INFO KUURNE. duurzaamheid. maart. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO KUURNE. duurzaamheid. maart. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap"

Transcriptie

1 INFO KUURNE maart april 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne duurzaamheid

2 milieu milieu De gemeentelijke Noordzuidraad Informatie omtrent duurzaam bouwen en wonen 2 COLOFON Lay-out en Druk: Sint-Michielsdrukkerij bvba, Kuurne De gemeentelijke Noordzuidraad werd opgericht ter bevordering van het gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking in Kuurne. De raad heeft volgende doelstellingen: - Het bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte, respectvolle en multiculturele samenleving. - Een bijdrage leveren aan een objectieve beeldvorming over het Zuiden en de Noord-Zuidverhoudingen. - In het totaal gevoerde gemeentelijk beleid meer oog hebben voor de structurele aspecten van de Noord-Zuidthematiek, zoals duurzame ontwikkeling en eerlijke handel. De Noordzuidraad geeft het bestuur advies op eigen initiatief, of op vraag van het bestuur, over alles wat de Noord-Zuidverhoudingen aanbelangt. Ze probeert ook bij zoveel mogelijk partijen in de gemeente interesse op te wekken voor het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. De raad neemt ook vormingsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld op 19 februari 2011 in Spes Nostra. De raad probeert ook het overleg te KARMINA is de afkorting voor Kuurnse Adviesraad voor Milieu en Natuur. De raad adviseert het gemeentebestuur inzake milieu en natuur. Dit kan op eigen initiatief, of op vraag van het schepencollege. De raad probeert het maatschappelijk debat te stimuleren met betrekking tot VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Rik Bouckaert, Schepen van informatie, Hulstsestraat 223, 8520 Kuurne Redactie Christine Warnez, Claudine Decocker, Danny Depypere, Els Desmet, Jean Marie Ongenaert, Jonathan Breughe Katrien Bonte, Louise Synhaeve (Foto Voorpagina), Rik Bouckaert, Saraï Sabbe, Valentine Moenens Veronique Vanhoutte, Wilfried Dujardin, Willy Bauwens, Wim Dewever bevorderen tussen het gemeentelijk personeel, de scholen, het Kuurnse socio-culturele middenveld, de jeugd-, senioren-, allochtonen-, en ontwikkelingsorganisaties en andere belanghebbenden. De Noordzuidraad tracht gezamenlijk georganiseerde activiteiten aan te moedigen of zelf initiatieven te nemen als er een noodzaak daartoe bestaat. Ze steunt ook projecten in het Zuiden en ze toetst alle beleidsmaatregelen op hun Noord-Zuidvriendelijkheid en hun duurzaam karakter. De raad bestaat uit geïnteresseerden en vertegenwoordigers van lokale NGO-afdelingen en organisaties of instellingen die met hun dienstverlening vluchtelingen, allochtonen of gemeentes, projecten en of burgers in het Zuiden bereiken. Zij vormen de algemene vergadering, waaruit er een stuurgroep verkozen is die de dagelijkse werking op zich neemt. De schepen van Ontwikkelingssamenwerking en de noordzuidambtenaar maken deel uit van de stuurgroep en de algemene vergadering met raadgevende stem. De voorzitter van de raad is de heer Johan Vandenberghe. Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van deze raad of heeft u vragen over de werking? Neem dan contact op met de noordzuiddienst via of via 056/ Milieuraad KARMINA het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Ze probeert een draagvlak te creëren voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuambtenaar is van ambtswege secretaris. De voorzitter van de Kuurnse Milieuraad is de heer Robert De Waegemaeker. De Samenwerkingsovereenkomst Milieu die de gemeente Kuurne met de Vlaamse Overheid afsloot, schrijft voor dat de Milieuraad voor ten minste één derde uit leden van een milieu- of natuurvereniging bestaat. Mannen en vrouwen zijn ook voor ten minste één derde vertegenwoordigd. Schepenen, ambtenaren en politieke mandatarissen die zetelen in de raad zijn niet stemgerechtigd. De raad brengt o.a. advies uit over het intekenen op de Samenwerkingsovereenkomst, het milieujaarprogramma, het milieubeleidsplan, het onderdeel milieu van het budget, het ondertekenen van het Charter voor Biodiversiteit, Heeft u vragen met betrekking tot deze adviesraad of wenst u er deel van uit te maken, neem dan contact op met de milieudienst via of 056/ Gelieve artikels voor volgende INFO (mei juni 2011) binnen te brengen uiterlijk tegen 1 april 2011 bij de Schepen van informatie of op het gemeentehuis t.a.v. Wilfried Dujardin (of per mail : Wens je ook een activiteit in Uit in Kuurne te plaatsen? Surf dan naar en voer daar je activiteit in. Op die manier wordt je activiteit automatisch gepubliceerd in Uit in Kuurne, op en op Bij duurzaam (ver)bouwen gaat het erover om een evenwicht te vinden tussen het eigen belang en dat van de mensen uit de leefomgeving. Daarbij houdt men ook rekening met de levenskwaliteit van de komende generaties en met het leefmilieu. Bij duurzaam bouwen probeert men om met minder middelen en minder energieverbruik toch een hoger leefcomfort te creëren. Het is dus zeker meer dan een stel zonnepanelen op het dak. Duurzaam wonen houdt ook rekening met het gebruik van ecologische materialen, energieverbruik, isolatie, ventilatie, opwekken van groene stroom, flexibiliteit en aanpasbaarheid, enz. Een duurzame woning is niet alleen een woonst die gezond en aangenaam is om in te wonen. Wie bij het (ver)bouwen van een woning duurzaam denkt, bewijst ook het milieu een gunst. Een duurzame woning betekent wel wat extra investering, maar die win je terug met premies, een lagere energiefactuur en minder aanpassingswerken op langere termijn. Wanneer je duurzaam wil bouwen, dan hou je best van bij de ontwerpfase rekening met hoe je concreet te werk zal gaan en hou je die reflex aan tot bij de inrichting van de leefruimtes. Het is een totaalvisie die moet worden toegepast op het volledige proces van bouwen of verbouwen. Als je van plan bent te bouwen of te verbouwen, kunt u altijd met uw vragen terecht bij de milieudienst of bij het gemeentelijk woonloket. Ook zijn er in Vlaanderen tal van organisaties die u met raad en daad bijstaan om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Twee ervan zijn vzw Dialoog en vzw ZonneWinDt. VZW Dialoog informeert particulieren en zelfstandigen over duurzaam bouwen en wonen. VZW ZonneWinDt helpt mensen die duurzaam willen bouwen of verbouwen met het uitwerken van concrete plannen. Het gemeentebestuur van Kuurne geeft overigens een subsidie voor adviezen met betrekking tot duurzaam wonen en meegroeiwonen. De adviezen worden gegeven door vzw ZonneWinDt en vzw Westkans. De gemeente Kuurne verleent een subsidie voor het laten uitvoeren van een advies duurzaam (ver)bouwen opgemaakt door ZonneWinDT vzw of een advies meegroeiwonen opgemaakt door Westkans vzw in woningen gelegen op grondgebied Kuurne. Alle info vindt u op of www zonnewindt.be of bij de gemeentelijke milieudienst tel. 056/ of aan het woonloket - tel. 056/ Een muts voor je dak samenaankoop isolatie binnen IMOG regio Een muts voor je dak samenaankoop isolatie binnen IMOG regio Heel wat daken in Vlaanderen zijn nog niet, of onvoldoende geïsoleerd. Nochtans rendeert een geïsoleerd dak enorm. Een goed geïsoleerd dak kan voor een besparing van 30% zorgen op de energiefactuur! Bovendien kost het isoleren van een dak bijna niets, na aftrek van alle premies. IMOG, de intercommunale voor afvalverwerking, organiseert samen met de gemeente Kuurne een samenaankoop van isolatiemateriaal. Bent u doe-het-zelver en wilt u zelf dakisolatie plaatsen, of wilt u dakisolatie laten plaatsen door een erkend aannemer, dan kunt u deelnemen aan de samenaankoop voor isolatiemateriaal via IMOG. Door het grote volume aan isolatiematerialen dat via deze samenaankoop zal aangekocht worden, zal de prijs voor de materialen zakken en zal het isoleren van uw dak nog goedkoper worden dan dat u op eigen houtje isolatiemateriaal zou aankopen. Bovendien engageert het gemeentebestuur zich om alle deelnemende Kuurnenaars te begeleiden bij hun premieaanvraag of bij hun aanvraag voor een FRGE-lening. Via het FRGE kunt u een goedkope of renteloze lening aangaan voor energiebesparende investeringen. De samenaankoop wordt wel degelijk georganiseerd voor burgers die hun dak zelf willen isoleren, als voor mensen die hun dak willen laten isoleren door een aannemer. Wilt u uw dak isoleren en wilt u nog meer besparen door in groep isolatiemateriaal aan te kopen, kom dan naar de info-vergadering op dinsdag 22 maart om 20u00 in de raadszaal van het gemeentehuis, Marktplein 9, 8520 Kuurne. Daar wordt de procedure voor de samenaankoop uitgelegd en krijgt u te horen wat u kan besparen door mee te doen met de samenaankoop voor isolatie. Tevens worden de algemene principes van goed isoleren uit de doeken gedaan door de professionals van VZW Dialoog. Alle info bij de milieudienst 056/ of 3

3 milieu Roetfilterpremie voor dieselwagens Het grootste deel van het Belgische wagenpark bestaat uit dieselwagens. Dieselwagens stoten echter heel wat fijn stof uit, zeker in vergelijking met wagens met een benzinemotor. Op de nieuwste dieselwagens is er meestal standaard een roetfilter geïnstalleerd die het merendeel van de schadelijke roetdeeltjes tegenhoudt. Bij oudere dieselwagens is er echter heel vaak geen roetfilter aanwezig, zodat de roetdeeltjes die uitgestoten worden voor extra fijn stof zorgen in de lucht. Dat fijn stof zorgt er af en toe voor dat er smogalarm heerst in bepaalde industriële gebieden in Vlaanderen. Bij smogalarm is de kwaliteit van de lucht slecht, vanwege de vele fijne stofdeeltjes. Kuurne stelt voor: vrijdag 4 maart 2011, 20u00 in Stroomop (Harelbeeksestraat 36 Kuurne, parkeren kan op parking Damier) BLOOD DIAMOND In Sierra Leone, Afrika, droomt de visser Solomon Vandy van een rustig leven met zijn vrouw en kind. Als zijn familie wordt verscheurd door rebellen, moet hij aan de slag in de diamantenmijnen. Als hij een diamant vindt en verstopt maakt dat hem doelwit van smokkelaar Danny Archer. Danny heeft de diamant nodig om zijn problemen af te kopen en door samen te werken proberen ze allebei hun doelen te bereiken. Echter, er zijn meer kapers op de kust voor de kostbare steen. Een film van Edward Zwick met in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio, Djimon Honsou en Jennifer Connelly. Duur: 143 minuten. Een mooie film om te zien, een goede film om eens verder bij na te denken. Inkom: 3 V.U. Johan Vandenberghe, Eburonenweg Kuurne, 056/ De Vlaamse Overheid wil de burger stimuleren om op oudere dieselwagens zonder roetfilter toch zo n filter te plaatsen om zo de reductie van fijn stof in de buitenlucht te versnellen. U kan bij de plaatsing van een roetfilter op een oude dieselwagen zonder roetfilter (met de Euro 3 of Euro 4 norm) een premie krijgen die tot 600 EUR kan oplopen. Vraag raad bij uw garagehouder of uw wagen in aanmerking komt voor de Vlaamse roetfilterpremie en zorg mee voor een schoner leefmilieu. Alle info op of bij de Milieudienst tel: 056/ of Hou Kuurne net! Zwerfvuilactie op zondag 20 maart 2011 Op zondagnamiddag 20 maart organiseert het gemeentebestuur opnieuw een grote zwerfvuilactie. Verenigingen kunnen zich engageren om een deelgebied van de gemeente zwerfvuilvrij te maken en zo 100 EUR subsidie voor de verenigingskas binnen te rijven. Het gemeentebestuur heet u om 14u00 van harte welkom in de gemeenteloods in de Lt.- Gen. Gérardstraat 26. Na de briefing trekken de verenigingen er op uit om een specifiek deelgebied naar keuze vrij te maken van zwerfvuil. Om 17u00 wordt de actie afgesloten en trakteert het gemeentebestuur nog met een welverdiend fris pintje (of frisdrankje). Voelt u zich met uw vereniging geroepen om Kuurne mee net te houden en de verenigingskas aan te vullen met 100 EUR? Schrijf u dan als de bliksem in via of op het telefoonnummer 056/ milieu Laat het zoemen met bloemen... Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Denk maar aan de bestuiving. Eén van de problemen is het verdwijnen van bloemen met nectar in tuinen, bermen, weilanden en op akkers. Maar daar kunnen we vrij makkelijk iets aan doen. De dienst Milieu-, Natuur en Waterbeleid van de provincie West- Vlaanderen ontwikkelde samen met het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu twee verschillende zaadmengsels voor bloemen waar bijen dol op zijn. De samenstelling van de beide mengsels gebeurde op basis van literatuurstudie, bevindingen van andere provincies en de praktijkervaring die Proclam opdeed vanuit hun veldexperimenten rond solitaire en honingbijen. Beide mengsels zijn in de eerste plaats bedoeld om in tuin of parken in te zaaien, liever niet in bermen en weilanden. Daar laten we de natuur liever haar eigen gang gaan. In bermen en weilanden kunnen we bloemen en bijen beter helpen met een ecologisch maaibeheer. In de tuin kan iedereen natuurlijk wel met een gerust geweten zaaien. Het maakt de omgeving niet alleen aantrekkelijker voor bijen, de tuin wordt er ook gewoon mooier van. Zaai in je tuin eens een bloemenakker uit Het eerste mengsel is samengesteld uit eenjarig akkerkruiden die je bij voorkeur op een zonnige plek en op blote grond uitzaait. Het maakt het niet alleen aantrekkelijker voor bijen, de tuin wordt ook gewoon mooier. Akkerkruiden groeien, bloeien en sterven in de tijdspanne van één jaar. Wil je dezelfde bloemen het jaar daarop terugzien, dan moet je de bodem na de zomer opnieuw omwoelen. Zo leg je een nieuw kiembed van losse aarde klaar voor het gevallen zaad. Of kies voor een bloemenweide Het tweede mengsel bevat zowel één- als meerjarige planten en kan dus, mits het nodige beheer, evolueren naar een heuse bloemenweide. Een bloemenweide is niets meer dan een grasveld dat mag doorschieten. Tussen de grassen zorgen zogenaamde graslandkruiden voor een mooie bloei. Bijzonder aan het tweede mengsel is dat het uitsluitend uit inheemse wilde bloemen bestaat. Dit mengsel is dus zeker ook geschikt voor parkjes of hoekjes op het openbare terrein. Bestel je bloemenzaad bij de provincie Het bloemenzaad kan besteld worden via be/natuur, ofwel via het provinciaal informatiecentrum Tolhuis op het gratis nummer Beide mengsel zijn gratis verkrijgbaar in een beperkte verpakking van 10 g, goed voor ongeveer 7 tot 10 m². Het inheemse mengsel met graslandkruiden is tevens verkrijgbaar in grotere verpakking aan 7 euro per 50 g. De campagne loopt vanaf de maand februari tot zolang de voorraad strekt. Meer info: ofwel dienst MiNaWa, sectie Natuur en Landschapsecologie, laat laat het zoemen het laat zoemen het zoemen met met bloemen bloemen met bloemen 4 5

4 sociaal sociaal Ubuntu Samenwerking met Groep Ubuntu (voorheen De Regenboog ) loopt ook in 2011 verder trajectbegeleiding voor personen met een beperking gegarandeerd! Het Sociaal Huis werkte al enkele jaren samen met vzw De Regenboog. Ook nu De Regenboog onder de vlag van Ubuntu werkt, blijft deze samenwerking verder lopen. Ubuntu is ambitieus: ondersteunen van personen met een beperking in de regio Zuid- West Vlaanderen. Elke dinsdagnamiddag tussen 13u30 en 17u is iemand van de groep Ubuntu dienst externe trajectbegeleiding - in het Sociaal Huis aanwezig. Door deze samenwerking kan iedereen uit de regio met vragen rond een handicap of met het vermoeden van een handicap in het Sociaal Huis terecht. De medewerkster kijkt om iedereen verder te helpen en is gespecialiseerd in het zoeken van passende zorg. Indien nodig wordt ook de begeleiding met betrekking tot aanmeldingen, wachtlijsten, door de trajectbegeleidster opgenomen (bijvoorbeeld in Vlaam Agentschap voor Personen met een Handicap voorzieningen). Meer info over Ubuntu is te vinden op KADANZ een volwaardige partner in de thuiszorg KADANZ is een project van het Sociaal Huis, in samenwerking met de Ouderenraad. Via het aanbieden van de nodige zorg en aandacht willen wij ouderen en personen met een zorgvraag ondersteunen, zodat zij met de nodige kwaliteit hun leven kunnen leiden. Om dit te realiseren werkt KADANZ samen met een enthousiaste groep van 12 vrijwilligers, verenigingen en de bestaande diensten. De 12 vrijwilligers van KADANZ worden ingezet voor volgende taken: bezoekjes (gezelschap bij het middagmaal, een praatje slaan, enz.), kleine hulp in en om het huis (rolluiken optrekken, papier buiten zetten, enz.), kleine administratieve hulp, boodschappen en vervoer binnen Kuurne, verjaardagsbezoekjes aan alle 80-jarigen. Na 1,5 jaar werking kunnen we zeggen dat via KADANZ een antwoord wordt geboden aan de verschillende signalen die we bij de opstart, september 2009, kregen. Het aanbod werd afgesteld op de zorgvragen. Zowel ouderen als personen met een zorgvraag doen beroep op het zorgnetwerk. Op alle aangeboden zorgtaken wordt er beroep gedaan. Vervoer en boodschappen scoren het best. De vrijwilliger signaleert thuiszorgsituaties die extra aandacht vragen. De coördinatoren doen dan het nodige om het gepaste antwoord te bieden. Meer info? Wil jij graag gebruik maken van de diensten van KADANZ! Of heb je nog wat tijd vrij en wil je graag iets doen voor anderen uit je buurt? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! Sarah Claeys en Eva Vanhaecke, Ter Groenen Boomgaard 23 - Kuurne. 056/ of Dit zijn 7 van de 12 enthousiaste vrijwilligers van Kadanz. Week van de valpreventie In 2010 was de allereerste Week van de Valpreventie een waar succes! In deze week werd in Kuurne meteen het startschot gegeven voor het tweejarig project valpreventie met een beweegnamiddag met Frank Valentino! Daarnaast kwam in 2010 de Valbus naar Kuurne Kermis en werden er beweegsessies specifiek voor ouderen georganiseerd. In kader van de volgende Week van de Valpreventie van 25 april tot 1 mei 2011, zal op 5 mei een theaternamiddag plaatsvinden. Het theaterstuk Trap niet in de Val is een educatief theaterstuk over valpreventie bij ouderen. Op een ludieke manier worden gevaarlijke punten in de woning onder de aandacht gebracht door drie 55-plussers. Dit zal doorgaan in de Sint-Pieterszaal. Een kaart kost 2 euro, voor inkom en een gratis koffie. Kaarten verkrijgbaar in het Sociaal Huis Kuurne. We geven alvast graag een voorproefje van de volgende activiteiten voor 2011: - De lessen tai chi van de beweegsessies voor ouderen worden voortgezet. Dankzij de zeer goede evaluatie, zullen de lessen tai chi opnieuw doorgaan in het sportpark! Men zegge het voort! - EN er zal een knelpuntenwandeling doorgaan, waarbij we samen met een groep ouderen knelpunten opsporen in de gemeente: losse tegels, te hoge opstapjes, moeilijke oversteekplaatsen, Op die manier worden de risico s op valpartijen op de openbare weg kleiner. Voor meer informatie: Sociaal Huis Kuurne, 056/ Dienst valpreventie van het Sociaal Huis Onze dienst valpreventie wenst zijn steentje bij te dragen aan valpreventie en zal dit doen door bij u thuis kleine maatregelen aan te brengen tegen het vallen. De dienst kan onder andere volgende ingrepen op zich nemen: - aanbrengen antislip - aanbrengen van bed- en zetelverhogers - plaatsen van allerlei steunen en/of grepen (bad, toilet, deur, ) - aanbrengen fluostroken - wegwerken van (verleng)snoeren - vastmaken of weghalen tapijt - antislipmatjes leggen - Wij komen vrijblijvend langs voor een eerste verkennend gesprek. Voor de adviesverlening worden we bijgestaan door een ergotherapeut. Meer informatie kunt u bekomen in het Sociaal Huis. Zwanger of pas bevallen? In het Sociaal Huis kun je terecht voor een gratis supplementaire raadpleging bij een docente en een derdejaars studente vroedkunde van de hogeschool Katho Kortrijk. De consultatie kan variëren van een uitwendig verloskundig onderzoek tot het aanleren van babymassage. Data consultaties: - Dinsdag 15 maart - Donderdag 7 april - Dinsdag 3 mei - Dinsdag 7 juni De raadpleging gaat telkens door in de namiddag en duurt ongeveer 1 uur. Telkens op afspraak bij Hilde Verstraete (docent vroedkunde): tel. 0475/ of 7

5 sociaal vrije tijd Nieuwe cursussen reanimeren en defibrilleren gepland in 2011! GRATIS! De cursisten leren hoe je iemand helpt met een hartstilstand door in de eerste plaats te leren reanimeren en in de tweede plaats te leren werken met een AED-toestel. Een AED-toestel is een draagbaar toestel waarmee je een elektrische schok kan geven aan iemand die een hartstilstand krijgt. Om deze cursus te volgen, is geen voorkennis vereist. In 2011 zijn er opnieuw 4 opleidingssessies gepland: - Donderdag 31 maart 2011 van 19 uur tot 22 uur - Dinsdag 5 april 2011 van 19 uur tot 22 uur - Zaterdag 22 oktober 2011 van 9 uur tot 12 uur - Donderdag 27 oktober 2011 van 19 uur tot 22 uur De opleidingen vinden telkens plaats in de brandweerkazerne. Wie er bij wil zijn, kan nu al zijn of haar naam opgeven aan Sofie Beernaert van het Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2, tel. 056/737013, Let op: het aantal kandidaten per sessie is beperkt tot 18 personen! FRGE BIBNIEUWS MAART APRIL 2011 Reeds 31 Kuurnse gezinnen maken gebruik van een FRGE-energielening voor hun energiebesparende investeringen. Een FRGE-energielening, iets voor u? Bent u eigenaar, verhuurder, huurder van een woning die wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats en ligt op het grondgebied van de gemeente Kuurne, dan kan u een goedkope (2%) of renteloze (0%) lening afsluiten voor het uitvoeren van energiebesparende werken zoals het plaatsen van een condensatieketel, dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, Heel lage intrest tot eind dit jaar 0,5% ipv 2% Laat u de energiebesparende werken uitvoeren door een geregistreerd aannemer, dan krijg je van de federale overheid tot eind dit jaar een intrestkorting van 1,5%, de zogenaamde groene lening. Van de 2% intrest blijft dan nog 0,5% intrest over dat bovendien voor 40% fiscaal aftrekbaar is. Op het einde van de rit betaal je dus slechts 0,3% intrest! EEN CONCREET VOORBEELD Je laat je dak van 80 m² isoleren door een geregistreerd aannemer voor een totale kostprijs van EUR, incl. BTW. Je gaat daarvoor een lening aan via het FRGE en start een afbetaling op 5 jaar waarvoor je maandelijks 33,33 EUR (0%) of 35,04 (2%)* EUR betaalt. Je komt, ongeacht uw inkomen, in aanmerking voor volgende premies: 40% belastingvoordeel 800 EUR 4 /m² van Eandis 320 EUR Vlaamse dakisolatiepremie 500 EUR TOTAAl 1620 EUR *De intrestbonificatie van 1,5% wordt jaarlijks teruggestort. Indien u valt onder één van de 4 door de federale overheid bepaalde categorieën (verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, OMNIO-statuut, schuldbemiddeling, OCMW-begeleiding), kan u een renteloze lening aanvragen. We begeleiden u van bij de aanvraag van de lening tot het vinden van een aannemer en opvolgen van de werken. Meer info in het Woonloket, Sociaal Huis Kuurne, 056/ , JEUGDBOEKENWEEK Geheim van 16 maart t.e.m. 3 april 2011 Een Jeugdboekenweek vol geheimen Elk boek is een geheim... Elk boek is een geheim. Elke lezer is een ontdekkingsreiziger. In elk boek zit een verhaal verstopt dat wacht op iemand die het open slaat. Maar veel kinderboeken gaan nog verder en vertellen verhalen waarin geheimen een belangrijke rol spelen: kleine, fijne geheimen, spannende of zelfs gevaarlijke geheimen.... een geheim om te ontdekken! Tijdens de Jeugdboekenweek zoeken we de mooiste, spannendste en droevigste geheimen in boeken en verhalen. Tussen 16 maart en 3 april gaan we met z n allen op ontdekking. We kunnen nu alvast enkele heerlijke geheimen prijsgeven! Kleuteractiviteit woensdag 16 maart 2011 om 14 uur voor kinderen van 2de en 3de kleuter Schrijvers op bezoek: Evelien De Vlieger zaterdag 19 maart 2011 om 10u voor kinderen van 1ste en 2de leerjaar Gideon Samson woensdag 23 maart om 14u voor kinderen van 3de en 4de leerjaar om 15u30 voor kinderen van 5de en 6de leerjaar JUNIOR JOURNALIST WEDSTRIJD prijsuitreiking op donderdag 17 maart om 19u30 organisatie: Davidsfonds Kuurne i.s.m. de bib. CINEBIB: ON THE ROAD Thema: Vakantiefilms, roadmovies en coming of age De thematiek van deze collectie mag letterlijk en figuurlijk genomen worden. De films doen enerzijds verlangen naar vakantie en onvergetelijke avonturen. Anderzijds demonsteert deze collectie dat iedereen steeds onderweg en zoekend is in het leven. Daarom is de term coming ofage hier op zijn plaats. Enkele films uit deze reeks: Wild at heart, My summer of love, Familia rodante, Into the wild, Deze films kunnen gratis voor een week uitgeleend worden tot eind april. PROFESSOR GOBELIJN versus PANAMARENKO In deze kleine maar hoogst originele expositie schudden twee van Vlaanderens grootste artiesten mekaar de hand. In een zestal panelen wordt op zoek gegaan naar de band tussen Jef Nys, de geestelijke vader van Jommeke, en Panamarenko. Zo zal niemand kunnen ontkennen dat beiden erg veel affiniteit hebben met imaginaire vervoersmiddelen. Een levensgrote replica van de grasmobiel begeleidt deze tentoonstelling op haar reis. Bij Jef Nys rijdt een auto op gras (grasmobiel) of vliegt een straaljager op water (straalvogel). Panamarenko laat ook al heel zijn carrière op mysterieuze wijze auto s als de Hinkie Pinkie Prova rijden of vliegtuigen als de Aeromodeller door de lucht klieven. Maar wie beïnvloedde nu wie, en waarom wordt de ene als kunstenaar beschouwd en staat de andere als slechts een striptekenaar te boek? De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, en is de ganse maand april gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib. IK DROOM EEN DROOM gedichten van kinderen Deze poëziebundel kwam tot stand op initiatief van de bibliotheken van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem en Overleg Cultuur / UiT in Regio Kortrijk. Samen met HumuZ, steunpunt voor kunst- en cultuureducatie organiseerden zij in de vierde en vijfde leerjaren van de lokale basisscholen de gedichtenwedstrijd Een droom van een droom. Uit de bijna duizend inzendingen selecteerden de jury een vijftigtal laureaten. Uitgeverij De Eenhoorn bracht de gedichten samen in een echte dichtbundel Ik droom een droom en liet die van een cover en illustraties voorzien door Jan De Kinder. Een mooiere beloning konden de jonge schrijvers zich niet indenken! Wij feliciteren volgend winnaars uit Kuurne: Ude Craeynest, 21/06/99, Boudewijnschool, Esli Balatova, 22/05/2000, Centrumschool Eva De Block, 16/04/1999, Centrumschool Pieter Duchi, 10/04/2000, Centrumschool 8 9 v.l.n.r.: Eva De Block, Pieter Duchi, Esli Balatoya Ude Craeynest

6 cultuur jeugd Kuurnse Cultuurprijs 2011 Ook dit jaar willen de Kuurnse Cultuurraad en het Gemeentebestuur van Kuurne op zoek naar een winnaar van de Kuurnse Cultuurprijs. Een vereniging, een persoon, een groep of een instelling die zich in de loop der jaren op artistiek of cultureel vlak verdienstelijk heeft gemaakt of een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, komt in aanmerking om op de tweede editie van de Cultuurprijs in de bloemetjes te worden gezet. Daarom: ken je een vereniging die zich al sinds jaar en dag inzet om het Kuurnse culturele leven te laten bloeien of iemand die zeer bedreven is op een of ander cultureel domein amateur of professioneel, laat het dan weten! Kandidaturen kunnen nog worden ingediend tot 31 mei 2011 bij de Vrijetijdsdienst (Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne). Het loont zeker de moeite want de Cultuurprijs omvat niet alleen een aandenken maar ook een geldprijs. de kuurnse lente De Kuurnse lente brengt Broken Glass Heroes, Warre Borgmans, Herbert Verhaeghe en Russische componisten Met maart en april gaan we in Kuurne drukke maanden tegemoet op cultureel gebied. De Vrijetijdsdienst heeft dan maar liefst vier voorstellingen voor u klaar staan. Op vrijdag 11 maart kondigt zich een heuse rockavond aan. Dan mogen we Studio Brusselrevelaties Broken Glass Heroes (soundtrack Benidorm Bastards: Let s not fall apart en Baby don t worry ) en Arquettes ( Gutters en Mounting ) verwelkomen. Adyssa met 2 Kuurnse bandleden Mathieu en David Santy zorgt voor het voorprogramma. Het wordt een volledig Kuurns weekend want één dag later op zaterdag 12 maart hebben we de Kuurnse reportagemaker, presentator én zanger Herbert Verhaeghe en z n muzikanten te gast. Hij brengt eigen werk en Nederlandstalige covers Nummers die je raken, of uit de bol doen gaan! Een formulier voor de kandidaatstelling en het volledige reglement vind je op Je kan deze ook op simpele vraag bekomen bij de Vrijetijdsdienst. Info en tickets: Vrijetijdsdienst, Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne (056/ Kryptos Quartet SPEELPLEINWERKING PAASVAKANTIE! Joepiejuij! De paasvakantie staat voor de deur en dan kan je bij de speelpleinwerking terecht voor 2 weken vol speelplezier! Een team vol gemotiveerde monitoren staat opnieuw klaar om de kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Kinderen en kleuters kunnen elke weekdag van de vakantie bij de speelpleinwerking terecht. De kinderen zijn ingedeeld in verschillende groepen volgens leeftijd, zo kunnen ze op aangepast niveau genieten van allerlei leuke activiteiten! Op donderdagvoormiddag gaan de kleuters van het 2e en 3e kleuter (pikino) naar het zwembad voor zwemplezier op kleuterniveau! De vrijdagnamiddag trekken de 3 groepen van spekuloos naar het zwembad voor een namiddag vol waterpret! Voor het zwemmen hoef je niet extra te betalen, maar vergeet wel jullie zwemgerief niet! Dagschema: 08u00-08u30 inschrijvingen 12u00 einde activiteiten 13u30-14u00 inschrijvingen 16u30 einde activiteiten opvang tot 17u00 Over de middag kunnen de kinderen een warme maaltijd eten in ons kinderrestaurant, hun picknick opeten of naar huis gaan eten. Kostprijs: Per halve dag betaal je 2,5 euro (drankje en koekje inbegrepen). Een warme maaltijd kost ook 2,5 euro. Speciallekes: Deze paasvakantie trekken we niet op uitstap maar zullen we wel enkele SPEELPLEINWERKING ZOEKT MONITOREN! extra leuke activiteiten naar Kuurne laten komen! Deze activiteiten wil je zeker niet missen dus noteer ze nu al zeker op de kalender! Deelnemen aan deze superleuke activiteiten kost slechts 5 euro! Donderdag 14 april zullen de jongens en meisjes van Spekuloos groep 1 en 2 het tegen elkaar opnemen in Gerrit Grobben Grabbelton namiddag! Een leuke middag vol speelplezier en een gezonde dosis competitie! Op dinsdag 19 april zullen onze kleuters (Minipikino/Pikino) een middag val lachplezier beleven! Het zal ongetwijfeld een superleuk paasfeest worden met Clown Rocky! Voor Spekuloos groep 3 (5e en 6e leerjaar) staat er op donderdag 21 april een namiddag vol snelheid op het schema! Haal de stuntpiloot in je boven want die middag gaan we met telegeleide racewagens een supersnelle stuntracer wedstrijd houden! We bouwen ons eigen parcours en leren de kneepjes van het vak om een echte stuntracer te worden! Kortom een topactiviteit voor zowel jongens als meisjes! Inschrijven vooraf is gewenst, plaatsen zijn beperkt tot 12 kinderen! Meer informatie over de speelpleinwerking en de extra activiteiten zal je vanaf maart in onze brochure kunnen lezen! Deze verspreiden we via de Kuurnse scholen, indien jullie niet in een Kuurnse school zitten kan je natuurlijk bij de vrijetijdsdienst terecht voor meer informatie. Vrijetijdsdienst Kuurne Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne 056/ Zondagvoormiddag 3 april zien we Kryptos Quartet aan het werk. Dit prijswinnende strijkkwartet brengt werk van de drie grote Russische componisten Stravinsky, Sjostakovitsh en Prokovief. Op vrijdag 15 april sluiten we het seizoen in schoonheid af met een toptheaterstuk. In Dwaallicht brengt het theatergezelschap Braakland/Zhebilding de gelijknamige novelle van Willem Elsschot tot leven. Warre Borgmans vertolkt Frans Laarmans én zingt. Rudy Trouvé zorgt met enkele kompanen voor muziek. Broken Glass Heroes Arquettes - Adyssa 11 maart u Kubox 8 EUR Herbert Verhaeghe 12 maart u Kubox 8 EUR Kryptos Quartet 3 april u Hoeveschuur 8 EUR Braakland/Zhebilding: Dwaallicht 15 april u St.-Pieterszaal 8 EUR Herbert Verhaeghe Warre Borgmans: Dwaallicht Wil jij tijdens de vakantie ook eens de kinderen onvergetelijke momenten vol spelplezier schenken? Deel uitmaken van een hechte monitorengroep en nieuwe vrienden maken? Ervaring opdoen voor een eventuele toekomst in het (kleuter)onderwijs of de sociale sector? Kortom monitor worden bij speelpleinwerking Kuurne! Je doet het natuurlijk voor de glimlach van de spelende kinderen, de leuke momenten met de monitoren! Maar we geven alle monitoren ook een vrijwilligersvergoeding per halve dag. Voor de paasvakantie zijn de plaatsjes al goed ingevuld maar reserve monitoren komen steeds goed van pas! Maar natuurlijk starten we nu reeds de zoektocht naar monitoren voor de zomervakantie! Voor meer informatie kan je eens binnenspringen in de vrijetijdsdienst (Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne) of mailen naar 10 11

7 gemeente gemeente Wat verandert er in Kuurne door de brandweerhervorming? Een tijdje geleden werden de lokale- en federale politiediensten grondig hervormd en ingedeeld in politiezones. Vanaf deze samensmelting behoorde de gemeente Kuurne tot de politiezone Vlas. Sinds de maand oktober is ook een gelijkaardige samensmelting gebeurd met de diverse brandweerkorpsen uit onze regio. Vanaf dat moment ging de brandweer van Kuurne deel uitmaken van de brandweerzone Zuid West-Vlaanderen. Maar wat betekent dit nu precies voor de burger die samensmelting? De bedoeling van dit samenwerkingsverband is om de hulpverlening nog vlotter en efficiënter te laten verlopen. Naast Kuurne maken ook de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Ledegem, Menen, Wevelgem, Waregem, Spiere-Helkijn en Wielsbeke deel uit van de brandweerzone Zuid West-Vlaanderen. Afhankelijk van het type oproep zal vanuit één of meerdere posten worden uitgerukt (voorbeeld de laatste wateroverlast in Zwevegem waar de verschillende posten van de zone aanwezig waren). Deze andere manier van werken, zal zeker nog meer samenwerking met andere posten vergen om op dezelfde manier te werken. Dit wil zeggen opleiding en bijscholing. Tevens moet het personeelsbestand in elke post op peil gehouden worden en zo nodig worden uitgebreid. Dus moet de instroom van nieuwe brandweermensen gegarandeerd blijven en hiertoe doen wij nu, in samenwerking met de gehele zone, een jaarlijkse aanwervingscampagne. Dat resulteerde dit jaar voor Kuurne in 2 nieuwe krachten. Sommige diensten van de brandweer zullen gecentraliseerd worden, zodat binnen de brandweer efficiënter en dus ook kostenbesparend kan gewerkt worden. Toch blijven de lokale posten voeling houden met de bevolking om zo goed mogelijk op de plaatselijke noden te kunnen inspelen. Jongeren sneeuwvakantie Kronplatz Na 2 super geslaagde edities van de sneeuwvakantie in Italië, gaan we dit jaar opnieuw de uitdaging aan voor een weekje boarden, skiën en vooral amusement, dit in samenwerking met Josk Reizen A5499. Tijdens de eerste week van de paasvakantie (8 tem 16 april 2011) trekken we naar Kronplatz in Italië met zijn 110 km pistes. De prijs bedraagt 575, daarin inbegrepen: - Busreis heen en terug in First Class - Vervoer ter plaatse - Verblijf in half pension. Elke kamer heeft douche en wc. s Morgens is er een ontbijtbuffet en s avonds is er een 3-gangenmenu voorzien. - Skipas van 6 dagen (zondag tot vrijdag) - Nederlandstalige ski/snowboardles op je eigen niveau, 4u/dag - Ski/snowboardmateriaal (snowboard + 30,00) - Avondactiviteiten zoals fakkeltocht, swingpaleis, fuif, kwis Wat kun je nog extra verkrijgen? - Huur snowboardmateriaal: 30,00 - Ongevallenverzekering: 20,00 - Annulatieverzekering: 20,00 Kandidaten die zich geroepen voelen om toe te treden tot de vrijwillige brandweer van Kuurne zijn uiteraard nog steeds welkom. Meer info omtrent deze toetreding is te bekomen in de kazerne gelegen aan het Weggevoerdenplein 8 te Kuurne of op het telefoonnummer 056/ Ook via elektronische weg kan je de brandweer bereiken op het adres: Sinds kort zijn er ook brandpreventieadviseurs beschikbaar die u kunnen helpen om uw woning na te zien en tips te geven in verband met brandveiligheid. Hun doel is de burgers waakzaam te maken en hun zelfredzaamheid te verhogen. Deze dienst is gratis. Voor inlichtingen zie aanvraag advies brandpreventie in woning html. Tot 15 maart kan iedere jongere van het 3 e tem het 6 e middelbaar zich inschrijven om mee te gaan. Meer informatie is te bekomen bij de sportdienst. Dit op het nummer Wie eens de foto s van de 2 vorige jaren wil bekijken, kan dit op de website van Kuurne: VANUIT DE KWEERNE OVER CUERNA NAAR VZW KUURNS ERFGOED Heemkunde is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkundekringen houden zich bezig met de geschiedenis van hun gemeente. Vaak publiceren ze boeken of tijdschriften, beheren lokaal erfgoed en organiseren allerlei ledenaktiviteiten. Hun werking wordt veelal versterkt door regionale centra en rijksarchieven. Het idee om in kuurne hiermee van start te gaan is de verdienste geweest van de heren Jacques Veys en Jean-marie Viaene en leidde tot de oprichting van De kweerne in Okt en uiteindelijk tot de stichting van de heemkundige kring Cuerna zie foto: v.l.n.r Joris Decaluwé, Marcel Holvoet, Noel Bruneel, Dries Vandekerkhove, Adrien Bernolet, Frans Debrabandere, Johan Debrabandere, Jaak Veys foto stichting cuerna Dhr Dries Vandekerkhove bracht het bij de startervergadering Juni 1990 kernachtig onder woorden. Ik citeer: Kuurne is rijp voor het bestuderen van zijn eigen geschiedenis in alle aspekten, zowel kulturele, politieke,industriële, genealogische, sociale, wetenschappelijke als archeologische. En inderdaad, de vele historische bijdragen in ons gemeentelijk informatieblad Info kuurne, de publikatie van de monografie De St Michielskerk in kuurne in 1986 en het boek De burgemeesters van kuurne in 1989 lieten de interesse van de kuurnse bevolking voor haar verleden duidelijk aanvoelen. De opvatting dat wie zijn verleden kent met des te meer inzicht zijn eigen leefgemeenschap van vandaag kan begrijpen en beter gewapend is om te bouwen aan de toekomst, kreeg duidelijk een invulling. Doorheen de geschiedenis van Cuerna tot op vandaag, liep klaarblijkelijk als rode draad het op zich nemen van de taak de organisatie van de Open monumentendag ieder jaar te verzorgen,door het uitvoeren met lokale accenten van de door de overheid aangebrachte thema s: Openstellen stokerijmolen J. Veys; rondleiding Hoeve Vandewalle N. Bruneel;Vlasbewerk-ing bij G. Verschaeve; Kennismaking met oude gevels in kuurne; bezoek gemeentehuis,gekende schilderijen van kuurnse meesters; bezoek St.-Katharinakerk; schieting op staande wip; bezoek watertoren, St Pieterskerk; tentoonstelling oude voertuigen in hoeve Vandewalle; Oude gebouwen in kuurne; het parochieleven in kuurne; thema arbeid en ambachten; feest, tijd, metaal, symbolen en nog vele andere. Daarnaast werden tal van zowel leerzame als ontspannende lezingen georganiseerd,een greep er uit: heksenvervolging in W.Vl. door prof Jos Monballyu ; De Vrijbuiters door Els Guillemijn ; Hoe klim ik in mijn stamboom door Johan Roelstraete ; Feodaliteit in kuurne door Rik Opsomer ; Vinkensport in Vlaanderen en West Europa door Filip Santens ; het jaar 1000 door Raoul Bauwens ; Romeinse opgravingen en vondsten in Z.W.Vl. door francy Bostijn; de loteling vanaf de franse tijd door Roger Verbeke. Een aantal boeken, resultaat van moeizame opzoekingen en intens teamwerk door entoesiaste vrijwilligers werden gedrukt en in omloop gebracht. - Oude herbergen te kuurne. (tekst N. Bruneel) - Kuurne tijdens WO II (tekst N. Bruneel ) - De kuurnse perikels (O. Quartier ) - Van Cuerne tot Kuurne, het dorp van toen (tekst N. Bruneel,foto s allerlei ) Het jaar 2000 bracht een volledige verjonging van de bestuursploeg. Voorzitter Dhr Jozef Callens, ondervoorzitter David Debosschere, sekretaris Bart Derez, schatbewaarder Georges Ernalsteen, PR Sofie Descamps bib Noel Derez, techniek Rudi Verbrugghe en Jozef Lefevere. Deze ploeg vervulde tot op heden een reuzetaak en tilde het nivo van de vereniging op tot een hoogte waarvoor de bestuurlijke diensten van onze en van de ons omringende gemeenten en verenigingen grote waardering hebben. Bij een algemene ledenvergadering op 25 November LL. Werd op vraag Van Jozef Callens zelf een nieuwe bestuursploeg gevormd. zie foto: v.l.n.r. Sekretaris Dejaeghere Remi; ondervoorzitter Vaancoillie Etienne; voorzitter Ghekiere raf; ondervoorzitter Jozef Callens; schatbewaarder Ernalsteen Georges. cuerna buitengevel en nieuwe ploeg in raadzaal Naast het voortzetten van de lijn uitgestippeld door de voorgestelde ploeg, zal het nieuwe bestuur voor volgende uitdagingen een oplossing dienen uit te dokteren. Het aanpassen en voorbereiden van de noodzakelijke professionalisering van het archiefgebeuren. Het verder uitbouwen van de verzameling waardevolle voorwerpen in de loods Prins Boudewijnstraat. Het digitaal maken van de huidige omvangrijke verzameling data van diverse herkomst welke opgestapeld is in onze lokalen Kerkstraat 10. Tot slot: De werking van de vereniging die hoofdzakelijk steunt op vrijwilligerswerk, werd de voorbije jaren voortgestuwd door een kameraadschappelijke geest die niet meer kapot kan en die garant staat voor een verdere mooie toekomst. Ons rest enkel nog een warme oproep te doen naar alle mensen van kuurne die nog oude geschriften, foto s, films (alle formaten) of voorwerpen bezitten, kontakt te nemen met Dejaeghere Remi Morgenster 22 Kuurne Tel: 056/ dit zowel om ze ter beschikking te stellen als om te dupliceren. Hartelijke groeten vanwege het volledige Cuerna team en De voorzitter Ghekiere Raf 12 13

8 gemeente economie Belasting op leegstaande woningen/gebouwen en tweede verblijven. Vanaf aanslagjaar 2012 wordt een belasting ingevoerd op leegstaande woningen/gebouwen en tweede verblijven. Heffing op leegstand De eerste belasting bedraagt euro voor een gebouw of woning of 100 euro voor een (studenten)kamer. De belasting verhoogt naarmate het gebouw of de woning langer op de inventaris voorkomt. Heffing op tweede verblijven De belasting wordt vastgesteld op 600 euro per tweede verblijf. Voor deze belasting geldt een aangifteplicht via een aangifteformulier te verkrijgen bij de technische dienst, financiële dienst (gemeentehuis) of woonloket (Sociaal Huis). Meer info op of in het Woonloket, Sociaal Huis Kuurne, 056/ , Premie Inbraakbeveiliging Vanaf 1 januari 2011 dienen de aanvragen voor de premie inzake inbraakbeveiliging nu gestuurd te worden naar de Dienst Criminaliteits Preventie PZVLAS te Kortrijk Oprichten van een bedrijventerreinvereniging De Kuurnse bedrijvenclub haalde een subsidie binnen van bijna tweehonderdduizend euro voor het oprichten van een bedrijventerreinvereniging op de industriezone Kuurne-Kortrijk- Heule, beter gekend nu als Kortrijk-Noord. De Kuurnse Bedrijvenclub werd in april 2010 gecontacteerd omtrent de Oproep Bedrijventerrein-management door Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid. Op 21 april waren Schepen Rik Bouckaert, Bestuurs-secretaris Wendy Rogge, Kurt Ghekiere, Ivo De Muynck en Bert Demeulemeester aanwezig op de infovergadering bij Leiedal. Daar werd uitvoerig uit de doeken gedaan dat de Vlaamse overheid 3 miljoen euro beschikbaar heeft om de bedrijventerreinen in Vlaanderen op te waarderen door het oprichten van bedrijventerreinverenigingen. In totaal zijn in West-Vlaanderen een tiental initiatieven goedgekeurd. Ook onder meer Wevelgem-Zuid en Menen Grensland krijgen overheidsgeld om het industrieterrein verder op een duurzame manier te ontwikkelen. De industriezone Kuurne-Kortrijk-Heule, kortweg Kortrijk-Noord, mag de komende vijf jaar rekenen op een subsidie van net geen euro. Het geld moet dienen om van Kortrijk-Noord een nog betere plek te maken om te werken en te ondernemen. BEGRAAFPLAATS Midden februari startte de eerste van drie fases van de werken aan de begraafplaats goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 april Deze werken zijn noodzakelijk om de begraafplaats aan te passen aan de huidig geldende normen alsook omvatten deze een uitbreiding van de begraafplaats. De werken die nu gestart zijn omvatten het aanpassen van het gebouw, dat zich achter de herdenkingsruimte bevindt, alsook het aanbrengen van alle nutsvoorzieningen (gas en water) in de toegangsweg. Deze werken hebben als doel het verbeteren van de sanitaire voorzieningen voor de bezoekers, het verbeteren van de werkomgeving van de werklieden op het gebied van veiligheid en het verhogen van de dienstverlening naar de nabestaanden toe in de herdenking van hun overledenen. De concrete afspraken gemaakt met de betrokken aannemers, Hugelier Bouwondernemingen Bvba uit Gullegem, N.V. Frans Maes uit Lendelede en Buytaert bvba uit Kruibeke zullen er voor zorgen dat de sereniteit en de rust tijdens de werken zoveel mogelijk worden bewaard en de hinder tot een minimum wordt beperkt. De werken zullen 80 werkdagen duren waarbij de aanpassingen aan het gebouw voorzien zijn om te starten in de eerste helft van maart. De inbreng van de nutsvoorzieningen en de heraanleg van de toegangsweg langsheen de kasteelstraat is afhankelijk van de voortgang van de werken aan het gebouw en zijn op dit moment voorzien te starten in de maand juni. Tijdens de inbreng van de nutsvoorzieningen en de heraanleg van de toegangsweg gelegen in de kasteelstraat zal de begraafplaats tijdelijk slechts toegankelijk zijn langsheen Nieuwenhuyze. De juiste timing en duurtijd van deze hinder zal tijdig medegedeeld worden en uithangen aan de beide toegangswegen. Het Gemeentebestuur doet er alles aan om deze werken in alle sereniteit en met respect voor de overledenen uit te laten voeren. Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij de gemeentelijke dienst burgerstand en de technische dienst. Uitreiking Awards Ondernemend Kuurne Op donderdag 27 januari 2011 vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats in Salons Vaernewijck te Kuurne. De nieuwjaarsreceptie voor Ondernemend Kuurne was een gezamenlijke organisatie van het Braderiecomité, Unizo, de Kuurnse Bedrijvenclub en de Gemeentelijke Handelscommissie. Het was een aangenaam weerzien of kennismaking met diverse handelaars en bedrijfsleiders van Kuurne. Tijdens deze receptie werden voor het eerst 2 awards uitgereikt. De award van Marketing van het jaar werd toegekend aan Garage Vandenborre. De award Etalage van het jaar werd toegekend aan Nieuwkuis Select. Efrem helpt zelfstandigen in moeilijkheden Weet je als zelfstandige even niet meer hoe het moet? Staat het water je tot aan de lippen? Wordt het alsmaar moeilijker om uw sociale bijdragen betaald te krijgen? Wil je uw financiële situatie met een onpartijdige expert bekijken? Het kan! De ervaring leert dat het van groot belang is om bij het begin van problematiek hulp in te roepen. Eenmaal de situatie escaleert wordt het veel moeilijker om de zaak en het inkomen van de zelfstandige te redden. Trouwens ook de gemoedsrust is van belang om voluit te kunnen gaan voor uw onderneming. Ook familie en vrienden die een ondernemer omkaderen, kunnen vragen stellen. Het sociaal huis werkt hiervoor samen met Efrem vzw. De vzw biedt al 14 jaar hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en ex-ondernemers die nog problemen ondervinden vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit. De werking van de vereniging berust op 7 pijlers: Het aanbieden van een integrale individuele sociale hulpverlening Een netwerk van vrijwilligers en specialisten uitbouwen die daaraan meewerken Ontwikkelen van methodieken en knowhow Wegen effenen bij de publieke opinie en bij allerhande instanties en besturen De noden van zelfstandige ondernemers inventariseren en aankaarten Het verenigen van (ex-)zelfstandigen in praatgroepen Het begeleiden van ondernemers bij een procedure gerechtelijke reorganisatie. Elke derde donderdag van de maand heeft Efrem een zitdag in het sociaal huis tussen 16u en 18u30. Op deze dagen kan je langskomen voor een persoonlijk gesprek. Je kan hen ook rechtstreeks contacteren op het nummer 057 / of via be. Algemene informatie kan je bekomen bij de sociale dienst van het OCMW

9 gemeente gemeente Gemeentelijk jeugdbeleidsplan goedkeuring Het jeugdbeleidsplan , waarin de beleidsopties voor de komende drie jaar inzake het jeugdwerkbeleid en het jeugdbeleid worden toegelicht, wordt goedgekeurd. Goedkeuren bijzondere subsidies naar aanleiding van de overstromingen in Pakistan De gemeenteraad keurt volgende subsidie goed: Subsidie rampenfonds Art.84904/ Unicef (n. a. v. overstromingen in Pakistan): 500 EUR Rode Kruis Vlaanderen (n. a. v. overstromingen in Pakistan): 500 EUR Woonhuis, gelegen Harelbeeksestraat 61 - beëindigen bestaande huurovereenkomst en afsluiten nieuwe huurovereenkomst - goedkeuring De huurovereenkomst van het woonhuis, gelegen Harelbeeksestraat 61, is afgelopen op 28 februari 2009 en een verlenging van deze huurovereenkomst is noodzakelijk. De huurprijs is verhoogd door de indexering van de huurprijs. De eigenaar, jeugdhuis t Molentje en het gemeentebestuur wensen binnenkort een overeenkomst af te sluiten in het kader van de investeringen voor de renovatie van het woonhuis en cafégedeelte. De huurovereenkomst van het woonhuis is gekoppeld aan de handelshuurovereenkomst van jeugdhuis t Molentje. Deze caféruimte wordt sedert 1 maart 2000 gehuurd door jeugdhuis t Molentje, waarbij de gemeente zich ertoe verbonden heeft om tussen te komen in de huur via een huursubsidie. Het woonhuisgedeelte zal een socioculturele bestemming toegewezen krijgen vanuit het gemeentebestuur. In het woonhuis zijn enkele ruimtes gelegen die deel uitmaken van de werkingsruimte van jeugdhuis t Molentje. De huurvoorwaarden betreffende de woning, Harelbeeksestraat 61 te Kuurne, zoals opgenomen in de huurovereenkomst, worden goedgekeurd. De huurovereenkomst treedt in werking vanaf 12 oktober 2010 tot en met 11 oktober 2019, met mogelijkheid voor de gemeente tot beëindiging om de drie jaar vanaf de in werking treding of op ieder ogenblik mits kennisgeving aan de eigenaars indien de gemeente een andere huurder aanbrengt aan dezelfde voorwaarden. Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning inzake jeugdwerkinfrastructuur goedkeuren aanpassing Het jeugdhuis t Molentje moet een verhoogde huurprijs betalen door de indexering van de huurprijs. De gemeente heeft zich ertoe verbonden om tussen te komen in de huur van jeugdhuis t Molentje via een huursubsidie. Door de verhoging van de subsidie zal het jeugdhuis zelf geen verhoging van de huurkost ondervinden. Bovendien mag lid zijn van de gemeentelijke jeugdraad geen voorwaarde zijn voor betoelaging. Deze aanpassing in het gemeentelijk reglement betreffende de ondersteuning inzake jeugdwerkinfrastructuur wordt goedgekeurd. Gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop van een eerste woning goedkeuring In het Woonplan Kuurne , staat de actie 4.4. Inzicht in bestaande inwendige kwaliteit van de woningen: geïntegreerd en stimulerend en actie 4.6. Actief en doelgericht gemeentelijk premiebeleid inclusief opvolging en evaluatie vermeld. In zitting van de gemeenteraad van 5 juli 2010 werden de volgende gemeentelijke huisvestingspremies opgeheven: reglement op het toekennen van een gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie; reglement betoelaging alternatieve energie; De gemiddelde aankoopprijs van woningen, appartementen en bouwgronden lag voor de periode in Kuurne respectievelijk 12%, 6% en 30% hoger dan de gemiddelde aankoopprijs in het arrondissement. Het betreft een subsidie van EUR voor de aankoop van een eerste en enige woning op het grondgebied van de gemeente Kuurne en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het subsidiereglement. De gemeenteraad keurt bijgevolg het gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop van een eerste woning goed. Gemeentelijk subsidiereglement voor het verlenen van een advies duurzaam (ver)bouwen en/of advies meegroeiwonen goedkeuring Het in zitting van heden goedgekeurde reglement betreffende het verlenen van een subsidie voor de aankoop van een eerste woning, bevat een artikel betreffende het uitvoeren van een energiestudie. Een advies duurzaam (ver)bouwen biedt de betrokkenen tips voor het uitvoeren van de meest aangewezen energiebesparende investeringen in woningen. Een advies meegroeiwonen biedt de betrokkenen tips om hun woning zodanig te voorzien dat ze telkens kan worden aangepast aan de veranderende omstandigheden van de inwoners. De kostprijs voor de burger bedraagt 25 euro voor een planadvies duurzaam (ver)bouwen en 50 euro voor een advies duurzaam (ver) bouwen tijdens een plaatsbezoek door ZonneWinDT vzw. De kostprijs voor de burger bedraagt 25 euro voor een advies meegroeiwonen door Westkans vzw. Door de provincie West-Vlaanderen wordt een korting van 10 euro toegekend indien beide adviezen tegelijkertijd worden ingewonnen. Door het betoelagen van het advies duurzaam (ver)bouwen kan één punt van de 35 te behalen punten worden verdiend voor het uitvoeren van het onderscheidingsniveau van de samenwerkingsovereenkomst Milieu Het toekennen van een toelage voor het laten uitvoeren van een advies duurzaam (ver)bouwen of meegroeiwonen kan drempelverlagend werken. Voor een aanvraag van de gemeentelijke subsidie voor de aankoop van een eerste woning, volgens het gemeentelijk reglement, moet binnen de 6 maanden na aanvraag een energiestudie worden uitgevoerd, kosteloos aangeboden door het gemeentebestuur. De gemeenteraad keurt bijgevolg het gemeentelijk subsidiereglement voor het verlenen van een advies duurzaam (ver)bouwen en/of advies meegroeiwonen goed. Gemeentelijk subsidiereglement voor palliatieve thuiszorg goedkeuren wijziging Tussen het indienen van de aanvraag en de effectieve uitbetaling van de toelage kunnen er enkele weken verstrijken, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de palliatieve thuispatiënt reeds overleden was vooraleer de uitbetaling gebeurde. In artikel 3 van de gemeentelijke toelage palliatieve thuiszorg, staat vermeld dat wettelijke erfgenamen geen recht hebben op de toelage, terwijl het wenselijk is dat de wettelijke erfgenamen wel recht kunnen hebben op de toelage. De palliatieve thuispatiënt en de wettelijke erfgenamen moeten hun recht kunnen blijven behouden, ondanks de uitbetalingstermijn. In artikel 2 van de gemeentelijke toelage palliatieve thuiszorg, staat vermeld dat de toelage wordt toegekend aan de palliatieve thuispatiënt, terwijl na wijziging van artikel 3 dit dient aangepast te worden, gezien de toelage tevens kan toegekend worden aan de wettelijke erfgenamen. De wijzigingen aan het gemeentelijk subsidiereglement voor palliatieve thuiszorg worden goedgekeurd. Brandweer - overeenkomst in het kader van de operationele prezone West-Vlaanderen - zone 3 (OPZ Zuid-West- Vlaanderen) goedkeuring De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van basisovereenkomst in het kader van de operationele prezone West- Vlaanderen zone 3 (OPZ Zuid-West-Vlaanderen), maar wenst volgende opmerking te maken: De gemeente Kuurne engageert zich voor zover er beschikbare kredieten zijn en de nodige middelen door de federale overheid worden voorzien. De gemeente Kuurne vraagt dat de prezonale raad overgaat tot de oprichting van een volwaardige interlokale vereniging volgens het DIGS. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het ontwerp van financiële overeenkomst. De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van de stad Kortrijk als beherende gemeente voor de OPZ West-Vlaanderen zone 3 (OPZ Zuid-West-Vlaanderen). Leveren en plaatsen speeltoestellen Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht Leveren en plaatsen speeltoestellen. De raming bedraagt ,98 EUR incl. btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Aankoop materiaal voor de compartimentering van de raadskelder Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving voor de opdracht Aankoop materiaal voor de compartimentering van de raadskelder. De raming bedraagt ,77 EUR. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Ereloonovereenkomst voor het opmaken en de uitvoering van een ontwerp tot uitbreiding van de bibliotheek Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van ereloonovereenkomst en de raming opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt ,00 EUR. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Afkoppeling Industriezone-Noordlaan: Aanpassingswerken MS- en SN-leidingen door Gaselwest - Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp Aanpassingswerken MS- en SN-leidingen door Gaselwest n.a.v. Projectnr.: Afkoppeling Industriezone-Noordlaan. De prijs van de opdracht wordt geraamd op ,49 EUR. De opdracht zal worden gegund aan Gaselwest Cvba, Pres. Kennedypark 12, 8500 Kortrijk. Voorlopige aanvaarding ontwerp RUP 2.1. Leieboorden Het ontwerp RUP 2-1 Leieboorden wordt voorlopig vastgesteld, mits aanpassing van de wegbreedte voor de toegangsweg tot perceel sectie C nr. 261d tot 4m breed. Voorlopige aanvaarding ontwerp RUP 12-1 Groeninghe Ververij Het ontwerp RUP 12-1 Groeninghe Ververij wordt voorlopig vastgesteld, mits aanpassing van voorschrift 0.6 (fietsstallingen) en 8.1 (woon- en zorgcentrum) zoals vermeld in het ontwerp. Straatnaamgeving - principiële beslissing Het is noodzakelijk om over te gaan tot het vaststellen van een naam voor de straat in de verkaveling van NV Matexi (verkaveling in de Hulstsestraat). Het volgende voorstel wordt gedaan: Schaapsdries. Er wordt een principiële beslissing genomen omtrent de toekenning van de volgende straatnaam: Schaapsdries. Deze principiële beslissing zal voor advies voorgelegd worden aan de gemeentelijke Cultuurraad en ter kennis worden gebracht bij openbare aanplakking, met vermelding van de mogelijkheid om binnen dertig dagen eventuele opmerkingen en bezwaren bij het Gemeentebestuur in te dienen. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kuurne en de Katho betreffende het project Werkplekleren goedkeuring De Gemeentelijke Centrumschool Kuurne engageerde zich om samen met de Katho het project werkplekleren aan te bieden tijdens het schooljaar De kern van dit project is een samenwerking tussen de opleidingsschool en een arbeidsplek waardoor beide partijen van elkaar kunnen leren. De interne coach voor dit project is een leerkracht die vanuit uren beleidsondersteuning (TIVOLI) wordt aangesteld. De Centrumschool kan voor dit project aanspraak maken op 5u beleidsondersteuning waarbij de Katho deze kost integraal op zich draagt na voorlegging van de factuur

10 gemeente gemeente De gemeenteraad keurt de toetreding van de Centrumschool tot het project Werkplekleren goed. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kuurne en de Katho Departement Lerarenopleiding PHO voor het opstarten van het project werkplekleren in de Centrumschool wordt goedgekeurd. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer verlenging wervingsreserve onderluitenant De wervingsreserve van onderluitenant bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer, vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 5 november 2007 wordt met twee jaar verlengd. De wervingsreserve voor onderluitenant is verder geldig tot en met 31 oktober O.C.M.W. De gemeenteraad neemt akte van de wijziging nr 1 van het exploitatiebudget en investeringsbudget van het dienstjaar De gemeentelijke bijdrage 2010 blijft ongewijzigd. Brandbeveiliging De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit omtrent de bijdrage van ,60 euro die de gemeente voor het dienstjaar 2003 verschuldigd is aan Y-centra voor mogelijke interventies ter versterking. Wijziging van buurtweg 27 princiepsbeslissing Buurtweg 27 volgt het tracé Doornenstraat en de voetgangers- en fietsverbinding tot het jaagpad. In het RUP Leieboorden wordt het tracé van buurtweg 27 vervangen door een min of meer rechte verbinding met de Doornenstraat. Het is de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen die beslist over de wijziging van buurtwegen. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de wijziging van buurtweg nr 27. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - verlenging bestaand retributiereglement vanaf 1 januari 2011 tot 31 december 2013 De Gaselwest-gemeenten kunnen aan de distributienetbeheerder een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein en dit naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. De distributienetbeheerder zal alle informatie ter beschikking stellen die noodzakelijk is om de belasting of retributie te heffen. In de gemeenteraad van 5 november 2007 werd een beslissing genomen betreffende de verlenging van het bestaande retributiereglement vanaf 1 januari 2008 tot 31 december 2010 op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Het huidige retributiereglement vervalt op 31 december 2010 en moet aldus worden verlengd. De ontvangsten voor elektriciteit worden geraamd op ,48 EUR per jaar. De ontvangsten voor aardgas worden geraamd op ,99 EUR per jaar. Gemeentelijk reglement betreffende de huur van een repetitielokaal goedkeuring Er zijn in Kuurne heel wat lokale muziekgroepen die tevergeefs op zoek zijn naar een geschikte repetitieruimte. Het Woonhuis van Hoeve Vandewalle staat op heden leeg. Het Woonhuis is een geschikte locatie om er lokale muziekgroepen te laten repeteren. Het is derhalve aangewezen om regels op te stellen voor het verhuur en het gebruik van het Woonhuis als repetitieruimte voor actieve muziekbeoefening. Het gemeentelijk reglement betreffende de huur van een repetitielokaal wordt goedgekeurd. Aankoop van zwerfvuilbakken (vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen gunnen van de opdracht) Er zal dus een opdracht worden gegeven met als voorwerp Aankopen van zwerfvuilbakken. De raming bedraagt 7.909,95 EUR incl. btw. Deze opdracht wordt gegund aan de Intergemeentelijke Maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen Imog uit Harelbeke. Stabiliteitsstudie brandtrappen en integratie kelderramen gemeentehuis Kuurne Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Stabiliteitsstudie brandtrappen en integratie kelderramen gemeentehuis Kuurne. De raming bedraagt 5.203,00 EUR incl. btw. Riolerings- en afkoppelingswerken Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp Bijkomend werk voor het aanpassen van het waterbedelingsnet naar aanleiding van Rioproject W fase Riolerings- en afkoppelingswerken in de Kattestraat, paardenrenbaan en Populierenlaan. De opdracht wordt gegund aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk Netaanpassing : ,40 EUR incl. btw. Deze opdracht wordt als volgt gefinancierd : 75 % (13.784,55 EUR) door het solidariteitsfonds ; 25 % (4.594,85 EUR) door de gemeentelijke autonome investeringskredieten AIK s (momenteel beschikbaar ,94 EUR Leveren en plaatsen van gordijnen in de Boudewijnschool, Centrumschool en Gemeenteschool Pienter Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Leveren en plaatsen van gordijnen in de Boudewijnschool, Centrumschool en gemeenteschool Pienter. De raming bedraagt ,00 EUR incl. btw. Leveren van podiumelementen voor buurthuis t Senter Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Leveren van podiumelementen voor buurthuis t Senter. De raming bedraagt 8.451,85 EUR incl. btw. Afsluiten ASP-contract voor reservatiesoftware De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het voorstel van ASPcontract met Syx Automations bvba uit Passendale voor de hosting, onderhoud, helpdesk, werking en huur licenties van ReCreatex. Het contract gaat in op 15 september 2010 en loopt tot en met 14 september De betaling van de jaarlijkse kosten (ASP-contract inclusief huur softwarelicenties, onderhoud en hosting) ten belope van ,68 EUR incl. BTW zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2010 en de daaropvolgende jaren, op artikel 762/ van de gewone dienst. Intercommunale Leiedal - afsprakennota voor het onderhoud en de ontwikkeling van de Bedrijvengids tijdens de periode De Intercommunale Leiedal is momenteel bezig met de implementatie van de bedrijvengids in Kuurne. Eenmaal deze bedrijvengids opgeleverd is met volledige functionaliteit, begint er een continu proces van data-bijhouding. Aan elke gemeente wordt er EUR jaarlijkse ondersteuning gevraagd (ongeveer 2 weken, B-tarief) om de verwerking van de data, de technische ondersteuning en de verdere ontwikkeling van de bedrijvendatabank te blijven bestendigen, en dit binnen de exclusiviteit 8.2 het ontwikkelen en onderhouden van een gemeenschappelijke internetinfrastructuur, de gemeentelijke websites en de regionale portaalsite waardoor er geen BTW verschuldigd is. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de afsprakennota voor het onderhoud en de ontwikkeling van de bedrijvengids voor de periode In uitvoering van de afsprakennota voorziet het gemeentebestuur voor het dienstjaar 2010, 583,33 EUR. Intercommunale Leiedal - afsprakennota voor de nieuwsbrieven van de Bedrijvengids tijdens de periode Er is een afsprakennota nodig die de modaliteiten rond de ing tool Campaign Monitor regelt. De gemeenteraad verleent aldus zijn goedkeuring aan de afsprakennota voor de nieuwsbrieven van de bedrijvengids voor de periode Vertegenwoordigers algemene vergaderingen intercommunales Intercommunale Leiedal Vertegenwoordiger : Etienne Vancoppenolle Plaatsvervangend vertegenwoordiger : Ann Messelier FIGGA Vertegenwoordiger : Johan Schietgat Plaatsvervangend vertegenwoordiger : Jan Deprez PSILON Vertegenwoordiger : Eddy Handsame Plaatsvervangend vertegenwoordiger : Johan Deylgat IMOG Vertegenwoordiger : Johan Deylgat Plaatsvervangend vertegenwoordiger : Eddy Hansame West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem Vertegenwoordiger : Fanny Decock Plaatsvervangend vertegenwoordiger : Carl Vereecke Gemeentepersoneel De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de beleidsverklaring inzake een preventief alcohol - en drugsbeleid. De kalender van de feestdagen 2011 wordt vastgelegd. Vier betaalde feestdagen vallen op een zaterdag of zondag. De gemeenteraad bepaalt de wijze waarop de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag zullen worden vervangen door andere dagen. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de onderstaande wijzigingen in de formatie: De functie van toezichter op de werken, niveau C, wordt geschrapt. De functie van deskundige technische dienst, niveau B, wordt ingevoerd. De gemeenteraad keurt de wijzingen in de rechtspositieregeling goed. Gemeentepersoneel De personeelsdienst maakt sinds lang voor de salarisberekening gebruik van het programma van de Weddecentrale Schaubroeck (WDC). Deze werkwijze bepaalt de dagelijkse werking van de personeelsdienst in sterke mate. Het is aangewezen om de salarisberekening volledig uit te besteden aan een Full Service Secretariaat, om risico s en beperkingen te ondervangen. Alle historische personeelsgegevens die van belang zijn voor de salarisberekening zitten bovendien reeds in het pakket van Schaubroeck verwerkt. Het is dus aangewezen om de opdracht tot uitbesteding van de salarisberekening toe te wijzen aan de firma Schaubroeck. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om de salarisberekening volledig uit te besteden aan de firma Schaubroeck. Het moment waarop overgeschakeld wordt naar een volledig beheer van de salarisberekening door de firma Schaubroeck, zal in onderling overleg worden bepaald in de periode januari U kunt de agenda en de volledige verslagen van de gemeenteraad bekomen in het gemeentehuis en de gemeentelijke bibliotheek of via de site en doorklikken naar verslag gemeenteraad in de linker keuzekolom. OPENBAARHEID VAN BESTUUR De gemeenteraadzitting is openbaar. Iedereen kan de gemeenteraad bijwonen op maandag 7 maart en 4 april 2011 om uur 18 19

11 INFO maart'april wachtdiensten HUISARTSEN De wachtdienst vangt aan op zaterdagmorgen om u. tot maandagmorgen u. De huisarts met wacht is bereikbaar op het nummer : tandartsen De wachtdienst is bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen en uur: 0903/39969 ZIEKENHUIZEN vzw az groeninge President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk Algemeen telefoonnummer: Algemeen faxnummer: Spoedopname (Loofstraat 43): apothekers maart april /03 tot 11/03 : Ap. Belaen /03 tot 18/03 : Ap. Accou /03 tot 25/03 : Ap. De Cuypere /03 tot 01/04 : Ap. Belaen /04 tot 08/04 : Ap. Multipharma /04 tot 15/04 : Ap. Accou /04 tot 22/04 : Ap. Seurinck /04 tot 29/04 : Ap. Belaen De wachtdienst van de apothekers loopt telkens van vrijdagavond u. tot de volgende vrijdag om u. gemeentediensten Vastgestelde sluitingsdagen voor alle gemeentediensten: Maandag, 25 april 2011 (paasmaandag) gemeentehuis iedere werkdag : van 8.30 uur tot uur donderdagnamiddag : van uur tot uur Dienst Burgerzaken zal open zijn op: zaterdag 5 maart 2011: van 9.30 uur tot uur zaterdag 2 april 2011: van 9.30 uur tot uur SPORTPARK - ZWEMBAD Voor openingsuren sportpark en zwembad zie: bibliotheek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur tot uur woensdag: uur tot uur zaterdag: 9.00 uur tot uur sociaal huis Onthaal loket: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 uur tot uur en van ma. t.e.m. woe.: uur tot uur do.nam.: tot uur vrij.nam.: gesloten Sociale dienst / OCMW: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 uur tot uur van ma.nam. t.e.m. do.nam.: enkel op afspraak do.nam : uur tot uur : spreekuur vrij.nam.: gesloten politie kuurne maandag - vrijdag: uur tot uur en van uur tot uur zaterdag: uur uur Voor dringende tussenkomsten, bel PZ Vlas vrijetijdsdienst maandag en vrijdag: 9.30 uur tot uur maandag: uur tot uur woensdag en vrijdag: uur tot uur containerpark Zomerregeling vanaf 1 maart Dinsdag tot vrijdag: uur tot uur Zaterdag: van tot uur van tot uur

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Energielening aan 2% of 0%

Energielening aan 2% of 0% Voor het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen en kamerthermostaat, het vervangen van uw oude stookketel, het uitvoeren van een energieaudit.

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement Cultuurprijs, prijs Cultuurverdienstelijke en prijs Cultuurvrijwilliger

Reglement Cultuurprijs, prijs Cultuurverdienstelijke en prijs Cultuurvrijwilliger Reglement Cultuurprijs, prijs Cultuurverdienstelijke en prijs Cultuurvrijwilliger ALGEMEENHEDEN Artikel 1. Doel Met het uitreiken van de culturele prijzen wordt gestreefd naar de bevordering van het culturele

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Westhoek Vrijetijd Anders vzw

Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders vzw Want iedereen heeft recht op vrije tijd Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders of WVA is een vrijetijdszorgorganisatie. Dit wil zeggen dat wij vrijetijdsactiviteiten

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Casa KLJ, jaarthema 2014-2015

Casa KLJ, jaarthema 2014-2015 0 Casa KLJ, jaarthema 2014-2015 Het lokaal, een veel besproken onderwerp bij verschillende KLJafdelingen. Het is te klein, te rommelig, niet in orde Het betekent vaak een bron van zorgen voor de leiding.

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Intro heeft een nieuwe website!

Intro heeft een nieuwe website! Hallo! We hebben het genoegen je de allereerste nieuwsbrief van Intro te bezorgen! Dit omdat je Intro goed kent, of gewoonweg omdat de toegankelijkheid van evenementen, muziekfestivals en sportevenementen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kuurnse Ouderenraad - juli 2012 29-06-2012

Nieuwsbrief Kuurnse Ouderenraad - juli 2012 29-06-2012 Nieuwsbrief Kuurnse Ouderenraad - juli 2012 29-06-2012 ONS MEMORANDUM IS KLAAR! BOUWSTENEN VOOR EEN EXPLICIET OUDERENBELEID Wanneer ik dit schrijf is er van zomer, net als de voorbije lente trouwens, helemaal

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw Voorstelling VIBE vzw WAT? Thema s: Water Energie Materialen Ruimtegebruik - milieu - gezondheid Meer dan 25 jaar ervaring Duurzame ontwikkeling!!! C2C!!! Voorstelling VIBE vzw HOE? Website: www.vibe.be

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

HET GOUDEN PAND 2010

HET GOUDEN PAND 2010 HET GOUDEN PAND 2010 Oostende, 1 juni 2010 Beste Oostendenaar, Geachte eigenaar van een waardevol pand, Op 12 september organiseert vzw Dement Oostende voor de vierde keer de uitreiking van Het Gouden

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Maand van de archeologie 2014

Maand van de archeologie 2014 Met het project Maand van de archeologie plaatst de Archeologische Dienst Waasland (ADW) archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten op een originele manier in de kijker. Bijzondere aandacht gaat

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Samenstelling:: Aanwezig: mevrouw Maddy Bouden; mevrouw Doris Dereyne; de heer Chris Vermeersch; de heer Johan Supply; mevrouw Rita Vergote;

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN?

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN? Waarom dakisolatie? 7 GOEDE REDENEN om je dak te isoleren HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! VEEL WARMTE VERDWIJNT VIA DAK Tot 30% van de gestookte warmte verdwijnt onmiddellijk via een niet

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT ? WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Groepsaankoop Zonnepanelen West-Vlaanderen Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Harelbeke

Uw gemeente in cijfers: Harelbeke Inleiding Harelbeke : Harelbeke is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Deerlijk, Ingelmunster, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Oostrozebeke,

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kuurne

Uw gemeente in cijfers: Kuurne Inleiding Kuurne : Kuurne is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Harelbeke, Kortrijk en Lendelede. Kuurne heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie