Online-kranten in Vlaanderen: een historisch overzicht van midden jaren 90 tot vandaag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online-kranten in Vlaanderen: een historisch overzicht van midden jaren 90 tot vandaag"

Transcriptie

1 Online-kranten in Vlaanderen: een historisch overzicht van midden jaren 90 tot vandaag Hans Beyers Inleiding We re almost out of newspapers that aren t on-line 1 Begin 2005 zal het met (toen nog) De Financieel Economische Tijd exact 10 jaar geleden zijn dat in Vlaanderen de eerste nationaal verspreidde krant online ging. Een goede gelegenheid voor een korte terugblik, want er is in die tijdsspanne veel veranderd in het Vlaamse online-krantenlandschap. Want zeker binnen de internetwereld is een decennium een lange periode. Anno 2004 telt Vlaanderen een 9-tal kranten die zich, de één al wat ambitieuzer en succesvoller dan de andere, sinds 1995 één voor één in het online-avontuur hebben gestort: De Standaard, Het Volk en Het Nieuwsblad/De Gentenaar (Vlaamse UitgeversMaatschappij), Gazet Van Antwerpen en Het Belang van Limburg (Concentra Media), De Tijd (NV Tijd), en sinds 2003 ook Het Laatste Nieuws en De Morgen (De Persgroep). Het enige resterende dagblad, De Nieuwe Gazet (behorend tot de laatst vermelde groep), is niet actief op het internet. Tot voor kort konden de websites van De Morgen en Het Laatste Nieuws eerder omschreven worden als business-to-business of business-to-consumer websites: men bood er geen content aan in de zin van dagelijkse inhoudelijke berichtgeving, maar richtte zich tot het lezerspubliek en andere bedrijven/organisaties via het vermelden van bedrijfsstructuren, contactgegevens en andere nuttige informatie met betrekking tot het bedrijf zelf. Daarnaast zien we ook dat men steeds vaker opteert voor niche-berichtgeving (bijvoorbeeld De Morgen met de cultuurwebsite Sherpa) of de zoekertjesmarkt, bijvoorbeeld markt.be of autozone.be (De Persgroep) of hebbes.be (Concentra Media). Uit wat volgt blijkt dat ook de motivatie om de stap van de drukpers naar de cyberwereld te zetten en de manier waarop dit het afgelopen decennium gebeurde, van titel tot titel varieert. Korte ontstaansgeschiedenis van online-kranten

2 Verschillende auteurs stellen dat de Amerikaanse politicus Al Gore aan de basis ligt van het ontstaan van de online-nieuwsindustrie. Hij stelde op 15 juli 1990 in The Washington Post immers dat de wereld nood had aan een breed informatienetwerk: Just as the interstate highway system made sense for a postwar America with lots of new automobiles clogging crooked two-lane roads, a nationwide network of information superhighways now is needed to move the vast quantities of data that are creating a kind of information gridlock. 2 De Clinton-administratie had met het National Information Infrastructureprogramma dan ook een belangrijk aandeel in de opgang van de online-media. In ruwe lijnen moeten we de geschiedenis van de online-journalistiek opsplitsen in 2 grote delen: ten eerste de ontwikkeling van teletekstsystemen en als tweede videotex, waarvan het World Wide Web de laatste en wellicht bekendste stap is (ook Bulletin Boards Systems en online-diensten vallen onder videotex). 3 Het is hierbij dus belangrijk meteen op te merken dat online-communicatie pas boomde bij de opkomst van het wereldwijde web gedurende de jaren 90, maar dat de geschiedenis ervan teruggaat naar de jaren 70. Teletekst Teletekst, ontwikkeld door de BBC vanuit het onderzoek naar oplossingen voor slechthorenden, is een elektronisch eenwegs telecommunicatiesysteem dat gebruik maakt van 4 vrije lijnen van het (in Europa uit 625 lijnen bestaande) televisiebeeld om informatie (tekst en grafische elementen) in gedigitaliseerde vorm uit te zenden. Hierbij is het potentieel aan aangeboden informatie redelijk beperkt, maar het kan wel snel geactualiseerd worden. Door deze snelheid heeft teletekst quasiinteractieve kwaliteiten. Bovendien staat er geen beperking op het aantal gelijktijdige gebruikers van het systeem en is het voor iedereen toegankelijk. Het systeem, dat gebruik maakt van wit en 6 kleuren op een zwarte achtergrond, construeert pagina s van 150 à 200 woorden in 24 rijen van 40 karakters per rij. 4 Figuur 1: Screenshot van de startpagina van Ceefax De uitvinding van teletekst in 1970 kan beschouwd worden als de eerste aanzet naar onze hedendaagse digitale journalistiek. Nadat er in 1971 een patent op werd genomen, kondigde de BBC

3 reeds in oktober 1972 Ceefax aan (het eerste teletekstsysteem ter wereld), dat z n huidige naam dankt aan See Facts (het systeem startte onder de naam Teledata). In 1973 werd het aan het grote publiek voorgesteld, het eerste commerciële gebruik wordt vanaf 1976 gedragen op het kanaal van BBC1. 5 Tegen het einde van de jaren 90 beschikte in het Verenigd Koninkrijk 60% (oftewel 9,4 miljoen mensen) van de gezinnen over minstens één televisietoestel voorzien van teletekst. In 1980 voerde onder andere The Washington Post tests uit met teletekst. Videotex/audiotex Videotex, in 1971 uitgevonden door Sam Fedida, werd door The British Post Office in de herfst van 1979 commercieel gelanceerd onder de naam Prestel. De Grooff definieert (interactieve) videotex als een interactief telecommunicatiesysteem om informatie, die in digitale vorm is opgeslagen in een databank, via het telefoonnet en door middel van een speciaal (met decoder en modem uitgerust) ontvangsttoestel op te vragen en/of uit te wisselen en later als een openbare online-informatiedienst, waarbij gegevens op een eenvoudige (menugestuurde) manier via het telefoonnet kunnen worden opgevraagd uit online-databestanden die aangesloten zijn op het videotexnetwerk. Het biedt, via raadpleging op een televisiescherm of een personal computer (een scherm kan 75 tot 120 woorden bevatten), onder andere mogelijkheden tot transactie en consultatie van onderling verbonden gegevensbanken met een onbeperkte hoeveelheid aan informatie en snelle updates, en communicatie via het systeem electronic mailbox. 6 Een belangrijk verschil met teletekst is dus dat videotex een gesloten tweewegsmedium is. De dienst kende in 1976 haar eerste publieke demonstratie onder de oorspronkelijke naam Viewdata. In 1977 begon een aantal Britse kranten met de experimentele verspreiding van nieuwsberichten via Prestel, dat in 1994 ophield te bestaan (pas eind 1985 werd voor het eerst sinds 1979 winst gerapporteerd). In Frankrijk volgde France Telecom begin jaren 80 met de ontwikkeling van Teletel (nu gekend als Minitel) waardoor miljoenen mensen (begin jaren 90 gebruikte reeds één derde van de Franse bevolking het systeem) toegang kregen tot allerlei informatiediensten (financiële diensten, toerisme, opleiding, gezondheid, ). De Minitel is een compacte terminal die bestaat uit een modem, een toetsenbord en een zwart-witscherm van 9 inch of een kleurenscherm van 11 inch. Ten gevolge van het succes van videotex in Groot-Brittannië en vooral Frankrijk werden vooral in de Verenigde Staten en Japan (Character and Pattern Telephone Access Information Network, kortweg CAPTAIN, ontworpen voor communicatie met de complexe Japanse lettertekens) tientallen videotex-initiatieven gelanceerd gedurende de eerste helft van de jaren 80. Opmerkelijk is dat vooral de overheid zich inzette voor de ontwikkeling van videotex, en dat de Verenigde Staten nagenoeg de enige waren waar het medium door de private sector werd uitgewerkt. 7 Ook België kende een aantal initiatieven met onder andere Mediatel en Editel. De Grooff ziet verschillende redenen voor dit engagement: in eerste instantie wilden de participerende uitgevers hun activiteiten beschermen door geen ruimte te laten voor andere initiatieven, anderzijds zagen ze ook een mogelijkheid tot geografische en produktmatige differentiatie. Daarnaast telde ook het promotionele karakter en het feit dat men via videotex een ruimer publiek kon bereiken. 8 Omwille van een aantal elementen als de vaak hoog oplopende gebruikskosten, dure koop- en huurterminals en het feit dat het gebruik van videotex in de meeste huishoudens het gelijktijdige gebruik van telefoon en televisie

4 uitsloot, waren de meeste videotex-diensten van kranten niet voldoende succesvol en rendabel. Prestel telde in 1986 niet meer dan gebruikers en in 1993 was dit aantal zelfs gedaald tot In juli 1980 was de Columbus Dispatch het eerste Amerikaanse dagblad dat een videotexkrant publiceerde. 10 Vanaf het midden van de jaren 80 begonnen verschillende kranten ook te werken met audiotex. Via telefoonnummers die in de papieren krant gepubliceerd werden, konden lezers geautomatiseerde content opvragen in verschillende categorieën (bv. het weer en zoekertjes). Faxkranten Toen eind jaren 80 het fax-toestel opgang maakte in de meeste bureau s, kreeg ook de faxkrant een nieuwe kans. Deze kranten, die meestal slechts uit een paar pagina s bestonden, mikten op specifieke doelgroepen (bv. zakenlui). Al snel werd echter duidelijk dat faxkranten niet de verhoopte winsten creëerde en werden ze afgevoerd. Bulletin Boards Systems (BBS) & consumer online services Als antwoord hierop werd een systeem ontwikkeld dat niet meer steunde op het gebruik van een televisiescherm, maar zich richtte op computerschermen. De aandacht verschoof van klassieke videotex naar de zogenaamde consumer online services, die reeds in de jaren 60 uitgedacht werden, maar pas opgang maakten door de intrede van personal computers. Volgens Kawamoto begon The Columbus Dispatch in juli 1980 als eerste krant met een elektronische versie via CompuServe te experimenteren. CompuServe is een databank die in 1979 werd opgericht en onder andere beursgegevens, home-shopping en home-banking diensten bood. Bulletin Boards Systems (BBS), uitgevonden in 1978, vormden vanaf de late jaren 80 de volgende stap in de ontwikkeling van elektronische kranten, vooral omdat ze goedkoper waren dan videotex. 11 Opmerkelijk is dat vooral de kleinere, regionale kranten gebruik maakten van BBS, terwijl grotere kranten zich op consumer online services met Internet Service Providers (ISP) richtten. Riley schrijft dat begin jaren 90 only a half dozen major newspapers and about a dozen smaller papers had a significant newspaper product or an interactive/online paper on the Web or an Internet provider. 12 In 1990 lanceert The Albuquerque Tribune als één van de eersten een elektronische versie op basis van BBS. 13 In 1992 meldt de Newspaper Association of America (NAA) dat in de Verenigde Staten en Canada al 11 kranten over een elektronische versie beschikken. Vanaf datzelfde jaar begint reeds de verschuiving van videotex naar dial-up services als Prodigy, Compuserve en America Online. Door het (officieel) op de markt brengen van Mosaic 14, de eerste grafische webbrowser, in november 1993 steeg de internettrafiek spectaculair. In januari 1994 schrijft Editor & Publisher dat er wereldwijd ongeveer 20 elektronische diensten van kranten bestaan, waarvan de meeste Bulletin Board Systems; in mei 1995 spreekt het magazine Quill al over 150 Amerikaanse dagbladen. 15 In datzelfde jaar 1995 telde Editor & Publisher ongeveer 330 kranten die online zijn: 38 via BBS, 45 via consumer online services met ISP als America On Line, Prodigy of CompuServe en 230 op het World Wide Web. De doorbraak van kranten op het World Wide Web volgde tussen de tweede helft van 1994 en 1996,

5 waarbij onder andere USA Today (april 1995), The New York Times 16 (januari 1996, na vanaf 9 juni 1994 eerst via America Online gewerkt te hebben), The Los Angeles Times (april 1996, eerst vanaf oktober 1994 via Prodigy), The Wall Street Journal (april 1996) en The Washington Post online (juni 1996, eerst vanaf juli 1995 via Interchange) gingen. Deze evolutie betekende meteen het einde van de consumer online services. Vanaf 1994 startten ook de eerste Europese kranten met online-edities: The Daily Telegraph (november 1994), The Guardian (april 1995), Le Monde (1995), The Times (1 januari 1996), El Pais (mei 1996). Tegen 1997 rapporteert Editor & Publisher ongeveer 2600 kranten met sites op het World Wide Web of via dial-up services, een jaar later zijn dit er al Ruwweg kunnen teletekst en videotex dus beschouwd worden als de voorlopers van de hedendaagse onlinenieuwssites. Kist zag reeds in 1989 drie belangrijke perioden in het elektronisch publiceren: in de periode van midden jaren 70 tot midden jaren 80 kwam de digitalisering stilaan op gang, maar was er nog een duidelijke overheersing van papieren informatiedragers merkbaar. Dit veranderde tussen 1985 en 1995, wanneer elektronische alternatieven opdoken die effectief een meerwaarde boden. Vanaf 1995 zien we tenslotte de vervanging van bepaalde produkten door digitale substituten. 18 Fang ziet 5 revoluties in de communicatiegeschiedenis: de uitvinding van het schrift in Griekenland (8 e eeuw voor Christus), de uitvinding van de boekdrukkunst in Europa door Gutenberg (2 e helft van de 15 e eeuw), de gecombineerde vooruitgang in papierproductie en druktechnologie die vanaf het midden van de 19 e eeuw leidt tot de eerste massaproductie van kranten en tijdschriften, de opkomst van de fotografie op het einde van de 19 e eeuw en tenslotte de Communication Toolshed Home waarbij vanaf de 2 e helft van de 20 e eeuw de gezinswoning een informatiecentrum wordt dankzij o.a. telefoon en televisie. 19 We zouden hier een zesde revolutie aan kunnen toevoegen, namelijk het samensmelten van alle voorgaande evoluties met gedigitaliseerde, multimediale en interactieve communicatiepatronen als gevolg. Pryor stelt dat we 3 periodes kunnen onderscheiden in de (voorlopige) geschiedenis van de onlinejournalistiek. In een eerste exploratieve fase van 1982 tot 1992 werd zo goed als alle informatie gecontroleerd door bedrijven als CompuServe en America On Line en was de controle bij de eindgebruiker uitermate beperkt. Er werd door online-kranten onder andere geëxperimenteerd met teletekst, videotex/audiotex diensten en faxkranten, maar dit bleek zoals hierboven gezegd- al gauw een flop te worden. Deze diensten kenmerkten zich door weinig originele of user-generated content. In de periode tussen 1993 en 2001 startten de eerste online-kranten met de stap naar het net. Grafische elementen werden geleidelijk aan meer geavanceerd, en het gebruik van boomde. Met de ontwikkeling van HTML en browsers als Mosaic, Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer werden een aantal belangrijke stappen gezet voor de uitbouw van het internet zoals we het nu kennen. In 1994 begonnen de eerste Europese kranten (onder andere The Financial Times) aan hun online-avontuur. In de huidige third wave, die vanaf 2001 opgang maakte, zijn de gebruikers beter uitgerust en de journalisten meer ervaren. Toepassingen als instant messaging en het downloaden

6 van muziek en software worden steeds populairder door de opkomst van breedband. Centraal in deze derde fase staan ook de draadloze diensten (PDA, GSM, ). 20 De Vlaamse online-kranten De Vlaamse UitgeversMaatschappij (VUM) De online-activiteiten van de VUM (http://www.vum.be) hebben zich steeds laten kenmerken door een grote zelfstandigheid van de verschillende dagbladen die tot de groep behoorden. Bij het opstarten van de websites van De Standaard en Het Nieuwsblad/De Gentenaar in 1995 was er sprake van een eenmansproject met één bezieler en webmaster, namelijk Marc Van Thiel. Zijn opzet was met de site een imago-ondersteunend promotiemiddel uit te bouwen, dat meteen de ook mogelijkheden van het nieuwe medium verkende. 21 Vanaf 1997 werden De Standaard en Het Nieuwsblad/De Gentenaar door de VUM-directie aanzien als aparte business-units die elk hun eigen weg konden gaan. De Standaard Online bouwde de website succesvol verder uit tot één van de meest toonaangevende krantenwebsites van Vlaanderen, Het Nieuwsblad opteerde ervoor geen verdere investeringen op het internet te doen: de invloed van deze beslissingen is vandaag nog steeds zichtbaar bij een bezoek aan beide sites. Het Volk, dat in pas 1995 werd overgenomen door de VUM-groep, startte in 1996 met een eigen website en beheerde die tot midden juni 2001 op volledig autonome wijze. Sinds dan bieden Het volk en Het Nieuwsblad/De Gentenaar een uniforme website aan, die ontwikkeld en ontwerpen werd naar het voorbeeld van de Clickx-site. Na een tijdje kwam daar alweer verandering in toen de site van Het Nieuwsblad een aantal veranderingen onderging. Sinds 1 april 2003 zijn de 3 sites van Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk zo goed als exacte kopieën. De Standaard Online De Standaard Online (http://www.standaard.be of wordt door veel mensen beschouwd als hét toonbeeld van de Vlaamse online-krant. Dit geldt zowel op het vlak van de startdatum als wat betreft nieuwscontent en het aanbod aan diensten. De Standaard startte op 5 juli 1995, samen met Het Nieuwsblad/De Gentenaar, als tweede Vlaamse krant met een website. Enkele maanden eerder was ook De Financieel Economische Tijd reeds gestart met een website, maar hierbij ging het louter om een soort elektronische brochure. In 1997 mocht De Standaard Online zelfstandig de toekomst van de website verder uitstippelen: er werd besloten om de webpagina s verder uit te bouwen tot een volwaardige site met een ruim informatie- en dienstenaanbod dat complementair zou zijn met de papieren krant. Johan Mortelmans, sinds begin 2004 e-publishing manager van de VUM, wil de website dan ook niet zomaar bestempelen als een elektronische krant. De website moet opgevat worden als een koepel voor verschillende projecten en dient ter aanvulling van de papieren krantenversie. Ze speelt de rol van uitstalraam voor het publiek en moet mensen aanzetten een

7 abonnement te nemen op de papieren krant. De Standaard Online is geen krantenwebsite, maar een volwaardige nieuwssite, aldus Mortelmans. 22 Begin 1997 werd De Standaard Online voor het eerst in een nieuw kleedje gestoken: vanaf dan wordt de site inhoudelijk verzorgd door de redactie van De Standaard. De internetredactie bestaat uit een 7- tal medewerkers (4 webredacteurs, een webmaster, een chef en een publishing manager) en is dagelijks van 9u tot 23.30u bemand. De ontwikkeling en het technisch beheer van De standaard Online is sinds 1 maart 2002 in handen van de websitebouwer Uniway, de servers staan bij het gespecialiseerde Hasseltse hosting-bedrijf HostIT. 23 Op 18 januari 2000 volgt een meer doorgedreven restyling van de site. In datzelfde jaar 2000 wordt het dienstenaanbod gevoelig uitgebreid. Zo kan de lezer vanaf 15 juni 2000 het Snelnieuws raadplegen, dat dagelijks van 9u tot 19u aangevuld wordt (en daarbuiten afhankelijk van de actualiteit). Ook op zaterdag en zondag wordt er Snelnieuws op de website geplaatst. Eind 2000 lanceerde De Standaard Online een speciale handversie, waardoor men de hoofdpunten uit De Standaard Online kan raadplegen op handcomputers zoals Palm of Pocket PC. In 2001 volgden de vernieuwing van het serverpark (om pieken in de bezoekersaantallen makkelijker te kunnen opvangen) en werd de bandbreedte opgevoerd om het gebruiksgemak van de site te verhogen. Een volgende -en voorlopig laatste- grote stap was de lancering van een volledig vernieuwde site op 21 juni 2002, waarmee het startschot werd gegeven voor de uitbouw van een ganse reeks nieuwe online-diensten. De centrale uitdaging was enerzijds een brede en populaire nieuwssite te blijven, en anderzijds de site in de diepte uit te bouwen. Een primeur was dat de site (met een overgangsperiode van 3 maanden vanaf 21 juni) op 21 september 2002 gedeeltelijk betalend werd. De overstap naar betaalde content kwam er vooral omdat het binnen het eerder bestaande model (uitsluitend gebaseerd op publiciteit) niet meer mogelijk was de verdere ontwikkeling van de site en hoge kwaliteit met elkaar te verzoenen. Heel wat secties bleven gratis (onder andere de volledige startpagina, het snelnieuws, titels en inleidingen van de artikels, het forum, beursinfo, ), maar het archief, de nieuwe PDF-versie en het vervolg op de titels/inleidingen van de artikels werden betalend. De nieuwe site biedt verder SMS-diensten en de op 1 juli 2002 heropgestarte dienst voor PDA s. Ook de dagelijkse nieuwsbrief blijft behouden: StandBY (beknopt overzicht met nieuwstitels) blijft een gratis service, terwijl StandBY Plus (gepersonaliseerde krant) vanaf 21 september tot het betalende deel van de website behoort. Sinds 1 juli 2003 kan men De Standaard Online ook gratis draadloos consulteren (op via een GSM uitgerust met i-mode-technologie. 24 Bijna één jaar na de laatste grote verandering van de De Standaard Online kwam men op woensdag 15 september 2004 met een vernieuwd design op de proppen. Deze aanpassing zou de eerste stap naar een herziening van de volledige site zijn. De belangrijkste wijzigingen zijn kort samen te vatten als een meer overzichtelijke en compactere navigatiestructuur, meer ruimte voor het Snelnieuws, minder gratis content en een verdere scheiding van de online-krant van de papieren krant. Qua betalingsmodel opteerde men voor een breed open gedeelte met daarnaast een afgesloten sectie, waarvoor het zogenaamde Walibi-principe geldt: eenmaal op de site kan je gebruik maken van alle diensten. Voor een maand betaalt een digitale abonnee 13, voor 3 of 6 maanden is dit

8 respectievelijk 35 en 66. Een jaarabonnement op de site kost Tenslotte bevat de site een virtueel discussieforum waar geregistreerde lezers met elkaar kunnen discussiëren over actuele onderwerpen. Ook worden er op geregelde tijdstippen elektronische dossiers met achtergrondinformatie bij de actualiteit aangeboden. Sinds begin april 2004 bevat de site ook een weblog, iets wat wellicht te maken heeft met het weblog-verleden van de nieuwe chef van De Standaard Online Lieve Van de Velde. 26 Op 16 december 2002 werd De Standaard Online door de webmasters van 200 sites verkozen tot Site van het jaar. In de categorie professionele sites stemden de lezers van het computertijdschrift Clickx Magazine De Standaard Online naar de 10 e plaats. Op 29 oktober 2003 werd De Standaard Online op de Night of the Internet, een organisatie van het maandblad Inside Internet, ook nog eens als beste bekroont in de categorie Senior E-publisher voor de vernieuwing van zijn website en de succesvolle introductie van betalende diensten. En tenslotte werd de site op 29 januari 2004 ook nog uitgeroepen tot Website van het Jaar door de redactie van Media & Marketing. De jury loofde De Standaard Online hierbij voor de succesvolle invoering van een gedeeltelijk betalende site zonder negatief effect op de globale bezoekcijfers. 27 Het Volk Een tweede krant binnen de VUM-groep is Het Volk, dat in 1995 overgenomen werd van de NV Hoste. Het Volk startte op 6 januari 1996 voor het eerst met een eigen website (http://www.hetvolk.be) en sindsdien werd deze altijd met volledige beslissingsvrijheid en zeggingsmacht onderhouden. Directie, redactie en oprichter Denis De Bruyne wilden door online te gaan hun progressieve karakter in de verf zetten. Op inhoudelijk vlak was Het Volk een baanbreker door het aanbieden van informatie in een nieuwe formule. Was het tot op dat moment de gewoonte nieuws aan te bieden in de vorm van klassieke krantenartikels, dan startte Het Volk met een elektronische zondagskrant en twee jongerenkranten. Het ging hier dus niet enkel over op zichzelf staande artikels die weliswaar ondergebracht konden worden in klassieke rubrieken, maar eerder om aparte magazines binnen de website. Tot voor enkele jaren bood Het Volk haar surfers elke dag slechts 2 berichten per rubriek. Bovendien werd er nauwelijks ruimte geboden voor interactiviteit met en tussen de lezers en waren er ook geen zoekfuncties. De beperkte aanpak weerspiegelde zich verder ook in het aantal journalisten dat zich met het beheer van de website bezighoudt. De website van Het Volk werd net zoals de website van de derde krant van de VUM-groep, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, op dat moment beheerd door 2 deeltijdse internetjournalisten, Marc Coppens en Stijn Vercamer. Halverwege juni 2001 kreeg de site een grondige facelift. Het voorbeeld was de site van Clickx!, dat ook deel uitmaakt van de VUM-groep en waarvan de lay-out grotendeels werd overgenomen. Het doel van dit veranderingsproces is het differentiëren van de 3 krantensites om zodoende meer bezoekers aan te trekken. De site werd volledig uitgebouwd met allerlei (neven-) projecten en services: onder andere weerbericht via SMS, archief en nieuws heet van de naald. Sinds eind 2001 is het ook mogelijk een krant te

9 ontvangen. Bovendien startte zowel Het Nieuwsblad/De Gentenaar als Het Volk begin november 2001 met een regionale nieuwsbrief met enkel krantennieuws uit de regio van de lezer. Daarnaast worden ook online-zoekertjes en enkele dossiers aangeboden. Met ingang van 1 april 2003 kregen de 3 websites een zo goed als identieke opmaak. Midden 2003 startte men ook met een SMS-dienst waarbij men verwittigd wordt wanneer er zich belangrijk nieuws voordoet. Het Nieuwsblad/De Gentenaar De derde krantenpoot van de VUM-groep bestaat uit Het Nieuwsblad/De Gentenaar (http://www.nieuwsblad.be/http://www.hetnieuwsblad.be en Tezamen met De Standaard, startten deze 2 kranten dus met een online-versie op 5 juli Aanvankelijk werd de website beheerd door één webmaster die zowel de site van Het Nieuwsblad/De Gentenaar als die van De Standaard onderhield. De oorspronkelijke bedoeling was louter promotie te maken voor de papieren krant. Een bijkomend argument was het verkennen van de mogelijkheden van het nieuwe medium. Toen Het Nieuwsblad in 1997 autonomie kreeg wat betreft haar webstrategie, werd beslist de website niet verder uit te bouwen omwille van de mindere bedrijfsresultaten. Eind 1998 heeft men zelfs op het punt gestaan de website op te doeken. Uiteindelijk besliste men op zeer bescheiden wijze door te gaan met de site, en half juni 2001 werd de website, net zoals die van Het Volk, volledig opgefrist op basis van de samenwerking met Clickx!. In 2002 kreeg de site van Het Nieuwsblad echter terug een lichtjes afwijkende opmaak tegenover de online-versies van Het Volk en De Gentenaar. Begin april 2003 volgde alweer een volgende aanpassing waardoor de sites er nu identiek uitzien (zie figuren 3, 4 en 5). De site bestond tot 2001 inhoudelijk volledig uit zogenaamde shovelware, d.w.z. dat men uitsluitend de inhoud uit de papieren krant hergebruikte. Naast 4 artikels met actualiteit van de dag, bestond de site verder uit onder andere muziek- en filminformatie en artikels over computer en taal. De oude site bevatte geen zoekfunctie, maar bood wel enige mogelijkheid tot interactiviteit. Zoals hierboven reeds gezegd, werden de sites van Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk midden juni 2001 in een uniform kleedje gestoken. Als uitvalsbasis maakte men daarbij gebruik van de huidige Clickx-website. De drie sites zagen er qua lay-out (en deels ook qua content) hetzelfde uit, alleen met andere logo s en andere accenten. In de loop van 2002 kreeg de website van Het Nieuwsblad opnieuw een andere lay-out dan die van Het Volk en De Gentenaar. Buiten de verschillende opmaak valt vooral op dat Het Nieuwsblad via een lichtkrant met clickable nieuwsflashes ook de actualiteit doorheen de dag volgt. Aangezien de 3 websites sinds 1 april 2003 quasi identiek zijn, verwijzen we voor de allerlaatste wijziging van de sites naar de paragraaf over Het Volk. Concentra Media

10 Verschillende maanden voor Gazet van Antwerpen (NV De Vlijt) en Het Belang van Limburg (Concentra) in juli 1996 samensmolten in de Regionale UitgeversGroep (http://www.rug.be of 28, werd door beide kranten beslist dat men online wilde gaan. Toen het samenwerkingsverband van start ging, beschikte Het Belang van Limburg overigens al over een website. Het Belang startte namelijk in 1995 al met een website en die technologische know-how kwam dan ook goed van pas. Concentra hield zich in die periode al bezig met het bouwen van websites en beschikte over een 25 personen tellende afdeling informatietechnologie. Het centrum van de online-bedrijvigheid (lay-out, technische ondersteuning) van de RUG situeert zich bijgevolg nog steeds in Hasselt. Gazet van Antwerpen pikte later aan, om precies te zijn op 23 december Gazet van Antwerpen/Het Belang van Limburg De mediagroepen rond de Gazet van Antwerpen (http://www.gva.be) en Het Belang van Limburg (http://www.hbvl.be) hebben zich nooit louter en alleen willen beperken tot het uitgeven van papieren kranten. Zo heeft men onder andere een participatie in de Antwerpse regionale televisiezender ATV (een joint venture van de RUG met de Persgroep). Daarnaast houdt Concentra Media zich ook bezig videoproductie, huis-aan-huisbladen en andere magazines en heeft het onder andere belangen in de grafische sector. Voor Gazet van Antwerpen was het opstarten van een webkrant een logische stap in haar evolutie. Aanvankelijk had de website voornamelijk een promotioneel karakter, maar de achterliggende motivatie is -net zoals de site zelf- steeds blijven evolueren. Gedurende de beginfase werd de GVA-site pas s ochtends aangepast, op het moment dat de papieren krant in de krantenwinkel lag. Op dat moment ging het louter om een kopie van de papieren krant. Van permanente actualiteit was bijgevolg helemaal geen sprake, eerst en vooral omwille van de beperkte personele middelen (er was op dat moment slechts één redacteur in dienst voor de online-krant), maar bovendien wilde men de eigen papieren titel geen concurrentie aandoen. 29 Het aanbod van artikels was behoorlijk uitgebreid, maar bestond hoofdzakelijk uit shovelware: berichten werden dus slechts zelden herwerkt voor ze online geplaatst werden. Op het vlak van interactiviteit had Gazet van Antwerpen vrij snel heel wat te bieden: niet alleen werden alle adressen van de redacteurs en de journalisten in het colofon opgenomen, maar de lezers konden ook al snel met hun indrukken en vragen terecht op een gastenboek. In de periode van 23 december 1996 tot nu werd de site van Gazet van Antwerpen maar liefst 5 keer herwerkt. De huidige lay-out staat sinds begin 2002 online. Voor de nieuwe sites is gebruik gemaakt van tal van moderne technieken en worden allerlei nieuwe services aangeboden. 30 Ook de site van Het Belang van Limburg diende oorspronkelijk in de eerste plaats om de informatie uit de papieren krant een meerwaarde te geven. Vanaf 1997 werd de site verder uitgebouwd: de voorpagina werd aangepast en het aanbod uitgebreid. Interactiemogelijkheden werden niet aangeboden; de krant bood wel zoekfuncties voor de rubriek Zoekertjes.

VTM Nieuwsportaal. Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie. Opleiding Elektronica. Optie Multimedia en Informatietechnologie

VTM Nieuwsportaal. Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie. Opleiding Elektronica. Optie Multimedia en Informatietechnologie VTM Nieuwsportaal Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica Optie Multimedia en Informatietechnologie Academiejaar 2004-2005 Eindwerk VOORWOORD Met deze thesis wil ik

Nadere informatie

White paper Search Engine Marketing

White paper Search Engine Marketing White paper offered by In collaboration with White paper Search Engine Marketing Verhoog de rentabiliteit van uw website door meer kwalitatieve bezoekers aan te trekken. Editie 2005 Auteurs: Michael Vandenhooft

Nadere informatie

Nieuws online. Een studie naar digitale nieuwsproductie door traditionele aanbieders en nieuwkomers. Mijke Slot Leonie Ruhe Valerie Frissen

Nieuws online. Een studie naar digitale nieuwsproductie door traditionele aanbieders en nieuwkomers. Mijke Slot Leonie Ruhe Valerie Frissen Nieuws online Een studie naar digitale nieuwsproductie door traditionele aanbieders en nieuwkomers Mijke Slot Leonie Ruhe Valerie Frissen Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Nieuws in een tijdperk

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN MTSO-INFO 4 NILS NEYT DIMITRI MORTELMANS KOEN PEPERMANS NICO CARPENTIER 1999

INFORMATIE ZOEKEN MTSO-INFO 4 NILS NEYT DIMITRI MORTELMANS KOEN PEPERMANS NICO CARPENTIER 1999 INFORMATIE ZOEKEN MTSO-INFO 4 NILS NEYT DIMITRI MORTELMANS KOEN PEPERMANS NICO CARPENTIER 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging

Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Introductie van het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Introductie van het onderzoek Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Introductie van het onderzoek Geen radio, geen tv, geen e-mail, geen web en toch was er nieuws. Honderd jaar geleden was de krant het medium bij uitstek om nieuws

Nadere informatie

Dossier. Web 2.0. nieuwe sociale ruimte?

Dossier. Web 2.0. nieuwe sociale ruimte? VIWTA Dossier 11 De Web 2.0 nieuwe sociale ruimte? WEB 2.0 De nieuwe sociale ruimte? Een nieuwe generatie webtoepassingen...4 Wat is Web 2.0?...5 Hype en realiteit...6 Een poging tot definitie...7 Een

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Over transformatie en groei

Over transformatie en groei 1 WOORD VAN CHRISTIAN VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder Over transformatie en groei 2013 was opnieuw een jaar met zeer ingrijpende veranderingen in de mediasector, positieve en negatieve. Optimistisch

Nadere informatie

Maatschappelijke informatievoorziening via internet Achtergronddocument

Maatschappelijke informatievoorziening via internet Achtergronddocument Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport STB-03-03 Maatschappelijke informatievoorziening via internet

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

mediamonitor over nieuws en het anp analyse en verdieping #1 november 2009 Commissariaat voor de Media

mediamonitor over nieuws en het anp analyse en verdieping #1 november 2009 Commissariaat voor de Media mediamonitor analyse en verdieping #1 over nieuws en het anp november 2009 Commissariaat voor de Media Colofon De Mediamonitor is een uitgave van het Commissariaat voor de Media Redactie Wieteke Jongbloed

Nadere informatie

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs j~êàçäéáå=kfgp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI!

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! December 2013 - Nummer 36 Afgiftekantoor: Brussel X backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! Watch & Buy 2 Digital Natives

Nadere informatie

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van 25 oktober 2013

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van 25 oktober 2013 BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van 25 oktober 2013 Zaak nr. MEDE C/C 13/0020 De oprichting van het Mediahuis

Nadere informatie

idtv: EVOLUTIE OF REVOLUTIE? Een onderzoek naar interactieve digitale televisie bij de gebruikers van Belgacom TV en Telenet Digital TV

idtv: EVOLUTIE OF REVOLUTIE? Een onderzoek naar interactieve digitale televisie bij de gebruikers van Belgacom TV en Telenet Digital TV UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN idtv: EVOLUTIE OF REVOLUTIE? Een onderzoek naar interactieve digitale televisie bij de gebruikers van Belgacom TV en Telenet Digital TV Wetenschappelijke

Nadere informatie

Search Engine Marketing, click here

Search Engine Marketing, click here UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Search Engine Marketing, click here Wetenschappelijke verhandeling Stijn Van Der Biest aantal woorden: 22183 MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

egov Monitor Lokale besturen

egov Monitor Lokale besturen egov Monitor Lokale besturen egovernment in Vlaanderen en Brussel Yves Ramaekers Academiejaar 2008 Eindverhandeling ingediend voor het behalen van het diploma Bedrijfsmanagement egov Monitor Lokale besturen

Nadere informatie

Succesvol online publiceren

Succesvol online publiceren Succesvol online publiceren Een verkenning van het denken over verdienmodellen auteur Kitty Arends, juni 2009 begeleidend docent Tricia Bots instituut Fontys Hogeschool voor Journalistiek Inhoud Inleiding

Nadere informatie

lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009

lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009 lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009 Promotoren: Steven Malliet Ann Laenen 1 Abstract De rol

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book.

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book. Voorwoord Het idee om een serie interviews te starten werd in augustus geboren. Het was een periode dat er vrijwel eenzijdig over innovatie en uitgevers werd gesproken. Op fora en social media kwamen voornamelijk

Nadere informatie

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde Social Media Marketing Een praktische handleiding voor bedrijven door Hannes Van de Velde Woord vooraf Een bachelorproef maak je niet alleen. Een heleboel mensen staat je bij, met alles wat ze te bieden

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

De eerste eigenschap van stijl is helderheid

De eerste eigenschap van stijl is helderheid Samenvatting De eerste eigenschap van stijl is helderheid Onderzoek naar meerwaarde van een digitaal product in het sterk veranderende Nederlandse Medialandschap Afstudeer scriptie Miriam Knijff HRO cmd

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

De Overstap. 2002-2003 Copyright Mac Groep

De Overstap. 2002-2003 Copyright Mac Groep Aangepast voor Mac OS X Panther De Overstap 2002-2003 Copyright Mac Groep Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Mac Groep worden overgenomen op websites of in

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher WOORD VOORAF Ter afsluiting van mijn studies Handelsingenieur, optie Technologie aan de Universiteit Hasselt (voormalig Limburgs Universitair Centrum) schreef ik deze eindverhandeling. Het onderwerp van

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie