INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem"

Transcriptie

1 INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

2 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u hebt daarmee gekozen voor een uitstekend apparaat waar u ongetwijfeld jarenlang veel plezier van zult hebben! Om de werking zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen willen wij u dringend adviseren het instructieboekje voor gebruik geheel en aandachtig door te lezen: het bevat belangrijke veiligheidsinformatie, aanbevelingen enz., en helpt u maximaal profijt uit uw airco te halen! Wij raden u aan het instructieboekje goed te bewaren, om het t.z.t. zonodig nogmaals te kunnen raadplegen. Wij wensen u veel plezier van uw airco toe!

3 3 Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften Wat is wat? Horizontale ventilatorbladen Service en onderhoud Bediening noodknop Problemen en oplossingen Eenvoudige storingen en oplossingen Technische gegevens CE-verklaring Afstandsbediening Werking Tijdklok Installatie Installatieschets Installatie-instructies Installatie binnenunit Installatie buitenunit Werkingtest

4 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees de onderstaande veiligheidsregels zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze ook begrijpt. Ze bevatten belangrijke veiligheidswaarschuwingen en dienen daarom nauwkeurig te worden opgevolgd! De airco dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact.. De elektrische installatie dient voorzien te zijn van een aardlekschakelaar van 30 ma. Slechte aarding kan tot elektrische schokken leiden! Trek tijdens de werking niet aan de kabel, dat kan brand veroorzaken. Als u de stekker uit het contact wilt nemen dient u het apparaat uit te schakelen en de stekker in de hand te pakken. Gebruik geen verlengsnoeren of verdeeldozen. Zorg dat de elektrokabel niet beschadigd raakt en breng zelf geen verbindingen aan. Zet geen zware voorwerpen op de kabel en houd hem uit de buurt van warmtebronnen. Brand- en schokgevaar! Stel het lichaam niet te lang bloot aan de koude luchtstroom uit de airco. Dat kan de gezondheid schaden. Schakel de airco uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Maak de airco schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen agressief schoonmaakmiddel, insecticide, ontvlambare spray enz. om het apparaat te reinigen: dat kan de buitenzijde beschadigen. Spuit geen water op de airco. Zet geen brandende apparaten in de luchtstroom van de airco, dat veroorzaakt onvolledige verbranding. Sluit ramen en deuren (en z.m. gordijnen) tijdens gebruik van de airco. Als de lucht vervuilt kunt u even iets openen om frisse lucht binnen te laten. Als u iets abnormaals waarneemt (bijv. rook of branderige lucht) schakel de airco dan onmiddellijk uit en neem de stekker uit het stopcontact. Installeer de airco niet op plaatsen waar brandbare gassen zouden kunnen ontstaan of ontsnappen. Een klein vonkje in de airco is dan voldoende om een explosie te veroorzaken! Gebruik de airconditioner niet voor speciale doeleinden, zoals de opslag van precisieapparatuur, voedsel, verf enz., dat voor het

5 5 behoud van kwaliteit een bepaalde temperatuur en vochtigheid vereist. Laat de airco niet langere tijd koelen of drogen ( cool of dry ) bij hoge luchtvochtigheid (boven de 80%) of met open deur/raam. Dan kan er condens van het apparaat gaan druipen! Steek geen vinger, stokje of welk voorwerp dan ook door een rooster in de airco. Dat kan letsel of schade veroorzaken! Deze airco mag niet worden bediend door kinderen of volwassenen die daartoe niet in staat moeten worden geacht. Houd ook de afstandsbediening uit hun buurt. Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de landelijke voorschriften Dit apparaat mag niet in een washok, badkamer of wat voor vochtige ruimte dan ook worden geïnstalleerd Dit apparaat dient 2,3 m. boven de grond te worden geplaatst. Dit apparaat dient zó te worden geïnstalleerd dat de stekker eenvoudig bereikbaar is. Dit apparaat mag niet met gewoon huishoudelijk afval worden afgevoerd maar dient op een daartoe aangewezen plaats te worden ingeleverd teneinde de elektrische en elektronische onderdelen passend te kunnen recyclen. Let op! Een gezonde temperatuur hangt samen met de buitentemperatuur. De temperatuur die u instelt dient niet teveel van de buitentemperatuur te verschillen. De verwarmingstechnologie in deze airco met verwarmingsmodule brengt met zich mee dat de verwarmingscapaciteit terugloopt wanneer de buitentemperatuur onder de 5 C zakt.

6 6 WAT IS WAT? Buitendeel: Binnendeel: Display:

7 7 Iconen: Deze informatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd! HORIZONTALE VENTILATORBLADEN Door de knoppen te bewegen (zie afb.) kunt u de vinnen naar rechts of links omzetten en zo de uitblaasrichting wijzigen. Doe dit nooit wanneer de airco in werking is: de draaiende ventilator kan uw vingers afklemmen en/of verwonden.

8 8 SERVICE EN ONDERHOUD Maak het rooster aan de voorzijde en het luchtfilter minstens eenmaal per twee weken schoon. Schakel de airco daartoe uit en neem de stekker uit het stopcontact. De illustraties dienen slechts ter ondersteuning! Schoonmaken rooster voorzijde en luchtfilter 1. Open het frontrooster door dat d.m.v. de tabs aan de zijkanten op te tillen tot het vastklikt. Neem de luchtfilters eruit. 2. Verwijder al het stof van het frontrooster en de luchtfilters met een stofzuiger of een borsteltje. Als het stof zich niet gemakkelijk van het filter laat verwijderen, was het filter dan met een neutraal wasmiddel in lauwwarm water (max. 45 C.) 3. Spoel de filters na met schoon water en laat ze in de schaduw drogen. 4. Plaats luchtfilters terug in de originele positie en sluit het frontrooster. 5. Neem het oppervlak van de airco af met een neutraal schoonmaakmiddel en tenslotte met een droge doek. Gebruik nooit bijtende of ontbrandbare schoonmaakmiddelen of andere chemische producten! Als u de airco langere tijd niet gebruikt: 1. Laat de ventilator een paar uur draaien om de binnenzijde goed te drogen. (Kies voor KOELEN of VERWARMEN en stel de hoogste temperatuur in, dan zal de ventilator draaien). 2. Schakel de airco uit en neem de stekker uit het stopcontact. Maak de filters en de buitenzijde schoon. 3. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.

9 Als u de airco langere tijd niet hebt gebruikt: 9 1. Maak de filters schoon en breng ze terug in de originele positie. Maak binnen- en buitendeel schoon met en zachte doek. 2. Steek de stekker in het stopcontact met randaarde. 3. Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Let op! Luchtinlaat- en uitlaatopeningen mogen niet geblokkeerd worden Gebruik geen benzine, benzeen, thinner, schuurmiddel, insectenverdelgingsmiddelen, scherpe schoonmaakmiddelen enz. Die kunnen de omkasting beschadigen. Peuter batterijen niet uit elkaar en gooi ze niet in vuur; dat kan tot een explosie leiden. BEDIENING NOODKNOP Wanneer de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn of de afstandsbediening werkt niet, kunt u de noodknop gebruiken. Noodknop (niet op alle types) Controleknop De controleknop mag alleen voor een werkingtest worden gebruikt! Elke keer wanneer u de noodknop indrukt verandert de instelling van koelen verwarmen uit Onderstaande tabel toont hoe de temperatuur is ingesteld, de ventilator draait en de blaasinstelling is tijdens de noodprocedure: Instelling Ingestelde Ingestelde Uitblaast emperatuur temperatuur richting Koelen 24 C Hoog Zwenkend Verwarmen 24 C hoog Zwenkend

10 10 PROBLEMEN Sommige storingen veroorzaken een gevaarlijke situatie, anderen zijn eenvoudig op te lossen. In de onderstaande situaties dient u onmiddellijk de airco uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te nemen en u tot uw leverancier te wenden voor reparatie. De elektriciteitskabel is abnormaal warm of beschadigd Tijdens de werking hoort u een abnormaal geluid De veiligheidsschakelaar, zekering of aardlekschakelaar onderbreekt regelmatig de werking van de airco Bepaalde knoppen of schakelaars doen hun normale werk niet De airco produceert een branderige lucht tijdens de werking Het binnendeel lekt water Neem, als de bovenvermelde situatie zich voordoet, contact op met uw leverancier. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren: dat is gevaarlijk en doet de garantie vervallen!. EN OPLOSSINGEN De onderstaande problemen zijn betrekkelijk gemakkelijk door uzelf op te lossen. Volg s.v.p. de aangegeven oplossing op. In de meeste gevallen zal het probleem daarmee uit de wereld zijn. Is dat niet het geval, wend u dan tot uw leverancier voor controle/reparatie. De airco werkt helemaal niet Is er geen sprake van stroomuitval? Zit de stekker in het stopcontact? Geen doorgebrande zekering of uitschakeling door de aardlekschakelaar? Geeft het stopcontact wel tussen de 207 en 253V af? Zijn er geen obstakels of voorwerpen in de ruimte die het signaal van de afstandsbediening storen? De afstandsbediening werkt niet of niet goed Controleer of de batterijen goed op hun plaats zitten en niet leeg zijn. Als het display onduidelijk wordt of allerlei symbolen gaat tonen dient u de batterijen te vervangen

11 11 Als er teveel tegenstrijdige opdrachten worden gegeven of de functies te vaak worden gewijzigd wordt de afstandsbediening soms in de war gebracht waardoor functieverlies optreedt. Haal de batterijen uit de afstandsbediening, plaats ze weer terug en druk op het resetpunt. Mogelijk werkt hij nu weer (zie ook handleiding afstandsbediening). De airco werkt niet nadat op de I/O-knop opnieuw is gedrukt Op deze wijze wordt de compressor beschermd door de micro- processor. Wacht s.v.p. drie minuten Na uitschakeling lijkt de ventilator niet helemaal te stoppen De motor kan het resetpunt niet vinden; start de airco opnieuw en schakel hem weer uit. De airco koelt en/of verwarmt niet goed Is de temperatuur goed ingesteld? Zijn de filters wel schoon? Zijn de inlaat- en uitlaatopeningen van binnen- en buitenunit niet geblokkeerd? Wordt de slaapstand wellicht overdag geactiveerd? Staat de ventilatorsnelheid misschien te laag? Zijn ramen en deuren gesloten? Na het starten van de Verwarmingsfunctie wordt er niet onmiddellijk lucht uitgeblazen Dit is volgens de programmatuur: er wordt pas lucht uitgeblazen wanneer ze voldoende is opgewarmd. Wacht s.v.p. even. Nadat de stroomvoorziening onderbroken is geweest hervat de airco automatisch dezelfde instellingen als voor de stroomuitval. Dit heet auto-restart en treedt alleen op bij types die met deze voorziening zijn uitgevoerd. De ventilator van de binnenunit stopt tijdens het verwarmen 10 minuten De spiraal van de buitenunit wordt ontdooid; dit duurt hoogstens 10 minuten, daarna hervat de ventilator automatisch zijn werking. De spiraal bevriest wanneer de buitentemperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog.

12 12 Het apparaat maakt krakende geluiden Door de temperatuurschommelingen zetten bepaalde materialen uit en krimpen ze weer in. Dit kan frictiegeluiden veroorzaken. Het geluid van stromend water is te horen Dit kan het geluid zijn van het stromen van het koelmiddel binnenin de airco Het geluid kan worden veroorzaakt door opgehoopt water dat op de warmtewisselaar druppelt Het kunnen smeltgeluiden zijn van vorst op de warmtewisselaar. De binnenunit laat zucht - en klik -geluiden horen Het klikgeluid wordt veroorzaakt door het in- of uitschakelen van ventilator of compressor Het zuchtgeluid wordt veroorzaakt door het koelmiddel binnenin de airco Soms kiest de airco uit zichzelf een paar minuten voor een grotere uitblaashoek Geen zorgen: dit voorkomt de productie van condenswater De uitgeblazen lucht bevat een vreemde geur Een airco laat lucht circuleren. De opgenomen lucht kan geurtjes van muren, vloerbedekking, meubels, kleding, een toilet o.i.d. hebben bevat, die niet geheel zijn uitgefilterd. De buitenunit lekt water Tijdens het koelen is de verbindingspijp of de pijpverbinding zodanig afgekoeld dat er condenswater wordt gevormd. Tijdens het verwarmen of ontdooien ontsnapt smeltwater en waterdamp. Tijdens het verwarmen kan er water op de warmtewisselaar druppelen.

13 13 TECHNISCHE GEGEVENS MODEL WAC9Q WAC12Q WAC18Q uitvoering met verwarming met verwarming met verwarming BTU Koelcapaciteit (W) Warmtecap. (W) Opgenomen verm. 840W (koeling) 1090W (koeling) 1635W (koeling) 790W (warmte) 1050W (warmte) 1800W (warmte) Opgenomen Amp. 3,8 Amp (koeling) 5,0 Amp (koeling) 7,5 Amp (koelen) 3,6 Amp (warmte) 4,8 Amp (warmte) 8 Amp. (warmte) Luchtverplaatsing 450 m³/h 500 m³/h 850 m³/h Ontvochtigingcap. 0,8 l/h 1,2 l/h 2,4 l/h Beveiligingsklasse I I I Energielabel A A B Koelmiddel R410A R410A R410A Koelmiddelmassa 670 gram 800 gram 1570 gr. binnen buiten binnen buiten binnen buiten Isolatieklasse IP20 IP24 IP20 IP24 IP20 IP24 Geluidsniveau db(a) Netto gewicht Afmetingen lengte breedte hoogte mm 292mm 205mm 910mm 690mm 370mm Opmerkingen bij de technische gegevens: De opgegeven geluidsniveaus zijn gemeten tijdens laboratoriumtests voordat de airco de fabriek verliet. De opgegeven koel- en verwarmingscapaciteiten zijn gemeten onder de volgende voorwaarden: Koelen binnen 27 C buiten 35 C Ve rwarmen binnen 20 C buiten 7 C

14 14 De fabrikant is doorlopend bezig de apparatuur te verbeteren. Zij behoudt zich dan ook het recht voor de technische gegeven s zonder opgave van reden te wijzigen. Hoewel zij haar uiterste best doet wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren, kan dit tot gevolg hebben dat niet alle technische gegevens in deze handleiding exact kloppen. De correcte technische gegevens staan op het typeplaatje van uw apparaat. Optimale werktemperatuur: Max. Min. Max. Min. koelen koelen verwarmen verwarmen Binnen ( C) Buiten ( C) Wanneer het voltage va n de stroomvoorziening meer dan ongeveer 10% afwijkt van 230V za l de airco abnormaal gaan werken. Een bedradingdiagram voor de binnen- en buitenunit van de airco is bij het apparaat gevoegd. Als de stroomtoevoerleiding of de verbindingskabel beschadigd is, dient deze te worden vervangen door uw leverancier, de installateur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaarlijke situaties te voorkomen. CE-VERKLARING Hierbij verklaart de importeur Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden dat het product: Airconditioner (split-unitin overeenstemm ing is met het Low Voltage Directive 2006/95/EC en Type: WAC9Q WAC12Q WAC18Q voldoet aan de eisen van de onderstaande normen: EN :2002+A1+A11+A12 (WAC9 en WAC12 : +A2+A13) EN :2003+A11+A12 (WAC9 en WAC12: +A1) EN 50366:2003+A1 Genemuiden, 29 januari 2009 J. Bakker, alg. dir.

15 15 AFSTANDSBEDIENING Let op! Om met de afstandsbediening te werken dient die zich niet verder dan 6 m. van de binnenunit te bevinden, met een ononderbroken zichtlijn. Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen. Lege batterijen dienen apart te worden afgevoerd. Op het plaatje ziet u ter illustratie alle mogelijke iconen afgebeeld; mogelijk heeft uw uitvoering die niet allemaal.

16 WERKING 16 Wanneer de airco volgend de gebruiksaanwijzing is aangesloten, stelt u hem in werking door op de grote ronde ON/OFF-knop op de afstands- Vervolgens kiest u met de operation mode -knop bediening te drukken. voor een bepaalde functie of werkwijze. Druk op deze knop tot het gewenste icoontje in beeld verschijnt. 1. AUTOMATISCHE WERKING Onder deze werkwijze zal de airco automatisch de kamertemperatuur (kt) aangenaam houden. Bij het starten van deze werkwijze selecteert de airco automatisch een functie, afhankelijk van de kamertemperatuur. De onderstaande tabel toont de standaard ingestelde waarden: Kamertemperatuur (kt) Functie Ingestelde temperatuur 26 C koelen tot 24 C 26 C > kt 25 C koelen tot kt 2 C 25 C > kt 23 C drogen tot kt 2 C kt < 23 C v erwarmen tot 26 C 2. Functie: KOELEN Onder deze functie zal de airco koelen. Druk indien gewenst op de swingknop om de vertikale blaasrichting aan te passen, op de ventilatorsnelheidknop om de ventilatorsnelheid te wijzigen en op de temperatuur- instellingknoppen om de ingestelde temperatuur te wijzigen. 3. Functie: DROGEN / LUCHTONTVOCHTIGEN Onder deze functie verwijdert de airco vocht uit de lucht. De airco stelt automatisch de kamertemperatuur in en deze temperatuur verschijn niet op het display. Ook tempe ratuurinstellings- en ventilatorsnelheidknoppen werken niet. Druk op de swing- of automatische swi ng-knop om de vertikale blaasrichting aan te passen. 4. Functie: VENTILEREN Onder deze functie werkt slechts de ventilator van de binnenunit; de buitenunit werkt niet. Druk op de swing- of handmatige swing-knop om de vertikale blaasrichting aan te passen. Druk op de ventilatorsnelheidknop om de ventilatorsnelheid aan te passen. 5. Functie: VERWARMEN Onder deze functie verspreidt de airco warmte. Druk op de swing- of handmatige swing-knop om de vertikale blaasrichting aan te passen, op de temperatuur-

17 17 instellingsknoppen om de ingestelde temperatuur aan te passen en op de ventilatorsnelheidknop om de ventilatorsnelheid aan te passen. 6. Functie: SLAAPSTAND Onder deze functie draait de ventilator van de binnenunit op lage snelheid. Hij kan worden ingesteld op: A koelen of drogen: Na een uur wordt de ingestelde temperatuur met één graad verhoogd; na nog een uur nogmaals met één graad. De airco blijft koelen tot twee graden boven de ingestelde temperatuur. B verwarme n: Na een uur wordt de ingestelde temperatuur met twee graden verlaagd; na nog een uur nogmaals met twee graden. De airco blijft verwarmen tot vier graden onder de ingestelde temperatuur. TIJDKLOK: AUTOMATISCH AAN/UIT-SCHAKELEN Als u de airco automatisch over een aantal uren wilt laten aan- of afslaan gebruikt u de tijdklokknoppen. 1. Druk op de tijdklok UIT (OFF) knop als de airco in werking is en u wilt hem automatisch laten afslaan over enkele uren. Op het display begint het cirkeltje naast het kloksym-booltje te knipperen. Druk op de tijdklok AAN (ON) knop als de airco buiten werking is en u wilt hem automatisch laten starten over enkele uren. Op het display begint het streepje naast het kloksymbooltje te knipperen. 2. Elke keer wanneer u op één van de tijdklokknoppen drukt neemt de ingestelde tijd met een uur toe (tot max. 12 uur). Op het display ziet u het ingestelde aantal uren. 3. Druk op de tijd-instel-knop (SET) om de gewenste tijd in te stellen. Het cirkeltje of streepje op het display zal stoppen met knipperen. 4. Als u de tijdklokinstelling wilt annuleren, druk dan op de tijdklok-annuleringsknop tot de cijfers van de instelling en het kloksymbooltje met de streep of cirkel van het display verdwijnen. Let op! Na stroomuitval moet de tijdklokinstelling opnieuw worden ingesteld. Als u ingestelde tijdklokinstellingen wilt wijzigen, éérst de huidige instellingen annuleren en vervolgens nieuwe instellingen ingeven. Als u per ongeluk op de tijd-instelknop (SET) drukt terwijl een tijd is ingesteld, zal het systeem tijd bijtellen, gebaseerd op de huidige displaytijd.

18 18 INSTALLATIE De installatie van een split-unit airconditioner vraagt vakmanschap en specifieke kennis. De EUROM WAC9Q, WAC12Q en WAC18Q zijn voorzien van een snelkoppelsysteem waarmee aanzienlijk op de inbedrijfstelling kan worden bespaard. Fabrikant en importeur waarschuwen echter zeer nadrukkelijk voor amateuristische installatie: dat kan leiden tot het weglekken van de koelmiddel en brandgevaar, elektrische risico s, beschadiging van de apparatuur en lichamelijk letsel opleveren. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken en schade, veroorzaakt door foutieve installatie c.q. inbedrijfstelling van de airco en adviseren ten stelligste dit aan geschoold en bevoegd personeel over te laten. INSTALLATIESCHETS Houd rekening met de opgegeven vrij te houden ruimte! De lengte van de koelleiding mag max. 10m. zijn, het hoogteverschil tussen binnen- en buitenunit max. 5m. Stel vast welke bevestigingsplaat uw binnenunit heeft De koperen buis kan vanuit de achterkant, de onderkant, Omwikkel de koelleidingen met warmte- isolerend materiaal. Let op! Zorg ervoor dat de afvoerslang van het condenswater (die ook op de bovenstaande drie punten vanuit de binnenunit naar buiten kan worden geleid) op geen enkel punt naar boven loopt! (Zie ook pag. 21). rechts of linksachter naar buiten worden geleid. Als de koperen buis op metaal of muur wordt bevestigd, dient er een blokje hout tussen koper en muur/ metaal worden geschoven, of de koperen buis moet met 7 à 8 lagen isolatietape worden omwikkeld.

19 19

20 INSTALLATIE-INSTRUCTIES De plaats van de binnenunit 20 Geef de binnenunit een zodanige plaats dat de inkomende en uitgaande luchtstromen nergens belemmerd worden. Het hoogteverschil tussen de binnen- en buitenunit van de airco mag maximaal 5 meter bedragen. De binnenunit dient minimaal 2.30 m. boven de vloer te hangen. Plaats de binnenunit tegen een stevige muur en zorg ervoor dat hij niet aan trillingen onderhevig is. Voorkom direct zonlicht op de binnenunit. Installeer het apparaat niet in een wasruimte Kies een plaats waar het condenswater gemakkelijk afgevoerd kan worden en waar eenvoudig verbinding met de buitenunit mogelijk is. Zorg ervoor dat het signaal dat de afstandsbediening uitzendt onbelemmerd door de airco ontvangen kan worden. Met name fluorescerende lampen kunnen daar storend op werken! Houd minimaal een meter afstand tussen de airco en andere apparatuur als tv, radio enz. Installeer de airco zó dat de stekker te allen tijde toegankelijk is. De plaats van de buitenunit Kies een plaats die stevig genoeg is om de unit te dragen en zorg ervoor dat de buitenunit niet aan trillingen onderhevig is. Houd rekening met wind! Zorg voor goede ventilatie en zo weinig mogelijk stof, en voorkom regen of direct zonlicht op de buitenunit. Plaats de buitenunit zodanig dat uw buren geen hinder ondervinden van het geluid of de luchtstroming die de airco voortbrengt. Zorg ervoor dat de ingaande en uitgaande luchtstromen nergens worden belemmerd. Voorkom plaatsing dichtbij ontvlambare gassen enz. INSTALLATIE BINNENUNIT 1. Bevestig de montageplaat op de muur Zorg voor een stevige bevestigingsplaats voor de montageplaat: een solide stenen muur, of anders op de steunbalk, post o.i.d. Bevestig de plaat onwrikbaar met schroeven en pluggen in geboorde gaten. Zeker in de hoeken dient de plaat stevig verankerd te zijn om schudden en trillen te voorkomen. Zorg dat de plaat volkomen waterpas hangt. Links en rechts dient de airco minstens 10,5 tot 15,5 cm. (afhankelijk van de aansluitingen)

21 21 vrije ruimte te hebben tot zijmuren, aan de bovenzijde 25 cm. tot het plafond. Als u de leidingen aan de achterkant langs de muur wilt leiden boort u daartoe op de door u vastgestelde plaats een gat in de muur met een doorsnee van 65 mm. Houd er rekening mee dat de condenswater- afvoer nergens omhoog mag lopen! 2. Installeer de condenswaterafvoer binne nunit LET OP! De slang voor de condenswaterafvoer bevindt zich onderin de binnenunit. Hij dient (evt. door de muur heen) naar een waterafvoer- punt te worden geleid. Zonodig kan de slang worden verlengd; ook kan hij in een PVC afvoerpijp worden geleid. In de binnenunit dient de afvoerslan g onder de koperen leidingen te worden gesitueerd. Rek de slang niet uit en draai hem niet. Zowel de afvoerslang als de koperen leidingen dienen omwikkeld te zijn met speciaal isolerend materiaal. Daar, waar de leidingen de muur raken dient een isolerende pad tussen leiding en muur te worden geplaatst. ROUTE VAN DE SLANG U kunt de slang op verschillende plaatsen uit de binnenunit laten komen: rechtsonder (2) en aan de linker- en rechterzijkant (1 & 3). Daartoe bevinden zich geperforeerde stukjes in de kast van de binnenunit. Daar, waar u de afvoerslang naar buiten wilt leiden kunt u het stukje omkasting eenvoudig wegnemen. Standaard is de slang rechts gemonteerd. Wanneer u de slang links uit het apparaat wilt laten komen, dient u hem links te monteren. Verwissel daartoe afvoerslang en het rubberen afsluitplugje, zie tekening. Zorg ervoor dat de aansluitingen goed dicht zijn, om lekkage te voorkomen!

22 22 3. Installeer de binnenunit Leid evt. kabel en leidingen door de muur en zet ze tijdelijk vast. Be vestig de binnenunit op de montageplaat; daartoe bevinden zich gleuven, klemmen en (bij sommige uitvoeringen) schroefgaten op plaat en binnenunit. 4. Koelleidingen In de koperen buizen van de koelleiding mogen niet teveel bochten zitten: max. 10 in het binnenunitgedeelte en max. 15 in het binnen- en buitenunitgedeelte samen. De bochten mogen nooit te scherp zijn, om afknijpen te voorkomen. De bochtdiameter dient minimaal 10 cm. te zijn. 5. Sluit de waterafvoer aan Als de slang niet lang genoeg is kunt u hem verlengen. Ook kunt u hem in een pvc-afvoerbuis laten lopen. Om het water vlot weg te laten lopen dient de slang (en evt. de pvc-buis) overal naar beneden te lopen; voorkom dus bochten in de slang waar water in kan blijven staan! Hang de afvoer niet in water maar houd min. 50 mm. afstand tot een wateroppervlak. Foute situaties: Controleer tenslotte alle aansluitingen en verbindingen van de waterafvoer (zowel in- als buiten de binnenunit) minutieus, om lekkage te voorkomen 6. Afdichten en vastzetten Gebruik afdichtpasta om de leidingdoorvoer af te dichten. Gebruik montagebeugels en/of kabelklemmen om de diverse leidingen tenslotte op hun juiste plaats tegen de muur te bevestigen.

23 23 INSTALLATIE BUITENUNIT Algemene aanwijzingen en waarschuwingen De buitenunit wordt buitenshuis geplaatst, zodanig dat er zich voldoende vrije ruimte omheen bevindt om de lucht onbelemmerd te laten circuleren: aan zij- en achterkant minimaal 300 mm., aan de voor- en bovenkant als ook rond de aansluitingen minimaal 500mm. In de buitenunit bevindt zich de motor, die geluid en trilling produceert. Het verdient dus aanbeveling isolerend materiaal te bevestigen tussen de buitenunit en de ondergrond, waarop hij wordt geplaatst. Vanuit de buitenunit wordt de elektrokabel naar de binnenunit geleid. 1. Bedrading Verbind de elektrokabel van het binnen- en buitendeel met elkaar d.m.v. de snelaansluiting Aansluitdiagram:

24 24 Let op: Als de kleur van de draden niet overeenkomt met het in het bovende tekentjes op de aansluitingen aansluiten op hetzelfde tekentje! staande diagram vermelde, ga dan uit van de werkelijkheid. Dus altijd Leid de kabels door de daarvoor bestemde opening in het afdekplaatje van de elektronaansluiting. Sluit stekkertje 1 aan op het passende contactpunt van de binnenunit en stekkertje 2 op dat van de buitenunit. Als de stuurstroomkabel ooit apart gekocht moet worden, kies dan voor een kabel met meer dan 0,75 mm² doorsnee. Als de voedingskabel ooit vervangen moet worden, kies dan voor een kabel 2,5 mm². Waarschuwingen: Gebruik het bij de binnen- en buitenunit ingesloten diagram als eerste referentiedocument bij de installatie. De voedingskabel en de stuurstroomkabel tussen het binnen- en buitendeel moeten één voor één worden aangesloten volgens de corresponderende nummers op de bedradingaansluiting. De aansluitkabels moeten aan elkaar worden geklikt. Binnen- en buitendeel moeten met speciale kabel met elkaar worden verbonden. Zorg voor onbeschadigde aansluitingen; slechte aanslui- tingen kunnen brand veroorzaken! Nadat u de elektrische aansluitingen tot stand hebt gebracht moet het afdekplaatje weer over de elektra-aansluitingen worden geplaatst. Zorg voor een goede afsluiting; stof of vocht kunnen brand of een elektrische schok veroorzaken! De temperatuur van het koelmiddel kan hoog oplopen; houd de voedingskabel uit de buurt van de koperen leiding! Let er tijdens het aansluiten op dat de stroomvoorziening zwaar genoeg is voor de airco. 2. Installatie van de waterafvoer Klem/draai de koppeling voor de waterafvoer in het passende gat in de bodem van de buitenunit. Sluit er vervolgens de waterafvoerslang op aan.

25 25 3. Verbinden van de koelleiding Strek de leiding Het snelkoppelgedeelte van uw airconditioner bestaat uit vier snelkoppelingen: twee snelkoppelingen gemonteerd aan de buitenunit en twee snelkoppelingen gemonteerd aan de koperen koelleiding van de binnenunit. De diameter van de snelkoppelingen is niet gelijk. Aan de buitenunit zit een snelkoppeling met een kleine- en een snelkoppeling met een grote diameter. Ook aan de koperen koelleiding van de binnenunit zit een snelkoppeling met een kleine- en een snelkoppeling met een grote diameter. Wees er zeker van dat u de snelkoppelingen met dezelfde diameter aan elkaar koppelt! Voer bijv. eerst punt A t/m F uit voor de snelkoppeling met de kleine diameter en daarna nogmaals punt A t/m F voor de koppeling met de grote diameter. A. Verwijder de borgring van de snelkoppeling aan de koperen koelleiding van de binnenunit. B. Verwijder de beschermkap van de snelkoppeling aan de koperen koelleiding van de binnenunit. C. Verwijder de beschermkap van de snelkoppeling van de buitenunit.

26 26 D. Open de borghandle en verbind de snelkoppelingen van binnen- en buitenunit met elkaar. E. Controleer of de pin aan beide kanten goed in de uitsparingen valt (a + b) en vergrendel de snelkoppeling door de borghandle (c) naar beneden te drukken. Let op! De pin moet echt goed in de uitsparing vallen, zie de onderstaande goed en fout tekening! F. Borg de snelkoppeling weer met de borgring. Opmerking: wees voorzichtig met het buigen van de koelleidingen, om beschadigingen te voorkomen! Uw airconditioner is nu klaar voor gebruik.

27 27 4. Het complete plaatje W ERKINGTEST Voordat u de werking van de airco test, dient nogmaals een controle op de veiligheid van de bedrading te worden uitgevoerd. 1. Werking onder de noodknop: elke keer dat u op de noodknop drukt werkt de airco onder een andere functie, in onderstaande volgorde: koelen > verwarmen > 2. Werking onder de afstandsbediening: Als de binnenunit een piepje laat horen nadat u op de I/0 AAN/UIT-knop hebt gedrukt geeft dat aan dat hij onder controle staat van de afstandsbediening. Druk daarna op alle knoppen om de werking te testen. 3. Werking onder de controleknop: Open het frontpaneel en druk op de controleknop. Schakel nu de stroom in; daarmee activeert u de werkingtest. Als de indicatielampjes eerst even oplichten en vervolgens doven, of het LED-venstertje van de binnenunit licht eerst op en dooft dan weer, dan werkt het systeem normaal. Als één van de indicatielampjes blijft knipperen, of wanneer er foutcodes op het LED- verschijnen is er iets mis met het systeem. Controleer venstertje onmiddellijk wat er mis en herstel het zo mogelijk. Voer echter zelf geen reparaties uit, maar wend u daartoe tot uw leverancier of een erkend elektricien. De gevolgen van onoordeelkundig uitgevoerde reparaties vallen niet onder de garantie en doen de aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant vervallen! uit

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9 WAC12 - WAC18. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9 WAC12 - WAC18. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp INSTRUCTIEBOEKJE WAC9 WAC12 - WAC18 airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u hebt daarmee gekozen voor

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

ACHS 9 12 18 ACHS 9Q 12Q 18Q

ACHS 9 12 18 ACHS 9Q 12Q 18Q INSTRUCTIEBOEKJE ACHS 9 12 18 ACHS 9Q 12Q 18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met warmtepomp editie juni 2008 - 2 - Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u hebt daarmee

Nadere informatie

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel)

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) Instructieboekje VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) 2 DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM infraroodstraler hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Installatiegids. AC12i AC18i ACQ12i ACQ18i. Airconditioner

Installatiegids. AC12i AC18i ACQ12i ACQ18i. Airconditioner Installatiegids AC12i AC18i ACQ12i ACQ18i Airconditioner 2 3 INHOUD: Inhoudsopgave 3 Hartelijk dank 4 Waar plaatsen we de airco? 4 Binnen-unit 4 Buiten-unit 5 Installatie...... 6 Installatie binnen-unit

Nadere informatie

Instructieboek WAC9(Q) WAC12(Q) Airconditioner (split-unit)

Instructieboek WAC9(Q) WAC12(Q) Airconditioner (split-unit) Instructieboek WAC9(Q) WAC12(Q) Airconditioner (split-unit) 2 HARTELIJK DANK! Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u hebt daarmee gekozen voor een uitstekend apparaat waar

Nadere informatie

Instructieboekje P1500. elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen

Instructieboekje P1500. elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen Instructieboekje P1500 elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat

Nadere informatie

Instructieboekje. VB12 boxventilator

Instructieboekje. VB12 boxventilator Instructieboekje VB12 boxventilator 2 DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM VB12-ventilator gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Lees voor gebruik het instructieboekje aandachtig en in

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE LO10H. luchtontvochtiger

INSTRUCTIEBOEKJE LO10H. luchtontvochtiger INSTRUCTIEBOEKJE LO10H luchtontvochtiger - 2 - Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor de EUROM LO10H luchtontvochtiger gekozen hebt. U hebt daarmee gekozen voor een functioneel apparaat, uitgevoerd

Nadere informatie

Instructieboekje. SL20 slanghaspel

Instructieboekje. SL20 slanghaspel Instructieboekje SL20 slanghaspel 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor deze EUROM slanghaspel hebt gekozen: u hebt daarmee een goede keus gemaakt! Om lang en probleemloos plezier van uw haspel te

Nadere informatie

Instructieboek. AC12Qi - AC18Qi. Airconditioner. (koelen drogen ventileren)

Instructieboek. AC12Qi - AC18Qi. Airconditioner. (koelen drogen ventileren) Instructieboek AC12Qi - AC18Qi Airconditioner (koelen drogen ventileren) 2 INHOUD: Inhoudsopgave..... 2 Hartelijk dank!...... 3 Algemene informatie.... 3 Vooraf 3 Veiligheidsinstructies 4 Beschrijving

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Instructieboekje PD2000B. elektrische terrasstraler met halogeenlampen

Instructieboekje PD2000B. elektrische terrasstraler met halogeenlampen Instructieboekje PD2000B elektrische terrasstraler met halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

Instructieboek AC12i - AC18i Airconditioner (koelen verwarmen - drogen ventileren)

Instructieboek AC12i - AC18i Airconditioner (koelen verwarmen - drogen ventileren) Instructieboek AC12i - AC18i Airconditioner (koelen verwarmen - drogen ventileren) 2 3 INHOUD: Inhoudsopgave..... 3 Hartelijk dank!...... 5 Algemene informatie.... 5 Vooraf 5 Veiligheidsinstructies 6 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Instructieboekje PD1500. elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp

Instructieboekje PD1500. elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp Instructieboekje PD1500 elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH Installatie handleiding voorwoord Gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioning. Wanneer u de volgende stappen nauwkeurig volgt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Instructieboekje PD2100. elektrische terrasstraler met halogeenlampen

Instructieboekje PD2100. elektrische terrasstraler met halogeenlampen Instructieboekje PD2100 elektrische terrasstraler met halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING Installatiehandleiding Tronix Split Airconditioner Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Tronix airconditioner. U beschikt hiermee over een airconditioner

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-WH00 Airconditioner / warmtepomp Veiligheidsmaatregelen Lees vóór het gebruik van de bedrade afstandsbediening deze instructies aandachtig door. Bewaar

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

Instructieboek. Cool Perfect. Airconditioner

Instructieboek. Cool Perfect. Airconditioner Instructieboek Cool Perfect Airconditioner 2 3 INHOUD: Inhoudsopgave..... 3 Hartelijk dank!...... 4 Algemene informatie.... 5 Vooraf 5 Veiligheidsinstructies 5 Bij de aanschaf 7 Technische gegevens 7 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Dank u voor het kiezen van de ATC Airconditioning Unit, voor een correcte werking verzoeken wij u deze gebruikers handleiding voor ingebruikname

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

GE720 Benzineaggregaat

GE720 Benzineaggregaat Instructieboekje GE720 Benzineaggregaat 2 INHOUD Dank......................... 2 Veiligheidsvoorschriften............... 3 Inspectie voor gebruik................. 3 Starten & Stoppen aggregaat............

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Gebruiksaanwijzing EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Dit boekwerkje Dit instructieboekje voorziet u van alle informatie die nodig is om op de juiste wijze, veilig en volgens de voorschriften

Nadere informatie

K70151-he VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER. Instructiehandleiding WK9070. Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag

K70151-he VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER. Instructiehandleiding WK9070. Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER Instructiehandleiding WK9070 Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag SPECIFICATIES Modelnummer EV9044/EV9045/WK9070 EV9046/EV9047/EV9049 Koelcapaciteit Opgenomen vermogen/ampère

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C)

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C) A25 GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C) Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform Instructie Manual Hoek 2015.doc

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER Aandachtig lezen vóór gebruik! Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. Uw schoensterilisator en droger kan ook gebruikt

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASH 8- LBAJ (RIY) CODE: AR-JW STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

EK2K. Instructieboekje. elektrische ventilatorkachel met keramisch verwarmingselement

EK2K. Instructieboekje. elektrische ventilatorkachel met keramisch verwarmingselement Instructieboekje EK2K elektrische ventilatorkachel met keramisch verwarmingselement NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Airco Electra kabel Afstandsbediening

Airco Electra kabel Afstandsbediening Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en controleer of de inhoud compleet is met instructie manual: Airco Electra kabel Afstandsbediening Verwijder de plakband op de airco binnenunit

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Montagehandleiding Koelkast, integreerbaar, Sleepdeur

Montagehandleiding Koelkast, integreerbaar, Sleepdeur Montagehandleiding Koelkast, integreerbaar, Sleepdeur 310713 7085418-01 IKS... LC Algemene veiligheidsvoorschriften Inhoudsopgave 2 Apparaat transporteren 1 Algemene veiligheidsvoorschriften... 2 2 Apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Inverter airconditioner voor FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

GEBRUIKSAANWIJZING. Inverter airconditioner voor FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB GEBRUIKSAANWIJZING Inverter airconditioner voor -system FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INHOUD TE LEZEN VOORALEER AAN TE ZETTEN Namen en functies van onderdelen...2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV602 Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 8

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie