Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2014-2015"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014

2 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen 51 2/259

3 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten /259

4 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidzorg Algemeen Organogram Faculteit Gezondheidszorg Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Overige regelingen Cursusbeschrijvingen 126 Deze studiegids is op 9 juni vastgesteld door Carolien Sino, Instituutsdirecteur, gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 19 juni De inhoud van deze studiegids is met zorg samengesteld. Niettemin kan deze gids onjuistheden bevatten o.a. door ontwikkelingen binnen de bacheloropleiding medische hulpverlening, het Instituut voor Verpleegkundige Studies of de faculteit Gezondheidszorg. Rectificaties zullen worden gepubliceerd op het opleidingsintranet (SharePoint) van de opleiding medische hulpverlening, https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/medische_hulpverlening/pages/default.aspx 4/259

5 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Medische Hulpverlening. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint ( 2.1). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jij belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.13). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie behaalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken in andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, hiervoor zijn honourstrajecten ontwikkeld. Je kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als je vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, kun je het Honours Certificaat verkrijgen. Dit is een officieel HU-waardepapier dat je bij je afstuderen naast je diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Dit kan binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.15, 8.18). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.16)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen dan kun je hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een 5/259

6 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via intranet bekendgemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die je in je studie kunnen ondersteunen (8.9). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor kun je bij de studentendecaan terecht. Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op intranet, of vraag het je slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Dr. Carolien Sino Directeur Instituut Verpleegkundige Studies 6/259

7 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Het beroep van medisch hulpverlener is een nieuw beroep. Sinds juli 2014 zijn de eerste medisch hulpverleners afgestudeerd en zij vinden langzaam hun weg in de beroepspraktijk. Een medisch hulpverlener werkt net als een verpleegkundige samen met een arts. De focus van de medisch hulpverlener ligt voornamelijk op de kortdurende zorg, onderzoek en acute behandeling, terwijl de verpleegkundige ook opgeleid is om langdurige en chronische zorg te verlenen. De specifieke werkvelden van de medisch hulpverleners zijn dan ook acute zorg, interventiezorg of diagnostische zorg. Door concentratie op dit type zorg is het opleidingstraject naar deze functies korter geworden. In de opleiding tot medisch hulpverlener ligt de nadruk op het klinisch redeneren: interpretatie van symptomen en verzamelde gegevens en zo nodig acute behandeling. Uiteraard is de arts (eind-) verantwoordelijk voor het behandelbeleid. De medisch hulpverlener vervult dan ook veel taken die nu worden uitgevoerd door bestaande zorgprofessionals in de acute zorg, interventiezorg en diagnostische zorg. De medisch hulpverlener is een verzamelnaam voor een aantal functies: medisch hulpverlener spoedeisende hulp, medisch hulpverlener ambulancezorg en medisch hulpverlener anesthesie. Zie art. 15 OER-HU Uitwerking van beroepsprofiel Bij het beroep medisch hulpverlener horen rollen, taken en verantwoordelijkheden. Deze worden in het opleidingsprofiel tot uitdrukking gebracht in competenties waarover iedere medisch hulpverlener dient te beschikken. De opleiding is dus gebouwd op te behalen competenties, die afgeleid zijn van het daadwerkelijke beroep. Het onderwijs bestaat dus niet uit aparte vakken, maar uit geïntegreerd, veelal casusgericht onderwijs. De dagelijkse beroepspraktijk is vrijwel steeds uitgangspunt in het onderwijs. Deze competenties zijn in kaart gebracht aan de hand van de CanMEDS-rollen. De CanMEDS zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De term CanMEDS is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Daarvan zijn zeven algemene rollen afgeleid (zie onderstaande afbeelding). Vakinhoudelijk Handelen 7/259

8 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Zie art. 15 OER-HU Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Het Competentieprofiel Medisch Hulpverlener richt zich op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Het gaat daarbij uit van de meest gangbare beroepstaken in de acute hulpverlening, interventie hulpverlening en diagnostische hulpverlening, zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden of werksetting. Volgens het competentieprofiel moet je als beginnend beroepsbeoefenaar over in totaal 14 competenties beschikken. Deze 14 competenties zijn geordend aan de hand van zeven taakgebieden (CanMEDS-rollen) met bijbehorende rollen waarmee de medisch hulpverlener in de beroepspraktijk te maken krijgt Competentieprofiel Medisch Hulpverlener Taakgebied: Rol: Competenties: 1 Vakinhoudelijk handelen Medisch Hulpverlener 1. Diagnostisch onderzoeken 2. Bewaken van de gezondheidstoestand 3. Therapeutisch handelen 2 Communicatie Communicator 4. Communiceren en samenwerken met patiënten en hun omgeving 3 Samenwerking Teamspeler 5. Samenwerken met collega s en andere zorgverleners 4 Organisatie Organisator 6. Plannen en coördineren van hulpverlening aan de patiënt 7. Werken aan kwaliteit van de werkorganisatie 8. Komen tot effectieve en efficiënte praktijk- en bedrijfsvoering 5 Maatschappelijk handelen Belangenbehartiger 9. Handelen volgens relevante wettelijke bepalingen 10. Behartigen van belangen van patiënten in de zorg 11. Kostenbewust handelen 6 Kennis en Wetenschap Innovator Educator 12. Bijdragen aan verbetering van de beroepspraktijk 13. Geven van voorlichting en onderwijs aan beroepsgenoten en andere zorgverleners 7 Professionaliteit Lerende professional 14. Zichzelf ontwikkelen in het beroep Zie art. 15 OER-HU Vaardigheden afgestudeerde De professionaliteit van de medisch hulpverleners is gebaseerd op de specifieke combinatie van kennis, kunde, attitude en specifieke persoonskenmerken die nodig zijn om te functioneren volgens de professionele standaard. De professionaliteit omvat niet alleen de directe medische hulp aan de patiënt, maar ook het functioneren als medisch hulp- en dienstverlener binnen een organisatie, de ontwikkeling van het beroep en de eigen professionele ontwikkeling, ofwel de competentiegebieden. Het functioneren van de medisch hulpverlener wordt beschreven in eindtermen en is verdeeld in de volgende taakgebieden (CANMeds): 1. Vakinhoudelijk handelen 2. Communicatie 3. Samenwerking 4. Organisatie 8/259

9 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Maatschappelijk handelen 6. Kennis en wetenschap 7. Professionaliteit Vakinhoudelijk handelen is het centrale taakgebied van de medisch hulpverlener: de directe zorg aan de patiënt. Binnen dit taakgebied combineren medisch hulpverleners competenties uit alle taakgebieden. Ze maken gebruik van wetenschappelijke kennis, klinische vaardigheden en een professionele houding om binnen hun specialisme patiëntgerichte zorg te verlenen. Binnen het competentiegebied medische hulp- en dienstverlening vallen al die taken die direct te maken hebben met het handelen van de medisch hulpverlener in relatie tot patiënten. De kerntaken van de medische hulp- en dienstverlening liggen zowel binnen het gebied van diagnostiek en behandelen (cure), als binnen het gebied van optimaliseren, verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van leven van patiënten(care). Het competentieprofiel van de medisch hulpverlener geeft een overzicht van de kenmerkende beroepstaken van de medisch hulpverlener op hbo-niveau. Het brengt de eisen in kaart die elke aankomend medisch hulpverlener moet kunnen verrichten. Taakgebied: Vakinhoudelijk handelen Binnen het taakgebied medische hulp- en dienstverlening vallen al de taken die direct te maken hebben met het vakinhoudelijk handelen van de medisch hulpverlener in relatie tot patiënten. De beginnend medisch hulpverlener heeft als medisch hulpverlener de volgende competenties: Competentie 1.Diagnostisch onderzoeken Beroepstaak: 1.1 Zelfstandig verrichten van, dan wel assisteren van een medisch specialist bij, diagnostisch onderzoek (o.a. anamnese, lichamelijk onderzoek, meten lichaamsfuncties) alsmede het technisch beoordelen van de kwaliteit van de onderzoeksgegevens. 1.2 Interpreteren van onderzoeksgegevens om een werkdiagnose vast te stellen en de hulpvraag te bepalen. 1.3 Bepalen van de urgentie en prioriteit van de hulpvraag van een patiënt, en indiceren van het vervolgtraject Competentie 2. Bewaken van de gezondheidstoestand van de patiënt Beroepstaak: 2.1 Zelfstandig zorg dragen voor, dan wel assisteren van een medische specialist bij, bewaking van de algehele toestand van een patiënt (o.a. vitale functies) alsmede het signaleren van symptomen die wijzen op verandering in de toestand van een patiënt en hierop de vereiste actie ondernemen Competentie 3. Therapeutisch handelen Beroepstaak: 3.1 Zelfstandig verrichten, dan wel assisteren van een medisch specialist bij interventies bij levensbedreigende problemen (volgens landelijke protocollen). 3.2 Zelfstandig verrichten van, dan wel assisteren van een medisch specialist bij, diverse therapeutische behandelingen (volgens landelijke protocollen). 3.3 Medicatie toedienen (volgens landelijke protocollen). 3.4 Ondersteunen en begeleiden van een patiënt. 3.5 Mondeling en schriftelijk verslag doen over de hulpverlening. Taakgebied: Communicatie Binnen het taakgebeid communicatie dragen medisch hulpverleners zorg voor een effectieve communicatie en interactie met patiënten en andere betrokkenen De beginnend medisch hulpverlener heeft als communicator de volgende competenties: Competentie 4. Communiceren en samenwerken met patiënten en hun omgeving Beroepstaak: 4.1 Een professionele samenwerkingsrelatie met de patiënt en diens omgeving aangaan, onderhouden en afronden en daarbinnen effectief communiceren. 9/259

10 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Informeren en begeleiden van patiënten en hun omgeving over de zorg die wordt verleend en de gang van zaken. Taakgebied: Samenwerken Binnen het taakgebied Samenwerken werken medisch hulpverleners met anderen samen om optimale patiëntenzorg te realiseren De beginnend medisch hulpverlener heeft als teamspeler de competenties: Competentie 5. Samenwerken met collega s en andere zorgverleners Beroeptaak: 5.1 Schriftelijk en mondeling collegiaal overleg over de hulpverlening aan een patiënt. 5.2 In het kader van vraaggerichte (integrale- en of keten-)zorg met andere medische hulpverleners effectieve en efficiënte zorg waarborgen. Taakgebied: Organisatie Het taakgebied Organisatie omvat de taken die een medisch hulpverlener vervult ten behoeve van de organisatie waar(vanuit) de medische hulp en -dienst wordt verleend. De beginnend medisch hulpverlener beschikt als organisator over de competenties: Competentie 6. Plannen en coördineren van hulpverlening aan de patiënt Beroepstaken: 6.1 Coördineren van patiëntenzorg door collega s binnen en/of buiten de eigen afdeling. 6.2 Informatietechnologie gebruiken voor optimale patiëntenzorg. Competentie 7. Werken aan kwaliteit van de werkorganisatie Beroepstaak: 7.1 Bijdragen aan de kwaliteit(szorg) van de werkorganisatie en de arbeidsomstandigheden. Competentie 8. Komen tot effectieve en efficiënte praktijk- en bedrijfsvoering Beroepstaak: 8.1 Beheren patiëntenadministratie en apparatuur. 8.2 Eenvoudige managementtaken uitvoeren. Taakgebied: Maatschappelijk handelen Dit taakgebied omvat de taken van de professional in het leveren van bijdragen aan de maatschappelijke erkenning, legitimatie van het beroep van medisch hulpverlener. De beginnend medisch hulpverlener beschikt als belangenbehartiger de competenties: Competentie 9: Handelen volgens relevante wettelijke bepalingen Beroepstaak: 9.1 Handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving voor medewerkers in de gezondheidszorg. Competentie 10: Behartigen belangen van patiënten in de zorg Beroepstaak: 10.1 Professioneel communiceren over (voorwaarden voor) zorgbeleid met personen en instanties binnen en buiten de organisatie. Competentie 11: Kostenbewust handelen Beroepstaak: 11.1 Aan collega s en management verantwoording afleggen over effectiviteit en efficiency van het eigen professioneel handelen. Taakgebied: Kennis en wetenschap Dit taakgebied omvat de taken van de professional in het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep van medisch hulpverlener. De beginnend medisch hulpverlener beschikt als innovator en educator over de competenties: 10/259

11 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Competentie 12: Bijdragen aan verbetering van de beroepspraktijk Beroepstaak: 12.1 Bijdragen aan de kwaliteit(szorg) van de medische hulp- en dienstverlening Systematisch gegevens uit de beroepspraktijk verzamelen, analyseren en de uitkomsten vertalen naar de beroepspraktijk (Nieuwe) wetenschappelijke inzichten vertalen naar de beroepspraktijk en het eigen handelen (EBP) Bijdragen aan intercollegiale kwaliteitszorg (bijv. Kwaliteitskringen, journal clubs) en aan beroepsgenoten verantwoording afleggen over het eigen professioneel handelen Competentie 13: Geven van voorlichting en onderwijs aan beroepsgenoten en andere zorgverleners Beroepstaak: 13.1 (Schriftelijk en mondeling) voorlichting geven over het beroep, de taken en de rollen van medisch hulpverlener Onderwijsactiviteiten uitvoeren (bv. klinische les) voor aankomende en/of zittende beroepsgenoten (Junior) collega s begeleiden in het kader van praktijkleren en adequaat functioneren in de organisatie. Taakgebied: Professionaliteit Dit taakgebied omvat de taken van de medisch hulpverlener voor de eigen professionele ontwikkeling. De beginnend medisch hulpverlener heeft als lerende professional de competenties: Competentie 14. Zichzelf ontwikkelen in het beroep Beroepstaak: 14.1 Beschrijven van eigen beroepsmatig handelen, houding en motivatie; daarop reflecteren en verdere ontwikkelstappen uitzetten De eigen beroepsontwikkeling in kaart brengen (zijn eigen leervragen definiëren), verder uitstippelen en ter hand nemen De eigen professionaliteit voortdurend ontwikkelen op basis van nieuwe situaties in de samenleving en het medische domein. Zie art. 15 OER-HU Werkveld en functies Na je studie kun je gaan werken als medisch hulpverlener in het ziekenhuis of in de ambulancezorg 1. Je werkt dan als medisch hulpverlener spoedeisende hulp, anesthesie of ambulancezorg. Spoedeisende Hulp (SEH) Als medisch hulpverlener op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis ontvang en begeleid je patiënten in acute situaties. Als de situatie daar om vraagt, moet je zelf ingrijpen. Met je kennis en ervaring op het gebied van de zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen van patiënten moet je een snelle analyse kunnen maken om vast te stellen wat er aan de hand is. Je maakt een actieplan voor de behandeling van de patiënt. In acute situaties moet je zelfstandig kunnen ingrijpen. Hiervoor moet je het hoofd koel weten te houden en snel en doelgericht kunnen reageren. Je kunt ook ingezet worden bij rampen en moet dus op de hoogte moet zijn van voorhanden zijnde in- en externe rampenplannen. Je werkzaamheden komen in grote lijnen overeen met die van een SEH-verpleegkundige. Daarnaast ben je opgeleid om een bijdrage te leveren aan de (medische) diagnostiek. Je bent in staat om een basaal lichamelijk onderzoek uit te voeren en gegevens de verzamelen aan de hand van een medische anamnese. Je bent getraind in het klinisch redeneren op basis van de verzamelde gegevens. Naast je klinische gegevens maak je gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten in je besluitvorming. 1 Er bestaat onduidelijkheid over het beroepsperspectief voor de medisch hulpverlener ambulancezorg. De hboopleidingen hebben een juridische regeling aangevraagd bij het ministerie van WVS. Hogeschool Utrecht wacht nu de ontwikkelingen af en houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze afstudeerrichting te sluiten. 11/259

12 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Ambulancezorg Als medisch hulpverlener in de ambulancezorg werk je voor een van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV), welke verspreid zijn over zo n 25 regio s in Nederland. Je verleent eerste hulp aan mensen die voor behandeling of onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Tijdens de rit stabiliseer en controleer je met behulp van bewakingsapparatuur de lichamelijke conditie van de patiënt. Je handelen wordt gebaseerd op je eigen bevindingen die je verzamelt uit observaties, je basale lichamelijke onderzoek en je anamnese. Door het combineren van deze gegevens kom je tot een werkdiagnose die het uitgangspunt vormt voor het handelen. Ook aanvullende diagnostisch onderzoeken, zoals het registreren van het hartritme (ECG), vormt een belangrijke informatiebron voor je handelen. Naast je eigen medische kennis maak je gebruik van het Landelijk Protocol Ambulancezorg. Ben je bij het ziekenhuis aangekomen, dan draag je de patiënt over en breng je de mensen van de spoedeisende hulp op de hoogte van de situatie. Je kunt ook ingezet worden bij rampen en daardoor moet je op de hoogte zijn van de op voorhanden zijnde in- en externe rampenplannen. Anesthesie Als medisch hulpverlener in de anesthesie werk je samen met de o.a. de anesthesioloog. Je werkt samen in een operatieteam van ongeveer zes mensen waarin iedereen eigen taken heeft. Onder eindverantwoordelijkheid van de anesthesioloog voer jij zelfstandig bepaalde taken uit. Zo controleer je voor de operatie alle apparatuur en zet je deze klaar in de operatiekamer, help je de patiënt onder narcose of regionale of locale verdoving te brengen en zorg je ervoor dat de patiënt goed ligt. Voor, tijdens en na de operatie begeleid je de patiënt, geef je uitleg over de procedures en over wat je gaat doen en stel je de patiënt gerust. Je bewaakt (middels bewakingsapparatuur) voortdurend de vitale functies van de patiënt en zorgt ervoor dat de patiënt veilig de operatie doorstaat. Belangrijke vitale functies zijn de hartslag, bloeddruk, temperatuur en ademhaling. Hierbij treed je zo nodig corrigerend op en stel je de anesthesioloog hiervan op de hoogte. Daarnaast heb je een belangrijke taak in het vaststellen van de diepte van de sedatie (diepte van het verlaagd bewustzijn). Naar eigen inzicht rapporteer je veranderingen in de toestand van de patiënt tijdens de operatie aan de anesthesioloog en legt dit vast is het (elektronisch) patiëntendossier. De taken beperken zich niet tot de operatiekamer. Zo werk je bijvoorbeeld ook op poliklinieken waar kleine ingrepen plaatsvinden en/ of bij pijnbestrijding na een ingreep of tijdens chronische pijnbehandeling. Ook kun je wellicht participeren in het team op de POS-poli (Pre-Operatieve Screening), dat de patiënt voorafgaand aan een operatie onderzoekt op vitaliteit. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van risico s op complicaties die tijdens de operatie kunnen plaatsvinden. Ook kun je deel uitmaken van een traumateam of reanimatieteam. Momenteel zijn er ontwikkelingen gaande dat ook niet-anesthesiologen buiten de operatiekamer zelfstandig patiënten kunnen sederen (laten slapen). Dit wordt gedaan bij vervelende onderzoeken zoals een maag-, long of darmonderzoek. De verwachting is dat op termijn de medisch hulpverlener anesthesie ook deze taak kan vervullen als ze voldoende werkervaring heeft opgedaan. Zie art. 15 OER-HU 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen Vanaf het eerste tot en met het vierde studiejaar staat het onderwijs in het teken van de voorbereiding op de beroepspraktijk. Alles wat de student tijdens de beroepsopleiding doet, is gericht op het aanleren van die competenties die de beroepspraktijk van de professional vraagt Doelstelling opleiding 12/259

13 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening De opleiding stelt zich ten doel bekwame medisch hulpverleners op te leiden. Medisch hulpverleners kunnen als vakbekwame professionals bijdragen leveren aan de kennis over, en de ontwikkeling van de medische hulpverlening en de gezondheidszorg in algemene zin, kunnen reflecteren op het eigen handelen, kunnen samen werken met andere disciplines, kunnen effectieve en efficiënte bedrijfsvoering toepassen en beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden. Zie art. 15 OER-HU Het hbo-niveau van de opleiding Hogeschool Utrecht heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps-)eisen te voldoen die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. De eindtermen van de opleiding zijn op haar beurt weer afgeleid van die beroepsvereisten. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria (Dublin-descriptoren) gehanteerd (zie voor competenties 3.2.6): Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Oordeelsvorming De afgestudeerde heeft kennis en inzicht verworven in: - diagnostisch onderzoeken, bewaken van de gezondheidstoestand en het therapeutisch handelen bij de patiënt (competentie 1, 2 en 3); - communiceren en samenwerken met patiënten (en hun omgeving), met collega en andere zorgverleners (competentie 4 en 5); - plannen en coördineren van hulpverlening aan de patiënt, werken aan kwaliteit van de werkorganisatie, komen tot effectieve en efficiënte praktijk- en bedrijfsvoering (competentie 6, 7 en 8) - maatschappelijk verantwoord handelen (competentie 9, 10 en 11) - onderzoeken en innoveren van het beroep (competentie 11 en 12 en eigen professionalisering (competentie 14); De afgestudeerde past kennis en inzicht toe op: - diagnostisch onderzoeken, bewaken van de gezondheidstoestand en het therapeutisch handelen bij de patiënt (competentie 1, 2 en 3); - communiceren en samenwerken met patiënten (en hun omgeving), met collega en andere zorgverleners (competentie 4 en 5); - plannen en coördineren van hulpverlening aan de patiënt, werken aan kwaliteit van de werkorganisatie, komen tot effectieve en efficiënte praktijk- en bedrijfsvoering (competentie 6, 7 en 8) - maatschappelijk verantwoord handelen (competentie 9, 10 en 11) - onderzoeken en innoveren van het beroep (competentie 11 en 12 en eigen professionalisering (competentie 14); De afgestudeerde is in staat tot heldere 13/259

14 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter. oordeelsvorming bij: - zorgverlening aan patiënten (competentie1, 2, 3 en 4); - samenwerken met collega s en andere zorgverleners (competentie 5); - maatschappelijk handelen (competentie 9, 10 en 11) De afgestudeerde is in staat tot duidelijke communicatie met: - patiënten (competentie 4); - beroepsgenoten en overige professionals (competentie 5); De afgestudeerde beschikt over de vaardigheden om - verdere professionele ontwikkeling grotendeels zelf te sturen (competentie 14). Zie art. 15 OER-HU Didactische uitgangspunten Het didactisch concept kenmerkt zich door de beroepspraktijk centraal te stellen en toe te werken naar zelfstandig en actief leren door studenten. Bij het leren door studenten wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen leeractiviteiten. Met deze kenmerken is rekening gehouden bij de opbouw van de themahandleidingen. Beroepspraktijk centraal De student voert in alle thema s door alle studiejaren heen, vanuit een zo veel mogelijk beroepsgerichte leeromgeving (steeds complexere) beroepsopdrachten uit. Met elke beroepsopdracht levert de student vanuit een bepaalde beroepssituatie specifieke beroepsproducten en/of -diensten. Producten en diensten die hij of zij later in de beroepspraktijk ook moet kunnen leveren. Een voorbeeld van zo n beroepsopdracht is: Neem een anamnese af bij een patiënt die zich aanmeldt op de afdeling spoedeisende hulp. De student levert uiteindelijk zowel een beroepsdienst (anamnese van een patiënt) als een beroepsproduct (aanleggen van een patiëntendossier). Zelfstandig en actief leren Een tweede kenmerk van het didactisch concept is dat de student leert zelfstandig en actief te leren. Hiervoor wordt binnen de opleiding gebruik gemaakt van de zogenaamde opdracht gestuurde didactiek. In elke thema werken studenten aan een beroepsopdracht of voert een lintproject uit (individueel of in groepsverband). Naarmate de student vordert in de studie neemt de begeleiding daarbij af. Ook komt het stimuleren van zelfstandig en actief leren tot uiting in het gebruik van activerende werkvormen. Onderscheiden van leeractiviteiten Bij het begeleiden van de studenten tijdens het leren onderscheiden we verschillende typen leeractiviteiten (zie hieronder). 14/259

15 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Conceptuele leeractiviteit - theorie - concepten - methodiek - etc. (toepassing in integrale leeractiviteit) Integrale leeractiviteit (= sturend) Gecombineerd toepassen van concepten en vaardigheden op reële beroepsproblemen. Aansturing door het formuleren van beroepsopdrachten waarin producten/diensten centraal staan. Vaardigheidsactiviteit Trainen van vaardigheden volgens regels/ procedures (gerelateerd aan conceptuele activiteiten + toepassing in integrale leeractiviteit). Reflectieve leeractiviteit Reflectie op leeractiviteiten, competentieontwikkeling en studieloopbaan (input wordt geleverd door bovenstaande leeractiviteiten). Toelichting: Integrale leeractiviteiten (leren van het uitvoeren van beroepswerkzaamheden), waarbij studenten in (fictieve) beroepssituaties actief bezig zijn met het maken van beroepsproducten. Kennis, vaardigheden, inzicht en (beroeps)houding worden gecombineerd ingezet; Vaardigheidsactiviteit (oefenen op deeltaken/ leren van werkmodellen), waarbij studenten zich routinematige handelingen eigen maken door het volgen van regels en procedures; Conceptuele activiteit (leren van de body of knowledge ), waarbij studenten bezig zijn met theorie, werkmodellen te kennen en te begrijpen; Reflectieve leeractiviteit (leren van ervaringen), waarin studenten gestimuleerd worden na te denken over hoe ze hun eigen functioneren en werkzaamheden kunnen verbeteren of de juiste studiekeuzes kunnen maken voor een loopbaan die bij de student past. Deze leeractiviteit kan plaatsvinden tijdens het werken aan de beroepsopdrachten (reflection in action) en achteraf in een SLB setting (reflection on action). Binnen de opleiding wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van activerende werkvormen om het zelfstandig en actief leren te stimuleren. Ook zal vanaf het begin aan studenten worden duidelijk gemaakt dat de onderwijsactiviteiten gezien worden als leertaken waar meestal een goede voorbereiding door de student aan vooraf gaat. Echter, als de leerstof vraagt om een duidelijke instructie en uitleg, zal gekozen worden minder actieve werkvormen zoals het hoorcolleges (HC). De volgende werkvormen worden in de opleiding onderscheiden: - Bijeenkomst Beroepsopdracht (BB) In deze bijeenkomsten staat het werken aan producten/diensten van de beroepsopdracht centraal. De student leert hierbij kennis, vaardigheden (en houding) tegelijk te gebruiken (= integrale leeractiviteit). - Hoorcollege (HC) Een hoorcollege is een mondelinge toelichting van de docent waardoor studenten goed zich kunnen oriënteren op de leerdoelen en de onderwerpen die in het thema relevant zijn voor de beroepsopdracht met producten/diensten en andere ondersteunende activiteiten/leertaken. - Klinisch Redeneren (KR) Bij KR-taken werken studenten in groepsverband samen aan het oplossen vaneen aangereikt (medische) beroepsprobleem. Hierdoor leert de student kennis te gebruiken in relatie tot beroepsvraagstukken (= conceptuele leeractiviteit). De begeleiding hierbij valt uiteen in twee delen. De startbijeenkomst, waarin studenten onder begeleiding de KR-taak verkennen en werkafspraken. En 15/259

16 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening de slotbijeenkomst waarin de studenten als groep het resultaat voorleggen en bespreken met de docent. - Responsiecolleges (RC) Tijdens responsiecolleges gaat de docent in op vragen van de studenten die zijn ontstaan tijdens het werken aan zelfstudieopdrachten. Uitgangspunt is dat de inhoud van het college vooral bepaald wordt door de studenten zelf. Ook kan de student een indruk krijgen van het eigen beheersingsniveau. Zo nodig kan de docent een aanwijzing geven voor de bestudering van de stof. - Vaardigheidstraining (VT) De vaardigheidstraining wordt ingezet voor het oefenen van sociaal-communicatieve en medischtechnische vaardigheden. De training bestaat vaak uit een voorbereidingsopdracht en de feitelijke training. In sommige gevallen maakt een assessment/zelftoets deel uit van de voorbereiding. - Werkcollege (WC) Tijdens een werkcollege worden studenten in staat gesteld een werkmodel, oplossingsmethode of verwerkingsstrategie te verkennen en ermee te oefenen. Het werkcollege heeft meestal de vorm waarbij studenten van te voren in groepjes opdrachten voorbereiden die dan in het werkcollege worden nabesproken en / of gepresenteerd. Van studenten wordt verwacht dat zij voorbereid aan het werkcollege beginnen. - Zelfstudieopdracht Een zelfstudieopdracht stelt de student in staat om grotendeels zelfstandig iets te leren. Dat iets heeft in principe altijd betrekking op de kennis en vaardigheden die de student nodig heeft om de overkoepelende beroepsopdracht te kunnen uitvoeren. De zelfstudieopdracht bestaat in de kern uit stuurvragen die de student helpen om het betreffende leerproces vorm te geven. De eigenlijke opdracht kan verschillende vormen aannemen: het lezen van een studieboek, het beantwoorden van (studie)vragen, op papier en/of mondeling reflecteren op het eigen leerproces, het voorbereiden van een presentatie of het voorbereiden van een responsiecollege. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding volgen in voltijd of duaal. Zie art. 17 en 20 OER-HU. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je veertig uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Duale opleiding Een duale opleiding is een combinatie van onderwijs volgen en werken, waarbij werk en studie op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat een deel van de leerdoelen wordt gerealiseerd op het werk en een deel op school. De afstemming tussen werk en studie gebeurt op basis van bindende afspraken, tussen de opleiding en jouw werkgever, die in een zogeheten drie partijen overeenkomst worden vastgelegd. Hierin staat aangegeven: de duur van de overeenkomst; de inhoud en omvang van het deel van het curriculum dat niet op de hogeschool wordt verzorgd; de beoordeling, de inhoud en omvang van de begeleiding vanuit het bedrijf; hoe en wanneer de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. De bacheloropleiding medische hulpverlening biedt alleen een versneld duaal traject aan voor anesthesiemedewerkers die de CZO-opleiding anesthesie heben afgerond. In studiejaar zal dit traject voor het eerst starten. Duur van de opleiding bedraagt 3 jaar. In het eerste studiejaar zal tenminste 24 uur per week in de beroepsuitoefening worden doorgebracht. De minimale studielast van het deel van de opleiding dat wordt gevormd door de beroepsuitoefening bedraagt 16/259

17 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening EC (zie thema 2.8). Het programma van de duale opleidingsvariant is direct afgeleid van het voltijdse programma. De te behalen competenties zijn gelijk. De lesinhoud komt grotendeels overeen met de voltijdse opleidingsvariant, echter er is gekozen voor een iets andere ordening. Studenten van de duale opleiding hebben echter al een CZO-opleiding tot anesthesiemedewerker afgerond, waardoor zij al veel kennis paraat hebben. De verwachting is dat een duale student met minder inspanning het gevraagde niveau kan behalen. Daarom heeft de opleiding er voor gekozen om minder tijd te reserveren dan het aantal EC s x 28 uur van de cursus vraagt, hetgeen tot gevolg heeft dat de duale student in het eerste studiejaar 120 EC kan behalen en dus kan versnellen. Zie art. 20 lid 2 OER-HU Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een versnelde route wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald). De bacheloropleidng medische hulpverlening biedt een versneld duaal traject aan voor anesthesiemedewerkers met een afgerond CZO diploma anesthesie Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied, of het beroepenveld waarop de graad betrekking, heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft je het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging), achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: 17/259

18 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening De titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere opleiding betreft. Zie art. 43 OER-HU Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). Een goede intensiteit en verdeling van de studielast is belangrijk voor een optimaal studierendement. In de Faculteit Gezondheidszorg zijn hierover afspraken gemaakt die voor alle opleidingen gelden. We werken toe naar een studielast van 40 uur per week. Dat is de optelsom van contacturen, zelfstudie (thuis en op school) groepswerk, toetstijd en oefentijd. Uiteraard valt stagetijd daar eveneens onder. Deze studielast is gelijk over het jaar verdeeld. Dit alles om te voorkomen dat er piekbelasting is en om regelmatig studeren te bevorderen. Daarom wordt er ook regelmatig en gespreid over het jaar getoetst. De voltijdstudent is vijf dagen per week beschikbaar voor de studie (voor volgen van onderwijs, zelfstudie en stage). De uren waarop de student aanwezig is en onderwijs heeft, zijn eveneens gespreid over vijf dagen. Voor duale studenten wordt de studie in een gecomprimeerd programma aangeboden, waarbij veel zelfstudie noodzakelijk is. De studielast voor duale studenten bedraagt per week ca. 20 uur. In alle cursushandleidingen wordt de te besteden studielast vermeld. Voor de opleiding Medische Hulpverlening geldt dat er gemiddeld 12 contacturen per onderwijsweek zijn gemeten over het gehele onderwijsjaar. Zelfstudie-uren zijn zichtbaar in de studiehandleiding of de onderwijscatalogus in Osiris. In de planning van de contacttijd wordt rekening gehouden met de zelfstudietijd die nodig is voor opdrachten. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de bijlage Cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zo zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de 18/259

19 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening hoogte van het cijfer van het deeltentamen. Deze eisen zijn ook opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook par In de bijlage Cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. Zie Osiris (www.osiris.hu.nl). Studiepunten worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen (c.q. alle deeltentamens). Zie ook par. 4.4 Zie art. 16 en 28 OER-HU Tabel opleidingsstructuur Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 1, groep 1AB Blok A Blok B Blok C Blok D Thema 1.1: De vitale mens Thema 1.5 Circulatie Thema 1:3 Veilig handelen Thema 1.2: Ademhaling Thema 1.9: Hoe werkt hulpverlenen? Thema 1.11 Vaardigheidsleerlijn Jaarvoortgangstoets, incl. medisch rekenen Thema 1.6 Bewustzijn Thema 1.4: Samenwerken met collega s en andere zorgverleners in de keten Thema 1.10: Pijn en pillen Thema 1.7: De patiënt en zijn omgeving Thema 1.8 Primary survey Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 2, groep 2AB Blok A Blok B Blok C Blok D Thema 2.1:Spijsvertering Thema 2:3 Praktijkleren Thema 2.2: De chronisch zieke patiënt Thema 2.10: Psychiatrie, incl. lintstage Thema 2.4 Traumatologie Thema 2.6 Urologie, gyneacologie en obstetrie Thema 2.11: Klinisch redeneren en klinische vaardigheden Jaarvoortgangstoets Thema 2.5: Praktijkleren Thema 2.7 Acute zorgverlening aan het kind Thema 2.8 Kwaliteits zorg en patiëntveiligheid Thema 2.9 Complexe reanimatietechnieken Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 2, groep 2C Blok A Blok B Blok C Blok D Thema 2.1:Spijsvertering Thema 2:3 Praktijkleren Thema 2.2: De chronisch zieke patiënt Thema 2.4 Traumatologie Thema 2.5: Praktijkleren Thema 2.6 Urologie, gyneacologie en obstetrie Thema 2.7 Acute zorgverlening aan het kind Thema 2.10: Psychiatrie, incl. lintstage Thema 2.11: Klinisch redeneren en klinische vaardigheden Jaarvoortgangstoets Thema 2.8 Kwaliteits zorg en patiëntveiligheid Thema 2.9 Complexe reanimatietechnieken 19/259

20 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 3, differentiatie anesthesie (3A, was groep 2A) Blok A Blok B Blok C Blok D Profilering Thema 3.3 2e deel Thema 3.2 Thema 4.1 Thema 4.3 (deel) Thema 4.2 Thema 4.3 (deel) Inhaalstage jaar 2: Thema 2.3, 2.5 of 2.10 Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 3, differentiatie ambulance (3C, was groep 2C) Blok A Blok B Blok C Blok D Profilering Thema 3.6 2e deel Thema 3.5 Thema 4.4 Thema 4.6 (deel) Thema 4.5 Thema 4.6 (deel) Inhaalstage jaar 2: Thema 2.3, 2.5 of 2.10 Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 3, differentiatie spoedeisende hulp (3E en 3F, was 2E en 2F ) Blok A Blok B Blok C Blok D Profilering Thema 3.9 2e deel Thema 3.8 Thema 4.7 Thema 4.9 (deel) Thema 4.8 Thema 4.9 (deel) Inhaalstage jaar 2: Thema 2.3, 2.5 of 2.10 Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 3, differentiatie spoedeisende hulp (3B, was 2B ) Blok A Blok B Blok C Blok D Profilering Inhaal stage jaar 2: 2.3, 2.5 of 2.10 Thema 4.7 Thema 4.9 (deel) Thema 4.8 Thema 4.9 (deel) Inhaalstage jaar 2: Thema 2.3, 2.5 of 2.10 Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 4 anesthesie Blok A Blok B Blok C Blok D Thema 4.1 Praktijkleren anesthesie en afstudeeropdracht Thema 4.2 Thema 4.3 Bacheloropleiding medisch hulpverlener voltijd, jaar 4 ambulancezorg Blok A Blok B Blok C Blok D Thema 4.4 Praktijkleren ambulance en afstudeeropdracht Thema 4.5 Thema /259

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2017-2018 Hogeschool Utrecht, juli 2017

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, september 2013 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2014-2015 2/198 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 1/104 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Oefentherapie Cesar 2012-2013. CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012

Studiegids. Bacheloropleiding. Oefentherapie Cesar 2012-2013. CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012 Studiegids Bacheloropleiding Oefentherapie Cesar 2012-2013 CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd, inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2014-2015 1/94

Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd, inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2014-2015 1/94 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 1/94 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie