Neurostimulatie. High frequency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Neurostimulatie. High frequency"

Transcriptie

1 Neurostimulatie High frequency

2 Inleiding Naast de inlichtingen die u van uw arts heeft gekregen, bezorgen wij u met deze brochure bijkomende informatie over de behandeling met neurostimulatie, toelichting over de ingreep en de verpleegkundige verzorging, maatregelen en beperkingen waarmee u rekening moet houden. Wat is high frequency neurostimulatie? Bij neurostimulatie worden elektroden tegen het ruggenmerg geplaatst in de epidurale ruimte. Via die elektroden worden elektrische impulsen gestuurd die ervoor zorgen dat pijnsignalen worden geblokkeerd vóór ze de hersenen bereiken. High frequency is een systeem van neurostimulatie waarbij kleine elektrische impulsen met hoge frequentie worden verstuurd. Daardoor ervaart u geen tintelingen en kan de stimulatie zowel overdag als s nachts zijn activiteit zonder hinder uitvoeren. Verdwijnt de pijn? Het effect van neurostimulatie is zeer individueel. Na uitgebreide studie blijkt dat de meeste patiënten een gunstig effect en minstens 50% pijnvermindering ervaren. Pijnverlichting met hoog frequente neurostimulatie treedt niet onmiddellijk op. Sommige patiënten ervaren maar effect 24 tot 48 uur na de opstart. Daarna, bij wisselen van programma, duurt het minstens 4 uur alvorens de patiënt het resultaat kan beoordelen. Bij het opstarten van de stimulatie voeren we eerst een test uit. Op basis van die test stellen we programma s en intensiteit in. U krijgt een dagboek mee met de opdracht om de verschillende programma s te doorlopen en uw pijnscore (van 0 tot 10) te noteren op vaste tijdstippen. Bij het opstarten demonstreren wij dat met een gedetailleerde uitleg. Als u een duidelijke pijnvermindering ervaart die u een tevreden gevoel geeft, verandert u best niets meer aan de programma s. U doet er goed aan om dat gunstige resultaat vast te houden. Tijdens de proef ziet u op de uitwendige batterij een lampje flikkeren. Als het lampje niet flikkert staat de stimulator uit. U kunt de handleiding raadplegen om hem weer te starten of contact opnemen met de pijnkliniek. 2

3 Voordelen van neurostimulatie Het is een doeltreffend alternatief voor herhaalde rugoperaties, medicatie of andere pijnbehandelingen. Het verhoogt de levenskwaliteit. Het wordt goed verdragen, complicaties zijn zeldzaam en behandelbaar. Het is een omkeerbare behandeling, er gebeuren geen drastische veranderingen. Er zijn geen medicamenteuze nevenwerkingen aangezien we geen medicatie toedienen. We kunnen de pijnmedicatie ook afbouwen waardoor minder nevenwerkingen en interacties optreden. Het is een minimaal-invasieve ingreep. Nadelen van neurostimulatie Het is een ingrijpende en dure behandeling. Het is daarom heel belangrijk dat we goed nagaan of neurostimulatie de beste optie voor u is. Niet iedere patiënt met chronische pijnklachten is hiermee gebaat, daarom doorloopt u een proefperiode van 4 weken. De lichamelijke problemen die aanleiding geven tot de pijn, worden niet opgelost door middel van neurostimulatie. Neurostimulatie kan alleen de pijn als gevolg van de aandoening verlichten en de levenskwaliteit verbeteren. We kunnen niet altijd elke pijnlijke plaats bereiken. Het vergt een chirurgische ingreep. De high frequency batterij moet dagelijks geladen worden (ongeveer 45 min. per dag). Soms moet de patiënt aanvullend pijnmedicatie innemen. Wanneer komt u in aanmerking voor neurostimulatie? Bij de indicatiestelling houdt de arts rekening met volgende factoren Voorgaande behandelingen boden voor u geen oplossing. De psychiater verleende zijn goedkeuring voor de neurostimulatie. U bent niet verslaafd aan medicijnen, alcohol of drugs en bent bereid uw medicatie af te bouwen. U staat positief ten opzichte van de therapie. Goedkeuring voor definitieve batterij Als we na de periode van 4 weken aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds kunnen aantonen dat u minstens 50% pijndaling ervaart en uw pijnmedicatie minstens gehalveerd werd, komt u in aanmerking voor terugbetaling. Contacteer uw ziekenfonds voor meer informatie over mogelijke terugbetaling. Handige hulpmiddelen hierbij zijn het pijndagboek en de vragenlijst die u voor en na de proefstimulatie invult. 3

4 Voorbereiding Het secretariaat van de dienst neurochirurgie/pijnkliniek maakt de nodige afspraken voor u. Vragenlijst We vragen u een vragenlijst in te vullen voor en na de proefbehandeling en die steeds aan de arts of pijnverpleegkundige af te geven. Door middel van die vragenlijst wordt duidelijk wat voor u moeilijk is, waar de pijn zich bevindt, welke medicatie u neemt Doordat u de vragenlijst zowel voor als na de proefbehandeling invult, is het mogelijk de evolutie weer te geven op vlak van pijn, functioneren en medicatiegebruik. Consult bij de pijnarts/neurochirurg De pijnarts of neurochirurg voert een uitgebreid onderzoek naar uw medische voorgeschiedenis en een lichamelijk onderzoek uit om vast te stellen of er sprake is van een objectieve grond voor de pijn. Consult bij de psychiater Waar de pijnarts meer nadruk legt op het lichamelijke aspect, wordt er tijdens een psychiatrisch consult uitgebreid aandacht besteed aan de psychologische impact en de gevolgen van uw chronische pijnklachten. Gezien het grote belang van de psychologische impact, is het noodzakelijk dat de psychiater goedkeuring geeft voor het plaatsen van een neurostimulator. Consult bij de pijnverpleegkundige Tijdens die consultatie overlopen we alles, beantwoorden we alle nog bestaande vragen en brengen we een aantal formaliteiten in orde: Het invullen van het eerste deel van de vragenlijst. U krijgt een patiëntenboekje (identificatie, preoperatieve onderzoeken) mee dat u best naleest, invult en ondertekent. We nemen tijdens de preoperatieve consultatie een cultuurwisser in de neus ter preventie van infectie. Bij een positief resultaat vragen we u Bactroban neuszalf te gebruiken en u de dagen voorafgaand aan de operatie te wassen met de antiseptische zeep Hibiscrub. Multidisciplinair overleg Tijdens dat overleg bekijken de neurochirurg, pijnarts, psychiater en pijnverpleegkundige of neurostimulatie voor u een oplossing kan bieden. 4

5 Praktisch Overgevoeligheid en allergie voor medicatie of andere zaken moet u melden aan de behandelende arts. Neemt u bloedverdunnende medicatie, meld dat dan vooraf aan uw verwijzende en behandelende arts. Uw arts kan een bloedstaal nemen om de stolling te controleren en starten met vervangende medicatie. Laat de arts ook weten of u regelmatig last heeft van een bloedneus of snel blauwe plekken oploopt. In het preoperatief patiëntenboekje kunnen u en uw huisarts alle info vinden over het stoppen en/of vervangen van bloedverdunners. Proefstimulatie In de eerste fase ondergaat u een proefperiode van 4 weken om te testen of de behandeling bij u een pijndaling oplevert. In die periode komt u wekelijks op consultatie voor wondverzorging en opvolging van het effect van de behandeling. Het doel van de proefstimulatie is nagaan of neurostimulatie kan helpen om uw pijn te verminderen. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, streven we een pijndaling na van minstens 50% en een vermindering van pijnmedicatie met eveneens minimum 50%. Praktisch U wordt opgenomen de dag voor de ingreep of de dag van de ingreep zelf. We prikken bloed, nemen een vragenlijst af en maken eventueel een EKG (film van het hart). We vragen u om vanaf middernacht nuchter te blijven. De ingreep duurt ongeveer 1 uur. De dag van de ingreep heeft u verplichte bedrust, uw hoofdsteun mag 30 graden omhoog en na 6 uur mag u zich draaien met een rechte rug. Normaal verblijft u 2 dagen op de afdeling. Voor u het ziekenhuis verlaat maken we nog een röntgenfoto ter controle. Wij bezorgen u controle-afspraken en noodzakelijke documenten. Tijdens de proefperiode wordt gebruik gemaakt van specifieke batterijen, de medewerkers van de firma bezorgen die aan u. Die zijn niet in verkrijgbaar in de winkel. 5

6 Hoe verloopt de ingreep? De ingreep gebeurt onder algemene anesthesie. Na het inslapen wordt u op de buik gedraaid. We plaatsen elektroden langs het ruggenmerg. Die verbinden we dan met een uitwendige batterij. Voor het welslagen van de ingreep is de anatomische plaatsing van de elektroden van belang. Na de ingreep testen we de batterij en stellen we een programma in dat u met een afstandsbediening kan doorlopen. Medewerking van de patiënt Voor het welslagen van neurostimulatie is het belangrijk dat u actief deelneemt aan de behandeling. Dat kan betekenen dat aanvullende behandelingen of onderzoeken noodzakelijk zijn. Implantatie van de definitieve neurostimulator. Als de proefstimulatie slaagt en er is goedkeuring van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, dan maakt uw arts afspraken voor de implantatie van het definitieve systeem. Hierbij wordt onder volledige narcose een batterij onderhuids in het lichaam geplaatst en met de elektroden verbonden. Via een patiënten-programmeerapparaat kunt u de neurostimulator aan- of uitzetten en, afhankelijk van de instellingen, van programma wisselen of de intensiteit aanpassen. Praktisch Tijdens de preoperatieve consultatie voorafgaand aan de definitieve implantatie nemen we een cultuurwisser af in uw neus ter preventie van infectie. Bij een positief resultaat vragen we u Bactroban neuszalf te gebruiken en om u de dagen voorafgaand aan de operatie te wassen met de antiseptische zeep Hibiscrub. Op de avond en ochtend voor de operatie krijgt u een volledige wasbeurt met Hibiscrub in het kader van infectiepreventie. U wordt opgenomen de dag van de ingreep. Die dag blijft u nuchter tot na de ingreep. Voor de ingreep nemen we een controle-röntgenfoto. U verblijft na de ingreep normaal 1 dag op de afdeling. Na de ingreep houdt u 24u bedrust om eventueel nabloeden te beperken. Plaats het hoofdeinde van het bed 30 graden hoger. Glijd of schuif niet van het bed maar vraag hulp aan de verpleegkundigen. De dag na de ingreep wordt de stimulator opgestart en krijgt u uitleg hoe u de batterij kan laden en met het patiënten-programmeerapparaat kan werken. 6

7 Controleraadpleging U komt een paar weken na de definitieve implantatie op controle op de pijnkliniek. De afspraak geven wij u mee bij ontslag uit het ziekenhuis. Nadien zien wij u terug na 3 maanden, na 6 maanden en na 1 jaar. Als u tussenin vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de pijnkliniek. Instructies bij ontslag uit het ziekenhuis Pijn na de operatie? Zoals bij elke ingreep zult u last hebben van wondpijn. Er zal een kleine insnede aanwezig zijn ter hoogte van de ruggengraat (waar de elektrodes geplaatst werden) en een wondnaad ter hoogte van de buik of de bil (waar de batterij geplaatst werd). De plaats waar de batterij geïmplanteerd is (buik of bil) kan gedurende twee tot zes weken na de operatie gezwollen zijn. U krijgt postoperatief pijnstilling toegediend. Verpleegkundige zorg Tijdens de proefperiode De thuisverpleegkundige zal elke dag bij u langskomen om de verbanden te controleren. Als die niet bebloed of losgekomen zijn, moeten ze niet worden ververst. Verder zal de thuisverpleegkundige nagaan of u zich algemeen goed voelt. Vraag gerust zijn/haar hulp bij het invullen van het patiëntendagboek. De huisarts of de verpleegkundige van de pijnkliniek verwijderen de hechtingen twee weken na de ingreep. Verwijder nooit zelf de pleister. Het is zeer belangrijk dat u die instructies volgt om een goede wondheling te verkrijgen en om infectie te vermijden. 7

8 Na implantatie van de permanente neurostimulator Na de definitieve implantatie zal opnieuw een thuisverpleegkundige langskomen om uw wonden te verzorgen. Mogelijke complicaties Om een goede wondgenezing te bevorderen, moet u de adviezen over de verzorging van uw operatiewonden goed opvolgen. Lichaamshygiëne en het regelmatig verversen van kledij en bedlinnen zijn erg belangrijk. Pas ook steeds op met het knuffelen van huisdieren. De kans op complicaties (direct) na de operatie is aanwezig. Het is belangrijk bedacht te zijn op volgende symptomen bloedingen infecties (koorts koude etter of rode zwelling) aanhoudende hoofdpijn moeilijkheden met de neurostimulator overgevoeligheidsreactie toenemende pijn op de plaats van de ingreep hoofdpijn (stijf aanvoelen van de nek) misselijkheid / braken draaierigheid plotse toename van de pijn lichtschuwheid, verminderd of troebel zicht vochtig aanvoelen van het verband Problemen met uw stimulator plots uitvallen van de stimulator leiding tussen uzelf en de stimulator is niet meer intact Als u één van die symptomen ervaart, moet u het secretariaat van de pijnkliniek/neurochirurgie raadplegen. Douchen en baden Douchen mag na afloop van de proefperiode en na de definitieve implantatie zodra alle hechtingen verwijderd zijn. Baden mag vanaf 4 weken na de definitieve implantatie. 8

9 Beweging Het is heel belangrijk om tijdens de eerste 8 weken een aantal aandachtspunten in aanmerking te nemen om het risico op verschuiving van de elektrode zoveel mogelijk te beperken. Vermijd tijdens het herstel volgende activiteiten: boven het hoofd reiken bruusk draaien vooruit, achteruit of zijwaarts buigen meer dan 2,5 kg optillen trek niet aan de bedrading die uit uw lichaam komt gebruik de papegaai niet (de driehoek die boven uw ziekenhuisbed hangt) fiets niet voor u de goedkeuring krijgt van de arts Instructies op lange termijn Zodra u zich beter begint te voelen en de termijn van acht weken verstreken is, kunt u ook langzamerhand een groot aantal activiteiten hervatten thuis of op het werk indien van toepassing. Verder moet u zelf aanvoelen wat binnen uw mogelijkheden ligt en steeds rekening houden met eventuele beperking bij seksuele activiteiten hobby s: wandelen, tuinieren, fietsen, zwemmen reizen Activiteiten Vermijd activiteiten die drukkracht op de geïmplanteerde onderdelen van de neurostimulator uitoefenen. Vermijd hoge druk (> 2 atmosfeer) bv. bij duiken of in hoge-drukkamers. Bij bezoek van sauna en/of zonnebank, kan de batterij opwarmen en eventueel brandwonden veroorzaken: voorzichtigheid is geboden! Bij massage is diepe weefseldruk op de onderdelen van het systeem te vermijden. Medische onderzoeken Gelieve vooraf uw arts te raadplegen als een MRI/NMR voor u wordt aangevraagd. 9

10 Autorijden en bedienen van apparatuur Bij hoog frequente stimulatie wordt het systeem zo ingesteld dat u geen prikkeling voelt van de elektrische impulsen, ook niet bij beweging binnen normale grenzen. Daarom geeft het systeem geen gevaar op onverwachte schokken die eventueel ongecontroleerde reacties zouden kunnen veroorzaken. Autorijden en/of gevaarlijke apparatuur bedienen kan daarom zonder risico, uiteraard binnen de grenzen van uw eigen lichamelijke mogelijkheden. Magneten en elektronica Magneten kunnen eventueel een neurostimulator aan- of uitzetten; geprogrammeerde instellingen wijzigen hierdoor niet. U moet hiermee rekening houden bij diefstaldetectoren detectie- en veiligheidssystemen heel grote stereoluidsprekers met magneten lasapparatuur hoogspanningsleidingen mobiele telefoons elektrische verdeelstations en krachtcentrales metaaldetectiesystemen op luchthavens U kunt zonder problemen - binnen uw persoonlijke fysieke mogelijkheden - huishoudelijke toestellen bedienen waaronder magnetrons tv, radio, stereoapparatuur, videospelletjes en bijhorende afstandsbediening broodrooster, mixer en elektrische blikopener haardroger en scheerapparaat elektrische dekens en verwarmingselementen elektrisch tuingereedschap computer, printer Identificatiekaart Als u het ziekenhuis verlaat, krijgt u een identificatiekaart. Op die kaart vindt u gegevens over het geïmplanteerde systeem en de pijnkliniek. Met die kaart krijgt u meestal toestemming om beveiligingsapparatuur te omzeilen. Als u hiervoor geen toelating krijgt, kan u best de neurostimulator met de afstandsbediening uitschakelen tot u voorbij het detectiesysteem bent, waarna u opnieuw kan opstarten. Zorg dat u de kaart altijd bij u heeft en verwittig ons als u ze verliest. 10

11 Achtergrond bij High Frequency neurostimulatie Brengt neurostimulatie schade toe aan het lichaam? Nee, uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat de zeer kleine elektrische impulsen van de neurostimulator geen schade toebrengen aan het zenuwstelsel. Kunnen er bijwerkingen ontstaan? Voor zover bekend heeft neurostimulatie geen bijwerkingen. In tegenstelling tot sommige pijnstillers leidt neurostimulatie niet tot slaperigheid, verwardheid of misselijkheid. Neurostimulatie werkt niet verslavend. 11

12 Nuttige telefoonnummers Secretariaat neurochirurgie - dr. Jeroen Ceuppens en dr. Luc Fidlers Loofstraat Kortrijk t Secretariaat anesthesie - dr. Carl Vandenbossche en dr. Pieter-Jan Germonpré Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk t Verpleegkundig pijnspecialist Stefanie Decock Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk t Verpleegkundig pijnconsulent Sarah Mortier Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk t Vzw az groeninge zetel: Pres. Kennedylaan Kortrijk t f vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan Kortrijk doc november 2015 ziekenhuis internationaal erkend door JCI voor veilige zorg en kwaliteit: 12

Neurostimulatie. Low frequency

Neurostimulatie. Low frequency Neurostimulatie Low frequency Inleiding Naast de inlichtingen die u van uw arts of pijnverpleegkundige heeft gekregen, bezorgen wij u met deze brochure bijkomende informatie over de behandeling met neurostimulatie,

Nadere informatie

Intrathecale pijntherapie

Intrathecale pijntherapie Intrathecale pijntherapie Beste patiënt Na multidisciplinair overleg heeft de pijnarts beslist dat u mag starten met het traject intrathecale pijnpomp. In deze folder vindt u meer informatie over het te

Nadere informatie

LEVEN MET EEN NEUROSTIMULATOR

LEVEN MET EEN NEUROSTIMULATOR LEVEN MET EEN NEUROSTIMULATOR INLEIDING U werd ingelicht over het neurostimulatie-systeem. De arts heeft u hierover de nodige informatie gegeven. Daarnaast raden wij u aan deze brochure te lezen. In deze

Nadere informatie

Inleiding. Neurostimulatie / ruggenmergstimulatie. Voorafgaande evaluatie

Inleiding. Neurostimulatie / ruggenmergstimulatie. Voorafgaande evaluatie neurostimulatie Inleiding U hebt al verscheidene behandelingen ondergaan om uw pijn te bestrijden, helaas zonder het gewenste resultaat. Uw behandelende arts denkt dat een behandeling via elektrische zenuwstimulatie

Nadere informatie

Proeftherapie met een neurostimulator. Pijnkliniek Harmoniestraat Antwerpen 03/

Proeftherapie met een neurostimulator. Pijnkliniek Harmoniestraat Antwerpen 03/ Proeftherapie met een neurostimulator Pijnkliniek Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen 03/2402268 pijnkliniek@azmonica.be 1 Beste Mevrouw, Mijnheer U komt in aanmerking voor een proefbehandeling met een uitwendige

Nadere informatie

De werking van ruggenmergstimulatie

De werking van ruggenmergstimulatie INHOUD Inleiding Duidelijkheid: waarom ruggenmergstimulatie? Ruggenmergstimulatiesysteem onderdelen Het implanteren van het systeem Leven met Uw rugenmergstimulatie Identificatiekaart Verklarende woordenlijst

Nadere informatie

Implantatie van een neurostimulator

Implantatie van een neurostimulator Implantatie van een neurostimulator In overleg met uw arts heeft u besloten dat u (mogelijk) een behandeling zult ondergaan waarbij een neurostimulator geplaatst zal worden. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie

Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie PIJNBESTRIJDING Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie BEHANDELING Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie Onlangs hebt u een proef-ruggenmergstimulatie gehad, waarna besloten is dat u in aanmerking

Nadere informatie

Proefbehandeling met neuromodulatie

Proefbehandeling met neuromodulatie Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Proefbehandeling met neuromodulatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Neuromodulatie in het kort... 3 Proefsimulatie... 4 Voorbereiding thuis... 4 De operatie... 5 Na

Nadere informatie

Neuromodulatie Ruggenmergstimulatie bij chronische pijn op het Pijnbehandelcentrum

Neuromodulatie Ruggenmergstimulatie bij chronische pijn op het Pijnbehandelcentrum Neuromodulatie Ruggenmergstimulatie bij chronische pijn op het Pijnbehandelcentrum Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0788 Inleiding Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u in aanmerking

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie

Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie PIJNBESTRIJDING Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie BEHANDELING Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie Na uw bezoek aan het multidisciplinair pijnteam heeft u te horen gekregen dat u in aanmerking

Nadere informatie

Pijncentrum. Neurostimulatie

Pijncentrum. Neurostimulatie Pijncentrum Neurostimulatie Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van ruggenmergstimulatie. In deze folder willen wij u graag informeren

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie. Pijnpoli. mca.nl

Ruggenmergstimulatie. Pijnpoli. mca.nl Ruggenmergstimulatie Pijnpoli mca.nl Inhoudsopgave Wat is ruggenmergstimulatie? 3 Voorbereiding op de ingreep 3 De ingreep 4 Na de ingreep 7 Uw vragen 7 Colofon Redactie: pijnpolikliniek afdeling communicatie

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij pijn op de borst

Pijnbestrijding bij pijn op de borst Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Pijnbestrijding bij pijn op de borst www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Neurostimulatie in het kort... 3 Voorbereidingen thuis... 3 De operatie... 4 Na de operatie... 4

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

Pijnstimulator / DCS stimulator. Info over operatie

Pijnstimulator / DCS stimulator. Info over operatie Pijnstimulator / DCS stimulator Info over operatie Beste patiënt Chronische rugpijn treedt meestal op in de onderrug, maar kan ook uitstralen naar de benen of de voeten. Dit kan een gevolg zijn van een

Nadere informatie

ITB-proefbehandeling. (Intrathecale Toediening van Baclofen) Neurologie, Neurochirurgie Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark

ITB-proefbehandeling. (Intrathecale Toediening van Baclofen) Neurologie, Neurochirurgie Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark ITB-proefbehandeling (Intrathecale Toediening van Baclofen) Neurologie, Neurochirurgie Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is ITB?

Nadere informatie

heelkunde 2 informatiebrochure Sacro-coccygeale fistel

heelkunde 2 informatiebrochure Sacro-coccygeale fistel heelkunde 2 informatiebrochure Sacro-coccygeale fistel Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Wat is een sacro-coccygeale fistel? 4 3. Voorbereiding 5 4. De operatie 5 5. Mogelijke verwikkelingen 6 6. Na de operatie

Nadere informatie

Diepe hersenstimulatie (DBS) bij ziekte van Parkinson

Diepe hersenstimulatie (DBS) bij ziekte van Parkinson Diepe hersenstimulatie (DBS) bij ziekte van Parkinson Info over operatie Beste patiënt DBS (Deep Brain Stimulation of in het Nederlands Diepe hersenstimulatie) is een chirurgische behandelingsmethode bij

Nadere informatie

Neuromodulatie. Pijnbestrijding

Neuromodulatie. Pijnbestrijding Neuromodulatie Pijnbestrijding Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is ruggenmergstimulatie?...4 Stimulatiesysteem veilig?...5 Wat mag u verwachten?...6 De proefstimulatie...7 De operatie...7 Na de operatie...8

Nadere informatie

Neurostimulatie. Informatiebrochure

Neurostimulatie. Informatiebrochure Neurostimulatie Informatiebrochure Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Redenen voor het toepassen van neuromodulatie/stimulatie 4 3 Wanneer wordt deze behandeling overwogen en hoe gaat het dan verder? 4 4

Nadere informatie

Sacro-coccygeale fistel

Sacro-coccygeale fistel patiënteninformatie algemene heelkunde Sacro-coccygeale fistel ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel. 03 380 20 11 - fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be - www.azsintjozef-malle.be

Nadere informatie

Patiënteninformatie. PCA-pomp (pijnpomp)

Patiënteninformatie. PCA-pomp (pijnpomp) Patiënteninformatie PCA-pomp (pijnpomp) 2 Inhoud Inleiding... 4 Wat is PCA? Wat is een PCA-pomp?... 4 Veel gestelde vragen... 6 Waarom wordt er na uw operatie gekozen voor PCA?... 6 Hoelang kan u PCA krijgen?...

Nadere informatie

Sacro-coccygeale fistel

Sacro-coccygeale fistel patiënteninformatie algemene heelkunde Sacro-coccygeale fistel ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel. 03 380 20 11 - fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be - www.azsintjozef-malle.be

Nadere informatie

Wat is I-131 therapie?

Wat is I-131 therapie? I-131 therapie Geachte heer Geachte mevrouw Uw arts heeft voor u een I-131 therapie aangevraagd op de dienst nucleaire geneeskunde. Deze folder geeft u algemene informatie over het verloop van de therapie.

Nadere informatie

LUMBALE SYMPATICUS BLOKKADE

LUMBALE SYMPATICUS BLOKKADE INFOBROCHURE LUMBALE SYMPATICUS BLOKKADE Pijncentrum Mensen zorgen voor mensen Welkom Het pijncentrum is een multidisciplinaire eenheid binnen het Mariaziekenhuis Overpelt. Onze doelstelling is de pijn

Nadere informatie

patiënteninformatie Dienst Anesthesie Meer weten over de pijnpomp G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie Dienst Anesthesie Meer weten over de pijnpomp G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie Dienst Anesthesie Meer weten over de pijnpomp G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Inhoud 1 Waaruit bestaat een PCA-systeem?...6 2 Wat is het voordeel van het PCA-systeem?...6

Nadere informatie

PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN. De proefperiode. Innovating for life.

PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN. De proefperiode. Innovating for life. PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN De proefperiode Innovating for life. Een tijdelijk neurostimulatiesysteem krijgen Neurostimulatie werkt door het afgeven van milde elektrische impulsen aan het ruggenmerg

Nadere informatie

Operatie aan de elleboogzenuw

Operatie aan de elleboogzenuw Operatie aan de elleboogzenuw Ziekenhuis Gelderse Vallei In overleg met uw behandelend specialist, heeft u besloten om u te laten opereren aan een beknelde elleboogzenuw (nervus ulnaris). In deze folder

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie of spinal cord stimulation

Ruggenmergstimulatie of spinal cord stimulation Chronische neuropathische pijn Neuropathische pijn is pijn die optreedt ten gevolge van een beschadiging van zenuwweefsel en komt voor bij 3% van de bevolking. Typisch hierbij is het chronisch of langdurig

Nadere informatie

> Radiofrequente behandeling van de facetgewrichten

> Radiofrequente behandeling van de facetgewrichten www.azstlucas.be > van de Multidisciplinair pijncentrum van de Inhoudstafel Welkom 3 Behandeling van de 4 De voorbereiding 5 De behandeldag 6 De 7 Nazorg 8 Wat te verwachten betreffende de pijn? 9 Mogelijke

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Neurostimulatie

Patiënteninformatie. Neurostimulatie Patiënteninformatie Neurostimulatie Inhoud Inleiding... 4 Voorstelling multidisciplinaire pijnkliniek... 4 Samenstelling team... 4 Omschrijving en doel van de behandeling... 5 Wat is ruggenmergstimulatie?...

Nadere informatie

Een Nervus Vagus Stimulator

Een Nervus Vagus Stimulator Een Nervus Vagus Stimulator (NVS) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een Nervus Vagus Stimulator (NVS)? 1 Hoe werkt een NVS? 2 Belangrijk voor opname 2 De operatieroute 2 Het

Nadere informatie

Beste ouders Beste begeleiders

Beste ouders Beste begeleiders kinderdagziekenhuis Beste ouders Beste begeleiders Uw kind komt binnenkort naar het kinderdagziekenhuis van az groeninge op campus kennedylaan. Deze brochure vertelt u meer over het verloop van de opname.

Nadere informatie

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Informatie voor patiënten F1087-3510 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Nekhernia. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Nekhernia. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Nekhernia Neurochirurgische behandeling Informatie voor patiënten F0801-3510 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

VERMINDER CHRONISCHE PIJNKLACHTEN. VERBETER KWALITEIT VAN LEVEN. Electrostimulatie

VERMINDER CHRONISCHE PIJNKLACHTEN. VERBETER KWALITEIT VAN LEVEN. Electrostimulatie Electrostimulatie VERMINDER CHRONISCHE PIJNKLACHTEN. VERBETER KWALITEIT VAN LEVEN. Op het pijncentrum heeft de anesthesioloog-pijnspecialist met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door

Nadere informatie

Na een buikoperatie: adviezen voor thuis

Na een buikoperatie: adviezen voor thuis Patiënteninformatie Na een buikoperatie: adviezen voor thuis Na een buikoperatie: adviezen voor thuis 1312776 Na een buikoperatie.indd 1 1 03-03-17 13:44 Na een buikoperatie: adviezen voor thuis Polikliniek

Nadere informatie

Spondylodese van de rug

Spondylodese van de rug Spondylodese van de rug Informatie voor patiënten F0757-1193 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Decompressieve laminectomie. Info over operatie

Decompressieve laminectomie. Info over operatie Decompressieve laminectomie Info over operatie Beste patiënt In deze folder geven we u meer uitleg over een decompressieve laminectomie. Deze operatie wordt verricht wanneer er een stenose of vernauwing

Nadere informatie

onderdeel van MCA Gemini Groep Ruggenmergstimulatie Behandeling van pijnklachten

onderdeel van MCA Gemini Groep Ruggenmergstimulatie Behandeling van pijnklachten onderdeel van MCA Gemini Groep Ruggenmergstimulatie Behandeling van pijnklachten Inhoud Wat is ruggenmergstimulatie? 3 Gang van zaken na verwijzing 3 Proefstimulatie 4 Definitieve ruggenmergstimulatie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Spinale of intrathecale pijnbestrijding met morfinepomp

Informatiebrochure voor patiënten Spinale of intrathecale pijnbestrijding met morfinepomp Informatiebrochure voor patiënten Spinale of intrathecale pijnbestrijding met morfinepomp Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een continue

Nadere informatie

Brochure: Intrathecale pijntherapie

Brochure: Intrathecale pijntherapie Brochure: Intrathecale pijntherapie Inleiding U werd ingelicht over de pijn-pomp. De arts heeft u hierover de nodige informatie gegeven. Daarnaast raden wij u aan deze brochure grondig te lezen. In deze

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Dogear correctie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u

Nadere informatie

Pijnbestrijding na uw operatie met de pijnpomp

Pijnbestrijding na uw operatie met de pijnpomp I Postoperatieve pijn En het PCA systeem AZ Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren www.azvesalius.be Tel: 012/396111 Acute Pijn Service. Tel: 012 39 72 64 Anesthesiologen: Dokter H. Vandendriessche Dokter

Nadere informatie

Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik. (Celiacus blokkade)

Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik. (Celiacus blokkade) Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik (Celiacus blokkade) 2 Er is met u gesproken over een blokkade (plaatselijke verdoving of uitschakeling) van een zenuw in de bovenbuik, omdat

Nadere informatie

Neurostimulatie bij blaas- en stoelgangproblemen

Neurostimulatie bij blaas- en stoelgangproblemen Neurostimulatie bij blaas- en stoelgangproblemen Geachte patiënt U heeft al verschillende behandelingen ondergaan om uw urologische klachten te bestrijden, helaas zonder het gewenste resultaat. Uw behandelende

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Radiofrequente denervatie (behandeling) van het sacroiliacaal

Patiënteninformatie. Radiofrequente denervatie (behandeling) van het sacroiliacaal Patiënteninformatie Radiofrequente denervatie (behandeling) van het sacroiliacaal (SI) gewricht Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 4 Verloop

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie Inhoud Voorwoord 2 Wat is een epidurale infiltratie 3 Praktisch richtlijnen 4 Dag van de epidurale infiltratie 5 De behandeling

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Stereotaxie

Patiënteninformatie. Stereotaxie Patiënteninformatie Stereotaxie Inhoud Inhoud... 2 Praktische informatie... 3 Inleiding... 4 Informatie over het ziektebeeld... 4 Wat dient u aan uw chirurg te vertellen voor u de ingreep ondergaat?...

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Aandachtspunten na een pacemakerimplantatie

Thoraxcentrum. Aandachtspunten na een pacemakerimplantatie Thoraxcentrum Aandachtspunten na een pacemakerimplantatie Thoraxcentrum Bij u is recent een pacemaker geïmplanteerd. In deze folder vindt u informatie en aandachtspunten die van belang zijn na de implantatie

Nadere informatie

Algemene informatie zenuwblokkades

Algemene informatie zenuwblokkades Algemene informatie zenuwblokkades In overleg met uw specialist van het pijnteam heeft u besloten om een zenuwblokkade uit te laten voeren. In de week voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

Nadere informatie

Nekhernia Neurochirurgische behandeling

Nekhernia Neurochirurgische behandeling Nekhernia Neurochirurgische behandeling Er is bij u een nekhernia geconstateerd. De arts heeft met u afgesproken dat u hieraan geopereerd wordt. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en

Nadere informatie

Operatie aan de endeldarm Transanale Endoscopische Microchirurgie

Operatie aan de endeldarm Transanale Endoscopische Microchirurgie Operatie aan de endeldarm Transanale Endoscopische Microchirurgie Ziekenhuis Gelderse Vallei U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie aan uw endeldarm. De totale zorg rondom de operatie is erop gericht

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afdeling Anesthesie - Pijntherapie. Behandeling van de facetgewrichten

Patiënteninformatie. Afdeling Anesthesie - Pijntherapie. Behandeling van de facetgewrichten Patiënteninformatie Afdeling Anesthesie - Pijntherapie Behandeling van de facetgewrichten AZ Turnhout Campus Sint-Elisabeth Rubensstraat 166 2300 Turnhout Tel. 014/40 60 11 Fax 014/42 09 31 www.azturnhout.be

Nadere informatie

discus hernia operatie aan de wervelkolom

discus hernia operatie aan de wervelkolom discus hernia operatie aan de wervelkolom Geachte heer/mevrouw U komt naar ons ziekenhuis voor een operatie aan de rug. Deze keuze hebt u gemaakt in overleg met uw arts. Wij verwachten u aan het onthaal

Nadere informatie

Na ontslag Chirurgie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Na ontslag Chirurgie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Na ontslag Chirurgie Ziekenhuis Gelderse Vallei Vandaag wordt u ontslagen uit het ziekenhuis van één van de chirurgische afdelingen. Omdat wij graag willen weten hoe het thuis met u gaat, belt een verpleegkundige

Nadere informatie

www.azstlucas.be > Facetinfiltratie Multidisciplinair pijncentrum

www.azstlucas.be > Facetinfiltratie Multidisciplinair pijncentrum www.azstlucas.be > Multidisciplinair pijncentrum Inhoudstafel Welkom 3 Wat is een facetinfiltratie? 4 De voorbereiding 5 De behandeldag 6 De behandeling 7 Nazorg 8 Wat te verwachten betreffende de pijn?

Nadere informatie

> Gepulseerde radiofrequente zenuwblokkade

> Gepulseerde radiofrequente zenuwblokkade www.azstlucas.be > Multidisciplinair pijncentrum Inhoudstafel Welkom 3 Wat is een? 4 De voorbereiding 5 De behandeldag 6 De behandeling 7 Nazorg 8 Wat te verwachten betreffende de pijn? 9 Tenslotte 11

Nadere informatie

Schildklieroperatie. zó gaan we met u op pad.

Schildklieroperatie. zó gaan we met u op pad. Schildklieroperatie zó gaan we met u op pad. Brochure bestemd voor patiënten die een schildklieroperatie ondergaan. (gehele of gedeeltelijke verwijdering van de schildklier) Dienst C2 Neus-, Keel-, Oorheelkunde

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Haarnestcyste of sinus pilonidalis

Haarnestcyste of sinus pilonidalis Centrum voor Algemene Heelkunde Dr. Tom Feryn www.dokterferyn.be Haarnestcyste of sinus pilonidalis www.proctologiekliniek.be www.facebook.com/doktertomferyn www.youtube.com/doktertomferyn Wat is een haarnestcyste

Nadere informatie

Verwijderen van de sternumdraden

Verwijderen van de sternumdraden Cardiothoracale chirurgie Verwijderen van de sternumdraden www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CTC006 / Verwijderen van de sternumdraden / 10-10-2013

Nadere informatie

BEHANDELING INTRATHECALE TOEDIENING VAN PIJNMEDICATIE (ITDD) Persoonlijke zorggids

BEHANDELING INTRATHECALE TOEDIENING VAN PIJNMEDICATIE (ITDD) Persoonlijke zorggids BEHANDELING INTRATHECALE TOEDIENING VAN PIJNMEDICATIE (ITDD) Persoonlijke zorggids Deze zorggids is persoonlijk bezit van: Naam... Adres... Postcode, woonplaats... Telefoon... Geboortedatum... Patiëntennummer...

Nadere informatie

Transforaminale epidurale infiltratie met corticosteroïden injectie lage rug of hals toestemmingsinformatie voor de patiënt

Transforaminale epidurale infiltratie met corticosteroïden injectie lage rug of hals toestemmingsinformatie voor de patiënt Transforaminale epidurale infiltratie met corticosteroïden injectie lage rug of hals toestemmingsinformatie voor de patiënt Mevrouw/mijnheer U werd naar het pijncentrum verwezen omdat u een hevige uitstralende

Nadere informatie

TENS. Pijncentrum Tel. 011 826 227. mensen zorgen voor mensen

TENS. Pijncentrum Tel. 011 826 227. mensen zorgen voor mensen Infobrochure TENS Pijncentrum Tel. 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Wat is TENS? TENS staat voor Transcutane Elektrische zenuw (Nerve) Stimulatie. Een TENS-apparaat is een toestel dat zachte elektrische

Nadere informatie

Nazorg en leefregels na een operatie aan het wervelkanaal

Nazorg en leefregels na een operatie aan het wervelkanaal Fysiotherapie Nazorg en leefregels na een operatie aan het wervelkanaal www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl FYS018 / Nazorg en leefregels na

Nadere informatie

Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp. Informatie voor patiënten

Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp. Informatie voor patiënten Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp Informatie voor patiënten 2 Epidurale verdoving en het gebruik van een epidurale pijnpomp Welkom In deze brochure wordt informatie gegeven

Nadere informatie

TENS. Pijncentrum Tel mensen zorgen voor mensen

TENS. Pijncentrum Tel mensen zorgen voor mensen Infobrochure TENS Pijncentrum Tel. 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Wat is TENS? TENS staat voor Transcutane Elektrische zenuw (Nerve) Stimulatie. TENS is een niet invasieve behandelingstechniek waarbij

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Trepanatie

Patiënteninformatie. Trepanatie Patiënteninformatie Trepanatie 2 Inhoud Inhoud... 3 Praktische informatie... 4 Inleiding... 5 Informatie over het ziektebeeld... 5 Breng uw arts steeds voor de operatie op de hoogte van:... 6 Voorbereiding

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Behandeling van de facetgewrichten

Patiënteninformatie. Behandeling van de facetgewrichten Patiënteninformatie Behandeling van de facetgewrichten Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 3 Verloop van de behandeling... 4 Vooraf...

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom Behandeling door de plastisch chirurg

Carpaal tunnelsyndroom Behandeling door de plastisch chirurg Carpaal tunnelsyndroom Behandeling door de plastisch chirurg Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0695 Wat is het carpaal tunnelsyndroom? Het carpaal tunnelsyndroom is een aandoening waarbij

Nadere informatie

VERMINDER CHRONISCHE PIJNKLACHTEN. VERBETER KWALITEIT VAN LEVEN. Neurostimulatie

VERMINDER CHRONISCHE PIJNKLACHTEN. VERBETER KWALITEIT VAN LEVEN. Neurostimulatie Neurostimulatie VERMINDER CHRONISCHE PIJNKLACHTEN. VERBETER KWALITEIT VAN LEVEN. Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van neurostimulatie. In deze

Nadere informatie

Borstreconstructie: wisselen van weefselexpander naar definitieve borstprothese

Borstreconstructie: wisselen van weefselexpander naar definitieve borstprothese Plastische chirurgie Borstreconstructie: wisselen van weefselexpander naar definitieve borstprothese www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PLA028

Nadere informatie

> Lumbale en cervicale epidurale infiltratie

> Lumbale en cervicale epidurale infiltratie www.azstlucas.be > Multidisciplinair pijncentrum Inhoudstafel Welkom 3 Wat is een? 4 De voorbereiding 5 De behandeldag 6 De behandeling 6 Nazorg 7 Zal een mij helpen? 8 Wat zijn de risico s en de nevenwerkingen?

Nadere informatie

Correctie van de onderoogleden

Correctie van de onderoogleden Correctie van de onderoogleden Inhoudsopgave Inleiding 2 Vóór de operatie 2 Aandachtspunten vóór de operatie 3 Wat gebeurt er bij de operatie? 3 Na de operatie 4 Leefregels na de operatie 4 Mogelijke complicaties

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Behandeling van het ganglion van Gasser

Patiënteninformatie. Behandeling van het ganglion van Gasser Patiënteninformatie Behandeling van het ganglion van Gasser 2 Inhoud Inleiding... 4 Omschrijving en doel van de behandeling... 4 Voorbereiding op de behandeling... 5 Verloop van de behandeling... 6 Verloop

Nadere informatie

Het opheffen van een darmstoma

Het opheffen van een darmstoma Het opheffen van een darmstoma U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie om de darmstoma op te heffen De totale zorg rondom de operatie is erop gericht dat u snel hiervan herstelt. Deze informatie

Nadere informatie

Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander

Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander U heeft onlangs een borstreconstructie gehad met een tissue-expander. In deze folder leest u meer over de wondzorg en andere adviezen voor na

Nadere informatie

Cervicale discusprothese. Info over operatie

Cervicale discusprothese. Info over operatie Cervicale discusprothese Info over operatie Beste patiënt Tussen iedere twee wervels zit een tussenwervelschijf. Dit is een schokdemper die er ook voor zorgt dat de wervelkolom beweeglijk is. Bij slijtage

Nadere informatie

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis 14.001N-140312 diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis Het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis Binnenkort komt u naar het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een ingreep en mag u normaal

Nadere informatie

Inleiding. Een navelbreuk

Inleiding. Een navelbreuk Navelbreukoperatie Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een navelbreukoperatie. In deze folder leest u meer over de opname, de operatie en de periode na de operatie. Een

Nadere informatie

Kromstand van de penis Voorbereiding Medicijnen Preoperatief spreekuur Nuchter zijn De opname

Kromstand van de penis Voorbereiding Medicijnen Preoperatief spreekuur Nuchter zijn De opname Nesbitt Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie van de penis. In deze folder leest u over de voorbereidingen, de operatie en de nazorg. Kromstand van de penis Bij sommige mannen

Nadere informatie

Pijncentrum. Intrathecale pijnbestrijding door middel van een geïmplanteerde spinaal katheter en pomp (IDDS)

Pijncentrum. Intrathecale pijnbestrijding door middel van een geïmplanteerde spinaal katheter en pomp (IDDS) Pijncentrum Intrathecale pijnbestrijding door middel van een geïmplanteerde spinaal katheter en pomp (IDDS) Inleiding Op het pijncentrum heeft de anesthesioloog-pijnspecialist met u besproken dat uw pijnklachten

Nadere informatie

abdominale heelkunde informatiebrochure Blindedarmoperatie (appendectomie)

abdominale heelkunde informatiebrochure Blindedarmoperatie (appendectomie) abdominale heelkunde informatiebrochure Blindedarmoperatie (appendectomie) Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Wat is een blindedarmoperatie of appendectomie 4 3. Voorbereiding 5 4. De operatie 5 5. Mogelijke

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Transforaminele infiltratie

Patiënteninformatie. Transforaminele infiltratie Patiënteninformatie Transforaminele infiltratie Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 3 Verloop van de behandeling... 4 Vooraf... 4 De behandeling...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Lumbale epidurale infiltratie

Patiënteninformatie. Lumbale epidurale infiltratie Patiënteninformatie Lumbale epidurale infiltratie Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 3 Verloop van de behandeling... 4 Vooraf... 4 De

Nadere informatie

Cervicale posterieure decompressie. Info over operatie

Cervicale posterieure decompressie. Info over operatie Cervicale posterieure decompressie Info over operatie Beste patiënt Tussen iedere twee wervels zit een tussenwervelschijf. Dit is een schokdemper die er ook voor zorgt dat de wervelkolom beweeglijk is.

Nadere informatie

U wordt binnenkort in ons ziekenhuis opgenomen voor een arthroscopie van de knie.

U wordt binnenkort in ons ziekenhuis opgenomen voor een arthroscopie van de knie. Welkom Geachte patiënt Geachte familie U wordt binnenkort in ons ziekenhuis opgenomen voor een arthroscopie van de knie. Wellicht roept deze behandeling bij u toch wel wat vragen op. Met deze brochure

Nadere informatie

Cervicale spondylodese Het vastzetten van wervels in de nek

Cervicale spondylodese Het vastzetten van wervels in de nek Cervicale spondylodese Het vastzetten van wervels in de nek Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Reden voor de behandeling 1 Belangrijk voor opname 1 Nuchter zijn voor de operatie 1

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

MPC EPIDUROSCOPIE. Brochure: Epiduroscopie l Ziekenhuis Oost-Limburg

MPC EPIDUROSCOPIE. Brochure: Epiduroscopie l Ziekenhuis Oost-Limburg MPC EPIDUROSCOPIE Brochure: Epiduroscopie l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 INHOUDSTAFEL 1. Welkom 3 2. Uw opname 4 3. Aandachtspunten vóór de behandeling 5 4. Epiduroscopie 6 5. Mogelijke complicaties 8 6.

Nadere informatie

heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure AV Fistel informatiebrochure Sluiten laterale stoma

heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure AV Fistel informatiebrochure Sluiten laterale stoma heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure informatiebrochure AV Fistel Sluiten laterale stoma Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Voorstelling van de dienst 3. Ingreep: AV fistel 4. Preoperatieve onderzoeken

Nadere informatie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie www.azstlucas.be > Dienst neurochirurgie Uw verblijf in het ziekenhuis De dag voor de operatie U heeft waarschijnlijk al een spiertest of radiografisch onderzoek van de rug ondergaan (CT/NMR-scan, dikwijls

Nadere informatie

Toestemmingsinformatie epidurale corticosteroïden injectie lage rug of hals

Toestemmingsinformatie epidurale corticosteroïden injectie lage rug of hals Toestemmingsinformatie epidurale corticosteroïden injectie lage rug of hals Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding 1 Mevrouw, mijnheer, U werd naar het pijncentrum verwezen omdat u

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIR PIJNCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR PIJNCENTRUM MULTIDISCIPLINAIR PIJNCENTRUM Dr. Ver Donck Dr. Gorissen Dr. Declerck Pijnpatroonanalyse Pijnkliniek werkloosheid PIJNLATJE Richtlijnen voor patiënten die komen voor pijnpatroonanalyse Mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Radiofrequente of chemische behandeling van het ganglion van impar

Radiofrequente of chemische behandeling van het ganglion van impar Radiofrequente of chemische behandeling van het ganglion van impar Interdisciplinair Pijncentrum Dr. M. Dingens Dr. R. Ickx Dr. K. Lauwers J. Van Bouwel, Lic. Klinische Psychologie D. Beckers, N. Verret,

Nadere informatie

interventionele pijntherapie

interventionele pijntherapie interventionele pijntherapie Beste patiënt U wordt binnenkort opgenomen op één van de dagziekenhuizen van az groeninge voor een pijnbehandeling. In deze folder vindt u praktische informatie zodat u zich

Nadere informatie

PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN. Maak uw proefperiode een succes. Innovating for life.

PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN. Maak uw proefperiode een succes. Innovating for life. PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN Maak uw proefperiode een succes Innovating for life. Uw tijdelijke neurostimulatiesysteem Luister tijdens het genezingsproces goed naar uw lichaam en volg de richtlijnen

Nadere informatie