VAIERDE DAIL VEURDROAGEN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAIERDE DAIL VEURDROAGEN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF."

Transcriptie

1 VAIERDE DAIL VEURDROAGEN EN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF ooo o o

2

3 VEURDROAGEN EN VEURLEZEN

4 Instituut voor Dialectologie Volkskunde en Naamkunde Amsterdam-C.

5 VEURDROAGEN EN VEURLEZEN Get de riekdom van otize beste Grunneger dichters en schrievers Veur vergoaderzoal, hoes en sehoul, bie n kander zoclit deur I. DE GRAAF In zes dailen In vaier dailen, Bloumkes van meer as fiefteg toentjeders Biografieen van de mainste Grunneger schrievers en dichters Viefde en zesde dail: "Stroeken en Strevellen" van J. de Graaf VAIERDE DAIL OETGEVER JAN HAAN N.V. GRONINGEN

6

7 N PROATJE VEUROET Bie 't vaiettie dail Veurdroagen en Veurlezen oet de riekdom van de beste Grunneger dichters en schrievers. In de eerste vaier boukjes staait in ieder dail n biografie mit gedichten of prozoastukken van riekelk twaalf schrievers of dichters. In 't eerste dail biograrieen van: Andra, Mr A. S. de Blecourt; Dr Tj. W. R. de Haan, T. K. E. de Haas-Okken; D. S. Hovinga; T. J. Knorren; K. ter Laan, H. van Leijden -Heerema; Jant Nienhuis; E. C. A. Vinhuizen, S. F. van Watturn. In 't tweide dail: Jan Boer; B. H. Broekema: P. Beishuizerul J. Bus; A. M. J. Deelman, E. van Deest, W. J. Eelsserna; S. E. Everts-Geertserna; J. Faber; T. Hagedoorn: H. Heersema, Sien Jensema: Rinco Sipkes (E. Scheltens). In 't daarde dail: A. J. Abels; Geert BIas (B. H. de Graeff]. B. J. Douwes: Duut van Goor; Nikl. Griep (J. Dijkstra); F. Haan; E. J. Huizenga-Onnekes; G. R. Jager; Jo(J. R. Rietema); Korn. Mulder; J. H. Neuteboom, J. Rietema, J. H. Riddering; E. Schrikkerna. Dr J. F. Steenhuis, G. Zijlma. In 't vaierde dail: Rein Brouwer; Hans Elema (Dr J. Elerna); Germ Eist (G. Stel); B. J. Frieling; H. Geertsema; J. Gorter-Siemens; J. de Graaf; G. Hamstra-Vos; P. Keuning; P. Kieft; K. B. Nieborg; T. G. Steenhuis-Hidskes; Geert Teis Pzn. (G. W. Spitzen); Gerh. Tuinema: E. Vegter: T. Wijnholds-e-Mein: J. Zijl. Dail vief en zes 'binnen prozoastukken van J. de Graaf. Doar zellen wei gounent wezen dei zeggen: Binnen dat nou krekt de beste Grunneger schrievers en dichters? Woarorn dizze wei en dei nait? Dei is noar ons dunken ja veul beter! 5

8 Joa, 't is aibels stoer waark om n bloumlezen as dizze veur 'n kander te kriegen. Eerst ale auteurs aanschrieven en din aleoegevers van Grunneger waark, en paardie wei vaier, vief keer. Zeker, ik kreeg opslag van ale dichters en schrievers de vrundelkste braiven weerom. En van de mainste oetgevers krekzo. Paardie oetgevers haren wat noten op zang. W'as alderdeegs ain,dei wol mie aanbrengen, as ik n stukje van de auteurs dei heur waark bie hom oetgeven haren, opnemen duurde. Zo kon Ik van n poar overleden auteurs niks of sikkom niks opnemen en van ain bekende levende auteur ook nait. Dei schreef mie dat 't hom muitte, moar ja, hai kon der ook ja niks aan doun. Dr G. A. Wumkes, de vertoaler van de Vraize Biebel en old redacteur van 't Maandblad "Groningen", 100ft dat oetgevers, as ter knipt en weer knipt, der niks aan doun kinnen as auteurs of femilie van overleden auteurs permissie geven hemmen om 't waark in n bloumlezen op te nemen. Moar ik heb 't toch moar nait doan, 'k haar der gain zin aan om dat nou ais oet te pulen.veur rechtbaank. En zo heb ik zeuven en fietig. dichters en schrievers bie nkander kregen mit n biografie bie heur waark. Dit is wat zuk 't beste veurdroagen let, doar men geem noar lustern wil en dat 't beste paast in hoeskoamer en sehoul, noar mien dunken. Wat ain nait lust et n aander hom dik in. Dat heb ik veur ogen hollen, mout veur elk wat hie wezen; mit oetzundern van dei 't leeg bie de grond zuiken wil, dat is ja vanzulm. Binnen al wel meer bloumlezens west in onze Grunneger toal, moar n bloumlezen van vaier boukjes en twei der bie mit wat stroekerij, dat is zes dailen aiderdeegs, nee, dat is hail wat neisl Ik hoop, dat vroag zo groot wezen mag, dat oetgever hail gaauw mit n tweide druk begunnen mout. Mien besten daank aan K. ter Laan veur de hulp en steun dei ik van hom had heb en aan ale auteurs, in 't biezunder Dr Tj. W. R. de Haan en Gerh. Tuinema. J. d. G. 6

9 G. HAMSTRA-VQS Geboren 9 Juli 1881 te Soaksum (gem. Olhoof). Kwam as lutje potje noar Veendam, het doar woond tot aan Dou in Harlingen en Laiwoarn, en woont nou vanof 1926 in Hilversum. Ze was mitoprichtster en bestuurslid van de Grunneger Verainens in Laiwoarn en is dit opslag ook worren in Hilversum tot aan vandoag tau. Joa, aigelk is ze doar de ziel van. Ze schrift in 't Veenkolonioalster dialekt. Ze staait bovenaan mit 't schrieven van Grunneger toneelstukken. Dat komt wei oet, as ie waiten dat ter aal 18 stukken van heui waark deur heur zulm vertoald worden mozzen in 't Nederlaans. Heur stukken zit aaltied wat in dat mensen omhoog trekt. Zuvere toal en veul folkloi e. Ook is ze bie veul Grunneger Verainens bekind as veurdroager oet heur aigen waark. ONS GRUNNEGER LAAND Ons olle Grunneger laandje Mist, wat netuurschoon hait, n Bluiend haaidelaandschap. Of bos vindt men doar nail. Moar toch is in ons Grunnen Netuur van wond're pracht, As op de volle velden De vrucht op d' oogster wacht. Den bin' dei slichte laanden n Lust, veur elk dei vuilt, Wat in de Grunneger haarten Doar zoest en broest en wuilt. En midden in dei weelde Van baauw- en waaidepracht, Doar ligtons stad, as centrum, Doar 't rieke leven lacht. 7

10 En 't mooiste vanstadgrunnen Dat staait op Grode Maark, Dat is ons 011' Martini Zo hecht en 0 zo staark. n Wonder kon gebeuren In baange oorlogstied, Martini bleef bewoard dou In d' alderswoarste stried. En net, as d'olle Martini Stoan bleef op Grode Maark, Zo blift het yolk van Grunnen Deur aindracht aaltied staark. Wie blieven aaltied Grunnegers Van Nederlandse stam, Dat-bleek wei dou de vijand Ons overweldegen kwam. Dou huilen wie hoog in ere Ons vlage: Rood-Wit-Blaauw, En bleven as ain manook Ons Grunneger kleuren traauw. G. HAMSTRA-VQS Mit aander stukken toustuurd om oet te zuiken. KOLKEN.Donker wotter, raaitgerotter, pommels mit heur polle plumen, dei zaacht zuiend stoan te numen... Holle ogen, opgetogen van 't gezellege gewemel aan de blond mit blauwe hemel, Spaigelkolken, stille talken van ons duustere verleden, woar de wormers ien vergleden... Oet: Maandblad Groningen. Detg. Erven B. v. d. Kamp 8 JAN BOER

11 WINTERMoRGEN Deur morgenrood as appelblui En pastelalnig blauw, Glidt mui de moan deur widde bui Noar 't wachtend westelk grauw. Hai let zok achterover goan, En het zien rust verdaind, Al het e op zien zulvern boan Zien licht dan ook moar laind. Hai was de zegen van de nacht, De troost in stilte zulf, Dei zaacht noar 't mensenstrieden lacht, Haog in zien wied verwulf. Hai gaaf as ain, dei 't aal begript, Wat klaaindaar onner wuilt, Zien rust en dreum aan aal wat schript, Mit zorg zok ainzoam vuilt, Wei deur zien zaachthaid krachten krigt, En doagelks haangt in 't zeel, Veur hom moakte hai wat uren licht, En drokte de onrust deel. In morgendaamp ligt 't laand nog mui En lusteloos in 't grauw, Maar boven ons, as appelblui, Kleurt 't pastelainig blauw! NIKL. GRIEP Oet: Maandblad Groningen, 1943, blz. 7. Oetg. Erven B. v. d. Kamp, Stad 9

12 WACHTEN Ze kikt moar aal de loan op, Of ze ook wat komen zicht. Deur 't loofvan d'iepenbomen Glidt 't leste oavendlieht. Is haildal niks te heuren: Is haildal niks te zain, De loan ligt doar zo ainzoam: Zai staait doar zo allain. Doodstil stoan doar de bomen, Doodstil ligt doar de loan, En stom kikt deur de bloaren Mit dom gezieht de moan. Heur stoarende ogen kieken Verlangend aal moar weer; Op 't leste gaait ze noar hoes hen En zegt: "Hai komt nait meer". T. HAGEDOORN Oet: Maandbl. Groningen. Oetq, Erven B. v. d. Kamp ADVE.NT 't Is ja zo duuster len mien haart, Niks ken 'k verdroagen, 't Liekt aalmoal swaart. Mout ik zo leren Wat deemoud is? Dat ale bliedschop Genoade is? Leer 'k zo verlangen Noar 't grode lieht? Mie overgeven Mit og.en dicht? God, leer mie leven Zo as het mout, Leer mie vertrauwen: 't Wordt ainmoal goud. Det: Maandbl. Groningen. Detg. Erven B. v. d. Kamp JO 10

13 WOAROM? Mien wichtje, doar ligstoe Mit blomkes ien haand. Mien vlinderke, vloogstoe Noar 'n onbekend laand? Dienollen, dei vollen Heur hannen ien mekoar, Ze wollen die hollen, Moar God raip die doar! Zo jonk nog, zo pronk nog, 't Was veurjoar veur die. W oarom, is mien vroag toch, Bleefst nait bie mie? T. J. KNORREN ONS DOCHTERTJE MEA Zai 'k ien dien stille koamerke Dat lege stoultje stoan... Dien speulgoud ligt der zo maar rand, Dat bruukstoe nou nait meer, Want stille is dien klaaine mond, Bist bie Ons Laimeneer. En Moeke strikt zuk ien 't gezicht, Doar vaalt. zo menneg troan, Moar doe, doe leefst ien 't Grote Licht, Bist noar de hemel g.oanl T. J. KNORREN Del: Dbtp en Stad. Oetgever Spiering, Stad 11

14 GERHARD'US TUINEMA Geboren 24 Febr in Noordbrouk, moar kwam as lutje potje in Sibboern [Siddeburen]. In Sibboern is hai groot worden en in 't Sibboerster dialekt schrift hai zien waark. As schouljong haar hai veul laifde veur ons Grunneger toal en mouk al wei ais n stukje. In Feberwoarie 194'1 wer hai as vaaste mitwaarker aan 't streekblad.duurswold" aansteld. Sikkom aal week kin men doar n stuk in vinden van Gerh. T. Hai woont nou in Stad en waarkt op n geldbaank. ONS MOEKE HET SCHRAIFD..... Roeg en ongeschoornhangt Job van Diek over tapkaast. Zien dichte wenkbraauwen overschaarn zien haalf dichte ogen, zien braide koaken stonnnen nait stil. Hai zegt niks. Asmis gloepen zien ogen even deur gelagkoamer, mor doalek richten ze zok weer noar tapkaast. Aalgedureg gaait haand noar 't glas, kop komt even in nek en mit 'n smak komt 't glas weer op 't blad terecht. Onverschilleg schoft e 't din weer van zok of. As hom 't te laank duurt,trommelt e 'mit zien vingers op 't blad en 't glas wordt weer volschonken... Zo zit Job van Diek doar zo voak in dat aigenste houkje, allain mit zien glas. Zoveul te laanger as e zitten blift, zoveul te daiper warren kroezen boven ogene Houveul klokjesdat e achterover slagt, hai wait 't aalnt. Asmis, as evan zien waark komt, wile 't cafe veurbie, mor draankduvel is staarker! Hai wait dat e zien vraauw n bult verdrait dut, mar wat helptdat? Hai zopt deur, omdat e zoe, pen wil, omdat e der nait boeten kin. As e goud noadenkt wait e dat 't zo nait kin, mor toch, as e weer achter de borrel zit, verget hom ales. Ales wat hom din in de weeg zit wordtoppropt,tot e 't mit zien dronken gat der weer oetgooien kin. Nog ainmoal slagt Job kop achterover, din gaait e stoan en mit n graauw gaait e vot. Hai vuiltde braand in zien borst. Zien swoare schounen smakken deur de stilte van d'oavend, Wied vot slagt klok... As e in zien kroakstoul zit, vuilt,e de ogen van zien vraauw; stil zet z'hom 't brood veur.mit grode happen en mit grode slokken kovvie propt e 't noar binnen. Nog zegt ze niks.mor heur ogen loaten hom nait mit vree. Ze 12

15 wil zo groag wat zeggen, mor ze duurt nait. Begript e din nait dat 't zo nait kin? Ze holdt 't ja nooit vol... Job sehoamt zok, mor toeh... 't gif braandt! In ainmoal komt zien voest mit n smak. op toavel. Zien ogen draaien hom in de kop, zien stem slagt over. "Mins, hol dien ogen toeh veur die! Vreet ik misschain te veul? W aark ik missehain nait haard genog? Hest lip zeker weer zo leeg hangen, omdat ik mie n borreltje k.oft hebe Is dat missehain zo slim?! Krigst dien vreten toeh op tied, nait?! Hier vreet zulf mor op, lel eke jankerd! HoI dien smoelwaark mor dieht, kinst dien troanen nog wel ais neudeger wezen. Altied lopst mit n voel gezieht rond, net of 't zo slim is dat ik mie ais n klokje koop. Hest toeh naarms gain verlet om, wei?! Of moster missehain nog 'n nije mandel bie hemmen, he?! Mor 't is goud... 'k Zel nog wei haarder knooien, net zo laank tot 'k ter bie deelvaal. Doar is die 't toeh om begonnen, nait?!" n Vluik knittert deur koamer,din slagt e deur mit n smak dicht. As e weg is, dreunt zien stem nog laank in heur noa. Haite troanen druppen heur van 't gezieht. Wait e din nait dat z'heur beste mandel versneden het om 't wiehtje n pakje te moaken? Wait e din nait dat z'hoast nait rondkomen kin, dat ze gain oetweg meer zieht? Nog wit van drift kropt Job n zetje loater op ber en n haalf uur noa tied ligt z'achter hom. Zien graauw hoar warrelt as ain toest op 't widde kuzzen, zien braide borst gaait zichtboar op en deel. Hai snurkt en sloapkamer is deurtrokken van n sehaarpe lueht. Draankl Zoaterdagoavend. Klok slagt haalf elf. Leutje Mientje kikt glinwakker deur heur sloapkoamertje. Asmis lustert ze noar de geluden oet koamer. Pa is zeker nog nait thoes... Zol pa dammee weer zo vergreld wezen? 't Zel wei.... 't Is mainsttied zo, as e loat thoeskomt. W oarom dut e dat toeh...? Moeke is altied zo laif! Din schut ze in 't in: Sehraifde moeke? Hail veurzichteg let ze zok van ber ofg.lieden en op heur blote voutjes trippelt ze noar deur. Deur n gliefke zieht ze dat moeke mit kop op toavel ligt en snokt. Din gaait moeke in boeten, veurde zoveulste keer. Leutje Mientje begript... Kwam pa nou mot. Din sehraifde moeke missehain ook 13

16 nait langer... Stil gaait 't wichtje weer op ber, mor as ze heurt dat moeke even loater al weer noarboeten gaait, glidt ze weer vall ber of. Ze pakt heur mandeltje oet kaast en trekt hom over heur nachtpon hin. Op blode vouten glipt ze noar boeten en doar staait ze. allain in dij duustere nacht... Deur de toenen komt ze op weg. Voak schramt ze heur voutjes, mor ze lopt deur. Ze rilt in heur dunne goud, mor toch vuilt ze nait dat ze deurhin kold is. As der nou ais n kerel op heur ofkwam, zo in duustern... Och schiet, dat gebeurde toch nail. Lanteerns wazzen ja nog aan en bie de mainste minsen braandde nog licht. Haard deurlopen, din was ze der zoo Stil staait ze veur 't glaas en lustert... Ze heurt pa nail. Din zieht ze n spleet licht deur 't gedien en as z'op tonen stoan gaait, kin ze net noar binnen kieken. Joa, doar zit pa.... Hail veurzichteg tikt ze tegen 't glaas,mor wel heurt heur klaaine vingertje? Din gaait ze noar deur... Even' klopt heur haartje, din stapt ze noar binnen. Klaain liekt ze zo in 't volle licht. Even knippert ze mit oogjes, din trippelt z'op heur blode voutjes noar 't buffet. "Job, jong, hier is dien dochter, ze wil die hoalenl" n Stem ropt deur 't zoal en hier en doar wordt laacht. Din vuilt Job van Diek n kinderkopke tegen zien maauw en n klaain haandje gript zien grode knoest. "Ons moeke het schraifd, gaait pa mit?" 't Wichtje flustert, mor Job het 't wei verstoan. Din zieht e zien wichtje in heur nachtgoud en op blode voutjes. Zien diezegeog.en kieken in twij kinderoogjes, zoeerlek as wat! Stilligt ze tegen hom aan. Vuilt ze dat ze genog zegd het? n Snok krampt bie Job op, din gaait e stoan. Mit hom trippelt ze noar deur, heur klaaine voestje in zien grode knoest. Even staait e riddersloagen bie de overgang van lieht op donker. "Wil pa mie droagen? 'k Heb gain schountjes aan." Veurzichteg pakt Job zien leutje wicht op en hai vuilt hou ze heur klaaine aarmkes om hom tou slagt. Heur kopke rust op zien scholder en zo stapt e deur de nacht. - Ons moeke het schraifd... Dij woorden komen hom aalvot weer in 't zin. 14

17 "Nou kin pa mie dammee ook weer op ber brengen, dat dee pa vrouger ook altied.' - Dat.... dee... pa... vrouger... ook... altied... Stief drokt e 't wichtje tegen zok aan en hai wait, dat draankduvel veur eerste moal verloren het. - Ons moeke het schraifd! - Hou voak nog?! GERH. T. Oel: Stteekblad.Duurswold" Oetg.: J. Bakker OLLERDOM Bennen ollen van doagen Daip te bekloagen? Heur dag gong doar hen, Om heur tou wordt het stiller De oavend aal killer, Zai noadern 't en. 't Zain wordt wat minder, Bie 't lopen komt hinder, De ainzoamhaid drukt. Deur d'ollen verloaten, Mit jongen nait te proaten, Onder zorgen gebukt. Zo huift het nait wezen, Zai hemmen niks te vrezen, Dei vertraauwen op God. Heur hemelse Voader Trekt heur aal noader, len Zien haand is heur lot. Is het oog den verdonkerd, Binnen ien flonkert n Veul stroalender licht, Toukomst, dei wacht Noa n donkere nacht, Brengt n glaans op 't gezicht. E. C. A. VINHUIZEN Oet:Eventjes in 't volle leven. Oetgeven: G. V.G.P., Stad 15

18 OL AIKENBOOM o olle staarke aikenboom, Wat hes doe op dien bloaren paastl Ik zai ien Pril dien proekje nog! Wat holst doe toch dien bloaren vaast! En of d'r regen komt of storm, En of 't al vrust 'n bakstain dik, Wet hondenweer 't ook wezen maag, Doe schriks gain ogenblik. En bennen aander bomen koal, Doe hes dien olle bloaren nag, Al worden z'oak slim broen en blaik, Ze bungeln aan dien takken toch. As Maaimoand komt mit waarme zun, Den krigs doe weer 'n nei gruin klaid; Den valen d' olle bloaren of En vogels zingen 't hoogste laid. Ik zaag zon olderwetse man, Slim groot en braid, mit reuzenkracht; Hal houl van waarken as n peerd, En droug, net speulend, swoarste vracht. Hai was zo'n staarke aikenboom En gong oak naargens veur op zied, Zien spieren leken wei van steal, Hai keek bie 't stoerste waark nog blied. Maar dou hai joaren older wer, Waas hai nait meer dezulfde man, Moar 't waark oet handen geven, nee, Doar waas hie hom gain sproake van. Maar endlek ken hai toch nait meer En ligt op ber of zit op stoul, Hai toalt nait meer noar vrouger waark, Doar hai zoveul van houl. 16

19 't Was eerst veur hom n haarde stried, 't Bleef laank veur hom n male pil: Van ales mout hai ofstand doun, Moar hai schikt hom noar Gods wil. Hai wait wat hom te wachten staait, Hai wordt straks kled ien 't witte klaid, God nemt hom op ien heerlekhaid, En engeln zingen 't hoogste laid. Mit aander stukken toustuurd om Del te zuiketi H. HEERSEMA LINDEBOMEN Zo leeg en verloaten, Zo koal en vol goaten, De takken stoan wiedoet en kloag.en heur nood; Aan aal dei 01 linden Gain bladje te vinden, Kreeg 't weer heur d'r onder en bennen ze dood? Gain nood, heur ze bloazen, En ragen en roazen, As wind heur wil krommen in aiwege stried, Ze goan nog nait onder, Mor wachten op 't wonder, Op 't wonder, dat straks komt in veurjoarstied... Nag stoan ze te dreumen, En stil te verkleumen, De aiwege stried mouk heur schiendood en loom; De wil om te leven Is heur toch biebleven, Liekt ons leven nait veul op zo'n lindeboom? RENKO SIPKES Oet: Maandbl. Groningen. Oetg. Erven B. v. d. Kamp 11

20 HANS ELEMA (Dr J. ELEMA) Geboren 30 Juni 1904 in Leermens. Op studie aan de Universiteit in Stade Promoveerde in 193i. Zien dissertoatsie was: "Stil und poetischer Charakter bei Detlev von Liliencron". Op 't heden is e leroar aan de Gemainte H.B.S. in Hilversum. Hai schreef: "Poetica" 1949 en stukken in vakbloaden veur tie waitenschop. In 't Grunnegers schreef hei in 't moandblad "Groningen", (Bewerking van: "Letzte Ernte" van Lulu von Strausz und Torney.] 'T LESTE VOUER 'k Heb in zeuventeg joarn hail wat vouers mend, Dit was leste woagen - nou ben 'k aan mien end. Peern wern mie schichteg, dou ik voart opree, 'k Raip en reet aan tetsen, 't hulp nait wat ik dee. Stof vloog op van pootn, konn gainweg meer zain, Mien olle rug dei sleepte over stok en stain. Tou Moeke,nou nait schraiwen, 't leevm is ja 'n stried, Zeuventeg joar en laanger - 't was tach 'n mooie tied. Knecht mout nag noar smid tau, 01 Bles is 'n iezer kwiet... En denkt om plankn van staaiger, ain baalk gaait wat op zied... Ie moun. oak goud ontholn, op "Hooge Drei" bie loan Dei smaale tip noarweg tou, doar komt rog te stoan. Of 't Keunenk, Boer of Knecht is, elkain krigt zien beurt. AoosGod dat nou zoo wilt het, gait 't ja zoo aans 't heurt. Moeke, woarom stais nou aalaan stoef veur 't licht? Dochse da'k nait zain ken, dat God aal noar mie zieht? Koin moun nog hoald worn - hemm ze dat aal doan? 'k Heur Zwaarde aalaan broln, ze moun aan 't melken goan! 't Volk stait mar te belkn, wat goan ze ja te keer... Morn oavmd om dis tied, den ben ik hier nait meer. VeUT oogst, God het 't wei waitn, binn nooit gain hann genog; 'k Mag hom nog wei dankn, da'k zoo laang blievm mog. En aans dit leste moal is, dat ik menn dou... Vol benn ale gouln, aan hoanebaalkn toul HANS ELEMl\ Det: Maandbl. Groningen. Detg. Erven B. V. d. Kamp 18

21 VEURJOAR As ik doags zo achter rolblok loop Mit swaarde en schimmel der veur, Den is 't mie 't, of 'k dien gezicht sums zai, Den is 't, of 'k dien stem sums heur. 't Laand ligt zo wied en zo stil om mie tou En ik ben doar zo hail allain, Den dou 'k moar niks as denken aan die, Den wo'k die zo geern ais zain, Lucht is zo helder en blauw en zo hoog, En zo schaarp is dei veurjoarswiend, Dat troanen mie der van ien ogen komen, - o 0 Van dei schaarpe veurjoarswiend Ik biet mien tanden den stief op nkanner En ik kittje 01 peerden wat aan, Moar blief moar aaltied denken aan die, 't Gait aal moar van veuren of aan. Dat ik nou nait dien jong meer ben, En doe nait meer mien wicht, En dat gain ain dat verhelpen ken As doe~ mien lutje wicht. Moar astoe nait zo maal mit mie bizze. Zo maal as ik mit die, Den is 't moar beter dat wie van nkanner goan, Moar 't is zo stoer veur mie. En laank lig ik 's oavens nog wakker ien ber; len hoes is 't den zo stil. Den druk ik mien kop moar stief ien kussen, Omdat ik nait hoelen wil, So r. JENSEMA Oet: Maandbl. Groningen. Oetg. Erven B. v. d. Kamp 19

22 KERSTBOODSCHAP In Midwinters duusterste doagen is 'n zee van licht tot ons komen... De hedders dij trekken noar Bethlehem tou en as schimmen stoan doar de bomen. 't Is ieslek kold en de snij dij vaalt en de raais is zo stoer en zo wied... De ezel doeknekt en Maria zo blaik en ol-jozef dij sjokt aan de zied. 't Olle verhoal en dat englenzang en dat licht in dij donkere nacht... Wie trekken om vrede noar Bethlehem tou. Noudat licht deur de bomen hen lacht. In Midwinters duusterste doagen is 'n zee van licht tot ons komen En aal de mensen mit vree in heur haart, dij hebben de Boodschap vernomen. TROOST A. M. J. DEELMAN Wat goldje-bloumen, dei ien 't woater stoan Mit broene hartjes: aalmoal lutje knopkes, Doar ale doagen meer van open goan. Tou 't glaas oet: schoapen ien 'n stuk gruinlaand; 'n Poar boerenploatsen; wieder: wiede luchten, Din licht, din graauw.din wild van wolken kaant. Sums heur ik 't regen, zunner dat ik kiek. Dat stoareg druppen van zo'n zaachte regen, Zo vredeg, rusteg. 't Heurt mie as meziek. Veur aal zien goie goaven daank din God. En leef gerust moar noar dien beste waiten. Want vaaileg, daip-ien vaaileg is dien lot. Oet: Maandblad Groningen. Oetg. Erven B. v. d. Kamp, Stad 20 JO

23 DE OLLE KROAKSTOUL Noa 't Oostvrais Nou staaist doe doar, vergeten En ainzoam, in dei houk; Verkleurd is en versleten, Wat die zo pronk ains mouk. Laankbainde spinnen weven Om die heur wonderwaark; n Trekken en n beven Gaait binnen deur dien maark. De zun gluurt deur de pannen En sweeft aan die veurbie. Vergeten! Daip in schanden, Gain ain kikt om noa die. Doe, vrund oet kindertieden, Ik zai mien olle voar, En vuil zien handen glieden Zo laif mie over 't hoar. Spoukachteg luip 't wild flakkern Van 't vuur op deel en waand; Mien haartje gong mit jakkern Zien pad in 't W anderlaand. Lang. binn' dij ogen sloten, Dij mond het oetverteld En doe, old en verschoten, Paast nait meer in de welt. En wast doch ains veur aine n Touvlocht en n steun! Nou staaist doe doar, allaine En ofdaankt, op de beun. WILHELMINE SIEFKES Get: Uns' Moderspraak in Dichters Woord (Leer 1952) (Vert. Dr Tj. W. R. de Haan) 21

24 JONGE MOEKE n W onner is ons lutje vent: Om zos uur 's morns al prezent; Hai lopt mie noa de haile dag En teut en toatert mit n lach. Hai is zo gauw as 't woater is En knipt sums oet noar toen en mis, Hai moakt hom smereg as n swien, As 'k hom nait vaastbien aan n lien. n Lastpost, joa, dat is e ook, Mien etenspot komt loat aan kook, Aan hozenstoppen koom 'k nait tou, En 't aner waark dat g.aait gauw-gaauw. Zien voader speult mit hom op knei, 't Is elke dag weer mooi en nei; Ik moak hom's oavms vro aan zied, Mor 'k wol hom veur gain geld weer kwiet. Heemstede Get:.Dott: en Stad" J. FABER ZUMMER Het windje zuit, Het koren gruit, De oaren stoan te trillen. De zunne gluit. De wereld bluit Veur aal dij kieken willen. Want ales lacht En deur dij pracht Is zorge mie ontgleden. Ik vuil de kracht Van Hoger Macht, 't Is mie as mos ik beden. 'k Sloet d' ogen dicht Veur 't volle licht, Wat wordt ons aal nait geven... Ik fluster zacht Van aal dij pracht, Van 't rieke, rieke leven. A. M. J. DEELMAN Toustuurd om oet te zuiken. 22

25 J. G. C. VEGTER Geboren in 1872 in Muzzelkanoal. Het leerd veur meester aan Riekskweekschoul in's Hertogenbos. Meester west in Noord Barger en Odoorn, en bovenmeester in Zwinderen; Ter Oapel; Sapmeer en Den Hoag. Van 1943 of mit pensioun. Het schreven in proza en poezie in 't moandblad "Groningen" en.dorp en Stad", Hai woont op 't heden in Laiwoarn. BLIEDE VEURJOARSBOSSCHOP Gustroavend in tweidonkern, - heur! Door brook de merelstem weer deur, Veur 't eerste noa de wintertied. Wie wazzen hom zo laank al kwiet! Al veur de haarst mit kleuren smeet En aal mor korter doagen sleet, Huil hai zok stille, wuir 't verdrait: Het Iuustrend oor vernam hom nait. Het wuir n sneu en laank gemis... En dat hai nou weer deurbrookn is, Al was 't mor even dat hai zong, Is neigeboren bliedschop, jong! Nou gaait 't 'weer noa de zommer tou, De mooie doagen komen nou! De zunne mit zien waarmte en licht, De wereld mit zien bloumgezicht. Het vogelvolk mit 't brulofslaid Dat van verwachtens trilt en staait, En 't jonge goud in loug en laand Mit wappernd blad en blui in d'haand. Bie mensk en dair, aan eerde en locht Het Wonder weer deur 't leven vlogt, Het vroren bloud weer broezen dut, Uut 't staarvend oog weer vuurwaark schut, Weer veren in de bainen zet En Levensmoud de laaiden let, Vol Drift en Kracht, mit Wille en Wait, En staark Geleuf in d'aiweghaid. J. G. C. VEGTE~ Oet: Maandblad Groningen. Oetg. Erven B. v, d. Kamp, Stad 23

26 GEESKES MOOIE MIDWINTER.Kiek es Joap, wat legt doar veur 'n zwaart ding ien sloot",zee Pait Lammers tegen Joap Koar, dei anderdoags 's morns vro mit heur baaident pollerweg of stapten, omdat ze pebaiern wollen of ze mit heur slagnetten achter diek wat vogels vangen konden. As je zo'n tweide Midwinterdag haile dag hie kachel zitten mozzen te dreugen, begunde joe 't toch moar te vervelen ien 't leste.,,'n Dooie kerel", zee Joap, dei noar kaant van sloot stapt en op hoek zitten goan was, omdat hai anners nait gaud zain kon - 't was grauw ien lucht en zun was nog nait Ope "Zol hai dood wezen?" vroug Pait, dei zien vogelvangerstuug deelgooid haar en nou noast Joap op hoek aan kaant van sloot zat. "Joa, wees doar maar gerust op, ain dei am dis tied van 't joar ien 't woater verzaailt, dei gaait steveg dood. As-e nait verzopt, den verkleumt-e wei. Hier, hal mie es bie haand vast, den zal ik zain dat 'k hom op waal trek." Pait zette hom goud schrap mit hakken ien grand, omdat hai baang was dat dei dooie kerel, dei noatuuriek zoo swoar was as load, hom en Joap nag wei es bie hom ien sloot trekken kon en aan 'n nat pak haar hai 't nait tau, 's morns vro ien zo'n kolle. "Zo-o - hai komt a!", zee Joap, dei hom mit ain haand aan Pait vast hil en mit aner kaans zain haar am dei kerel bie zien schobben te kriegen.,,'n Grieze olle schooier - niks aan bejacht", kwam Pait, dou heur vondst bie heur op waal laag.. "Nee, niks aan bejacht, moar wie mouten d'r toch mit noar borgmeester", zee Joap. "Zowwe hom hier vandoag nait leggen loaten kennen en hom den omraais mitnemen?" stelde Pait veur, omdat hom 't begrootte, dat hai veur zo'n dooie olle schooier zien vogelvangerij, doar hai vro veur opstoan was, ien steek loaten mos.,,'t Duur 't nait woagen", ging Joap d'r tegen ien, "as 't ruchtboar wordt, kriegen wie d'r last mit." "Nou, vooruit den, den zel ik 01 Geeske vroagen of dei n koar veur ons te lain het", zee Pait, "Nee", kwam Joap,.Joat dei 01 stumper moar sloapen, 24

27 dei is al dik tachteg, ze kon 't best es bestaarven van schrik as ze heurde wat wie hier zo dicht bie heur hoeske vonden hemmen.' "Nou, hier den", zee Pait, en hai pakte n poar dunne dampoalen op, dei doar bie touvaal lagen, haalf onder snei, "wie elk an 'n end en hai tussen ons ien op dei poalen. Doar wil hai best op legg.en blieven, hai is toch zo stief as n bukken." "En 't gewicht vaalt mie ook tou, nou hai n beetje oetlekt is", kwam Joap,dei heur vondst mit baaide handen ien zien jak pakte en dwars over poalen legde. "Nou, vooruit den moar", stelde Pait veur,.jrou eerder dat wie hom kwiet bennen, hou gauwer wie moaken kennen dat wie nog wat vogels vangen." En mit grode stappen gingen ze mit heur vracht tussen heur ien op 't dorp tou. "Mien kop d'r of, as dat Geert Maartens nait is", zee veldwachter tegen b6rgmeester, dei hai gauw woarschauwd haar, dou Joap en Pait heur vrachje bie hom op 't gemaintehoes ofleverd haren. "Geert Maartens, hou koom ie doarbie?" vroug b6rgmeester. "Nou, kiek moar es, hier ien zien board op zien linkerwaang n lidtaiken van wei drei doem laank. Dat het Geert Maartens ook. Dat het hai es n keer oplopen bie n sloagerij mit jonges van Westerom - 't heugt mie nog best, omdat 'k zulf ook n poar dikke vegen had heb, hie dei gelegenhaid." "Struup zien linkermauw den es op", zee b6rgmeester, dei oet n kaast wat olle pampieren bie n kanner pakt en ain doarvan openvollen haar. "As hai 't wezen zel, mout er op zien linkerbenedenaarm n dreitand stoan, deid'r mit blauwe inkt ien beten is." "Zai je wel - 't is hom", zee veldwachter, dei gauw maauw van 't jak kepot knipte en boesroenmaauw opstruupte. "Joa, 't is hom", zee borgmeester, dou hai op dei swoare blote aarm, dei veldwachter wat noar boven boog, dei dreitaand stoan zag, dei d'r stoan mos noar 't pampier dat hai veur hom liggen haar..zel ik den gauw noar Geeske tou goan, en zeggen dat 25

28 wie hom hier hemmen?" stelde veldwachter veur, blied dat hai mit zuk gewichteg neis op stap komen kon. "Nee, loat domie dat laiver doun. Zowat mout mit n beetje overleg gebeuren, bie zo'n olle stumper", zee borgmeester.,,0, ook gaud, as ie mainen dat dei 't er beter ofbrengt". kwam veldwachter, wat stief, omdat hai geern n beetje rekend worden mag, en nou nait genog rekend wor, noar zien zin. 't Was n stoere raais veur 01 domie, stoer omdat hom 't hoast maans genog was, dat hai op zien oller mit dei sneiboudel doar achter ien poller noarol Geeske heur hoeske tou mos. Moar nog veul stoerder was 't, omdat hai zo'n minne bosschop haar veur dei olle stumper, dei ja altied hoopte dat Geert nog. es weerom komen zol. "En nou mout ik heur vertellen dat ze Geert hier stoef bie heur hoes dood ien sloot vonden hemmen! Dat lopt nooit goud of', dat bestaarft ze", prommelde 01 ien homzulf, dou hai bie heur veur deur ston en, eer hai dei open de~, zien vouten schoon stan te moaken op voutkraber. "Koomt er zo maar ien, domie, 't huift nait zo schoon. 'k Mout boudel morn toch schrobben", zee Geeske dei hom aankomen zain haar en deur al open trok, omdat ze heur grate neis geern zo gauw meugelk kwiet wol. "Och, zoveul hoast huif 'k nait moaken, want zoveul moois heb 'k joe nait te zeggen", zee 01 man op n be.. drukte toon. "Nou, moar am mie mout ie wei hoast moaken, want ik heb joe hail wat moois te vertellen", kwam Geeske blied,,,'k heb tieden van Geert had". "Heb ie tieden van Geert had?" vroug domie verschrikt. "Joa, gusteroavend het zien kammeroad hier west; dei kwam oet Amerikoa, doar is Geert ook. 't Gait hom d'r hail best. Hai is d'r traauwd en het vaier kiener. En vanzulf ne, no ken hai zulf nait komen. W oar mos hai zo laank mit aal dat jonge goud hin? Moar om 't geld kon 't anners best, want hai verdaint viefentwintig gulden ien week, vertelde zien kammeroad mie".. "Dei kammeroad, dei hier west het, hou zag dei d'r oet", stutjede domie. "Nou, moar min en n beetje verlopen ook", zee Geeske. "Moar vanzulf ne, zo'n man allain, as dei zo'n lange raais 26

Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda

Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda Inhoud Biebel ien t Grunnegers... p. 3 Marten van Dijken Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda De lofprijzing van Christus in Filippenzen 2:6-11... p. 15 Aantekeningen bij het oecumenisch

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. juli 2015. met in disse editie:

VAN OVER DE IESSEL. juli 2015. met in disse editie: VAN OVER DE IESSEL juli 2015 met in disse editie: - Leam ' deur Diny Groothalle - ' De Stoepe' deur Co Mateboer - ' Zweven' deur Diny Kloek - ' Ik heb mien ogen niet in de buuze' deur Henk Hooijer - '

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. De man met de koffer. Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. De man met de koffer. Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 26e jaargang nummer 2 februari 2008 De man met de koffer Hij was amper twintig, studeerde in Maastricht en verlangde

Nadere informatie

LITURGIE VEUR DE KARKDIENST IN OONZE EIG N STREEKTAAL

LITURGIE VEUR DE KARKDIENST IN OONZE EIG N STREEKTAAL 1 LITURGIE VEUR DE KARKDIENST IN OONZE EIG N STREEKTAAL Zundag 17 november 2013 DE GOEDE HERDER Veurganger: domeneer Scholing t Orgel wordt bespeuld deur: Lucas ZomerAfkondigingen 2 Veur de dienst zinge

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk)

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Heksen en zo Annie M.G. Schmidt bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/schm001heks01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Annie M.G. Schmidt

Nadere informatie

Over het boek De pers over Over de auteur

Over het boek De pers over Over de auteur Over het boek Zo sprak Zarathoestra wordt door velen, onder wie de auteur zelf, beschouwd als Nietzsches hoofdwerk, waarin hij als filosoof (en als literator) volledig tot wasdom komt. Hij laat zijn ideeën

Nadere informatie

Het pad langs de eiken

Het pad langs de eiken Het pad langs de eiken Elke keer weer werd hij er naar toe getrokken. Het pad langs de oude eiken leek steeds te wenken en soms dacht hij dat hij iets hoorde Telkens als Hylko een stukje verder liep over

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Dank je wel Ander werk van Toon Tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Misschien wisten zij alles (verzamelde dierenverhalen, 1995, 2007) De genezing

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Sprookjeskomedie door Mario Galicia

Sprookjeskomedie door Mario Galicia Sprookjeskomedie door Mario Galicia 1 PANTOMIME In Engeland kent de dramavorm pantomime een nog steeds groeiend succes. In Vlaanderen denken we bij de benaming pantomime meteen aan een mimespel, een toneelvoorstelling

Nadere informatie

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 19e jaargang september 2014 nummer 3 Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 1 St. Welzijn de Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281

Nadere informatie

WIJ BINT IEN EN AAL OOR!

WIJ BINT IEN EN AAL OOR! WIJ BINT IEN EN AAL OOR! Drents toneelspel in drie bedrijven door AREND TAKENS TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website:

Nadere informatie

Het Oinkbeest (tot 6 jaar)

Het Oinkbeest (tot 6 jaar) Het Oinkbeest (tot 6 jaar) In een groot bos, aan de andere kant van de heuvels, woonde een elfje dat Zelfje heette, omdat ze een beetje van zilver was. Ze woonde daar niet alleen natuurlijk, er waren nog

Nadere informatie

Kollektieve schuld, of wel Famir'man-sani

Kollektieve schuld, of wel Famir'man-sani Kollektieve schuld, of wel Famir'man-sani Edgar Cairo bron. Het Wereldvenster, Baarn / NOVIB, Den Haag / NCOS, Brussel 1976 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/cair001fami01_01/colofon.htm

Nadere informatie

STELLINGWARVER GEDICHIES OVER DIEREN

STELLINGWARVER GEDICHIES OVER DIEREN STELLINGWARVER GEDICHIES OVER DIEREN Geschikt veur leerlingen van groep 7 en 8 01. Meensken kieken over aepen en meensken 02. Vremde voegel over een voegel 03. Vliege over een vliege 04. Spraokverwarring

Nadere informatie

Verhalen voor onder je kussen

Verhalen voor onder je kussen Verhalen voor onder je kussen Tweede druk 2014 isbn 978 90 216 7448 3 / nur 285 Tekst: Khadija Arib, Caja Cazemier, Daniëlle Bakhuis, Khalid Boudou, Joost Heyink en Manon Sikkel 2014 Strips: Gerrit de

Nadere informatie

Ook het water heeft een stem. slechts wij zijn sprakeloos...

Ook het water heeft een stem. slechts wij zijn sprakeloos... Ook het water heeft een stem slechts wij zijn sprakeloos... Ook het water heeft een stem slechts wij zijn sprakeloos... Deze verzameling van gedichten is samengesteld vanuit de overweging om met de geselecteerde

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1. De kunst van een goed gesprek Gesprekken met God transformeren je leven Vertrouw je gesprekspartner Blokkades voor een goed gesprek Een goed gesprek voeren kun je leren Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend Verhalen die we niet mogen vergeten Over oorlog én vrijheid Vrijheid is niet vanzelfsprekend Woonzorg Flevoland Voorwoord Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod

Nadere informatie