Colofon. Stichting MexAgrico De Horst TE Malden Bank: NL23RABO BIC: RABONL2U

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Stichting MexAgrico De Horst 32 6581 TE Malden info@mexagrico.nl. Bank: NL23RABO0120045095 BIC: RABONL2U"

Transcriptie

1

2 Colofon Stichting MexAgrico De Horst TE Malden Bank: NL23RABO BIC: RABONL2U Met speciale dank aan: Gemeente Bernheze En al onze donateurs!

3 Inhoudsopgave pagina 2: pagina 4: Voorwoord Kunstverkopen Heinz Falke pagina 7: Activiteiten van CAPAZ in 2014 pagina 11: Exploitatieoverzicht 2013 pagina 13: Hoe doneren 1

4 Voorwoord Beste vrienden, donateurs en iedereen die onze Stichting MexAgrico en Pieters educatieproject een warm hart toedraagt. Als stichting zijn we er trots op u de nieuwe Goede Oogst 2014 aan te bieden, zoals die voor u ligt. Zo aan het einde van 2014, geven we een overzicht wat het afgelopen jaar zoal is gebeurd. Mede dank zij uw donaties, de handen uit de mouwen steken en voor het project op sjouw gaan, meedenken en support, is 2014 een succesjaar geworden. Onze website is geheel ANBI-proof gemaakt. Wijzelf hebben er alle belang bij onze donateurs en de gulle subsidiënt (Gemeente Bernheze) zo goed mogelijk bij te praten. Onze donateurs en vrienden hebben ook het recht te weten hoe alle euro s worden besteed: onderwijs voor kansarme Indiaanse boerinnen en boeren daar in Guatemala. En een leuke bijkomstigheid: uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De website is up to date: de webmaster heeft er vele uren werk in gestoken. Breng een bezoek aan: We hopen dat u een goed beeld krijgt waar we mee bezig zijn, maar ook wat we van plan zijn. Als stichting zijn we er trots op u de nieuwe Goede Oogst 2014 aan te bieden, zoals die voor u ligt. Onze werkgroep, die zich de afgelopen 2 jaar bezig heeft gehouden met de verkoop van de schilderijen uit Heinz Falke s nalatenschap (Koningsdag in Oss, Effe naor Geffe, Fantastival Oss), heeft meer dan bijeen gebracht. Pieter kan ze uitstekend gebruiken. Voor aanschaf van vee, aanpassingen op het gebied van hygiëne en maatregelen gericht op duurzaamheid op de boerderij, zijn de eerste reeds naar Pieter overgemaakt. En dat alles komt dan direct weer ten goede aan het educatieproject. 2

5 In Quetzaltenango gaan de cursussen aan de Indiaanse boerinnen en boeren, de opleiding van promotores (mensen die de indiaanse boeren helpen bij het praktisch boeren), de cursussen voor jonge studenten onverkort verder. Over voortgang en samenwerkingsverband met FORJA en de Universiteit van Quetzaltenango komt Pieter zelf uitgebreid aan het woord. Als u het uitgebreide stuk van Pieter leest, zult u zien dat er veel meer activiteiten worden ondernomen dan alleen cursussen aan boeren en boerinnen. Samenwerking met universiteiten en lokale organisaties wordt nu op poten gezet om een veel breder pakket landbouwonderwijs aan te bieden. We willen, als bestuur van MexAgrico en CAPAZ, u allen van harte bedanken voor uw warme hart, voor die ondersteuning en belangstelling. U kunt erop rekenen dat wij het komende jaar 2015 onverkort verder gaan met het ondersteunen van Pieters educatieproject. Mogen we rondom de aankomende feestdagen en in 2015 weer rekenen op uw steun en bijdrage? Een mooie Kerst en veel leesplezier. Het bestuur van MexAgrico: Bas van Griensven Toon Voets Lambert van Griensven. 3

6 Kunstverkopen Heinz Falke Totale opbrengsten kunstverkopen meer dan Net zoals in de vorige twee nieuwsbrieven is er ook nu weer een verslag van de verkopen van de kunstwerken van Heinz Falke. De kunstwerken die door Heinz zijn nagelaten aan het project van Pieter van Nistelrooij in Guatemala. De werkgroep, die zich bezighoudt met de verkoop van de kunstwerken van Heinz Falke, is in 2014 opnieuw aan de slag gegaan om deze kunstwerken van eigenaar te doen veranderen. In de vorige Nieuwsbrief nr. 11 hebt u kunnen lezen over de succesvolle opbrengst in In 2014 hebben er diverse verkoopdagen plaatsgevonden. Tijdens de Maashorstfair werd een kraam met kunstwerken ingericht; de opbrengst tijdens deze fair was helaas minder succesvol dan verwacht. Meer succes werd geboekt bij de verkoop in Oss op 26 en 27 april. In een tijdelijk leeg staand winkelpand in het centrum werden de kunstwerken uitgestald en verkocht. Zaterdag -Koningsdag- en de daarop volgende koopzondag, werd geprofiteerd van het vele publiek dat het centrum van Oss bezocht. Tot slot werd begin september het overgebleven werk uitgestald en te koop aangeboden tijdens Effe noar Geffe. 4

7 Door al deze activiteiten stond de totaalteller van de opbrengst bijna op ! Om boven het streefdoel van uit te komen, werd besloten nog 1 extra verkoopdag te houden tijdens het Fantastival in Oss in hetzelfde winkelpand als in april. Tijdens die dag werd de doelstelling van gehaald! Dit fantastisch resultaat is te danken aan de actieve en betrokken werkgroep bestaande uit: Quirin de Veer, Hanneke Falke, Antoon van Nistelrooij, Elly Schuurmans, Toon Voets, Antoon van de Hurk en Hans Jansen. Daarnaast is er veel en trouwe medewerking verleend door diverse vrijwilligers, die belangeloos hun medewerking verleenden, meesjouwden, panden ter beschikking stelden, kramen aanleverden, meehielpen met het uitzoeken van de kunstwerken, catering verzorgden, verkooplokaal aankleden, enz.enz.. Zonder hun medewerking was dit fantastische resultaat zeker niet bereikt. Voor de resterende kunstwerken van Heinz wordt gekeken naar verkoopmogelijkheden verkoopmoment in Heesch. Daarnaast kunnen geïnteresseerden vanaf nu en in heel 2015 altijd via de website aangeven of er interesse is om een kunstwerk van Heinz te willen kopen; ieder redelijk bod zal in overweging worden genomen. 5

8 Inmiddels is een deel van de opbrengst van de kunstverkopen overgemaakt naar Guatemala om daar de projecten van Pieter een extra impuls te geven ondermeer door de aankoop van varkens. In overleg met Pieter wordt het nog in te zetten bedrag gebruikt om het onderwijsproject voor de komende jaren een nog duurzamer karakter te geven. De jaarlijkse donaties blijven voor de bestaande cursussen nog steeds nodig, met name voor de arme boeren en boerinnen is het van groot belang dat deze cursussen gratis kunnen worden aangeboden, op de wijze zoals Pieter dit al ruim 23 jaar heeft gedaan en nog steeds doet! 6

9 Activiteiten van CAPAZ in 2014 Capaz is de organisatie in Guatemala die de projecten die wij steunen uitvoert in samenwerking met Pieter. Het afgelopen jaar 2014 hebben we als CAPAZ niet stil gezeten. De steun van MexAgrico gaf mogelijkheden acties op te starten of te continueren. Cursussen moesten worden gemaakt, maar er komt ook veel aan reizen bij kijken. De jongeren vragen om te worden opgevangen in de vorm van slaap- en voedingsfaciliteiten. Forja. In februari 2014 is FORJA begonnen, hun programma landbouw en veeteelt Van kleine boer tot kleine ondernemer uit te voeren voor jongeren van jaar in Quetzaltenango. In totaal schreven zich in januari 34 studenten in en 31 hebben het in oktober afgerond. CAPAZ heeft een aantal van 17 jongeren geschoold met als specialisatie het mesten van varkens en van kippen (theorie-praktijk). Een kostbaar eisenpakket van technische, infrastructurele en hygiënische aanpassingen bij CAPAZ enerzijds en een gebrek aan middelen van de kant van FORJA anderzijds gaf de nodige interne problemen. Weinig aangemelde studenten, tekort aan competente docenten en financiële (on)mogelijkheden maakten dat dit project moeizaam van de grond kwam. Het Zwitserse Helvetas, initiatiefnemer en geldschieter van dit project, heeft FORJA een tweede kans geboden voor het volgend jaar. Maximaal 80, maar minimaal 50 studenten dienen zich in te schrijven voor het programma Met als voorwaarde dat er ook competente docenten worden aangesteld. Intervida, die in 2014 onderdak en voeding heeft geboden aan deze jongeren, moet nog een besluit nemen om in 2015 weer mee te doen. 7

10 Voordeel is dat Helvetas de te maken onkosten met 50% gaat verhogen. De intentie is ook aanwezig om samen door te gaan. Scholing van studenten aan een drietal universiteiten. Een aantal van 18 derde en vierde jaarsstudenten van de faculteit Agronomie Centro Universitario Nor Occidente volgen een semestercursus Veeteelt Theorie en Praktijk (w.o. eenden en kwartels) op het scholingscentrum van CAPAZ in Salcaja. De onderdelen zijn huisvesting, voeding, preventieve en curatieve gezondheidszorg, productiviteit en commercialisering. Universiteit Landivar (privaat, universiteit van de Jezuiten) faciliteert theoretische scholing over het fokken van kippen en varkens. Universiteit Rural is voornemens een studierichting landbouw en veeteelt te starten. Er is overleg, welke rol CAPAZ hierin kan spelen. Cursusactiviteiten in de gemeenschappen met diverse organisaties. Dit en het komende jaar werkt CAPAZ intensief samen met Presbyteriales Maya. Zij bieden aan 20 gemeenschappen theoretische scholing aan: verzorging van kippen, koeien, varkens en schapen (w.o. vaccineren, ontdoen van parasieten). Daarbij worden 24 voorlichtsters uit iedere gemeenschap geschoold. Bedoeld om zonder hulp van CAPAZ zelf cursussen op te zetten en te geven binnen de gemeenschappen. De Quetzalteekse organisatie Serjus is met CAPAZ in onderhandeling om binnen hun eigen agro ecologisch programma, drie deelnemende groepen uit Totonicapan, Quetzaltenango en Solola, theoretisch en practisch te scholen. Het betreft het houden van Criollo kippen, 8

11 Criollo varkens en konijnen. Deze cursussen worden gegeven bij CAPAZ in Salcaja. Serjus zelf heeft middelen om de cursussen gedeeltelijk te betalen. De organisatie voor jongeren en ouderen is actief in San Marcos, Huehuetenango en Quetzaltenango. CAPAZ geeft daar scholing aan zowel de groep jongeren alsook aan volwassenen. De organisatie Worldvision streeft er naar, voedselzekerheid te bieden aan Guatemalteekse kinderen. CAPAZ schoolt 14 voorlichters theoretisch en practisch in de varkenshouderij. CAPAZ schoolt ook 46 moeders, aan wie Worldvision een varkensproject heeft gedoneerd. Aankoop van legkippen en varkens. Verkoop van eieren en biggen is een goedlopende, commerciële activiteit. Er is veel vraag naar onze eieren want het is een vers product. We breiden onze kippenpopulatie uit met 200 legkippen voor het einde van dit jaar, in februari 2015 nog eens 300. We hebben 10 nieuwe varkens gekocht en een beer. Begin februari 2015 komen er nog eens 10 varkens bij. De deelnemers en deelneemsters aan de cursussen kunnen het erg waarderen dat er veel studie materiaal aanwezig is op de boerderij om het vak van boeren gedegen te leren. 9

12 Alles overziend. De activiteiten van CAPAZ blijven zich concentreren op scholing en dan met name in de veeteeltsector. Het doet ons deugd, dat steeds meer jongeren ons cursus aanbod gaan waarderen. Tot slot willen wij: bestuur, team en ik, dank je wel zeggen aan alle donateurs, vrienden en belangstellenden. Jullie giften stellen ons in staat om onze scholingsactiviteiten uit te voeren. Dat hopen we ook in lengte van jaren te blijven doen. Een warme groet uit Quetzaltenango, Guatemala, Namens CAPAZ, Pieter van Nistelrooij. 10

13 Exploitatieoverzicht 2013 Balans Per 1 januari 2013 Rabobank Bernheze betaalrekening 152 Rabobank Bernheze spaarrekening ING betaalrekening ING spaarrekening 8 Totaal bezit Per 31 december 2013 Rabobank Bernheze betaalrekening 506 Rabobank Bernheze spaarrekening ING betaalrekening 940 ING spaarrekening 9 Totaal bezit per 31 december

14 Exploitatieoverzicht 2013 Inkomsten Donaties, giften, etc. via ING Donaties, giften, acties, etc. via Rabobank Subsidie Gemeente Bernheze Rente 2012 spaarrekening Rabobank 122 Rente 2011 spaarrekening ING 1 H.Falke verkoop schilderijen Totaal inkomsten in Uitgaven Project overboekingen CAPAZ Kosten Rabobank 162 Kosten ING 112 Kosten website 446 Kosten secretariaat 33 Kosten voorlichting t.a.v. educatieproject Totaal uitgaven in Resultaat in De opbrengst van de schilderijen ( ) is o.a. gereserveerd voor duurzaamheid en hygiënische maatregelen. 12

15 Hoe doneren Stichting MexAgrico Rechtstreeks via uw bank (dmv. overschrijvingsformulier of via internetbankieren). Bankrelatie: Bank: NL23RABO BIC: RABONL2U T.a.v. Stichting MexAgrico Bij voorbaat onze hartelijke dank! 13

16

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

www.milanbindu-nepal.nl

www.milanbindu-nepal.nl Nieuwsbrief 2014 Uitgave nummer 10 Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar alweer, wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd in die 10 jaren. De officiële oprichting

Nadere informatie

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Deel 1: In stand houden / groeien van Tapovan Vasistha heet iedereen (32 personen) welkom en start met deel 1: Stand van zaken, hoe het nu gaat. We starten met

Nadere informatie

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND BEHIND THE SCENES VEEL MEER DAN EEN DIER TEAM HEIFER NEDERLAND INTERVIEWS FAMILIE HAM ANNIEK PHEIFER JOS VROLIJK UIT HET VELD DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 15. Wij vinden het plezierig om je met deze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van de afgelopen tijd.

Nieuwsbrief nummer 15. Wij vinden het plezierig om je met deze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van de afgelopen tijd. Scholingsproject voor werkende kinderen in Guatemala. Nieuwsbrief nummer 15 Wij vinden het plezierig om je met deze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van de afgelopen tijd. De gang van zaken

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

COLT. Community Center Visie 2015-2020

COLT. Community Center Visie 2015-2020 COLT Community Center Visie 2015-2020 Voorwoord De Stichting Colt-Cambodia is opgericht in 2005. Het doel was voornamelijk het helpen van kinderen in nood en middels onderwijs meehelpen enige kennis te

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2013 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1 Algemeen beleid... 1 Consolidatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Working Women s hostel UWA. Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende twee organisaties:

Nieuwsbrief. Working Women s hostel UWA. Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende twee organisaties: Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende twee organisaties: 1. Vision India Abayashram: een opvanghuis voor geestelijk verwarde vrouwen. 2. UWA-Bangalore Working women s hostel: een veilig huis

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Needs For Children

Jaarverslag 2012 Needs For Children Jaarverslag 2012 Needs For Children Best - Nederland Kumba - Kameroen December 2012 - Jaarverslag Needs For Children 2012-2 Voorwoord Samen met het team kijken we terug op een succesvolle start van de

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2013 Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop Collectief verzekeren via uw gemeente Van de Cliëntenraad Wwb Actieplan Jeugdwerkloosheid Aanvragen beslagvrije voet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2011 Colofon Dit is het jaarverslag 2011 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie