De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar"

Transcriptie

1 De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin - Ger Groenewegen - René v.d. Elshout Redactie adres: administratie, adreswijzigingen en kopij: Spoorwaterstraat 41, 4561 ZH Hulst tel kopij bij voorkeur per Rekeningnummer kerk in 't midden: NL05INGB Protestantse gemeente Hontenisse-Hulst Predikant: Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst tel Scriba: Mevr.A.J.Overduin-Suurmond Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst tel Website: Bijdragen voor het volgende nummer dienen uiterlijk 11 november a.s. door de redactie te zijn ontvangen.

2 KERKDIENSTEN Zondag 19 oktober Hulst Voorganger: Ds. Klap. Heikant Lector: Dhr. Wisse Ouderling: Dhr. Klanderman Diaken: Mw. Proost Organist: Dhr. Fierloos Koster: Dhr. Tanis 1 e collecte: Diaconie 2 e collecte: Onderhoudsfonds Zondag 26 oktober Hof te Zandekerk Voorganger: Ds. Rooze, Antwerpen Lector: Dhr. Groenewegen Ouderling: Dhr. Groenewegen Diaken: Mw. Dekker Organist: Dhr. Basting Koster: Dhr Wouters 1 e collecte: NBG 2 e collecte: Kerk Zondag 2 november Hulst KOFFIE NA DE DIENST Voorganger: Ds. Werner, Ede Lector: Mw. van Gorsel Ouderling: Mw. van Gorsel Diaken: Mw. Groenewegen Organist: Dhr. Fierloos Koster: Dhr. Dekker 1 e collecte: Zending 2 e collecte:kerk Zondag 9 november Hof te Zandekerk. DANKDAG Dienst van Schrift en Doop Voorganger: Ds. Overduin Lector: Dhr. Klanderman Ouderling: Dhr. Klanderman Diaken: Mw. vd Hoeven Organist: Dhr. Groenewegen Koster: Dhr. Wouters 1 e collecte: Dorcas 2 e collecte: Kerk Zondag 16 november Hof te Zandekerk Voorganger: Ds. Dees, Westdorpe Lector: Mw. v Gorsel Ouderling: Mw. van Gorsel Diaken: Mw. Proost Organist: Dhr. Basting Koster: Dhr. Klanderman 1 e collecte: Binn. diaconaat 2 e collecte: Kerk LET OP: IN VERBAND MET DE WINTERMARKT OP 21 EN 22 NOVEMBER WORDT ER OP 16 NOVEMBER OOK IN KLOOSTERZANDE GEKERKT! 2

3 Zondag 23 november Hulst Gedachtenis gestorvenen. KOFFIE NA DE DIENST Voorganger: Ds. Overduin Lector: Mw. Overduin Ouderling: Mw. Overduin Diaken: Mw. Dekker Organist: Dhr Groenewegen Koster: Dhr. Tanis 1 e collecte: Rouwzorg 2 e collecte: Restauratiefonds I.v.m. het moeilijk inplannen van crèche vrijwilligers. Vanaf nu is er in Hulst enkel crèche als het min. 1 dag van tevoren is aangevraagd. Dit kan bij Marwien de Jong of Rieneke Jongste , of bij Clara Dekker / Als er mensen zijn die mee willen draaien in de crècheopvang dan graag melden bij Clara Dekker. Ter Overweging De kleine goedheid. Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand. Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft is de dagelijkse kleine goedheid. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen simpele zielen die haar verdedigen en zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten en systemen van het kwaad. De kleine goedheid kruipt overeind zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel gek - een dwaze goedheid -, ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, ze wordt nooit overwonnen! (Levinas , in een vertaling van Roger Burggraeve) 3

4 Bij het infopakket dat het Antwerpse PSC heeft uitgereikt bij het bezoek van de vrouwengespreksgroep, bevond zich een "gedicht" van Emmanuel Levinas, dat mij bijzonder trof. Zoals U weet was Levinas, als Jood geboren in Litouwen, geëmigreerd naar Parijs, een denker die de mens ziet als "niet in de eerste plaats onderdeel van een systeem", maar betrokken op zijn naaste. Die pas "naaste" wordt wanneer hij als zodanig wordt herkend. Ingezonden door: Kees Hollemans, Sint Jansteen. Zondag 26 oktober: Nationale Bijbelzondag Op deze zondag gaat collega Rooze uit Antwerpen voor. Misschien dat de collega ook aandacht schenkt aan de jaarlijkse Bijbelzondag, uitgaande van het NBG. Dat moeten we nog even afwachten. Er is in ieder geval mooi materiaal beschikbaar, maar natuurlijk vormt ook, met een knipoogje naar Maarten Luther, de heilige Schrift zelf het middelpunt daarvan. De opbrengst van de kerkcollecte is dit jaar bestemd voor bijbelwerk in Nederland en het buitenland. Zowel in binnen- als buitenland wil het Nederlands Bijbelgenootschap, in samenwerking met andere Bijbelgenootschappen de bijbel dicht bij mensen brengen. Daar is de nieuwste uitgave, de bijbel in Gewone Taal een mooi bewijs van. Zie elders daarover in dit kerkblad. Later hopen we daar nog eens wat kritische opmerkingen bij te maken. Maar eerst maar eens wat experimenteren in kleine kring. 4

5 Zondag 2 november (koffie nadien) Ook nu gaat er, vanwege de vakantie van uw predikant, een gastpredikant voor in de persoon van mw. Werner uit Ede. U wordt uitgenodigd om een kopje koffie te drinken. Ook liggen er nog intekenlijsten op tafel om u op te geven voor twee kringen: een over het nieuwe liedboek in Axel voor eigen gebruik, en een over de handreiking Kerk & Israël Onderweg, die u op 5 oktober kreeg uitgereikt. Er liggen nog exemplaren om mee te nemen. In overleg met de mogelijke deelnemers zullen we een avond in november plannen. Ik denk zelf aan week 46 (10, 11, 12 of 13 nov.). Zondag 9 november Deze zondag staat aan de ene kant in het teken van de dankdienst voor gewas en arbeid en tegelijkertijd zal de heilige doop worden bediend aan Juul Leenknecht, dochter van Jeroen en Sophie Leenknecht-Dieleman. Afhankelijk van deze doopdienst, die met de ouders wordt voorbereid, zal de keuze van de lezingen ook daar van afhangen. In ieder geval een mooi vooruitzicht om opnieuw het teken van de doop in het midden van de gemeente te mogen vieren. Zondag 16 november Als gastpredikant gaat ds. mw. Dees -Hinten uit Westdorpe bij ons voor. Zondag 23 november (Gedachtenis gestorvenen en gedoopten). Op deze zondag, de laatste van het kerkjaar staan we stil bij hen die in het afgelopen kerkjaar ons zijn ontvallen. Wij gedenken in het bijzonder de volgende gemeenteleden: 1 Dorathea Tjiklana Janssen-Dest op 20 nov in de leeftijd van 62 jaar. 2 Theodoor Tuenter op 13 dec in de leeftijd van 81 jaar. 3 Pieternella Stoel-Vis, op 14 jan in de leeftijd van 76 jaar. 4 Adriana Francina Vinke-van der Slikke op 5 april 2014 in de leeftijd van 93 jaar. 5 Jan Dirk Faas, op 20 juni 2014 in de leeftijd van 77 jaar. 6 Nelia Trijntje Neeteson-Veth op 15 augustus in de leeftijd van 91 jaar. Naast het noemen van deze namen gedenken we ook allen die indirect verbonden waren met onze gemeente en in onze familie en vriendenkring en degenen die wereldwijd het leven lieten. Daarna worden ook de in dit kerkjaar gedoopten genoemd. 5

6 Voor het eerst dit jaar kunnen de vlinders van de nieuwe doopgedachtenisboom aan de doopouders worden meegegeven als herinnering aan het moment dat hun kleine werd gedoopt. Er is een volledige orde van dienst en de betrokken families zullen persoonlijk worden uitgenodigd. De nabestaanden ontvangen indien zij dat hebben aangegeven een gedachteniskruisje, een kaars en een witte bloem. Gemeenteleven Geboortebericht Op 30 september werd het leven geschonken aan Juul (Ine Lianne) Leenknecht, dochter van Jeroen en Sophie Leenknecht en zusje van Iris ( ) Nick, Ritschie en Norine. Inmiddels zijn de dankbare ouders met Juul naar huis aan Rapenburg 101 te Vogelwaarde teruggekeerd en maken het goed. Wij wensen hen alle liefs en geluk toe met dit grote wonder in hun midden. Pastoralia Dhr. Cees Dierx (Woutersstraat 9 te St Jansteen) moest begin oktober worden geopereerd en diezelfde week opnieuw worden geopereerd. Hij verblijft (ik schrijf dit op 7 okt.) op afd. B1 van ziekenhuis ZorgSaam. We wensen hem na deze onverwachte tegenslag alle sterkte toe. We leven ook zoveel mogelijk mee met Leen en Mia Guiljam (Lindenstraat 11 Vogelwaarde). Mia moest de laatste maanden regelmatig voor een aantal behandelingen naar het ziekenhuis en is op dit moment in afwachting van een volgende controle. Op zichzelf gaat het redelijk goed, maar in zekere zin is ze behoorlijk aan huis gebonden. Sterkte gewenst. Ook wensen we dhr. Maayen (Hyacinthstraat 39 te Kloosterzande) die in afwachting is van een ingreep in het ziekenhuis van Antwerpen sterkte toe. Wij feliciteren 24 en 27 okt. dhr en mevr. Dieleman-Dieleman, Zandstraat 32 Hulst 28 okt. mw. de Wit, Olmenstraat 1 Vogelwaarde 31 okt. dhr. van Dixhoorn, Anjerstraat 64 Kloosterzande 2 november mw. Goeree-Bolier, Zoutestraat 147 Graauw. Op 25 november hopen dhr. C. A. van Deijk en mw. M.van Deijk-van Schelven hun 50 jarig huwelijksjubileum te gedenken. Wij wensen hen en hun gezin net over de grens in Stekene alle goeds toe en Gods zegen. 6

7 Komende gemeenteactiviteiten Op dit moment is er een cursus over het nieuwe liedboek gaande i.s.m. de PKN- Axel. Inmiddels hebben zich een zestal deelnemers aangemeld. U kunt zich nog aanmelden voor de komende bijeenkomst dit najaar op donderdag 20 november. Het is geen probleem als u de eerste twee avonden heeft moeten missen. Zingenderwijs maken we een ontdekkingsreis door het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Opgave kan bij ds. Overduin. Bij voldoende opgave willen we in week 46 een avond houden over de verschillende boeiende bijdragen in de uitgave kerk en Israël Onderweg. In de kerken ligt een opgaveformulier om u aan te melden. Een viertal gemeenteleden deden dit al. Wie volgt? Neem gerust de nog resterende uitgave mee ter voorbereiding van deze avond. Oecumenische avonden over De spiritualiteit van Franciscus van Assisi voor mensen van onze tijd. Het oecumenisch overlegorgaan wil ook dit komend najaar een aantal oecumenische avonden over spiritualiteit organiseren die aansluiten op de eerdere bijeenkomsten. 3 avonden aan de hand van thema s uit het boek van Hein Stufkens met als titel: De herberg van het hart (uitgave Ank-Hermes). De volgende thema s komen aan bod: Over God en Liefde, over Vreugde en Vrede en over Samenleven en sterven. 7

8 De avonden worden gehouden in de sacristie van de RK. kerk H. Martinus, Groenendijk te Kloosterzande. Aanvang uur. Toegang is vrij. In grote lijnen zit het programma er als volgt uit: Opening met meditatief moment (lied, gebed, lezing) in de kerkruimte. Inleiding op het thema, samenvatting aan de hand van enige citaten uit het boek van Henk Stufkens. Onderling gesprek aangevuld met een Spiegelverhaal uit het 7-voudig pad van St. Franciscus met crea-moment (een verbeelding, muziek of tekst). Afsluiting in de kerkruimte. De data voor dit najaar zijn: dinsdag 18 november en dinsdag 25 november. De derde avond zal begin 2015 plaatsvinden. Opgave kan bij ds. Overduin of Pastoraal werker dhr. R. Grossert. Ten slotte Zondag 28 september was het zo ver en werd in de Basiliek door de Cantorij der Basiliek o.l.v. Anton de Kort A Mass for Peace van Karl Jenkins met enkele toegevoegde muziekwerken van Gilkyson, John Rutter, Samuel Barber en Rizza uitgevoerd. Het kamerorkest TY zorgde voor een mooie begeleiding. Het werd zowel op muzikaal alsook op poëtisch vlak een aangrijpend optreden. Dit alles ingegeven door de herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de opvang van Belgische vluchtelingen in Hulst en omgeving, dit jaar 100 jaar geleden. De geprojecteerde videobeelden maakten het nog aangrijpender. Eén tekst wil ik u niet onthouden, hij is van Guy Wilson, een dichter die in de Vietnam-oorlog vocht. Hij ging erheen met velen, onbekenden werden kameraden. Het gedicht drukt de pijn uit van het verlies van een vriend en tevens het schuldgevoel van de overlevende: Stil, zo stil nu. Nu de kanonnen zwijgen. Ik heb het al overleefd, ik die meende te sterven maar nu ben jij niet meer hier, Ik zal alleen naar huis teruggaan; en moet trachten mijn leven weer op te pakken. En mijn verdriet om jou, beste vriend, te verbergen, jij, die nu bij mij zou moeten zijn, en niet koud, te vroeg gestorven, hier in je graf, alleen 8

9 En zo kreeg deze uitvoering een boodschap mee voor alle tijden, ook de onze, waarbij de krachtige muziek aan de woorden en omgekeerd door o.a. de fraaie stem van de mezzo-sopraan Marion Kreike, een intense lading schonken. Ik wens u goede moed toe en hoop u te ontmoeten in een van onze komende diensten of komende activiteiten. Ontvang dan een hartelijke groet van uw predikant, Pieter Overduin. Verslag uit de kerkenraadsvergadering van de Prot. Gemeente Oosthoek. Gehouden op in de kerkenraadskamer van de kerk in Hulst. Opening. De voorzitter heet een ieder welkom en geeft de predikant het woord. Deze leest Efeze 1 vanaf vers 17 en houdt hier een korte meditatie over en plaatst enkele gedachten bij de synodebrief aan de kerkenraad. Vervolgens gaat hij voor in gebed. De scriba neemt de actiechecklist met ons door. Aandachtspunten die blijven zijn: - Bij diensten met koffie na afloop de gemeente attenderen op de mogelijkheid te reageren na de dienst bij predikant of ouderling. - Verschillende gemeenteactiviteiten worden gestart, ook in samenwerking met buurgemeente Axel, in de hoop dat er wat respons zal zijn. Punten vanuit het moderamen. Liturgiecommissie vergadering van over de eventuele invoering van het nieuwe liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Aan de orde is het ingediende verslag van de in juli gehouden combi vergadering van liturgiecommissie en organisten. Ds. Overduin meldt dat hij de indruk heeft dat er in de vergadering een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden. Er was verschil van mening, maar de hoofdgedachte was dat het nieuwe liedboek invoeren met royaal gebruik ervan voor onze gemeente op dit moment niet haalbaar is. Wel zal ad-hoc gebruik gemaakt gaan worden van bepaalde liederen uit het nieuwe liedboek. 9

10 Mw. Dekker vraagt zich af of het oefenen van liederen uit het nieuwe liedboek niet eerst een kans had moeten krijgen? Antwoord: dit heeft gezien de uitkomsten uit het beraad geen meerwaarde. Bij Mw. v.d. Hoeven viel uit het verslag op dat de organisten Fierloos en Basting in eerste instantie wel voor het invoeren van het liedboek waren. Ds. Overduin licht toe dat men bij nader inzien ook het probleem onderkende dat het breed inzetten van het nieuwe liedboek moeizaam zal zijn om de kerkgangers mee te krijgen. Ook omdat onze gemeente geen beschikking heeft over een cantorij of koor. Dhr. Groenewegen merkt ook op dat als onze gemeente een substantieel aantal jongeren zou herbergen hij voor het liedboek meer kansen zou zien. Ds. Overduin vult daarbij aan dat hij van ouderen signalen opvangt dat men moeite heeft met het aanleren van nieuwe liederen. Er komt dit seizoen bij voldoende animo een cursus, in samenwerking met Axel. Dit moet goed onder de aandacht van geïnteresseerde gemeenteleden worden gebracht. Juist omdat het liedboek ook voor persoonlijk gebruik een belangrijke functie kan vervullen. Ten slotte is het enkele kerkenraadsleden opgevallen dat er vanuit de gemeente op een enkele uitzondering na in het afgelopen jaar naar een mogelijke invoering van het liedboek niet is gevraagd. Brieven van Dr. Plaisier. De kerkenraad als geheel en binnen de colleges buigen zich over de brieven van de scriba van onze synode, waarin m.n. wordt gesproken over de beleving van het ambt. De antwoorden zullen door de scriba worden verzameld en doorgestuurd. Gezamenlijke kerkenraadsvergadering met Axel Gespreksonderwerpen die door onze kerkenraad naar die voren zullen worden gebracht: -De diensten rondom de stille week evalueren. -Mogelijkheid onderzoeken of er animo is een startzondag gezamenlijk te organiseren. -Eventueel een gezamenlijke dienst houden op de laatste zondag van December in Evaluatie Trageldienst van 7 sept. j.l. De respons vanuit de groep bewoners was de laatste keer zeer minimaal, er waren meer gemeenteleden dan cliënten. Dit heeft mede te maken met het feit dat de begeleiders niet meer zo gemakkelijk van de groep weg kunnen. 10

11 Ds. Overduin zal dit terugkoppelen naar Mw. Steglich en er zal worden bekeken om de dienst te verschuiven naar de kersttijd. Ook is het belangrijk cliënten en hun eventuele familie persoonlijk uit te nodigen, dat werkt over het algemeen beter. Scribaat, er komen enkele roosterwijzigingen aan de orde. Diaconie: -Het verslag van de door de diaconie gehouden vergadering wordt doorgenomen. -Jaarrekening 2013 diaconie. Na de bespreking wordt de jaarrekening onder dankzegging goedgekeurd en ondertekend. CKRM: Dhr. Klanderman neemt het ingezonden verslag van hun vergadering met ons door. Enkele ontwikkelingen worden genoemd: -De pastorie aan de Cloosterstraat 12 is voor een periode van 2 jaar verhuurd. -De digitale testuitzending van de eerste kerkdienst is geweest. Het lukte niet iedereen om in te loggen. - Verhuur van de kerk van Hulst eindigt per Ouderlingen: Op dinsdag is er een vergadering geweest met de beide nieuwe bezoekdames, Marwien de jong en Vivian Quaak. Men houdt tussentijds contact en zal ook regelmatig evalueren. In ieder geval fijn dat er wat beweging is op het front van extra bezoekwerk voor m.n. de ouderen onder ons. Later kan dit worden uitgebreid naar andere doelgroepen. Predikant De laatste hand wordt gelegd aan het Jaarverslag van de predikant. Hij memoreert 2 overlijdensberichten: van mw. Quartel en mw. Neeteson. -Bij wijze van terugblik kerkdiensten: er was dit keer in Ossenisse een zeer goed bezochte oogstdankdienst voor heel Zeeuws Vlaanderen, met een goede opkomst en een mooie collecte voor de vrijwilligers van de Voedselbanken. -Terugblik op een mooie doopdienst van Tamar de Schepper, met veel inbreng door familie. 11

12 -Het werk voor het Reg. college voor de visitatie in Zeeland zal dit laatste kwartaal minder tijd vragen, wel volgt er nog een collegevergadering en zijn er op 14 en 15 nov. nog 2 studiedagen in Breda over zinvol visiteren. De predikant vindt het nog steeds zinvol en leerzaam. -Wat betreft het consulentswerk voor Axel: het is op dit moment wat rustiger, hij kan het meestal binnen de 3 4 uur per week houden. Los van het begeleiden van een uitvaart en de voorbereiding van een gemeenschappelijke activiteit zoals over het liedboek, maar daarbij gaat hij ervan uit dat er wel meer dan 5 mensen moeten meedoen, anders is het niet te doen. Rondvraag: Dhr. Klanderman vraagt of het stil gebed wat langer mag duren? Ds. Overduin zegt toe erop te zullen letten. Scriba, Anja Overduin-Suurmond. Waarvoor collecteren wij? Rubriek waarin de bestemming van onze hoofdcollecte wordt vermeld. Voor hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het rekening nummer van de instantie vermeld. Zondag 19 oktober: Plaatselijke diaconie Zondag 26 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap Bankrek. No. NL74SNSB t.n.v. Ned. Bijbelgenootschap, Haarlem. O.v.v. Kerkcollecte De opbrengst van de kerkcollecte is dit jaar bestemd voor bijbelwerk in Nederland en het buitenland. Zowel in binnen- als buitenland wil het Nederlands Bijbelgenootschap, in samenwerking met andere Bijbelgenootschappen de bijbel dicht bij mensen brengen. Zie ook overige informatie in dit kerkblad over het NBG en de Bijbel in Gewone Taal. Zondag 2 november: Najaarszendingsweek - Geloof in Zambia! Uitgaande van de Protestantse kerk in Nederland; Kerk in actie Bankrek. no.456 te Utrecht Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. 12

13 Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Zondag 9 november: Dorcas Voor nadere informatie verwijzen we u naar de website van Rekeningnummer NL04 RABO KvK-nummer Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Dorcas in het kort: Dorcas is actief op het gebied van Duurzame ontwikkeling, Sociale zorg en Rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp en wederopbouw) Dorcas heeft 154 projecten in 17 landen. Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties. Dorcas wordt gesteund door duizenden actieve vrijwilligers en donateurs. Zondag 16 november: Binnenlands Diaconaat - Geef voor het kind! Uitgaande van de Protestantse kerk in Nederland; Kerk in Actie. Bankrek. no.456 te Utrecht Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuis geplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. 13

14 Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte op 16 november is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van de Rudolphstichting Wintermarkt 2014 De dagen worden korter en november komt weer in zicht. Tijd voor de wintermarkt in de Hof te Zande kerk. Zoals elk jaar weer diverse hobbyisten. We zijn nog met enkele mensen in gesprek, het is de bedoeling dat er weer wat nieuwe gezichten te zien zijn. De datums zijn al bekend: vrijdag 21 november van tot uur en zaterdag 22 november van tot uur. Beste lezers, houd deze datums vast vrij en neem de tijd om een bezoekje te brengen aan deze gezellige wintermarkt. In het volgende nummer meer info. Van den Rentmeesterstafel In Hulst is begonnen met het vernieuwen van de leien aan de zuidkant van het dak. Een noodzakelijk maar kostbaar stuk van het onderhoud van de gebouwen. Het werk op de zolder vordert gestaag en als u daar een kijkje wilt nemen of mee wilt helpen dan is een belletje naar Leander voldoende (682617). Martin Dekker schrijft het volgende betreffende de volkstuintjes De PKN Kerk van de Gemeente Oosthoek in Hulst, heeft tegen de kern van Hulst (nabij Tivoli, garage Block, Galgenveld), ruim 1 ha. grond in haar bezit. 14

15 Deze grond wordt al vele jaren gebruikt als volkstuin. Vele kleine tuintjes worden verhuurd aan geïnteresseerde tuinliefhebbers, veelal groente telers Vele Hulstenaren hebben hier al ettelijke uurtjes hun tijd doorgebracht. Bezig zijn in en met de natuur met als gewenst resultaat een eigen geteeld (groente ) product. De deelname varieert van tijd tot tijd. Vergrijzing is ook hier aan de orde. De Diaconie van onze kerk helpt, indien nodig, ook hier personen financieel te ondersteunen. Misschien wordt er vanuit Hulst-Werkt een klein project opgestart, met als doel mensen zonder werk of personen in de bijstand, of anders, om die mensen te ondersteunen met bezig te laten zijn met het produceren van een product in het open veld. (in hun tuintje). Mocht U nu als lezer iemand weten die om welke reden ook belangstelling zou hebben voor een tuintje, laat het maar weten aan iemand van de kerkenraad of aan mij, Martin Dekker (651725). Ook voor vragen over dit gebeuren kunt u bij mij terecht. Het najaar is goed aanwezig. Momenteel stormt het, maar we denken alweer aan het komend jaar. Kerkbalans wordt opgestart en ik heb u de vorige keer verteld dat indien de financiën niet omhoog gaan er het komend jaar vergaande besluiten zullen moeten worden genomen door de kerkenraad op advies van het College van Kerkrentmeesters. Hierbij kunt u gerust denken aan het afstoten van een gebouw. En heel klein lichtpuntje, maar wel met de klemtoon op puntje, is dat de voormalige pastorie voor een periode van twee jaar is verhuurd, daar verkoop tot op heden geen soelaas bood. Tot besluit nog een positief bericht. De proef met het digitaal opnemen van de kerkdienst en het uitzenden daarvan is geslaagd. De tablets voor hen die niet in het bezit van een computer zijn ondertussen binnen en Leander is druk doende de gemeenteleden die zich hiervoor hebben opgegeven te instrueren. Wilt u de kerkdienst ook horen en dat gebeurt altijd na afloop van de kerkdienst neem dan ook contact op Leander (682617) Tot zover deze keer Opbrengst collecten en giften 6 jul 91,80 Kerk 88,80 JOP 13 jul 40,53 Kerk 37,95 Dovenpastoraat 20 jul 51,00 Restauratie 46,45 Diaconie 27 jul 27,55 Kerk 72,50 Patakalas 15

16 3 aug 113,70 Kerk 90,71 Voedselbank 10 aug 39,50 Kerk 30,95 Bloemenfonds 17 aug 187,87 Kerk 154,05 Diaconie 24 aug 38,70 Onderhoud 76,20 Prov. Sociaal Centrum Antw. 31 aug 116,70 Kerk 64,55 Roosevelthuis 14 sep 76,96 Kerk 60,85 Classis ZWO 21 sep 21,25 Kerk 41,45 Vredeswerk 28 sep 51,24 Restauratie 49,36 Roosevelthuis 5 okt 32,50 Kerk 40,40 Kerk en Israël Giften ontvangen via: Ds. Overduin 3x 10 ; 2x 20; 50 voor de kerk. Allen hartelijk dank, Gegro MUTATIES Mevr. T.M. van Gorsel (80238) is verhuisd van Hesperenstraat 60, 5025KV TILBURG naar Tivoliweg 44, 4561HL HULST. Dhr. C.E.A. Dieleman is verhuisd van Hontenissestraat 16, 4561SG HULST naar Stevinstraat 32, 5621GK EINDHOVEN. Mevr. S. Scheele is verhuisd van Lageweg 2, 4589KW OSSENISSE naar Jacobus van Looystraat 13, 4532GC TERNEUZEN. Mevr. J.S. Boussen-Naeije is verhuisd van Zeildijk 43, 4561SH HULST naar Bagijnhof 8, 4524EP SLUIS. Mevr. M.C. de Meester is verhuisd van Korte Bellingstraat 28 A, 4561EG HULST naar Bachlaan 90, 4536GD TERNEUZEN. Dhr. R.A.P. van Regenmortel is verhuisd van Wilhelminastraat 8, 4581AS VOGELWAARDE naar Schoolstraat 18, 4566AT HEIKANT. Mevr. K.K.M. Anahnah is verhuisd van Hoevedreef 7, 4567EC CLINGE naar Sterredreef 38, 4567BL CLINGE. Dhr. M.C.M. Moret is verhuisd van Tjerk Hiddesstraat 121, 2041JJ ZANDVOORT naar Hoofstraat 64, 4583SR TERHOLE. Mevr. C.A.P. de Dreu is verhuisd van Michiel de Ruijterstraat 19, 4587EM KLOOSTERZANDE naar Ruysdaelstraat 71, 4567DA CLINGE. Dhr. en mevr. M.J. Cleijman-Verstraten zijn verhuisd van Sportlaan 7, 4561KW HULST naar Van der Maelstedeweg 10, 4561GT HULST. 16

17 Mevr. A. Verwoert is verhuisd van Zandbergsestraat 28, 4569TD GRAAUW naar Mesdagstraat 13, 4041HC KESTEREN. Dhr. J.D. Verbrugge is verhuisd van Vogelfort 1, 4585PM HENGSTDIJK naar Oude Havendijk 2, 4585PW HENGSTDIJK. Dhr. A.P. Rijkse is verhuisd van Kennedylaan 28, 4567CV CLINGE naar Rozenlaan 118, 4835PE BREDA. Dhr. T. Karremans is verhuisd van Lunetstraat 84, 4814AL BREDA naar Drogendijk 17, 4588KK WALSOORDEN. Dhr. M.R.C.J. van Hulst is verhuisd van John F. Kennedysingel 54, 4587AM KLOOSTERZANDE naar Frans van Waesberghestr 64, 4561AE HULST. Mevr. C.C. Sol is verhuisd van Stanleystraat 63, 4562AV HULST naar Mgr. Nolensplein 28, 4812JD BREDA. Mevr. J. Deurwaarder is verhuisd van Eikstraat 34, 4814HM BREDA naar Willem Alexanderstraat 8, 4587BN KLOOSTERZANDE. Mevr. V. Dallinga is verhuisd van Spuistraat 1, 4531DB TERNEUZEN naar Schapershoekpad 19, 4581PZ VOGELWAARDE. Dhr. R.W.M. van Tilborg is verhuisd van Churchillweg 1, 4561WL HULST naar Rembrandtstraat 27, 4571MK AXEL. Mevr. C.E. Buijze is verhuisd van Maaidijk 12, 4501PL OOSTBURG naar Abdijstraat 16, 4561WX HULST. Hebt u al gehoord van De uitgenodigde vluchtelingen in onze regio? Hierover willen we u graag iets vertellen. In 2012 zijn we in Zeeuws Vlaanderen voor het eerst in aanraking gekomen met het fenomeen van uitgenodigde vluchtelingen. Dit zijn geen reguliere vluchtelingen, maar mensen die geselecteerd zijn in het land van herkomst. Nederland heeft zich verplicht om samen met andere landen jaarlijks 500 personen uit de kampen van de UNHCR op te nemen. Vier keer per jaar reist er een Nederlandse delegatie naar een land wat grote groepen vluchtelingen opneemt. 500 daarvan worden in ons land opgenomen. Dit aantal komt bovenop de reguliere instroom. De mensen hoeven geen procedure te volgen maar krijgen gelijk een verblijfsvergunning, en worden direct gehuisvest in een gemeente. 17

18 Voor de mensen zelf is dit een ware cultuurshock! Ze hebben jarenlang in kampen gewoond zonder enige voorziening, dus echt alle basisvaardigheden, hier nodig, moeten worden aangeleerd. Daar begint dan een flinke klus voor de vrijwilligers van vluchtelingenwerk, waarvoor ze een speciale scholing krijgen. Er moet ook van alles worden geregeld zoals scholen, huisarts, omgaan met huishoudelijke apparatuur enz. Onze stichting levert een financiële bijdrage daar waar nodig is. In de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst worden deze mensen opgenomen. Deze gemeenten zorgen voor huisvesting en zorgen dat de mensen een bijstandsuitkering krijgen. Kinderen moeten naar school en ouders volgen verplicht Nederlandse les. In 2012 verwelkomden we in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 6 families. Deze mensen verbleven jarenlang in Kampen in Libië en zijn afkomstig uit Eritrea. In 2013 kregen we een groep van 30 personen afkomstig uit Rwanda, de mensen woonden in het grensgebied met Congo. Zij zijn gehuisvest in Axel, Kloosterzande en Terneuzen. In juni 2014 ontvingen we in de gemeente Hulst en Terneuzen weer een nieuwe groep uit Eritrea. Het regime aldaar is meedogenloos. De mensen verbleven jarenlang in een kamp te Soedan. Ze zijn nu gehuisvest in o.m Biervliet, Lamswaarde en Terneuzen. In Hulst en Terneuzen worden deze mensen geadviseerd en geholpen door nieuwe vrijwilligers o.l.v. ervaren vrijwilligers. Meestal wordt een gezin door 3 mensen begeleid en dan nog blijkt deze begeleiding een zware klus te zijn. In december verwachten we weer uitgenodigde vluchtelingen. Wie weet komen ze bij u in de straat te wonen of komt u ze tegen in de supermarkt! Wilt u meer weten: zie ook OPROEP VOEDSELBANK Sas van Gent, 11 september Secretariaat: Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent EEN OPROEP!!! Aan de leden van de protestante gemeente Oosthoek, De Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen tracht er voor te zorgen dat een aantal gezinnen in ons werkgebied wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen. Het gaat momenteel om ca. 340 pakketten die op 6 verdeelpunten uitgedeeld worden. 18

19 Voor het uitdeelpunt in Den Dullaert in Hulst hebben we behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Via deze weg willen we mensen oproepen om zich aan te melden. U wordt dan bij toerbeurt gevraagd om op vrijdag van uur tot uur te komen helpen. Opgave kan bij Miriam Hemelsoet. Zij is bereikbaar op of via de e- mail op Nadere informatie over onze Stichting en het werk kunt u vinden op onze website. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur en alle overige vrijwilligers, Freddy Janssens, secretaris. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland Presentaties in boekhandels en masterclasses Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert diverse activiteiten in het land om de Bijbel in Gewone Taal te beleven. Sinds 2 oktober is deze nieuwe vertaling van de Bijbel verkrijgbaar in de boekhandel. Landelijke presentatietour in boekhandels Tijdens de landelijke presentatie op 1 oktober werd het eerste exemplaar overhandigd aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Daarna werd de bijbel in tien verschillende boekhandels gepresenteerd. 19

20 De eerste presentatie was op 2 oktober bij boekhandel Iwema in Assen. De tour loopt daarna langs Groningen, Zwolle, Arnhem, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Middelburg, Maastricht en wordt op 31 oktober afgesloten bij boekhandel Donner in Rotterdam. In de boekhandels vinden diverse activiteiten plaats zoals lezingen door vertalers die aan de vertaling hebben gewerkt, muziek, cabaret en een hapje en drankje. In verschillende plaatsen zullen lokale prominenten aanwezig zijn om een exemplaar in ontvangst te nemen. Masterclass De kracht van gewone taal Vanaf oktober 2014 tot en met januari 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap in zes plaatsen de masterclass De kracht van gewone taal. Deze gratis training is speciaal voor predikanten, voorgangers en andere professionals die met de Bijbel werken. De masterclass wordt gegeven door een deskundige vertaler. De masterclasses zijn in Groningen, Ede, Gouda, Haarlem, Zwolle en Roosendaal. Deelnemers krijgen inzicht in de vertaalmethode van de Bijbel in Gewone Taal. Daarna gaan we ook aan de slag met het toepassen van gewone taal bij bijbelse en liturgische teksten. We geven advies en doen praktische oefeningen. Deelnemers zullen verrast worden door de mogelijkheden die gewone taal biedt. Meer informatie over de activiteiten in het land vindt u op: Bijbel in Gewone Taal: duidelijk en dichtbij Vanaf 2 oktober is er een nieuwe vertaling van de Bijbel: de Bijbel in Gewone Taal. Nog nooit klonk de Bijbel zo begrijpelijk. Nog nooit kwam de tekst zo dichtbij. De Bijbel in Gewone Taal biedt iets dat er tot nu toe niet was: de Bijbel in taal die we zelf ook dagelijks gebruiken, de Bijbel duidelijk van begin tot eind. Door de gewone, directe, herkenbare taal wordt de tekst bij de lezer gebracht. Dat kan voor veel mensen een bijzondere ervaring opleveren. De tekst van toen in de woorden van nu We lezen de Bijbel vaak als een boek dat dicht bij ons eigen leven staat. Als een boek dat ook over onszelf gaat. Dan is het prachtig als de taal ook dicht bij onszelf staat en als de vertaling helpt om de kloof tussen vroeger en nu te overbruggen. Want pas dan heb je als lezer het gevoel dat je het ook echt begrijpt. De Bijbel in Gewone Taal maakt van lezen een ontmoeting: een ontmoeting met bijbelse personen, met bijzondere verhalen, en met teksten die je bijblijven. 20

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Jaarverslag van Stichting de Kerk in Klooster

Jaarverslag van Stichting de Kerk in Klooster Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Jaarverslag van Stichting de Kerk in Klooster Kloosterzande,

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

zondag 13 september Doopdienst Tygo Schoon

zondag 13 september Doopdienst Tygo Schoon zondag 13 september Doopdienst Tygo Schoon Protestantse Gemeente Heinkenszand Voorganger: ds. Philip van Wijk Ouderling van Dienst : Arda Verbrugge Organist: Danny de Feijter 2 Welkom / mededelingen VOORBEREIDEN

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Thema: De graankorrel Voorganger: Ds. Simon de Kam Ouderling: Johan

Nadere informatie

Doopdienst 18 oktober 2015

Doopdienst 18 oktober 2015 Doopdienst 18 oktober 2015 De Heilige Doop zal worden bediend aan Maartje van Diest, Menno Klaassen en Sam Knoester Voorganger: Ds. Huib Stolk uit Lelystad Organist: Dhr. Cor van Kooten Welkom door de

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Masterclass voor predikanten in 2015 Bijbel in Gewone Taal in de praktijk In oktober 2014 is de Bijbel in Gewone Taal gepresenteerd. Met groot succes, want inmiddels

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 8 juni 2014 Noorderkerk, 10.30 uur Pinksteren Voorgangers Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Cantorij Koster Collecte ds Benedikte

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG!

GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG! GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG! (Dietrich Bonhoeffer) Orde van dienst op zondag 4 januari 2015 in de Remonstrantse Kerk te Den Haag Aanvang 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold Philipp Organist: Hans Jacobi

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Zoeken & Gevonden worden. de mens zoekt God God zoekt de mens

Zoeken & Gevonden worden. de mens zoekt God God zoekt de mens Zoeken & Gevonden worden de mens zoekt God God zoekt de mens De klok luidt Orgelspel en verstilling VOORBEREIDEN op ontmoeting NADEREN tot de Eeuwige Intrede met Vol van verwachting tekst: Marijke de Bruijne

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 juli 2014 De vriend eist brood van zijn vriend Jan Luyken voorganger: ds R. F. Philipp organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Johann Sebastian

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Orde van dienst Zondag 28 februari 2016, 3 e van de 40 Dagen uur. Zondag Oculi

Orde van dienst Zondag 28 februari 2016, 3 e van de 40 Dagen uur. Zondag Oculi Orde van dienst Zondag 28 februari 2016, 3 e van de 40 Dagen 10.00 uur Zondag Oculi Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, Want Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren (Psalm 91:15) Voorganger: Ouderlingen:

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Gedachtenis van de gestorvenen

Gedachtenis van de gestorvenen Gedachtenis van de gestorvenen Duinzichtkerk zondag 24 november 2013 Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Een bijzonder welkom aan wie vandaag speciaal zijn gekomen omdat de naam van een geliefd en dierbaar

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondag 22 nov 2015. Eeuwigheidszondag het gedenken van de overledenen. Troost met hoop!

Zondag 22 nov 2015. Eeuwigheidszondag het gedenken van de overledenen. Troost met hoop! Zondag 22 nov 2015 Eeuwigheidszondag het gedenken van de overledenen. Thema: Troost met hoop! Voorganger: Organist: Viool: Fluit: Mevr Jolanda Aantjes Dhr Cor van Kooten Manon Veldman Mirjam Companjen

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk

Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk 1209 2009. De academische zitting vond plaats op 31 oktober in de Hof te Zande Kerk. Op uitnodiging

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek.

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 30 juni 2013 Thema: Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. voorganger: dr. Tj. Barnard organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp

Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp Voorganger: ds. W. van Dijk uit Kampen Organist: André van Dijk Pianist-Zang: Dirk Jan, Simon en Gery Stuy Datum: 9 oktober 2016, aanvang 09.30 uur Welkom

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 24 april dienst Thema: Vrijheid en gebondenheid

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 24 april dienst Thema: Vrijheid en gebondenheid Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 24 april 2016 0-100 dienst Thema: Vrijheid en gebondenheid voorganger: Dik Mook organist: Peter Staats ! Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Doop van Saar Poll, Daniël Jacobus Alexander Vosjan en Stijn Arjan Vliegenthart Voorganger: ds. Iemke Epema Orgel: Rudie Altelaar Muzikale meditatie:

Nadere informatie

Om stil te worden en ons op God te richten

Om stil te worden en ons op God te richten ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 21 augustus 2016 De zeven hoofdzonden Acedia Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdragers: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Thema: Sprakeloze leegte en onuitsprekelijke Volheid

Thema: Sprakeloze leegte en onuitsprekelijke Volheid Zondag 22 februari 2015 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Afscheidsdienst Thema: Sprakeloze leegte en onuitsprekelijke Volheid Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Cor van Kooten Mmv. True Colours,

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Bijbelgespreksgroep Alpha Cursus Webpagina NEEM EENS EEN KIJKJE Cynthia Schouten

Bijbelgespreksgroep Alpha Cursus Webpagina NEEM EENS EEN KIJKJE Cynthia Schouten Bijbelgespreksgroep Na mijn oproep in de vorige korpsbrief zijn er een aantal aanmeldingen binnen gekomen. Fijn, ik denk dat het namelijk heel verrijkend kan zijn wanneer je met elkaar je verdiept in het

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 no.1 september 2013 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse Bij de bloemschikking: dromen van vrede de wereld omgekeerd een nieuw begin water dat stroomt de roep om goede vruchten goede God in Jezus heeft u een nieuw

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven Nieuws om door te geven Infoberichten 152 Haarlem, 20 augustus 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: 2 oktober beschikbaar 2. Bijbelvertaalwerk wereldwijd maakt voortgang 3. De Jeugdbijbel: een belevenis!

Nadere informatie