouwen en MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ Aan alle importeurs van bestrijdingsmiddelen in Suriname Verboden pesticiden in Suriname Hierbij brengt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het volgende opnieuw onder aandacht van alle importeurs van bestrijdingsmiddelen: 1. In de wet Goederenverkeer (1999 en 2003) en de bij behorende negatieve lijst is de import van alle chemicaliën op de negatieve lijst van de FAO verboden. Volgens de wijziging van de wet bestrijdingsmiddelen (S.B. no 18, feb. 2005) is het in voorraad hebben, de verkoop en het gebruik niet toegestaan van de volgende middelen: 2,4,5-T Aldrin Binapacryl Captafol Chloordaan Chlordimeform Chlorobenzilate DDT Dieldrin Dinitro-orthocresol = DNOC Dinoseb 1,2-dibromoethane = EDB Ethylene dichloride Ethylene oxide Fluoroacetamide HCH Heptachlor Hexachlorobenzene Lindane Mercury compounds Monocrotophos Parathion Toxaphene Combination of benomyl < 7%; carbofuran < 10%; thiram < 15%. Methamidophos < 60% PCP Phosphamidon Methyl-parathion Tributyltin verbindingen Alachlor (october 2011) Aldicarb (october 2011) Endosulfan (october 2011) 2. Op grond van de Wet Goederenverkeer en de bijbehorende Negatieve lijst, als onderdeel van activiteiten vallende onder de Montreal Conventie (Ozon depleting substances) is ook het middel Methyl bromide verboden om in voorraad te hebben, te verkopen en te gebruiken. 3. Ingevolge het Staatsbesluit van 16 april 2012 is de import, verkoop, opslag en het gebruik van de volgende middelen stopgezet: Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij doet een dringend beroep op alle belanghebbenden zich aan de wettelijke regels te houden. Bij overtreding hiervan zullen pasende maatregelen getroffen worden. Voor meer informatie: verboden-pesticiden-suriname.aspx G.A. Breinburg, M.Sc. Directeur identieke dienstverlening over het hele land. Medewerkers en bezoekers hebben recht op een prettige omgeving met goede faciliteiten, zegt CBB directeur John Saharie. Hij hoopt dat dit jaar al kan worden gestart met de bouw van de nieuwe gebouwen. De bouwwerkzaamheden zullen ruim zes maanden in beslag nemen. De grootte van de te bouwen Bureaus is afhankelijk van het aantal inwoners in het gebied. De Bureaus te Atjoni, Klaaskreek en Brownsweg zullen niet veel van elkaar verschillen en krijgen elk twee loketten, een kassa en een trouwzaal. Het Ministerie van Openbare Werken houdt volgende maand wederom drie aanbestedingen voor de bouw van nieuwe BvB s in Tijgerkreek, Santodorp en Nieuw Amsterdam. Als alles volgens plan verloopt, kan het CBB volgend jaar de nieuwe BvB s betrekken. Het CBB telt landelijk42 BvB s. Deze zijn, met uitzondering van de Bureaus in het binnenland, via internet met elkaar gekoppeld aan het Bevolkingsadministratie Systeem Suriname (BasS). De Bureaus in het binnenland zullen na de testfase ook worden aangesloten op het BasS systeem.-. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Oproep bestemd voor ambtenaren De Dienst der Ardbeidsbemiddeling is een werkarm van het Ministerie van ATM, die o.a. belast is met het maken van een koppeling tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. De dienst heeft momenteel op de sectie Directe Bemiddeling, plaatsingsmogelijkheid voor 4 (vier) senior bemiddelingsconsulenten. Hoofdtaken: - Registreren van werkzoekenden; - Vacatures werven bij bedrijven. - Registreren van vacatures; - Bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden; - Intakegesprekken voeren met de werkzoekenden; - Verrichten van pre-selectie van kandidaten voor functievervulling; - Zorgdragen voor de begeleiding van geregistreerde werkzoekenden; - Administratief afwerken van gegevens van werkzoekenden en vacatures; - Zorgdragen voor het up to date houden van het werkbestand; Functievereisten: - Minimaal MBO opleiding - Kennis van MS Office software programma s - Minimaal 2 jaar werkervaring Overige vereisten: - Bereid zijn om te participeren aan activiteiten buiten de reguliere werktijd - Stressbestendig zijn - Flexibele werkhouding - Klantvriendelijk zijn Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief en Curriculum Vitae richten aan de directeur van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, dhr. mr. S. Relyveld. Wagenwegstraat 20b Let wel: Deze oproep is uitsluitend bestemd voor personen die reeds in overheidsdienst zijn. Vertegenwoordigers van het CBB, het ministerie van Openbare Werken en de geïnteresseerde aannemers tijdens de plaatselijke toewijzing voor de bouw van drie nieuwe BvB s. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 1 oktober Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen, afdeling Expeditie alleen op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG van 8:00 tot 12:30 uur, met medenemen van hun I. D. kaart, en kwitantie van het Hypotheekkantoor (thans Bewaarder van het Management Instituut GLIS). Voorts wordt op U een beroep gedaan, zich persoonlijk aan te melden. Naam: adres: D. No. BHAGOLA, Ejouz R. Christophel Kerstenstraat No. 31A 106 FERDINAND, John F. D. Walabastraat No JABBAR, Satcha Sh. Koenawaroelaan No COLLI, Cheryl M. Ganimetstraat No WOLF, Angelique C. Picassostraat No VEUX, Jeannine M. Saffierstraat No TILAKDHARIE, Pran A. Prinsessestraat No BISESSER, Agnes Tj. Kwattaweg No DOEST, Joyce I. Mopestraat No SCHATTEVO, Naomi, I. Koprofowroestraat No DE BIES, Marina J. Surinamestraat No CHIN-KON-LOI, Stefanie D. Prinsessestraat No GERLING, Steve M. Guaranistraat no GOERDIAL, Gaitrie Doekhieweg-West No HARDWARSING, Soebhas Mopentiboweg No KOENDJBIHARIE, Desmond R. Van Brussellaan No KHODABAKS, Guillamo D. U. Powisistraat No NERAL, Monique L. Colerusstraat No ROBERTS, Gerold H. Koemakalaan No ZINHAGEL, Patrick R. Coeroenistraat No HARDJOPAWIRO, Claudette S. Putroweg No HALFHIDE, Bernhard A. Laan van Louiseshof No NREMOREDJO, Hendry S. Sidoredjoweg No ROZEN, Bryan H.L. Weegschallweg No SORDAM, Henny Koolstofstraat No MANGRE, Meta M.R. R. Koemapariweg No MARTIN, Lea E.C. Annaszorgweg No VERWEY, Gassie E. Nieuw Weergevondenweg No BHAGELOE, Dewaanand Warakoeweg No REDJOPAWIRO, Donovan Dj. Javanicalaan No HIERALAL, Sambiharie Maureenlaan No KARTOKARIO, Stanley A.E. S. Dobrustraat No SHERALI, Shamshadali Santo Polderweg No EZECHIELS, Maureen P. Dorotheastraat No SODIRIJO, Terry V. Mr. R.W. Thurkowstraat No WOLFF, Benaja V. William Kemblestraat No LOBATO DE MESQUITA, Marciano C. Prinsessestraat No. 1 c 330 RESODIKROMO, Hendrik S. Bosch Reitzweg No SHEIKRIJAN, Mavis W. Masonstraat No DINAI, Dinesh P. Maisuruweg No JOEMMAN, Shaista R. Louis Goveiastraat No DARTA, Kenneth S. J.B.S. Rebostraat No DOEKHIE, Rosita Helenastraat No SARKAM, Lisa M. Pomona No KARTOPAWIRO, Candice S. Kashmirstraat No MOHAN, Satish V. Rubenstraat No RODJAN, Mahender K. Weg naar Kampement No LIESDEK, Aino L.R. Paloeloeweg No LIE KWIE, Robert M. Phobostraat No LINGER, Patrick R. Rodastraat No SIEWRAM, Vidyawatie Engelbrechtweg No YOUNG, Sieglien S. Tolueenstraat No SODIRIJO, Franky A. J.S. Greenstraat No KARTOKARIO, Hendrik S. Dobrustraat No KHEDOE, Soerinkoemar Welgedacht B weg No WOLF, Anjulio R. Picassostraat No DHANAI, Juliette Sastrodisoemoweg No DIXON, Michel E. Berliozstraat No DJAIS, Frits M. Tourtonnelaan No CAIRO, Hendrik Tidjanstraat No PAWIRODIMEDJO, Julian H. Sanirsadstraat No SANFISI, Lindeman Simonweg No VELDKAMP, Manuella E. Willem Anthonielaan No TSENG CHING LIEN, Alan Sh.R. Kashmirstraat No WONG, Cosmo F. Masonstraat No VERWEY, Irmgard K. J.S. Greenstraat No MANGROE, Genti Ch. Limesgracht No MARAPENGOPIE, Vyantimala Leiding 7B No WOERDING, Orlando L. Rajpurweg No TERZOOL, Carmen H. Keizerstraat No TAY, Madzy Langatabikistraat No SWEDO, Erick J. Wanestraat No DEFARES, Sergio H. San artinstraat No

9 Wat is REDD+? Bossen bedekken wereldwijd 15% van het aardoppervlak. Zoals de mens zuurstof inademt en koolstofdioxide uitademt, nemen bomen juist koolstofdioxide (CO2) op en geven zuurstof vrij. Daarom worden bossen ook wel de longen van de aarde genoemd. Als bomen worden gekapt, komt de CO2 vrij in de atmosfeer. Jaarlijks worden wereldwijd 13 miljoen hectaren bos weggekapt. Deze uitstoot van CO2 draagt bij aan klimaatverandering, naast de uitstoot vanuit bijvoorbeeld de energiesector. Ontbossing draagt ongeveer een vijfde deel bij aan de totale uitstoot van CO2 wereldwijd. De rol van bossen in klimaatverandering heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen, vooral bij internationale onderhandelingen van het klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC). REDD is een van de mechanismes die ontwikkeld werd. REDD staat voor Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation (Verminderen van Uitstoot door Ontbossing en Bosbeschadiging). In 2007 werd erkend dat naast het verminderen van ontbossing het ook belangrijk is om andere, duurzame activiteiten te stimuleren. In 2008 is daarom de plus toegevoegd aan REDD, dit verwijst naar de rol van bosbescherming, duurzaam bosbeheer en de bevordering van koolstofopslag van het bos. REDD+ is bedoeld als een mechanisme dat ontwikkelingslanden financiëel compenseert voor: - aantoonbare vermindering van ontbossing en bosbeschadiging - het correct uitvoeren van activiteiten zoals duurzaam bosbeheer. In landen waar er relatief veel ontbossing plaatsvindt, zoals Indonesië in verband met de oliepalm plantages, kan het programma van REDD+ een directe beweegreden zijn om deze ontbossing te verminderen. Landen zoals Suriname hebben een groot bosoppervlak en daarentegen weinig ontbossing. REDD+ zou in ons geval van toepassing zijn op bosbehoud, duurzaam bosbeheer en het bevorderen van de koolstofopslag in het bos. Voor Suriname, kan het financiële mechanisme van REDD+ gezien worden als een planningsinstrument voor de ontwikkeling van het hele land, en met name om bestaande bossen duurzaam te gebruiken, te beheren en te beschermen.-. Instelling commissie Herziening Advocatenwet goedgekeurd De Raad van Ministers heeft afgelopen dinsdag het instellen van een commissie voor herziening van de Advocatenwet goedgekeurd. De commissie zal zich na haar benoeming, de concept advocatenwet, die in 2011 is aangeboden aan het parlement, andermaal doorspitten. Het parlement heeft vorig jaar enkele kanttekeningen geplaatst bij het wetsontwerp. Daarbij is gevraagd om een integrale herziening van het wetsvoorstel. Het ministerie van Justitie en Politie heeft in navolging daarvan een werkgroep samengesteld om de aanpassingen voor te bereiden. Justitieminister Edward Belfort, geeft aan het parlement te zullen voorstellen om in afwachting van de behandeling en goedkeuring van de gehele wet, alvast enkele wijzigingen goed te keuren, zodat in elk geval het tuchtcollege voor advocaten alvast aan het werk kan gaan. De bewindsman In het kort gaat het om de volgende stappen: Er is een samenwerking tussen het SBF, CBI en LVV. Het CBI zorgt voor de trainers van het project, het SBF brengt het lokale netwerk in en het Ministerie van LVV faciliteert de uitvoering van het programma. De drie partijen hebben bestaand CBI documenten als basis gebruikt en aangepast aan de Surinaamse situatie (bijv. overeenkomsten, selectiecriteria, lesprogramma s). De kandidaat mentoren die deel gaan deelnemen aan het programma zijn inmiddels geselecteerd. Op 14 november 2012 wordt het Agro-food programma officieel gelanceerd. Dan start ook de opleiding van de mentoren. De werving van bedrijven om deel te nemen aan het Agro-food programma zal in januari 2013 beginnen. We zullen daarover contact met hen opnemen. geeft aan dat de orde van advocaten ook inbreng heeft gehad en derhalve ook achter de wetswijziging staat. De Advocatenwet is bedoeld om zaken advocaten rakende beter te ordenen.-. VERVOLG Agro-food programma SBF, CBI en LVV Duw in de rug voor tuinbedrijven Hebt u vragen zijn over het Agro-food programma, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende contactpersonen: Jenna Wijngaarde, CBI lokale vertegenwoordiger, tel: Ratan Kalka, vertegenwoordiger Suriname Business Forum, tel: Inez Redjosentono, vertegenwoordiger Suriname Business Forum, tel: Melanie Schet, vertegenwoordiger Ministerie van LVV, tel: Sport, Recreatie en Gezondheidsbeurs op komst Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vandaag goedkeuring gekregen voor het organiseren van een driedaagse Sport, Recreatie en Gezondheidsbeurs. Minister Ismanto Adna deelde na de Raad van Ministers mee dat de beurs in november wordt gehouden in het Flamboyant Park. De beurs zal worden toegespitst op de jeugd en heeft als hoofdthema: healthy lifestyle en actief bewegen. Er zullen ongeveer 40 organisaties participeren en er worden circa bezoekers verwacht.-. Betere communicatie met afasiepatiënten (deel 1) Door een beroerte of een trauma kan het taalsysteem in de hersenen zijn beschadigd. Er wordt dan gesproken van een afasie. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling TRAININGEN IN EGYPTE De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Egypte, via de Egyptian International Centre for Agriculture, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode 1 Agricultural Services 1 april 15 juni Cotton Production & Technology 1 april 15 juni Poultry Production & Health 10 juli 25 sept Rural Development 10 juli 30 sept Fish Culture development 1 okt. 15 dec Soil and Water Management 1 okt. 15 dec Animal Production Health 1 okt. 15 dec Vereisten : Een universitaire graad binnen de agrarische sector Minstens 3 (drie) jaren werkervaring In goede gezondheid verkeren Beheersing van de Engelse-, Franse- of Spaanse taal Afhankelijk van de start datum van de trainingen dienen de applicaties 5 (vijf) maanden voor aanvang te worden ingediend. Geinteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: of org of Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: Afd. Informatie & Communicatie Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE Bekendmaking Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend, dat ter bewaking en beveiliging van haar gebouwen zij op zoek is naar een bewakingsbedrijf. Het gaat om het bewaken van de volgende gebouwen: CARICOM Competition Commission (CCC). Hendrikstraat # 69 (1x24u beveiliging 2 personen per shift) Dependance Handel en Industrie. Van Idsingaweg # 65 (Nickerie) ( 1x24u beveiliging 1 persoon per shift) Handel en Industrie. Saramacca doorsteek # ( van 15:00u -7:00u 2 personen per shift) De offertes en een uittreksel uit het handelsregister van de KKF kunnen tot uiterlijk vrijdag 16 november 2012 ingediend worden bij de directeur van het Ministerie Handel en Industrie dhr M. R. Tuur, MBA. De Directeur van Handel en Industrie, (M.R. TUUR, MBA) MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN De komende weken zal de Mobiele Unit van de afdeling ID-kaarten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) de volgende plaatsen aandoen. Aangezien Iedul-Adha op vrijdag 26 oktober 2012 wordt gevierd, zal de Mobiele Unit op donderdag 25 oktober 2012 bij het BvB Groningen aanwezig zijn. Datum District Bureau voor Tijd Burgerzaken 25 oktober 2012 Saramacca BvB Groningen uur tot uur 29 oktober 2012 Wanica BvB Lelydorp uur tot uur 30 oktober 2012 Wanica BvB Indira Gandhiweg uur tot uur 31 oktober 2012 Wanica BvB Domburg uur tot uur 01 november 2012 Wanica BvB Houttuin uur tot uur 02 november 2012 Wanica BvB Koewarasan uur tot uur 05 november 2012 Wanica BvB Santodorp uur tot uur 06 november 2012 Coronie BvB Friendship uur tot uur 07 november 2012 Nickerie BvB Wageningen uur tot uur 08 november 2012 Nickerie BvB Groot Henar uur tot uur 09 november 2012 Nickerie BvB Paradise uur tot uur 10 november 2012 Nickerie BvB Corantijnpolder uur tot uur 11 november 2012 Nickerie BvB Nieuw Nickerie uur tot uur 20 november 2012 Marowijne BvB Albina uur tot uur 21 november 2012 Marowijne BvB Moengo uur tot uur Door afasie kunnen mensen plotseling: Niet meer gewoon spreken. Niet meer gewoon schrijven. Vaak niet meer gewoon gebaren maken. Niet meer gewoon lezen. Niet meer gewoon begrijpen wat anderen zeggen. Wat doet de logopedist? De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Zij gaat na hoe de communicatie van de patiënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met de patiënt en de familie besproken. De logopedist geeft verder voorlichting en adviezen. De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden. Begrijpen Vaak is het begrijpen van gesproken taal (zoals in een gesprek) en van geschreven taal (lezen) aangetast. Mensen met een ernstige afasie begrijpen meestal alleen kernwoorden. Op de vraag Wilt u suiker in uw thee? zou iemand ja antwoorden omdat hij suiker met thee combineert. Hij had ook ja geantwoord als u had gevraagd Dus hij suiker van de thee? Een volstrekt onlogische zin, maar omdat de patiënt alleen thee en suiker begrijpt, hoort en begrijpt hij niet wat u eigenlijk hebt gevraagd. De communicatie kan zeker problemen geven doordat het begrip gestoord is. Zo kan de patiënt iets verkeerd begrijpen. Op de vraag Komt uw dochter nog op bezoek? wordt met ja geantwoord. Hij heeft echter alleen dochter en bezoek begrepen en bedoelde te zeggen dat zijn dochter al op bezoek was geweest. Om misverstanden te voorkomen is het daarom belangrijk om te controleren of u elkaar goed hebt begrepen. (wordt vervolgd)

10 Slangenbeettraining voor veldpersoneel SBB Labaria De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is de technische werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) belast met de controle op duurzaam bosbeheer. Daarnaast tracht de SBB de optimale benutting van de voor houtproductie bestemde bossen in samenwerking met relevante stakeholders te bewerkstelligen. Dit laatste conform de richtlijnen van de Wet Bosbeheer en andere relevante wet- en regelgeving. H et is vanzelfsprekend dat de SBB veel veldwerkzaamheden moet uitvoeren om zo adequaat mogelijk invulling te kunnen geven aan het beheer van en het toezicht op onze productiebossen. Om het SBB veldpersoneel in staat te stellen de veldwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het initiatief genomen een slangenbeettraining te verzorgen. De training wordt verzorgd door de bedrijfsarts van de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg. Het doel van deze training, is om de deelnemers te informeren over de gevaren en risico s van slangenbeten tijdens hun veldwerkzaamheden. De training verschaft ook inzichten om de risico s te identificeren, te analyseren en te beheersen. Risico is de kans dat een bepaalde ongewenste gebeurtenis optreedt, waarbij blootstelling aan een factor, in dit geval een slang, duidelijk is. Tijdens de training maakt de bedrijfsarts onderscheid tussen gif- en niet-gif slangen. De groene boomboa is een voorbeeld van een niet-gif slang. Het is een wurgslang. Bij de niet-gif slangen is er dus geen sprake van vergiftigingsverschijnselen. Gifslangen zijn te herkennen aan hun driehoekige kop, ellipsvormige pupillen en één paar giftanden. In Suriname behoren de koraal slangachtigen en de groefkopadders tot de gifslangfamilies. De koraal slangachtigen. Het gif van de koraalslang is neurotoxisch. Dat wil zeggen dat het gif negatieve effecten heeft op het zenuwstelsel van de mens. De ernst van de vergiftiging Enkele factoren die de ernst van de vergiftiging bepalen zijn: de hoeveelheid ingespoten gif; de leeftijd en lichaamsbouw van het slachtoffer; de conditie van de giftanden en de klieren; de soort en grootte van de slang, en de motivatie van de slang om aan te vallen. Bushmaster sche faciliteit zorgt. Daarnaast is het belangrijk dat de hulpverlener voor een stabiele zijligging van het slachtoffer zorgt en het tijdstip en de locatie Maatregelen bij slangenbeten Voor de gebeten persoon is het van belang dat hij/ zij naar hulp vraagt, ringen en of knellende banden verwijdert, rustig gaat liggen en zo min mogelijk beweegt. Indien het slachtoffer in gezelschap is van meerdere personen, is het van belang dat de hulpverlener het slachtoffer kalmeert en voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medi- Papegaaislang Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling Directoraat Cultuur 17e K A N A G A W A Biennial World Children's Art Exhibition Voor iedereen die op 1 april 2012 behoort tot de leeftijdsgroep 4-15 jaar. Onderwerp is vrij: -1 (een) inzending per persoon. -Waterverf, olieverf, acrylverf, pastelkrijt, wasco, toegestaan. -Olieverf mag alleen op doek (linnen, katoen, etc). -Je mag ook collages maken en prints. -Gebruik geen materialen die insecten aantrekken (zaden, blom, bladeren etc). -Afmetingen maximaal 54 x 38 cm. -Werkstukken NIET INLIJSTEN. Vermeldt op de achterkant van je werk: titel / naam (voluit)/ J als je een jongen/ M als je een meisje bent/ adres/ telefoon/ adres. Prijzen: 2 Grand Prizes/ 50 Special Prizes/ 465 Selected Prizes DEADLINE: Inlevering t/m 30 oktober 2012, voor 12 uur. Afd. Culturele & Creatieve Vorming (CCV)/Nola Hatterman Art Academy, Fort Zeelandia Complex, Afd.Voorl.Cultuur De groefkopadder Het gif van de andere soort gifslangfamilie, de groefkopadder, is hematotoxisch. Dit betekent dat het gif negatieve effecten heeft op het bloed in het menselijk lichaam. Tot de familie van de groefkopadder behoren de: Owroekoekoeslang of Labaria Ratelslang of sakasneki (het gif is hematotoxisch en in geringe mate neurotoxisch) Bushmaster of Makasneki (de grootste gifslang uit deze familie, max. 3.65m) Papegaaislang Enkele vergiftigingsverschijnselen zijn: twee giftandafdrukken misselijkheid braken lage bloeddruk intense brandende pijn zwelling roodheid ter plaatse van de beet verhoogde bloedingneiging verlammingsverschijnselen Bekendmaking Dienst Watervoorziening De Dienst Water Voorziening werkt continu aan het bieden van schoon drinkwater aan gebieden die dat nog ontberen. In verband met de grote droge tijd zal de dienst daarom haar acties verscherpen en optimaliseren. Deze actie zal alvast van start gaan in het distrikt Commewijne. Gelieve daarom rekening te houden met de volgende punten: - De levering van goed drinkwater zal geschieden van 8.00u t/m 23.00u - Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met zondag - De levering van het water zal GRATIS geschieden tot een nader te bepalen datum. Wij doen vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Lokaties Maandag Meerzorg Dinsdag Nw.Amsterdam en een deel van Marienburg Woensdag Mariënburg Donderdag Mariënburg, Leliëndaal Vrijdag Alkmaar, Tamanredjo Zaterdag Tamansarie, Richelieu Zondag Richelieu, Stolkensijver Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling noteert. Voorzichtigheid is geboden omdat de meeste slangen in de omgeving blijven. Ook adviseert de bedrijfsarts om de slang te vangen, te doden en die mee te nemen naar de medische faciliteit voor determinatie. Het aanleggen van een breed verband werd ons ook geleerd.-.

11 Bakki in de lift Warappakreek paradijs voor vogel liefhebbers Een kwartier later dan gepland vaart de Postboot om kwart over negen richting Bakkie. De reis wordt voortgezet onder het genot van hapjes en drankjes. Er heerst een heel gezellige sfeer onder de aanwezigen in de boot. De reis naar Bakkie heeft een tweeledig karakter. De overhandiging van het boek vogels van Warappa en ook nog het startsein voor de bouw van een jachtopzienerspost te Bakkie. Aangekomen op Bakkie wordt de delegatie uit Paramaribo bij de aanmeersteiger opgewacht door Bas Spek, ontwikkelaar van het project Warappakreek en diens echtgenote, de DC van Commewijne, enkele burgers en schoolkinderen. Reynsdorp, beter bekend als Bakkie, is met behulp van particuliere investeringen en donorhulp getransformeerd tot een toeristische attractie. Vandaar dat heel veel toeristen Bakkie bezoeken. De vroegere plantage ligt op steenworp afstand van de Warappakreek. Het kan gezien worden als een paradijs voor vogelliefhebbers, zegt Bas Spek. De aanwezigen worden toegesproken door Spek, die ook schrijver is van het boek Vogels van Warappa. Hij overhandigt het eerste exemplaar aan RGB minister Ginmardo Kromosoeto. De bewindsman neemt het boek in ontvangst en overhandigt het op zijn beurt aan Ivan Cairo van het Ochtendblad de ware Tijd, Orfeo Friperson van Radio 10 en Winston Echteld van Apintie Radio en Televisie. De minister vindt het zeer gepast om de vogelgids vogels van Warappa op de plaats van waar dit boek is voortgesproten in ontvangst te nemen. Uitbreiding Na de boekoverhandiging wordt het symbolische startsein gegeven voor de bouw van een jachtopzienerspost. Dit gebeurt middels het onthullen van een naambord door de districts-commissaris van Commewijne, Ingrid Karta- Bink en minister Kromosoeto, bijgestaan door enkele jachtopzieners. Volgens de projectontwikkelaar, zal er in de komende periode nog meer worden geïnvesteerd in het gebied. Er zal gewerkt worden aan de accommodaties en de uitbreiding om zodoende Bakkie te transformeren tot een van de grootste toeristische oorden in Suriname. De jachtopzienerspost komt op een heel strategische plek te staan. Het biedt een goed uitzicht op zowel land als water. Volgens Hesdy Esajas, waarnemend hoofd LBB, zal op de plaats van het oud gebouw een nieuwe komen te staan. Na de overhandiging en onthulling van het naambord wordt er een bezoek gebracht aan het museum, welke is ondergebracht in een schoollokaal te O.S. MINISTERIE VAN Financien SOLLICITATIE-OPROEP De Belastingdienst is een overheidsorgaan dat rechtstreeks valt onder het Ministerie van Financiën en heeft onder meer tot taak belastingmiddelen voor de Overheid te genereren ter financiering van overheidsuitgaven. Zulks geschiedt middels directe en indirecte belastingen. Eén van de organisaties die voor de heffing, inning en controle van indirecte belastingen zorg draagt is de Douane. Vanwege een tekort aan medewerkers bij de Douane is er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor 20 douaneambtenaren als aspirant-commies. De functie omschrijving houdt o.m. in: controle en toezicht op diverse werkzaamheden, zoals: lossen, inladen, opslaan en wegvoeren van goederen; visitatie van handels- en passagiersgoederen en zonodig van personen; controle en afhandeling van documenten betrekking hebbende op de in-, uit- en doorvoer van goederen; controle op de naleving van andere fiscale en niet-fiscale douanetaken; opsporingstaken bij overtreding van de opium- en fiscale wetten; heffing en inning van invoerrechten, accijnzen, omzetbelasting en andere indirecte belastingen. De functievereisten zijn: In het bezit zijn van een HAVO/VWO/IMEAO diploma of daaraan gelijkgesteld; leeftijd tussen de 18 en 25 jaar; minimale lichaamslengte mannen 1.65m. en vrouwen 1.60m.; vaardigheid in Microsoft Word; in teamverband kunnen werken; de Surinaamse nationaliteit bezitten. Geboden wordt: voorzieningen volgens de geldende overheidsregeling; een prettige werkkring en goede carriëremogelijkheden. Alle sollicitanten moeten bereid zijn zich te onderwerpen aan: 1. een vergelijkend examen; 2. een sollicitatiegesprek; 3. een psychologische test; 4. een antecedentenonderzoek; 5. een medische keuring. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatiebrief richten aan de Directeur der Belastingen, de heer mr. C.A. van Dijk, mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7, Paramaribo. Uw brief dient uiterlijk 8 november a.s. in ons bezit te zijn, onder toevoeging van: a. een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister; b. een kopie aanvraag goedgedrag van de politie; c. twee recente pasfoto s; d. fotokopieën van diploma s en cijferlijsten. De Directeur der Belastingen, mr. C.A. van Dijk Bakkie. De meeste voorwerpen zijn gevonden tijdens het opgraven van de Warappakreek. Ze dateren uit de periode voor en na de slavernij. In verband met de verplichte jaarlijkse ijk, herijk en herkeuring van weegwerktuigen, gewichten, inhoudsmaten en meterstokken over het jaar 2012 zal het district Nickerie aangedaan worden. Het gewijzigd schema ziet er als volgt uit: Dinsdag 30 oktober 2012 B.O. kantoor Corantijnpolder Woensdag 31 oktober 2012 B.O. kantoor Corantijnpolder Donderdag 01 november 2012 B.O. kantoor Paradise Vrijdag 02 november 2012 B.O. kantoor Groot Henar Tijd : 8.00 u u Benodigde documenten: Winkelvergunning Uittreksel( of I.D. kaart) Afdeling Voorlichting Bekendmaking Dienst Watervoorziening De Dienst Water Voorziening is op 18 september jl. gestart met haar waterdistributie in het distrikt Commewijne. De dienst zal zich verder uitbreiden naar het district Saramacca. Ook hier gelden de volgende aandachts punten: - De levering van goed drinkwater zal geschieden van 8.00u t/m 17.00u - Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag - De levering van het water geschiedt ook hier GRATIS tot een nader te bepalen datum. Wij doen vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Lokaties Maandag Jarikaba wooncentrum, Falweg, Creolaweg Dinsdag Tijgerkreek en zijwegen Woensdag Gangarampandayweg Donderdag Wayamboweg en Pomona Vrijdag Catharina Sophiastraat, Nishaanproject en Boskamp Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling Rechtszekerheid Dc Karta- Bink maakt van de gelegenheid gebruik en legt de bewindsman voor dat de bewoners enkele weken geleden titel op de Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE Nieuwe Haven Website: ministerie-van-hi.aspx Telefoon: / Telefax: (597) PARAMARIBO, SURINAME DC Ingrid Karta-Bink van Commewijne onthult het naambord van de SBB in het plaatsje Bakkie. RGB minister Ginmardo Kromosoeto kijkt lachend toe. grond hebben aangevraagd, waarop zij reeds enkele tientallen jaren wonen. Er liggen in totaal 23 grondaanvragen bij de dc. Zij hoopt dat de RGB minister ernaar toe zal werken dat deze bewoners hun rechtszekerheid krijgen. Minister Kromosoeto verzekert dat de rechtszekerheid van de bewoners van Bakkie zeker gewaarborgd zal zijn. Zowel de bewindsman als de dc zijn van mening dat MINISTERIE VAN arbeid, technologische ontwikkeling en Milieu Bekendmaking voor de bewoners van Pontbuiten De Dienst Arbeidsbemiddeling van het ministerie van ATM zal in de komende maanden naar kansarme wijken/gebieden van Suriname trekken om: 1. Werkzoekenden te registreren die in aanmerking wensen te komen voor een passende baan in de particuliere sector. 2. Informatie te verschaffen over mogelijkheden voor trainingen, vakopleidingen en het opzetten van een eigen bedrijf. Werkzoekenden van Pontbuiten worden opgeroepen zich op 31 oktober 2012 aan te melden van 9.00 u tot uur bij Stichting Martha Pont aan de Nieuwzorgweg #8. Neemt u uw ID-kaart, een pasfoto en originele schooldiploma s mee. Ook als u geen schooldiploma s heeft zoeken wij een passende baan voor u. Voorlichting ATM MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling TRAINING IN JAPAN De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat JAPAN, binnen het kader van de Japan International Cooperation Agency (JICA), Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen voor deelname naar de volgende training : Sustainable Tourism Development in CARICOM Countries welke wordt gehouden in Japan van 9 januari 2013 t/m 2 maart Doelgroep: Deze training is bedoeld voor deskundigen die werkzaam zijn in organisaties die zich bezighouden met promotie, planning en/of ontwikkeling van toerisme. Vereisten: - Werkzaam zijn binnen betreffende branche met werkervaring van minstens 3 (drie) jaren - Universitaire opleiding of daaraan gelijkgesteld - Goede beheersing van de Engelse taal - Verkeren in goede gezondheid - Jonger zijn dan 40 jaar De sluitingsdatum voor aanmeldingen is gesteld op 31 oktober Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Afd. Informatie & Communicatie dit belangrijk is om het gebied verder tot ontwikkeling te brengen. Na een kort samenzijn vertrekt de delegatie rond kwart over drie uit Bakkie richting Paramaribo. Namens de minister bieden Ingrid Indiaan en Sant Sieuw van de afdeling Voorlichting van het ministerie de pers een presentje aan.-.

12 ATM verwent gepensioneerden De ontmoetingsdag voor gepensioneerden van het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) die bekend staat als Bigisma dey is dit jaar gehouden bij Sarafina te Boxel. Het was al gauw te merken dat de bigisma s zich wilden vermaken gezien het enthousiasme dat zij toonden door vroeg in groten getale aanwezig te zijn op het hoofdkantoor. Het was net een reünie: ex-medewerkers die elkaar na lange tijd weer zagen en elkaar omhelsden. Leuke herinneringen van vroeger werden opgehaald. Lachend namen ze plaats in de bussen. Sarafina leek alsof de hemel speciaal voor de seniore burgers op aarde was gebracht. Ze kwamen in een schoon, mooi, uitzonderlijk bekoorlijk en lieflijk oord. Een betere plek hadden ze zich niet kunnen wensen. Ze werden feestelijk ontvangen door de eigenares van Sarafina, Claudette Toni, die op haar eigen manier hulde aan hen bracht. De dag begon met een warming up waarna gezelschapspelen zoals Bingo, Geen Ja Geen Nee, zang en dans, van start gingen. De deelnemers konden geldprijzen winnen beschikbaar gesteld door de eigenares van Sarafina. Latoya Boetius die als Master of Ceremonies optrad, wist de oudjes aardig op dreef te brengen door haar hilarische insteek bij de gezelschapspelen en bij wedstrijden in voordracht en dansopvoeringen. De stemming zat er bij iedereen goed in. ATM-gepensioneerde en evergreenwinnaar, William Markus, entertainde de bigisma s voortreffelijk met populaire golden oldies die de oud-collega s terugbrachten naar hun glorie tijd. De benen werden losgegooid op de tonen van The Red Vibration en Splashmaster dj Gilly. Kortom de dag was geslaagd en de leiding van ATM heeft hiermee opnieuw blijk gegeven waardering te hebben voor de pensioengenietenden van het ministerie. ATM organiseert sinds 2000 de bigisma dey voor zijn gepensioneerden.-. Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,75 All Purpose Flour 1 kg SRD 2,75 De gezelschapsspelen zijn heel goed in de smaak gevallen. BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 ERWTEN Voor meer info: Bel op / tst / 1050 gele erwten 1 kg SRD 3,30 groene erwten SRD 3,70 1 kg TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,25 Ocean Foods SRD 4, gr OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,30 Brunswick SRD 3, gr PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 2,90 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 Camay SRD 2, gr SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Corcovado 900 ml SRD 6,00 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,20 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,05 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 3,93 Green SRD 4, gr Tuinderstrots SRD 4, gr Interfood SRD 4, gr POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Radiante SRD 7, gr Uw Overheid... nu ook online! gov.sr www. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Excellence 340 gr SRD 4,95 Wippy SRD 6, gr TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Colgate SRD 6, gr MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 JAM Primo SRD 3, gr Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,20 RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 28,50 Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 Paloma semi 25 kg SRD 67,65 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Paloma consumptie 10 kg SRD 28,60 Rich SRD 1,90 20 x 4 gr Paloma consumptie 25 kg SRD 64,35 Aan deze editie werkten mee: Debora Linga, Orwine Derby, Sabitrie Gangapersad, John Zaalman, Tiffany Gillis, Pernell Glorie, Ingrid Indiaan, Santi Sieuw, Daniëlla Pansa, Christino Pinas, Anna Lachman, Marilva Jacques, Latoya Boetius, Cliffton Saridjan, Daniella Tauwnaar, Siegfried Gerling en Tanya Frijmersum. AFWASMIDDEL Klinol refil 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,30 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Corrector: Agnes Baal

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie