Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad."

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel fax maart 2010 Gemeenteraad: 3 Geacht raadslid Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 30 MAART 2010 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE AALST Politiezone Aalst Begroting Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328) Bij brief van 08 december 2009 liet de gouverneur weten te hebben kennis genomen van de begroting 2010 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het gewestelijk administratief toezicht. De raadsleden krijgen kennis van dit schrijven, dit in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname

2 2. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 en 2 van Kennisname door de gouverneur in het kader van het gewestelijk toezicht. Kennisgeving. (354335) Bij brief van 24 november 2009 liet de gouverneur weten kennis te hebben genomen van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2009 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het gewestelijk administratief toezicht. De raadsleden krijgen hiervan kennis in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 3. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 en 2 van Goedkeuring door de gouverneur in het kader van het federaal toezicht. Kennisgeving. (354336) Bij brief van 23 november 2009 liet de gouverneur weten zijn goedkeuring te geven aan de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2009 van de Lokale Politie Aalst, dit in het kader van het federaal toezicht. De raadsleden krijgen hiervan kennis in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 4. Politiezone Aalst Begroting Goedkeuring door de gouverneur. Kennisneming. (354329) Bij brief van 04 december 2009 liet de gouverneur weten de begroting 2010 van de Lokale Politie Aalst goed te keuren, dit in het kader van het federaal toezicht. De raadsleden krijgen kennis van dit schrijven in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname

3 5. Politiezone Aalst Verkoop van afgeschreven materieel (geluidsmeter). Vaststelling. (354471) Materieel dat buiten dienst wordt gesteld, heeft soms nog een economische waarde. Het is de bevoegheid van de gemeenteraad om reglementerend op te treden bij de verkoop van materieel. De firma Acoustical Engineering is bezig met het aanleggen van een verzameling oude geluidmeters en heeft interesse om de geluidsmeter Larson Davis LD812 SN0397 met microfoon LD2541 SN 4832 aan te kopen. Ze hebben hiervoor een budget voorzien van 250,- EUR. Deze geluidsmeter is volledig afgeschreven. Voorstel: aanvaarding 6. Politiezone Aalst Aankoop van kledij voor een periode van 3 jaar. Bestek PZ-GD2/10. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (349696) Het huidige dossier PZ-GD3/08 (gegund voor 2 jaar) loopt af begin mei Daarom wordt er voorgesteld een nieuw dossier op te starten met een afroepperiode van 3 jaar. Het meerjarig karakter van de opdracht vereist de goedkeuring van de gemeenteraad. Het bestek omvat de aankoop van broeken en rokken, hemden, hoofddeksels (hoed, kepie, politiepet, bootje, wintermuts), individuele toebehoren, kousen, polo s, pull s, regenkledij, ceremoniekledij, thermisch ondergoed, werkkledij en sportkledij. Voor 2010 bedraagt het totale krediet voor aankoop van schoenen en kledij ,- EUR, waarvan een deelkrediet van ,- EUR zal worden aangewend voor de aankoop van voormelde kledij. Krediet op jaarbasis voor aankoop kledij Krediet voor 3 jaar voor aankoop kledij ,79 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief ,36 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33008/ Financiering Gewoon budget 2010 en volgende jaren Wijze van gunnen Openbare aanbesteding met Europese bekendmaking

4 7. Politiezone Aalst Huur van een dienstvoertuig, type interventievoertuig, voor een periode van 60 maanden. Bestek PZ-GD4/10. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (354526) De huurperiode van het dienstvoertuig Mercedes Vito met nummerplaat TPR665, in gebruik bij de lokale politie Aalst sedert 30/09/2005, loopt teneinde op 20 september De politiezone Aalst vraagt om zeker de vervanging van dit voertuig te voorzien. De kenmerken van het voertuig zijn: type combi, diesel, Euronorm 4 met roetfilter, 5 trapsautomaat, tussen 2000 en 2200 cylinderinhoud. Het meerjarig karakter van dit dossier vereist de goedkeuring van de gemeenteraad. Raming huur/maand/voertuig 1 157,02 EUR btw exclusief 1 400,- EUR btw inclusief Totale raming huur over 60 maanden/voertuig ,49 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering gewoon budget 2010 en volgende jaren Wijze van gunnen algemene offerteaanvraag

5 8. Politiezone Aalst Aankoop van een file server met clusters in het kader van de radioscopie van de Federale politie ten behoeve van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ4/10, Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354514) Tijdens de politiehervorming in 2001 werden 2 omgevingen weerhouden : enerzijds deze van de oude gemeentepolitie en anderzijds de geïntegreerde omgeving van de ex-gerechtelijke politie en van de ex-rijkswacht. Deze handeling had tot doel de reeds verwezenlijkte investeringen te rentabiliseren en de onmiddellijke voortzetting van de politionele informaticafunctie toe te laten. 8 jaar later is het tijd om te evolueren naar de definitieve fase van de technologische integratie teneinde slechts een standaard voor de gehele politieorganisatie te weerhouden, te weten : * een uniek informaticaplatform (UIP) steunend op een INTEL-technologie en bestaande uit het exploitatiesysteem Redhat Linux Enterprise AS en het databasesysteem CACHE van INTERSYSTEMS * een unieke toepassingsslaag Pol Office genoemd. Het toekomstige uniek informaticaplatform (UIP) zal samengesteld worden uit verschillende servers die elk een specifieke finaliteit bestrijken (in tegenstelling tot het oude ISLP platform bestaande uit een unieke, multifunctionele server). Het uniek platform zal essentieel samengesteld zijn uit volgende servers : * Een operationele server (toepassingsserver); * Een fileserver; * Een queryserver (huidige QUESTIS); * Een server voor het administratief beheer (huidige ISLP ADMIN-PPP); * Een mailing- en calendaringserver. Deze nieuwe servers (operationele server inbegrepen) zullen steunen op een INTELarchitectuur en uitgerust worden met het exploitatiesysteem Redhat Linux ASE. Deze servers kunnen aangekocht worden via het meerjarencontract van de Federale politie DGS/DSA 2009 R3 151 bij de firma Econocom Products & Solutions Belux SA/NV uit Waterloo. Door de dienst Telematica van Brussel werd de capaciteit van onze operationele server berekend. Deze specificaties werden ons overgemaakt. Afhankelijk hiervan kunnen wij onze bestelling plaatsen via het raamcontract. Kostprijs ,20 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van Via Federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 151 gunnen

6 9. Politiezone Aalst Aankoop van 2 smartboards met toebehoren ten behoeve van de lokale politie Aalst. Volgnummer PZ5/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354555) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 2 smartboards met toebehoren. Deze interactieve whiteboards werken via een meegeleverde projector en kunnen aangesloten worden op een PC. Tevens is het mogelijk deze boards interactief te bedienen door middel van de hand of bijgeleverde stiften. Deze smartboards zijn onontbeerlijk bij het gebruik van briefings en uiteenzettingen. 1 vast smartboard wordt voorzien in de briefingzaal, een tweede in de vergaderzaal op mobiele stand. Raming 9 530,- EUR btw exclusief ,30 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Wijze van gunnen Lening Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17 2, 1 a 10. Politiezone Aalst Aankoop van dienstfietsen ten behoeve van de lokale politie Aalst. Volgnummer PZ6/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354553) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot aankoop van witte dienstfietsen voorzien van tassen en politiestriping voor de wijkinspecteurs van de lokale politie Aalst (damesfietsen en herenfietsen). Deze fietsen worden aangekocht in vervanging van oude versleten dienstfietsen waarvan de herstellingskosten te hoog oplopen. Raming 8 250,99 EUR btw exclusief 9 983,70 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Wijze van gunnen Lening Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17 2, 1 a

7 11. Politiezone Aalst Aankoop van een dienstwagen inclusief onderhoudscontract ten behoeve van de sociale dienst van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ7/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354510) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van een dienstvoertuig inclusief onderhoudscontract voor de sociale dienst lokale politie Aalst en dit ter vervanging van het voertuig Volkswagen Polo met nummerplaat NMK486 welke wordt afgeschreven. Deze aankoop zal gebeuren via het meerjarencontract van de Federale politie DSA 2009 R3 800 bij de firma D Ieteren NV, Mailstraat 50, 1050 Brussel. Kostprijs (aankoop) Onderhoudscontract (8 jaar of Km) Artikel Financiering Wijze van gunnen ,40 EUR btw exclusief ,24 EUR btw inclusief 6 503,09 EUR btw exclusief 7 868,74 EUR btw inclusief 33000/ (aankoop) 33000/ (onderhoudscontract) Lening + gewoon budget Via Federaal raamcontract DSA 2009 R Politiezone Aalst Aankoop van individuele- en collectieve pepperspraytoestellen ten behoeve van de lokale politie Aalst via Federaal raamcontract. Volgnummer PZ10/10. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (354512) De politiezone Aalst wenst over te gaan tot aankoop van 500 individuele- en 35 collectieve pepperspraytoestellen met 10 draagtassen voor het collectief toestel. Deze aankoop gebeurt via het raamcontract van de Federale politie DGS/DSA 2007 R3 239 bij de firma SA Grimard, Avenue de l Energie 9 te 4432 Alleur. De toestellen worden aangekocht ter vervanging van de bestaande pepperspraytoestellen die werden verbruikt of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Kostprijs 5 739,50 EUR btw exclusief 6 944,80 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van Via Federaal raamcontract DGS/DSA 2007 R3 239 gunnen

8 13. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, in voorkomend geval, via externe werving. (354532) Een agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, maakte op 01 maart 2010 sociale promotie door overgang van agentenkader naar het basiskader en maakte op die dag van rechtswege mobiliteit naar de Federale Politie. Daardoor is een betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, niet meer ingevuld. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit, of, bij ontstentenis van kandidaten via het systeem van de mobiliteit, via externe werving. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van Agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, bij ontstentenis van kandidaten via het systeem van de mobiliteit, via externe werving 14. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van vier betrekkingen van Inspecteur van politie, dienst Interventie, via het systeem van de mobiliteit. (354534) Twee inspecteurs van politie, dienst Interventie, verlieten op 01 januari 2010 via mobiliteit de dienst Interventie, één inspecteur van politie verliet op 01 maart 2010 via mobiliteit de dienst Interventie en op 01 juli 2010 verschuift één inspecteur van politie intern van de dienst Interventie naar de dienst Kantschriften. Hierdoor ontstonden en ontstaan een aantal vacatures voor Inspecteur van politie binnen de interventiebrigades. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de vier betrekkingen vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorstel: vacantverklaren van vier betrekkingen van Inspecteur van politie, dienst Interventie, via het systeem van de mobiliteit 15. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Inspecteur van politie voor structurele detachering naar het AIK (arrondissementeel informatiekruispunt), via het systeem van de mobiliteit. (354537) De inspecteur van politie die vanuit de Lokale Politie Aalst structureel was gedetacheerd naar het AIK te Dendermonde verliet op 01 maart 2010 de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Hierdoor levert de Lokale Politie Aalst niet meer de wettelijk voorziene capaciteit aan het AIK. Via het systeem van de mobiliteit kunnen kandidaten aangetrokken worden die vanuit de Lokale Politie Aalst structureel gedetacheerd kunnen worden naar het AIK te Dendermonde. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van Inspecteur van politie voor structurele detachering vanuit de Lokale Politie Aalst naar het AIK, het arrondissementeel informatiekruispunt.

9 16. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Consulent, CALog Niveau B, dienst Dienstplanning, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving. (354539) Ingevolge de ministeriële richtlijnen van 01 december 2006 tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie zal een betrekking voor een operationeel personeelslid, commissaris van politie, dienst Dienstplanning, niet meer worden ingevuld door een operationeel personeelslid. Gelet op het organiek kader, het organogram en het stappenplan in de CALogisering, opgemaakt met het oog op het voldoen aan de ministeriële richtlijnen, wat moet op uiterlijk 31/12/2010, kan een betrekking voor een Consulent, CALog Niveau B, vacant worden verklaard ten behoeve van de dienst Dienstplanning. Overeenkomstig artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten, impliceert de vacant verklaring, bij ontstentenis van kandidaten via mobiliteit, achtereenvolgens het beroep op een reserve van statutaire aanwervingen en, in voorkomend geval, op de contractuele aanwerving. Voorstel: vacant verklaren van één betrekking Consulent, CALog Niveau B, dienst Dienstplanning 17. Politiezone Aalst Aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 houdende het vacant verklaren van één betrekking van Adviseur, CALog Niveau A, dienst Verkeer, functie Strategisch Analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving. (354541) Bij gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 werd één betrekking van Adviseur, CALog Niveau A, dienst Verkeer, functie Strategisch Analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijk voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving, vacant verklaard. De samenstelling van de selectiecommissie ad hoc dient aangepast te worden gelet op het feit dat de aangewezen voorzitter op 01 mei 2010 de politiezone verlaat via mobiliteit en tot die datum in langdurig ziekteverlof is. Voorstel: aanpassen van de vacantverklaring op het vlak van de samenstelling van de selectiecommissie ad hoc

10 18. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van één betrekking van Commissaris van politie, dienst Verkeer, via het systeem van de mobiliteit. (358230) Een commissaris van politie, dienst verkeer, verlaat op 01 mei 2010 de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Daardoor is een betrekking van commissaris van politie, dienst Verkeer, niet meer ingevuld. Bij rondvraag meldden er zich geen interne kandidaten om de leiding over de verkeersdienst waar te nemen. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte is het aangewezen de betrekking vacant te verklaren, via het systeem van de mobiliteit. Voorstel: vacantverklaren van één betrekking van commissaris van politie, dienst Verkeer, via het systeem van de mobiliteit. STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 19. Intergem. Ontslag van een vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité. Aktename. (353739) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Iwein De Koninck meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in het Regionaal Adviescomité van Intergem. Voorstel: aktename 20. Intergem. Voordracht van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in het Regionaal Adviescomité. (353743) Ingevolge het ontslag van de heer Iwein De Koninck dient men één vertegenwoordiger van de stad Aalst voor te dragen in het Regionaal Adviescomité van Intergem. Voorstel: voordracht 21. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Ontslag van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Aktename. (353749) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Ward Gees meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: aktename 22. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Benoeming van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering. (353755) Ingevolge het ontslag van de heer Ward Gees dient men één vertegenwoordiger te benoemen in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: benoeming

11 Algemene Administratie 23. Klachtenbehandeling. Jaarlijks verslag stadssecretaris. Kennisgeving. (354516) Op de gemeenteraad van 25 september 2007 werd een reglement van klachtenbehandeling goedgekeurd, dit in toepassing van artikel 197 en 198 van het Gemeentedecreet. In dit reglement is de verplichting opgenomen voor de stadssecretaris om jaarlijks in de maand maart verslag uit te brengen aan de gemeenteraad. Voorstel: kennisname 24. Besluit Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Séparé, Vredeplein 15, 9300 Aalst. Kennisgeving. (358584) Het Besluit van de Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Séparé, Vredeplein 15 te 9300 Aalst wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorstel: kennisname 25. Besluit Burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Vredeplein, De Ridderstraat 73, 9300 Aalst. Kennisgeving. (358587) Het Besluit van de burgemeester dd. 16 maart 2010 in verband met Café Vredeplein, De Ridderstraat 73, 9300 Aalst wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorstel: kennisname Financiële Dienst - Boekhouding 26. Budget Kennisname door de gouverneur. Kennisgeving. (353682) Bij brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen van 8 februari 2010 laat de gouverneur weten kennis te hebben genomen van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2009 houdende vaststelling van het budget De gemeenteraadsleden krijgen in toepassing van het toezichtdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999, kennis van dit schrijven. Voorstel: kennisneming

12 Financiële Dienst - Ontvangerij 27. T.M.V.W. Financiële afwikkeling van de tussenkomst in de drinkwateractiviteit en de kapitaalsvermindering in het Tkaandelenkapitaal. Goedkeuring. (358227) De T.M.V.W. werd op 6 november 2009 veroordeeld in hoger beroep tot betaling van een bedrag van 14,89 miljoen EUR inclusief intresten in het dossier T.M.V.W /Lammerant/Fonds Wallon d Avances. Er was reeds een voorziening van 6,9 miljoen EUR aangelegd. De bijkomende voorziening leidt tot bijkomende kosten ten laste van het boekjaar Om deze kost te compenseren wordt een kapitaalsvermindering in Tk aandelenkapitaal doorgevoerd. Het aandeel van de stad bedraagt ,- EUR. Voorstel: goedkeuring Personeel - Administratie 28. Rechtspositieregeling. Wijziging. Vaststelling. (349610) De rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst wordt op onderstaande punten gewijzigd: o Invoering van het mandaatstelsel voor het vervullen van de decretale graden o Verduidelijking met betrekking tot de periodes van onbetaald verlof o Aanpassing van de bijlage 2 selectiereglement ten einde de adjunctstadssecretaris te kunnen aanstellen als secretaris van een selectiecommissie. wijziging rechtspositieregeling 29. Functiebeschrijving voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346166) Op 1 oktober 2010 gaat de heer Luc Moereels, stadssecretaris, met pensioen. De gemeenteraad stelt een nieuwe stadssecretaris aan binnen zes maanden nadat het ambt vacant is geworden. Onder bepaalde voorwaarden kan die termijn verlengd worden (artikel 83 van het gemeentedecreet). Elke selectieprocedure start met het opmaken/actualiseren van de functiebeschrijving. De decreetgever heeft in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 de taken en de verantwoordelijkheden van de stadssecretaris vastgelegd. Deze functie is een allround functie die gaat van inhoudelijk adviseur, hoofd van het personeel, manager, notulist enzovoort. De functiebeschrijving voor de stadssecretaris wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

13 30. Bevorderingsvoorwaarden en aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346169) In de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst werden de specifieke bepalingen voor de aanwerving van de stadssecretaris door de gemeenteraad vastgesteld. De bevorderingsvoorwaarden ontbreken in de rechtspositieregeling en dienen bijgevolg nog door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Omdat de functie van stadssecretaris een allround functie is die gaat van inhoudelijk adviseur, hoofd van het personeel, manager, notulist enzovoort, is het billijk en verantwoord om de kandidaten 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie te laten bewijzen. De bepaling van deze aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarde behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 31. Procedure voor de vervulling van de betrekking van de stadssecretaris. Vaststelling. (346171) Heden wordt voorgesteld dat de functie van stadssecretaris zal vervuld worden bij mandaat. De gemeenteraad verklaart de betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures ze vervuld wordt: - door een aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve; - door een bevorderingsprocedure; - door een combinatie van een aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve en een bevorderingsprocedure; - door een aanwervingsprocedure met een wervingsreserve; - door een combinatie van een aanwervingsprocedure met een wervingsreserve en een bevorderingsprocedure Binnen de grenzen van de rechtspositieregeling en het selectiereglement bepaalt de gemeenteraad eveneens: - de selectiecriteria; - de keuze van de selectietechnieken; - het verloop van de selectie, met inbegrip van de timing; - het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure en, in voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot de volgende stap in de selectieprocedure. procedure door een combinatie aanwervingsprocedure zonder wervingsreserve en een bevorderingsprocedure

14 32. Selectiecommissie voor de decretale graad van stadssecretaris. Vaststelling. (346193) De gemeenteraad stelt de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de decretale graad van stadssecretaris vast. De rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Aalst bepaalt: Een selectiecommissie die uitsluitend uit deskundigen bestaat, voert de selectie uit. Ten minste 1/2 de van de leden van de selectiecommissie zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. Deze leden dienen wegens hun professionele activiteit en specialisatie geschikt te worden bevonden door de gemeenteraad om zitting te nemen in de selectiecommissie. De leden van de raad en van het uitvoerend orgaan van het bestuur kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. De gemeenteraad wijst nominatief de voorzitter, de secretaris en de leden van de selectiecommissie aan. De voorzitter en de secretaris zijn personeelsleden met minstens de graad van niveau B. Er nemen minimum drie leden en maximum zes leden zitting in de selectiecommissie.

15 Personeel - Wedden en Pensioenen 33. Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO. (349699) In het sectoriaal akkoord van 19 november 2008 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werd de opstart van de tweede pensioenpijler voor de contractanten ingeschreven. Het personeel van de stad Aalst bestaat voor ongeveer de helft uit contractuele personeelsleden. Het is onrechtvaardig en onbillijk dat contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk. De invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor deze personeelsleden kan hieraan gedeeltelijk tegemoet komen. De procedure voor de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden is als volgt: * De gemeenteraad voorziet in de nodige budgetten in het budget. * (voorbereidende fase) De gemeenteraad neemt de intentieverklaring over twee punten: - het voornemen om een pensioenreglement in te voeren, zoals vastgelegd in het akkoord van 9 december de intentieverklaring om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale. * Advies van de OCMW-raad over voornemen om een pensioenreglement in te voeren. * Onderhandeling met de vakorganisaties: - over ingangsdatum, bijdragevoet, eventueel ook over de inhaaltoelage voor reeds geheel of gedeeltelijk gepresteerde diensttijd. - resulteert in een protocol van akkoord of van niet-akkoord over deze twee (drie) punten. * Gemeenteraad beslist over het pensioenreglement. * College van burgemeester en schepenen bekrachtigt gunning op voorstel van RSZPPO. Bij het vaststellen van het budget 2010 in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2009, werd 1% van de loonmassa van de contractuele personeelsleden voorzien voor de tweede pensioenpijler. De tweede stap is dat door de gemeenteraad een intentieverklaring over twee punten dient genomen te worden: - het voornemen om een pensioenreglement in te voeren, zoals vastgelegd in het akkoord van 9 december de intentieverklaring om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale. Voorstel: goedkeuring

16 Tewerkstelling 34. Sluiten van een lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de Werkwinkels Aalst Centrum, Aalst Rechteroever en de Werkwinkelpunten Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede. Vaststellen van de voorwaarden. (349679) De oprichting en de werking van de lokale Werkwinkels en het Forum lokaal werkgelegenheidsbeleid voor het zorggebied Aalst (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede) werd vastgelegd in de lokale samenwerkingsovereenkomst van 25 september Aangezien de maatschappelijke realiteit continu verandert, dient ook de lokale samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd te worden, meer bepaald de verhoudingen en samenwerkingsmodaliteiten tussen de lokale partnerorganisaties in deze werkwinkels, zijnde de gemeentebesturen, OCMW s en PWA s van het zorggebied, VDAB, RVA en GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding) en de overkoepelende organisaties zijnde de Federale regering, de Vlaamse regering, VVSG en de Task Force. Voorstel: vaststellen van de voorwaarden Integraal drugsbeleid 35. INDRA. Integrale aanpak van het drugsfenomeen in Aalst, Lede, Erpe- Mere, Haaltert en Denderleeuw. Kadernota en beleidsplan Goedkeuring. (358233) Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband INDRA werden, onder coördinatie en begeleiding van prof. Dr. Freya Vander Laenen van de Universiteit Gent, in de loop van 2009 een kadernota en een beleidsplan opgemaakt. De kadernota en het beleidsplan werden opgemaakt op basis van overleg binnen en tussen de sectoren preventie/vroeginterventie, hulpverlening en handhaving. Via de oprichting van werkgroepen voor elke sector, samengesteld uit partners uit het werkveld, werden doelstellingen op lange en middellange termijn bepaald. Het ontwerp van beleidsplan werd toegelicht tijdens een overkoepelende vergadering aan alle sectoren en aan enkele relevante partners uit de sector handhaving, zoals de procureur des Konings en de federale politie. Op 1 december 2009 werden de kadernota en het beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het beheerscomité INDRA en bepaalde het beheerscomité uit de voorgestelde doelstellingen de prioriteiten per sector. Deze prioriteiten werden teruggekoppeld naar de drie werkgroepen en goedgekeurd. Voorstel: goedkeuring Stadspromotie - Public Relations 36. Adviesraad Feestcomité. Ontslag van 2 leden. Aktename. (353738) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/V.VA, waarin hij het ontslag van de heren Wouter Danckaert en André Saeys meedeelt als lid van de adviesraad Feestcomité. Voorstel: aktename

17 37. Adviesraad Feestcomité. Benoeming van 2 leden. (353753) Ingevolge het ontslag van de heren Wouter Danckaert en André Saeys dient men twee leden te benoemen in de adviesraad Feestcomité. Voorstel: benoeming Volksgezondheid 38. Adviesraad voor Volksgezondheid. Ontslag van een lid. Aktename. (353771) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010, van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als lid in de adviesraad voor Volksgezondheid. Voorstel: aktename 39. Adviesraad voor Volksgezondheid. Benoeming van een lid. (353965) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één lid te benoemen in de adviesraad voor Volksgezondheid. Voorstel: benoeming Welzijnszorg 40. Welzijnsforum. Ontslag van leden. Kennisgeving. (354319) Bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 werd mevrouw Rebecca Van de Voorde, coördinator Stedelijk Beleid stad Aalst, benoemd als niet-stemgerechtigd effectief lid in het Welzijnsforum, als ambtelijke vertegenwoordiging van het lokaal bestuur. Bij gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2009, werd de heer Luc Willems, uit de gemeenteraad, namens open VLD, eveneens benoemd als niet-stemgerechtigd effectief lid in het Welzijnsforum. Door de beëindiging van de tewerkstelling per 31 december 2009, van mevrouw Rebecca Van de Voorde-coördinator Stedenbeleid en het ontslag van de heer Luc Willems als gemeenteraadslid (gemeenteraadsbesluit 26 januari 2010) komt ambtshalve een einde aan hun mandaat in het Welzijnsforum, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van het Welzijnsforum. Voorstel: aktename

18 41. Welzijnsforum. Benoeming van leden. (354322) Het Welzijnsforum is een facultatieve raad, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij zijn besluiten van 25 november 2008 en 27 januari Overeenkomstig artikel 7 1 en artikel 7 6 worden de leden ervan benoemd door de ocmw-raad en de gemeenteraad. Gelet op zijn besluit van heden, houdende amtshalve ontslag in het Welzijnsforum van mevrouw Rebecca Van de Voorde en van de heer Luc Willems, als nietstemgerechtigde effectieve leden, dient in hun vervanging te worden voorzien. Om reden dat, door ontslagen van ocmw-raadsleden, ook door de ocmw-raad in vervanging van diverse leden werd voorzien, wordt de nieuwe samenstelling van het Welzijnsforum, in totaliteit, voor vaststelling aan de gemeenteraad gelegd. Voorstel: benoeming Gezinszorg 42. Lokaal Overleg Kinderopvang. Ontslag van leden. Kennisgeving. (354493) In hun respectieve mailberichten van 7 januari 2010, 15 januari 2010 en 19 februari 2010 vragen de heren Hugo Van Steenberghe, Lieven Keymeulen en mevrouw Anja Deilgat te worden ontslagen als effectief stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in hun mailberichten van 11 januari 2010, 15 januari 2010 en 3 februari 2010 vragen mevrouw Greet Annaert, mevrouw Marijke Macharis en mevrouw Veerle Van Keymolen te worden ontslagen als plaatsvervangend stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Voorstel: aktename 43. Lokaal Overleg Kinderopvang. Benoeming van leden. (354496) In hun respectieve mailberichten van 23 december 2009, 11 januari 2010, 13 januari 2010 en 15 januari 2010 vragen mevrouw Lien Gees, de heren Dirk Van Biesen en Nico Del Ben en mevrouw Marijke Macharis te worden benoemd als effectief stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in hun mailberichten van 11 januari 2010, 13 januari 2010 en 3 februari 2010 vragen mevrouw Viviane Scheirlinck, mevrouw Ann Bogaerts, mevrouw Marijke Goeman en mevrouw Sandy De Backer te worden benoemd als plaatsvervangend stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Voorstel: benoeming Sociale Zaken 44. Adviesraad voor Senioren. Ontslag van een lid. Aktename. (353766) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Luc De Wit meedeelt als lid van de adviesraad voor Senioren. Voorstel: aktename

19 45. Adviesraad voor Senioren. Benoeming van een lid. (353770) Ingevolge het ontslag van de heer Luc De Wit dient men één lid te benoemen in de adviesraad voor Senioren. Voorstel: benoeming Ontmoetingshuis De Brug 46. Ontmoetingshuis de Brug. Ontslag van een lid van de stuurgroep. Aktename. (354354) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als lid van de stuurgroep van ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: aktename 47. Ontmoetingshuis De Brug. Benoeming van een lid van de stuurgroep. (354406) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één lid te benoemen in de stuurgroep van ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: benoeming Cultuurcentrum De Werf 48. CC De Werf. Ontslag van een lid in de Raad van Bestuur. Aktename. (354571) Gelet op het schrijven van 22 maart 2010 van de heer Eddy Couckuyt, fractievoorzitter CD&V/N.VA, waarin hij het ontslag van de heer Wouter Danckaert meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Raad van Bestuur van CC De Werf. Voorstel: aktename 49. CC De Werf. Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur. (354572) Ingevolge het ontslag van de heer Wouter Danckaert dient men één vertegenwoordiger voor te dragen in de Raad van Bestuur van CC De Werf. Voorstel: voordracht

20 Onderwijs 50. Basisonderwijs. Aanleggen wervingsreserve directeur. Vaststellen voorwaarden en procedure. (354499) Ingevolge de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en de pensionering van directeurs, zijn er twee ambten vacant. In de lopende wervingsreserves zijn er geen kandidaten die het ambt van directeur op 1 september 2010 willen opnemen zodat er een nieuwe wervingsreserve dient te worden aangelegd. Om eventuele bijkomende vacatures op te vangen, wordt voorgesteld om directeurs aan te werven via het aanleggen van een wervingsreserve. De gemeenteraad van 26 februari 2008 stelde reeds het functieprofiel directeur basisonderwijs vast. De gemeenteraad dient de voorwaarden en procedure aan te passen o.a. ingevolge nieuwe onderrichtingen. Voorstel: vaststellen voorwaarden Leefmilieu 51. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de provincie Oost- Vlaanderen voor de opmaak van een inventaris van de risicogronden. Vaststellen van de voorwaarden. (354489) De stad is verplicht om een inventaris aan te leggen van alle bodembedreigende activiteiten (VLAREBO-activiteiten) op haar grondgebied, zowel de actuele als de historische. De opmaak van een gemeentelijke inventaris is ook opgenomen in de basis van de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid. De stad heeft zich in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst geëngageerd tot de invoer van alle besluiten genomen met toepassing van het Vlarem sinds 1991 vóór 1 januari 2010 en de invoer van alle activiteiten die niet vergund zijn of dateren van vóór 1991 vóór 1 januari Op de vergadering van 24 maart 2009 stelde de gemeenteraad de voorwaarden van het milieucontract tussen de stad en de provincie vast. De stad kan via dit contract beroep doen op de provincie voor de opmaak van een gemeentelijke inventaris van risicogronden. In de zitting van 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad het principe en de wijze van gunning voor de opmaak van de inventaris van de risicogronden vastgelegd. Nu dienen de voorwaarden voor het afsluiten van een overeenkomst dienaangaande te worden vastgesteld. Voorstel: vaststellen voorwaarden

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Begroting 2010. Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328)

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Begroting 2010. Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328) POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Begroting 2010. Kennisname door de gouverneur. Kennisneming. (354328) Bij brief van 08 december 2009 liet de gouverneur weten te hebben

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Schepenen. Geachte schepenen,

Aan het College van Burgemeester en Schepenen. Geachte schepenen, Aan het College van Burgemeester en Schepenen ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2 onderwerp

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 29/2007/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail: algemeneadministratie@aalst.be

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 13 december 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG DAG, 19 APRIL 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie