Actieweek. Veiligheid op Mavo Roermond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieweek. Veiligheid op Mavo Roermond"

Transcriptie

1 Activiteitenoverzicht Juni 2014 De directie van Mavo Roermond vindt het belangrijk om u goed te informeren. We willen u met onze nieuwsbrief op de hoogte stellen van nieuwtjes en activiteiten waarvan wij vinden dat u op de hoogte moet zijn. News4U verschijnt drie keer per schooljaar. Fijne vakantie! De zomer is begonnen en de laatste schooldagen breken aan. Directie en medewerkers wensen u alvast een zonnige en zorgeloze tijd toe. Leerlingen en ouders: geniet van de vakantie en veel plezier! De zomervakantie duurt tot maandag 25 augustus. Dit is de eerste dag van het schooljaar , met onder andere mentorlessen en het ophalen van de lesroosters en de schoolboeken. Leerlingen van Mavo drie en vier gaan vervolgens in week 36 op excursie. De leerlingen van de klassen M3a, b en c gaan maandag 1 tot en met woensdag 3 september naar Sprimont in de Ardennen. Klas M3d,e en f gaan woensdag 3 tot en met vrijdag 5 september hier naar toe. De vierdejaars leerlingen gaan deze week naar Zuid-Engeland en Londen. Ze vertrekken op dinsdag 2 september en komen terug op vrijdagmorgen 5 september. Leerlingen die niet mee gaan krijgen een alternatief programma op school. De herfstvakantie is komend schooljaar week 43, dit is de week van 20 tot en met 24 oktober. Verkeerseducatie Techniek is ook een handig vak om de praktische betekenis van de vakken die je op school krijgt duidelijk te maken. Zo zijn er in het kader van verkeerseducatie in het najaar van 2013 in samenwerking met het vak Beeldende Vorming, mooie posterontwerpen gemaakt voor Veilig Verkeer Nederland. Als thema stond fietsverlichting centraal. Kubra Ozturk en Naomi Abrahams (M2a) hadden met gebruikmaking van moderne grafische technieken een heel mooie poster ontworpen. Dat was ook de jury opgevallen: de hoofdprijs werd door deze talentvolle jongedames mee naar school genomen. Niet alleen zal de poster dit najaar ook daadwerkelijk in de verkeerscampagne worden ingezet, de hele klas ging woensdag 28 mei met de bus naar Movie Park Germany in Duitsland. Afsluiting CKV/Filmfestival Op donderdagmorgen 26 juni vond het filmfestival plaats tijdens lesuur 4 en 5. De geselecteerde films werden vertoond en de leerlingen waren publieksjury: Ze moesten zelf een keuze maken voor de beste film. Dit gebeurde digitaal. Daarna was er in de aula de prijsuitreiking van de vakjury en van de publieksjury. Volgens de vakjury was het filmpje van Caroline, Floris, Sjors, Tom en Yoeri (klas M3b) het beste. De jury (Mw. I. Jansen, Dhr. D. van der Borgh en Mw. L. Nuijten) vermeldt in haar rapport over het filmpje Flikken Roermond : Het thema is origineel aangepakt, muziek, afwisseling en beeldkwaliteit zijn goed. Er is duidelijk een script gemaakt en veel moeite gedaan om op locatie te kunnen filmen, in het politiebureau en de ambulance De publieksjury koos het filmpje van Milan, Noah, Niels, Orin, Nino als favoriet. De vakjury schreef over dit filmpje Het filmverhaal is leuk bedacht en er is een scenario gemaakt. Mooie afwisselende cameravoering, bijvoorbeeld de close-ups en een goede muziekkeuze.

2 Actieweek Zoals u weet houdt Mavo Roermond elk jaar een actieweek. Deze is altijd de week voor de carnavalsvakantie, dit jaar de week van 24 februari. Als school hebben wij een crèche in de staat Tamil Nadu, Zuid-West India, geadopteerd. Daar worden per dag ongeveer 150 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zij krijgen daar voeding, kleding, onderwijs en medicamenten. De ouders van de kinderen zijn meestal zo arm, dat zij heel hard moeten werken en dus geen tijd hebben voor de kinderen. De ouders moeten gemiddeld werken van zes uur s morgens tot acht uur s avonds. Daarom heeft een zusterklooster de opvang van de kinderen op zich genomen en ons gevraagd dat met acties financieel te ondersteunen. Dat doen we, en hoe! Dit jaar brachten leerlingen, personeel en sponsoren weer duizenden euro s bij elkaar! Het eindbedrag was maar liefst 8500,00. Dit is een geweldig bedrag, zeker als dit gekoppeld wordt aan de grootte van onze school. Menige andere school zal er jaloers op zijn. Zuster Crijns kwam dit jaar kijken wat er allemaal bij ons gebeurde om dit bedrag bij elkaar te vergaren. Een greep uit de activiteiten van maandag tot en met vrijdag die week is: Sponsorloop, heitje voor een karweitje, koken voor docenten, crazy bingo, verkoop van tosti s en cup cakes, rozen, een FIFA gamecompetitie, music request en nog véél meer. Aangezien de kinderen van de crèche helemaal op de leerlingen van Mavo Roermond zijn aangewezen, zijn ze heel erg blij met de sponsorkanjers van Mavo Roermond! Maar ook dank aan alle sponsoren, van pap en mam tot oma en opa en alle bedrijven die medewerking verleenden! Uiteraard ook een woord van dank aan alle docenten en het onderwijs ondersteunend personeel voor alle steun en inzet! Meer informatie over de crèche kunt u vinden in de map actieweek van Its Learning. Veiligheid op Mavo Roermond De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag door het vaststellen van gedragsregels waar leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren het over eens zijn geworden. Belangrijk is dat veiligheid een vaste plek krijgt in het schoolbeleid. Wettelijke maatregelen zijn een sluitstuk op het veiligheidsbeleid dat de school voert. De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke regels. Leerlingen die de leerplicht ontduiken zijn strafbaar. In eerste instantie voorziet de school in een goed verzuimbeleid (preventie, registratie, zorg). Bij de uitvoering van de leerplicht zijn veel verschillende factoren betrokken. Belangrijke schakel is de leerplichtambtenaar van de gemeente. De school zelf heeft extra interne maatregelen ingevoerd om spijbelen en uitval tegen te gaan: absenties worden nauwkeurig gecontroleerd en er wordt bij verzuim meteen actie ondernomen richting leerlingen, ouders en leerplichtambtenaar. De gemeente Roermond heeft met alle scholen een convenant Veilig in school gesloten. Wij noemen dit het Veiligheidsplan van Mavo Roermond. Hierin wordt in ieder geval gemelddat de school, bij geconstateerde strafbare feiten altijd, zonder uitzondering, de politie informeert en daarnaast zo mogelijk stappen zal ondernemen aangifte te doen om strafvervolging te starten. Tevens wordt een deel opgenomen waaraan de leerling rechten kan ontlenen als het gaat om hulp en steun voor het geval een leerling het slachtoffer is of dreigt te worden van een strafbaar feit. Voor het schooljaar betekent het dat een cyclus met lessen, mentor- leerling-, en ouderactiviteiten wordt opgezet om alle zaken rond sociale veiligheid méér aandacht te geven en (nog) betere resultaten te bereiken. Want laten we eerlijk zijn: de school is en blijft een afspiegeling van de maatschappij. Waar buiten school communicatie en ontmoetingen plaatsvinden, zullen die hun weerslag op school hebben als zijnde de ontmoetingsplek voor jongeren bij uitstek.

3 Activiteiten voor het schooljaar : - in de laatste weken van september zullen Projectdagen Sociale Veiligheid plaatsvinden - alle lessen worden geconcentreerd rond sociale veiligheid - veilig verkeer, groepsgedrag op de fiets, in de auto en als groep te voet. - misbruik van social media en groepsgedrag. Lesmethode wordt gezocht. - alcohol en drugs binnen- en buitenshuis en uitgaansgelegenheden. Groepsdruk. - agressie op straat, in het Openbaar Vervoer, bij hulpverlening. - Loverboys, misbruik en sociaal gedrag. Workshops. - slachtoffers, die als Traffic Informers workshops geven. - Rol en taak van bureau Halt en de rechtbank. - GGD en jongerenonderzoeken over sociaal gedrag, voeding en beweging. - Bezoek aan de film Spijt en gebruik bijbehorende lesmethode. - aansluitend worden grote ouderavonden georganiseerd, waarbij wij alle ouders op de hoogte brengen van de lessen die hun kinderen gevolgd hebben, hen inhoudelijk op de hoogte brengen van wat er speelt én de discussie voeren over wat wij van de ouders in hun rol als opvoeder verwachten. - N.B. wij betrekken ALLE leerlingen en ALLE ouders in deze activiteiten. Tijdpad: in de laatste 2 weken van de maand september 2014 vinden alle activiteiten plaats. De eigen docenten en mentoren spelen in die projectdagen en daarna een belangrijke rol: zij voeren met alle leerlingen de gesprekken, treden op in conflictsituaties, voeren gesprekken met ouders en hulpverleners, geven de genoemde lessen e.d. In de rest van het schooljaar komen zij voortdurend op de resultaten terug. Wij hebben contacten met de volgende externe groepen ervaringsdeskundigen om hen in die dagen in te zetten: - Lei Seuren van politie Limburg-Noord als deskundige social media - leden van stadstoezicht, die voorlichting geven over datgene, wat op straat in Roermond gebeurt en hoe daar mee om te gaan - leerlingen en ouders als daders, slachtoffers en betrokkenen - jonge slachtoffers als Traffic Informers - docent morele vorming om de morele discussie te voeren over wat wél en wat niet goed is, en verantwoord burgerschap duidelijk te activeren - deskundigen op het gebied van loverboys (Partners in Welzijn Geleen) - medewerkers van de rechtbank, bureau Halt en GGD - uitgeverijen en maatschappelijke organisaties die bruikbare lesmethodes aanleveren D. J.W. Brummans, locatiedirecteur Mavo Roermond W4Kangoeroe: Wereldwijde Wiskundewedstrijd Op donderdag 20 maart vond de Wereldwijde Wiskundewedstrijd plaats. Deze wordt in ruim 50 landen gehouden. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizfun, wizkid, wizsmart, wizbrain en wizprof. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2013 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd! De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Dit jaar deden van onze school 183 leerlingen mee. De winnaars van onze school waren: 1. Rick Heijnen (B1d), 2. Teun Swillens (M2f) en 3. Abilash Sivasubramaniam (M2f).

4 Eindexamenresultaten De maand juni is altijd een spannende maand voor de vierdejaars leerlingen. De examenuitslagen worden dan namelijk bekend gemaakt. Ook dit jaar nemen we afscheid van een groot aantal van onze leerlingen. Aan het examen namen 103 leerlingen deel. Van deze leerlingen slaagden er 95. Dit is een resultaat om tevreden over te zijn. Over het algemeen gaat van de geslaagde schoolverlaters circa 10% naar de Havo en de overige leerlingen gaan een Mbo-opleiding doen. Het merendeel van de leerlingen vervolgt de opleiding in de regio Roermond. De overige leerlingen volgen opleidingen in het gebied tussen Venlo/Eindhoven en Heerlen/Maastricht. Directie, docenten en het ondersteunend personeel wensen alle geslaagden en schoolverlaters veel succes met hun verdere studie. We weten zeker dat Mavo Roermond een goede basis heeft gelegd voor het bereiken van de doelen in je verdere leven. Succes met je vervolgstudie en je carrière. Weet: De toekomst heb je voor een heel groot deel in eigen hand! Galabal 4e-jaars, 23 april Elk jaar wordt de schoolexamenperiode van de 4e -jaars afgesloten met het galabal. Hierna breekt de spannende tijd van de centrale examens aan. Voor het galabal brainstormen de vierdejaars over wat aan te trekken, hoe het haar gedaan moet worden en vooral ook hoe ze zich zullen laten vervoeren naar de feestzaal in Leeuwen. Ook deze avond had Leeuwen, alle familie, vrienden en bekenden heel wat te bekijken. Zo kwamen er sportauto s voorrijden, maar ook oldtimers. Rudolf had zelfs een truck met heflift geregeld: Had hij wat meer ruimte dan in het witte busje. Ook kwam er een limousine met vleugeldeuren voorrijden, een legerjeep, een huisje op wielen, een motor en een tractor (Welke studie zou Louis gaan doen?). Zelfs winkelkarren en een Hummer werden ingezet. De heren verschenen veelal in kostuum en de dames in cocktailjurkjes. De foto s geven een impressie van het galabal. Stagebattle 2014 Ook dit jaar was er weer een stagebattle van 4 teams bestaande uit leerlingen van de 4 afdelingen van het Mundium College (Lyceum Schondeln, Niekee, NT2 en Mavo Roermond). Net als vorig jaar was het centrale thema duurzaamheid. Gekozen was echter voor opdrachten die de 4 groepen moesten uitvoeren op de scholen zelf. Van Mavo Roermond kwamen Nurseda Genc, Zainab Abdelsayed, Maudy Derkcx, Lise van den Hout, Lotte Jeurissen, Yvo Sahusilawane, Beele Janssen en Jesse Leurs in actie om in de 4 teams deel te nemen aan de scholierenwedstrijd. Het team dat op onze MAVO aan de opdracht kwam werken had een hele week lokaal A12 ter beschikking, dat die week dienst deed als kantoor en uitvalsbasis voor al het meetwerk. Er werd onderzoek gedaan naar het energieverbruik van onze MAVO, gericht op het verbruik van gas en elektriciteit en om te onderzoeken hoe dat verbruik duurzaam minder kan worden zonder aan comfort in te boeten. Allereerst moest er serieus gemeten worden aan het gebouw. Zo kwamen we er achter dat er 1348 tl lampen in het gebouw aanwezig zijn, dat we 3635 m2 dakoppervlakte hebben en een raamoppervlakte van 1360 m2. Ze gingen op werkbezoek bij Houtappels in Panningen om informatie in te winnen en vrijdags kwam een specialist van Rockwool de plannen keuren. Met een mooie Prezi, dit is een presentatie via de computer en een beamer, en een aantal goede adviezen werd de Stagebattleweek afgesloten met een presentatie voor de directie. Op woensdag 23 april was de grote finale waarbij de vakjuryprijs gewonnen werd door het team van onze MAVO!! Team Niekée won de publieksjuryprijs. Alle leerlingen van de MAVO hebben zich waardige ambassadeurs getoond van de school. Een prima prestatie waar we allemaal erg trots op zijn!

5 Taaldorp Engels Een taal leren spreken doe je het best in echte situaties. Vanuit deze gedachte wordt ook de excursie naar Zuid-Engeland georganiseerd. Maar ook binnen andere werkvormen wordt hieraan aandacht geschonken. De sectie Engels heeft daarom dit jaar weer een Taaldorp georganiseerd voor alle leerlingen van klas 1 en 3. Zo werd er voor de brugklassers op maandag 17 maart een reisbureau, een sportwinkel en een supermarkt ingericht in een aantal lokalen. Deze lokalen worden bemand door Engels-studenten van de Fontys Lerarenopleiding te Sittard. De leerlingen moeten hier dan een aantal gerichte opdrachten uitvoeren. Zo moeten ze bijvoorbeeld boodschappen doen in de supermarkt of informatie vragen in het reisbureau. Uiteraard moet dit alles in het Engels. Zo kunnen de leerlingen hun opgedane kennis testen in de praktijk en het blijkt dat de meeste leerlingen dit heel erg leuk vinden. Ze zien zo waarvoor je een taal in het dagelijkse leven nodig hebt, ofwel het praktische nut van het spreken van een buitenlandse taal. Bij leerjaar drie gaat het om onderwerpen zoals naar de dokter gaan, naar de kapper, familieruzie, naar een pretpark, vrije tijd, de bioscoop, naar een concert, enz. Deze leerlingen moeten al wat meer vrije opdrachten doen en meer zelf vragen stellen en daarbij hun eigen mening kunnen formuleren. Het vrije gebruik van een taal is een stuk moeilijker, maar toch komen de derdeklassers al een heel eind. Aan het eind van de dag sluiten veel leerlingen af met opmerkingen dat het echt wel leuk was en staan ze vaak zelf te kijken van wat ze al kunnen vragen. Ook hoorden we een aantal keer: Het viel best mee, wanneer doen we dit weer? Wordt volgend jaar vervolgd! Sarine van Rijt (B1d 2e prijs), Lara Illanez Munnicks (b1e 3e prijs) en Prasnavi Paramalingam (b1d 1e prijs) wonnen de publieksprijs bij de tentoonstelling van hun op Pierre Cuypers geïnspireerde sjabloon werkstuk in het Cuypershuis. Een hele eer om in een heus museum te mogen exposeren. De werkstukken werden in de lessen beeldend van mevr. Nuijten vervaardigd.

6 Techniek In lokaal C.0.7 wordt altijd hard gewerkt. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Zo werk je aan een verslag, zo onderzoek je constructies en materialen, bouw je in een les een dubbel knipperlicht en zo ben je met diverse gereedschappen in de weer om een mooi demonstratiemodel te maken. Bij het vak techniek krijg je de kans om verschillende talenten te ontplooien. Je wordt er niet alleen getoetst op je technisch inzicht en meetvaardigheden, maar ook of je goed in een groep kunt werken, doorzettingsvermogen hebt en op een creatieve manier een technisch probleem weet op te lossen. In de wereld van techniek zijn er immers vele oplossingen die tot een goed eindresultaat kunnen leiden. Voor je het weet sta je ook in een echt museum. In het Cuypershuis in Roermond is vrijdagmiddag 23 mei jl. de expositie geopend van werk van leerlingen van MAVO Roermond. Naast prachtige sjabloneerwerkstukken, gemaakt bij het vak Beeldende Vorming (BV) zijn ook de schaalmodellen te zien van huisjes die de leerlingen van de brugklas hebben gemaakt voor de architectuuropdracht. Hun eigen droomhuisje, gebouwd van gebruikt karton, in schaal 1:50. Architect Hans Coppen en projectontwikkelaar Armand Cieters hebben als vakjury huisjes geselecteerd die opvielen door ontwerp, aanpak, materiaalgebruik en durf. Het was een zware klus voor de jury maar uiteindelijk kwam Talitha Verwijlen (B1d) als winnares uit de bus, gevolgd door Rico Lutgens (B1b) en Yasmine Lakdimi (B1d). Een bijzondere vermelding was er ook voor de huisjes van Arezoe Jafari (B1b) en Bram Hulsbosch (B1 ). Op de MAVO hebben we veel talenten. Dit werd nog eens extra benadrukt door Rianne Salentijn en Anouk Swart met een prachtig gezongen duet tijdens de opening van de expositie. In leerjaar 2 pakten de leerlingen flink uit met ontwerpen voor het thema kracht en beweging. Op de open dag waren tal van fraaie en technisch doordachte ontwerpen te zien met het gebruik van hydrauliek en hefbomen als centraal uitgangspunt. Daarnaast moest er ook een praalwagen bedacht worden die gebruikt kan worden bij de carnavalsoptocht. Hier is het uitgangspunt tandwielen, katrollen en krukassen. De foto s laten zien dat het met de creativiteit en inventiviteit van onze leerlingen wel snor zit.

7 Projectweek 1e-jaars leerlingen Onlangs vond de projectweek van de brugklasleerlingen Romeinen in strijd tegen de middeleeuwen plaats. De projectweek van de tweedejaarsleerlingen had als thema: Industrialisatie, het Limburgse leven veranderde. In deze week werd door veel vakken, vakoverstijgend, leerstof binnen het thema aangeboden. Leerlingen uit de brugklas kregen een introductie in de Romeinse vechtkunst, maar ook muziek en dans kwamen aan bod. Op het zonnige Sportpark de Wijher zagen leerlingen zwaarden en helmen en kanonnen knallen. Ze konden in formatie met zelfgemaakte wapenschilden lopen en zwaardvechten oefenen. Theorie en praktijk ontmoetten zo elkaar binnen en buiten de school.

8 Projectweek 2e-jaars leerlingen Alle Mavo 2 leerlingen gingen naar verschillende locaties in Limburg om ter plekke industrieel erfgoed te bekijken. Ze gingen per fiets en onder de arm hadden ze het opdrachtenboekje, op zoek naar de juiste antwoorden op locatie. Van alle uitstapjes moesten de groepen een portfolioverslag maken. Deze verslagen werden vervolgens beoordeeld door alle docenten die les geven aan Mavo 2. Een en ander werd door de heer Maas gecoördineerd. Alles moest voldoende worden afgerond, anders kwam je in aanmerking voor een herkansing na de toetsweek. Ouders ontvingen hiervan eerder bericht. Museum Terug in de tijd, Openluchtmuseum Eynderhoof, het ECI complex en nog veel meer onderdelen werden bezocht, maar ook in vakken zoals Duits en Frans werd aandacht aan hetzelfde thema besteed. Mavo Roermond, Postbus 1025, 6040 KA Roermond Jaarafsluiting 1e - en 2e jaars klassen Op vrijdag 4 juli is de laatste dag van de toetsweek. Aansluitend gaan de eerste- en tweedejaars naar Zwembad de Roerdomp om hier het jaar op een sportieve manier af te sluiten. Aansluitend vindt op school een barbecue plaats. Internet: Telefoon: Foto s: E. van Herwijnen e.a. Redactie: W. Smeets

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie