Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming"

Transcriptie

1 Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming Karin Winters Director, legal services PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers Oktober 2009

2 Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Hoofdstuk 1 De levensloop van een onderneming 1 Opstarten van een onderneming 2 Bestuur van de vennootschap 3 Eigen vermogen van de vennootschap 4 Einde van de vennootschap Hoofdstuk 2 Werken voor een onderneming 1 Als werknemer 2 Als zelfstandige dienstverlener 3 Als zelfstandig bedrijfsleider Hoofdstuk 3 Contracteren met een onderneming 1 Algemeen 2 Enkele veel voorkomende contracten PricewaterhouseCoopers Oktober 2009

3 Hoofdstuk 1: De levensloop van een onderneming Slide 3

4 Hoofdstuk 1: De levensloop van een onderneming Afdeling 1 Opstarten van een onderneming 1 Inleiding A) Eenmanszaak Vennootschap B) VZW - Vennootschap 2 Vennootschap A) Definities kenmerken B) NV/SA vs BVBA/SPRL Afdeling 2 Bestuur van de vennootschap 1 Organen 2 Aansprakelijkheid Afdeling 3 Eigen vermogen van de vennootschap Afdeling 4 PricewaterhouseCoopers 1 Principes 2 Kapitaalverhoging / Kapitaalvermindering 3 Dividenden Einde van de vennootschap Oktober 2009

5 Opstarten van een onderneming Inleiding: Eenmanszaak VZW Vennootschap Slide 5

6 Opstarten van een onderneming Wat? Eenmanszaak Eenmanszaak is een vaak gebruikte term Geen wettelijke definitie Vanuit economisch oogpunt kunnen we een eenmanszaak omschrijven als: Geheel van bestanddelen die één handelaar samenbrengt en aanwendt om handel te drijven en klanten aan te trekken en te behouden. Dat betekent dat hij verschillende productiemiddelen groepeert om er een doelgerichte eenheid van te maken om winst te realiseren. Algemeen kunnen we de volgende onderdelen tot een eenmanszaak rekenen: - de handelsnaam, - de cliënteel, - het uithangbord of logo, - het recht op gebruik van bedrijfslokalen, - de industriële eigendomsrechten (licenties, merken, octrooien), - de lopende contracten, - materieel (gereedschap, werktuigen, machines), - de voorraad, - het meubilair, - de boekhouding. = Handelsfonds Slide 6

7 Opstarten van een onderneming Eenmanszaak vs Vennootschap Winst Eenmanszaak zonder vs vorm For profit: winstmaximalisatie Vennootschap For profit: winstmaximalisatie Kenmerken Essentieel opgericht door 1 persoon. Samenwerkingsovereenkomst van 2 of meer personen (uitz. EBVBA). - Rechtspersoon - Afgescheiden vermogen -Geen aparte rechtspersoonlijkheid -Geen afgescheiden vermogen: u staat met heel uw vermogen in voor de schulden van de onderneming (echtg kunnen beschermd worden indien aangepast huwelijkscontract) Onder vennootschappen bestaan verschillende varianten, zie hierover later meer. Slide 7

8 Opstarten van een onderneming Non-profit sector VZW en IVZW zijn de meeste gebruikte rechtsvormen Andere rechtsvormen: Stichting Feitelijke vereniging VSO: Hybride vorm: tussen For Profit en Non-profit Slide 8

9 Opstarten van een onderneming Non-profit sector Kenmerken VZW In zekere mate een duurzame werking en organisatie (kan zelfs een wijkcomité zijn) Niet-winstgevend doel Winstuitkeringsverbod: non distribution constraint verbod om de winsten van de organisatie (hoewel winst maken wel mag) uit te keren aan de leden/medewerkers ter persoonlijke verrijking zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat (kan wel als een bestuurder tegelijk de drank levert of diensten presteert) Vaak wordt er gewerkt met vrijwilligers (zowel leden, medewerkers, bestuurders), dit is echter geen vereiste. Statuut van vrijwilligers is wettelijk niet goed geregeld. WG durft hier niet goed aan raken, uit angst om vrijwilligers af te schrikken. Slide 9

10 Opstarten van een onderneming VZW vs Vennootschap Winst Handelsactiviteit VZW Non- profit: alle activiteiten die niet gericht zijn op de persoonlijke verrijking van de leden/bestuurders. In hoofdzaak andere inkomsten dan uit handelsactiviteit Vennootschap For profit: winstmaximalisatie In hoofdzaak inkomsten uit handelsactiviteit. (nuancering: burgerlijke vennootschap) Rechtspersoon? - Volkomen rechtspersoonlijkheid - Afgescheiden vermogen Onder vennootschappen bestaan verschillende varianten, zie hierover later meer Slide 10

11 Opstarten van een onderneming De vennootschap Slide 11

12 Opstarten van een onderneming Vennootschap: Definities - kenmerken Vennootschap is een samenwerkingsverband tussen personen. Kenmerken: 1. Meerdere personen (uitz. 1 BVBA) 2. Inbreng: Iets in gemeenschap inbrengen dat het risico ondergaat van onderneming: Inbreng kan worden gedaan in eigendom / in genot / in arbeid Moet echt risico ondergaan: bij inbreng in arbeid: niet-concurrentiebeding 3. Winst: Inbreng wordt niet om niets gedaan, men streeft winst na. Persoonlijke verrijking 4. Delen in winst en verlies: kan statutair geregeld worden, beperking: Leonijns beding Slide 12

13 Opstarten van een onderneming Vennootschap: Definities - kenmerken Waarom een vennootschapscontract? 1. Affectio societatis: gelijkgericht belang: samenwerking met het zelfde doel 2. Fiscaal belang 3. Arbeid en kapitaalwisselwerking 4. Beperking aansprakelijkheid: afscherming privé - vermogen Slide 13

14 Opstarten van een onderneming Vennootschap: Definities - kenmerken Vennootschapsrecht maakt gebruik van verschillende technieken: (Rechtspersoonlijkheid - Afgescheiden vermogen - Beperkte aansprakelijkheid) 1. Rechtspersoonlijkheid: Wettelijke fictie met een eigen vermogen en een eigen identiteit, de rechtspersoon is rechtsbekwaam en handelingsbekwaam Rechtspersoon heeft geen fysiek bestaan dus wordt altijd vertegenwoordigd, concept van vertegenwoordiging is inherent verbonden aan rechtspersoonlijkheid 2. Afgescheiden vermogen: Via deze techniek kan een deel van iemands patrimonium aan de juridische fictie gelinkt worden, de ingebrachte goederen verdwijnen uit het privévermogen 3. Beperkte aansprakelijkheid: Vennoot die inbreng doet, is aansprakelijk voor het ondernemingsrisico ten belope van de inbreng die hij doet Feit is dat door deze techniek schuldeisers hun onderpand beperkt zien dus groeit de nood voor regels op vlak van kapitaalbescherming en kapitaalvorming omdat voorgaand onderpand het enige onderpand van de schuldeisers is Slide 14

15 Opstarten van een onderneming Vennootschap: Basisindeling obv RP SHV-THVmaatschap VOF, Comm. V, Comm. VA BVBA, NV, CVBA Rechtspersoonlijkheid Neen Ja Ja Afgescheiden vermogen Nee Ja Ja Beperkte aansprakelijkheid Nee Nee, wel risicospreiding door verdelen commerciële risico s over spelers + bij Comm V. / Comm. VA: stille vennoten wel beperkte ah Ja Slide 15

16 Opstarten van een onderneming Meest voorkomende vennootschapsvormen = NV en BVBA: vs met rechtspersoonlijkheid + afgescheiden vermogen + beperkte aansprakelijkheid NV/SA Minimum kapitaal: EUR (volledig onderschreven en volgestort bij oprichting) Aandelen, met/zonder nominale waarde Aandelen vrij overdraagbaar (tenzij anders bep in statuten) Oprichting door minstens twee Aandeelhouders Belgische/buitenlandse individuen/ondernemingen Bestuur: zie later BVBA/SPRL Minimum kapitaal: EUR , waarvan minstens EUR volstort bij oprichting (of EUR wanneer opgericht door 1 vennoot) Aandelen met / zonder nominale waarde Aandelen niet vrij overdraagbaar Oprichting door 1 of meer 2 vennoten (opm. Enige vennoot is vennootschap: Aansprakelijkheid.) Bestuur: zie later Slide 16

17 Opstarten van een onderneming Oprichting BVBA - NV Hoe te werk gaan bij oprichting? 1) Opstellen statuten van de vennootschap 2) Opstellen financieel plan 3) Storten of beschikbaar maken van de inbreng 4) Verlijden oprichtingsakte bij de notaris 5) Notaris zal akte neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel: verwerven rechtspersoonlijkheid! zonder formaliteit neerlegging zal vennootschap worden beschouwd als maatschap = vennootschapsvorm van gemene recht 6) Inschrijving van de akte in de KBO door de griffier die het ondernemingsnummer, toegekend door de KBO meedeelt / activering ondernemingsnummer / aanvragen BTW nummer indien nodig 7) Publicatie van de akte in het Belgisch Staatsblad Slide 17

18 Opstarten van een onderneming Oprichting BVBA - NV Oprichtingsakte Statuten: = vennootschapscontract, waarin minimaal volgende zaken geregeld/vastgelegd worden: 1. Oprichters (zie later meer over de oprichtingsaansprakelijkheid) 2. Vorm van de vennootschap: BVBA / NV De naam moet steeds door de woorden naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of diens afkortingen vergezeld worden 3. Naam van de vennootschap: Opgelet: unieke naam: Geen naam die identiek of zeer gelijkend is met een naam van een andere vennootschap Respect voor merknamen van anderen 4. Plaats van de maatschappelijke zetel: is bepalend voor de landstaal waarin de statuten en alle andere officiële documenten van de vennootschap dienen opgesteld te worden Slide 18

19 Opstarten van een onderneming Oprichting BVBA - NV Vervolg oprichtingsakte: 5. Doel en bedrijvigheid - Doel is bepalend voor het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschap - Belangrijk om doel correct te omschrijven en niet te eng: groeipotentieel - Omvang mandaat bestuurder wordt bepaald door doel Burgerlijke vennootschap geen daden van koophandel uitzondering: ondergeschikte daden van koophandel Vb: Advocaat Handelsvennootschap daden van koophandel: objectieve daden van koophandel = lijst in de wet subjectieve daden van koophandel = alles wat handelaar doet handelaar = persoon die hoofdz. daden van koophandel stelt Vb: Verkoop van stofzuigers Slide 19

20 Opstarten van een onderneming Oprichting BVBA - NV Vervolg Oprichtingsakte Statuten: 6. Kapitaal en aandelen (Zie hierover meer in afdeling 3: Eigen vermogen): - Vermelding geplaatst kapitaal Vb: Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR en is verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde. - Aandelen: - op naam - aan toonder: worden afgeschaft - met nominale waarde - zonder nominale waarde = fractiewaarde - Opmaak aandeelhoudersregister - Regels inzake overdracht van aandelen 7. Bestuur - vertegenwoordiging en controle (Zie hierover meer in afdeling 2: Bestuur) Slide 20

21 Opstarten van een onderneming Oprichting BVBA - NV Vervolg Oprichtingsakte Statuten: 8. Algemene vergadering (zie hierover meer in Afdeling 2: Bestuur) - Datum jaarvergadering: ieder jaar op vastgestelde dag (vb: tweede maandag van de maand juni om 14 uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.) - Plaats van de vergadering: gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping 9. Jaarrekening winstverdeling: - Vb: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. - Bestemming resultaat reserve (vb: verplichting om bep. % uit te keren aan ADH) Slide 21

22 Opstarten van een onderneming Andere vennootschapsvormen Vennootschapsvorm Minimale kapitaalvereisten Aansprakelijkheid aandeelhouders/vennoten Maatschap/Société de droit commun Tijdelijke Handelsvennootschap/So ciété Momantanée Stille Handelsvennootschap/So ciété Interne SCA/Comm. VA SCRL/CVBA Neen EUR volledig volstort EUR , minimaal EUR volstort Hoofdelijk en onbeperkt Beperkt (onderscheid stille vennoten werkende vennoten) Beperkt SCRI/CVOA Neen Hoofdelijk en onbeperkt SNC/VOF Neen Hoofdelijk en onbeperkt SCS/Comm. V Neen Beperkt (onderscheid stille Slide 22 PricewaterhouseCoopers vennoten werkende vennoten) Oktober 2009

23 Bestuur van de vennootschap In NV en BVBA Slide 23

24 Bestuur van de vennootschap In NV/SA en BVBA/SPRL NV/SA Aandeelhouders BVBA/SPRL Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Zaakvoerder Artikel 255 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet Speciaal gevolmachtigden Werknemers Slide 24

25 Bestuur van de vennootschap: NV Algemene Vergadering van aandeelhouders Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet NV/SA Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Soorten: 1. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten = Jaarvergadering: moet ieder jaar bijeen worden geroepen op vastgestelde dag 2. Bijzondere algemene vergadering: kan ten allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en waarvoor geen tussenkomst notaris nodig is 3. Buitengewone algemene vergadering: alle vergaderingen waarvoor tussenkomst notaris nodig is vb. statutenwijziging Slide 25

26 Bestuur van de vennootschap: NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet NV/SA Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Bevoegdheden : Regel: enkel de bevoegdheden voorzien in het wetboek van vennootschappen 1. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders: goedkeuring jaarrekening, bestemming winst, verlening kwijting 2. Gewone en bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders: benoeming en ontslag bestuurders en commissaris, vaststelling salaris 3. Buitengewone algemene vergadering: besluiten tot ontbinding vennootschap, statutenwijziging vb: wijziging van haar doel, verhoging - vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie, splitsing Slide 26

27 Bestuur van de vennootschap: NV Raad van bestuur NV/SA Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Natuurlijke personen of rechtspersonen (wettelijk vertegenwoordiger) Benoeming, ontslag, vergoeding door de algemene vergadering Bestuurdersaansprakelijkheid: artikel 527 en Ven. Wet en bijzondere wetten en artikel 1382 BW Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet Speciaal gevolmachtigden Werknemers Slide 27

28 Bestuur van de vennootschap: NV Raad van bestuur Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet NV/SA Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Bevoegdheden:. Residuaire bevoegdheid: alles wat niet voorbehouden is aan algemene vergadering. Bestuurder maakt deel uit van de Raad van Bestuur = college en heeft dus geen afzonderlijke, individuele bevoegdheden (tenzij voor de vertegenwoordiging van de vennootschap, indien aldus voorzien). Raad van Bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap.de Raad van Bestuur zet het beleid/strategie uit dat vervolgens door dagelijks bestuur/management wordt uitgevoerd Slide 28

29 Bestuur van de vennootschap: NV Dagelijks bestuur NV/SA Aandeelhouders Bestuurder of niet: gedelegeerd bestuurder of persoon belast met dagelijks bestuur Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Rechtspersonen of natuurlijke personen (vaste vertegenwoordiger?) Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Benoeming, ontslag, vergoeding door de raad van bestuur of directiecomité Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Bestuurdersaansprakelijkheid: enkel artikel 527 Ven.Wet en artikel 1382 BW, tenzij beperkt door werknemersstatuut Slide 29

30 Bestuur van de vennootschap: NV Dagelijks bestuur Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet NV/SA Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Bevoegdheden Dagelijks Bestuur = restrictief gedefinieerd door het Hof van Cassatie handelingen die niet verder reiken dan hetgeen vereist is voor het dagelijks beleid van de vennootschap of die, omwille van hun gering belang of wegens noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de RVB niet vereisen, rechtvaardigen of toelaten opgelet : in de praktijk gaan dagelijks bestuurders vaak veel verder dan aanvaard door de rechtspraak => risico van verhoogde aansprakelijkheid * omvat zowel de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake dagelijks bestuur als de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de vennootschap inzake het dagelijks bestuur Slide 30

31 Bestuur van de vennootschap: NV Directiecomité Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet NV/SA Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Moet statutair voorzien zijn Niet noodzakelijk bestuurder Rechtspersonen of natuurlijke personen (vaste vertegenwoordiger) Benoeming, ontslag, vergoeding door statuten of Raad van Bestuur Bestuurdersaansprakelijkheid: => Idem Raad van Bestuur voor wat betreft taken directiecomité => Raad van Bestuur is niet aansprakelijk voor fouten directiecomité, tenzij gebrek aan toezicht Mogelijkheid om het dagelijks bestuur te delegeren Slide 31

32 Bestuur van de vennootschap: NV Directiecomité NV/SA Aandeelhouders Raad van Bestuur Artikel 517 Ven. Wet Directiecomité Artikel 524 bis Ven. Wet Bevoegdheden. Omvang wordt bepaald door Raad van Bestuur, maar de Raad van Bestuur blijft minstens bevoegd voor: - Het algemeen beleid van de vennootschap (vb. bepalen van de strategie en het business plan) - Beslissingen voorbehouden aan de Raad van Bestuur op grond van uitdrukkelijke bepalingen van de wet (vb. voorbereiding van de jaarrekening en opstellen van het jaarverslag, bijzondere verslagen) Dagelijks bestuur Artikel 525 Ven.Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden. Alle andere bevoegdheden worden in principe gedelegeerd aan het directiecomité.. Bevoegdheid leden directiecomité is dan ook ruimer dan bevoegdheid lid Dagelijks bestuur Slide 32

33 Bestuur van de vennootschap: NV Relatie Raad van Bestuur / Directiecomité: hoe werkt dit? RvB Uitgebreide delegatie van bevoegdheden Rapportering Toezicht Directiecomité Slide 33

34 Bestuur van de vennootschap: BVBA Algemene vergadering van vennoten Idem algemene vergadering van aandeelhouders in NV BVBA/SPRL Aandeelhouders Zaakvoerder Artikel 255 Ven. Wet Werknemers Speciaal gevolmachtigden Slide 34

35 Bestuur van de vennootschap: BVBA Zaakvoerder BVBA/SPRL Eén of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen (wettelijk vertegenwoordiger) Benoeming, ontslag, vergoeding door aandeelhouders Aandeelhouders Zaakvoerder Artikel 255 Ven. Wet Bestuurdersaansprakelijkheid: artikel 262 en Ven. Wet en artikel 1382 BW en bijzondere wetten (gelijkwaardig aan regeling voor bestuurders in NV Werknemers Speciaal gevolmachtigden Slide 35

36 Bestuur van de vennootschap: BVBA zaakvoerder Bevoegdheden. Residuaire bevoegdheid: Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap (muv die bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering) BVBA/SPRL Aandeelhouders Zaakvoerder Artikel 255 Ven. Wet. Afwijkingen in statuten zijn mogelijk: vb: tweehandtekeningsclausules / college van zaakvoerders Werknemers Speciaal gevolmachtigden. In een BVBA is er geen dagelijks bestuur en geen directiecomité: dus geen delegatie van bevoegdheden, Er kan wel gewerkt worden met volmachten. Slide 36

37 Bestuur van de vennootschap Bestuurdersaansprakelijkheid Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (schadevergoeding) Toepassingsgebied: NV BVBA CVBA Comm.VA Andere vennootschapstypes (bv. VOF Comm.V - THV): aansprakelijkheid overeenkomstig B.W. (lastgeving). Strafrechtelijke aansprakelijkheid (strafsancties) Interne aansprakelijkheid (t.a.v. de vennootschap) Externe aansprakelijkheid (t.a.v. derden) Slide 37

38 Bestuur van de vennootschap Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Gewone bestuursfouten (art. 262/527 W.Venn.) Bestuurder schiet te kort in de uitvoering van zijn taak: slecht bestuur Inspanningsverbintenis: Vgl. met een normaal en zorgvuldig bestuurder Enkel intern (Actio mandati), niet tegenover derden Individuele aansprakelijkheid, tenzij gemeenschappelijke fout Bezoldiging irrelevant Kwijting: = Beslissing algemene vergadering dat akkoord gaat met bestuur van de bestuurder voor de voorgelegde periode geen aansprakelijkheidsvordering meer mogelijk nadien! Slide 38

39 Bestuur van de vennootschap Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Overtreding statuten / W.Venn (art. 263/528 W.Venn.) = Fout bij overtreding statuten / W.Venn. Resultaatsverbintenis: precieze verplichting niet nagekomen = fout Intern + extern Hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle bestuurders (maar regres), tenzij een bepaalde bestuurder bewijst dat: hij geen deel heeft gehad aan de overtreding hem geen schuld kan worden verweten hij de overtreding heeft aangeklaagd op de eerste AV Kwijting, enkel wat betreft interne aansprakelijkheid Slide 39

40 Bestuur van de vennootschap Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement Voorwaarden artikel 265/530 W.Venn.: Vennootschap werd failliet verklaard Passief > actief Kennelijk grove fout Kennelijk: fout die een redelijk persoon noodzakelijkerwijs foutief vindt Grof: fout sluit nauw aan bij opzet en bedrog, of steunt minstens op een onredelijk inzicht die heeft bijgedragen tot het faillissement Zowel door curator als door benadeelde schuldeisers Tegen bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke bestuurders Slide 40

41 Bestuur van de vennootschap Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Bijzondere aansprakelijkheidsregimes Belangenconflictenregeling / onrechtmatig financieel voordeel (art. 264/529 W.Venn.) Niet naleven alarmbelprocedure (art. 332/633 W.Venn.) Niet neerleggen jaarrekening (art. 98 W.Venn.) Niet betalen van bedrijfsvoorheffing BTW RSZ Niet-tijdige aangifte van faillissement Slide 41

42 Bestuur van de vennootschap Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Onrechtmatige daad: art B.W. Buitencontractuele aansprakelijkheid Niet in W.Venn. Elke daad waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: vrijwel steeds mogelijk in geval van strafrechtelijk gesanctioneerd feit in andere gevallen; vaak moeilijk debat Slide 42

43 Eigen vermogen van de vennootschap Slide 43

44 Eigen vermogen van de vennootschap Begrippen: voorbeeld Inbreng door adh Actief Vaste Activa 30 Passief 15 Kapitaal 5 Reserves Eigen vermogen Winst gerealiseerd door vs Vlottende Activa Schulden Slide 44

45 Eigen vermogen van een onderneming Begrippen: Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van een onderneming = Totale waarde van de inbrengen gedaan in de onderneming door de aandeelhouders/vennoten. Garantie voor derde partijen (schuldeisers van de onderneming) Kan enkel verhoogd/verlaagd worden indien strikte regels gevolgd worden. Bij oprichting: Maatschappelijk kapitaal = eigen vermogen = waarde van de onderneming Geplaatst kapitaal (capital souscrit) = Waarde van de aandelen uitgegeven door de onderneming en onderschreven door de aandeelhouders/vennoten. Onderschrijving van de aandelen = belofte om actief in te brengen ten belope van een gelijke waarde aan de onderschreven prijs van de uitgegeven aandelen Gestort Kapitaal (capital libéré) = Gedeelte van het geplaatst kapitaal dat werkelijk is betaald/gestort Opmerking: Minimale vereisten in Wetboek van Vennootschappen: Kapitaalvennootschappen: NV: Minimum kapitaal van EUR, volledig volstort NV/SA: Minimum 25% van de aandelen moeten volstort zijn BVBA: Minimum 20% van de aandelen moeten volstort zijn Slide 45

46 Eigen vermogen van de vennootschap Belangrijk : Voldoende startkapitaal Vereiste van een financieel plan: - Te overhandigen aan notaris bij de oprichting - Notaris bewaart dit, maar kan opgevraagd worden door de Rechtbank indien de vennootschap binnen drie jaar na oprichting failliet verklaard wordt - Op basis van financieel plan zal rechtbank oordelen of kapitaal kennelijk ontoereikend voor de voorziene activiteit gedurende eerste 2 jaar. Kennelijk ontoereikend kapitaal => AANSPRAKELIJKHEID OPRICHTERS Wat is een financieel plan? Overzicht van de verwachte uitgaven van vennootschap gedurende de eerste 2 jaren na oprichting en van de middelen (kapitaal - inkomsten leningen) waarmee deze uitgaven betaald zullen worden. Slide 46

47 Eigen vermogen van de vennootschap Inbreng door aandeelhouders/vennoten: In geld: Geld dient gestort te worden op een geblokkeerde bankrekening. Bank levert certificaat af dat geld effectief gestort werd! (dit certificaat dient bij oprichting overhandigd te worden aan notaris). In natura Correcte waardering? - Bijzonder verslag van de oprichters - Bijzonder verslag van een ad hoc auditor Slide 47

48 Eigen vermogen van een onderneming Kapitaalmutaties: kapitaalverhoging Wie beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging? Principe: de algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten in overeenstemming met de regels tot wijziging van de statuten = ½ aanwezigheid / ¾ meerderheid Uitzondering: In NV/SA kan de raad van bestuur gemachtigd worden door de AV, indien voorzien in de statuten, om over te gaan tot een kapitaalverhoging, binnen de perken van het toegestaan kapitaal Slide 48

49 Eigen vermogen van een onderneming Kapitaalmutaties: kapitaalverhoging Externe kapitaalverhoging: inbreng in cash/natura van buitenuit, gedaan door de eigenaars van de inbrengen = Echte kapitaalverhoging: werkelijke verhoging van het eigen vermogen van de onderneming Mogelijke reden?: verliezen dekken van de onderneming investering mogelijk maken Interne kapitaalverhoging: geen echte inbreng! = omzetting van reserves in kapitaal = Geen wijziging van het eigen vermogen Mogelijke reden? Opruiming van de balans Slide 49

50 Eigen vermogen van een onderneming Kapitaalmutaties: kapitaalvermindering Wie beslist om over te gaan tot een kapitaalvermindering? Altijd de algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten conform de regels tot wijziging van de statuten = ½ aanwezigheid / ¾ meerderheid Gelijke behandeling van de aandeelhouders/vennoten, tenzij unanimiteit Slide 50

51 Eigen vermogen van een onderneming Kapitaalmutaties: kapitaalvermindering Kapitaalvermindering is een formele beslissing van de aandeelhouders/vennoten om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen. Werkelijke kapitaalvermindering: werkelijke vermindering van het patrimonium van de vennootschap => Schuldeisersbescherming! Mogelijke reden: terugbetaling aan de aandeelhouders/vennoten omdat de vennootschap een voorschot aan eigen vermogen heeft dat ze niet verwacht nodig te hebben in de volgende jaren Formele kapitaalvermindering: enkel vermindering van het maatschappelijk kapitaal zoals vermeld in de statuten, geen vermindering van het patrimonium van de vennootschap => Geen schuldeiserbescherming nodig Mogelijke reden: aanleggen van een reserve om verliezen in de toekomst te dekken aanzuiveren van verliezen Slide 51

52 Eigen vermogen van een onderneming Wat met winst? 1. Reserveren = reserveren voor toekomstige investering / verliezen Klein deeltje van de winst moet wettelijk verplicht gereserveerd worden (wettelijke reserve) 2. Uitkeren aan aandeelhouders: = vergoeding voor gedane investering + genomen risico s Slide 52

53 Einde van de vennootschap Slide 53

54 Einde van de vennootschap Wijzen waarop een vennootschap eindigt: Intuitu personae aangegane vennootschappen: o.a. SHV-maatschap-THV-VOF- Comm.: Vennootschap staat of valt met elk der vennoten: vennootschap neemt einde bij Faillissement/Onbekwaam verklaring/overlijden van één vennoot (tenzij anders bedongen in statuten) THV: Bij verstrijken duur/ voltrekken handeling Nietigheid inbreng kan einde vennootschap betekenen Ontbinding (vrijwillig/gerechtelijke/wettelijke) met vereffening Faillissement: staking betaling / wankelen krediet Fusie: Vennootschap die ontbonden wordt zonder dat deze vereffend wordt. Wordt opgeslorpt door een andere vennootschap. Splitsing: Vennootschap die ontbonden wordt zonder dat er vereffend wordt: het hele vermogen gaat over op minstens 2 andere vennootschappen Slide 54

55 Einde van de vennootschap Faillissement Voorwaarden faillissement - Staking betaling EN - Wankelen krediet Gevolg? Vennootschap is verplicht om aangifte van faillissement te doen Failliet verklaring Aanstellen curator: Actief realiseren Passief zoveel mogelijk aanzuiveren volgens bepaalde rangregels Slide 55

56 Einde van de vennootschap Ontbinding met vereffening 1. Beslissing tot ontbinding van de vennootschap + aanstelling van de vereffenaar door de algemene vergadering / rechtbank 2. Taak vereffenaar: - Actief realiseren - Passief zoveel mogelijk aanzuiveren 3. Sluiting van de vereffening: bij positief saldo aandeelhouders - Vennootschap houdt op te bestaan verlies rechtspersoonlijkheid - (Gedurende 5 jaar: vennootschap blijft te bestaan als een passieve rechtspersoon) Slide 56

57 Hoofdstuk 2: Werken voor een onderneming Slide 57

58 Hoofdstuk 2: Werken voor een onderneming Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Als werknemer Als zelfstandige dienstverlener Als zelfstandig bedrijfsleider Slide 58

59 Werken voor een onderneming Als werknemer Arbeidsovereenkomst = overeenkomst op basis waarvan een natuurlijk persoon (de werknemer) diensten zal verrichten voor een onderneming (de werkgever) onder gezag van die werkgever en tegen betaling van een loon: onder gezag = = ondergeschikt verband essentieel kenmerk om een werknemer te onderscheiden van een andere dienstverlener = mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen, om orders te geven, om de organisatie van werktijd en van werk op te leggen niet steeds zeer duidelijk / veel discussies inzake schijnzelfstandigen Arbeidsovereenkomst is zeer strikt gereglementeerd, zowel inzake loon (minimum), beëindiging arbeidsovereenkomst, schorsing wegens ziekte, arbeidsduur, enz. Slide 59 PricewaterhouseCoopers Oktober 2009

60 Werken voor een onderneming Als werknemer Loon : in geld + voordelen in natura (vb. Wagen, maaltijdcheques enz.) Bruto loon netto loon : Bruto = loon afgesproken tussen werkgever en werknemer Netto = loon dat werknemer effectief ontvangt, zijnde het bruto loon onder aftrek van de bedrijfsvoorheffing + werknemersbijdragen Bedrijfsvoorheffing = belastingen die de werknemer verschuldigd is op zijn loon doch die de werkgever moet inhouden en rechtstreeks aan de fiscus moet storten Werknemersbijdragen = sociale zekerheidsbijdragen die de werknemer verschuldigd is op zijn loon doch die de werkgever moet inhouden en rechtstreeks aan de RSZ moet storten. Loonkost = totale kost voor de werkgever = bruto loon + werkgeversbijdragen (zijnde +/- 34 % loon) Slide 60 PricewaterhouseCoopers Oktober 2009

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Help, ik ben bestuurder

Help, ik ben bestuurder Help, ik ben bestuurder Aansprakelijkheid van bestuurders Ine Schockaert 24 april 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Inleiding Faillissementen

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Inhoud. 1 De vennootschap 25 2 De vereniging Algemeen De vzw en ivzw Andere verenigingen 27 3 De stichting 28

Inhoud. 1 De vennootschap 25 2 De vereniging Algemeen De vzw en ivzw Andere verenigingen 27 3 De stichting 28 Vennootschapsrecht 5 5 DEEL 1 INLEIDING 19 Eline Verelst Bronnen van het vennootschapsrecht 21 1 Europese bronnen 21 2 Nationale bronnen 21 2.1 Wetboek van vennootschappen 21 2.2 Gemeen verbintenissenrecht

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

VERGELIJKBARE TABEL VAN VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

VERGELIJKBARE TABEL VAN VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID VERGELIJKBARE TABEL VAN VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID I. Beperking van aansprakelijkheid Onbeperkte aansprakelijkheid Beperkte aansprakelijkheid II. Oprichting en rechtspersoonlijkhei d Akte

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Overzicht 1. Inleiding 2. Ontbinding en Vereffening A. Ontbinding B. Vereffening C. Vereffening - Vereffeningswerkzaamheden D. Vereffening Sluiting van

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

Wijk-werken Samen nadenken over een plan van aanpak. Module 3: juridische toelichting over het beëindigen van de activiteiten van de PWA-vzw

Wijk-werken Samen nadenken over een plan van aanpak. Module 3: juridische toelichting over het beëindigen van de activiteiten van de PWA-vzw Wijk-werken Samen nadenken over een plan van aanpak Module 3: juridische toelichting over het beëindigen van de activiteiten van de PWA-vzw Inleiding Vlaanderen werd bevoegd voor PWA stelsel naar aanleiding

Nadere informatie

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306.

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306. "BRONSGROEN" Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk te 3740 Bilzen, Genutstraat 12. Ondernemingsnummer 844.930.673 Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Algemene Inhoudsopgave

Algemene Inhoudsopgave Algemene Inhoudsopgave Lijst van de auteurs 3 Voorwoord 5 VERGELIJKENDE TABEL VAN VENNOOTSCHAPSVORMEN 13 AANDEEL 37 Aandeel aan toonder 39 Aandeel op naam 53 Aandeel zonder stemrecht 55 Aandelenleningen

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Help, ik ben aandeelhouder

Help, ik ben aandeelhouder Help, ik ben aandeelhouder De rol van de aandeelhouder Bart Bellen 7 mei 2015 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Beursgenoteerd / nietbeursgenoteerd

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011 Bedrijfstichtingen in de praktijk Business & Society Belgium 17 maart 2011 22/03/2011 Overzicht van de presentatie 1. De stichting -rechtsregeling 2. In de praktijk 3. VZW vs stichting 22/03/2011 2 Wat

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie