IKF WKC 2015 N E W S L E T T E R. Uitgave 1. Jaargang 1. Pagina 1 van 10 Verantwoordelijke uitgave: KBKB Directie Media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IKF WKC 2015 N E W S L E T T E R. Uitgave 1. Jaargang 1. Pagina 1 van 10 Verantwoordelijke uitgave: KBKB Directie Media"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 10

2 In this issue Hello Korfballworld Contract officially signed The first promotional action starts Introducing : project leader Eric Duchesne Introducing : spokes woman Joni Junes Korfball on the Olympics? In dit nummer Welkom Korfbalwereld Officiële ondertekening contract De eerste promoactie gaat van start Even voorstellen : projectleider Eric Duchesne Even voorstellen : woordvoerster Joni Junes Korfbal op de Olympische Spelen? Colofon Redactie : Peter D hollander Joni Junes Grafisch ontwerp : Dave van Leeuwen Foto s : Korfbalfoto.be Marco Spelten Nathalie Kruidenier Pagina 2 van 10

3 Preface Hello Korfballworld, The Royal Belgian Korfball Federation is proud to present you this first IKF WKC 2015 Newsletter. With this newsletter we will keep all korfballers, press and media informed of all important events on the road to this world championship. We will also use it to present you the different venues, teams, players, officials and the many volunteers who will cooperate to this top event. During the IKF WKC 2015 we will daily report on all the games and bring you the most important news facts. In this first issue we already report on the official signing of the contract, the start of the first promotional action and we present you Eric Duchesne our project leader and Joni Junes our spokeswoman. Keeping our motto Together for korfball in mind we hope you enjoy this first issue, till number two and certainly till IKF WKC 2015 in Belgium. Peter D hollander Directie Media KBKB Voorwoord Welkom Korfbalwereld, De Koninklijke Belgische Korfbalbond is fier u de eerste nieuwsbrief rond het IKF WKC2015 te mogen voorstellen. Met deze nieuwsbrief willen we alle korfballers, pers en media op de hoogte houden van alle belangrijke gebeurtenissen in aanloop naar dit wereldkampioenschap. Tevens zullen we hem gebruiken om u te laten kennis maken met de verschillende locaties, teams, spelers, officials en de vele vrijwilligers die zullen meewerken aan dit topevenement. Tijdens het WKC2015 zullen we dagelijks verslag uitbrengen van alle gespeelde wedstrijden en de belangrijkste nieuwsfeiten. In dit eerste nummer brengen we al verslag van de officiële contractondertekening, de start van de eerste promoactie en stellen we u de projectleider Eric Duchesne en onze woordvoerster Joni Junes voor. Onze IKF WKC 2015 slogan Together for Korfball indachtig wensen we u veel leesgenot met dit eerste nummer, tot nummer twee en zeker tot IKF WKC Peter D hollander Directie Media KBKB Pagina 3 van 10

4 IKF WKC 2015 contract officially signed Just before the climax of the Belgian Indoor Championship Korfball, the final of the Topleague in Lotto Arena, the contract between the International Korfball Federation (IKF) and the Royal Belgian Korfball Federation (KBKB), for organising the World Korfball Championship that will take place in Belgium from the 3àth October until the 8 November 2015, was signed. The contract was signed by Mr Frans Walvis, Senior Vice-President off the IKF at one side and KBKB chairman Marc Van Leuven and WKC 2015 project leader Eric Duchesne at the other side. The final will be played in this Lotto Arena in Antwerp. The other rounds will be played in different communes. Officiële ondertekening van het contract Vlak voor het hoogtepunt van het Belgische Zaalkorfbalseizoen, de finale van de topleague in de Lotto Arena Net voor de finale om 14uur, vond de ondertekening plaats van het officiële contract tussen de Internationale Korfbal Federatie (IKF) en de Belgische Korfbalbond (KBKB), voor de organisatie van het Wereldkampioenschap Korfbal, dat zal doorgaan van 30 oktober tot 8 november 2015, verspreid over meerdere Belgische gemeentes. Het contract werd ondertekend door Frans Walvis, Senior Vice-President van de IKF enerzijds en voorzitter van de KBKB Marc Van Leuven en Eric Duchesne, de projectleider anderzijds. In deze Lotto Arena zal in november 2015 de finale van het IKF WKC gespeeld worden. Pagina 4 van 10

5 The first promotional action Korfball at school and the IKF WKC 2015 WC korfball 2015 in Belgium. It still seems a long way to go but there were already a lot of actions started to make this event a big success. In most sports federations the number of youth members is decreasing. Luckily in korfball we don t experience the same. But staying equal is not progressing either. That is why we want to make korfball at school one of our arrowheads of the WC Which other sport than korfball is more convenient as a school sport? Boys and girls together on the same pitch with equal means compete each other. The Netherlands at the start of mixed education understood this very good and made korfball the number one school sport. There is nobody in the Netherlands that did not play korfball at school during his youth. That is also why there is a huge difference between the number of korfball players between the Netherlands, and Belgium Korfball also deserves a better place in the Belgian educational system. What are we going to do about it? Our direction Promotion has worked very hard the past year to create the Korfball School Folder. We contacted the Artesis Hoge School at Turnhout, course design and printing. We made a project proposition and than the students could decide which project the wanted to use for their graduation thesis. Coincidence or not, but two boys and two girls, the ideal korfball composition, choose our Korfball School Folder. At the same time we made an accompanying DVD for the P.E. teachers so they could visualize the typical korfball movements. We used the Belgian international player Mitch Lenaerts to make the technical description of the korfball movements in the folder. On the DVD one can see some talented youth players of Boeckenberg. Pagina 5 van 10

6 What is the purpose? As a korfball federation we annually give different trainings for the P.E teachers. We are present at schools sports day sand korfball tournaments of SVS (foundation for school sports of Flanders). Our purpose is to promote this folder during these events to the P.E. teachers so they can start right away. Our first contacts and reactions show that this is a good way to proceed. What is the connection with IKF WKC2015 We try to convince the P.E. teachers to participate with their school teams in different school korfball tournaments during the years and There they can qualify for a big final event resulting in a final between the best two school teams on the final day of the WKC Karel Bastiaensen Directeur promotie KBKB De eerste promotionele actie SCHOOLKORFBAL EN HET WK 2015 WK korfbal 2015 in België. Het lijkt misschien nog heel erg ver maar zijn er reeds heel wat acties genomen om van dit evenement een groot succes te maken. Lopen de ledenaantallen jeugd bij de meeste sportfederaties achteruit dan mogen we stellen dat we daar in het korfballen voorlopig van gespaard blijven. Maar stilstaan is natuurlijk ook achteruit gaan. Daarom dat we van schoolkorfbal één van de speerpunten richting het WK in 2015 willen maken. Welke sport is er nu eenmaal meer geschikt als schoolsport dan korfbal. Jongens en meisjes welke samen op het sportveld met gelijke wapens tegen elkaar kunnen strijden. In Nederland had men dat destijds bij de invoering van het gemengde onderwijs veel beter begrepen en heeft men van korfbal de schoolsport bij uitstek gemaakt. Er is denk ik geen Nederlander die in zijn jeugdjaren op school geen korfbal gespeeld heeft. Getuige daarvan waarschijnlijk ook het verschil in actieve Pagina 6 van 10

7 korfballers tussen Nederland, met zijn leden, en wij België met onze korfballers. Korfbal verdient dus ook in België een betere plaats in ons hedendaags onderwijslandschap. Wat gaan we daar aan doen? Onze directie promotie heeft onmiddellijk de koe bij de horens gevat en heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opmaken van een lesmap Korfbal. Er werd contact gezocht met de Artesis Hoge School te Turnhout, richting vormgeving en druk. Wij dienden hiervoor een projectvoorstel te maken en dan was het aan de leerlingen de keuze of zij voor een bepaald project kozen om hun eindwerk over te maken. En toeval wil het of niet, er waren 2 jongens en 2 meisjes welke voor het project lesmap Korfbal gekozen hadden. De ideale korfbalsamenstelling. Gelijklopend hebben we ook gewerkt aan een bijhorende DVD om voor de leerkrachten LO de aangehaalde bewegingen ook in de praktijk zichtbaar te maken. Voor de technische beschrijving van de korfbalbewegingen hebben we voor de lesmap beroep gedaan op international Mitch Lenaerts, terwijl voor de DVD enkele talentvolle jongeren van Boeckenberg gefungeerd hebben. Wat is nu de bedoeling? Als korfbalfederatie verzorgen we jaarlijks ook verschillende bijscholingen voor leerkrachten LO en zijn we ook op heel wat scholen aanwezig bij hun schoolsportdagen, de schoolkorfbal tornooien van SVS en gemeentelijke sportinitiatieven voor scholen. Bedoeling is nu om deze lesmap onder de aandacht van de leerkrachten LO te brengen zodat zij meteen aan de slag kunnen. En de eerste contacten en ervaringen wijzen in ieder geval in de juiste richting. Wat dan met het WK 2015? Het warm maken van deze leerkrachten LO om tijdens de schooljaren en deel te nemen aan diverse schoolkorfbaltornooien, om zich dan uiteindelijk te kunnen kwalificeren voor een groots finale evenement met als resultaat een finale tussen de 2 beste schoolploegen, en dit op de finaledag van het WK Karel Bastiaensen Directeur promotie KBKB Pagina 7 van 10

8 Introducing : IKF WKC 2015 project leader Eric Duchesne Eric was, after his career as korfball player, between 2002 and 2009 chairman of AKC one a the biggest Belgian korfball clubs. During his period as chairman AKC won three times the treble (indoor outdoor Belgian Cup champion). In 2007 he organised the European Cup final in Antwerp. It was only normal that he was asked to participate in the team that prepared the Belgian bid. At his advice the project methodology PRINCE-2 will be used to manage this organisation. Given his professional experience the board of the Belgian Federation asked him to be the IKF WKC project leader. You certainly will be able to meet him in the coming years. Even voorstellen : IKF WKC 2015 projectleider Eric Duchesne Na zijn carrière als actieve korfballer was Eric tussen 2002 en 2009 voorzitter van AKC een van de grootste Belgische korfbalclubs. Tijdens zijn voorzitterschap won AKC 5 keer de treble (zaal, veld en beker) en werd de Europabeker 2007 ingericht. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Eric gevraagd werd om mee in de werkgroep te zitten die het Belgisch bid voor het IKF WKC moest concretiseren. Op zijn voorstel werd een projectmethodologie (PRINCE-2) gebruikt om deze organisatie te beheren. Gezien zijn beroepservaring was het dan ook evident dat de Raad van Bestuur hem vroeg om projectleider IKF WKC 2015 te worden. U zal Eric de volgende jaren dus nog dikwijls kunnen ontmoeten Pagina 8 van 10

9 Introducing : IKF WKC 2015 spokes woman Joni Junes One of the first tasks of our project leader was the search for a young, dynamic spokes person who would be the ambassador of the IKF WKC 2015 towards the press. As qualities this person should be able to speak fluently Dutch and English. It should be a young and dynamic person with affinity to korfball at the highest level and having some experience with the press. Joni Junes, player in the topleague team Sikopi and in professional life spokes woman of VAB has all these qualities and was the chosen one. She will also be a person you will be able to meet in the years to come. Even voorstellen : IKF WKC 2015 woordvoerster Joni Junes Een van de eerste taken van onze project leider was het zoeken naar een jonge en dynamische spreker die het gezicht van het IKF WKC 2015 zou worden naar de pers toe. Als kwaliteitseisen moest de woordvoerder vlot kunnen praten in het Nederlands en het Engels. De persoon moest een jong en dynamisch uiterlijk hebben, topkorfbal goed kennen en ervaring hebben met de pers. Joni Junes, speelster bij topleague ploeg Sikopi en in het beroepsleven woordvoerster van VAB voldoet aan al deze vereisten en werd dus de uitverkorene. Ook haar zal u dus nog dikwijls zien verschijnen. Pagina 9 van 10

10 Korfball on the Olympics?. When a few weeks ago the announcement came that wrestling would no longer be part of the Olympics, the Belgian national sports channel Sporza started the search for a replacement. Korfball made it on the shortlist and was part of a poll on their website. That poll started its own life on the korfball internet and social media world and thanks to the support of a lot of korfball players all trough the world our sport reached the top ranking in this poll with almost votes, 40% of the total voting. We would like to thank all our korfball friends from all over the world for this support. Now we only need to convince the IOC. Korfbal op de Olympische spelen? Toen enkele weken gelden bekend werd dat worstelen niet langer een Olympische sport zo zijn was Sporza er als de kippen bij om op zoek te gaan naar een vervanger. Korfbal raakte op de shortlist en stond dus in de poll op hun website. De poll ging als een lopend vuurtje door de korfbal internet en sociale media wereld en dank zij de steun van vele korfballers behaalde onze sport de eerste plaats in deze poll met bijna stemmen, goed voor 40% van het totale aantal uitgebrachte stemmen. We willen dan ook onze korfbalvrienden overal in de wereld danken voor deze steun. Er rest ons nog enkel het IOC te overtuigen. Pagina 10 van 10

Official magazine TEAM NETHERLANDS. World Championship Softball 2014. Get your autographs! INCLUDES: TEAM POSTER PLAYER BIOS DUAL LANGUAGE

Official magazine TEAM NETHERLANDS. World Championship Softball 2014. Get your autographs! INCLUDES: TEAM POSTER PLAYER BIOS DUAL LANGUAGE DUAL LANGUAGE World Championship Softball 2014 Prijs/Price 5,- 1,- naar/to INCLUDES: TEAM POSTER PLAYER BIOS Get your autographs! Official magazine TEAM NETHERLANDS 2 World Championship Softball 2014 Official

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI)

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) ANNUAL REPORT 2014 Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32 1054 SP Amsterdam info@stichtingvia.nl www.stichtingvia.nl

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch STEP sustainable tourism in estuary parks handboek guideline voorwoord Met trots bied ik u dit boek aan met de resultaten van het Interreg project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Dankzij het

Nadere informatie

Afscheid van Myrna Sattler

Afscheid van Myrna Sattler N U N C H A K U M A G A Z I N E AUGUSTUS 2012 DE COMEBACK VAN RICHARD FELIX Afscheid van Myrna Sattler VERSLAG BUITENLAND Nunchaku magazine Touché is een officieel orgaan van Stichting Nunchaku Nederland

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003 apparently Ashes WOLV Shanghai What the British say Khan Academy Elvira Tromp uit de lichting 2003 Ouderkrant Wolfert TTO nummer 37 maart 2011 apparently COLOFON Schoolleiding Wolfert Tweetalig Schoolleiding

Nadere informatie

Stichting Upendo Daima. Nieuwsbrief juli 2007

Stichting Upendo Daima. Nieuwsbrief juli 2007 Stichting Upendo Daima Straatkinderenproject www.upendodaima.nl Street Children Project of the Catholic Archdiocese of Mwanza P O Box 364 Mwanza Tanzania E-mail: upendo_daima@yahoo.com Nieuwsbrief juli

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

Expertise. Marc Lenert: opportunities for all. In dit nummer:

Expertise. Marc Lenert: opportunities for all. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 47, december 2007 In dit nummer: 1 Marc Lenert: opportunities for all 4 Fortify: de nieuwe strategie van Fortis

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning 3 In Mosae Drie dagen feest bij Circumflex 6 Debater Opening Visitors Centre: wie is de beste debater? 4 Dreams Watching sports is not about winning 5 Free Wifi At last: Free Wifi on the Vrijthof 24 www.observantonline.nl

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7 CAREER GUIDE 1 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 7 Deelnemende bedrijven EY 9 KPMG 11 AB InBev 13 PwC 15 Telenet 17 Accenture 19 ING 21 Ormit 23 Deloitte 25 Grant Thornton 27 Stagebeurs

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Engels CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Engels CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur Engels CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is.

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is. Summer 2015 EDITORIAL Honesty or the lack thereof will reflect on your personal and business relationships and will positively or negatively impact on your personal brand. In my article HONESTY A value

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Dragon. sailing. InFORMATION GUIDE. Come and share our passion. www.belgiandragons.be

Dragon. sailing. InFORMATION GUIDE. Come and share our passion. www.belgiandragons.be Dragon sailing Come and share our passion Photography: Fiona Brown - Copy and photography: Pit De Jonge - www.shiptoshore.be InFORMATION GUIDE De Draak, icoon van de evolutie in de zeilsport The Dragon,

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

Facts & Figures. s 2 spelers gescout in Zuid-Afrika s 1 speler gescout in Engeland s 2 spelers starten een internationale carrière in Frankrijk

Facts & Figures. s 2 spelers gescout in Zuid-Afrika s 1 speler gescout in Engeland s 2 spelers starten een internationale carrière in Frankrijk 2013 / 2014 Facts & Figures s 2 spelers gescout in Zuid-Afrika s 1 speler gescout in Engeland s 2 spelers starten een internationale carrière in Frankrijk Voorzitter Nederlandse Rugby Bond Komend uit het

Nadere informatie

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one 1 Conne CHAPTER LEERROUTE 1 2 3 4 5 6 7 TOETS 8 eight chapter one ctions 1 Hoeveel vrienden heb jij? Veel of weinig; vrienden of kennissen? Hoe belangrijk zijn vrienden voor je? Waar vind je ze: online

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie