BIJLAGE. Bijlage 1: Voorbeeldattesten. Bijlage 2: Lexicon. Bijlage 3: Businesscases. Bijlage nr. 1a

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE. Bijlage 1: Voorbeeldattesten. Bijlage 2: Lexicon. Bijlage 3: Businesscases. Bijlage nr. 1a"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1a Bijlagen bij het Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer Bijlage 1: Voorbeeldattesten Bijlage 2: Lexicon Bijlage 3: Businesscases 1

2 Bijlage 1: Voorbeeldattesten Vb 1: Fiscaal attest sportkamp 2

3 Vb. 2: Fiscaal attest speelpleinen 3

4 Vb. 3: Vormingsattest Sportdienst 4

5 Vb. 4: Vormingsattest Entiteit Gezin 5

6 Bijlage 2: Lexicon Lexicon - Abonnement: Een abonnement is een, al dan niet op voorhand samengestelde, bundel van verschillende activiteiten die onder bijzondere voorwaarden met een korting verkocht worden aan de deelnemer. - Activiteit: Een activiteit kan zowel eenmalig zijn, zoals bijvoorbeeld een voorstelling, een festival, een lezing, een sportevenement, als plaatsvinden over meerdere dagen; bijvoorbeeld een cursus, lessenreeks, speelplein, sportacademies - Gegevens raadplegen : gegevens lezen en wijzigen - Login: Als login wordt steeds het adres gebruikt van diegene die zich registreert. - Organisator: Een organisator is diegene die de activiteit organiseert en invoert in de software. Hij is ook verantwoordelijke voor de financiële afhandeling en rapportering - Reservatie: Reservatie betekent dat een inschrijving (plaats) voor een activiteit kan vastgehouden worden totdat, indien van toepassing, de inschrijving goedgekeurd wordt door de betrokken dienst en totdat de betaling aangekomen is. - Netwerkverkoop: Netwerkverkoop is wanneer een dienst/gc een door hem georganiseerde activiteit openstelt voor medeverkoop door een andere dienst/gc. Diegene die de activiteit organiseert blijft eigenaar van de activiteit alsook van de deelnemers(gegevens) - Ticket: Een ticket is een toegangsbewijs tot een activiteit. Een ticket wordt zowel verkregen bij een aankoop als bij een inschrijving. - Verkooppunt: Een verkooppunt is niet het fysieke verkoopkanaal, maar een verkooppunt in functie van het financieel beheer Bijlage 3: Businesscases De aanbieders worden verzocht een demonstratie te geven waarbij volgende businesscases getoond worden. 6

7 Bij elk scenario dient de leverancier zowel versie a (balie) als versie b (online) als de variatie (c) te tonen. Scenario 1: Individuele verkoop/inschrijving Het volledige proces van registreren, aankopen, betalen en ontvangen van een individuele verkoop/inschrijving op basis van volgende scenario s (de demonstratie mag van het scenario afwijken, de aanbieder geeft dan in de demonstratie aan waar hij afwijkt en waarom). a. Balie: Jan koopt anoniem twee tickets aan de balie voor een concert in GC De Vaartkapoen voor een bedrag van 60 euro. Hij betaalt met zijn kredietkaart. Na betaling worden zijn tickets geprint. Jan en zijn vriend gaan naar het concert en worden geregistreerd als deelnemers. b. Online: Jan schrijft zich online voor de eerste maal in voor een éénmalig evenement van de Sportdienst voor een prijs van 5 euro. Hij registreert zich online door de gegevens die gevraagd worden in scenario 1 in te vullen en ontvangt een login/paswoord. Hij betaalt via overschrijving. Hij krijgt automatisch zijn e-ticket per mail toegestuurd als zijn betaling voldaan is binnen de voorwaarden. Jan en zijn vriend gaan naar het concert en worden geregistreerd als deelnemers. c. Variatie: Nadat jan zijn ticket heeft aangekocht en ontvangen wordt het concert geannuleerd. Jan krijgt zijn geld teruggestort. Men doorloopt de stappen: - Keuze activiteit op de website en kiezen voor inschrijven/ticket - (al dan niet) registreren deelnemer - Toegang geven tot systeem (indien online) met procedure van login/paswoord - Verkoop - Financiële verwerking (op welke manier betalen?) - Verzenden e-ticket - Validatie ticket en registratie deelname - Rapport van de verkoop - Procedure voor de terugbetaling in geval van annulering Scenario 2: Individuele inschrijving voor cursussen volwassenen Het volledige proces van registreren, aankopen, betalen en bevestigen van een individuele inschrijving voor cursussen volwassenen op basis van volgend scenario (de demonstratie mag van het scenario afwijken, de aanbieder geeft dan in de demonstratie aan waar hij afwijkt en waarom). a. Balie: Jan schrijft zich in voor lessenreeks sport en koopt een 10-beurtenkaart voor een bedrag van 55 euro. Hij schrijft zich in aan de balie door (via de baliemedewerker) de gegevens die gevraagd worden in scenario 2 in te vullen. Hij betaalt via overschrijving. Hij krijgt automatisch zijn e-ticket per mail toegestuurd als zijn betaling voldaan is binnen de voorwaarden. Hij brengt dit ticket mee naar de lessenreeks. Hij neemt 10 maal deel aan de sportlessenreeks. b. Online: Jan schrijft zich online in voor een cursus (die 15 lesavonden betreft) in GC De Markten voor een bedrag van 82 euro. Hij registreert zich online door de gegevens die gevraagd worden in scenario 2 in te vullen. Hij betaalt online met zijn bankkaart. Hij krijgt automatisch zijn e-ticket toegestuurd. Hij brengt dit ticket mee naar de cursus en hij gaat 14 keer naar de cursus. Men doorloopt de stappen: - Keuze activiteit op de website en kiezen voor inschrijven/ticket - Registreren deelnemer (zowel balie als online) - Toegang tot systeem (indien online registratie) met procedure van login/paswoord - Verkoop - Financiële verwerking - Verzenden e-ticket - Validatie ticket en registreren deelnames - Rapport van de verkoop 7

8 Scenario 3: Inschrijving van een kind door een ouder Het volledige proces van registreren, aankopen, betalen en ontvangen van een individuele verkoop/inschrijving op basis van volgend scenario (de demonstratie mag van het scenario afwijken, de aanbieder geeft dan in de demonstratie aan waar hij afwijkt en waarom). a. Balie: Jan schrijft zijn kinderen An en Piet in voor een Speelweek bij het Jeugdcentrum Aximax op de inschrijvingsdag. Jan registreert zichzelf en zijn kinderen door de gegevens in te vullen (via de baliemedewerker) die gevraagd worden in scenario 3. Hij geeft de extra documenten die nodig zijn meteen af aan de baliemedewerker die ze, bijvoorbeeld middels scannen, bijvoegt aan de inschrijving. Wanneer de inschrijving in orde is, wordt dit aangegeven in de back office en kan Jan meteen met bancontact betalen. De tickets (bevestiging) wordt meteen uitgeprint. Deze tickets worden meegenomen naar het speelplein en de deelname van de kinderen wordt per dag geregistreerd. b. Online: Jan schrijft zijn dochter An en zijn zoon Piet online in voor de Speelpleinen, gedurende een periode van één aaneensluitende week van 5 dagen voor een bedrag van 17 euro per kind en 3 dagen in de daaropvolgende week voor een bedrag van 12 euro per kind. Jan registreert zichzelf (en krijgt een login/wachtwoord) en zijn kinderen online door de gegevens in te vullen die in scenario 3 gevraagd worden. Daarnaast dient hij ook een bewijs van de school mee door te geven. Hij kan dit bijvoorbeeld mee uploaden. Hij heeft deze plaatsen enkel kunnen reserveren tot de inschrijving in de back office wordt goedgekeurd. Wanneer dit goedgekeurd is, ontvangt Jan per betaalinstructies voor een betaling per overschrijving. Hij krijgt automatisch e- tickets toegestuurd als zijn betaling voldaan is binnen de voorwaarden. Deze tickets worden meegenomen naar het speelplein en de deelname van de kinderen wordt per dag geregistreerd. c. Variatie: An is ziek tijdens de tweede week (3 dagen). Jan stuurt een medisch attest op en krijgt het inschrijfgeld voor dit deel van de inschrijving van An teruggestort Men doorloopt de stappen: - Keuze activiteit op de website en kiezen inschrijven/ticket - Registreren ouder/voogd en kinderen (zowel online als balie) - Toevoegen extra informatie aan inschrijving - Toegang tot systeem (indien online) met procedure van login/paswoord - Nazicht, fase van reservatie - Verkoop - Financiële verwerking - Verzenden e-ticket - Validatie ticket en registratie deelnames - Rapport van de verkoop - Procedure voor de terugbetaling Optioneel Scenario 4: Groepsinschrijvingen door scholen en deze functie optioneel aanbiedt) instellingen (enkel indien de leverancier Het volledige proces van registreren, aankopen, betalen en ontvangen van een groepsinschrijving door een school of instelling op basis van volgende scenario (de demonstratie mag van het scenario afwijken, de aanbieder geeft dan in zijn demonstratie aan waar hij afwijkt en waarom). 8 a. Balie: Jan is verantwoordelijk voor de uitstappen van de school waarvoor hij werkt. Hij wil graag met een klassen naar een schoolvoorstelling in GC De Kriekelaar. Jan gaat naar de balie van het gemeenschapscentrum waar de baliemedewerker hem registreert als de contactpersoon van zijn school met de gegevens zoals die gevraagd worden in scenario 4. Jan kiest aan de balie de voorstelling en reserveert en betaalt meteen met bancontact voor het aantal leerlingen. De baliemedewerker geeft dit aan in de back office en print het groepsticket uit. Jan brengt dit op de dag van de voorstelling mee naar het gemeenschapscentrum. Daar wordt het aantal deelnemers geregistreerd. b. Online: Jan is verantwoordelijk voor de uitstappen van de school waarvoor hij werkt. Hij wil graag met een klas naar een schoolvoorstelling in GC De Zeyp. Jan Registreert zich online als de contactpersoon van de school met de gegevens zoals die gevraagd worden in scenario 4 en krijgt

9 (na nazicht gegevens in de back office) toegang via login/wachtwoord. Hij maakt online een keuze uit het aanbod en reserveert voor het aantal personen de activiteit. Er dient door de betrokken dienst in de back office nagekeken te worden of aan alle modaliteiten wordt voldaan. Indien ja, ontvangt Jan een mail met bevestiging van zijn reservatie. Jan print dit uit en brengt dit op de dag van de voorstelling mee naar het gemeenschapscentrum. Daar wordt het aantal deelnemers geregistreerd en op basis daarvan ontvangt Jan achteraf een factuur voor het aantal deelnemers aan de voorstelling. Deze betaling kan uit de flow gehouden worden. Men doorloopt de stappen: - Registratie school en contactpersoon - Validatie school en contactpersoon - Toegang tot het systeem (indien online) met procedure van login/paswoord - Keuze activiteit op de website en kiezen inschrijven/ticket - Registratie deelnemers - Nazicht, fase van reservatie - Verkoop - Financiële verwerking - Verzenden e-ticket - Validatie ticket en registratie deelnames - Rapport van de verkoop Optioneel Scenario 5: Inschrijving van medewerkers door leidinggevende (Enkel indien de leverancier deze functie optioneel aanbiedt) Het volledige proces van registreren, aankopen, betalen en ontvangen van een individuele verkoop/inschrijving op basis van volgend scenario (de demonstratie mag van het scenario afwijken, de aanbieder geeft dan in de demonstratie aan waar hij afwijkt en waarom). a. De directrice van IBO De Buiteling wil haar 5 medewerkers inschrijven voor het professionele vormingsaanbod dat aangeboden wordt door de Entiteit Gezin. De directrice registreert zichzelf en het gezinsinitiatief door de gegevens, zoals omschreven in scenario 5, in te geven. Na nazicht in de back office krijgt de directrice toegang tot het aanbod via een login/wachtwoord. Zij maakt online de keuze voor een vorming waarvoor ze zichzelf en haar 5 medewerkers inschrijft. De directrice ontvangt hiervan een overzicht per . Na goedkeuring door de betrokken dienst, ontvangt de directrice hier een bevestiging van. Na deelname ontvangen de medewerkers die vruchtbaar hebben deelgenomen aan een vorming een deelnameattest dat als rapport binnen de software kan worden opgevraagd. b. Variatie: het betreft betalende vorming. Na goedkeuring van inschrijving, ontvangt de directrice per betaalinstructies voor een betaling per overschrijving. Zij krijgt het overzicht van de inschrijvingen toegestuurd als de betaling voldaan is. Men doorloopt de stappen: - Registratie leidinggevende en gezinsinitiatief - Validatie leidinggevende en gezinsinitiatief - Toegang tot het systeem - Keuze activiteit voor elk van de deelnemers + registratie van de betreffende deelnemer aan de activiteit - Nazicht, fase van reservatie - Bevestiging - Verzenden e-ticket - Validatie tickets en registratie deelnames - Procedure betaling - Deelnameattest. 9

10 10

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Handleiding online inschrijvingen

Handleiding online inschrijvingen Speelpleinwerking Sproet vzw Handleiding online inschrijvingen Inschrijven in een notendop De inschrijving gebeurt in een aantal stappen 1. Registreren Nieuwe gebruikers moeten zich eerst registreren.

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

HANDLEIDING online tickets bestellen via debogaard.be

HANDLEIDING online tickets bestellen via debogaard.be HANDLEIDING online tickets bestellen via debogaard.be 1 1. Surf naar http://www.debogaard.be. 2. Klik bovenaan op Podiumaanbod voor een overzicht van alle voorstellingen of gebruik de zoekmachine. 3. Klik

Nadere informatie

HANDLEIDING online tickets bestellen via debogaard.be

HANDLEIDING online tickets bestellen via debogaard.be HANDLEIDING online tickets bestellen via debogaard.be 1 1. Surf naar http://www.debogaard.be. 2. Vul in het witte vakje onder Wachtwoord de code in die u terugvindt op de flyer in uw seizoensbrochure.

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Betalen. ideal Dashboard. Doel

Betalen. ideal Dashboard. Doel Betalen ideal Dashboard Beursplein 1 Postbus 1 8900 AA Leeuwarden T (058) 299 55 99 F (058) 299 45 91 www.frieslandbank.nl Statutair gevestigd te Leeuwarden Handelsregister 01002411 Doel In dit document

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Nova - Wetteren Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt om uw bestelling te plaatsen

Nadere informatie

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid HANDLEIDING KLANTEN Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid Inhoudstafel. HOE WERKT CONNECTING-EXPERTISE VOOR JOU. ALGEMEEN PROCES 3. OVERZICHT ROLLEN 4. CONNECTING-EXPERTISE:

Nadere informatie

Handleiding online wedstrijdbeheer voor LOC

Handleiding online wedstrijdbeheer voor LOC Handleiding online wedstrijdbeheer voor LOC VTDL, Diestsesteenweg 49 3010 Kessel-Lo E-mail: competitie@triatlon.vlaanderen Website: http://vtdl.triathlon.be WEDSTRIJDAUTOMATISATIE 2015 INHOUDSOPGAVE WEDSTRIJDAUTOMATISATIE

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Versjon: 12 Innhoud KLANT- EN PARTNER

Nadere informatie

De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl

De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl Hotelkamerveiling.nl is dé website om voordelig een leuk hotel te boeken. Door mee te bieden op een veiling bepaal je zelf de prijs van een hotelarrangement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer De partij welke een aankoop doet via Paylogic voor een Evenement;

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Klarna Online. Gebruikershandleiding

Klarna Online. Gebruikershandleiding Klarna Online Gebruikershandleiding Welkom bij Klarna! Wij houden van wat we doen. Het voor consumenten gemakkelijker te maken om in uw winkel te kopen. Om vertrouwen te scheppen tussen verkoper en koper.

Nadere informatie

Klarna online. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Klarna online. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Klarna online Gebruikershandleiding Versie 1.0 Welkom bij Klarna! Wij houden van wat we doen. Het voor consumenten gemakkelijker te maken om in uw winkel te kopen. Om vertrouwen te scheppen tussen verkoper

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat u kiest voor Cultureel Centrum Lokeren. Deze handleiding helpt u verder in het

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden.

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Algemeen: Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden. Sclera vzw Heidestraat 12 2070 Zwijndrecht Bestelling: Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN Uw kind aanmelden/inschrijven voor de TSO Ga naar www.spring kinderopvang.nl en klik op de bol Tussenschoolse opvang Klik op de knop Uw kind inschrijven Kies de locatie

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor werkgevers Inhoudstafel Account aanmaken Organisatiegegevens ingeven Een job posten Post uw job op Facebook Een job kopiëren Collega s uitnodigen Job onzichtbaar maken

Nadere informatie

PARTNERPROGRAMMA 2012

PARTNERPROGRAMMA 2012 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan 2 030 63 55 400 info@managementdrives.com INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Achtergrond 3 2 Partners 5 2.1 Selling partner 5 2.2 Business

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

BENGELPOP 2015 RECREATIEDOMEIN KEIHEUVEL BALEN INFOPAKKET SCHOLEN. 1. ALGEMEEN... 2 Veiligheid... 2 Aanbod... 2

BENGELPOP 2015 RECREATIEDOMEIN KEIHEUVEL BALEN INFOPAKKET SCHOLEN. 1. ALGEMEEN... 2 Veiligheid... 2 Aanbod... 2 BENGELPOP 2015 RECREATIEDOMEIN KEIHEUVEL BALEN VRIJDAG 26 JUNI 2015 INFOPAKKET SCHOLEN INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN... 2 Veiligheid... 2 Aanbod... 2 2. INSCHRIJVINGEN & REGISTRATIE... 3 Hoe inschrijven?...

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie