Energie audit verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie audit verslag"

Transcriptie

1 Energie audit verslag 2014 Opgesteld door : J. Braas, C. Admiraal en B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:....

2 Inhoud 1. Algemene Geraadpleegde documenten Identificatie energiestromen Voertuigen Energieverbruik Overige aspecten Emissies scope Beleid en bewustwording Conclusie en verbetermogelijkheden Energie Bewustwording... 9 Rapportage d.d Pagina 2 van 9

3 Inleiding In dit document is het energie audit verslag nader uitgewerkt. Hiermee wordt in kaart gebracht welke energiestromen er zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn. 1. Algemene Audit betreft: Locatie: Anton Constructiewerken b.v. Tocht 31 te Obdam Vaart 8 te Obdam In 2015 wordt er nog een 3 e locatie in gebruik genomen. Deze is nog niet meegenomen in dit verslag. Gesproken met: Activiteiten: Jacco Braas, Cindy Admiraal, Sjors Beemsterboer en Giel Beers Lassen; Slijpen; Zagen; Boren; Plasmasnijden; Ponsen; Vervoer van en naar projecten; Maken van bekistingen; Aanbrengen van wapeningstaal; Storten van beton; Afwerken van gestort beton: trillen / vlinderen Kantoorwerkaamheden. 2. Geraadpleegde documenten De volgende documenten zijn geraadpleegd voor het opstellen van de Energie Management Audit: Facturen Nutsbedrijf: - Contract NUON Energie - Jaarnota NUON Verbruik brandstof: - Nota s Total (diesel, benzine en lpg) Voertuigen: - Documentatie m.b.t. verbruik (ook deels via internet) Er zijn verder geen registraties beschikbaar in het kader van het energieverbruik. Resterende zijn o.a. verzameld door het registreren van meter- en kilometerstanden. Rapportage d.d Pagina 3 van 9

4 3. Identificatie energiestromen Om te komen tot betere energie-efficiency is het minimaal noodzakelijk inzicht te hebben in de energieaspecten welke voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten. In dit auditrapport wordt inzicht gegeven van de verschillende energieaspecten behorende bij de activiteiten en vindt tevens beoordeling plaats. Op basis van deze beoordeling worden mogelijke verbetermogelijkheden benoemd om de energieefficiency te verhogen. De informatie ten behoeve van deze rapportage is verkregen uit de in hoofdstuk 2 genoemde informatiebronnen en op basis van interviews met de in hoofdstuk 1 genoemde personen. Momenteel nog geen groene stroom: in maart 2015 heeft er een verhuizing plaatsgevonden. Hierbij was het noodzakelijk om het energiecontract over te nemen. Rond oktober 2015 bestaat de mogelijkheid om over te stappen. Om die reden zal in de zomermaanden worden onderzocht welk echte groen energieproduct ingekocht kan worden voor de gehele groep. 3.1 Voertuigen Het wagenpark is de onderstaande tabel vermeld. Vrijwel voertuigen maken gebruik van diesel als brandstof. In de tabel zijn tevens de aanschafdatum, milieulabel en m.b.t. het verbruik vermeld. De eerste tabel betreft de dieselvoertuigen: Uit bedrijf (in 2014): 8-VJR-15 Volkswagen transporter Euro 5 11-BG-KP Opel Combo niet bekend De volgende voertuigen op benzine zijn in gebruik: Kenteken Merk & type Milieulabel per km l.p. 100 km aanschaf CO2 Verbruik Jaar van 6-VLD-63 Renault Master L3h2 Euro , VPH-75 Renault Master L3h2 Euro , VTD-49 Renault Master L3h2 Euro , BT-TJ-51 Renault Primium (vrachtwagen) Euro 5 g.g g.g SBG-7 Volvo S60 A 114 4, SNV-3 Audi A4 A 115 4, RTB-3 Mercedes C klasse E 177 6, VB-185-S Renault Master L3h5 Euro , KRN-41 Renault Megane Estate A 88 3, VF-739-T Renault Master (nieuw) euro , VH-860-L Renault Master (nieuw) euro 5 g.g. g.g BX-VD Nissan Kubistar (2 e hands) g.g. g.g. g.g VG-210-F Renault Master (nieuw) euro , VJ-282-G Renault Master (nieuw) euro , Kenteken Merk & type Milieulabel per km l.p. 100 km aanschaf CO2 Verbruik Jaar van 6-KGV-33 Volkswagen Polo (benzine) A 107 4, HRP-7 Volkswagen Golf A 138 6, Rapportage d.d Pagina 4 van 9

5 De energielabels waren in 2011 niet bekend en waren geen criterium bij aankoop. Dit is in 2012 gewijzigd. Het wagenpark is sinds 2011 uitgebreid. De verschillende voertuigen zijn in kaart gebracht. CO 2 uitstoot is tegenwoordig een belangrijk criterium bij de aankoop. dit blijkt ook uit de recent aangeschafte middelen: De drie nieuwe voertuigen die in 2014 zijn aangeschaft betreffen vier bedrijfswagens met milieulabel euro 5 en één personenauto met label A. Belangrijkste besparingspotentieel: Het wagenpark van Anton is verder vernieuwd. Het oudste voertuig dateert van Vervanging van de oudste middelen (3 Renault Master uit 2011) zou per voertuig zo n 750 kg CO2 reductie kunnen opleveren (249 om 219 gram per km). Een andere uitbijter in het wagenpark van Anton is Mercedes C klasse met E label. Deze verbruikt 177 gram CO2 per km (Bron voertuig RDW). Een nieuwe C klasse komt op 103 tot 109 gram CO2 per km. Er kan dus tenminste 68 gram CO2 per kilometer worden gereduceerd bij vervanging met een gelijkwaardige auto. Op basis van de gereden kilometers kan er per jaar ruim kg CO2 worden bespaard. Met ingang van 2013 is er ook inzicht in het aantal gereden kilometers per getankte liter diesel. Dit is een getal van alle dieselvoertuigen (inclusief de vrachtwagen) gezamenlijk (jaar 20140: Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 2014 Totaal gereden kilometers: Totale hoeveelheid diesel: ,448 Kilometers per liter diesel: 10,8 9,9 17,5 5,3 11,0 Het gemiddelde verbruik (in kilometers per liter diesel) in 2013 was 11,3. In 2014 is dit ligt gedaald naar 11,0. De cijfers over (met name) Q3 en Q4 lijken minder nauwkeurig. Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden om middels aanpassing van bijvoorbeeld de tankpassen, meer inzicht te krijgen in het brandstofverbruik. Daarnaast wil de directie in 2015 starten met een proef met een snelheidsbegrenzer. Mogelijk zal vervolgens worden gekeken of het gebruik van een alternatieve brandstof kan bijdragen aan de CO2 reductie. Dit zou kunnen worden gedaan door 2 gelijkwaardige auto s verschillende brandstof (1 huidige en 1 alternatieve) te laten tanken en de verschillen te analyseren. De doelstelling m.b.t. Het nieuwe rijden is gesteld op 6% reductie door aanpassing van de rijstijl. Indien er 6 % minder diesel hoeft te worden getankt komt dit, afhankelijk van het aantal te rijden kilometers op ruim kg CO2 reductie. 3.2 Energieverbruik Een belangrijk deel van de totale uitstoot van CO2 bij Anton wordt veroorzaakt door elektriciteitsverbruik. Het elektraverbruik is in te delen in: o Elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen in de werkplaats o Verlichting; o Computers, printers e.d.; De belangrijkste van de elektrische apparatuur zijn in de volgende tabel weergegeven. Nr. Apparaat Omschrijving / type Benodigd vermogen Opmerking 1. Bovenloopkraan 1 Geen nadere Rapportage d.d Pagina 5 van 9

6 Nr. Apparaat Omschrijving / type Benodigd vermogen Opmerking 2. Bovenloopkraan 2 Aangeschaft in Lasapparaat 1 Geen nadere 4. Lasapparaat 2 Geen nadere 5. Plasma snijbank Geen nadere 6. Heftruck, Toyota LPG Geen nadere 7. Heftruck Elektrisch Aangeschaft in Hoogwerker Elektrisch Aangeschaft in 2013 Computers, printers en andere rand-apparatuur zijn niet verder in kaart gebracht. Dit omdat deze geen significante / materiële bijdrage leveren aan de totale uitstoot. Op projecten is nauwelijks of geen gebruik van elektriciteit. Hier wordt doorgaans gebruik gemaakt van een aggregaat. In enkele gevallen wordt de elektriciteit geleverd door de opdrachtgever. Er zijn op dit moment 5 aggregaten in gebruik: 1 Sinemaster IG 2600, 1 Hitachi en 3 Pramac E8000. Op korte termijn heeft de directie ziet de directie geen verbetermogelijkheden met betrekking tot de apparatuur in de bedrijfshal. De belangrijkste verbetermogelijkheid betreft een andere logistiek in de hal. Dit is in verband met de omvang van de huidige hal echter niet mogelijk. Er is wel een etra bovenloopkraan aangeschaft. Hiermee kan (onder andere) worden gezorgd voor een efficiëntere inzet van de bovenloopkraan. De etra bovenloopkraan hoeft dus niet te leiden tot etra energieverbruik. Ook de andere apparatuur is relatief nieuw en zal dan ook niet worden vervangen. Bovendien is het lastig om besparing te realiseren in de processen van snijden en lassen van staal omdat er altijd een bepaalde (vaste) waarde is om tot het gewenste resultaat te komen. De locatie die onlangs in gebruik is genomen op Poel 7 is nog niet meegenomen in dit verslag. 3.3 Overige aspecten Naast de in 3.1 t/m 3.2 genoemde aspecten zijn er nog enkele andere zaken die belang zijn bij het verbruik van energie alsmede de mogelijke reductie. Nr. Item Omschrijving / type Opmerking 1. Dubbel glas HR++ 2. Ketel vloerverwarming (gas) Locatie Tocht Remeha Quinta Pro HR Gaskeur klasse HR: 107 (hoogste klasse) 3. Ketel warm water (gas) Locatie Tocht Remeha Avanta HR Gaskeur klasse HR: 107 (hoogste klasse) 4. Ketel warm water (gas) Locatie Vaart? Nagaan welke klasse: besparing mogelijk? 5. Instelbaarheid verwarming Thermostaat Programmering dag- & nachtstand. 6. Verlichting TL Overwogen wordt om over te stappen op LED - het is wenselijk dit te onderzoeken Rapportage d.d Pagina 6 van 9

7 Nr. Item Omschrijving / type Opmerking 7. Schakeling verlichting Automatisch uitschakelen: Voornamelijk TL verlichting - wc - kantine - kantoor Tocht - kantoor Vaart - opbergruimte - productiehal - ja - nee - nee - niet bekend - ja - nee 8. Acetyleen - Buiten beschouwing gelaten, zie vaststelling van bounderies. 9. Aspecten Poel 7 Nog toevoegen Nog toevoegen Aspecten met betrekking tot de uitstoot anders dan in hoofdstuk 3 genoemd vallen onder scope 3. Deze zijn nader uitgewerkt in de scope 3 analyse. Er wordt momenteel onderzocht of vervanging van TL buizen een optie is. Deze worden dan vervangen door LED verlichting. 3.4 Emissies scope 3 De emissies die vallen onder scope 3 zijn opgenomen in de scope 3 analyse. De scope 3 analyse is tevens het energie audit verslag van de emissies van scope 3. Rapportage d.d Pagina 7 van 9

8 4. Beleid en bewustwording Om inzicht te krijgen in de bewustwording van de organisatie en medewerkers is onderstaande vragenlijst ingevuld: Nr. Vraag Ja Nee Nadere toelichting 1. Besteedt de beleidsverklaring aandacht aan energiereductie? 2. Zijn er energiereductie doel- en taakstellingen? 3. Worden deze periodiek geëvalueerd? 4. Zijn er specifieke procedures m.b.t. 5. Is er een functionaris aangewezen t.a.v. 6. Maken energieaspecten onderdeel uit van vergaderingen? 7. Wordt bij voorlichting aan personeel rekening gehouden met 8. Wordt bij opleidingen rekening gehouden met 9. Hangen er in het pand kennisgevingen inzake 10. Computers e.d. uitgeschakeld bij afwezigheid? 11. Wordt bij planning rekening gehouden met 12. Is er beleid m.b.t. vervoer van (ploegen) van en naar werk? 13. Is er beleid m.b.t. gebruik van wagens van de zaak? 14. Wordt bij verbouwing, verhuizing rekening gehouden met 15. Specifieke wetgeving inzake? Is dit al aangepast in het instructiedocument voor nieuwe medewerkers? Afhankelijk van opleiding Punt is begin 2014 nogmaals onder de aandacht gebracht Waar mogelijk wel. O.a. project op Schiphol met aanpassing vervoer. O.a. euro 5 Rapportage d.d Pagina 8 van 9

9 5. Conclusie en verbetermogelijkheden 5.1 Energie Het wagenpark is relatief nieuw. Sinds 2011 wordt er rekening gehouden met milieu-labels van het voertuig. Het is te verwachten dat hierdoor reductie van brandstofverbruik te realiseren is in de komende jaren. In 2014 zijn opnieuw zuinigere voertuigen (4 stuks) aangeschaft. De belangrijkste reducties die te halen zijn voor het huidige wagenpark betreft een mogelijke vervanging van vier voertuigen. Dit kan een besparing opleveren van ongeveer CO2. De uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik is te terug te dringen. Het betreft in eerste instantie niet het verminderen van elektriciteitsverbruik maar wel de inkoop van groene stroom. op dit moment is de Anton Groep echter afhankelijk van het doorlopende contract dat van toepassing is op de nieuwe locatie. Dit kan / mag niet worden overgesloten op straffe van een boete. Waarschijnlijk kan dit in de loop van 2015 alsnog worden aangepast. In dat geval zal worden onderzoek welk Groen stroom product voldoet, wellicht zal gekozen worden voor een Nederlands Windenergie product. Als de groene stroom voldoende aangetoond kan worden mag er gerekend worden met 15 gram CO2 per kwh. Er is dus nog een besparing mogelijk van ruim 95 % in scope 2 op basis van de inkoop van stroom! Er wordt overwogen om TL verlichting vervangen door LED verlichting. Conform berekening van de leverancier kan dit een reductie opleveren van ruim kg CO2. Tot slot kan er nog gekeken worden naar de ketel voor de locatie Vaart. Is deze ketel van de meest zuinige klasse? Zo niet, dan is hier wellicht nog een besparingsmogelijkheid. 5.2 Bewustwording Er wordt redelijk wat aandacht besteed aan de bewustwording m.b.t. energiebesparing. Dit is zeker bij investeringen een aandachtspunt. Het verbruik per auto of per chauffeur is op dit moment ook niet in kaart te brengen. Met ingang van 2013 is er wel meer inzicht verkregen in het totaal aantal kilometers en de verhouding van het dieselgebruik. Hierdoor is ieder geval enig inzicht te krijgen in de verhouding tussen de hoeveelheid verbruikte brandstof en de gereden kilometers. Het is wenselijk om in 2015 nog meer aandacht te besteden aan zuinig rijden. Dit omdat het dieselgebruik nog altijd zorgt voor het grootste deel van de CO2 uitstoot. De doelstelling m.b.t. Het nieuwe rijden is gesteld op 6% reductie. Dit komt neer op een reductie van ruim kg CO2. Er hebben nog geen trainingen over dit onderwerp plaatsgevonden. Wel is er op dit moment een voertuig dat is uitgerust met een snelheidsbegrenzer. De directie overweegt om in de loop van 2015 meer voertuigen te voorzien van een snelheidsbegrenzer. Daarnaast zullen medewerkers gestimuleerd blijven worden om verbetervoorstellen in te dienen om zodoende zuiniger om te gaan met energie en uitstoot van CO2 te reduceren. Actiepunt m.b.t. nieuwe medewerkers: nagaan of er bij introductie van nieuwe medewerkers voldoende aandacht (in relevante documenten) wordt besteed aan milieu aspecten en CO2 reductie. Rapportage d.d Pagina 9 van 9

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN

1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN 1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN Deze analyse van de energieaspecten is een quick-scan van de emissieveroorzakers binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V.. De analyse is opgezet om kansen te identificeren

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Venus sloop- en asbestwerken

Venus sloop- en asbestwerken Venus sloop- en asbestwerken Document: Energie audit verslag Verslag jaar: 2014 Verantwoordelijk: Directievertegenwoordiger Plaats: Maarssen Inleiding In dit rapport wordt gekeken naar de CO 2 emissies

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie