CURSUSSEIZOEN 2010 / 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSSEIZOEN 2010 / 2011"

Transcriptie

1 Pottenbakkerij Pieter en Hanneke Boersma Fnidsen 49 Alkmaar CURSUSSEIZOEN 2010 / tel / fax

2 Inhoud Pag. 1 Algemene informatie Pag. 3 Cursus, verkoop en leveringsvoorwaarden Pag. 5 Waar zijn wij te vinden Pag. 7 Cursus informatie algemeen Pag. 9 Handvormen Pag. 11 Keramiek/tegelschilderen Pag. 13 Boetseren Pag. 15 Bouwkeramiek Pag. 17 Draaitechniek Pag. 19 Kerfkeramiek Pag. 21 Speciale programma s Pag. 23 Na de cursus Pag Foto s met werk van cursisten. Beginners en gevorderden. Foto s P.A. Boersma, met uitzondering van foto,s met naamvermelding. van deze foto s behoort toe aan de vermelde personen. Pottenbakkerij Pieter en Hanneke Boersma Fnidsen ND Alkmaar tel / fax internet

3 CURSUSINFORMATIE ALGEMEEN Inleiding Wij stellen het zeer op prijs u met deze brochure voor het cursusseizoen 2010/2011 te informeren over de door ons verzorgde cursussen keramische vormgeving en technieken. Met ruim vijfendertig jaar ervaring in het opzetten en het begeleiden van cursussen op dit gebied en een nog langere ervaring in het pottenbakkersvak, willen wij u graag kennis laten maken met de schitterende wereld van keramiek. Pieter en Hanneke Boersma Algemene informatie De cursussen worden gegeven in kleine groepjes van ten hoogste vijf deelnemers en omvatten meer dan alleen de techniek en vormgeving. Aan de kennis van de materialen waarmee u werkt wordt veel aandacht besteed. Ook wordt in de loop van de lessen de historie van het ambacht belicht. Onze nieuwsbrief DE SCHERF die drie tot viermaal per jaar verschijnt, geeft u niet alleen informatie over onze eigen activiteiten, maar eveneens wetenswaardigheden op het gebied van keramiek, een agenda van tentoonstellingen en beschrijvingen van musea. Een cursus bestaat uit twee delen van 15 lessen. Het is mogelijk per deel van 15 lessen in te schrijven, uitgezonderd de cursus bouwkeramiek deze bestaat uit dertig lessen. De groepjes bestaan zowel uit gevorderden als beginners. De cursussen worden gegeven op: Dinsdag ochtend van tot uur middag van tot uur avond van tot 22,00 uur Woensdag middag van tot uur avond van tot uur Deze tijden gelden voor de cursussen handvormen, tegelschilderen, bouwkeramiek en boetseren Regeling wisseldiensten Er is voor deelnemers, die vanwege hun werk op onregelmatige tijden niet altijd op dezelfde ochtend, middag of avond aanwezig kunnen zijn, een speciale regeling. Er hoeft dus geen les gemist te worden 1

4 2

5 Cursus, verkoop en leveringsvoorwaarden CURSUSVOORWAARDEN De cursusgelden dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen. Materiaal en bakkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Bij betaling in termijnen, of bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij het niet tijdig voldoen van onze vorderingen behouden wij ons het recht voor een rente van 1% per maand met ingang van de vervaldatum in rekening te brengen, verhoogd met eventuele kosten van incasso,rechtskundige bijstand en gerechtskosten. De duur van een les is twee uur met uitzondering van de draailessen, deze duren één uur. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoek raken of breuk van werkstukken, schade door verkeerd gebruik van gereedschappen of het beschadigen van privé eigendommen. Voor minderjarigen dienen ouders of voogd het inschrijfformulier mede te ondertekenen. SPELREGELS WISSELDIENSTEN Geef zo ruim mogelijk van tevoren uw werkrooster door, ten minste 14 dagen voor de desbetreffende datum. Geef eventuele veranderingen in uw werkrooster en wijzigingen van al gemaakte afspraken zo spoedig mogelijk door. Bij te late opgave kunnen wij geen vervangingsdatum garanderen. ALGEMENE VERKOOPS EN LEVERINGS VOORWAARDEN Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij het niet tijdig voldoen van onze vorderingen behouden wij ons het recht voor een rente van 1% per maand met ingang van de vervaldag in rekening te brengen. verhoogd met eventuele kosten van incasso,rechtskundige bijstand en gerechtskosten. Reclames binnen acht dagen na levering. Prijzen gelden vanaf atelier Alkmaar. Vracht en vervoerskosten zijn voor rekening van afnemer. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tijdens transport. Door de verkoper opgegeven levertijd, is bij benadering opgegeven en kan tenzij anders is overeengekomen niet als bindend worden beschouwd. Goederen blijven ons eigendom totdat deze met inbegrip van eventuele rente en kosten volledig door de koper betaald zijn, ook als deze reeds zijn door geleverd. Onze aansprakelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verkochte, voor eventuele gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Het bakken van werkstukken gebeurd voor risico van de opdrachtgever. PRIVACY De door u aan ons verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoelt voor onze administratie en worden niet aan derden verstrekt. Prijzen De in deze brochure vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Pottenbakkerij Pieter en Hanneke Boersma Fnidsen ND Alkmaar Tel / Fax Internet Postbank K.v.K BTW NL B01 Verkoop, levering en cursusvoorwaarden gedeponeerd onder nr K.v.K. te Alkmaar 3

6 4

7 Hoe en waar zijn wij te vinden? De pottenbakkerij is te vinden in het Fnidsen, één van de historische straten van Alkmaar. Goed te bereiken per openbaar vervoer, fiets of brommer en auto. De ingang van het atelier is achter Fnidsen nummer 49 aan het Laurentiusplein. Als u voor nr. 49 staat is links van u de Nieuwstraat. Het Laurentiusplein is de eerste links. De pottenbakkerij wordt aangegeven door de gevelsteen. Het trein en busstation ligt op ongeveer 15 tot 20 minuten lopen. Vanaf het station kunt u ook overstappen en met de bus rijden tot halte kanaalkade. Van daar is plus minus 5 tot 10 minuten lopen tot de pottenbakkerij. Alle parkeergarages liggen op loopafstand. De Karperton garage is het dichtst bij gelegen. Er is ook parkeer mogelijkheid op de grachten. Let er echter wel op dat het betaald parkeren is in de Alkmaarse binnenstad. In de garages zijn de tarieven het laagst. Voor de fiets en brommer hebben wij bij de pottenbakkerij voorzieningen getroffen om deze veilig te parkeren. * * ** * ** pottenbakkerij 5

8 6

9 Algemeen CURSUSINFORMATIE De cursussen Bij ons kunt u verscheidene cursussen volgen. Handvormen tegelschilderen boetseren - bouwkeramiek (gevelstenen, ornamenten, technisch keramiek) - ontwerpen en uitvoeren - en draaitechniek. Alle cursussen worden gegeven in groepjes van ten hoogste vijf deelnemers. De cursus draaitechniek is hierop echter een uitzondering, deze wordt individueel gegeven. Op de volgende pagina s vindt u per cursus een uitgebreide inhoudelijke cursusbeschrijving. Een goede start Voor een goede start is persoonlijke begeleiding essentieel. Daarom hebben wij gekozen voor een beperkt aantal deelnemers per groep, beginners en gevorderden bij elkaar. Het beperkte aantal deelnemers per groep garandeert een optimaal resultaat. Zo kan de beginnende deelnemer zien wat er zoal mogelijk is en de meer gevorderde eens teruggrijpen op wat eerder in de cursus is behandeld. Basiscursus handvormen Voor beginners raden wij aan om met de basiscursus handvormen te beginnen. De cursus handvormen is de spil van ons uitgebreide cursusaanbod. Deze basiscursus wordt gegeven in een blok van vijftien lessen. Hierin maakt u kennis met deze manier van keramiek vervaardigen, waarbij de nadruk ligt op het letterlijk in de vingers krijgen van de toe te passen technieken en te experimenteren met decoratie en glazuren. Aan het einde van deze basiscursus heeft u een goed inzicht in de mogelijkheden van een vervolgcursus, en kijkt u met andere ogen naar keramiek. Vervolg cursussen Voor de gevorderde deelnemer zijn de mogelijkheden legio. Combinaties van deze cursussen beschreven in deze brochure zijn dan mogelijk. Met de gevorderde cursist wordt een werkplan opgesteld. Op deze wijze is het mogelijk op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de deelnemer in te gaan om tot een optimaal resultaat te komen. Advies Wij zetten ons in om u uw doelen te laten bereiken. Vergeet echter niet dat het uw inzet en creativiteit is die het uiteindelijke resultaat bepalen. Onze taak is, om aan u onze vakkennis over te dragen en u te adviseren om dat doel te bereiken. Wat onze cursussen betreft durven wij met een knipoog naar het onderschrift bij bepaalde advertenties te stellen, De in het verleden behaalde resultaten, zijn een garantie voor de toekomst! Pieter en Hanneke Boersma 7

10 8

11 CURSUSINFORMATIE Handvormen De handvorm techniek is één van de oudste pottenbakkerstechnieken. Opgegraven vaatwerk uit de prehistorie getuigt hiervan. Wat vaak primitief werd genoemd, blijkt bij nadere bestudering meer dan eens ongelooflijk vakkundig vervaardigd aardewerk van een hoog artistiek niveau te zijn. De Noord en Zuid-Amerikaanse indianen hebben nooit gebruik gemaakt van het wiel, dat is onvoorstelbaar voor een zo hoog ontwikkelde cultuur. Het ontbreken van de draaischijf heeft echter geleid tot fabelachtig, uiterst vakkundig vervaardigd keramiek. Basiscursus handvormen Voor beginnende cursisten is de basiscursus handvormen de beste start. In de vijftien lessen van deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het u eigen maken van de techniek, en het beheersen van het materiaal. Om later goed te kunnen gaan ontwerpen is het van belang om de basisvormen te beheersen. Hierop is deze cursus gericht. Met een aantrekkelijk programma is, naast bovengenoemde zaken, ook ruime aandacht voor het decoreren en glazuren van de werkstukken. U heeft een uitstekende basiskennis opgedaan voor verdere explortatie van uw creativiteit. In de handvorm cursussen (basis en vervolg) worden de volgende onderdelen behandeld: handvorm technieken vormgeving decoratie technieken engoberen glazuren Vervolgcursus handvormen Op het vervolg van de basiscursus ligt de nadruk op het ontwerpen en uitvoeren van de eigen ideeën. Met de (meer)gevorderde cursist wordt een lesprogramma opgesteld naar de wens en mogelijkheden van de cursist. In dit lesprogramma kunnen combinaties gemaakt worden met onderdelen uit de andere in deze brochure beschreven cursussen. Het programma wordt zo opgesteld dat de doelen in de cursusblokken kunnen worden bereikt. Op deze wijze is het mogelijk een zo optimaal resultaat te bereiken. Deze opzet van de cursus is mogelijk door de beperkte groepsgrootte. Start cursus eerste seizoensdeel 5 en 6 oktober 2010 Start cursus tweede seizoensdeel 8 en 9 februari 2011 Cursus prijs: 15 lessen 148,50 30 lessen 282,50 9

12 10

13 CURSUSINFORMATIE Keramiek /tegelschilderen In deze cursus worden de traditionele technieken en onderwerpen van het beschilderen van keramiek behandeld, maar daarnaast ook de eigentijdse mogelijkheden. Voor het maken van eigentijdse toepassing van deze schildertechniek wordt uitgebreide aandacht besteed aan het ontwerpen. Deze cursus is een uitgebreide kennismaking met de wereld van keramische decoratie. Een kunst die vanuit het Verre Oosten naar Europa is gekomen. Al naar gelang de route werd het beschilderde aardewerk of porselein majolica (via Mallorca) of faience (via Venetië) genoemd. In Nederland en Engeland ontstonden eigen tradities. De te behandelen onderdelen zijn: het maken van tegels en reliëftegels. Werken met onder en opglazuren, ontwerpen, tegel reproductie techniek, engoberen (slipversiering) en glazuren Deze cursus sluit goed aan op de cursussen handvormen en/of draaitechniek. De in deze cursus geleerde schilder techniek is toepasbaar ter decoratie van de eigen ontworpen en vervaardigde werkstukken. Voor beginners kan het wellicht een overweging zijn om eerst een handvorm cursus te volgen en daarna de tegelschilder cursus die daar naadloos op aansluit. Omgekeerd is dat minder het geval. Wij willen u graag van advies dienen. Start cursus eerste seizoensdeel 5 en 6 oktober 2010 Start cursus tweede seizoensdeel 8 en 9 februari 2011 Cursus prijs: 15 lessen 148,50 30 lessen 282,50 11

14 12

15 CURSUSINFORMATIE Boetseren Deze cursus bestaat uit twee onderdelen. Een ontwerp en uitvoeringsdeel in het artistieke vlak zowel figuratief als abstract, en een technisch deel. In het onderdeel ontwerp en uitvoering ligt de nadruk op ontwerpen van objecten en sculpturen in klei en de uitvoering hiervan om later in ander materiaal te worden afgegoten. Het technische deel omvat het maken van de gietmallen om de ontwerpen in andere materialen zoals gips, beton en kunststof te kunnen afgieten. Keramische beelden en objecten Gaat uw interesse echter meer uit naar het maken van keramische beelden en objecten, of als u nog geen ervaring met klei heeft adviseren wij u te overwegen eerst de basiscursus handvormen te volgen, omdat bij de cursus boetseren de nadruk ligt op de vormgeving en niet zozeer op de techniek. Techniek die u zich misschien later eigen moet maken als u werkstukken wilt gaan bakken. Wij adviseren u graag over wat voor u beste keus is om uw doel te bereiken. Start cursus eerste seizoensdeel 5 en 6 oktober 2010 Start cursus tweede seizoensdeel 8 en 9 februari 2011 Cursus prijs: 15 lessen 148,50 30 lessen 282,50 13

16 14

17 CURSUSINFORMATIE Cursus Bouwkeramiek Gevelstenen/ornamenten ontwerpen en maken Dit seizoen is de start van deze interessante cursus. Bouwkeramiek is de verzamelnaam voor alle keramiek gebruikt in architectuur. Dat is zeer breed. Van dakpannen, schoorsteenpotten, consoles, bakstenen, tot toiletpotten, tegels en rioolbuizen. Gevelstenen, ornamenten en tegeltableaus zijn de meer artistieke uitingen van deze bouw keramiek. In onze nieuwsbrief DE SCHERF wordt daar door middel van een serie artikelen aandacht aan besteed. Door restauraties van gebouwen is deze toepassing weer in de schijnwerpers komen te staan. Overal in oude binnensteden kunt u ze zien. Prachtige gevelstenen die evenals uithangborden iets over het pand waarop ze zijn aangebracht vertellen. Dit om aan te geven voor wie niet geletterd was, wie er woonde of waar het pand voor diende. Ook bouwkeramiek dat om technische redenen nodig was, maar zo gedecoreerd werd, gaf aan dat hier iemand woonde die welvarend was. De cursus Deze cursus richt zich vooral op de meer artistieke toepassingen, hoewel er voor de ambachtelijke uitvoering geen verschil is tussen het vervaardigen van een nokvorst of een gevelsteen. Om de cursus succesvol te kunnen volgen is ruime ervaring met keramische materialen en technieken noodzakelijk. De handvorm cursus beschreven in deze brochure is daar voor de beste voorbereiding. U dient er ook rekening mee te houden dat een deel van het werk thuis gedaan moet worden. Dat betreft een deel van de voorbereiding en het eventueel drogen van werkstukken. Het cursusprogramma is dermate uitgebreid dat voor deze cursus uitsluitend voor de cursusduur van dertig lessen kan worden ingeschreven. Met de opgedane ervaring zijn korte vervolg cursussen mogelijk op specifieke onderdelen, b.v restauratie. Het is ook mogelijk voor instellingen de cursus te volgen op eigen locatie. Zie hiervoor Speciale Programma s pagina 21. Start cursus eerste seizoensdeel 5 en 6 oktober 2010 Cursus prijs: 30 lessen

18 16

19 CURSUSINFORMATIE Draaitechniek In afwijking van de andere cursussen is de cursus draaien uitsluitend individueel. Deze duurt één uur per les, en wordt een maal in de vier weken, bij u aan huis op uw eigen draaischijfgegeven. In deze cursus wordt alleen draaitechniek gegeven. Voor andere onderdelen zoals glazuren en decoratie kunt u zich het beste bij andere aangeboden cursussen inschrijven. De draaicursus wordt gegeven in blokjes van zes lessen. Het is mogelijk om een proefles te nemen. Wij kunnen u dan desgewenst adviseren. Al u binnen veertien dagen besluit de cursus van zes lessen te volgen wordt de proefles de eerste les en betaalt u de normale cursusprijs. Deze ligt per les goedkoper dan de prijs voor een proefles. Om deze cursus met succes te kunnen volgen is het noodzakelijk dat u ervaring heeft met het keramisch materiaal. Als u nog nooit met deze materialen gewerkt heeft raden wij u aan eerst de handvormcursus te volgen als voorbereiding op deze cursus. Daar de cursus bij u thuis op uw eigen draaischijf wordt gegeven wordt in sommige gevallen een afstand/parkeertoeslag in rekening gebracht. BELANGRIJK!!!!! Het is bij deze cursus belangrijk dat u de beschikking heeft over een draaischijf van goede kwaliteit. Het maakt niet uit of dit een schopschijf is of een elektrische. Als u niet over een draaischijf beschikt bieden wij u een voordelige mogelijkheid er een te kopen. Start cursus nader over een te komen Cursus prijs: 6 lessen 280,00 * 1 les 60,00 * proefles 65,00 * *exclusief afstandstoeslag 17

20 Traditioneel Workums aardewerk 18

21 CURSUSINFORMATIE Cursus Kerfkeramiek In de cursus kerfkeramiek, wellicht beter bekent als Workums of Lemster aardewerk wordt aandacht besteed aan deze kleisnij techniek. Deze wijze van verwerken is vermoedelijk afkomstig uit Noord Afrika en naar Friesland gekomen door de handelscontacten van reders uit Hindelopen. Zowel de motieven van het bekende Hinderloper schilderwerk en het uitgesneden aardewerk doen dan ook sterk denken aan de Moorse (Islamitische) motieven daar deze ook voorkomen op de schitterende tegelschilderingen uit deze streken en Spanje. De cursus bestaat uit vijf lessen waarin uitgebreid wordt ingegaan op zowel de traditionele wijze van snijden, als de meer eigentijdse toepassing. De te bewerken voorwerpen worden voor de cursus door ons geprepareerd. Het is dus niet noodzakelijk dat u deze zelf moet maken. Dat maakt het mogelijk aan deze cursus te kunnen deelnemen als u nog geen ervaring heeft in het vervaardigen van keramiek. Voor een goed resultaat wordt er vanuit gegaan dat u thuis met deze techniek oefend. De eerste vier lessen zijn geheel gewijd aan deze decoratie techniek. De laatste les wordt het glazuren van de gemaakte werkstukken behandeld. Bij deze cursus behoort een cursusboek met beschrijvingen en instructie voor het thuis werken en wordt aandacht gegeven aan materiaalkennis en de behandeling van de werkstukken. De cursus wordt gegeven op maandag avond november en 6 december 2010 en eveneens op 28 februari maart en 4 april 2011 De cursus vindt uitsluitend doorgang bij voldoende deelname. Cursusprijs: Vijf lessen 80,00 exclusief materialen en cursusboek. 19

22 20

23 SPECIALE PROGRAMMA S Programma s voor scholen en instellingen Naast de cursussen genoemd in deze brochure, bieden wij ook speciale programma s voor onderwijs en instellingen. Er zijn speciale cursusprogramma s ontwikkeld, gericht op leerlingen en/of op de onderwijsstaf van basis en voortgezet onderwijs en andere instellingen. Dit zijn kortdurende programma s gericht op de desbetreffende doelgroep. Dat beperkt zich niet alleen tot de begeleiding maar ook de verzorging van het materiaal en de afhandeling als bakken en glazuren en eventueel ondersteunend lesmateriaal. Het aanbod is zo divers en op maat dat het in het kader van deze brochure niet is te beschrijven. Indien gewenst kunnen wij u adviseren en een offerte verzorgen. Privé lessen Bij privé-cursussen wordt in overleg met u het programma opgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan, hetgeen betekent dat de cursus wat betreft het aantal lessen en lesduur bepaald wordt door het gewenste programma. Naast aantal en duur wordt met u de frequentie van de te volgen lessen afgesproken. Nadere informatie Bovengenoemde cursussen kunnen zowel in de pottenbakkerij alsook op locatie. Het aanbod is zo divers en op maat dat het in het kader van deze brochure niet is te beschrijven. Indien gewenst kunnen wij u adviseren en een offerte verzorgen. 21

24 22

25 . NA DE CURSUS Open atelier Naast de door ons verzorgde cursussen bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van de faciliteiten die de pottenbakkerij te bieden heeft. U kunt per dagdeel gebruik maken van geboden mogelijkheden, werk laten bakken e.d Wel dient u van tevoren een afspraak te maken. Voor het gebruik maken van de werkplaats wordt 11,00 per dagdeel berekend en voor het bakken van werkstukken de geldende prijs per keer Als u van de ze mogelijkheid regelmatig gebruik wilt maken is het onderstaande wellicht interessant. Openatelier/bakabonnement Als u zich na de cursus thuis verder in deze richting wilt ontplooien, maar niet beschikt over een oven en/of ruimte bieden wij de mogelijkheid van een openatelier/bakabonnement. Dit abonnement is verkrijgbaar als jaar en halfjaar abonnement. Het geeft u respectievelijk recht op zes of drie dagdelen gebruik te maken van de faciliteiten van onze pottenbakkerij en u krijgt korting op het bakken van het door u aangeboden werk. Net als de deelnemers aan onze cursussen wordt dan de eerste keer bakken van het werkstuk berekend en is de tweede keer bakken (glazuurbak) gratis. Dit is een korting op de bakprijs van 50% Naast deze dienstverlening kunt u ook en beroep doen voor advies over materialen, verwerking e.d De prijs van een openatelier/bakabonnement voor een jaar bedraagt 65,-- voor een halfjaar 37,50 Voor het bakken van werkstukken wordt alleen de eerste keer bakken in rekening gebracht,de tweede keer bakken (glazuurbak) is gratis Materialen en gereedschappen Voor advies en aanschaf van materiaal kunt u ook bij ons terecht. Wij verkopen dezelfde materialen en gereedschappen die wij zelf ook gebruiken, dus geen hobby maar professioneel materiaal. 23

26 24

27 DE SCHERF Drie tot viermaal per jaar brengen wij onze nieuwsbrief DE SCHERF uit. In deze nieuwsbrief bedoelt voor cursisten, deelnemers aan onze kunstuitleen en andere geïnteresseerden houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Nieuws over onze kunstuitleen en cursussen. Daarnaast wordt informatie gegeven over musea en andere wetenswaardigheden uit de wereld van de keramiek en een agenda van bijzondere exposities. De naamgeving van deze nieuwsbrief heeft geen betrekking op zoals u wellicht zou kunnen denken aan een in scherven gevallen keramisch object, maar op de gebakken nog niet geglazuurde klei. Een vakterm van de pottenbakker. 25

28 KUNSTUITLEEN Onze kunstuitleen biedt voor de geïnteresseerden in keramische kunst een uitgelezen mogelijkheid kennis te maken met ons werk. Door middel van de spaar/leen overeenkomst kunt u in alle rust ons werk in uw eigen omgeving ervaren. U kunt zo vaak u wilt van kunstwerk wisselen tot u wel overwogen het object van uw keuze heeft gevonden om tot aanschaf over te gaan. Als u meer over de mogelijkheden van onze kunstuitleen wil weten, wij zenden u op uw verzoek graag een uitgebreide brochure toe. Wand object 65x65 cm Uitgevoerd in kerftechniek, zwart/donkerbruin en reliëf decoratie met een transparante glazuur

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Algemene Voorwaarden Optivity B.V. (per 1-12-2013) Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Studiegids - Opleidingsdeel

Studiegids - Opleidingsdeel Studiegids - Opleidingsdeel Fase 2 - Opleiding en profilering Creatief Vakman Botel - Hoedenmaker (crebo 93684) - Ambachtelijk schoenmaker (crebo 93683) - Lederwarenmaker (crebo 93685) - Keramist (crebo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

Nadere informatie

Binnenhuisarchitectuur

Binnenhuisarchitectuur Binnenhuisarchitectuur Gedegen, inspirerend en veelzijdig Een plezier en een verrijking voor uzelf! Direct aan de slag met een landelijk erkend vakdiploma (EHCB) Nieuw bij IPD: binnenhuisarchitectuur Bent

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Handleiding Museumkaart

Handleiding Museumkaart Handleiding Museumkaart www.museumkaart.nl uitgave 2012/2013 Inhoudsopgave Waartoe dient deze handleiding? 1. Algemene inleiding 1.1 Museumvereniging: uitgever Museumkaart 1.2 Doel Museumkaart 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie