Sessie 18 januari 2012: FNT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sessie 18 januari 2012: FNT"

Transcriptie

1 Welkom: Frank Quist Mijn site Mijn Intranet Zoek persoon Startpagina Wat is De Ideale HU? Vorige sessies Documenten Startpagina De Ideale HU Sessie FNT De Ideale HU Sessie FNT Sessie 18 januari 2012: FNT Men neme: 30 studenten, twee leden van het College van Bestuur, een faculteitsdirecteur, vertegenwoordigers van het opleidingsmanagement en gedreven docenten. Studium Generale MUST en de Stafdienst Marketing & Communicatie voegden brood, drank, tafelheren, notulisten en een avondvoorzitter toe. De uitkomst: een avond met gepassioneerde verhalen over de eigen studie, concrete ideeën voor praktische problemen binnen het onderwijs en de onderwijsorganisatie en vooral een open gesprek over de huidige staat van het hoger technisch beroepsonderwijs op de HU. Uiteraard kwam in de gesprekken ook de herstructurering van de opleiding Industriële Automatisering aan bod. Centraal tijdens de avond stonden de thema s Onderwijskwaliteit en organisatie en de Communicatie en Relatie van opleidingen, faculteit en hogeschool met de FNTstudent. Gebruik van deze pagina Van deze sessie is een verslag opgesteld dat je als pdf kunt downloaden. Dit document vind je rechts op de pagina onder documenten. Hieronder vind je de samenvatting om een indruk te krijgen van wat er zoal naar voren is gekomen. Klik op de genoemde onderwerpen voor de genoemde argumenten en verbetervoorstellen. Samenvatting 1. Onderwijskwaliteit en onderwijsorganisatie Aan de hand van 24 steekwoorden, werden de voor de FNT meest sterke en meest aandachtvragende thema s door studenten en medewerkers uitgekozen. Documenten Het volledige verslag van de s FNT studenten vind je hier. >klik hier voor meer relevant documenten. Ga naar MUST Studium Generale Prettig studeren Uitkomsten NSE 2011 FNT Sharepoint site FNT Nieuwe koppeling toevoegen Opvallende sterke punten van de FNT 1. Betrokkenheid van studenten bij kwaliteit van de opleiding 2. Kwaliteit van de docenten 3. Studiebelasting 4. Houding van studenten Opvallende punten waar aandacht aan besteed moet worden op de FNT 5. Geen eenduidigheid in toetsing / geen goede terugkoppeling docent > student 6. SLB werkt niet naar behoren 7. Actuele ontwikkeling in het werkveld 2. Communicatie en relatie Vind jij snel je weg binnen Sharepoint? Informeren we je vanuit de HU inhoudelijk goed en op tijd? Weet je waar je moet zijn als je informatie niet online kunt vinden? Deze vragen en meer staan centraal in het tweede uur van de Ideale HU-sessie. Bij dit gespreksonderdeel zijn een aantal stellingen geïntroduceerd om het gesprek op gang te brengen: 1. De informatievoorziening binnen de HU is tiptop en altijd stipt op tijd. 2. Ik heb een duidelijk aanspreekpunt binnen mijn opleiding. 3. Een goede relatie met mijn opleiding is minstens zo belangrijk als het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. 4. Als ik de baas zou zijn van de HU, dan zou ik (op het gebied van communicatie) absoluut het volgende als eerste aanpakken. 3. Aanbevelingen en aandachtspunten voor de Ideale HU vanuit de FNT 1/5

2 SLB / SLO Evaluatie van vakken Sharepoint Eenduidigheid informatie Achtergrondinformatie 1. Onderwijskwaliteit en Onderwijsorganisatie Opvallende sterke punten van de FNT zijn: 1. Betrokkenheid van studenten bij kwaliteit van de opleiding 2. Kwaliteit van de docenten 3. Studiebelasting 4. Houding van studenten 1. Bij betrokkenheid van studenten bij kwaliteit van de opleiding benoemen studenten concreet: Er wordt goed naar studenten geluisterd op de FNT, niet alleen door docenten, maar ook met het management hebben studenten op de meeste opleidingen een behoorlijk open relatie. De studieverenigingen spelen hier een belangrijke rol in. Een van de studieverenigingen op de FNT stuurt samen met studenten en het secretariaat jaarlijks een lijstje verbeterpunten naar het management. Het management koppelt dit einde jaar terug naar de student. Aan de ene kant weet de studieverenigingen goed wat er speelt onder studenten en wat er moet verbeteren en tegelijkertijd spelen zij ook weer een rol in de communicatie naar studenten over wat er al verbeterd is, waar aan gewerkt wordt en brengen ze de organisatie van de opleiding dichter bij de student -> bottum-up benadering. 2. Bij kwaliteit van de docenten benoemen studenten concreet: De kwaliteit van docenten is doorgaans goed, maar de docent krijgt te weinig ruimte om zijn kwaliteiten te tonen. Docenten hebben te weinig tijd om buiten colleges individueel of in kleine groepjes met studenten in gesprek te gaan. De werkdruk is hoog, docenten hebben veel studenten in hun lessen en amper tijd voor persoonlijke begeleiding in kleine setting. Er wordt nadrukkelijk genoemd dat veel docenten hier wel tijd voor proberen te maken, maar hun agenda dit amper toelaat. 3. Bij studiebelasting benoemen studenten concreet: Studiebelasting bij opleiding Technische Informatica is goed. Studiebelasting in het algemeen voor de opleidingen van de FNT scoort goed, voor sommige opleidingen geldt echter dat de studiebelasting onderling verschillend wordt ervaren, terwijl alle opleidingen tot het zelfde niveau hbo-diploma opleiden. Dit roept onder studenten wel vraagtekens op. En dan gaat het er niet alleen om dat studenten met een zware opleiding het makkelijker willen krijgen, er zijn juist opvallend veel studenten van de lichtere opleidingen die zich afvragen of hun opleiding wel voldoende zwaar is. 4. Bij houding van studenten benoemen studenten concreet: Niet alleen de aanwezige studenten, maar ook aanwezige medewerkers geven aan dat de FNT mede dankzij de houding van de studenten een erg levendige en ondernemende faculteit is. Je hebt altijd voorlopers, zoals de studenten die de studieverenigingen bestieren en in de medezeggenschap aan de kwaliteit van de opleidingen en faculteit werken, maar ook de gemiddelde student die niet binnen de faculteit actief is en gewoon het studieprogramma volgt, wil erg graag leren en daar ook zelf een bijdrage aan leveren. Opvallende punten waar aandacht aan besteed moet worden op de FNT 5. Geen eenduidigheid in toetsing / geen goede terugkoppeling docent > student 6. SLB werkt niet naar behoren 7. Actuele ontwikkeling in het werkveld 5. Bij toetsing benoemen studenten concreet: Toetsen zijn een probleem: Informatietoetsen worden op papier gemaakt, ook al gaat het over programmeren e.d. Dit sluit niet aan bij de realiteit van bijvoorbeeld het programmeren. Programmeren en het aanpassen van je product doe je on-the-go. Je filtert in de praktijk eventuele onvolkomenheden in een script er al werkend uit. Geen programmeur werkt in de praktijk een foutloos script op papier uit om dat vervolgens als zodanig zonder aanpassingen op de computer in te voeren. Meer praktijkrealistische toetsvormen zijn voor dit soort vakken gewenst. Het aanbieden van vakken in eenheden van 5 EC s wordt als probleem ervaren, want: zo n vak bestaat soms uit 2 of 3 los van elkaar staande onderdelen. Dat werkt in de hand dat studenten soms tweederde van de onderdelen behaald hebben, maar nog geen punten terugzien op hun studiepuntenoverzicht. Dit brengt voor docenten en studenten een flinke administratie met zich mee. Studenten en verschillende docenten zien hier de meerwaarde niet van in en het levert soms ook vervelende situaties met zich mee rondom het bindend studieadvies in het eerste jaar. Tijdens de avond wordt toegelicht dat de HU werkt met competentiegericht onderwijs waarbij eigenlijk toetsvormen ontwikkeld moeten worden waarin binnen één toets zowel de kennis, vaardigheden en wijze van kunnen inzetten daarvan gecontroleerd worden. Omdat 2/5

3 vaardigheden en wijze van kunnen inzetten daarvan gecontroleerd worden. Omdat overal op de HU vakken vanaf volgend jaar op deze wijze worden aangeboden, kan je als student ook makkelijker een eigen studieroute kiezen en specialiseren. Bij sommige opleidingen haal je de opleiding/het vak als je voor het ene deel een dikke voldoende hebt en het andere deel een 3. Er is dus geen minimumvereiste van 5,5. Bij andere opleidingen moeten alle vakken voldoende zijn. Studenten zouden liever zien dat hier een lijn in wordt getrokken. Criteria voor verslagen/toetsing zijn vaak onduidelijk, en ook de terugkoppeling van de uitslagen van de toetsen (feedback) is vaak matig. Hoe kan de toets beter? Dat ontbreekt vaak, dan krijg ik alleen een cijfer i.p.v. concrete handreikingen voor verbetering. Er zijn grote verschillen tussen docenten en vakken qua wijze van beoordeling en feedback. Het gebrek aan feedback leidt er soms toe dat studenten gezakt zijn voor vakken, maar helemaal niet weten waarom. Naarmate de opleiding technischer wordt is de informatievoorziening over beoordelingscriteria slechter geregeld. Maak het niveau wat zwaarder. Niet proberen om de afvallers net over de drempel te krijgen, maar juist de betere mensen verder te brengen. Nu gaat de meeste aandacht naar de mensen die het minste presteren. Laat docenten feedback geven op het werk dat studenten leveren: laat ze in gesprek gaan met de student. Zo kan ik zelf verbeteren. Om verschillende beoordelingsstrategieën tussen verschillende begeleiders te minimaliseren, laat docenten met elkaar in overleg gaan om zo beter op één lijn te komen. Laat docenten ook met elkaar bespreken hoe het beter kan. Volgens Jan van Laake is voor standaardisatie nodig dat je heldere criteria hebt om het beroepsproduct op te toetsen. Ook moeten de vaardigheden van docenten hierin verbeterd. Standaardisering van de wijze waarop onderwijs en toetsing wordt aangeboden. Is door Cees Braas een boek over geschreven dat relevant is. Zorg voor meer contacturen met docent (voor bespreking feedback) en minder tijd aan papierwerk. Docenten gaan in de hoorcolleges zitten zodat zij weten wat de richting van een vak is en hierop aan kunnen sluiten. Één docent wordt projectbegeleider, die bekijkt alle beroepsproducten, en één docent beoordeeld individueler bepaalde studenten. Zorg dat de inhoud van een vak van 5 EC s samenhangt. 6. Bij SLB benoemen studenten concreet: De volgende opmerkingen vat de sfeer onder studenten over de studieloopbaanbegeleiding het beste samen: SLB is even volgen, verslagje maken en klaar. Daar kun je veel meer uithalen. SLB heeft in onze beleving niets met ons te maken, je doet het omdat je het moet doen. Dit is totaal niet motiverend. De studenten zien niet in hoe studieloopbaanbegeleiding bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling en zien weinig relatie tussen hun vakken, stages en de contacten met de SLB-er. De SLB er moet veel meer een coach zijn die je confronteert met je voortgang, prikkelt om het beste uit jezelf te halen, oog heeft voor je persoonlijke kwaliteiten, ambitie en omstandigheden. Ook moet een SLB-er verstand hebben van de inhoud van het programma en met studenten kunnen kijken naar eventuele afwijkend studieroutes. 7. Bij actuele ontwikkeling in het werkveld benoemen studenten concreet: Binnen bepaalde opleidingen wordt te weinig aanknoping gezocht met het werkveld. Er wordt opgemerkt dat studieverenigingen vanwege de snelle schakeling zelf personen uit het werkveld benaderen en uitnodigen. Het vertrouwen is er niet dat de opleiding hier zelf goed zorg voor draagt. Zelfredzaamheid vanuit een studievereniging is hoog, het lijkt er op alsof er een uitgangspunt is van: je vraagt de HU wat er nodig is, nee heb je en alles wat je krijgt is mooi meegenomen. Docenten die op geheel eigen les geven moet je zeker behouden en komen in bedreiging bij de vele verbeterplannen die er worden gemaakt en er doorheen geduwd worden. Zeker nu rondom de InHolland affaire. Ga niet veranderen om het veranderen. 2 a 3 x per jaar met student, studievereniging en het bedrijfsleven de kwaliteit (opleidingsprogramma) op tafel leggen en met elkaar in gesprek gaan. Bovengenoemd voorbeeld over hoe studenten vanuit studieverenigingen aangeven waar verbeterpunten liggen zou leidend moeten zijn voor meer opleidingen. Meer bottom-up benadering. Studenten merken tijdens stage in hoeverre de opleiding aansluit bij de beroepspraktijk. Jan Bogerd licht toe: er zijn nog te weinig opleidingen met goedlopende studieverenigingen. Er worden in de toekomst extra middelen voor vrijgemaakt. Studieverenigingen zouden elkaar moeten ondersteunen en stimuleren. Het plan om alle studieverenigingen van de FNT op een hoop te gooien is geen goed idee. Afstand tussen student en docent verkleinen, zorg dat studenten hun 3/5

4 praktijkervaringen met docenten delen en dat docenten daar in hun onderwijs gebruik van kan maken. Participatie vanuit studenten bij het invullen van onderwijsprogramma s, zowel tijdens ontwerpfase als tijdens het aanbieden van onderwijs moet omhoog. 2. Communicatie en Relatie 1. "De informatievoorziening binnen de HU is tiptop en altijd stipt op tijd" Studenten geven op bovenstaande stelling de volgende reacties: Tijdigheid van toetsresultaten verschilt behoorlijk per opleiding. Hoeveelheid nieuwsbrieven (ICT) is erg hoog, waarom kun je je niet af en-of aanmelden? account wordt als ouderwets ervaren (zit snel vol, verzendopties e.d.) waarom worden hiervoor niet Social Media ingezet? Roosters; de vrijdag voor de aanvang van een blok wordt het rooster regelmatig pas bekend gemaakt. Dat is veel te laat. De snelheid van het beantwoorden van een mail is persoonsafhankelijk. Er zijn genoeg docenten goed bereikbaar, maar ook een aantal behoorlijk slecht. Er is veel inconsequente informatie over het onderwijs, toetsing van vakken, inhoud van lessen, te lezen literatuur en inhoud en vorm van toetsen te vinden. De studiehandleiding, docenten, informatie op cursussites en op andere plaatsen op Sharepoint spreken elkaar regelmatig tegen. Verbetervoorstel voor een reageertermijn is 24 of 48 uur. Vier weken is totaal niet acceptabel. Logica op Sharepoint om een vak te zoeken en de daar bij behorende informatie; Koppel met cursuscodes Osiris en Sharepoint aan elkaar. Meer telefonisch contact tussen studenten en docenten. Tegenreactie: inbreuk op privacy. In een Ideale HU moet reactie op een mail veel sneller. Eenduidige informatie en vooral geen overbodige info; een onderwijsbureau moet dezelfde informatie geven als het opleidingsmanagement. De integratie van informatie moet beter. Je wordt tegenwoordig automatisch naar je eigen opleiding verwezen op Sharepoint. Hier zie je echter weinig tot geen informatie over de faculteit, hogeschool, medezeggenschap en de ontwikkelingen binnen de HU -> hier moet een passende oplossing voor komen. Schaf studentmail af: veel studenten maken zelfs al gebruik van hun eigen mailadressen waar ze de mails naar laten doorsturen. Je wil wel dat studenten via hun naam bereikbaar zijn Zorg i.p.v. mail bijv. voor een HU Facebook waarop alle cijfers te vinden zijn en waar alle informatie te vinden is. Deze Facebook is dan ook het visitekaartje van de HU naar de studenten toe. Leidt de docenten op in het maken van content voor deze Facebook. 2. "Ik heb een duidelijk aanspreekpunt binnen de opleiding" Maak duidelijk wat de rol van een SLB-er is en maak deze een waardevol onderdeel van de opleiding of schaf hem af! Veel wisseling van SLB-ers, dat past niet bij het karakter van iemand die je coacht, begeleidt en oog heeft voor je persoonlijke ontwikkeling. Er zijn veel studenten die hun SLB-er niet kennen en vice versa. Sommigen hebben hun SLB-er letterlijk nog nooit ontmoet. Er kan geen SLB-er bestaan die voor elke student op de hoogte is van welke vakken hij/zij krijgt. Het is onmogelijk een geschikte SLB-er voor een gehele klas te realiseren. Het is momenteel niet mogelijk om feedback te geven richting of over je eigen SLBer. SLB-ers hebben geen tijd om studenten goed feedback te geven over hun ontwikkeling en studievoortgang, SLB-ers moeten meer tijd hebben. Doorgaans gaan studenten naar de docent die voor een bepaald onderdeel verantwoordelijk is. Er wordt gezocht naar een korte lijn. De SLB-er staat buiten spel en is niet goed op de hoogte en functioneert dus niet. Er is niet duidelijk voor welk probleem welk persoon aangesproken dient te worden. Er moet voldoende tijd zijn om elkaar te ontmoeten en voor coaching door de SLB-er SLB-ers moeten studenten feedback kunnen geven op geleverd werk en tijd hebben om hun voortgang te kunnen volgen. De SLB-er moet niet alleen vanuit de opleiding redeneren, maar ook de student coachen om zijn doelen qua studie-inhoud, specialisatie, tempo, excelleren, vooropleiding, vrijstellingen etc. te bereiken. Het helpen oplossen van problemen waar de student tegenaan loopt, hoort daar ook bij. 4/5

5 Er moet iemand zijn bij wie je terecht kunt, maar het maakt niet zoveel uit wie dat is. Het idee is dat de SLB-er het aanspreekpunt is voor studenten binnen de opleiding. Dit moet bijdragen aan een duurzame relatie. SLB moet een duidelijker structuur krijgen. Vaste momenten plannen voor ontmoeting, duidelijkheid over intensiteit en rol begeleiding, op welke momenten in de opleiding heeft SLB welke rol? Kleed SLB ruimer aan en zorg dat je SLB-er het karakter krijgt van een mentor zoals we die vanuit het middelbaar onderwijs kennen. 3. "Een goede relatie met mijn opleiding is minstens zo belangrijk als het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs." Als je geen goede relatie hebt met de HU kan je geen kwalitatief goed onderwijs hebben. Gaat hand in hand. Goed onderwijs is het overbrengen van goede principes en competenties, wanneer je niet alleen de juiste kennis krijgt maar ook de juiste didactiek. Een goede relatie is daar onderdeel van. Betrokkenheid van studenten bij de opleiding, buiten de lessen om zorgt voor meer studiesucces. Actieve studieverenigingen leveren hier een forse bijdrage aan. Maar ook andere manier van binden werken. Quote van een student: Ik voel me betrokken doordat ik elk semester bij de klankbordgroep zit. De relatie met hun opleiding is voor de meeste studenten sterk. Studenten voelen minder gebonden aan de faculteit en nog minder aan de HU. Men voelt zich geen HUstudent, maar bijvoorbeeld wel student Bouwkunde. 4. "Als ik baas zou zijn van de HU, dan zou ik (op gebied van communicatie) absoluut het volgende als eerste aanpakken" Managementlagen beperken. De HU is een logge organisatie, probeer een laagdrempelige vorm van communicatie te vinden. Bottum-up benadering, handen af van onderwijs en vooral de ruimte geven aan de professional. Studenten meer via de studievereniging bereiken. Ervoor zorgen dat belangrijke organen zoals het onderwijsbureau bereikbaar zijn. Duidelijk bekendmaken van belangrijke telefoonnummers en zorgen dat deze bereikbaar zijn. Via de telefoon gaat sneller en gemakkelijker. Iedereen een telefoon geven en accepteren dat een docent op een vrije dag je door een student benaderd kan worden als een student echt met het handen in het haar zit. Sharepoint vervangen door blackboard (of een ander programma), want informatievoorziening moet vlotter en beter vindbaar zijn (cijfers, regelingen, contactpersonen e.d.). Heeft ook te maken met hoe het gebruikt wordt door docenten e.a. Er wordt vooral door de HU gecommuniceerd als ze iets van je willen, terwijl ze ook mogen communiceren wat er voor goeds gedaan is (best practises). Het rapport Gispen erg serieus nemen. Meer inspraak in gesprekken zoals de Ideale HU maar dan op de eigen opleiding. Alle basisinformatie heel erg helder, op tijd en op juist moment aanleveren. Goede cyclus van evaluatie, nieuwe plannen maken, en dat communiceren. Bruggen bouwen binnen faculteit, alle docenten op de hoogte laten brengen van wat andere opleidingen doen binnen de faculteit. Klachten- en evaluatieprocedures verbeteren. Ook het College van Bestuur heeft prioriteiten. Zo noemt Huib de Jong het contact tussen student en individuele docent. Huib zou graag een manier vinden om meer uren voor begeleiding te vrij te maken. De HU is bezig te bezuinigen op andere voorzieningen om meer uren voor de contacttijd in het onderwijs te krijgen. Jan Bogerd wil zorgen voor onderwijsdialoog op veel meer niveaus. Hij wil zich inzetten voor meer gesprekken over de kwaliteit van de opleiding tussen studenten, docenten en management. Mail contactpersoon Tell a friend Disclaimer Sitemap Alle site-inhoud weergeven 5/5

DE IDEALE HU. FMR-editie 24/09/2013, Utrecht

DE IDEALE HU. FMR-editie 24/09/2013, Utrecht DE IDEALE HU FMR-editie 24/09/2013, Utrecht VERSLAG VAN DE DAG: 24/ BETROKKEN, BEVLOGEN EN VERNIEUWEND VOORWOORD INLEIDING DICK DE WOLFF 09/ 2013 Live Magazine: De Ideale HU - FMR-editie Deze dag is georganiseerd

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2014 Coach-scan, tool voor verenigingstrainers Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Inleiding In dit document kunt u de resultaten teruglezen van een onderzoek naar tips voor coaches. Hierbij

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie