AARDEWERK. december 2011 / maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDEWERK. december 2011 / maart 2012"

Transcriptie

1 AARDEWERK december 2011 / maart 2012

2 Bestuur AWN Flevoland - afdeling 21 Voorzitter: Jan Boes, Normandieplein 6, 8303 HA Emmeloord, tel.: , Penningmeester: Jan Werschkull, Botter 34-28, 8243 KR Lelystad, tel.: , Secretaris: vacant Bestuurslid Promotie en Educatie: vacant Bestuursleden algemeen: Ellen van Galen Last, Maanzaadpad 29, 1313 HV Almere, Cees Groothoff, Jansmalaan 5, 8302 BL Emmeloord, tel.: , Veldcoördinatoren Dick Velthuizen, Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad, tel.: , mobiel: , Ellen van Galen Last, Maanzaadpad 29, 1313 HV Almere, Ondersteunende leden ( geen bestuurslid): Dick Velthuizen, archeologisch medewerker Nieuw Land Erfgoed (NLE), Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad, tel.: , mobiel: , Bank: ING, rekeningnummer t.n.v. AWN Flevoland, p/a Botter 34-28, Lelystad adres: AWN Flevoland afdeling 21: Website: Aardewerk Aardewerk is het verenigingsorgaan van AWN Flevoland - afdeling 21. Mits de bron wordt vermeld, is overname van artikelen toegestaan. Een exemplaar van het betreffende medium gelieve dan aan de redactie te worden gestuurd. Ruilabonnementen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de redactie. Kopij, reacties e.d. te zenden aan Saskia Thijsse; bij voorkeur aanleveren via , per diskette of CD in Times New Roman 11. Sluitingsdatum kopij is 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Aardewerk wordt integraal gepubliceerd op de website Redactie Henk van den Berg, Koraal 32, 3893 EJ Zeewolde, tel.: , Saskia Thijsse, Karveel 44-20, 8231 DW Lelystad, tel.: , Regiocoördinator Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) Regio Oost/Flevopolders Hans Bruggeman, Roer 16, 8032 GG Zwolle, tel.: , , Foto omslag: Dick Velthuizen, winnaar van de prestigieuze Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie (GPNV) 2011 Foto: Saskia M.S.C. Thijsse Copyright AWN Flevoland ISSN: X AARDEWERK december 2011/maart 2012

3 Inhoudsopgave Van de redactie Uitnodiging Algemene ledenvergadering Het Bestuur Van de voorzitter Jan Boes Agenda Algemene Ledenvergadering AWN afdeling Flevoland Oproep Jan Boes Notulen van de Algemene Ledenvergadering van AWN-Flevoland in het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) op 7 mei Cees Groothoff Veldwerkverslag Ellen van Galen Last en Dick Velthuizen Verslag van promotie en educatie/deskundigheidsbevordering Astrid Doppert Verslag Aardewerk Henk van den Berg, Saskia M.S.C. Thijsse Rooster van aftreden Vakatures M/V bij AWN Flevoland De Pijpenkoppen Geert van Zonneveld Overzicht studiedagen, excursies, workshops georganiseerd door de Landelijke AWN Commissie Deskundigheidsbevordering tot en met oktober DVD De weerspiegeling van een ver verleden Mooie aanwinst voor de archeologische collectie Dick E.P. Velthuizen Zuiderzeedag Almere En de winnaar is Pleistocene botten, zeesterren, Urkse gastvrijheid op 12 november Workshop visresten herkennen Saskia M.S.C. Thijsse Nieuwjaarsreceptie AWN Flevoland op 14 januari Oproep Jan Boes Tentoonstellingen / lezingen / symposia / wetenswaardigheden Saskia M.S.C. Thijsse ISSN: X AARDEWERK december 2011/maart 2012

4 Van de redactie Wellicht is het nieuwe AWN logo op het voorblad al opgevallen? Met het aannemen van de gewijzigde statuten tijdens de algemene vergadering van 16 april 2011 te Wormer is de naam van de AWN gewijzigd. De officiële naam van de (landelijke) vereniging is voortaan: AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie. En dus behoorde het logo ook aangepast te worden. De foto op het voorblad toont Dick Velthuizen in zijn werkomgeving te Lelystad met de aan hem toegekende prestigieuze Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie (GPNV) Deze prijs met bijbehorende beker werd uitgereikt tijdens de Reuvensdagen Wat was Dick zenuwachtig! Genomineerd zijn voor deze prijs is al een hele eer en m dan ook nog krijgen! Een bijzondere Reuvensdag voor Dick! Meer informatie over de nominatie en de prijs staat verderop in Aardewerk. Zoals u heeft kunnen zien, is dit exemplaar van Aardewerk een gecombineerde uitgave geworden van het december 2011 en het maart 2012 nummer. Er was in het laatste kwartaal van 2011 net te weinig kopij om het blad een afwisselende en boeiende inhoud te geven. Dat is met deze uitgave gelukkig niet het geval. In de volgende bladzijden wordt een gevariëerd beeld gegeven van wat er in de AWN Flevoland speelt. In de eerste plaats is daar de Algemene Ledenvergadering die op 26 mei 2012 zal plaatsvinden. Hiervoor is het eerste deel van deze Aardewerk gevuld met onder andere de uitnodiging namens het bestuur voor deze ALV aan al onze leden. De voorzitter, de veldcoördinatoren, de Aardewerk redactie, het (inmiddels niet meer in functie zijnde) bestuurslid promotie en educatie geven hun visie resp. een overzicht van wat er in 2011 heeft plaats gevonden. Ook de financiële kant van de AWN Flevoland wordt door de penningmeester toegelicht in een bijgevoegd los vel. In november 2011 is er wederom een groepje AWN Flevoland leden op bezoek geweest in Urk. Naast vis worden er ook (delen van) allerhande soorten botten, zeesterren, barnsteen, enz. naar bovengehaald door de Noordzee vissers. Die (dikwijls pleistocene) vondsten worden verzameld, schoongemaakt, geconserveerd en gedetermineerd door een Urker. En dikwijls genoeg in dankbaarheid afgenomen door musea en/of beheerders van Universitaire determinatie collecties. Tevens zijn er in 2011 twee nieuwe rapporten verschenen van AWN Flevoland. Namelijk Rapport AWN afdeling 21 nr Zwaanpad Verslag van de AWN opgravingscursus en Rapport AWN afdeling 21 nr Prehistorische waterloop aangetoond bij Swifterbant. Op de website van de AWN Flevoland kunt u de ook eerder uitgegeven rapporten vinden. Mochten er leden zijn die nog meer willen lezen over archeologie, dan kunnen ze tijdens de werkdagen op vrijdag terecht in onze werkruimte. Omdat AWN Flevoland geabonneerd is op het blad Archeologie en wij ook bladen van andere AWN afdelingen ontvangen, liggen die in de werkruimte ter inzage voor onze leden.ook is de Bibliotheek van het Nieuw Land, waar een groot deel van onze boeken staan, open voor leden van onze afdeling. December 2011 was zowel hard werken, zoekend naar de juiste benaming van een stukje visbot tijdens de cursus Visresten Herkenning die we kregen van Bob Beerenhout met assistentie van Franka Kerklaan, Batchelor student aan de Universiteit Leiden, alsmede gezellig keuvelen en heerlijk eten tijdens de Vriendendag van het Nieuw Land waar ook het Flevolands Cultureel Jaarboek 2011 werd gepresenteerd. Het jaar 2012 begon positief met een Nieuwjaarsreceptie voor en door de AWN Flevoland leden in onze werkruimte in het Nieuw Land. De redactie wenst iedereen een genoeglijk lezen van deze uitgave van Aardewerk toe. Namens de redactie, Saskia Thijsse. AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 1

5 Van het bestuur AWN Flevoland Correspondentieadres: Normandiëplein HA Emmeloord Aan de leden van AWN Flevoland Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2012 Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling die op zaterdag 26 mei a.s. in het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) te Lelystad wordt georganiseerd. Bij aankomst kunt u zich melden bij de balie van het Nieuw Land. Vanaf uur staan de koffie en thee klaar en om uur zal de voorzitter de vergadering openen. Bijgaand vindt u de agenda voor de vergadering, de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2011, het financiële verslag over 2011 en de begroting voor 2012, het verslag van de redactie van Aardewerk over 2011 en het rooster van aftreden. De verslagen van de veldcoördinatoren en de promotie / educatie vindt u ook in deze Aardewerk. Na afloop van de vergadering, rond uur, zal Jan Boes een presentatie houden met foto's over zijn trip naar Florida en zuid Carolina, USA. Daarna bent u van harte welkom voor een drankje en een hapje in onze werkruimte. We verzoeken degenen die bij de vergadering aanwezig willen zijn, om zich van tevoren bij Jan Boes aan te melden, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dit kan via of telefonisch via Graag ook vermelden of u deel wilt nemen aan de borrel na afloop van de vergadering. Ook voor meer informatie over de Algemene Ledenvergadering kunt u contact met Jan Boes opnemen. Wij hopen u op zaterdag 26 mei a.s. in het Nieuw Land te mogen begroeten. Hoewel we hopen dat er zich leden op de ALV melden voor een bestuursfunktie of voor de redactie van Aardewerk, moet dit niet gezien worden als een obstakel om te komen. Met vriendelijke groet, Jan Boes Voorzitter AWN Flevoland AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 2

6 Van de voorzitter. Jan Boes Om maar in zeetermen te blijven kan ik wel zeggen dat onze afdeling nog steeds de wind in de zeilen heeft. Af en toe wat tegenwind maar grotendeels de wind mee. De bestuursleden doen hun best om hun schip goed op koers te houden. Ook in 2011 zijn we weer behoorlijk actief geweest. Slechts één opgraving (een veldcursus met de IFMAF), maar wel eentje die veel langer duurde. Vooraf was er al een tekencursus gegeven zodat de deelnemende leden ook iets van het tekenen van scheepshout afwisten. Er zijn twee maal workshops over archeologische visresten gegeven waar tijdens de laatste ook resultaten van het onderzoek van de visresten van J97 werden getoond. Diverse veldverkenningen zijn er geweest. Een aantal leden die vrijdags in het archeologisch depot van het NLE werken zijn met me mee geweest naar Urk om daar botmateriaal van Pleistocene zoogdieren te bekijken. Dit om ook hun kennis te vergroten van dat botmateriaal. Op de archeologische spreekuren komen namelijk ook bezoekers met botmateriaal van zowel recente dieren als dieren uit het Pleistoceen. Komende jaren wil ik vaker met groepjes belangstellenden naar Urk gaan voor dat botmateriaal. Leden die een keer meewillen moeten dat maar aan mij doorgeven. Het project Ongeland blijkt goed te lopen en de verwachting is dat er eind dit jaar of begin volgend jaar een boekwerk verschijnt. De Gemeente Almere wil met onze afdeling meer gaan samenwerken. Diverse malen heeft onze afdeling Acte de Présence gegeven bij Open Dagen en recepties. Twee bestuursleden volgden een cursus Veiligheid in Archeologie. Vermeldenswaardig is ook dat er weer twee rapporten door AWN-Flevoland de wereld zijn ingestuurd. In 2012 is het de bedoeling om als veldcursus weer mee te werken met de opgraving van de IFMAF van het scheepswrak aan de Vogelweg, nabij het vliegveld van Lelystad. Diverse veldverkenningen voor 2012 zijn alweer gepland. Natuurlijk zijn we met een aantal leden bijna elke vrijdag weer in het NLE te vinden Ook willen we weer een aantal workshops houden. Gedacht wordt aan visresten, botmateriaal, vuursteen, en dergelijke. Tijdens diverse activiteiten zullen leden weer een standje bemannen om P.R. te maken voor de archeologie in Flevoland. Als er verder nog suggesties zijn, dan kunnen deze altijd naar mij g ed worden. Jan Boes Voorzitter AWN Flevoland Opgraving OE Foto: W. Gordijn AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 3

7 Agenda Algemene Ledenvergadering AWN afdeling Flevoland Datum : 26 mei 2012 Plaats : Nieuw Land, Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Ontvangst : uur Aanvang : uur 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 mei Verslag van de veldcoördinatoren 5. Verslag van de promotie en educatie / deskundigheidsbevordering 6. Verslag van de redactie van Aardewerk 7. Financiële verantwoording - Verslag van de penningmeester over Verslag van de kascontrolecommissie over Décharge van de penningmeester Begroting 2012 Benoeming Kascontrolecommissie Aftreden en benoemen bestuursleden / rooster van aftreden Activiteiten in 2012 Subsidieaanvraag Rondvraag 11. Sluiting Oproep Jan Boes Een oproep voor alle leden waarvan bij AWN Flevoland nog geen adres bekend is om deze door te geven. Belangrijke informatie kan hiermee zo snel mogelijk bij alle leden terecht komen. Heeft u in de afgelopen maand(en) een nieuw adres gekregen, geef dit dan ook door aan Jan Boes. Tel.: , AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 4

8 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van AWN-Flevoland in het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) op 7 mei 2011 Aanwezige bestuursleden: Jan Boes (voorzitter), Jan Werschkull (penningmeester), Kees Groothoff (tevens notulist). Afgemeld bestuurslid: Ellen van Galen Last. Aanwezige leden: Marjan Werschkull, Tineke Heise, Jaap Eelman, Henk van den Berg, Annegret Meijboom, Wil Gordijn, Dick Jager, Dick Velthuizen, Saskia Thijsse (vanaf punt 8). Aanwezig namens hoofdbestuur: geen Opening door de voorzitter Welkom allen! Twee leden hebben zich afgemeld: Lisette de Vries en Ton Romein. 2.Mededelingen en ingekomen stukken Ons lid D.T.Biewinga is op 1 mei overleden. Kees zal ervoor zorgen dat er een In Memoriam voor Aardewerk wordt geschreven. 3.Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2010 De notulen zijn opgenomen in Aardewerk van maart Vraag: hoe staat het met de verslagen van de Swifterbantlezingen van 30 oktober 2008? (zie blz 5 van Aardewerk van maart 2011) Deze zijn nog niet ter beschikking. Jan Werschkull zal er via Mw. van der Most achteraan gaan. Hierna werden de notulen goedgekeurd onder dankzegging aan Kees Groothoff. (Verslag van de Secretaris: is niet relevant omdat er (probleem!) geen secretaris is. 4.Verslag van de veldcoördinatoren Zie Aardewerk van maart Jan Boes gaf hierop nog enige toelichting: -GIA, Swifterbant, peddelblad -IFMAF, Brennels -N23, skeletschaduw Michèle -Veldverkenningen Het verslag werd goedgekeurd onder dankzegging aan Ellen van Galen Last. 5.Verslag van de promotie en educatie/ deskundigheidsbevordering Zie Aardewerk van maart Astrid Doppert, die dit verslag heeft gemaakt, is echter per 8 januari 2011 uit het bestuur getreden maar is wel AWN-lid gebleven. Zij blijft voor de AWN het project Ongeland behandelen. Vraag: Wordt op blz. 9 met 9 september resp.9 oktober niet dezelfde activiteit bedoeld? Antwoord: ja, 't was op 9 oktober. Het verslag werd goedgekeurd onder dankzegging aan Astrid Doppert. 6.Verslag van de redactie van Aardewerk Zie Aardewerk van maart 2011, blz.11. De redactie bestaat nog maar uit twee personen. De leden worden verzocht wat meer energie te steken in het schrijven van stukjes.(dick Jager meldde dat Almere ook wel eens een stukje wil aanleveren). Vooralsnog blijft Aardewerk uitkomen op papier en op de website.voorstel is om aan de leden te vragen of ze de papieren versie willen blijven ontvangen.saskia zal de verzending verzorgen. Tentoonstellingsagenda 's en dergelijke zullen meer in de website worden opgenomen, Jan Boes zal desgewenst de redactie van de tentoonstellingsagenda bijwerken. Henk van den Berg verzoekt om een recente ledenlijst met adressen enz.( actie bestuur) Dank voor de redactie, ook voor dit verslag. AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 5

9 7.Financiële verantwoording Zie inlegblad voor de leden in Aardewerk van maart Penningmeester Jan Werschkull gaf een toelichting op de cijfers. -Het jaar 2010 is afgesloten met een exploitatieoverschot van 508,72 -Eind 2010 was er 2557,78 te besteden -Voorgesteld wordt om op de begroting 2011 een bedrag van 580 op te nemen voor onkosten van het bestuur voor PR (autokosten, vergaderingen, b.v.veiligheidscursus). Het bestuur zal nog declaratiegrenzen opstellen voor onder andere een km-vergoeding. -De financiële positie van AWN-Flevoland is redelijk oké. -De kosten voor Ongeland zullen wat later worden gemaakt dan oorspronkelijk was voorzien en worden nu ook lager geraamd. De kascontrolecommissie heeft bij monde van Henk van den Berg zijn fiat gegeven aan de jaarstukken en déchargeert de penningmeester. Dank aan de kascontrolecommissie, Saskia Thijsse en Henk van den Berg! -In de begroting voor 2011 zit nog een onzekerheid, omdat de Provincie de goedkeuring van de gevraagde subsidie in beraad houdt tot 1 juli Dit in verband met finalisatie van de Collegevorming. -Wil Gordijn vraagt om nieuw aangeschafte boeken te melden in Aardewerk en op de website. De hele boekenlijst zal op de website worden gezet (actie bestuur). -Nieuwe kascommissie: Saskia Thijsse opnieuw, Wil Gordijn geeft zich op. Hiermee is de vergadering het eens. 8.Rooster van aftreden Zoals vermeld in Aardewerk blz. 12 wordt aangenomen. 9.Activiteiten in 2011 en subsidieaanvraag Veldverkenningen: er waren er al zes in het voorjaar -Cursus scheepshout tekenen: er wordt gepoogd dit van de grond te krijgen -Meewerken met IFMAF: waarschijnlijk wordt een wrak bij Lelystad onderzocht. -Jan Boes meldt dat er grootse plannen zijn om in 2012 een Archeologie-weekend te organiseren in Flevoland /Lelystad met thema Maritieme Archeologie. Trekker is het NLE, ook ADC en RCE. Ook van AWN zal een grote inbreng worden verwacht. Het wordt een groot evenement met een breed publiek! Genoemde punten: Batavia, Kogge's in Lelystad-haven, RCE, Lelystad opgraving, Swifterbantpeddelblad, wellicht ook inbreng van Almere. -28 augustus is de Archeologiedag in Almere. Thema: duurzaamheid. De AWN-Flevoland zal meedoen. Mw. A.M. Pothaar zal ons informeren. -In Almere-haven worden 3 grote steentijdvindplaatsen in de wijk De Laren ingepast, met participatie van de bewoners. Almere zoekt nog een Opgravingslicentie. Als het lukt, is AWN welkom. -11 mei zal er een Koggefeest in de Kruidenwijk van Almere worden gehouden.wellicht stukje voor Aardewerk? -De Afdeling Archeologie van Almere telt 8 mensen. -Er bloeit een samenwerking op tussen AWN, Vrienden van Schokland, Bob Beerenhout. -Franka, een discipel/studente van Bob Berenhout zal een workshop in NLE komen geven. - De Subsidieaanvraag 2011 aan de Provincie Flevoland is 5400, grotendeels (voor 4600) voor Ongeland bestemd, ca. 450 voor AWN-educatie en hosting van de AWN website. 10.Rondvraag -Dick Velthuizen stelt voor om een transportabele vitrine voor AWN-Flevoland te verwerven, wellicht is dat subsidiabel. - Ongeland wil nog een veldverkenning doen met een metaaldetector. AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 6

10 -Wil Gordijn denkt dat een nieuwe vitrine ook kan worden uitgeleend, bijvoorbeeld aan bibliotheken. -Saskia Thijsse begrijpt dat de landelijke AWN-website volop wordt ontwikkeld, terwijl AWN- Flevoland gewoon doorgaat met de eigen site. Dit klopt, reden is dat AWN-Flevoland meer ruimte nodig heeft dan AWN-Nederland kan bieden. -Jan Boes meldt nog dat het RCE bezig is om ligging/informatie van scheepswrakken in de IJsselmeerpolders op Smartfone te implementeren. -Jan Werschkull meldt dat hij in Dronten een Swifterbanttentoonstelling maakte, die nu in de bibliotheek van Emmeloord staat. Onder andere worden graankorreltjes van het Provinciaal Depot van Bodemvondsten getoond. 11.Sluiting Om 15 uur was de vergadering afgelopen. Veldwerkverslag Ellen van Galen Last en Dick Velthuizen Verkenning Golfresidentie Dronten Deelnemers: AnneGret Meijboom en Harry van Betuw. Aanleiding was het uitgevoerde graafwerk voor verbreding van de waterpartij rond de Golfresidentie. Ter plaatse ligt het pleistocene zand vrijwel direct onder het maaiveld. De oever is afgezocht met als enig resultaat wat houtskoolbrokjes zonder verdere vondsten. Verkenning kavels M51/52/53 aan de Garnaalweg bij Dronten Deelnemers: Ton Romein,Wil Gordijn, Archie Ermans, Rob Woering, Kees Groothoff, familie Meijboom, Tineke Heise, Dick Velthuizen. Aanleiding: de kavels zijn meer dan 10 jaar geleden bezocht. De vraag was of er nog archeologische resten te vinden zouden zijn. De oogst was bijzonder mager. Slechts een vuursteen klingfragmentje en een enkel scherfje zeventiende eeuws aardewerk waren het resultaat. Verder een zakvol recent afval, voornamelijk plastic, oude spijkers en andere rommel werd verzameld. De kavels bleken bemest te zijn met GFT kompost! AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 7

11 De oogst van Verkenning E170 Noordoostpolder Deelnemers: Ellen van Galen Last, Kees Groothoff, Ton Romein, Harry van Betuw, Rob Woering, Wil Gordijn, familie Meijboom, Dick Velthuizen. In het kader van de jaarlijkse verkenning is ook ditmaal het 2500 m2 vak afgezocht. Resultaat: veel vuursteen. Onder andere een groot kling fragment, schrabber, meerdere spitsen en buiten het vak een prachtig halffabrikaat driehoekspits. Driehoekspits E170 AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 8

12 Verkenning kavel Z48 Alikruikweg Dronten. Deelnemers: Ellen van Galen Last, Kees Groothoff, Wil Gordijn, Archie Ermans, familie Meijboom, Bert Wise, Dick Velthuizen. Aanleiding: in het verleden zijn op het bedrijf twee bronzen halssieraden uit de IJzertijd gevonden. De verkenning had tot doel om de kavel af te zoeken naar archeologische resten die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met de sieraden. Bij de verkenning is gebruik gemaakt van metaal detectoren. Op een visloodje en een fragment van een zaagblad na werden geen noemenswaardige vondsten gedaan op het onderzochte deel van de kavel. Verkenning Verkenning De Laakseslenk gemeente Zeewolde. Deelnemers: Ellen van Galen Last, Jan Boes, Archie Ermans, familie Meijboom, Harry van Betuw, Dick Velthuizen. Aanleiding: De Laakseslenk is een recent aangelegde waterpartij in het Hulkestijnsebos. Op het terrein zijn eerder archeologische resten opgegraven, daterend uit het Neolithicum en vroege Middeleeuwen. Tijdens de verkenning is een groot deel van de oever van de waterpartij afgelopen waarbij meerdere vondsten zijn verzameld, onder andere vuursteen, bewerkt natuursteen, verbrand bot, Pingsdorf aardewerkscherven, baksteen, geglazuurd rood bakkend aardewerk en een aantal onverbrande botten. Van de verkenning is een AWN rapport gemaakt. AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 9

13 Verkenning Laakseslenk. Verslag van promotie en educatie/deskundigheidsbevordering Astrid Doppert Het project Ongeland is op 17 oktober 2009 van start gegaan. Overzicht van de aktiviteiten in 2011: - Op zondag 27 maart 2011 is de eerste lezing georganiseerd, gehouden in het Nieuw Land te Lelystad - Op 29 april 2011 is de eerste crash -paal onthuld. In december 2011 zijn de overige vijftien crash -palen geplaatst. - In een te publiceren boek zullen zeventien vliegtuigwrakken worden beschreven. De projectgroep heeft kennis gemaakt met de redacteur die een en ander zal begeleiden. - Leerlingen van de basisschool De Branding hebben twee personen geïnterviewd. Dit interview is te beluisteren op Flevolands Geheugen, een website van het Nieuw Land Erfgoedcentrum. - Een lid van Geschiedschrijving Dronten heeft een interview afgenomen van een getuige die een vliegtuig zag neerstorten en de bemanning hiervan meegenomen zag worden door Duitse soldaten. Het eerste jaarverslag van het project Ongeland verschijnt in AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 10

14 Verslag Aardewerk 2011 Henk van den Berg, Saskia M.S.C. Thijsse Uitgave Aardewerk In 2011 is Aardewerk drie keer zowel in papieren als digitale vorm verschenen. Voor de december uitgave was weinig kopij beschikbaar. Deze is daarom met het eerste nummer van 2012 gecombineerd. De inhoud van Aardewerk geeft een goede afspiegeling van de werkzaamheden die onze leden het jaar door verrichten. Uiteraard is de redactie blij met elk AWN Flevoland lid dat zijn of haar ervaringen en ideeën, opgedaan tijdens opgravingen, veldverkenningen en andere evenementen samenhangend met archeologie op papier wil zetten, al dan niet met een foto erbij, zodat Aardewerk een leuk, boeiend en informatief blad is en blijft. Kosten van Aardewerk voor 2011 zijn totaal euro 0. Het was mogelijk om de aanschaf van het benodigde materiaal tot 2012 uit te stellen. De kosten voor omslag en binnenpapier ten behoeve van de 2012 en 2013 nummers zullen circa euro 100,00 bedragen. Redactieleden Momenteel zijn er 2 redactieleden, Henk van den Berg en Saskia Thijsse. Om ervoor te zorgen dat het verschijnen van Aardewerk niet afhangt van twee personen, is aanvulling van de redactie gewenst. Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën mee en dat kan de kwaliteit van Aardewerk alleen maar ten goede komen. Rooster van aftreden Bijgewerkt tot april 2012 Elke bestuurslid neemt zitting in het bestuur voor in principe vier jaar. Na deze vier jaar kan hij/zij zijn/haar zetel ter beschikking stellen of aangeven bereid te zijn om zijn/haar activiteiten voor nogmaals vier jaar te willen voorzetten. In overleg kan van de voornoemde perioden worden afgeweken. Naam April 2012 April 2013 April 2014 April 2015 Jan Boes (voorzitter) X Ellen van Galen-Last (bestuurslid en veldcoördinator) X* Jan Werschkull (penningmeester) X Cees Groothoff (algemeen bestuurslid) X AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 11

15 *Dit jaar legt Ellen van Galen-Last haar functie als bestuurslid/veldcoördinator neer omdat zij dit niet meer met haar eigen werkzaamheden kan combineren. Het bestuur vindt het heel erg jammer dat ze deze beslissing heeft moeten nemen maar heeft er alle begrip voor. Ellen heeft al heel veel voor de afdeling gedaan en daar zijn we haar uiteraard heel dankbaar voor. Jan Werschkull stelt zich herkiesbaar voor de functie van penningmeester. Wim Boxsem heeft zich als kandidaat bestuurslid opgegeven. Verder zijn we nog op zoek naar bestuursleden voor de functies van respectievelijk Secretaris, Veldcoördinator (M/V), Promotie en educatie/deskundigheidsbevordering alsmede Algemeen Bestuurslid. (Tegen-) Kandidaten kunnen zich liefst minimaal één dag voor de ALV opgeven bij de voorzitter. Vakatures M/V bij AWN Flevoland. Een enthousiast bestuursteam zoekt de assistentie van en uit haar ledenbestand voor het vervullen van de onderstaande functies: - Algemeen Bestuurslid - Secretaris - Veldcoördinator - Promotie en educatie/deskundigheidsbevordering Ervaring in bestuursfuncties is niet vereist; kandidaten worden begeleid en langzaam voorbereid op een interessante, plezierige, afwisselende, dankbare, leerzame en voldoening schenkende verenigingscarriëre. Indien gewenst kan een eventuele kandidaat een tijd meelopen om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van een verenigingsbestuur. Geïnteresseerd? Neem kontakt op met de voorzitter Jan Boes. Tel.: , AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 12

16 De Pijpenkoppen Geert van Zonneveld Wij, van het vrijdagploegje van AWN-Flevoland, zijn de voorbereidingsfase van het maken van een catalogus van de circa 1500 pijpenkoppen die in een ladenkast op het Nieuw Land Erfgoedcentrum aanwezig zijn voorbij en begonnen met de inventarisatie die traag doch gestaag voortgang vindt. De bewaarde pijpenkopjes, voorlopig van alleen de eerste lade, zijn nu opgemeten en op bijzonderheden onderzocht. Er zijn in totaal tien lades! Met behulp van de vorm en afmetingen en soms een hielmerk (afb. 2) is aan de hand van een grafiek uit de literatuur (ref. 1) dan de datum van fabricage te bepalen. Ook proberen we de fabricatieplaats te achterhalen. Tot ons geluk en plezier (want er zijn heel mooie bij) gebruikten de fabrikanten stempeltjes die uniek zijn en in de literatuur zijn verzameld (ref. 2). Dat geeft ons soms veel informatie. Verrassingen zijn niet uitgesloten. Door de deskundigheid van computermedewerker Wim van Boxem hebben we nu een grafische voorstelling van de reeds verwerkte vondsten (afb. 1), die grotendeels afkomstig zijn van de oostkant van Schokland. Waarin die van 1750 (en enkele decennia ervoor en erna) ons voor raadselen plaatst! Waarom ontstaat dan ineens een enorme toename in aantal? Hebben we een bepaald aantal verkeerd geïnterpreteerd? Iets wat we liever niet aannemen! Waren de vissers ineens welvarend omdat de visserij lucratief werd? Waren er daardoor ook meer vissers? Werd de tabak ineens heel goedkoop? Kwam de vrachtvaart aldaar tot ontwikkeling? Was er een depot van afvalmateriaal aldaar? Dat zou allemaal kunnen. Heeft er nog iemand een idee dat ons verder kan helpen? Het vraagt in elk geval om een antwoord. Het blijft een intrigerende materie waarin vooral de datering een rol speelt. Wie rookte dat pijpje dat we op 1590 dateerden? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een zeer doorgerookt exemplaar uit We zoeken door. Literatuur: ref. 1: Friederich, F.H.W., 1975: Pijpelogie. AWN-Monografie no. 2. ref. 2: Duco, D.H., 1982: Merken van Goudse pijpenmakers Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, Lochem/Popeninze. AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 13

17 Afb. 1. Grafiek van tot nu toe onderzochte pijpenkoppen, afkomstig uit één lade. ' Afb. 2. Fabrikantenmerk. Foto: Dick Velthuizen AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 14

18 Overzicht studiedagen, excursies, workshops georganiseerd door de Landelijke AWN Commissie Deskundigheidsbevordering tot en met oktober De dagen richten zich op het gebied van restauratie, materiaalkennis en bouwhistorie. Meer informatie alsmede aanmelden bij Kees Daleboudt, 2 en 3 juni 2012 Weekeinde van de Archeologie Nijmegen Kops Plateau: Cursus landmeten en speedworkshops 15 oktober 2012 Studiedag Botten en Zaden In 2013 zullen de volgende punten aan de orde komen: Bouwhistorie in Zutphen, Algemene Hanteringsdag en Studiedag Aardewerk en Glas. DVD De weerspiegeling van een ver verleden De weerspiegeling van een ver verleden is een film op DVD, die een uitleg geeft over de prehistorie zoals die geweest is in de Flevopolders, over de prehistorische bewoners en hun leefomgeving, hun huizen, dieren, voedsel(bereiding) en nog veel meer. De spreekster (Astrid Doppert) vertelt het verhaal op een ook voor kinderen aangepaste wijze die duidelijk maar heel beeldend en boeiend het leven in de Steentijd en Bronstijd laat zien. De DVD is nu te verkrijgen tegen de lage prijs van Euro 3.-. Op vrijdag af te halen in de werkruimte van AWN Flevoland in het Nieuw Land te Lelystad. Op verzoek kan de DVD ook worden toegestuurd tegen betaling van de verzendkosten. AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 15

19 Mooie aanwinst voor de archeologische collectie. Dick E.P. Velthuizen In oktober 2011 meldde een mevrouw uit Nieuwegein zich bij de receptie van Nieuw Land met, zoals zij het zelf noemde, een beetje rare vraag. Zij was in het bezit van een prehistorische bijl, gemaakt van hoorn. Vijfenwintig jaar geleden gevonden in Oostelijk Flevoland tijdens aardappels sorteren op het bedrijf van haar vader. Haar vraag ging verder: de bijl is in mijn bezit maar eerlijk gezegd doe ik er niks mee en vind ik het eigenlijk zonde dat deze bijl bij mij in de kast ligt. Ik vroeg me af of ik uw museum hiermee een plezier kon doen! Bij de vraag waren twee foto s van de bijl gevoegd. En ja zeker was de bijl welkom in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Na wat heen en weer mailen is de bijl in een pakketje opgestuurd naar Nieuw Land. De bijl is vervaardigd uit een doorboord stuk gewei van een Eland en is vrijwel compleet en bovendien in goede staat. Een speurtocht in de collectie op zoek naar informatie over vondsten uit de omgeving van de vindplaats leverde een verassing op. In 1960 bleek in de omgeving een vrijwel identiek exemplaar te zijn gevonden. De ouderdom van de bijl is nog niet bekend maar vermoedelijk dateert de bijl uit de vroege/midden Bronstijd ( vchr.). De bedoeling is om de bijl te laten dateren door middel van de koolstofdatering (C 14 ). Eland gewei bijl. Foto: Dick Velthuizen AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 16

20 Eland gewei hak zij aanzicht. Foto: Dick Velthuizen Zuiderzeedag Almere 2011 Op 19 oktober 2011 is een dag georganiseerd om te vieren dat elf van de tot nu toe 27 gevonden Almeerse scheepswrakken in de gemeente Almere tot rijksmonument zijn verklaard. Deze scheepswrakken zijn nergens fysiek te zien, zij liggen ingekuild daar waar ze gevonden zijn. Nabij de locatie "Het Klokhuis" ligt een van deze scheepswrakken De Slagzij. Dit is een klein vrachtschip van circa 14,5 bij 4,25 meter breed, vermoedelijk uit de 16e of 17e eeuw. Het is onder slagzij gezonken, vandaar ook de naam, de bakboordzijde ontbreekt. Bij het schip staat een scheepswrakpaaltje.awn Flevoland was aanwezig met onze stand om het publiek informatie te geven over onze vereniging en archeologie in het algemeen en die van de IJsselmeerpolders in het bijzonder. AWN Flevoland stand AARDEWERK december 2011/maart 2012 blz. 17

AWN veldverkenning 17-12-2011 Locatie: Laakse Slenk Hulkesteinsebos. Gemeente: Zeewolde Kavel:OZ35/36

AWN veldverkenning 17-12-2011 Locatie: Laakse Slenk Hulkesteinsebos. Gemeente: Zeewolde Kavel:OZ35/36 AWN veldverkenning 17-12-2011 Locatie: Laakse Slenk Hulkesteinsebos. Gemeente: Zeewolde Kavel:OZ35/36 Aanleiding voor de verkenning is de recent gegraven Laakse Slenk. De Slenk is aangelegd op een terrein

Nadere informatie

Aanwijzing: Lees de verhalen op de borden boven de kist goed; er staan aanwijzingen op. Kijk goed in de kist. Valt je daar iets bijzonders op?

Aanwijzing: Lees de verhalen op de borden boven de kist goed; er staan aanwijzingen op. Kijk goed in de kist. Valt je daar iets bijzonders op? Ondergronds Opdrachten groepen 5, 6 en 7 In Ondergronds gaan kinderen aan de slag als een echte archeoloog. Ondergronds is een reconstructie van een archeologische opgraving. De leerlingen werken met echte

Nadere informatie

De presentatie rond de trap

De presentatie rond de trap Kijktocht OER! Plus 6000 jaar geleden woonden er al mensen in dit gebied. Het is de prehistorie; de tijd van de jagers en boeren. De mensen noemen we Swifterbantmensen. Deze kijktocht helpt je ontdekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf,

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, De kinderen maken geschiedenis in Schijf. In de kerstvakantie hebben we op donderdag 5 januari 2012 met 7 personen een harde wind doorstaan

Nadere informatie

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE 1 Utrecht, 2013 Beste docent, Wij hopen u en uw groep binnenkort te mogen verwelkomen in het Centraal Museum, waar u met de groep deelneemt aan het programma

Nadere informatie

b. Bekijk het laatste deel van de maquette, de kwelders. Waarom staat daar geen dorpje, denk je?

b. Bekijk het laatste deel van de maquette, de kwelders. Waarom staat daar geen dorpje, denk je? Kijktocht OER! basis 6000 jaar geleden woonden er al mensen in dit gebied. Het is de tijd van de jagers en verzamelaars. De mensen noemen we Swifterbantmensen. Hoe ze leefden en hoe hun gebied eruitzag,

Nadere informatie

Van harte welkom bij deze uitleg van de Protocol voor de baggerindustrie voor archeologische vondsten. Dit pakket legt uit:

Van harte welkom bij deze uitleg van de Protocol voor de baggerindustrie voor archeologische vondsten. Dit pakket legt uit: Van harte welkom bij deze uitleg van de voor de baggerindustrie voor archeologische vondsten Dit pakket legt uit: De protocol voor archeologische vondsten Types van archeologische vondsten Archeologie

Nadere informatie

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei HET TRECHTERBEKERVOLK HET TRECHTERBEKERVOLK het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei Vraag: Waar werd een hunebed in de

Nadere informatie

De steentijd Jagers en verzamelaars

De steentijd Jagers en verzamelaars De steentijd Jagers en verzamelaars De prehistorie is de geschiedenis van de mensheid voordat mensen konden lezen en schrijven. We hebben uit de prehistorie daarom geen boeken, dagboeken of andere geschreven

Nadere informatie

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd De Steentijd Het HVR museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De collecties zijn gevormd uit schenkingen en bruiklenen

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F - augustus 2017 - Redactioneel Deze keer vooral een nieuwsbrief over de drukke periode van september en oktober. U leest over uiteenlopende evenementen in en om ons archeologisch

Nadere informatie

AARDEWERK. maart 2011

AARDEWERK. maart 2011 AARDEWERK maart 2011 Bestuur AWN Flevoland - afdeling 21 Voorzitter: Jan Boes, Normandieplein 6, 8303 HA Emmeloord, tel.: 0527-699113, e-mail: janboes@online.nl Penningmeester: Jan Werschkull, Botter 34-28,

Nadere informatie

Maasvlakte 2 (Port of Rotterdam) - Hoe werkt Malta op zee? Een case study. Andrea Otte Senior Beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed

Maasvlakte 2 (Port of Rotterdam) - Hoe werkt Malta op zee? Een case study. Andrea Otte Senior Beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed Maasvlakte 2 (Port of Rotterdam) - Hoe werkt Malta op zee? Een case study Andrea Otte Senior Beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed 2 3 Maasvlakte 2 Project 2000 hectare nieuw land in zee 240 miljoen m3 zand

Nadere informatie

MET KWAST EN VERGROOTGLAS

MET KWAST EN VERGROOTGLAS LES 3 Activiteit Doel Duur Lesmateriaal MET KWAST EN VERGROOTGLAS Determineren van archeologische vondsten De leerling kan met hulpmiddelen een eenvoudige historische bron dateren en het gebruik omschrijven

Nadere informatie

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO BIJZONDERE SCHATTEN De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom komt er een uitbreiding

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen.

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 13 Tentoonstelling Recente opgravingen in Lochem Van februari tot en met april organiseerde de AWL in Lochem en in Gorssel een tentoonstelling

Nadere informatie

Titel 3 D Projectie van resultaten geologisch booronderzoek op kavel 126

Titel 3 D Projectie van resultaten geologisch booronderzoek op kavel 126 0 COLOFON Rapport nr. 2007-3 Uitgave AWN Afdeling 21, Flevoland Titel 3 D Projectie van resultaten geologisch booronderzoek op kavel 126 Datum 1 mei 2007 Auteurs Veldwerkleider Provincie Gemeente H.P.A.

Nadere informatie

Archeologie. Dit werkstuk is gemaakt door: Lonneke Surstedt.

Archeologie. Dit werkstuk is gemaakt door: Lonneke Surstedt. Archeologie Dit werkstuk is gemaakt door: Lonneke Surstedt. Inhoudsopgave Wat is een archeoloog? Bekende archeologen. Opleiding. Soorten archeologen. Tempel van Empel. Opgravingen. Mijn buurman. 1 Wat

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

een zee Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de van tijd een zee van tijd

een zee Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de van tijd een zee van tijd Werkblad Ω Een tijd geleden... Ω Les : Rendierjagers Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de mensen konden schrijven. Ze woonden niet op een vaste

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Schokland Werelderfgoed Kijktocht voortgezet onderwijs

Schokland Werelderfgoed Kijktocht voortgezet onderwijs Schokland Werelderfgoed Kijktocht voortgezet onderwijs Opdracht 1 Bij de tekst Schokland Werelderfgoed op de grond. 1a. Deze luchtfoto is gemaakt rond 1930. Toen was Schokland nog echt een eiland. Waarom

Nadere informatie

Gevormd en omgevormd landschap Prehistorie tot Middeleeuwen

Gevormd en omgevormd landschap Prehistorie tot Middeleeuwen Gevormd en omgevormd landschap Prehistorie tot Middeleeuwen DPV 95 jaar 1 9 1 3 2 0 0 8 onder eindredactie Marcel J.L.Th. Niekus d r e n t s p r e h i s t o r i s c h e v e r e n i g i n g foto: ToonBeeld/Frans

Nadere informatie

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE Lesbrief Tweede fase voortgezet onderwijs - HAVO/VWO BIJZONDERE SCHATTEN De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom komt er een

Nadere informatie

Vondsten uit de grond LES1

Vondsten uit de grond LES1 Vondsten uit de grond Docentenhandreiking Vondsten uit de grond 1800 1850 1900 1950 2000 Samenvatting Hoe werkt een archeoloog? In deze les maken de leerlingen kennis met het vak archeologie en leren ze

Nadere informatie

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen,

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen, Sinds 2010 heeft de gemeente Oss een archeologiebeleid. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Oss, inclusief Lith dus. Deze brochure is voor iedereen bedoeld

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek 21 Bijdragen aan archeologisch onderzoek 22 De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek Het belang van actief onderzoek doen Vrijwilligers ondersteunen gemeenten en beroepsarcheologen

Nadere informatie

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Publiekssamenvatting Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Catastrofale overstromingen kwamen vaak voor in de geschiedenis van Pannerden, wat met de ligging in de driehoek tussen de rivieren

Nadere informatie

De IJsselkogge van Kampen. Kampen Open Monumentendagen, 13 september 2014 Alice Overmeer, maritiem archeoloog

De IJsselkogge van Kampen. Kampen Open Monumentendagen, 13 september 2014 Alice Overmeer, maritiem archeoloog De IJsselkogge van Kampen Kampen Open Monumentendagen, 13 september 2014 Alice Overmeer, maritiem archeoloog De IJsselkogge van Kampen bron: ADC Maritiem. Introductie Introductie Waar gaat het vandaag

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Oerboeren in de Friese Wouden.

Oerboeren in de Friese Wouden. Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost. www.ijstijdenmuseum.nl. Oerboeren in de Friese Wouden. Het grootste deel van de geschiedenis van ons mensen ligt in de prehistorie. Met prehistorie duiden we een tijd

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn).

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn). Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Kadijkweg 65-67, Lutjebroek, gemeente Stede Broec Adviesnummer: 14153 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) & C. Soonius (regio archeoloog) Datum: 28-05-2014

Nadere informatie

Doelgroep: groep 5 t/m 8 (vraag 9 is vooral geschikt voor groep 7/8. Groep 5/6 kan deze vraag overslaan)

Doelgroep: groep 5 t/m 8 (vraag 9 is vooral geschikt voor groep 7/8. Groep 5/6 kan deze vraag overslaan) UITLEG VOOR DE LEERKRACHT In deze lessenserie hebben leerlingen van alles geleerd over archeologie en het leven van vroeger. Met deze quiz kunnen ze hun kennis testen. Opmerking: De leerlingen hebben tot

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

1-Kennismaking met archeologie

1-Kennismaking met archeologie UITLEG VOOR DE LEERKRACHT Deze opdracht is de start van de lessenserie. Met deze opdracht introduceert u bij de leerlingen het onderwerp op een leuke manier. U kunt het onderwerp op verschillende manieren

Nadere informatie

Een Egyptische collectie in Leiden

Een Egyptische collectie in Leiden Een Egyptische collectie in Leiden Naam: Klas:.. Het Rijksmuseum van Oudheden, de naam zegt het al, toont voorwerpen uit oude tijden. De collectie bestaat uit objecten van beschavingen die vandaag de dag

Nadere informatie

Maand van de archeologie 2014

Maand van de archeologie 2014 Met het project Maand van de archeologie plaatst de Archeologische Dienst Waasland (ADW) archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten op een originele manier in de kijker. Bijzondere aandacht gaat

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Activiteitenschema Archeologie

Activiteitenschema Archeologie Activiteitenschema Archeologie Soort activiteit: Spullen opgraven uit de zandbak. Tijdsindeling: 5 Minuten de plaatjes in de zandbak verstoppen. 5 Minuten vertellen over hoe de mensen vroeger wat zochten

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden

1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden BO 6 Tijdsinvestering: Bomen meten Tijdstip: lente, zomer of herfst 1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden Nodig: Materiaal hoogtemeter Meetlint werkbladen potloden

Nadere informatie

VERSLAGEN VAN WERKZAAMHEDEN

VERSLAGEN VAN WERKZAAMHEDEN VERSLAGEN VAN WERKZAAMHEDEN 1. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP APELDOORN (AWA) Door Chris Nieuwenhuize (veldwerkleider). Inventarisatie cultuurhistorie Bruggelen De Stichting Probos heeft samen met een aantal

Nadere informatie

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Het onderzoeksgebied vanuit de lucht bekeken (Foto: Birger Stichelbaut). De

Nadere informatie

Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs

Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs Opdracht 1 Bij de tekst Schokland Werelderfgoed op de grond. 1a. De grote foto op de grond is gemaakt in 1930. Toen was Schokland nog een eiland. Waarom

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO/VWO BIJZONDERE SCHATTEN De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom komt er een uitbreiding

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

De Vlaardingencultuur. leven in de steentijd

De Vlaardingencultuur. leven in de steentijd De Vlaardingencultuur leven in de steentijd INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LES 1... 4 LES 2... 5 LES 3... 7 OPDRACHTEN... 8-12 2 Inleiding Voor u ligt de docentenhandleiding van het lespakket over de Vlaardingencultuur.

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

(bandeliersluiting) (verschillende zalfpotjes)

(bandeliersluiting) (verschillende zalfpotjes) In de stortgrond afkomstig uit deze put langs de Kanaalschans werden veel metalen voorwerpen aangetroffen met de metaaldetector. Onder andere is met de detector een ronde penning van lood gevonden. Op

Nadere informatie

Interview Tessa de Groot

Interview Tessa de Groot Interview Tessa de Groot Tessa de Groot die op 27 september een lezing voor onze Kring verzorgt is momenteel werkzaam als senior onderzoeker Romeinse tijd bij de nieuwe Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Mirjam Brouwer Goedkeuring evaluatieverslag Jos van der Weerden Locatie.

Nadere informatie

Aardewerken pot Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?... Munten Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?...

Aardewerken pot Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?... Munten Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?... WERKBLAD 1 HET WERK VAN DE ARCHEOLOOG Kruis aan welk materiaal jij met je groepje onderzoekt. Bekijk de film en zoek het antwoord op de vraag. Aardewerken pot Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het

Nadere informatie

Deze activiteit MOET worden voorbereid op school, anders kunnen de opdrachten tijdens de excursie niet uitgevoerd worden.

Deze activiteit MOET worden voorbereid op school, anders kunnen de opdrachten tijdens de excursie niet uitgevoerd worden. VOORBEREIDING Mens in De Maashorst Deze activiteit MOET worden voorbereid op school, anders kunnen de opdrachten tijdens de excursie niet uitgevoerd worden. De activiteit leert leerlingen wat de rol is

Nadere informatie

PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016

PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016 Samenvatting PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016 Deze basistekst is gekoppeld aan de canon van Boxtel. In deze basistekst wordt het vroegste deel van de menselijke

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan educatie en publieksbereik. Bijdragen aan educatie en publieksbereik

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan educatie en publieksbereik. Bijdragen aan educatie en publieksbereik Bijdragen aan educatie en publieksbereik Vrijwilligers als ambassadeurs van de archeologie Wie met veel bevlogenheid met archeologie bezig is, kan daar ook enthousiast over vertellen. Door inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl Een verborgen verleden Archeologie in Heerde www.heerde.nl Een verborgen verleden De gemeente Heerde heeft een rijke geschiedenis. U als inwoner kent een deel van deze geschiedenis. Misschien zelf meegemaakt

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant 2 Welkom in Bloemenzoom te Swifterbant. Over de gemeente. De gemeente Dronten, met bijna 40.000 inwoners, biedt u de mogelijkheid te wonen

Nadere informatie

Museumles Tureluurtje. Docentenhandleiding

Museumles Tureluurtje. Docentenhandleiding Museumles Tureluurtje Docentenhandleiding September 2014 Inhoud De museumles in het kort... 3 Voorbereiding in de klas... 3 In het museum... 3 Afsluiting in de klas... 3 De museumles uitgewerkt... 4 Introductieles

Nadere informatie

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260 December 2016 De kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle- Hertog (België) heeft doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Beleef de prehistorie HUNEBEDQUIZ. Door: Nadine Lemmers 1 februari 2016

Beleef de prehistorie HUNEBEDQUIZ. Door: Nadine Lemmers 1 februari 2016 Beleef de prehistorie HUNEBEDQUIZ Door: Nadine Lemmers 1 februari 2016 RONDE 1: HUNEBEDDEN 1. Wat is een hunebed? A. Een graf B. Een huis C. Een opslag D. Weten we niet 2. Hoe oud zijn de Nederlandse hunebedden?

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND

OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND In het najaar van 2011 en de lente van 2012 deed een team archeologen van Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) en Diachron UvA bv opgravingen in Aarle in de gemeente

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B Leydse Weelde Marie de Brimeu - B Welkom in Museum Boerhaave. Je gaat de tentoonstelling Leydse Weelde Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw bekijken. Met groene ontdekkingen worden natuurlijk planten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Archeologie in Utrecht Informatie, adressen en procedures

Archeologie in Utrecht Informatie, adressen en procedures Archeologie in Utrecht Informatie, adressen en procedures Utrecht.nl Archeologie in Utrecht De Utrechtse bodem zit vol waardevolle resten uit het verleden. Daarom mogen er vaak alleen onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk In de kastelenbuurt van Heemskerk werd in november 2012 vanwege de sloop en nieuwbouwplannen een proefsleuvenonderzoek verricht. Dit werd uitgevoerd door het archeologische

Nadere informatie

Inleiding op het lespakket. Blz. 3. Het verhaal van Musa Blz. 4. Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5

Inleiding op het lespakket. Blz. 3. Het verhaal van Musa Blz. 4. Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5 Musa Inhoud Inleiding op het lespakket. Blz. 3 Het verhaal van Musa Blz. 4 Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5 Het koffertje ontdekken. Blz. 6 en 7 Inhoud koffertje. Blz. 8 en 9 2 Inleiding

Nadere informatie

naam WERKBLAD in de buurt van de school Bekijk de buurt waar de school staat. Probeer de vragen te beantwoorden.

naam WERKBLAD in de buurt van de school Bekijk de buurt waar de school staat. Probeer de vragen te beantwoorden. WERKBLAD in de buurt van de school Bekijk de buurt waar de school staat. Probeer de vragen te beantwoorden. Ga het vragen. Zoek in boeken en op internet. Schrijf de antwoorden op. Zoek er plaatjes bij.

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Peter in de polder, week 20.

Peter in de polder, week 20. Peter in de polder, week 20. Vissen blijft toch vissen, en niet altijd vangen. Hemelvaartsdag was het prachtig weer, en dus gingen de Peters met een bootje naar het Overdie. Overal was brasem te zien,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Fossielen uit de Noordzee

Fossielen uit de Noordzee Fossielen uit de Noordzee Lesbrief websessie Een kijkje achter de schermen van museum Naturalis voor klas 1 en 2 (VMBO/H/V) lesbrief Fossielen uit de Noordzee 1 Introductieles 2 Beschrijving websessie

Nadere informatie

Meta uit Meteren. Archeologen graven het skelet van Meta op. Foto: ADC Archeoprojecten / Hazenberg Archeologie. Restaurator Floris Reijnen aan het

Meta uit Meteren. Archeologen graven het skelet van Meta op. Foto: ADC Archeoprojecten / Hazenberg Archeologie. Restaurator Floris Reijnen aan het Meta uit Meteren Tijdens opgravingen in het toekomstige woongebied De Plantage in Meteren (gemeente Geldermalsen) troffen archeologische onderzoekers eind 2010 een aantal crematiegraven uit de IJzertijd

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

VAN RHEINLAND NAAR RIJNLAND

VAN RHEINLAND NAAR RIJNLAND VAN RHEINLAND NAAR RIJNLAND Bodemvondsten in Leiden H. Suurmond-van Leeuwen In 1976 werd op het terrein van de toekomstige nieuwbouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland door het Instituut voor Prae-

Nadere informatie

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. basisonderwijs 2015/2016

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. basisonderwijs 2015/2016 Ontdek ons zoute DNA Zonder de scheepvaart geen Nederland basisonderwijs 2015/2016 Welkom in het scheepvaartmuseum amsterdam Ontdek Het leven aan boord van verschillende schepen, doe mee aan het havenspel

Nadere informatie