3B Woonmagazine. Parkzoom 4 Hoe bevalt het de eerste bewoners? Huurachterstand Voorkomen is beter dan genezen. 3B Wonen geeft ruimte aan leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3B Woonmagazine. Parkzoom 4 Hoe bevalt het de eerste bewoners? Huurachterstand Voorkomen is beter dan genezen. 3B Wonen geeft ruimte aan leven"

Transcriptie

1 3B Woonmagazine Parkzoom 4 Hoe bevalt het de eerste bewoners? Huurachterstand Voorkomen is beter dan genezen 3B Wonen geeft ruimte aan leven

2 In dit nummer onder meer Colofon nr. 71 3B Woonmagazine is het informatieblad voor alle huurders van 3B Wonen Redactieadres 3B Wonen, Postbus AC Bergschenhoek Redactieteam Katinka de Vries Joke Breddels Kees Heugens (freelance) Jonette de Bruin Frans Schwiebbe Gerdie Bours Productie en coördinatie Katinka de Vries & Uniek in Ontwerp Fotografie Jan van der Ploeg Vormgeving Marthy Mourits (Uniek in Ontwerp) Oplage: 4800 stuks Aan de artikelen in dit nummer kunnen geen rechten worden ontleend. 3B Wonen bouwt 4 17 juli is de naam van het appartementengebouw aan de Ton Albertsstraat officieel onthuld. In dit leest u hoe het de eerste bewoners bevalt. Aan het werk 6 De afgelopen tijd is een aantal nieuwe medewerkers gestart bij 3B Wonen. Op pagina 6 van dit nummer maakt u kennis met Leen de Jong, Jennifer Bachofner en Katinka de Vries. Beleid 8 Ook in economisch mindere tijden, blijft de huurachterstand bij 3B Wonen beperkt. Iedereen kan een keer in de financiële problemen komen. Nelleke Bennahou vertelt hoe wij huurders met een huurachterstand helpen. Project uitgelicht 10 Medewerkers van 3B Wonen en bewoners van de Oranjewijk zijn met elkaar in gesprek gegaan. Lees meer over de inspirerende avond op pagina 10. Met hart en ziel 14 In februari startte de brandweer met het nakijken op brandveiligheid van de ruim 1500 huurwoningen in Berkel en Rodenrijs. Hoe staat het er nu voor? 2

3 Aan het woord Woningmarkt van het slot? In onze gemeente verhuizen de laatste jaren steeds minder mensen, zowel huurders als kopers. In een gezonde woningmarkt verhuist ieder jaar onge veer 8% van het aantal huurders. Vorig jaar daalde dit percentage tot minder dan 5. En de eerste helft van dit jaar gaat het niet veel beter. Als mensen minder verhuizen leidt dit tot langere wachttijden voor woningzoekenden. Met name jonge starters, die een eerste woning zoeken, worden hier de dupe van. Zij wijken, terwijl ze dat misschien liever niet willen, uit naar andere gemeenten. Want ook de koopmarkt in Lansingerland biedt jonge woning zoeken den op dit moment nauwelijks soelaas. De woningprijzen zijn, ondanks de prijsdaling die al enkele jaren optreedt, nog altijd relatief hoog. En als je als jong stel al een leuke woning vindt, blijkt dat de banken voor het verstrekken van een hypotheeklening hun eisen flink aangescherpt hebben. Ik vind dat een hypotheekverstrekker niet alleen moet kijken naar het huidige inkomen van jongeren. Hij zou ook rekening moeten houden met de toekomstige ontwikkeling van het inkomen van met name jong afgestudeerden. Lansingerland is gebaat bij een gevarieerde leeftijdsopbouw in zowel de bestaande als nieuwe wijken. Een woningmarkt die op slot zit draagt daar niet aan bij. Ik schrijf deze bijdrage twee dagen na de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september jl. Drie lange weken voor deze datum is televisie kijkend Nederland, wat mij betreft tot verve lends toe, bestookt met debat - ten tussen de verschillende politieke partijen. Op de grote winnaars van de verkie zingen, Rutte en Samsom, rust nu de verant woor delijkheid (de kern van) een stabiel kabinet te vormen. Als het om de stagnerende ontwikkeling op de woningmarkt gaat, zitten VVD en PvdA echter bepaald niet op een lijn. Leidt hun gezamenlijk overleg tot echte oplossingen? In ons vorige berichtte ik u over Wonen 4.0, een integraal hervormingsplan voor de woningmarkt van vier grote partijen, waaronder de Woonbond en de Vereniging Eigen Huis. Hoofdpunten uit dit plan zijn geleidelijke afschaffing van hypotheek renteaftrek en verhoging van huur prijzen langzaam maar zeker naar het niveau van mark thuur. Dit onder gelijktijdige verlaging van de belastingtarieven zodat de lasten voor zowel huurders als kopers niet onredelijk stijgen. En, belangrijk, een woontoeslag (in plaats van onder meer de huidige huurtoeslag) voor zowel huurders als kopers die niet in staat zijn de woonlasten op te brengen. De meeste deskundigen uit de woon- en bouwwereld zijn het er over eens dat Wonen 4.0 dé sleutel is om de woningmarkt van het slot te halen. Op den duur zal sprake zijn van een echte markt, waar vraag en aanbod samen komen, waar een reële verhouding bestaat tussen prijs en (markt)kwaliteit, zonder marktverstorende ingrepen als subsidies en fiscale voordelen, en waar het zogenaamde scheefwonen niet meer bestaat. Een markt bovendien waar de stap van huurder naar koper of omgekeerd veel gemakkelijker kan worden gemaakt dan nu. In een reactie op het plan bleken vertegenwoordigers van de PvdA veel enthousiaster over Wonen 4.0 dan die van de VVD. Die laatste partij houdt nog steeds vast aan volledige belastingaftrek van hypotheekrente, in ieder geval voor bestaande leningen. Wonen 4.0 leidt tot economische groei en welvaartswinst. En het plan kan rekenen op veel draagvlak, zowel bij huurders als kopers. Voor een kabinet in wording volgens mij genoeg redenen zo n plan onverkort over te nemen! 3

4 Bleiswijk Tuinen Oost Er wordt volop gebouwd in het nieuwbouwproject Tuinen Oost in Bleiswijk. De 7 sociale koopwoningen zijn allemaal verkocht of in optie. Dit najaar starten we met de verhuur van 13 eengezinswoningen en 30 appartementen. De woningen worden geadverteerd op 3B Wonen bouwt De Rozenhoek 4 In het nieuwbouwproject De Rozenhoek in Bergschenhoek is plaats voor 9 huur- en 9 koopwoningen. De verkoop van de 9 koopwoningen is gestart. Op onze website kunt u zien of er nog woningen voor verkoop beschikbaar zijn. Dit najaar starten we met de verhuur van de 9 huurwoningen in dit project. Deze woningen worden geadverteerd op

5 Bergschenhoek De Brink onthuld Dinsdag 17 juli is de naam van het appartementen gebouw aan de Ton Albertsstraat onthuld. Bewoonster Linda in t Veen knipte samen met Frans Weterings, directeur van 3B Wonen en Peter van Lieshout, directeur Centrum Noord van Havensteder, de touwtjes door van een enorme tros ballonnen. Deze klapte omhoog en onthulde de naam: De Brink. Begin juli hebben alle 60 bewoners de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Ook de bewoners van de naastgelegen 20 eengezinswoningen aan de Aldo van Eyckstraat en de Abe Bonnemastraat wonen al een poosje in de wijk. Alle bewoners waren uitgenodigd een passende naam voor het appartementengebouw te bedenken. Linda in t Veen kwam als winnares uit de bus met de naam De Brink. De bouwstijl doet haar denken aan een dorpse brink. Het gebouw is een eyecatcher en zal echt het middelpunt zijn van de wijk. De Brink vind ik echt een naam die staat en het gebouw is prominent aanwezig. Ze kreeg een cadeaubon en een mooie bos bloemen. Na de onthulling stond er voor alle aanwezigen een hapje en een drankje klaar. Een mooi moment voor de bewoners om kennis te maken met elkaar. Bergschenhoek 5

6 Aan het werk Nieuwe medewerkers voor 3B Wonen De aard van hun werkzaamheden is verschillend. Wat ze gemeen hebben is dat ze alle drie recent in dienst zijn gekomen. 3B Wonen heeft dienstverlening en klantgedrevenheid hoog in het vaandel staan en deze nieuwkomers gaan daar een bijdrage aan leveren. V.l.n.r.: Jennifer Bachofner, Leen de Jong en Katinka de Vries 6 Eén van hen is Jennifer Bachofner die ruim zeven jaar werkte bij Vestia en daar in verschillende functies werkzaam was. Bij 3B Wonen is ze aangesteld als beleidsmedewerker Woonbeheer waar ze de opgedane ervaring gaat inzetten op zowel het te voeren interne beleid als het inrichten en implementeren van de processen van de afdeling Woon beheer. Verder houdt zij zich bezig met complexe vraagstukken en fungeert hiervoor als vraagbaak voor haar collega s. Nieuw is ook Leen de Jong. Hij werkte bij Woonbron en is nu werkzaam als senior mede werker op het Bedrijfsbureau. Leen is onder andere verantwoordelijk voor het jaarlijks actualiseren van de meer jaren onderhoudsbegroting en het opstellen van de jaarbegroting onderhoud. Verder stelt hij scenario s samen voor het kostenbeheer en houdt zich bezig met het onderhoudsen investeringsbeleid. En dan is, nog maar kort geleden Katinka de Vries toe gevoegd aan het team van 3B Wonen. Zij was hier voor bij Vestia Delft verantwoordelijk voor het strategisch voorraadbeleid. In haar nieuwe functie van communicatie adviseur is ze verantwoordelijk voor het communicatie beleid van 3B Wonen. Ze coördineert met haar collega Joke evenementen van 3B Wonen en adviseert haar collega s over communicatievraagstukken. Een project waar ze erg enthousiast over is, is het klantenportaal. Begin 2013 kunnen bewoners zelf via mijn 3B Wonen hun gegevens inzien en aanvullen. Verder is ze verant woor delijk voor het verschijnen van het Woonmagazine en het jaarverslag.

7 Wonen in Parkzoom 4 Rianne en Joeri Begin juli kregen de bewoners van de 60 appartementen in De Brink hun sleutel. Een paar maanden eerder konden de bewoners van de 20 eengezinswoningen ernaast al in hun woning trekken. Hoe bevalt het hen nu? De mix van bewoners spreekt ons erg aan Het markante appartementen - complex De Brink is een prachtige eyecatcher op de grens van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Het is onderdeel van een nieuwe wijk waar de eerste bewoners de afgelopen maanden hun intrek hebben genomen. Hoe bevalt het hen? Ruim 6 jaar stond de familie Post ingeschreven voor een nieuwe huurwoning. De flat waar ze woonden had maar twee slaapkamers en met een tweede op komst, was wat meer ruimte meer dan welkom. Bij het toewijzen van een nieuwe woning vielen ze vaak net buiten de boot omdat bijvoorbeeld urgente woningzoekenden voorgaan. Maar deze keer was het raak! De verhuisdozen konden eindelijk worden gepakt, want zij kregen één van de 20 eengezinswoningen toegewezen in Parkzoom 4. We zijn vooral blij met de extra ruimte en natuurlijk de tuin. Met kinderen op het balkon moet je toch steeds in de gaten houden of ze er nog wel zitten. Ook de buurt en de mix van bewoners spreekt hen erg aan. Er wonen mensen uit het dorp en de stad met kinderen van verschillende leeftijden. Door samen te spelen komen de kinderen maar ook de ouders gemakkelijk in contact met elkaar en met elkaars cultuur. En dat neemt alleen nog maar toe als binnenkort het geplande speelterrein is ingericht. We genieten van het prachtige uitzicht Rianne Wesdorp en haar partner Joeri zijn erg blij met hun driekamer appartement op de vierde etage van De Brink. Ze hebben het lekker druk. Rianne werkt in een psychiatrische inrichting en Joeri is bezig met zijn laatste jaar van de studie Watermanage ment in Rotterdam. Beiden zijn geboren en getogen in Berkel en woonden hiervoor elders in de gemeente samen. Omdat ze al Familie Post geruime tijd ingeschreven stonden, kwamen zij in aan merking voor een woning. De twee katten die zijn meeverhuisd voelen zich ook al helemaal thuis. In het begin waren er wat problemen met de bellen en de liftdeur ging nogal snel dicht. Lastig, zeker als je je armen vol hebt. Maar 3B Wonen komt snel in actie als er reparaties te verrichten zijn. Verder ziet alles er perfect uit. Op de langere termijn willen ze graag een wat grotere woning kopen, maar voor nu genieten ze met volle teugen van het appartement en het prachtige uitzicht. 7

8 Beleid Huurachterstand Hoewel je in deze mindere tijden misschien een toename van het aantal huurachterstanden zou verwachten, is het tegendeel waar. Het huurbeleid van 3B Wonen levert hier zeker een bijdrage aan. Nelleke Bennahou is senior medewer ker Woonbeheer en vertelt hoe wij bewoners met een huurachterstand helpen. 8 Incident of regelmaat? Het kan iedereen een keer gebeuren. U bent vergeten de huur te betalen, of u hebt gewacht omdat er net even geen geld op uw rekening staat. Vervelender wordt het als dit regelma tig gebeurt. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand door werkloosheid of een scheiding in financiële moeilijkheden is gekomen. Beide groepen hebben de aandacht van 3B Wonen. Het beleid van 3B Wonen is erop gericht financiële problemen te voorkomen. Ik ben soms streng als sprake lijkt van gebrek aan goede wil, maar ook begripvol als er een goede reden is waarom de huurder de huur niet kan betalen. Niets is zo menselijk als het uitstellen van betalingen op het moment dat we financieel krap zitten. Niets is tegelij kertijd zo gevaarlijk. De praktijk wijst uit dat schulden zich daardoor vaak ophopen en de situatie uitzichtloos lijkt te worden. Voor 3B Wonen reden om heel actief te zijn bij de inning van huren. Deze aanpak heeft geleid tot een aanmerkelijke vermindering van de huurachterstand. Het sociale beleid van 3B Wonen De werkwijze van 3B Wonen is er op gericht om snel te reageren wanneer huurders niet tijdig de huur betalen. Vijf dagen na de betaaldatum krijgt de huurder een eerste herinnering. Vaak leidt dit alsnog tot betalen. Komt er geen reactie dan volgt een aantal dagen later een tweede herinnering. Nelleke Bennahou Als betaling uitblijft, gaan we met de huurder in gesprek. Dan maken we duidelijke afspraken over het inlopen van de huurschuld. Een schuld moet binnen uiterlijk 6 maanden zijn terugbetaald. Als ook dit tevergeefs blijkt, volgt een kennisgeving aan de huurder dat de zaak in handen wordt gegeven van een deurwaarder. Schuldhulpverlening of schuldsanering Als tijdens het gesprek blijkt dat er meer financiële proble men in een gezin zijn, verwijzen wij de huurder door naar de gemeente. Schuldhulpverlening kan een oplossing bieden. Dit is een vrijwillig traject waarbij eerst de finan ciële situatie in kaart wordt gebracht. Vervolgens bemiddelt een professionele hulpverlener tussen degene met schuld en de schuldeisers om afspraken te maken over de betaling van de schuld. Een belangrijke voorwaarde is dat iemand mee wil werken aan een afbetalingsplan. Daarnaast verwijzen wij huurders naar Humanitas Thuisadministratie. Zij bieden praktische hulp en begeleiden mensen een bepaalde periode. Als de schulden zich blijven opstapelen, kan in het uiterste geval schuldsanering worden aangevraagd. Dit is een wettelijke regeling waarbij in drie jaar zoveel mogelijk van de schuld wordt afgelost. Iemand moet dan op bijstandsniveau rondkomen. Maar zo ver laten we het liever niet komen, aldus Nelleke. Bijzondere aandacht is er ook voor dreigende huisuitzetting en wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. We bespreken dan de mogelijkheden om de financiële situatie van de huurder weer op orde te krijgen. En vaak komen we dan tot een oplossing.

9 herfst met 3B Wonen Maak uw tuin in stappen winterklaar Vindt u de herfst ook zo n mooie periode in het jaar? Bomen en struiken verwisselen nog éénmaal van kleur voordat ze hun blaadjes laten vallen. Bijen en hommels genieten van laat bloeiende bloemen. Op warme dagen kunt u nog genieten van een terrasje, maar natte, stormachtige dagen zijn er ook. En die richten soms chaos aan in uw tuin. Het vallen van de bladeren kunt u als signaal zien om uw tuin winterklaar te maken. Met onderstaand stappenplan bent u goed voorbereid op de naderende winter. Stap 1 Het is van belang om de juiste materialen te gebruiken voordat u aan het werk gaat. Zorg voor een scherpe heggenschaar, snoeischaar en zaag. Regel een aan hanger of een busje om straks al het afval mee te kunnen vervoeren. De groenbak zit namelijk al snel overvol. Natuurlijk kunt u ook zelf compost maken, maar daar moet u wel ruimte voor hebben. Als u uw afval stort bij de gemeente hoeft u nergens meer naar om te kijken. Zij verwerken dit zelf tot compost. Stap 2 Ga op zoek naar planten in de tuin waarvan u zeker weet dat ze de winter buiten niet zullen overleven. Zet ze binnen op een geschikte, niet te warme plek (bijvoorbeeld de serre of bijkeuken). Maak om ongedierte te voorkomen de potten schoon en plaats de planten op hun overwinter - plek. Ook lege potten en bakken die niet vorstbestendig zijn, moeten naar binnen. Stap 3 Kijk goed of bladeren en takken niet aangetast zijn door parasieten en/of schimmels. Is dat wel het geval haal deze er dan af. Beoordeel welke planten en bomen volledig moeten worden teruggesnoeid. Stap 4 Rozen hebben rust nodig. Deze moeten echt voor november worden gesnoeid. Voeg wat mest of compost toe aan de voet van de rozenstruik. Rozen, vaste planten, bomen en heesters kunt u in de tuin planten als het niet vriest. Hetzelfde geldt voor uw voorjaarsbollen. De planten zijn dan voor de winter al geworteld waar door ze in het voorjaar meteen uitlopen. Stap 5 Haal alle mos uit het gras en geef het gazon een extra mestlaag. Hiervan wordt het gazon sterker en sommige meststoffen houden zelfs mosgroei tegen. Stap 6 Zorg ervoor dat afgevallen bladeren niet op planten en in de vijver blijven liggen. U kunt ze wel rond de planten op de grond leggen, zodat ze voeding en bescherming krijgen. Let er wel op dat nieuwe aanplant extra water nodig heeft. Stap 7 Vergeet als u in de tuin bezig bent het tuinmeubilair niet. Zorg ervoor dat alles goed schoon is, ruim het dan op of dek het af met een hoes. Laat de tuinslang leeglopen en berg deze vorstvrij op. Maak ten slotte ook de materialen die u hebt gebruikt schoon en hang ze weg. Zo kan uw tuin er weer even tegen. 9

10 projecten uitgelicht Deuren en ramen open in de Oranjewijk In het vorige nummer van het schreven we dat we méér contact wilden met méér bewoners. En dat hebben we geweten! Op 20 juni was het zover De Oranjewijk beet het spits af. Een 20-tal bewoners kwam vertellen wat er speelt in hun wijk. Het werd een inspirerende avond voor bewoners, maar zeker ook voor ons, medewerkers van 3B Wonen. Bol van de energie De deuren en ramen open kreeg vorm door het initiatief van twee dames die medebewoners optrommelden voor deze avond. Het gebouw van 3B Wonen stond bol van de energie, want zo n 20 buren waren gekomen om ons het verhaal van de Oranjewijk te vertellen. 10 Hoe nu verder? Dit was slechts een start. De Oranjewijk kwam op visite bij 3B Wonen, maar 3B Wonen komt ook een keer bij de Oranjewijk om het verhaal aan te vullen. Hoe dat verder gaat, leest u in ons volgende magazine. Hier begint dus het verhaal van de Oranjewijk. 3B Wonen is ook benieuwd naar UW verhaal.

11 Oproep: Heet uw nieuwe buren welkom! Mensen verhuizen Om verschillende redenen zeggen bewoners de huur op en vertrekken naar een andere woning, een andere wijk of zelfs andere woon plaats. Bijvoorbeeld bij gezins uitbreiding of vanwege werk in een andere plaats. Er komen dan andere mensen in het huis waar uw oude buren woonden. En dat betekent opnieuw contact leggen, kennis maken en hopen dat het met de nieuwe buren (ook) klikt. Doe Mee! Meedoen kan op verschillende manieren. Heeft u een bepaald thema wat u samen met uw buren met ons wilt bespreken. Laat het weten! Zo zijn wij bijvoorbeeld in gesprek geraakt met een bewonersgroep uit een complex in Bergschenhoek. Aanleiding was de afrekening servicekosten. Zij hadden namelijk ideeën om het energieverbruik te verlagen, maar wilden ook graag met ons de mogelijkheden bespreken om meer inzicht te krijgen in het eigen verbruik van bijvoorbeeld water. Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest en verschillende acties zijn uitgezet. De verwachting is dat deze werk - groep in december 2012 weer kan worden opgeheven. Meedoen kan dus op verschillende manieren. Heeft u geen tijd of interesse in het oprichten van een bewonerscommissie, maar wilt u wel samen met uw buren een bepaald thema met ons bespreken, laat dit dan weten. Wij gaan graag met u in gesprek! 3B Wonen vindt het belangrijk dat u zich fijn voelt in uw wijk. Wij onderhouden daarom uw woning en proberen onze dienstverlening af te stemmen op uw wensen. De sfeer in de wijk maakt u zelf samen met uw buren. Naar aanleiding van een gesprek met een mevrouw die reageerde op onze vorige oproep, is het idee geboren om nieuwe bewoners welkom te heten. Wij vragen daarom mensen in alle wijken/straten die, uitgerust met een kleine attentie, op bezoek willen gaan bij de nieuwe buren om hem of haar welkom te heten in uw buurt. Is dit iets voor u? Neemt u dan contact op met Sandra Steenwijk, zij is te bereiken op telefoonnummer (010) of via In november nemen we contact op met de mensen die zich hebben aangemeld. We bespreken wat een geschikte vorm is, wat u wilt meenemen en welke informatie u kunt geven aan uw nieuwe buren. 11

12 Nieuws van 3B wonen Hoe energiezuinig bent u? Test hoe u kunt besparen op energie Energie besparen is en blijft een hot item! Wat zijn de energieknelpunten bij u thuis? Doe één van de bespaar tests (of doe ze allemaal) en ontdek hoe u zuiniger met energie kunt omgaan én waarop u kunt besparen. Bespaartest De website is een initiatief van het Nibud en Milieu Centraal. Hier krijgt u twaalf tips waarmee u een energiebesparing kunt realiseren. Bij elke bespaartip kiest u of die bij u past. Uit de test blijkt direct hoeveel u kunt besparen. Ook krijgt u een handleiding hoe u de bespaartips kunt uitvoeren. 12 Twaalf bespaartips van Nibud en Milieu Centraal 1. Zet de thermostaat een graadje lager dan u gewend bent 2. Zet de verwarming laag als u weggaat of gaat slapen 3. Douche voortaan twee minuten korter 4. Vervang de douchekop door een spaardouchekop 5. Was op 30 of 40 graden én met volle trommel 6. Droog wasgoed aan de lijn of op een rek, niet in de droger 7. Plak radiatorfolie achter de radiatoren 8. maak naden en kieren dicht met tochtstrips 9. Vervang gloeilampen (voor zover u die nog heeft) door energiezuinige (LED) lampen 10. Zet uw apparaten écht uit en niet op stand-by 11. Ontdooi regelmatig de diepvries 12. Doe de tweede koelkast de deur uit EnergieBespaarWijzer Via van Milieu Centraal ontdekt u hoe goed u bent in het besparen van energie. Doe de test en ontvang een persoonlijke EnergieScore én tips voor een lagere energierekening! Thuistest Slim met Energie De Thuistest Slim met Energie helpt u te ontdekken waar bij u thuis de kansen liggen om geld te besparen. Print het bestand en loop ermee door uw woning. Per ruimte ziet u hoe u zelf kunt werken aan het verlagen van uw energiekosten. Ga naar Via de tab Besparen komt u terecht bij Meer over energie besparen. Hier vindt u ook de Thuistest Slim met Energie. Energietest Op vindt u een leuk testje van woonplatform moviq.nl in samenwerking met energieleveranier E.ON. Door veertien vragen te doorlopen ontdekt u in een paar minuten of u een energieslurper of juist een superbewuste energieverbruiker bent. Meer weten Wilt u meer weten over besparen? Bezoek dan of Daar is veel informatie te vinden. Ook de Woonbond, de belangen vereniging voor huurders, is actief op het gebied van energiebesparing. Ga voor informatie naar

13 V.l.n.r.: Jan Maree en Wim van Santen De Klussendienst is er voor u! Niet iedereen is van nature een doe-het-zelver. Vooral ouderen zitten nogal eens met de handen in het haar als in huis een klusje moet gebeuren. Gelukkig is er de Klussendienst! Het gaat vaak om kleine klusjes die zo zijn gebeurd De Klussendienst Bleiswijk is al weer zo n 16 jaar actief. In totaal lossen zes vrijwilligers problemen van voor al oudere bewoners op. Jan Maree die vele jaren een fietsenzaak in Berkel had en nu in Bleiswijk woont, is één van de vrijwilligers. Onze klanten zijn over het algemeen 55-plussers, maar ook mensen met een beperking kunnen onze hulp inroepen. Het gaat vaak om kleine klusjes die zo zijn gebeurd: een schilderij of een lamp ophangen, een kastdeur die klemt of het onderhoud van een tuintje. Voor bewoners van wie bijvoorbeeld de kinderen ver weg wonen is de klussendienst een uitkomst. Wat we niet doen is behangen en witten, want dan zouden we 365 dagen per jaar aan het werk zijn. Kosten Bewoners betalen voor een klus 2,- per uur. Het geld wat ze ermee verdienen gaat in een potje, waarvan de vrijwilligers bijvoorbeeld een etentje organiseren. Voor wie? Bent u 55-plusser of iemand met een beperking èn inwoner van Bleiswijk dan kunt u voor een klusje bellen met de heer W. van Santen, telefoonnummer (010) In Berkel en Rodenrijs en Berg schen - hoek is ook een klussendienst actief. Voor inlichtingen en aanmelden in Berkel neemt u contact op met mevrouw Ondine Duchenne, telefoonnummer (010) of (06) Voor Bergschenhoek kunt u contact opnemen met de heren J.C. van Willigen, telefoon - nummer (010) of D.M. van der Hoeve, telefoon - nummer (010) Rotonde ingericht Heeft u onze rotonde al gezien? 3B Wonen adopteerde de rotonde aan de Zuiderpark laan/boterdorpseweg. De karak teristieke boom is uiteraard gebleven. Met verschillende kleuren beplanting is een aantal cirkels aangelegd. Deze refereren aan de bollen in ons logo. En aan weerszijde van de rotonde leest u in klimopletters onze naam. Rijd er eens langs, we horen graag wat u ervan vindt! 13

14 MET HART EN ZIEl Veiligheid voorop! In 2011 startte de brandweer Rotterdam-Rijnmond met de campagne veiligheid voorop. De woningcheck brandveiligheid is hier een belang rijk onderdeel van. Eerder kon u in het lezen dat in 2011 de huurwoningen in Bleiswijk en Bergschenhoek aan de beurt waren. In februari 2012 startte de brandweer Rotterdam-Rijnmond met het nakijken van de brandveiligheid van de ruim 1500 huurwoningen in Berkel en Rodenrijs. Hoe staat het er nu voor? 14 Risico s in de woning De brandweer wil door preventieve maatregelen zoals voorlichting en het plaatsen van rookmelders de veiligheid vergroten en bewoners bewuster maken van risico s in de eigen woning. Ruim 1400 van de 1500 woningen is inmiddels bezocht. Het gaat om woningen van voor Vanaf 2003 worden nieuwbouwwoningen namelijk standaard voorzien van rookmelders. Theo Blijlevens, districtscoördinator van district Noord bij de brandweer, vertelt: wat we regelmatig tegenkomen is dat er veel (brandbare) spullen in een ruimte staan. we spreken dan van een hoge vuurbelasting en maken bewoners attent op de risico s die dit met zich meebrengt. Of we zien bijvoorbeeld dat vluchtwegen deels worden geblokkeerd door opberg dozen. wat ook goed bevalt zijn de controles na een incident. je moet dan bijvoorbeeld denken aan een woningbrand door een vlam in de pan die met een sisser is afgelopen. Bewoners staan op dat moment open voor informatie omdat ze zich realiseren dat zoiets ook bij hen kan gebeuren. Vervolg Dit najaar kijken we de laatste woningen na en dan evalueren we de campagne samen met de gemeente en 3B wonen. wat de bewoners betreft is de actie geslaagd. Zij zijn erg blij met de toolkit met informatie over brandveiligheid en de rookmelders die ze van 3B wonen krijgen aangeboden.

15 Onder de goede inzenders verloten wij drie cadeau bonnen t.w.v. 15,-. Inzending: Zend uw oplossing per (brief) kaart in vóór 7 november Vermeld duidelijk uw naam en adres. Stuur de oplossing naar 3B Wonen, Postbus 108, 2660 AC Bergschenhoek Mailen mag ook: De oplossing van de vorige puzzel is: en De prijswinnaars zijn: mw. A. Dwarswaard, De Snoekbaars 1, 2661 KD Bergschenhoek C.J. Smit, Lindenlaan 35, 2651 TJ Berkel en Rodenrijs Mariëlle Hagenaar, Saturnus 6, 2651 HL Berkel en Rodenrijs 15

16 Te ruil aangeboden Terrastuin 141 in Bleiswijk Aantal kamers: 3 Bruto huurprijs: 584 Bijzonderheden: appartement op 1e etage Karel Doormanlaan 27 in Bleiswijk Aantal kamers: 4 Bruto huurprijs: 566 Bijzonderheden: eengezinswoning Gevraagd Eengezinswoning met tuin in Bergschenhoek of Bleiswijk. maximale bruto huurprijs 584. Gevraagd Eengezinswoning met 4 kamers in Berkel of Bergschenhoek. maximale bruto huurprijs 566. Berkendreef 4 in Bleiswijk Aantal kamers: 4 Bruto huurprijs: 604 Bijzonderheden: eengezinswoning W.G. Witteveenstraat 99 in Bergschenhoek Aantal kamers: 3 Bruto huurprijs: 581 Bijzonderheden: etagewoning Gevraagd Eengezinswoning met vier slaapkamers, zolder en schuur in een kindvriendelijke buurt. maximale bruto huurprijs 550. Gevraagd Eengezinswoning of appartement op de begane grond in Berkel of Bergschenhoek. Drie of vier kamers. maximale bruto huurprijs 600. Medewerkers van 3B Wonen staan voor u klaar. U kunt dagelijks met uw vragen en reparatieverzoeken bij ons terecht, zowel telefonisch als aan de balie. Wilt u iets bespreken dat meer tijd vraagt, maak dan vooraf een afspraak. Wij kunnen zo de tijd voor u nemen. Bezoekadres Boterdorpseweg AC Bergschenhoek Postadres Postbus AC Bergschenhoek T (010) F (010) Openingstijden Maandag t/m donderdag uur Vrijdag uur Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot sluitingstijd. Voor spoedeisende reparatieverzoeken is het telefoonnummer ook buiten kantoortijden beschikbaar. Huurdersvereniging 3b-gemeenten Postbus AB Berkel en Rodenrijs T (010)

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Tropisch feest Het Hofgebouw!

Tropisch feest Het Hofgebouw! Tropisch feest Het Hofgebouw! NR.31 NR.44 september 2013 2010 hoe bevalt het in Lochtenburg, Humanitas helpt met financiën, bedrijfsdiensten in beeld, energiebewust, en nog veel meer Samenthuis SamenACTUEEL

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Historisch renoveren slaat aan

Historisch renoveren slaat aan APRIL 201 W o o n m a g a z i n e v a n u w o o n Historisch renoveren slaat aan Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Hart van Thornspic een hart van Doornspijk nieuws Nieuwe huisvestingswet, nieuwe

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen WOONVENSTER uitgave 4 15 de jaargang december 2013 Start bouw Geerpark! LEES VERDER OP PAGINA 3 >> 6 7 10 14 Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen Geweldige metamorfose in Oudheusden De Langste

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.:

De kleur van. In dit nummer o.a.: In dit nummer o.a.: Huurverhoging 2012 Sies Zuur 40 jaar in dienst Huurtoeslag aanvragen Roparunners in de startblokken Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Voorkomen van huisuitzettingen Woningen voor middeninkomens

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie