Informatieplan SHC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieplan SHC 2007-2010"

Transcriptie

1 Informatieplan SHC Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 1 van 73

2 Copyright mededeling Copyright is niet van toepassing. Documentlocatie Het origineel van dit document is te vinden op directory: Wijziginghistorie Versie Wijziging datum Auteur Beschrijving van wijzigingen Goedkeuringen Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig:. Naam Titel Handtekening Datum Versie Distributie Dit document is gedistribueerd naar: Naam Functie Datum Versie Projectgroep ZBO Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 2 van 73

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Managementsamenvatting Huidige organisatie & informatievoorziening Organisatiestructuur Uitvoering Bedrijfsvoering Beleid en Communicatie Locatie Informatievoorziening Knelpunten Huidige ICT-situatie ICT-organisatie Informatiesystemen Gebruikers Telefonie Hardware & infrastructuur ICT personeel ICT kosten ICT knelpunten VROM infrastructuur Thuiswerkers SHC Gebrek aan regie Vendor lock-in Lopende ICT projecten Project Optimalisatie Doel Planning Budget Status Interne en externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Afnemend aantal geschillenbehandelingen? Externe ontwikkelingen Telewerken E-overheid ICT ontwikkelingen Open standaarden en open source software Application Service Providing Service Oriented Architecture Toenemend gebruik internet Mobiele toepassingen Draadloze netwerken Standaard pakket of maatwerk software? Java of.net? Digitaliseren Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 3 van 73

4 7.10 Workflow Organisatiestrategie Toekomstige product markt combinaties Kritische Succes Factoren en Key Prestatie Indicatoren Nieuw ontwerp Balanced Score Card Gewenste organisatie & informatievoorziening Gewenste ICT situatie ICT-organisatie Afdeling ICT Eerstelijns helpdesk ICT Adviesfunctie Informatievoorziening Inrichten beheer volgens marktstandaarden Informatiesystemen Migratie Oracle basissoftware Digitaliseren, workflow en planning Interactieve website SHC Thuiswerkers Minimaliseren gebruik applicaties Hardware & infrastructuur Ontvlechting infrastructuur SWOT analyse GBS Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen Projectenorganisatie & informatievoorziening ICT projecten Verklarende woordenlijst Bijlage A Organigram Bijlage B Inventarisatie systemen Bijlage C Beheerprocessen en modellen Application Service Library (ASL) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Business Information Service Library (BiSL) Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 4 van 73

5 1. Inleiding Begrotingen worden opgesteld door aan de opbrengsten- en uitgavenkant uitspraken en aannames te doen. Voor ICT ligt dat anders. De inzet t.b.v. ICT is een afgeleide van de organisatiestrategie oftewel de richting waarop de organisatie zich in de komende jaren gaat bewegen. Zo n organisatiestrategie is de basis voor de ICT strategie. Om de toekomstrichting op het gebied van ICT uit te stippelen is het noodzakelijk dit inzichtelijk te maken. Een hulpmiddel daarvoor is het informatieplan. Het plan heeft tot doel de ICT-plannen en benodigde budgetten concreet te benoemen. Dit moet ertoe leiden dat ICT bijdraagt aan de realisatie van de overkoepelende organisatiedoelstellingen. Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 5 van 73

6 2. Managementsamenvatting Dit informatieplan geeft inzicht in de informatievoorzieningsplannen van SHC voor de komende jaren. De nadruk ligt hierbij op de wijzingen in het kader van de ZBO vorming. Samengevat bestaat dit informatieplan uit een overzicht van de huidige situatie met de bijbehorende knelpunten en een beschrijving van de wenselijke nieuwe situatie. De wenselijke situatie (hoofdstuk 10) beschrijft een aantal veranderingen die in projectvorm opgepakt dient te worden als onderdeel van de stroom automatisering binnen het ZBO project. Met het bepalen van de nieuwe technische infrastructuur wordt de basis gelegd voor de toekomstige informatievoorziening. Dit zal gevolgen hebben voor de wijze van beheer in de toekomst. In hoofdstuk 10.2 wordt inzicht gegeven in de huidige marktstandaarden op het gebied van beheer. Deze marktstandaarden zijn gebaseerd op best practices 1. Door het starten met het bepalen en inrichten van een nieuwe technische infrastructuur, het digitaliseren van woonruimtedossiers, het eventueel migreren 1 naar een hogere versie van de Oracle database en het inrichten van het beheer volgens de marktstandaarden wordt een solide basis gelegd voor de geautomatiseerde ondersteuning van de SHC processen. 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 6 van 73

7 3. Huidige organisatie & informatievoorziening 3.1 Organisatiestructuur De Huurcommissie bestaat uit 59 individuele huurcommissies die als Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) functioneren en een centraal secretariaat dat deel uitmaakt van het ministerie van VROM. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. De leden van de commissie werken meestal bij huurderverenigingen (huurdersleden) en een woningbouwvereniging of als makelaar (verhuurdersleden). In een Huurcommissie zit een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. T.b.v. de commissies zijn in totaal zes onafhankelijke voorzitters en ongeveer 160 commissieleden inzetbaar. Deze huurcommissies bestaan, wanneer deze in zitting bijeenkomen, uit een lid dat door de huurderorganisaties is voorgedragen, een lid dat door de verhuurderorganisaties is voorgedragen en een onafhankelijk voorzitter. Bij het secretariaat werken ongeveer 170 medewerkers. Het secretariaat levert de administratieve ondersteuning van de Huurcommissie, verricht woningonderzoek, stelt de zittingverslagen samen en bereidt uitspraken voor. Het verzorgt de algemene voorlichting aan klanten, volgt relevante juridische, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen en bereidt het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie voor. Een deel van de medewerkers voert vanuit hun eigen thuiswerkplek werkzaamheden in de regio uit. De huurcommissies (ZBO s) staan onder toezicht van de minister van VROM. Het toezicht wordt uitgevoerd door de afdeling Toezicht op Zelfstandige Organen (TopZO). In bijlage A is het organogram van het secretariaat weergegeven. Het secretariaat kent de volgende afdelingen: Uitvoering De afdeling Uitvoering is verreweg de grootste afdeling binnen het SHC. Binnen deze afdeling worden alle taken uitgevoerd die bij de afhandeling van geschillen plaats kunnen vinden. Ook de unit Klantcontact hoort bij deze afdeling Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering kan gezien worden als een stafafdeling binnen het SHC. P&O, financiën, facilitaire dienstverlening maar ook ICT en Post & Archief vallen binnen deze afdeling Beleid en Communicatie Net als de afdeling Bedrijfsvoering is de afdeling Beleid en Communicatie een stafafdeling. Tot haar taken behoren juridische zaken, beleidsbepalende taken, in- en externe communicatie (politiek). Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 7 van 73

8 3.2 Locatie Het secretariaat van de huurcommissies is gevestigd in Den Haag, in gebouw Orion. De 59 huurcommissies hebben geen eigen vestiging maar maken t.b.v. hun zittingen gebruik van locaties, veelal tegen een beperkte vergoeding, die beschikbaar gesteld worden door gemeentes. In Amsterdam wordt een centrale locatie gehuurd. Deze locatie is ingericht met een aanzienlijk aantal werkplekken (wbt s 1 ). Op deze locatie worden zittingen gehouden en worden, veelal door steunpuntmedewerkers, werkzaamheden verricht. In Rotterdam bestaat de mogelijkheid te werken vanuit het kantoor van de VROM Inspectie. In Den Haag is er een ruimte in het gebouw van de Kamer van Koophandel beschikbaar. Het SHC heeft een callcenter contract afgesloten met HCN in Haarlem. Vanuit die locatie wordt via Remote Connectivity 1 (REMCON) over het internet connectie gemaakt met de Oracle applicatie GBS. De thuiswerkers (onderzoekers en zittingsecretarissen) werken met desktops of laptops vanuit huis. Sinds kort zijn alle thuiswerkers voorzien van nieuwe hardware. In een viertal gevallen werkt de verbinding met het VROM netwerk nog niet optimaal. 3.3 Informatievoorziening Elke afdeling maakt zijn eigen maandelijkse management rapportage (MaRap). In deze rapportage wordt, per onderwerp uit de jaarplannen, de voortgang gemeld. Voor de afdeling Uitvoering is de MaRap voor het overgrote deel gebaseerd op GBS. De informatie wordt d.m.v. voorgedefinieerde queries 1 in Business Objects in sheets opgeslagen en veelal via import van de sheets in SPSS 1 geladen. In SPSS worden berekening uitgevoerd. Uiteindelijk wordt een document samengesteld waarin de en SPSS uitvoer wordt opgenomen, aangevuld met teksten aangeleverd door de unithoofden. De afdeling Bedrijfsvoering hanteert bij haar managementrapportage v.w.b. het ICT deel een drietal aandachtspunten: - Ondersteuning primaire proces zonder verstoringen; - Ondersteuning telefonie zonder verstoringen; - Uitvoeren ICT projecten zonder verstoringen primair proces. Elk van deze aandachtspunten wordt uitgewerkt. Basis voor deze uitwerking zijn de helpdeskmeldingen van SHC medewerkers bij de ICT groep binnen het SHC danwel bij de helpdesk van Getronics/PinkRoccade. Ook voor de onderdelen P&O en Financiën wordt een rapportage opgesteld. 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 8 van 73

9 De verschillende MaRap s worden, t.b.v. de rapportage richting het Ministerie van VROM, maandelijks in de vorm van een Balanced Scorecard gecombineerd. In deze Balanced Scorecard wordt per onderwerp, de doelstelling en de stand van zaken gemeld. Gekoppeld aan een kleurstelling (groen, oranje, rood) wordt duidelijk aangegeven welke onderwerpen aandacht behoeven. 3.4 Knelpunten - SHC moet sneller, beter en helderder werken. Sneller SHC wordt door de Nationale Ombudsman en ook door de Tweede Kamer gedwongen worden om steeds beter aan de wettelijke termijnen te gaan voldoen: de behandelingstermijnen moeten dus verder naar omlaag en daarvoor moet het werk en dus de organisatie flexibeler worden gestructureerd Beter De uniformiteit en consistentie 1 van de producten moeten beter; hiervoor is meer uitwisseling tussen units nodig (leren van elkaar), moeten medewerkers langer in het traject 'meelopen', en moet de organisatie ingericht worden om de noodzakelijke controlestappen mogelijk te maken Helderder De hybride 1 organisatie (met 6 voorzitters, 59 ZBO's en een ambtelijk secretariaat met bovendien een grote hoeveelheid thuiswerkers, uitzendkrachten en externe medewerkers (o.a. call-centre)) heeft als gevolg dat de communicatie niet altijd helder en gestroomlijnd verloopt. Bovendien spreken mensen elkaar te weinig op de juiste manier (rechtstreekse en eerlijke feedbacks) aan. - SHC werkt niet efficiënt genoeg 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 9 van 73

10 4. Huidige ICT-situatie ICT-organisatie Het ICT beheer (infrastructuur en hardware) van VROM is geoutsourced 1 naar GetronicsPinkRoccade (GPR). Onder het SBC concept worden alle applicaties aangeboden via de VROM portal 1. Voor dit beheer heeft VROM een mantelcontract 1 afgesloten met GPR. Alle contacten met GPR lopen via VROM/Gemeenschappelijke Dienst (VROM/GD). Bij VROM/GD worden de (Service Level Agreements (SLA s) met GPR bewaakt. Concreet betekent dit voor SHC dat standaard wijzigingen (dat zijn wijzigingen die in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) staan en applicaties die momenteel via de portal worden aangeboden). De helpdesk zet de wijziging/vraag uit binnen ICT beheer (FBO of A&P). Deze afdelingen zorgen dat een en ander geregeld wordt of dat outsourcing 1 wordt ingeschakeld. Voor niet standaardwijzigingen moet SHC contact opnemen met de informatiemanager van DGW. De informatiemanager vult een formulier in en levert dit in bij de helpdesk. Indien nodig wordt het formulier eerst aan het POI (Personeel, Organisatie en Informatie) voorgelegd omdat het POI over de ICT strategie van VROM gaat. Informatiesystemen Binnen SHC is er voor het primaire proces één centrale applicatie namelijk het GBS (Geïntegreerd Behandelings Systeem). Het GBS heeft met name een registrerende taak. Daarnaast produceert het GBS standaardbrieven. Naast het GBS is er een veelheid aan zelf ontwikkelde Office applicaties. Veelal met als doel management informatie of productie-informatie te genereren. Deze applicaties (en lijsten/overzichten) worden vaak gevoed door analoog te tellen of door gegevens uit het GBS handmatig over te nemen. Ook worden resultaten die met behulp van Business Objects zijn verkregen omgezet naar een Office applicatie. Voor managementinformatie wordt ook het pakket SPSS 1 gebruikt. Daarnaast is er een aantal Office applicaties met een functionaliteit waar het GBS niet in voorziet (zoals beschikbaarheid van voorzitters, tekenroosters, planningsapplicatie Shortrec etc). In het secundair proces worden specifiek op Personeel en Financiën gerichte applicaties gebruikt. Deze applicaties worden aangeboden via het VROM portaal. Het betreft dan applicaties die VROM breed gebruikt worden. Voor Personeel is dat met name PerCC 1 en voor Financiën SBB 1 en VMF 1. Naast de centraal aangeboden applicaties wordt het programma Shortrec gebruikt voor het plannen van routes. Shortrec staat op een standalone 1 PC geïnstalleerd. Er zijn echter plannen om de functionaliteit van Shortrec aan te bieden via de VROM 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 10 van 73

11 portal. Een andere standalone toepassing is Rabo Telebankieren Extra. Met deze applicatie kunnen betalingen naar de Rabobank gestuurd worden en wordt rekeninginformatie opgehaald. Als gekeken wordt naar de geautomatiseerde ondersteuning van processen door de diverse applicaties dan beperkt zich dat in veel gevallen tot opzoeken en vastleggen van gegevens. In een enkel geval wordt een geautomatiseerde beoordeling gedaan op basis van ingevoerde gegevens. Met de aanpassingen i.h.k.v. LTHB is op een aantal punten de geautomatiseerde ondersteuning door GBS wel vergroot. Vanuit het gezichtspunt van applicaties is er buiten het GBS weinig samenhang te ontdekken tussen de diverse onderdelen binnen SHC. Identieke officeapplicaties worden gekopieerd waarna ieder SHC onderdeel verder gaat met de eigen kopie. Daarnaast is geconstateerd dat identieke gegevens op verschillende plaatsen geregistreerd worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er geen sprake is van procesdenken. Voor de geïnventariseerde systemen zie bijlage B. Gebruikers SHC kent medewerkers (48 thuiswerkers, 106 medewerkers in Orion, 4 medewerkers die zowel thuis als in Orion werken, 4 medewerkers die op het steunpunt in Amsterdam werken en 7 voorzitters). Voor deze medewerkers zijn 200 userid s 2 in gebruik. Alle medewerkers maken gebruik van office applicaties zoals Word, en Outlook. Binnen het primaire proces maken alle medewerkers gebruik van de applicatie GBS. Telefonie SHC maakt gebruik van VOIP (Voice over IP). Bij VOIP wordt het internet gebruikt om spraak te transporteren. Hierdoor is nog slechts één infrastructuur 2 nodig voor zowel spraak als data. De VOIP telefooncentrale staat op de Hoofdzetel. Hardware & infrastructuur SHC is onderdeel van VROM en maakt dus ook gebruik van de VROM infrastructuur en hardware zoals die binnen het Server Based Computing 2 (SBC) concept aangeboden worden. Op de diverse werkplekken in het Oriongebouw (en de overige locaties) wordt met name gebruik gemaakt van WBT s met flatscreens. Een beperkt aantal medewerkers beschikt over een functiegebonden werkplek of een laptop (thuiswerkers). Verder bevindt zich op iedere verdieping een servicestation. De huidige infrastructuur ziet er op dit moment als volgt uit (bron VROM/GD): 1 Bron: telefoonlijst SHC medewerkers versie xls 2 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 11 van 73

12 De infrastructuur is gebaseerd op het Server Based concept. Dit houdt in dat alle applicaties en software vanaf een centrale plek gedistribueerd worden via een Citrix 1 oplossing. ICT personeel Binnen SHC maakt het ICT personeel onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering. Het ICT onderdeel bestaat uit een (lokaal)beheerder, een adviseur bedrijfsvoering en een PIOFAH 1 adviseur. Daarnaast is er ter ondersteuning van de (lokaal) beheerder een uitzendkracht ten behoeve van beheertaken en dagelijkse (technische) ondersteuning van gebruikers. Functionele ondersteuning op bijvoorbeeld GBS wordt geleverd door de functioneel systeembeheerders binnen de unit Uitvoerings Ondersteuning van de afdeling Uitvoering. Voor de overige applicaties wordt ondersteuning geleverd door de Centrale Helpdesk van GPR. 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 12 van 73

13 ICT kosten In 2007 gaat SHC belast worden voor ,00 voor het totaal van de dienstverlening van GetronicsPinkRoccade. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Item Aantal Prijs Windows Based Terminals ,00 Functie Gebonden 1 594,00 Werkplek Mobiele werkplek ,00 Labelprinter ,00 Telefoontoestel vast ,00 Telefoon mobiel ,00 Userid s standaard ,00 services (vaste kosten 3 ) Hosting GBS ,00 Userid s ,00 Basisvoorzieningen 4 Totaal ,00 Als uitgegaan wordt van 229 userid s (dat zijn er overigens wel veel!) komt dit op een bedrag van 7.126,23 per userid. In het totaalbedrag van 1,6 miljoen zijn niet de kosten van applicatief beheer GBS opgenomen. Deze worden afzonderlijk per opdracht in rekening gebracht. Voor 2006 kwam dit op een bedrag van ongeveer ,-- (incl LTHB). Het totaalbedrag van 1,6 miljoen is een bedrag dat vanuit VROM wordt doorbelast aan SHC. Aangezien de inschatting is dat deze doorbelasting niet volledig is, zullen de werkelijke kosten hoger uitvallen. Het Ministerie van Financiën publiceert jaarlijks een handleiding Overheidstarieven 5. Voor 2007 wordt per werkplek een opslag van 2.511,- gehanteerd voor kantoorautomatisering, de aan de werkplek verbonden automatiseringskosten. ICT knelpunten VROM infrastructuur Al geruime tijd zijn er problemen met het netwerk/infrastructuur. Het betreft verstoringen ten aanzien van de primaire applicaties (Word, e.d.) en systemen (b.v. beschikbaarheid Q schijf, internet). GPR heeft diverse acties uitgezet maar deze hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Door deze problemen zijn de voor het SHC essentiële systemen, zoals GBS, niet conform SLA beschikbaar. Dit leidt tot een significant productieverlies. 3 Basis (vaste kosten) worden eenmalig op basis van de stand van oktober/november afgerekend Standaard (variabele kosten) worden maandelijks/driemaandelijks (discussie is nog volop aan de gang) afgerekend 5 rieven.html Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 13 van 73

14 Daarnaast zijn er op individueel niveau veel problemen met GBS. Een voorbeeld hiervan is het regelmatig uitvallen van netwerkverbindingen. Deze problemen zijn weliswaar opgepakt maar recente tests hebben de oorzaak nog niet aan het licht gebracht. Thuiswerkers SHC Veel thuiswerkers ondervinden vrijwel dagelijks problemen met het werken op de VROM systemen. Het is GPR tot op heden niet gelukt om deze problemen op te lossen. Eén van de oorzaken is het feit dat op dit moment (medio oktober 2006) nog 14 thuiswerkers werken met verouderde Novell desktops en laptops. De ondersteuning vanuit de helpdesk/gpr voor de thuiswerkers is al geruime tijd ver onder de maat. Wachttijden van meerdere weken is geen uitzondering, ook voor belemmerende verstoringen. Inmiddels zijn wel alle thuiswerkers over op nieuwe apparatuur en is er een onderhoudscontract afgesloten met GPR voor de thuiswerkers. Momenteel is er bij vier thuiswerkers nog een probleem met de verbinding met het VROM netwerk. Gebrek aan regie De ICT groep binnen het SHC is niet in staat de benodigde druk op GPR te leggen voor het oplossen van de problemen met de VROM infrastructuur en de thuiswerksituatie. Dit wordt veroorzaakt door: - Het contract dat VROM heeft afgesloten met GPR - De aard van de infrastructurele problemen Het SHC is met haar aantal medewerkers slechts een beperkte speler binnen VROM en heeft derhalve ook minder in de melk te brokkelen. Dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk blijkt te zijn enige druk van betekenis te kunnen uitoefenen op VROM c.q. GPR voor het oplossen van de SHC problemen. Vendor lock-in Afhankelijkheid van softwareleveranciers (oftewel vendor lock-in) zoals Microsoft en Oracle speelt al sinds jaar en dag. Veel organisaties waaronder het SHC maken gebruik van de software van deze leveranciers. Zo is het hele SBC concept ontwikkeld op Windows XP/Windows server 2003 en wordt er veel gebruik gemaakt van Word, en Access. Al deze standaard software wordt geleverd door Microsoft. Het GBS daarentegen is als volledig maatwerk pakket, ontwikkeld met software van Oracle. Zowel Microsoft als Oracle hebben de strategie frequent te komen met nieuwe versies van hun software waarin naast het oplossen van geconstateerde fouten, ook nieuwe functionaliteiten geboden worden. In hun strategie is opgenomen dat er slechts voor een beperkte tijd ondersteuning op oudere versies wordt geleverd. Ingeval van Microsoft is de frequentie waarin nieuwe versies van software verschijnen beperkt en, indien deze verschijnen, is de impact beperkt. Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 14 van 73

15 Ingeval van Oracle software ligt dat anders. In het licentiecontract dat met Oracle is afgesloten zit het recht op de laatste versies van de Oracle software. Het is echter aan de klanten van Oracle om te bepalen of deze nieuwere versies ook daadwerkelijk gaan gebruiken. De GBS software is ontwikkeld met Oracle software genaamd Designer en Developer en wel versie 6i. Deze versie is vanaf januari 2005 in de eerste desupport fase terecht gekomen. De support eindigt eind 2007 definitief. Desupport wil niet anders zeggen dat, als er fouten door klanten worden geconstateerd in de Designer/Developer software, Oracle deze niet meer oplost. Zo n eerste desupport fase hoeft geen directe aanleiding te zijn tot een migratie van bestaande systemen en software. In theorie is de software tenslotte ontwikkeld om ook op termijn ondersteuning te bieden aan het primaire- en secundaire proces. De functionaliteiten en de informatiebehoeften veranderen niet plotseling door desupport-berichten. Het tegengestelde is vaak juist het geval: door de veranderende informatiebehoeften heeft Oracle nieuwe software ontwikkeld en zal daarom de ondersteuning op oudere software stoppen. Migreren is dan ook pas van belang, als de behoeften van organisaties veranderen en wanneer vragen om nieuwere technieken effectief beantwoord worden met nieuwe versies. Ingeval van GBS wordt het beheer daarvan uitbesteedt aan een externe partij. Het niet volgen van migratiestrategieën kan tot gevolg hebben dat externe partijen minder genegen zullen zijn het beheer van GBS ter hand te nemen of dat alleen willen doen tegen een hogere prijs. De meest recente versie van Designer / Developer is 10g. Een migratietraject van versie 6i naar 10g is reeds veelvuldig door klanten uitgevoerd. Mede omdat het GBS slechts beperkt gebruik maakt van de mogelijkheden van deze standaard versies, is een migratie redelijk risicoloos. Omdat een migratie een aanpassing betreft in elk programma, dient een volledig testtraject doorlopen te worden waarbij het gehele GBS getest dient te worden. Naast het gebruik van Designer / Developer van Oracle, maakt het GBS gebruik van de Oracle database. De database versie waarmee het GBS werkt is versie Ook deze versie wordt niet meer gesupport door Oracle. De meest recente versie is 10g release 2. Migratie van de database naar 10g heeft eenzelfde risicoprofiel als bij Designer/Developer. Vendor lock-in 1 kan gedeeltelijk worden voorkomen door te kiezen voor vergelijkbare open source 1 software (zie paragraaf 7.1). Ingeval van Microsoft software is openoffice.org (voor Office) en Linux (voor Windows) een mogelijk alternatief. Aangezien GBS volledig als maatwerk is ontwikkeld, is hier geen vergelijkbare open source software variant voor beschikbaar. 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 15 van 73

16 5. Lopende ICT projecten Project Optimalisatie Het project Optimalisatie is eind vorig jaar ontstaan als vervolg op het project Lange Termijn HuurBeleid. Het LHTB is eind vorig jaar door de Eerste Kamer controversieel verklaard. De systeemaanpassingen die niet direct het gevolg waren van de beoogde wetsaanpassing zijn verder opgepakt onder de naam Optimalisatie. Doel Realiseren van gebruikerswensen en optimaliseren van het proces geschilafhandeling. Planning De oplevering van FO 4a heeft op 11 mei 2007 plaatsgevonden. Het vervolg, FO 4b, is geaccordeerd door het MT en wordt 27 en 28 september in productiegenomen. Budget Het Optimalisatie budget voor 2006 bedraagt 1,5 miljoen. Voor 2007 is dat 0,5 miljoen. Status Zie planning. Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 16 van 73

17 6. Interne en externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Afnemend aantal geschillenbehandelingen? Het aantal zaken over de jaarlijkse huurverhoging is sterk afgenomen. Deze daling is veroorzaakt door de wijziging van de rappelprocedure per 1 juli 2006 en door het uitblijven van haalplichtzaken a.g.v. problemen bij de Belastingsdienst. De verwachting is echter dat de haalplichtzaken (ongeveer ) alsnog zullen worden opgestart. V.w.b. de rappelprocedure was het voorheen zo dat indien een huurder nergens op reageerde de verhuurder initiatief moest nemen en naar de Huurcommissie moest. Met de aanpassing van de rappelprocedure is het initiatief neergelegd bij de huurder. Als de huurder geen bezwaar heeft gemaakt, de verhoging niet betaalt, en de verhuurder het verhogingsvoorstel nogmaals aangetekend aan de huurder heeft gestuurd, moet de huurder naar de huurcommissie als hij het er niet mee eens is. Neemt de huurder geen initiatief, dan wordt de verhoging geacht te zijn overeengekomen. In het verleden ontving de Huurcommissie tot verzoeken per jaar binnen van verhuurders. In 2006 waren dat er slechts 150. De ZBO vorming gaat ook iets betekenen voor de financiering van de huurgeschillenbeslechting. De minister hanteert als uitgangspunt dat huurders en verhuurders meebetalen als ze als procespartij zijn betrokken bij een geschil. Het leidende principe daarbij is dat de vervuiler betaalt. Dit zal leiden tot een hoger legesbedrag dan de huidige 11,-. Verhoging van de proceskosten heeft tot gevolg dat huurders en verhuurders nog meer dan voorheen zullen proberen er onderling uit te komen. Tevens kan de situatie ontstaan dat de proceskosten hoger kunnen zijn dan de opbrengst. Beide zullen resulteren in minder geschilbehandelingen. De verdergaande liberalisatie 1 als gevolg van het nieuwe huurbeleid 1 heeft als consequentie dat het aantal potentiële klanten (die met een gereguleerde woning) afneemt. Dit zou, statistisch gezien, moeten leiden tot minder geschillen. 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 17 van 73

18 Externe ontwikkelingen Telewerken Nederland is een ideaal land voor telewerken en thuiswerken: druk, hoogontwikkeld, weinig hiërarchisch. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, stijgt door thuiswerken zowel de productiviteit per medewerker als de arbeidstevredenheid. Thuiswerken heeft in feite veel voordelen: niet meer elke dag aansluiten in de file; zelf bepalen wanneer je uren maakt; doorbreken van de 9-5 mentaliteit; afgerekend worden op resultaten in plaats van op uren. Natuurlijk verhoogt thuiswerken de werkdruk bij het management, dat verantwoordelijk blijft voor zaken als werkoverleg, binding en het maken van resultaatafspraken. Juist op het management wordt daardoor een beroep gedaan om meer te sturen op resultaten, zonder dat het verlost is van het people management. Gevolgen zijn meer gemotiveerde medewerkers, productievere medewerkers, medewerkers die ook nog een grotere medewerkerstevredenheid tonen en dus meer loyaal zullen zijn. Bij thuiswerken moet zowel de organisatie als de medewerker er beter van worden. Zie voor meer informatie De consequentie van telewerken is wel dat er hogere eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid van systemen en de ondersteuning van de eerstelijns helpdesk bij problemen. Het onderhoudswindow (uren op de dag dat er onderhoud op het systeem kan plaatsvinden) zal verschuiven richting de nacht aangezien medewerkers hoogstwaarschijnlijk ook s-avonds willen kunnen werken. V.w.b. ondersteuning door een eerstelijns helpdesk dient helder te zijn wanneer deze, buiten kantoortijden, beschikbaar moet zijn. E-overheid Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren wil het huidige kabinet gebruik maken van de mogelijkheden die door de toepassing van ICT geboden worden. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor deze doeleinden wordt aangeduid met de term e-overheid of 'de elektronische overheid'. De volgende speerpunten zijn gedefinieerd: - Burgers en bedrijven hoeven bepaalde gegevens nog maar één keer aan te leveren bij de overheid; - Er komt een elektronisch systeem waarmee burgers en bedrijven zich eenduidig bekend kunnen maken bij de overheid (DigiD 1 ); - Voor haar communicatie, zowel intern als met de buitenwereld, gaat de overheid open standaarden gebruiken, waardoor de leveranciersonafhankelijkheid wordt vergroot; - Het streven dat in % van de publieke dienstverlening van rijk, provincies en gemeenten plaats kan vinden via het internet. 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 18 van 73

19 Achterliggende beschouwing 6 Goed gebruik van nieuwe technologieën, zowel tussen overheidsorganisaties als tussen overheid en burgers en bedrijven, biedt evenzeer kansen voor verbetering van handhaving van de regelgeving als voor een (aanmerkelijk) efficiëntere overheid. Het versterkt de concurrentiepositie van ons land en geeft mede invulling aan de ambitieuze doelen die het kabinet zich heeft gesteld in het kader van de Lissabonagenda van de EU. Internet en daarmee verbonden technologie bieden ook nieuwe mogelijkheden om individuele en georganiseerde burgers, bedrijven en andere maatschappelijke instellingen in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het opent nieuwe wegen voor openbaarheid, transparantie, responsiviteit en het afleggen van verantwoording door de overheid. Een ander zwaarwegend issue is de vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Inzet van ICT biedt een uitgelezen kans om de informatieverplichtingen te vereenvoudigen. Daaruit kunnen interessante voordelen voortvloeien. Er is een sterke bereidheid en noodzaak tot samenwerking bij de in dit verband belangrijkste uitvoerende diensten. En er zijn op deelterreinen al veel nuttige programma's in voorbereiding of in uitvoering. Voor de realisatie van de elektronische overheid is een goed geregisseerd gebruik van ICT noodzakelijk; technisch zijn daarvoor geen belemmeringen. Verruiming van de dienstverlening richting de burger heeft, net als bij telewerken, een aanzienlijke impact op ICT. Verkleining van het onderhoudswindow zoals vermeld bij telewerken, geldt hier ook. De beschikbaarheid van een eerstelijns helpdesk is geen issue omdat zo n helpdesk in principe alleen beschikbaar is voor SHC medewerkers. Groter zijn de gevolgen voor de technische infrastructuur. Omwille van netwerkbeveliging en informatiebeveiling betekent een electronisch loket inrichten een aparte infrastructuur. Deze aparte infrastructuur moet voorkomen dat niet SHC gebruikers toegang krijgen tot de SHC systemen. Een electronisch loket heeft tevens organisatorische en software technische gevolgen. Aparte software zal ontwikkeld moeten worden om een elektronisch loket mogelijk te maken. Organisatorisch gezien betekent introductie van een elektronisch loket dat deze beheerd en afgehandeld moet gaan worden. In de praktijk betekent dit een extra controle functie op beschikbaarheid en werking van het loket. Alle informatie afkomstig van het loket (bijvoorbeeld vragen van huurders of elektronische verzoekschriften) dient, het liefst geautomatiseerd, afgehandeld te worden. Zo zal een vraag van een huurder door Klantcontact opgepakt moeten worden en zal elektronische aanlevering van een verzoekschrift een poststuk van het type verzoekschrift in GBS tot gevolg moeten hebben. Implementatie van een workflow systeem kan hier tijdbesparend werken. 6 Bron: Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 19 van 73

20 7. ICT ontwikkelingen De volgende ICT ontwikkelingen zijn van belang: Open standaarden en open source software OSOSS is de naam van het programma open standaarden en open source software voor de overheid. Open standaarden en open source software zijn voor de Nederlandse overheid van belang vanwege de keuzevrijheid, interoperabiliteit en efficiency van haar informatiesystemen. Het programma OSOSS stimuleert overheidsorganisaties open standaarden (ICT) toe te passen in hun informatiesystemen en informeert hen over de mogelijkheden van open source software. Het programma biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open standaarden en open source software kan toepassen. Wat is open source software? Open source software is software met twee kenmerken: - De broncode van de software is vrij beschikbaar; - In het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. Voorbeeld van open source software is het besturingsysteem Linux. Wat zijn open standaarden? Het gaat bij OSOSS om open ICT-standaarden ten behoeve van interoperabiliteit van informatiesystemen (ofwel het vermogen tot gegevensuitwisseling tussen ICTsystemen). Standaarden kunnen 'open' zijn of 'gesloten'. Onder een 'open standaard' verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen: - De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een non-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.); - De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs; - Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis; - Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard. Voorbeeld van zo n open standaard is XML (Extensible Markup Language) Wat kan SHC hiermee? Aangezien de broncode van de software vrij beschikbaar is, zijn er ook geen licentiekosten verbonden aan open source software. Zo zijn er voor Microsoft Windows en Microsoft Office (o.a. Word, l en Outlook) alternatieven respectievelijk Linux en Openoffice. Naast een besparing op de licentiekosten, heeft Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 20 van 73

21 het als voordeel dat een eventuele koppeling met andere systemen zoals het GBS, makkelijker tot stand gebracht kan worden. Een groot nadeel is dat de SHC gebruikers, zeker ingeval van Openoffice, gewend moeten raken aan deze nieuwe software. Dit zal in het begin zeker tot vertraging en irritatie leiden. V.w.b. het gebruik van open standaarden geldt een iets ander verhaal. Hier zijn niet direct kostenvoordelen te behalen. Toepassen van open standaarden heeft als grootste voordeel dat systemen op een gestandaardiseerde wijze gekoppeld kunnen worden wat het beheer aanzienlijk kan vereenvoudigen. Veel software leveranciers zoals Oracle passen deze open standaarden reeds toe in hun software. Voor verdere informatie zie Application Service Providing Wat is ASP? ASP staat voor Application Service Providing. Dit houdt in het via internet, of andere datanetwerken, ter beschikking stellen van softwareapplicaties en het leveren van daaraan gerelateerde ICT-diensten die betaald worden op basis van gebruik 7. ASP kan worden vergeleken met software uit de kraan. Applicaties worden als een soort nutsvoorziening afgenomen. Het ASP model kent een aantal kenmerken 8 : - Software als dienst in plaats van als product; - Centrale opslag, verwerking en backup van gegevens; - Toegang tot applicatie en gegevens via een netwerkverbinding en uitwijkmogelijkheden voor het geval de netwerkverbinding wegvalt; - Standaardapplicaties die aan meerdere gebruikers tegelijkertijd worden aangeboden; - Geen of een beperkte installatie van software aan de gebruikerskant; - Huur in plaats van koop, bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijks abonnement. Het verschil tussen ASP en het gebruikelijke client-server model wordt duidelijk in onderstaand plaatje. 7 Bron: ASPect brochures 8 Bron: Boekhoudt, Hulsebosch, Jonkers, Koolwaaij en van der Stappen, ASP slim inzetten, Achtergrondartikel voor ondernemers, versie 1, dd , Telematica Instituut Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 21 van 73

22 Het verschil met de huidige situatie bij SHC is minder groot. Immers, bij VROM/SHC is er geen sprake meer van een client-server model maar van een SBC model. SBC voorziet ook in een centrale distributie van applicaties en programma s waarbij gebruikers beschikken over een thin client 1. Veel mensen maken al gebruik van ASP applicaties. Denk bijvoorbeeld maar eens aan internetbankieren, online games en de routeplanner van de ANWB. De gebruiker van ASP kan gebruik maken van een thin client (zoals het SBC concept) of een standaard PC met een standaard internetbrowser. Daarnaast kan via ASP ook uitstekend mobiel gewerkt worden (handheld, pda, laptop 1 ). Voor- en nadelen van ASP Het grote voordeel van ASP zit in het feit dat een bedrijf software afneemt als een dienst. Dit houdt in dat er geen kosten zijn voor soft- en hardware aanschaf, beheer, helpdesk etc. Doordat er een vast bedrag per gebruikers wordt betaald zijn de kosten uitermate inzichtelijk. De nadelen van ASP richten zich op de beperkte mogelijkheden om maatwerk toe te passen en het feit dat er (nog) geen/weinig standaarden zijn. Hierdoor kan de situatie van een ASP lock in (=afhankelijkheid) optreden. Kosten In de meeste gevallen berekenen aanbieders een vast bedrag per gebruiker afhankelijk van het soort abonnement en de gewenste beschikbaarheid. De prijzen variëren van 40,-- tot 75,-- per gebruiker per maand. Daar komt dan meestal nog een bedrag aan initiële kosten bij. Veiligheid ASP aanbieders zijn over het algemeen zeer goed beveiligd tegen verstoringen (intern en extern) omdat dit voor de meeste klanten van een ASP aanbieder erg belangrijk is. Het feit dat ASP aanbieders de gegevens van veel bedrijven opgeslagen hebben maakt een ASP aanbieder wel een aantrekkelijk doelwit voor aanvallen van buitenaf (hackers etc). 1 Zie verklarende woordenlijst Bestandsnaam: Informatieplan SHC V17.1.doc Auteurs: Pagina 22 van 73

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen Aan: CC: Projectteam ZBO Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Van: Datum: 25 mei 2007 Onderwerp:

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Inleiding. Strekking van de eisen

Inleiding. Strekking van de eisen Eisen voor de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, de leden van het Europees parlement,

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Mark Bressers, programmamanagement programma Open Standaarden en Open Source Software voor de Overheid Inhoud Open Standaarden en Open Source Software

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet Datum 9 april 2008 Ons kenmerk BPR2008/U52926 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Onderdeel DGKB/BPR Inlichtingen T F Uw kenmerk Onderwerp eisen voor

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

ICT-scan voor het MKB

ICT-scan voor het MKB ICT-scan voor het MKB Inventarisatie huidige ICT situatie De ICT-coach voor het MKB Karel van Egmondstraat 46 5913 CP VENLO T 077-4778477 E info@de-ictcoach.nl De ICT-coach voor het MKB Versie 3.0 Algemene

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Workflow Management. People + Process perfectly in sync

Workflow Management. People + Process perfectly in sync Workflow Management People + Process perfectly in sync SCANNEN CAPTURE WORKFLOW APPROVE SCANNEN CAPTURE WORKFLOW APPROVE WORKFLOW MANAGEMENT Welke oplossing biedt Glyder Workflow De Glyder-Workflow oplossing

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05)

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Dit document beschrijft twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de afdeling ICT van Administratiekantoor Dekker BV. Deze afdeling wil achterhalen wat de beste manier

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie