Jaarverslag 2009 Lokale politie Zwijndrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Lokale politie Zwijndrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 29 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan Zwijndrecht politie.zwijndrecht.be

2

3 Inhoudsopgave 1. Leiderschap Missie, visie en waarden Zonale veiligheidsraad, politiecollege en politieraad Communicatieplan Samenwerkingsakkoorden Management van medewerkers Organogram Functiebeschrijvingen en profielen Invulling personeelskader Onbeschikbaarheden Stagiars Evaluatie van de medewerkers Tucht Opleidingen Arbeidsongevallen Personeelsrecrutering Syndicaal overleg Interne korpsoverlegstructuren Beleid en strategie Zonaal veiligheidsplan Zonale actieplannen Projecten Management van middelen Begroting & rekening Middelen Management van processen Interne dienstmededelingen Projecten Werkgroepen Medewerkers Resultaten MTO Verhouding in- en uitstroom personeel Dienstenafnemers, leveranciers & partners Aantal meldingen door de bevolking van verdachte toestanden Dankbrieven Maatschappij (derden) Resultaten van bevolkingsbevraging Bestuur en Financiers (opdrachtgevers) Operationele outputgegevens CICANT (Bron: jaarverslag CICANT 29) Bestuurlijke politie (Bron: Rapporten OO 29 CGOP/B) Aanhoudingen Resultaten van de uitvoering van de zonale actieplannen Publicaties /73 -

4 - 2/73 - Jaarverslag lokale

5 Voorwoord Wij zijn als korps de uitdaging aangegaan om onze werking constant te verbeteren. Daarom kiezen wij als thema in onze werking en communicatie de dienstverlening centraal. Om dit te kunnen realiseren hebben wij professionele en competente medewerkers nodig. Voor diegene die er nog aan zouden twijfelen, het jaarverslag 29 bewijst nogmaals dat de kwaliteit van alle medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht hoog is. Het werkjaar 29 werd gekenmerkt door zowel de instroom van veel nieuwe medewerkers als de realisatie van verschillende projecten. De aanwerving van administratieve- en politiemedewerkers hebben er voor gezorgd dat de meeste vacante functies ingevuld werden. Belangrijk hierbij is dat het stappenplan onder de naam calogisering werd gerealiseerd. Voor de niet ingewijde lezer gaat het hier om logistieke functies die voorheen door politieambtenaren werden vervuld nu overgeheveld worden naar administratieve medewerkers. 29 was ook een jaar van ingrijpende aanpassingswerken aan de gebouwen, ingebruikname van het dienstvoertuig annex commandowagen, een grondige vernieuwing van het bureelmateriaal en de opstart van een eigen website politie. zwijndrecht.be. Om al deze realisaties kenbaar te maken, namen wij op 4 oktober 29 deel aan de openbedrijvendag. De belangstelling voor onze organisatie was enorm. Ongeveer 2 inwoners van de gemeente Zwijndrecht kwamen die dag een kijkje nemen bij de lokale politie Zwijndrecht. Hierin mochten wij van de bevolking een enorme blijk van waardering herkennen. Het korpsfeest diezelfde avond, waar medewerkers met hun familie konden genieten van een zeer lekker buffet, was een geslaagde afsluiting van een vermoeiende maar leuke ervaring. Een jaarverslag is voor mij een moment van bezinning, een terugblik. Het geeft ook een beeld van wat wij als organisatie het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Echter een jaarverslag is ook een verantwoording over onze werking aan de verschillende partners, zoals de bestuurlijke en gerechtelijke overheden maar ook aan de bevolking. Via de cijfers en teksten wordt de lokale politie Zwijndrecht voor de lezer tastbaar. Ik hoop dat iedereen die het jaarverslag doorneemt beseft dat de lokale politie Zwijndrecht een kleine maar dynamische organisatie is. Het is een samenspel van veel gemotiveerde medewerkers die maar één doel voor ogen hebben de dienstverlening centraal. Frank Noens Korpschef 29 maart 21 politie Zwijndrecht 29-3/73 -

6 - 4/73 - Jaarverslag lokale

7 1. Leiderschap 1.1. Missie, visie en waarden Missie Visie Waarden De lokale politie werkt vanuit een geïntegreerde aanpak samen met de federale politie en andere partners aan een verhoging van de maatschappelijke veiligheid. Met andere woorden veiligheid benaderen wij niet alleen vanuit het oogpunt criminaliteit, maar ook om de leefbaarheid te bestendigen binnen onze politiezorgregio. Al onze medewerkers wensen dit te realiseren elke dag opnieuw in overleg en samenwerking met de belanghebbende (de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de bevolking, de bedrijven, de organisaties, de media.) op basis van evenwaardigheid en binnen het wettelijk en democratisch werkkader, met respect voor de individuele rechten en vrijheden van de burgers. een organisatie gericht op de ontwikkeling van zijn medewerkers; waarbij we investeren in opleiding en het lerend vermogen stimuleren; met aandacht voor flexibiliteit, polyvalentie en klantvriendelijkheid; maar ook oog voor een goede balans tussen werk en het privé leven van de medewerkers; om zo te groeien als een professionele en bevolkingsgerichte lokale politie. Zichtbaarheid van de organisatie Waardige houding van de medewerkers Inventieve aanpak van problemen Jobtevredenheid Nazorg voor onze belanghebbende Directe aanspreekbaarheid van onze diensten Realiteitszin in de werking en bedrijfsprocessen Empathie bij onze dienstverlening Collegialiteit tussen de medewerkers Hoge kwaliteit bij onze geleverde inspanningen Teamwerk als werkvorm 1.2. Zonale veiligheidsraad, politiecollege en politieraad Zonale veiligheidsraad Datum Agendapunten 23 april 29 Goedkeuring & ondertekening protocolakkoord PZ Zwijndrecht SPN Antwerpen Goedkeuring & ondertekening protocolakkoord PZ Zwijndrecht milieudienst gemeentebestuur Zwijndrecht Jaarverslag 28 PZ Zwijndrecht Evaluatie actieplannen 28 Bronbestanden & stuurbord actieplannen september 29 Tussentijdse evaluatie actieplannen 29 Problematiek radiocommunicatie PZ Zwijndrecht PZ Antwerpen Capaciteitsproblemen PZ Zwijndrecht Website politie.zwijndrecht.be Parketcijfers met betrekking tot de afhandeling van intrafamiliaal geweld (IFG) & diefstal in woningen (DIW) 1 & december 29 Evaluatie zonale actieplannen 29 Evaluatie protocolakkoord PZ Zwijjndrecht SPN Antwerpen Evaluatie protocolakkoord PZ Zwijjndrecht SPN Antwerpen Radiocommunicatie PZ Antwerpen PZ Zwijndrecht Parketcijfers met betrekking tot de afhandeling van IFG & DIW Minimum effectief PZ Zwijndrecht Data vergaderingen Zonale veiligheidsraad PZ Zwijndrecht 21 politie Zwijndrecht 29-5/73 -

8 College van burgemeester en schepenen (politiecollege) Datum Agendapunten 13 januari 29 Aanstelling contractueel consulent verkeer Ziekteberichten november-december januari 29 Vervroegde herziening van de schuld tot eindvervaldag 3 februari 29 Bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie 17 februari 29 Verlenging contract assistent Toelichting verheershandhavingsplan en zonale actieplannen (kennisname) 1 maart 29 Verlenging contract assistent ICT Kasverslag 4e kwartaal 28 Contract onderhoud airconditioning in het serverlokaal Politierekening maart 29 Vernieuwing buitenschrijnwerk, P. Coplaan 222 2e verdieping voor- en zijgevel (lijst aan te schrijven aannemers) 7 april 29 Commissie van Politie, Veiligheid, Mobiliteit, Informatie en Informatica Verzekeringspremie voor VW Transporter Verlenging contracten 2 consulenten 28 april 29 Verlenging contracten 2 assistenten 12 mei 29 Kasverslag 1e kwartaal 29 Vernieuwing buitenschrijnwerk P. Coplaan 222 2e verdieping voor- en zijgevel (toewijzing) 19 mei 29 Begrotingswijziging 1 Verlenging contract 1 assistent Contract 1 assistent 3% ter vervanging halftijdse loopbaanonderbreking 2 juni 29 Begrotingswijziging 1 (goedkeuring cijfers college 19 mei 21) 23 juni 29 Interne kredietaanpassingen politiezone Onderhoudskosten voor de licenties Caché (principieel akkoord) 3 juni 29 Verlening contract 1 consulent verkeer Verlenging contract 1 assistent Toelichting werking politie 4 augustus 29 Kasverslag 2e kwartaal augustus 29 Uitbreiding contract sanitaire toestellen ISS 1 september 29 Verlenging contract assistent ICT 22 september 29 Open bedrijvendag deelname Gewaarborgd loon medewerker 6 oktober 29 Verzekeringspremies alle risico s en lichamelijke ongevallen voor Open Bedrijvendag 13 oktober 29 Begroting politie 21 (vaststelling) Begrotingswijziging 2 politie (vaststelling) Vervangen vloer politiecommissariaat P. Coplaan 222 Lastervoorwaarden en wijze van gunnen 2 oktober 29 Uitbetaling schade inspecteur van politie 27 oktober 29 Saneren CV installatie politiecommissariaat P. Coplaan 222 lijst aan te schrijven aannemers Aankoop politievoertuig type bureelwagen (toewijzing) 1 november 29 Aankoop en installatie citrixsysteem (vaststellen lijst leveranciers) Commissie van Politie, Veiligheid, Mobiliteit, Informatie en Informatica 17 november 29 Verzekeringspremie voor de bureelwagen Peugeot Boxer 24 november 29 Verlenging contract 3 assistent van politie Verlenging contract consulent van politie 1 december 29 Aankoop uitschuifbare wapenstokken met houder (vaststellen lijst leveranciers) 8 december 29 Onderhoudscontract alarmsysteem P. Coplaan 222 Vervangen vloer P. Coplaan 222 (toewijzing) Saneren CV-installatie P. Coplaan 222 (Toewijzing) 15 december 29 Verzekeringszaak aanrijding politievoertuig GBF746 op 2 maart 29 (aanstellen raadsman) 22 december 29 Aankoop en installatie van een citrixsysteem (toewijzing) Interne kredietaanpassing Aankoop uitschuifbare wapenstokken met houder - toewijzing - 6/73 - Jaarverslag lokale

9 Gemeenteraad (politieraad) Datum Agendapunten 22 januari 29 Goedkeuring begroting 29 politiezone door de toezichthoudende overheid (kennisname) 26 februari 29 Openverklaring vacature 1 betrekking inspecteur lokale recherche Openverklaring 1 statutaire betrekking van assistent (calogpersoneel) Openverklaring 1 statutaire betrekking van consulent (calogpersoneel) Mededeling bestelbons buitengewone dienst december 28 - politie Benoeming van 2 inspecteurs van politie Benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie 26 maart 29 Politierekening 28 Goedkeuring kasverslag 4e kwartaal 28 Vernieuwing buitenschrijnwerk politiekantoor Pastoor Coplaan 222 tweede verdieping: voor- en zijgevel lastvoorwaarden en wijze van gunnen Aanvaarding ontslag wegens pensioen hoofdinspecteur gebiedsgebonden werking Benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie 23 april 29 Toelichting jaarverslag 28 Kennisname afzien van benoeming inspecteur van politie Vernieuwing contract mobiele telefonie Goedkeuring contract plaatsing drankenautomaat in politiebureel 28 mei 29 Goedkeuring kasverslag 1e kwartaal 29 Schenking van een voertuig door lokale politie aan het gemeentebestuur Mededeling bestelbons buitengewone dienst april 29 - politie 25 juni 29 Begrotingswijziging 1/29 Aankoop van een politievoertuig type bureelwagen - lastvoorwaarden en wijze van gunnen Aanvaarding ontslag (pensioen) hoofdcommissaris van politie Benoeming van 1 consulent (calogpersoneel) Benoeming van 1 assistent (calogpersoneel) 27 augustus 29 Openverklaring 1 betrekking statutair consulent Openverklaring 3 betrekkingen inspecteur van politie Openverklaring 1 betrekking agent van politie Mededeling bestelbons buitengewone dienst juni & juli 29 - politie Benoeming 1 consulent (calogpersoneel) Benoeming 2 inspecteurs lokale recherche 24 september 29 Mededeling bestelbons buitengewone dienst augustus 29 - politie 14 oktober 29 Openverklaring via externe werving agent van politie Benoeming 1 statutair consulent (calogpersoneel) Benoeming 1 statutair assistent (calogpersoneel) Benoeming 1 inspecteur van politie 5 november 29 Politiebegroting 21 Goedkeuring begrotingswijziging 2/29 Goedkeuring kasverslag 3e kwartaal 29 Aankoop van een citrixsysteem voor de politie lastvoorwaarden en wijze van gunnen 26 november 29 Afstand van niet-gebruikte wapens (kennisname) Aankoop van uitschuifbare wapenstokken met houder voor de politie lastvoorwaarden en wijze van gunnen Openverklaring van 2 betrekkingen statutair assistent (ICT & secretariaat) Mededeling bestelbons buitengewone dienst oktober 29 politie 17 december 29 Nihil 1.3. Communicatieplan Het ontbreken van een visie rond (externe/interne) communicatie in het vorige zonale beleidsplan had tot gevolg dat er losse initiatieven ontstonden die goed bedoelde pogingen waren, maar die fragmentarisch en onprofessioneel overkwamen bij onze partners. De sleutelfiguren (partners bedrijven ) ervoeren de huidige communicatie van de lokale politie als zwak. Hoe kunnen wij dit verbeteren? Het uitwerken van een communicatieplan (intern en extern) is een uitgangspunt. Gelet wij ons bewust zijn van de omvang van deze opdracht en het belang van een draagvlak binnen de organisatie, werd dit als een interne strategische doelstelling voor de beleidsperiode politie Zwijndrecht 29-7/73 -

10 weerhouden. Het opstellen en implementeren van een communicatieplan moet vertaald worden in actieplannen interne en externe communicatie. Omdat in deze materie zowel bij de gemeente Zwijndrecht als externe partner kennis en competentie aanwezig is, wordt een synergie met deze partner een belangrijke kritieke succesfactor. Communicatie is een managementinstrument dat verbinding doet ontstaan tussen alle geledingen van de organisatie. Iedere medewerker zal en moet kunnen communiceren met zijn belanghebbenden (verantwoording en externe gerichtheid zie gemeenschapsgerichtepolitiezorg), echter door een canvas uit te werken zal dit georganiseerd en gestructureerd verlopen. Wat kan communicatie (extern) voor onze organisatie betekenen? zij geeft de organisatie een identiteit die in overeenstemming is met onze opdrachtverklaring (missie, visie en waarden); er ontstaat een brug tussen de gewenste identiteit en het imago dat onze organisatie heeft bij de partners (belanghebbenden); het vertaalt de inspanningen die de lokale politie Zwijndrecht levert aan de belanghebbende en laat toe onze doelstellingen verder te concretiseren (verantwoording). Wat kan communicatie (intern) voor onze organisatie betekenen? het geeft aan hoe wij met elkaar omgaan in de organisatie (het geven van info aan elkaar via welke kanalen) - informeren; het is een kader, dat duidelijk maakt dat iedereen betrokken wordt bij de organisatie (werking) - motiveren; zorgt voor werkafspraken en taakintegratie tussen mensen en diensten - consulteren; heeft kwaliteitsverbetering tot gevolg - participatie. Het opstellen van de actieplannen interne en externe communicatie zal gebeuren door de werkgroep Communicatie die nog moet opgestart worden. In 29 werden evenwel een aantal verbeterpunten met betrekking tot de communicatie doorgevoerd: website politie.zwijndrecht.be deelname aan de openbedrijvendag organisatie van een korpsfeest 1.4. Samenwerkingsakkoorden Protocol inzake het voorleiden van personen, gearresteerd door de lokale politie dd. 1/12/21 Protocol inzake de informantenwerking en de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden dd. 1/1/23 Consensusnota over de uniforme werking van de recherchediensten van de politiezones van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen dd. 17/1/23 Protocolakkoord tussen de provinciale verkeerseenheid Antwerpen (WPR) en CSD en de Lokale Politiezones dd. 23/1/24. Lokaal protocolakkoord AIK dd. 2/7/24 Protocol van Interzonale samenwerking tussen de ééngemeentezones Antwerpen en Zwijndrecht dd. 12/12/28 Protocolakkoord houdende het Politioneel Interventieplan (PIP) voor de provincie Antwerpen dd. 12/12/26 & bijlage Monodiciplinair interventieplan - dicipline 3 // Draaiboek voor het politioneel beheer van diverse noodsituaties in de provincie Antwerpen Protocol tussen de gemeente Zwijndrecht en het Parket van de Procureur des Konings te Antwerpen inzake de invoering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties dd. 26/1/27 Protocol: Samenwerking tussen de gerechtsdeurwaarders en de lokale politie in het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen dd. 1/5/27 Het politieonderricht dat het provinciebestuur van Antwerpen vanaf 26 in zijn provinciale politieschool organiseert dd. 28/6/27 Protocol tussen de Lokale Politie en de Federale Politie Antwerpen inzake een geïntegreerde en integrale aanpak van fenomenen dd. 1/1/27 Protocol tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en de Lokale Politiezones Zara, Zwijndrecht, Rupel, Noord, Hekla, Grens, Minos, Schoten en Voorkempen inzake het audiovisueel verhoor van minderjarigen dd. 14/1/27 Intentieverklaring tot dispatching van interventieploegen door het CIC en ter beschikking stelling van personeel voor de bestraffing van het CIC dd. december 27 Samenwerkingsprotocol inzake geweldbeheersing dd. 18 december 28 Protocol gehypothekeerde capaciteit binnen het arrondissement Antwerpen dd. 23 januari 29 Omzendbrief samenwerking arbeidsauditoraat - FGP - lokale politie dd. 19 maart 29 Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en inbreuken tussen de lokale politie Zwijndrecht en de gemeente Zwijndrecht dd. 23/4/29 Protocolakkoord tussen federale politie (scheepvaartpolitie haven) en de lokale politie Zwijndrecht met betrekking tot de taakverdeling binnen het havengebied PZ Zwijndrecht dd. 23/4/29-8/73 - Jaarverslag lokale

11 Samenwerkingsovereenkomst tussen de politiediensten van het arrondissement Antwerpen inzake afkondiging en organisatie van een kern- en speractie en van het politiealarm dd. 24/4/29 politie Zwijndrecht 29-9/73 -

12 - 1/73 - Jaarverslag lokale

13 2. Management van medewerkers 2.1. Organogram Korpschef Hoofdcommissaris/ commissaris Zuil Gebiedsgebonden Werking commissaris Zuil Interventie Bijzondere diensten commissaris Zuil Steun en beheer commissaris Personeelsdienst 1 consulent Dienst Logistiek/Financiën 1 consulent Verkeersdienst 1 hoofdinspecteur 1 verkeersconsulent 2 inspecteurs 2 agenten Wijkdienst 1 hoofdinspecteur 5 inspecteurs Dienst Evenementen 1 hoofdinspecteur ( 1HINP) Interventiedienst 4 hoofdinspecteurs 19 inspecteurs Recherche 1 hoofdinspecteur 3 inspecteurs Jeugd en Gezin 1 hoofdinspecteur 1 inspecteurs Secretariaat - Zonaal Onthaal (Logistiek/Financiën/Personeel) 6 assistenten ICT 1 assistent Onderhoud 3 medewerkers 2.2. Functiebeschrijvingen en profielen Functie Positie Generieke functie Commissaris-zuilhoofd Advies-beheer Adviseur-beheerder Hoofdinspecteur Raadgeving-Coördinatie Consulent-coördinator Calog B consulenten Raadgeving-Coördinatie Consulent-coördinator Inspecteur Raadgeving Consulent-medewerker Calog C Uitvoering Consulent-medewerker Agent Uitvoering Medewerker 2 Calog D Uitvoering Medewerker 1 Calog D Uitvoering Medewerker Invulling personeelskader De huidige formatie van het operationeel, administratief en logistiek personeel werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 december 27. Dit goedgekeurde personeelskader (57,5 FTE) (1) voorziet in een calogkader van 11,5 FTE en een operationeel kader van 46 FTE. Het minimaal effectief van de lokale politie Zwijndrecht werd bij koninklijk besluit van 2 oktober 29 (BS 3 november 29) vastgesteld met 46 medewerkers voor het operationeel kader en 11 medewerkers voor het administratief en logistiek kader. De gegevens met betrekking tot de invulling van het personeelskader geven de situatie weer zoals deze bestond op 31 december 29. Tevens dient de belangrijke kanttekening gemaakt te worden dat de lokale politie Zwijndrecht wegens zijn personeelstekort tevens beschikte over 2 vanuit de federale politie gedetacheerde inspecteurs. Deze gedetacheerde inspecteurs zijn evenwel nergens opgenomen in de tabellen en grafieken van 1 FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. politie Zwijndrecht 29-11/73 -

14 met betrekking tot de invulling van het personeelskader. Zij maakten deel uit van de interventiedienst Aantal medewerkers Kader Voorzien Commissaris Hoofdinspecteur 7,5 9,5 8,5 8,5 8,5 1 Inspecteur 26, , ,9 3 Agent ,8,8 2 Consulent Assistent 1,8 1,8 3,8 6,1 6,1 6 Bediende 1,5 1,3, Arbeider 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 Totaal: 44,73 46,13 47,43 51,93 49,83 57, ,83 5,63 7,13 1,63 11, ,9 4,5 4,3 41,3 38, Operationeel kader Calog kader Bovenstaande tabel is gebaseerd op FTE s. In effectieve medewerkers komt dit neer op 4 commissarissen, 9 hoofdinspecteurs, 27 inspecteurs, 1 agent, 3 consulenten, 7 assistenten, 1 bedienden en 3 arbeiders. Wat neerkomt op 41 operationele medewerkers en 14 medewerkers calog. Vooral binnen de groep inspecteurs is er een grote afwijking tussen het aantal effectieve medewerkers (27) en het aantal FTE s (24,9). Dit is te wijten aan het aantal inspecteurs die gebruik maakt van de 4/5-regeling (8 inspecteurs of 29,62 % van het totaal aantal inspecteurs). Bovendien maakte 1 inspecteur gebruik van halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof gedurende 6 maanden Verhouding operationeel - calog Kader - operationeel Voorzien Commissaris Hoofdinspecteur 7,5 9,5 8,5 8,5 8,5 1 Inspecteur 26, , ,9 3 Agent ,8,8 2 Operationeel kader 38,9 4,5 4,3 41,3 38,2 46 Kader - calog Voorzien Consulent Assistent 1,8 1,8 3,8 6,1 6,1 6 Bediende 1,5 1,3, Arbeider 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 Calog kader 5,83 5,63 7,13 1,63 11,63 11, Verhouding man vrouw Verhouding binnen het volledige korps Verhouding man - vrouw Man 25,3 26,1 28,1 3,3 3,6 Vrouw 19,43 2,3 19,33 21,63 19, ,43 2,3 19,33 21,63 19, ,3 26,1 28,1 3,3 3, Man Vrouw Op 31 december 29 bedroeg de verhouding man vrouw voor het voltallige korps, 61,4 % mannen en 38,6 % vrouwen. - 12/73 - Jaarverslag lokale

15 Verhouding binnen de verschillende graden & functies Kader - vrouw Man Vrouw CP 4 HINP 7,5 1 INP 17,1 7,8 Agent,8 Consulent 3 Assistent 1 5,1 Bediende 1 Arbeider 1,53 Vrouw 3,6 19, , ,1 5 7,5 5,1 4 3, ,53 CP HINP INP Agent Consulent Assistent Bediende Arbeider Man Vrouw Verhouding tussen de calogmedewerkers en het operationeel kader Kader - man/vrouw Man operationeel 24,3 25,3 26,3 28,3 28,6 Vrouw operationeel 14,6 15, ,6 Man calog 1,8 1,8 2 2 Vrouw Calog 4,83 4,83 5,33 8,63 9,63 44,73 46,13 47,43 51,93 49, Man operationeel Vrouw operationeel Man calog Vrouw Calog Personeelsbezetting per zuil Bezetting Zuilen Voorzien Korpschef & offcieren 4 4 Steun & beheer 1,63 1,53 Gebiedsgebonden werking 1,1 14 Interventie & bijzondere diensten 25, ,83 57,53 25,1 4 1,63 1,1 Korpschef & offcieren Steun & beheer Gebiedsgebonden werking Interventie & bijzondere diensten politie Zwijndrecht 29-13/73 -

16 Leeftijden medewerker per functie Leeftijd < > 5 Commissaris Hoofdinspecteur Inspecteur Agent 1 Consulent 1 2 Assistent Bediende 1 Arbeider < > 5 Commissaris Hoofdinspecteur Inspecteur Agent Consulent Assistent Bediende Arbeider Personeelsverloop In 29 verlieten 5 personeelsleden het korps van de lokale politie Zwijndrecht; 1 personeelslid (hoofdinspecteur) ging met pensioen en 4 andere personeelsleden (3 inspecteurs en 1 agent) kozen voor een nieuwe uitdaging en maakten mobiliteit naar zone Antwerpen (5345). In 29 hebben in totaal 5 personeelsleden ons korps vervoegd: 1 consulent verkeer (calog) contractueel werd aangeworven en 4 personeelsleden (inspecteurs) werden benoemd via mobiliteit. 3 Inspecteurs zijn werkzaam op de dienst interventie en 1 inspecteurs werk als rechercheur bij de lokale recherche Onbeschikbaarheden In ISLP-admin werden voor het jaar :52 uren als gepresteerd geregistreerd. Dit totaal aan uren omvat de werkelijk gepresteerde uren (76,71 %) en de uren van onbeschikbaarheden (23,28 %) (vakantieverlof, ziekte, dienstvrijstellingen, omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof en andere verloven) van alle medewerkers van de lokale politie van Zwijndrecht met uitzondering van de stagiairs Verloven Vakantieverlof In het totaal werden 2297,5 dagen (17461: uren) vakantieverlof genomen door de medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht. Dit komt overeen met 17,28 % van de gepresteerde uren. 385,5 dagen (2929:48 uren) vakantieverlof van 28 werden overgedragen naar 29 en opgenomen in de statutair voorziene periode van 1 januari tot 31 maart dagen (14531:12 uren) vakantieverlof van het in 29 toegekende verlof werd opgenomen gedurende vakantiedagen (25:24 uren) van het toegekende verlofrecht van 29 werden niet opgenomen en werden overgedragen naar 21. Ziekteverlof In het totaal waren de medewerkers 4119:12 uren (542 dagen) onbeschikbaar wegens ziekte. Dit waren 542 dagen waarvan wegens ziekteverlof overeenkomstig art. VIII.X.1 & 11 Rppol. In 29 ging 4,8 % van de gepresteerde uren naar ziekteverlof. Bovendien maakten gedurende in het totaal 174 dagen (528:57 uren) verschillende personeelsleden gebruik van verminderde prestaties wegens ziekte overeenkomstig art. VIII.X.12 & 16 Rppol. Wanneer we dit gegeven ook - 14/73 - Jaarverslag lokale

17 beschouwen als een onbeschikbaarheid wegens ziekte komen we op 4,6 % van de gepresteerde uren die naar ziekteverlof ging. 1 keer werd er gebruik gemaakt van de zogenaamde Baaldag (ziekteverlof zonder medisch attest art. X.II.3 Rppol). Tevens werd de Bradford-factor factor (2) voor alle medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht berekend en vergeleken met de Bradford-factor van de totale Belgische populatie. De laatste cijfers die we evenwel terugvonden terzake dateren van 24. Toen bedroeg de gemiddelde Bradford-factor voor de totale populatie 78,16, terwijl deze voor de verzuimers loopt tot 14,62. 9,13 % van de medewerkers was gedurende 29 nooit afwezig en haalde dan ook een Bradfort-factor van. 72,46 % van de medewerkers bleef met zijn Bradford-factor onder de gemiddelde factor van de Belgische populatie van 24, zijnde ,19 % van de medewerkers had een Bradford-factor die de gemiddelde factor van de verzuimers (14,62) oversteeg. Naast de Bradford-factor werd tevens het ziekteverzuimcijfer (aantal dagen ziekte * 1 / 261) van alle medewerkers berekend. Het gemiddelde verzuimcijfer voor de lokale politie Zwijndrecht is 3,1 %. In 27 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimcijfer voor België 5,19 %. 82,6 % van de medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht bleef met zijn ziekteverzuimcijfer onder dit nationale gemiddelde. De hoogste ziekteverzuimcijfers bedroegen respectievelijk 18,1 %, 22,61 % en 27,59 %. Deze hoge cijfers waren evenwel te wijten aan ernstige medische problemen. Andere statutaire verloven & afwezigheden De medewerkers van de lokale politie van Zwijndrecht genoten in het totaal 18 dagen (136:48 uren) dienstvrijstelling ingevolge het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (art. V.III.IV.1.4 ). 3 dagen (228: uren) werd er gebruik gemaakt van omstandigheidsverlof, respectievelijk ; 4 dagen voor het huwelijk van een personeelslid ((art. VIII.IV.1.1 Rppol), 1 dag ingevolge huwelijk van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, de vader,... (art. VIII.IV.1.5 Rppol), 22 dagen naar aanleiding van het overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad maar niet onder hetzelfde... (Art. VIII.IV.1.6 ) en tenslotte 3 dagen voor een plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een erkende religie... (Art. VIII.IV.1.9 ). 134 dagen (118:24 uren) gingen naar uitzonderlijk & ander verlof, respectievelijk;,5 dag verlof voor leden assisenjury, bij het korps civiele bescherming, (art VIII.IV.5-6 Rppol), 31,5 dagen voor verlof wegens overmacht (art VIII.IV.7 Rppol), 7 dagen moederschapsverlof, 13 dagen ingevolge recht op verminderde prestatie voor zwangere vrouwen (art VIII.V.8 & 11 Rppol) en onder de noemer Andere verloven gingen 19 dagen (144:24 uren) naar syndicaal verlof. 2 De Bradfordfactor brengt de storingsgraad van verzuim in kaart. Om de hinder van ziekteverzuim voor de werkgever beter te kunnen inschatten, hanteren we naast het ziekteverzuimpercentage ook de Bradfordfactor. Deze factor houdt meer rekening met de frequentie van het ziekteverzuim. Het is immers de frequentie van het verzuim dat de werkgever vaak parten speelt. Het is moeilijker om te gaan met werknemers die om de haverklap verzuimen dan met eenmalig langdurig verzuim. De formule voor berekening van de Bradfordfactor is: frequentie² x totaal aantal ziektedagen. Voorbeeld: Medewerker X werkt voltijds. Hij is 5 keer afwezig geweest in 29 voor een totaal van 8 dagen. Medewerker Y werkt ook voltijds. Ze is 1 keer afwezig geweest voor een totaal van 18 dagen. Als we het ziekteverzuimpercentage berekenen, komen we tot volgende resultaten: X: 8/261 x 1 = 3,6% Y: 18/261 x 1 = 6,9% Berekenen we de Bradfordfactor dan krijgen we volgende resultaten: X heeft een score van 5 x 5 x 8 = 2 Y heeft een score van 1 x 1 x 18 = 18 Volgens deze ranking zorgt medewerker X voor de grootste storing. politie Zwijndrecht 29-15/73 -

18 ,58% 3,72%,61% 19,89%,97% 74,23% Jaarlijks vakantieverlof Verlof wegens ziekte Omstandigheidsverlof Dientsvrijstellingen Uitzonderlijk verlof Andere verloven Opleidingen Opleiding Interne opleidingen Interne opleidingen GPI 48 Functionele opleidingen Voorgezette opleidingen Voortgezette baremische opleidingen Gecertificeerde opleidingen Externe opleidingen Uren : 1624: 76: 16: 358: 59: 326: 2459: Bij de interne opleidingen GPI 48 gingen 344: uren van de 1624: uren naar de prestaties van de monitoren die deze opleidingen organiseerden en begeleidden Arbeidsongevallen Afwezigheidsdagen ingevolg arbeidsongevallen Zonder geweld tegen medewerkers Met geweld tegen medewerkers Dagen Stagiars De lokale politie Zwijndrecht beschikt over 4 mentoren die aspirant-inspecteurs of aspirant-hoofdinspecteurs begeleiden tijdens hun stages bij de lokale politie Zwijndrecht. Een mentor neemt 1 of uitzonderlijk 2 aspiranten onder zijn vleugels tijdens de verschillende stages: gewenningstage: 2 dagen observatie (1 maand na start van de opleiding), opleidingsstage deel 1 : 1 dagen bij de diensten van de gebiedsgebonden werking (midden van de opleiding), opleidingsstage deel 2 : 3 dagen bij de interventiedienst zodat ze voorbereid worden in deze fase op het effectieve politiewerk (einde van de opleiding). In 29 deden respectievelijk; 4 aspirant-inspecteurs hun gewenningstage bij de lokale politie Zwijndrecht 6 aspirant-inspecteurs opleidingsstage deel 1 en 3 aspirant-inspecteurs opleidingsstage deel 2. Naast de stages van aspirant-inspecteurs en aspirant hoofdinspecteurs geven we jaarlijks de kans aan een bepaald aantal studenten om hun stage binnen de lokale politie Zwijndrecht te vervullen. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs (7e jaar specialisatie in een administratieve richting) en studenten bachelor of master (hoger onderwijs of universiteit) die een specifieke sociaal-wetenschappelijke opleiding volgen zoals bijvoorbeeld maatschappelijk assistent. De stagiairs uit het secundair onderwijs worden ingezet in de zuil steun en beheer voor administratieve taken op het secretariaat. De stagiairs uit het hoger of universitair onderwijs worden ingezet bij de dienst jeugd en gezin om ervaring op te doen in het begeleiden van en bemiddelen in situaties die te maken hebben met jeugdof gezinsproblematiek. In 29 liepen 2 leerling uit het secundair onderwijs (Sint-Maarten Bovenschool te Beveren) stage op de dienst steun & beheer. De stage die zij verrichten gebeurden respectievelijk binnen het schooljaar en het schooljaar Wat de hoger onderwijsstudenten betreft liepen 3 studenten stage bij de dienst Jeugd & gezin. Zij waren afkomstig Karel De Grote Hogeschool, Lessius Hogeschool en Artesis Hogeschool allen gevestigd te Antwerpen. Het gaat steeds om studenten in een sociale richting; assistent in de psychologie (bachelor) of maatschappelijk assistent (bachelor). 2 stagiairs waren studenten uit een laatste jaar (3e jaar-bachelor) en 1 stagiaire was een studente uit het 2e jaar bachelor. - 16/73 - Jaarverslag lokale

19 2.6. Evaluatie van de medewerkers 2.7. Tucht Alle personeelsleden van de politie zijn onderworpen aan een 2-jaarlijks evaluatiesysteem. Bij de start van deze cyclus wordt er steeds een planningsgesprek uitgevoerd tussen de evaluator en het personeelslid. In dit gesprek worden de doelstellingen besproken voor de komende periode van 2 jaar. Na 2 jaar is er verplicht een evaluatiegesprek waarin de prestaties in functie van de doelstellingen van de voorbije 2 jaar worden besproken. Tussentijds is het mogelijk dat er zowel bij positief als negatief gedrag of voorval er een functioneringsnota wordt opgesteld. Een functioneringsnota kan zowel door de evaluator als door een functionele meerdere worden opgesteld. Een functioneringsgesprek wordt enkel gevoerd tussen de evaluator en het personeelslid, dit wordt enkel gevoerd wanneer er structureel functioneringsproblemen zijn of wanneer de evaluator tussentijds de stand van zaken wil bespreken inzake de vooropgestelde doelstellingen. Planningsgesprekken Functioneringsnota's Functioneringsgesprekken Evaluatiegesprekken Operationeel Calog In 29 werden 6 klachten van burgers met betrekking tot het optreden van medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht behandeld. In 29 werden geen tuchtdossiers opgestart. Wel werd 1 tuchtdossier dat in 28 opgestart werd, afgerond (zonder voorwerp) Opleidingen Naam Datum/periode School / organisatie Type opleiding Onderwerp /materie Aantal Kostprijs uren Anné Annick 28/5/29 Valaar Functionele CPX-oefening 4, Bastianessens Mark 19/2/29 BIVV Externe opleiding/functionele Studiedag verkeershandhaving 8 75, Bernaers Peter 24/11/29 DSR Functionele Rekruteringsmedewerkers bijscholing 4, De Buf Els 8/7/9 of 5/8/9 PPA Voortgezette/erkende barmische Gedwongen opname 8, De Buf Els 12/6/9 en 15/6/9 PPA Voortgezette/erkende barmische Omgaan met zelfdoding (88) 16, De Buf Els 4/5/29 PPA Voortgezette/erkende barmische Vroegtijdige psychosociale interventies bij verkeersongevallen 8, De Buf Els 29/4/29 FOD Justitie Studiedag COL 3/6 en 4/6 werkdag 8, De Buf Els 1/1/29 Provincie Antwerpen Studiedag Alcohol- en druggebruik en IFG 8, De Groep Christel 28/5/29 Valaar Functionele CPX-oefening 4, De Meulenaere Ann 13/5/29 PPA Voortgezette/erkende barmische EHBO bijscholing 8, De Meulenaere Ann 25/5/29 PPA Voortgezette/erkende barmische Omgaan met agressie 8, D'Hamers Joy 2/6/29 OPAC Voortgezette CAD-viewer en dispatch N 4 48, D'Hamers Joy 13/1/29 OPAC Voortgezette CAD-viewer en dispatch N update 8 96, Dullaert Claudia 21/4/29 DGS/DSDM Functionele Arbeidsongevallen 8, Dullaert Claudia 18/5/9 tem 2/5/9 DSEF Gecertificeerde opleiding Tijdsbeheer en werkplanning 24, Dullaert Claudia 18/1/9 en 19/1/9 DSEF Functionele Polloffice bestuurlijke politie 8, Fabré Werner 11/2 en 12/3 DSEF Voortgezette/erkende barmische Tucht (baremisch 8u-voortgezet baremisch 8u) 16, Fabré Werner 26/11/29 DSEF Voortgezette/erkende barmische Voorafgaand onderzoek 8, Florus Johan 17/2/29 Rondpunt Externe opleiding/functionele Congres "samen geraakt" - steunpunt voor verkeersslachtoffers 8 2, Florus Johan 9/7/9 en 1/7/9 PPA Voortgezette/erkende barmische Omgaan met zelfdoding 16, Florus Johan 9/3/29 CPS Functionele Vroegtijdige psychosociale interventies bij verkeersongevallen 8, Florus Johan 25/6 en 26/6 PPA Voortgezette/erkende barmische Trauma ten gevolge van politiewerk (88) 16, Florus Johan 29/4/29 FOD Justitie Studiedag COL 3/6 en 4/6 werkdag 8, Florus Johan 1/1/29 Provincie Antwerpen Studiedag Alcohol- en druggebruik en IFG 8, Hannes Ivo 12/1-19/1 en 26/1 Escala Externe opleiding/functionele Inleiding tot milieurecht ,7 Hannes Ivo 14/1/29 PLOT Functionele Geweldsbeheersing met vuurwapen (mentor) 4 4, Neels Peter 2/6/29 PPA Voortgezette/erkende barmische Omgaan met verschillende vormen van agressie 8, Noens Frank 5/2/29 CPS Studiedag Colloquium 15 j. WPA : kennen, begrijpen en toepassen 8 85, Noens Frank 11/2 en 12/2 DSEF Voortgezette/erkende barmische Tucht 16, Noens Frank 23/1/29 PLOT Voortgezette/erkende barmische Procesarchitectuur van de lokale politie 8, Plasmans Tim 3/1/29 OPAC Functionele Bijscholing : geweldsbeheersing, dwang zonder vuurwapen 8 96, Poep Nathalie 12/3,27/3,31/3 en 22/4 VSV Externe opleiding/functionele Verkeersveiligheid 32 25, Poep Nathalie 12/2 en 19/2 VSV Externe opleiding/functionele Opfrissing verkeersreglement 16 75, Poep Nathalie 6/3, 24/3 en 3/4 VSV Externe opleiding/functionele Verbreden-verdiepen vh gemeentelijk mobiliteitsplan 24 15, Poep Nathalie 29/4/29 VLM Studiedag Lawaaierige recreatie op het platteland 4, Poep Nathalie 2/5/29 VSV Externe opleiding/functionele Vlaams congres verkeersveiligheid 8 9, Poep Nathalie 28/5/29 Agentschap wegen en verk Externe opleiding/functionele Studievoormiddag veilige wegen en kruispunten 4, Poep Nathalie 29/9/29 Escala Externe opleiding/functionele Weg- en werfsignalisatie 8 121, Poep Nathalie 2/1/29 RYD Studiedag Verkeersveiligheid voor en door jongeren 8 75, Poep Nathalie 16/11-26/11-2/12 en 17/12 VSV Externe opleiding/functionele Introductiecursus verkeerskunde 32 25, Poep Nathalie 19/1-2/1-26/1 en 27/1 VSV Externe opleiding/functionele Meten is weten 32 35, Poep Nathalie 8/1/29 VSV Externe opleiding/functionele Code van de wegbeheerder 8 75, Poep Nathalie 2/11/29 VSV Externe opleiding/functionele Verkeersborden en de aanvullende reglementen 8, Schrooyen Saskia 5/5/29 DSEO BXL Voortgezette/erkende barmische Eindverantwoordelijke evaluatie 8, Schrooyen Saskia 21/4/29 DGS/DSDM Functionele Arbeidsongevallen 8, Schrooyen Saskia 2/6/9 tem 5/6/9 OPAC Gecertificeerde opleiding Statutaire vraagstukken 32, Schrooyen Saskia 12/11/29 OPAC Voortgezette/erkende barmische ISLP-admin 8 96, Schrooyen Saskia 24/11/29 DSR Functionele Rekruteringsmedewerkers bijscholing 4, Tibbaut Sabrina 2/6/29 PPA Voortgezette/erkende barmische Omgaan met verschillende vormen van agressie 8, Tibbaut Sabrina 8/4/29 PPA Voortgezette/erkende barmische EHBO bijscholing 8, Uytdenhouwen André 2/1/29 DSEF Voortgezette/erkende barmische Praktische kennis van de wapenwet 8, Uytdenhouwen André 18/1/9 en 19/1/9 DSEF Functionele Polloffice bestuurlijke politie 8, Van Den Bogaert Vincent 29/9/29 Escala Externe opleiding/functionele Weg- en werfsignalisatie 8 121, Van Hout Ann 12/3,27/3,31/3 en 22/4 VSV Externe opleiding/functionele Verkeersveiligheid 32 25, Van Hout Ann 19/2/29 BIVV Externe opleiding/functionele Studiedag verkeershandhaving 8 75, Van Hout Ann 15/6/9 t.e.m. 19/6/9 PPA Voortgezette/erkende barmische Verkeer : afmetingen en massa's 24, Van Hout Ann 11/5/9 t.e.m. 13/5/9 PPA Voortgezette/erkende barmische Verkeer : sociaalrechterlijke voorschriften, wegvervoer en tachograaf 32, Van Hout Ann 7/9/9 en 1/9/9 PPA Voortgezette/erkende barmische Verkeer : bezoldigd zakenvervoer 16, Van Hout Ann 29/4/29 VLM Externe opleiding/functionele Lawaaierige recreatie op het platteland 4, Van Hout Ann 3/11/29 VSV Studiedag Politiecongres VSV 8 75, Van Hout Ann 3/11/9 tot 6/11/9 PPA Voortgezette/erkende barmische ADR 4, Van Moere Eric 2/6/29 OPAC Voortgezette CAD-viewer en dispatch N 4 48, Van Rymenant Luc 18/5/29 FGP A'pen Voortgezette/erkende barmische Als verdachte zich hult in stilzwijgen, nemen de sporen het woord 8 15, Van Rymenant Luc 25/9/29 DGJ Functionele Security briefing rondtrekkende dadergroepen 4, Verbraeken Caroline 12/11/29 OPAC Voortgezette/erkende barmische ISLP-admin 8 96, Verschueren Inge 8/7/29 PPA Voortgezette/erkende barmische Gedwongen opname 8, Verschueren Inge 25/5/29 PPA Voortgezette/erkende barmische Omgaan met verschillende vormen van agressie 8, Verschueren Inge 28/9/29 PPA Voortgezette/erkende barmische Stress bij politiewerk 8, Verschueren Inge 3/11/9 en 4/11/9 PPA Voortgezette/erkende barmische Vreemdelingenwetgeving 8, Wauters David 5/2/29 CPS Externe opleiding/functionele Colloquium 15 j. WPA : kennen, begrijpen en toepassen 8 85, Wauters David 6/2/29 DSER BXL Voortgezette/erkende barmische Proces verbaal als tool in het gerechtelijk onderzoek 6, Wauters David 2/1/29 DSEO BXL Voortgezette/erkende barmische Juridische vraagstukken in het kader van coördinatie en leiding van ge 8, Wauters David 18/5/29 FGP A'pen Voortgezette/erkende barmische Als verdachte zich hult in stilzwijgen, nemen de sporen het woord 8 15, Wauters David 25/9/29 DGJ Functionele Security briefing rondtrekkende dadergroepen 4, ,7 politie Zwijndrecht 29-17/73 -

20 2.9. Arbeidsongevallen In 29 gebeurden in het totaal 3 arbeidsongevallen. Bij deze ongevallen waren er in totaal 4 verschillende personeelsleden betrokken. Bij 1 ongeval was 1 personeelslid betrokken en in andere ongevallen waren telkens 2 personeelsleden betrokken. 1 Personeelslid was betrokken in 2 verschillende arbeidsongevallen. Alle arbeidsongevallen hebben zich voorgedaan tijdens een interventiedienst. Het aantal dagen werkongeschiktheid was beperkt tot 7 en was het gevolg van 1 arbeidsongeval waarin 2 medewerkers betrokken waren. 1 arbeidsongeval was het gevolg van geweld tegen politiemensen Personeelsrecrutering In de politieschool van Antwerpen wordt er per promotie die afstudeert telkens een recruteringsinfomarkt georganiseerd. Op deze infomarkt worden alle rekruteringsambtenaren van de politiezones van het arrondissement uitgenodigd. Op deze wijze krijgen aspirant-inspecteurs de kans kennis te maken met de behoeftes van elke politiezone uit het arrondissement en kunnen zich via deze weg kenbaar maken en hun interesse tonen als toekomstige kandidaat om toe te treden tot de zone als personeelslid na hun afstuderen. In 29 werden er 2 infomarkten georganiseerd waaraan de politiezone heeft deelgenomen met enkele rekruteringsambtenaren. Verder werden er op vlak van rekrutering enkele inspanningen geleverd tijdens het jaar 29 : De lijst van geslaagden uit de federale selectie die binnen een straal van 2km woonachtig waren van de zone Zwijndrecht werden aangeschreven met de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een infosessie over de functie van inspecteur interventie. Hierop reageerden enkele kandidaten die op deze infosessie geïnformeerd werden. Op 4 oktober nam de politiezone Zwijndrecht deel aan de Open Bedrijvendag. Hierbij werd er een rekruteringsstand in samenwerking met jobpol opgesteld. Er kwamen een 5-tal kandidaten informeren naar de jobinhoud en de mogelijkheden om toe te treden tot de politie Syndicaal overleg Datum Agendapunten 7 mei 29 Beschermhoes kogelwerende vesten Overdracht verlof (29 naar 21) Beschikbaarheid van het personeel Dienstmededeling externe opleiding Reiniging van de voertuigen/cellen Dienstmededeling OSG(OW) ongewenst sexueel gedrag op het werk Dienstmededeling zwangerschap Verslagen PBW Varia 14 december 29 Dienstmededeling zaakschade Dienstmededeling interne afspraken deel uniform aanpassing voertuigenpark Planning dagen korpschef Verslag PBW Varia Interne korpsoverlegstructuren Naam overleg Status Frequentie Onderwerpen Overleg Besluitvormend 1/week Strategie burgemeester Advies Bedrijfsvoering Officierenoverleg Besluitvormend 1/week Strategie Beleid Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Kaderoverleg Dienstoverleg Teamoverleg Advies Besluitvormend Thematisch Operationele besluitvorming Thematisch Teamvormend 1/maand 1/maand 6/jaar Operationeel Beleidsadvies Bedrijfsvoering Operationeel Bedrijfsvoering Operationeel Thema s Deelnemers Burgemeester KC of zijn vervanger Korpschef Zuilverantwoordelijken Korpschef Zuilverantwoordelijken Hoofdinspecteurs Consulenten Zuilverantwoordelijke Hoofdinspecteurs Consulenten Zuilverantwoordelijke Teamleden (diensten) - 18/73 - Jaarverslag lokale

3. Beleid en strategie... 21 3.1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012... 21 3.2. Zonale actieplannen 2009... 22 3.3. Projecten... 22

3. Beleid en strategie... 21 3.1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012... 21 3.2. Zonale actieplannen 2009... 22 3.3. Projecten... 22 009 Jaarverslag 2010 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan 222 2070 Zwijndrecht 03 250 64 10 03 250 64 11 politie.zwijndrecht@telenet.be politie.zwijndrecht.be Inhoudsopgave 1. Leiderschap... 3 1.1.

Nadere informatie

3. Beleid en strategie... 20 3.1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012... 20 3.2. Zonale actieplannen 2011... 21 3.3. Projecten... 21

3. Beleid en strategie... 20 3.1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012... 20 3.2. Zonale actieplannen 2011... 21 3.3. Projecten... 21 009 Jaarverslag 2011 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan 222 2070 Zwijndrecht 03 250 64 10 03 250 64 11 info@politie.zwijndrecht.be politie.zwijndrecht.be Inhoudsopgave 1. Leiderschap... 3 1.1.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

3.Beleid en strategie... 21 3.1.Zonaal veiligheidsplan 2009 2012... 21 3.2.Zonale actieplannen 2012... 21 3.3.Projecten... 22

3.Beleid en strategie... 21 3.1.Zonaal veiligheidsplan 2009 2012... 21 3.2.Zonale actieplannen 2012... 21 3.3.Projecten... 22 009 Jaarverslag 2012 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan 222 2070 Zwijndrecht 03 250 64 10 03 250 64 11 info@politie.zwijndrecht.be politie.zwijndrecht.be Inhoudsopgave 1.Leiderschap... 3 1.1.Missie,

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

009 Jaarverslag 2014 Lokale politie Zwijndrecht

009 Jaarverslag 2014 Lokale politie Zwijndrecht 9 Jaarverslag 214 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan 222 27 Zwijndrecht 3 25 64 1 3 25 64 11 info@politie.zwijndrecht.be politie.zwijndrecht.be Inhoudsopgave 1. Leiderschap... 2 1.1. Missie, visie

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politieraadszitting d.d. 14 maart 2017 POLITIERAADSZITTING 14 maart 2017 OVERZICHTSLIJST POLITIEZONE NOORDERKEMPEN Zonecode 5363 Aanwezig: Tinne Rombouts, Dorien

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5.

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5. Medewerkers Personeelsbestand en verloop Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader Verhouding organiek/feitelijk kader 94 92,3 70

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

3. Beleid en strategie Zonaal veiligheidsplan Zonale actieplannen Projecten... 22

3. Beleid en strategie Zonaal veiligheidsplan Zonale actieplannen Projecten... 22 009 Jaarverslag 2013 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan 222 2070 Zwijndrecht 03 250 64 10 03 250 64 11 info@politie.zwijndrecht.be politie.zwijndrecht.be Inhoudsopgave 1. Leiderschap... 3 1.1.

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

3. Beleid en strategie Zonaal veiligheidsplan Zonale actieplannen Projecten... 23

3. Beleid en strategie Zonaal veiligheidsplan Zonale actieplannen Projecten... 23 9 Jaarverslag 215 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan 222 27 Zwijndrecht 3 25 64 1 3 25 64 11 info@politie.zwijndrecht.be politie.zwijndrecht.be Inhoudsopgave 1. Leiderschap... 3 1.1. Missie, visie

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

ondersteunende processen: PIOFAM

ondersteunende processen: PIOFAM ondersteunende processen: PIOFAM PIOFAM De PIOFAM-functies hebben tot doel om een politiekorps op een gestructureerde manier inzicht te verschaffen in de ondersteunende processen, die gericht zijn op het

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen VERSIE APRIL 2012 Referentiemagistraten intrafamiliaal geweld Parket Antwerpen Bolivarplaats 20 bus 2 2000 Antwerpen Sofie

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Jaarlijks vakantieverlof (art. VIII.III.1 Wettelijke en reglementaire feestdagen (art. VIII.III.12 Omstandigheidsverloven

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

LOKALE POLITIE PAJOTTENLAND (Bever Galmaarden Gooik Herne Lennik Pepingen) Veiligheid, samen gaan we ervoor!

LOKALE POLITIE PAJOTTENLAND (Bever Galmaarden Gooik Herne Lennik Pepingen) Veiligheid, samen gaan we ervoor! LOKALE POLITIE PAJOTTENLAND (Bever Galmaarden Gooik Herne Lennik Pepingen) 2 Inhoudsopgave WOORD VOORAF... 5 INTERNE WERKING... 6 DOELSTELLINGEN 2011... 7 Zonaal veiligheidsplan 2009-2012...... 7 Actieplannen

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00307 Onderwerp: Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN

VERSLAG ONDERHANDELINGEN Lokale en Regionale Besturen Vlaamse Regio - Politie Fontainasplein, 9-11, 1000 Brussel Tel: 02/ 508 59 16 GSM 0477/98.10.71 Fax: 02/508 59 13 E-mail: eric.picqueur@acod.be Web-site : www.acod-lrb.be VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2012 hebben zeven personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Bedrag 5. Kenmerken van de maaltijdcheques 5.1

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

Statutaire wijzigingen

Statutaire wijzigingen Statutaire wijzigingen Opgelet!: Heel wat wijzigingen zijn retroactief van kracht en werden meestal reeds toegepast. Sommige autoriteiten bij de lokale politie hebben echter steeds geweigerd uitvoering

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 het actieplan Als eindproduct van het doorlopen van het stappenplan voor oorzaakgerichte probleemoplossing bundelt het actieplan op een overzichtelijk,

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie