Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad."

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel fax maart 2010 Gemeenteraad: 3 Geacht raadslid Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 30 MAART 2010 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE AALST Politiezone Aalst Begroting Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328) Bij brief van 08 december 2009 liet de gouverneur weten te hebben kennis genomen van de begroting 2010 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het gewestelijk administratief toezicht. De raadsleden krijgen kennis van dit schrijven, dit in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname

2 2. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 en 2 van Kennisname door de gouverneur in het kader van het gewestelijk toezicht. Kennisgeving. (354335) Bij brief van 24 november 2009 liet de gouverneur weten kennis te hebben genomen van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2009 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het gewestelijk administratief toezicht. De raadsleden krijgen hiervan kennis in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 3. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 en 2 van Goedkeuring door de gouverneur in het kader van het federaal toezicht. Kennisgeving. (354336) Bij brief van 23 november 2009 liet de gouverneur weten zijn goedkeuring te geven aan de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2009 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het federaal toezicht. De raadsleden krijgen hiervan kennis in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 4. Politiezone Aalst Begroting Goedkeuring door de gouverneur. Kennisneming. (354329) Bij brief van 04 december 2009 liet de gouverneur weten de begroting 2010 van de Lokale Politie Aalst goed te keuren, dit in het kader van het federaal toezicht. De raadsleden krijgen kennis van dit schrijven in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname

3 5. Politiezone Aalst Verkoop van afgeschreven materieel (geluidsmeter). Vaststelling. (354471) Materieel dat buiten dienst wordt gesteld, heeft soms nog een economische waarde. Het is de bevoegheid van de gemeenteraad om reglementerend op te treden bij de verkoop van materieel. De firma Acoustical Engineering is bezig met het aanleggen van een verzameling oude geluidmeters en heeft interesse om de geluidsmeter Larson Davis LD812 SN0397 met microfoon LD2541 SN 4832 aan te kopen. Ze hebben hiervoor een budget voorzien van 250,- EUR. Deze geluidsmeter is volledig afgeschreven. Voorstel: aanvaarding 6. Politiezone Aalst Aankoop van kledij voor een periode van 3 jaar. Bestek PZ-GD2/10. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (349696) Het huidige dossier PZ-GD3/08 (gegund voor 2 jaar) loopt af begin mei Daarom wordt er voorgesteld een nieuw dossier op te starten met een afroepperiode van 3 jaar. Het meerjarig karakter van de opdracht vereist de goedkeuring van de gemeenteraad. Het bestek omvat de aankoop van broeken en rokken, hemden, hoofddeksels (hoed, kepie, politiepet, bootje, wintermuts), individuele toebehoren, kousen, polo s, pull s, regenkledij, ceremoniekledij, thermisch ondergoed, werkkledij en sportkledij. Voor 2010 bedraagt het totale krediet voor aankoop van schoenen en kledij ,- EUR, waarvan een deelkrediet van ,- EUR zal worden aangewend voor de aankoop van voormelde kledij. Krediet op jaarbasis voor aankoop kledij Krediet voor 3 jaar voor aankoop kledij ,79 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief ,36 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33008/ Financiering Gewoon budget 2010 en volgende jaren Wijze van gunnen Openbare aanbesteding met Europese bekendmaking

4 7. Politiezone Aalst Huur van een dienstvoertuig, type interventievoertuig, voor een periode van 60 maanden. Bestek PZ-GD4/10. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (354526) De huurperiode van het dienstvoertuig Mercedes Vito met nummerplaat TPR665, in gebruik bij de lokale politie Aalst sedert 30/09/2005, loopt teneinde op 20 september De politiezone Aalst vraagt om zeker de vervanging van dit voertuig te voorzien. De kenmerken van het voertuig zijn: type combi, diesel, Euronorm 4 met roetfilter, 5 trapsautomaat, tussen 2000 en 2200 cylinderinhoud. Het meerjarig karakter van dit dossier vereist de goedkeuring van de gemeenteraad. Raming huur/maand/voertuig 1 157,02 EUR btw exclusief 1 400,- EUR btw inclusief Totale raming huur over 60 maanden/voertuig ,49 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering gewoon budget 2010 en volgende jaren Wijze van gunnen algemene offerteaanvraag

5 8. Politiezone Aalst Aankoop van een file server met clusters in het kader van de radioscopie van de Federale politie ten behoeve van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ4/10, Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354514) Tijdens de politiehervorming in 2001 werden 2 omgevingen weerhouden : enerzijds deze van de oude gemeentepolitie en anderzijds de geïntegreerde omgeving van de ex-gerechtelijke politie en van de ex-rijkswacht. Deze handeling had tot doel de reeds verwezenlijkte investeringen te rentabiliseren en de onmiddellijke voortzetting van de politionele informaticafunctie toe te laten. 8 jaar later is het tijd om te evolueren naar de definitieve fase van de technologische integratie teneinde slechts een standaard voor de gehele politieorganisatie te weerhouden, te weten : * een uniek informaticaplatform (UIP) steunend op een INTEL-technologie en bestaande uit het exploitatiesysteem Redhat Linux Enterprise AS en het databasesysteem CACHE van INTERSYSTEMS * een unieke toepassingsslaag Pol Office genoemd. Het toekomstige uniek informaticaplatform (UIP) zal samengesteld worden uit verschillende servers die elk een specifieke finaliteit bestrijken (in tegenstelling tot het oude ISLP platform bestaande uit een unieke, multifunctionele server). Het uniek platform zal essentieel samengesteld zijn uit volgende servers : * Een operationele server (toepassingsserver); * Een fileserver; * Een queryserver (huidige QUESTIS); * Een server voor het administratief beheer (huidige ISLP ADMIN-PPP); * Een mailing- en calendaringserver. Deze nieuwe servers (operationele server inbegrepen) zullen steunen op een INTELarchitectuur en uitgerust worden met het exploitatiesysteem Redhat Linux ASE. Deze servers kunnen aangekocht worden via het meerjarencontract van de Federale politie DGS/DSA 2009 R3 151 bij de firma Econocom Products & Solutions Belux SA/NV uit Waterloo. Door de dienst Telematica van Brussel werd de capaciteit van onze operationele server berekend. Deze specificaties werden ons overgemaakt. Afhankelijk hiervan kunnen wij onze bestelling plaatsen via het raamcontract. Kostprijs ,20 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van Via Federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 151 gunnen

6 9. Politiezone Aalst Aankoop van 2 smartboards met toebehoren ten behoeve van de lokale politie Aalst. Volgnummer PZ5/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354555) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 2 smartboards met toebehoren. Deze interactieve whiteboards werken via een meegeleverde projector en kunnen aangesloten worden op een PC. Tevens is het mogelijk deze boards interactief te bedienen door middel van de hand of bijgeleverde stiften. Deze smartboards zijn onontbeerlijk bij het gebruik van briefings en uiteenzettingen. 1 vast smartboard wordt voorzien in de briefingzaal, een tweede in de vergaderzaal op mobiele stand. Raming 9 530,- EUR btw exclusief ,30 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Wijze van gunnen Lening Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17 2, 1 a 10. Politiezone Aalst Aankoop van dienstfietsen ten behoeve van de lokale politie Aalst. Volgnummer PZ6/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354553) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot aankoop van witte dienstfietsen voorzien van tassen en politiestriping voor de wijkinspecteurs van de lokale politie Aalst (damesfietsen en herenfietsen). Deze fietsen worden aangekocht in vervanging van oude versleten dienstfietsen waarvan de herstellingskosten te hoog oplopen. Raming 8 250,99 EUR btw exclusief 9 983,70 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Wijze van gunnen Lening Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17 2, 1 a

7 11. Politiezone Aalst Aankoop van een dienstwagen inclusief onderhoudscontract ten behoeve van de sociale dienst van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ7/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354510) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van een dienstvoertuig inclusief onderhoudscontract voor de sociale dienst lokale politie Aalst en dit ter vervanging van het voertuig Volkswagen Polo met nummerplaat NMK486 welke wordt afgeschreven. Deze aankoop zal gebeuren via het meerjarencontract van de Federale politie DSA 2009 R3 800 bij de firma D Ieteren NV, Mailstraat 50, 1050 Brussel. Kostprijs (aankoop) Onderhoudscontract (8 jaar of Km) Artikel Financiering Wijze van gunnen ,40 EUR btw exclusief ,24 EUR btw inclusief 6 503,09 EUR btw exclusief 7 868,74 EUR btw inclusief 33000/ (aankoop) 33000/ (onderhoudscontract) Lening + gewoon budget Via Federaal raamcontract DSA 2009 R Politiezone Aalst Aankoop van individuele- en collectieve pepperspraytoestellen ten behoeve van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ10/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354512) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot aankoop van 500 individuele- en 35 collectieve pepperspraytoestellen met 10 draagtassen voor het collectief toestel. Deze aankoop gebeurt via het raamcontract van de Federale politie DGS/DSA 2007 R3 239 bij de firma SA Grimard, Avenue de l Energie 9 te 4432 Alleur. De toestellen worden aangekocht ter vervanging van de bestaande pepperspraytoestellen die werden verbruikt of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Kostprijs 5 739,50 EUR btw exclusief 6 944,80 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van Via Federaal raamcontract DGS/DSA 2007 R3 239 gunnen

8 13. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, in voorkomend geval, via externe werving. (354532) Een agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, maakte op 01 maart 2010 sociale promotie door overgang van agentenkader naar het basiskader en maakte op die dag van rechtswege mobiliteit naar de Federale Politie. Daardoor is een betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, niet meer ingevuld. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit, of, bij ontstentenis van kandidaten via het systeem van de mobiliteit, via externe werving. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, bij ontstentenis van kandidaten via het systeem van de mobiliteit, via externe werving 14. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van vier betrekkingen van Inspecteur van politie, dienst Interventie, via het systeem van de mobiliteit. (354534) Twee inspecteurs van politie, dienst Interventie, verlieten op 01 januari 2010 via mobiliteit de dienst Interventie, één inspecteur van politie verliet op 01 maart 2010 via mobiliteit de dienst Interventie en op 01 juli 2010 verschuift één inspecteur van politie intern van de dienst Interventie naar de dienst Kantschriften. Hierdoor ontstonden en ontstaan een aantal vacatures voor Inspecteur van politie binnen de interventiebrigades. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de vier betrekkingen vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorstel: vacantverklaren van vier betrekkingen van Inspecteur van politie, dienst Interventie, via het systeem van de mobiliteit 15. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Inspecteur van politie voor structurele detachering naar het AIK (arrondissementeel informatiekruispunt), via het systeem van de mobiliteit. (354537) De inspecteur van politie die vanuit de Lokale Politie Aalst structureel was gedetacheerd naar het AIK te Dendermonde verliet op 01 maart 2010 de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Hierdoor levert de Lokale Politie Aalst niet meer de wettelijk voorziene capaciteit aan het AIK. Via het systeem van de mobiliteit kunnen kandidaten aangetrokken worden die vanuit de Lokale Politie Aalst structureel gedetacheerd kunnen worden naar het AIK te Dendermonde. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van Inspecteur van politie voor structurele detachering vanuit de Lokale Politie Aalst naar het AIK, het arrondissementeel informatiekruispunt.

9 16. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Consulent, CALog Niveau B, dienst Dienstplanning, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving. (354539) Ingevolge de ministeriële richtlijnen van 01 december 2006 tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie zal een betrekking voor een operationeel personeelslid, commissaris van politie, dienst Dienstplanning, niet meer worden ingevuld door een operationeel personeelslid. Gelet op het organiek kader, het organogram en het stappenplan in de CALogisering, opgemaakt met het oog op het voldoen aan de ministeriële richtlijnen, wat moet op uiterlijk 31/12/2010, kan een betrekking voor een Consulent, CALog Niveau B, vacant worden verklaard ten behoeve van de dienst Dienstplanning. Overeenkomstig artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten, impliceert de vacant verklaring, bij ontstentenis van kandidaten via mobiliteit, achtereenvolgens het beroep op een reserve van statutaire aanwervingen en, in voorkomend geval, op de contractuele aanwerving. Voorstel: vacant verklaren van één betrekking Consulent, CALog Niveau B, dienst Dienstplanning 17. Politiezone Aalst Aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 houdende het vacant verklaren van één betrekking van Adviseur, CALog Niveau A, dienst Verkeer, functie Strategisch Analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving. (354541) Bij gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 werd één betrekking van Adviseur, CALog Niveau A, dienst Verkeer, functie Strategisch Analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving, vacant verklaard. De samenstelling van de selectiecommissie ad hoc dient aangepast te worden gelet op het feit dat de aangewezen voorzitter op 01 mei 2010 de politiezone verlaat via mobiliteit en tot die datum in langdurig ziekteverlof is. Voorstel: aanpassen van de vacantverklaring op het vlak van de samenstelling van de selectiecommissie ad hoc

10 18. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Commissaris van politie, dienst Verkeer, via het systeem van de mobiliteit. (358230) Een commissaris van politie, dienst verkeer, verlaat op 01 mei 2010 de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Daardoor is een betrekking van commissaris van politie, dienst Verkeer, niet meer ingevuld. Bij rondvraag meldden er zich geen interne kandidaten om de leiding over de verkeersdienst waar te nemen. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van commissaris van politie, dienst Verkeer, via het systeem van de mobiliteit. STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 19. Intergem. Ontslag van een vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité. Aktename. (353739) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Iwein De Koninck meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in het Regionaal Adviescomité van Intergem. Voorstel: aktename 20. Intergem. Voordracht van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in het Regionaal Adviescomité. (353743) Ingevolge het ontslag van de heer Iwein De Koninck dient men één vertegenwoordiger van de stad Aalst voor te dragen in het Regionaal Adviescomité van Intergem. Voorstel: voordracht 21. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Ontslag van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Aktename. (353749) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Ward Gees meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: aktename 22. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Benoeming van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering. (353755) Ingevolge het ontslag van de heer Ward Gees dient men één vertegenwoordiger te benoemen in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: benoeming

11 Algemene Administratie 23. Klachtenbehandeling. Jaarlijks verslag stadssecretaris. Kennisgeving. (354516) Op de gemeenteraad van 25 september 2007 werd een reglement van klachtenbehandeling goedgekeurd, dit in toepassing van artikel 197 en 198 van het Gemeentedecreet. In dit reglement is de verplichting opgenomen voor de stadssecretaris om jaarlijks in de maand maart verslag uit te brengen aan de gemeenteraad. Voorstel: kennisname 24. Besluit Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Séparé, Vredeplein 15, 9300 Aalst. Kennisgeving. (358584) Het Besluit van de Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Séparé, Vredeplein 15 te 9300 Aalst wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorstel: kennisname 25. Besluit Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Vredeplein, De Ridderstraat 73, 9300 Aalst. Kennisgeving. (358587) Het Besluit van de burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Vredeplein, De Ridderstraat 73, 9300 Aalst wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorstel: kennisname Financiële Dienst - Boekhouding 26. Budget Kennisname door de gouverneur. Kennisgeving. (353682) Bij brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen van 8 februari 2010 laat de gouverneur weten kennis te hebben genomen van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2009 houdende vaststelling van het budget De gemeenteraadsleden krijgen in toepassing van het toezichtdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999, kennis van dit schrijven. Voorstel: kennisneming

12 Financiële Dienst - Ontvangerij 27. T.M.V.W. Financiële afwikkeling van de tussenkomst in de drinkwateractiviteit en de kapitaalsvermindering in het Tkaandelenkapitaal. Goedkeuring. (358227) De T.M.V.W. werd op 6 november 2009 veroordeeld in hoger beroep tot betaling van een bedrag van 14,89 miljoen EUR inclusief intresten in het dossier T.M.V.W /Lammerant/Fonds Wallon d Avances. Er was reeds een voorziening van 6,9 miljoen EUR aangelegd. De bijkomende voorziening leidt tot bijkomende kosten ten laste van het boekjaar Om deze kost te compenseren wordt een kapitaalsvermindering in Tk aandelenkapitaal doorgevoerd. Het aandeel van de stad bedraagt ,- EUR. Voorstel: goedkeuring Personeel - Administratie 28. Rechtspositieregeling. Wijziging. Vaststelling. (349610) De rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst wordt op onderstaande punten gewijzigd: o Invoering van het mandaatstelsel voor het vervullen van de decretale graden o Verduidelijking met betrekking tot de periodes van onbetaald verlof o Aanpassing van de bijlage 2 selectiereglement ten einde de adjunctstadssecretaris te kunnen aanstellen als secretaris van een selectiecommissie. wijziging rechtspositieregeling 29. Functiebeschrijving voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346166) Op 1 oktober 2010 gaat de heer Luc Moereels, stadssecretaris, met pensioen. De gemeenteraad stelt een nieuwe stadssecretaris aan binnen zes maanden nadat het ambt vacant is geworden. Onder bepaalde voorwaarden kan die termijn verlengd worden (artikel 83 van het gemeentedecreet). Elke selectieprocedure start met het opmaken/actualiseren van de functiebeschrijving. De decreetgever heeft in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 de taken en de verantwoordelijkheden van de stadssecretaris vastgelegd. Deze functie is een allround functie die gaat van inhoudelijk adviseur, hoofd van het personeel, manager, notulist enzovoort. De functiebeschrijving voor de stadssecretaris wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

13 30. Bevorderingsvoorwaarden en aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346169) In de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst werden de specifieke bepalingen voor de aanwerving van de stadssecretaris door de gemeenteraad vastgesteld. De bevorderingsvoorwaarden ontbreken in de rechtspositieregeling en dienen bijgevolg nog door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Omdat de functie van stadssecretaris een allround functie is die gaat van inhoudelijk adviseur, hoofd van het personeel, manager, notulist enzovoort, is het billijk en verantwoord om de kandidaten 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie te laten bewijzen. De bepaling van deze aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarde behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 31. Procedure voor de vervulling van de betrekking van de stadssecretaris. Vaststelling. (346171) Heden wordt voorgesteld dat de functie van stadssecretaris zal vervuld worden bij mandaat. De gemeenteraad verklaart de betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures ze vervuld wordt: - door een aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve; - door een bevorderingsprocedure; - door een combinatie van een aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve en een bevorderingsprocedure; - door een aanwervingsprocedure met een wervingsreserve; - door een combinatie van een aanwervingsprocedure met een wervingsreserve en een bevorderingsprocedure Binnen de grenzen van de rechtspositieregeling en het selectiereglement bepaalt de gemeenteraad eveneens: - de selectiecriteria; - de keuze van de selectietechnieken; - het verloop van de selectie, met inbegrip van de timing; - het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure en, in voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot de volgende stap in de selectieprocedure. procedure door een combinatie aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve en een bevorderingsprocedure

14 32. Selectiecommissie voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346193) De gemeenteraad stelt de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de decretale graad van stadssecretaris vast. De rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst bepaalt: Een selectiecommissie die uitsluitend uit deskundigen bestaat, voert de selectie uit. Ten minste 1/2 de van de leden van de selectiecommissie zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. Deze leden dienen wegens hun professionele activiteit en specialisatie geschikt te worden bevonden door de gemeenteraad om zitting te nemen in de selectiecommissie. De leden van de raad en van het uitvoerend orgaan van het bestuur kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. De gemeenteraad wijst nominatief de voorzitter, de secretaris en de leden van de selectiecommissie aan. De voorzitter en de secretaris zijn personeelsleden met minstens de graad van niveau B. Er nemen minimum drie leden en maximum zes leden zitting in de selectiecommissie.

15 Personeel - Wedden en Pensioenen 33. Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO. (349699) In het sectoriaal akkoord van 19 november 2008 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werd de opstart van de tweede pensioenpijler voor de contractanten ingeschreven. Het personeel van de stad Aalst bestaat voor ongeveer de helft uit contractuele personeelsleden. Het is onrechtvaardig en onbillijk dat contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk. De invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor deze personeelsleden kan hieraan gedeeltelijk tegemoet komen. De procedure voor de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden is als volgt: * De gemeenteraad voorziet in de nodige budgetten in het budget. * (voorbereidende fase) De gemeenteraad neemt de intentieverklaring over twee punten: - het voornemen om een pensioenreglement in te voeren, zoals vastgelegd in het akkoord van 9 december de intentieverklaring om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale. * Advies van de OCMW-raad over voornemen om een pensioenreglement in te voeren. * Onderhandeling met de vakorganisaties: - over ingangsdatum, bijdragevoet, eventueel ook over de inhaaltoelage voor reeds geheel of gedeeltelijk gepresteerde diensttijd. - resulteert in een protocol van akkoord of van niet-akkoord over deze twee (drie) punten. * Gemeenteraad beslist over het pensioenreglement. * College van burgemeester en schepenen bekrachtigt gunning op voorstel van RSZPPO. Bij het vaststellen van het budget 2010 in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2009, werd 1% van de loonmassa van de contractuele personeelsleden voorzien voor de tweede pensioenpijler. De tweede stap is dat door de gemeenteraad een intentieverklaring over twee punten dient genomen te worden: - het voornemen om een pensioenreglement in te voeren, zoals vastgelegd in het akkoord van 9 december de intentieverklaring om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale. Voorstel: goedkeuring

16 Tewerkstelling 34. Sluiten van een lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de Werkwinkels Aalst Centrum, Aalst Rechteroever en de Werkwinkelpunten Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede. Vaststellen van de voorwaarden. (349679) De oprichting en de werking van de lokale Werkwinkels en het Forum lokaal werkgelegenheidsbeleid voor het zorggebied Aalst (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede) werd vastgelegd in de lokale samenwerkingsovereenkomst van 25 september Aangezien de maatschappelijke realiteit continu verandert, dient ook de lokale samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd te worden, meer bepaald de verhoudingen en samenwerkingsmodaliteiten tussen de lokale partnerorganisaties in deze werkwinkels, zijnde de gemeentebesturen, OCMW s en PWA s van het zorggebied, VDAB, RVA en GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding) en de overkoepelende organisaties zijnde de Federale regering, de Vlaamse regering, VVSG en de Task Force. Voorstel: vaststellen van de voorwaarden Integraal drugsbeleid 35. INDRA. Integrale aanpak van het drugsfenomeen in Aalst, Lede, Erpe- Mere, Haaltert en Denderleeuw. Kadernota en beleidsplan Goedkeuring. (358233) Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband INDRA werden, onder coördinatie en begeleiding van prof. Dr. Freya Vander Laenen van de Universiteit Gent, in de loop van 2009 een kadernota en een beleidsplan opgemaakt. De kadernota en het beleidsplan werden opgemaakt op basis van overleg binnen en tussen de sectoren preventie/vroeginterventie, hulpverlening en handhaving. Via de oprichting van werkgroepen voor elke sector, samengesteld uit partners uit het werkveld, werden doelstellingen op lange en middellange termijn bepaald. Het ontwerp van beleidsplan werd toegelicht tijdens een overkoepelende vergadering aan alle sectoren en aan enkele relevante partners uit de sector handhaving, zoals de procureur des Konings en de federale politie. Op 1 december 2009 werden de kadernota en het beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het beheerscomité INDRA en bepaalde het beheerscomité uit de voorgestelde doelstellingen de prioriteiten per sector. Deze prioriteiten werden teruggekoppeld naar de drie werkgroepen en goedgekeurd. Voorstel: goedkeuring Stadspromotie - Public Relations 36. Adviesraad Feestcomité. Ontslag van 2 leden. Aktename. (353738) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/V.VA, waarin hij het ontslag van de heren Wouter Danckaert en André Saeys meedeelt als lid van de adviesraad Feestcomité. Voorstel: aktename

17 37. Adviesraad Feestcomité. Benoeming van 2 leden. (353753) Ingevolge het ontslag van de heren Wouter Danckaert en André Saeys dient men twee leden te benoemen in de adviesraad Feestcomité. Voorstel: benoeming Volksgezondheid 38. Adviesraad voor Volksgezondheid. Ontslag van een lid. Aktename. (353771) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010, van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als lid in de adviesraad voor Volksgezondheid. Voorstel: aktename 39. Adviesraad voor Volksgezondheid. Benoeming van een lid. (353965) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één lid te benoemen in de adviesraad voor Volksgezondheid. Voorstel: benoeming Welzijnszorg 40. Welzijnsforum. Ontslag van leden. Kennisgeving. (354319) Bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 werd mevrouw Rebecca Van de Voorde, coördinator Stedelijk Beleid stad Aalst, benoemd als niet-stemgerechtigd effectief lid in het Welzijnsforum, als ambtelijke vertegenwoordiging van het lokaal bestuur. Bij gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2009, werd de heer Luc Willems, uit de gemeenteraad, namens open VLD, eveneens benoemd als niet-stemgerechtigd effectief lid in het Welzijnsforum. Door de beëindiging van de tewerkstelling per 31 december 2009, van mevrouw Rebecca Van de Voorde-coördinator Stedenbeleid en het ontslag van de heer Luc Willems als gemeenteraadslid (gemeenteraadsbesluit 26 januari 2010) komt ambtshalve een einde aan hun mandaat in het Welzijnsforum, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van het Welzijnsforum. Voorstel: aktename

18 41. Welzijnsforum. Benoeming van leden. (354322) Het Welzijnsforum is een facultatieve raad, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij zijn besluiten van 25 november 2008 en 27 januari Overeenkomstig artikel 7 1 en artikel 7 6 worden de leden ervan benoemd door de ocmw-raad en de gemeenteraad. Gelet op zijn besluit van heden, houdende amtshalve ontslag in het Welzijnsforum van mevrouw Rebecca Van de Voorde en van de heer Luc Willems, als nietstemgerechtigde effectieve leden, dient in hun vervanging te worden voorzien. Om reden dat, door ontslagen van ocmw-raadsleden, ook door de ocmw-raad in vervanging van diverse leden werd voorzien, wordt de nieuwe samenstelling van het Welzijnsforum, in totaliteit, voor vaststelling aan de gemeenteraad gelegd. Voorstel: benoeming Gezinszorg 42. Lokaal Overleg Kinderopvang. Ontslag van leden. Kennisgeving. (354493) In hun respectieve mailberichten van 7 januari 2010, 15 januari 2010 en 19 februari 2010 vragen de heren Hugo Van Steenberghe, Lieven Keymeulen en mevrouw Anja Deilgat te worden ontslagen als effectief stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in hun mailberichten van 11 januari 2010, 15 januari 2010 en 3 februari 2010 vragen mevrouw Greet Annaert, mevrouw Marijke Macharis en mevrouw Veerle Van Keymolen te worden ontslagen als plaatsvervangend stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Voorstel: aktename 43. Lokaal Overleg Kinderopvang. Benoeming van leden. (354496) In hun respectieve mailberichten van 23 december 2009, 11 januari 2010, 13 januari 2010 en 15 januari 2010 vragen mevrouw Lien Gees, de heren Dirk Van Biesen en Nico Del Ben en mevrouw Marijke Macharis te worden benoemd als effectief stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in hun mailberichten van 11 januari 2010, 13 januari 2010 en 3 februari 2010 vragen mevrouw Viviane Scheirlinck, mevrouw Ann Bogaerts, mevrouw Marijke Goeman en mevrouw Sandy De Backer te worden benoemd als plaatsvervangend stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Voorstel: benoeming Sociale Zaken 44. Adviesraad voor Senioren. Ontslag van een lid. Aktename. (353766) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Luc De Wit meedeelt als lid van de adviesraad voor Senioren. Voorstel: aktename

19 45. Adviesraad voor Senioren. Benoeming van een lid. (353770) Ingevolge het ontslag van de heer Luc De Wit dient men één lid te benoemen in de adviesraad voor Senioren. Voorstel: benoeming Ontmoetingshuis De Brug 46. Ontmoetingshuis de Brug. Ontslag van een lid van de stuurgroep. Aktename. (354354) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als lid van de stuurgroep van ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: aktename 47. Ontmoetingshuis De Brug. Benoeming van een lid van de stuurgroep. (354406) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één lid te benoemen in de stuurgroep van ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: benoeming Cultuurcentrum De Werf 48. CC De Werf. Ontslag van een lid in de Raad van Bestuur. Aktename. (354571) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Raad van Bestuur van CC De Werf. Voorstel: aktename 49. CC De Werf. Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur. (354572) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één vertegenwoordiger voor te dragen in de Raad van Bestuur van CC De Werf. Voorstel: voordracht

20 Onderwijs 50. Basisonderwijs. Aanleggen wervingsreserve directeur. Vaststellen voorwaarden en procedure. (354499) Ingevolge de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en de pensionering van directeurs, zijn er twee ambten vacant. In de lopende wervingsreserves zijn er geen kandidaten die het ambt van directeur op 1 september 2010 willen opnemen zodat er een nieuwe wervingsreserve dient te worden aangelegd. Om eventuele bijkomende vacatures op te vangen, wordt voorgesteld om directeurs aan te werven via het aanleggen van een wervingsreserve. De gemeenteraad van 26 februari 2008 stelde reeds het functieprofiel directeur basisonderwijs vast. De gemeenteraad dient de voorwaarden en procedure aan te passen o.a. ingevolge nieuwe onderrichtingen. Voorstel: vaststellen voorwaarden Leefmilieu 51. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de provincie Oost- Vlaanderen voor de opmaak van een inventaris van de risicogronden. Vaststellen van de voorwaarden. (354489) De stad is verplicht om een inventaris aan te leggen van alle bodembedreigende activiteiten (VLAREBO-activiteiten) op haar grondgebied, zowel de actuele als de historische. De opmaak van een gemeentelijke inventaris is ook opgenomen in de basis van de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid. De stad heeft zich in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst geëngageerd tot de invoer van alle besluiten genomen met toepassing van het Vlarem sinds 1991 vóór 1 januari 2010 en de invoer van alle activiteiten die niet vergund zijn of dateren van vóór 1991 vóór 1 januari Op de vergadering van 24 maart 2009 stelde de gemeenteraad de voorwaarden van het milieucontract tussen de stad en de provincie vast. De stad kan via dit contract beroep doen op de provincie voor de opmaak van een gemeentelijke inventaris van risicogronden. In de zitting van 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad het principe en de wijze van gunning voor de opmaak van de inventaris van de risicogronden vastgelegd. Nu dienen de voorwaarden voor het afsluiten van een overeenkomst dienaangaande te worden vastgesteld. Voorstel: vaststellen voorwaarden

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Begroting 2010. Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328)

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Begroting 2010. Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328) POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Begroting 2010. Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328) Bij brief van 08 december 2009 liet de gouverneur weten te hebben

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2 onderwerp

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 RAADZAAL 19u30 1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2012-09-18 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 agenda gemeenteraad van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie