VAIERDE DAIL VEURDROAGEN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAIERDE DAIL VEURDROAGEN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF."

Transcriptie

1 VAIERDE DAIL VEURDROAGEN EN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF ooo o o

2

3 VEURDROAGEN EN VEURLEZEN

4 Instituut voor Dialectologie Volkskunde en Naamkunde Amsterdam-C.

5 VEURDROAGEN EN VEURLEZEN Get de riekdom van otize beste Grunneger dichters en schrievers Veur vergoaderzoal, hoes en sehoul, bie n kander zoclit deur I. DE GRAAF In zes dailen In vaier dailen, Bloumkes van meer as fiefteg toentjeders Biografieen van de mainste Grunneger schrievers en dichters Viefde en zesde dail: "Stroeken en Strevellen" van J. de Graaf VAIERDE DAIL OETGEVER JAN HAAN N.V. GRONINGEN

6

7 N PROATJE VEUROET Bie 't vaiettie dail Veurdroagen en Veurlezen oet de riekdom van de beste Grunneger dichters en schrievers. In de eerste vaier boukjes staait in ieder dail n biografie mit gedichten of prozoastukken van riekelk twaalf schrievers of dichters. In 't eerste dail biograrieen van: Andra, Mr A. S. de Blecourt; Dr Tj. W. R. de Haan, T. K. E. de Haas-Okken; D. S. Hovinga; T. J. Knorren; K. ter Laan, H. van Leijden -Heerema; Jant Nienhuis; E. C. A. Vinhuizen, S. F. van Watturn. In 't tweide dail: Jan Boer; B. H. Broekema: P. Beishuizerul J. Bus; A. M. J. Deelman, E. van Deest, W. J. Eelsserna; S. E. Everts-Geertserna; J. Faber; T. Hagedoorn: H. Heersema, Sien Jensema: Rinco Sipkes (E. Scheltens). In 't daarde dail: A. J. Abels; Geert BIas (B. H. de Graeff]. B. J. Douwes: Duut van Goor; Nikl. Griep (J. Dijkstra); F. Haan; E. J. Huizenga-Onnekes; G. R. Jager; Jo(J. R. Rietema); Korn. Mulder; J. H. Neuteboom, J. Rietema, J. H. Riddering; E. Schrikkerna. Dr J. F. Steenhuis, G. Zijlma. In 't vaierde dail: Rein Brouwer; Hans Elema (Dr J. Elerna); Germ Eist (G. Stel); B. J. Frieling; H. Geertsema; J. Gorter-Siemens; J. de Graaf; G. Hamstra-Vos; P. Keuning; P. Kieft; K. B. Nieborg; T. G. Steenhuis-Hidskes; Geert Teis Pzn. (G. W. Spitzen); Gerh. Tuinema: E. Vegter: T. Wijnholds-e-Mein: J. Zijl. Dail vief en zes 'binnen prozoastukken van J. de Graaf. Doar zellen wei gounent wezen dei zeggen: Binnen dat nou krekt de beste Grunneger schrievers en dichters? Woarorn dizze wei en dei nait? Dei is noar ons dunken ja veul beter! 5

8 Joa, 't is aibels stoer waark om n bloumlezen as dizze veur 'n kander te kriegen. Eerst ale auteurs aanschrieven en din aleoegevers van Grunneger waark, en paardie wei vaier, vief keer. Zeker, ik kreeg opslag van ale dichters en schrievers de vrundelkste braiven weerom. En van de mainste oetgevers krekzo. Paardie oetgevers haren wat noten op zang. W'as alderdeegs ain,dei wol mie aanbrengen, as ik n stukje van de auteurs dei heur waark bie hom oetgeven haren, opnemen duurde. Zo kon Ik van n poar overleden auteurs niks of sikkom niks opnemen en van ain bekende levende auteur ook nait. Dei schreef mie dat 't hom muitte, moar ja, hai kon der ook ja niks aan doun. Dr G. A. Wumkes, de vertoaler van de Vraize Biebel en old redacteur van 't Maandblad "Groningen", 100ft dat oetgevers, as ter knipt en weer knipt, der niks aan doun kinnen as auteurs of femilie van overleden auteurs permissie geven hemmen om 't waark in n bloumlezen op te nemen. Moar ik heb 't toch moar nait doan, 'k haar der gain zin aan om dat nou ais oet te pulen.veur rechtbaank. En zo heb ik zeuven en fietig. dichters en schrievers bie nkander kregen mit n biografie bie heur waark. Dit is wat zuk 't beste veurdroagen let, doar men geem noar lustern wil en dat 't beste paast in hoeskoamer en sehoul, noar mien dunken. Wat ain nait lust et n aander hom dik in. Dat heb ik veur ogen hollen, mout veur elk wat hie wezen; mit oetzundern van dei 't leeg bie de grond zuiken wil, dat is ja vanzulm. Binnen al wel meer bloumlezens west in onze Grunneger toal, moar n bloumlezen van vaier boukjes en twei der bie mit wat stroekerij, dat is zes dailen aiderdeegs, nee, dat is hail wat neisl Ik hoop, dat vroag zo groot wezen mag, dat oetgever hail gaauw mit n tweide druk begunnen mout. Mien besten daank aan K. ter Laan veur de hulp en steun dei ik van hom had heb en aan ale auteurs, in 't biezunder Dr Tj. W. R. de Haan en Gerh. Tuinema. J. d. G. 6

9 G. HAMSTRA-VQS Geboren 9 Juli 1881 te Soaksum (gem. Olhoof). Kwam as lutje potje noar Veendam, het doar woond tot aan Dou in Harlingen en Laiwoarn, en woont nou vanof 1926 in Hilversum. Ze was mitoprichtster en bestuurslid van de Grunneger Verainens in Laiwoarn en is dit opslag ook worren in Hilversum tot aan vandoag tau. Joa, aigelk is ze doar de ziel van. Ze schrift in 't Veenkolonioalster dialekt. Ze staait bovenaan mit 't schrieven van Grunneger toneelstukken. Dat komt wei oet, as ie waiten dat ter aal 18 stukken van heui waark deur heur zulm vertoald worden mozzen in 't Nederlaans. Heur stukken zit aaltied wat in dat mensen omhoog trekt. Zuvere toal en veul folkloi e. Ook is ze bie veul Grunneger Verainens bekind as veurdroager oet heur aigen waark. ONS GRUNNEGER LAAND Ons olle Grunneger laandje Mist, wat netuurschoon hait, n Bluiend haaidelaandschap. Of bos vindt men doar nail. Moar toch is in ons Grunnen Netuur van wond're pracht, As op de volle velden De vrucht op d' oogster wacht. Den bin' dei slichte laanden n Lust, veur elk dei vuilt, Wat in de Grunneger haarten Doar zoest en broest en wuilt. En midden in dei weelde Van baauw- en waaidepracht, Doar ligtons stad, as centrum, Doar 't rieke leven lacht. 7

10 En 't mooiste vanstadgrunnen Dat staait op Grode Maark, Dat is ons 011' Martini Zo hecht en 0 zo staark. n Wonder kon gebeuren In baange oorlogstied, Martini bleef bewoard dou In d' alderswoarste stried. En net, as d'olle Martini Stoan bleef op Grode Maark, Zo blift het yolk van Grunnen Deur aindracht aaltied staark. Wie blieven aaltied Grunnegers Van Nederlandse stam, Dat-bleek wei dou de vijand Ons overweldegen kwam. Dou huilen wie hoog in ere Ons vlage: Rood-Wit-Blaauw, En bleven as ain manook Ons Grunneger kleuren traauw. G. HAMSTRA-VQS Mit aander stukken toustuurd om oet te zuiken. KOLKEN.Donker wotter, raaitgerotter, pommels mit heur polle plumen, dei zaacht zuiend stoan te numen... Holle ogen, opgetogen van 't gezellege gewemel aan de blond mit blauwe hemel, Spaigelkolken, stille talken van ons duustere verleden, woar de wormers ien vergleden... Oet: Maandblad Groningen. Detg. Erven B. v. d. Kamp 8 JAN BOER

11 WINTERMoRGEN Deur morgenrood as appelblui En pastelalnig blauw, Glidt mui de moan deur widde bui Noar 't wachtend westelk grauw. Hai let zok achterover goan, En het zien rust verdaind, Al het e op zien zulvern boan Zien licht dan ook moar laind. Hai was de zegen van de nacht, De troost in stilte zulf, Dei zaacht noar 't mensenstrieden lacht, Haog in zien wied verwulf. Hai gaaf as ain, dei 't aal begript, Wat klaaindaar onner wuilt, Zien rust en dreum aan aal wat schript, Mit zorg zok ainzoam vuilt, Wei deur zien zaachthaid krachten krigt, En doagelks haangt in 't zeel, Veur hom moakte hai wat uren licht, En drokte de onrust deel. In morgendaamp ligt 't laand nog mui En lusteloos in 't grauw, Maar boven ons, as appelblui, Kleurt 't pastelainig blauw! NIKL. GRIEP Oet: Maandblad Groningen, 1943, blz. 7. Oetg. Erven B. v. d. Kamp, Stad 9

12 WACHTEN Ze kikt moar aal de loan op, Of ze ook wat komen zicht. Deur 't loofvan d'iepenbomen Glidt 't leste oavendlieht. Is haildal niks te heuren: Is haildal niks te zain, De loan ligt doar zo ainzoam: Zai staait doar zo allain. Doodstil stoan doar de bomen, Doodstil ligt doar de loan, En stom kikt deur de bloaren Mit dom gezieht de moan. Heur stoarende ogen kieken Verlangend aal moar weer; Op 't leste gaait ze noar hoes hen En zegt: "Hai komt nait meer". T. HAGEDOORN Oet: Maandbl. Groningen. Oetq, Erven B. v. d. Kamp ADVE.NT 't Is ja zo duuster len mien haart, Niks ken 'k verdroagen, 't Liekt aalmoal swaart. Mout ik zo leren Wat deemoud is? Dat ale bliedschop Genoade is? Leer 'k zo verlangen Noar 't grode lieht? Mie overgeven Mit og.en dicht? God, leer mie leven Zo as het mout, Leer mie vertrauwen: 't Wordt ainmoal goud. Det: Maandbl. Groningen. Detg. Erven B. v. d. Kamp JO 10

13 WOAROM? Mien wichtje, doar ligstoe Mit blomkes ien haand. Mien vlinderke, vloogstoe Noar 'n onbekend laand? Dienollen, dei vollen Heur hannen ien mekoar, Ze wollen die hollen, Moar God raip die doar! Zo jonk nog, zo pronk nog, 't Was veurjoar veur die. W oarom, is mien vroag toch, Bleefst nait bie mie? T. J. KNORREN ONS DOCHTERTJE MEA Zai 'k ien dien stille koamerke Dat lege stoultje stoan... Dien speulgoud ligt der zo maar rand, Dat bruukstoe nou nait meer, Want stille is dien klaaine mond, Bist bie Ons Laimeneer. En Moeke strikt zuk ien 't gezicht, Doar vaalt. zo menneg troan, Moar doe, doe leefst ien 't Grote Licht, Bist noar de hemel g.oanl T. J. KNORREN Del: Dbtp en Stad. Oetgever Spiering, Stad 11

14 GERHARD'US TUINEMA Geboren 24 Febr in Noordbrouk, moar kwam as lutje potje in Sibboern [Siddeburen]. In Sibboern is hai groot worden en in 't Sibboerster dialekt schrift hai zien waark. As schouljong haar hai veul laifde veur ons Grunneger toal en mouk al wei ais n stukje. In Feberwoarie 194'1 wer hai as vaaste mitwaarker aan 't streekblad.duurswold" aansteld. Sikkom aal week kin men doar n stuk in vinden van Gerh. T. Hai woont nou in Stad en waarkt op n geldbaank. ONS MOEKE HET SCHRAIFD..... Roeg en ongeschoornhangt Job van Diek over tapkaast. Zien dichte wenkbraauwen overschaarn zien haalf dichte ogen, zien braide koaken stonnnen nait stil. Hai zegt niks. Asmis gloepen zien ogen even deur gelagkoamer, mor doalek richten ze zok weer noar tapkaast. Aalgedureg gaait haand noar 't glas, kop komt even in nek en mit 'n smak komt 't glas weer op 't blad terecht. Onverschilleg schoft e 't din weer van zok of. As hom 't te laank duurt,trommelt e 'mit zien vingers op 't blad en 't glas wordt weer volschonken... Zo zit Job van Diek doar zo voak in dat aigenste houkje, allain mit zien glas. Zoveul te laanger as e zitten blift, zoveul te daiper warren kroezen boven ogene Houveul klokjesdat e achterover slagt, hai wait 't aalnt. Asmis, as evan zien waark komt, wile 't cafe veurbie, mor draankduvel is staarker! Hai wait dat e zien vraauw n bult verdrait dut, mar wat helptdat? Hai zopt deur, omdat e zoe, pen wil, omdat e der nait boeten kin. As e goud noadenkt wait e dat 't zo nait kin, mor toch, as e weer achter de borrel zit, verget hom ales. Ales wat hom din in de weeg zit wordtoppropt,tot e 't mit zien dronken gat der weer oetgooien kin. Nog ainmoal slagt Job kop achterover, din gaait e stoan en mit n graauw gaait e vot. Hai vuiltde braand in zien borst. Zien swoare schounen smakken deur de stilte van d'oavend, Wied vot slagt klok... As e in zien kroakstoul zit, vuilt,e de ogen van zien vraauw; stil zet z'hom 't brood veur.mit grode happen en mit grode slokken kovvie propt e 't noar binnen. Nog zegt ze niks.mor heur ogen loaten hom nait mit vree. Ze 12

15 wil zo groag wat zeggen, mor ze duurt nait. Begript e din nait dat 't zo nait kin? Ze holdt 't ja nooit vol... Job sehoamt zok, mor toeh... 't gif braandt! In ainmoal komt zien voest mit n smak. op toavel. Zien ogen draaien hom in de kop, zien stem slagt over. "Mins, hol dien ogen toeh veur die! Vreet ik misschain te veul? W aark ik missehain nait haard genog? Hest lip zeker weer zo leeg hangen, omdat ik mie n borreltje k.oft hebe Is dat missehain zo slim?! Krigst dien vreten toeh op tied, nait?! Hier vreet zulf mor op, lel eke jankerd! HoI dien smoelwaark mor dieht, kinst dien troanen nog wel ais neudeger wezen. Altied lopst mit n voel gezieht rond, net of 't zo slim is dat ik mie ais n klokje koop. Hest toeh naarms gain verlet om, wei?! Of moster missehain nog 'n nije mandel bie hemmen, he?! Mor 't is goud... 'k Zel nog wei haarder knooien, net zo laank tot 'k ter bie deelvaal. Doar is die 't toeh om begonnen, nait?!" n Vluik knittert deur koamer,din slagt e deur mit n smak dicht. As e weg is, dreunt zien stem nog laank in heur noa. Haite troanen druppen heur van 't gezieht. Wait e din nait dat z'heur beste mandel versneden het om 't wiehtje n pakje te moaken? Wait e din nait dat z'hoast nait rondkomen kin, dat ze gain oetweg meer zieht? Nog wit van drift kropt Job n zetje loater op ber en n haalf uur noa tied ligt z'achter hom. Zien graauw hoar warrelt as ain toest op 't widde kuzzen, zien braide borst gaait zichtboar op en deel. Hai snurkt en sloapkamer is deurtrokken van n sehaarpe lueht. Draankl Zoaterdagoavend. Klok slagt haalf elf. Leutje Mientje kikt glinwakker deur heur sloapkoamertje. Asmis lustert ze noar de geluden oet koamer. Pa is zeker nog nait thoes... Zol pa dammee weer zo vergreld wezen? 't Zel wei.... 't Is mainsttied zo, as e loat thoeskomt. W oarom dut e dat toeh...? Moeke is altied zo laif! Din schut ze in 't in: Sehraifde moeke? Hail veurzichteg let ze zok van ber ofg.lieden en op heur blote voutjes trippelt ze noar deur. Deur n gliefke zieht ze dat moeke mit kop op toavel ligt en snokt. Din gaait moeke in boeten, veurde zoveulste keer. Leutje Mientje begript... Kwam pa nou mot. Din sehraifde moeke missehain ook 13

16 nait langer... Stil gaait 't wichtje weer op ber, mor as ze heurt dat moeke even loater al weer noarboeten gaait, glidt ze weer vall ber of. Ze pakt heur mandeltje oet kaast en trekt hom over heur nachtpon hin. Op blode vouten glipt ze noar boeten en doar staait ze. allain in dij duustere nacht... Deur de toenen komt ze op weg. Voak schramt ze heur voutjes, mor ze lopt deur. Ze rilt in heur dunne goud, mor toch vuilt ze nait dat ze deurhin kold is. As der nou ais n kerel op heur ofkwam, zo in duustern... Och schiet, dat gebeurde toch nail. Lanteerns wazzen ja nog aan en bie de mainste minsen braandde nog licht. Haard deurlopen, din was ze der zoo Stil staait ze veur 't glaas en lustert... Ze heurt pa nail. Din zieht ze n spleet licht deur 't gedien en as z'op tonen stoan gaait, kin ze net noar binnen kieken. Joa, doar zit pa.... Hail veurzichteg tikt ze tegen 't glaas,mor wel heurt heur klaaine vingertje? Din gaait ze noar deur... Even' klopt heur haartje, din stapt ze noar binnen. Klaain liekt ze zo in 't volle licht. Even knippert ze mit oogjes, din trippelt z'op heur blode voutjes noar 't buffet. "Job, jong, hier is dien dochter, ze wil die hoalenl" n Stem ropt deur 't zoal en hier en doar wordt laacht. Din vuilt Job van Diek n kinderkopke tegen zien maauw en n klaain haandje gript zien grode knoest. "Ons moeke het schraifd, gaait pa mit?" 't Wichtje flustert, mor Job het 't wei verstoan. Din zieht e zien wichtje in heur nachtgoud en op blode voutjes. Zien diezegeog.en kieken in twij kinderoogjes, zoeerlek as wat! Stilligt ze tegen hom aan. Vuilt ze dat ze genog zegd het? n Snok krampt bie Job op, din gaait e stoan. Mit hom trippelt ze noar deur, heur klaaine voestje in zien grode knoest. Even staait e riddersloagen bie de overgang van lieht op donker. "Wil pa mie droagen? 'k Heb gain schountjes aan." Veurzichteg pakt Job zien leutje wicht op en hai vuilt hou ze heur klaaine aarmkes om hom tou slagt. Heur kopke rust op zien scholder en zo stapt e deur de nacht. - Ons moeke het schraifd... Dij woorden komen hom aalvot weer in 't zin. 14

17 "Nou kin pa mie dammee ook weer op ber brengen, dat dee pa vrouger ook altied.' - Dat.... dee... pa... vrouger... ook... altied... Stief drokt e 't wichtje tegen zok aan en hai wait, dat draankduvel veur eerste moal verloren het. - Ons moeke het schraifd! - Hou voak nog?! GERH. T. Oel: Stteekblad.Duurswold" Oetg.: J. Bakker OLLERDOM Bennen ollen van doagen Daip te bekloagen? Heur dag gong doar hen, Om heur tou wordt het stiller De oavend aal killer, Zai noadern 't en. 't Zain wordt wat minder, Bie 't lopen komt hinder, De ainzoamhaid drukt. Deur d'ollen verloaten, Mit jongen nait te proaten, Onder zorgen gebukt. Zo huift het nait wezen, Zai hemmen niks te vrezen, Dei vertraauwen op God. Heur hemelse Voader Trekt heur aal noader, len Zien haand is heur lot. Is het oog den verdonkerd, Binnen ien flonkert n Veul stroalender licht, Toukomst, dei wacht Noa n donkere nacht, Brengt n glaans op 't gezicht. E. C. A. VINHUIZEN Oet:Eventjes in 't volle leven. Oetgeven: G. V.G.P., Stad 15

18 OL AIKENBOOM o olle staarke aikenboom, Wat hes doe op dien bloaren paastl Ik zai ien Pril dien proekje nog! Wat holst doe toch dien bloaren vaast! En of d'r regen komt of storm, En of 't al vrust 'n bakstain dik, Wet hondenweer 't ook wezen maag, Doe schriks gain ogenblik. En bennen aander bomen koal, Doe hes dien olle bloaren nag, Al worden z'oak slim broen en blaik, Ze bungeln aan dien takken toch. As Maaimoand komt mit waarme zun, Den krigs doe weer 'n nei gruin klaid; Den valen d' olle bloaren of En vogels zingen 't hoogste laid. Ik zaag zon olderwetse man, Slim groot en braid, mit reuzenkracht; Hal houl van waarken as n peerd, En droug, net speulend, swoarste vracht. Hai was zo'n staarke aikenboom En gong oak naargens veur op zied, Zien spieren leken wei van steal, Hai keek bie 't stoerste waark nog blied. Maar dou hai joaren older wer, Waas hai nait meer dezulfde man, Moar 't waark oet handen geven, nee, Doar waas hie hom gain sproake van. Maar endlek ken hai toch nait meer En ligt op ber of zit op stoul, Hai toalt nait meer noar vrouger waark, Doar hai zoveul van houl. 16

19 't Was eerst veur hom n haarde stried, 't Bleef laank veur hom n male pil: Van ales mout hai ofstand doun, Moar hai schikt hom noar Gods wil. Hai wait wat hom te wachten staait, Hai wordt straks kled ien 't witte klaid, God nemt hom op ien heerlekhaid, En engeln zingen 't hoogste laid. Mit aander stukken toustuurd om Del te zuiketi H. HEERSEMA LINDEBOMEN Zo leeg en verloaten, Zo koal en vol goaten, De takken stoan wiedoet en kloag.en heur nood; Aan aal dei 01 linden Gain bladje te vinden, Kreeg 't weer heur d'r onder en bennen ze dood? Gain nood, heur ze bloazen, En ragen en roazen, As wind heur wil krommen in aiwege stried, Ze goan nog nait onder, Mor wachten op 't wonder, Op 't wonder, dat straks komt in veurjoarstied... Nag stoan ze te dreumen, En stil te verkleumen, De aiwege stried mouk heur schiendood en loom; De wil om te leven Is heur toch biebleven, Liekt ons leven nait veul op zo'n lindeboom? RENKO SIPKES Oet: Maandbl. Groningen. Oetg. Erven B. v. d. Kamp 11

20 HANS ELEMA (Dr J. ELEMA) Geboren 30 Juni 1904 in Leermens. Op studie aan de Universiteit in Stade Promoveerde in 193i. Zien dissertoatsie was: "Stil und poetischer Charakter bei Detlev von Liliencron". Op 't heden is e leroar aan de Gemainte H.B.S. in Hilversum. Hai schreef: "Poetica" 1949 en stukken in vakbloaden veur tie waitenschop. In 't Grunnegers schreef hei in 't moandblad "Groningen", (Bewerking van: "Letzte Ernte" van Lulu von Strausz und Torney.] 'T LESTE VOUER 'k Heb in zeuventeg joarn hail wat vouers mend, Dit was leste woagen - nou ben 'k aan mien end. Peern wern mie schichteg, dou ik voart opree, 'k Raip en reet aan tetsen, 't hulp nait wat ik dee. Stof vloog op van pootn, konn gainweg meer zain, Mien olle rug dei sleepte over stok en stain. Tou Moeke,nou nait schraiwen, 't leevm is ja 'n stried, Zeuventeg joar en laanger - 't was tach 'n mooie tied. Knecht mout nag noar smid tau, 01 Bles is 'n iezer kwiet... En denkt om plankn van staaiger, ain baalk gaait wat op zied... Ie moun. oak goud ontholn, op "Hooge Drei" bie loan Dei smaale tip noarweg tou, doar komt rog te stoan. Of 't Keunenk, Boer of Knecht is, elkain krigt zien beurt. AoosGod dat nou zoo wilt het, gait 't ja zoo aans 't heurt. Moeke, woarom stais nou aalaan stoef veur 't licht? Dochse da'k nait zain ken, dat God aal noar mie zieht? Koin moun nog hoald worn - hemm ze dat aal doan? 'k Heur Zwaarde aalaan broln, ze moun aan 't melken goan! 't Volk stait mar te belkn, wat goan ze ja te keer... Morn oavmd om dis tied, den ben ik hier nait meer. VeUT oogst, God het 't wei waitn, binn nooit gain hann genog; 'k Mag hom nog wei dankn, da'k zoo laang blievm mog. En aans dit leste moal is, dat ik menn dou... Vol benn ale gouln, aan hoanebaalkn toul HANS ELEMl\ Det: Maandbl. Groningen. Detg. Erven B. V. d. Kamp 18

21 VEURJOAR As ik doags zo achter rolblok loop Mit swaarde en schimmel der veur, Den is 't mie 't, of 'k dien gezicht sums zai, Den is 't, of 'k dien stem sums heur. 't Laand ligt zo wied en zo stil om mie tou En ik ben doar zo hail allain, Den dou 'k moar niks as denken aan die, Den wo'k die zo geern ais zain, Lucht is zo helder en blauw en zo hoog, En zo schaarp is dei veurjoarswiend, Dat troanen mie der van ien ogen komen, - o 0 Van dei schaarpe veurjoarswiend Ik biet mien tanden den stief op nkanner En ik kittje 01 peerden wat aan, Moar blief moar aaltied denken aan die, 't Gait aal moar van veuren of aan. Dat ik nou nait dien jong meer ben, En doe nait meer mien wicht, En dat gain ain dat verhelpen ken As doe~ mien lutje wicht. Moar astoe nait zo maal mit mie bizze. Zo maal as ik mit die, Den is 't moar beter dat wie van nkanner goan, Moar 't is zo stoer veur mie. En laank lig ik 's oavens nog wakker ien ber; len hoes is 't den zo stil. Den druk ik mien kop moar stief ien kussen, Omdat ik nait hoelen wil, So r. JENSEMA Oet: Maandbl. Groningen. Oetg. Erven B. v. d. Kamp 19

22 KERSTBOODSCHAP In Midwinters duusterste doagen is 'n zee van licht tot ons komen... De hedders dij trekken noar Bethlehem tou en as schimmen stoan doar de bomen. 't Is ieslek kold en de snij dij vaalt en de raais is zo stoer en zo wied... De ezel doeknekt en Maria zo blaik en ol-jozef dij sjokt aan de zied. 't Olle verhoal en dat englenzang en dat licht in dij donkere nacht... Wie trekken om vrede noar Bethlehem tou. Noudat licht deur de bomen hen lacht. In Midwinters duusterste doagen is 'n zee van licht tot ons komen En aal de mensen mit vree in heur haart, dij hebben de Boodschap vernomen. TROOST A. M. J. DEELMAN Wat goldje-bloumen, dei ien 't woater stoan Mit broene hartjes: aalmoal lutje knopkes, Doar ale doagen meer van open goan. Tou 't glaas oet: schoapen ien 'n stuk gruinlaand; 'n Poar boerenploatsen; wieder: wiede luchten, Din licht, din graauw.din wild van wolken kaant. Sums heur ik 't regen, zunner dat ik kiek. Dat stoareg druppen van zo'n zaachte regen, Zo vredeg, rusteg. 't Heurt mie as meziek. Veur aal zien goie goaven daank din God. En leef gerust moar noar dien beste waiten. Want vaaileg, daip-ien vaaileg is dien lot. Oet: Maandblad Groningen. Oetg. Erven B. v. d. Kamp, Stad 20 JO

23 DE OLLE KROAKSTOUL Noa 't Oostvrais Nou staaist doe doar, vergeten En ainzoam, in dei houk; Verkleurd is en versleten, Wat die zo pronk ains mouk. Laankbainde spinnen weven Om die heur wonderwaark; n Trekken en n beven Gaait binnen deur dien maark. De zun gluurt deur de pannen En sweeft aan die veurbie. Vergeten! Daip in schanden, Gain ain kikt om noa die. Doe, vrund oet kindertieden, Ik zai mien olle voar, En vuil zien handen glieden Zo laif mie over 't hoar. Spoukachteg luip 't wild flakkern Van 't vuur op deel en waand; Mien haartje gong mit jakkern Zien pad in 't W anderlaand. Lang. binn' dij ogen sloten, Dij mond het oetverteld En doe, old en verschoten, Paast nait meer in de welt. En wast doch ains veur aine n Touvlocht en n steun! Nou staaist doe doar, allaine En ofdaankt, op de beun. WILHELMINE SIEFKES Get: Uns' Moderspraak in Dichters Woord (Leer 1952) (Vert. Dr Tj. W. R. de Haan) 21

24 JONGE MOEKE n W onner is ons lutje vent: Om zos uur 's morns al prezent; Hai lopt mie noa de haile dag En teut en toatert mit n lach. Hai is zo gauw as 't woater is En knipt sums oet noar toen en mis, Hai moakt hom smereg as n swien, As 'k hom nait vaastbien aan n lien. n Lastpost, joa, dat is e ook, Mien etenspot komt loat aan kook, Aan hozenstoppen koom 'k nait tou, En 't aner waark dat g.aait gauw-gaauw. Zien voader speult mit hom op knei, 't Is elke dag weer mooi en nei; Ik moak hom's oavms vro aan zied, Mor 'k wol hom veur gain geld weer kwiet. Heemstede Get:.Dott: en Stad" J. FABER ZUMMER Het windje zuit, Het koren gruit, De oaren stoan te trillen. De zunne gluit. De wereld bluit Veur aal dij kieken willen. Want ales lacht En deur dij pracht Is zorge mie ontgleden. Ik vuil de kracht Van Hoger Macht, 't Is mie as mos ik beden. 'k Sloet d' ogen dicht Veur 't volle licht, Wat wordt ons aal nait geven... Ik fluster zacht Van aal dij pracht, Van 't rieke, rieke leven. A. M. J. DEELMAN Toustuurd om oet te zuiken. 22

25 J. G. C. VEGTER Geboren in 1872 in Muzzelkanoal. Het leerd veur meester aan Riekskweekschoul in's Hertogenbos. Meester west in Noord Barger en Odoorn, en bovenmeester in Zwinderen; Ter Oapel; Sapmeer en Den Hoag. Van 1943 of mit pensioun. Het schreven in proza en poezie in 't moandblad "Groningen" en.dorp en Stad", Hai woont op 't heden in Laiwoarn. BLIEDE VEURJOARSBOSSCHOP Gustroavend in tweidonkern, - heur! Door brook de merelstem weer deur, Veur 't eerste noa de wintertied. Wie wazzen hom zo laank al kwiet! Al veur de haarst mit kleuren smeet En aal mor korter doagen sleet, Huil hai zok stille, wuir 't verdrait: Het Iuustrend oor vernam hom nait. Het wuir n sneu en laank gemis... En dat hai nou weer deurbrookn is, Al was 't mor even dat hai zong, Is neigeboren bliedschop, jong! Nou gaait 't 'weer noa de zommer tou, De mooie doagen komen nou! De zunne mit zien waarmte en licht, De wereld mit zien bloumgezicht. Het vogelvolk mit 't brulofslaid Dat van verwachtens trilt en staait, En 't jonge goud in loug en laand Mit wappernd blad en blui in d'haand. Bie mensk en dair, aan eerde en locht Het Wonder weer deur 't leven vlogt, Het vroren bloud weer broezen dut, Uut 't staarvend oog weer vuurwaark schut, Weer veren in de bainen zet En Levensmoud de laaiden let, Vol Drift en Kracht, mit Wille en Wait, En staark Geleuf in d'aiweghaid. J. G. C. VEGTE~ Oet: Maandblad Groningen. Oetg. Erven B. v, d. Kamp, Stad 23

26 GEESKES MOOIE MIDWINTER.Kiek es Joap, wat legt doar veur 'n zwaart ding ien sloot",zee Pait Lammers tegen Joap Koar, dei anderdoags 's morns vro mit heur baaident pollerweg of stapten, omdat ze pebaiern wollen of ze mit heur slagnetten achter diek wat vogels vangen konden. As je zo'n tweide Midwinterdag haile dag hie kachel zitten mozzen te dreugen, begunde joe 't toch moar te vervelen ien 't leste.,,'n Dooie kerel", zee Joap, dei noar kaant van sloot stapt en op hoek zitten goan was, omdat hai anners nait gaud zain kon - 't was grauw ien lucht en zun was nog nait Ope "Zol hai dood wezen?" vroug Pait, dei zien vogelvangerstuug deelgooid haar en nou noast Joap op hoek aan kaant van sloot zat. "Joa, wees doar maar gerust op, ain dei am dis tied van 't joar ien 't woater verzaailt, dei gaait steveg dood. As-e nait verzopt, den verkleumt-e wei. Hier, hal mie es bie haand vast, den zal ik zain dat 'k hom op waal trek." Pait zette hom goud schrap mit hakken ien grand, omdat hai baang was dat dei dooie kerel, dei noatuuriek zoo swoar was as load, hom en Joap nag wei es bie hom ien sloot trekken kon en aan 'n nat pak haar hai 't nait tau, 's morns vro ien zo'n kolle. "Zo-o - hai komt a!", zee Joap, dei hom mit ain haand aan Pait vast hil en mit aner kaans zain haar am dei kerel bie zien schobben te kriegen.,,'n Grieze olle schooier - niks aan bejacht", kwam Pait, dou heur vondst bie heur op waal laag.. "Nee, niks aan bejacht, moar wie mouten d'r toch mit noar borgmeester", zee Joap. "Zowwe hom hier vandoag nait leggen loaten kennen en hom den omraais mitnemen?" stelde Pait veur, omdat hom 't begrootte, dat hai veur zo'n dooie olle schooier zien vogelvangerij, doar hai vro veur opstoan was, ien steek loaten mos.,,'t Duur 't nait woagen", ging Joap d'r tegen ien, "as 't ruchtboar wordt, kriegen wie d'r last mit." "Nou, vooruit den, den zel ik 01 Geeske vroagen of dei n koar veur ons te lain het", zee Pait, "Nee", kwam Joap,.Joat dei 01 stumper moar sloapen, 24

27 dei is al dik tachteg, ze kon 't best es bestaarven van schrik as ze heurde wat wie hier zo dicht bie heur hoeske vonden hemmen.' "Nou, hier den", zee Pait, en hai pakte n poar dunne dampoalen op, dei doar bie touvaal lagen, haalf onder snei, "wie elk an 'n end en hai tussen ons ien op dei poalen. Doar wil hai best op legg.en blieven, hai is toch zo stief as n bukken." "En 't gewicht vaalt mie ook tou, nou hai n beetje oetlekt is", kwam Joap,dei heur vondst mit baaide handen ien zien jak pakte en dwars over poalen legde. "Nou, vooruit den moar", stelde Pait veur,.jrou eerder dat wie hom kwiet bennen, hou gauwer wie moaken kennen dat wie nog wat vogels vangen." En mit grode stappen gingen ze mit heur vracht tussen heur ien op 't dorp tou. "Mien kop d'r of, as dat Geert Maartens nait is", zee veldwachter tegen b6rgmeester, dei hai gauw woarschauwd haar, dou Joap en Pait heur vrachje bie hom op 't gemaintehoes ofleverd haren. "Geert Maartens, hou koom ie doarbie?" vroug b6rgmeester. "Nou, kiek moar es, hier ien zien board op zien linkerwaang n lidtaiken van wei drei doem laank. Dat het Geert Maartens ook. Dat het hai es n keer oplopen bie n sloagerij mit jonges van Westerom - 't heugt mie nog best, omdat 'k zulf ook n poar dikke vegen had heb, hie dei gelegenhaid." "Struup zien linkermauw den es op", zee b6rgmeester, dei oet n kaast wat olle pampieren bie n kanner pakt en ain doarvan openvollen haar. "As hai 't wezen zel, mout er op zien linkerbenedenaarm n dreitand stoan, deid'r mit blauwe inkt ien beten is." "Zai je wel - 't is hom", zee veldwachter, dei gauw maauw van 't jak kepot knipte en boesroenmaauw opstruupte. "Joa, 't is hom", zee borgmeester, dou hai op dei swoare blote aarm, dei veldwachter wat noar boven boog, dei dreitaand stoan zag, dei d'r stoan mos noar 't pampier dat hai veur hom liggen haar..zel ik den gauw noar Geeske tou goan, en zeggen dat 25

28 wie hom hier hemmen?" stelde veldwachter veur, blied dat hai mit zuk gewichteg neis op stap komen kon. "Nee, loat domie dat laiver doun. Zowat mout mit n beetje overleg gebeuren, bie zo'n olle stumper", zee borgmeester.,,0, ook gaud, as ie mainen dat dei 't er beter ofbrengt". kwam veldwachter, wat stief, omdat hai geern n beetje rekend worden mag, en nou nait genog rekend wor, noar zien zin. 't Was n stoere raais veur 01 domie, stoer omdat hom 't hoast maans genog was, dat hai op zien oller mit dei sneiboudel doar achter ien poller noarol Geeske heur hoeske tou mos. Moar nog veul stoerder was 't, omdat hai zo'n minne bosschop haar veur dei olle stumper, dei ja altied hoopte dat Geert nog. es weerom komen zol. "En nou mout ik heur vertellen dat ze Geert hier stoef bie heur hoes dood ien sloot vonden hemmen! Dat lopt nooit goud of', dat bestaarft ze", prommelde 01 ien homzulf, dou hai bie heur veur deur ston en, eer hai dei open de~, zien vouten schoon stan te moaken op voutkraber. "Koomt er zo maar ien, domie, 't huift nait zo schoon. 'k Mout boudel morn toch schrobben", zee Geeske dei hom aankomen zain haar en deur al open trok, omdat ze heur grate neis geern zo gauw meugelk kwiet wol. "Och, zoveul hoast huif 'k nait moaken, want zoveul moois heb 'k joe nait te zeggen", zee 01 man op n be.. drukte toon. "Nou, moar am mie mout ie wei hoast moaken, want ik heb joe hail wat moois te vertellen", kwam Geeske blied,,,'k heb tieden van Geert had". "Heb ie tieden van Geert had?" vroug domie verschrikt. "Joa, gusteroavend het zien kammeroad hier west; dei kwam oet Amerikoa, doar is Geert ook. 't Gait hom d'r hail best. Hai is d'r traauwd en het vaier kiener. En vanzulf ne, no ken hai zulf nait komen. W oar mos hai zo laank mit aal dat jonge goud hin? Moar om 't geld kon 't anners best, want hai verdaint viefentwintig gulden ien week, vertelde zien kammeroad mie".. "Dei kammeroad, dei hier west het, hou zag dei d'r oet", stutjede domie. "Nou, moar min en n beetje verlopen ook", zee Geeske. "Moar vanzulf ne, zo'n man allain, as dei zo'n lange raais 26

God vindt die mooi zoas du bist en Hai wil die moaken zoas Hai t goud vindt. Loat die zain!

God vindt die mooi zoas du bist en Hai wil die moaken zoas Hai t goud vindt. Loat die zain! Preek in het Grunnings over Lucas 19:1-10 (Zacheus) Vertaald door A.M.Greven en door hem gebruikt in een Grunneger Dainst op 27 oktober 2013 te Ten Post. Voor meer informatie over die dienst en de gebruikte

Nadere informatie

GRUNNEGER MOLLEBONEN

GRUNNEGER MOLLEBONEN GRUNNEGER MOLLEBONEN DOOR J. BARKMAN, G. R. JAGER EN K. TER LAAN ZUTPHEN - W. J. THIEME & CIE Prijs.. f 1.25 Grunneger M6llebonen Leesboekje in de Groninger Volkstaal voor School en Huis SAMENGESTELD

Nadere informatie

OP STROOM VAN TIED. ZZ Races. Jolanda Jager

OP STROOM VAN TIED. ZZ Races. Jolanda Jager Jolanda Jager OP STROOM VAN TIED ZZ Races Noa oorlogstied waren der ien t Zaandt mìnsen mit wilde plannen over races mit motoren op t Grunneger laand. Bliekboar zaten ze nait stil, want körte tied loater

Nadere informatie

DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 17 MEERT 2012 GEBAAUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL

DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 17 MEERT 2012 GEBAAUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 17 MEERT 2012 GEBAAUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL 1 VEURWOORD INHOLD Oetlangen K. ter Laan-pries van Stichting t Grunneger

Nadere informatie

Sinterklaasintocht Zoutkamp bij Kerstlicht Nieuws van dorpsbelangen

Sinterklaasintocht Zoutkamp bij Kerstlicht Nieuws van dorpsbelangen Nummer 6, november 2014 DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP Deze maand in De Schudzeef o.a.: Sinterklaasintocht Zoutkamp bij Kerstlicht Nieuws van dorpsbelangen Colofon Redactie Esther v.d. Broek tel: 438218 Voorzitter

Nadere informatie

33 e jaargang nr. 5 februari 2012

33 e jaargang nr. 5 februari 2012 1 33 e jaargang nr. 5 februari 2012 redactieadres: Donata Hoven, Sintelpad 7 Gré Oosterhuis, Korenhornsterweg 2 opdebult@gmail.com redactieleden Op de Bult Gré Oosterhuis kopij / typen 581637 Donata Hoven

Nadere informatie

Verkeersongeval op de N387

Verkeersongeval op de N387 Pag. 1 Sponsor Jaargang 24 week 9 nummer 8 Maandag 25 februari 2013 Verkeersongeval op de N387 Siddeburen - Donderdagmiddag rond 13.53 werd de brandweer van Siddeburen opgeroepen voor een verkeersongeval

Nadere informatie

VIEFDE DAlt VEURDROAGEN EN VEURLEZEN Oel de rlekdom van onze beste Grunneger dlchlerb en schriever. Oetz6cht deul J. DE GRAAF

VIEFDE DAlt VEURDROAGEN EN VEURLEZEN Oel de rlekdom van onze beste Grunneger dlchlerb en schriever. Oetz6cht deul J. DE GRAAF VIEFDE DAlt VEURDROAGEN EN VEURLEZEN Oel de rlekdom van onze beste Grunneger dlchlerb en schriever. Oetz6cht deul J. DE GRAAF VE U RDROAG E N EN VE U RLE Z E N :e.;^. ^e^^,.e ^.e^^, :e ;;^. :e^. :e^^

Nadere informatie

Grunneger Gebak & Pankouk. Resept n

Grunneger Gebak & Pankouk. Resept n Grunneger Gebak & Pankouk Resept n Woar ist te find n Poffert (n soort Keek)...1 Grunneger Pankouk...2 Grunneger Rolletjes...3 Eulieboll n...4 Eulieboll n mit Krent n...5 Gistpankouk mit Rezien en Kanail...6

Nadere informatie

LITURGIE VEUR DE KARKDIENST IN OONZE EIG N STREEKTAAL

LITURGIE VEUR DE KARKDIENST IN OONZE EIG N STREEKTAAL 1 LITURGIE VEUR DE KARKDIENST IN OONZE EIG N STREEKTAAL Zundag 17 november 2013 DE GOEDE HERDER Veurganger: domeneer Scholing t Orgel wordt bespeuld deur: Lucas ZomerAfkondigingen 2 Veur de dienst zinge

Nadere informatie

Bi j Pake uut-van-huus

Bi j Pake uut-van-huus Bi j Pake uut-van-huus deur Klaas van der Weg veur groep 7 en 8, mit bi jheurend verwarkingsmateriaol Verzorgd deur Sietske Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte) Klaas van der Weg Bi j Pake uut-van-huus

Nadere informatie

OP DE BULT. Jaargang 34 nr.5 - februari 2013. Nadine Menninga, Peperstraat 18. Nadine Menninga kopij / typen 0641341916

OP DE BULT. Jaargang 34 nr.5 - februari 2013. Nadine Menninga, Peperstraat 18. Nadine Menninga kopij / typen 0641341916 OP DE BULT Jaargang 34 nr.5 - februari 2013 Redactieadres: Donata Hoven, Sintelpad 7 Nadine Menninga, Peperstraat 18 opdebult@gmail.com Redactieleden Op de Bult Nadine Menninga kopij / typen 0641341916

Nadere informatie

De Inloper COLOFON. De Inloper. K.V.Korulos 1 Mei 1941. Pagina 3. Jaargang 31, Nr. 2

De Inloper COLOFON. De Inloper. K.V.Korulos 1 Mei 1941. Pagina 3. Jaargang 31, Nr. 2 Pagina 3 19 september 2008 K.V.Korulos 1 Mei 1941 COLOFON KANTINE TEL.: 06 57148448 SECRETARIAAT: Kloosterhorn 11, 9677 PH Heiligerlee Erevoorzitter B. Engbers Ereleden P. Zijlstra J. Klein H. Dieters

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Jan van Haaf. Wiel Roeselers. De zoeёmer kumt! Ich wil naoё boete Ich wil der oet Ich wil mich neet opsjlete Ich blief neet in de boet

Jan van Haaf. Wiel Roeselers. De zoeёmer kumt! Ich wil naoё boete Ich wil der oet Ich wil mich neet opsjlete Ich blief neet in de boet Veldjboeket de veldjer zind in de zoeëmer ee blome kleed Ich stoa verstiljd dat zoeë get sjoeëns besjteet wiej kint zoeë get sjpontaan gebuëre al die sjoeën blome en kluëre margriet en vergeët mich neet

Nadere informatie

Van de Redactie. De Redactie wenst u veel leesplezier.

Van de Redactie. De Redactie wenst u veel leesplezier. Van de Redactie Pluustergoud nummer 31 is de eerste uitgave onder de bezielende leiding van de nieuwe redactie. Als enthousiaste leden van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer en bovenmatig geïnteresseerd

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

AS ELK EN EEIN (Viva Somnia Tua)

AS ELK EN EEIN (Viva Somnia Tua) AS ELK EN EEIN (Viva Somnia Tua) As elk en eein 't nou 'ns dee as elk en eein 't nou 'ns saomen duren dee zittend op 't greuin zeei ik de mèensen in een durende stroom op binnen kommen de auto op slöt

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Op de Hoogte. Fitnesscentrum Performance Wagenborgen gaat fors uitbreiden. Pag. 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen.

Op de Hoogte. Fitnesscentrum Performance Wagenborgen gaat fors uitbreiden. Pag. 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen. Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 41 nummer 39 Maandag 08 oktober 2012 Fitnesscentrum Performance Wagenborgen gaat fors uitbreiden Op

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie

Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie Secretariaat: Pieter Venemakade 7 9605 PK Kiel-Windeweer Website van, over en voor Kiel-Windeweer gaat er komen Het bestuur van VPBK

Nadere informatie

reeks 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1

reeks 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1 In de kar Anja loopt op straat. Ze heeft last van haar rug. Ze loopt niet met een tas maar met een kar. Er is vis in de kar en kaas en kool en meel. Jan zit

Nadere informatie

t Ele usien angt alderbärstens vol met foto s van old Kamperpoorters en foto s van bi jzöndere gebouwen, febrieken en skoelen.

t Ele usien angt alderbärstens vol met foto s van old Kamperpoorters en foto s van bi jzöndere gebouwen, febrieken en skoelen. Ie zatten gebakken In de Kamperpoorte zit ie gebakken! Dät waeren mien eerste gedachen, die bi j mi j baoven kwammen, toen ik Jacob Donze op de praotstoel adde. Disse wèke bin-k een paer keer naor t buurtmuseum

Nadere informatie

Nummer 40 jannewoarie Verhoalen gedichten. verskes nijs. rondzendbraif of in t Grunnegs

Nummer 40 jannewoarie Verhoalen gedichten. verskes nijs. rondzendbraif of in t Grunnegs Nummer 40 jannewoarie 2013 Verhoalen gedichten rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl verskes nijs in t Grunnegs 2 KREUZE nummer 40 7e joargang redaksie: Tekst: Bert Wijnholds INHOLD : Opmoak: Henk de Weerd

Nadere informatie

Werkstuk over het Groningse lied k Mag die geern

Werkstuk over het Groningse lied k Mag die geern Werkstuk over het Groningse lied k Mag die geern Door Kenneth Rohde Christiansen studentnummer 1514547, Rijksuniversiteit Groningen Westerhavenstraat 12a NL-9718 AL Groningen Nederland Voor het AVV-vak:

Nadere informatie

Dagboek van twee garnalenvissers Slag om Zoutkamp Kinderpagina

Dagboek van twee garnalenvissers Slag om Zoutkamp Kinderpagina nummer 2, maart 2007 DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP Deze maand in De Schudzeef o.a.: Dagboek van twee garnalenvissers Slag om Zoutkamp Kinderpagina Colofon Redaktie Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter Erna Knol

Nadere informatie

KREUZE. Rondzendbraif. Nummer 2- augustus/ september. Vrij rond te sturen noar elkenain dei t lezen wil. verhoalen gedichten verskes nijs

KREUZE. Rondzendbraif. Nummer 2- augustus/ september. Vrij rond te sturen noar elkenain dei t lezen wil. verhoalen gedichten verskes nijs KREUZE Rondzendbraif Nummer 2- augustus/ september 2006 verhoalen gedichten verskes nijs Vrij rond te sturen noar elkenain dei t lezen wil KREUZE nummer 2 1 ste joargang augustus/september 2006 redaksie:

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12.

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12. 6de leerjaar klastitularis: juf Hanne en Els Mor. Ward, de Bever, had een kater Daarom dronk hij zoveel water Maar wat hij had gegeten Dat mochten wij niet weten Misschien at hij wel barbecue Na een vermoeiend

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Perspectiefwissel Slochteren: Speeltoestellen op de tocht

LUTJE NIJS. Perspectiefwissel Slochteren: Speeltoestellen op de tocht LUTJE NIJS Perspectiefwissel Slochteren: Speeltoestellen op de tocht De gemeenteraad van Slochteren heeft besloten om de speeltoestellen in de gemeente in eigendom en onderhoud over te dragen aan gemeentelijke

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

VDW VDW. Vervoer naar de stembus op 19 maart a.s.

VDW VDW. Vervoer naar de stembus op 19 maart a.s. Pagina 1 Jaargang 25 week 12 nummer 12 Maandag 17 maart 2014 VDW Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen VDW Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Datum en tijd: woensdag 26 maart 2014, om 20.00 uur. Plaats:

Nadere informatie

16 Januari 2012 CONTACTBLAD

16 Januari 2012 CONTACTBLAD 16 Januari 2012 CONTACTBLAD Voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o via www.contactblad.info Contactblad 16 januari 2012 Inhoud Aanleveren berichten/kopij 1 Kerkdiensten 2 Ophalen oud papier 2 Voedselbank 2

Nadere informatie

nummer 60 maai 2016 War uizen Henk Dikkema Verhoalen gedichten verskes nijs rondzendbraif of in t Grunnegs

nummer 60 maai 2016 War uizen Henk Dikkema Verhoalen gedichten verskes nijs rondzendbraif of in t Grunnegs nummer 60 maai 2016 IC War uizen Henk Dikkema Verhoalen gedichten rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl in t Grunnegs verskes nijs K REUZE nummer 60 11e joargang 2016 INHOLD : Kreuze 60 redaksie 3 2 redaksie:

Nadere informatie

KrEUZE. rondzendbraif. Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. N UMMER 3. oktober november

KrEUZE. rondzendbraif. Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. N UMMER 3. oktober november KrEUZE rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl N UMMER 3 oktober november 2006 Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. verhoalen gedichten verskes nijs 2 KREUZE nummer 3 1 ste joargang oktober/november

Nadere informatie

Colofon Gironr. NL89INGB0003098829 t.n.v. SSEN Groningen Gironr. NL44INGB0002012075 t.n.v. SPEN Groningen gratis verzonden aan alle deelnemers

Colofon Gironr. NL89INGB0003098829 t.n.v. SSEN Groningen Gironr. NL44INGB0002012075 t.n.v. SPEN Groningen gratis verzonden aan alle deelnemers Colofon Dit is het informatie- en activiteitenblad van Stichting Senioren Essent Noord = SSEN regioafdeling Groningen. Gironr. NL89INGB0003098829 t.n.v. SSEN Groningen en Stichting Personeelsactiviteiten

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 19 MEERT 2011 GEBOUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL

DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 19 MEERT 2011 GEBOUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 19 MEERT 2011 GEBOUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL 1 VEURWOORD INHOLD 2 Veurwoord deur Harm Evert Waalkens 3 Geesje Vos

Nadere informatie

KOLLEKTIE BAKKER. jaor: 1958.

KOLLEKTIE BAKKER. jaor: 1958. KOLLEKTIE BAKKER jaor: 1958. Mooi en mal uut het leven van Jan Aarm Ongelok LXVIII. "Veel heil en zegen in 't Ni'jje Jaar:". In: Stellingwerf 3 januari 1958. MOOI EN MAL UUT HET LEVEN VAN,ç5 JAN AARMONOELOK.

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

KrEUZE. rondzendbraif. Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. verhoalen gedichten verskes nijs. Noordhörn. Henk de W.

KrEUZE. rondzendbraif. Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. verhoalen gedichten verskes nijs. Noordhörn. Henk de W. KrEUZE rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl Noordhörn Henk de W. N UMMER 22 Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. jannewoarie 2010 verhoalen gedichten verskes nijs 2 KREUZE nummer 22 4e joargang

Nadere informatie

nummer 45 November 2013 Henk de Weerd Verhoalen gedichten verskes nijs rondzendbraif of in t Grunnegs

nummer 45 November 2013 Henk de Weerd Verhoalen gedichten verskes nijs rondzendbraif of in t Grunnegs nummer 45 November 2013 Henk de Weerd Verhoalen gedichten rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl in t Grunnegs verskes nijs 2 KREUZE nummer 45 8e joargang INHOLD : redaksie: Tekst: Bert Wijnholds Opmoak:

Nadere informatie

Van het bestuur Wim Rozema

Van het bestuur Wim Rozema Van het bestuur Wim Rozema Bist aalweer aan de beurt!, zei redacteur Pluustergoud Okkie Smit onlangs tegen mij. Aan de beurt zijn betekent bij onze Historische Vereniging, dat er iets van je verwacht wordt.

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Blijspel in drie bedrijven door Gerard Nielen. Jacob Kalkoen (Klaas Dijkema) Togido 1990 Hendrik Kalkoen (Jan Lahpor)

Blijspel in drie bedrijven door Gerard Nielen. Jacob Kalkoen (Klaas Dijkema) Togido 1990 Hendrik Kalkoen (Jan Lahpor) GEBROEDERS KALKOEN Blijspel in drie bedrijven door Gerard Nielen Jacob Kalkoen (Klaas Dijkema) Togido 1990 Hendrik Kalkoen (Jan Lahpor) Overgebracht in het Gronings door B.H. de Graaff Bewerkt door Harry

Nadere informatie

Hoogezand - Sappemeer. Halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging Hoogezand - Sappemeer e.o.

Hoogezand - Sappemeer. Halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging Hoogezand - Sappemeer e.o. Halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging Hoogezand - Sappemeer e.o. In dit nummer o.a.: Molens in en rond Hoogezand-Sappemeer J. Gorter, uw voorzitster Merck toch hoe sterck Uit het dag-

Nadere informatie

KrEUZE. rondzendbraif. Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. N UMMER 20. verhoalen gedichten verskes nijs

KrEUZE. rondzendbraif. Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. N UMMER 20. verhoalen gedichten verskes nijs KrEUZE rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl Oogsttied bie Electra N UMMER 20 Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. september 2009 verhoalen gedichten verskes nijs 2 KREUZE nummer 20 4e joargang

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Zeer gewaardeerde gast.

Zeer gewaardeerde gast. Zeer gewaardeerde gast. Welkom in Spitzen, waar wij u graag ontvangen in een prettige en ontspannende omgeving en u zich kunt laten verwennen door de service gerichte aandacht van onze bediening en de

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

DWEILORKEST ZANGBUNDEL

DWEILORKEST ZANGBUNDEL het jaar van de grote trom DWEILORKEST ZANGBUNDEL 2012 VROGGER Geef mie nog een pilsje, het is nog lang niet schluss Met dee leuke deerntjes, ik gao neet naor hoes Dee wilt met mie drinken, en nog völle

Nadere informatie

Lukas 2, Wees blij met het goede nieuws, vertel het verder!

Lukas 2, Wees blij met het goede nieuws, vertel het verder! Lukas 2,1-20 - Wees blij met het goede nieuws, vertel het verder! Kerst Gezinsdienst Liturgie Welkom Kaars aansteken en gedichtje Zingen: - LD 138 Komt allen tezamen - Midden in de winternacht - Luid klokje

Nadere informatie

MENSEN ZIJN LUI ONDERBOUW

MENSEN ZIJN LUI ONDERBOUW MENSEN ZIJN LUI ONDERBOUW Thijs Goverde 1 Mensen zijn lui Het was de eerste koude dag van de herfst. Iedereen die ademde, blies rook uit als een draak. Alles in de wei was nat en koud. Behalve Bles. Bles

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster Hartelijk welkom Welkom en gebed Samenzang: UaM 26 1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Nadere informatie

Visual Inventory Stijloefeningen (86) - Boers

Visual Inventory Stijloefeningen (86) - Boers Vormgeving 2 2014/2015 Visual Inventory Stijloefeningen (86) - Boers Koen Beijer 500684088 Klas V1-02 Verhaal en concept Stijloefeningen (86) Boers Posted on 14 juni 2011 by Molovich Ik stap dus op ut

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 V E R B E E L D D O O R T E D V A N L I E S H O U T LEOPOLD / AMSTERDAM KAATJE KOE 1 Ik ben het zat! Wat doe ik hier!

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

APPIE REGELT T WEL. Bliedspul in drij bedrieven. deur JOHAN E.G. RUITER

APPIE REGELT T WEL. Bliedspul in drij bedrieven. deur JOHAN E.G. RUITER APPIE REGELT T WEL Bliedspul in drij bedrieven deur JOHAN E.G. RUITER TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 28 december 2014 Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

Orde van dienst voor zondag 28 december 2014 Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Orde van dienst voor zondag 28 december 2014 Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. J.B. Kamp Ouderling van dienst: Ary Gunter Organist: Leen Verboom Koster: Hans van de Goor Orgelspel

Nadere informatie

Huwelijk BIJLAGEN: Teksten. Overzicht teksten. 1. Het geluk van de liefde

Huwelijk BIJLAGEN: Teksten. Overzicht teksten. 1. Het geluk van de liefde Huwelijk BIJLAGEN: Teksten Overzicht teksten 1. Het geluk van de liefde De mooiste dingen in je leven kun je niet kopen, omdat ze onbetaalbaar zijn; een fijne vader en moeder, fijne broers en zussen. De

Nadere informatie

KrEUZE. verhoalen gedichten verskes nijs. rondzendbraif. Vrij rond te sturen. noar elkenain. dij t lezen wil. N UMMER 33.

KrEUZE. verhoalen gedichten verskes nijs. rondzendbraif. Vrij rond te sturen. noar elkenain. dij t lezen wil. N UMMER 33. KrEUZE rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl N UMMER 33 november 2011 Henk de Weerd verhoalen gedichten verskes nijs allènt in t Grunnegs Vrij rond te sturen noar elkenain dij t lezen wil. KREUZE nummer

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 16 MEERT 2013 GEBAAUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL

DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 16 MEERT 2013 GEBAAUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL - ZOTTERDAG 16 MEERT 2013 GEBAAUW RHC GRONINGER ARCHIEVEN - CASCADEPLEIN 4 - STAD DAG VAN DE GRUNNEGER TOAL 1 Mien Grunneger gevuil. deur Marjo van Dijken t Aldereerste woord

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

" " " " " " " " " " "

     THEMA 10B Spreken 1 SCHRIK voor bliksem 2 SCHRIK voor donder 3 SCHRIK voor muizen 4 SCHRIK voor spoken op de zolder 5 SCHRIK voor mieren 6 SCHRIK voor spinnen 7 SCHRIK voor pieren 8 SCHRIK voor het licht

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

1 oktober 2012 CONTACTBLAD

1 oktober 2012 CONTACTBLAD 1 oktober 2012 CONTACTBLAD Voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o via www.contactblad.info Contactblad 1 oktober 2012 Inhoud Aanleveren berichten/kopij 1 Kerkdiensten 2 Ophalen oud papier 2 Voedselbank 2 Agenda

Nadere informatie

Op de tiende mei (10/7 '42 gemaalct) (melodrama) Deez treurdag blijv' leven in ieders memorie. Zij donker getekend in 't boek der historie

Op de tiende mei (10/7 '42 gemaalct) (melodrama) Deez treurdag blijv' leven in ieders memorie. Zij donker getekend in 't boek der historie Op de tiende mei (10/7 '42 gemaalct) (melodrama) Deez treurdag blijv' leven in ieders memorie Zij donker getekend in 't boek der historie De wijzangen klinken uit dichteren monden Die nazaat de weedom

Nadere informatie

mei 2014 vanaf 4 jaar tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof Vogeltje, vogeltje - BVP Hint Music 2014

mei 2014 vanaf 4 jaar tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof Vogeltje, vogeltje - BVP Hint Music 2014 mei 2014 vanaf 4 jaar Vogeltje, vogeltje tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof - Vogeltje, vogeltje 1 ben je gevallen? Boem, op je snavel, doet t ook pijn? waar is je mama? Waar is je mama? Waar zou

Nadere informatie

Nummer 38 juli Westeremmen. ( Boerderij Henk Helmantel) Verhoalen gedichten. verskes nijs. rondzendbraif of

Nummer 38 juli Westeremmen. ( Boerderij Henk Helmantel) Verhoalen gedichten. verskes nijs. rondzendbraif of Nummer 38 juli 2012 Westeremmen ( Boerderij Henk Helmantel) Verhoalen gedichten rondzendbraif of www.kreuzekeuze.nl in t Grunnegs verskes nijs 2 KREUZE nummer 38 7e joargang redaksie: Tekst: Bert Wijnholds

Nadere informatie

15. DE BRUURS GOON NOR EGYPTE

15. DE BRUURS GOON NOR EGYPTE 15. DE BRUURS GOON NOR EGYPTE Et kwam allemaol krek zoo eut zoas Jozef e zegd ad. Eerst kwammen er zuven goeje jaoren. Toe gruuide er vuul kooren in et laand. Zò vuul, dat de minsen et niet opkonnen. Wat

Nadere informatie

Register op beginregels In dit register wordt verwezen naar de nummers van de liederen. t Völt ons zoer te zeggen 68 n Appel nhof is unze eerde 42

Register op beginregels In dit register wordt verwezen naar de nummers van de liederen. t Völt ons zoer te zeggen 68 n Appel nhof is unze eerde 42 Register op beginregels In dit register wordt verwezen naar de nummers van de liederen t Völt ons zoer te zeggen 68 n Appel nhof is unze eerde 42 A-k umme hoge kieke, dan bekrup t mi j störig waer 28 Al

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Van het bestuur Albert Menting (penningmeester)

Van het bestuur Albert Menting (penningmeester) Van het bestuur Albert Menting (penningmeester) 1 Wie in de nabije toekomst wil zien, moet iets begrijpen van het heden en daarvoor iets weten van het verleden. Deze woorden, die mijn geschiedenisleraar

Nadere informatie

Sinterklaas, weet je de weg?

Sinterklaas, weet je de weg? november 2012 vanaf 4 jaar tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof - SINTERKLAAS, WEET JE DE WEG? 1 Heb je wel een plattegrondje? Loop je wel het goeie rondje? tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof

Nadere informatie

December 2014 Nummer 124. De Hamster. Website Kolham www.kolham.nu. Vereniging Dorpsbelangen Kolham Opgericht 1981. Mailadres: VDKolham@yahoo.

December 2014 Nummer 124. De Hamster. Website Kolham www.kolham.nu. Vereniging Dorpsbelangen Kolham Opgericht 1981. Mailadres: VDKolham@yahoo. December 2014 Nummer 124 Website Kolham www.kolham.nu Vereniging Dorpsbelangen Kolham Opgericht 1981 Mailadres: VDKolham@yahoo.com Jaargang 33- Nummer 124 - December 2014 Colofon De Vereniging Dorpsbelangen

Nadere informatie

Rick de Leeuw. Hou me stevig vast

Rick de Leeuw. Hou me stevig vast Rick de Leeuw Hou me stevig vast Ik zit op de trap En luister naar de radio Er klinkt een mooi en triestig lied Ik neurie zachtjes mee Ik wil muziek als het sneeuwt Ook al sneeuwt het nu even niet Ik neem

Nadere informatie

Gedichten. Vergeet de Vader niet. Vergeet de Vader niet, al klinkt het engelenlied, zijn Zoon moest van Hem scheiden, om ons heil te bereiden.

Gedichten. Vergeet de Vader niet. Vergeet de Vader niet, al klinkt het engelenlied, zijn Zoon moest van Hem scheiden, om ons heil te bereiden. Gedichten Vergeet de Vader niet. al klinkt het engelenlied, zijn Zoon moest van Hem scheiden, om ons heil te bereiden. Zijn Liefde is zo groot, dat Hij zijn Kind wou zenden, al in een wisse dood. toen

Nadere informatie

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk Thema: Spoorzoeken Voorganger: Organist: Spoorzoekers: ds Ad van Houwelingen Jaco van Leeuwen Sara: Sanne Heemskerk Bram:

Nadere informatie

4 oktober 10.00 uur AA Kramer

4 oktober 10.00 uur AA Kramer 4 oktober 10.00 uur AA Kramer Orde van dienst: Welkom en mededelingen. Stil gebed Votum en zegengroet Psalm 108: 1 Wet + spreuken 3: 1-4 GK 22 Uw woord omvat mijn leven. Gebed Voor de kinderen: Waardevol.

Nadere informatie

Lied 01 Titel: Psalm 105 Arrangement: Andre van Vliet Eerste componist: Traditional Uitvoering: Samenzang Opname: Utrecht - Jacobikerk Tekst

Lied 01 Titel: Psalm 105 Arrangement: Andre van Vliet Eerste componist: Traditional Uitvoering: Samenzang Opname: Utrecht - Jacobikerk Tekst Lied 01 Titel: Psalm 105 Arrangement: Andre van Vliet Eerste componist: Traditional Uitvoering: Samenzang Loof God de Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meld ieder volk en elk geslacht

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Jona 2 Preek: Eindelijk op de knibbels Bijzonderheid: Viering heilig avondmaal

Jona 2 Preek: Eindelijk op de knibbels Bijzonderheid: Viering heilig avondmaal Jona 2 Preek: Eindelijk op de knibbels Bijzonderheid: Viering heilig avondmaal Liturgie: Welkom EL 7b: 1,2,3: Mijn herder is de Here God Begroeting EL 7b: 5: Genade en goedheid Gebed Lezen: Jona 2 Psalm

Nadere informatie