VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie"

Transcriptie

1 sociaal fonds voor de vastgoedsector Kortrijksesteenweg Gent Tel Fax VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie Deze uitgave is samengesteld op basis van het curriculum Basisbeginselen van Syntra Vlaanderen. auteur: Mark VAN DE WOESTIJNE met dank aan: Guy BAELDE, Jurgen VANSTEENE en Luc MACHON uitgave: oktober 2011

2 Document gecompileerd en gereviseerd door Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de vastgoedsector PRV (SF 323) noch Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw zijn geenszins verantwoordelijk voor het gebruik dat van dit document gemaakt wordt. Deze tekst is eigendom van Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Documenten die gedownload worden, zijn strikt bedoeld voor een pedagogisch gebruik in het kader van een vastgoedopleiding. Zij mogen onder geen beding worden verspreid naar derden of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Uitgave oktober 2011 die alle vorige vervangt.

3 INHOUDSTAFEL DEEL A INLEIDING TOT HET BEROEP 1 BEROEPSOPLEIDING VASTGOEDMAKELAAR Welke opleidingen? Overzicht van de rechtstreekse vastgoedopleidingen Bachelor Ondernemersopleiding SYNTRA Lessencurriculum SYNTRA vanaf Vrijstellingen Overgangsexamens en C-proef SITUERING VAN DE VASTGOEDSECTOR IN DE BOUWWERELD Bouwsector Vastgoedsector Notaris Hypotheekverstrekker Landmeter Vastgoedexpert Vastgoedmakelaar De vastgoedbeheerder Vastgoedpromotor Vastgoedhandelaar REGLEMENTERING VAN HET BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR Wettelijk basis Dubbele bescherming Definitie vastgoedmakelaar Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars Wat? Ontstaan en historiek Organisatie

4 3.2.4 Opdracht Toelatingsvoorwaarden Verplichte stage Onwettige beroepsuitoefening of titelmisbruik Occasionele uitoefening Verplichtingen van de BIV-leden Welke zijn de voorziene tuchtstraffen? BEROEPSVERENIGINGEN Verschillende beroepsverenigingen CIB Wat? Werking DEEL B BASISBEGINSELEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR 1 OPDRACHTEN EN TARIFICATIE Opdrachten en mandaten Opdracht versus mandaat Exclusief versus niet-exclusief Verkoop of verhuur Wet op de marktpraktijken Het commissieloon van de vastgoedmakelaar Principe: vrije tarifering Criteria van berekening van honoraria Enkele voorbeelden Tarifering en deontologie TAKEN EN COMPETENTIES VAN DE VASTGOEDMAKELAAR DEONTOLOGIE Terminologie Wettelijke basis

5 3.3 Inhoudelijk Laatste versie van de deontologie? Inhoudelijke bespreking van de deontologie Algemene bepalingen Bijzondere bepalingen BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 1: REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BIJLAGE 2: DEONTOLOGISCHE RICHTLIJNEN BIJLAGE 3: DEONTOLOGIE VOOR DE VASTGOEDPRAKTIJK 5

6 6

7 A INLEIDING TOT HET BEROEP 7

8 8

9 1 BEROEPSOPLEIDING VASTGOEDMAKELAAR 1.1 WELKE OPLEIDINGEN? Een beroepsopleiding resulteert in het behalen van een diploma of getuigschrift dat direct toegang verleent tot het beroep, bv. van vastgoedmakelaar. De diploma s en getuigschriften die in aanmerking komen voor het beroep van vastgoedmakelaar, staan opgesomd in artikel van het Koninklijk Besluit van 6 september Dat besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1993, kondigt de bescherming van de beroepstitel en uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar aan. De lijst van die diploma s staat verder in het hoofdstuk toelatingsvoorwaarden. De lijst bevat slechts enkele rechtstreekse opleidingen die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar. 1.2 OVERZICHT VAN DE RECHTSTREEKSE VASTGOEDOPLEIDINGEN BACHELOR Een aantal hogescholen in Vlaanderen bieden een bacheloropleiding vastgoed aan in dagopleiding. De voltijdse opleiding loopt over 3 jaar en reikt het diploma van bachelor in het vastgoed uit. Afhankelijk van de vooropleiding is het mogelijk om met een verkort studietraject het diploma bachelor in het vastgoed te behalen. Organiserende campussen KAHO Sint-Lieven - Campus Dirk Martens 9320 Aalst-Nieuwerkerken T F Hogeschool GENT - Departement Technologie 9000 GENT T F Hogeschool Antwerpen - Campus Dodoens 2800 MECHELEN T F

10 1.2.2 ONDERNEMERSOPLEIDING SYNTRA, de erkende centra voor ondernemersopleiding, organiseert in samenspraak met de vastgoedsector een ondernemersopleiding voor vastgoedmakelaars. Het is een avondcursus van 768 lesuren, verspreid over 3 schooljaren van 32 weken, met twee dagdelen van 4 lesuren. Tien campussen verspreid over Vlaanderen organiseren deze cursus, zodat elke belanghebbende in zijn eigen streek de passende opleiding kan volgen. Organiserende campussen Provincie ANTWERPEN Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Campus Metropool Antwerpen ANTWERPEN Tel Fax Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Campus Kempen TURNHOUT Tel Fax BRUSSEL (Hoofdstedelijk gebied) Syntra Brussel Campus Ukkel BRUSSEL Tel Fax Provincie LIMBURG Syntra Limburg Campus Genk GENK Tel Fax Provincie OOST-VLAANDEREN Syntra Midden-Vlaanderen Campus Gent GENT (Afsnee) Tel Fax Syntra Midden-Vlaanderen Campus Sint-Niklaas ST.-NIKLAAS Tel Fax

11 Provincie VLAAMS-BRABANT Syntra Midden-Vlaanderen Campus Asse ASSE-MOLLEM Tel Fax Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Campus Leuven LEUVEN Tel Fax Provincie WEST-VLAANDEREN Syntra West Campus Kortrijk KORTRIJK Tel Fax Syntra West Campus Oostende OOSTENDE Tel Fax De toelatingsvoorwaarden voor de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar zijn: een diploma hoger secundair onderwijs bezitten: 6 jaar aso, 6 jaar tso, 6 jaar kso of 7 jaar bso of geslaagd zijn in een EVC/EVK-procedure, ontwikkeld door het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming. De procedure voor Elders Verworven Competenties (EVC) / Elders Verworven Kwaliteiten (EVK) gaat na of de kandidaat-cursist over de nodige competenties en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Dat traject leidt tot het door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen erkende diploma ondernemersopleiding vastgoedmakelaar. Het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer wordt eveneens afgeleverd bij het succesvol beëindigen van het traject. Er worden geen deelcertificaten uitgereikt. Na het behalen van het diploma van de ondernemersopleiding is het mogelijk om via een verkort parcours (studieprogramma van ongeveer één jaar) het bachelorsdiploma te behalen. Op de volgende bladzijde wordt dit traject schematisch uitgewerkt. 11

12 Toelatingsvoorwaarden Diploma hoger secundair onderwijs EVC-EVK-procedure Ondernemersopleiding vastgoedmakelaar Diploma ondernemersopleiding vastgoed Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer verkort parcours (1 jaar) Bachelor in het vastgoed 1.3 SYNTRA Naast de bacheloropleiding in vastgoed die door de hogescholen wordt georganiseerd, biedt SYNTRA de ondernemersopleiding voor vastgoedmakelaars aan. Hieronder wordt het lessencurriculum, eventuele vrijstellingen en de principes voor de examens nader bekeken LESSENCURRICULUM SYNTRA VANAF De ondernemersopleiding vastgoedmakelaar omvat zeventien vakken en daarnaast nog een eindwerk. Op de volgende bladzijde bevindt zich het lessenrooster, waarna de doelstellingen per vak worden opgesomd. 12

13 VAKKEN 1e jaar 2e jaar 3e jaar Totaal Basisbeginselen voor de 20 uur 20 uur vastgoedmakelaar Recht (gerechtelijk recht, burgerlijk 76 uur 44 uur 40 uur 160 uur recht en andere toegepaste wetgeving) Sociale wetgeving 20 uur 20 uur Boekhoudkunde en financieel beleid 44 uur 24 uur 68 uur Bouwkunde en technologie 40 uur 24 uur 24 uur 88 uur Kadaster en onroerende voorheffing 12 uur 12 uur Fiscale wetgeving 24 uur 20 uur 24 uur 68 uur Verzekeringen in de vastgoedsector 20 uur 20 uur Contracten, opdrachten en mandaten 48 uur 48 uur Ruimtelijke ordening en stedenbouw 36 uur 36 uur Vastgoedbeheer 56 uur 56 uur Kantoororganisatie en marketing 40 uur 40 uur Ramingen en schattingen 28 uur 28 uur Plaatsbeschrijvingen 24 uur 24 uur Hypotheekleningen en andere 20 uur 20 uur Overdracht handelsfondsen 20 uur 20 uur Speciale vastgoedtransacties 28 uur 28 uur Begeleiding eindwerk 12 uur 12 uur TOTAAL AANTAL UREN OPLEIDING

14 Vakken BASISBEGINSELEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR RECHT SOCIALE WETGEVING BOEKHOUDKUNDE EN FINANCIEEL BELEID BOUWKUNDE EN TECHNOLOGIE Algemene doelstellingen De doelstellingen en structuur van de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar kennen. Het beroep binnen de sector situeren. Het kennen van: de erkende deelberoepen; de toelatingsvoorwaarden; de reglementering en organisatie. Basiskennis hebben van het vakjargon. Inzicht verwerven in het verbintenissenrecht. Vertrouwd worden met een aantal fundamentele begrippen. Inzicht verwerven in het patrimoniaal familierecht en in de regels van de bijzondere overeenkomsten (cf. het Burgerlijk Wetboek). Inzicht verwerven en praktisch gebruik van een aantal specifieke, courante contracten en vertrouwd worden met de bijzondere regeling van de voorrechten, hypotheken, de gerechtelijke uitwinning en rangregeling, en de verjaring. Inzicht en kennis verwerven over de nieuwe relevante wetgeving. Het sociaal statuut voor zelfstandigen en werknemers kennen. De wederzijdse verplichtingen kennen en kunnen toepassen. Inzicht in de registratie van de activiteiten van een vastgoedkantoor volgens het systeem van enkelvoudige en dubbele boekhouding. Inzicht hebben in de beginselen van het handelsrecht. Een volledig financieel plan kunnen opmaken. Basisprincipes kennen van de elementaire moderne bouwkunde (ruwbouw en afwerking). Basisprincipes kennen van de elementaire technische installaties van een gebouw. Aanvullende principes kennen van de elementaire moderne bouwkunde. Kennis hebben van de relevante reglementering. Het belang kennen van het vak bouwkunde en technologie voor het beroep van vastgoedmakelaar. 14

15 KADASTER EN ONROERENDE VOORHEFFING FISCALE WETGEVING VERZEKERINGEN IN DE VASTGOEDSECTOR CONTRACTEN, OPDRACHTEN EN MANDATEN VASTGOEDBEHEER De organisatie, werking en toepassing van het kadaster kennen. De informatie die het kadaster verschaft, optimaal kunnen gebruiken. Inzicht verwerven in de basisbeginselen en terminologie van de fiscale wetgeving. De reglementering inzake personenbelasting kunnen toepassen. De wetgeving op de vennootschapsbelasting kunnen toepassen. De registratierechten bij verkoop op een praktische manier kunnen toepassen. Een ruimer inzicht verwerven in die verzekeringen, waarmee de vastgoedmakelaar wordt geconfronteerd als zelfstandig ondernemer en als vastgoedprofessional. Alle op een makelaarskantoor gebruikte documenten kunnen benoemen, gebruiken, opmaken en verklaren (bv. contract makelaar-opdrachtgever, huur/verkoopovereenkomst ). Deze documenten kunnen gebruiken rekening houdend met de wetgeving op handelspraktijken, consumentenbescherming, makelaarscontracten, het burgerlijk recht, de deontologie en andere. Dit vak is een mix tussen theorie (wetgeving) en praktijk (cases) waarbij de verschillende contracten en transactiedocumenten op een toegepaste manier worden besproken. Basiskennis hebben van het kunnen beheren van een gebouw in mede-eigendom. Noties hebben van de praktische gevolgen bij verkoop/verhuur van een mede-eigendom. De verplichtingen van de syndicus kennen en kunnen toepassen. De verplichtingen van de rentmeester kennen en kunnen toepassen. Dit vak is een permanente mix tussen theorie (wetgeving) en praktijk (cases). Aan dit vak kunnen ook plaatsbezoeken worden gekoppeld. 15

16 KANTOORORGANISATIE EN MARKETING RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW EN MILIEURECHT RAMINGEN EN SCHATTINGEN PLAATSBESCHRIJVINGEN HYPOTHEEKLENINGEN EN ANDERE OVERDRACHT HANDELSFONDSEN De commerciële haalbaarheid van de opstart van een vastgoedkantoor kunnen onderzoeken. Inzicht hebben in de organisatie en commerciële dienstverlening van een vastgoedkantoor. De verschillende stappen in de verwerking van een bemiddelingsopdracht kennen en kunnen toepassen. Basiskennis hebben van commerciële gesprekken. De basisprincipes van de wetgeving rond ruimtelijke ordening in Vlaanderen en/of Brussel leren kennen en kunnen toepassen. Concrete toepassing van de stedenbouwkundige begrippen op enkele concrete casussen en de bespreking van de aanverwante wetgeving (milieu, bodemsanering, monumenten en landschappen, wooncodes). De verschillende waarden kunnen bepalen. Inzicht verkrijgen in de marktwaarde van het vastgoed. Schadeposten / dringende werken aan eigendommen kunnen herkennen. Opstellen van een correcte opdracht/mandaat tot het uitvoeren van een plaatsbeschrijving. Een correcte, geschreven weergave maken van de situatie/staat van een ruimte/gebouw. Inzicht hebben én het kunnen benoemen van de gebruikte materialen. Schade aan de eigendommen kunnen herkennen en benoemen. Plaats en tijd van de vastgoedfinanciering in de vastgoedtransactie. De hypotheek duiden als bijkomend zakelijk zekerheidsrecht bij de lening. De gangbare leningsvormen kunnen toelichten. Dit op een duidelijke manier kunnen verwoorden naar de klant toe. Het kennen van elementaire technieken voor de overdracht van handelsfondsen. 16

17 SPECIALE VASTGOEDTRANSACTIES BEGELEIDING EINDWERK Verplichte onderdelen: lijfrente openbare verkoop landpacht Keuzeonderdelen (worden bepaald door de sectorcoördinator): seizoensverhuring kantoormarkt Voorbereiding van de C-proef De actuele regelgeving betreffende toetreding tot het beroep, stage deontologie, beroepsaansprakelijkheid VRIJSTELLINGEN De vakken van deze ondernemersopleiding richten zich op het beroep van vastgoedmakelaar. Bij bepaalde diploma's kunnen vrijstellingen worden verleend. Op basis van de diploma's en getuigschriften behaald in het secundair onderwijs kunnen er geen vrijstellingen worden verleend doordat het diploma van het secundair onderwijs een toelatingsvoorwaarde is. Ook het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behaald binnen het secundair onderwijs geeft om diezelfde reden geen aanleiding tot vrijstellingen. Het getuigschrift praktijk- en beroepskennis administratief vastgoedbediende geeft geen recht op vrijstellingen. De doelstellingen van deze opleiding zijn verschillend van die van de ondernemersopleiding tot vastgoedmakelaar. Die laatste gaat veel verder en dieper dan de opleiding tot vastgoedbediende. Onderstaande vakken kunnen NIET worden vrijgesteld: inleiding tot het beroep; basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar; contracten, opdrachten en mandaten; vastgoedbeheer; boekhoudkunde en financieel beleid (2e jaar); kantoororganisatie en marketing; ramingen en schattingen; plaatsbeschrijvingen; speciale vastgoedtransacties; overdracht handelsfondsen. De leerdoelen en -inhouden van die vakken zijn specifiek gericht op het beroep van vastgoedmakelaar en zodoende kunnen ze niet worden vrijgesteld. 17

18 De cursisten moeten hun vrijstellingsaanvraag motiveren op basis van effectief behaalde diploma s en/of getuigschriften. De leerdoelen en -inhouden van de gevolgde vakken (of opleidingen) horen overeen te komen met die van de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar om vrijstelling te kunnen krijgen. De vrijstellingsaanvragen worden behandeld door de pedagogisch adviseur op de centrale zetels van SYNTRA Vlaanderen. Voor de beslissingen kunnen cursisten advies vragen aan de pedagogisch adviseur sector vastgoed en de respectievelijke docent(en) OVERGANGSEXAMENS EN C-PROEF A- en B-proeven (overgangsexamens) Om geslaagd te zijn voor een vak of groep van vakken zoals hieronder bepaald hoort de cursist minstens 50 % te behalen op elk examen en hij moet 50 % van het totale aantal punten per opleidingsjaar halen. De invulling van elk examen is vrij te bepalen door de respectievelijke docent(en). Op basis van het examen moet de docent kunnen oordelen of de cursist de leerdoelen heeft bereikt. Examens kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. Bij mondelinge evaluaties maakt de docent een schriftelijke neerslag. Voor elk vak wordt er één eindresultaat berekend. Dat is ook het geval als er voor het vak meerdere examens hebben plaatsgevonden. Het eindresultaat bepaalt of de cursist geslaagd is. Als de cursist minder dan 50 % behaalde, wordt de cursist in tweede zittijd geëxamineerd over de volledige inhoud van het vak C-proef (eindexamen) Om het diploma tot ondernemingshoofd vastgoedmakelaar te behalen is het niet voldoende dat de cursist voor elk gedoceerd vak een voldoende haalt. De cursist moet in de C-proef bewijzen dat hij de onderwezen stof in de praktijk kan toepassen, zowel bedrijfstechnisch als vaktechnisch. De C-proef is sterk verschillend van de overgangsexamens. Tijdens de C-proef wordt alle leerstof samengebracht in en toegepast op een reële casestudie. De C-proef is als dusdanig niet te onderschatten. De C-proef van de ondernemersopleiding tot vastgoedmakelaar omvat een mondelinge verdediging van een schriftelijke studie over de praktijk van het beroep. Een zelfgekozen vastgoedtransactie realiseren met aandacht voor de bedrijfseconomische aspecten is hiervan het doel. 18

19 2 SITUERING VAN DE VASTGOEDSECTOR IN DE BOUWWERELD 1 De bouwwereld omvat twee sectoren: de bouwsector en de vastgoedsector. 2.1 BOUWSECTOR Tot de bouwsector behoren alle beroepen die instaan voor, of deelnemen aan, de daadwerkelijke (handmatige) realisatie van bouw- of kunstwerken. Het betreft dus alle via de Kamer van ambachten en neringen gereglementeerde deelberoepen gaande van aannemer beton- en metselwerken (ruwbouw) tot aannemer vloer- en tegelwerken of schrijnwerken (afwerking); samen zijn dat er 27. Alle beroepen die uiteraard op een ander niveau instaan voor de theoretische of intellectuele realisatie via ontwerp, berekeningen, leiding en coördinatie van hoger opgesomde werken, behoren eveneens tot de bouwsector. Het gaat in hoofdzaak over bouwkundig ingenieurs, architecten en werfleiders, met hun afgeleide deeltaken als bouwkundig tekenaar, calculator, opzichter Een veelvoud van opleidingen en diploma's (op verschillend niveau) leidt tot die beroepen. 2.2 VASTGOEDSECTOR Tot de vastgoedsector behoren beroepen die vastgoed mogelijk maken. Zij zijn gericht op: het verhandelen; (vastgoedhandelaars) het bemiddelen bij verkoop of verhuring; (vastgoedmakelaars en notarissen) de overdracht van handelsfondsen; (vastgoedmakelaars) het waarnemen van het beheer, hetzij privaat als rentmeester (namens de eigenaar(s)), hetzij als syndicus van een vereniging van mede-eigenaars; (vastgoedmakelaars) het afpalen van terreinen, meten en/of verdelen; (landmeter-expert) 1 Bron: Winand Van Coillie 19

20 het schatten, waarderamingen en plaatsbeschrijvingen uitvoeren; (vastgoedexpert) het financieren en promoten van vastgoed, hetzij als projectbegeleider, hetzij als projectontwikkelaar. (hypotheekverstrekkers en vastgoedpromotoren) Het schema hieronder verduidelijkt de situering van het beroep vastgoedmakelaar binnen de sector. Vastgoedsector NOTARIS EXPERT HYPOTHEEK- VERSTREKKER LANDMETER- VASTGOED- HANDELAAR LANDMETER TOPOGRAAF VASTGOEDEXPERT VASTGOEDMAKELAAR VASTGOEDPROMOTOR PLAATSBESCHRIJVER VERKAVELAAR SCHADEREGELAAR SLEUTEL OP DE DEUR SCHATTER / TAXATEUR PROJECTONTWIKKELAAR BEMIDDELAAR BEHEERDER VERKOOP OVERDRACHT SYNDICUS RENTMEESTER HANDELSFONDSEN VERHUUR 20

21 De vastgoedmakelaar, de syndicus, de vastgoedpromotor Er zijn veel professionals actief in de bouw- en vastgoedsector en sommigen combineren meerdere activiteiten. Daarom worden hieronder de deelberoepen in de makelaardij en de nevenberoepen in de bouw- en vastgoedsector omschreven NOTARIS De notaris is bevoegd voor het verlenen van authenticiteit aan verkoopaktes en het verwezenlijken van openbare en onderhandse verkopingen, wanneer die het gevolg zijn van een consultatie op kantoor. Het notariaat heeft meerdere raakvlakken met de vastgoedsector. Het is niet de bedoeling om het beroepsprofiel van de notaris te analyseren, maar het werd volledigheidshalve als cluster opgenomen. Het is uiteindelijk niet denkbeeldig dat bepaalde opleidingen aanleiding kunnen geven tot tewerkstelling in grotere notariaten voor die deeltaken die de vastgoedsector aanbelangen. Artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993, op 13 oktober 1993 in het Belgisch Staatsblad verschenen, bepaalt de bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaars. Het bemiddelen bij verkoop, ruil en verhuring en het beheer ervan werden toegewezen aan de vastgoedmakelaars. Toch staat het volgende te lezen in dat KB: "Vallen niet onder de toepassing van dit besluit: 1 de persoon die één van de bedoelde activiteiten uitoefent op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie;..." Uit traditie (Wet Ventôse uit 1806) zal de notaris dus blijvend makelaarsactiviteiten uitoefenen (evenwel zonder commercieel karakter). Tot slot is het de notaris zelfs als hij niet zelf de transactie verzorgde die aan elke transactie zoals voornoemd, authenticiteit zal moeten verlenen via het verlijden van de passende akte. De notaris heeft alle kenmerken van een 'vrij' beroep, maar is een openbare ambtenaar met een koninklijke benoeming HYPOTHEEKVERSTREKKER De hypotheekverstrekker zorgt voor de financiering van vastgoed met dat vastgoed als onderpand. Het beroep is als cluster in de vastgoedsector opgenomen omdat het voorwerp van de hypotheek enkel onroerende goederen en dito rechten kan zijn. 21

22 De hypotheekverstrekker is dus enerzijds een financieel-economisch beroep en anderzijds een vastgoed-bouwtechnisch beroep. Uiteraard komt het tweede luik binnen een vastgoedopleiding aan bod, in het bijzonder de fysieke kwaliteiten van een gebouw en de evaluatie van de waarde in al haar facetten. WETTELIJKE BEPALINGEN Het verstrekken van hypotheken en ook de verplichte inschrijving als hypotheekverstrekker, worden gereglementeerd door de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad van 19 augustus 1992) die inmiddels meermaals werd gewijzigd LANDMETER Het landmeterberoep omvat twee deelberoepen: de topograaf en de landmeter-expert. Zij staan in voor metingen, afpalingen en grensverkenningen Topograaf Met de geëigende apparatuur, de meetinstrumenten, meet de topograaf gronden, terreinen en bouwwerken zoals gebouwen en wegeninfrastructuur op. Hierbij beschikt de topograaf over de nodige meettechnieken. Hij zet de metingen op plan of brengt ze in kaart door te tekenen of door filmtechnieken. Vervolgens bevestigt hij de juistheid ervan. Een topograaf kan ook administratieve taken uitvoeren i.v.m. muurovername, stedenbouwkundige attesten en verkavelingsaanvragen, bij aanvang en einde van de uitvoering van bouwwerken Landmeter-expert De landmeter-expert voert ook de activiteiten uit van de topograaf. Daarnaast maakt en ondertekent hij de passende plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, de notariële akte, voor het regelen van gevallen van gemeenheid zoals bijvoorbeeld bouwconstructie of recht, en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, die in een identificatie van grondeigendommen voorziet en die op het hypotheekkantoor moet worden overgeschreven. WETTELIJKE BEPALINGEN Volgens artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert bestaat de beroepsbedrijvigheid van landmeter-expert, in de zin van die wet, onder meer uit het volgende: 1. het afpalen van terreinen; 2. het opmaken en ondertekenen van plannen 'die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een overdracht, voor het regelen van gevallen van gemeenheid 22

23 en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, die in een identificatie van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd' VASTGOEDEXPERT Tot die cluster behoren vooral waardebepaling en schaderegeling in verband met onroerend goed. Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en schattingen uitvoeren valt hier ook onder Plaatsbeschrijver De plaatsbeschrijver maakt een beschrijving op van een onroerend goed, zodat bij een eventueel sinister, een totaal en exact beeld van de oorspronkelijke toestand kan worden gevormd. Die is (hoofdzakelijk) nodig bij: - aanvang en einde van de huur; - aanvang van werken aan aangrenzende panden Schaderegelaar De schaderegelaar stelt schade vast aan bouwonderdelen of bouwcomponenten door externe factoren zoals een ongeval, brand of waterschade. Hij zal de juiste oorzaak van de schade en de mogelijke aansprakelijkheid moeten vaststellen om een eventuele remedie aan te raden Schatter - Taxateur De schatter beoogt de waardebepaling van een onroerend goed, rekening houdend met zowel de omstandigheden als het beoogde doel. Dat doel kan duiden op verkoop, verdeling, aangifte van nalatenschappen, leningsgaranties, verzekeringen, onteigeningen, inbreng in vennootschappen en fiscale taxatie. Afhankelijk van het beoogde doel zullen schattingen de verkoopwaarde, nieuwbouwwaarde, gelegenheidswaarde, ruilwaarde, toekomstwaarde, dagwaarde, intrinsieke waarde, exploitatiewaarde of kritische waarde worden genoemd VASTGOEDMAKELAAR De vastgoedmakelaar is een professional die van het BIV de toestemming heeft verkregen om te bemiddelen met het oog op de verkoop, de aankoop, de ruil, de verhuur of de overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. 23

24 Bemiddelaar bij verkoop De vastgoedmakelaar brengt vraag en aanbod samen: werving, prospectie, publiciteit, marketing en advies. Hij doet dit in de koopmarkt van woon-, opbrengst- en handelshuizen, eengezinswoningen, herenhuizen, villa's, hoeven, appartementen en studio's, winkels en kantoren, garages en parkings, fabrieks- en industriegebouwen, gebouwd, in opbouw of op plan, evenals industriegronden, naakte gronden en bouwplaatsen voor promotie, zowel individuele bouwpercelen als gronden voor verkaveling, cultuurgronden en bossen, handelslokalen, agrarische eigendommen en sociale woningbouw. Naar best vermogen behartigt de vastgoedmakelaar de belangen van koper en verkoper zoals bijvoorbeeld financiering, fiscaliteit, prijsvorming, premies en voorkooprecht. Hij zamelt de nodige informatie en attesten in en begeleidt de transactie (onderhandelen) tot en met het opstellen van de passende documenten zoals de verkoopovereenkomst Bemiddelaar bij verhuring Hij brengt vraag en aanbod samen op het vlak van werving, prospectie, publiciteit, marketing en advies. Dat gebeurt op de volledige huurmarkt, gaande van residentiële, commerciële, industriële of agrarische belangen tot kantoren, bossen en gronden. Naar best vermogen behartigt hij de belangen van de huurder en verhuurder op het gebied van modaliteiten, termijnen, prijsvorming, indexering en huurpijzen. Hij begeleidt de contractvorming, onderhandelt en stelt de passende documenten op voor de verhuring: vgl. gemeen recht, hoofdverblijfplaats, handelshuur, landpacht, seizoenhuur, erfpacht Bemiddelaar bij overdracht handelsfondsen Hij brengt vraag en aanbod samen inzake overdracht van handelsfondsen. Het geheel van de bestanddelen verenigt hij en wendt hij aan om de betreffende onderneming aan te drijven en zo het cliënteel ervan aan te trekken en te behouden. De vastgoedmakelaar focust zich op de belangen van overdrager en overnemer, zoals modaliteiten, prijsvorming, betaling en garanties. Hij begeleidt de contractvorming en onderhandelt op het vlak van de benaming van een handelszaak, het voorwerp, het uitbatingsadres en -pand, het cliënteel, de handelsorganisatie, het recht van gebruik van de ruimten, het materieel, het meubilair, de machines, het gereedschap en de werktuigen dienende voor de uitbating van de handelszaak, het opmaken van een onderhandse staat ter zake, de stocks, de industriële, letterkundige en artistieke eigendomsrechten, de licenties, de concessies en vergunningen, de lopende contracten en de boeken. Daarenboven stelt de vastgoedmakelaar de passende overnamedocumenten op. Daarbij heeft de vastgoedmakelaar oog voor het kassaldo, banksaldi, schuldvorderingen en uitstaande 24

25 schulden, het onroerend goed, eventuele leasingovereenkomsten, belastingen en taksen, bestaande contracten, niet-concurrentiebeding, begeleiding, overname en/of ontslag personeel, beslagen en hypothecair getuigschrift, neerleggen van facturen, omzetcijfer en bedrijfswinsten en boeteclausules DE VASTGOEDBEHEERDER Syndicus van mede-eigendom De syndicus is de persoon die het administratief, financieel en technisch beheer van een medeeigendom waarneemt. Het beheer wordt zodanig georganiseerd dat de rechten van elke individuele mede-eigenaar worden gewaarborgd voor de delen in mede-eigendom. Hij staat in voor het dagelijks beheer en voor de uitbating van de gemeenschappelijke delen. Dat betekent dat voor de beheerder-syndicus ook op langere termijn een taak en verantwoordelijkheid zijn weggelegd, meer bepaald het behoud van de verkoop- en verhuurwaarde van de panden Rentmeester van privévastgoed De rentmeester treedt op in de plaats van de eigenaar(s)- of (patrimonium)-vennootschap voor het beheer van hun vastgoedportefeuille. Hij zal instaan voor de (her)verhuring, de uitbating, het onderhoud en het rentabiliseren van de onroerende goederen, waarbij hij de belangen van huurder en verhuurder zal verzoenen. Hij voert alle administratieve aspecten uit zoals opvolging van contracten, verzekeringen, briefwisseling, aanmaningen Daarnaast behandelt hij de financiële onderdelen waaronder indexaanpassingen, kostenberekeningen en splitsingen, prijszettingen Tot slot zorgt hij ook voor de technische aangelegenheden zoals onderhoud, renovatie Voor een nieuwbouw wordt de rentmeester vaak belast met de projectbegeleiding. Wanneer de koop uiteindelijk gerealiseerd is of het project wordt opgeleverd, zal de rentmeester het beheer waarnemen. Op die wijze wordt hij medeverantwoordelijk gesteld om te realiseren wat hij heeft vooropgesteld VASTGOEDPROMOTOR De vastgoedpromotor begeleidt een vastgoedproject van begin tot einde en zorgt ervoor dat de investering optimaal rendeert. De vastgoedpromotor optimaliseert de desbetreffende eigendom en staat in voor de coördinatie van de administratieve, stedenbouwkundige, wettelijke en commerciële activiteiten. Hij heeft een sturende functie. In tegenstelling met de algemene aannemer staat de bouwpromotor niet zelf in voor het optrekken van de gebouw. 25

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert.

11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. 11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

STAGIAIR- VASTGOEDMAKELAAR

STAGIAIR- VASTGOEDMAKELAAR b e r o e p s i n s t i t u u t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s STAGIAIR- VASTGOEDMAKELAAR DE BIV-STAGE BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Luxemburgstraat 16b 1000 Brussel Tel. 02 505 38

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Afzonderlijke

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 De tenlasteleggingen die het voorwerp uitmaken van het tuchtonderzoek hebben betrekking

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/183 BERAADSLAGING NR. 08/066 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

AGIV-TREFDAG 2014. Waardebepaling onroerende goederen: landmeter-expert of makelaar onroerende goederen? door Vital Dewitz, voorzitter KBLL

AGIV-TREFDAG 2014. Waardebepaling onroerende goederen: landmeter-expert of makelaar onroerende goederen? door Vital Dewitz, voorzitter KBLL AGIV-TREFDAG 2014 Is een opmeting met bijhorend plan van een landmeter-expert anders of waardevoller dan die van een architect? Door Hans Vanroose, voorzitter KVLWV Waardebepaling onroerende goederen:

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

15 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert.

15 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. 15 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit

Nadere informatie

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers Juridische dienst BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN : «De betrouwbaarheid van de boekhouding is immers

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

STUDIE 171 BEROEPSPROFIEL. Vastgoedmakelaar

STUDIE 171 BEROEPSPROFIEL. Vastgoedmakelaar STUDIE 171 BEROEPSPROFIEL Vastgoedmakelaar BEROEPSPROFIEL Vastgoedmakelaar sector : hout - bouw - decoratie beroep : vastgoedmakelaar studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding :

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.S.

Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.S. Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.S. 6 september 2013) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860

Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860 Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860 Een compromis wordt getekend onder opschortende voorwaarde van

Nadere informatie

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67 Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1 Vastgoedmakelaar 3 Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 6 september 1993.................................................

Nadere informatie

VASTGOED EN VERZEKERINGEN VASTGOEDMAKELAAR

VASTGOED EN VERZEKERINGEN VASTGOEDMAKELAAR VASTGOED EN VERZEKERINGEN VASTGOEDMAKELAAR 2017-2018 VASTGOEDMAKELAAR 2017-2018 Vast goed! Beste student, Ben je tijdens je ontdekkingstocht naar jouw toekomst tot het besluit gekomen dat hogeschool misschien

Nadere informatie

DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (<< BHG >>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN

DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (<< BHG >>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN > Hoe komt men tot een Energie Prestatie Binnenklimaat

Nadere informatie

ONDERNEMERSOPLEIDING geïntegreerd programma VASTGOEDMAKELAAR

ONDERNEMERSOPLEIDING geïntegreerd programma VASTGOEDMAKELAAR ONDERNEMERSOPLEIDING geïntegreerd programma VASTGOEDMAKELAAR Afdeling Sectorale Netwerking - Cel Sectorale Trajectwerking Kanselarijstraat 19 1000 Brussel Tel. 02-227 63 93 Fax 02-217 46 12 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert

Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BEKENDMAKING Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert Bekendmaking van het verzoekschrift tot bescherming

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG TUSSEN: Meester... advocaat, kantoorhoudende te... hierna genoemd: "de stagemeester", opgenomen op de lijst van erkende patroons van

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2015-2 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 1. het wettelijke kader van de uitoefening van het beroep van architect

Inhoud hoofdstuk 1. het wettelijke kader van de uitoefening van het beroep van architect Hoofdstuk 1. Het wettelijke kader van de uitoefening van het beroep van architect...1 Afdeling 1. Inleiding...1 Afdeling 2. Het monopolie van de architect...2 1. Opmaken van plannen en controle op de uitvoering...2

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (goedgekeurd bij Ministerieel schrijven van )

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (goedgekeurd bij Ministerieel schrijven van ) REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (goedgekeurd bij Ministerieel schrijven van 06.05.2003) Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD - OVERZICHT Toepassingsveld Inschrijving op de lijst van de stagiairs Organisatie

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

bijlage XIII A. Inleiding

bijlage XIII A. Inleiding HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 24 juni

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Minist Water Kantoren : Regen Tel. : Fax : COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 97 van 5 november 1997 -------------------------------------------

Nadere informatie

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Inleiding Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de bij bemiddelingsactiviteiten betrokken personen voor wie de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

Lid van Groep Van Welden VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES

Lid van Groep Van Welden VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES ... dé juiste keuze! is dé referentie voor vastgoed in de Vlaamse Ardennen. Het kantoor heeft een lange traditie en was één van de eerste vastgoedmakelaars

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Ratio legis van reglement van orde inzake de permanente beroepsvorming: De Nationale Raad houdt een pleidooi voor

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over:

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over: REGLEMENT BETREFFENDE DE STAGE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE STAGE Artikel 1 Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

1 "de wet" : de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten;

1 de wet : de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten; 1 JULI 2006. Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. HOOFDSTUK I. Definities.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie