Redactieadres: Opmaak: Inhout is een uitgave voor relaties van. Koninklijke Jongeneel B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Redactieadres: Opmaak: Inhout is een uitgave voor relaties van. Koninklijke Jongeneel B.V."

Transcriptie

1 WIJ STAAN VOOR U KLAAR Jongeneel Den Bosch nieuw en compleet De Jongeneel-vestiging in Den Bosch functioneerde tot voorheen voornamelijk als haalvestiging. Om klanten in Den Bosch en omstreken beter te kunnen bedienen, zijn de activiteiten verhuisd naar de Daviottenweg op Industrieterrein De Rietvelden. De verhuizing naar een grotere locatie heeft ervoor gezorgd dat het assortiment compleet is. Naast vuren, hardhout en plaatmateriaal zijn o.a. harde bouwstoffen en diverse afbouwproducten in de nieuwe bouwwinkel verkrijgbaar. De vestiging beschikt nu ook over een showroom waar keukens en deuren gepresenteerd worden. Jongeneel is verhuisd naar Zwaagdijk-Oost Op 21 augustus jl. heeft Jongeneel in haar geheel nieuw gebouwde pand aan de Appelmarkt 17 op Bedrijventerrein ABC te Zwaagdijk- Oost een feestelijke opening voor klanten georganiseerd. Voorheen was de vestiging gevestigd in Bovenkarspel. Met deze verhuizing is de naam van de vestiging ook gewijzigd in Jongeneel Zwaagdijk. Aangezien vele uitvalswegen nabij liggen, is de nieuwe locatie, ten opzichte van de oude situatie, zeer goed bereikbaar. Door een vrije overspanning en een oppervlakte van ruim 3000 m2 kan er nu een veel breder assortiment uit voorraad worden aangeboden, waaronder een keur aan hardhout. En door de toevoeging van een bouwwinkel zijn nu ook diverse afbouwmaterialen verkrijgbaar. COLOFON Redactie: Redactieadres: tel.: (030) Opmaak: Inhout is een uitgave voor relaties van Henk ten Bouwhuis, Ian ter Haar, Koninklijke Jongeneel B.V. fax: (030) bv, Rijswijk Koninklijke Jongeneel B.V. en Peter Heemskerk, Sandra Leeman, Afdeling Marketing & Communicatie Grafische verzorging: verschijnt 3x per jaar. Henk Schuurke Postbus 49, 3500 AA Utrecht Heeft u vragen? Mail de redactie! Den Haag offset, Rijswijk

2 Inhout magazine NUMMER: Bouwt u volgens het Bouwbesluit? INHOUD: 2 DE SPECIALIST AAN HET WOORD 3 BOUWBESLUIT 4 IMPRESSIE 5 KOMO CERTIFICAAT 6 KLANT AAN HET WOORD 7 KENNISOVERDRACHT 8 WIJ STAAN VOOR U KLAAR

3 DE SPECIALIST AAN HET WOORD Tevens zijn er veel vragen van juridische aard, die met name gericht zijn op aansprakelijkheid. De aannemer is volgens Ron Koenen vaak de pineut en worstelt met de vraag hoe hij zich goed kan indekken tegen calamiteiten als er bijvoorbeeld een balkon omlaag stort of er een gevel uitklapt. Nederland is een dichtbevolkt land, waardoor regels noodzakelijk zijn om alles in goede banen te leiden. Helaas wordt er door veel overheden steeds meer naar de regels gegrepen, veelal door onkunde. Ron heeft meegemaakt dat een lokale overheid een eis had neergelegd bij een aannemer voor een veiligheidstrappenhuis van euro ,- dat op basis van de regels uiteindelijk geheel niet noodzakelijk bleek. Ron Koenen KPE tracht een goede vertaalslag te maken van de regels op een praktische begrijpelijke manier. Zo vertelde Ron Koenen het toeval dat op de Bouwbesluitavond in Groningen een aannemer daadwerkelijk Beun heette. Vanuit aansprakelijkheidsoogpunt zou het eigenlijk beter zijn dat je een aannemer bent met De Beun op je bus en niet Aannemer sinds 1815, aangezien men bij dit laatste er zeker vanuit mag gaan, dat je dan kennis van zaken hebt, aldus Ron Koenen. Bouwt u al volgens het Bouwbesluit? Ron Koenen heeft ruim 10 jaar geleden Koenen Projectmanagement & Educatie (KPE) opgericht. KPE verzorgt opleidingen en geeft adviezen aan bouwend Nederland. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een tiental medewerkers en is actief op 5 vakgebieden: Bouwtechniek, Bouwrecht, Communicatie & Organisatie, Vastgoed en Arbo & Milieu. Volgens Ron Koenen onderscheidt KPE zich door het geven van pragmatisch advies. KPE geeft concrete begrijpelijke antwoorden, dus echt praktische oplossingen om te voldoen aan de regelgeving. Een voorbeeld daarvan is een advies over brandveiligheid. Vaak worden er aanvullende eisen bij de aannemer neergelegd door de brandweer. KPE wordt dan gevraagd om in samenspel met de brandweer tot een concrete oplossing te komen. KPE heeft een concept ontwikkeld dat projectgericht trainen genoemd wordt. Daarmee kunnen details van het bouwproces visueel worden gemaakt en aan de hand daarvan worden trainingen gegeven. Zo wordt bijvoorbeeld waterdichtheid onder de loep genomen, hetgeen een belangrijk probleem blijkt te zijn voor bouwend Nederland. Doordat de trainingen een sterk praktische insteek hebben en er gemotiveerde mensen aan deelnemen, is het zeer succesvol. Ron verwacht dat, indien de reguliere opleidingen zo blijven zoals ze nu zijn, er over 10 jaar nog maar weinig goede vaklieden zijn. Met name ter voorkoming van dit probleem heeft dit trainingsconcept de toekomst. Hoe kan een aannemer zich het beste voorbereiden op het Bouwbesluit? In de optiek van Ron Koenen zouden aannemers zich steeds meer moeten specialiseren omdat de toenemende regelgeving specialistische kennis vereist. Neem afscheid van dingen die je niet vaak doet en profileer jezelf in je specialisme. Zorg dat je goed op de hoogte bent van producten en toepassingen en train je medewerkers. Bij uitbesteding is het verstandig om de verantwoordelijkheden ook goed te delegeren en liever te kiezen voor kwaliteit dan de laagste prijs. De aannemer blijft namelijk aansprakelijk voor de regie over het bouwproces. Bij complexe vragen is het handig en natuurlijk verstandig om adviseurs in te schakelen. De door Jongeneel georganiseerde Bouwbesluitavonden, in totaal 25 stuks door het hele land, zijn uitstekend bezocht met vaak meer dan 100 klanten per avond. Volgens Ron Koenen zit bouwend Nederland met dezelfde vraagstukken, hetgeen blijkt uit de door klanten gestelde vragen op deze avonden. Op de bladzijde hiernaast vindt u er een aantal uitgewerkt. 2

4 BOUWBESLUIT VRAAG 1 Mag een toegangsdeur van een kantoorruimte 83 cm. breed zijn? ANTWOORD Het antwoord is nee, indien het nieuwbouw betreft. Dan is daar namelijk een vrije doorgang voorgeschreven van 85 x 210 cm, hetgeen betekent dat een deur van minimaal 88 cm breedte noodzakelijk is. Indien het een bestaand kantoor betreft, dat verbouwd wordt, mogen deuren van 83 cm breedte in stand blijven. VRAAG 4 Moet er in het nieuwe Bouwbesluit bij realisatie van een balkon nog rekening worden gehouden met een maximale opstapmogelijkheid van 2 cm? VRAAG 2 Moeten alle toegangsdeuren van een woning die toegang geven tot een verblijfsruimte een netto hoogte hebben van 2.3 m? En geldt dit bijvoorbeeld ook voor deuren vanuit ruimten die ingevolge het Bouwbesluit niet vereist zijn, bijvoorbeeld vanuit de garage naar de keuken of vanuit een balkon naar de woonkamer? ANTWOORD Ja, in artikel 4.11 van het Bouwbesluit 2003 worden de eisen voor de vrije doorgang van een toegang gegeven. In een woonfunctie gelegen in een woongebouw en in een andere woonfunctie dient de toegang van een ruimte die in lid 1 genoemd wordt minimaal 2,3 meter De twee centimeter eis leidt vaak tot lekkages. Vijf veel gestelde vragen over het Bouwbesluit hoog te zijn. Dit is dus altijd vereist als de toegang aanwezig is, dus ook voor de deur tussen garage en woning en voor de balkondeur. VRAAG 3 Wat zijn de vereiste afmetingen van trappen? ANTWOORD Om te kunnen bepalen aan welke afmetingen een trap moet voldoen, moet allereerst bekend zijn welke gebruiksfunctie bij de trap hoort en hoeveel oppervlak op die trap is aangewezen. Derhalve dat in algemene zin verwezen moet worden naar de minimale afmetingen en breedte van trappen zoals opgenomen in het Bouwbesluit, en wel in artikel Daar zien we dat voor een woning een minimale breedte is vereist van 80 cm (leuning telt bij breedtebepaling niet mee), een minimale aantrede ter plaatse van de klimlijn (die 30 cm van de zijkant van de trap ligt) gerealiseerd moet worden van 22 cm, en de maximale optrede 18,5 cm mag bedragen. Is op die trap meer dan 500 m2 vloeroppervlakte aangewezen dan moet de trap verbreed worden tot 1,2 m en is een aantrede vereist van 24 cm. In geval van utiliteitsbouw is een andere tabel van toepassing. Afhankelijk van het op de trap aangewezen vloeroppervlak moet de trap 80 cm of 1,1 m breed zijn, moet de trap een minimale aantrede ter plaatse van de klimlijn hebben van 18,5 of 21 cm en mag de maximale optrede max. 21 bedragen. ANTWOORD Nee, het Bouwbesluit verlangt slechts dat één toegang tot de woning een dorpel heeft met een hoogteverschil van maximaal 2 cm. Een buitenruimte is met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003 niet meer vereist. Indien bij een woongebouw balkons worden gerealiseerd, moeten deze bijvoorbeeld wel voorzien worden van een deugdelijke vloerafscheiding die voldoet aan de eisen ten aanzien van hoogte, maximale openingen en opstapmogelijkheden. Er geldt evenwel geen eis meer voor wat betreft een maximaal hoogteverschil tussen de balkonvloer en de woningvloer. VRAAG 5 Waar moeten in een woning allemaal rookmelders worden toegepast? ANTWOORD Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2003 een bouwvergunning wordt aangevraagd moeten voorzien worden van niet-ioniserende rookmelders, aan te sluiten op het lichtnet. Om te bepalen waar de rookmelders moeten worden geplaatst geldt de volgende regel: Loop vanaf elke verblijfsruimte in de woning (woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer) naar de dichtstbijzijnde uitgang van de woning, van waaruit vervolgens het aansluitend terrein en de openbare weg kan worden bereikt. Elke besloten ruimte die gepasseerd moet worden (per bouwlaag beschouwd) moet voorzien worden van een rookmelder. ALGEMEEN Alle aanvragen ingediend na 1 januari 2003 moeten volgens het nieuwe Bouwbesluit worden uitgevoerd, echter bij verbouw of aanbouw aan een bestaand pand kan op onderdelen ontheffing verkregen worden. 3

5 IMPRESSIE Hebo Trespa Van Vuuren Een foto-impressie van de Jongeneel bouwbes HEBO HEBO sprak over drie items welke perfect aansloten op het nieuwe Bouwbesluit: de lage onderdorpel, dikkere deuren (geschikt voor veiligheidsglas) en de stelbeugel om puien efficiënt te stellen. TRESPA TRESPA behandelde het ontstaan van brand en de voortplanting van het vuur aan de gevel. Aan de hand van een maquette zijn alle relevante aspecten voor het bouwen met TRESPA uitgelegd. Dankzij deze avonden is het kennisniveau met betrekking tot dit onderwerp verhoogd. VAN VUUREN Het toepassen van deuren met een hoogte van 230 cm, volgend uit het nieuwe Bouwbesluit, betekent een behoorlijke aanpassing voor de aannemer en zeker voor VAN VUUREN als deurenfabrikant. Bouwen volgens het nieuwe Bouwbesluit leidt tot veel aanpassingen voor de gehele keten en dat doe je samen. OPSTALAN OPSTALAN heeft een interactieve presentatie verzorgd, waarbij uitvoerig aandacht werd besteed aan de oorzaken, gevolgen en voorkoming van condensatievorming in hellend-dakconstructies. Uit de reacties 4

6 KOMO-CERTIFICAAT Opstalan Fermacell van links naar rechts dhr. R. Wigboldus, Jan Voet en Arnold Koomen uit-avonden van de aanwezigen viel duidelijk op te maken dat hier veel te leren viel. Het was derhalve goed om hier extra aandacht aan te besteden, teneinde mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. FERMACELL FERMACELL vloersystemen bieden aantoonbaar doorslaggevende voordelen: hoge contact- en luchtgeluidisolatie en een verbetering van de brandwerendheid. Er is een groot aantal proeven met FERMACELL systemen uitgevoerd op de meest uiteenlopende vloerconstructies. Het resultaat: ook aan de hoogste eisen met betrekking tot de woningscheidende geluidisolatie kan worden voldaan. Sterk vuren van Jongeneel Onlangs heeft Arnold Koomen, algemeen directeur van Jongeneel, uit handen van de heer Wigboldus, directeur van SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) het KOMO-certificaat op naaldhout voor constructieve en niet-constructieve toepassingen voor geheel Jongeneel in ontvangst genomen. Voor het eerst in Nederland is een KOMO-productcertificaat aan één bedrijf met 34 vestigingen uitgereikt. Voor Jongeneel een belangrijke stap, omdat we graag een gelijk kwaliteitsniveau willen garanderen bij al onze vestigingen. Met dit certificaat kunnen we op een officiële manier aantonen, dat we de kwaliteit leveren die afgesproken is. Zekerheid hierover wordt steeds belangrijker in de bouwwereld. Zeker nu de eisen, die aan de constructies worden gesteld, duidelijk zijn vastgelegd in het nieuwe Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt de bouwer verantwoordelijk gesteld voor het voldoende sterk bouwen. Dus ook met hout moet dat gebeuren. Het aantonen van voldoende sterkte van ieder stuk hout is mogelijk door het hout op sterkte te sorteren. Dit kan zowel visueel als machinaal gebeuren. Door het hout met een sterkteklasse C18 of C24 toe te passen, wordt voldaan aan het nieuwe Bouwbesluit. Met het KOMOcertificaat en de sterktesortering kan Jongeneel in deze behoefte voorzien. 5

7 KLANT AAN HET WOORD Een imposante voorgevel, twee enorme fabriekshallen, wapperende vlaggen en een zeer enthousiaste directeur-eigenaar dhr. S. Burggraaff Dit zijn de eerste indrukken wanneer je het bedrijf Burggraaff woning & utiliteitsbouw in Leeuwarden betreedt. Alhoewel hij op z n 10e jaar al hout liep te sjouwen - waarvan de eerste splinters hem nog zijn bijgebleven - is Sjoerd Burggraaff terecht de trotse eigenaar van een huizenfabriek, die als eerste in Nederland een complete woning inclusief metselwerk in één dag kan fabriceren. Burggraaff Bouw bestaat al 151 jaar en richt zich behalve op woningbouw ook op de utiliteitsbouw. Door de jaren heen heeft het bedrijf voortdurend gezocht naar betere technieken, nieuwe materialen en efficiëntere werkwijzen om een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding te bereiken. Begin jaren tachtig resulteerde dat in de ontwikkeling van een bouwsysteem voor vrijstaande woningen, waarbij deze volledig worden geprefabriceerd. Wij wilden ons daarmee onderscheiden en tegelijkertijd niet meer afhankelijk zijn van Friesland, verklaart de algemeen directeur. Sindsdien heeft Buggraaff al ruim 1500 van dit soort vrijstaande prefab-huizen gebouwd. Flexibiliteit en maatwerk zijn daarbij de uitgangspunten: wij doen wat de klant wil. Een klant bepaalt aan de hand van een aantal basistypen zelf de indeling, het uiterlijk en de uitrusting van de woning. Het flexibele bouwsysteem is zo ontwikkeld dat elke variant, uitbreiding of uitvoering mogelijk is. Terwijl de gebruiker blijft profiteren van de voordelen die systeembouw met zich meebrengt. Het bouwsysteem is gebaseerd op baksteen-betonskeletbouw. Alle componenten worden binnen onze fabriek gemaakt vertelt Burggraaff. Zo is er een volledig geautomatiseerde metselfabriek, die absoluut uniek is in Nederland. Het is een fascinerend gezicht. Een machine plaatst de bakstenen behoedzaam op de zijkant met aan alle kanten evenveel tussenruimte. Rij voor rij, tot een veld van maximaal 9 bij 4 meter. Later komt er een raamwerk omheen en wordt de vrije ruimte opgevuld met heel dunne specie. Als die hard is, heb je een razendsnel gemetselde en meteen gevoegde buitenmuur. Alle faciliteiten staan op één locatie in Leeuwarden. Burggraaf spreekt over de vijf synergieën die worden bereikt in verkoop, product, productie, transport en energie. Wij hebben hier voor de verkoop voortaan de beschikking over een uitgebreide showroom en een modelwoning. Product en productie kunnen nog beter op elkaar worden afgestemd, onder meer door een centrale tekenkamer. Volledige integratie van productie blijft altijd ons streven. Voor het transport hebben we nu maar tien vrachtwagencombinaties nodig, terwijl een normale bouw in totaal wel vijftig ritten telt. Tenslotte zijn we wat energie betreft straks zo goed als selfsupporting vervolgt hij. Alle warmte, ook voor de betonfabriek, halen we uit de verbranding van spaanders Het Bouwbesluit nu al in de praktijk 6 en het water komt voor 99 procent uit regenwaterbassins. Uiteraard is in zo n moderne omgeving het Bouwbesluit al lang toegepast. Met name de deurhoogte is al een ingeburgerd fenomeen, evenals de nieuwe traplengte die in eigen productie reeds standaard is. Ook de hoogte van plafond van 2.30 naar 2.60 cm. is geen probleem alhoewel Burggraaff zijn protesten tegen het Bouwbesluit in de vorm van een metershoge dossier gaarne voor publicatie wil meegeven! Met name het nieuwe trapgedeelte geeft problemen bij het vervoer, maar ook bij installatie in de prefab woning wordt de nieuwe trap als lastig ervaren. Uit bovenstaande blijkt dat veranderingen, zoals opgelegd door het nieuwe Bouwbesluit, in zo n geautomatiseerde omgeving snel kan worden ingepast. Deze nieuwe fabriek maakt verdere ontwikkelingen mogelijk, zegt directeur Burggraaf. Het zal niet lang meer duren of de badkamer komt compleet betegeld en van sanitair voorzien uit de Leeuwader fabriek. En in de wanden komt een verwarmingssysteem dat radiatoren overbodig maakt. Burggraaf bouwt zoals klanten willen. Jongeneel Sneek levert hier hout zoals men voorschrijft en just in time geleverd zodat stagnatie niet voorkomt. Zeker 80% van het mensdom wil een klassieke uitstraling, aldus Burggraaff. Gewoon een gezellig huis. En als het kan niet te duur. Wat dat betreft heeft de directeur nog een aardige reclameslogan in petto: een huis bij ons kost maar 80 eurocent per kilo! Sjoerd Burggraaff

8 KENNISOVERDRACHT Woningen te Rijssen, gebouwd volgens het nieuwe Bouwbesluit Raymond van Berkel Kennis is een must voor de aannemer We praten met ingenieur Raymond van Berkel (hoofd bedrijfsbureau) van Aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch, onderdeel van VolkerWessels, over zijn visie en de dagelijkse praktijk inzake het nieuwe Bouwbesluit. Raymond is binnen de zuidelijke tak van het bouwconcern, waar circa 1000 mensen werken, de vraagbaak en coördinator daar waar het gaat over de regels die betrekking hebben op het nieuwe Bouwbesluit. Van Berkel is 17 jaar geleden begonnen bij zusterbedrijf Van der Ven als werkvoorbereider. Hij wordt nu dagelijks geconfronteerd met vragen over het Bouwbesluit vanwege de vele onduidelijkheden die er zijn. Binnen de organisatie heeft men al enige tijd geleden een training gehouden voor de werkvoorbereiders en projectleiders. Op dit moment overweegt hij om een opfriscursus voor zijn mensen te organiseren. De controle door de gemeenten op de naleving van het nieuwe Bouwbesluit wordt steeds scherper. Gemeenten huren hiervoor steeds meer gespecialiseerde bureaus in. Indien wij specifieke vragen hebben dan wenden wij ons tot de helpdesk van het ministerie van VROM. De ervaringen hiermee zijn zeer positief te noemen. Je krijgt de antwoorden keurig op papier toegezonden, geeft Raymond van Berkel aan. En je kunt deze informatie uitstekend gebruiken bij de aanvraag richting Bouw- en Woningtoezicht. Veel vragen worden gesteld over brandwerendheid en rookmelders. Onder andere hoe en waar ze toegepast moeten worden. Vaak doen wij een beroep op de plaatselijke brandweer. Deze heeft kennis van zaken en een praktische instelling. Veel van deze preventie-officieren hebben een bouwkundige achtergrond, waardoor je dus dezelfde taal kunt spreken. Ook zijn er nog tal van regels waarvan je je moet afvragen of die niet tot onduidelijkheid leiden. Neem bijvoorbeeld een slaapkamer met tuindeuren die vanuit de woonkamer wordt betreden en waarbij de brandmelder in de centrale toegangsruimte aanwezig dient te zijn. In de vluchtroute moeten speciale voorzieningen getroffen worden, terwijl men bij brand toch kiest voor de snelste weg naar buiten; dus via de tuindeur. Een ander probleem dat Raymond van Berkel aangeeft is de goothoogte. In veel bestemmingsplannen wordt voorgeschreven dat de goothoogte op 5,50 meter dient te komen, terwijl je door het nieuwe Bouwbesluit uitkomt op een hoogte van rond de 6 meter. Hierdoor is een heel andere constructie noodzakelijk, die veel meer kosten met zich meebrengt. Van Berkel vraagt zich af of elke verandering van het Bouwbesluit wel een verbetering is. De hoogte van de woning brengt een dusdanige verandering met zich mee, dat de verhoudingen weg zijn. Hierdoor krijg je aanpassingen in de kozijnen, deuren, goten en alles wat daarmee samenhangt. Hoeveel extra kosten gaan hier wel niet mee gepaard, terwijl juist de roep op prinsjesdag is: maak goedkopere woningen. Binnen het VolkerWessels concern heeft men reeds ingespeeld op de toekomst. In Rijssen heeft men al 5 woningen gebouwd volgens de regels van het nieuwe Bouwbesluit. In Enschede zijn 24 woningen in aanbouw en in het vierde kwartaal start de bouwer met 174 woningen in Almere, alle woningen volgens de regels van het nieuwe Bouwbesluit. Ook is er binnen de organisatie door de werkvoorbereiders onderling veel contact over het Bouwbesluit. Kortom: het nieuwe Bouwbesluit is er en bij Van Agtmaal speelt men daar zeer goed op in! 7

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE 2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE AAN DE TENTWEG TE STOLWIJK Nieuwbouw Ruime garage Royale kavels 700 m2 Nabij centrum gelegen Vrij uitzicht Veel privacy, Verkoop documentatie Tentweg 27

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van NOTITIE NOVALISHOEVE TEXEL Aan : Raphaëlstichting T.a.v. : de heer E. Prins Referentie : Nu130017adA0.jhu Behandeld door : Vestiging Utrecht / mr. ing. J.C. Huijzer Datum : 28 juni 2015 Gewijzigd : 28

Nadere informatie

Wilhelminaplein 143 Tegelen

Wilhelminaplein 143 Tegelen Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Tegelen Vraagprijs

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003)

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit 2003) Met dank aan Dhr M. de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) en Dhr F. Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit

Nadere informatie

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België.

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België. Inleiding, daar draait het bij Promat om. Van de ontwikkeling en levering van een uitgebreid pakket brandveilige kwaliteitsproducten tot advisering op uw project. Ook houden we ons bij Promat bezig met

Nadere informatie

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit. Gewoon Thuis met Hodes Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.nl 2 Hodes Gewoon Thuis met Hodes 3 Maria kon thuis niet

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw De Wassenaarsche Bouwstichting heeft voor de doe-het-zelvers onder de huurders een reeks Kluswijzers ontwikkeld. Gemakkelijk leesbare handleidingen

Nadere informatie

Wilhelminaplein 111 Tegelen

Wilhelminaplein 111 Tegelen Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Tegelen Vraagprijs

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Limburgiaplantsoen 10, Brunssum

Limburgiaplantsoen 10, Brunssum Algemene informatie Straat: Limburgiaplantsoen 10 Postcode: 6445XD Stad: Brunssum Perceeloppervlakte: 195 m² Woonoppervlakte: 155 m² Volume: 355 m³ Bouwjaar: 2006 Type: Tussenwoning Prijs: 224.500 k.k.

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Project Interieur woonhuis In opdracht van particulier Plaats Rotterdam Ontwerp 1997 Realisatie 1997 Uitvoering door Monster Meubel BV

Project Interieur woonhuis In opdracht van particulier Plaats Rotterdam Ontwerp 1997 Realisatie 1997 Uitvoering door Monster Meubel BV Verbouwing van een keuken met toevoeging van enkele kasten. Uitgangspunt bij het ontwerp is dat klassiek en modern een harmonieus geheel kunnen vormen. De keuken is geheel uitgevoerd in wit gelakt mdf

Nadere informatie

VERBOUW NIEUWBOUW ONDERHOUD & INSPECTIE DÉ AANNEMER IN DE ZAANSTREEK EN OMGEVING

VERBOUW NIEUWBOUW ONDERHOUD & INSPECTIE DÉ AANNEMER IN DE ZAANSTREEK EN OMGEVING VERBOUW NIEUWBOUW ONDERHOUD & INSPECTIE DÉ AANNEMER IN DE ZAANSTREEK EN OMGEVING CASCO OF VOLLEDIG AFGEWERKT? AAN U DE KEUZE! DAKKAPEL & DAKOPBOUW Topkwaliteit dakkapellen op traditionele wijze ter plaatse

Nadere informatie

Samen bouwen aan. kinderopvang. Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen

Samen bouwen aan. kinderopvang. Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen Samen bouwen aan kinderopvang Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen Bij Esbi Huis treft u alles onder één dak Door de toenemende vraag naar kinderopvang is er in veel gemeentes een structureel tekort

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Alle ruimte voor de beste oplossing

Alle ruimte voor de beste oplossing Alle ruimte voor de beste oplossing Bergingen, Daken en Gevels De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop Groep ontstond in 1927 en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ca. 250 vaste medewerkers.

Nadere informatie

Kalverdans 8 te BOSKOOP

Kalverdans 8 te BOSKOOP Kalverdans 8 te BOSKOOP Vraagprijs 475.000,-- k.k. Nieuwe prijs! Centraal gelegen in de Snijdelwijk van Boskoop ligt deze nieuwe vrijstaande woning. Alle voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer

Nadere informatie

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k.

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k. TE KOOP Oude-Molenweg 21 Prijs: 349.000 k.k. Omschrijving Dit vrijstaand woonhuis met aanbouw en berging is gelegen op een prachtige lokatie in de dorpskern van De Mortel met voorzieningen in de directe

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl

www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl Kerkstraat 105 E Noordwijkerhout Voor meer informatie kunt u altijd even binnen lopen of raadpleeg onze site www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl Deze riante 2-onder-1 kap woning met een garage en een

Nadere informatie

TE KOOP. Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n.

TE KOOP. Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n. TE KOOP Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n. Omschrijving Deze nieuwbouw woning met tuin is gelegen op een prachtige locatie aan een brede doorgaande straat nabij het centrum. De woning

Nadere informatie

C A S T R I C U M O U D E H A A R L E M M E R W E G

C A S T R I C U M O U D E H A A R L E M M E R W E G TWEE EXCLUSIEVE HALF VRIJSTAANDE WONINGEN C A S T R I C U M O U D E H A A R L E M M E R W E G EXLUSIEF WONEN IS WONEN WAAR U ZICH HELEMAAL THUIS VOELT... Aan de Oude Haarlemmerweg in Castricum wordt een

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

vanaf SCHOOLSTRAAT 8-8A 5241 VB ROSMALEN

vanaf SCHOOLSTRAAT 8-8A 5241 VB ROSMALEN SCHOOLSTRAAT 8-8A 5241 VB ROSMALEN vanaf 370.000 Twee nieuw gerealiseerde ruime twee-onder-een-kap-woningen met parkeerplaats voor twee auto s en bijzonder mooie uitbouw. Op unieke locatie midden in Rosmalen.

Nadere informatie

WOUW ROOSENDAALSESTRAAT 35

WOUW ROOSENDAALSESTRAAT 35 WOUW ROOSENDAALSESTRAAT 35 VRAAGPRIJS: 317.500,- EURO K.K. WWW.DEWEKKERMAKELAAR.NL ALGEMEEN Nabij het centrum gelegen volledig gerenoveerde karakteristieke woning met houten tuinhuis, dubbele garage en

Nadere informatie

Wonen midden in het Groene Hart!

Wonen midden in het Groene Hart! De Koning makelaars presenteren: Vrijstaand woonhuis op een mooie kavel grond aan de Henegouwerweg 119 B te Waddinxveen Knapt u deze woning helemaal op of bouwt u hier voor u zelf een nieuwe woning? De

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

Kijk op bouwen. Woningbouw Utiliteit Weg- en waterbouw Onderhoud, renovatie en restauratie Verbouwingen Houthandel

Kijk op bouwen. Woningbouw Utiliteit Weg- en waterbouw Onderhoud, renovatie en restauratie Verbouwingen Houthandel Woningbouw Utiliteit Weg- en waterbouw Onderhoud, renovatie en restauratie Verbouwingen Houthandel Samenvatting Van der Geest Oud Ade is een betrouwbaar en ervaren bouwbedrijf dat u volledig terzijde staat

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

Starterswoningen. variëren van een kleine woning van ca 6.5 bij 10.5 m tot een woning welke tevens geschikt is als seniorenwoning.

Starterswoningen. variëren van een kleine woning van ca 6.5 bij 10.5 m tot een woning welke tevens geschikt is als seniorenwoning. Starterswoningen Door de extreme prijsstijgingen van de woningbouw en de huidige economische malaise de afgelopen jaren is er voor de starters een tekort aan woningen ontstaan. Het gevolg is een stagnatie

Nadere informatie

TE KOOP ATHENESINGEL 182 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!

TE KOOP ATHENESINGEL 182 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! TE KOOP Woningbrochure 070-4483160 DIVA MAKELAARS.NL Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! INFORMATIE OP EEN FANTASTISCHE LOCATIE IN HET WATERINGSE VELD GELEGEN RUIME EN GOED ONDERHOUDEN EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Wat een ruimte! Zaandam, Ouverture 14. twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars

Wat een ruimte! Zaandam, Ouverture 14. twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Wat een ruimte! Zaandam, Ouverture 14 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Echt een verrassing als je deze woning binnenloopt! Wat een ruimte in deze verspringende tussenwoning!

Nadere informatie

brandwerendheid PROGRAMMA BRANDWERENDE PLAATSTALEN BINNENKOZIJNEN Dé specialist in plaatstalen binnenkozijnen voor de utiliteitsbouw.

brandwerendheid PROGRAMMA BRANDWERENDE PLAATSTALEN BINNENKOZIJNEN Dé specialist in plaatstalen binnenkozijnen voor de utiliteitsbouw. brandwerendheid PROGRAMMA BRANDWERENDE PLAATSTALEN BINNENKOZIJNEN Dé specialist in plaatstalen binnenen voor de utiliteitsbouw. 2 PROGRAMMA BRANDWERENDE PLAATSTALEN BINNENKOZIJNEN brandwerendheid PROGRAMMA

Nadere informatie

Trebbe Basiswonen óók voor senioren

Trebbe Basiswonen óók voor senioren Wij ontwikkelen en bouwen voor de klant! De vraag naar woningen voor ouderen neemt de komende jaren sterk toe. In 2019 is de helft van de volwassenen ouder dan 50 jaar. De traditionele verzorgingshuizen

Nadere informatie

Mantelzorg woonoplossing

Mantelzorg woonoplossing Mantelzorg woonoplossing Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodes-mantelzorgwoning.nl 2 Hodes 3 Langer zelfstandig blijven wonen?

Nadere informatie

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Volledig op elkaar afgestemd en passend casco Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Geen faalkosten, geen bouwfouten Geschikt voor enkele en seriematige woningbouw 100% ontzorging voor

Nadere informatie

verkoopbrochure www.wonenbijdegroenevallei.nl 28 maart 2015 A B C

verkoopbrochure www.wonenbijdegroenevallei.nl 28 maart 2015 A B C verkoopbrochure www.wonenbijdegroenevallei.nl 28 maart 2015 A B C Woningen blok A Type A1 Hoekwoningen Type A2 Rijwoningen Vanaf 249.750,-v.o.n. Woningen blok B Type B1 Hoekwoningen Type B2 Rijwoningen

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

NIJSWILLER HOFSTRAAT 12

NIJSWILLER HOFSTRAAT 12 NIJSWILLER HOFSTRAAT 12 Ruim en sfeervol vrijstaand woonhuis met o.a. 3 slaapkamers, ruime badkamer, riante woonkamer, keuken, balkon, inpandige garage en een carport. Het object is volledig onderkelderd

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Te koop: Leidseweg 40 te Oud Ade

Te koop: Leidseweg 40 te Oud Ade Te koop: Leidseweg 40 te Oud Ade Deze schitterende vrijstaande villa is op één van de mooiste locaties aan de Kagerplassen, direct aan het Vennemeer gelegen. Vrijblijvende Projectinformatie: Conduct Vastgoed

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

TE KOOP. St.- Michaelstraat NK Gemert Vraagprijs: /totaal k.k.

TE KOOP. St.- Michaelstraat NK Gemert Vraagprijs: /totaal k.k. TE KOOP St.- Michaelstraat 16 5421 NK Gemert Vraagprijs: 345.000 /totaal k.k. Omschrijving ST.-MICHAELSTRAAT 16, GEMERT Deze fraaie bungalow met 3 slaapkamers, inpandige garage en houten tuinberging is

Nadere informatie

C A S T R I C U M l B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G

C A S T R I C U M l B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G C A S T R I C U M l B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G T W E E L U X E H A L F V R I J S T A A N D E W O N I N G E N EEN NIEUWE WONING EEN

Nadere informatie

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON OVER ONS WILLY NAESSENS Met Willy Naessens kiest u voor een ideaal bouwsysteem. In constructie en in uitstraling. Dankzij onze verticale integratie beheren

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

WELKOM. Het geven van goede informatie is essentie Waarom dit zo belangrijk is, wordt uitgeleg door René Agterberg, Marketing & Communicatie.

WELKOM. Het geven van goede informatie is essentie Waarom dit zo belangrijk is, wordt uitgeleg door René Agterberg, Marketing & Communicatie. WELKOM John Versteeg, Sr. Accountmanager bij Keukenhome, legt alles uit over uw project keuken en welke stappen moeten worden genomen voordat uw keuken wordt opgelev Een goede voorbereiding is het halve

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Meterikseweg 100 Horst

Meterikseweg 100 Horst Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Meterikseweg

Nadere informatie

TE KOOP. Oude Maar K.K GG Kerkrade

TE KOOP. Oude Maar K.K GG Kerkrade Oude Maar 30 6467 GG Kerkrade TE KOOP 167.000 K.K. Oude Maar 30 6467 GG Kerkrade Inleiding In de wijk Terwinselen rustig gelegen aan een woonerf ligt dit instapklare hoekhuis, perfect onderhouden en sfeervol

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

TE KOOP JONKERBOS 229 ZOETERMEER. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!

TE KOOP JONKERBOS 229 ZOETERMEER. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! TE KOOP Woningbrochure 06-12424573 DIVA MAKELAARS.NL Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! INFORMATIE LEUK STARTERS APPARTEMENT OP DE 10E ETAGE Wonen met een vrij uitzicht? Een verzorgd driekamer

Nadere informatie

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen?

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen of de afmetingen van iedere trap moet voldoen aan de eisen die Bouwbesluit 2003 stelt aan een trap. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

TE KOOP TIENHOVENSELAAN 24 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!

TE KOOP TIENHOVENSELAAN 24 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! TE KOOP Woningbrochure 070-4483150 DIVA MAKELAARS.NL Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! INFORMATIE DRIE- (VOORHEEN VIER-) KAMERAPPARTEMENT OP DE BOVENSTE ETAGE MET VEEL LICHTINVAL EN 2 RUIME SLAAPKAMERS

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 www.schepregistergoed.nl Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en

Nadere informatie

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten Terrasvilla Riant wonen aan het water BBVH Architecten Foto gerealiseerde Terrasvilla Terrasvilla Woningtype: Vrijstaand Bebouwd oppervlak: 107 m² (ex. garage) Bruto woonoppervlak: 245 m² Woning inhoud:

Nadere informatie

TE KOOP. Prinzenstraat 19 5421 JJ GEMERT Vraagprijs: 199.000 k.k.

TE KOOP. Prinzenstraat 19 5421 JJ GEMERT Vraagprijs: 199.000 k.k. TE KOOP Prinzenstraat 19 5421 JJ GEMERT Vraagprijs: 199.000 k.k. Omschrijving PRINZENSTRAAT 19 GEMERT. Dit halfvrijstaand woonhuis met berging en overdekt terras is gelegen in een kindvriendelijke omgeving

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

TE KOOP. Pastoor Strijbosstraat 3 5421 SW Gemert Vraagprijs: 209.000 k.k.

TE KOOP. Pastoor Strijbosstraat 3 5421 SW Gemert Vraagprijs: 209.000 k.k. TE KOOP Pastoor Strijbosstraat 3 5421 SW Gemert Vraagprijs: 209.000 k.k. Omschrijving PASTOOR STRIJBOSSTRAAT 3 GEMERT. Deze frisse en goed verzorgde tussenwoning met berging is gelegen op een mooi privacy

Nadere informatie

Ruim en betaalbaar wonen in het Elburghuis of IJburghuis

Ruim en betaalbaar wonen in het Elburghuis of IJburghuis Voor startende kopers een ruime, volledige en duurzame starterswoning die naar ieders woonwensen aangepast en gecombineerd kan worden. Het Elburghuis heeft een historische gevel en het IJburghuis is een

Nadere informatie

Vraagprijs 160.000,- k.k.

Vraagprijs 160.000,- k.k. BAARSCHOOTSEKREEK 4D ROTTERDAM Rustig gelegen 3-kamer appartement met royaal balkon op het zuiden in het luxe appartementencomplex De Olympus in Rotterdam IJsselmonde. Het appartement ligt op de 2e etage,

Nadere informatie

Te koop. Flemingweg 14

Te koop. Flemingweg 14 Te koop Flemingweg 14 2408 AV Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen Het beschikbare object betreft een

Nadere informatie

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en woning is gelegen aan de Arent van Lierstraat te Puttershoek. Het garage gedeelte en de woning

Nadere informatie

Cascohuis.nl is een initiatief van Vastbouw Oost B.V. SAMEN VOORDELIG BOUWEN

Cascohuis.nl is een initiatief van Vastbouw Oost B.V. SAMEN VOORDELIG BOUWEN Cascohuis.nl is een initiatief van Vastbouw Oost B.V. SAMEN VOORDELIG BOUWEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 BASIS BOUWSYSTEMEN 4 MODEL 1 BENTELO 6 MODEL 2 OLDENZAAL 8 MODEL 3 ENSCHEDE 10 MODEL 4 WIJHE 12

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

TE KOOP: Mendelssohnplein 34 A 3131 RJ Vlaardingen

TE KOOP: Mendelssohnplein 34 A 3131 RJ Vlaardingen TE KOOP: Mendelssohnplein 34 A 3131 RJ Vlaardingen Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Zoekt u een betaalbare benedenwoning met een

Nadere informatie

Prijs: ,-- k.k.

Prijs: ,-- k.k. Binderseind 1 5421 CG Gemert Tel: 0492-392498 e-mail: info@geertsmakelaardij.nl www.geertsmakelaardij.nl DIEDERIKSTRAAT 9 GEMERT Dit royaal vrijstaand woonhuis met aanbouw, garage en tuin is gelegen op

Nadere informatie

FREDERIK VAN EEDENSTRAAT SM VOORBURG. Dubbel bovenhuis K.K.

FREDERIK VAN EEDENSTRAAT SM VOORBURG. Dubbel bovenhuis K.K. FREDERIK VAN EEDENSTRAAT 84 2273 SM VOORBURG Dubbel bovenhuis 189.000 K.K. OMSCHRIJVING FREDERIK VAN EEDENSTRAAT 84, 2273 SM VOORBURG Sfeervolle moderne comfortabele dubbel bovenhuis. De woning is geheel

Nadere informatie

TE KOOP. Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k.

TE KOOP. Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k. TE KOOP Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k. Omschrijving TE KOOP STARTERSLENING MOGELIJK!!!...Dit royaal en zeer netjes onderhouden appartement (type maisonnette) op de eerste en

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Hét bouwsysteem dat zich aanpast aan uw wensen...

Hét bouwsysteem dat zich aanpast aan uw wensen... Hét bouwsysteem dat zich aanpast aan uw wensen... Marktgerichte producten De bouwmarkt evolueert voortdurend. Met een aangepast productengamma wil Xella optimaal op de veranderingen inspelen. De nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting

Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting In dit verslag heb ik het over de ontsluitingsmogelijkheid via een portiek. Hierin zal ik het hebben over wat een portiekontsluiting nou precies

Nadere informatie

Huurprijs: 2.950,- per maand, excl. BTW Vraagprijs: 498.000,- K.K. BTW niet van toepassing

Huurprijs: 2.950,- per maand, excl. BTW Vraagprijs: 498.000,- K.K. BTW niet van toepassing Haelen, Stationsplein 4-6 Een vrijstaand bedrijfscomplex met showroom, werkplaats, magazijn, zelfstandige bovenwoning en buitenterrein. Perfecte zichtlocatie aan spoorlijn! Huurprijs: 2.950,- per maand,

Nadere informatie

TE KOOP. Watermolen 79 5421 LJ Gemert Vraagprijs: 225.000 k.k.

TE KOOP. Watermolen 79 5421 LJ Gemert Vraagprijs: 225.000 k.k. TE KOOP Watermolen 79 5421 LJ Gemert Vraagprijs: 225.000 k.k. Omschrijving TE KOOP STERK IN PRIJS VERLAAGD!!...Dit perfect en modern afgewerkt 3-kamerappartement (penthouse) met berging en eigen parkeerplaats

Nadere informatie

TE KOOP. Pater Becanusstraat 52 5741 LE BEEK EN DONK Vraagprijs: 157.500 k.k.

TE KOOP. Pater Becanusstraat 52 5741 LE BEEK EN DONK Vraagprijs: 157.500 k.k. TE KOOP Pater Becanusstraat 52 5741 LE BEEK EN DONK Vraagprijs: 157.500 k.k. Omschrijving PATER BECANUSSTRAAT 52 BEEK EN DONK Deze uitgebouwde tussenwoning met berging is gelegen in een rustige en kindvriendelijke

Nadere informatie

DONGEN Van Kinsbergenstraat 29

DONGEN Van Kinsbergenstraat 29 DONGEN Van Kinsbergenstraat 29 Volledig gemoderniseerde en uitgebouwde tussenwoning met dakkapel op zolderverdieping en met veel privacy aan de achterzijde. Er is de mogelijkheid tot het bijkopen van een

Nadere informatie

TE KOOP. Kapelaanstraat 47 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k.

TE KOOP. Kapelaanstraat 47 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k. TE KOOP 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k. Omschrijving TE KOOP Dit royaal en zeer netjes onderhouden appartement (type maisonnette) op de eerste en tweede verdieping met ruim dakterras, balkon en

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WERKLUST JACHTLAAN/VEENWEG TE APELDOORN

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WERKLUST JACHTLAAN/VEENWEG TE APELDOORN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WERKLUST JACHTLAAN/VEENWEG TE APELDOORN Situatie De locae is gunsg gelegen in Apeldoorn, vanaf de locae is de A1 binnen 5 minuten en de A50 binnen 10 minuten te bereiken. 02 Plankaart

Nadere informatie

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? Een GND-deur, een ECHT veilig gevoel GND is een stichting waar 14 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten. Samen maken we ons sterk voor

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Francois Haverschmidtlaan 46, 3116 JN Schiedam Vraagprijs ,- k.k.

Francois Haverschmidtlaan 46, 3116 JN Schiedam Vraagprijs ,- k.k. Francois Haverschmidtlaan 46, 3116 JN Schiedam Vraagprijs 350.000,- k.k. Dupont ERA Makelaars Omschrijving Francois Haverschmidtlaan 46, 3116 JN Schiedam Bent u op zoek naar een sfeervolle jaren 30 familiewoning

Nadere informatie

TE KOOP. Interesse in deze woning? Hof Bruheze NR Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar

TE KOOP. Interesse in deze woning? Hof Bruheze NR Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar TE KOOP Hof Bruheze 411 5704 NR Helmond 535.000 k.k. Interesse in deze woning? Bel +31 (0)492 548 935 of ga naar www.vanderduimmakelaardij.nl KENMERKEN Prijs 535.000 k.k. Postcode 5704 NR Ligging Aan rustige

Nadere informatie

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby van De Mors In een mum van tijd een ruimte die precies aan uw wensen voldoet? Dat is onze specialiteit! mycuby staat voor een nieuwe, duurzame manier van bouwen.

Nadere informatie

EC Garantwoning. Verantwoord, flexibel en betaalbaar

EC Garantwoning. Verantwoord, flexibel en betaalbaar EC Garantwoning Verantwoord, flexibel en betaalbaar Een Energiezuinige, Comfortabele en betaalbare woning waarin je thuiskomt Voel de heerlijke vloerverwarming onder je voeten op een lome zondagochtend.

Nadere informatie

TE KOOP HEILOOSTRAAT 177 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL.

TE KOOP HEILOOSTRAAT 177 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. TE KOOP Woningbrochure 0651182373 DIVA MAKELAARS.NL www.thuisinleyenburg.nl INFORMATIE 2-KAMER APPARTEMENT MET FANTASTISCH MOOI UITZICHT Geweldig gerenoveerd appartement (ca. 55m2) voor starters en senioren.

Nadere informatie

Kerkstraat 37G Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnen lopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda.

Kerkstraat 37G Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnen lopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda. Kerkstraat 37G Noordwijkerhout Voor meer informatie kunt u altijd even binnen lopen of raadpleeg onze site www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl Deze charmante grotendeels gerenoveerde vrijstaande woning

Nadere informatie