Redactieadres: Opmaak: Inhout is een uitgave voor relaties van. Koninklijke Jongeneel B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Redactieadres: Opmaak: Inhout is een uitgave voor relaties van. Koninklijke Jongeneel B.V."

Transcriptie

1 WIJ STAAN VOOR U KLAAR Jongeneel Den Bosch nieuw en compleet De Jongeneel-vestiging in Den Bosch functioneerde tot voorheen voornamelijk als haalvestiging. Om klanten in Den Bosch en omstreken beter te kunnen bedienen, zijn de activiteiten verhuisd naar de Daviottenweg op Industrieterrein De Rietvelden. De verhuizing naar een grotere locatie heeft ervoor gezorgd dat het assortiment compleet is. Naast vuren, hardhout en plaatmateriaal zijn o.a. harde bouwstoffen en diverse afbouwproducten in de nieuwe bouwwinkel verkrijgbaar. De vestiging beschikt nu ook over een showroom waar keukens en deuren gepresenteerd worden. Jongeneel is verhuisd naar Zwaagdijk-Oost Op 21 augustus jl. heeft Jongeneel in haar geheel nieuw gebouwde pand aan de Appelmarkt 17 op Bedrijventerrein ABC te Zwaagdijk- Oost een feestelijke opening voor klanten georganiseerd. Voorheen was de vestiging gevestigd in Bovenkarspel. Met deze verhuizing is de naam van de vestiging ook gewijzigd in Jongeneel Zwaagdijk. Aangezien vele uitvalswegen nabij liggen, is de nieuwe locatie, ten opzichte van de oude situatie, zeer goed bereikbaar. Door een vrije overspanning en een oppervlakte van ruim 3000 m2 kan er nu een veel breder assortiment uit voorraad worden aangeboden, waaronder een keur aan hardhout. En door de toevoeging van een bouwwinkel zijn nu ook diverse afbouwmaterialen verkrijgbaar. COLOFON Redactie: Redactieadres: tel.: (030) Opmaak: Inhout is een uitgave voor relaties van Henk ten Bouwhuis, Ian ter Haar, Koninklijke Jongeneel B.V. fax: (030) bv, Rijswijk Koninklijke Jongeneel B.V. en Peter Heemskerk, Sandra Leeman, Afdeling Marketing & Communicatie Grafische verzorging: verschijnt 3x per jaar. Henk Schuurke Postbus 49, 3500 AA Utrecht Heeft u vragen? Mail de redactie! Den Haag offset, Rijswijk

2 Inhout magazine NUMMER: Bouwt u volgens het Bouwbesluit? INHOUD: 2 DE SPECIALIST AAN HET WOORD 3 BOUWBESLUIT 4 IMPRESSIE 5 KOMO CERTIFICAAT 6 KLANT AAN HET WOORD 7 KENNISOVERDRACHT 8 WIJ STAAN VOOR U KLAAR

3 DE SPECIALIST AAN HET WOORD Tevens zijn er veel vragen van juridische aard, die met name gericht zijn op aansprakelijkheid. De aannemer is volgens Ron Koenen vaak de pineut en worstelt met de vraag hoe hij zich goed kan indekken tegen calamiteiten als er bijvoorbeeld een balkon omlaag stort of er een gevel uitklapt. Nederland is een dichtbevolkt land, waardoor regels noodzakelijk zijn om alles in goede banen te leiden. Helaas wordt er door veel overheden steeds meer naar de regels gegrepen, veelal door onkunde. Ron heeft meegemaakt dat een lokale overheid een eis had neergelegd bij een aannemer voor een veiligheidstrappenhuis van euro ,- dat op basis van de regels uiteindelijk geheel niet noodzakelijk bleek. Ron Koenen KPE tracht een goede vertaalslag te maken van de regels op een praktische begrijpelijke manier. Zo vertelde Ron Koenen het toeval dat op de Bouwbesluitavond in Groningen een aannemer daadwerkelijk Beun heette. Vanuit aansprakelijkheidsoogpunt zou het eigenlijk beter zijn dat je een aannemer bent met De Beun op je bus en niet Aannemer sinds 1815, aangezien men bij dit laatste er zeker vanuit mag gaan, dat je dan kennis van zaken hebt, aldus Ron Koenen. Bouwt u al volgens het Bouwbesluit? Ron Koenen heeft ruim 10 jaar geleden Koenen Projectmanagement & Educatie (KPE) opgericht. KPE verzorgt opleidingen en geeft adviezen aan bouwend Nederland. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een tiental medewerkers en is actief op 5 vakgebieden: Bouwtechniek, Bouwrecht, Communicatie & Organisatie, Vastgoed en Arbo & Milieu. Volgens Ron Koenen onderscheidt KPE zich door het geven van pragmatisch advies. KPE geeft concrete begrijpelijke antwoorden, dus echt praktische oplossingen om te voldoen aan de regelgeving. Een voorbeeld daarvan is een advies over brandveiligheid. Vaak worden er aanvullende eisen bij de aannemer neergelegd door de brandweer. KPE wordt dan gevraagd om in samenspel met de brandweer tot een concrete oplossing te komen. KPE heeft een concept ontwikkeld dat projectgericht trainen genoemd wordt. Daarmee kunnen details van het bouwproces visueel worden gemaakt en aan de hand daarvan worden trainingen gegeven. Zo wordt bijvoorbeeld waterdichtheid onder de loep genomen, hetgeen een belangrijk probleem blijkt te zijn voor bouwend Nederland. Doordat de trainingen een sterk praktische insteek hebben en er gemotiveerde mensen aan deelnemen, is het zeer succesvol. Ron verwacht dat, indien de reguliere opleidingen zo blijven zoals ze nu zijn, er over 10 jaar nog maar weinig goede vaklieden zijn. Met name ter voorkoming van dit probleem heeft dit trainingsconcept de toekomst. Hoe kan een aannemer zich het beste voorbereiden op het Bouwbesluit? In de optiek van Ron Koenen zouden aannemers zich steeds meer moeten specialiseren omdat de toenemende regelgeving specialistische kennis vereist. Neem afscheid van dingen die je niet vaak doet en profileer jezelf in je specialisme. Zorg dat je goed op de hoogte bent van producten en toepassingen en train je medewerkers. Bij uitbesteding is het verstandig om de verantwoordelijkheden ook goed te delegeren en liever te kiezen voor kwaliteit dan de laagste prijs. De aannemer blijft namelijk aansprakelijk voor de regie over het bouwproces. Bij complexe vragen is het handig en natuurlijk verstandig om adviseurs in te schakelen. De door Jongeneel georganiseerde Bouwbesluitavonden, in totaal 25 stuks door het hele land, zijn uitstekend bezocht met vaak meer dan 100 klanten per avond. Volgens Ron Koenen zit bouwend Nederland met dezelfde vraagstukken, hetgeen blijkt uit de door klanten gestelde vragen op deze avonden. Op de bladzijde hiernaast vindt u er een aantal uitgewerkt. 2

4 BOUWBESLUIT VRAAG 1 Mag een toegangsdeur van een kantoorruimte 83 cm. breed zijn? ANTWOORD Het antwoord is nee, indien het nieuwbouw betreft. Dan is daar namelijk een vrije doorgang voorgeschreven van 85 x 210 cm, hetgeen betekent dat een deur van minimaal 88 cm breedte noodzakelijk is. Indien het een bestaand kantoor betreft, dat verbouwd wordt, mogen deuren van 83 cm breedte in stand blijven. VRAAG 4 Moet er in het nieuwe Bouwbesluit bij realisatie van een balkon nog rekening worden gehouden met een maximale opstapmogelijkheid van 2 cm? VRAAG 2 Moeten alle toegangsdeuren van een woning die toegang geven tot een verblijfsruimte een netto hoogte hebben van 2.3 m? En geldt dit bijvoorbeeld ook voor deuren vanuit ruimten die ingevolge het Bouwbesluit niet vereist zijn, bijvoorbeeld vanuit de garage naar de keuken of vanuit een balkon naar de woonkamer? ANTWOORD Ja, in artikel 4.11 van het Bouwbesluit 2003 worden de eisen voor de vrije doorgang van een toegang gegeven. In een woonfunctie gelegen in een woongebouw en in een andere woonfunctie dient de toegang van een ruimte die in lid 1 genoemd wordt minimaal 2,3 meter De twee centimeter eis leidt vaak tot lekkages. Vijf veel gestelde vragen over het Bouwbesluit hoog te zijn. Dit is dus altijd vereist als de toegang aanwezig is, dus ook voor de deur tussen garage en woning en voor de balkondeur. VRAAG 3 Wat zijn de vereiste afmetingen van trappen? ANTWOORD Om te kunnen bepalen aan welke afmetingen een trap moet voldoen, moet allereerst bekend zijn welke gebruiksfunctie bij de trap hoort en hoeveel oppervlak op die trap is aangewezen. Derhalve dat in algemene zin verwezen moet worden naar de minimale afmetingen en breedte van trappen zoals opgenomen in het Bouwbesluit, en wel in artikel Daar zien we dat voor een woning een minimale breedte is vereist van 80 cm (leuning telt bij breedtebepaling niet mee), een minimale aantrede ter plaatse van de klimlijn (die 30 cm van de zijkant van de trap ligt) gerealiseerd moet worden van 22 cm, en de maximale optrede 18,5 cm mag bedragen. Is op die trap meer dan 500 m2 vloeroppervlakte aangewezen dan moet de trap verbreed worden tot 1,2 m en is een aantrede vereist van 24 cm. In geval van utiliteitsbouw is een andere tabel van toepassing. Afhankelijk van het op de trap aangewezen vloeroppervlak moet de trap 80 cm of 1,1 m breed zijn, moet de trap een minimale aantrede ter plaatse van de klimlijn hebben van 18,5 of 21 cm en mag de maximale optrede max. 21 bedragen. ANTWOORD Nee, het Bouwbesluit verlangt slechts dat één toegang tot de woning een dorpel heeft met een hoogteverschil van maximaal 2 cm. Een buitenruimte is met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003 niet meer vereist. Indien bij een woongebouw balkons worden gerealiseerd, moeten deze bijvoorbeeld wel voorzien worden van een deugdelijke vloerafscheiding die voldoet aan de eisen ten aanzien van hoogte, maximale openingen en opstapmogelijkheden. Er geldt evenwel geen eis meer voor wat betreft een maximaal hoogteverschil tussen de balkonvloer en de woningvloer. VRAAG 5 Waar moeten in een woning allemaal rookmelders worden toegepast? ANTWOORD Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2003 een bouwvergunning wordt aangevraagd moeten voorzien worden van niet-ioniserende rookmelders, aan te sluiten op het lichtnet. Om te bepalen waar de rookmelders moeten worden geplaatst geldt de volgende regel: Loop vanaf elke verblijfsruimte in de woning (woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer) naar de dichtstbijzijnde uitgang van de woning, van waaruit vervolgens het aansluitend terrein en de openbare weg kan worden bereikt. Elke besloten ruimte die gepasseerd moet worden (per bouwlaag beschouwd) moet voorzien worden van een rookmelder. ALGEMEEN Alle aanvragen ingediend na 1 januari 2003 moeten volgens het nieuwe Bouwbesluit worden uitgevoerd, echter bij verbouw of aanbouw aan een bestaand pand kan op onderdelen ontheffing verkregen worden. 3

5 IMPRESSIE Hebo Trespa Van Vuuren Een foto-impressie van de Jongeneel bouwbes HEBO HEBO sprak over drie items welke perfect aansloten op het nieuwe Bouwbesluit: de lage onderdorpel, dikkere deuren (geschikt voor veiligheidsglas) en de stelbeugel om puien efficiënt te stellen. TRESPA TRESPA behandelde het ontstaan van brand en de voortplanting van het vuur aan de gevel. Aan de hand van een maquette zijn alle relevante aspecten voor het bouwen met TRESPA uitgelegd. Dankzij deze avonden is het kennisniveau met betrekking tot dit onderwerp verhoogd. VAN VUUREN Het toepassen van deuren met een hoogte van 230 cm, volgend uit het nieuwe Bouwbesluit, betekent een behoorlijke aanpassing voor de aannemer en zeker voor VAN VUUREN als deurenfabrikant. Bouwen volgens het nieuwe Bouwbesluit leidt tot veel aanpassingen voor de gehele keten en dat doe je samen. OPSTALAN OPSTALAN heeft een interactieve presentatie verzorgd, waarbij uitvoerig aandacht werd besteed aan de oorzaken, gevolgen en voorkoming van condensatievorming in hellend-dakconstructies. Uit de reacties 4

6 KOMO-CERTIFICAAT Opstalan Fermacell van links naar rechts dhr. R. Wigboldus, Jan Voet en Arnold Koomen uit-avonden van de aanwezigen viel duidelijk op te maken dat hier veel te leren viel. Het was derhalve goed om hier extra aandacht aan te besteden, teneinde mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. FERMACELL FERMACELL vloersystemen bieden aantoonbaar doorslaggevende voordelen: hoge contact- en luchtgeluidisolatie en een verbetering van de brandwerendheid. Er is een groot aantal proeven met FERMACELL systemen uitgevoerd op de meest uiteenlopende vloerconstructies. Het resultaat: ook aan de hoogste eisen met betrekking tot de woningscheidende geluidisolatie kan worden voldaan. Sterk vuren van Jongeneel Onlangs heeft Arnold Koomen, algemeen directeur van Jongeneel, uit handen van de heer Wigboldus, directeur van SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) het KOMO-certificaat op naaldhout voor constructieve en niet-constructieve toepassingen voor geheel Jongeneel in ontvangst genomen. Voor het eerst in Nederland is een KOMO-productcertificaat aan één bedrijf met 34 vestigingen uitgereikt. Voor Jongeneel een belangrijke stap, omdat we graag een gelijk kwaliteitsniveau willen garanderen bij al onze vestigingen. Met dit certificaat kunnen we op een officiële manier aantonen, dat we de kwaliteit leveren die afgesproken is. Zekerheid hierover wordt steeds belangrijker in de bouwwereld. Zeker nu de eisen, die aan de constructies worden gesteld, duidelijk zijn vastgelegd in het nieuwe Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt de bouwer verantwoordelijk gesteld voor het voldoende sterk bouwen. Dus ook met hout moet dat gebeuren. Het aantonen van voldoende sterkte van ieder stuk hout is mogelijk door het hout op sterkte te sorteren. Dit kan zowel visueel als machinaal gebeuren. Door het hout met een sterkteklasse C18 of C24 toe te passen, wordt voldaan aan het nieuwe Bouwbesluit. Met het KOMOcertificaat en de sterktesortering kan Jongeneel in deze behoefte voorzien. 5

7 KLANT AAN HET WOORD Een imposante voorgevel, twee enorme fabriekshallen, wapperende vlaggen en een zeer enthousiaste directeur-eigenaar dhr. S. Burggraaff Dit zijn de eerste indrukken wanneer je het bedrijf Burggraaff woning & utiliteitsbouw in Leeuwarden betreedt. Alhoewel hij op z n 10e jaar al hout liep te sjouwen - waarvan de eerste splinters hem nog zijn bijgebleven - is Sjoerd Burggraaff terecht de trotse eigenaar van een huizenfabriek, die als eerste in Nederland een complete woning inclusief metselwerk in één dag kan fabriceren. Burggraaff Bouw bestaat al 151 jaar en richt zich behalve op woningbouw ook op de utiliteitsbouw. Door de jaren heen heeft het bedrijf voortdurend gezocht naar betere technieken, nieuwe materialen en efficiëntere werkwijzen om een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding te bereiken. Begin jaren tachtig resulteerde dat in de ontwikkeling van een bouwsysteem voor vrijstaande woningen, waarbij deze volledig worden geprefabriceerd. Wij wilden ons daarmee onderscheiden en tegelijkertijd niet meer afhankelijk zijn van Friesland, verklaart de algemeen directeur. Sindsdien heeft Buggraaff al ruim 1500 van dit soort vrijstaande prefab-huizen gebouwd. Flexibiliteit en maatwerk zijn daarbij de uitgangspunten: wij doen wat de klant wil. Een klant bepaalt aan de hand van een aantal basistypen zelf de indeling, het uiterlijk en de uitrusting van de woning. Het flexibele bouwsysteem is zo ontwikkeld dat elke variant, uitbreiding of uitvoering mogelijk is. Terwijl de gebruiker blijft profiteren van de voordelen die systeembouw met zich meebrengt. Het bouwsysteem is gebaseerd op baksteen-betonskeletbouw. Alle componenten worden binnen onze fabriek gemaakt vertelt Burggraaff. Zo is er een volledig geautomatiseerde metselfabriek, die absoluut uniek is in Nederland. Het is een fascinerend gezicht. Een machine plaatst de bakstenen behoedzaam op de zijkant met aan alle kanten evenveel tussenruimte. Rij voor rij, tot een veld van maximaal 9 bij 4 meter. Later komt er een raamwerk omheen en wordt de vrije ruimte opgevuld met heel dunne specie. Als die hard is, heb je een razendsnel gemetselde en meteen gevoegde buitenmuur. Alle faciliteiten staan op één locatie in Leeuwarden. Burggraaf spreekt over de vijf synergieën die worden bereikt in verkoop, product, productie, transport en energie. Wij hebben hier voor de verkoop voortaan de beschikking over een uitgebreide showroom en een modelwoning. Product en productie kunnen nog beter op elkaar worden afgestemd, onder meer door een centrale tekenkamer. Volledige integratie van productie blijft altijd ons streven. Voor het transport hebben we nu maar tien vrachtwagencombinaties nodig, terwijl een normale bouw in totaal wel vijftig ritten telt. Tenslotte zijn we wat energie betreft straks zo goed als selfsupporting vervolgt hij. Alle warmte, ook voor de betonfabriek, halen we uit de verbranding van spaanders Het Bouwbesluit nu al in de praktijk 6 en het water komt voor 99 procent uit regenwaterbassins. Uiteraard is in zo n moderne omgeving het Bouwbesluit al lang toegepast. Met name de deurhoogte is al een ingeburgerd fenomeen, evenals de nieuwe traplengte die in eigen productie reeds standaard is. Ook de hoogte van plafond van 2.30 naar 2.60 cm. is geen probleem alhoewel Burggraaff zijn protesten tegen het Bouwbesluit in de vorm van een metershoge dossier gaarne voor publicatie wil meegeven! Met name het nieuwe trapgedeelte geeft problemen bij het vervoer, maar ook bij installatie in de prefab woning wordt de nieuwe trap als lastig ervaren. Uit bovenstaande blijkt dat veranderingen, zoals opgelegd door het nieuwe Bouwbesluit, in zo n geautomatiseerde omgeving snel kan worden ingepast. Deze nieuwe fabriek maakt verdere ontwikkelingen mogelijk, zegt directeur Burggraaf. Het zal niet lang meer duren of de badkamer komt compleet betegeld en van sanitair voorzien uit de Leeuwader fabriek. En in de wanden komt een verwarmingssysteem dat radiatoren overbodig maakt. Burggraaf bouwt zoals klanten willen. Jongeneel Sneek levert hier hout zoals men voorschrijft en just in time geleverd zodat stagnatie niet voorkomt. Zeker 80% van het mensdom wil een klassieke uitstraling, aldus Burggraaff. Gewoon een gezellig huis. En als het kan niet te duur. Wat dat betreft heeft de directeur nog een aardige reclameslogan in petto: een huis bij ons kost maar 80 eurocent per kilo! Sjoerd Burggraaff

8 KENNISOVERDRACHT Woningen te Rijssen, gebouwd volgens het nieuwe Bouwbesluit Raymond van Berkel Kennis is een must voor de aannemer We praten met ingenieur Raymond van Berkel (hoofd bedrijfsbureau) van Aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch, onderdeel van VolkerWessels, over zijn visie en de dagelijkse praktijk inzake het nieuwe Bouwbesluit. Raymond is binnen de zuidelijke tak van het bouwconcern, waar circa 1000 mensen werken, de vraagbaak en coördinator daar waar het gaat over de regels die betrekking hebben op het nieuwe Bouwbesluit. Van Berkel is 17 jaar geleden begonnen bij zusterbedrijf Van der Ven als werkvoorbereider. Hij wordt nu dagelijks geconfronteerd met vragen over het Bouwbesluit vanwege de vele onduidelijkheden die er zijn. Binnen de organisatie heeft men al enige tijd geleden een training gehouden voor de werkvoorbereiders en projectleiders. Op dit moment overweegt hij om een opfriscursus voor zijn mensen te organiseren. De controle door de gemeenten op de naleving van het nieuwe Bouwbesluit wordt steeds scherper. Gemeenten huren hiervoor steeds meer gespecialiseerde bureaus in. Indien wij specifieke vragen hebben dan wenden wij ons tot de helpdesk van het ministerie van VROM. De ervaringen hiermee zijn zeer positief te noemen. Je krijgt de antwoorden keurig op papier toegezonden, geeft Raymond van Berkel aan. En je kunt deze informatie uitstekend gebruiken bij de aanvraag richting Bouw- en Woningtoezicht. Veel vragen worden gesteld over brandwerendheid en rookmelders. Onder andere hoe en waar ze toegepast moeten worden. Vaak doen wij een beroep op de plaatselijke brandweer. Deze heeft kennis van zaken en een praktische instelling. Veel van deze preventie-officieren hebben een bouwkundige achtergrond, waardoor je dus dezelfde taal kunt spreken. Ook zijn er nog tal van regels waarvan je je moet afvragen of die niet tot onduidelijkheid leiden. Neem bijvoorbeeld een slaapkamer met tuindeuren die vanuit de woonkamer wordt betreden en waarbij de brandmelder in de centrale toegangsruimte aanwezig dient te zijn. In de vluchtroute moeten speciale voorzieningen getroffen worden, terwijl men bij brand toch kiest voor de snelste weg naar buiten; dus via de tuindeur. Een ander probleem dat Raymond van Berkel aangeeft is de goothoogte. In veel bestemmingsplannen wordt voorgeschreven dat de goothoogte op 5,50 meter dient te komen, terwijl je door het nieuwe Bouwbesluit uitkomt op een hoogte van rond de 6 meter. Hierdoor is een heel andere constructie noodzakelijk, die veel meer kosten met zich meebrengt. Van Berkel vraagt zich af of elke verandering van het Bouwbesluit wel een verbetering is. De hoogte van de woning brengt een dusdanige verandering met zich mee, dat de verhoudingen weg zijn. Hierdoor krijg je aanpassingen in de kozijnen, deuren, goten en alles wat daarmee samenhangt. Hoeveel extra kosten gaan hier wel niet mee gepaard, terwijl juist de roep op prinsjesdag is: maak goedkopere woningen. Binnen het VolkerWessels concern heeft men reeds ingespeeld op de toekomst. In Rijssen heeft men al 5 woningen gebouwd volgens de regels van het nieuwe Bouwbesluit. In Enschede zijn 24 woningen in aanbouw en in het vierde kwartaal start de bouwer met 174 woningen in Almere, alle woningen volgens de regels van het nieuwe Bouwbesluit. Ook is er binnen de organisatie door de werkvoorbereiders onderling veel contact over het Bouwbesluit. Kortom: het nieuwe Bouwbesluit is er en bij Van Agtmaal speelt men daar zeer goed op in! 7

INHOUT. Maatwerkspecialist in stapelbouw. Bouwen met Multiplex van WikiHouse. Theuma heeft complete metamorfose ondergaan

INHOUT. Maatwerkspecialist in stapelbouw. Bouwen met Multiplex van WikiHouse. Theuma heeft complete metamorfose ondergaan INSPIRATIE VOOR TOEPASSING VAN HOUT INHOUT MEI 2014/NUMMER 42 Maatwerkspecialist in stapelbouw Bouwen met Multiplex van WikiHouse Theuma heeft complete metamorfose ondergaan AluProfiel: aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Informatiekrant Omgevingsvergunning gemeente Moerdijk

Informatiekrant Omgevingsvergunning gemeente Moerdijk Informatiekrant Omgevingsvergunning gemeente Moerdijk 5 9 15 17 De omgevingsvergunning Makkelijker en sneller Serre, garage en schoonheidssalon Alle (grote) projecten beginnen bij het Vergunningen- en

Nadere informatie

INHOUT. Groothuisbouw ademt kwaliteit. Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor. GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier

INHOUT. Groothuisbouw ademt kwaliteit. Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor. GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier INSPIRATIE VOOR TOEPASSING VAN HOUT INHOUT FEBRUARI 2015/NUMMER 44 Groothuisbouw ademt kwaliteit Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier 2 e Jongeneel+ vestiging staat

Nadere informatie

vertrouwde handen verder in dit nummer: Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Search voortvarend aan de slag in Zaanstad

vertrouwde handen verder in dit nummer: Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Search voortvarend aan de slag in Zaanstad I N G E N I E U R S B U R E A U, L A B O R A T O R I U M E N O P L E I D I N G S I N S T I T U U T Sloopmanagement bij Search in vertrouwde handen pag. 1-2 verder in dit nummer: Bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken

Nadere informatie

THEMA S: Transformatie Renovatie

THEMA S: Transformatie Renovatie VAKBLAD OVER KWALITEITSBORGING BIJ PRODUCTEN, HANDHAVING EN REGELGEVING THEMA S: Transformatie Renovatie Nr. 7/8 Jaargang 1 juli/augustus 2015 www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl VAKBLAD

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie jaargang 6 nummer 1 januari 2014 itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie www.itannex.com Wie

Nadere informatie

npq.nu BIM update voor de installatiebranche

npq.nu BIM update voor de installatiebranche npq.nu BIM update voor de installatiebranche nummer 3-2010 Inhoud: BIM De bouw voorbij 1. Voorwoord BIM - De bouw voorbij... 2. Even voorstellen... Martijn Kouwenhoven en Sietze Pars 3. Tips & Tricks Drie

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

minkels blijft groeien FrieslandCampina bouwt innovatiecentrum campus Wageningen alfa-college groningen my home op luxe scheepvaart

minkels blijft groeien FrieslandCampina bouwt innovatiecentrum campus Wageningen alfa-college groningen my home op luxe scheepvaart uitgave 31 - september 2013 FrieslandCampina bouwt innovatiecentrum campus Wageningen nieuwbouw alfa-college groningen Minkema College Woerden: Een lesje in duurzaamheid minkels blijft groeien my home

Nadere informatie

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag.

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Beton Vakdagen 9-11 December [Zie pag. 3] Richtlijn Steigers een feit [zie pag. 9] Vooruitblik Bouwbeurs

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

BRANDpreventie 23 mei 2012

BRANDpreventie 23 mei 2012 BRANDpreventie 23 mei 2012 Zorg voor brandveiligheid pagina 3 Mens is zwakste schakel pagina 7 Rondetafelgesprek pagina 8 en 9 ADVIESBUREAU EDENS Brandveiligheidsadvies Ontrokingssystemen Ontruimingsplannen

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

het ONDERNEMERS OSS, BERNHEZE E.O.

het ONDERNEMERS OSS, BERNHEZE E.O. NR. 1 2010 het ONDERNEMERS OSS, BERNHEZE E.O. Maak kennis met Van Mun Advies B E L A N G SOB: spreekbuis ondernemers Bernheze BOXSS introduceert flexibele kantoorruimte Een sterk merk biedt weerwerk ONLINE

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf Panta Rhei is een uitgave van de ST-GROEP Mei 2001 jaargang 11 nummer 1 ISSN 1568-9344 Van de redactie Voor u ligt het eerste nummer van onze Panta Rhei van jaargang 11. Deze Panta Rhei staat bol van informatie

Nadere informatie

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006.

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006. BoorInfo Magazine 1 Uitgave april 2006 In deze uitgave: Speciale klus Een uitdaging of gewoon werk? 4 En verder... Stof tot nadenken Ik was sceptisch Als slopen niet lukt All over the world 8 12 17 20

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie