Jaarverslag 2009 Lokale politie Zwijndrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Lokale politie Zwijndrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 29 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan Zwijndrecht politie.zwijndrecht.be

2

3 Inhoudsopgave 1. Leiderschap Missie, visie en waarden Zonale veiligheidsraad, politiecollege en politieraad Communicatieplan Samenwerkingsakkoorden Management van medewerkers Organogram Functiebeschrijvingen en profielen Invulling personeelskader Onbeschikbaarheden Stagiars Evaluatie van de medewerkers Tucht Opleidingen Arbeidsongevallen Personeelsrecrutering Syndicaal overleg Interne korpsoverlegstructuren Beleid en strategie Zonaal veiligheidsplan Zonale actieplannen Projecten Management van middelen Begroting & rekening Middelen Management van processen Interne dienstmededelingen Projecten Werkgroepen Medewerkers Resultaten MTO Verhouding in- en uitstroom personeel Dienstenafnemers, leveranciers & partners Aantal meldingen door de bevolking van verdachte toestanden Dankbrieven Maatschappij (derden) Resultaten van bevolkingsbevraging Bestuur en Financiers (opdrachtgevers) Operationele outputgegevens CICANT (Bron: jaarverslag CICANT 29) Bestuurlijke politie (Bron: Rapporten OO 29 CGOP/B) Aanhoudingen Resultaten van de uitvoering van de zonale actieplannen Publicaties /73 -

4 - 2/73 - Jaarverslag lokale

5 Voorwoord Wij zijn als korps de uitdaging aangegaan om onze werking constant te verbeteren. Daarom kiezen wij als thema in onze werking en communicatie de dienstverlening centraal. Om dit te kunnen realiseren hebben wij professionele en competente medewerkers nodig. Voor diegene die er nog aan zouden twijfelen, het jaarverslag 29 bewijst nogmaals dat de kwaliteit van alle medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht hoog is. Het werkjaar 29 werd gekenmerkt door zowel de instroom van veel nieuwe medewerkers als de realisatie van verschillende projecten. De aanwerving van administratieve- en politiemedewerkers hebben er voor gezorgd dat de meeste vacante functies ingevuld werden. Belangrijk hierbij is dat het stappenplan onder de naam calogisering werd gerealiseerd. Voor de niet ingewijde lezer gaat het hier om logistieke functies die voorheen door politieambtenaren werden vervuld nu overgeheveld worden naar administratieve medewerkers. 29 was ook een jaar van ingrijpende aanpassingswerken aan de gebouwen, ingebruikname van het dienstvoertuig annex commandowagen, een grondige vernieuwing van het bureelmateriaal en de opstart van een eigen website politie. zwijndrecht.be. Om al deze realisaties kenbaar te maken, namen wij op 4 oktober 29 deel aan de openbedrijvendag. De belangstelling voor onze organisatie was enorm. Ongeveer 2 inwoners van de gemeente Zwijndrecht kwamen die dag een kijkje nemen bij de lokale politie Zwijndrecht. Hierin mochten wij van de bevolking een enorme blijk van waardering herkennen. Het korpsfeest diezelfde avond, waar medewerkers met hun familie konden genieten van een zeer lekker buffet, was een geslaagde afsluiting van een vermoeiende maar leuke ervaring. Een jaarverslag is voor mij een moment van bezinning, een terugblik. Het geeft ook een beeld van wat wij als organisatie het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Echter een jaarverslag is ook een verantwoording over onze werking aan de verschillende partners, zoals de bestuurlijke en gerechtelijke overheden maar ook aan de bevolking. Via de cijfers en teksten wordt de lokale politie Zwijndrecht voor de lezer tastbaar. Ik hoop dat iedereen die het jaarverslag doorneemt beseft dat de lokale politie Zwijndrecht een kleine maar dynamische organisatie is. Het is een samenspel van veel gemotiveerde medewerkers die maar één doel voor ogen hebben de dienstverlening centraal. Frank Noens Korpschef 29 maart 21 politie Zwijndrecht 29-3/73 -

6 - 4/73 - Jaarverslag lokale

7 1. Leiderschap 1.1. Missie, visie en waarden Missie Visie Waarden De lokale politie werkt vanuit een geïntegreerde aanpak samen met de federale politie en andere partners aan een verhoging van de maatschappelijke veiligheid. Met andere woorden veiligheid benaderen wij niet alleen vanuit het oogpunt criminaliteit, maar ook om de leefbaarheid te bestendigen binnen onze politiezorgregio. Al onze medewerkers wensen dit te realiseren elke dag opnieuw in overleg en samenwerking met de belanghebbende (de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de bevolking, de bedrijven, de organisaties, de media.) op basis van evenwaardigheid en binnen het wettelijk en democratisch werkkader, met respect voor de individuele rechten en vrijheden van de burgers. een organisatie gericht op de ontwikkeling van zijn medewerkers; waarbij we investeren in opleiding en het lerend vermogen stimuleren; met aandacht voor flexibiliteit, polyvalentie en klantvriendelijkheid; maar ook oog voor een goede balans tussen werk en het privé leven van de medewerkers; om zo te groeien als een professionele en bevolkingsgerichte lokale politie. Zichtbaarheid van de organisatie Waardige houding van de medewerkers Inventieve aanpak van problemen Jobtevredenheid Nazorg voor onze belanghebbende Directe aanspreekbaarheid van onze diensten Realiteitszin in de werking en bedrijfsprocessen Empathie bij onze dienstverlening Collegialiteit tussen de medewerkers Hoge kwaliteit bij onze geleverde inspanningen Teamwerk als werkvorm 1.2. Zonale veiligheidsraad, politiecollege en politieraad Zonale veiligheidsraad Datum Agendapunten 23 april 29 Goedkeuring & ondertekening protocolakkoord PZ Zwijndrecht SPN Antwerpen Goedkeuring & ondertekening protocolakkoord PZ Zwijndrecht milieudienst gemeentebestuur Zwijndrecht Jaarverslag 28 PZ Zwijndrecht Evaluatie actieplannen 28 Bronbestanden & stuurbord actieplannen september 29 Tussentijdse evaluatie actieplannen 29 Problematiek radiocommunicatie PZ Zwijndrecht PZ Antwerpen Capaciteitsproblemen PZ Zwijndrecht Website politie.zwijndrecht.be Parketcijfers met betrekking tot de afhandeling van intrafamiliaal geweld (IFG) & diefstal in woningen (DIW) 1 & december 29 Evaluatie zonale actieplannen 29 Evaluatie protocolakkoord PZ Zwijjndrecht SPN Antwerpen Evaluatie protocolakkoord PZ Zwijjndrecht SPN Antwerpen Radiocommunicatie PZ Antwerpen PZ Zwijndrecht Parketcijfers met betrekking tot de afhandeling van IFG & DIW Minimum effectief PZ Zwijndrecht Data vergaderingen Zonale veiligheidsraad PZ Zwijndrecht 21 politie Zwijndrecht 29-5/73 -

8 College van burgemeester en schepenen (politiecollege) Datum Agendapunten 13 januari 29 Aanstelling contractueel consulent verkeer Ziekteberichten november-december januari 29 Vervroegde herziening van de schuld tot eindvervaldag 3 februari 29 Bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie 17 februari 29 Verlenging contract assistent Toelichting verheershandhavingsplan en zonale actieplannen (kennisname) 1 maart 29 Verlenging contract assistent ICT Kasverslag 4e kwartaal 28 Contract onderhoud airconditioning in het serverlokaal Politierekening maart 29 Vernieuwing buitenschrijnwerk, P. Coplaan 222 2e verdieping voor- en zijgevel (lijst aan te schrijven aannemers) 7 april 29 Commissie van Politie, Veiligheid, Mobiliteit, Informatie en Informatica Verzekeringspremie voor VW Transporter Verlenging contracten 2 consulenten 28 april 29 Verlenging contracten 2 assistenten 12 mei 29 Kasverslag 1e kwartaal 29 Vernieuwing buitenschrijnwerk P. Coplaan 222 2e verdieping voor- en zijgevel (toewijzing) 19 mei 29 Begrotingswijziging 1 Verlenging contract 1 assistent Contract 1 assistent 3% ter vervanging halftijdse loopbaanonderbreking 2 juni 29 Begrotingswijziging 1 (goedkeuring cijfers college 19 mei 21) 23 juni 29 Interne kredietaanpassingen politiezone Onderhoudskosten voor de licenties Caché (principieel akkoord) 3 juni 29 Verlening contract 1 consulent verkeer Verlenging contract 1 assistent Toelichting werking politie 4 augustus 29 Kasverslag 2e kwartaal augustus 29 Uitbreiding contract sanitaire toestellen ISS 1 september 29 Verlenging contract assistent ICT 22 september 29 Open bedrijvendag deelname Gewaarborgd loon medewerker 6 oktober 29 Verzekeringspremies alle risico s en lichamelijke ongevallen voor Open Bedrijvendag 13 oktober 29 Begroting politie 21 (vaststelling) Begrotingswijziging 2 politie (vaststelling) Vervangen vloer politiecommissariaat P. Coplaan 222 Lastervoorwaarden en wijze van gunnen 2 oktober 29 Uitbetaling schade inspecteur van politie 27 oktober 29 Saneren CV installatie politiecommissariaat P. Coplaan 222 lijst aan te schrijven aannemers Aankoop politievoertuig type bureelwagen (toewijzing) 1 november 29 Aankoop en installatie citrixsysteem (vaststellen lijst leveranciers) Commissie van Politie, Veiligheid, Mobiliteit, Informatie en Informatica 17 november 29 Verzekeringspremie voor de bureelwagen Peugeot Boxer 24 november 29 Verlenging contract 3 assistent van politie Verlenging contract consulent van politie 1 december 29 Aankoop uitschuifbare wapenstokken met houder (vaststellen lijst leveranciers) 8 december 29 Onderhoudscontract alarmsysteem P. Coplaan 222 Vervangen vloer P. Coplaan 222 (toewijzing) Saneren CV-installatie P. Coplaan 222 (Toewijzing) 15 december 29 Verzekeringszaak aanrijding politievoertuig GBF746 op 2 maart 29 (aanstellen raadsman) 22 december 29 Aankoop en installatie van een citrixsysteem (toewijzing) Interne kredietaanpassing Aankoop uitschuifbare wapenstokken met houder - toewijzing - 6/73 - Jaarverslag lokale

9 Gemeenteraad (politieraad) Datum Agendapunten 22 januari 29 Goedkeuring begroting 29 politiezone door de toezichthoudende overheid (kennisname) 26 februari 29 Openverklaring vacature 1 betrekking inspecteur lokale recherche Openverklaring 1 statutaire betrekking van assistent (calogpersoneel) Openverklaring 1 statutaire betrekking van consulent (calogpersoneel) Mededeling bestelbons buitengewone dienst december 28 - politie Benoeming van 2 inspecteurs van politie Benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie 26 maart 29 Politierekening 28 Goedkeuring kasverslag 4e kwartaal 28 Vernieuwing buitenschrijnwerk politiekantoor Pastoor Coplaan 222 tweede verdieping: voor- en zijgevel lastvoorwaarden en wijze van gunnen Aanvaarding ontslag wegens pensioen hoofdinspecteur gebiedsgebonden werking Benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie 23 april 29 Toelichting jaarverslag 28 Kennisname afzien van benoeming inspecteur van politie Vernieuwing contract mobiele telefonie Goedkeuring contract plaatsing drankenautomaat in politiebureel 28 mei 29 Goedkeuring kasverslag 1e kwartaal 29 Schenking van een voertuig door lokale politie aan het gemeentebestuur Mededeling bestelbons buitengewone dienst april 29 - politie 25 juni 29 Begrotingswijziging 1/29 Aankoop van een politievoertuig type bureelwagen - lastvoorwaarden en wijze van gunnen Aanvaarding ontslag (pensioen) hoofdcommissaris van politie Benoeming van 1 consulent (calogpersoneel) Benoeming van 1 assistent (calogpersoneel) 27 augustus 29 Openverklaring 1 betrekking statutair consulent Openverklaring 3 betrekkingen inspecteur van politie Openverklaring 1 betrekking agent van politie Mededeling bestelbons buitengewone dienst juni & juli 29 - politie Benoeming 1 consulent (calogpersoneel) Benoeming 2 inspecteurs lokale recherche 24 september 29 Mededeling bestelbons buitengewone dienst augustus 29 - politie 14 oktober 29 Openverklaring via externe werving agent van politie Benoeming 1 statutair consulent (calogpersoneel) Benoeming 1 statutair assistent (calogpersoneel) Benoeming 1 inspecteur van politie 5 november 29 Politiebegroting 21 Goedkeuring begrotingswijziging 2/29 Goedkeuring kasverslag 3e kwartaal 29 Aankoop van een citrixsysteem voor de politie lastvoorwaarden en wijze van gunnen 26 november 29 Afstand van niet-gebruikte wapens (kennisname) Aankoop van uitschuifbare wapenstokken met houder voor de politie lastvoorwaarden en wijze van gunnen Openverklaring van 2 betrekkingen statutair assistent (ICT & secretariaat) Mededeling bestelbons buitengewone dienst oktober 29 politie 17 december 29 Nihil 1.3. Communicatieplan Het ontbreken van een visie rond (externe/interne) communicatie in het vorige zonale beleidsplan had tot gevolg dat er losse initiatieven ontstonden die goed bedoelde pogingen waren, maar die fragmentarisch en onprofessioneel overkwamen bij onze partners. De sleutelfiguren (partners bedrijven ) ervoeren de huidige communicatie van de lokale politie als zwak. Hoe kunnen wij dit verbeteren? Het uitwerken van een communicatieplan (intern en extern) is een uitgangspunt. Gelet wij ons bewust zijn van de omvang van deze opdracht en het belang van een draagvlak binnen de organisatie, werd dit als een interne strategische doelstelling voor de beleidsperiode politie Zwijndrecht 29-7/73 -

10 weerhouden. Het opstellen en implementeren van een communicatieplan moet vertaald worden in actieplannen interne en externe communicatie. Omdat in deze materie zowel bij de gemeente Zwijndrecht als externe partner kennis en competentie aanwezig is, wordt een synergie met deze partner een belangrijke kritieke succesfactor. Communicatie is een managementinstrument dat verbinding doet ontstaan tussen alle geledingen van de organisatie. Iedere medewerker zal en moet kunnen communiceren met zijn belanghebbenden (verantwoording en externe gerichtheid zie gemeenschapsgerichtepolitiezorg), echter door een canvas uit te werken zal dit georganiseerd en gestructureerd verlopen. Wat kan communicatie (extern) voor onze organisatie betekenen? zij geeft de organisatie een identiteit die in overeenstemming is met onze opdrachtverklaring (missie, visie en waarden); er ontstaat een brug tussen de gewenste identiteit en het imago dat onze organisatie heeft bij de partners (belanghebbenden); het vertaalt de inspanningen die de lokale politie Zwijndrecht levert aan de belanghebbende en laat toe onze doelstellingen verder te concretiseren (verantwoording). Wat kan communicatie (intern) voor onze organisatie betekenen? het geeft aan hoe wij met elkaar omgaan in de organisatie (het geven van info aan elkaar via welke kanalen) - informeren; het is een kader, dat duidelijk maakt dat iedereen betrokken wordt bij de organisatie (werking) - motiveren; zorgt voor werkafspraken en taakintegratie tussen mensen en diensten - consulteren; heeft kwaliteitsverbetering tot gevolg - participatie. Het opstellen van de actieplannen interne en externe communicatie zal gebeuren door de werkgroep Communicatie die nog moet opgestart worden. In 29 werden evenwel een aantal verbeterpunten met betrekking tot de communicatie doorgevoerd: website politie.zwijndrecht.be deelname aan de openbedrijvendag organisatie van een korpsfeest 1.4. Samenwerkingsakkoorden Protocol inzake het voorleiden van personen, gearresteerd door de lokale politie dd. 1/12/21 Protocol inzake de informantenwerking en de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden dd. 1/1/23 Consensusnota over de uniforme werking van de recherchediensten van de politiezones van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen dd. 17/1/23 Protocolakkoord tussen de provinciale verkeerseenheid Antwerpen (WPR) en CSD en de Lokale Politiezones dd. 23/1/24. Lokaal protocolakkoord AIK dd. 2/7/24 Protocol van Interzonale samenwerking tussen de ééngemeentezones Antwerpen en Zwijndrecht dd. 12/12/28 Protocolakkoord houdende het Politioneel Interventieplan (PIP) voor de provincie Antwerpen dd. 12/12/26 & bijlage Monodiciplinair interventieplan - dicipline 3 // Draaiboek voor het politioneel beheer van diverse noodsituaties in de provincie Antwerpen Protocol tussen de gemeente Zwijndrecht en het Parket van de Procureur des Konings te Antwerpen inzake de invoering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties dd. 26/1/27 Protocol: Samenwerking tussen de gerechtsdeurwaarders en de lokale politie in het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen dd. 1/5/27 Het politieonderricht dat het provinciebestuur van Antwerpen vanaf 26 in zijn provinciale politieschool organiseert dd. 28/6/27 Protocol tussen de Lokale Politie en de Federale Politie Antwerpen inzake een geïntegreerde en integrale aanpak van fenomenen dd. 1/1/27 Protocol tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en de Lokale Politiezones Zara, Zwijndrecht, Rupel, Noord, Hekla, Grens, Minos, Schoten en Voorkempen inzake het audiovisueel verhoor van minderjarigen dd. 14/1/27 Intentieverklaring tot dispatching van interventieploegen door het CIC en ter beschikking stelling van personeel voor de bestraffing van het CIC dd. december 27 Samenwerkingsprotocol inzake geweldbeheersing dd. 18 december 28 Protocol gehypothekeerde capaciteit binnen het arrondissement Antwerpen dd. 23 januari 29 Omzendbrief samenwerking arbeidsauditoraat - FGP - lokale politie dd. 19 maart 29 Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en inbreuken tussen de lokale politie Zwijndrecht en de gemeente Zwijndrecht dd. 23/4/29 Protocolakkoord tussen federale politie (scheepvaartpolitie haven) en de lokale politie Zwijndrecht met betrekking tot de taakverdeling binnen het havengebied PZ Zwijndrecht dd. 23/4/29-8/73 - Jaarverslag lokale

11 Samenwerkingsovereenkomst tussen de politiediensten van het arrondissement Antwerpen inzake afkondiging en organisatie van een kern- en speractie en van het politiealarm dd. 24/4/29 politie Zwijndrecht 29-9/73 -

12 - 1/73 - Jaarverslag lokale

13 2. Management van medewerkers 2.1. Organogram Korpschef Hoofdcommissaris/ commissaris Zuil Gebiedsgebonden Werking commissaris Zuil Interventie Bijzondere diensten commissaris Zuil Steun en beheer commissaris Personeelsdienst 1 consulent Dienst Logistiek/Financiën 1 consulent Verkeersdienst 1 hoofdinspecteur 1 verkeersconsulent 2 inspecteurs 2 agenten Wijkdienst 1 hoofdinspecteur 5 inspecteurs Dienst Evenementen 1 hoofdinspecteur ( 1HINP) Interventiedienst 4 hoofdinspecteurs 19 inspecteurs Recherche 1 hoofdinspecteur 3 inspecteurs Jeugd en Gezin 1 hoofdinspecteur 1 inspecteurs Secretariaat - Zonaal Onthaal (Logistiek/Financiën/Personeel) 6 assistenten ICT 1 assistent Onderhoud 3 medewerkers 2.2. Functiebeschrijvingen en profielen Functie Positie Generieke functie Commissaris-zuilhoofd Advies-beheer Adviseur-beheerder Hoofdinspecteur Raadgeving-Coördinatie Consulent-coördinator Calog B consulenten Raadgeving-Coördinatie Consulent-coördinator Inspecteur Raadgeving Consulent-medewerker Calog C Uitvoering Consulent-medewerker Agent Uitvoering Medewerker 2 Calog D Uitvoering Medewerker 1 Calog D Uitvoering Medewerker Invulling personeelskader De huidige formatie van het operationeel, administratief en logistiek personeel werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 december 27. Dit goedgekeurde personeelskader (57,5 FTE) (1) voorziet in een calogkader van 11,5 FTE en een operationeel kader van 46 FTE. Het minimaal effectief van de lokale politie Zwijndrecht werd bij koninklijk besluit van 2 oktober 29 (BS 3 november 29) vastgesteld met 46 medewerkers voor het operationeel kader en 11 medewerkers voor het administratief en logistiek kader. De gegevens met betrekking tot de invulling van het personeelskader geven de situatie weer zoals deze bestond op 31 december 29. Tevens dient de belangrijke kanttekening gemaakt te worden dat de lokale politie Zwijndrecht wegens zijn personeelstekort tevens beschikte over 2 vanuit de federale politie gedetacheerde inspecteurs. Deze gedetacheerde inspecteurs zijn evenwel nergens opgenomen in de tabellen en grafieken van 1 FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. politie Zwijndrecht 29-11/73 -

14 met betrekking tot de invulling van het personeelskader. Zij maakten deel uit van de interventiedienst Aantal medewerkers Kader Voorzien Commissaris Hoofdinspecteur 7,5 9,5 8,5 8,5 8,5 1 Inspecteur 26, , ,9 3 Agent ,8,8 2 Consulent Assistent 1,8 1,8 3,8 6,1 6,1 6 Bediende 1,5 1,3, Arbeider 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 Totaal: 44,73 46,13 47,43 51,93 49,83 57, ,83 5,63 7,13 1,63 11, ,9 4,5 4,3 41,3 38, Operationeel kader Calog kader Bovenstaande tabel is gebaseerd op FTE s. In effectieve medewerkers komt dit neer op 4 commissarissen, 9 hoofdinspecteurs, 27 inspecteurs, 1 agent, 3 consulenten, 7 assistenten, 1 bedienden en 3 arbeiders. Wat neerkomt op 41 operationele medewerkers en 14 medewerkers calog. Vooral binnen de groep inspecteurs is er een grote afwijking tussen het aantal effectieve medewerkers (27) en het aantal FTE s (24,9). Dit is te wijten aan het aantal inspecteurs die gebruik maakt van de 4/5-regeling (8 inspecteurs of 29,62 % van het totaal aantal inspecteurs). Bovendien maakte 1 inspecteur gebruik van halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof gedurende 6 maanden Verhouding operationeel - calog Kader - operationeel Voorzien Commissaris Hoofdinspecteur 7,5 9,5 8,5 8,5 8,5 1 Inspecteur 26, , ,9 3 Agent ,8,8 2 Operationeel kader 38,9 4,5 4,3 41,3 38,2 46 Kader - calog Voorzien Consulent Assistent 1,8 1,8 3,8 6,1 6,1 6 Bediende 1,5 1,3, Arbeider 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 Calog kader 5,83 5,63 7,13 1,63 11,63 11, Verhouding man vrouw Verhouding binnen het volledige korps Verhouding man - vrouw Man 25,3 26,1 28,1 3,3 3,6 Vrouw 19,43 2,3 19,33 21,63 19, ,43 2,3 19,33 21,63 19, ,3 26,1 28,1 3,3 3, Man Vrouw Op 31 december 29 bedroeg de verhouding man vrouw voor het voltallige korps, 61,4 % mannen en 38,6 % vrouwen. - 12/73 - Jaarverslag lokale

15 Verhouding binnen de verschillende graden & functies Kader - vrouw Man Vrouw CP 4 HINP 7,5 1 INP 17,1 7,8 Agent,8 Consulent 3 Assistent 1 5,1 Bediende 1 Arbeider 1,53 Vrouw 3,6 19, , ,1 5 7,5 5,1 4 3, ,53 CP HINP INP Agent Consulent Assistent Bediende Arbeider Man Vrouw Verhouding tussen de calogmedewerkers en het operationeel kader Kader - man/vrouw Man operationeel 24,3 25,3 26,3 28,3 28,6 Vrouw operationeel 14,6 15, ,6 Man calog 1,8 1,8 2 2 Vrouw Calog 4,83 4,83 5,33 8,63 9,63 44,73 46,13 47,43 51,93 49, Man operationeel Vrouw operationeel Man calog Vrouw Calog Personeelsbezetting per zuil Bezetting Zuilen Voorzien Korpschef & offcieren 4 4 Steun & beheer 1,63 1,53 Gebiedsgebonden werking 1,1 14 Interventie & bijzondere diensten 25, ,83 57,53 25,1 4 1,63 1,1 Korpschef & offcieren Steun & beheer Gebiedsgebonden werking Interventie & bijzondere diensten politie Zwijndrecht 29-13/73 -

16 Leeftijden medewerker per functie Leeftijd < > 5 Commissaris Hoofdinspecteur Inspecteur Agent 1 Consulent 1 2 Assistent Bediende 1 Arbeider < > 5 Commissaris Hoofdinspecteur Inspecteur Agent Consulent Assistent Bediende Arbeider Personeelsverloop In 29 verlieten 5 personeelsleden het korps van de lokale politie Zwijndrecht; 1 personeelslid (hoofdinspecteur) ging met pensioen en 4 andere personeelsleden (3 inspecteurs en 1 agent) kozen voor een nieuwe uitdaging en maakten mobiliteit naar zone Antwerpen (5345). In 29 hebben in totaal 5 personeelsleden ons korps vervoegd: 1 consulent verkeer (calog) contractueel werd aangeworven en 4 personeelsleden (inspecteurs) werden benoemd via mobiliteit. 3 Inspecteurs zijn werkzaam op de dienst interventie en 1 inspecteurs werk als rechercheur bij de lokale recherche Onbeschikbaarheden In ISLP-admin werden voor het jaar :52 uren als gepresteerd geregistreerd. Dit totaal aan uren omvat de werkelijk gepresteerde uren (76,71 %) en de uren van onbeschikbaarheden (23,28 %) (vakantieverlof, ziekte, dienstvrijstellingen, omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof en andere verloven) van alle medewerkers van de lokale politie van Zwijndrecht met uitzondering van de stagiairs Verloven Vakantieverlof In het totaal werden 2297,5 dagen (17461: uren) vakantieverlof genomen door de medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht. Dit komt overeen met 17,28 % van de gepresteerde uren. 385,5 dagen (2929:48 uren) vakantieverlof van 28 werden overgedragen naar 29 en opgenomen in de statutair voorziene periode van 1 januari tot 31 maart dagen (14531:12 uren) vakantieverlof van het in 29 toegekende verlof werd opgenomen gedurende vakantiedagen (25:24 uren) van het toegekende verlofrecht van 29 werden niet opgenomen en werden overgedragen naar 21. Ziekteverlof In het totaal waren de medewerkers 4119:12 uren (542 dagen) onbeschikbaar wegens ziekte. Dit waren 542 dagen waarvan wegens ziekteverlof overeenkomstig art. VIII.X.1 & 11 Rppol. In 29 ging 4,8 % van de gepresteerde uren naar ziekteverlof. Bovendien maakten gedurende in het totaal 174 dagen (528:57 uren) verschillende personeelsleden gebruik van verminderde prestaties wegens ziekte overeenkomstig art. VIII.X.12 & 16 Rppol. Wanneer we dit gegeven ook - 14/73 - Jaarverslag lokale

17 beschouwen als een onbeschikbaarheid wegens ziekte komen we op 4,6 % van de gepresteerde uren die naar ziekteverlof ging. 1 keer werd er gebruik gemaakt van de zogenaamde Baaldag (ziekteverlof zonder medisch attest art. X.II.3 Rppol). Tevens werd de Bradford-factor factor (2) voor alle medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht berekend en vergeleken met de Bradford-factor van de totale Belgische populatie. De laatste cijfers die we evenwel terugvonden terzake dateren van 24. Toen bedroeg de gemiddelde Bradford-factor voor de totale populatie 78,16, terwijl deze voor de verzuimers loopt tot 14,62. 9,13 % van de medewerkers was gedurende 29 nooit afwezig en haalde dan ook een Bradfort-factor van. 72,46 % van de medewerkers bleef met zijn Bradford-factor onder de gemiddelde factor van de Belgische populatie van 24, zijnde ,19 % van de medewerkers had een Bradford-factor die de gemiddelde factor van de verzuimers (14,62) oversteeg. Naast de Bradford-factor werd tevens het ziekteverzuimcijfer (aantal dagen ziekte * 1 / 261) van alle medewerkers berekend. Het gemiddelde verzuimcijfer voor de lokale politie Zwijndrecht is 3,1 %. In 27 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimcijfer voor België 5,19 %. 82,6 % van de medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht bleef met zijn ziekteverzuimcijfer onder dit nationale gemiddelde. De hoogste ziekteverzuimcijfers bedroegen respectievelijk 18,1 %, 22,61 % en 27,59 %. Deze hoge cijfers waren evenwel te wijten aan ernstige medische problemen. Andere statutaire verloven & afwezigheden De medewerkers van de lokale politie van Zwijndrecht genoten in het totaal 18 dagen (136:48 uren) dienstvrijstelling ingevolge het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (art. V.III.IV.1.4 ). 3 dagen (228: uren) werd er gebruik gemaakt van omstandigheidsverlof, respectievelijk ; 4 dagen voor het huwelijk van een personeelslid ((art. VIII.IV.1.1 Rppol), 1 dag ingevolge huwelijk van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, de vader,... (art. VIII.IV.1.5 Rppol), 22 dagen naar aanleiding van het overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad maar niet onder hetzelfde... (Art. VIII.IV.1.6 ) en tenslotte 3 dagen voor een plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een erkende religie... (Art. VIII.IV.1.9 ). 134 dagen (118:24 uren) gingen naar uitzonderlijk & ander verlof, respectievelijk;,5 dag verlof voor leden assisenjury, bij het korps civiele bescherming, (art VIII.IV.5-6 Rppol), 31,5 dagen voor verlof wegens overmacht (art VIII.IV.7 Rppol), 7 dagen moederschapsverlof, 13 dagen ingevolge recht op verminderde prestatie voor zwangere vrouwen (art VIII.V.8 & 11 Rppol) en onder de noemer Andere verloven gingen 19 dagen (144:24 uren) naar syndicaal verlof. 2 De Bradfordfactor brengt de storingsgraad van verzuim in kaart. Om de hinder van ziekteverzuim voor de werkgever beter te kunnen inschatten, hanteren we naast het ziekteverzuimpercentage ook de Bradfordfactor. Deze factor houdt meer rekening met de frequentie van het ziekteverzuim. Het is immers de frequentie van het verzuim dat de werkgever vaak parten speelt. Het is moeilijker om te gaan met werknemers die om de haverklap verzuimen dan met eenmalig langdurig verzuim. De formule voor berekening van de Bradfordfactor is: frequentie² x totaal aantal ziektedagen. Voorbeeld: Medewerker X werkt voltijds. Hij is 5 keer afwezig geweest in 29 voor een totaal van 8 dagen. Medewerker Y werkt ook voltijds. Ze is 1 keer afwezig geweest voor een totaal van 18 dagen. Als we het ziekteverzuimpercentage berekenen, komen we tot volgende resultaten: X: 8/261 x 1 = 3,6% Y: 18/261 x 1 = 6,9% Berekenen we de Bradfordfactor dan krijgen we volgende resultaten: X heeft een score van 5 x 5 x 8 = 2 Y heeft een score van 1 x 1 x 18 = 18 Volgens deze ranking zorgt medewerker X voor de grootste storing. politie Zwijndrecht 29-15/73 -

18 ,58% 3,72%,61% 19,89%,97% 74,23% Jaarlijks vakantieverlof Verlof wegens ziekte Omstandigheidsverlof Dientsvrijstellingen Uitzonderlijk verlof Andere verloven Opleidingen Opleiding Interne opleidingen Interne opleidingen GPI 48 Functionele opleidingen Voorgezette opleidingen Voortgezette baremische opleidingen Gecertificeerde opleidingen Externe opleidingen Uren : 1624: 76: 16: 358: 59: 326: 2459: Bij de interne opleidingen GPI 48 gingen 344: uren van de 1624: uren naar de prestaties van de monitoren die deze opleidingen organiseerden en begeleidden Arbeidsongevallen Afwezigheidsdagen ingevolg arbeidsongevallen Zonder geweld tegen medewerkers Met geweld tegen medewerkers Dagen Stagiars De lokale politie Zwijndrecht beschikt over 4 mentoren die aspirant-inspecteurs of aspirant-hoofdinspecteurs begeleiden tijdens hun stages bij de lokale politie Zwijndrecht. Een mentor neemt 1 of uitzonderlijk 2 aspiranten onder zijn vleugels tijdens de verschillende stages: gewenningstage: 2 dagen observatie (1 maand na start van de opleiding), opleidingsstage deel 1 : 1 dagen bij de diensten van de gebiedsgebonden werking (midden van de opleiding), opleidingsstage deel 2 : 3 dagen bij de interventiedienst zodat ze voorbereid worden in deze fase op het effectieve politiewerk (einde van de opleiding). In 29 deden respectievelijk; 4 aspirant-inspecteurs hun gewenningstage bij de lokale politie Zwijndrecht 6 aspirant-inspecteurs opleidingsstage deel 1 en 3 aspirant-inspecteurs opleidingsstage deel 2. Naast de stages van aspirant-inspecteurs en aspirant hoofdinspecteurs geven we jaarlijks de kans aan een bepaald aantal studenten om hun stage binnen de lokale politie Zwijndrecht te vervullen. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs (7e jaar specialisatie in een administratieve richting) en studenten bachelor of master (hoger onderwijs of universiteit) die een specifieke sociaal-wetenschappelijke opleiding volgen zoals bijvoorbeeld maatschappelijk assistent. De stagiairs uit het secundair onderwijs worden ingezet in de zuil steun en beheer voor administratieve taken op het secretariaat. De stagiairs uit het hoger of universitair onderwijs worden ingezet bij de dienst jeugd en gezin om ervaring op te doen in het begeleiden van en bemiddelen in situaties die te maken hebben met jeugdof gezinsproblematiek. In 29 liepen 2 leerling uit het secundair onderwijs (Sint-Maarten Bovenschool te Beveren) stage op de dienst steun & beheer. De stage die zij verrichten gebeurden respectievelijk binnen het schooljaar en het schooljaar Wat de hoger onderwijsstudenten betreft liepen 3 studenten stage bij de dienst Jeugd & gezin. Zij waren afkomstig Karel De Grote Hogeschool, Lessius Hogeschool en Artesis Hogeschool allen gevestigd te Antwerpen. Het gaat steeds om studenten in een sociale richting; assistent in de psychologie (bachelor) of maatschappelijk assistent (bachelor). 2 stagiairs waren studenten uit een laatste jaar (3e jaar-bachelor) en 1 stagiaire was een studente uit het 2e jaar bachelor. - 16/73 - Jaarverslag lokale

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445)

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD p. 4 INLEIDING Geografische en demografische gegevens p. 6 1. LEIDERSCHAP Missie, visie en waarden p. 8 Organogram

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

Lokale Politie Maasland - 5383 -

Lokale Politie Maasland - 5383 - Lokale Politie Maasland 5383 Een nieuwe visie op politiewerk Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg 21 3680 Maaseik Website : www.politiemaasland.be Email : Politie.Maasland@Maaseik.be Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier DEEL I: Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave DEEL I : Leiderschap 1 Missie, visie en waarden 2 Organogram 3 Gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

Publiek jaarverslag. Politiezone Minos

Publiek jaarverslag. Politiezone Minos Publiek jaarverslag Politiezone Minos 1. LEIDERSCHAP 1.1. Excellente politiezorg 1, één visie voor de geïntegreerde politie Eén van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2010

Opleidingsprogramma 2010 Opleidingsprogramma 2010 2 Opleidingsprogramma 2010 Inleiding Het opleidingsprogramma, what s in a name? Wat is het opleidingsprogramma? Het K.B. betreffende de kwaliteitsstandaarden en omkaderingsnormen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. p. 07. Hoofdstuk 1: visie, missie, waarden. Hoofdstuk 2: scanning & analyse. p. 11. p. 49. Hoofdstuk 3: strategische doelstellingen

Inhoudstafel. p. 07. Hoofdstuk 1: visie, missie, waarden. Hoofdstuk 2: scanning & analyse. p. 11. p. 49. Hoofdstuk 3: strategische doelstellingen Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: visie, missie, waarden Getrokken lessen uit het vorige plan Missie Visie - Waarden p. 07 p. 08 p. 09 Hoofdstuk 2: scanning & analyse Getrokken

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

Federale politie Jaarverslag 2012

Federale politie Jaarverslag 2012 Federale politie Jaarverslag 2012 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Eric Cobut, Fritz Toussaintstraat, 8-1050 Elsene Redactiecomité: Roxane Beaurang, Gerda De Naer, Céline Delande, Anne-Catherine Dessoy,

Nadere informatie

www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011

www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 1 Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 Goedgekeurd door de ministerraad op 1 februari 2008 Advies minister van Mobiliteit op 23 januari 2008 Advies Federale

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

CONTACTEN. De Federale gerechtelijke politie, dat zijn wij!

CONTACTEN. De Federale gerechtelijke politie, dat zijn wij! CONTACTEN directie Johan denolf +32 2 743 74 14 6 +32 2 743 74 16. djf.direction@skynet.be adjuncten van de directeur Bart dombret +32 2 743 74 37 Johan de volder +32 2 743 76 87 b&s Jan buys +32 2 743

Nadere informatie

KORPSBLAD. Verantwoordelijke uitgever: Frank Mulleners Europalaan 27 3600 GENK. April 2007 jaargang 29 nr. 108 Viermaandelijks tijdschrift

KORPSBLAD. Verantwoordelijke uitgever: Frank Mulleners Europalaan 27 3600 GENK. April 2007 jaargang 29 nr. 108 Viermaandelijks tijdschrift KORPSBLAD Verantwoordelijke uitgever: Frank Mulleners Europalaan 27 3600 GENK April 2007 jaargang 29 nr. 108 Viermaandelijks tijdschrift Colofon Redactieadres: Lokale politie PZ GAOZ Europalaan 27 3600

Nadere informatie