VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november"

Transcriptie

1 VEILING OKTOBER 1 Pakje met brieven Bod 2 Insteekblad Denemarken Bod 3 Leeg insteekboek Bod 4 Rondz.boekje Suriname cat Verzameling velletjes cat 68.- Bod 6 Map voor FDC s Bod 7 Insteekboek met zegels Bod 8 Insteekblad met oud Spanje Bod 9 15 Blokken Bund gestempeld Bod 10 Importa opbergmap met cassette UV lamp Bod 12 3 Rondzendboekjes Duitsland Bod 13 Insteekboek met zegels Canada Bod 14 Insteekblad met zegels Zweden Bod 15 Insteekboek met zegels Bod 16 Insteekboekje met automaat zegels Bod 17 Insteekblad met zegels Duitsland Bod 18 Inst.boek met Franse Kol. en div. Bod 19 Insteekboek met zegels Bod 20 Albumbl. Denemarken met zegels Rondzendb. Duitsl.-Reich-bezet Davo album Nederland Insteekboek Nederland Bod 24 Holland album Overzeese Rijksd Doos met zegels Bod 26 Ongeveer 2 kg Noorwegen Bod 18 3 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 11 oktober LET OP aanvang uur in ons verenigingslokaal CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstraat 10, 6004 CT in Weert Telefoon: AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen van het bestuur, c.q. de leden Verslag van de bijeenkomst van 13 september Rondvraag Lezing door de Hr. H. Lokven over falsificaten Trekking prijzen van inzenders van de puzzel Verkoop loten grote loterij ( prijs 0,50 per lot ) Trekking prijzen grote loterij Veiling door ons veiling team. Zie laatste pagina Ruilen, kopen, verkopen, postzegelpraat etc Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij Einde van de avond ca uur Volgende clubavond 8 november

2 VERSLAG VORIGE MAAND Datum: 13 september 2011 Aanwezig: 46 personen ( volgens presentielijst ) 55 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: de heren Jan Smeets, Loek Schroeten ( beiden prettige vakantie ), Wim Meulendijks ( goede reis ), Jan Willems, Frans Twardy, Gerd Otto, Boy Hendrix,Fons Frenken, Piet Janssen en Nanda Houdiarne Om uur opent Theo de bijeenkomst, vraagt een ogenblik aandacht van de leden en zegt dat er daarna nog ruim tijd is voor het inkijken van dozen etc. Helaas zijn ons in de achter ons liggende periode 2 leden ontvallen door overlijden te weten Peter van Leeuwen ( ruim 1 jaar Lid ) en Karel Kersten ( bijna 40 jaar lid ). Met een ogenblik stilte wordt stilgestaan bij hun overlijden en de respectieve families wordt veel sterkte gewenst. Daarna wenst hij de leden die ziek zijn of ziek zijn geweest van harte beterschap en gaat verder met zijn mededelingen: 1. Omdat de penningmeester van de tentoonstellingscommissie haar werkzaamheden heeft stopgezet heeft Theo de afrekening opgepakt; afrekening heeft plaats gevonden met Rob; er is een batig saldo van ca ,--, waarvan nog een gedeelte wordt gereserveerd voor een gezellige avond met de medewerkers en helpers; verwacht wordt uiteindelijk een bedrag van 1.800,-- te kunnen doorschuiven als reservering voor de tentoonstelling van 2015; 2. De nieuwe bondspassen van de KNBF zijn inmiddels in het bezit van het bestuur; uitreiking vindt plaats nadat Bondsbrief 100 is verschenen; daarin staat onder meer vermeld hoe deze passen te activeren; 3. Als gevolg van het overlijden van Carine Simons - van Andel, eerder dit jaar, is er een vacature ten aanzien van de tombola op de beursdagen; Theo vraagt personen zich daarvoor beschikbaar te stellen en zich te melden bij het bestuur, bij gebreke waarvan de tombola voor de toekomst zal worden geschrapt; 4. De verantwoordelijkheid van de eigen kavels achter de bestuurstafel op het toneel is en blijft voor de aanbieders; het is een kwestie van vertrouwen; het bestuur rekent er op dat elk van de leden dit in hun gestelde vertrouwen niet zal beschamen; 5. Tegen inlevering van het gratis lot ontvangt elk lid een agenda voor 2012; 6. Aan de Postex te Apeldoorn wordt door 5 van onze leden deelgenomen aan de tentoonstelling, te weten:de dames R. Post - Paspont en A. Moonen en de heren Meulendijks, F. Sluijters en R. Gerritsen; hen wordt veel succes toegewenst. 4 FILATELICA WEERT PR-Acitiviteiten: L. Schroeten, Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. Tel.: G. Hendrikx, Graafschap Hornelaan 19, 6001 AA Weert. Tel.: POSTZEGELRUILBEURS met GROTE VEILING Verder aanwezig jeugdhoek, en de gebruikelijke handelarenstands. Veiling met veel bod kavels. ZONDAG, 27 NOVEMBER 2011 Begin: u. Einde: u. Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 (wijk Groenewoud) WEERT. Entree: Volwassenen 1,50. Jeugd gratis. Aanvang veiling: ca u. De veilingkavels kunnen vanaf ca u. tot u. worden bezichtigd. Volgende Ruilbeursdag op zondag, 25 maart Informatie t.b.v. handelaren: Th. Verheyen, Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: , Secreteriaat: E. Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel: , E- Mail:

3 AGENDA RUILBEURSEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilbeurs op 17 oktober september 2011 in Gemeenschapshuis de Paort Markt 2 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Verzamelaars vereniging St Martinus Weert Ruilbeurs op 9 oktober 2011 in Gemeenschapshuis Groenewoud Kesselstraat 28 Weert. Van tot uur. Inlichtingen Belangrijk Let op. 16 Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs op 17 oktober 2011 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Kruispunt Lommel-Barrier Ruilbeurs op 1 oktober 2011 in Parochiezaal Lommel Barrier. Lommel Belgie Van tot uur. Inlichtingen Belangrijk De lijst met kavels voor de grote veiling van zondag 27 november inleveren tot 22 oktober. Bij Theo Verheijen Molenveldstraat 31. De clubavond van 11 oktober begint niet om uur maar om uur de zaal is om uur open dit in verband met de lezing van de Hr. Henk Lokven over falsificaten (vervalsingen) 7. In de pauze zal Theo Moonen loten van de grote Clubactie trachten te verkopen ten behoeve van de jeugdvereniging; 8. De kavellijst voor de grote clubveiling van 27 november moet uiterlijk 22 oktober bij Theo zijn ingeleverd; 9. Attentie: het officiele gedeelte van de ledenbijeenkomst van 11 oktober begint om 19.30; om uur vangt de lezing aan van Henk van Lokven over vervalsingen. Dan is het woord aan de secretaris voor zijn mededelingen: a. Mevrouw Cox uit Nederweert heeft om gezondheidsredenen haar lidmaatschap opgezegd; b. Op zaterdag 17 september is de contactdag van de NVTF samen met de belgische collega s van Themaphila in Hotel Golden Tulip te Weert, aanvang uur; c. Grenslandruildag te Sittard op 18 september in het Trevianum, Bradleystraat 25, aanvang uur; d. Postzegelruilbeurs te Venlo in Zalencomplex Limianz op 9 oktober, aanvang uur; e. Asta - Phil 2011 / 41e Limphilex te Beek op 29 en 30 oktober 2011 in het Asta Cultuurcentrum; f. Nieuwsbrieven KNBF nummers 15 en 16; g. Heeft iedereen de jubileumzegel ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van I V Philatelica gevonden in de enveloppe bij de stortingsaccept girokaart? Anders nog maar snel de oud papier doos napluizen!!! Op het verslag van de ledenbijeenkomst van 14 juni heeft niemand commentaar, dus wordt Bert bedankt voor het maken van dit verslag. Ria Post - Paspont deelt in de rondvraag mee, dat Harrie Op den Buijsch in het ziekenhuis is opgenomen, waarop Theo aangeeft bij een bezoek aan het ziekenhuis de kamer van Harrie niet over te slaan. Onder de 26 inzenders worden daarna 15 prijsjes verloot voor hun goede oplossing van de puzzel van deze maand: OOGSTMAAND. Dan is het tijd voor praten, paffen en postzegelen en de verkoop van de loten voor de grote verloting en de grote Clubactie. De grote verloting bezorgt de hoofdprijs Harrie Stals, terwijl de bestuurstafel wordt verblijd met 6 prijzen, waarvan er 4 bij ondergetekende terecht komen. Na een aarzelend begin worden alle veilingkavels door Rob aan de vrouw / man gebracht tegen een opbrengst van 108,50. De gratis verloting brengt vervolgens een eind aan de eerste postzegelavond van het nieuwe seizoen en tegen inlevering van het gratis lot een agenda voor Theo sluit de bijeenkomst, wenst iedereen goed thuis, hoopt iedereen weer terug te zien op de bijeenkomst van 11 oktober en wijst allen nogmaals op het vervroegde tijdstip van aanvang van het officiele gedeelte die avond te weten uur. Bert Goossens secretaris 5

4 Wat heet : POSTFRIS? (Paul van Beek Postzegelblog) Paul van Beek (Den Haag, 1957) is freelance journalist en publicist. Na een periode van veertig jaar, waarin hij als verzamelaar, handelaar en veilinghouder zeer nauw bij de filatelie was betrokken, besloot hij zich in het begin van het nieuwe millennium op het schrijven toe te leggen. Sindsdien publiceerde hij vele verhalen, reportages en interviews, onder andere in het maandblad Filatelie, waarin de mens achter de hobby meestal centraal staat. De vele positieve reacties motiveerden hem tot het schrijven van De vrolijke avonturen van een fulltime postzegelaar. Dit lezenswaard boekwerk is verkrijgbaar via internet (In-/Verkoop Postzegel Partijen Centrale ( ). Enige tijd geleden ontdekte ik dit artikeltje van Paul van Beek. Eens stond ik zelf op het postkantoor van Bandung in Indonesië waar ik een aantal postzegels had weten te bemachtigen om prentbriefkaarten te versturen. Toen ik deze op de kaart wilde plakken bleek dat er geen gom op zat. Ik ging uiteraard reclameren en werd door de postbeambte verwezen naar een grote pot met gluton en een kwast die ergens in de hoek stond te schimmelen waarmee de zegels op brief en kaart bevestigd dienden te worden. De zegels werden ongegomd verkocht om te voorkomen dat ze in het immer vochtig warme klimaat aan elkaar zouden plakken Postzegels zijn postfris als ze in dezelfde staat verkeren, als op het moment dat ze door de posterijen werden verkocht. Ook als de gomlaag een duimafdruk vertoont van de loketbeambte, die de zegel uit het vel scheurde, nadat hij zojuist een roomboterkoekje bij de koffie had gegeten? Waarschijnlijk wel, want de term postonfris heeft nooit enige opgang gemaakt! Een alternatief voor de term postfris dringt zich daarom op. Wat vindt u van drukfris? Maar ook drukkers hebben af en toe trek in een tussendoortje of om andere redenen net iets minder schone handen. Bovendien is de betiteling postfris volledig ingeburgerd, we kunnen het waarschijnlijk beter zo laten. In vroeger dagen was de terminologie uitgebreider. Er was sprake van postfris zónder plakker en postfris mét plakker. Dat was pas echt onlogisch, omdat postfris per definitie zonder plakker is en een zegel mét plakker nooit postfris kan zijn. Een Haagse handelaar sprak ter vermijding van enig misverstand altijd van pofrizopla en dat was op zich een goede vondst. Sinds enkele tientallen jaren is postfris gewoon postfris en dat komt de duidelijkheid alleen maar ten goede. Maar we zijn er nog niet! Bij het omschrijven van de status van zegels treden nog meer probleempjes op. De uitdrukking ongebruikt zonder gom is in letterlijke zin ook niet eenduidig. De term suggereert namelijk, dat de betrokken zegel nooit voor postale diensten is gebruikt. Toch krijgen zegels, die de posterijen zijn vergeten af te stempelen, na afweken het predicaat ongebruikt zonder gom, terwijl er in feite van ongestempeld gebruikt sprake is. En dan zijn er nog uitgiften, die gomloos zijn verkocht, zoals een aantal klassieken van onze voormalige koloniën. Deze zegels zijn wel degelijk postfris! Nog eentje dan! Net als de ene zegel gebruikt kan zijn, maar niet gestempeld, kan een andere gestempeld zijn, maar niet gebruikt, bijvoorbeeld op onbeschreven eerstedagenvelop-pen en bij verzoek- en velafstempelingen. Afgestempelde vellen en veldelen, die wel degelijk dienden om portokosten te verrekenen, laten we gemakshalve buiten beschouwing. De kreet postfris gestempeld, die je regelmatig hoort, creëert verwarring en is daarom ongewenst, gestempeld met gom kan prima door de beugel. Gelukkig weten we in de dagelijkse filatelistische praktijk in de regel precies waar we het over hebben, zolang we er maar niet over filasoferen. 15

5 ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 11 oktober 2011 in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 afgelopen!, 5 dal, 9 schuw dier, 13 kleding v.e. militair, 14 kort moment, 17 strook, 19 onheil, 21 vrijetijdskleding, 22 loven, 23 helling v.e. dijk, 24 niet gezond, 26 vernis, 27 ommekeer, 28 flink, 29 afsluiting v.e. fles, 30 waterstand, 31 slingerplant, 33 zeehond, 34 bouwstijl, 36 buitengewoon groot, 37 gebouw voor kunst, 39 familielid, 40 heideachtige plant, 41 schenkmond, 42 volksverhaal, 43 deel v.e. koeienmaag, 44 hersens, 46 steengruis, 48 kinderen, 49 een beetje scheel, 50 gelijke hoeveelheid, 51 zure kers, 54 riv. in Engeland, 55 Arabische bedevaartplaats, 56 Italiaans meelproduct, 57 filmtheater, 58 geluid voor stilte, 59 leermeester, 60 vleesvervanger. Graafschap Hornelaan 157a 6001 AC Weert Postbus AB Weert tel. (0495) fax (0495) Thuis in uw kantoor! 14 VERTICAAL 1 pl. in Zwitserland, 2 zijkant v.e. baksteen, 3 afgepaald stuk grond, 4 Algemeen Nederlands Persbureau (afk.), 5 wettig, 6 welpenleidster, 7 egaal, 8 achtings waardig, 9 parlementsvakantie, 10 Bijbelse reus, 11 kunstvoorwerp, 12 pape gaai, 15 hoestbonbon, 16 keukengerei, 18 transformator (afk.), 20 huisvuil, 23 drietal, 25 riv. in Zwitserland, 27 tien (in samenstelling), 28 tropische ooievaar, 29 levensonderhoud, 30 Russische geestelijke, 32 Internationaal Olympisch Co mité (afk.), 33 gesneden hengst, 34 dierenkam, 35 Franse brandewijn, 36 van ingrijpende aard, 37 randapparatuur v.e. computer, 38 onvergelijkelijk, 40 ge lofte, 41 spanning, 43 testprogramma, 45 jongensnaam, 46 doodop, 47 jenever, 48 fruit, 49 uitroep van vreugde, 50 proefopname, 52 idioot, 53 soort, 55 worst vlees. 7

6 Beemdenstraat 10 Leuken-Weert het moeder schaap de kern gehaald en werden er de nieuwe genen van het volwassen schaap inge-bracht. Na een normale draagtijd van 5 maanden werd Dolly geboren. Met deze techniek heeft men dus van het volwassen schaap een identieke kopie gemaakt zonder dat er een vader bij te pas kwam! Je zou dus kunnen zeggen dat Wilmut de technisch vader of laboratorium vader is. (weer eens iets anders dan een draagmoeder). Overleden op 14 februari Een dierenarts liet de toen zesjarige Dolly inslapen vanwege een longontsteking die samenging met voortijdige artritis. Mogelijk heeft Dolly deze ziekte zo vroeg gekregen, omdat de cel die bij het klonen werd gebruikt al voor de geboorte beschadigd was. Daarom twijfelen wetenschappers of een gekloonde cel zichzelf naar zijn oorspronkelijke model kopieert of zijn huidige, al beschadigde, genen overdraagt. Dolly is opgezet en te bewonderen in het Scottish National Museum in Edinburgh. Het weefsel waar Dolly uit is ontstaan, lag in een cel van het uierweefsel van een volwassen ooi. Dit was de reden voor de Schotse wetenschappers die het experiment uitvoerden om haar naar de rondborstige countryzangeres Dolly Parton te vernoemen. Sinds het geslaagde experiment met Dolly zijn er vele lammeren, muizen en andere dieren gekloond. De kloontechniek is nog niet gelukt bij primaten. Alhoewel, als je deze postzegel goed bekijkt, zie je toch wel enige overeenkomsten. 8 13

7 Autoservic e W e e r t Otto vd Werken Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T Afwijkende postzegels: misdrukken en druktoevalligheden ( door Willem Hogendoorn, Postzegelblog) vd Werken Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel Openingstijden: uur of in overleg 12 Iedere verzamelaar droomt er wel eens van, dat hij ooit nog eens een slag zal slaan, doordat hij aan het postzegelloket een afwijkende postzegel koopt, waar bijvoorbeeld een streep door loopt. Dit komt zelden voor, maar heel af en toe gebeurt het wel. Er is een aantal mogelijkheden m.b.t. afwijkingen, zoals een misslag waarbij de tanding door de postzegel loopt. Of een foutdruk waarbij boven de 55 de letter c ontbreekt op de zegel rechtsboven. Soms kan het helemaal fout gaan in het drukproces en is het woord Nederland niet meer leesbaar. Dit soort missers is dan vaak als unieke missers voor (veel) geld op veilingen te koop. Zelf heb ik een keer een zegel met een zogenaamde druktoevalligheid aan het loket gekocht. Wat is een druktoevalligheid? Het kan gebeuren dat er bij het drukken een haartje of ander vreemd voorwerp op de pers komt. Ook kan er een luchtbelletje in de inkt zitten dat bij het drukken voor een vlekje zorgt. Het zijn bijzonderheden die niet gecatalogiseerd worden. Het gaat dan 9

8 ook eerder om een leuke aanvulling op een verzameling, dan om zeldzaamheden. Desondanks zijn ze niet zo vaak te vinden. Mijn bingo betrof de zegel van de Munt en Penningkunde. Ik kocht er toen 10. De loketbeambte scheurde netjes een hoekvel met 2 x 5 zegels voor mij af. Thuis zag ik op de velrand 4 een paarse streep lopen. Bij nadere bestudering bleek dat deze paarse streep over de hele zegel liep. Vermoedelijk heeft hier dus een haar op de drukpers gelegen. Deze haar is paars geworden van de inkt, en heeft een paarse streep over de hele zegel achter gelaten. Op de witte tabstrook is dit goed te zien. Bossche tanding of niet? Ook heb ik een zegel, waar een rare perforatiestrook doorheen loopt. Op de achterzijde is dit wellicht beter te zien. Wie weet het antwoord? Een kennis vertelde mij dat dit de zogenaamde Bossche tanding betreft. Een andere expert ontkende dit weer. Wie weet het antwoord? Uit de reacties blijkt dat men twijfelt: Tegen: Immers, weliswaar staat er het stempel s Hertogenbosch op. Maar de Bossche Tanding is te vinden in postzegels die op krantenbandjes werden geplakt en nogmaals geperforeerd. Er loopt bij de duidelijke gevallen alleen een extra rij gaatjes naast de normale tanding. In dit geval is er zowel een horizontale als verticale bijna-perforatie te zien. Dat kan nooit van een krantenbandje zijn. Overigens (maar daar is men niet 100% zeker van) is de afstempeling met de drukwerkrol uit een iets latere periode. Kortom, een leuke postzegel, maar geen BT. Je kunt dit dan wel een Bossche tanding noemen, maar dat is het niet volgens de gekende procedure, waarbij een krantenbandje werd geperforeerd en daarbij ook de postzegel raakte. Er zal dus altijd een extra tanding aanwezig zijn bij de BT langs EEN zijde van de postzegel. De afbeelding van Willem toont echter afdrukken van 2 haaks op elkaar staande rijen extra tanding en dit kan volgens mij nooit van een krantenbandje zijn. Voor: In De Philatelist van augustus 1932 schrijft Korteweg op blz 173:..tot aan het einde van het regelmatig optreden der Bossche tanding in 1894, daana nog sporadisch voorkomend, zelfs nog op de emissie 1899 ten tijde van gebruik der rolstempels, in de jaren 12 en 13. Ik zou dus zeggen dit is inderdaad een Bossche tanding Deze referentie naar de Philatelist van 1932 overtuigt dat de getoonde zegel in het stukje hierboven een Bossche Tanding is. Het is overigens de eerste keer dat ik een BT zie met zowel horizontaal als vertikale tanding, die overigens aanzienlijk minder voorkomen dan de normale BT gezien het proces van perforeren op vellen, zoals aangetoond door Korteweg. Kloneren! (Willem Hogendoorn van Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars) Op 5 januari 1996 werd het schaap Dolly geboren. Ze zou het beroemdste schaap ter wereld worden. De reden voor haar roem was dat ze een kloon was ze was genetisch identiek aan haar moeder. De geboorte van het gekloonde schaap heeft veel mensen versteld doen staan, zowel wetenschappers als niet-weten-schappers. Maar allereerst: Wat is klonen? Klonen is het maken van een genetisch identieke kopie van een individu. Klonen stak voor het eerst de kop op in 1996/1997 bij Dolly, het eerste gekloonde schaap ter wereld. Het is Schot Ian Wilmut die deze krachttoer uithaalde, hij sneed van de uier van een volwassen schaap een piepklein stukje waarin de erfelijk eigen-schappen (de genen of het DNA van het dier zaten. Vervolgens werd uit een eicel van 10 11

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december VEILING NOVEMBER 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Insteekboek met zegels Wereld Bod 3 Album Cept meelopers 2.00 4 10 Blokken Bund XX Bod 5 2 RZB Nederl. restw. 352.00 35.00 6 Insteekblad België Bod 7

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Volgende clubavond 13 maart

Volgende clubavond 13 maart VEILING FEBRUARI 1 Jaargang Nederland 1964 XX 1.75 2 Insteekboek België Bod 3 2 Insteekboeken Bod 4 Luxe album BRD XX 25.00 5 3 Insteekboeken Bod 6 Importa album voor PTT mapjes 2.00 7 Ongeveer 1 kilo

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari VEILING DECEMBER 1 Insteekboek België en Frankrijk Bod 2 Insteekboek Engeland en Koloniën Bod 3 Catalogus Zwitserland Bod 4 Doos zegels oud/nieuw mooie koop Bod 5 Kistje met zegels Bod 6 Michel cat midden

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart VEILING FEBRUARI 1 Kaartje Nederl. xx nummer 842/846 Bod 2 Davo Album Polen leeg 1960/1969 Bod 3 Catalogus Nederland 2009 Bod 4 Verzameling Deutsches Reich xx / x Bod 5 Doosje met zegels 1.00 6 Davo album

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober VEILING SEPTEMBER 1 Insteekbl Noorwegen Denemarken Bod 2 Pakje met brieven Bod 3 Doosje met zegels afgeweekt Bod 4 Insteekboek met zegels Bod 5 Insteekboekje Nederland Bod 6 Insteekboek Europa Bod 7 Insteekbl

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Volgende clubavond 14 februari

Volgende clubavond 14 februari VEILING JANUARI 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Jaargang Nederland 1970 XX 4.50 3 Insteekboek Italië Bod 4 Rondzendboekje Duitse bezetting 3.00 5 Insteekboek België Bod 6 Doos met mooie inhoud Bod 7

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod VEILING APRIL UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod verenigingslokaal : CAFE

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 26 maart 2017 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/2003 1.00 3 Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari VEILING DECEMBER 1 RZB Duitsland bezetting 5.00 2 Insteekboek Indonesië Bod 3 2 RZB Berlijn restw 175.20 17.00 4 Insteekboek met zegels 2.00 5 Insteekboek met zegels Bod 6 Doosje Duitsland veel blokken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen VEILING APRIL 1 Insteekboek Nederland gestempeld Bod 2 Doosje met zegels 1.00 3 Insteekkaartje Ierland Bod 4 Map met informatie materiaal Bod 5 Ca 2 kg Noorwegen Bod 6 Leeg insteekboek Bod 7 Kaartje Nederland

Nadere informatie

VEILING JANUARI. Volgende clubavond 15 februari

VEILING JANUARI. Volgende clubavond 15 februari VEILING JANUARI 1 Doosje met diversen Bod 2 Map met FDC s Bod 3 Insteekboek met zegels Nederland Bod 4 Davo album met zegels 7.50 5 Doosje met diversen Bod 6 Map met FDC s Bod 7 Leeg insteekboek Bod 8

Nadere informatie

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 27 november 2016

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 27 november 2016 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 27 november 2016 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!!

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!! Z.Z.Z. 1 ONDER DE LOUPE DE ZAANSCHE ZEGELZOEKERS Vereniging van Postzegelverzamelaars Zaandam 31 e jaargang. No. 8 April 2012 Uitnodiging voor de achtste bijeenkomst van dit seizoen in De Vuister. Zoals

Nadere informatie

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 VEILING 13 December2016 Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 Biedschema tot 5,00 0,25 5,00 tot 10,00 0,50 10,00 tot 50,00 1,00 boven 50,00 2,00 Ka vel Land / Gebied Soort / Omschrijving Jaar

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

Veiling kavellijst november 2017

Veiling kavellijst november 2017 Veiling kavellijst november 2017 Veil nr. Land of Thema Cat. Cat. Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Inzet 451F Nederland N-2015 27 Willem III O 14,00 2,80 452F Nederland N-2015 61B tete beche

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. OKTOBER 2012 AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s.

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 700 F 700 Nederland Prachtige collectie Nederland 1852-1992 in 2 Davo-albums wb. zeer veel goed materiaal incl. ongebruikt klassiek, postfris vooroorlogs incl. vele certificaten en goed Back of the Book

Nadere informatie

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken JAN CEES VAN DUIN Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken Inleiding Eén van de twaalf filatelistische elementen wordt gevormd door postwaardestukken. Postwaardestukken zijn poststukken die

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 I VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 Kav. Omschrijving: Cat Nr. Cat.w. Inzet 1 Nederland - 1864 - Ø, Koning Willem III (Scan) 4/6 150.00 20.00 2 Nederland - 1869 - Ø, Wapenzegels 17/8 108.00 15.00 3

Nadere informatie

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25 KAVELLIJST muntenveiling februari 2017 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.prijs Inz.prijs Opbr 1 Nederland ZF penning 5 stuks 50,00 25,00 2 Nederland PR 1970 10 Gulden zilver F 40,00 12,00 3 Nederland

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

De zomermaanden staan weer voor de deur.

De zomermaanden staan weer voor de deur. De zomermaanden staan weer voor de deur. Zoals u op de afgelopen bijeenkomst gehoord heeft is de ledenvergadering door omstandigheden verplaatst naar Mei. Dus tijdens de bijeenkomst van 16 mei zal de jaarlijkse

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

VEILING REGLEMENT. van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING. Pagina 1

VEILING REGLEMENT. van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING. Pagina 1 VEILING REGLEMENT van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Regels Inzender 3 2 Bezichtiging Kavels 4 3 Regels Koper 5 4 Wilde Veiling 6 5 Percentages en

Nadere informatie

Wilt u een wijziging van uw adres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven? U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

Wilt u een wijziging van uw  adres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven? U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging Postfris 68 Vleuten De Meern. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Website: www.pf68.nl Wilt u een wijziging

Nadere informatie

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie