Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015

2 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V Inhoudsopgave De organisatie binnen het jeugdvoetbal Inleiding Leeswijzer De missie Verantwoordelijkheden en uitgangspunten Visie op jeugdvoetbal Korte en lange termijn doelstellingen Organisatie Overlegstructuur Jeugdvoetbal Opleidingsbeleid t.a.v. het jeugdkader Richtlijnen voor selecteren en samenstellen van teams Uitgangspunten aantal spelers bij wedstrijden: Uitgangspunt samenstelling teams: Nadere uitgangspunten teamsamenstelling Doorschuiven van spelers Scheidsrechtersbeleid Doelstelling Scheidsrechterscommissie Districtselecties & Betaald Voetbal Organisaties VOETBALTECHNISCHE DEEL Algemeen De wedstrijd De speelwijze en veldbezetting Rouleren van positie bij de jeugd De taken en functies in het team Wedstrijdbespreking, rustbespreking en nabespreking Warming up Wisselbeleid Veldindeling wedstrijddagen De training Beoordeling spelers (interne scouting) De coaching BIJLAGEN...15 Bijlage 1: Functieomschrijvingen voetbalondersteunende commissies...15 Bijlage 2: Lerend coachen bij S.V. Brandevoort...18 Bijlage 3: Scheidsrechtersbeleid

3 Bijlage 4: De speelwijze bij S.V. Brandevoort...27 Veldbezetting bij F en E...27 Veldbezetting vanaf D en hoger...29 Basistaken per positie / linie bij balbezit:...31 Basistaken per positie / linie bij balbezit tegenstander:...32 Bijlage 5: Leren en met plezier presteren...34 Algemeen...34 De kenmerken van een training...34 Van wedstrijd naar training in 3 stappen...34 De voorbereiding...35 Praatje, plaatje, daadje...35 Leeftijdskenmerken...35 Conditioneel looptraining...38 Jaarprogramma trainingen:

4 1 De organisatie binnen het jeugdvoetbal 1.1 Inleiding Resultaat bereiken is het gevolg van een goed proces. SV Brandevoort neemt als uitgangspunt het proces binnen de voetbalvereniging met als doel dit goed te organiseren. Het resultaat van een goed proces vertaalt zich in plezier in het voetbal, binding met de club, een positieve beleving, het verbinden van mensen en verenigingen met de wijk Brandevoort als haar achterland. Binnen dit proces is het van belang dat er een duidelijke organisatie staat, er een helder voetbaltechnisch beleid is en dat de randvoorwaarden in orde zijn om de jeugd van S.V. Brandevoort met plezier zich te ontwikkelen in voetbal, maar ook als persoon. 1.2 Leeswijzer Dit jeugdbeleidsplan bestrijkt een periode van 2015 tot en met 2019 en dit plan is opgebouwd uit een voetbaltechnisch en een organisatorisch deel met als doel te bepalen hoe S.V.. Brandevoort in de periode het opleiden van de jeugd ziet, zowel op een prestatief niveau als ook recreatief. We streven één doorlopende lijn na van de jongste tot de oudste categorie, met het accent op de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst! Dit beleidsplan is geschreven in een periode, waarin de vereniging hard groeit. Binnen die dynamiek verandert er veel. Dit document is dan ook dynamisch (dus geen statisch) beleid. Op initiatief van het bestuur vindt jaarlijks evaluatie plaats, aan het eind van elk seizoen. Het bestuurslid technische zaken levert daarvoor r de input, na overleg met de technische commissie en hoofdleiders. Er zijn twee aspecten die aanleiding kunnen zijn voor noodzakelijke bijstelling: 1. de omvang van onze vrijwilligersorganisatie. Het realiseren van de sportieve doelstellingen blijft afhankelijk van de bereidwilligheid van leden om een of meerdere taken op zich te nemen. Bij voldoende vrijwilligers gaat het goed, bij onderbezetting zal de tering naar de nering gezet moeten worden; 2. de beschikbaarheid van budget; de financiële situatie van de vereniging moet toelaten dat de benodigde c.q. aangevraagde budgetten ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet. 1.3 De missie Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V S.V. Brandevoort wil qua beleving en organisatie de beste voetbalclub van Helmond zijn. 4

5 1.4 Verantwoordelijkheden en uitgangspunten De voorzitter van de Jeugd TC draagt de verantwoording voor alle organisatorische zaken die direct of indirect met het daadwerkelijke beoefenen van het voetbal binnen de jeugdafdeling verband houden met de volgende uitgangspunten: Persoon onafhankelijk Persoonlijke ontwikkeling staat centraal Persoonlijke ontwikkeling gaat voor resultaat Gestructureerde aanpak per leeftijdsgroep Veel aandacht voor vrijwilligers Plezier Sportief een zo hoog mogelijk niveau bereiken 1.5 Visie op jeugdvoetbal De belangrijkste doelstelling van het jeugdvoetbal is een omgeving creëren waar de kinderen plezier hebben in het voetbal en betrokken zijn bij hun club. S.V. Brandevoort realiseert dit door kinderen zich op hun eigen niveau, optimaal te laten ontwikkelen. Dit wordt gerealiseerd door: persoonlijke voetbalontwikkeling in voetbaltechniek en tactiek. Jeugd speelt in teams van gelijkwaardig niveau. Teams spelen in een competitie met voldoende weerstand. Het bijbrengen van afspraken, regels en discipline (respect). betrokkenheid bij de club. Het opleiden van kaderleden en scheidsrechters uit eigen jeugd. Een duidelijke communicatiestructuur binnen de vereniging. Samenwerking met scholen en andere verenigingen. Een goede uitvoering van bovenstaande ande doelen gaat leiden tot een grote jeugdafdeling, waar onze jeugd lang blijft voetballen. Kinderen uit de wijk Brandevoort willen graag bij ons voetballen en we hebben een aanzuigende werking in de regio. De vereniging levert daarnaast een sportieve bijdrage aan de lichamelijke opvoeding van de jeugd in een tijd waar het digitale vermaak hoogtij viert. Er wordt respect getoond voor scheidsrechters, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek. Kortom onze jeugd voelt zich thuis binnen de vereniging en wil ook andere rollen invullen, zoals het fluiten van wedstrijden, helpen bij evenementen, e.d. Het eerste van S.V. Brandevoort speelt met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau. 5

6 1.6 Korte en lange termijn doelstellingen Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V Om de visie ook werkelijkheid te laten worden, is er veel werk te verrichten. Dit kan niet allemaal tegelijkertijd opgepakt worden, daarom zijn de doelstellingen ingedeeld naar korte en lange termijn doelen. Doelstellingen voor de komende 1-2 jaar: Vormgeven aan een gestructureerde voetbalopleiding voor onze jeugd en kader. Ons beleidsplan binnen de vereniging uitdragen. De communicatiestructuur goed vormgeven met formele en informele momenten. Het positief coachen een heldere en duidelijke plek geven binnen de club. De betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders vergroten. Opzetten van een interne competitie voor onze jongste jeugd (5-7). Doelstellingen voor de komende 3-5 jaar: Bewaken en verder ontwikkelen van het jeugdbeleidsplan. Zoveel mogelijk jeugd uit Brandevoort gaat bij onze vereniging voetballen. Bewaken van de kerngedachte van positief coachen. Het opleiden van voldoende technisch kader uit eigen geledingen. Opzetten van de interne scouting. De algehele prestatie van onze jeugd op individueel niveau en in teamverband verbetert. 6

7 1.7 Organisatie Organogram S.V. Brandevoort Hoofdbestuur Dagelijks Bestuur Technische Commissie Technische Zaken Algemeen Junioren Technische Zaken Selecties Jeugd Technische Zaken Senioren Hoofdleider A t/m F + Draakjes Trainers / Coaches Jeugdselectie A t/m F Trainers / Coaches Jeugdteams Interne Scouting Toelichting op de organisatiestructuur: De Technische Commissie is verantwoordelijk voor alle voetbalaangelegenheden binnen de club en legt verantwoording af aan het bestuur. De uitvoering ligt in handen van de mensen die onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie werken: Onder de Technische Zaken Algemeen vallen alle senioren teams en de lagere jeugdteams (niet selectie teams). Bij groei van de vereniging kan het zijn dat er meer mensen nodig zijn om dit te organiseren. Met de huidige omvang van de vereniging gaan we er van uit dat de verantwoordelijke Technische Zaken Algemeen de Technische Commissie vertegenwoordigt in het bestuur. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken binnen de club. Zij zorgen voor een doorgaande lijn in het beleid van junioren naar senioren. De Verantwoordelijke Technische Zaken Algemeen stuurt de hoofdleiders van alle teams aan zijnde geen selectie team. De hoofdleiders hebben een uitvoerend takenpakket. Zij stellen de trainers aan voor de niet selectie teams. De hoofdleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor trainer-coaches van alle teams. Aantal hoofdleider moet aangepast worden naar grootte/aantallen per categorie. De organisatiestructuur zal aangepast moeten worden aan de omvang van de vereniging indien nodig. 7

8 De Verantwoordelijke Technische Zaken Jeugdselecties electies stelt de trainers aan van de selectieteams van de Jeugd in overleg met de hoofdleiders. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de trainer-coaches van de selectie teams. Gezien het belang van de voetbalorganisatie voor de vereniging is het van doorslaggevend belang dat er een portefeuille voetbalzaken in het bestuur is. De beslissingen op voetbalgebied worden genomen door de Technische Commissie. Voor alle functie omschrijvingen verwijzen wij naar de bijlage. 1.8 Overlegstructuur Jeugdvoetbal 1. Hoofdleiders met trainer-coaches Minimaal 2x per seizoen formeel contact 2. TC met hoofdleiders Minimaal 6x per seizoen formeel contact 3. TC Jeugdselecties met bestuursvertegenwoordiging Minimaal 2x per seizoen formeel contact 4. Evaluaties Selectieteams (december april/mei) per team TC Jeugdselecties met Hoofdleiders en Selectietrainers + intern scouting rapport 5. Evaluaties Niet Selectieteams (april/mei) per team Hoofdleiders en Trainers Niet Selectieteams + intern scouting rapport 1.9 Opleidingsbeleid t.a.v. het jeugdkader 1. SV Brandevoort vindt scholing en opleiding van haar teambegeleiders erg belangrijk. 2. Opleidingsmogelijkheden via de KNVB zijn (bron: KNVB.nl): Jeugdleider / Training op de club Jeugdvoetballeider Module F-pupillentrainer Module E-pupillentrainer Module D-pupillentrainer Pupillentrainer Juniorentrainer Technisch Jeugdcoördinator TC III (jeugd), TC II, TC I 1.10 Richtlijnen voor selecteren en samenstellen van teams De richtlijnen hebben betrekking op de volgende leeftijdscategorieën: Draakjes, F, E, D, C, B, A Groep Leeftijd Teamgrootte selectie teams Teamgrootte niet selectie teams Draakjes 4 t/m 7 n.v.t. n.v.t. F-pupillen 6* tot tot 10 E-pupillen 9 tot 11 9 (E1 11 spelen 9 tegen 9) 9 tot 10 D-pupillen 11 tot tot tot 15 C-junioren 13 tot tot tot 16 B-junioren 15 tot tot tot 16 A-junioren 17 tot tot tot 16 * Talentvolle Draakjes zullen eerder doorstromen naar een F-team. Het jaar dat deze talenten 6 worden is daarvoor een goede vuistregel. Bij hoge uitzondering is jonger ook mogelijk Uitgangspunten aantal spelers bij wedstrijden: Draakjes: Als de Draakjes wedstrijden spelen tegen andere clubs dan gaat de voorkeur uit naar kleine partijtjes waarbij 4 tegen 4 gespeeld wordt. 8

9 F en E: We streven er binnen de club naar om bij F en E wedstrijden zo veel mogelijk 7 tegen 7 te spelen. In overleg met trainer/coach kan voor aanvang van de wedstrijd besloten worden om eventueel 8 tegen 8 te spelen bij bijvoorbeeld slecht weer of lage temperaturen. Dit om spelers zo min mogelijk stil te laten staan. D, C, B en A 11 tegen Uitgangspunt samenstelling teams: Draakjes: Bij de Draakjes akjes spreken we nog niet van een team. Op basis van aanmelding starten spelers of speelsters met trainen. Wanneer de Draakjes een wedstrijd gaan spelen dan stellen de trainers het team samen op basis van leeftijd en niveau. Selectieteams F-E-D-C-B-A: Samenstelling elling selectieteams gaat op niveau/kwaliteit van speler. Samenstelling wordt gedaan door verantwoordelijke Technische Zaken Jeugdselecties in overleg met de trainers van de betreffende selectieteams en de Hoofdleider. Niet Selectieteams F-E-D-C-B-A: Samenstelling niet selectieteams wordt gedaan door de Hoofdleider eventueel in overleg met de Trainers van de betreffende teams Nadere uitgangspunten teamsamenstelling Teams worden voor een heel seizoen samengesteld (najaar- en voorjaarscompetitie) Aanmeldingen nieuwe spelers: o We hanteren geen wachtlijst, ieder kind dat lid wil worden is welkom om in ieder geval mee te trainen; o In 1 e instantie mee laten trainen, maximaal maal een half jaar, dan indelen indien mogelijk; o De 1 e keer dat een kind met ouders naar de training komt moeten zij opgevangen worden door een vast contactpersoon, deze kan hen infomeren over de club en de werkwijze; o Indien mogelijk verdeling over teams (te bepalen door hoofdleider); o Indien niet mogelijk dan Pool maken voor wedstrijddag t.b.v. te weinig spelers; o Indien voldoende nieuwe aanmeldingen nieuw team formeren; o Aanmeldingsprocedure helder stellen. Voorkomt teleurgestelde spelers; o Voor uitzonderingsgevallen nadere afspraken maken in overleg met trainers, hoofdleiders en ouders van spelers; o Plaatsing van meisjes in teams tot D geen probleem, daarna wellicht dameselftallen samenstellen; o Objectiviteit in beoordelingssysteem/formulieren krijgen. Minimaal 2x per jaar beoordelen. In overleg met hoofdleider(s) bezien of naast beoordelingsformulieren eren van trainer/coaches ook periodiek door andere trainers spelers worden beoordeelt Doorschuiven van spelers Indien er bij een 1 e selectieteam een tekort is aan spelers dient er te worden doorgeschoven vanuit het 2 e selectieteam. Dus van A2 naar A1, van B2 naar B1 enzovoort. Mocht dat niet mogelijk zijn om personele of kwalitatieve reden dan wordt er doorgeschoven vanaf een leeftijdscategorie lager. Dus van B1 naar A1, van C1 naar B1 enzovoort. Een en ander altijd 9

10 in overleg met de Trainers en Hoofdleiders onderling. Komt men hier niet uit dan zal de TC Jeugd Selecties een bindend besluit nemen. Spelers zijn verplicht aan deze doorschuifregeling mee te werken Scheidsrechtersbeleid Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V Door de verwachte, sterke groei van het aantal leden en daarmee het aantal teams welke in competitieverband ieverband zullen uitkomen wordt het hebben, opleiden en behouden van voldoende verenigingsscheidsrechters steeds belangijker. Het scheidsrechtersbeleid richt zich op die toekomst. Zie het als een praatpapier om een start te maken, zodat over 3 tot 5 jaar de organisatie rondom verenigingscheidsrechters aanwezig en solide is. Voor de toekomst betekent dit: Scheidsrechters van S.V. Brandevoort hebben plezier in het leiden van wedstrijden en een duidelijke herkenbare plaats binnen de totale verenigingsorganisatie. Dit scheidsrechtersbeleid geeft de richting aan hoe het bij SVB is georganiseerd. Middels tweejaarlijkse evaluaties kan het beleid indien nodig aangepast worden Doelstelling De doelstelling van dit scheidsrechtersbeleid is, naar de toekomst: voldoende opgeleide scheidrechters voor zowel de zaterdag als de zondag te verkrijgen en te behouden; het imago van de verenigingsscheidsrechter te verbeteren en een aantrekkelijk klimaat te scheppen waarbij de verenigingsscheidsrechters plezier hebben in het fluiten van een wedstrijd, met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd; de opleiding, begeleiding en kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren; de doorstroming van jeugdscheidsrechter naar seniorenscheidsrechter te optimaliseren. Het scheidsrechtersbeleid dient tegelijkertijd als houvast voor de verenigingsscheidsrechters. Tevens is dit een naslagwerk voor eventuele opvolgers in de toekomst Scheidsrechterscommissie De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen van onze scheidsrechters en zullen hen te allen tijde ondersteunen daar waar mogelijk is. In de commissie sie hebben zitting, een voorzitter, de scheidsrechterscoördinatoren, een bestuursafgevaardigde en commissieleden. De commissie werkt met een eigen budget, jaarlijks goedgekeurd door het hoofdbestuur. De commissie informeert en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van de vereniging. De commissie stelt jaarlijks een jaarplan op en presenteert deze aan het bestuur en aan de scheidsrechters en praktijkbegeleiders tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. De commissie organiseert o.a. bijeenkomsten, wervingsacties, discussie- c.q. thema- avonden, publicaties in het clubblad en op de website. Tevens onderhoudt de commissie nauwe banden met onze buurverenigingen, het COVS Eindhoven en afgevaardigden van de KNVB. De aanstelling van scheidsrechters is in handen van onze scheidsrechterscoördinatoren. Aanstelling geschied op basis van wensen, kwaliteit en beoordeling. In de bijlage gaan wij verder in op de volgende zaken: Profielschets verenigingscheidsrechter Organisatie rond wedstrijden Werving, selectie en behoud Opleiding en begeleiding De praktijkbegeleider 10

11 Jaarplan Regels, hints & tips voor (niet gediplomeerde) scheidsrechters F- en E wedstrijden Vergoedingen aan scheidsrechters (bestaande regeling of t.z.t. nog te bepalen) De plichten vanuit de KNVB Wie fluit er nu bij de jeugd? 1.13 Districtselectiesselecties & Betaald Voetbal Organisaties Het is prachtig als spelers van SVB worden uitgenodigd voor selecties van districten of bijvoorbeeld BVO organisaties. Aandachtspunten: Communicatie rondom selecties altijd via Bestuurslid Technische Zaken, deze informeert: Voorzitter Jeugd TC, Voetbalcoördinator, Hoofdleider en Trainer-coach. Het Bestuurslid Technische Zaken: o Maakt duidelijk wat het beleid is binnen SVB inzake selecties. Vanaf welke leeftijd 9 jaar?/ elftal F (2de jaar)? Aanmelding via contactpersoon Evaluaties inzage in resultaten van evaluaties om van te leren. De Trainers krijgen inzage in eventuele evaluatie rapporten. Dit zodat speler en trainer hiervan kunnen leren. o Ontvangt en beoordeeld uitnodigingen. o Onderhoudt de contacten met de BVO organisaties. o Onderhoudt de contacten met de Trainer-coach van de speler. De Trainers worden op de hoogte gebracht en verzorgen de communicatie en informatie (brieven/inschrijfformulieren) naar spelers/ouders. Denk hierbij aan: uitleg, beantwoorden van vragen en eventueel het organiseren van de begeleiding van de speler. Ouders besluiten uiteindelijk of de speler gebruik maakt of mag maken van de selectiemogelijkheid die geboden wordt. Het is prachtig voor een speler om de gelegenheid te krijgen zich te meten met andere kinderen en mogelijk geselecteerd te worden. De trainer zal aan het team toelichten wie voor welke (BVO) organisatie geselecteerd is. Hou hierbij rekening met gevoeligheden in het team. Het kan echter natuurlijk ook een teleurstelling worden! Hou de speler tijdens en na de uitslag (indien negatief) iets meer in de gaten, veranderen er zaken in de groep. Gaan spelers anders met elkaar om, praat dan hierover. 11

12 2 VOETBALTECHNISCHE DEEL 2.1 Algemeen In algemene zin hebben we binnen SV Brandevoort de volgende uitgangspunten voor wat betreft het voetbaltechnisch beleid: Sportief gezien willen we het beste uit kinderen halen en ieder kind laten spelen op het niveau dat bij hem/haar past We willen alle kinderen uitdagen op hun eigen niveau Alle teamleden leren op deze manier het meeste Het resultaat is eventueel winst. 2.2 De wedstrijd Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V De speelwijze en veldbezetting Alle F & E teams bij SV Brandevoort spelen een systeem ter voorbereiding op het Vanaf de Elftaljeugd (D) spelen alle teams dus De basis is om het spelen in driehoekjes aan te leren en dit met een zo eenvoudig mogelijke opstelling. (trainen met positiespel oefeningen). Belangrijk is dat dit door alle spelers (teams) van de vereniging gespeeld kan worden, dus zowel de recreatieve als de prestatie teams. Het is voor alle trainers een uitdaging om aanvallend te leren denken / coachen. Dit levert het meeste plezier op. Rouleren van spelers binnen het systeem is belangrijk omdat je spelers op andere posities soms enorm ziet ontwikkelen en iedereen leert wat de verantwoordelijkheden zijn per positie. In de bijlage hebben we het spelsysteem uitgewerkt Rouleren van positie bij de jeugd Vooral bij F-spelers is het belangrijk om te blijven rouleren om kinderen bekend te maken met de verschillende posities en wat daarbij hoort. Gedurende de jaren zal het duidelijk worden wat de voorkeursposities van een speler is. Keepers zo snel mogelijk identificeren en gericht mee aan de slag gaan. Bij de E-spelers wordt er ook gewisseld van posities, maar is hetgeen doel op zich. We streven een brede voetbalopleiding na maar qua vastigheid gaan spelers langzaam richting vaste posities De taken en functies in het team Teammanager / trainers - onderling goede afspraken maken hoe de taakverdeling is Wedstrijdbespreking, rustbespreking en nabespreking Leg nooit de nadruk op het resultaat van de wedstrijd. Leg de nadruk op de taken van het team en of het individu. Dus niet resultaat gericht coachen maar taak gericht coachen. Doel moet zijn om spelers op te leiden en beter te maken, niet wedstrijden winnen. Pas lerend coachen toe. Dit betekent vragen stellen i.p.v. voorzeggen. Bijvoorbeeld in de rust of na een wedstrijd vragen: Wat doen we of jij goed Wat kunnen we of jij beter doen Motiveren waarom bepaalde zaken goed gaan of beter kunnen. Wanneer een ploeg te zwaar is ingedeeld kan het zijn dat er bijna elke wedstrijd verloren wordt. Hoe houd je dan een ploeg gemotiveerd? Nadruk leggen op andere dingen die belangrijk zijn voor de voetbalontwikkeling en niet op het resultaat. 12

13 2.2.5 Warming up Vanaf de D pas echt belangrijk. Laat trainer, coach of aanvoerder hier zelf invulling aan geven Wisselbeleid In alle F en E teams en overige niet selectieteams is het streven om iedere speler een nagenoeg gelijk aantal speelminuten te geven. De trainers/coaches dienen hier op toe te zien. In de selectieteams is dit anders. Hoewel we er ook in de selectieteams naar streven om alle spelers zoveel mogelijk speelminuten te geven kunnen de omstandigheden er aanleiding toe zijn dat aan het einde van het seizoen niet alle spelers evenveel speelminuten gekregen hebben. Het krijgen van evenveel speelminuten in een selectieteam is dus wel een streven maar geen vanzelfsprekendheid Veldindeling wedstrijddagen. Omdat van de selectieteams prestaties verwacht worden, (individuele ontwikkeling, verzorgd voetbal etc.) speelt het hoogst spelende selectieteam (qua leeftijdsklasse) bij thuiswedstrijden altijd op het Hoofdveld. Het hoofdveld biedt de beste veldcondities waarop de eerder genoemde zaken het best tot zijn recht zullen komen. 2.3 De training Uitgangspunt bij de trainingen van S.V. Brandevoort is Leren en met plezier presteren. Een training moet een vereenvoudiging van de wedstrijd zijn en de volgende vier kenmerken bevatten: 1. Voetbaleigen bedoeling 2. Veel herhaling (spelers leren door te doen en door vaak in dezelfde voetbalsituatie te komen) 3. Rekening houden met de groep (leeftijd, niveau en achtergrond van spelers) 4. Juiste coaching (spelers beïnvloeden/ laten leren door: duidelijke uitleg, aanpassen van de voetbalvorm, ingrijpen/ stopzetten, vragen stellen, voorbeeld geven of maken van coachopmerkingen) In bijlage Lerend coachen bij S.V. Brandevoort wordt inhoudelijk uitgewerkt hoe we om gaan met trainingen. 2.4 Beoordeling spelers (interne scouting) SV Brandevoort wil in elke leeftijdsklasse gelijkgestemde bij elkaar indelen in een team. Daarvoor gebruiken we de volgende methode: 1. Coaches en trainers vullen 2 keer per jaar een beoordelingsformulier in (1 keer eind oktober en 1 keer begin april). 2. Op basis van het beoordelingsformulier in oktober gaan interne scouts gericht wedstrijden / trainingen bezoeken om een eigen oordeel over de betere spelers te geven. 3. Eventueel worden er clinics / extra trainingen georganiseerd om talenten aan het werk te zien (bijvoorbeeld een oefenwedstrijd tegen een anders SVB team). 4. Op basis van eigen oordeel ordeel scout en oordeel hoofdleider wordt bekeken of het talent extra begeleiding krijgt (bv. meetrainen met de F/E/D/C/B/A1). 5. De bevindingen van de scout worden teruggerapporteerd naar de eigen trainer / coach. 6. Voor alle andere spelers gebruikt de trainer / coach het formulier van eind maart om de ontwikkeling t.o.v. eind oktober te beoordelen van elke speler (ook de niet geïdentificeerde talenten). 13

14 7. In leeftijdscategorieën met meerdere teams is het verstandig om meerdere scouts te hebben (vb. F: iemand verantwoordelijk voor 4 0e jaar F-teams, iemand voor 4 1ste jaar F-teams en iemand verantwoordelijk voor 4 2de jaars F-teams. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de Hoofdleider F). 8. Hoofdleiders koppelen altijd terug aan trainer-coaches wat er gedaan wordt met de evaluaties en waar er eventueel verschillen liggen. 9. De coaches en trainers krijgen uitleg over het gebruik van het beoordelingsformulier en de methode van invullen/classificatie. 2.5 De coaching Het spelers met plezier beter leren voetballen, betekent dat de coach zich richt op dat wat er goed en minder goed gaat bij een speler. Uiteindelijk gaat het erom elke speler met plezier beter te leren voetballen. Complimenten geven is daarbij een belangrijk middel. We hebben het dan over positief coachen. Positief coachen leidt ertoe dat spelers ook meer durven uit te proberen en niet bang zijn om fouten te maken. De spelers komen om te voetballen en niet om naar de trainer-coach te luisteren. Alles wat de coach rondom of tijdens de wedstrijd doet en/of zegt moet dus gericht zijn op het beter (leren) voetballen van deze spelers. Het is dan een voorwaarde dat spelers begrijpen wat de coach bedoelt en er daadwerkelijk wat mee kunnen doen tijdens de wedstrijd. Wat een trainer-coach doet en zegt voor, tijdens en na de wedstrijd is gebaseerd op wat hij heeft gezien (tijdens een eerdere wedstrijd en/of de wedstrijd die wordt gespeeld). Daarbij is het van belang dat hij uit de talloze situaties die zich voordoen de belangrijkste voetbalmomenten kan halen. Een hulpmiddel is de structuur van voetballen en de algemene uitgangspunten die richtlijnen geven voor het aanvallen en verdedigen. Daarnaast hebben we natuurlijk de verschillende doelstellingen per leeftijdscategorie. Op basis daarvan komt de trainer-coach tot een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten staan centraal tijdens de bespreking(en) en het maken van coachopmerkingen. Dit betekent: niet over alles wat zeggen en van de hak op de tak springen, maar je beperken en de structuur van voetballen (aanvallen, omschakelen en verdedigen) gebruiken als kader! Wat de coach doet of zegt moet natuurlijk aansluiten op het niveau en de belevingswereld van de spelers. Daarom zal hij tegen een F-pupil andere dingen zeggen dan tegen een speler van de D-pupillen. Een F-speler zal hij meer aanspreken op hoe hij baas over de bal kan worden en bij een D-speler heeft hij het al meer over zijn taak binnen het elftal en het samenwerken met andere spelers. De coachdoelstelling zal dus tijdens een wedstrijd verschillend zijn. Ook de manier en het moment waarop spelers worden benaderd, zal verschillend zijn. Een F-speler zal vooral worden aangesproken op een situatie die zich recent heeft voorgedaan en bij een D-speler kan ook gesproken worden over vorige week. Ook het taalgebruik zal verschillen. 14

15 3 BIJLAGEN Bijlage 1: Functieomschrijvingen voetbalondersteunende commissies Technische Commissie Jeugd Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V De doelstelling van de Technische Commissie Jeugd (TC Jeugd) is om de gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. Taken TC Jeugd: Coördineert de diverse taken van de hoofdleiders. Draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur door hem zelf of door een ander daar, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig. Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd. Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende hoofdleider. Stelt samen met de penningmeester van de een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende jaar gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur. Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting). Taken voetbalcoördinator Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd. Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren. Stelt samen met de hoofdleiders trainingsprogramma s vast per leeftijdscategorie. Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering. Geeft aan de hand van schema s en voorbeeldtrainingen nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk). Overlegt regelmatig met hoofdleiders (gestructureerde vergaderingen). Maak in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met de wedstrijdsecretaris. Stimuleert t eventueel ouder bijeenkomsten op technische gebied. Hoofdleiders Contact met de voetbalcoördinator. Nevenactiviteiten in de zogenaamde, stille periode. De opzet van tijden van trainingen. Opzet en indeling van de teams en hun begeleiding. Contact met de seniorenafdeling. (alleen de hoofdleider van A) Contact met de ouders. Wedstrijdsecretaris 15

16 Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de elftallenen het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB. Het indelen van de teams bij de KNVB gebeurt in samenwerking met de Hoofdleiders en de Voetbalcoördinator. Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden. Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien en verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de leiders. Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul. In samenwerking met de trainers het trainingsschema samenstellen. Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Contacten onderhouden met wedstrijdsecretarissen junioren / pupillen en damesafdeling. Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. Scheidsrechterscommissie Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief ief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. het stimuleren van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Toernooicommissie Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en maken in overleg met de betrokken coördinatoren een verdeling per elftal/team. De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen vereniging worden georganiseerd. Ze zorgen voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor dat de leiders van de elftallen tijdig ig op de hoogte zijn, van bij welke toernooien ze staan ingeschreven. Ze zorgen ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders. Seniorencommissie Doelstelling: Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen: Contacten met en coördinatie seniorentrainers; Contacten met en coördinatie seniorenleiders; Nevenactiviteiten in de zogenaamde, stille periode; De opzet ven tijden van trainingen; Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding; Contact met de jeugdafdeling; Contact met spelers. Sportbegeleiders Trainer Geeft trainingen conform het technische jeugdplan: o F-pupillen = ontwikkeling bij het hebben van de bal en het achter de bal aanhollen. Geen uitgebreide uitleg, maar laten ervaren, laten zien en laten voelen staat centraal bij het trainen van deze leeftijdsgroep; 16

17 o E-pupillen = vaardigheden oefenen en oplossingen te ontdekken in spelsituaties. E- pupil meer doelgericht en al meer in staat tot samenwerking dan de F-pupil. Spelenderwijs leren voetballen. o D-pupillen = Leren hoe zij in de grote wedstrijd hun voetbalvaardigheid kunnen gebruiken om de wedstrijd te winnen. Door middel van vereenvoudigde voetbalvormen deze ervaringen kunnen opdoen en oefenen. o Junioren = er voor zorgen dat de jongeren enthousiast worden en blijven voor voetbal, door onder andere het geven van aantrekkelijke trainingen. Hij heeft een voetbaltechnische en opvoedkundige taak. o Senioren = De leeftijdscategorieën A t/m F trainen 2 keer per week. Recreatieteams kunnen kiezen om 1 keer per week te trainen. De jeugdtrainer selecteert in overleg met de TC Jeugdselecties de spelers. Organiseert aan het begin van een nieuw voetbalseizoen een ouderbijeenkomst. Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging. Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden. Neemt deel aan het trainersoverleg. Legt verantwoording af aan de TC Jeugdselecties / hoofdleiders. Is verantwoordelijk voor or de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen. Leider / teammanager Contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische aangelegenheden. Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden welke betrekken hebben op zijn team. Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken). Planning maken voor de corvee werkzaamheden. Het schoonmaken van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Verzorging en opruimen van de materialen bij training. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat de wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd. Het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als grensrechter / scheidsrechter te kunnen fungeren. Het stimuleren en er op toezien dat jeugdspelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen In overleg met de jeugdtrainer er op toezien dat de corvee werkzaamheden goed worden uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht. Periodiek formeel overleg met: o (Jeugd)bestuur; o Trainer; o Leeftijdscoördinator; o Andere jeugdleiders. Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. 17

18 Bijlage 2: Lerend coachen bij S.V.. Brandevoort Doelstelling: We willen een klimaat creëren waarin kinderen zich prettig voelen, en door dit klimaat: Ontwikkelen kinderen ze zich beter als voetballer Behouden ze het plezier Sporten ze langer Leren ze in vroegtijdig stadium wat de effecten zijn van positiviteit. Zij zijn de ouders / trainers van de toekomst Middel om dit te bereiken Coachen van de coaches met name ouders en begeleiders op basis van een gefundeerd jaarprogramma. Tijdspad (Het is een continue proces echter we hebben een periode van 4 jaar genomen om het binnen de club als een van de belangrijkste pijlers geïntegreerd te hebben. Van bewustwording in jaar 1 tot volledige implementatie in jaar 4). (moeten we dit zo laten staan?) Uitgangspunten voor zowel trainers als ouders: 1. Het besef dat de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop staat. Winnen is belangrijk maar ondergeschikt. 2. Legt altijd de nadruk op de zaken die goed gaan. 3. Verpakt minder goede zaken altijd binnen twee goede (sandwich-methode). Afspraken die we samen maken: 1. Een positieve ouder moedigt aan en laat het coachen over aan het begeleidingsteam. 2. Geen negatief commentaar op scheidsrechter en tegenstander. 3. Respecteren van afspraken die als team worden gemaakt: Afmelden & samen op tijd vertrekken bij uitwedstrijd. Half uur voor aanvang wedstrijd aanwezig (bij thuiswedstrijd). Voorbespreking team + trainer. Samen warming-up. Bij 1 begeleider ouder als hulp bij wissel / fluiten. Na afloop douchen. Een positieve ouder ondersteunt de visie van SV Brandevoort De positieve driehoek; coach-ouder-kind, is een vanzelfsprekend onderdeel van jeugdsport, waarbij met name de coach en ouders invloed uitoefenen op het kind. De visie van SV Brandevoort is dat deze invloed op het kind ten aller tijde POSITIEF moet zijn! Het doel hiervan is; een positief klimaat ontwikkelen ter verbetering van de ontwikkeling van het kind. Coachen is de vaardigheid in het positief beïnvloeden van anderen. Onderzoek heeft aangetoond dat positief coachen een effectievere manier is om de motivatie, het moreel, het plezier in sport en de prestatie bevorderen. Bedenk wel, zonder uw hulp als positieve ouder heeft dit project geen enkele kans van slagen. Een positieve ouder bezoekt met regelmaat wedstrijden trainingen van zijn/haar zoon en doet ditzelfde met activiteiten vanuit de vereniging Denk hierbij aan de volgende wijsheid; ''Vertel het me en ik vergeet het, laat het me zien en ik onthoud het, BETREK mij erbij en ik begrijp het. 18

19 Kind ziet betrokkenheid van ouders bij activiteiten van kind, dit is het beste stimulerende middel voor een kind. Hier 'groeit' het kind van, misschien wel letterlijk?, onderzoek is nodig :) Een positieve ouder probeert zijn/haar kind in 1 wereld te laten opereren m.a.w. geen zaken communiceren die haaks staan op de aanpak vanuit de trainer Trek de positieve benadering (vooral richting uw kinderen) thuis/in het sociale leven door. Het kind gaat 'zwemmen' tussen twee werelden als het tegenstrijdige boodschappen ontvangt van trainer en ouders. Wie van deze twee heeft er nu gelijk? Naar wie moet ik luisteren? Dat zijn vragen waar kinderen geen antwoord op kunnen geven. Een positieve ouder moedigt aan tijdens trainingen/wedstrijden echter laat voetbalzaken aangaande individu over aan begeleidingsteam Vele verschillende boodschappen op uw kind afvuren doet het kind twijfelen. Als kinderen fouten maken weten en voelen zij dat nog beter dan u als ouder, zeker op een voetbalveld. Vraag kinderen hooguit wat ze zelf denken fout te hebben gedaan. En verpak dat d.m.v. de sandwichmethode (sandwich methode - hieronder beschreven). Ga niet in discussie met uw kind over voetbalzaken als 'je moet meer voorin voetballen, achterin, je moet dit of dat meer of minder'. Ook hiermee creëert u twee werelden; trainer zegt achterin voetballen ouders zeggen voorin voetballen, en het kind is de kluts kwijt. Gevolg; trainer en ouders beide niet tevreden, terwijl het kind vervreemd op het veld. Een positieve ouder legt altijd de nadruk op de positieve dingen bij zijn/haar kind en het team Onderzoek laat zien: 60% van de thuiswedstrijden wordt gewonnen. Dit is het effect van het zogenoemde thuisvoordeel. Maar wat is dat? Heel simpel: de 12de man, het publiek vult de E-tank. E-tank=de emotionele tank van een persoon. Vollere tank leidt tot betere prestaties. U kunt deze tank van uw kind vullen door nadruk te leggen op positieve elementen. Goed schot, goed verdedigd, goed de bal afgepakt, mooie pass. Moedig ook de andere kinderen aan, 12de man moedigt ook IEDEREEN aan. Andere ouders gaan ook u kopiëren, gevolg is dat uw kind ook door andere ouders wordt aangemoedigd. Een positieve ouder probeert negatieve zaken te verpakken binnen positieve dingen (sandwichmethode) Als u negatieve zaken toch aan de haak wilt stellen, verpak ze dan. Begin altijd met het benoemen wat uw kind goed heeft gedaan, dit versterkt het zelfvertrouwen van uw kind, hierna komt kritiek minder hard binnen bij uw kind. Bewezen is dat we na een compliment kritiek beter accepteren en hiervoor meer open staan, dat geldt ongetwijfeld ook voor kinderen. Maar eindig wel altijd met positivisme. Want wat als laatst tegen een kind wordt gezegd blijft het meest hangen. Een positieve ouder is altijd bereid te ondersteunen om zaken binnen het team/vereniging goed te laten verlopen Betrek mij erbij en ik begrijp het. Dit positivisme zal hopelijk na verloop van tijd door uw bloed stromen, ook al bent u misschien nu nog wat sceptisch. Niet alleen voor de ontwikkeling van uw kind is dit geweldig, maar u kunt er zelf ook uw voordeel uithalen. Ondersteun, help, denk mee en anticipeer bij zaken binnen het team/vereniging. Ook wij kunnen van u leren! Leren is interactie. Een positieve ouder stimuleert eigen keuzes maken van zijn/haar kind Vragen stellen aan uw kind i.p.v. orders en bevelen te geven. Niemand vindt het fijn om gecommandeerd te worden, zeker kinderen niet. Het stimuleren van kinderen om zelf na te denken en keuzes te maken helpt hun hersenen beter te ontwikkelen. Ook vragen stellen als 19

20 'heb je zin om te trainen?', laat een kind in deze zelf de keuze maken, anders is de lol er snel vanaf voor een kind. Een positieve ouder geeft verantwoordelijkheid in handen van zijn/haar kind Zoals er voor een kind verantwoordelijkheden zijn binnen het veld, zijn er ook verantwoordelijkheden buiten het veld. Laat uw kind ook in deze niet 'zwemmen' tussen twee werelden. Dit begint al bij het inpakken van de sporttas van het kind. Dat kan het kind namelijk zelf! Uitpakken ook. Dit zijn hele simpele voorbeelden, maar wel vaak de eerste verantwoordelijkheden (op sportgebied) voor een kind, en daarom erg belangrijk. Neig niet te snel naar 'ach dat doe ik wel even', dat kan uw kind namelijk ook 'wel even doen'. Vergeet echter niet om uw kind te belonen/complimenteren. Een kind dat van huis met verantwoordelijkheden heeft leren omgaan, trekt dit makkelijker door naar 'omgaan met verantwoordelijkheden binnen het voetbalveld'. Een positieve ouder geeft eft geen negatief commentaar op scheidsrechter en tegenstander Voor uw kind bent u HET voorbeeld op allerlei gebied, ook dus als u zich misdraagt jegens scheidsrechters/tegenstanders. Een kind kopieert van niemand zoveel aan gedrag als van zijn of haar ouders. Kinderen hebben ook al snel door dat U de ouder bent die zich misdraagt. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag bij kinderen bv. Ziek op wedstrijddagen, geen zin, etc.. Maar ook op het veld is vermijdingsgedrag te zien. Bv. Niet aanwezig zijn, niet reageren op trainer/medespelers/ouders, langs de lijn 'voetballen'= bal niet willen/durven hebben. Een positieve ouder staat open voor feedback aangaande zijn/haar gedrag Het gaat hier om de ontwikkeling van uw kind. Sta dus open voor feedback aangaande uw gedrag op en naast het veld. Vaak weten we niet hoe we ons gedragen tot dat we ermee geconfronteerd worden. Een positieve ouder managet de verwachtingen van het kind en zichzelf We zien allemaal ons kind het liefst eindigen bij een topclub. De vraag is: is die verwachting reëel? Stel geen onmogelijke = resultaat-doelen op voor uw kind en voor u zelf. Stel inspanningsdoelen en stretchdoelen, dit zijn doelen waarbij uw kind zich op het proces/ontwikkeling/verbetering concentreert i.p.v. winnen en verliezen. Stel uw kind geen doelen in de trant van 'je moet meer scoren'. Houdt vooral rekening met de hoeveelheid eelheid inzet en de mate van controle van uw kind over het doel, blijf dus reëel. Uiteindelijk wordt alleen de trainer beoordeeld op resultaatdoelen, gelukkig maar. Respecteert de afspraken zoals deze aan het begin van het seizoen worden gemaakt samen met het team (ouderbijeenkomst). Binnen S.V. Brandevoort worden aan het begin van het seizoen middels ouderbijeenkomsten de afspraken zoals die gelden binnen de club richting de ouders gecommuniceerd. Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van deze afspraken en er vervolgens ook naar handelen. 20

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscoördinatoren 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Arbitrageplan v.v. MOC

Arbitrageplan v.v. MOC Arbitrageplan v.v. MOC Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding Doelstelling van het arbitrageplan Organisatie en structuur Profielschets verenigingscheidsrechter Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

ARBITRAGEPLAN. vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013

ARBITRAGEPLAN. vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013 ARBITRAGEPLAN vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding.... 3 2. Doelstelling.... 4 3. Organisatie en Structuur.... 5 4. Samenwerking met andere clubs.... 6 5. Scheidsrechter coördinator....

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Scheidsrechtersplan RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Versie sept. 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 DOELSTELLINGEN... 4 UITGANGSPUNTEN... 5 Jeugdafdeling... 5 Seniorenafdeling... 5 ORGANISATIE... 6 WERVING...

Nadere informatie

Arbitrageplan Olympia 60

Arbitrageplan Olympia 60 Arbitrageplan Olympia 60 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatiestructuur 4. Taken arbitragecommissie 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

ARBITRAGEPLAN VV ZIGO

ARBITRAGEPLAN VV ZIGO ARBITRAGEPLAN VV ZIGO Versie 1.1 Augustus 2011 Ontworpen door: Rob van Eijck Scheidsrechters coördinator Jeugd & Senioren 1 Inhoudsopgave: Pag 1. Inleiding. 03 2. Doelstelling. 04 3. Organisatie en structuur.

Nadere informatie

Arbitrageplan vvsbc. 1. Vergoedingen aan scheidsrechters

Arbitrageplan vvsbc. 1. Vergoedingen aan scheidsrechters Arbitrageplan vvsbc Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets verenigingscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

Arbitrageplan BSV Boeimeer

Arbitrageplan BSV Boeimeer Arbitrageplan BSV Boeimeer Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets vereniging scheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Arbitrageplan. RKSV Nemelaer Jeugdafdeling. De scheidsrechter centraal. Versie 1.1. Auteur: Jan van de Loo. RKSV Nemelaer Arbitrageplan

Arbitrageplan. RKSV Nemelaer Jeugdafdeling. De scheidsrechter centraal. Versie 1.1. Auteur: Jan van de Loo. RKSV Nemelaer Arbitrageplan RKSV Nemelaer Jeugdafdeling Arbitrageplan De scheidsrechter centraal 15-08-2011 Versie 1.1 Auteur: Jan van de Loo Samengesteld door de werkgroep Arbitrage RKSV Nemelaer Arbitrageplan 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 Arbitrageplan 1 Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 INLEIDING Elke week moeten nagenoeg alle thuiswedstrijden voorzien worden van een verenigingsscheidsrechter. Dat is een niet te onder

Nadere informatie

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 Arbitrageplan Respect voor de Arbitrage Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 1 Inhoud Wijzigingshistorie... 3 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Respect... 3 Doel arbitrageplan... 4 De organisatie van de

Nadere informatie

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd Zonder scheidsrechter geen wedstrijd Arbitrageplan RKVV Roosendaal 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organogram en structuur 4. Organisatie 5. Werving, selectie en behoud. 6. Opleiding

Nadere informatie

Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave

Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling scheidsrechters beleid - Organisatie en structuur - Voorwaarden verenigingsscheidsrechter - Wedstrijdvoorbereiding - Werving,

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Arbitrageplan VV Schagen

Arbitrageplan VV Schagen Arbitrageplan VV Schagen Voorwoord Hebben we genoeg scheidsrechters voor alle wedstrijden? Het is een elke week terugkerende vraag, ook bij VV Schagen. Er zijn steeds minder scheidsrechters beschikbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino. Hé Scheids.. Scheidsrechtersbeleidsplan vv Heino/ oktober 2015/ Seniorencommissie

Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino. Hé Scheids.. Scheidsrechtersbeleidsplan vv Heino/ oktober 2015/ Seniorencommissie 1 Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino Hé Scheids.. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Doelstelling 2. Organogram 3. Werving, selectie en onderhoud 4. Overlegstructuur 5. Organisatie Clubscheidsrechters 6. Opleiding

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHEIDSRECHTERS RKVV EMPLINA

BELEIDSPLAN SCHEIDSRECHTERS RKVV EMPLINA BELEIDSPLAN SCHEIDSRECHTERS RKVV EMPLINA Hennie van der Velden Coördinator Jeugdscheidsrechters RKVV Emplina RKVV EMPLINA Tel 0736422429 Fax 073 Riek 1 5236 PS Empel, december 2013 www.emplina.nl jeugdscheidsrechter@emplina.nl

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3

Inhoud 1. Inleiding... 3 ARBITRAGEPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Organogram en structuur... 5 4. Organisatie... 6 5. Werving, selectie en behoud... 7 Werving... 7 Selectie... 7 Behoud... 7 6. Opleiding en

Nadere informatie

Arbitrageplan SV Hilvaria. november 2015

Arbitrageplan SV Hilvaria. november 2015 Arbitrageplan SV Hilvaria november 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Normen en waarden 5 4. Organogram en structuur 6 5. Organisatie 7 6. Werving, selectie en behoud 8

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Arbitrageplan vv Sleeuwijk

Arbitrageplan vv Sleeuwijk Arbitrageplan vv Sleeuwijk Vastgesteld bestuursvergadering; 15 februari 2013 Geëvalueerd: Pag. 1 van 16 Arbitrageplan vv Sleeuwijk Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen Bijlage 1: Opleidingsplan In het jeugdbeleidsplan paragraaf 4. is een visie weergegeven op het voetballen binnen onze vereniging. Voor de spelers gaat het daarbij om winnen van een tegenpartij die ook

Nadere informatie

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 Arbitrageplan 1 Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 1. Huidige situatie SV Estria pag. 4 1.1 Aantal scheidsrechters pag. 4 1.2 Organisatiestructuur pag. 4

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Zwaluw V.F.C. 2009-2012. Technisch Jeugdplan Selectieteams. Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2

Zwaluw V.F.C. 2009-2012. Technisch Jeugdplan Selectieteams. Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2 Technisch Jeugdplan Selectieteams 2009-2012 Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen Technisch Jeugdplan 3 3. Organisatie 3 4. Profiel

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Seizoenstart jeugdteams Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Nemelaer seizoen 2013-2014 1 INTRODUCTIE Jaarlijks starten de jeugdteams op in augustus. Maar zijn alle ongeschreven regels

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan arbitrage vvhelden. Vastgesteld 21 mei 2015

Beleidsplan arbitrage vvhelden. Vastgesteld 21 mei 2015 Beleidsplan arbitrage vvhelden Vastgesteld 21 mei 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding pag. 1 2. Doelstelling en visie pag. 4 3. Organisatie en structuur pag. 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter pag.

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Arbitragebeleid vv Dubbeldam. Het Arbitragebeleid. Voetbalvereniging. Dubbeldam

Arbitragebeleid vv Dubbeldam. Het Arbitragebeleid. Voetbalvereniging. Dubbeldam Het Arbitragebeleid Voetbalvereniging Dubbeldam 1 Voorwoord. Voetballen bij een vereniging als Dubbeldam is vooral plezier hebben met elkaar. Onze teams spelen tegen een tegenstander vaak onder leiding

Nadere informatie

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters: 1 INHOUDSOPGAVE 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters - Convenant sportiviteit en respect 2. Organisatie - Organogram - Scheidsrechters commissie - Functieomschrijvingen 3.

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda November 2012. Inhoudsopgave Achtergrond en actuele situatie 3 Toekomstbeeld 3 Structuur en organisatie 4 Beloning 5 Opleiding en Begeleiding 5 Budget 6 Beleidsplan

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen.

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen. LEEFTIJDSCATEGORIE MINI-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de Mini-pupil, de spelregels, de afspraken en van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische doelstelling en de belangrijkste

Nadere informatie

Algemeen beleidsplan voor de jeugd van Voetbal Vereniging Oosterlittens

Algemeen beleidsplan voor de jeugd van Voetbal Vereniging Oosterlittens Algemeen beleidsplan voor de jeugd van Voetbal Vereniging Oosterlittens 1 Inhoudsopgave: Voorblad... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten jeugdbeleidsplan... 4/5/6/7/8 Bijlagen jeugdbeleidsplan...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier

Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier Herk Sport is een club die dag in dag uit drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en begeleiders, kortom mensen met een hart voor de club. Daarom willen

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Arbitragebeleid Achilles 1894

Arbitragebeleid Achilles 1894 Arbitragebeleid Achilles 1894 Ilja van der Heide Inleiding. Achilles 1894 wil op sportief gebied graag hogerop. Daar hoort ook een goed en duidelijk scheidsrechters beleid bij. In dit document wil ik een

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers B junioren Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie