ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen. Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen. Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat"

Transcriptie

1 ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat

2 Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats Amberboomstraat, Eikenstraat, Erasmusstraat, Vondelstraat, Jacob van Lennepstraat en Herman Heijermansstraat in Terneuzen. In deze uitgave, bevinden zich het huishoudelijk reglement vastgesteld op 19 juli 2010 en aanvullende informatie voor de bewoners. Als (nieuwe) bewoner is het handig om nuttige informatie over uw woning verzameld op één plek bij elkaar te hebben. Voor uw gemak hebben we in deze brochure een aantal onderwerpen op alfabetische volgorde van A t/m Z gezet. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ons. Technische vragen kunt u stellen aan uw wijkopzichter Jan van Dixhoorn. Hij is rechtstreeks bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer Vragen met betrekking tot leefbaarheid en woonomgeving, kunt u stellen aan uw wijkcoördinator Carina Doggen. Zij is rechtstreeks bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer Voor vragen over huurzaken kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice op het telefoonnummer

3 Artikel 1. ALGEMEEN ALGEMENE HUISREGELS Artikel 2. HUISVUIL 1. Het bij het gebouw behorende terrein is voor gemeenschappelijk gebruik van alle bewoners bestemd. Het is niet geoorloofd, buiten de eventueel door Clavis speciaal daartoe aangewezen gedeelten, motorvoertuigen, fietsen of andere voertuigen te parkeren, te wassen en te repareren. 2. Op het bij het gebouw behorende terrein mogen geen afvalstoffen en, behalve op daartoe door Clavis eventueel aan te wijzen plaatsen, geen voedsel voor dieren worden gedeponeerd. 3. Het is verboden voorraden van brandbare vloeistoffen, gassen of van explosieve stoffen te bewaren in het gebouw, waar dan ook. 4. Het is verboden vet- en/of olieresten evenals stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, via het afvoersysteem in het riool te doen terechtkomen. 5. Personen die komen venten, leuren, collecteren, enquêteren of getuigen van hun geloof en hun activiteiten tot meer dan één bewoner uitstrekken, hebben daarvoor geen toestemming. 6. De huurder is verplicht het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons en galerijen, door personeel, belast met reiniging en onderhoud van gevels en daken, toe te staan. 7. In verband met de zich in de dekvloer bevindende leidingen van water, elektra, gas en van de centrale verwarming is het niet toegestaan om in de vloer te timmeren of te boren. 1. Huisvuil en ander afval dienen ordelijk in de daarvoor bestemde (containers) te worden geplaatst op de daarvoor aangewezen plaatsen. 2. Huisvuil, zoals bv. koffiedik en kattenbakvullingen, dient dusdanig verpakt te worden dat het niet door (kapotte) huisvuilzakken/dozen kan lekken. Artikel 3. GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 1. Clavis kan betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke gangen en trappen, de liften en andere voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimtes nadere orde regels vaststellen en lijsten van deze regels op daarvoor in aanmerking komende plaatsen, aanbrengen. 2. De gemeenschappelijke ruimtes mogen nimmer worden gebruikt voor opslag van materialen, afval etc. 3. Alle deuren, zowel de buitendeuren van het gebouw als de buitendeuren van appartementen dienen normaal gesloten te blijven. 4. Uit veiligheidsoverwegingen is het de bewoners niet toegestaan op verzoek van onbekenden deuren te openen, welke toegang kunnen geven tot de gemeenschappelijke- en privé ruimtes. 5. Zonder toestemming van Clavis is het verboden affiches, reclamebiljetten en andere boodschapuitdragende berichtgevingen te plaatsen of te hangen in de gemeenschappelijke ruimtes. 6. Het is niet toegestaan folders en kranten op de brievenkasten of in de openbare ruimtes te deponeren. 3

4 7. Liften dienen slechts gebruikt te worden voor het vervoer van personen. Het vervoer van goederen is toegestaan na vooraf verkregen toestemming van Clavis, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden. 8. De maximale belasting van de liften mogen niet worden overschreden. 9. Fietsen, bromfietsen etc. dienen in de stalling of in de fietsenrekken geplaatst worden. Scootmobielen en elektrische fietsen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes geplaatst te worden. Het is verboden fietsen, bromfietsen, etc. voor vluchtdeuren te plaatsen. 10. Clavis regelt de verlichting van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. 11. Bij brand mogen de liften niet gebruikt worden. 12. Het plaatsen van bloemen, planten en andere zaken in een gemeenschappelijke ruimte is toegestaan, mits dit geen beschadigingen aan muren en dergelijke tot gevolg heeft en geen overlast voor de medebewoners kan opleveren. 13. Deze voorwerpen mogen geen belemmering opleveren in eventuele vluchtroutes i.v.m. brand en/of andere noodsituaties. 14. De trappenhuizen dienen vrij te blijven van obstakels welke in geval van nood een directe doorgang belemmeren. 15. Het is verboden de daken te betreden of zich toegang te verschaffen tot de kastruimten voor gemeenschappelijke voorzieningen zonder toestemming van Clavis. 16. De huurder die verantwoordelijk is voor extra vervuiling door huisdieren, huisvuil, materiaalvervoer of anderszins, dient onmiddellijk maatregelen te treffen teneinde dit vuil direct te (doen) verwijderen. 17. Het is verboden om te roken in de liften en gemeenschappelijke ruimtes. ALGEMENE HUISREGELS 4 Artikel 4. BALKON 1. Het aanbrengen dan wel zich laten bevinden, op welke wijze dan ook, van voorwerpen (waaronder mede begrepen bloembakken, vlaggenstokken, vlaggen, gevelantennes, waaronder ook schotelantennes) aan de buitenzijde van de balkons en/of ramen is niet toegestaan. Bloembakken mogen alleen aan de binnenzijde van de balustrade hangen. Houdt u er rekening mee dat u aansprakelijk bent als er een bloempot of iets dergelijks naar beneden valt en dit schade of letsel veroorzaakt. 2. De balkons dienen slechts als recreatieruimtes en niet als opslagplaats of berging. 3. Het hangen van wasgoed, beddengoed en dergelijke op de balkons is toegestaan en wel zodanig dat het wasgoed niet uitkomt buiten de balustrade *) 4. Houdt met het schoonmaken en schuren van uw balkon of galerij rekening met de onderburen. 5. Het is niet toegestaan ruiten van de appartementen te beplakken, dan wel op een andere wijze ondoorzichtbaar te maken. 6. Het is verboden storende elementen aan te brengen op de balustrades zoals zeildoek, kippengaas, rieten matten of andere attributen. 7. Het is verboden beschadigingen aan de balustrades aan te brengen. 8. Het uitkloppen of uitschudden van tafelkleden, vloerkleden e.d. over de balustrades van de balkons is niet toegestaan. 9. Het is verboden op de balkons of galerijen te barbecueën. *) Voor de flatwoningen waar standaard nog een waslijnvoorziening buiten de balustrade aanwezig is geldt deze regel niet.

5 ALGEMENE HUISREGELS 10. Het houden van huisdieren op de balkons is niet toegestaan. 11. Het is niet toegestaan vanuit de appartementen of gemeenschappelijke gedeelten vogels te voederen. Dit trekt ook ratten en ander ongedierte aan. Artikel 5. HUISDIEREN 1. Huisdieren mogen in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw niet loslopen. Zij dienen of kort aangelijnd te zijn of te worden gedragen. 2. Huisdieren die bij een eventuele vlucht uit een privé gedeelte gevaar kunnen opleveren voor medebewoners zijn niet toegestaan. 3. Iedere huurder draagt er zorg voor dat door zijn of haar huisdier(en) geen vervuiling aan de gemeenschappelijke ruimtes veroorzaakt wordt. 4. Degene die bezoek ontvangt van mensen die huisdieren bij zich hebben, dienen dat bezoek te wijzen op de in dit artikel gestelde voorwaarden. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar bezoek. Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn huisgenoten aan het gebouw word toegebracht. De huurder is ook aansprakelijk voor alle schade toegebracht door personen of dieren, die door de huurder tot het gebouw zijn toegelaten of er op diens uitnodiging verblijven. Artikel 7. WOONGENOT 1. Na schriftelijke toestemming van Clavis is bij gebruik van stenen (plavuizen) vloeren, parketvloeren en dergelijke ten sterkste aan te raden extra isolatie aan te brengen teneinde overlast voor andere bewoners te voorkomen. 2. Het voortbrengen van muziek en het gebruik van geluidsapparatuur dient slechts op zodanige wijze te geschieden, dat dit niet hinderlijk hoorbaar is. 3. Het is niet toegestaan werkzaamheden uit te (laten) voeren met gebruikmaking van boren, hamers en andere werktuigen, welke hinderlijk lawaai veroorzaken voor de overige bewoners, op maandag t/m vrijdag voor uur en na uur, op zaterdag en op zon- en feestdagen voor uur en na uur. Artikel 8. STORINGEN EN ONDERHOUD 1. Storingen en beschadigingen van gemeenschappelijke installaties, evenals gebreken en beschadigingen van het gebouw en gemeenschappelijke voorzieningen, dienen per direct bij Clavis gemeld te worden. 2. Clavis is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, toegebracht aan personen en/of zaken in de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw en daarbuiten. 5

6 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z Artikel 9. BRANDVEILIGHEID 1. Gemeente Terneuzen zal een brandveiligheidscontrole uitvoeren in diverse complexen in Terneuzen. De gemeente heeft Clavis aangedrongen te zorgen dat alle obstakels in het complex verwijderd worden om de brandveiligheid te kunnen waarborgen. Het is verboden om obstakels te plaatsen welke snel vluchten beïnvloeden of bestrijding van brand en reddingswerkzaamheden kunnen belemmeren. Obstakels op de galerijen Niet alleen plantenbakken, beelden en andere voorwerpen op de grond belemmeren de vluchtroutes, maar ook ornamenten en plantenbakken die bevestigd dienen te worden aan de muur en balustrades. Het is dus niet toegestaan om die te plaatsen op de galerijen. Obstakels op alle verdiepingen Het is niet toegestaan om stoelen, tafels, banken, gordijnen, tafelkleedjes, maar ook bijvoorbeeld potten en plantenbakken die opgehangen dienen te worden en uitsteken, te plaatsen in de algemene ruimtes bij de liften. 2. Wij begrijpen heel goed dat dit voor de bewoners in het complex een vervelende maatregel is en de flat hierdoor erg kaal wordt. Toch vragen wij u vriendelijk om uw medewerking te verlenen en te zorgen dat er zich geen obstakels bevinden op de galerijen en bij de algemene ruimtes. Wij doen dit voor de veiligheid van de bewoners en willen vermijden dat in geval van calamiteiten zoals brand, snel vluchten en reddingswerkzaamheden belemmerd worden. 6

7 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z A Algemene ruimtes Houdt de algemene ruimtes zoals portiek, trappenhuis en galerijen schoon en netjes. Plaats geen persoonlijke spullen of fietsen in de algemene ruimtes. B Brievenbussen Iedere bewoner heeft een eigen brievenbus in de posthal. Elke brievenbus is voorzien van een huisnummer. Voor de brievenbussen wordt een naamplaatje geleverd. Indien u geen ongeadresseerde reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, kunt u een nee/ja of nee/nee sticker plakken op uw brievenbus. U kunt deze stickers afhalen aan de publieksbalies van de gemeente of bij de afdeling Klantenservice van Clavis. Maak uw brievenbus regelmatig leeg. Bent u voor een langere tijd afwezig vraag dan iemand anders om uw brievenbus leeg te maken. B Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen die in conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Het is een initiatief van Clavis, Woongoed Zeeuws Vlaanderen, gemeente Terneuzen en politie Terneuzen. U kunt contact opnemen met buurtbemiddeling over bijvoorbeeld (geluids)overlast, rommel en vuilnis, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen, storende leefgewoontes en pesterijen. Buurtbemiddeling is te bereiken op of 7 C Collecteren Doe de deur niet open voor mensen die u niet kent of waar u geen afspraken mee heeft. Personen die komen venten, leuren, collecteren, enquêteren of getuigen van hun geloof, hebben daarvoor geen toestemming. Ons advies is om giften per bank over te maken.. E Electra Voor de levering van elektriciteit in de woning kunnen verschillende leveranciers gekozen worden. Momenteel vindt deze levering voornamelijk plaats door Delta NV. Heeft u vragen aan Delta? Neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling Klantenservice: (gratis). Natuurlijk kunt u ook de website bezoeken van Delta via www. delta.nl of een vraag stellen via F Fietsen en brommers/scooters Fietsen en brommers/scooters dienen in de fietsenberging geplaatst te worden. Deze mogen niet in de entreehal of de gangen staan. Dit geldt ook voor rijwielen van uw bezoekers, deze kunnen voor het gebouw op de daarvoor bestemde plaats staan. Ook verzoeken wij uw brommer/scooter niet met draaiende motor in de berging te gebruiken, dit vanwege de herrie en de stank. G Galerijen De galerijen moeten altijd vrije doorgang bieden. Het is dus niet toegestaan om fietsen, vuilniszakken of andere zaken die de doorgang kunnen belemmeren op de gangen te plaatsen.

8 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z G Geluidsoverlast Een flatwoning kan gevoelig zijn voor wat betreft contactgeluid (boren en timmeren). Het is dus aan te raden om uw huishoudelijke klusjes zoveel mogelijk overdag te doen. Als u een feestje geeft, denk dan aan uw buren. Maak niet teveel lawaai en weet dat bij goed weer ook de andere bewoners de ramen en deuren open kunnen zetten. Stel eventueel uw buren van tevoren in kennis van een voorgenomen feestje. Zij zullen dit waarderen. Let ook op bij het afscheid nemen van uw bezoekers en beperk dit als het kan binnen uw huisdeur en vraag hen of ze het flatwoning rustig willen verlaten en niet bij wijze van groet nog een paar keer op de claxon te duwen. Denk hier zeker over na als het al laat op de avond of vroeg in de morgen is. Andere mensen liggen misschien al (of nog) te slapen. G Glasbreuk Als u bij Clavis een servicecontract heeft afgesloten bent u automatisch verzekerd voor glasbreuk. Glasbreuk kan rechtstreeks doorgegeven worden aan uw wijkopzichter, telefoonnummer , iedere werkdag tussen 8.00 uur en uur. Buiten deze tijden kan dit doorgegeven worden aan de storingsdienst via het telefoonnummer H Huisvuil Huisvuil en GFT-afval: Uw huisvuil en GFT-afval dient u in pedaalemmerzakken te deponeren en deze gesloten in de grijze afvalcontainers in de containerruimte te deponeren. Grof vuil: Wanneer u grof vuil door de gemeente wilt laten ophalen kunt u hiervoor een afspraak maken (telefoonnummer ). Het ophalen gebeurt in de regel op woensdag, gedurende de hele dag (het grof vuil moet om 8.00 uur buiten staan). Het tarief is 21,65. U kunt het grof vuil ook zelf inleveren bij de Milieustraat in de Koegorspolder. Oud papier: In de gemeente Terneuzen wordt maandelijks oud papier opgehaald. Het inzamelen gebeurt huis-aan-huis en in samenwerking met verenigingen en kerkelijke instellingen. Deze krijgen per ingezamelde kilo een subsidie van de gemeente. Zo helpt u de verenigingen en kerkelijke instellingen en spaart u het milieu. Uw oud papier dient u in de grote blauwe containers in de containerruimte te deponeren. I Inbraak Is er sprake geweest van inbraak dan dient u aangifte te doen bij de politie. Van de aangifte moet een kopie naar Clavis. Is er schade ontstaan aan de inboedel dan komt dit voor uw eigen rekening. Hiervoor kunt u zich laten verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, welke een origineel van de aangifte zullen vragen. Is er schade ontstaan aan opstal dan wordt dit door Clavis uitgevoerd. I lntercomstoring Bij een intercomstoring kunt u altijd bellen met de servicedienst van Stichting Clavis. Zij zijn te bereiken op het nummer Omdat dit niet onder de urgente klachtenvalt dient u deze reparatie tussen en uur door te geven. Check altijd eerst of de hoorn goed op de haak ligt want vaak ligt daar het probleem. 8

9 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z K Klantenservice Het kantoor van Clavis is gelegen aan de Rosegracht 2, 4531 HC Terneuzen. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur. De collega s van de afdeling Klantenservice zijn tijdens kantoortijden ook bereikbaar via L Lift Gebruik de lift alleen voor het vervoer van personen. Vervoer van goederen is toegestaan op toestemming van Clavis, die hieraan voorwaarden kan verbinden. Neem geen fietsen en brommers/scooters mee in de lift. Bij brand mag de lift niet gebruikt worden. O Overlast Belangrijk bij overlastzaken is dat u er allereerst met de veroorzaker over praat. De veroorzaker is zich er niet altijd van bewust dat hij overlast veroorzaakt. Ga geen gesprek aan als er spanningen zijn. Als praten niet helpt, dient u contact op te nemen met de politie. Dit niet alleen bij geluidsoverlast na uur. Ook overdag is aanhoudende geluidsoverlast niet toegestaan. Tevens kunt u uw ongenoegen, bij voorkeur schriftelijk, uiten bij de wijkcoördinator van Clavis. N Nooduitgang In het appartementencomplex bevinden zich enkele nooduitgangen. Deze dienen uitsluitend in geval van nood gebruikt te worden. 9 P Politie Bij geluidsoverlast, criminaliteit of andere overlast kunt u direct telefonisch contact opnemen met de Politie Zeeland via het telefoonnummer Geef duidelijk aan in welke wijk u woont en geef een duidelijke omschrijving van de klacht. R Roken Het is ten strengste verboden te roken in de gemeenschappelijke en algemene ruimtes, zoals de ontmoetingsruimte, gangen, aankomsthal en bergingen. Indien u op uw terras rookt, is het in verband met brandgevaar niet toegestaan het rokersafval buiten te gooien. S Servicecontract U kunt bij Clavis een servicecontract afsluiten voor een maandelijks bedrag. Hiermee bent u verzekerd voor o.a. hang- en sluitwerk, sanitair, elektra, glas en nog veel meer. Meer informatie kunt u opvragen via onze afdeling Klantenservice op het telefoonnummer S Servicekosten U betaalt maandelijks een voorschot aan servicekosten waaronder water, stookkosten, stroomkosten en schoonmaakkosten voor de algemene ruimtes. Aan het eind van ieder kalenderjaar worden de werkelijk gemaakte kosten berekend en indien er een verschil is tussen wat werkelijk verbruikt is en wat door u maandelijks betaald is, dan wordt dit verschil verrekend. Het kan dus zijn dat u geld terugkrijgt, maar het kan ook zijn dat u moet bijbetalen.

10 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z S Sleutels U kunt tegen betaling extra sleutels voor de toegangsdeur aanschaffen bij de afdeling Klantenservice van Clavis. Indien u bij mutatie de extra sleutels inlevert dan ontvangt u het hiervoor betaalde bedrag terug. Clavis heeft geen sleutels van uw woning. Het is verstandig om een reservesleutel aan familie of vrienden af te geven voor het geval dat u zich buitensluit. Als u zich buitensluit, dan zijn de kosten voor het openbreken van uw woning geheel voor uw rekening. T Technische storing Indien u een technische storing door wilt geven of u heeft vragen op technisch vlak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedienst. Onze servicedienst is iedere werkdag tussen 8.30 uur en uur te bereiken via het telefoonnummer Dringende storingen buiten kantooruren Dringende storingen na uur en in het weekend kunt u telefonisch melden via telefoonnummer De urgente reparatieverzoeken vindt u terug op de reparatiekaart welke wordt overhandigt bij het uitreiken van de sleutels. Bent u niet in het bezit van deze kaart dan kunt u deze opvragen bij onze afdeling Klantenservice. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer V Vandalisme Is er sprake geweest van vandalisme of vernielingen rondom uw appartement, dan dient u aangifte te doen bij de politie. Van de aangifte moet een kopie naar Clavis. Is er schade ontstaan aan de inboedel dan komt dit voor uw eigen rekening. Hiervoor kunt u zich laten verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, welke een origineel van de aangifte zullen vragen. Is er schade ontstaan aan opstal dan wordt dit NIET door Clavis vergoed. U dient dit zelf te verhalen op uw opstalverzekering. W Woonkonsumentenburo Het Woonkonsumentenburo (bewonersraad) kan u adviseren indien u klachten heeft over uw woning en woonomgeving. Zij kunnen u ook helpen met het aanvragen van huurtoeslag of het oplossen van geschillen met uw verhuurder. U kunt telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer: Zie ook Z Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Clavis overhandigt bij het uitreiken van de contracten de spelregels voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen in de huurwoning. Verder hebben wij folders op maat voor allerlei uiteenlopende verbouwingen, bijvoorbeeld het aanleggen van elektra, uitbreiden van de badkamer en het leggen van laminaat of plavuizen. Deze folders kunt u opvragen bij onze afdeling Klantenservice. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer Laat u zich wel goed informeren door onze wijkopzichter en laat alles goed vastleggen zodat u bij het verlaten van de woning niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zie ook klantenservice-huurders.

11 OVERZICHT WIJKTEAMS Java Binnenstad Lievenspolder Triniteit Serlippens Noordpolder Katspolder Zuiderpark Zuidpolder Oude Vaart Othene Oudelandse Hoeve Zeldenrust WIJKTEAM I Katja Snouwaert wijkcoördinator Hans de Loos wijkopzichter Wim onderhoudsdienstmedewerker TERNEUZEN OOST + BINNENSTAD Othene - Katspolder - Oudelandse Hoeve Java - Binnenstad Sluiskil REPARATIEVERZOEKEN tijdens kantooruren: alléén spoedeisende storingen buiten kantooruren: WIJKTEAM II Carina Doggen wijkcoördinator Jan van Dixhoorn wijkopzichter Erwin onderhoudsdienstmedewerker TERNEUZEN WEST + SLUISKIL Triniteit - Lievenspolder - Zuiderpark - Oude Vaart Zuidpolder - Serlippens/Noordpolder - Sluiskil 11

12 Bezoekadres: Rosegracht HC Terneuzen Postadres: Postbus AD Terneuzen Telefoonnummer: Website:

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN Aanleunwoningen Woonzorgcentrum Theresia Huize Elisabeth Woonz W zorgcentrum Th Elisabeth Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Contactgegevens 3 Belangrijke telefoonnummers 4 Ruimte voor aantekeningen

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1 HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Inclusief algemene huisregels WONINGBOUWVERENIGING DE SLEUTELS VAN ZIJL EN VLIET, hierna te noemen de Sleutels (vastgesteld 10 december 2013) Rechten en plichten van

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje

Nadere informatie

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4 Inhoud: BW boek 5 artikel 128 4 Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

welkom welkom 4 belangrijke contactgegevens 5 bewonersinformatie extra informatie appartement extra informatie wooninc.plus

welkom welkom 4 belangrijke contactgegevens 5 bewonersinformatie extra informatie appartement extra informatie wooninc.plus bewoners informatie welkom 4 belangrijke contactgegevens 5 bewonersinformatie veiligheid in en om uw woning 8 telefoon en televisie 9 beglazing 9 uw woning in de winter 9 ventilatie 9 verwarming 11 koken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Wenken en instructies voor het gebruik van zelfstandige kamers Rijnveste

Wenken en instructies voor het gebruik van zelfstandige kamers Rijnveste Wenken en instructies voor het gebruik van zelfstandige kamers Rijnveste Beste bewoner, Hartelijk welkom op Rijnveste! Deze beschrijving staat bol van tips en instructies voor het gebruik van je nieuwe

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen Inhoudsopgave Artikel 1: Plaatsbeschrijving verhuizing inrichting veranderingen 1. Plaatsbeschrijving en sleutels 2. Verhuizing 3. Inrichting Veranderingen

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

Welkom bij Woonkracht10

Welkom bij Woonkracht10 Welkom bij Woonkracht10 woonwijzer Welkom bij Woonkracht10 Inhoud Welkom bij Woonkracht10 4 Huurprijzen 5 Hoe betaalt u de huur? 5 Huurverhoging 5 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? 6 Overige

Nadere informatie

Veel plezier in uw woning!

Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! U huurt een woning van ProWonen. In deze folder staat veel van wat mag en kan. Wilt u precies weten wie waar verantwoordelijk voor is? En wat wel en

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans tïm:,eh5ir* rostbus l5s 3Í3991;P*"' ONTWERP 2 mei 2O13 Dos : 2010.000760.01 Ref : JSV (25O4L3.2) HUISHOUDELIJK REGELEMENT TEN BEHOEVE VAN EIGENAREN FLATGEBOUW ZUIDERKRUTS TE VEENENDAAL Aftikel 1 1. Op

Nadere informatie

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Artikel 1: Waarop zijn deze voor waarden van toepassing?

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning Meer woonplezier, minder energie Informatie over de renovatie van uw flat en woning Inhoudsopgave Inleiding 4 1 2 3 4 5 6 Wat gaan we doen? 6 Voor we beginnen 10 Tijdens de uitvoering 12 Gevolgen voor

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie