Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder"

Transcriptie

1 Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder De Oever vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg (Jongerenwelzijn). Wij werken op doorverwijzing van een Comité Bijzondere Jeugdzorg of Jeugdrechtbank. Wij zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

2 De Oever, voor kinderen, jongeren en hun gezinnen die een o(e)verzetje kunnen gebruiken Kinderen/jongeren opvoeden is in onze jachtige samenleving geen gemakkelijke klus. Men stelt veel en complexe verwachtingen aan de ouders maar ook aan de kinderen/jongeren. Bovendien verwacht men dat gezinnen aan deze eisen tegemoet kunnen komen en dit zonder enige hulp. Af en toe dreigt de opvoedingssituatie uit de hand te lopen. Deze gezinnen hebben meer ondersteuning nodig dan vanuit een eerstelijnshulpverlening kan geboden worden. Het is een noodzaak om tijdelijk en intensief een derde in te schakelen om de situatie terug perspectiefvol te maken. Wij zoeken samen met het gezin naar mogelijkheden om het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen. Wij willen ervoor zorgen dat de gezinsleden in de toekomst problemen opnieuw zelf kunnen oplossen en dit met respect voor elk individu uit het gezin. De vragen waarmee cliënten terechtkomen bij De Oever zijn divers (enkele problematieken zijn: materiële of pedagogische verwaarlozing, verwenning, kinderen van ouders met een specifieke problematiek zoals onverwerkte trauma s, depressies, verslaving, kindproblematieken zoals hechtingsstoornissen, psychische problemen maar vaak moeten we vaststellen dat het een combinatie is van allerlei problemen). Elke situatie is anders en vraagt een andere aanpak. Hulpverlening op maat is één van onze sterktes. Individuele trajecten worden uitgebouwd binnen onze verschillende werk- en hulpverleningsvormen: 7/7 dagen en 24/24u opvang in een leefgroep, ondersteuning aan huis of hulpverlening na school en tijdens de vakantieperiodes in een dagcentrum. Vzw De Oever werkt sinds 1840 voor kinderen en jongeren. Dagelijks begeleiden wij 150 kinderen/jongeren in en met hun context. Deze gezinnen komen bij ons terecht op doorverwijzing van een comité Bijzondere Jeugdzorg of een jeugdrechtbank. Onze diensten zijn gelegen in Hasselt, Houthalen, Heusden-Zolder en Genk.

3 Toelichting Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw in Heusden- Zolder: De Sluis is het dagcentrum van vzw De Oever en vangt dagelijks 10 kinderen/jongeren op na de schooluren en tijdens de vakantieperiodes om hen en hun gezin intensief te begeleiden. Deze kinderen komen meestal uit de meest kwetsbare gezinnen. Zij ervaren problemen op verschillende levensterreinen: scholing, opleiding, tewerkstelling, huisvesting, stabiliteit van inkomen, zorg voor het algemeen welzijn van de gezinsleden. Tegelijkertijd worden ze ook kwetsbaar in hun relaties en in hun opvoedingssituaties. Vorig jaar hebben we 6 begeleidingen afgerond en hebben we 7 nieuwe begeleidingen opgestart. Een gemiddelde begeleiding duurt 12 maanden. Begin 2014 moeten wij onze huidige locatie op de Mijnwerkerslaan verlaten en zullen wij verhuizen naar de Ghoosstraat. De eerste vereiste bij de zoektocht naar een nieuw pand was een locatie vinden die centraler gelegen was in Heusden-Zolder. Aangezien deze jongeren thuis blijven wonen en omdat er in de begeleiding op alle domeinen wordt ingezet is het belangrijk dat de begeleiding gebeurt in hun onmiddellijke omgeving. Andere diensten, winkels, sportcentra, scholen... moeten goed bereikbaar zijn vanuit het dagcentrum. Hierdoor kan er intensief ingezet worden op de context van deze jongeren: samenwerken met hun eigen netwerk (familiale context en brede context), multimodaal werken: investeren in schoolbegeleiding, activiteiten in de buurt... De verankering van dit netwerk maakt de kans dat deze jongeren na de begeleiding vlotter participeren in hun omgeving aanzienlijk hoger. Deze locatie vonden wij in het Oud Chiroheem in de Ghoosstraat. Wij hebben dit pand in erfpacht van Parochiale werken Heusden-Zolder. We hebben het gerenoveerd zodat de infrastructuur is aangepast aan de noden van de dagcentrumwerking. Aangezien dit gebouw erg groot is hebben we ook onze ambulante dienst De Dijk hier gehuisvest. De Dijk begeleid jarigen die geen perspectief meer hebben om thuis te gaan wonen. Deze jongeren gaan op jonge leeftijd alleen wonen en worden hierin begeleid. Meestal gebeuren de begeleidingen aan huis van de jongere. De Oever vzw, Smetstraat 19, 3501 Hasselt, Tel.: Meer info: Voorzitter Raad van Bestuur vzw De Oever: Gilbert Gerrits Uw contactpersoon: Jan Theuwen, Inhoudelijk coördinator vzw De Oever Tel.:

4 Voorstelling van De Oever vzw De Oever vzw is een organisatie in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg (Jongerenwelzijn) en erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Wij werken enkel op doorverwijzing van een Comite Bijzondere Jeugdzorg (vrijwillige hulp) of een jeugdrechter (gedwongen hulpverlening). Vanaf 1 maart werken we als sector binnen Integrale Jeugdhulp. Onze diensten zijn gevestigd in Limburg: Hasselt, Houthalen, Heusden-Zolder en Genk. Wie zijn onze cliënten? Kinderen/ jongeren die een overzetje kunnen gebruiken Kinderen en jongeren moeten groeien, letterlijk maar ook figuurlijk. Soms komen kinderen situaties tegen die hun groei beletten en die hen laten vastlopen. Ouders, familie of vrienden kunnen niet altijd helpen om deze situatie aan te pakken en om te buigen naar een situatie waarbij groei opnieuw mogelijk is. Professionele hulp is nodig om terug vooruit te komen. Ik ben Sabrina en ik ben 9 jaar. Mijn ouders hebben het financieel moeilijk. Hierdoor is er veel ruzie in huis. Mijn papa kan soms erg agressief zijn. De jeugdrechter heeft beslist dat het voor mij en mijn 2 broers niet veilig is om thuis te wonen. Hij heeft beslist dat we tijdelijk in De Oever moeten verblijven. Ik ben Hanne, 15 jaar. De thuissituatie verloopt niet goed. Met mijn papa heb ik geen contact. Ik woon bij mijn mama en moet veel doen in het huishouden. Dit is mij teveel en ik kan dit niet meer dragen op mijn jonge leeftijd. Ik wil ook studeren om later een fijne job uit te oefenen. Ik heb ervoor gekozen om naar een leefgroep te gaan. Dit was een moeilijke beslissing want ik zie mijn mama en mijn broer en zussen heel erg graag. 3

5 Ouders die nood hebben aan een maat bij de opvoeding van hun kinderen Ouders bepalen samen met anderen (school, grooutouders...) de opvoeding van hun kinderen. Ze staan er dus niet alleen voor maar dragen wel de belangrijkste verantwoordelijkheid. Ze moeten hun kind telkens weer steunen, stimuleren en sturen. Dat is allemaal heel erg boeiend maar ook heel intens en soms ook heel erg moeilijk. Soms kan het omwille van allerlei omstandigheden erg moeilijk worden. Op die momenten komen wij als De Oever vzw in beeld en bieden we tijdelijke ondersteuning en professionele hulp aan. Zo krijgen zij rust om samen met de begeleiding terug vat te krijgen op hun situatie. Ik ben Petra, 33 jaar en mama van 2 kinderen. Mijn man heeft me in de steek gelaten en nu zit ik met een hoop schulden die ik niet kan betalen. Mijn ex-man sloeg me regelmatig en heeft me op emotioneel vlak veel pijn gedaan. Ik zit in de put, kan mijn werk niet meer aan en ik kan mijn kinderen niet meer de zorg geven die ze nodig hebben. Ik heb geen energie meer om hen aandacht te geven, structuur te bieden, te helpen bij het huiswerk, kleren te kopen. Mijn ouders wonen aan de andere kant van het land en willen graag helpen maar omwille van de afstand kunnen ze er niet dikwijls zijn. Daarom heb ik hulp gezocht. Veerle en Dirk, 35 en 36 jaar, ouders van Janne en Sofie Bij de start van de thuisbegeleiding hadden we zoveel zorgen aan ons hoofd dat we de kinderen een beetje uit het oog verloren. De school meldde dat het huiswerk niet in orde was, hun agenda vaak niet ondertekend was en de kinderen er niet verzorgd bij liepen. De thuisbegeleiding heeft samen met ons de diensten gezocht die ons op weg konden helpen met onze financiële en huisvestingsproblemen. Toen we wisten dat er voor deze problemen een oplossing gezocht werd, kwamen de vragen rond de kinderen automatisch terug op de voorgrond. We vinden het goed dat onze thuisbegeleidster ons niet alleen op weg helpt met de kinderen maar ook oog heeft voor andere problemen in huis. Onze begeleidster nam de tijd ons ook daarin te steunen. We vinden het wel fijn dat ze het niet allemaal zomaar in onze plaats deed. Ze leerde ons hoe we die dingen zelf konden aanpakken en ze geloofde ook echt dat we dat konden. Daardoor kunnen we nu, na het afronden van de begeleiding, zelf onze weg wel vinden. 4

6 De hulpvragen waarmee cliënten terechtkomen bij De Oever zijn divers. Kinderen/jongeren worden aangemeld vanuit verschillende problemen. In een aantal gevallen is de relatie tussen ouders en kind verstoord (bv. een moeilijke (v)echtscheiding). In een aantal andere gevallen is er sprake van ouderproblematieken (bv. vader heeft een alcoholverslaving, moeder lijdt aan een depressie en werd opgenomen). In een andere situatie is er sprake van kindproblematieken (bv. het kind heeft een gedragsstoornis, een hechtingsstoornis of heeft een als misdrijf omschreven feit gepleegd). Maar meestal gaat het echter om een combinatie van allerlei factoren: de ouders hebben relatieproblemen, het kind heeft gedragsproblemen en ouders en kind slagen er niet in op een goeie manier samen te leven. Hoeveel gezinnen begeleiden wij? De Oever heeft een capaciteit van 150. Deze capaciteit wordt berekend op naam van het aangemelde kind. Aangezien wij overtuigd zijn om te werken met de ruime context van de jongere betrekken wij eveneens alle belangrijke partijen die de jongere vooruit kan helpen zoals de andere gezinsleden, grootouders, school, goede vriend(in), een therapeut, een time-outproject... Enkele cijfers: Aantal begeleide jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg Vlaanderen: jaar 2002: / jaar 2008: / jaar 2012: Aantal begeleide jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg Limburg: jaar 2008: 3456 / jaar 2012: 3878 Totale capaciteit voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg Limburg: jaar 2012: 1272 plaatsen residentieel en ambulant plaatsen pleegzorg 5

7 Wat is onze opdracht? De Oever heeft een sterk maatschappelijke opdracht. Met een gepast aanbod willen we met alle betrokkenen terug vat krijgen op de situatie, zicht krijgen op de sterke kanten van elk gezinslid, de draagkracht van het gezin vergroten, het netwerk van de cliënt versterken, samen met elk individu een weg vinden om verder te groeien en te functioneren in het gezin en de samenleving. We willen er ook voor zorgen dat problemen in de toekomst door het gezin kunnen worden opgelost. Jonas, 5 jaar. Ik ben samen met mijn oudere broer naar De Oever gekomen. Ik had heel veel verdriet dat ik niet bij mijn mama kon zijn. Mijn papa kende ik op dat moment niet. Mijn mama kon niet alleen voor mij zorgen. Ik ging wel tijdens het weekend bij haar wonen. Na een tijdje heb ik mijn papa leren kennen. Dit was niet gemakkelijk voor mij. Ik wou hem eigenlijk niet leren kennen. Na 6 jaar heeft mijn leven een andere wending genomen. Samen met de begeleiding heb ik mijn papa beter leren kennen. Dit gebeurde op mijn tempo. Na een tijdje werd het duidelijk dat ik wel een toekomst had samen met mijn papa. Volgend jaar ga ik naar het eerste middelbaar. Maar dit is niet de enige grote stap! Ik zal dan ook bij mijn papa gaan wonen. Wat is onze motivatie? Meer dan 100 medewerkers binnen De Oever engageren zich sterk met de overtuiging dat de jeugd de moeite waard is om zorg voor te dragen. Zij zijn morgen de volwassenen die onze samenleving mee dragen en vorm geven. Sabine, 36 jaar, thuisbegeleidster De Kering TB; Mijn grootste motivatie om mijn werk als thuisbegeleidster te blijven doen is de mogelijkheid om mensen te zien groeien. Samen met de gezinnen ga ik op zoek naar hun krachten om de moeilijke situaties waarmee zij te kampen hebben zelf aan te pakken. Want ik geloof dat zij dat echt kunnen! 6

8 Hoe helpen we? Wij luisteren en houden in de mate van het mogelijke rekening met alle betrokken partijen in de begeleiding: het kind/de jongere, mama en/of papa, andere personen die belangrijk kunnen zijn of worden zoals een grootmoeder, een vriend, de consulent Als we erin slagen om voor één aanpak te gaan is de kans groter dat de begeleiding slaagt. We vertrekken vanuit de vragen of doelstellingen van de cliënt. Aan de hand van deze vragen bepalen we samen welke stappen we gaan zetten. We doen dit stap voor stap, met respect voor ieders tempo en mogelijkheden. Ook de andere betrokkenen worden gehoord. We gaan samen op zoek hoe we de cliënt het beste vooruit helpen. Elke situatie is anders, we werken dan ook op maat van elke cliënt. Indien specifieke of aanvullende hulp nodig is, zoeken wij een samenwerkende partij die deze hulp kan geven. We willen een betrouwbare gesprekpartner zijn voor iedereen in het traject. We houden individuele gesprekken en gaan steeds in dialoog. Waar mogelijk zitten we ook samen met anderen die belangrijk zijn in de begeleiding zodat de cliënt zelf kan horen wat zij vertellen. We garanderen de privacy van de cliënt en van alle betrokken partijen. Zonder toestemming van de jongere of het gezin wordt geen informatie doorgegeven aan andere diensten of personen. We zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Wij zijn wel verplicht belangrijke informatie over het gezin te melden aan de consulent van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank die verantwoordelijk zijn voor het dossier. Wij vinden het belangrijk de rechten van jongeren en kinderen (en ouders) in de jeugdhulp te respecteren. Zo heeft de cliënt bv. recht op informatie en recht op inspraak in de begeleiding. Wij willen duidelijke afspraken maken om de hulpverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom heeft elke dienst een huishoudelijk reglement. De hulp die we bieden vraagt veel tijd en energie van het kind/de jongere en zijn/haar ouders. Als deze personen niet vrijwillig kiezen voor deze hulp, is er dikwijls weerstand. Om te kunnen helpen is het belangrijk dat de cliënt zelf hulp of verandering wil. Jashna, 16 jaar; Ik zag het soms niet meer zitten. Je luisterde elke keer opnieuw geduldig naar mijn verhaal. Ik wist dat ik je kon vertrouwen en dat mijn verhaal niet bij anderen terecht kwam. Dat gaf me veiligheid. 7

9 Welk aanbod hebben we? Ambulant aanbod: De kinderen/jongeren en hun ouders worden begeleid op de plaats waar ze wonen. Onze afdelingen: De Kering Thuisbegeleiding, De Kering Begeleid Zelfstandig Wonen en De Dijk Begeleid Zelfstandig Wonen. Semi-residentieel aanbod: De kinderen/jongeren verblijven in dagcentrum De Sluis na school of tijdens de vakanties. De samenwerking met de ouders gebeurt vooral door begeleidingen aan huis. Residentieel aanbod: De kinderen/jongeren verblijven tijdelijk in een leefgroep. In een leefgroep wonen 10 tot 12 kinderen. De ouders en andere belangrijke betrokkenen worden begeleid door de contextbegeleid(st)er. Deze werkt nauw samen met de leefgroepbegeleiding. Onze afdelingen; De Wimmert, De Najade, Het Luik, De Souw en Huis 17 verbonden aan het team contextbegeleiding. We hebben ook een leefgroep voor Niet-Begeleide-Buitenlandse- Minderjarigen Fonto Nova Ik ben Julie. Samen met mijn jongere zus ben ik naar De Oever gegaan. Tijdens ons kennismakingsgesprek gingen we eerst aan tafel zitten om te praten met een begeleidster van de leefgroep en de contextbegeleidster. We hebben veel uitleg gekregen over hoe het er aan toe gaat in de leefgroep. Daarna hebben we een rondleiding gekregen, het is een groot huis met veel slaapkamers, er is ook een speelkamer. Toen de rondleiding gedaan was gingen de grote mensen nog even verder praten. Mijn zus en ik mochten dan even met een begeleidster mee buiten gaan spelen. Ik voelde me blij omdat ik ergens terecht kon. Ik had het me heel anders voorgesteld. Ik vond het een mooi en proper huis. Mohammed, 38 jaar; Bij het intakegesprek hebben we goede afspraken kunnen maken. Als ouders hebben we kunnen zeggen wat wij wilden en er werd rekening gehouden met onze wensen. Voetbal is belangrijk voor mijn zoon. Op dagen dat hij gaat trainen, moet hij niet naar het dagcentrum gaan. Ik heb er nu ook alle vertrouwen in dat het eten aangepast is aan onze cultuur. 8

10 In welke context werken wij vandaag? De jachtige samenleving confronteert de gezinnen vandaag met vele eisen. De verwachtingen die ten aanzien van ouders en kinderen gesteld worden groeien en worden steeds complexer. Daarenboven blijft men verwachten van ouders en jongeren dat zij aan alle eisen tegemoet kunnen komen en dit zonder enige hulp. De hulpbronnen krimpen daarentegen: de gezinnen zijn kleiner (en dus heeft men minder ervaringen); de samenlevingsverbanden worden complexer; de voorbeelden zijn legio. Heel wat gezinnen hebben méér ondersteuning nodig dan vanuit een eerstelijnshulpverlening geboden kan worden. De hulpvragen waarmee clienten bij ons worden aangemeld hebben steeds complexere, steeds specifiekere en meer gedifferentieerde antwoorden nodig. We moeten individuele trajecten uitbouwen die beantwoorden aan de maatschappelijke noden van deze tijd. Hoe het begon... Het begin van ons verhaal speelt zich af in de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze periode gaapte een kloof tussen rijk en arm. Heel wat bevolkingsgroepen kende bittere armoede. Deze reikte zover dat heel wat wanhopige moeders hun kinderen te vondeling legden in de hoop dat een welwillend iemand hen zou opvangen en opvoeden. In die tijd van armoede nam de staat weinig initiatief. Daardoor rustte de zorg voor kwetsbare groepen: zieken, bejaarden, mensen met een handicap, sterk op religieuzen; zusters en broeders. Daarom werden er in de negentiende eeuw heel wat concregaties gesticht. Kannunik Triest was de oprichter van de congregatie Kindsheid Jesu. Ook in Hasselt zag de geestelijke overheid de noodzaak in van een zustercongregatie die naast onderwijs en andere initiatieven zou instaan voor de opvoeding van wezen. Zo streken in 1840 een aantal Zusters Kindsheid Jesu neer in het hartje van Hasselt, in het Hemelrijk, niet ver van de Maastrichterstraat. Daar richtten zij een tehuis voor weesmeisjes op... de start van De Oever. We hebben ondertussen een lange weg afgelegd en zijn geëvolueerd naar wat De oever nu is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die kinderen/jongeren en hun gezinnen wil helpen als het even minder goed gaat. 9

11 Identificatiegegevens Naam van de organisatie: vzw De Oever Juridisch statuut: vzw Jaar oprichting: 1974 Erkend en gesubsidieerd: Agentschap Jongerenwelzijn, Vlaamse gemeenschap als instelling Bijzondere Jeugdzorg Adres maatschappelijke zetel: Smetstraat 19, 3501 Hasselt, Tel.: KBO-nummer: Website: Rekeningnummer: BE , BIC; GKCCBEBB Rekeningnummer voor giftenwaarvoor een fiscaal attest wenselijk is: BE , BIC; GKCCBEBB Actueel personeelsbestand: 81,85 voltijds equivalenten verdeeld over 108 medewerkers 10

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers!

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers! Welkom Op de koffie bij het gezin stassers! Welke rol speelt ouderbegeleiding binnen de ambulante hulpverlening voor kinderen en jongeren met autisme Verloop van de lezing: Wat is thuisbegeleiding? Verwerking

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Fonto Nova. Infobrochure Begeleid zelfstandig wonen

Fonto Nova. Infobrochure Begeleid zelfstandig wonen Begeleid zelfstandig wonen 1 Kan je door allerlei omstandigheden niet meer in het opvangcentrum wonen of lijkt alleen wonen voor jou de beste oplossing? Maar je wil er niet helemaal alleen voor staan?

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31.

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Waarom naar dagcentrum De Wip? - Je ouders zijn aan het scheiden. Vaak is er ruzie thuis en niemand die oog heeft voor de vragen

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Verslag van het intakegesprek familie JayJay

Verslag van het intakegesprek familie JayJay Verslag van het intakegesprek familie JayJay Het intakegesprek heeft plaatsgevonden op Aanwezigen: moeder + kinderen, consulente JRB, begeleiders Verontschuldigd: Verslag verstuurd naar 1. Identificatiegegevens:

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

REFLECTIE VANUIT HET PERSPECTIEF VAN KINDEREN EN JONGEREN

REFLECTIE VANUIT HET PERSPECTIEF VAN KINDEREN EN JONGEREN GEZIN EN SCHOOL-SAMEN OPVOEDEN IN VERSCHIL-Vlor-16 mei 2012 Workshop 1 Een gedeelde en gedragen visie over de relatie gezin-school REFLECTIE VANUIT HET PERSPECTIEF VAN KINDEREN EN JONGEREN door Hilde Lauwers

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis.

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Dan gaan ze soms beter een tijdje in een ander gezin wonen: een pleeggezin. INFORMATIE Voor pleegkinderen

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

3/12/2013. Mijn broer heeft ADHD. Mijn broer heeft ADHD. Mijn grote broer heeft ADHD. Het zal je broer maar wezen. Ouders opgepast

3/12/2013. Mijn broer heeft ADHD. Mijn broer heeft ADHD. Mijn grote broer heeft ADHD. Het zal je broer maar wezen. Ouders opgepast Mijn broer heeft ADHD Mijn broer heeft ADHD Ouders hebben twee of meer kinderen Waarvan één (soms ook meerdere) stoorzender(s) Hoe houden we dit gezin in evenwicht? Waar moeten we op letten? Het zal je

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand:

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen. Stephanie Peeters, Thérèse Jacobs en Kristel

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Aalst CKG Lierde Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Den Boomgaard werkt voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t.e.m. 12 jaar. We bieden

Nadere informatie

Woorden en Beelden voor Kinderen

Woorden en Beelden voor Kinderen Woorden en Beelden voor Kinderen Mama en Aaron waren 1 jaar gelukkig samen toen ze een zoontje kregen, Nico. Toen Nico 1,5 jaar was besloten mama en Aaron om niet meer bij elkaar te blijven omdat ze veel

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Toelichting werking: Eligo Gent Verschillende

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Telefoon: (055) 5555555 Fax: (055) 5555555 E-mail: xyz@microsoft.com CONTEXTBEGELEIDING Naam bedrijf DE KERSEBOOM A D Inleiding De begeleiding bij

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant Over schuldgevoelens

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien Opvoeden en opgroeien Samen met De Jeugd- & Gezinsbeschermers 2 Hulp bij opvoeden Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. In alle

Nadere informatie

Familievereniging geestelijke gezondheid. van families. Niet 101 of 102 of 105 maar 107? Mieke Craeymeersch Directeur Similes.

Familievereniging geestelijke gezondheid. van families. Niet 101 of 102 of 105 maar 107? Mieke Craeymeersch Directeur Similes. De psychiater Wat willen families? door de bril Niet 101 of 102 of 105 maar 107? van families Mieke Craeymeersch Directeur Similes Psychiater door de bril van families Men moet een beetje kunnen thuiskomen

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Mijn Hummelboekje HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Dit is Hummeltje. Hummeltje kan eventjes niet bij zijn mama en papa wonen, omdat zij nu niet voor hem kunnen zorgen. Daarom komt Hummeltje naar t Hummelhuis.

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Voorpagina: Deborah Corpeleijn: Door de ondersteuning ervaar ik

Nadere informatie

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR Sommige kinderen kunnen niet bij hun eigen vader en moeder wonen. Bijvoorbeeld als hun ouders problemen hebben of als de ouders en kinderen problemen hebben met elkaar. Deze kinderen gaan dan soms in een

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Bijlage 3: Interview cliënt

Bijlage 3: Interview cliënt Bijlage 3: Interview cliënt Zowel cliënt als een vader Hoeveel kinderen heb je? 3 kinderen. 1 zoontje en 2 dochters En hoeveel jaar zijn ze? Mijn dochters zijn 11 en 8 jaar. En mijn zoontje is 5 jaar.

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie Mijn rechten in de jeugdhulp Mevrouwtje recht en haar familie Inhoud Inleiding... 3 1. Je moet hulp krijgen... 4 2. Ik beslis mee of ik hulp wil of niet... 5 3. Ik krijg uitleg... 6 4. Er is respect voor

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 I Over pleegzorg 13 1. Wat is pleegzorg? 15 2. Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie? 17 3. Wat is het verschil tussen pleegvoogdij en pleegzorg? 18 4. Wat is het verschil

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Jongeren die jeugdhulp verlaten

Jongeren die jeugdhulp verlaten Jongeren die jeugdhulp verlaten Krachtgerichte focus biedt succes Laurens Troch Met het overlijden van Jordy leek het in 2016 of er veel mis loopt in de jeugdhulp. Gelukkig zijn er ook positieve verhalen

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

De aanpak en betekenis van Thuiscompagnie: een krachtgerichte (praktische) ondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen

De aanpak en betekenis van Thuiscompagnie: een krachtgerichte (praktische) ondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen De aanpak en betekenis van Thuiscompagnie: een krachtgerichte (praktische) ondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen Mieja Engelen, projectcoördinator Thuiscompagnie Directie Mens, Provincie

Nadere informatie