STUDIEWIJZER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEWIJZER 2014-2015"

Transcriptie

1 STUDIEWIJZER ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: Assistent Logistiek Assistent Dienstverlening & Zorg Assistent Verkoop/Retail Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie Assistent Installatie- en Constructietechniek Assistent Logistiek Kenniscentrum Handel VTL Assistent Dienstverlening & Zorg Calibris Savantis Kenwerk KOC Nederland Assistent Verkoop/Retail Kenniscentrum Handel Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie Kenwerk SVO Assistent Installatie- en Constructietechniek Kenteq Leerweg: Begeleide onderwijstijd inclusief BPV Aantal leerjaren: BOL uur (BOT 654 uur, BPV 400 uur) 1 BBL 850 uur (BOT 240 uur, BPV 610 uur) 1 School voor: Teamcode: Entree-onderwijs BOA06 Appingedam ENT05 Groningen BOV05 Veendam 1

2 Voorwoord Voor je ligt de studiewijzer van je opleiding. Het uitgangspunt voor het onderwijsprogramma van je opleiding en de examinering is vastgelegd in een aantal landelijk vastgestelde documenten. Dit zijn: Voor de beroepseisen: het bij de opleiding behorende kwalificatiedossier, versie Hieronder valt ook de beroepspraktijkvorming (BPV); Voor de landelijke generieke eisen voor taal en rekenen en indien van toepassing Engels: de referentieniveaus Nederlandse taal en Rekenen en de ERK-niveaus voor Engels; Voor Loopbaan en Burgerschap: het landelijke vastgestelde document Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap. In de studiewijzer staat algemene informatie over jouw opleiding en allerlei wetenswaardigheden over de leer- en onderwijsactiviteiten, de begeleiding en de examinering. Daarnaast vind je in de studiewijzer eveneens informatie over de precieze inhoud van je opleidingstraject, de voortgangsregels binnen de opleiding en de examineringsvereisten. De school vindt het belangrijk om jou hierin wegwijs te maken. De studiewijzer wordt aan het begin van je opleiding ter beschikking gesteld. De studiewijzer is verdeeld in delen: Deel 1: Algemene informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma voor deze opleiding en wat je per studieonderdeel (lessen en andere onderwijsactiviteiten per leerjaar) moet volgen. In dit deel vind je ook een beschrijving van de voortgangsbeoordeling en de overgangsregels van leerjaar 1 naar leerjaar 2. Daarnaast staat in dit deel hoe de begeleiding is geregeld. Verdere informatie over de specifieke huishoudelijke schoolregels en wetenswaardigheden over schoolkosten, boeken, licenties, etc.. Deel 2: Hier vind je informatie over de opleidingsregels met betrekking tot je examinering. Deel 3: Bestaat uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Hierin staat globaal uit welke studieonderdelen de opleiding bestaat, waarin je wordt geëxamineerd en welke studieonderdelen je behaald moet hebben om voor diplomering in aanmerking te komen. We wensen jou veel succes met je opleiding! 2

3 Inleiding. Deze studiegids geeft informatie over belangrijke zaken van de School voor Entree-onderwijs aan de Opwierdeweg Appingedam De gids bestaat uit zes hoofdstukken, namelijk: 1. Algemene informatie over het Noorderpoort en de locaties 2. Regelingen, zoals vakantieregelingen, gedragsregels, ziektemeldingen enz. 3. Administratie, zoals studiekosten, contracten enz. 4. De opleiding Entree 5. Examinering 6. Onderwijs en Examenreglement (OER) Bewaar dit boekje goed. Het is een naslagwerk waarin je veel informatie kunt vinden die voor jou erg belangrijk is. De studiewijzer wordt maar één maal per schooljaar uitgedeeld. Als je vragen hebt dan kun je die altijd stellen aan je docent, de slb er, de teammanager of bij de balie van de receptie. Voor meer informatie: Veel succes met de studie en een prettige tijd toegewenst op de School voor Entree-onderwijs. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Inhoudsopgave... 4 DEEL Noorderpoort en de locaties Entree Noorderpoort Entree-opleidingen in Appingedam, Groningen en Veendam Contactgegevens Appingedam Contactgegevens Groningen Contactgegevens Veendam Administratie Studiekosten Onderwijsovereenkomst Praktijkovereenkomst Verzekeringen Aansprakelijkheid Ongevallen Mutaties adres Studentenraad Samenstelling studentenraad Over de studentenraad Contact opnemen Noorderpoortkaart Printen, kopiëren en betalen Studentenkaart Andere opleiding of locatie De opleiding: Entree De opleiding Entree Sectoren/richting Profielen en typering van het beroep: Instroomeisen Entree-onderwijs: Visie Begeleiding en Beoordelen Veilige school

5 Zo gaan we met elkaar om Vertrouwenspersoon TRON is er voor jou!! Voorbeeld lessentabel Entree BOL Entree BBL Jaarplanning BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) STAGE/WERK Omschrijving BPV De begeleiding Praktijkovereenkomst Theorielessen Vakleer Loopbaan en Burgerschap Nederlands en Rekenen ICT Projecten Intake en Studieadvies Intake Studieadvies DEEL Voorwaarden examinering Vakleer Nederlands Rekenen Examinering Mag je eerder of later examen doen dan juni 2015? Het examen Proeve van Bekwaamheid Wat is een Proeve van bekwaamheid Beoordeling Proeve van bekwaamheid Herkansen De inhoud van de Proeve per profiel Examens Nederlands Examens Rekenen Wanneer heb je recht op het diploma Entree? DEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

6 DEEL 1 1. Noorderpoort en de locaties Entree 1.1. Noorderpoort Noorderpoort is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneducatie. Het is een van de grootste ROC s in Nederland. In Appingedam, Assen, Groningen, Stadskanaal, Veendam en Winschoten vind je een Noorderpoort. Bij het Noorderpoort kun je veel leren. Er zijn veel opleidingen en cursussen Entree-opleidingen in Appingedam, Groningen en Veendam Contactgegevens Appingedam Noorderpoort Entree Opwierdeweg RC APPINGEDAM Postbus AA APPINGEDAM Telefoon: Fax : Contactgegevens Groningen Noorderpoort Entree Pop Dijkemaweg 88/A 9731 BH GRONINGEN Postbus LP GRONINGEN Telefoon: Fax : Contactgegevens Veendam Noorderpoort Entree Hertenkampstraat GA Veendam Postbus AB VEENDAM Telefoon: Fax :

7 2. Administratie 2.1. Studiekosten Studenten BOL betalen lesgeld ( 1118,- voor het schooljaar ) rechtstreeks aan het Ministerie van Onderwijs. Deelnemers BBL betalen cursusgeld aan het Noorderpoort 232,- Ben je vóór 1 augustus 2014 nog geen 18 jaar dan hoef je nog geen cursusgeld te betalen. Daarnaast betalen alle studenten een bedrag voor boeken e.d. Hierover ontvang je aan het begin van het schooljaar een brief. Als student ben je in het bezit van een eigen laptop. Veel lessen worden digitaal verzorgd. Studiefinanciering 18+: basisbeurs en OV kaart Als je een BOL opleiding volgt en als je bij aanvang van de studie tussen 18 en 30 jaar bent, krijg je een basisbeurs, ongeacht het belastbaar inkomen van je ouders/verzorgers. Met een basisbeurs kom je ook in aanmerking voor een OV jaarkaart. Soms is ook een aanvullende (studie) financiering mogelijk, afhankelijk van het inkomen van je ouders/verzorgers. Wil je hierover meer weten dan kun je rechtstreeks bellen met het algemene informatienummer van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), infolijn voor scholieren, studenten, terugbetalers en ouders: Op werkdagen bereikbaar van uur. Boeken, Licenties en Excursies Vanaf dit schooljaar worden boekenpakketten geleverd door van Dijk. Ga naar VanDijk.nl en klik op 'bestel je boekenpakket'. Kies de plaats en naam van je school, plus je opleiding en leerjaar. Je ziet nu je complete boekenlijst. Je kunt alle aanklikken of alleen wat je nodig hebt. Je kunt je boeken natuurlijk ook ergens anders kopen of bestellen, maar zorg er dan wel voor dat je de juiste versie/bestelnummers van de boeken hebt Onderwijsovereenkomst Als je een opleiding bij ons volgt of wilt gaan volgen dan wordt er een onderwijsovereenkomst met je afgesloten. Een soort contract tussen jou en het Noorderpoort waarin de rechten en plichten staan waaraan zowel de school als de student zich moeten houden. 7

8 2.3. Praktijkovereenkomst Op het moment dat je de beroepspraktijkvorming (stage of werk) gaat doen teken je een praktijkovereenkomst. Hierin staan afspraken tussen jou, het bedrijf of instelling, de school en het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Zie : LET OP: De ondertekende POK moet: BOL: Binnen twee weken ingeleverd zijn bij de administratie. - Géén POK, dan géén toestemming om stage te lopen. BBL: Binnen 3 weken ingeleverd zijn bij de administratie. - Géén werkplek, dan géén opleiding Verzekeringen Aansprakelijkheid Het Noorderpoort is alleen verzekerd tegen de feitelijke wettelijke aansprakelijkheid. Er is daarom alleen sprake van dekking bij onzorgvuldig of nalatig handelen. Dat houdt in dat schade als gevolg van ongelukjes niet door de verzekering wordt gedekt. Schade die komt door het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen (o.a. auto s en bromfietsen) wordt niet door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt Ongevallen Het Noorderpoort heeft voor stagiaires een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt: voor de tijd dat de stagiaires aanwezig zijn in de gebouwen c.q. op de terreinen van het stageadres en gedurende de reis vanaf het woonadres naar het stageadres en vice versa. Deze verzekering is alleen voor stagiaires (BOL) Mutaties Veranderingen in persoonsgegevens, adres of telefoonnummer geef je schriftelijk door aan de frontoffice (administratie). Deelnemers die een BOL opleiding volgen moeten deze wijzigingen ook doorgeven aan de DUO-IB-groep. Een formulier hiervoor kun je krijgen bij de frontoffice (administratie) adres Alle studenten ontvangen een individueel adres van het Noorderpoort. Het gebruik van dit adres is verplicht. Dat houdt in dat we verwachten dat je minstens éénmaal per (school)dag de inhoud van je mailbox checkt en indien nodig (als de school bijvoorbeeld aankondigt dat er een belangrijk bericht aan komt) vaker. We gaan er van uit dat je verstandig met je account om gaat. Het is dus niet toegestaan om dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende berichten te versturen, kettingbrieven te versturen, pornografisch materiaal te verspreiden, illegale inhoud te verzenden, commerciële activiteiten te ontplooien, virussen of zg. "wormen" te verspreiden of anderszins berichten te versturen die het Noorderpoort kunnen schaden. 8

9 2.7. Studentenraad Sinds oktober 2011 heeft Noorderpoort een studentenraad. De studentenraad is hèt vertegenwoordigende orgaan voor alle studenten van Noorderpoort Samenstelling studentenraad De studentenraad bestaat uit 7 tot 15 studenten die afkomstig zijn van verschillende scholen van Noorderpoort. Op de website van Noorderpoort kun je vinden wie deze studenten zijn. De studentenraad wordt jaarlijks gekozen uit en door studenten van Noorderpoort. Iedere geïnteresseerde student kan zich aanmelden om toe te treden tot de studentenraad om zo bestuurservaring op te doen, wat erg nuttig is voor je carrière Over de studentenraad De studentenraad vertegenwoordigt alle studenten en beslist en adviseert mee over allerlei zaken binnen (en buiten) Noorderpoort. Ze overlegt met het College van Bestuur en vertegenwoordigt jouw belangen binnen de school. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen binnen de studentenraad zijn: de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding; studiekosten; de informatievoorziening aan studenten, o.a. over roosters en wijzigingen; voorzieningen binnen het onderwijs; uitval en het inhalen van lessen; pesten; medezeggenschap op school; Contact opnemen Heb je vragen, ideeën of loop je tegen problemen aan? Neem dan contact op met de studentenraad door een mailtje te sturen naar: 2.8. Noorderpoortkaart Als Noorderpoortstudent ontvang je de Noorderpoortkaart. Dit is een multifunctionele chipkaart Printen, kopiëren en betalen Met de Noorderpoortkaart kun je printen, kopiëren en betalen. Op school staan speciale automaten waarmee je de kaart kunt opwaarderen. Actuele prijzen voor printen en kopiëren, vind je samen met een handleiding voor printen op de website van Noorderpoort Studentenkaart De Noorderpoortkaart geldt ook als je studentenkaart, zorg dus dat je hem altijd bij je hebt. Op de kaart staat je studentnummer of ID, daar kan naar gevraagd worden Andere opleiding of locatie Wissel je binnen Noorderpoort van opleiding of locatie dan blijft je kaart gewoon geldig. 9

10 3. De opleiding: Entree 3.1. De opleiding Entree De opleiding Entree is een opleiding op assistent-niveau (MBO Niveau 1). Entree duurt één jaar en wordt in Appingedam, Groningen en Veendam aangeboden. In Groningen en Veendam via de beroepsbegeleidende leerweg (BOL) en beroepsopleidende leerweg (BBL), in Appingedam via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Het rooster BBL ziet er als volgt uit: BBL betekent dat je 1 dag in de week naar school gaat en daarnaast werkt Sectoren/richting De Entree-opleidingen worden in Appingedam, Groningen en Veendam in diverse richtingen aangeboden. Appingedam: Zorg en Dienstverlening (BOL) Verkoop/Retail (BOL) Groningen: Logistiek (BOL en BBL) Zorg en Dienstverlening (BOL en BBL) Verkoop/Retail (BOL en BBL) Horeca, Voeding of Voedingsindustrie (BOL en BBL) Installatie- en Constructietechniek (BOL en BBL) Veendam: Zorg en Dienstverlening (BOL en BBL) Verkoop/Retail (BOL en BBL) 10

11 3.3. Profielen en typering van het beroep: Iedere student doet een zelfde basis kerntaak: Beroepsgerichte basis Beroepsgerichte basis De assistent Entree accepteert leiding, heeft een actieve instelling, een passend werktempo en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij/Zij komt op tijd, werkt netjes, nauwkeurig en zorgvuldig en houdt zich aan afspraken. Hij/Zij kan zich enige tijd op één ding concentreren. Hij/Zij werkt gedisciplineerd, heeft doorzettingsvermogen en brengt een opgedragen taak tot een goed einde. Hij/Zij zorgt ervoor er netjes uit te zien in contacten met collega s en anderen. Hij/Zij is vriendelijk en correct in de omgang met klanten, gasten, cliënten, bezoekers, zorgvragers, leidinggevenden, collega s en derden. Hij/Zij is een gemotiveerde werknemer en bereid om te leren en samen te werken met collega s. Hij/Zij houdt zich aan bij het werk horende regels van arbo, veiligheid en milieu en hij/zij houdt zich aan de normen en waarden van de organisatie. Hij/Zij beschikt over het aanpassingsvermogen om met veranderingen in zijn werk en werkdruk om te kunnen gaan. De assistent Entree werkt in het voortdurende besef dat zijn/haar handelen gevolgen heeft voor de werkuitvoering van hemzelf/haarzelf, van anderen of voor zijn bedrijf of organisatie. Dit geldt in het bijzonder waar regels van arbo, veiligheid, milieu of privacy in het geding zijn. Kerntaak 1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie Werkproces 1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor Werkproces 2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit Werkproces 3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af Assistent Logistiek De assistent logistiek slaat in opdracht en volgens instructies goederen en/of producten op en voert er (extra) handelingen aan uit. Hij/Zij werkt onder begeleiding, maar zo zelfstandig mogelijk. Hij/Zij houdt rekening met klantgerichte en/of dienstverlenende normen en waarden van de organisatie en gedraagt zich op een professionele manier. Kerntaak 1 Ontvangt goederen en/of producten en slaat deze op Werkproces 1 Ontvangt goederen en/of producten Werkproces 2 Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op Werkproces 3 Voert goederen en/of producten in een (ICT-)systeem in Werkproces 4 Maakt retourgoederen, emballage en overig verpakkingsmateriaal verzendklaar Kerntaak 2 Verzamelt goederen en/of producten en maakt deze verzendklaar Werkproces 1 Verzamelt orders Werkproces 2 Voert handelingen op goederen en/of producten uit Werkproces 3 Maakt goederen en/of producten verzendklaar Werkproces 4 Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris 11

12 Assistent Verkoop/Retail De assistent Verkoop/Retail assisteert bij de uitvoering van de werkzaamheden in de winkel en het magazijn. Hij/Zij heeft assisterende taken op het gebied van ontvangst en opslag van goederen, presentatie van artikelen, verzorging van de winkel en het helpen dan de klant. Kerntaak 1 Assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten Werkproces 1 Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten Werkproces 2 Onderhoudt de artikelpresentatie Werkproces 3 Voert werk uit bij verzorgen en onderhouden van de werkplek en werkomgeving Kerntaak 2 Assisteert bij de verkoop en het verlenen van service Werkproces 1 Ontvangt de klant Werkproces 2 Assisteert verkopende collega s 12

13 Assistent Dienstverlening en Zorg De assistent Dienstverlening en Zorg werkt in verschillende sectoren en branches. In de sector Zorg en Welzijn werkt de assistent Dienstverlening en Zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kleinschalige woonvormen, instellingen voor gehandicapten of in een ziekenhuis, bij zwembaden en sportverenigingen, in de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sociaal cultureel werk en speeltuinen. In de kappersbranche werkt hij/zij in kapsalons. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche werkt hij/zij onder meer in kantoren en scholen en bij facilitaire diensten van instellingen. Facilitair werk doet óf van binnenuit bij een facilitaire dienst óf van buitenaf vanuit een facilitair dienstverlener. Hij/Zij voert het werk uit bij organisaties als scholen, gemeentes, zorginstellingen, kantoren, conferentieoorden en in diverse productieomgevingen. Afhankelijk van het werk, voert hij het uit op een vaste locatie of op verschillende locaties binnen één of binnen meerdere gebouwen. Het assisterende werk verschilt per werkplek. Zo kan in een zorginstelling het verzorgen van textiel in zijn takenpakket zitten, assisteert hij in de kapsalon bij haarbehandeling en is hij/zij klanten van dienst, kan het in allerlei organisaties gaan om inrichten van een ruimte voor bepaalde activiteiten, werkt hij/zij in de schoonmaak op basis van een schoonmaakprogramma, etc. In het werk heeft hij/zij soms, behalve collega s, geen contacten met anderen in de werkomgeving. Er zijn de nodige werksoorten waar dat wel het geval is. Hij/Zij kan dan te maken krijgen met allerlei soorten mensen, zoals kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouderen en verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten Kerntaak 1 Voert ondersteunende werkzaamheden uit Werkproces 1 Maakt (werk)ruites schoon en/of gebruiksklaar Werkproces 2 Voert onderhoudstaken uit in werk-, woon- en leefomgeving Werkproces 3 Staat klanten te woord en verwijst hen door 13

14 Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie De assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen in verschillende sectoren, zoals de voedings- en mengvoederindustrie, horeca en de sector brood- en banket. In de horeca werkt hij/zij in uiteenlopende bedrijven, zoals een restaurant, zalencomplex, café, fastservicebedrijf, cateringbedrijf of kiosk. In de sector brood- en banket werkt hij/zij in een grootbedrijf of in het kleinbedrijf bij een ambachtelijke brood- en/of banketbakkerij of bij een patisserie. In dat geval werkt hij/zij in de ruimte achter de winkel. Hij/Zij werkt hygiënisch. Hij/Zij heeft aandacht voor de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van voedingsmiddelen. Ook gaat hij/zij op een correcte wijze om met leveranciers en chauffeurs waar hij/zij mee te maken krijgt. Kerntaak 1 Assisteert bij ambachtelijke of industriële productie, verwerking en/of verpakking van voeding Werkproces 1 Maakt (werk)ruimtes bedrijfsklaar Werkproces 2 Bewerkt en verwerkt voedingsproducten en/of halffabricaten daarvan Werkproces 3 Maakt voedingsproducten klantgereed Werkproces 4 Maakt (werk)ruimten, gereedschappen en machines schoon Assistent Installatie- en Constructietechniek De assistent Installatie en Constructietechniek werkt in de sector techniek bij bedrijven in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde en werktuigkunde (installatietechniek). Het kan gaan om kleine, middelgrote of grote bedrijven met één of meer vestigingen. Dit kunnen zowel specialistische bedrijven zijn als bedrijven waar deze technieken gecombineerd zijn in verschillende afdelingen of vestigingen. Hij/Zij werkt afhankelijk van de situatie of van het werk in een werkplaats, een productiehal of op locatie bij een klant, zowel binnen als buiten (bouwplaatsen, magazijnen en opslagplaatsen). De assistent Installatie en Constructietechniek doet eenvoudig productiewerk of hij/zij ondersteunt het werk van anderen. Hij/Zij voert opdrachten stipt en secuur uit, is flexibel en kan omgaan met veranderingen in zijn werk en omgeving. In geval van productiewerk doet hij/zij zijn/haar best om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te realiseren. Bij ondersteunend werk levert hij/zij extra menskracht, reikt materiaal en gereedschappen aan en stelt materiaal op of af. Hij/Zij kan ondersteunend technisch werk doen zoals op maat maken van materiaal bijvoorbeeld buis, kabel en kabelgoot, boren van doorvoer- en bevestigingsgaten in diverse ondergronden, demonteren en monteren van componenten en eenvoudige constructies. Bij dit werk horen ook enkele eenvoudige administratieve handelingen. Kerntaak 1 Doet eenvoudig metaal-, instalaltie- en/of elektrotechnisch werk Werkproces 1 Zorgt voor een veilige werkplek Werkproces 2 Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten Werkproces 3 Ondersteunt bij installatie- en/of constructiewerkzaamheden Werkproces 4 Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert afval af 14

15 3.4. Instroomeisen Vóór 1 augustus 16 jaar of ouder Geen VMBO-diploma of niveau 1 (AKA) 3.5. Entree-onderwijs: Visie Het Entree-onderwijs gaat ervan uit dat iedereen iets kan leren. Iedereen heeft talent. Iedereen is ergens goed in. Het Entree-onderwijs is anders dan andere opleidingen, want bij Entree weten we dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Het doel van Entree-onderwijs is dat je goed leert functioneren op een werkplek en een diploma haalt. Met dit diploma heb je meer kans op betaald werk. Wil je doorstromen naar niveau 2, dan is 2F als eindniveau voor Nederlands en Rekenen verplicht. Kenmerk Entree-onderwijs Noorderpoort: Voor diploma MBO niveau 1 Veel praktijk Een opleiding die precies bij jou past Vaste begeleider Uitgebreide intake Na 4 maanden studieadvies Uitstroom richting werk of doorstroom naar niveau 2 15

16 3.6. Begeleiding en Beoordelen Tijdens je opleiding willen we je ontwikkeling goed volgen. We bespreken regelmatig je vordering(en). Wekelijks voert de studieloopbaanbegeleider (SLB-er) met één of meerdere deelnemers gesprekken over de voortgang van de opleiding. Dit doen we aan de hand van de resultaten die je hebt behaald door: Het maken van kennistoetsen De formatieve toetsen Het uitvoeren van praktijkopdrachten op school De werkzaamheden en opdrachten bij je werkgever of stage bedrijf De resultaten voeg je toe aan je portfolio. Het portfolio is je eigen map. Hierin beschrijf je: Wat je kan Waaruit dat blijkt Hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen Een portfolio heeft twee doelen: 1. Je kunt aan iedereen laten zien wat je hebt geleerd en wat je allemaal kunt 2. Het helpt je om na te denken (reflecteren) over wat je al hebt bereikt en wat je de komende tijd wilt leren. Met je SLB-er heb je regelmatig een portfoliogesprek. Het laatste gesprek vindt plaats eind mei. Aan de hand van dit gesprek bepaalt de SLB-er of je je voldoende hebt ontwikkeld om in juni deel te nemen aan het examen. De resultaten van de student worden in het leerlingbegeleidingssysteem (LBS) opgeslagen. Deze zijn tevens in te zien door ouders en/of verzorgers Veilige school Noorderpoort begeleidt je in een prettige, veilige leeromgeving om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden door goed onderwijs en goede begeleiding te geven. Het is belangrijk is dat iedereen zich daarbij prettig en veilig voelt op school. Dit bereiken we door op een plezierige manier met elkaar om te gaan. We verwachten dat iedereen zich daar voor inzet en zich daar verantwoordelijk voor voelt. 16

17 Zo gaan we met elkaar om Ons uitgangspunt is dat we anderen net zo behandelen als we zelf behandeld willen worden. Noorderpoort verwacht van medewerkers, studenten en ouders dat zij zich gedragen volgens de gangbare omgangsnormen. Dit betekent dat we respect voor elkaar hebben en elkaars privacy niet schenden. Noorderpoort verwacht van jou dat je: bijdraagt aan een goede sfeer op school; respect toont voor anderen (ongewenst gedrag zoals pesten, geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie accepteren we niet); respect hebt voor andermans spullen; zelf initiatieven neemt om eventuele problemen op te lossen; betrokken bent bij medestudenten en medewerkers; iedereen accepteert zoals hij /zij is ongeacht mening, huidskleur, geloof, seksuele voorkeur; in sociale media rekening houdt met privacy van medewerkers en medestudenten; op school geen alcohol en/of drugs gebruikt en geen wapens bij je draagt Vertrouwenspersoon Het kan gebeuren dat jij je niet veilig voelt op onze school of dat je problemen hebt. Je kunt altijd een gesprek hierover aangaan met de SLB-er of een docent die je vertrouwt. Ook zijn er op school vertrouwenspersonen die voor jou beschikbaar zijn. 17

18 3.7. TRON is er voor jou!! Wat is TRON? TRON betekent taal- en rekenondersteuning Noorderpoort. Voor wie? TRON is er voor alle studenten van het MBO met een grote achterstand op het gebied van taal of rekenen. Waarom TRON? Aan het eind van je opleiding moet je examen doen voor Nederlands en rekenen. Om ervoor te zorgen dat je het examen kan halen biedt het Noorderpoort extra ondersteuningslessen. Wat is achterstand? Aan het begin van je opleiding word je getoetst op taal en rekenen. Als je een achterstand hebt van meer dan 1 niveau onder het eindniveau van je nieuwe opleiding, kun je extra ondersteuning krijgen. Ook later in je opleiding is dit altijd nog mogelijk. Hoe werkt het? Jouw studieloopbaanbegeleider (SLB) meldt je, na overleg met jou, aan voor extra ondersteuning. De SLB weet hoe het werkt. Waar? In de stad Groningen op een centrale locatie: Van Schendelstraat 1 In de regio op de locaties van de scholen in Appingedam, Assen, Stadskanaal, Veendam en Winschoten. Verplicht? Je wilt graag je diploma halen. Daar hoort ook een voldoende voor Nederlands en rekenen bij. Het Noorderpoort vindt dit belangrijk. Als je wordt aangemeld zijn de TRON-lessen verplicht. Wanneer? De TRON-lessen zijn twee lesuren per week. Dit kan 1 uur taal en rekenen zijn of 2 uur taal of rekenen. De lessen zijn aan het begin of eind van de dag. Bij aanmelding kun je aangeven welke tijd jou het beste past. Wanneer kun je beginnen? Na aanmelding hoor je binnen 5 dagen wanneer je kunt beginnen. Je krijgt de uitnodiging voor de lessen op je Noorderpoort mailadres. De SLB krijgt de informatie via LBS. 18

19 Hoe lang? De TRON-docent maakt met jou een plan waarin afgesproken wordt wat je gaat doen en hoe lang het gaat duren. Door wie? Het TRON-team bestaat uit zes specialisten op het gebied van Nederlands en rekenen. Je hebt een vaste begeleider bij jouw TRON-traject. Heb je nog vragen of is iets niet duidelijk? Je kunt altijd mailen of bellen

20 3.8. Voorbeeld lessentabel Entree BOL Week 35 tot en met week 42 (zomer tot herfst) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 09:20 Nederlands 09:20 10:10 Nederlands burgerschap 10:10 10:25 pauze pauze pauze 10:25 11:15 vakleer rekenen SLB 11:15 12:05 vakleer rekenen vakleer SLB comp 12:05 12:35 pauze pauze pauze pauze pauze 12:35 13:25 vakleer Project 1 vakleer comp Project 2 13:25 14:15 sport Project 1 Project 3 Project 2 14:15 14:30 pauze pauze pauze 14:30 15:20 sport burgerschap Project 3 15:20 16:10 Dimensie Ec Dimensie Ec Projecten Project 1: Project van de eigen sector: Horeca (HACCP), Techniek (VCA), ZDV (veilige winkel) en Dienstverlening (Beroepenoriëntatie). Project 2: Roken, Drinken en Drugs (bestaand project). Project 3: Solliciteren. Week 44 tot en met week 51 (herfst tot kerst) Maandag Dinsdag Woensdag Donderd Vrijdag ag 08:30 09:20 Nederlands E-learning stage 09:20 10:10 Nederlands E-learning stage 10:10 10:25 pauze pauze E-learning stage 10:25 11:15 politiek jur. rekenen E-learning stage 11:15 12:05 vakleer rekenen E-learning stage 12:05 12:35 pauze pauze pauze stage 12:35 13:25 vakleer politiek jur. vakleer stage stage 13:25 14:15 sport loopbaan vakleer stage stage 14:15 14:30 pauze pauze stage stage 14:30 15:20 sport loopbaan stage stage 15:20 16:10 stage stage

21 Week 02 tot en met week 27 (kerst tot zomer) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 09:20 Vakleer Nederlands E-learning Stage Stage 09:20 10:10 Vakleer Nederlands E-learning Stage Stage 10:10 10:25 Pauze Pauze Pauze Stage Stage 10:25 11:15 Rekenen Vakleer E-learning Stage Stage 11:15 12:05 Rekenen Vakleer E-learning Stage Stage 12:05 12:30 Pauze Pauze Stage Stage 12:30 13:20 Loopbaan en Sport E-learning Stage Stage Burgerschap 13:20 14:10 Engels / Nask Sport E-learning Stage Stage 14:10 15:00 E-learning Stage Stage 15:00 15:10 E-learning Stage Stage 15:10 16:00 E-learning Stage Stage Opmerking: 1 uur engels i.p.v. Loopbaan voor doorstroom naar niveau 2, voor Techniek 1 uur NASK i.p.v. 1 uur Loopbaan Entree BBL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 09:20 Nederlands Werk Werk Werk Werk 09:20 10:10 Rekenen Werk Werk Werk Werk 10:10 10:25 Pauze Werk Werk Werk Werk 10:25 11:15 Loopbaan Werk Werk Werk Werk 11:15 12:05 Burgerschap Werk Werk Werk Werk 12:05 12:30 Pauze Werk Werk Werk Werk 12:30 13:20 Vakleer Werk Werk Werk Werk 13:20 14:10 Vakleer Werk Werk Werk Werk 14:10 15:00 Vakleer Werk Werk Werk Werk 15:00 15:10 Pauze Werk Werk Werk Werk 15:10 16:00 Vakleer Werk Werk Werk Werk 21

STUDIEWIJZER 2014-2015

STUDIEWIJZER 2014-2015 STUDIEWIJZER 2014-2015 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: 22270 Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: 2014

Nadere informatie

Basis Werknemersvaardigheden AVO

Basis Werknemersvaardigheden AVO Dossier Entree Basis Werknemersvaardigheden AVO profiel Assistent logistiek Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Assisteert bij ambachtelijke

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25253 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25257 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail BBL

Assistent verkoop/retail BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25257 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Entreeopleidingen 2014-2015

Entreeopleidingen 2014-2015 Entreeopleidingen 2014-2015 Logistiek, Dienstverlening, Bouwen en wonen, Verkoop/retail, Horeca voeding of voedingsindustrie, Installatie- en constructietechniek Sector Educatie - OnderwijsBoulevard 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie)

Entreeopleiding (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en): Assistent logistiek Assistent zorg en dienstverlening Assistent procestechniek PMLF Assistent bouwen en wonen Assistent (groene) verkoop/retail

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop - retail Entree 2016/2017 Vijf

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen voor de zomervakantie 2015: Alles ingeleverd en goedgekeurd voor dinsdag 12

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2016/2017

STUDIEWIJZER 2016/2017 STUDIEWIJZER 2016/2017 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO-nummer kwalificatiedossier: 23110 Naam kwalificatiedossier: CREBO-nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree 25254 Assistent Logistiek 25251

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Dienstverlening

Kwalificatiedossier Dienstverlening Kwalificatiedossier Dienstverlening Naam Profiel MBO niveau Wettelijke beroepsvereisten Typering van de kwalificaties (EQF niveau) P1 Medewerker Facilitaire dienstverlening 2 nee basisberoepsopleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 23181 Opleiding : Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier : Ondersteunende Administratieve Beroepen Crebonummer : 23068 Opleiding : Medewerker Secretariaat en Receptie Crebonummer

Nadere informatie

Entree Daar kom je verder mee!

Entree Daar kom je verder mee! ROC Kop van Noord-Holland Ben je voortijdig gestopt met school? Kom je van het vmbo zonder diploma? Kom je van een praktijkschool en wil je verder leren? Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 volgen maar

Nadere informatie

ENTREEOPLEIDINGEN MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN

ENTREEOPLEIDINGEN MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN ENTREEOPLEIDINGEN ENTREE- OPLEIDINGEN Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je een vak leren, ervaring opdoen en een diploma halen? Dan is een entreeopleiding bij het Albeda Startcollege

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig Crebocode: 91800 Dossiercode: 22112 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2018 Sector: T &

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Crebonummer 9640; Niveau ; Beroepsopleidend Cohort 01-014 Versiedatum: 15 juli 013 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Toetsplan Hoofdstuk

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Technisch Specialist Personenauto's Niveau: 4 Opleidingsduur: 6400 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25249 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2020 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 23181 Opleiding : Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 25477 Niveau

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 2550 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Helpende Zorg en Welzijn Voorschakeltraject Crebonummer : 25498 Niveau :

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Keuken Crebonummer : 23085 Opleiding : Kok Crebonummer : 25180 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016-2017

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

ENTREE 2017/2018. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

ENTREE 2017/2018. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop/retail ENTREE 2017/2018 De eerste

Nadere informatie

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Programma: 19.15 19.30 uur : inloop met koffie/thee 19.30 20.00 uur : informatie met betrekking tot klas van uw zoon/dochter door de eigen mentor

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-medewerker beheer Crebo nummer : 95070 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011-2012 Uitstromen : Medewerker Beheer ICT 95070 TE-IC-95070-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Doktersassistent Crebonummer : 23180 Opleiding : Doktersassistent Crebonummer : 25473 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam kwalificatiedossier: Management retail Naam kwalificatie: Manager retail Niveau: 4 Crebonummer: 25502 Instroomjaar (cohort): 2016-2017 Diplomeringsjaar: 2018-2019 Hoe ziet

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Carrosseriebouwer Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: - Werkprocessen 625224B1K1P1

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Fietstechniek Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25231 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroepspecifieke

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94282 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2016

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT- Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Eerste Autotechnicus Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25244 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2019 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Autoschadehersteller Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625226B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : SBB, sectorkamer zorg, welzijn en sport Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 23181 Opleiding : Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 25477 Niveau

Nadere informatie

Entree, kom verder! 25-2-2016 1

Entree, kom verder! 25-2-2016 1 Entree, kom verder! 25-2-2016 1 Voor wie is Entree bedoeld? Leerlingen die zonder een diploma het voortgezet onderwijs verlaten Minimaal 16 jaar, liever wat ouder 2 Risico s doorstroom Entree vanuit VO,

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Als sociaal maatschappelijk begeleider bevorder je de zelfstandigheid van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Dit doe je door ze advies en informatie

Nadere informatie