Uw partner in Seniorenhuisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw partner in Seniorenhuisvesting"

Transcriptie

1 Uw partner in Seniorenhuisvesting

2 Inhoud 3 Voorwoord 4 Advies, onderzoek, herontwikkeling en revitalisering 7 Beleid en ontwikkeling 9 Bestuurszaken 11 Bouwtechnische diensten 13 Administratieve diensten 15 Personele dienstverlening 17 Collectief inkopen 20 Calamiteitendienst 22 Senior Makelaardij 24 VvE Beheer 26 Juridische dienstverlening 2

3 Voorwoord Goede dienstverlening en service op maat zijn in belangrijke mate bepalend voor het woongenot van bewoners van een serviceflat of appartementencomplex voor senioren. Als geen ander weet u dat achter het realiseren van dit woongenot vaak een complexe organisatie schuilgaat. U moet van alle markten thuis zijn om de organisatie van een serviceflat in goede banen te leiden en uw bewoners de beste service te geven. Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting biedt u op dit gebied dé professionele ondersteuning die u nodig heeft. Advisering en ondersteuning bij dagelijks beheer SDS is begin jaren negentig ontstaan uit een initiatief van een aantal bestuurders van een serviceflat in Midden-Nederland. Zij vonden dat er te eenzijdig gedacht werd over het eigendomsrecht van het onroerend goed. Uitgangspunt was een scheiding aan te brengen tussen het onroerend goed enerzijds en de dienstverlening en services anderzijds. Om meer besturen van diverse serviceflats in Nederland te kunnen adviseren en begeleiden in deze materie is SDS opgericht. Een volwaardig en professioneel partner Inmiddels is SDS uitgegroeid tot een volwaardig en professioneel partner voor particuliere wooncomplexen, serviceflats, woningbouwcorporaties en woon-zorgcomplexen. SDS biedt deskundige advisering en ondersteuning op diverse dienstverlenende terreinen waar complexen die zich richten op seniorenhuisvesting mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ledenadministratie, de inkoop van gas, bestuurlijke zaken, bouwkundige en personele ondersteuning, een calamiteitendienst en juridisch advies. In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over al onze diensten. Indien u vragen heeft, zijn wij graag bereid bij u langs te komen en de diverse mogelijkheden met u te bespreken. 3

4 Advies, onderzoek, herontwikkeling en revitalisering Woningcorporaties Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. De schaal van een woningbouwcorporatie moet in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak. De extra huuropbrengsten van corporaties die het gevolg zijn van de maatregelen in de huursector worden via een heffing afgeroomd. Deze tekst uit het Regeerakkoord VVD - PvdA van 29 oktober 2012 is u ongetwijfeld goed bekend. Naast deze, heeft u als woningcorporatie meer taken toebedeeld gekregen die mogelijk voor u een verandering in uw visie vraagt. Scheiding Wonen & Zorg Senioren moeten langer zelfstandig blijven wonen De Tweede kamer maakt zich zorgen over de toekomst van de S e r v i c e fl a t s Kostenbesparing 4

5 Woningcorporaties hebben er door deze veranderingen een groot belang bij om zo efficiënt mogelijk te gaan werken, waardoor een besparing op kosten mogelijk wordt. Door bijvoorbeeld zaken als bouw, verhuur en diensten aan derden uit te besteden kunnen de kosten voor de corporatie enorm dalen. Ook kritisch kijken naar de ZAV vergoedingen (vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen), opleveringen en mutaties en het anders inregelen van de huuradministratie, alsmede het realiseren van gedragswijzigingen van huurders, waarmee het aantal juridische procedures (bijv. uitzettingen) tot een minimum beperkt kan worden, zijn van groot belang om de kosten te reduceren. Het is lastig om met al deze veranderingen er ook nog voor te zorgen dat er een plezierige woonomgeving blijft bestaan voor de huurder. In Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting vindt u een partner waarbij u professionele en onafhankelijke ondersteuning krijgt bij dergelijke vraagstukken en veranderprocessen. Door de verhuur en diensten aan SDS uit te besteden realiseert u een minimale kostenbesparing van 10%. Gemeenten Ouderen blijven langer thuis wonen. In ieder geval stuurt het overheidsbeleid er op aan dat men niet snel wordt opgenomen in een zorginstelling. Dus ligt langer thuis wonen voor de hand. De eisen die aan de woonlocatie en de woonruimte gesteld worden zijn voor ouderen vaak zeer specifiek. Belangrijk zijn bijvoorbeeld, gelijkvloerse bereikbaarheid van slaapkamer, toilet en badkamer. Maar ook veranderen vaak de eisen m.b.t. de verlichting in huis, het bedienen van deuren en ramen etc. Soms zal het noodzakelijk zijn om passende woonruimte te zoeken voor een senior. Belangrijk is dan om strategisch de juiste beslissingen te nemen. Het kan bijvoorbeeld raadzaam zijn om op een moment dat de oudere nog goed gezond en mobiel is naar andere woonruimte te zoeken die gunstiger gelokaliseerd is voor de dagen dat het misschien wat moeizamer wordt. Een taak voor gemeenten om hier goede oplossingen voor te vinden. Ook hier geldt dat kwaliteit optimaliseren en tegelijkertijd kostenbesparingen doorvoeren noodzakelijk is. 5

6 Dit kan voor sommige gemeenten een ingewikkeld proces zijn waar zij mee geconfronteerd worden. Met haar jarenlange ervaring op het gebied van seniorenhuisvesting, is SDS een ervaren en professioneel, onafhankelijk partner om mee in gesprek te gaan en gezamenlijk tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Woon-zorgcomplexen Zorgaanbieders gaan terug naar de basis; leveren van zorg. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen neemt het aantal plaatsen in verzorgingshuizen af en leveren zorgaanbieders steeds vaker extramurale zorg aan ouderen die in de wijk wonen en aan ouderen in woon-zorgcomplexen of aanleunwoningen. Dit heeft als gevolg dat steeds meer zorgcomplexen de deuren sluiten. In sommige gevallen is dat een wenselijke oplossing. Wanneer het echter een zeer goede locatie betreft of een locatie waar een duidelijke wens tot behoud aanwezig is, is SDS de juiste partij om u te adviseren over toekomst mogelijkheden en eventuele kostenbesparingen. Beleggers en Projectontwikkelaars De seniorenwoning markt (55 jaar en ouder) vormt een specifiek segment in de woningmarkt. De behoefte aan geschikte woningen voor senioren zal op grond van demografische ontwikkelingen (vergrijzing) in de komende jaren stijgen. In de komende decennia neemt de vraag naar woningen die geschikt zijn voor senioren daarom onmiskenbaar toe. De Nederlandse huizenmarkt is er nog niet op ingericht om een dergelijke ontwikkeling op te vangen. Seniorenhuisvesting is echter onvermijdelijk een groeimarkt waar projectontwikkelaars en beleggers graag op inspringen. Voor hen is de ontwikkeling of de investering het doel, niet het beheer van het seniorencomplex. SDS biedt maatwerk in haar diensten waardoor de ontwikkelaar en/ of beheerder volledig wordt ontzorgd op het gebied van de exploitatie, beheer, onderhoud, services en diensten aangaande het wooncomfort voor senioren. 6

7 Beleid en ontwikkeling Bestuurders van serviceflats en appartementencomplexen voor senioren hebben in hun bestuurstaken met zeer diverse onderwerpen te maken. Hoe maken we een meerjaren-onderhoudsplan? Hoe regelen we de maaltijdvoorziening? Hoe reageren we op negatieve artikelen in de media? Hoe spelen wij handig in op de veranderingen in de zorg en het langer zelfstandig wonen? Welke arbeidsvoorwaarden en beloningsstructuur passen we toe voor onze medewerkers? En hebben externe bestuurders ook recht op een vergoeding? Daarnaast hebben bestuurders te maken met regelgeving van de overheid, zowel op lokaal als nationaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, landelijke normen voor de brandpreventie en eisen aan het verlenen van zorg. Brede expertise en actuele informatie SDS kan u van dienst zijn met deze beleidsmatige vragen over het beheer van uw serviceflat of appartementencomplex. Door haar jarenlange ervaring en brede expertise, beschikt SDS over actuele informatie waarmee wij u snel en deskundig antwoord kunnen geven op uw specifieke vraag. Daarnaast zetten we onze kennis en ervaring in voor een brede belangenbehartiging. Voor bestuurders van serviceflats en appartementencomplexen waar SDS haar diensten en services aan verleend, is dat een veilig en vertrouwd idee. Onderzoek naar trends en ontwikkelingen Om onze kennis up-to-date te houden, voeren we voortdurend onderzoek uit naar nieuwe trends en ontwikkelingen. Het gaat daarbij om onderwerpen als bijvoorbeeld technisch onderhoud, de zorgcomponent, het langer zelfstandig wonen, duurzaamheid op het gebied van energie, maaltijdvoorzieningen, diverse wet- en regelgevingen en huishoudelijke en technische ontwikkelingen. 7

8 SDS onderzoekt in welke mate dergelijke ontwikkelingen van invloed zijn op het beheer van serviceflats en appartementencomplexen voor senioren. Ook kan SDS bestuurders adviseren en daardoor behoeden voor een eventuele misstap of juist ondersteunen bij het maken van die ene belangrijke keuze. 8

9 Bestuurszaken Het besturen van een serviceflat kost veel tijd en vraagt de nodige kennis van bestuurders, die zich vaak belangeloos en vol toewijding inzetten. In de praktijk blijkt deze inzet niet altijd voldoende om de serviceflat goed en professioneel te besturen. Nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde wetgeving of veranderende eisen van bewoners kunnen ervoor zorgen dat de bestuurstaken het bestuur boven het hoofd groeien. Als bestuur kunt u zich laten ondersteunen door onze bestuursondersteunende diensten. U haalt professionele kennis in huis en kunt zich richten op hoofdlijnen en ontwikkelingen op de lange termijn. Zo wordt besturen weer beheersbaar, interessant en leuk. Er zijn drie mogelijkheden waarop u zich als bestuur kunt laten ondersteunen: Bestuurlijk adviseur U bent tevreden over de gang van zaken en het bestuur functioneert goed. Incidenteel kunt u echter aanlopen tegen een gebrek aan kennis en kunt u deskundig advies nodig hebben. Het inschakelen van een bestuurlijk adviseur van SDS biedt in zo n geval uitkomst. De SDS-adviseur ondersteunt en adviseert op alle denkbare terreinen en kan gebruik maken van de kennis en kunde waarover SDS beschikt. Het bestuur blijft geheel zelfstandig. De SDS-adviseur is geen lid van het bestuur en heeft geen stemrecht. Professioneel bestuurder Het is ook mogelijk permanente ondersteuning te ontvangen van een professioneel bestuurder uit onze bestuurderspool. Dit zijn bestuurders die hun sporen reeds hebben verdiend en hun expertise graag ter beschikking stellen aan de bij SDS aangesloten serviceflats. Een overeenkomst wordt altijd gesloten tussen de serviceflat en het desbetreffende bestuurslid. SDS zal daar nooit een partij in zijn. Hiermee haalt u een constante factor van kennis en ervaring in huis. Een bestuurder uit de bestuurderspool kan lid zijn van het bestuur en heeft in dat geval ook stemrecht. 9

10 Raad van Commissarissen Als bestuur kunt u er ook voor kiezen de dagelijkse bestuurstaken helemaal uit handen te geven. U stapt over op een andere bestuursvorm en draagt de dagelijkse bestuurstaken over aan SDS. Deze bestuursvorm zorgt in de praktijk voor veel rust en duidelijkheid. De serviceflat benoemt bij dit model een Raad van Commissarissen die zich op afstand bezighoudt met de controle op de werkzaamheden van SDS en daarmee op het eigendom van de leden. Begrotingen en belangrijke uitgaven worden voorgelegd aan de ledenvergadering, die daar als hoogste gezag binnen een serviceflat over besluit. Bewoners zijn daardoor altijd op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en hebben een goed inzicht in de servicekosten. Maatwerk Voor andere mogelijkheden op het gebied van bestuurlijke ondersteuning maken wij op basis van uw specifieke wensen graag een aanbieding op maat. 10

11 Bouwtechnische diensten Het onderhoud van serviceflats en appartementencomplexen voor senioren vergt veel aandacht. Goed onderhoud is belangrijk voor de gebouwen zelf, maar ook voor installaties zoals liften en nutsvoorzieningen. Het resulteert in een langere levensduur en een goed functionerende woonomgeving. Samenwerking SDS werkt nauw samen met enkele toonaangevende project-, management-, ingenieurs- en adviesbureaus. Door met meerdere partijen samen te werken heeft u altijd de mogelijkheid om te kiezen voor het bureau dat het beste op uw wensen aansluit. U bent verzekerd van een onafhankelijk en deskundig advies, voorzien van de meest actuele bouwontwikkelingen, specifiek gericht op uw serviceflat. Meerjarenonderhoudsplan Bouwtechnisch onderhoud is een kostbare aangelegenheid. Voor een goede financiële beheersing van onderhoudswerkzaamheden, is een planning van het onderhoud op lange termijn belangrijk. Een meerjarenonderhoudsplan schept duidelijkheid over de maatregelen en kosten waar uw serviceflat voor komt te staan. Ook het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan kunt u uit handen geven aan één van de samenwerkende partijen. Zij zullen samen met u het gebouw inspecteren, in kaart brengen welke onderhoudswerkzaamheden de komende 10 tot 20 jaar noodzakelijk zijn, een planning maken en de toekomstige financiële verplichtingen toelichten. Bouwprojecten Renovatie, verbouw of groot onderhoud zijn arbeidsintensieve projecten. Het is lastig deze projecten naast de lopende zaken uit te voeren. Bovendien vereist het veel specialistische kennis. Door de begeleiding uit handen te geven aan SDS, bent u er zeker van dat het bouwproject goed en volgens planning verloopt. Wij controleren voor u de uitvoering van de werkzaamheden en bewaken het financiële budget. 11

12 Financiering groot onderhoud Het is vaker regel dan uitzondering dat complexen onvoldoende financiële middelen bezitten om grootschalige onderhoudsprojecten te kunnen laten uitvoeren. Er zijn diverse marktpartijen die op dit gebied gespecialiseerd zijn in het bieden van financieringsmogelijkheden. Vraag ons naar de mogelijkheden. Brandpreventie Wij adviseren u graag over verscheidene maatregelen op het gebied van brandpreventie. Ondersteuning en begeleiding Serviceflats kunnen een overeenkomst afsluiten met SDS voor bouwkundige ondersteuning, advisering en begeleiding. Een overeenkomst kan op projectbasis of vaste termijn worden aangegaan. 12

13 Administratieve diensten Bij de organisatie van een serviceflat of appartementencomplex voor senioren komen veel administratieve zaken kijken. Denk bijvoorbeeld aan de ledenadministratie of de personeelsadministratie. Bij SDS kunt u verschillende administratieve diensten afnemen die u de zorg voor een up-to-date administratie uit handen nemen, zodat u er zelf geen omkijken naar hebt. Online boekhoudsysteem SDS werkt met een online boekhoudsysteem, waardoor het onder andere mogelijk is om op afstand administraties uit te voeren. Een tijden kostenbesparende methode. Alle papieren documenten blijven in de serviceflat. SDS hecht er waarde aan dat alle papieren documenten (eigendommen van de serviceflat) in de serviceflat gearchiveerd blijven. Op deze wijze blijft alle informatie ook voor alle bestuursleden, de financiële commissie en eventuele medewerkers toegankelijk. Ledenadministratie De ledenadministratie vormt de basisadministratie van een serviceflat. Het is vanzelfsprekend en van groot belang dat deze administratie altijd actueel is. SDS kan deze administratie voor u uitvoeren, al dan niet als onderdeel van het totaal administratief beheer van een serviceflat. Huuradministratie Van het incasseren van de huur inclusief de mutaties tot het maken van eindafrekeningen van bijvoorbeeld herstelkosten nota s. Wij verzorgen daarnaast de complete correspondentie met de huurders, debiteurenbewaking inclusief het overdragen van de vordering aan de deurwaarder en alle overige voorkomende administratieve werkzaamheden. Salaris- en personeelsadministratie Voor een goede salaris- en personeelsadministratie heeft u veel specialistische kennis nodig. De wet- en regelgeving op dit gebied veranderen snel. Voor een serviceflat, met doorgaans maar enkele medewerkers in dienst, is het bijna onmogelijk dit zelf uit te voeren. 13

14 SDS adviseert daarom voor de salaris- en personeelsadministratie externe professionals in te schakelen. Financiële administratie en accountantscontrole De financiële administratie is erg belangrijk voor een goed inzicht in kwartaalcijfers en jaarcijfers, maar kost ook veel tijd. Door de financiële administratie uit te besteden, neemt de werkdruk af en kunt u bovendien besparen op uw servicekosten. SDS kan de complete financiële administratie overnemen zonder dat een bestuur het overzicht kwijtraakt. Ieder kwartaal worden de kwartaalcijfers met u besproken zodat u volledig op de hoogte blijft. De penningmeester kan, als men dat wil, dagelijks meekijken in de administratie. Dit systeem is uniek voor serviceflats en VvE s. Daarnaast kan SDS voor u de jaarrekening en de begroting opstellen. SDS waarborgt haar onafhankelijkheid onder andere door besturen zelf te laten bepalen welke accountant de controle van de jaarrekening uitvoert. 14

15 Personele dienstverlening De personele dienstverlening bestaat uit een breed pakket van diensten waarvan het locatiemanagement een belangrijk onderdeel vormt. Het was gebruikelijk dat de leiding van een serviceflat in handen was van een fulltime directeur. Een veel effectievere en kostenbesparende methode is de dagelijkse leiding in handen te geven van een parttime locatiemanager. De locatiemanager is in dienst van SDS. Daarmee is de vereniging of stichting verlost van alle bijkomende werkgeverslasten en liggen de risico s bij SDS. U bent gegarandeerd van continuïteit. Door de effectievere werkwijze kan veelal parttime worden gewerkt waardoor ook daar een verdere kostenbesparing kan worden doorgevoerd. Alle locatiemanagers worden intern opgeleid door SDS. Professionaliteit en kwaliteit zijn hiermee gewaarborgd. En in lastige situaties kan zowel het bestuur als de locatiemanager terugvallen op de deskundigheid en ervaring van SDS. Een locatiemanager geeft leiding aan de medewerkers van een serviceflat en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden. Hij/zij is tevens het aanspreekpunt voor bewoners en de contactpersoon voor externe partijen. Daarnaast draagt de locatiemanager zorg voor de voorbereiding van vergaderingen en de uitvoering van bestuursbesluiten. Op verzoek van het bestuur kan een locatiemanager tevens een licht administratieve dan wel secretariële functie hebben. Naast het locatiemanagement is ook het huismeesterschap een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. De huismeester vervult een belangrijke rol als hét aanspreekpunt van een serviceflat. Het sociale aspect van deze functie is bijna even groot als het technische aspect. 15

16 SDS beschikt over een zogenaamde huismeester pool, een samenwerkingsverband tussen een aantal huismeesters. Samen zijn zij meerdere serviceflats van dienst. Deze samenwerking brengt vanzelfsprekend ook een kostenbesparing met zich mee. Bijvoorbeeld: twee serviceflats uit de regio maken gebruik van 1 huismeester uit de huismeester pool. Een huismeester is verantwoordelijk voor het klein onderhoud in en rondom de serviceflat. U kunt daarbij denken aan het ophalen van het huisvuil, het uitvoeren van kleine reparaties in de algemene ruimten en bij de particuliere bewoners. Ook verzorgt hij het technische beheer van de algemene ruimten. Hij signaleert de knelpunten in groot onderhoud en controleert de naleving van het huishoudelijke reglement. Ook het kleine tuinonderhoud behoort tot zijn takenpakket. Zowel de locatiemanager en huismeester acteren beide in het belang van de serviceflat. Daarbij leggen zij verantwoording af aan het bestuur van de serviceflat. 16

17 Collectief inkopen Speciaal voor alle servicecomplexen en grote VvE s in heel Nederland heeft SDS op diverse gebieden collectieve contracten gesloten. Gebruik maken van dergelijke contracten kan betekenen dat uw serviceflat jaarlijks fors kan bezuinigen. Waar moet u dan aan denken? De volgende diensten zijn reeds gecollectiviseerd: Inkoop gas Inkoop elektra Verzekeringen Liftonderhoudscontracten Kopieerapparaten Tuinonderhoud Inkoop gas en elektra SDS koopt centraal gas in tegen een gunstig tarief bij een grote landelijke energieleverancier. Dit levert forse besparingen op. Als u van deze mogelijkheid gebruikt wilt maken, dient u uiteraard uw huidige contract op te zeggen. SDS kan deze overstap probleemloos voor u verzorgen. Facturatie vindt maandelijks plaats door middel van afrekening of voorschotnota s. Een en ander is afhankelijk van het feit of u groot- of kleinverbruiker bent. Verzekeringen SDS heeft bij een grote, landelijke verzekeraar een collectief verzekeringspakket laten samenstellen. Door de collectiviteit kunnen de serviceflats en appartementencomplexen honderden euro s premie per jaar besparen. Verzekeringen die afsluitbaar zijn, zijn bijvoorbeeld: een opstalverzekering, glasverzekering, inventaris, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. 17

18 Daarnaast zijn er nog particuliere verzekeringen voor de individuele bewoners, zoals een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Informeer naar de voorwaarden! Liftcontract Uit ervaring weet u waarschijnlijk dat liftonderhoudscontracten ontzettend duur zijn. Om de kosten te drukken moet u vaak jarenlange contracten afsluiten. SDS heeft ervoor gezorgd betaalbaar liftonderhoud voor u bereikbaar te maken. Kopieerapparaten Tegen een voordelig tarief gebruik maken van de meest geavanceerde kopieerapparaten ligt nu ook voor u binnen handbereik. U heeft geen omkijken meer naar het onderhoud van een dergelijk apparaat maar wel het gemak, wat uw werkzaamheden vele malen gemakkelijker maakt. Tuinonderhoud Ook op het gebied van tuinonderhoud kunnen wij u van dienst zijn. Nagenoeg alle servicecomplexen beschikken over prachtige tuinen waar veel onderhoud in zit. Alleen al het wekelijkse grasmaaien en het tweejaarlijkse snoeien zijn behoorlijke klussen. Informeer naar de mogelijkheden op dit gebied. 18

19 19

20 Calamiteitendienst In alle serviceflats komt het regelmatig voor: een gebroken raam, een deur die niet meer goed sluit of een gesprongen waterleiding. En vaak gebeuren dit soort technische calamiteiten buiten kantoortijden, als een huismeester of manager niet meer aanwezig is, terwijl een snelle oplossing gewenst is. Van groot belang is dat bewoners erop kunnen vertrouwen dat er altijd hulp beschikbaar is, dat geeft immers rust en een groot gevoel van veiligheid. Maar enkele bewoners als achterwacht aanwijzen blijkt in de praktijk niet waterdicht en brengt een grote last en verantwoordelijkheid met zich mee. Middels SDS-Calamiteitendienst kunnen bewoners buiten kantoortijden desgewenste, professionele hulp inschakelen. De calamiteitendienst is bedoeld voor technische calamiteiten buiten kantoortijden en tijdens avond, nacht en weekenduren waarbij het noodzakelijk is dat er een snelle oplossing komt. De dienst is er NIET voor medische calamiteiten. Protocol De calamiteitendienst werkt alleen als een serviceflat beschikt over goede protocollen, die duidelijk aangeven wat er bij welke calamiteit moet gebeuren en wie wanneer gebeld moet worden. Goede achtergrondinformatie is daarbij van cruciaal belang. De centrale waar alle telefoontjes binnen komen beschikt dan ook over zorgvuldig samengestelde dossiers met daarin alle relevante contactgegevens van contractanten, loodgieters, dakdekkers, timmermannen enzovoort. Ook gegevens van bewoners en bestuurders worden zorgvuldig bijgehouden. Tarieven SDS biedt de calamiteitendienst aan voor een vast maandelijks bedrag. Daarnaast wordt er per melding een apart bedrag in rekening gebracht, welke, indien gewenst, aan de individuele bewoner kan worden doorberekend. Eenmalige opstartkosten zijn tevens van toepassing. 20

21 21

22 Senior Makelaardij SDS Senior Makelaardij is een geheel zelfstandig onderdeel van Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting. Opgericht in september 2011 met als doel te bemiddelen bij (ver)koop en (ver)huur puur gericht op seniorenhuisvesting, zowel voor groot eigenaren, als voor de particuliere eigenaar in heel Nederland. Om kwaliteit en professionaliteit te waarborgen is SDS Senior Makelaardij aangesloten bij brancheorganisatie VBO Makelaar en is de makelaar Register Makelaar/Taxateur volgens het SCVM register. Met de jarenlange expertise van SDS in de seniorenhuisvesting, de regionale en lokale marktinformatie vanuit onze managers en de gedegen en betrouwbare bemiddeling vanuit ons kantoor, begeleiden wij u ten tijde van het proces bij (ver)koop of (ver)huur van uw woning. Deze samenwerking leidt ertoe dat wij u zoveel makelaar kunnen bieden als u wenst. Vanuit een standaard basispakket heeft u de mogelijkheid onze dienstverlening modulair uit te bouwen. Op deze wijze betaald u nooit voor zaken waar u geen gebruik van maakt. De stap om te verhuizen naar een serviceflat is bijna altijd heel groot. Wij streven ernaar u te ondersteunen in dit proces en u te begeleiden naar een voor u passende woning die aansluit bij wellicht een nieuwe levensfase. Bekijk de website: en like onze Facebookpagina: Daarop posten wij dagelijks nieuwe ontwikkelingen uit de markt en wijzigingen in ons woningaanbod. Daarnaast bent u direct op de hoogte over eventuele festiviteiten zoals open huizen en kijkdagen. 22

23 23

24 VvE Beheer SDS VvE Beheer is een zelfstandig onderdeel binnen Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting, die inmiddels vele jaren actief is in het beheren van VvE s. Van het voeren van de volledige administratie, inclusief het opstellen van een jaarrekening en een begroting, tot het innen van de servicekosten, het technisch beheer van het gebouw of het voorbereiden van een Algemene Ledenvergadering. Al deze diensten zijn verwerkt in een modulair opgebouwd dienstenpakket wat de mogelijkheid biedt om enkel gebruik te maken van de diensten die u wenst. De totale dienstverlening is onderverdeeld in een drietal basispakketten. Dienstenpakket 1. Dienstenpakket 2. Dienstenpakket 3. Administratief Beheer VvE Bestuur en secretariaat VvE Bouwkundig beheer VvE Deze pakketten kunt u apart van elkaar afnemen, maar u kunt er tevens combinaties in maken. Wij zijn in staat om deze diensten tegen zeer scherpe tarieven aan te bieden gezien de samenwerking op landelijke basis met SDS. Indien een prijsindicatie gewenst is vragen wij u contact met ons op te nemen. 24

25 Facultatieve offertes kunnen worden aangevraagd voor: Begeleiden van grootonderhoud projecten Juridische begeleiding Opstellen of wijzigen van het Splitsingsreglement Opstellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement Accountantsverklaring ten behoeve van de jaarrekening Inkoop gas/elektra voor zakelijk gebruik Verzekeringen brand opstal, glas en WA Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid Afrekenen energiekosten per appartement 25

26 Juridische dienstverlening Een serviceflat krijgt regelmatig te maken met juridische vraagstukken, zo ook bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren. De bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van een gebouw waarbij goede afspraken van eminent belang zijn. Juridische vraagstukken of procedures in het arbeidsrecht, huurrecht, VvE-recht of bouwrecht komen regelmatig voor. Of wanneer een omzetting van koop- naar huurappartementen wordt gerealiseerd, dienen ook de splitsingsakte en statuten te worden aangepast. De nodige kennis van juridische wet- en regelgeving is daarbij onmisbaar. Professioneel juridisch advies SDS laat zich bij juridische procedures bijstaan door externe, professionele partijen. Allen zijn zij gespecialiseerd in één van de eerder genoemde rechten. Onze samenwerking met deze partijen geeft u de mogelijkheid zich te laten bijstaan door ervaren juristen. Indien u als serviceflat reeds gebruik maakt van onze dienstverlening, heeft u de mogelijkheid deze juridische ondersteuning tegen een gereduceerd tarief af te nemen. Veel juridische zaken liggen wettelijk vast door regelgeving vanuit de overheid. Naast de complexiteit van de materie, zijn wetten ook regelmatig aan verandering onderhevig. Goede juridische bijstand is dan ook van groot belang. Niet in de laatste plaats om schadeclaims te voorkomen. Vraag ons naar de mogelijkheden. 26

27 27

28 1e Tieflaarsestraat PC NEERIJNEN Postbus BB WAARDENBURG Telefoon: Website: KvK

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Samen met Academica Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Academica is een adviescentrum dat informatie geeft en oplossingen biedt voor financiële vraagstukken. Vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR!

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! De aankoop van een huis is werk voor specialisten. Alleen de inschakeling van deskundigen garandeert u de beste prijs, een duurzame afwikkeling en een heldere procedure.

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

December 2013 26e jaargang. Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. Themanummer: Warmtewet en EED

December 2013 26e jaargang. Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. Themanummer: Warmtewet en EED December 2013 26e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. Themanummer: Warmtewet en EED 2 ista magazine Geachte relatie, In de vorige editie van het ista Magazine

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie