Procesmodellering II : de gebeurtenissen als uitgangspunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesmodellering II : de gebeurtenissen als uitgangspunt"

Transcriptie

1 Procesmodellering II : de gebeurtenissen als uitgangspunt Het logboek met registratie van gebeurtenissen In een logboek zijn opgenomen, wàt er gebeurde, wanneer dat iets gebeurde, wie daarbij betrokken waren, wat de rol van elk van de betrokkenen daarbij was en welke eigenschappen van die betrokkenen daarbij relevant waren. Voorbeeld een stadhuis met een logboek m.b.t de bevolkingsregistratie: op tijdstip T1 deed persoon P1 aangifte van de geboorte van persoon P2, waarbij P1 zelf de moeder en persoon P3 de vader is en de geboorte plaatsvond op tijdstip T2 en persoon P2 ingeschreven werd als woonachtig op adres A1 en: en: op tijdstip T3 meldde persoon P4 het overlijden op tijdstip T4 van persoon P5 op tijdstip T5 meldde persoon P6 zijn verhuizing naar adres A2 etc. Achteraf is uit de registratie van deze gebeurtenissen voor elk moment uit het verleden (+ heden) de inhoud van de betreffende database te reconstrueren. RU Nijmegen / NIII 1

2 Een aanpak via objecten Een gebeurtenissen-analyse kunnen we uitvoeren door allereerst te bepalen welke objecten (beter: objecttypen) binnen het UoD een rol spelen. Onder een object verstaan we een reëel of conceptueel iets, waarvan we een of meer (gegevens-) waarden willen of kunnen vastleggen/opslaan en dat een gedrag heeft. Het gedrag van een object wordt (vooral) bepaald door de wijze waarop veranderingen in de attribuutwaarden van dat object tot stand komen. RU Nijmegen / NIII 2

3 Gebeurtenissen betekenen acties op objecten. Acties op objecten veroorzaken veranderingen in de object-eigenschappen. Acties hebben over het algemeen te maken met invoer-functies. Input functions Actions Operations Attributes Objects Output functions Figuur 1 Structuur van een object-georiënteerd informatiesysteem (Schema uit de KISS-methode ) Acties op objecten veroorzaken operaties op attributen van die objecten. Bij een bepaalde Input function kunnen meerdere acties horen. Dit heeft meestal consequenties voor de user interface van die invoerfunctie. Als we bijvoorbeeld ook de gezinssamenstellingen willen bijhouden, dan zal vaak gelijktijdig met een actie op een object van het type Persoon ook een (update-) actie op een object van het type Gezin moeten plaatsvinden. In zo n geval zal het voor de hand liggen om bij een invoerscherm voor het verwerken van een nieuwe geboorte-aangifte ergens op dat scherm ook de huidige samenstelling van het betreffende gezin te tonen. RU Nijmegen / NIII 3

4 Het object life model : de levenscyclus van een object We kunnen schematisch de samenhang tussen acties op objecten aangeven. Voorbeeld: Rekening Opmaken Versturen Betalen Archiveren Figuur 2 De levenscyclus van een 'rekening'-object De in deze object life model schematechniek meest gebruikte symbolen zijn: 1 objecttype vervolg actie decompositie van acties objecttype initialisatie actie herhaling van acties keuze tussen acties parallelle acties herhaling/keuze van acties Algemene levenscyclus voor een object: het object wordt aangemaakt (Create); tijdens het bestaan van het object zijn er -al dan niet in een herhalingmeerdere Update- en/of Opvraag(/inspectie)-acties op mogelijk; (niet per se noodzakelijk): het object wordt verwijderd (Destroy). 1 Afkomstig uit het proefschrift van Paul Frederiks. RU Nijmegen / NIII 4

5 Toepassing: op de eerder gebruikte levenscyclus van een object van het Persoon-type, waarbij we tevens de acties huwen en scheiden en diverse wijzen van verhuizen introduceren. Persoon Repeatedly * * Verhuizen van buiten stad Aanmelden bij geboorte Verhuizen binnen stad Huwen Scheiden Verhuizen naar andere stad Overlijden *) extra constraint: scheiden kan slechts bij een gehuwd persoon Voor het op deze proces-analyse-manier ontwikkelen van een informatiesysteem moeten we een compleet overzicht hebben van alle object(typ)en en acties die daarop kunnen toegrijpen en hoe daardoor hun kenmerken (attribuutwaarden) veranderen. RU Nijmegen / NIII 5

6 Inventarisatie van (potentiële) objecttypen via zinsanalyse Om een overzicht van objecttypen en bijbehorende acties te maken, bestaan meerdere mogelijkheden: a) via een analyse van verwoordingen van gebeurtenissen zoals die in een logboek staan. Als er geen concreet logboek bestaat, dan kunnen we misschien een verzonnen logboek maken, uitgaande van: Wat kan er allemaal gebeuren in ons UoD en wat zouden we ervan willen vastleggen? b) door een beschrijving van de bedrijfsprocessen van die organisatie te analyseren. Bepaal van elk in zo n beschrijving voorkomend zelfstandig naamwoord of van het achterliggende concept gegevens moeten worden opgeslagen. Indien dat zo is, dan hebben we een kandidaat objecttype. Handige -niet altijd geldende- vuistregels hierbij zijn: als er méérdere eigenschappen van zo n kandidaat object vastgelegd worden, dan hebben we welhaast zeker met een object te doen; ook hebben we (vrijwel zeker) met een object te doen, als we van zo n kandidaat object eigenschappen (/attribuutwaarden) willen kunnen veranderen (en uiteraard registreren in ons informatiesysteem). Bij een eerste analyse leggen we vaak alleen de identificerende attribuutwaarde(n) van een object(type) vast én de acties die eigenschappen van een object kunnen wijzigen (d.w.z. create-, update- en destroy-acties). Het gedrag van objecttypen is af te leiden uit aangetroffen werkwoordsvormen. De opvraag(/inspectie)-acties laten we bij een eerste analyse vaak achterwege. RU Nijmegen / NIII 6

7 Een uitgewerkt voorbeeld: de boekhandel Situatieschets In het functioneren van een plaatselijke boekhandel kan men vier (hoofd)activiteiten onderscheiden. Op de eerste plaats worden in de winkel de te verkopen boeken op een aantrekkelijke manier op rekken geëtaleerd en te koop aangeboden. Klanten nemen de door hen uitgekozen boeken mee naar de kassa, waar het afrekenen met geld of cheques plaatsvindt. Tevens worden daar de gegevens van de verkochte boeken bijgehouden. De klant neemt de gekochte boeken mee naar huis. Op het einde van de werkdag gaan geld, cheques en verkoopgegevens van de kassa naar de afdeling administratie. Die afdeling administratie zorgt ervoor, dat nog diezelfde dag het geld en cheques naar de nachtkluis van de bank wordt gebracht. Bovendien zorgt die afdeling ervoor dat de die dag verkochte boeken weer worden aangevuld, door bestellingen te plaatsen bij de groothandel. Die bestelde boeken worden -meestal binnen een paar dagen- door de groothandel afgeleverd bij de magazijnbeheerder van de boekhandel. De bijbehorende leveringsgegevens worden doorgespeeld naar de afdeling administratie. Vanuit het magazijn worden systematisch de winkelrekken afgespeurd en worden de erin opengevallen plaatsen weer aangevuld met boeken uit het magazijn. Die aanvulgegevens worden per dag geregistreerd, waardoor later (als je aanvulgegevens combineert met verkoopgegevens) een overzicht te genereren is van de boeken die in de winkelrekken moeten staan. De magazijnbeheerder zorgt er ook voor, dat iedere eerste maandag van de maand een lijst met voorraadgegevens van zowel het magazijn als wat in de winkelrekken staat (althans: zou moeten staan) aan de administratie wordt verstrekt. Door een vergelijk van die voorraadgegevens van de magazijnbeheerder en de die maand van de kassa verkregen verkoopgegevens, kan de administratie erachter komen of er boeken op een ongewenste manier uit de winkel zijn verdwenen. De afdeling administratie verzorgt halverwege de maand voor de eigenaar van de zaak een overzicht van die verdwenen boeken en plaatst in de winkelrekken weer nieuwe, vervangende exemplaren. RU Nijmegen / NIII 7

8 De boekhandel: gebruikte gegevensformulieren Boekhandel De Boekenwurm Kassabon Aankoop d.d Tijd: 14:22 u Titel Mussen onder uw dak Aantal 2 Prijs 35,90 Introduction to Database Systems 1 87,35 Totaalbedrag 123,25 U werd geholpen door verk.nr: 3 Ruilen binnen 2 weken na aankoopdatum Voorbeeld kassabon auteur ISBN-nr titel uitgave verkoopsprijs Daniels, N.C Information Technology Addison-Wesley, ,90 Date, C.J Guide to SQL-Standard, A Addison-Wesley, Introduction to Database Systems Addison-Wesley, ,90 87,35 Davies, P Indispensable Guide to C, The Addison-Wesley, ,95 Deel gebruikte lijst met catalogusgegevens van verkrijgbare boeken Voorraadsituatie d.d auteur ISBN-nr titel in magazijn Date, C.J Guide to SQL-Standard, A Introduction to Database Systems Deel van de voorraadstaat op een bepaalde datum aantal in voorraad 3 1 in winkelrek 2 1 Aanvulgegevens d.d auteur ISBN-nr titel Date, C.J Guide to SQL-Standard, A Introduction to Database Systems Deel van de aanvulgegevens op een bepaalde datum aantal van magazijn naar winkelrek 2 1 Bestel- / leveringsgegevens ISBN-nr besteldatum aantal besteld 2 leveringsdatum Deel van de bestellings/leveringsstaat RU Nijmegen / NIII 8

9 Op zoek naar objecttypen binnen dit UoD We verzamelen als kandidaat objecttypen (met mogelijke acties erop): Objecttype Boek Boekverkoop Bestelling Aanvulling Actie invoeren en verwijderen (uit de boekencatalogus) realiseren ( create ) en (binnen 2 weken) annuleren ( destroy ) plaatsen ( create ) en afleveren aanvullen ( create ) en aanvullen_na_ verdwijning Magazijnvoorraad aanvullen (boeken gaan naar winkel) en bestelling_aannemen Winkelvoorraad aanvullen (boeken komen uit magazijn), verkopen (het verkopen van een boek vermindert de winkelvoorraad), constateren verdwijning (deze zal een Aanvulling moeten triggeren). In dit overzicht zijn geen verdere benodigde inspectie -acties opgenomen. RU Nijmegen / NIII 9

10 De diverse object-levenscycli Boek Repeatedly eventueel ooit Invoeren in catalogus verkopen aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling ) Seldom annuleren verkoop Verwijderen uit catalogus (destroy) Boekverkoop Aanvulling Bestelling Seldom verkopen annuleren verkoop (destroy) aanvullen (winkelrek) plaatsen bestelling afleveren (bestelling) RU Nijmegen / NIII 10

11 Boek Boekverkoop eventueel ooit Seldom Invoeren in catalogus Verwijderen uit catalogus (destroy) verkopen annuleren Verkoop (destroy) Bestelling Magazijn voorraad Repeatedly plaatsen bestelling afleveren (bestelling) aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling ) Winkel voorraad Aanvulling Repeatedly Seldom aanvullen (winkelrek) verkopen annuleren verkoop aanvullen (winkelrek) RU Nijmegen / NIII 11

12 We combineren deze object life cycles tot een totaal Objecttype/acties-schema: Verwijderen uit catalogus (destroy) Invoeren in catalogus verkopen eventueel ooit Seldom Boekverkoop Boek annuleren verkoop Aanvulling aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling ) Bestelling plaatsen (bestelling) Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie Figure 3 Object action involvement-schema voor het boekhandel-voorbeeld In één oogopslag is te zien, dat de acties verkopen, annuleren verkoop, afleveren bestelling en aanvullen (winkelrekken) allen effect hebben op de life cycle van objecten van telkens twéé verschillende typen. Gevolgen: a) We hebben hier te maken met elementaire acties of transacties, waarvoor geldt, dat een combinatie van meerdere acties (liefst onmiddelijk achter elkaar) moet worden uitgevoerd om de database integer te houden. 2 b) Dit zal waarschijnlijk ook zijn uitwerking hebben voor de user interface voor deze invoerfuncties (!). Waarschijnlijk zal de gebruiker wensen, dat bij het invoeren van Aanvulling -gegevens, dat op hetzelfde moment (lees: in hetzelfde window) de huidige aantallen zoals die in voorraad zijn op zowel de winkelrekken als in het magazijn worden weergegeven. 2 Het verstrengelde van deze acties heeft ook te maken met de afleidbaarheid tussen verkoop-, leverings- en aanvulgegevens enerzijds en boek-voorraadgegevens anderzijds. RU Nijmegen / NIII 12

13 Invoeren in catalogus Winkel voorraad Seldom verkopen Boekverkoop Boek Aanvulling aanvullen (winkelrek) annuleren verkoop eventueel ooit Verwijderen uit catalogus (destroy) Magazijn voorraad afleveren (bestelling ) Bestelling plaatsen (bestelling) Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie Maar: zeer vreemd dat het Boek-objecttype los hangt van de rest RU Nijmegen / NIII 13

14 Verduidelijken samenhang door opnemen van inspectie -acties annuleren verkoop Seldom Winkel voorraad verkopen Boekverkoop Aanvulling aanvullen (winkelrek) Boek eventueel ooit Invoeren in catalogus Verwijderen uit catalogus (destroy) plaatsen (bestelling) Magazijn voorraad afleveren (bestelling ) Bestelling Legenda: xxx objecttype create-actie update - actie destroy-actie inspectie -actie user interface aspecten nog duidelijker.. RU Nijmegen / NIII 14

15 Objecten: data + bijbehorende operaties ( methodes ) Schematisch: Boek Data: Identificerend: ISBNnr aantal-in-magazijn aantal-in-winkelrek.(+ evt. resterende data) Methodes: invoeren in catalogus verwijderen uit catalogus verkopen annuleren verkoop aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling) Boekverkoop Data: Identificerend: ISBNnr + aantal + datum + uuraanduiding + verkopernr. (+ evt. resterende data) Methodes: verkopen annuleren verkoop Aanvulling Data: Identificerend: ISBNnr + aantal + datum.(+ evt. resterende data) Methodes: aanvullen (winkelrek) Bestelling Data: Identificerend: ISBNnr + aantal + besteldatum.(+ evt. resterende data) Methodes: plaatsen afleveren Let op de time stamp -achtige identificerende attributen van Boekverkoop, Aanvulling en Bestelling => logboek van gebeurtenissen! RU Nijmegen / NIII 15

16 Mogelijke uitbreidingen: o.a. bepalen welk database-type + structuur ( implementatie-aspect ) b.v. naar een relationele database (uitgaande van het ORM-CS: ) Verkoper Auteur (Verk_naam) (Aut_naam) heeft als Uur "Tijdstip" P op...om... Titel van...zijn door...op...verkocht heeft als Boek (ISBNnr) Verkoopsprijs (Bedrag) heeft van...zijn...exemplaren op...in winkel aangevuld Uitgever (Uitg_naam) Jaar (Jaartal) is uitgave van met jaar van eerste uitgave van...zijn...in magazijnvoorraad van...zijn in winkelrekken...in voorraad "Bestelling" P Aantal Datum van...zijn...exemplaren op...besteld is geleverd op RU Nijmegen / NIII Cursus IS0 / Informatiesystemen 16 in hun context

17 Met als mogelijke relationele tabelstructuur: Verkopen PK,FK ISBNnr PK Verkoper PK Datum PK Uur Aantal PK Boek ISBNnr Titel Auteur Bedrag Uitgever Uitgavejaar Aantal_In_Magazijn Aantal_in_Winkel Aanvulllingen PK,FK ISBNnr PK Datum Aantal Bestelling PK,FK ISBNnr PK Aantal PK Besteldatum Leverdatum De relationele gegevenstabellen (b)lijken overeen te komen met de van-acties-ontdane objecttypen! RU Nijmegen / NIII Cursus IS0 / Informatiesystemen 17 in hun context

18

19 Een tweede uitgewerkt voorbeeld: een bank-afdeling terugsturen opdracht Seldom Opmaken+Versturen Rekeningafschrift Betalingsopdracht * * saldo verlagen saldo verhogen Rekening (houder) invoeren uitvoeren opdracht adres wijzigen? toesturen betaalformulieren invoeren Bijzondere opdracht * Extra constraint: eerst wordt gechecked of voldoende saldo aanwezig is; zo ja, dan wordt de betalingsopdracht teruggestuurd; zoniet, dan pas uitvoeren opdracht Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie Figure 4 Object action involvement-schema voor het bank-afdeling-voorbeeld Opmaken+Versturen Rekeningafschrift Seldom terugsturen opdracht Betalingsopdracht * * saldo verlagen saldo verhogen Rekening (houder) invoeren uitvoeren opdracht adres wijzigen? toesturen betaalformulieren invoeren Bijzondere opdracht * Extra constraint: eerst wordt gechecked of voldoende saldo aanwezig is; zo ja, dan wordt de betalingsopdracht teruggestuurd; zoniet, dan pas uitvoeren opdracht Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie inspectie-actie Figure 5 Object action involvement-schema voor het bank-afdeling-voorbeeld met inspectie-acties aangegeven RU Nijmegen / NIII 19

20 Aanpak via de KISS-methode (Kristen Information and Software Services BV) De KISS-methode is sterk gebaseerd op objectorientatie, maar ook zien we aspecten uit BSP terug. De bij de KISS-methode toegepaste zinsanalyse is zeer stringent. Er worden onderscheiden: gezegde (engels: predicate) verwijst naar een actie; onderwerp (engels: subject) is meestal géén object, maar wèl als door de actie de eigenschappen ervan veranderen en dat bijgehouden moet worden (b.v. als iemand iets koopt, dan veranderen de bezittingen van die persoon). Vaak zal het onderwerp iets of iemand aanduiden die verantwoordelijk is voor, respectievelijk controle uitoefent op het verloop van een bedrijfsproces (lees in dit geval: op een of meer acties); lijdend voorwerp (engels: direct object) en het: meewerkend voorwerp (engels: indirect object) verwijzen vaak naar een object(type) Aanpak: bepaal de relatie tussen het organisatorische procedurele systeem en het informatiesysteem-in-engere-zin. Analyseer daartoe: de te regelen processen (vaak op basis van gegevens-output ) verantwoordelijkheden en autorisatie van personen voor gebruik van het IS welke acties op welke gegevens/objecten zijn nodig? (toevoegen, veranderen, verwijderen, opvragen van welke objecten?) RU Nijmegen / NIII 20

Deel 9: 9.1 Inleiding

Deel 9: 9.1 Inleiding Deel 9: Procesmodellering : objectgerichte analyse 9.1 Inleiding In het eerste deel van deze cursus hebben we bij het deel 3 ( Organisatie-modellering ) ons beperkt tot het in kaart brengen van activiteiten

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van processen

Handleiding voor het lezen van processen Handleiding voor het lezen van processen Algemeen... 2 Gebruikte objecten in een processchema (EPC)... 2 arissen en Organisaties... 2 Trigger... 3 Processtappen... 3 Connectoren... 4 Einde Proces... 4

Nadere informatie

Systeemanalyse Oefeningen Object-Oriëntatie

Systeemanalyse Oefeningen Object-Oriëntatie Systeemanalyse Oefeningen Object-Oriëntatie prof. dr. Jan Verelst Kris Ven Academiejaar 2007 2008 Revisie: 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave i 1 Opgaven 1 1.1 Aankoopdienst.....................................

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

IN CONSIGNATIE (in Depot) Inleiding

IN CONSIGNATIE (in Depot) Inleiding IN CONSIGNATIE (in Depot) Inleiding Medialog biedt nu de mogelijkheid aan om boeken in depot te plaatsen. De mogelijkheid is toegevoegd, om in Medialog een actie aan een bestelling naar een uitgever te

Nadere informatie

case: toestandsdiagrammen

case: toestandsdiagrammen Hoofdstuk 13 case: toestandsdiagrammen In dit hoofdstuk wordt het maken van de eerste versie van de toestandsdiagrammen voor het boodschappensysteem van Hans en Jacqueline uitgewerkt. 13.1 Vind klassen

Nadere informatie

Use case. Profiel beheer

Use case. Profiel beheer s Dit zijn de Usecases. Hier staat tot in detail uitgeschreven wat het systeem moet doen als de gebruiker ergens op klikt. Later in de test fase zullen deze functies ook getest worden met de bijbehorende

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 2 Configuratie...4 2.1Klantenkaart instellingen...4 2.1.1Waardes...4

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld.

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld. Ontwerp Percussion Friends pagina Mijn lessen Inleiding. Vanuit de homepage van http://www.percussionfriends.com wordt in het menu de menu link item Mijn Lessen beschikbaar gesteld. Deze pagina voorziet

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Uitwerking opdracht 10.4 Functioneel ontwerp kassasysteem voor een restaurant

Uitwerking opdracht 10.4 Functioneel ontwerp kassasysteem voor een restaurant Uitwerking opdracht 10.4 Functioneel ontwerp kassasysteem voor een restaurant Deze uitwerking is welwillend ter beschikking gesteld door Jos Römgens en Jan Hessel Brons. Beiden zijn docent aan de HEAO

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Eenvoudig en snel via www.wurth.nl. Würth ONLINE-SHOP

Eenvoudig en snel via www.wurth.nl. Würth ONLINE-SHOP Online bestellen bij würth Eenvoudig en snel via www.wurth.nl Würth ONLINE-SHOP würth scanner Würth online-shop De eenvoudigste en snelste manier van bestellen. De Würth Online-Shop is het complete online

Nadere informatie

Solution Builder Lines. User Guide

Solution Builder Lines. User Guide Solution Builder Lines User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

De widget Mijn toegewezen items toont de items waarvoor u verantwoordelijk bent voor de afsluiting.

De widget Mijn toegewezen items toont de items waarvoor u verantwoordelijk bent voor de afsluiting. Dashboard Widget Mijn toegewezen items De widget Mijn toegewezen items toont de items waarvoor u verantwoordelijk bent voor de afsluiting. Screenshot: Widget Mijn toegewezen items De widget toont standaard

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

toon overzicht personeel toonoverzichtpersoneel() getpersoneelsleden() getgegevens() overzicht : Magazijnconsole : VoorraadBeheer : Produktsoort

toon overzicht personeel toonoverzichtpersoneel() getpersoneelsleden() getgegevens() overzicht : Magazijnconsole : VoorraadBeheer : Produktsoort Antwoorden hoofdstuk 0 ) In de class Restaurant vindt er als gevolg op de aanroep getpersoneelsleden() weer een aanroep getpersoneelsleden() plaats. De methode roept zichzelf dus aan volgens dit diagram.

Nadere informatie

BOEKENBANK VERSIE 3.7

BOEKENBANK VERSIE 3.7 BOEKENBANK VERSIE 3.7 WELKE VOORDELEN VOOR BIBLIOTHEKEN EN INSTELLINGEN? EEN HANDLEIDING. Vanaf 30 juni 2008 is de nieuwe versie van Boekenbank in gebruik. Sinds 2002 kunnen bibliotheken en instellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa...4 Kassa layout knoppen toevoegingen...4 Order aanmaken...5 Order afrekenen...6 Order aanpassen...7 Producten toevoegen...7

Nadere informatie

Backoffice. Artikelbeheer

Backoffice. Artikelbeheer Backoffice Een kassa kan veel meer zijn dan enkel een apparaat om geldtransacties mee uit te voeren. Met behulp van Procash softwarepakket wordt een kassa omgetoverd in een echte marketingmachine. Een

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. Meetria.

Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. Meetria. Datum aangemaakt : 8 augustus 2011 Auteur : Ruud Sprangers Datum laatste wijziging : 8 augustus 2011 Inhoudsopgave Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. 1 Algemeen...

Nadere informatie

Als Wil ik Zodat Prioriteit Inventarisatie

Als Wil ik Zodat Prioriteit Inventarisatie Als Wil ik Zodat Prioriteit Inventarisatie Een product kunnen bekijken Ik genoeg info kan vinden over het product Overzicht pagina -Foto -Naam product -bijschrift -beschrijving -in winkelwagentje -verschillende

Nadere informatie

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten AFO 491 Up-to-date kasoverzichten 491.1 Inleiding Het systeem kent naast de gedetailleerde kasoverzichten, die niet online en automatisch ge-update worden, ook zogenaamde online overzichten, die automatisch

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

De verplichting tot chippen én registratie van de chip geldt niet alleen voor pups, maar voor alle honden die van eigenaar veranderen.

De verplichting tot chippen én registratie van de chip geldt niet alleen voor pups, maar voor alle honden die van eigenaar veranderen. Chippen én registreren van honden verplicht Vanaf 1 april 2013 moeten alle honden binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en vóór de leeftijd van 8 weken bij een aangewezen databank geregistreerd

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1200 Op rekening en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 1624 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

HULP TIJDENS HET BESTELLING

HULP TIJDENS HET BESTELLING HULP TIJDENS HET BESTELLING Korte Gebruiksaanwijzing voor het bestellen van een product, in slechts 4 Stappen Tot en met Stap 2, kunt u het bestel proces op elk gewenst moment onderbreken Terug naar de

Nadere informatie

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis Requirements Marktplaats voor studenten en docenten 2008 Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis 2 Inhoudsopgave Situatieschets... 3 Randvoorwaarden... 3 Performance... 3 Gebruikers...

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

BUS HANDELMIJ STERK IN A-MERKEN HANDLEIDING WEBSHOP WWW.BUS.NL UW PARTNER IN TECHNIEK

BUS HANDELMIJ STERK IN A-MERKEN HANDLEIDING WEBSHOP WWW.BUS.NL UW PARTNER IN TECHNIEK BUS HANDELMIJ STERK IN A-MERKEN HANDLEIDING WEBSHOP UW PARTNER IN TECHNIEK Handleiding Webshop : inloggen 1 2 Als u naar de webshop gaat van Bus Handelmij krijgt u het scherm zoals hier boven is afgebeeld.

Nadere informatie

KLANTEN HANDLEIDING GEBRUIK WEBWINKEL MARTENS KUNSTSTOFFEN BV

KLANTEN HANDLEIDING GEBRUIK WEBWINKEL MARTENS KUNSTSTOFFEN BV KLANTEN HANDLEIDING GEBRUIK WEBWINKEL MARTENS KUNSTSTOFFEN BV Welkom op de nieuwe webwinkel van Martens kunststoffen bv. Deze biedt u de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen op het moment dat het u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2012 06 25 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Leermateriaal Netwerk Open Hogeschool Informatica. Annoteren. Auteur: Cees van Diest. Datum: 26 maart 2012. Versie: 1.0.

Leermateriaal Netwerk Open Hogeschool Informatica. Annoteren. Auteur: Cees van Diest. Datum: 26 maart 2012. Versie: 1.0. Leermateriaal Netwerk Open Hogeschool Informatica Annoteren Auteur: Cees van Diest Datum: 26 maart 2012 Versie: 1.0 Licentie CC BY SA Het annoteren van een tekst Annoteren van een tekst is het voorzien

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

AFO 414 Registratie kasontvangsten

AFO 414 Registratie kasontvangsten AFO 414 Registratie kasontvangsten 414.1 Inleiding Het scherm Registratie kasontvangsten komt op meerdere plaatsen binnen Vubis Smart (o.a. uitlenen, verlengen, en AFO 414 Registratie kasontvangsten )

Nadere informatie

case: ocl-expressies

case: ocl-expressies Hoofdstuk 7 case: ocl-expressies In dit hoofdstuk worden de expressies ontwikkeld bij het domein-klassediagram van de case zoals dat in hoofdstuk 5 ontwikkeld is. Daarna worden de resterende stappen uit

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

SNEL-OP-WEG HANDLEIDING

SNEL-OP-WEG HANDLEIDING ELSEVIER NEXTENS KLANTPORTAAL SNEL-OP-WEG HANDLEIDING U en uw klanten gaan voor het eerst aan de slag met het klantportaal. In dit overzicht vindt u handige tips en een stappenplan voor uw eerste gebruik.

Nadere informatie

Handleiding. SaldoMaster

Handleiding. SaldoMaster Handleiding SaldoMaster Inhoudsopgave 1. Saldomaster... 4 1.1 Gegevens uitwisselen... 5 1.1.1 Als u Agis Total Farm System heeft... 5 1.2 Synchroniseren... 7 1.3 Invoeren... 8 1.3.1 Periodegegevens...

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Configuratie...4 2.1Uitgestelde betaling instellingen...4

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Selss wij gaan voor écht

Selss wij gaan voor écht Selss wij gaan voor écht Verkopers Handleiding Selss www.selss.nl info@selss.nl T. +31 (0)162 223465 Welkom bij Selss als verkoper! Hier leggen jou stap voor stap uit hoe je jouw winkel het beste kan opzetten.

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Een sluitende modelleringstechniek. Merode. Innovatie voor een stabiele toekomst

Een sluitende modelleringstechniek. Merode. Innovatie voor een stabiele toekomst Een sluitende modelleringstechniek Merode Innovatie voor een stabiele toekomst februari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. AARD EN WERKING VAN EEN ORGANISATIE...2 3. DE ONDERSCHEIDEN MODELONDERDELEN

Nadere informatie

Handleiding Webshop De Bondt B.V.

Handleiding Webshop De Bondt B.V. Handleiding Webshop De Bondt B.V. Registreren Om van de webshop gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren. Er zijn twee mogelijkheden: U bent een bestaande klant: u drukt boven in het scherm

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Handleiding Ikwilonderdelen.nl PLUS

Handleiding Ikwilonderdelen.nl PLUS Met ikwilonderdelen.nl PLUS kunt u de bestelomgeving van ikwilonderdelen.nl personaliseren met uw logo en bedrijfsgegevens. Tevens geeft ikwilonderdelen.nl PLUS u toegang tot een digitaal dashboard waarin

Nadere informatie

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [VERTROUWELIJK] INHOUDSOPGAVE OVERZICHT...1 VERIFICATIEMETHODEN...2 Geïntegreerde gebruikersverificatie (IUV)...2 Shibboleth

Nadere informatie

Projectgroep: Dennis Blok, Michel Admiraal, Florian de Groot Docent: Dhr. Keemink - Technisch ontwerp - Technisch ontwerp

Projectgroep: Dennis Blok, Michel Admiraal, Florian de Groot Docent: Dhr. Keemink - Technisch ontwerp - Technisch ontwerp Technisch ontwerp 1 Inhoud Plan van aanpak...4 Bevoegdheden van het projectteam...4 Planning van activiteiten...4 Kostenoverzicht...4 Opstellen van programma specificaties...5 Aan melden bij de applicatie

Nadere informatie

Online bestellen bij würth

Online bestellen bij würth Online bestellen bij würth Eenvoudig en snel via www.wurth.nl Würth webwinkel ORSY SCAN Würth Webwinkel De eenvoudigste en snelste manier van bestellen. De Würth WebWinkel is het complete online bestel-

Nadere informatie

case: use-case-diagram

case: use-case-diagram Hoofdstuk 9 case: use-case-diagram Dit hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van de use-cases voor EasyShop, het maaltijdsysteem van Hans en Jacqueline. Het zijn de functionele systeemeisen die hier worden

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Marktplaats voor studenten en docenten

Functioneel Ontwerp. Marktplaats voor studenten en docenten Functioneel Ontwerp Marktplaats voor studenten en docenten 2008 Vincent de Groot S1009100 Nick Jansen S1012990 Peter Muntel S1014494 Robert Nijenhuis S1014753 2 1. EBP... 3 2. VOORBEELDSCHERMEN EN USE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

AFO 233 - Printen financiële transacties

AFO 233 - Printen financiële transacties AFO 233 - Printen financiële transacties 233. Inleiding Alle wijzigingen in de bestelmodule die een verandering in de en/of de van een budget tot gevolg hebben, worden vastgelegd in een be. Via AFO 233

Nadere informatie

Een database voor MEDIAGROEP DE CASE OBJECTTYPEN EN LABELTYPEN

Een database voor MEDIAGROEP DE CASE OBJECTTYPEN EN LABELTYPEN pagina 1 van 9 Een database voor MEDIAGROEP In dit digitale practicum wordt het efficiënt ontwerpen van een eenvoudige database behandeld. Er wordt gebruik gemaakt van een werkwijze, die een aantal jaren

Nadere informatie

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens OEFENFIRMA Handleiding ordergenerator-marktplaats Auteur: Albert Geuens Inhoudstabel 1 Algemeen... 3 2 Webwinkels... 4 2.1 Handelsproducten bestellen... 5 2.2 Een spontane offerte... 8 De ordergenerator

Nadere informatie

Handleiding Barrie Bestellen

Handleiding Barrie Bestellen Handleiding Barrie Bestellen 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Specificaties... 4 De scan methodes... 5 Het scannen van artikelen... 6 Het uitlezen van de scanner... 7 Bestelscherm... 8 Menuopties van het

Nadere informatie

Sneller service verlenen met klantequipmentkaarten in SAP Business One

Sneller service verlenen met klantequipmentkaarten in SAP Business One Sneller service verlenen met klantequipmentkaarten in SAP Business One Als u waardevolle artikelen verkoopt waaraan serienummers (s/n) gekoppeld zijn, bijvoorbeeld elektronische apparatuur of horloges,

Nadere informatie

Methode voor het aanleren van de documentenstroom

Methode voor het aanleren van de documentenstroom Vik@ Methode voor het aanleren van de documentenstroom Vik@ Clever Office: voor 3 handel (talen) Elke leerling werkt in dezelfde dienst. Er wordt onder begeleiding gewerkt. Leerlingen kopen het handboek,

Nadere informatie

Instructies annotatie experiment

Instructies annotatie experiment Instructies annotatie experiment Achtergrond Het Rijksmuseum maakt bij het beschrijven van de collectie gebruik van zelf ontwikkelde thesauri en gecontroleerde woordenlijsten. Aan de ene kant kost het

Nadere informatie

Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1

Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1 Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1 Naam leerling Klas Datum 1 Het is 1juli 2013. Je hebt nog niet eerder een balans gemaakt, daarom ga je dit samen met Almir doen. Eerst vul je alle rekeningen in

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

Handleiding voor het beheren van opleidingen

Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding coördinator Handleiding voor het beheren van opleidingen HIGIS 2008 http://www.higis.eu.org Higis 13 februari 2008 1/13 Inhoudstafel Beheren van

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn voor Windows V1.2.4 d.d. 1 November 2003 pagina 1 Inleiding Na vele jaren te hebben gewerkt met Poeltuyn voor Dos wordt nu met trots ons nieuwe Poeltuyn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2013 10 31 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt:

A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt: A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt:. Klik op de site www.thegreeneyes.com op de link aanmelden

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Handleiding website voor All in House

Handleiding website voor All in House Handleiding website voor All in House Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 DE WERKWIJZE... 3 DE INLOGPROCEDURE... 4 WIJZIGEN WACHTWOORD... 5 DE WERKWIJZE... 5 DE INVOER VAN GEGEVENS... 6 NIEUWE REGISTRATIE LEVANTO...

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Technisch Ontwerp Ontwerp template

Technisch Ontwerp Ontwerp template Auteur Dennis Steenwijk Versie Datum Status 1 Inleiding 2 Versie geschiedenis Versie Datum Status Naam Omschrijving 03-10-08 Dennis Steenwijk versie 2 van 9 Versie geschiedenis 3 Distributie Naam Functie

Nadere informatie

PROFIS Software Oplossingen

PROFIS Software Oplossingen PROFIS Software Oplossingen De PROFIS software Oplossingen, een effectieve manier om ankers te berekenennatuurlijk altijd volgens de laatste richtlijnen Voordelen van de registratie bij PROFIS Software

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

SEMANTISCHE BEGRIPPEN (1)

SEMANTISCHE BEGRIPPEN (1) SEMANTISCHE BEGRIPPEN (1) Casus: Onderwijs Gegeven is de volgende abstractie-hierarchie: inschrijving docent student cursus medewerker type student = naam, adres, woonplaats, faculteit, studiejaar. type

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules.

In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Firewall Cases Firewall Cases In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1: Bedrijf U heeft van

Nadere informatie

Release-notes. Datum: 6-7-2008. Process Client V3.0

Release-notes. Datum: 6-7-2008. Process Client V3.0 Datum: 6-7-2008 Release-notes Process Client V3.0 Bezoekadres Hooge Zijde 30 5626 DC EINDHOVEN Postadres Postbus 7923 5605 SH EINDHOVEN Telefoon 040-2594840 Fax 040-2594849 Internetadres www.rpmcar.com

Nadere informatie

HANDLEIDING WINPOS KASSA

HANDLEIDING WINPOS KASSA HANDLEIDING WINPOS KASSA DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 13-08-2007 First draft Joshua Willems Marc Hermans 29-08-2007 Final version Freek Sengers Marc Hermans INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 De kassa opstarten

Nadere informatie

Verhoog je productiviteit in Teamcenter: maak gebruik van de stylesheets!

Verhoog je productiviteit in Teamcenter: maak gebruik van de stylesheets! Tips & Tricks: Tip van de maand September 2010 Verhoog je productiviteit in Teamcenter: maak gebruik van de stylesheets! Door: Pieter Dejonghe Een vaak gehoorde opmerking over Teamcenter is: De informatie

Nadere informatie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie 2014 Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie STAFF Support B.V. ROI-Online 3-7-2014 In deze handleiding wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens men gebruik kan

Nadere informatie

Voorraad beheer Inloggen Bestand. Geen rechten Kasopmaak Financieel overzicht Optiek uitgebreid Contactlensprijzen beheer Klant samenvoegen

Voorraad beheer Inloggen Bestand. Geen rechten Kasopmaak Financieel overzicht Optiek uitgebreid Contactlensprijzen beheer Klant samenvoegen Geen rechten Kasopmaak Financieel overzicht Optiek uitgebreid Contactlensprijzen beheer Klant samenvoegen Orderstatus wi Mailing Planning Sjablonen Software updates Voorraad beheer Inloggen Bestand Vandaag

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie