Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad."

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel fax maart 2010 Gemeenteraad: 3 Geacht raadslid Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 30 MAART 2010 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE AALST Politiezone Aalst Begroting Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328) Bij brief van 08 december 2009 liet de gouverneur weten te hebben kennis genomen van de begroting 2010 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het gewestelijk administratief toezicht. De raadsleden krijgen kennis van dit schrijven, dit in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname

2 2. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 en 2 van Kennisname door de gouverneur in het kader van het gewestelijk toezicht. Kennisgeving. (354335) Bij brief van 24 november 2009 liet de gouverneur weten kennis te hebben genomen van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2009 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het gewestelijk administratief toezicht. De raadsleden krijgen hiervan kennis in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 3. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 en 2 van Goedkeuring door de gouverneur in het kader van het federaal toezicht. Kennisgeving. (354336) Bij brief van 23 november 2009 liet de gouverneur weten zijn goedkeuring te geven aan de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2009 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het federaal toezicht. De raadsleden krijgen hiervan kennis in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 4. Politiezone Aalst Begroting Goedkeuring door de gouverneur. Kennisneming. (354329) Bij brief van 04 december 2009 liet de gouverneur weten de begroting 2010 van de Lokale Politie Aalst goed te keuren, dit in het kader van het federaal toezicht. De raadsleden krijgen kennis van dit schrijven in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname

3 5. Politiezone Aalst Verkoop van afgeschreven materieel (geluidsmeter). Vaststelling. (354471) Materieel dat buiten dienst wordt gesteld, heeft soms nog een economische waarde. Het is de bevoegheid van de gemeenteraad om reglementerend op te treden bij de verkoop van materieel. De firma Acoustical Engineering is bezig met het aanleggen van een verzameling oude geluidmeters en heeft interesse om de geluidsmeter Larson Davis LD812 SN0397 met microfoon LD2541 SN 4832 aan te kopen. Ze hebben hiervoor een budget voorzien van 250,- EUR. Deze geluidsmeter is volledig afgeschreven. Voorstel: aanvaarding 6. Politiezone Aalst Aankoop van kledij voor een periode van 3 jaar. Bestek PZ-GD2/10. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (349696) Het huidige dossier PZ-GD3/08 (gegund voor 2 jaar) loopt af begin mei Daarom wordt er voorgesteld een nieuw dossier op te starten met een afroepperiode van 3 jaar. Het meerjarig karakter van de opdracht vereist de goedkeuring van de gemeenteraad. Het bestek omvat de aankoop van broeken en rokken, hemden, hoofddeksels (hoed, kepie, politiepet, bootje, wintermuts), individuele toebehoren, kousen, polo s, pull s, regenkledij, ceremoniekledij, thermisch ondergoed, werkkledij en sportkledij. Voor 2010 bedraagt het totale krediet voor aankoop van schoenen en kledij ,- EUR, waarvan een deelkrediet van ,- EUR zal worden aangewend voor de aankoop van voormelde kledij. Krediet op jaarbasis voor aankoop kledij Krediet voor 3 jaar voor aankoop kledij ,79 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief ,36 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33008/ Financiering Gewoon budget 2010 en volgende jaren Wijze van gunnen Openbare aanbesteding met Europese bekendmaking

4 7. Politiezone Aalst Huur van een dienstvoertuig, type interventievoertuig, voor een periode van 60 maanden. Bestek PZ-GD4/10. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (354526) De huurperiode van het dienstvoertuig Mercedes Vito met nummerplaat TPR665, in gebruik bij de lokale politie Aalst sedert 30/09/2005, loopt teneinde op 20 september De politiezone Aalst vraagt om zeker de vervanging van dit voertuig te voorzien. De kenmerken van het voertuig zijn: type combi, diesel, Euronorm 4 met roetfilter, 5 trapsautomaat, tussen 2000 en 2200 cylinderinhoud. Het meerjarig karakter van dit dossier vereist de goedkeuring van de gemeenteraad. Raming huur/maand/voertuig 1 157,02 EUR btw exclusief 1 400,- EUR btw inclusief Totale raming huur over 60 maanden/voertuig ,49 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering gewoon budget 2010 en volgende jaren Wijze van gunnen algemene offerteaanvraag

5 8. Politiezone Aalst Aankoop van een file server met clusters in het kader van de radioscopie van de Federale politie ten behoeve van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ4/10, Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354514) Tijdens de politiehervorming in 2001 werden 2 omgevingen weerhouden : enerzijds deze van de oude gemeentepolitie en anderzijds de geïntegreerde omgeving van de ex-gerechtelijke politie en van de ex-rijkswacht. Deze handeling had tot doel de reeds verwezenlijkte investeringen te rentabiliseren en de onmiddellijke voortzetting van de politionele informaticafunctie toe te laten. 8 jaar later is het tijd om te evolueren naar de definitieve fase van de technologische integratie teneinde slechts een standaard voor de gehele politieorganisatie te weerhouden, te weten : * een uniek informaticaplatform (UIP) steunend op een INTEL-technologie en bestaande uit het exploitatiesysteem Redhat Linux Enterprise AS en het databasesysteem CACHE van INTERSYSTEMS * een unieke toepassingsslaag Pol Office genoemd. Het toekomstige uniek informaticaplatform (UIP) zal samengesteld worden uit verschillende servers die elk een specifieke finaliteit bestrijken (in tegenstelling tot het oude ISLP platform bestaande uit een unieke, multifunctionele server). Het uniek platform zal essentieel samengesteld zijn uit volgende servers : * Een operationele server (toepassingsserver); * Een fileserver; * Een queryserver (huidige QUESTIS); * Een server voor het administratief beheer (huidige ISLP ADMIN-PPP); * Een mailing- en calendaringserver. Deze nieuwe servers (operationele server inbegrepen) zullen steunen op een INTELarchitectuur en uitgerust worden met het exploitatiesysteem Redhat Linux ASE. Deze servers kunnen aangekocht worden via het meerjarencontract van de Federale politie DGS/DSA 2009 R3 151 bij de firma Econocom Products & Solutions Belux SA/NV uit Waterloo. Door de dienst Telematica van Brussel werd de capaciteit van onze operationele server berekend. Deze specificaties werden ons overgemaakt. Afhankelijk hiervan kunnen wij onze bestelling plaatsen via het raamcontract. Kostprijs ,20 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van Via Federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 151 gunnen

6 9. Politiezone Aalst Aankoop van 2 smartboards met toebehoren ten behoeve van de lokale politie Aalst. Volgnummer PZ5/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354555) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 2 smartboards met toebehoren. Deze interactieve whiteboards werken via een meegeleverde projector en kunnen aangesloten worden op een PC. Tevens is het mogelijk deze boards interactief te bedienen door middel van de hand of bijgeleverde stiften. Deze smartboards zijn onontbeerlijk bij het gebruik van briefings en uiteenzettingen. 1 vast smartboard wordt voorzien in de briefingzaal, een tweede in de vergaderzaal op mobiele stand. Raming 9 530,- EUR btw exclusief ,30 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Wijze van gunnen Lening Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17 2, 1 a 10. Politiezone Aalst Aankoop van dienstfietsen ten behoeve van de lokale politie Aalst. Volgnummer PZ6/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354553) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot aankoop van witte dienstfietsen voorzien van tassen en politiestriping voor de wijkinspecteurs van de lokale politie Aalst (damesfietsen en herenfietsen). Deze fietsen worden aangekocht in vervanging van oude versleten dienstfietsen waarvan de herstellingskosten te hoog oplopen. Raming 8 250,99 EUR btw exclusief 9 983,70 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Wijze van gunnen Lening Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17 2, 1 a

7 11. Politiezone Aalst Aankoop van een dienstwagen inclusief onderhoudscontract ten behoeve van de sociale dienst van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ7/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354510) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van een dienstvoertuig inclusief onderhoudscontract voor de sociale dienst lokale politie Aalst en dit ter vervanging van het voertuig Volkswagen Polo met nummerplaat NMK486 welke wordt afgeschreven. Deze aankoop zal gebeuren via het meerjarencontract van de Federale politie DSA 2009 R3 800 bij de firma D Ieteren NV, Mailstraat 50, 1050 Brussel. Kostprijs (aankoop) Onderhoudscontract (8 jaar of Km) Artikel Financiering Wijze van gunnen ,40 EUR btw exclusief ,24 EUR btw inclusief 6 503,09 EUR btw exclusief 7 868,74 EUR btw inclusief 33000/ (aankoop) 33000/ (onderhoudscontract) Lening + gewoon budget Via Federaal raamcontract DSA 2009 R Politiezone Aalst Aankoop van individuele- en collectieve pepperspraytoestellen ten behoeve van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ10/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354512) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot aankoop van 500 individuele- en 35 collectieve pepperspraytoestellen met 10 draagtassen voor het collectief toestel. Deze aankoop gebeurt via het raamcontract van de Federale politie DGS/DSA 2007 R3 239 bij de firma SA Grimard, Avenue de l Energie 9 te 4432 Alleur. De toestellen worden aangekocht ter vervanging van de bestaande pepperspraytoestellen die werden verbruikt of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Kostprijs 5 739,50 EUR btw exclusief 6 944,80 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van Via Federaal raamcontract DGS/DSA 2007 R3 239 gunnen

8 13. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, in voorkomend geval, via externe werving. (354532) Een agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, maakte op 01 maart 2010 sociale promotie door overgang van agentenkader naar het basiskader en maakte op die dag van rechtswege mobiliteit naar de Federale Politie. Daardoor is een betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, niet meer ingevuld. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit, of, bij ontstentenis van kandidaten via het systeem van de mobiliteit, via externe werving. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, bij ontstentenis van kandidaten via het systeem van de mobiliteit, via externe werving 14. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van vier betrekkingen van Inspecteur van politie, dienst Interventie, via het systeem van de mobiliteit. (354534) Twee inspecteurs van politie, dienst Interventie, verlieten op 01 januari 2010 via mobiliteit de dienst Interventie, één inspecteur van politie verliet op 01 maart 2010 via mobiliteit de dienst Interventie en op 01 juli 2010 verschuift één inspecteur van politie intern van de dienst Interventie naar de dienst Kantschriften. Hierdoor ontstonden en ontstaan een aantal vacatures voor Inspecteur van politie binnen de interventiebrigades. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de vier betrekkingen vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorstel: vacantverklaren van vier betrekkingen van Inspecteur van politie, dienst Interventie, via het systeem van de mobiliteit 15. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Inspecteur van politie voor structurele detachering naar het AIK (arrondissementeel informatiekruispunt), via het systeem van de mobiliteit. (354537) De inspecteur van politie die vanuit de Lokale Politie Aalst structureel was gedetacheerd naar het AIK te Dendermonde verliet op 01 maart 2010 de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Hierdoor levert de Lokale Politie Aalst niet meer de wettelijk voorziene capaciteit aan het AIK. Via het systeem van de mobiliteit kunnen kandidaten aangetrokken worden die vanuit de Lokale Politie Aalst structureel gedetacheerd kunnen worden naar het AIK te Dendermonde. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van Inspecteur van politie voor structurele detachering vanuit de Lokale Politie Aalst naar het AIK, het arrondissementeel informatiekruispunt.

9 16. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Consulent, CALog Niveau B, dienst Dienstplanning, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving. (354539) Ingevolge de ministeriële richtlijnen van 01 december 2006 tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie zal een betrekking voor een operationeel personeelslid, commissaris van politie, dienst Dienstplanning, niet meer worden ingevuld door een operationeel personeelslid. Gelet op het organiek kader, het organogram en het stappenplan in de CALogisering, opgemaakt met het oog op het voldoen aan de ministeriële richtlijnen, wat moet op uiterlijk 31/12/2010, kan een betrekking voor een Consulent, CALog Niveau B, vacant worden verklaard ten behoeve van de dienst Dienstplanning. Overeenkomstig artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten, impliceert de vacant verklaring, bij ontstentenis van kandidaten via mobiliteit, achtereenvolgens het beroep op een reserve van statutaire aanwervingen en, in voorkomend geval, op de contractuele aanwerving. Voorstel: vacant verklaren van één betrekking Consulent, CALog Niveau B, dienst Dienstplanning 17. Politiezone Aalst Aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 houdende het vacant verklaren van één betrekking van Adviseur, CALog Niveau A, dienst Verkeer, functie Strategisch Analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving. (354541) Bij gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 werd één betrekking van Adviseur, CALog Niveau A, dienst Verkeer, functie Strategisch Analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving, vacant verklaard. De samenstelling van de selectiecommissie ad hoc dient aangepast te worden gelet op het feit dat de aangewezen voorzitter op 01 mei 2010 de politiezone verlaat via mobiliteit en tot die datum in langdurig ziekteverlof is. Voorstel: aanpassen van de vacantverklaring op het vlak van de samenstelling van de selectiecommissie ad hoc

10 18. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Commissaris van politie, dienst Verkeer, via het systeem van de mobiliteit. (358230) Een commissaris van politie, dienst verkeer, verlaat op 01 mei 2010 de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Daardoor is een betrekking van commissaris van politie, dienst Verkeer, niet meer ingevuld. Bij rondvraag meldden er zich geen interne kandidaten om de leiding over de verkeersdienst waar te nemen. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van commissaris van politie, dienst Verkeer, via het systeem van de mobiliteit. STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 19. Intergem. Ontslag van een vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité. Aktename. (353739) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Iwein De Koninck meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in het Regionaal Adviescomité van Intergem. Voorstel: aktename 20. Intergem. Voordracht van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in het Regionaal Adviescomité. (353743) Ingevolge het ontslag van de heer Iwein De Koninck dient men één vertegenwoordiger van de stad Aalst voor te dragen in het Regionaal Adviescomité van Intergem. Voorstel: voordracht 21. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Ontslag van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Aktename. (353749) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Ward Gees meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: aktename 22. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Benoeming van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering. (353755) Ingevolge het ontslag van de heer Ward Gees dient men één vertegenwoordiger te benoemen in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: benoeming

11 Algemene Administratie 23. Klachtenbehandeling. Jaarlijks verslag stadssecretaris. Kennisgeving. (354516) Op de gemeenteraad van 25 september 2007 werd een reglement van klachtenbehandeling goedgekeurd, dit in toepassing van artikel 197 en 198 van het Gemeentedecreet. In dit reglement is de verplichting opgenomen voor de stadssecretaris om jaarlijks in de maand maart verslag uit te brengen aan de gemeenteraad. Voorstel: kennisname 24. Besluit Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Séparé, Vredeplein 15, 9300 Aalst. Kennisgeving. (358584) Het Besluit van de Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Séparé, Vredeplein 15 te 9300 Aalst wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorstel: kennisname 25. Besluit Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Vredeplein, De Ridderstraat 73, 9300 Aalst. Kennisgeving. (358587) Het Besluit van de burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Vredeplein, De Ridderstraat 73, 9300 Aalst wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorstel: kennisname Financiële Dienst - Boekhouding 26. Budget Kennisname door de gouverneur. Kennisgeving. (353682) Bij brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen van 8 februari 2010 laat de gouverneur weten kennis te hebben genomen van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2009 houdende vaststelling van het budget De gemeenteraadsleden krijgen in toepassing van het toezichtdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999, kennis van dit schrijven. Voorstel: kennisneming

12 Financiële Dienst - Ontvangerij 27. T.M.V.W. Financiële afwikkeling van de tussenkomst in de drinkwateractiviteit en de kapitaalsvermindering in het Tkaandelenkapitaal. Goedkeuring. (358227) De T.M.V.W. werd op 6 november 2009 veroordeeld in hoger beroep tot betaling van een bedrag van 14,89 miljoen EUR inclusief intresten in het dossier T.M.V.W /Lammerant/Fonds Wallon d Avances. Er was reeds een voorziening van 6,9 miljoen EUR aangelegd. De bijkomende voorziening leidt tot bijkomende kosten ten laste van het boekjaar Om deze kost te compenseren wordt een kapitaalsvermindering in Tk aandelenkapitaal doorgevoerd. Het aandeel van de stad bedraagt ,- EUR. Voorstel: goedkeuring Personeel - Administratie 28. Rechtspositieregeling. Wijziging. Vaststelling. (349610) De rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst wordt op onderstaande punten gewijzigd: o Invoering van het mandaatstelsel voor het vervullen van de decretale graden o Verduidelijking met betrekking tot de periodes van onbetaald verlof o Aanpassing van de bijlage 2 selectiereglement ten einde de adjunctstadssecretaris te kunnen aanstellen als secretaris van een selectiecommissie. wijziging rechtspositieregeling 29. Functiebeschrijving voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346166) Op 1 oktober 2010 gaat de heer Luc Moereels, stadssecretaris, met pensioen. De gemeenteraad stelt een nieuwe stadssecretaris aan binnen zes maanden nadat het ambt vacant is geworden. Onder bepaalde voorwaarden kan die termijn verlengd worden (artikel 83 van het gemeentedecreet). Elke selectieprocedure start met het opmaken/actualiseren van de functiebeschrijving. De decreetgever heeft in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 de taken en de verantwoordelijkheden van de stadssecretaris vastgelegd. Deze functie is een allround functie die gaat van inhoudelijk adviseur, hoofd van het personeel, manager, notulist enzovoort. De functiebeschrijving voor de stadssecretaris wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

13 30. Bevorderingsvoorwaarden en aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346169) In de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst werden de specifieke bepalingen voor de aanwerving van de stadssecretaris door de gemeenteraad vastgesteld. De bevorderingsvoorwaarden ontbreken in de rechtspositieregeling en dienen bijgevolg nog door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Omdat de functie van stadssecretaris een allround functie is die gaat van inhoudelijk adviseur, hoofd van het personeel, manager, notulist enzovoort, is het billijk en verantwoord om de kandidaten 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie te laten bewijzen. De bepaling van deze aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarde behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 31. Procedure voor de vervulling van de betrekking van de stadssecretaris. Vaststelling. (346171) Heden wordt voorgesteld dat de functie van stadssecretaris zal vervuld worden bij mandaat. De gemeenteraad verklaart de betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures ze vervuld wordt: - door een aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve; - door een bevorderingsprocedure; - door een combinatie van een aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve en een bevorderingsprocedure; - door een aanwervingsprocedure met een wervingsreserve; - door een combinatie van een aanwervingsprocedure met een wervingsreserve en een bevorderingsprocedure Binnen de grenzen van de rechtspositieregeling en het selectiereglement bepaalt de gemeenteraad eveneens: - de selectiecriteria; - de keuze van de selectietechnieken; - het verloop van de selectie, met inbegrip van de timing; - het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure en, in voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot de volgende stap in de selectieprocedure. procedure door een combinatie aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve en een bevorderingsprocedure

14 32. Selectiecommissie voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346193) De gemeenteraad stelt de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de decretale graad van stadssecretaris vast. De rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst bepaalt: Een selectiecommissie die uitsluitend uit deskundigen bestaat, voert de selectie uit. Ten minste 1/2 de van de leden van de selectiecommissie zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. Deze leden dienen wegens hun professionele activiteit en specialisatie geschikt te worden bevonden door de gemeenteraad om zitting te nemen in de selectiecommissie. De leden van de raad en van het uitvoerend orgaan van het bestuur kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. De gemeenteraad wijst nominatief de voorzitter, de secretaris en de leden van de selectiecommissie aan. De voorzitter en de secretaris zijn personeelsleden met minstens de graad van niveau B. Er nemen minimum drie leden en maximum zes leden zitting in de selectiecommissie.

15 Personeel - Wedden en Pensioenen 33. Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO. (349699) In het sectoriaal akkoord van 19 november 2008 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werd de opstart van de tweede pensioenpijler voor de contractanten ingeschreven. Het personeel van de stad Aalst bestaat voor ongeveer de helft uit contractuele personeelsleden. Het is onrechtvaardig en onbillijk dat contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk. De invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor deze personeelsleden kan hieraan gedeeltelijk tegemoet komen. De procedure voor de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden is als volgt: * De gemeenteraad voorziet in de nodige budgetten in het budget. * (voorbereidende fase) De gemeenteraad neemt de intentieverklaring over twee punten: - het voornemen om een pensioenreglement in te voeren, zoals vastgelegd in het akkoord van 9 december de intentieverklaring om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale. * Advies van de OCMW-raad over voornemen om een pensioenreglement in te voeren. * Onderhandeling met de vakorganisaties: - over ingangsdatum, bijdragevoet, eventueel ook over de inhaaltoelage voor reeds geheel of gedeeltelijk gepresteerde diensttijd. - resulteert in een protocol van akkoord of van niet-akkoord over deze twee (drie) punten. * Gemeenteraad beslist over het pensioenreglement. * College van burgemeester en schepenen bekrachtigt gunning op voorstel van RSZPPO. Bij het vaststellen van het budget 2010 in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2009, werd 1% van de loonmassa van de contractuele personeelsleden voorzien voor de tweede pensioenpijler. De tweede stap is dat door de gemeenteraad een intentieverklaring over twee punten dient genomen te worden: - het voornemen om een pensioenreglement in te voeren, zoals vastgelegd in het akkoord van 9 december de intentieverklaring om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale. Voorstel: goedkeuring

16 Tewerkstelling 34. Sluiten van een lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de Werkwinkels Aalst Centrum, Aalst Rechteroever en de Werkwinkelpunten Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede. Vaststellen van de voorwaarden. (349679) De oprichting en de werking van de lokale Werkwinkels en het Forum lokaal werkgelegenheidsbeleid voor het zorggebied Aalst (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede) werd vastgelegd in de lokale samenwerkingsovereenkomst van 25 september Aangezien de maatschappelijke realiteit continu verandert, dient ook de lokale samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd te worden, meer bepaald de verhoudingen en samenwerkingsmodaliteiten tussen de lokale partnerorganisaties in deze werkwinkels, zijnde de gemeentebesturen, OCMW s en PWA s van het zorggebied, VDAB, RVA en GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding) en de overkoepelende organisaties zijnde de Federale regering, de Vlaamse regering, VVSG en de Task Force. Voorstel: vaststellen van de voorwaarden Integraal drugsbeleid 35. INDRA. Integrale aanpak van het drugsfenomeen in Aalst, Lede, Erpe- Mere, Haaltert en Denderleeuw. Kadernota en beleidsplan Goedkeuring. (358233) Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband INDRA werden, onder coördinatie en begeleiding van prof. Dr. Freya Vander Laenen van de Universiteit Gent, in de loop van 2009 een kadernota en een beleidsplan opgemaakt. De kadernota en het beleidsplan werden opgemaakt op basis van overleg binnen en tussen de sectoren preventie/vroeginterventie, hulpverlening en handhaving. Via de oprichting van werkgroepen voor elke sector, samengesteld uit partners uit het werkveld, werden doelstellingen op lange en middellange termijn bepaald. Het ontwerp van beleidsplan werd toegelicht tijdens een overkoepelende vergadering aan alle sectoren en aan enkele relevante partners uit de sector handhaving, zoals de procureur des Konings en de federale politie. Op 1 december 2009 werden de kadernota en het beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het beheerscomité INDRA en bepaalde het beheerscomité uit de voorgestelde doelstellingen de prioriteiten per sector. Deze prioriteiten werden teruggekoppeld naar de drie werkgroepen en goedgekeurd. Voorstel: goedkeuring Stadspromotie - Public Relations 36. Adviesraad Feestcomité. Ontslag van 2 leden. Aktename. (353738) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/V.VA, waarin hij het ontslag van de heren Wouter Danckaert en André Saeys meedeelt als lid van de adviesraad Feestcomité. Voorstel: aktename

17 37. Adviesraad Feestcomité. Benoeming van 2 leden. (353753) Ingevolge het ontslag van de heren Wouter Danckaert en André Saeys dient men twee leden te benoemen in de adviesraad Feestcomité. Voorstel: benoeming Volksgezondheid 38. Adviesraad voor Volksgezondheid. Ontslag van een lid. Aktename. (353771) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010, van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als lid in de adviesraad voor Volksgezondheid. Voorstel: aktename 39. Adviesraad voor Volksgezondheid. Benoeming van een lid. (353965) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één lid te benoemen in de adviesraad voor Volksgezondheid. Voorstel: benoeming Welzijnszorg 40. Welzijnsforum. Ontslag van leden. Kennisgeving. (354319) Bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 werd mevrouw Rebecca Van de Voorde, coördinator Stedelijk Beleid stad Aalst, benoemd als niet-stemgerechtigd effectief lid in het Welzijnsforum, als ambtelijke vertegenwoordiging van het lokaal bestuur. Bij gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2009, werd de heer Luc Willems, uit de gemeenteraad, namens open VLD, eveneens benoemd als niet-stemgerechtigd effectief lid in het Welzijnsforum. Door de beëindiging van de tewerkstelling per 31 december 2009, van mevrouw Rebecca Van de Voorde-coördinator Stedenbeleid en het ontslag van de heer Luc Willems als gemeenteraadslid (gemeenteraadsbesluit 26 januari 2010) komt ambtshalve een einde aan hun mandaat in het Welzijnsforum, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van het Welzijnsforum. Voorstel: aktename

18 41. Welzijnsforum. Benoeming van leden. (354322) Het Welzijnsforum is een facultatieve raad, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij zijn besluiten van 25 november 2008 en 27 januari Overeenkomstig artikel 7 1 en artikel 7 6 worden de leden ervan benoemd door de ocmw-raad en de gemeenteraad. Gelet op zijn besluit van heden, houdende amtshalve ontslag in het Welzijnsforum van mevrouw Rebecca Van de Voorde en van de heer Luc Willems, als nietstemgerechtigde effectieve leden, dient in hun vervanging te worden voorzien. Om reden dat, door ontslagen van ocmw-raadsleden, ook door de ocmw-raad in vervanging van diverse leden werd voorzien, wordt de nieuwe samenstelling van het Welzijnsforum, in totaliteit, voor vaststelling aan de gemeenteraad gelegd. Voorstel: benoeming Gezinszorg 42. Lokaal Overleg Kinderopvang. Ontslag van leden. Kennisgeving. (354493) In hun respectieve mailberichten van 7 januari 2010, 15 januari 2010 en 19 februari 2010 vragen de heren Hugo Van Steenberghe, Lieven Keymeulen en mevrouw Anja Deilgat te worden ontslagen als effectief stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in hun mailberichten van 11 januari 2010, 15 januari 2010 en 3 februari 2010 vragen mevrouw Greet Annaert, mevrouw Marijke Macharis en mevrouw Veerle Van Keymolen te worden ontslagen als plaatsvervangend stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Voorstel: aktename 43. Lokaal Overleg Kinderopvang. Benoeming van leden. (354496) In hun respectieve mailberichten van 23 december 2009, 11 januari 2010, 13 januari 2010 en 15 januari 2010 vragen mevrouw Lien Gees, de heren Dirk Van Biesen en Nico Del Ben en mevrouw Marijke Macharis te worden benoemd als effectief stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in hun mailberichten van 11 januari 2010, 13 januari 2010 en 3 februari 2010 vragen mevrouw Viviane Scheirlinck, mevrouw Ann Bogaerts, mevrouw Marijke Goeman en mevrouw Sandy De Backer te worden benoemd als plaatsvervangend stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Voorstel: benoeming Sociale Zaken 44. Adviesraad voor Senioren. Ontslag van een lid. Aktename. (353766) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Luc De Wit meedeelt als lid van de adviesraad voor Senioren. Voorstel: aktename

19 45. Adviesraad voor Senioren. Benoeming van een lid. (353770) Ingevolge het ontslag van de heer Luc De Wit dient men één lid te benoemen in de adviesraad voor Senioren. Voorstel: benoeming Ontmoetingshuis De Brug 46. Ontmoetingshuis de Brug. Ontslag van een lid van de stuurgroep. Aktename. (354354) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als lid van de stuurgroep van ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: aktename 47. Ontmoetingshuis De Brug. Benoeming van een lid van de stuurgroep. (354406) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één lid te benoemen in de stuurgroep van ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: benoeming Cultuurcentrum De Werf 48. CC De Werf. Ontslag van een lid in de Raad van Bestuur. Aktename. (354571) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Raad van Bestuur van CC De Werf. Voorstel: aktename 49. CC De Werf. Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur. (354572) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één vertegenwoordiger voor te dragen in de Raad van Bestuur van CC De Werf. Voorstel: voordracht

20 Onderwijs 50. Basisonderwijs. Aanleggen wervingsreserve directeur. Vaststellen voorwaarden en procedure. (354499) Ingevolge de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en de pensionering van directeurs, zijn er twee ambten vacant. In de lopende wervingsreserves zijn er geen kandidaten die het ambt van directeur op 1 september 2010 willen opnemen zodat er een nieuwe wervingsreserve dient te worden aangelegd. Om eventuele bijkomende vacatures op te vangen, wordt voorgesteld om directeurs aan te werven via het aanleggen van een wervingsreserve. De gemeenteraad van 26 februari 2008 stelde reeds het functieprofiel directeur basisonderwijs vast. De gemeenteraad dient de voorwaarden en procedure aan te passen o.a. ingevolge nieuwe onderrichtingen. Voorstel: vaststellen voorwaarden Leefmilieu 51. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de provincie Oost- Vlaanderen voor de opmaak van een inventaris van de risicogronden. Vaststellen van de voorwaarden. (354489) De stad is verplicht om een inventaris aan te leggen van alle bodembedreigende activiteiten (VLAREBO-activiteiten) op haar grondgebied, zowel de actuele als de historische. De opmaak van een gemeentelijke inventaris is ook opgenomen in de basis van de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid. De stad heeft zich in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst geëngageerd tot de invoer van alle besluiten genomen met toepassing van het Vlarem sinds 1991 vóór 1 januari 2010 en de invoer van alle activiteiten die niet vergund zijn of dateren van vóór 1991 vóór 1 januari Op de vergadering van 24 maart 2009 stelde de gemeenteraad de voorwaarden van het milieucontract tussen de stad en de provincie vast. De stad kan via dit contract beroep doen op de provincie voor de opmaak van een gemeentelijke inventaris van risicogronden. In de zitting van 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad het principe en de wijze van gunning voor de opmaak van de inventaris van de risicogronden vastgelegd. Nu dienen de voorwaarden voor het afsluiten van een overeenkomst dienaangaande te worden vastgesteld. Voorstel: vaststellen voorwaarden

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING

AGENDA : OPENBARE VERGADERING Gemeenteraad: 11 Geache heer, mevrouw, raadslid, Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Datum 2015-08-24 Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) 680 09 82 administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting 5 de ZITTING Openbaar Centrum voor VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 25 MEI 2011 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw An Stokmans Voorzitter De dames en heren Vera Gilis,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie