3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd."

Transcriptie

1 1. Wie is Repay Payroll BV? Repay Payroll BV, hierna te noemen ''Repay'', is actief op de Nederlandse markt en is marktleider op het gebied van payrolling in de detailhandel en het MKB. Voor ondernemers wordt het tegenwoordig steeds complexer om medewerkers correct en conform de regels te verlonen. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor Repay. Momenteel hebben al vele honderden kleine en middelgrote ondernemingen door heel Nederland de verloning van hun medewerkers bij Repay ondergebracht. 2. Hoe gaat payroll in zijn werk? Payroll is een dienst waarbij de Inlener alle personeelszaken uit handen wordt genomen. Wanneer een Inlener ervoor kiest om gebruik te maken van de dienstverlening die Repay biedt, dan verzorgt Repay de contracten, loonbetalingen, ziekteregistratie en de afdrachten van de sociale premies. Dit betekent dat Repay uw juridisch werkgever is. Daarnaast voorziet Repay u van uitgebreide voorlichting over loonstroken, jaaropgaven, vakantieregelingen en arbeidsvoorwaarden. Ook kunt u met al uw vragen terecht bij onze helpdesk. Bij Repay staat er een team van specialisten klaar om alle vragen snel en deskundig te beantwoorden. 3. Arbeidsovereenkomsten 3.1 Fase 1 Fase 1 is een periode voor bepaalde tijd, waarin voor de duur van maximaal 26 weken arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan. Deze arbeidsovereenkomsten worden steeds verstrekt voor de duur van 13 weken. 3.2 Fase 2 Na afloop van fase 1 gaat u over naar fase 2 waarin voor de duur van maximaal 104 weken arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan. Deze arbeidsovereenkomsten worden steeds verstrekt voor de duur van 13 weken. 3.3 Fase 3 Als fase 1 en 2 zijn doorlopen dan bent u werkzaam in fase 3. Fase 3 duurt 52 kalenderweken. Gedurende deze periode worden vier arbeidsovereenkomsten van 3 maanden aangeboden. 3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 4. Werkzaamheden Als Werknemer van Repay voert u werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van de Inlener. De aanwijzingen en instructies van de direct leidinggevende bij de Inlener voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u op te volgen. Daarnaast wordt van u verwacht dat u zich op coöperatieve wijze opstelt ten opzichte van uw Repay-collega s en ten opzichte van medewerk(st)ers van de Inlener en naar beste kunnen samenwerkt. U dient in het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn de veiligheidsregels en gedragsregels, die gelden binnen de bedrijfsterreinen van de Inlener, in acht te nemen. Gedragingen jegens de Inlener die aanleiding vormen voor dringende reden tot ontslag, gelden gelijktijdig voor Repay als dringende reden voor ontslag. Repay heeft in voorkomend geval de bevoegdheid om u in afwachting van een nader onderzoek te schorsen en tegelijkertijd uw loondoorbetaling (tijdelijk) op te schorten. 5. Salaris 5.1 Hoogte van het bruto uurloon De hoogte van uw salaris is afhankelijk van de bij de Inlener geldende systematiek. Dit betekent dat voor u dezelfde beloning conform artikel 22 van de NBBU CAO geldt als voor een collega werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Inlener. Pagina 3 van 10

2 5.2 Salarisuitbetaling De betaling van uw salaris kan pas plaatsvinden wanneer wij uw arbeidsovereenkomst ondertekend van u hebben ontvangen. Eerder mogen en kunnen wij uw salaris niet uitbetalen. Daarnaast heeft u op basis van de digitale inschrijving aan kunnen geven of u wekelijks of éénmaal per 4 weken betaald wilt worden. Indien uw keuze "per week" is, ontvangt u wekelijks, indien er uren doorgegeven zijn, uw salaris op de door u opgegeven bank- of girorekening. Indien u gebruik maakt van een bankrekeningnummer staat uw salaris veelal uiterlijk zaterdag op uw rekening. Indien u beschikt over een girorekening staat uw salaris veelal uiterlijk dinsdag op uw rekening. Houd er rekening mee dat van het bovenstaande met feestdagen kan worden afgeweken waardoor ontvangst van uw salaris langer op zich kan laten wachten dan wat u gewend bent. Indien uw keuze "per 4 weken" is, verwijzen wij u naar onze website voor de betalingsmomenten. Deze kunt u vinden onder het gedeelte 'medewerkers' onder 'diverse documenten'. 6. Vakantiedagen / Vakantiegeld 6.1 Vakantie en / of vrije dag Artikel 27 van de NBBU CAO bepaalt dat u bij elke volledig gewerkte werkmaand recht geeft op 16 uur vakantie of een evenredig deel daarvan indien u niet een volledige werkmaand heeft gewerkt. In geval u vakantie of vrije dagen op wenst te nemen, dient u dit voornemen tijdig aan uw Inlener kenbaar te maken. Indien zij akkoord gaat met uw vakantie en/of vrije dagen kunt u in Repay Online uw verlofuren inboeken. Telefonisch kunt u geen verlof doorgeven. In geval de Inlener een verplichte algehele bedrijfssluiting of collectieve bedrijfsvakantie hanteert, behoudt Repay zich het recht voor u te verplichten vakantiedagen op te nemen gedurende deze algehele bedrijfssluiting. In geval het opgebouwde tegoed ontoereikend blijkt te zijn, wordt u geacht onbetaald verlof te genieten. 6.2 Vakantiegeld De vakantiebijslag bedraagt 8% van het totaal door u verdiende brutoloon. De vakantiebijslag kunt u via Repay Online opvragen voor uitbetaling, geheel of gedeeltelijk, wanneer u dat wenst. Deze bijslag wordt dan ook niet standaard in de maand mei van ieder jaar aan u uitbetaald. 6.3 Bijzonder verlof / kort verzuim In bepaalde gevallen kunt u als Werknemer aanspraak maken op bijzonder verlof of kort verzuim zoals beschreven staat in artikel 26 van de NBBU CAO. Wij verzoeken u een bewijs, zoals een trouwkaart of doktersverklaring, op te sturen naar Repay indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen. 7. Beëindiging werkzaamheden door Inlener Indien de Inlener, om welke reden dan ook, geen gebruik meer kan of wil maken van uw werkzaamheden, bent u verplicht hiervan direct melding te maken bij Repay. 8. Plaatsingsbeding Binnen fase 3 en fase 4 bestaat te allen tijde de mogelijkheid, indien de werkzaamheden bij de Inlener om welke reden dan ook niet kunnen worden voortgezet, om u passende dan wel andere werkzaamheden aan te bieden. U bent verplicht zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van andere passende werkzaamheden en ter zake uw maximale medewerking te verlenen. Van u kan in dit geval worden verlangd, dat u te allen tijde bereikbaar bent, werkzaamheden accepteert van max. 2 functieniveaus lager, andere werktijden en een enkele reistijd van max. 75 minuten bovenop uw huidige reistijd, dit conform de richtlijnen van het UWV. Desondanks zal Repay bij het gebruik maken van deze plaatsingsmogelijkheden zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verlangens van u. Pagina 4 van 10

3 9. Arbeidsongeschiktheid en zwangerschap In geval van ziekte meldt u dat persoonlijk diezelfde dag in ieder geval vóór 9.30 uur 's morgens bij Repay als ook tijdig voor aanvang van uw werkzaamheden bij uw Inlener. Hetzelfde geldt voor de herstelmelding. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het verzuimreglement. Bij zwangerschap verzoeken wij voorts vriendelijk dit tijdig door te geven, zodat wij dit overeenkomstig de wettelijke regelgeving aan het UWV kunnen melden. Verder verzoeken wij u het volgende aan ons door te geven: Ziektegevallen tijdens de zwangerschap; De bevallingsdatum in verband met de uitkering van het UWV, middels een zwangerschapsverklaring. 10. Loonstrook en jaaropgave Na iedere loonbetaling die u op uw bankrekeningnummer ontvangt, kunt u uw loonstrook downloaden op internet. U gaat hiervoor naar onze website waar u vervolgens linksonder kiest voor de knop Repay Online. Via uw inlogcode die u per mail ontvangt, kunt u inloggen en uw loonstroken downloaden. Op de loonstrook staat precies hoeveel uur u hebt gewerkt. Ook staat erop hoe uw loon is opgebouwd, wat u het lopende jaar al heeft verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen (vakantiegeld en dagen) u heeft opgebouwd. Na de jaarwisseling wordt uw jaaropgave geplaatst in uw dossier binnen Repay Online. 11. Arbeidsomstandigheden De regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn onder meer vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, de zogenaamde Arbo-wet. In deze wet worden de regels beschreven die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek zoveel mogelijk waarborgen. Voor u is het van belang om te weten dat de Inlener alwaar u werkzaamheden verricht, verplicht is u te informeren over de eventuele risico s op de werkplek. Hiertoe ontvangt u bij aanvang van uw werkzaamheden via Repay een zogenaamd risico inventarisatie en evaluatie (oftewel het Arbo-document). Door ondertekening van uw Overeenkomst verklaart u een exemplaar van het Arbo-document te hebben ontvangen. U dient er zelf voor te zorgen dat de informatie ter harte wordt genomen en dat u de instructies ook daadwerkelijk opvolgt. 12. Identificatieplicht Iedereen is verplicht zich te kunnen identificeren, ook op de werkplek. Daarom dient u altijd een identiteitsbewijs en indien van toepassing een verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning mee te nemen en bij u te dragen op de werkvloer. 13. Pensioen Indien u 21 jaar of ouder bent en voldoet aan de voorwaarden gaat u deelnemen aan de pensioenregeling van de StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten). Voor meer informatie verwijzen wij u naar Pagina 5 van 10

4 14. Collectieve Ongevallenverzekering Repay heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hiervoor wordt 0,01 netto per gewerkt uur ingehouden op uw salaris. Onder de in de polis genoemde voorwaarden wordt er mogelijk uitgekeerd bij blijvende invaliditeit en overlijden. 15. Collectieve Ziektekostenverzekering Repay heeft voor haar Werknemers een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ Zorgverzekeringen en Zorgverzekeraar VGZ afgesloten. Door de collectieve ziektekostenverzekering van Repay, kunnen wij u verschillende voordelen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan: Lage nominale premie t.o.v. de landelijke zorgverzekeraars; Uitgebreid ziektekostenpakket b.v. tandheelkunde, preventie en kraamzorg; Korte wachtlijsten bij specialisten; En nog veel meer Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met CZ tel (ons collectiviteitnummer: ) of VGZ tel (ons collectiviteitnummer: 4261). 16. Consumentverzekeringen voor Werknemers Als Werkgever van duizenden Werknemers in Nederland is Repay altijd op zoek naar kansen om nog meer voordeel te kunnen bieden. Als Werknemer van Repay betekent dit automatisch dat u flink kunt besparen op onderstaande verzekeringen: Autoverzekering; Opstalverzekering; Inboedelverzekering; Aansprakelijkheidsverzekering; Rechtsbijstandsverzekering; Doorlopende reisverzekering Repay is een exclusieve samenwerking met DMB Financiële Diensten aangegaan om dit mogelijk te maken. DMB Financiële Diensten is expert op het gebied van verzekeringen en het bieden van collectief voordeel aan bedrijven en haar Werknemers. Samen met DMB Financiële Diensten heeft Repay speciale verzekeringspakketten opgesteld. Hierdoor behalen Werknemers, wanneer zij hun verzekeringen overzetten, een premievoordeel wat kan oplopen tot maar liefst 30%! DMB Financiële Diensten sluit uw huidige verzekeringen kosteloos voor u over en DMB Financiële Diensten zegt uw verzekering bij uw huidige verzekeringsmaatschappij voor u op. Voor meer informatie over bovenstaande verzekeringen, verwijzen wij u naar onze website: 17. Algemene informatie 17.1 Beëindigen dienstverband Indien u het dienstverband met Repay wenst te beëindigen, dient u dit te doen door middel van een standaard ontslagbrief. Deze is de downloaden op Hierin dient te worden vermeld: Naam, adres, postcode en woonplaats; Datum van opzegging (hierbij dient u rekening te houden met de opzegtermijn, zie hiervoor uw Overeenkomst en/of de CAO). Tevens verzoeken wij u de Inlener zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw voorgenomen ontslag. Na ontvangst van uw brief ontvangt u van Repay een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van het dienstverband Getuigschrift Na uw uitdiensttreding kunt u bij Repay een getuigschrift opvragen. Pagina 6 van 10

5 17.3 Sancties Indien aan één of meerdere van de voornoemde verplichtingen niet wordt voldaan, is Repay gerechtigd tot het hanteren van arbeidsrechtelijke maatregelen waaronder stopzetting van de salarisbetaling. Over de periode gedurende welke u in dienst bent van Repay en handelt in strijd met uw verplichtingen en/of hetgeen Repay als Werkgever van u had mogen verwachten, danwel indien u opzettelijk nalaat uw werkzaamheden, zoals in uw Overeenkomst (inclusief bijbehorende reglementen en de van toepassing zijnde CAO met bijlagen en het Burgerlijk Wetboek) zijn vastgelegd, te verrichten, is Repay gerechtigd tot (tijdelijke) stopzetting van de salarisbetaling. 18. Meer informatie Hoewel wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn in deze personeelswijzer, kan het natuurlijk best zijn dat u nog vragen hebt. Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Onze HR Consulenten staan u graag te woord. Pagina 7 van 10

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids...

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009 CAO voor SWETSODV GROEP BV tussentijdse wijziging 18 mei 2009 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 PREAMBULE De ondergetekenden, te weten; de besloten vennootschap: SwetsODV Groep BV, statutair gevestigd

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever Jouw voordelen als payrollkracht PayrollProfijt Samen de beste werkgever Inhoud Welkom bij Persoonality! 3 PayrollProfijt 4 1. Persoonlijk pensioenplan 5 2. Collectieve ziektekostenverzekering 8 Premietabellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

Service Level Agreement (S.L.A.)

Service Level Agreement (S.L.A.) Service Level Agreement (S.L.A.) Behorende bij de dienstverleningovereenkomst tussen.. (naam opdrachtgever) T.a.v..... (contactpersoon opdrachtgever).. (adres opdrachtgever).. (postcode + woonplaats opdrachtgever)

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN III KORTE TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 7 1. UITVOEREN VAN DE OPDRACHT 7 2.

Nadere informatie