Sessie 18 januari 2012: FNT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sessie 18 januari 2012: FNT"

Transcriptie

1 Welkom: Frank Quist Mijn site Mijn Intranet Zoek persoon Startpagina Wat is De Ideale HU? Vorige sessies Documenten Startpagina De Ideale HU Sessie FNT De Ideale HU Sessie FNT Sessie 18 januari 2012: FNT Men neme: 30 studenten, twee leden van het College van Bestuur, een faculteitsdirecteur, vertegenwoordigers van het opleidingsmanagement en gedreven docenten. Studium Generale MUST en de Stafdienst Marketing & Communicatie voegden brood, drank, tafelheren, notulisten en een avondvoorzitter toe. De uitkomst: een avond met gepassioneerde verhalen over de eigen studie, concrete ideeën voor praktische problemen binnen het onderwijs en de onderwijsorganisatie en vooral een open gesprek over de huidige staat van het hoger technisch beroepsonderwijs op de HU. Uiteraard kwam in de gesprekken ook de herstructurering van de opleiding Industriële Automatisering aan bod. Centraal tijdens de avond stonden de thema s Onderwijskwaliteit en organisatie en de Communicatie en Relatie van opleidingen, faculteit en hogeschool met de FNTstudent. Gebruik van deze pagina Van deze sessie is een verslag opgesteld dat je als pdf kunt downloaden. Dit document vind je rechts op de pagina onder documenten. Hieronder vind je de samenvatting om een indruk te krijgen van wat er zoal naar voren is gekomen. Klik op de genoemde onderwerpen voor de genoemde argumenten en verbetervoorstellen. Samenvatting 1. Onderwijskwaliteit en onderwijsorganisatie Aan de hand van 24 steekwoorden, werden de voor de FNT meest sterke en meest aandachtvragende thema s door studenten en medewerkers uitgekozen. Documenten Het volledige verslag van de s FNT studenten vind je hier. >klik hier voor meer relevant documenten. Ga naar MUST Studium Generale Prettig studeren Uitkomsten NSE 2011 FNT Sharepoint site FNT Nieuwe koppeling toevoegen Opvallende sterke punten van de FNT 1. Betrokkenheid van studenten bij kwaliteit van de opleiding 2. Kwaliteit van de docenten 3. Studiebelasting 4. Houding van studenten Opvallende punten waar aandacht aan besteed moet worden op de FNT 5. Geen eenduidigheid in toetsing / geen goede terugkoppeling docent > student 6. SLB werkt niet naar behoren 7. Actuele ontwikkeling in het werkveld 2. Communicatie en relatie Vind jij snel je weg binnen Sharepoint? Informeren we je vanuit de HU inhoudelijk goed en op tijd? Weet je waar je moet zijn als je informatie niet online kunt vinden? Deze vragen en meer staan centraal in het tweede uur van de Ideale HU-sessie. Bij dit gespreksonderdeel zijn een aantal stellingen geïntroduceerd om het gesprek op gang te brengen: 1. De informatievoorziening binnen de HU is tiptop en altijd stipt op tijd. 2. Ik heb een duidelijk aanspreekpunt binnen mijn opleiding. 3. Een goede relatie met mijn opleiding is minstens zo belangrijk als het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. 4. Als ik de baas zou zijn van de HU, dan zou ik (op het gebied van communicatie) absoluut het volgende als eerste aanpakken. 3. Aanbevelingen en aandachtspunten voor de Ideale HU vanuit de FNT 1/5

2 SLB / SLO Evaluatie van vakken Sharepoint Eenduidigheid informatie Achtergrondinformatie 1. Onderwijskwaliteit en Onderwijsorganisatie Opvallende sterke punten van de FNT zijn: 1. Betrokkenheid van studenten bij kwaliteit van de opleiding 2. Kwaliteit van de docenten 3. Studiebelasting 4. Houding van studenten 1. Bij betrokkenheid van studenten bij kwaliteit van de opleiding benoemen studenten concreet: Er wordt goed naar studenten geluisterd op de FNT, niet alleen door docenten, maar ook met het management hebben studenten op de meeste opleidingen een behoorlijk open relatie. De studieverenigingen spelen hier een belangrijke rol in. Een van de studieverenigingen op de FNT stuurt samen met studenten en het secretariaat jaarlijks een lijstje verbeterpunten naar het management. Het management koppelt dit einde jaar terug naar de student. Aan de ene kant weet de studieverenigingen goed wat er speelt onder studenten en wat er moet verbeteren en tegelijkertijd spelen zij ook weer een rol in de communicatie naar studenten over wat er al verbeterd is, waar aan gewerkt wordt en brengen ze de organisatie van de opleiding dichter bij de student -> bottum-up benadering. 2. Bij kwaliteit van de docenten benoemen studenten concreet: De kwaliteit van docenten is doorgaans goed, maar de docent krijgt te weinig ruimte om zijn kwaliteiten te tonen. Docenten hebben te weinig tijd om buiten colleges individueel of in kleine groepjes met studenten in gesprek te gaan. De werkdruk is hoog, docenten hebben veel studenten in hun lessen en amper tijd voor persoonlijke begeleiding in kleine setting. Er wordt nadrukkelijk genoemd dat veel docenten hier wel tijd voor proberen te maken, maar hun agenda dit amper toelaat. 3. Bij studiebelasting benoemen studenten concreet: Studiebelasting bij opleiding Technische Informatica is goed. Studiebelasting in het algemeen voor de opleidingen van de FNT scoort goed, voor sommige opleidingen geldt echter dat de studiebelasting onderling verschillend wordt ervaren, terwijl alle opleidingen tot het zelfde niveau hbo-diploma opleiden. Dit roept onder studenten wel vraagtekens op. En dan gaat het er niet alleen om dat studenten met een zware opleiding het makkelijker willen krijgen, er zijn juist opvallend veel studenten van de lichtere opleidingen die zich afvragen of hun opleiding wel voldoende zwaar is. 4. Bij houding van studenten benoemen studenten concreet: Niet alleen de aanwezige studenten, maar ook aanwezige medewerkers geven aan dat de FNT mede dankzij de houding van de studenten een erg levendige en ondernemende faculteit is. Je hebt altijd voorlopers, zoals de studenten die de studieverenigingen bestieren en in de medezeggenschap aan de kwaliteit van de opleidingen en faculteit werken, maar ook de gemiddelde student die niet binnen de faculteit actief is en gewoon het studieprogramma volgt, wil erg graag leren en daar ook zelf een bijdrage aan leveren. Opvallende punten waar aandacht aan besteed moet worden op de FNT 5. Geen eenduidigheid in toetsing / geen goede terugkoppeling docent > student 6. SLB werkt niet naar behoren 7. Actuele ontwikkeling in het werkveld 5. Bij toetsing benoemen studenten concreet: Toetsen zijn een probleem: Informatietoetsen worden op papier gemaakt, ook al gaat het over programmeren e.d. Dit sluit niet aan bij de realiteit van bijvoorbeeld het programmeren. Programmeren en het aanpassen van je product doe je on-the-go. Je filtert in de praktijk eventuele onvolkomenheden in een script er al werkend uit. Geen programmeur werkt in de praktijk een foutloos script op papier uit om dat vervolgens als zodanig zonder aanpassingen op de computer in te voeren. Meer praktijkrealistische toetsvormen zijn voor dit soort vakken gewenst. Het aanbieden van vakken in eenheden van 5 EC s wordt als probleem ervaren, want: zo n vak bestaat soms uit 2 of 3 los van elkaar staande onderdelen. Dat werkt in de hand dat studenten soms tweederde van de onderdelen behaald hebben, maar nog geen punten terugzien op hun studiepuntenoverzicht. Dit brengt voor docenten en studenten een flinke administratie met zich mee. Studenten en verschillende docenten zien hier de meerwaarde niet van in en het levert soms ook vervelende situaties met zich mee rondom het bindend studieadvies in het eerste jaar. Tijdens de avond wordt toegelicht dat de HU werkt met competentiegericht onderwijs waarbij eigenlijk toetsvormen ontwikkeld moeten worden waarin binnen één toets zowel de kennis, vaardigheden en wijze van kunnen inzetten daarvan gecontroleerd worden. Omdat 2/5

3 vaardigheden en wijze van kunnen inzetten daarvan gecontroleerd worden. Omdat overal op de HU vakken vanaf volgend jaar op deze wijze worden aangeboden, kan je als student ook makkelijker een eigen studieroute kiezen en specialiseren. Bij sommige opleidingen haal je de opleiding/het vak als je voor het ene deel een dikke voldoende hebt en het andere deel een 3. Er is dus geen minimumvereiste van 5,5. Bij andere opleidingen moeten alle vakken voldoende zijn. Studenten zouden liever zien dat hier een lijn in wordt getrokken. Criteria voor verslagen/toetsing zijn vaak onduidelijk, en ook de terugkoppeling van de uitslagen van de toetsen (feedback) is vaak matig. Hoe kan de toets beter? Dat ontbreekt vaak, dan krijg ik alleen een cijfer i.p.v. concrete handreikingen voor verbetering. Er zijn grote verschillen tussen docenten en vakken qua wijze van beoordeling en feedback. Het gebrek aan feedback leidt er soms toe dat studenten gezakt zijn voor vakken, maar helemaal niet weten waarom. Naarmate de opleiding technischer wordt is de informatievoorziening over beoordelingscriteria slechter geregeld. Maak het niveau wat zwaarder. Niet proberen om de afvallers net over de drempel te krijgen, maar juist de betere mensen verder te brengen. Nu gaat de meeste aandacht naar de mensen die het minste presteren. Laat docenten feedback geven op het werk dat studenten leveren: laat ze in gesprek gaan met de student. Zo kan ik zelf verbeteren. Om verschillende beoordelingsstrategieën tussen verschillende begeleiders te minimaliseren, laat docenten met elkaar in overleg gaan om zo beter op één lijn te komen. Laat docenten ook met elkaar bespreken hoe het beter kan. Volgens Jan van Laake is voor standaardisatie nodig dat je heldere criteria hebt om het beroepsproduct op te toetsen. Ook moeten de vaardigheden van docenten hierin verbeterd. Standaardisering van de wijze waarop onderwijs en toetsing wordt aangeboden. Is door Cees Braas een boek over geschreven dat relevant is. Zorg voor meer contacturen met docent (voor bespreking feedback) en minder tijd aan papierwerk. Docenten gaan in de hoorcolleges zitten zodat zij weten wat de richting van een vak is en hierop aan kunnen sluiten. Één docent wordt projectbegeleider, die bekijkt alle beroepsproducten, en één docent beoordeeld individueler bepaalde studenten. Zorg dat de inhoud van een vak van 5 EC s samenhangt. 6. Bij SLB benoemen studenten concreet: De volgende opmerkingen vat de sfeer onder studenten over de studieloopbaanbegeleiding het beste samen: SLB is even volgen, verslagje maken en klaar. Daar kun je veel meer uithalen. SLB heeft in onze beleving niets met ons te maken, je doet het omdat je het moet doen. Dit is totaal niet motiverend. De studenten zien niet in hoe studieloopbaanbegeleiding bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling en zien weinig relatie tussen hun vakken, stages en de contacten met de SLB-er. De SLB er moet veel meer een coach zijn die je confronteert met je voortgang, prikkelt om het beste uit jezelf te halen, oog heeft voor je persoonlijke kwaliteiten, ambitie en omstandigheden. Ook moet een SLB-er verstand hebben van de inhoud van het programma en met studenten kunnen kijken naar eventuele afwijkend studieroutes. 7. Bij actuele ontwikkeling in het werkveld benoemen studenten concreet: Binnen bepaalde opleidingen wordt te weinig aanknoping gezocht met het werkveld. Er wordt opgemerkt dat studieverenigingen vanwege de snelle schakeling zelf personen uit het werkveld benaderen en uitnodigen. Het vertrouwen is er niet dat de opleiding hier zelf goed zorg voor draagt. Zelfredzaamheid vanuit een studievereniging is hoog, het lijkt er op alsof er een uitgangspunt is van: je vraagt de HU wat er nodig is, nee heb je en alles wat je krijgt is mooi meegenomen. Docenten die op geheel eigen les geven moet je zeker behouden en komen in bedreiging bij de vele verbeterplannen die er worden gemaakt en er doorheen geduwd worden. Zeker nu rondom de InHolland affaire. Ga niet veranderen om het veranderen. 2 a 3 x per jaar met student, studievereniging en het bedrijfsleven de kwaliteit (opleidingsprogramma) op tafel leggen en met elkaar in gesprek gaan. Bovengenoemd voorbeeld over hoe studenten vanuit studieverenigingen aangeven waar verbeterpunten liggen zou leidend moeten zijn voor meer opleidingen. Meer bottom-up benadering. Studenten merken tijdens stage in hoeverre de opleiding aansluit bij de beroepspraktijk. Jan Bogerd licht toe: er zijn nog te weinig opleidingen met goedlopende studieverenigingen. Er worden in de toekomst extra middelen voor vrijgemaakt. Studieverenigingen zouden elkaar moeten ondersteunen en stimuleren. Het plan om alle studieverenigingen van de FNT op een hoop te gooien is geen goed idee. Afstand tussen student en docent verkleinen, zorg dat studenten hun 3/5

4 praktijkervaringen met docenten delen en dat docenten daar in hun onderwijs gebruik van kan maken. Participatie vanuit studenten bij het invullen van onderwijsprogramma s, zowel tijdens ontwerpfase als tijdens het aanbieden van onderwijs moet omhoog. 2. Communicatie en Relatie 1. "De informatievoorziening binnen de HU is tiptop en altijd stipt op tijd" Studenten geven op bovenstaande stelling de volgende reacties: Tijdigheid van toetsresultaten verschilt behoorlijk per opleiding. Hoeveelheid nieuwsbrieven (ICT) is erg hoog, waarom kun je je niet af en-of aanmelden? account wordt als ouderwets ervaren (zit snel vol, verzendopties e.d.) waarom worden hiervoor niet Social Media ingezet? Roosters; de vrijdag voor de aanvang van een blok wordt het rooster regelmatig pas bekend gemaakt. Dat is veel te laat. De snelheid van het beantwoorden van een mail is persoonsafhankelijk. Er zijn genoeg docenten goed bereikbaar, maar ook een aantal behoorlijk slecht. Er is veel inconsequente informatie over het onderwijs, toetsing van vakken, inhoud van lessen, te lezen literatuur en inhoud en vorm van toetsen te vinden. De studiehandleiding, docenten, informatie op cursussites en op andere plaatsen op Sharepoint spreken elkaar regelmatig tegen. Verbetervoorstel voor een reageertermijn is 24 of 48 uur. Vier weken is totaal niet acceptabel. Logica op Sharepoint om een vak te zoeken en de daar bij behorende informatie; Koppel met cursuscodes Osiris en Sharepoint aan elkaar. Meer telefonisch contact tussen studenten en docenten. Tegenreactie: inbreuk op privacy. In een Ideale HU moet reactie op een mail veel sneller. Eenduidige informatie en vooral geen overbodige info; een onderwijsbureau moet dezelfde informatie geven als het opleidingsmanagement. De integratie van informatie moet beter. Je wordt tegenwoordig automatisch naar je eigen opleiding verwezen op Sharepoint. Hier zie je echter weinig tot geen informatie over de faculteit, hogeschool, medezeggenschap en de ontwikkelingen binnen de HU -> hier moet een passende oplossing voor komen. Schaf studentmail af: veel studenten maken zelfs al gebruik van hun eigen mailadressen waar ze de mails naar laten doorsturen. Je wil wel dat studenten via hun naam bereikbaar zijn Zorg i.p.v. mail bijv. voor een HU Facebook waarop alle cijfers te vinden zijn en waar alle informatie te vinden is. Deze Facebook is dan ook het visitekaartje van de HU naar de studenten toe. Leidt de docenten op in het maken van content voor deze Facebook. 2. "Ik heb een duidelijk aanspreekpunt binnen de opleiding" Maak duidelijk wat de rol van een SLB-er is en maak deze een waardevol onderdeel van de opleiding of schaf hem af! Veel wisseling van SLB-ers, dat past niet bij het karakter van iemand die je coacht, begeleidt en oog heeft voor je persoonlijke ontwikkeling. Er zijn veel studenten die hun SLB-er niet kennen en vice versa. Sommigen hebben hun SLB-er letterlijk nog nooit ontmoet. Er kan geen SLB-er bestaan die voor elke student op de hoogte is van welke vakken hij/zij krijgt. Het is onmogelijk een geschikte SLB-er voor een gehele klas te realiseren. Het is momenteel niet mogelijk om feedback te geven richting of over je eigen SLBer. SLB-ers hebben geen tijd om studenten goed feedback te geven over hun ontwikkeling en studievoortgang, SLB-ers moeten meer tijd hebben. Doorgaans gaan studenten naar de docent die voor een bepaald onderdeel verantwoordelijk is. Er wordt gezocht naar een korte lijn. De SLB-er staat buiten spel en is niet goed op de hoogte en functioneert dus niet. Er is niet duidelijk voor welk probleem welk persoon aangesproken dient te worden. Er moet voldoende tijd zijn om elkaar te ontmoeten en voor coaching door de SLB-er SLB-ers moeten studenten feedback kunnen geven op geleverd werk en tijd hebben om hun voortgang te kunnen volgen. De SLB-er moet niet alleen vanuit de opleiding redeneren, maar ook de student coachen om zijn doelen qua studie-inhoud, specialisatie, tempo, excelleren, vooropleiding, vrijstellingen etc. te bereiken. Het helpen oplossen van problemen waar de student tegenaan loopt, hoort daar ook bij. 4/5

5 Er moet iemand zijn bij wie je terecht kunt, maar het maakt niet zoveel uit wie dat is. Het idee is dat de SLB-er het aanspreekpunt is voor studenten binnen de opleiding. Dit moet bijdragen aan een duurzame relatie. SLB moet een duidelijker structuur krijgen. Vaste momenten plannen voor ontmoeting, duidelijkheid over intensiteit en rol begeleiding, op welke momenten in de opleiding heeft SLB welke rol? Kleed SLB ruimer aan en zorg dat je SLB-er het karakter krijgt van een mentor zoals we die vanuit het middelbaar onderwijs kennen. 3. "Een goede relatie met mijn opleiding is minstens zo belangrijk als het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs." Als je geen goede relatie hebt met de HU kan je geen kwalitatief goed onderwijs hebben. Gaat hand in hand. Goed onderwijs is het overbrengen van goede principes en competenties, wanneer je niet alleen de juiste kennis krijgt maar ook de juiste didactiek. Een goede relatie is daar onderdeel van. Betrokkenheid van studenten bij de opleiding, buiten de lessen om zorgt voor meer studiesucces. Actieve studieverenigingen leveren hier een forse bijdrage aan. Maar ook andere manier van binden werken. Quote van een student: Ik voel me betrokken doordat ik elk semester bij de klankbordgroep zit. De relatie met hun opleiding is voor de meeste studenten sterk. Studenten voelen minder gebonden aan de faculteit en nog minder aan de HU. Men voelt zich geen HUstudent, maar bijvoorbeeld wel student Bouwkunde. 4. "Als ik baas zou zijn van de HU, dan zou ik (op gebied van communicatie) absoluut het volgende als eerste aanpakken" Managementlagen beperken. De HU is een logge organisatie, probeer een laagdrempelige vorm van communicatie te vinden. Bottum-up benadering, handen af van onderwijs en vooral de ruimte geven aan de professional. Studenten meer via de studievereniging bereiken. Ervoor zorgen dat belangrijke organen zoals het onderwijsbureau bereikbaar zijn. Duidelijk bekendmaken van belangrijke telefoonnummers en zorgen dat deze bereikbaar zijn. Via de telefoon gaat sneller en gemakkelijker. Iedereen een telefoon geven en accepteren dat een docent op een vrije dag je door een student benaderd kan worden als een student echt met het handen in het haar zit. Sharepoint vervangen door blackboard (of een ander programma), want informatievoorziening moet vlotter en beter vindbaar zijn (cijfers, regelingen, contactpersonen e.d.). Heeft ook te maken met hoe het gebruikt wordt door docenten e.a. Er wordt vooral door de HU gecommuniceerd als ze iets van je willen, terwijl ze ook mogen communiceren wat er voor goeds gedaan is (best practises). Het rapport Gispen erg serieus nemen. Meer inspraak in gesprekken zoals de Ideale HU maar dan op de eigen opleiding. Alle basisinformatie heel erg helder, op tijd en op juist moment aanleveren. Goede cyclus van evaluatie, nieuwe plannen maken, en dat communiceren. Bruggen bouwen binnen faculteit, alle docenten op de hoogte laten brengen van wat andere opleidingen doen binnen de faculteit. Klachten- en evaluatieprocedures verbeteren. Ook het College van Bestuur heeft prioriteiten. Zo noemt Huib de Jong het contact tussen student en individuele docent. Huib zou graag een manier vinden om meer uren voor begeleiding te vrij te maken. De HU is bezig te bezuinigen op andere voorzieningen om meer uren voor de contacttijd in het onderwijs te krijgen. Jan Bogerd wil zorgen voor onderwijsdialoog op veel meer niveaus. Hij wil zich inzetten voor meer gesprekken over de kwaliteit van de opleiding tussen studenten, docenten en management. Mail contactpersoon Tell a friend Disclaimer Sitemap Alle site-inhoud weergeven 5/5

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam HGZO 2011 Verloskunde Academie Rotterdam HBO opleiding Starten 60 studenten per jaar vierjarige opleiding, 50% stage Vanaf 2009-2010: competentiegericht onderwijs ZO congres 2011 de StudentArena Voor 2009-2010

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 201300028 Ir. W. De Kogel-Polak 100% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking SOP 2-daagse Diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs, 30 juni 2017 Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Deelnemersonderzoek CGO 2009

Deelnemersonderzoek CGO 2009 Informatie vooraf en Plaatsing 1. Door de voorlichting en introductie op het ROC kreeg ik een goed beeld van de opleiding al Afbouw 70.5 292 Afbouw 92.3 12 60 33 74.3 55 61.3 46 84.8 28 63.6 35 80.2 65

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTES INTERNE COMMUNICATIE. V1. Hoe tevreden ben je over de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie?

RESULTATEN ENQUÊTES INTERNE COMMUNICATIE. V1. Hoe tevreden ben je over de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie? RESULTATEN ENQUÊTES INTERNE COMMUNICATIE V1. Hoe tevreden ben je over de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie? Zeer tevreden 4 Tamelijk tevreden 15 Niet tevreden, niet ontevreden

Nadere informatie

Frequently Asked Questions: Digitale Systemen

Frequently Asked Questions: Digitale Systemen 1 Frequently Asked Questions: Digitale Systemen Studentenportaal Waar vind ik mijn RU-email?... 2 Kan ik direct inloggen in mijn RU-email?... 3 Hoe stuur ik mijn RU-email door naar mijn privé-emailadres?...

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs"

SAMENVATTING ONDERZOEK Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs" Doel- en probleemstelling SLO speelt als het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een belangrijke rol in het vertalen

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10.

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10. Evaluatie ouders: : Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2011 t/m 2014 uitgedrukt in een (waarderingscijfer) Accent 2011 (45 enquêtes) Accent 2012 (57 enquêtes) Accent 2013 (56 enquêtes) Accent 2014 (62 enquêtes)

Nadere informatie

Evaluatierapport Module Ontwerpen van een Werktuig (201500165)

Evaluatierapport Module Ontwerpen van een Werktuig (201500165) 2015 2016 Evaluatierapport Module Ontwerpen van een Werktuig (201500165) 201500165 ir. W.de Kogel-Polak De evaluatiecommissie heeft verschillende moduleonderdelen van Module Ontwerpen van een Werktuig

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Show & Share 2016 Haarlem, 15 juni 2016 Dr. F. Rutger Kappe, Carlijn Knuiman MSc, Eline Vis, lectoraat studiesucces Inholland Opzet SKC in het hbo Resultaten SKC

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

Opbrengsten werkbijeenkomst ouders en leerlingen 28 februari

Opbrengsten werkbijeenkomst ouders en leerlingen 28 februari Opbrengsten werkbijeenkomst ouders en leerlingen 28 februari Gebouw, faciliteiten en ICT Waar loop je tegenaan? Docenten zitten niet altijd volgens rooster in het lokaal Er mag alleen pauze gehouden worden

Nadere informatie

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Bouwstenen voor studiesucces dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Studiesucces Wat is het eigenlijk? 4 pijlers Juiste studiekeuze

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Het beantwoorden van de vragen uit de checklist helpt je om twee manieren namelijk:

Het beantwoorden van de vragen uit de checklist helpt je om twee manieren namelijk: Studeren met autisme in het hoger onderwijs checklist Inleiding over studeren in het hoger onderwijs Studeren in het hoger onderwijs is vaak heel anders dan je tot nu toe gewend was. Er wordt van je verwacht

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 Bijlage B, Onderwijs Examen Regelement, 2014-2015 EC EC jaar 1 Zwolle Arnhem spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 theatergeschiedenis 3 3 theatertheorie 3 3 cultuurgeschiedenis

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

Focus op Studiesucces Oogzorgopleidingen Optometrie & Orthoptie

Focus op Studiesucces Oogzorgopleidingen Optometrie & Orthoptie Focus op Studiesucces Oogzorgopleidingen Optometrie & Orthoptie Faculteit Gezondheidszorg Instituut voor Paramedische Studies Oogzorgopleidingen Optometrie & Orthoptie Nancy Hartgring; Opleidingsmanager

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie Matching bij de UU Sjors van der Beek Projectleider administratieve en technische implementatie 1 Inhoud Matching bij de UU Het matchingsproces Ontstaansgeschiedenis Matching en onderwijslogistiek 2 Matching

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer.

Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer. Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer. Inleiding Als eerst hebben we elkaar begroet. Een voorstel ronde gedaan en

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 3 Energie en Duurzaamheid

Evaluatierapport Module 3 Energie en Duurzaamheid Evaluatierapport Module 3 Energie en Duurzaamheid 201500273 dr. ir. G.G.M. Stoffels Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Mentor!Wat nu? Danique Voorthuijzen Jaar 4

Mentor!Wat nu? Danique Voorthuijzen Jaar 4 Mentor!Wat nu? Danique Voorthuijzen Jaar 4 Inleiding Deze Ptaak is geschreven om meer te weten te komen over het mentor zijn: welke taken komen er bij kijken en hoe voer je eigenlijk een gesprek met leerling

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

PDCA+ V7. Blok 2.3 Longziekten & gaswisselingsstoornissen

PDCA+ V7. Blok 2.3 Longziekten & gaswisselingsstoornissen PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 2.3 Longziekten & gaswisselingsstoornissen Jaargang: Deel I: Nabespreking Bijzonderheden tijdens nabespreking Datum: 18-04-16 TBL! De pilot is wat ons betreft geslaagd.

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Werk erk met me de BETERapp BETERapp

Werk erk met me de BETERapp BETERapp Werken met de BETERapp Een hulpverlener vertelt: Waarom ik de BETERapp gebruik? Ik wil er zijn voor mijn cliënten en ze begeleiden in hun veranderingsproces. Veranderen is een continue proces, dat doe

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding Indra Newton Willem Vrooland Tijdlijn Matching CompetentieTest + Reflectievragenlijst SLB-gesprek Studievoortgangsassessment

Nadere informatie