STUDIEWIJZER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEWIJZER 2014-2015"

Transcriptie

1 STUDIEWIJZER ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: Assistent Logistiek Assistent Dienstverlening & Zorg Assistent Verkoop/Retail Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie Assistent Installatie- en Constructietechniek Assistent Logistiek Kenniscentrum Handel VTL Assistent Dienstverlening & Zorg Calibris Savantis Kenwerk KOC Nederland Assistent Verkoop/Retail Kenniscentrum Handel Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie Kenwerk SVO Assistent Installatie- en Constructietechniek Kenteq Leerweg: Begeleide onderwijstijd inclusief BPV Aantal leerjaren: BOL uur (BOT 654 uur, BPV 400 uur) 1 BBL 850 uur (BOT 240 uur, BPV 610 uur) 1 School voor: Teamcode: Entree-onderwijs BOA06 Appingedam ENT05 Groningen BOV05 Veendam 1

2 Voorwoord Voor je ligt de studiewijzer van je opleiding. Het uitgangspunt voor het onderwijsprogramma van je opleiding en de examinering is vastgelegd in een aantal landelijk vastgestelde documenten. Dit zijn: Voor de beroepseisen: het bij de opleiding behorende kwalificatiedossier, versie Hieronder valt ook de beroepspraktijkvorming (BPV); Voor de landelijke generieke eisen voor taal en rekenen en indien van toepassing Engels: de referentieniveaus Nederlandse taal en Rekenen en de ERK-niveaus voor Engels; Voor Loopbaan en Burgerschap: het landelijke vastgestelde document Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap. In de studiewijzer staat algemene informatie over jouw opleiding en allerlei wetenswaardigheden over de leer- en onderwijsactiviteiten, de begeleiding en de examinering. Daarnaast vind je in de studiewijzer eveneens informatie over de precieze inhoud van je opleidingstraject, de voortgangsregels binnen de opleiding en de examineringsvereisten. De school vindt het belangrijk om jou hierin wegwijs te maken. De studiewijzer wordt aan het begin van je opleiding ter beschikking gesteld. De studiewijzer is verdeeld in delen: Deel 1: Algemene informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma voor deze opleiding en wat je per studieonderdeel (lessen en andere onderwijsactiviteiten per leerjaar) moet volgen. In dit deel vind je ook een beschrijving van de voortgangsbeoordeling en de overgangsregels van leerjaar 1 naar leerjaar 2. Daarnaast staat in dit deel hoe de begeleiding is geregeld. Verdere informatie over de specifieke huishoudelijke schoolregels en wetenswaardigheden over schoolkosten, boeken, licenties, etc.. Deel 2: Hier vind je informatie over de opleidingsregels met betrekking tot je examinering. Deel 3: Bestaat uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Hierin staat globaal uit welke studieonderdelen de opleiding bestaat, waarin je wordt geëxamineerd en welke studieonderdelen je behaald moet hebben om voor diplomering in aanmerking te komen. We wensen jou veel succes met je opleiding! 2

3 Inleiding. Deze studiegids geeft informatie over belangrijke zaken van de School voor Entree-onderwijs aan de Opwierdeweg Appingedam De gids bestaat uit zes hoofdstukken, namelijk: 1. Algemene informatie over het Noorderpoort en de locaties 2. Regelingen, zoals vakantieregelingen, gedragsregels, ziektemeldingen enz. 3. Administratie, zoals studiekosten, contracten enz. 4. De opleiding Entree 5. Examinering 6. Onderwijs en Examenreglement (OER) Bewaar dit boekje goed. Het is een naslagwerk waarin je veel informatie kunt vinden die voor jou erg belangrijk is. De studiewijzer wordt maar één maal per schooljaar uitgedeeld. Als je vragen hebt dan kun je die altijd stellen aan je docent, de slb er, de teammanager of bij de balie van de receptie. Voor meer informatie: Veel succes met de studie en een prettige tijd toegewenst op de School voor Entree-onderwijs. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Inhoudsopgave... 4 DEEL Noorderpoort en de locaties Entree Noorderpoort Entree-opleidingen in Appingedam, Groningen en Veendam Contactgegevens Appingedam Contactgegevens Groningen Contactgegevens Veendam Administratie Studiekosten Onderwijsovereenkomst Praktijkovereenkomst Verzekeringen Aansprakelijkheid Ongevallen Mutaties adres Studentenraad Samenstelling studentenraad Over de studentenraad Contact opnemen Noorderpoortkaart Printen, kopiëren en betalen Studentenkaart Andere opleiding of locatie De opleiding: Entree De opleiding Entree Sectoren/richting Profielen en typering van het beroep: Instroomeisen Entree-onderwijs: Visie Begeleiding en Beoordelen Veilige school

5 Zo gaan we met elkaar om Vertrouwenspersoon TRON is er voor jou!! Voorbeeld lessentabel Entree BOL Entree BBL Jaarplanning BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) STAGE/WERK Omschrijving BPV De begeleiding Praktijkovereenkomst Theorielessen Vakleer Loopbaan en Burgerschap Nederlands en Rekenen ICT Projecten Intake en Studieadvies Intake Studieadvies DEEL Voorwaarden examinering Vakleer Nederlands Rekenen Examinering Mag je eerder of later examen doen dan juni 2015? Het examen Proeve van Bekwaamheid Wat is een Proeve van bekwaamheid Beoordeling Proeve van bekwaamheid Herkansen De inhoud van de Proeve per profiel Examens Nederlands Examens Rekenen Wanneer heb je recht op het diploma Entree? DEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

6 DEEL 1 1. Noorderpoort en de locaties Entree 1.1. Noorderpoort Noorderpoort is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneducatie. Het is een van de grootste ROC s in Nederland. In Appingedam, Assen, Groningen, Stadskanaal, Veendam en Winschoten vind je een Noorderpoort. Bij het Noorderpoort kun je veel leren. Er zijn veel opleidingen en cursussen Entree-opleidingen in Appingedam, Groningen en Veendam Contactgegevens Appingedam Noorderpoort Entree Opwierdeweg RC APPINGEDAM Postbus AA APPINGEDAM Telefoon: Fax : Contactgegevens Groningen Noorderpoort Entree Pop Dijkemaweg 88/A 9731 BH GRONINGEN Postbus LP GRONINGEN Telefoon: Fax : Contactgegevens Veendam Noorderpoort Entree Hertenkampstraat GA Veendam Postbus AB VEENDAM Telefoon: Fax :

7 2. Administratie 2.1. Studiekosten Studenten BOL betalen lesgeld ( 1118,- voor het schooljaar ) rechtstreeks aan het Ministerie van Onderwijs. Deelnemers BBL betalen cursusgeld aan het Noorderpoort 232,- Ben je vóór 1 augustus 2014 nog geen 18 jaar dan hoef je nog geen cursusgeld te betalen. Daarnaast betalen alle studenten een bedrag voor boeken e.d. Hierover ontvang je aan het begin van het schooljaar een brief. Als student ben je in het bezit van een eigen laptop. Veel lessen worden digitaal verzorgd. Studiefinanciering 18+: basisbeurs en OV kaart Als je een BOL opleiding volgt en als je bij aanvang van de studie tussen 18 en 30 jaar bent, krijg je een basisbeurs, ongeacht het belastbaar inkomen van je ouders/verzorgers. Met een basisbeurs kom je ook in aanmerking voor een OV jaarkaart. Soms is ook een aanvullende (studie) financiering mogelijk, afhankelijk van het inkomen van je ouders/verzorgers. Wil je hierover meer weten dan kun je rechtstreeks bellen met het algemene informatienummer van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), infolijn voor scholieren, studenten, terugbetalers en ouders: Op werkdagen bereikbaar van uur. Boeken, Licenties en Excursies Vanaf dit schooljaar worden boekenpakketten geleverd door van Dijk. Ga naar VanDijk.nl en klik op 'bestel je boekenpakket'. Kies de plaats en naam van je school, plus je opleiding en leerjaar. Je ziet nu je complete boekenlijst. Je kunt alle aanklikken of alleen wat je nodig hebt. Je kunt je boeken natuurlijk ook ergens anders kopen of bestellen, maar zorg er dan wel voor dat je de juiste versie/bestelnummers van de boeken hebt Onderwijsovereenkomst Als je een opleiding bij ons volgt of wilt gaan volgen dan wordt er een onderwijsovereenkomst met je afgesloten. Een soort contract tussen jou en het Noorderpoort waarin de rechten en plichten staan waaraan zowel de school als de student zich moeten houden. 7

8 2.3. Praktijkovereenkomst Op het moment dat je de beroepspraktijkvorming (stage of werk) gaat doen teken je een praktijkovereenkomst. Hierin staan afspraken tussen jou, het bedrijf of instelling, de school en het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Zie : LET OP: De ondertekende POK moet: BOL: Binnen twee weken ingeleverd zijn bij de administratie. - Géén POK, dan géén toestemming om stage te lopen. BBL: Binnen 3 weken ingeleverd zijn bij de administratie. - Géén werkplek, dan géén opleiding Verzekeringen Aansprakelijkheid Het Noorderpoort is alleen verzekerd tegen de feitelijke wettelijke aansprakelijkheid. Er is daarom alleen sprake van dekking bij onzorgvuldig of nalatig handelen. Dat houdt in dat schade als gevolg van ongelukjes niet door de verzekering wordt gedekt. Schade die komt door het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen (o.a. auto s en bromfietsen) wordt niet door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt Ongevallen Het Noorderpoort heeft voor stagiaires een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt: voor de tijd dat de stagiaires aanwezig zijn in de gebouwen c.q. op de terreinen van het stageadres en gedurende de reis vanaf het woonadres naar het stageadres en vice versa. Deze verzekering is alleen voor stagiaires (BOL) Mutaties Veranderingen in persoonsgegevens, adres of telefoonnummer geef je schriftelijk door aan de frontoffice (administratie). Deelnemers die een BOL opleiding volgen moeten deze wijzigingen ook doorgeven aan de DUO-IB-groep. Een formulier hiervoor kun je krijgen bij de frontoffice (administratie) adres Alle studenten ontvangen een individueel adres van het Noorderpoort. Het gebruik van dit adres is verplicht. Dat houdt in dat we verwachten dat je minstens éénmaal per (school)dag de inhoud van je mailbox checkt en indien nodig (als de school bijvoorbeeld aankondigt dat er een belangrijk bericht aan komt) vaker. We gaan er van uit dat je verstandig met je account om gaat. Het is dus niet toegestaan om dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende berichten te versturen, kettingbrieven te versturen, pornografisch materiaal te verspreiden, illegale inhoud te verzenden, commerciële activiteiten te ontplooien, virussen of zg. "wormen" te verspreiden of anderszins berichten te versturen die het Noorderpoort kunnen schaden. 8

9 2.7. Studentenraad Sinds oktober 2011 heeft Noorderpoort een studentenraad. De studentenraad is hèt vertegenwoordigende orgaan voor alle studenten van Noorderpoort Samenstelling studentenraad De studentenraad bestaat uit 7 tot 15 studenten die afkomstig zijn van verschillende scholen van Noorderpoort. Op de website van Noorderpoort kun je vinden wie deze studenten zijn. De studentenraad wordt jaarlijks gekozen uit en door studenten van Noorderpoort. Iedere geïnteresseerde student kan zich aanmelden om toe te treden tot de studentenraad om zo bestuurservaring op te doen, wat erg nuttig is voor je carrière Over de studentenraad De studentenraad vertegenwoordigt alle studenten en beslist en adviseert mee over allerlei zaken binnen (en buiten) Noorderpoort. Ze overlegt met het College van Bestuur en vertegenwoordigt jouw belangen binnen de school. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen binnen de studentenraad zijn: de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding; studiekosten; de informatievoorziening aan studenten, o.a. over roosters en wijzigingen; voorzieningen binnen het onderwijs; uitval en het inhalen van lessen; pesten; medezeggenschap op school; Contact opnemen Heb je vragen, ideeën of loop je tegen problemen aan? Neem dan contact op met de studentenraad door een mailtje te sturen naar: 2.8. Noorderpoortkaart Als Noorderpoortstudent ontvang je de Noorderpoortkaart. Dit is een multifunctionele chipkaart Printen, kopiëren en betalen Met de Noorderpoortkaart kun je printen, kopiëren en betalen. Op school staan speciale automaten waarmee je de kaart kunt opwaarderen. Actuele prijzen voor printen en kopiëren, vind je samen met een handleiding voor printen op de website van Noorderpoort Studentenkaart De Noorderpoortkaart geldt ook als je studentenkaart, zorg dus dat je hem altijd bij je hebt. Op de kaart staat je studentnummer of ID, daar kan naar gevraagd worden Andere opleiding of locatie Wissel je binnen Noorderpoort van opleiding of locatie dan blijft je kaart gewoon geldig. 9

10 3. De opleiding: Entree 3.1. De opleiding Entree De opleiding Entree is een opleiding op assistent-niveau (MBO Niveau 1). Entree duurt één jaar en wordt in Appingedam, Groningen en Veendam aangeboden. In Groningen en Veendam via de beroepsbegeleidende leerweg (BOL) en beroepsopleidende leerweg (BBL), in Appingedam via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Het rooster BBL ziet er als volgt uit: BBL betekent dat je 1 dag in de week naar school gaat en daarnaast werkt Sectoren/richting De Entree-opleidingen worden in Appingedam, Groningen en Veendam in diverse richtingen aangeboden. Appingedam: Zorg en Dienstverlening (BOL) Verkoop/Retail (BOL) Groningen: Logistiek (BOL en BBL) Zorg en Dienstverlening (BOL en BBL) Verkoop/Retail (BOL en BBL) Horeca, Voeding of Voedingsindustrie (BOL en BBL) Installatie- en Constructietechniek (BOL en BBL) Veendam: Zorg en Dienstverlening (BOL en BBL) Verkoop/Retail (BOL en BBL) 10

11 3.3. Profielen en typering van het beroep: Iedere student doet een zelfde basis kerntaak: Beroepsgerichte basis Beroepsgerichte basis De assistent Entree accepteert leiding, heeft een actieve instelling, een passend werktempo en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij/Zij komt op tijd, werkt netjes, nauwkeurig en zorgvuldig en houdt zich aan afspraken. Hij/Zij kan zich enige tijd op één ding concentreren. Hij/Zij werkt gedisciplineerd, heeft doorzettingsvermogen en brengt een opgedragen taak tot een goed einde. Hij/Zij zorgt ervoor er netjes uit te zien in contacten met collega s en anderen. Hij/Zij is vriendelijk en correct in de omgang met klanten, gasten, cliënten, bezoekers, zorgvragers, leidinggevenden, collega s en derden. Hij/Zij is een gemotiveerde werknemer en bereid om te leren en samen te werken met collega s. Hij/Zij houdt zich aan bij het werk horende regels van arbo, veiligheid en milieu en hij/zij houdt zich aan de normen en waarden van de organisatie. Hij/Zij beschikt over het aanpassingsvermogen om met veranderingen in zijn werk en werkdruk om te kunnen gaan. De assistent Entree werkt in het voortdurende besef dat zijn/haar handelen gevolgen heeft voor de werkuitvoering van hemzelf/haarzelf, van anderen of voor zijn bedrijf of organisatie. Dit geldt in het bijzonder waar regels van arbo, veiligheid, milieu of privacy in het geding zijn. Kerntaak 1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie Werkproces 1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor Werkproces 2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit Werkproces 3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af Assistent Logistiek De assistent logistiek slaat in opdracht en volgens instructies goederen en/of producten op en voert er (extra) handelingen aan uit. Hij/Zij werkt onder begeleiding, maar zo zelfstandig mogelijk. Hij/Zij houdt rekening met klantgerichte en/of dienstverlenende normen en waarden van de organisatie en gedraagt zich op een professionele manier. Kerntaak 1 Ontvangt goederen en/of producten en slaat deze op Werkproces 1 Ontvangt goederen en/of producten Werkproces 2 Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op Werkproces 3 Voert goederen en/of producten in een (ICT-)systeem in Werkproces 4 Maakt retourgoederen, emballage en overig verpakkingsmateriaal verzendklaar Kerntaak 2 Verzamelt goederen en/of producten en maakt deze verzendklaar Werkproces 1 Verzamelt orders Werkproces 2 Voert handelingen op goederen en/of producten uit Werkproces 3 Maakt goederen en/of producten verzendklaar Werkproces 4 Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris 11

12 Assistent Verkoop/Retail De assistent Verkoop/Retail assisteert bij de uitvoering van de werkzaamheden in de winkel en het magazijn. Hij/Zij heeft assisterende taken op het gebied van ontvangst en opslag van goederen, presentatie van artikelen, verzorging van de winkel en het helpen dan de klant. Kerntaak 1 Assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten Werkproces 1 Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten Werkproces 2 Onderhoudt de artikelpresentatie Werkproces 3 Voert werk uit bij verzorgen en onderhouden van de werkplek en werkomgeving Kerntaak 2 Assisteert bij de verkoop en het verlenen van service Werkproces 1 Ontvangt de klant Werkproces 2 Assisteert verkopende collega s 12

13 Assistent Dienstverlening en Zorg De assistent Dienstverlening en Zorg werkt in verschillende sectoren en branches. In de sector Zorg en Welzijn werkt de assistent Dienstverlening en Zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kleinschalige woonvormen, instellingen voor gehandicapten of in een ziekenhuis, bij zwembaden en sportverenigingen, in de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sociaal cultureel werk en speeltuinen. In de kappersbranche werkt hij/zij in kapsalons. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche werkt hij/zij onder meer in kantoren en scholen en bij facilitaire diensten van instellingen. Facilitair werk doet óf van binnenuit bij een facilitaire dienst óf van buitenaf vanuit een facilitair dienstverlener. Hij/Zij voert het werk uit bij organisaties als scholen, gemeentes, zorginstellingen, kantoren, conferentieoorden en in diverse productieomgevingen. Afhankelijk van het werk, voert hij het uit op een vaste locatie of op verschillende locaties binnen één of binnen meerdere gebouwen. Het assisterende werk verschilt per werkplek. Zo kan in een zorginstelling het verzorgen van textiel in zijn takenpakket zitten, assisteert hij in de kapsalon bij haarbehandeling en is hij/zij klanten van dienst, kan het in allerlei organisaties gaan om inrichten van een ruimte voor bepaalde activiteiten, werkt hij/zij in de schoonmaak op basis van een schoonmaakprogramma, etc. In het werk heeft hij/zij soms, behalve collega s, geen contacten met anderen in de werkomgeving. Er zijn de nodige werksoorten waar dat wel het geval is. Hij/Zij kan dan te maken krijgen met allerlei soorten mensen, zoals kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouderen en verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten Kerntaak 1 Voert ondersteunende werkzaamheden uit Werkproces 1 Maakt (werk)ruites schoon en/of gebruiksklaar Werkproces 2 Voert onderhoudstaken uit in werk-, woon- en leefomgeving Werkproces 3 Staat klanten te woord en verwijst hen door 13

14 Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie De assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen in verschillende sectoren, zoals de voedings- en mengvoederindustrie, horeca en de sector brood- en banket. In de horeca werkt hij/zij in uiteenlopende bedrijven, zoals een restaurant, zalencomplex, café, fastservicebedrijf, cateringbedrijf of kiosk. In de sector brood- en banket werkt hij/zij in een grootbedrijf of in het kleinbedrijf bij een ambachtelijke brood- en/of banketbakkerij of bij een patisserie. In dat geval werkt hij/zij in de ruimte achter de winkel. Hij/Zij werkt hygiënisch. Hij/Zij heeft aandacht voor de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van voedingsmiddelen. Ook gaat hij/zij op een correcte wijze om met leveranciers en chauffeurs waar hij/zij mee te maken krijgt. Kerntaak 1 Assisteert bij ambachtelijke of industriële productie, verwerking en/of verpakking van voeding Werkproces 1 Maakt (werk)ruimtes bedrijfsklaar Werkproces 2 Bewerkt en verwerkt voedingsproducten en/of halffabricaten daarvan Werkproces 3 Maakt voedingsproducten klantgereed Werkproces 4 Maakt (werk)ruimten, gereedschappen en machines schoon Assistent Installatie- en Constructietechniek De assistent Installatie en Constructietechniek werkt in de sector techniek bij bedrijven in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde en werktuigkunde (installatietechniek). Het kan gaan om kleine, middelgrote of grote bedrijven met één of meer vestigingen. Dit kunnen zowel specialistische bedrijven zijn als bedrijven waar deze technieken gecombineerd zijn in verschillende afdelingen of vestigingen. Hij/Zij werkt afhankelijk van de situatie of van het werk in een werkplaats, een productiehal of op locatie bij een klant, zowel binnen als buiten (bouwplaatsen, magazijnen en opslagplaatsen). De assistent Installatie en Constructietechniek doet eenvoudig productiewerk of hij/zij ondersteunt het werk van anderen. Hij/Zij voert opdrachten stipt en secuur uit, is flexibel en kan omgaan met veranderingen in zijn werk en omgeving. In geval van productiewerk doet hij/zij zijn/haar best om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te realiseren. Bij ondersteunend werk levert hij/zij extra menskracht, reikt materiaal en gereedschappen aan en stelt materiaal op of af. Hij/Zij kan ondersteunend technisch werk doen zoals op maat maken van materiaal bijvoorbeeld buis, kabel en kabelgoot, boren van doorvoer- en bevestigingsgaten in diverse ondergronden, demonteren en monteren van componenten en eenvoudige constructies. Bij dit werk horen ook enkele eenvoudige administratieve handelingen. Kerntaak 1 Doet eenvoudig metaal-, instalaltie- en/of elektrotechnisch werk Werkproces 1 Zorgt voor een veilige werkplek Werkproces 2 Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten Werkproces 3 Ondersteunt bij installatie- en/of constructiewerkzaamheden Werkproces 4 Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert afval af 14

15 3.4. Instroomeisen Vóór 1 augustus 16 jaar of ouder Geen VMBO-diploma of niveau 1 (AKA) 3.5. Entree-onderwijs: Visie Het Entree-onderwijs gaat ervan uit dat iedereen iets kan leren. Iedereen heeft talent. Iedereen is ergens goed in. Het Entree-onderwijs is anders dan andere opleidingen, want bij Entree weten we dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Het doel van Entree-onderwijs is dat je goed leert functioneren op een werkplek en een diploma haalt. Met dit diploma heb je meer kans op betaald werk. Wil je doorstromen naar niveau 2, dan is 2F als eindniveau voor Nederlands en Rekenen verplicht. Kenmerk Entree-onderwijs Noorderpoort: Voor diploma MBO niveau 1 Veel praktijk Een opleiding die precies bij jou past Vaste begeleider Uitgebreide intake Na 4 maanden studieadvies Uitstroom richting werk of doorstroom naar niveau 2 15

16 3.6. Begeleiding en Beoordelen Tijdens je opleiding willen we je ontwikkeling goed volgen. We bespreken regelmatig je vordering(en). Wekelijks voert de studieloopbaanbegeleider (SLB-er) met één of meerdere deelnemers gesprekken over de voortgang van de opleiding. Dit doen we aan de hand van de resultaten die je hebt behaald door: Het maken van kennistoetsen De formatieve toetsen Het uitvoeren van praktijkopdrachten op school De werkzaamheden en opdrachten bij je werkgever of stage bedrijf De resultaten voeg je toe aan je portfolio. Het portfolio is je eigen map. Hierin beschrijf je: Wat je kan Waaruit dat blijkt Hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen Een portfolio heeft twee doelen: 1. Je kunt aan iedereen laten zien wat je hebt geleerd en wat je allemaal kunt 2. Het helpt je om na te denken (reflecteren) over wat je al hebt bereikt en wat je de komende tijd wilt leren. Met je SLB-er heb je regelmatig een portfoliogesprek. Het laatste gesprek vindt plaats eind mei. Aan de hand van dit gesprek bepaalt de SLB-er of je je voldoende hebt ontwikkeld om in juni deel te nemen aan het examen. De resultaten van de student worden in het leerlingbegeleidingssysteem (LBS) opgeslagen. Deze zijn tevens in te zien door ouders en/of verzorgers Veilige school Noorderpoort begeleidt je in een prettige, veilige leeromgeving om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden door goed onderwijs en goede begeleiding te geven. Het is belangrijk is dat iedereen zich daarbij prettig en veilig voelt op school. Dit bereiken we door op een plezierige manier met elkaar om te gaan. We verwachten dat iedereen zich daar voor inzet en zich daar verantwoordelijk voor voelt. 16

17 Zo gaan we met elkaar om Ons uitgangspunt is dat we anderen net zo behandelen als we zelf behandeld willen worden. Noorderpoort verwacht van medewerkers, studenten en ouders dat zij zich gedragen volgens de gangbare omgangsnormen. Dit betekent dat we respect voor elkaar hebben en elkaars privacy niet schenden. Noorderpoort verwacht van jou dat je: bijdraagt aan een goede sfeer op school; respect toont voor anderen (ongewenst gedrag zoals pesten, geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie accepteren we niet); respect hebt voor andermans spullen; zelf initiatieven neemt om eventuele problemen op te lossen; betrokken bent bij medestudenten en medewerkers; iedereen accepteert zoals hij /zij is ongeacht mening, huidskleur, geloof, seksuele voorkeur; in sociale media rekening houdt met privacy van medewerkers en medestudenten; op school geen alcohol en/of drugs gebruikt en geen wapens bij je draagt Vertrouwenspersoon Het kan gebeuren dat jij je niet veilig voelt op onze school of dat je problemen hebt. Je kunt altijd een gesprek hierover aangaan met de SLB-er of een docent die je vertrouwt. Ook zijn er op school vertrouwenspersonen die voor jou beschikbaar zijn. 17

18 3.7. TRON is er voor jou!! Wat is TRON? TRON betekent taal- en rekenondersteuning Noorderpoort. Voor wie? TRON is er voor alle studenten van het MBO met een grote achterstand op het gebied van taal of rekenen. Waarom TRON? Aan het eind van je opleiding moet je examen doen voor Nederlands en rekenen. Om ervoor te zorgen dat je het examen kan halen biedt het Noorderpoort extra ondersteuningslessen. Wat is achterstand? Aan het begin van je opleiding word je getoetst op taal en rekenen. Als je een achterstand hebt van meer dan 1 niveau onder het eindniveau van je nieuwe opleiding, kun je extra ondersteuning krijgen. Ook later in je opleiding is dit altijd nog mogelijk. Hoe werkt het? Jouw studieloopbaanbegeleider (SLB) meldt je, na overleg met jou, aan voor extra ondersteuning. De SLB weet hoe het werkt. Waar? In de stad Groningen op een centrale locatie: Van Schendelstraat 1 In de regio op de locaties van de scholen in Appingedam, Assen, Stadskanaal, Veendam en Winschoten. Verplicht? Je wilt graag je diploma halen. Daar hoort ook een voldoende voor Nederlands en rekenen bij. Het Noorderpoort vindt dit belangrijk. Als je wordt aangemeld zijn de TRON-lessen verplicht. Wanneer? De TRON-lessen zijn twee lesuren per week. Dit kan 1 uur taal en rekenen zijn of 2 uur taal of rekenen. De lessen zijn aan het begin of eind van de dag. Bij aanmelding kun je aangeven welke tijd jou het beste past. Wanneer kun je beginnen? Na aanmelding hoor je binnen 5 dagen wanneer je kunt beginnen. Je krijgt de uitnodiging voor de lessen op je Noorderpoort mailadres. De SLB krijgt de informatie via LBS. 18

19 Hoe lang? De TRON-docent maakt met jou een plan waarin afgesproken wordt wat je gaat doen en hoe lang het gaat duren. Door wie? Het TRON-team bestaat uit zes specialisten op het gebied van Nederlands en rekenen. Je hebt een vaste begeleider bij jouw TRON-traject. Heb je nog vragen of is iets niet duidelijk? Je kunt altijd mailen of bellen

20 3.8. Voorbeeld lessentabel Entree BOL Week 35 tot en met week 42 (zomer tot herfst) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 09:20 Nederlands 09:20 10:10 Nederlands burgerschap 10:10 10:25 pauze pauze pauze 10:25 11:15 vakleer rekenen SLB 11:15 12:05 vakleer rekenen vakleer SLB comp 12:05 12:35 pauze pauze pauze pauze pauze 12:35 13:25 vakleer Project 1 vakleer comp Project 2 13:25 14:15 sport Project 1 Project 3 Project 2 14:15 14:30 pauze pauze pauze 14:30 15:20 sport burgerschap Project 3 15:20 16:10 Dimensie Ec Dimensie Ec Projecten Project 1: Project van de eigen sector: Horeca (HACCP), Techniek (VCA), ZDV (veilige winkel) en Dienstverlening (Beroepenoriëntatie). Project 2: Roken, Drinken en Drugs (bestaand project). Project 3: Solliciteren. Week 44 tot en met week 51 (herfst tot kerst) Maandag Dinsdag Woensdag Donderd Vrijdag ag 08:30 09:20 Nederlands E-learning stage 09:20 10:10 Nederlands E-learning stage 10:10 10:25 pauze pauze E-learning stage 10:25 11:15 politiek jur. rekenen E-learning stage 11:15 12:05 vakleer rekenen E-learning stage 12:05 12:35 pauze pauze pauze stage 12:35 13:25 vakleer politiek jur. vakleer stage stage 13:25 14:15 sport loopbaan vakleer stage stage 14:15 14:30 pauze pauze stage stage 14:30 15:20 sport loopbaan stage stage 15:20 16:10 stage stage

21 Week 02 tot en met week 27 (kerst tot zomer) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 09:20 Vakleer Nederlands E-learning Stage Stage 09:20 10:10 Vakleer Nederlands E-learning Stage Stage 10:10 10:25 Pauze Pauze Pauze Stage Stage 10:25 11:15 Rekenen Vakleer E-learning Stage Stage 11:15 12:05 Rekenen Vakleer E-learning Stage Stage 12:05 12:30 Pauze Pauze Stage Stage 12:30 13:20 Loopbaan en Sport E-learning Stage Stage Burgerschap 13:20 14:10 Engels / Nask Sport E-learning Stage Stage 14:10 15:00 E-learning Stage Stage 15:00 15:10 E-learning Stage Stage 15:10 16:00 E-learning Stage Stage Opmerking: 1 uur engels i.p.v. Loopbaan voor doorstroom naar niveau 2, voor Techniek 1 uur NASK i.p.v. 1 uur Loopbaan Entree BBL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 09:20 Nederlands Werk Werk Werk Werk 09:20 10:10 Rekenen Werk Werk Werk Werk 10:10 10:25 Pauze Werk Werk Werk Werk 10:25 11:15 Loopbaan Werk Werk Werk Werk 11:15 12:05 Burgerschap Werk Werk Werk Werk 12:05 12:30 Pauze Werk Werk Werk Werk 12:30 13:20 Vakleer Werk Werk Werk Werk 13:20 14:10 Vakleer Werk Werk Werk Werk 14:10 15:00 Vakleer Werk Werk Werk Werk 15:00 15:10 Pauze Werk Werk Werk Werk 15:10 16:00 Vakleer Werk Werk Werk Werk 21

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree Landelijke Kwalificaties MBO Entree Dossierstatus: Ontwikkeling Crebonummer: Sector: Alle sectoren op het laagste mbo niveau. Branche: Alle branches. Opleidingsdomein: Geldig vanaf: 1 augustus 2014 Stichting

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie