Actieweek. Veiligheid op Mavo Roermond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieweek. Veiligheid op Mavo Roermond"

Transcriptie

1 Activiteitenoverzicht Juni 2014 De directie van Mavo Roermond vindt het belangrijk om u goed te informeren. We willen u met onze nieuwsbrief op de hoogte stellen van nieuwtjes en activiteiten waarvan wij vinden dat u op de hoogte moet zijn. News4U verschijnt drie keer per schooljaar. Fijne vakantie! De zomer is begonnen en de laatste schooldagen breken aan. Directie en medewerkers wensen u alvast een zonnige en zorgeloze tijd toe. Leerlingen en ouders: geniet van de vakantie en veel plezier! De zomervakantie duurt tot maandag 25 augustus. Dit is de eerste dag van het schooljaar , met onder andere mentorlessen en het ophalen van de lesroosters en de schoolboeken. Leerlingen van Mavo drie en vier gaan vervolgens in week 36 op excursie. De leerlingen van de klassen M3a, b en c gaan maandag 1 tot en met woensdag 3 september naar Sprimont in de Ardennen. Klas M3d,e en f gaan woensdag 3 tot en met vrijdag 5 september hier naar toe. De vierdejaars leerlingen gaan deze week naar Zuid-Engeland en Londen. Ze vertrekken op dinsdag 2 september en komen terug op vrijdagmorgen 5 september. Leerlingen die niet mee gaan krijgen een alternatief programma op school. De herfstvakantie is komend schooljaar week 43, dit is de week van 20 tot en met 24 oktober. Verkeerseducatie Techniek is ook een handig vak om de praktische betekenis van de vakken die je op school krijgt duidelijk te maken. Zo zijn er in het kader van verkeerseducatie in het najaar van 2013 in samenwerking met het vak Beeldende Vorming, mooie posterontwerpen gemaakt voor Veilig Verkeer Nederland. Als thema stond fietsverlichting centraal. Kubra Ozturk en Naomi Abrahams (M2a) hadden met gebruikmaking van moderne grafische technieken een heel mooie poster ontworpen. Dat was ook de jury opgevallen: de hoofdprijs werd door deze talentvolle jongedames mee naar school genomen. Niet alleen zal de poster dit najaar ook daadwerkelijk in de verkeerscampagne worden ingezet, de hele klas ging woensdag 28 mei met de bus naar Movie Park Germany in Duitsland. Afsluiting CKV/Filmfestival Op donderdagmorgen 26 juni vond het filmfestival plaats tijdens lesuur 4 en 5. De geselecteerde films werden vertoond en de leerlingen waren publieksjury: Ze moesten zelf een keuze maken voor de beste film. Dit gebeurde digitaal. Daarna was er in de aula de prijsuitreiking van de vakjury en van de publieksjury. Volgens de vakjury was het filmpje van Caroline, Floris, Sjors, Tom en Yoeri (klas M3b) het beste. De jury (Mw. I. Jansen, Dhr. D. van der Borgh en Mw. L. Nuijten) vermeldt in haar rapport over het filmpje Flikken Roermond : Het thema is origineel aangepakt, muziek, afwisseling en beeldkwaliteit zijn goed. Er is duidelijk een script gemaakt en veel moeite gedaan om op locatie te kunnen filmen, in het politiebureau en de ambulance De publieksjury koos het filmpje van Milan, Noah, Niels, Orin, Nino als favoriet. De vakjury schreef over dit filmpje Het filmverhaal is leuk bedacht en er is een scenario gemaakt. Mooie afwisselende cameravoering, bijvoorbeeld de close-ups en een goede muziekkeuze.

2 Actieweek Zoals u weet houdt Mavo Roermond elk jaar een actieweek. Deze is altijd de week voor de carnavalsvakantie, dit jaar de week van 24 februari. Als school hebben wij een crèche in de staat Tamil Nadu, Zuid-West India, geadopteerd. Daar worden per dag ongeveer 150 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zij krijgen daar voeding, kleding, onderwijs en medicamenten. De ouders van de kinderen zijn meestal zo arm, dat zij heel hard moeten werken en dus geen tijd hebben voor de kinderen. De ouders moeten gemiddeld werken van zes uur s morgens tot acht uur s avonds. Daarom heeft een zusterklooster de opvang van de kinderen op zich genomen en ons gevraagd dat met acties financieel te ondersteunen. Dat doen we, en hoe! Dit jaar brachten leerlingen, personeel en sponsoren weer duizenden euro s bij elkaar! Het eindbedrag was maar liefst 8500,00. Dit is een geweldig bedrag, zeker als dit gekoppeld wordt aan de grootte van onze school. Menige andere school zal er jaloers op zijn. Zuster Crijns kwam dit jaar kijken wat er allemaal bij ons gebeurde om dit bedrag bij elkaar te vergaren. Een greep uit de activiteiten van maandag tot en met vrijdag die week is: Sponsorloop, heitje voor een karweitje, koken voor docenten, crazy bingo, verkoop van tosti s en cup cakes, rozen, een FIFA gamecompetitie, music request en nog véél meer. Aangezien de kinderen van de crèche helemaal op de leerlingen van Mavo Roermond zijn aangewezen, zijn ze heel erg blij met de sponsorkanjers van Mavo Roermond! Maar ook dank aan alle sponsoren, van pap en mam tot oma en opa en alle bedrijven die medewerking verleenden! Uiteraard ook een woord van dank aan alle docenten en het onderwijs ondersteunend personeel voor alle steun en inzet! Meer informatie over de crèche kunt u vinden in de map actieweek van Its Learning. Veiligheid op Mavo Roermond De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag door het vaststellen van gedragsregels waar leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren het over eens zijn geworden. Belangrijk is dat veiligheid een vaste plek krijgt in het schoolbeleid. Wettelijke maatregelen zijn een sluitstuk op het veiligheidsbeleid dat de school voert. De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke regels. Leerlingen die de leerplicht ontduiken zijn strafbaar. In eerste instantie voorziet de school in een goed verzuimbeleid (preventie, registratie, zorg). Bij de uitvoering van de leerplicht zijn veel verschillende factoren betrokken. Belangrijke schakel is de leerplichtambtenaar van de gemeente. De school zelf heeft extra interne maatregelen ingevoerd om spijbelen en uitval tegen te gaan: absenties worden nauwkeurig gecontroleerd en er wordt bij verzuim meteen actie ondernomen richting leerlingen, ouders en leerplichtambtenaar. De gemeente Roermond heeft met alle scholen een convenant Veilig in school gesloten. Wij noemen dit het Veiligheidsplan van Mavo Roermond. Hierin wordt in ieder geval gemelddat de school, bij geconstateerde strafbare feiten altijd, zonder uitzondering, de politie informeert en daarnaast zo mogelijk stappen zal ondernemen aangifte te doen om strafvervolging te starten. Tevens wordt een deel opgenomen waaraan de leerling rechten kan ontlenen als het gaat om hulp en steun voor het geval een leerling het slachtoffer is of dreigt te worden van een strafbaar feit. Voor het schooljaar betekent het dat een cyclus met lessen, mentor- leerling-, en ouderactiviteiten wordt opgezet om alle zaken rond sociale veiligheid méér aandacht te geven en (nog) betere resultaten te bereiken. Want laten we eerlijk zijn: de school is en blijft een afspiegeling van de maatschappij. Waar buiten school communicatie en ontmoetingen plaatsvinden, zullen die hun weerslag op school hebben als zijnde de ontmoetingsplek voor jongeren bij uitstek.

3 Activiteiten voor het schooljaar : - in de laatste weken van september zullen Projectdagen Sociale Veiligheid plaatsvinden - alle lessen worden geconcentreerd rond sociale veiligheid - veilig verkeer, groepsgedrag op de fiets, in de auto en als groep te voet. - misbruik van social media en groepsgedrag. Lesmethode wordt gezocht. - alcohol en drugs binnen- en buitenshuis en uitgaansgelegenheden. Groepsdruk. - agressie op straat, in het Openbaar Vervoer, bij hulpverlening. - Loverboys, misbruik en sociaal gedrag. Workshops. - slachtoffers, die als Traffic Informers workshops geven. - Rol en taak van bureau Halt en de rechtbank. - GGD en jongerenonderzoeken over sociaal gedrag, voeding en beweging. - Bezoek aan de film Spijt en gebruik bijbehorende lesmethode. - aansluitend worden grote ouderavonden georganiseerd, waarbij wij alle ouders op de hoogte brengen van de lessen die hun kinderen gevolgd hebben, hen inhoudelijk op de hoogte brengen van wat er speelt én de discussie voeren over wat wij van de ouders in hun rol als opvoeder verwachten. - N.B. wij betrekken ALLE leerlingen en ALLE ouders in deze activiteiten. Tijdpad: in de laatste 2 weken van de maand september 2014 vinden alle activiteiten plaats. De eigen docenten en mentoren spelen in die projectdagen en daarna een belangrijke rol: zij voeren met alle leerlingen de gesprekken, treden op in conflictsituaties, voeren gesprekken met ouders en hulpverleners, geven de genoemde lessen e.d. In de rest van het schooljaar komen zij voortdurend op de resultaten terug. Wij hebben contacten met de volgende externe groepen ervaringsdeskundigen om hen in die dagen in te zetten: - Lei Seuren van politie Limburg-Noord als deskundige social media - leden van stadstoezicht, die voorlichting geven over datgene, wat op straat in Roermond gebeurt en hoe daar mee om te gaan - leerlingen en ouders als daders, slachtoffers en betrokkenen - jonge slachtoffers als Traffic Informers - docent morele vorming om de morele discussie te voeren over wat wél en wat niet goed is, en verantwoord burgerschap duidelijk te activeren - deskundigen op het gebied van loverboys (Partners in Welzijn Geleen) - medewerkers van de rechtbank, bureau Halt en GGD - uitgeverijen en maatschappelijke organisaties die bruikbare lesmethodes aanleveren D. J.W. Brummans, locatiedirecteur Mavo Roermond W4Kangoeroe: Wereldwijde Wiskundewedstrijd Op donderdag 20 maart vond de Wereldwijde Wiskundewedstrijd plaats. Deze wordt in ruim 50 landen gehouden. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizfun, wizkid, wizsmart, wizbrain en wizprof. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2013 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd! De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Dit jaar deden van onze school 183 leerlingen mee. De winnaars van onze school waren: 1. Rick Heijnen (B1d), 2. Teun Swillens (M2f) en 3. Abilash Sivasubramaniam (M2f).

4 Eindexamenresultaten De maand juni is altijd een spannende maand voor de vierdejaars leerlingen. De examenuitslagen worden dan namelijk bekend gemaakt. Ook dit jaar nemen we afscheid van een groot aantal van onze leerlingen. Aan het examen namen 103 leerlingen deel. Van deze leerlingen slaagden er 95. Dit is een resultaat om tevreden over te zijn. Over het algemeen gaat van de geslaagde schoolverlaters circa 10% naar de Havo en de overige leerlingen gaan een Mbo-opleiding doen. Het merendeel van de leerlingen vervolgt de opleiding in de regio Roermond. De overige leerlingen volgen opleidingen in het gebied tussen Venlo/Eindhoven en Heerlen/Maastricht. Directie, docenten en het ondersteunend personeel wensen alle geslaagden en schoolverlaters veel succes met hun verdere studie. We weten zeker dat Mavo Roermond een goede basis heeft gelegd voor het bereiken van de doelen in je verdere leven. Succes met je vervolgstudie en je carrière. Weet: De toekomst heb je voor een heel groot deel in eigen hand! Galabal 4e-jaars, 23 april Elk jaar wordt de schoolexamenperiode van de 4e -jaars afgesloten met het galabal. Hierna breekt de spannende tijd van de centrale examens aan. Voor het galabal brainstormen de vierdejaars over wat aan te trekken, hoe het haar gedaan moet worden en vooral ook hoe ze zich zullen laten vervoeren naar de feestzaal in Leeuwen. Ook deze avond had Leeuwen, alle familie, vrienden en bekenden heel wat te bekijken. Zo kwamen er sportauto s voorrijden, maar ook oldtimers. Rudolf had zelfs een truck met heflift geregeld: Had hij wat meer ruimte dan in het witte busje. Ook kwam er een limousine met vleugeldeuren voorrijden, een legerjeep, een huisje op wielen, een motor en een tractor (Welke studie zou Louis gaan doen?). Zelfs winkelkarren en een Hummer werden ingezet. De heren verschenen veelal in kostuum en de dames in cocktailjurkjes. De foto s geven een impressie van het galabal. Stagebattle 2014 Ook dit jaar was er weer een stagebattle van 4 teams bestaande uit leerlingen van de 4 afdelingen van het Mundium College (Lyceum Schondeln, Niekee, NT2 en Mavo Roermond). Net als vorig jaar was het centrale thema duurzaamheid. Gekozen was echter voor opdrachten die de 4 groepen moesten uitvoeren op de scholen zelf. Van Mavo Roermond kwamen Nurseda Genc, Zainab Abdelsayed, Maudy Derkcx, Lise van den Hout, Lotte Jeurissen, Yvo Sahusilawane, Beele Janssen en Jesse Leurs in actie om in de 4 teams deel te nemen aan de scholierenwedstrijd. Het team dat op onze MAVO aan de opdracht kwam werken had een hele week lokaal A12 ter beschikking, dat die week dienst deed als kantoor en uitvalsbasis voor al het meetwerk. Er werd onderzoek gedaan naar het energieverbruik van onze MAVO, gericht op het verbruik van gas en elektriciteit en om te onderzoeken hoe dat verbruik duurzaam minder kan worden zonder aan comfort in te boeten. Allereerst moest er serieus gemeten worden aan het gebouw. Zo kwamen we er achter dat er 1348 tl lampen in het gebouw aanwezig zijn, dat we 3635 m2 dakoppervlakte hebben en een raamoppervlakte van 1360 m2. Ze gingen op werkbezoek bij Houtappels in Panningen om informatie in te winnen en vrijdags kwam een specialist van Rockwool de plannen keuren. Met een mooie Prezi, dit is een presentatie via de computer en een beamer, en een aantal goede adviezen werd de Stagebattleweek afgesloten met een presentatie voor de directie. Op woensdag 23 april was de grote finale waarbij de vakjuryprijs gewonnen werd door het team van onze MAVO!! Team Niekée won de publieksjuryprijs. Alle leerlingen van de MAVO hebben zich waardige ambassadeurs getoond van de school. Een prima prestatie waar we allemaal erg trots op zijn!

5 Taaldorp Engels Een taal leren spreken doe je het best in echte situaties. Vanuit deze gedachte wordt ook de excursie naar Zuid-Engeland georganiseerd. Maar ook binnen andere werkvormen wordt hieraan aandacht geschonken. De sectie Engels heeft daarom dit jaar weer een Taaldorp georganiseerd voor alle leerlingen van klas 1 en 3. Zo werd er voor de brugklassers op maandag 17 maart een reisbureau, een sportwinkel en een supermarkt ingericht in een aantal lokalen. Deze lokalen worden bemand door Engels-studenten van de Fontys Lerarenopleiding te Sittard. De leerlingen moeten hier dan een aantal gerichte opdrachten uitvoeren. Zo moeten ze bijvoorbeeld boodschappen doen in de supermarkt of informatie vragen in het reisbureau. Uiteraard moet dit alles in het Engels. Zo kunnen de leerlingen hun opgedane kennis testen in de praktijk en het blijkt dat de meeste leerlingen dit heel erg leuk vinden. Ze zien zo waarvoor je een taal in het dagelijkse leven nodig hebt, ofwel het praktische nut van het spreken van een buitenlandse taal. Bij leerjaar drie gaat het om onderwerpen zoals naar de dokter gaan, naar de kapper, familieruzie, naar een pretpark, vrije tijd, de bioscoop, naar een concert, enz. Deze leerlingen moeten al wat meer vrije opdrachten doen en meer zelf vragen stellen en daarbij hun eigen mening kunnen formuleren. Het vrije gebruik van een taal is een stuk moeilijker, maar toch komen de derdeklassers al een heel eind. Aan het eind van de dag sluiten veel leerlingen af met opmerkingen dat het echt wel leuk was en staan ze vaak zelf te kijken van wat ze al kunnen vragen. Ook hoorden we een aantal keer: Het viel best mee, wanneer doen we dit weer? Wordt volgend jaar vervolgd! Sarine van Rijt (B1d 2e prijs), Lara Illanez Munnicks (b1e 3e prijs) en Prasnavi Paramalingam (b1d 1e prijs) wonnen de publieksprijs bij de tentoonstelling van hun op Pierre Cuypers geïnspireerde sjabloon werkstuk in het Cuypershuis. Een hele eer om in een heus museum te mogen exposeren. De werkstukken werden in de lessen beeldend van mevr. Nuijten vervaardigd.

6 Techniek In lokaal C.0.7 wordt altijd hard gewerkt. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Zo werk je aan een verslag, zo onderzoek je constructies en materialen, bouw je in een les een dubbel knipperlicht en zo ben je met diverse gereedschappen in de weer om een mooi demonstratiemodel te maken. Bij het vak techniek krijg je de kans om verschillende talenten te ontplooien. Je wordt er niet alleen getoetst op je technisch inzicht en meetvaardigheden, maar ook of je goed in een groep kunt werken, doorzettingsvermogen hebt en op een creatieve manier een technisch probleem weet op te lossen. In de wereld van techniek zijn er immers vele oplossingen die tot een goed eindresultaat kunnen leiden. Voor je het weet sta je ook in een echt museum. In het Cuypershuis in Roermond is vrijdagmiddag 23 mei jl. de expositie geopend van werk van leerlingen van MAVO Roermond. Naast prachtige sjabloneerwerkstukken, gemaakt bij het vak Beeldende Vorming (BV) zijn ook de schaalmodellen te zien van huisjes die de leerlingen van de brugklas hebben gemaakt voor de architectuuropdracht. Hun eigen droomhuisje, gebouwd van gebruikt karton, in schaal 1:50. Architect Hans Coppen en projectontwikkelaar Armand Cieters hebben als vakjury huisjes geselecteerd die opvielen door ontwerp, aanpak, materiaalgebruik en durf. Het was een zware klus voor de jury maar uiteindelijk kwam Talitha Verwijlen (B1d) als winnares uit de bus, gevolgd door Rico Lutgens (B1b) en Yasmine Lakdimi (B1d). Een bijzondere vermelding was er ook voor de huisjes van Arezoe Jafari (B1b) en Bram Hulsbosch (B1 ). Op de MAVO hebben we veel talenten. Dit werd nog eens extra benadrukt door Rianne Salentijn en Anouk Swart met een prachtig gezongen duet tijdens de opening van de expositie. In leerjaar 2 pakten de leerlingen flink uit met ontwerpen voor het thema kracht en beweging. Op de open dag waren tal van fraaie en technisch doordachte ontwerpen te zien met het gebruik van hydrauliek en hefbomen als centraal uitgangspunt. Daarnaast moest er ook een praalwagen bedacht worden die gebruikt kan worden bij de carnavalsoptocht. Hier is het uitgangspunt tandwielen, katrollen en krukassen. De foto s laten zien dat het met de creativiteit en inventiviteit van onze leerlingen wel snor zit.

7 Projectweek 1e-jaars leerlingen Onlangs vond de projectweek van de brugklasleerlingen Romeinen in strijd tegen de middeleeuwen plaats. De projectweek van de tweedejaarsleerlingen had als thema: Industrialisatie, het Limburgse leven veranderde. In deze week werd door veel vakken, vakoverstijgend, leerstof binnen het thema aangeboden. Leerlingen uit de brugklas kregen een introductie in de Romeinse vechtkunst, maar ook muziek en dans kwamen aan bod. Op het zonnige Sportpark de Wijher zagen leerlingen zwaarden en helmen en kanonnen knallen. Ze konden in formatie met zelfgemaakte wapenschilden lopen en zwaardvechten oefenen. Theorie en praktijk ontmoetten zo elkaar binnen en buiten de school.

8 Projectweek 2e-jaars leerlingen Alle Mavo 2 leerlingen gingen naar verschillende locaties in Limburg om ter plekke industrieel erfgoed te bekijken. Ze gingen per fiets en onder de arm hadden ze het opdrachtenboekje, op zoek naar de juiste antwoorden op locatie. Van alle uitstapjes moesten de groepen een portfolioverslag maken. Deze verslagen werden vervolgens beoordeeld door alle docenten die les geven aan Mavo 2. Een en ander werd door de heer Maas gecoördineerd. Alles moest voldoende worden afgerond, anders kwam je in aanmerking voor een herkansing na de toetsweek. Ouders ontvingen hiervan eerder bericht. Museum Terug in de tijd, Openluchtmuseum Eynderhoof, het ECI complex en nog veel meer onderdelen werden bezocht, maar ook in vakken zoals Duits en Frans werd aandacht aan hetzelfde thema besteed. Mavo Roermond, Postbus 1025, 6040 KA Roermond Jaarafsluiting 1e - en 2e jaars klassen Op vrijdag 4 juli is de laatste dag van de toetsweek. Aansluitend gaan de eerste- en tweedejaars naar Zwembad de Roerdomp om hier het jaar op een sportieve manier af te sluiten. Aansluitend vindt op school een barbecue plaats. Internet: Telefoon: Foto s: E. van Herwijnen e.a. Redactie: W. Smeets

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters Jaaragenda 2014-2015 Vademecum 6 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit * = Schoolweek / Kalenderweeknummer week 1/34 ma 18-08 introductieprogramma's en ophalen boeken 13.30 Ontvangst leerlingen klas 1 Vakcollege

Nadere informatie

Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014

Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014 Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014 Stage klas 3 Van maandag 17 t/m vrijdag 21 maart gaan de leerlingen uit onze derde klassen op stage. Het is een arbeidsoriënterende (snuffel)stage. Het heeft als

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 Markland College Oudenbosch

Schoolkalender 2014-2015 Markland College Oudenbosch Schoolkalender 2014-2015 Markland College Oudenbosch update 08-10-2014 Oktober woensdag 8 donderdag 9 Start technasiumopdracht Een (t)huis voor marterachtigen klassen OGA1V en Ohm1Q Diploma-uitreiking

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

Begin schooljaar 2015-2016: rooster ophalen en introductieprogramma

Begin schooljaar 2015-2016: rooster ophalen en introductieprogramma Begin schooljaar 2015-2016: rooster ophalen en introductieprogramma Leerjaar 1 afdeling vmbo bl/kl Op maandag 31 augustus verwachten we de leerlingen om 13.00 uur op school om het rooster op te Op dinsdag

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Herkansingen typevaardigheid

Herkansingen typevaardigheid Schooljaar 2012-2013 vrijdag 26 april 2013 nr. 15 Maandag 13 mei t/m vrijdag 24 mei Maandag 13 mei papiercontainer bij school TV Woensdag 15 mei Panna toernooi groep 6/7 Vrijdag 17 mei nieuwsbrief Herkansingen

Nadere informatie

K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015

K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015 K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015 Agenda: 02-03 : start 2 e periode SOLO, aanwezigheid verplicht 19.00 uur MAS-event mavo-4 04 t/m 17 maart : afnameperiode rekenexamens mavo 18-03

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Laatste week Op dit moment brengen we de laatste dagen door in ons oude gebouw. We zijn heel erg trots op ons nieuwe gebouw, maar we kunnen een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 mei 2015

Nieuwsbrief 13 mei 2015 16 Nieuwsbrief 13 mei 2015 Beste ouder/verzorger, De examens zijn begonnen! Voor de kandidaten een spannende periode, maar ook een onrustige in verband met de meivakantie en de vrije dagen. Genoeg tijd

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag AGENDA PERIODE 4 VAN HET SCHOOLJAAR 2014-2015 Week 15 Deze week: Aula gesloten ivm toneel Maandag 6 april Tweede Paasdag Dinsdag 7 april 4 e lesuur Zorgteam Vwo 5 e lesuur Zorgteam Mavo 15.15 17.00 u BT

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Belangrijke data: Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari Klankbordavond dyslexie Dinsdag 26 t/m donderdag

Nadere informatie

dag datum voor ouders en personeel rooster

dag datum voor ouders en personeel rooster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 dag datum voor

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Dalton obs Meester van Hasselt 0516-421002

Dalton obs Meester van Hasselt 0516-421002 INFO nr: 17 12-mei-2016 www.comperio.nl Dalton obs Meester van Hasselt info@daltonvanhasselt.nl 0516-421002 VERJAARDAGEN: 11 mei juf Jolanda 30 mei Sijda de Vegt (gr. 7) Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 JAARAGENDA 2014-2015 1 34 MAANDAG 18-8-2014 ZOMERVAKANTIE (t/m 22-08-2014) DINSDAG 19-8-2014 WOENSDAG 20-8-2014 DONDERDAG 21-8-2014 VRIJDAG 22-8-2014 Vrijdag 22 augustus: bijeenkomst nieuwe docenten met

Nadere informatie

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Teamleiders... 1 3. Roosterwijzigingen en nieuwe collega s... 2 4. Ondernemersweek en kerstmarkt... 2 5. Het tweede halfjaar... 4 6. 10-minutenavond...

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema 2015-2016 KALENDER ZA 1 ZO 2 MA 3 ZOMERVAKANTIE WEEK 32 DI 4 ZOMERVAKANTIE WOE 5 ZOMERVAKANTIE DO 6 ZOMERVAKANTIE VRIJ 7 ZOMERVAKANTIE ZA 8 ZO 9 AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE WOE

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van PENTA college CSG Hoogvliet 2015-. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Jaarrooster voor leerlingen 2015-2016 SintLucas vmbo

Jaarrooster voor leerlingen 2015-2016 SintLucas vmbo Jaarrooster voor leerlingen 2015-2016 SintLucas vmbo maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 13-jul-15 14-jul-15 15-jul-15 16-jul-15 17-jul-15 29 vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie 1 20-jul-15

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 25 februari 2016 07 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Personele zaken en stagiaires Kwartiergesprekken Andere tijden of niet? Vastenactie De week van de BMS Open Dag Oud papier Knutselcircuit

Nadere informatie

Hierbij berichten wij u over de projectweek in de week van 19 oktober tot en met 23 oktober 2015.

Hierbij berichten wij u over de projectweek in de week van 19 oktober tot en met 23 oktober 2015. Aan de ouders/verzorgers van: Leerlingen havo 2 Datum 12 oktober 2015 Contactpersoon mw. N. Kaak, mw. M. Verbeek Referentie BSA15316.BRC E-mail bsa@heerbeeck.nl Onderwerp projectweek havo 2 Klas 2Ha, 2Hb,

Nadere informatie

Vakanties in het schooljaar 2014-2015 Het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 ziet er als volgt uit:

Vakanties in het schooljaar 2014-2015 Het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 ziet er als volgt uit: Jaaragenda tweede helft schooljaar 2014-2015 (versie 8 december 2014) Dit is een globale agenda voor de periode van december 2014 tot het einde van het schooljaar 2014-2015. Eerste dag schooljaar 2014-2015:

Nadere informatie

De Piet Hein. Informatieblad voor ouders en leerlingen

De Piet Hein. Informatieblad voor ouders en leerlingen Jaargang 7 nr. 5 05-09-2008 Locatie: Hardenberg Piet Heinstraat 1 7772 ZJ Hardenberg Tel.: 0523 26 21 70 Fax: 0523 26 63 45 E-mail: infodnvph@sgdnv.nl Informatieblad voor ouders en leerlingen Inhoudsopgave:

Nadere informatie

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 A = Kalenderweken B = datum op maandag van die week C = Schoolweken = vrije dag voor leerlingen A B C maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag 34 19-8 1 1 e schooldag

Nadere informatie

CSG Winsum jaarplanning 2015-2016

CSG Winsum jaarplanning 2015-2016 CSG Winsum jaarplanning 2015-2016 PERIODE 1 ROOSTER 1e HALFJAAR 34 ma 17-08-15 Mentoruur + boeken halen 10.00-13.00 uur start introductie klas 1; klas 2, 3 en 4 les di 18-08-15 introductie brugklas start

Nadere informatie

JAARKALENDER SCHOOLJAAR

JAARKALENDER SCHOOLJAAR JAARKALENDER SCHOOLJAAR 2016-2017 SEPTEMBER 2016 weeknr maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 35 1-9-2016 2-9-2016 36 5-9-2016 6-9-2016 7-9-2016 8-9-2016 9-9-2016 opening schooljaar 13.00 uur: introductie-middag

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen

Nadere informatie

VO Surhuisterveen NIEUWSBRIEF. Welkom! Data en tijdstip boeken ophalen

VO Surhuisterveen NIEUWSBRIEF. Welkom! Data en tijdstip boeken ophalen VO Surhuisterveen NIEUWSBRIEF Welkom! Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2013-2014. We wensen iedereen een hele plezierige vakantie en hopen elkaar weer op 18 augustus in goede gezondheid

Nadere informatie

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max opvallend prettig lesrooster vertrekhal Schiphol? Lo, capaciteit, locaties Mentoren, decaan,

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Mondial College, schooljaar 2014-2015

Mondial College, schooljaar 2014-2015 LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 5 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK

Nadere informatie

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders nr 1 34 ma 17-aug 1 Begin periode 1 13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger 13.30 brugklassen 14.00 klas 2+3+mavo-4 14.15 klas 4+5+6 havo/vwo di 18-aug 1 09.00-11.00 uur klas 1 havo/vwo mentoraat Vanaf

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

Jaarplanning 2012 2013

Jaarplanning 2012 2013 Jaarplanning 2012 2013 In de loop van een schooljaar worden bepaalde activiteiten af en toe verzet. Het geven van een volledige jaarplanning is op het moment van de druk van dit boekje dan ook niet mogelijk.

Nadere informatie

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Aan de ouders/verzorgers van leerlingen RSG Lingecollege locatie Teisterbantlaan Tiel, 26 september 2013 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar

Nadere informatie

Lesbrief over Leerplicht

Lesbrief over Leerplicht Lesbrief over Leerplicht Donderdag 19 maart 2015: Dag van de Leerplicht! Leerplicht? Hoezo? Ik ga toch gewoon naar school!? Ja, voor de meeste kinderen in Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 5 ATHENEUM. Mondial College, schooljaar 2015-2016. Algemene gegevens locatie Leuvensbroek

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 5 ATHENEUM. Mondial College, schooljaar 2015-2016. Algemene gegevens locatie Leuvensbroek LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 5 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2015-2016 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

jaaragenda voor ouders Stedelijk Dalton College Alkmaar 2015-2016

jaaragenda voor ouders Stedelijk Dalton College Alkmaar 2015-2016 jaaragenda voor ouders Stedelijk Dalton College Alkmaar 2015-2016 December ma 07 v.a. 18.30 uur Regionale voorlichtingsavond voor 4havo & 5vwo, lokatie InHolland di 08 v.a. 18.30 uur Regionale voorlichtingsavond

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Nieuwsbrief. obs Ter Stege. Inloop voor groep 4 t/m 8. Sponsorloop. Studiedag Kanjertraining 27 oktober. samen leren goed presteren. O.b.s.

Nieuwsbrief. obs Ter Stege. Inloop voor groep 4 t/m 8. Sponsorloop. Studiedag Kanjertraining 27 oktober. samen leren goed presteren. O.b.s. obs Ter Stege samen leren goed presteren Nieuwsbrief Inloop voor groep 4 t/m 8 Sponsorloop Wij realiseren ons dat de inloop erg plotseling is afgeschaft. Sinds de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

JAARAGENDA LEERLINGEN SCHOOLJAAR LOCATIE GROU AKKRUM

JAARAGENDA LEERLINGEN SCHOOLJAAR LOCATIE GROU AKKRUM JAARAGENDA LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2016 2017 LOCATIE GROU AKKRUM Verklaring afkortingen: CE Centraal Examen OSBK Oriëntatie op school- en beroepskeuze SBM Scholen en beroepenmarkt SE Schoolexamen SEPTEMBER

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 4 ma 19-01 luistertoetsen: havo- Frans; vwo-duits di 20-01 wo 21-01 do 22-01 vr 23-01 za 24-01 19.30 MR vergadering

Nadere informatie

Kunstwerk op het strand Excursie Kalootstrand De examenresultaten en nog veel meer...

Kunstwerk op het strand Excursie Kalootstrand De examenresultaten en nog veel meer... Kunstwerk op het strand Excursie Kalootstrand De examenresultaten en nog veel meer... GROEIEN Kent u dat verhaaltje van dat kleine jongetje dat een klein stekje had geplant dat maar niet wilde groeien?

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010.

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3 Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. SLB Inmiddels is de groep van de Schoolloopbaanbegeleiding van

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Christelijk Gymnasium

Nieuwsbrief Christelijk Gymnasium Nieuwsbrief Christelijk Gymnasium editie april 2015 Agenda 23 04: stunt leerjaar 6, studiemiddag lesvrij v.a. 12.00 uur 25 04: start meivakantie t/m 10 mei 11 05: start centraal examen t/m 28 05 14 05:

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 Beste ouder(s), verzorger(s) van alle VSO-leerlingen, Wij vinden het belangrijk u aan het begin van dit nieuwe schooljaar middels deze uitgebreide nieuwsbrief op

Nadere informatie

Ashram Nieuwkoop. thuis in de wereld

Ashram Nieuwkoop. thuis in de wereld Ashram Nieuwkoop thuis in de wereld INHOUD Onderwijs op maat Theoretische leerweg plus Sport en bewegen SDV Zorg & welzijn breed Cultuurschool Wereldschool Begeleiding Uitnodiging! Bij ons slaagt al zes

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus augustus 31 za 1 ZOMERVAKANTIE zo 2 t/m 23 augustus 32 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 33 ma 10 di 11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 34 ma 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 35 1 ma 24 start personeel

Nadere informatie

Koffie en fris Op iedere verdieping en in de schoolstraat/aula zal er koffie, thee en frisdrank worden geschonken.

Koffie en fris Op iedere verdieping en in de schoolstraat/aula zal er koffie, thee en frisdrank worden geschonken. Welkom op de Open Avond van onze school In dit boekje vindt u het programma van deze avond. We hopen dat u op deze avond een indruk krijgt van het reilen en zeilen op de Gomarus. We willen u een beeld

Nadere informatie

LOGMAIL Juni/Juli 2016

LOGMAIL Juni/Juli 2016 LOGMAIL Juni/Juli 2016 VOORWOORD VAN DE RECTOR We gaan richting einde schooljaar. Bij het verschijnen van deze Logmail zijn er nog vier lesweken te gaan voordat de laatste toetsweek begint. Die start namelijk

Nadere informatie

Ouderavond profielkeuze havo

Ouderavond profielkeuze havo Ouderavond profielkeuze havo Maandag 31 oktober 2016 19.00 uur 19.45 uur I. Hover, decaan Sint-Janscollege LOB Loopbaanoriëntatie- en begeleiding Decaan Start profielkeuze leerjaar 3 studiekeuze eindexamenjaar

Nadere informatie