Uw partner in Seniorenhuisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw partner in Seniorenhuisvesting"

Transcriptie

1 Uw partner in Seniorenhuisvesting

2 Inhoud 3 Voorwoord 4 Advies, onderzoek, herontwikkeling en revitalisering 7 Beleid en ontwikkeling 9 Bestuurszaken 11 Bouwtechnische diensten 13 Administratieve diensten 15 Personele dienstverlening 17 Collectief inkopen 20 Calamiteitendienst 22 Senior Makelaardij 24 VvE Beheer 26 Juridische dienstverlening 2

3 Voorwoord Goede dienstverlening en service op maat zijn in belangrijke mate bepalend voor het woongenot van bewoners van een serviceflat of appartementencomplex voor senioren. Als geen ander weet u dat achter het realiseren van dit woongenot vaak een complexe organisatie schuilgaat. U moet van alle markten thuis zijn om de organisatie van een serviceflat in goede banen te leiden en uw bewoners de beste service te geven. Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting biedt u op dit gebied dé professionele ondersteuning die u nodig heeft. Advisering en ondersteuning bij dagelijks beheer SDS is begin jaren negentig ontstaan uit een initiatief van een aantal bestuurders van een serviceflat in Midden-Nederland. Zij vonden dat er te eenzijdig gedacht werd over het eigendomsrecht van het onroerend goed. Uitgangspunt was een scheiding aan te brengen tussen het onroerend goed enerzijds en de dienstverlening en services anderzijds. Om meer besturen van diverse serviceflats in Nederland te kunnen adviseren en begeleiden in deze materie is SDS opgericht. Een volwaardig en professioneel partner Inmiddels is SDS uitgegroeid tot een volwaardig en professioneel partner voor particuliere wooncomplexen, serviceflats, woningbouwcorporaties en woon-zorgcomplexen. SDS biedt deskundige advisering en ondersteuning op diverse dienstverlenende terreinen waar complexen die zich richten op seniorenhuisvesting mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ledenadministratie, de inkoop van gas, bestuurlijke zaken, bouwkundige en personele ondersteuning, een calamiteitendienst en juridisch advies. In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over al onze diensten. Indien u vragen heeft, zijn wij graag bereid bij u langs te komen en de diverse mogelijkheden met u te bespreken. 3

4 Advies, onderzoek, herontwikkeling en revitalisering Woningcorporaties Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. De schaal van een woningbouwcorporatie moet in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak. De extra huuropbrengsten van corporaties die het gevolg zijn van de maatregelen in de huursector worden via een heffing afgeroomd. Deze tekst uit het Regeerakkoord VVD - PvdA van 29 oktober 2012 is u ongetwijfeld goed bekend. Naast deze, heeft u als woningcorporatie meer taken toebedeeld gekregen die mogelijk voor u een verandering in uw visie vraagt. Scheiding Wonen & Zorg Senioren moeten langer zelfstandig blijven wonen De Tweede kamer maakt zich zorgen over de toekomst van de S e r v i c e fl a t s Kostenbesparing 4

5 Woningcorporaties hebben er door deze veranderingen een groot belang bij om zo efficiënt mogelijk te gaan werken, waardoor een besparing op kosten mogelijk wordt. Door bijvoorbeeld zaken als bouw, verhuur en diensten aan derden uit te besteden kunnen de kosten voor de corporatie enorm dalen. Ook kritisch kijken naar de ZAV vergoedingen (vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen), opleveringen en mutaties en het anders inregelen van de huuradministratie, alsmede het realiseren van gedragswijzigingen van huurders, waarmee het aantal juridische procedures (bijv. uitzettingen) tot een minimum beperkt kan worden, zijn van groot belang om de kosten te reduceren. Het is lastig om met al deze veranderingen er ook nog voor te zorgen dat er een plezierige woonomgeving blijft bestaan voor de huurder. In Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting vindt u een partner waarbij u professionele en onafhankelijke ondersteuning krijgt bij dergelijke vraagstukken en veranderprocessen. Door de verhuur en diensten aan SDS uit te besteden realiseert u een minimale kostenbesparing van 10%. Gemeenten Ouderen blijven langer thuis wonen. In ieder geval stuurt het overheidsbeleid er op aan dat men niet snel wordt opgenomen in een zorginstelling. Dus ligt langer thuis wonen voor de hand. De eisen die aan de woonlocatie en de woonruimte gesteld worden zijn voor ouderen vaak zeer specifiek. Belangrijk zijn bijvoorbeeld, gelijkvloerse bereikbaarheid van slaapkamer, toilet en badkamer. Maar ook veranderen vaak de eisen m.b.t. de verlichting in huis, het bedienen van deuren en ramen etc. Soms zal het noodzakelijk zijn om passende woonruimte te zoeken voor een senior. Belangrijk is dan om strategisch de juiste beslissingen te nemen. Het kan bijvoorbeeld raadzaam zijn om op een moment dat de oudere nog goed gezond en mobiel is naar andere woonruimte te zoeken die gunstiger gelokaliseerd is voor de dagen dat het misschien wat moeizamer wordt. Een taak voor gemeenten om hier goede oplossingen voor te vinden. Ook hier geldt dat kwaliteit optimaliseren en tegelijkertijd kostenbesparingen doorvoeren noodzakelijk is. 5

6 Dit kan voor sommige gemeenten een ingewikkeld proces zijn waar zij mee geconfronteerd worden. Met haar jarenlange ervaring op het gebied van seniorenhuisvesting, is SDS een ervaren en professioneel, onafhankelijk partner om mee in gesprek te gaan en gezamenlijk tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Woon-zorgcomplexen Zorgaanbieders gaan terug naar de basis; leveren van zorg. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen neemt het aantal plaatsen in verzorgingshuizen af en leveren zorgaanbieders steeds vaker extramurale zorg aan ouderen die in de wijk wonen en aan ouderen in woon-zorgcomplexen of aanleunwoningen. Dit heeft als gevolg dat steeds meer zorgcomplexen de deuren sluiten. In sommige gevallen is dat een wenselijke oplossing. Wanneer het echter een zeer goede locatie betreft of een locatie waar een duidelijke wens tot behoud aanwezig is, is SDS de juiste partij om u te adviseren over toekomst mogelijkheden en eventuele kostenbesparingen. Beleggers en Projectontwikkelaars De seniorenwoning markt (55 jaar en ouder) vormt een specifiek segment in de woningmarkt. De behoefte aan geschikte woningen voor senioren zal op grond van demografische ontwikkelingen (vergrijzing) in de komende jaren stijgen. In de komende decennia neemt de vraag naar woningen die geschikt zijn voor senioren daarom onmiskenbaar toe. De Nederlandse huizenmarkt is er nog niet op ingericht om een dergelijke ontwikkeling op te vangen. Seniorenhuisvesting is echter onvermijdelijk een groeimarkt waar projectontwikkelaars en beleggers graag op inspringen. Voor hen is de ontwikkeling of de investering het doel, niet het beheer van het seniorencomplex. SDS biedt maatwerk in haar diensten waardoor de ontwikkelaar en/ of beheerder volledig wordt ontzorgd op het gebied van de exploitatie, beheer, onderhoud, services en diensten aangaande het wooncomfort voor senioren. 6

7 Beleid en ontwikkeling Bestuurders van serviceflats en appartementencomplexen voor senioren hebben in hun bestuurstaken met zeer diverse onderwerpen te maken. Hoe maken we een meerjaren-onderhoudsplan? Hoe regelen we de maaltijdvoorziening? Hoe reageren we op negatieve artikelen in de media? Hoe spelen wij handig in op de veranderingen in de zorg en het langer zelfstandig wonen? Welke arbeidsvoorwaarden en beloningsstructuur passen we toe voor onze medewerkers? En hebben externe bestuurders ook recht op een vergoeding? Daarnaast hebben bestuurders te maken met regelgeving van de overheid, zowel op lokaal als nationaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, landelijke normen voor de brandpreventie en eisen aan het verlenen van zorg. Brede expertise en actuele informatie SDS kan u van dienst zijn met deze beleidsmatige vragen over het beheer van uw serviceflat of appartementencomplex. Door haar jarenlange ervaring en brede expertise, beschikt SDS over actuele informatie waarmee wij u snel en deskundig antwoord kunnen geven op uw specifieke vraag. Daarnaast zetten we onze kennis en ervaring in voor een brede belangenbehartiging. Voor bestuurders van serviceflats en appartementencomplexen waar SDS haar diensten en services aan verleend, is dat een veilig en vertrouwd idee. Onderzoek naar trends en ontwikkelingen Om onze kennis up-to-date te houden, voeren we voortdurend onderzoek uit naar nieuwe trends en ontwikkelingen. Het gaat daarbij om onderwerpen als bijvoorbeeld technisch onderhoud, de zorgcomponent, het langer zelfstandig wonen, duurzaamheid op het gebied van energie, maaltijdvoorzieningen, diverse wet- en regelgevingen en huishoudelijke en technische ontwikkelingen. 7

8 SDS onderzoekt in welke mate dergelijke ontwikkelingen van invloed zijn op het beheer van serviceflats en appartementencomplexen voor senioren. Ook kan SDS bestuurders adviseren en daardoor behoeden voor een eventuele misstap of juist ondersteunen bij het maken van die ene belangrijke keuze. 8

9 Bestuurszaken Het besturen van een serviceflat kost veel tijd en vraagt de nodige kennis van bestuurders, die zich vaak belangeloos en vol toewijding inzetten. In de praktijk blijkt deze inzet niet altijd voldoende om de serviceflat goed en professioneel te besturen. Nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde wetgeving of veranderende eisen van bewoners kunnen ervoor zorgen dat de bestuurstaken het bestuur boven het hoofd groeien. Als bestuur kunt u zich laten ondersteunen door onze bestuursondersteunende diensten. U haalt professionele kennis in huis en kunt zich richten op hoofdlijnen en ontwikkelingen op de lange termijn. Zo wordt besturen weer beheersbaar, interessant en leuk. Er zijn drie mogelijkheden waarop u zich als bestuur kunt laten ondersteunen: Bestuurlijk adviseur U bent tevreden over de gang van zaken en het bestuur functioneert goed. Incidenteel kunt u echter aanlopen tegen een gebrek aan kennis en kunt u deskundig advies nodig hebben. Het inschakelen van een bestuurlijk adviseur van SDS biedt in zo n geval uitkomst. De SDS-adviseur ondersteunt en adviseert op alle denkbare terreinen en kan gebruik maken van de kennis en kunde waarover SDS beschikt. Het bestuur blijft geheel zelfstandig. De SDS-adviseur is geen lid van het bestuur en heeft geen stemrecht. Professioneel bestuurder Het is ook mogelijk permanente ondersteuning te ontvangen van een professioneel bestuurder uit onze bestuurderspool. Dit zijn bestuurders die hun sporen reeds hebben verdiend en hun expertise graag ter beschikking stellen aan de bij SDS aangesloten serviceflats. Een overeenkomst wordt altijd gesloten tussen de serviceflat en het desbetreffende bestuurslid. SDS zal daar nooit een partij in zijn. Hiermee haalt u een constante factor van kennis en ervaring in huis. Een bestuurder uit de bestuurderspool kan lid zijn van het bestuur en heeft in dat geval ook stemrecht. 9

10 Raad van Commissarissen Als bestuur kunt u er ook voor kiezen de dagelijkse bestuurstaken helemaal uit handen te geven. U stapt over op een andere bestuursvorm en draagt de dagelijkse bestuurstaken over aan SDS. Deze bestuursvorm zorgt in de praktijk voor veel rust en duidelijkheid. De serviceflat benoemt bij dit model een Raad van Commissarissen die zich op afstand bezighoudt met de controle op de werkzaamheden van SDS en daarmee op het eigendom van de leden. Begrotingen en belangrijke uitgaven worden voorgelegd aan de ledenvergadering, die daar als hoogste gezag binnen een serviceflat over besluit. Bewoners zijn daardoor altijd op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en hebben een goed inzicht in de servicekosten. Maatwerk Voor andere mogelijkheden op het gebied van bestuurlijke ondersteuning maken wij op basis van uw specifieke wensen graag een aanbieding op maat. 10

11 Bouwtechnische diensten Het onderhoud van serviceflats en appartementencomplexen voor senioren vergt veel aandacht. Goed onderhoud is belangrijk voor de gebouwen zelf, maar ook voor installaties zoals liften en nutsvoorzieningen. Het resulteert in een langere levensduur en een goed functionerende woonomgeving. Samenwerking SDS werkt nauw samen met enkele toonaangevende project-, management-, ingenieurs- en adviesbureaus. Door met meerdere partijen samen te werken heeft u altijd de mogelijkheid om te kiezen voor het bureau dat het beste op uw wensen aansluit. U bent verzekerd van een onafhankelijk en deskundig advies, voorzien van de meest actuele bouwontwikkelingen, specifiek gericht op uw serviceflat. Meerjarenonderhoudsplan Bouwtechnisch onderhoud is een kostbare aangelegenheid. Voor een goede financiële beheersing van onderhoudswerkzaamheden, is een planning van het onderhoud op lange termijn belangrijk. Een meerjarenonderhoudsplan schept duidelijkheid over de maatregelen en kosten waar uw serviceflat voor komt te staan. Ook het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan kunt u uit handen geven aan één van de samenwerkende partijen. Zij zullen samen met u het gebouw inspecteren, in kaart brengen welke onderhoudswerkzaamheden de komende 10 tot 20 jaar noodzakelijk zijn, een planning maken en de toekomstige financiële verplichtingen toelichten. Bouwprojecten Renovatie, verbouw of groot onderhoud zijn arbeidsintensieve projecten. Het is lastig deze projecten naast de lopende zaken uit te voeren. Bovendien vereist het veel specialistische kennis. Door de begeleiding uit handen te geven aan SDS, bent u er zeker van dat het bouwproject goed en volgens planning verloopt. Wij controleren voor u de uitvoering van de werkzaamheden en bewaken het financiële budget. 11

12 Financiering groot onderhoud Het is vaker regel dan uitzondering dat complexen onvoldoende financiële middelen bezitten om grootschalige onderhoudsprojecten te kunnen laten uitvoeren. Er zijn diverse marktpartijen die op dit gebied gespecialiseerd zijn in het bieden van financieringsmogelijkheden. Vraag ons naar de mogelijkheden. Brandpreventie Wij adviseren u graag over verscheidene maatregelen op het gebied van brandpreventie. Ondersteuning en begeleiding Serviceflats kunnen een overeenkomst afsluiten met SDS voor bouwkundige ondersteuning, advisering en begeleiding. Een overeenkomst kan op projectbasis of vaste termijn worden aangegaan. 12

13 Administratieve diensten Bij de organisatie van een serviceflat of appartementencomplex voor senioren komen veel administratieve zaken kijken. Denk bijvoorbeeld aan de ledenadministratie of de personeelsadministratie. Bij SDS kunt u verschillende administratieve diensten afnemen die u de zorg voor een up-to-date administratie uit handen nemen, zodat u er zelf geen omkijken naar hebt. Online boekhoudsysteem SDS werkt met een online boekhoudsysteem, waardoor het onder andere mogelijk is om op afstand administraties uit te voeren. Een tijden kostenbesparende methode. Alle papieren documenten blijven in de serviceflat. SDS hecht er waarde aan dat alle papieren documenten (eigendommen van de serviceflat) in de serviceflat gearchiveerd blijven. Op deze wijze blijft alle informatie ook voor alle bestuursleden, de financiële commissie en eventuele medewerkers toegankelijk. Ledenadministratie De ledenadministratie vormt de basisadministratie van een serviceflat. Het is vanzelfsprekend en van groot belang dat deze administratie altijd actueel is. SDS kan deze administratie voor u uitvoeren, al dan niet als onderdeel van het totaal administratief beheer van een serviceflat. Huuradministratie Van het incasseren van de huur inclusief de mutaties tot het maken van eindafrekeningen van bijvoorbeeld herstelkosten nota s. Wij verzorgen daarnaast de complete correspondentie met de huurders, debiteurenbewaking inclusief het overdragen van de vordering aan de deurwaarder en alle overige voorkomende administratieve werkzaamheden. Salaris- en personeelsadministratie Voor een goede salaris- en personeelsadministratie heeft u veel specialistische kennis nodig. De wet- en regelgeving op dit gebied veranderen snel. Voor een serviceflat, met doorgaans maar enkele medewerkers in dienst, is het bijna onmogelijk dit zelf uit te voeren. 13

14 SDS adviseert daarom voor de salaris- en personeelsadministratie externe professionals in te schakelen. Financiële administratie en accountantscontrole De financiële administratie is erg belangrijk voor een goed inzicht in kwartaalcijfers en jaarcijfers, maar kost ook veel tijd. Door de financiële administratie uit te besteden, neemt de werkdruk af en kunt u bovendien besparen op uw servicekosten. SDS kan de complete financiële administratie overnemen zonder dat een bestuur het overzicht kwijtraakt. Ieder kwartaal worden de kwartaalcijfers met u besproken zodat u volledig op de hoogte blijft. De penningmeester kan, als men dat wil, dagelijks meekijken in de administratie. Dit systeem is uniek voor serviceflats en VvE s. Daarnaast kan SDS voor u de jaarrekening en de begroting opstellen. SDS waarborgt haar onafhankelijkheid onder andere door besturen zelf te laten bepalen welke accountant de controle van de jaarrekening uitvoert. 14

15 Personele dienstverlening De personele dienstverlening bestaat uit een breed pakket van diensten waarvan het locatiemanagement een belangrijk onderdeel vormt. Het was gebruikelijk dat de leiding van een serviceflat in handen was van een fulltime directeur. Een veel effectievere en kostenbesparende methode is de dagelijkse leiding in handen te geven van een parttime locatiemanager. De locatiemanager is in dienst van SDS. Daarmee is de vereniging of stichting verlost van alle bijkomende werkgeverslasten en liggen de risico s bij SDS. U bent gegarandeerd van continuïteit. Door de effectievere werkwijze kan veelal parttime worden gewerkt waardoor ook daar een verdere kostenbesparing kan worden doorgevoerd. Alle locatiemanagers worden intern opgeleid door SDS. Professionaliteit en kwaliteit zijn hiermee gewaarborgd. En in lastige situaties kan zowel het bestuur als de locatiemanager terugvallen op de deskundigheid en ervaring van SDS. Een locatiemanager geeft leiding aan de medewerkers van een serviceflat en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden. Hij/zij is tevens het aanspreekpunt voor bewoners en de contactpersoon voor externe partijen. Daarnaast draagt de locatiemanager zorg voor de voorbereiding van vergaderingen en de uitvoering van bestuursbesluiten. Op verzoek van het bestuur kan een locatiemanager tevens een licht administratieve dan wel secretariële functie hebben. Naast het locatiemanagement is ook het huismeesterschap een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. De huismeester vervult een belangrijke rol als hét aanspreekpunt van een serviceflat. Het sociale aspect van deze functie is bijna even groot als het technische aspect. 15

16 SDS beschikt over een zogenaamde huismeester pool, een samenwerkingsverband tussen een aantal huismeesters. Samen zijn zij meerdere serviceflats van dienst. Deze samenwerking brengt vanzelfsprekend ook een kostenbesparing met zich mee. Bijvoorbeeld: twee serviceflats uit de regio maken gebruik van 1 huismeester uit de huismeester pool. Een huismeester is verantwoordelijk voor het klein onderhoud in en rondom de serviceflat. U kunt daarbij denken aan het ophalen van het huisvuil, het uitvoeren van kleine reparaties in de algemene ruimten en bij de particuliere bewoners. Ook verzorgt hij het technische beheer van de algemene ruimten. Hij signaleert de knelpunten in groot onderhoud en controleert de naleving van het huishoudelijke reglement. Ook het kleine tuinonderhoud behoort tot zijn takenpakket. Zowel de locatiemanager en huismeester acteren beide in het belang van de serviceflat. Daarbij leggen zij verantwoording af aan het bestuur van de serviceflat. 16

17 Collectief inkopen Speciaal voor alle servicecomplexen en grote VvE s in heel Nederland heeft SDS op diverse gebieden collectieve contracten gesloten. Gebruik maken van dergelijke contracten kan betekenen dat uw serviceflat jaarlijks fors kan bezuinigen. Waar moet u dan aan denken? De volgende diensten zijn reeds gecollectiviseerd: Inkoop gas Inkoop elektra Verzekeringen Liftonderhoudscontracten Kopieerapparaten Tuinonderhoud Inkoop gas en elektra SDS koopt centraal gas in tegen een gunstig tarief bij een grote landelijke energieleverancier. Dit levert forse besparingen op. Als u van deze mogelijkheid gebruikt wilt maken, dient u uiteraard uw huidige contract op te zeggen. SDS kan deze overstap probleemloos voor u verzorgen. Facturatie vindt maandelijks plaats door middel van afrekening of voorschotnota s. Een en ander is afhankelijk van het feit of u groot- of kleinverbruiker bent. Verzekeringen SDS heeft bij een grote, landelijke verzekeraar een collectief verzekeringspakket laten samenstellen. Door de collectiviteit kunnen de serviceflats en appartementencomplexen honderden euro s premie per jaar besparen. Verzekeringen die afsluitbaar zijn, zijn bijvoorbeeld: een opstalverzekering, glasverzekering, inventaris, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. 17

18 Daarnaast zijn er nog particuliere verzekeringen voor de individuele bewoners, zoals een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Informeer naar de voorwaarden! Liftcontract Uit ervaring weet u waarschijnlijk dat liftonderhoudscontracten ontzettend duur zijn. Om de kosten te drukken moet u vaak jarenlange contracten afsluiten. SDS heeft ervoor gezorgd betaalbaar liftonderhoud voor u bereikbaar te maken. Kopieerapparaten Tegen een voordelig tarief gebruik maken van de meest geavanceerde kopieerapparaten ligt nu ook voor u binnen handbereik. U heeft geen omkijken meer naar het onderhoud van een dergelijk apparaat maar wel het gemak, wat uw werkzaamheden vele malen gemakkelijker maakt. Tuinonderhoud Ook op het gebied van tuinonderhoud kunnen wij u van dienst zijn. Nagenoeg alle servicecomplexen beschikken over prachtige tuinen waar veel onderhoud in zit. Alleen al het wekelijkse grasmaaien en het tweejaarlijkse snoeien zijn behoorlijke klussen. Informeer naar de mogelijkheden op dit gebied. 18

19 19

20 Calamiteitendienst In alle serviceflats komt het regelmatig voor: een gebroken raam, een deur die niet meer goed sluit of een gesprongen waterleiding. En vaak gebeuren dit soort technische calamiteiten buiten kantoortijden, als een huismeester of manager niet meer aanwezig is, terwijl een snelle oplossing gewenst is. Van groot belang is dat bewoners erop kunnen vertrouwen dat er altijd hulp beschikbaar is, dat geeft immers rust en een groot gevoel van veiligheid. Maar enkele bewoners als achterwacht aanwijzen blijkt in de praktijk niet waterdicht en brengt een grote last en verantwoordelijkheid met zich mee. Middels SDS-Calamiteitendienst kunnen bewoners buiten kantoortijden desgewenste, professionele hulp inschakelen. De calamiteitendienst is bedoeld voor technische calamiteiten buiten kantoortijden en tijdens avond, nacht en weekenduren waarbij het noodzakelijk is dat er een snelle oplossing komt. De dienst is er NIET voor medische calamiteiten. Protocol De calamiteitendienst werkt alleen als een serviceflat beschikt over goede protocollen, die duidelijk aangeven wat er bij welke calamiteit moet gebeuren en wie wanneer gebeld moet worden. Goede achtergrondinformatie is daarbij van cruciaal belang. De centrale waar alle telefoontjes binnen komen beschikt dan ook over zorgvuldig samengestelde dossiers met daarin alle relevante contactgegevens van contractanten, loodgieters, dakdekkers, timmermannen enzovoort. Ook gegevens van bewoners en bestuurders worden zorgvuldig bijgehouden. Tarieven SDS biedt de calamiteitendienst aan voor een vast maandelijks bedrag. Daarnaast wordt er per melding een apart bedrag in rekening gebracht, welke, indien gewenst, aan de individuele bewoner kan worden doorberekend. Eenmalige opstartkosten zijn tevens van toepassing. 20

21 21

22 Senior Makelaardij SDS Senior Makelaardij is een geheel zelfstandig onderdeel van Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting. Opgericht in september 2011 met als doel te bemiddelen bij (ver)koop en (ver)huur puur gericht op seniorenhuisvesting, zowel voor groot eigenaren, als voor de particuliere eigenaar in heel Nederland. Om kwaliteit en professionaliteit te waarborgen is SDS Senior Makelaardij aangesloten bij brancheorganisatie VBO Makelaar en is de makelaar Register Makelaar/Taxateur volgens het SCVM register. Met de jarenlange expertise van SDS in de seniorenhuisvesting, de regionale en lokale marktinformatie vanuit onze managers en de gedegen en betrouwbare bemiddeling vanuit ons kantoor, begeleiden wij u ten tijde van het proces bij (ver)koop of (ver)huur van uw woning. Deze samenwerking leidt ertoe dat wij u zoveel makelaar kunnen bieden als u wenst. Vanuit een standaard basispakket heeft u de mogelijkheid onze dienstverlening modulair uit te bouwen. Op deze wijze betaald u nooit voor zaken waar u geen gebruik van maakt. De stap om te verhuizen naar een serviceflat is bijna altijd heel groot. Wij streven ernaar u te ondersteunen in dit proces en u te begeleiden naar een voor u passende woning die aansluit bij wellicht een nieuwe levensfase. Bekijk de website: en like onze Facebookpagina: Daarop posten wij dagelijks nieuwe ontwikkelingen uit de markt en wijzigingen in ons woningaanbod. Daarnaast bent u direct op de hoogte over eventuele festiviteiten zoals open huizen en kijkdagen. 22

23 23

24 VvE Beheer SDS VvE Beheer is een zelfstandig onderdeel binnen Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting, die inmiddels vele jaren actief is in het beheren van VvE s. Van het voeren van de volledige administratie, inclusief het opstellen van een jaarrekening en een begroting, tot het innen van de servicekosten, het technisch beheer van het gebouw of het voorbereiden van een Algemene Ledenvergadering. Al deze diensten zijn verwerkt in een modulair opgebouwd dienstenpakket wat de mogelijkheid biedt om enkel gebruik te maken van de diensten die u wenst. De totale dienstverlening is onderverdeeld in een drietal basispakketten. Dienstenpakket 1. Dienstenpakket 2. Dienstenpakket 3. Administratief Beheer VvE Bestuur en secretariaat VvE Bouwkundig beheer VvE Deze pakketten kunt u apart van elkaar afnemen, maar u kunt er tevens combinaties in maken. Wij zijn in staat om deze diensten tegen zeer scherpe tarieven aan te bieden gezien de samenwerking op landelijke basis met SDS. Indien een prijsindicatie gewenst is vragen wij u contact met ons op te nemen. 24

25 Facultatieve offertes kunnen worden aangevraagd voor: Begeleiden van grootonderhoud projecten Juridische begeleiding Opstellen of wijzigen van het Splitsingsreglement Opstellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement Accountantsverklaring ten behoeve van de jaarrekening Inkoop gas/elektra voor zakelijk gebruik Verzekeringen brand opstal, glas en WA Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid Afrekenen energiekosten per appartement 25

26 Juridische dienstverlening Een serviceflat krijgt regelmatig te maken met juridische vraagstukken, zo ook bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren. De bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van een gebouw waarbij goede afspraken van eminent belang zijn. Juridische vraagstukken of procedures in het arbeidsrecht, huurrecht, VvE-recht of bouwrecht komen regelmatig voor. Of wanneer een omzetting van koop- naar huurappartementen wordt gerealiseerd, dienen ook de splitsingsakte en statuten te worden aangepast. De nodige kennis van juridische wet- en regelgeving is daarbij onmisbaar. Professioneel juridisch advies SDS laat zich bij juridische procedures bijstaan door externe, professionele partijen. Allen zijn zij gespecialiseerd in één van de eerder genoemde rechten. Onze samenwerking met deze partijen geeft u de mogelijkheid zich te laten bijstaan door ervaren juristen. Indien u als serviceflat reeds gebruik maakt van onze dienstverlening, heeft u de mogelijkheid deze juridische ondersteuning tegen een gereduceerd tarief af te nemen. Veel juridische zaken liggen wettelijk vast door regelgeving vanuit de overheid. Naast de complexiteit van de materie, zijn wetten ook regelmatig aan verandering onderhevig. Goede juridische bijstand is dan ook van groot belang. Niet in de laatste plaats om schadeclaims te voorkomen. Vraag ons naar de mogelijkheden. 26

27 27

28 1e Tieflaarsestraat PC NEERIJNEN Postbus BB WAARDENBURG Telefoon: Website: KvK

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

OBJECT PRESENTATIE. SERVICEFLAT CRONESTEIN 4 kamer appartement 28 Plantijnstraat Leiden TE HUUR

OBJECT PRESENTATIE. SERVICEFLAT CRONESTEIN 4 kamer appartement 28 Plantijnstraat Leiden TE HUUR OBJECT PRESENTATIE SERVICEFLAT CRONESTEIN 4 kamer appartement 28 Plantijnstraat Leiden TE HUUR OVER ONS Waarom SDS Senior Makelaardij? Bent u op zoek naar een gedegen en betrouwbaar makelaar op het gebied

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Een eerste kennismaking met uw vastgoedpartner 123Wonen D u m la v Ne l n! Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen

Nadere informatie

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk levert maatwerk www.vastgoedbeheertwente.nl Wat doet is de partij voor het beheren van uw. Met meer dan 10 jaar ervaring heeft hét specialisme in huis om het beheer optimaal en professioneel toe te passen.

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Ervaring en expertise scheelt u heel 123Vastgoedmanagement wat zorgen zorgeloze ver Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

OBJECT PRESENTATIE. SERVICEFLAT CRONESTEIN 2 kamer appartement Plantijnstraat 56 Leiden TE HUUR

OBJECT PRESENTATIE. SERVICEFLAT CRONESTEIN 2 kamer appartement Plantijnstraat 56 Leiden TE HUUR OBJECT PRESENTATIE SERVICEFLAT CRONESTEIN 2 kamer appartement Plantijnstraat 56 Leiden TE HUUR OVER ONS Waarom SDS Senior Makelaardij? Bent u op zoek naar een gedegen en betrouwbaar makelaar op het gebied

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Uw VvE professioneel en met zorg beheerd

Uw VvE professioneel en met zorg beheerd Uw VvE professioneel en met zorg beheerd Newomij VvE Beheer Koningin Wilhelminalaan 31 1411 EL Naarden T 088 639 66 00 E vvebeheer@newomij.nl W newomij.nl Goed VvE-beheer: geen sinecure Het beheer van

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Als eigenaar van een woning in een gebouw met meerdere eigenaren wilt u niks liever dan

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking.

Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking. Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking. Gooi & Eemland VvE beheer en advies is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters van vastgoed. Vanuit

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Woningverhuur & Leegstandbeheer

Woningverhuur & Leegstandbeheer Woningverhuur & Leegstandbeheer Inhoud Over RealVast 1 4 Verhuur & Beheer 2 Dienstverlening 5 Beheerpaketten Beheer 3 Leegstandbeheer Over RealVast RealVast is uw partner bij huur, verhuur en beheer en

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Hoe verzeker je mensenwerk? De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je mensenwerk? De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Hoe verzeker je mensenwerk? De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt ook rekening met fouten waar

Nadere informatie

DE IMPASSE DOORBROKEN Serviceflat Swaenendreef van koop naar huur

DE IMPASSE DOORBROKEN Serviceflat Swaenendreef van koop naar huur DE IMPASSE DOORBROKEN Serviceflat Swaenendreef van koop naar huur Utrecht, maart 2005 Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Erik Schellekens De serviceflat als woonvorm voor ouderen bestaat in Nederland

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning. VvE Beheer

Meerjarenonderhoudsplanning. VvE Beheer Bouwkundig Onderzoek & Advies Projectbegeleiding Meerjarenonderhoudsplanning VvE Beheer Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij?... Organisatie & werkgebied... 1 2 Zoekt u een beheerder voor uw vereniging van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( )

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( ) Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief Versie 1.0 (20-01-2017) Ons collectief is geënt op het professioneel beheer van Verenigingen van Eigenaren op het gebied van bemiddeling, conform onze collectieve

Nadere informatie

WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN

WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN WIJ VERHUREN, BEHEREN EN ONTZORGEN WAT BIEDEN WIJ AAN? Wij bieden aan om uw woning op een zorgeloze en betrouwbare wijze te verhuren en indien gewenst te laten beheren. Wij werken op basis van no cure,

Nadere informatie

Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking.

Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking. Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking. Gooi & Eemland VvE beheer en advies is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters van vastgoed. Vanuit

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl. Maastricht, Via Regia 138-D

Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl. Maastricht, Via Regia 138-D Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl Maastricht, Via Regia 138-D www.wijnandstilli.nl pagina 1 van 8 2015 Maastricht, Via Regia 138-D

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Huurprijs 920,44 p.m.

Huurprijs 920,44 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor G. Kok BV is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen makelaar mee te nemen voor uw belangenbehartiging

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Papegaaistraat 36 te Krommenie Vraagprijs: 159.500,- k.k.

Papegaaistraat 36 te Krommenie Vraagprijs: 159.500,- k.k. Papegaaistraat 36 te Krommenie Vraagprijs: 159.500,- k.k. Type woning: Benedenwoning Aantal kamer(s): 2 waarvan 1 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: Aan rustige weg, in woonwijk Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Vraagprijs 210.000,- k.k.

Vraagprijs 210.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals Voor van uw klanten of huurders Breng de mogelijkheden voor energiebesparing snel en gemakkelijk in beeld energiebesparingsverkenner.rvo.nl Wilt

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

OBJECT PRESENTATIE. Serviceflat Hoog Doorwerth 3 kamer appartement Utrechtseweg Heelsum TE HUUR

OBJECT PRESENTATIE. Serviceflat Hoog Doorwerth 3 kamer appartement Utrechtseweg Heelsum TE HUUR OBJECT PRESENTATIE Serviceflat Hoog Doorwerth 3 kamer appartement Utrechtseweg 80 604 Heelsum TE HUUR OVER ONS Waarom SDS Senior Makelaardij? Bent u op zoek naar een gedegen en betrouwbaar makelaar op

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Koopsom 119.250,- k.k.

Koopsom 119.250,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Koopsom 136.800,- k.k.

Koopsom 136.800,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Conradstraat 5 te Zaandam

Conradstraat 5 te Zaandam Conradstraat 5 te Zaandam Vraagprijs: 159.500,- k.k. Type woning: Portiekwoning Aantal kamer(s): 2 waarvan 1 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte: Ca. 64

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Koopsom 136.800,- k.k.

Koopsom 136.800,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

VERHUUR BEKIJK DE VAN WOONRUIMTE EENS OP EEN ANDERE MANIER

VERHUUR BEKIJK DE VAN WOONRUIMTE EENS OP EEN ANDERE MANIER VERHUUR BEKIJK DE VAN WOONRUIMTE EENS OP EEN ANDERE MANIER U leest deze brochure met een reden: u heeft huurders nodig. En dat komt goed uit, want wij kennen meer dan 100.000 studenten, starters, expats,

Nadere informatie

RealVast werkt voor u als particulier maar ook voor de zakelijke markt als woningcorporaties, makelaars, vastgoedbeleggers, ontwikkelaars etc.

RealVast werkt voor u als particulier maar ook voor de zakelijke markt als woningcorporaties, makelaars, vastgoedbeleggers, ontwikkelaars etc. Woningverhuur en vastgoedbeheer behoeft een specialistische aanpak door een professionele verhuurorganisatie met kennis van de woningmarkt, juridische en financiële aspecten en zelfs technisch en bouwkundig

Nadere informatie

Koopsom 119.250,- k.k.

Koopsom 119.250,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Koopsom 215.000,- k.k.

Koopsom 215.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Koopsom 111.600,- k.k.

Koopsom 111.600,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Vraagprijs 469.500,- k.k.

Vraagprijs 469.500,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Vraagprijs 147.500,- k.k.

Vraagprijs 147.500,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Apollostraat 26 - Rotterdam Huurprijs 1.026,63 p.m.

Apollostraat 26 - Rotterdam Huurprijs 1.026,63 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Apollostraat 26 - Rotterdam Huurprijs 1.026,63 p.m. Apollostraat 26 te Rotterdam - 110-Morgen Omschrijving Modern 3-kamer appartement gelegen

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering.

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering. t o p S n o o W el o v e g s i u h T ve-uitgave V e l a i c e p S 2014 december Vragen en antwoorden over wonen in een VvE-complex pagina 4 Wat wordt er besproken tijdens een VvE-vergadering pagina 6 Pilot

Nadere informatie

Huurprijs 894,12 p.m.

Huurprijs 894,12 p.m. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Koopsom 118.000,- k.k.

Koopsom 118.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden verleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

Huurprijs 1.036,63 p.m.

Huurprijs 1.036,63 p.m. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Maastricht, Adelbert van Scharnlaan F 71 F

Maastricht, Adelbert van Scharnlaan F 71 F Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl Maastricht, Adelbert van Scharnlaan F 71 F www.wijnandstilli.nl pagina 1 van 7 2015 Maastricht,

Nadere informatie

Geniet van het leven Vertrouwd, voordelig en vernieuwend

Geniet van het leven Vertrouwd, voordelig en vernieuwend Geniet van het leven Vertrouwd, voordelig en vernieuwend De Huizenbemiddelaar aan- of verkoopbemiddeling voor één vast laag tarief. De Huizenbemiddelaar is één van de eerste full service makelaars die

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

Tijmen Kroes. Voor een financiele toekomst die werkt.

Tijmen Kroes. Voor een financiele toekomst die werkt. Tijmen Kroes Voor een financiele toekomst die werkt. Hoe prettig is zekerheid? Tijmen Kroes regelt het voor u Hoe prettig is het om de zekerheid te hebben dat uw financiële toekomst goed geregeld is? De

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman s, Incassospecialisten en Juristen. Hofman s, Incassospecialisten en Juristen is een toonaangevend

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Vraagprijs ,- k.k.

Vraagprijs ,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Vraagprijs 199.000,- k.k.

Vraagprijs 199.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie