Bordewijklaan 109, Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bordewijklaan 109, Groningen"

Transcriptie

1 Bordewijklaan 109, Groningen Op een leuke plek aan de zuidkant van Groningen in de groene en ruim opgezette wijk de Wijert-Zuid gelegen, goed onderhouden comfortabele gelijkvloerse benedenwoning met een zonnige tuin van ca. 30m2 op het Westen. Een sfeervolle benedenwoning met strakke gestucte wanden en moderne lichte kleurstellingen. Aan de voorzijde is er een aangebouwde stenen berging en is er parkeergelegenheid op eigen parkeerplaats. De woning maakt onderdeel uit van een goed onderhouden appartementencomplex met een gezonde en goed functionerende V.v.E.. Indeling: entree, hal, meterkast, vaste kast, toilet met fonteintje, tuingerichte woonkamer met een open keuken met een nette keukeninrichting (totaal groot ca. 33m2) met een vaste kast en deur naar de tuin, modern betegelde badkamer met douche - wastafel - wasmachine aansluiting - design radiator, slaapkamer ca. 3.60x3.40m. Bijzonderheden: - c.v. gas combi ketel AWB bouwjaar dubbele beglazing. - bijdrage V.v.E. 70,-- per maand. Vraagprijs ,- k.k. Verlengde Hereweg AK Groningen T E. I.

2

3

4 Verkoopinformatie Brochure De informatie in deze brochure wordt met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de informatie zijn wij voor een deel afhankelijk van derden. Verkoper noch Hopma makelaardij zijn aansprakelijk voor het verstrekken van deze informatie. Bankgarantie/waarborgsom Indien de eigendomsoverdracht meer dan twee weken na het definitief worden van de overeenkomst plaats vindt (dus de bedenktijd en termijnen voor eventuele voorbehouden zijn verstreken), verlangt verkoper van koper een bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom. Wanneer ben ik in onderhandeling? U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen? Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs of meer bieden, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper besluiten de onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Asbest clausule Bij woningen gebouwd voor 1993 is het niet altijd geheel duidelijk of er asbesthoudende materialen zijn toegepast in de woning. Indien van toepassing zal om deze reden in de koopakte van de woning de volgende clausule worden opgenomen: Gezien de leeftijd van het pand kunnen zich in of op de onroerende zaak asbesthoudende materialen bevinden. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor iedere aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest kan voortvloeien. Bedenktijd Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen na de ter handstelling van (een kopie van) de door verkoper en koper getekende koopakte het recht de koopovereenkomst te ontbinden. * Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en koopt voor eigen gebruik

5 Financiering Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor financiering voor een periode van 4 weken ingaande vanaf de datum van mondelinge overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden genoemd en worden overeengekomen. Bij de aankoop van een woning gaat u niet over één nacht ijs. U zoekt net zo lang tot u een huis heeft gevonden dat aan al uw wensen voldoet. Wellicht is deze woning wel het droomhuis waar u naar op zoek bent. Maar, heeft u ook al de ideale hypotheek gevonden? Deskundig en persoonlijk advies Met een hypotheek gaat u een langdurige financiële verplichting aan. Het is dan ook van het grootste belang dat u een hypotheek vindt die precies bij u past. Een hypotheek met zo laag mogelijke maandlasten en die u altijd kunt afstemmen op uw veranderende situatie. De vraag is alleen: waar vindt u die hypotheek? Een onafhankelijk specialist De ervaren adviseurs van Hopma Financiële Dienstverlening begeleiden u graag bij het kiezen van de juiste hypotheek en staan voor u klaar met een deskundig, onafhankelijk en persoonlijk advies. Hopma Financiële Dienstverlening mag zich Erkend Hypotheekadviseur noemen, een keurmerk dat alleen hypotheekadviseurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen mogen voeren. Wij doen zaken met een groot aantal banken, verzekeringsmaatschappijen en andere geldverstrekkers. Hierdoor hebben wij een compleet overzicht van de vele mogelijkheden. Wilt u een professioneel advies op maat? Wilt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken? Dat kan natuurlijk. U kunt ons bereiken via telefoonnummer

6 Rapport voor: Bordewijklaan 109, 9721WD, Groningen Legenda: Historisch verdachte locaties Onderzoeken bekend Dempingen / ophogingen Aandachtszone bodemkwaliteitskaart Langlopende grondwatersaneringen Tanks bij particulieren Algemeen Binnen de contouren van het hierboven vermelde adres is een automatische kaartselectie gemaakt. Hieronder zijn die onderdelen van de bodeminformatie vermeld die binnen deze selectie voorkomen. Indien binnen de selectie bodemonderzoeken bekend zijn bij de gemeente Groningen dan worden de daarbij behorende dossiernummers (rapportnummers) vermeld. Voor zover bekend bij de gemeente Groningen zijn binnen de contouren van het pand : geen locaties aanwezig die verdacht zijn van bodemverontreiniging; geen verdachte dempingen of ophogingen aanwezig; geen bodemonderzoeken uitgevoerd; geen particuliere brandstoftanks aanwezig of aanwezig geweest. Informatie en dossiers Voor inzage in dossiers over tanks, langlopende grondwatersaneringen en onderzoeken kunt u een afspraak maken met de gemeente Groningen. De kosten voor het inzien van dossiers bedragen 8,00 per dossier. De kosten voor eventuele kopieën bedragen 0,35 per stuk en voor kaarten / tekeningen 4,00 per stuk. Betaling hiervoor bij voorkeur per pin of anders contant. Wij wijzen u erop dat de gemeente Groningen mogelijk niet over alle informatie beschikt. Zo kan er aanvullende informatie beschikbaar zijn bij andere archieven of bij de eigenaar van een perceel. Ook voor algemene informatie kunt u de gemeente Groningen bellen (tel ). De hierboven weergegeven informatie is verstrekt op basis van de bij de gemeente Groningen beschikbare gegevens. De gemeente staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Groningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 - - -

17

18 Verslag van de algemene ledenvergadering van de VvE Bordewijklaan 83 t/m 111 (oneven nrs.) van 9 april 2014 Aanwezig: Afwezig: Locatie: Martijn Folkers, Tessa Hemsens, Liesbeth van der Hulst, Egbert Klompmaker, Marieke Nieboer, Monique Peperkamp, Goran Radogoran, Anthonie van Rijsbergen, Erik Steenbergen, Erwin Woltjer - Gea Hoekstra machtigt Monique Peperkamp. Bert van den Berg, Grytsje Drukstra, Bep Koster, Alma Veenstra. Bordewijklaan 109 (bij Martijn), Groningen Noot: het reilen en zeilen van de VVE wordt geregeld door drie documenten: de Splitsingakte (SA - opgesteld door notaris bij oprichting VVE in 1979), het Modelreglement 1973 (MR - standaard document, te vinden op internet) en het Huishoudelijk Reglement (HR - opgesteld door de VVE). Het HR moet in overeenstemming zijn met de SA en het MR en kan zaken regelen die nog niet geregeld zijn in SA en/of MR. Een HR omvat daarom meestal niet meer dan gedragsregels. 1. Opening en vaststellen vergader- en stemquorum Martijn opent de vergadering om Er zijn 11 van de 15 stemmen vertegenwoordigd: de vergadering kan dus rechtgeldige besluiten nemen. Noot: Elke eigenaar-appartementsrecht heeft één stem in de VVE (art. 11 SA). Als minder dan 8 stemmen (meerderheid) vertegenwoordigd zijn, kan de VVE geen besluiten nemen. In dat geval wordt binnen 6 weken een nieuwe vergadering belegd. Voor die tweede vergadering is geen meerderheid van stemmen vereist (art. 36 MR) Voor sommige besluiten gelden afwijkende meerderheden. Voor uitgaven hoger dan (f ) moeten minstens 10 leden (2/3) vertegenwoordigd zijn en moet minstens 3/4 vóór stemmen (art MR en art. 13 SA). 2. Notulen VVE vergadering 26 maart 2013 Afgezien van wat tekstuele aanpassingen (Grytsje was afwezig; notulen waren van 7 mei 2012) worden de notulen zonder inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. N.a.v.: Liesbeth meldt dat de kostenverdeling is gebaseerd op de Splitsingsakte. Noot: volgens art.6 SA is deze verdeling 1/24 deel voor benedenwoningen en 1/12 deel voor bovenwoningen. Voor Liesbeths huis (dubbele benedenwoning) geldt ook 1/ Financieel jaarverslag 2013 en dechargeverlening Erwin en Erik vormen de kascommissie en hebben geen op- of aanmerkingen over het jaarverslag. Liesbeth meldt dat zij met de kascommissie heeft besloten een vordering van 700 op één van de eigenaars voorlopig niet te innen. Schriftelijk is vastgelegd met deze eigenaar dat bij nieuwe betalingsachterstanden deze vordering alsnog wordt geïnd. Zij vraagt de leden in te stemmen met deze werkwijze. In een korte discussie wordt begrip getoond voor deze oplossing. Er wordt ook opgemerkt dat bij eventuele verkoop van het appartement alsnog tot inning kan worden overgegaan. De leden stemmen in met het voorlopig niet innen van de betalingsachterstand van 700 en verlenen op advies van de kascommissie decharge aan Liesbeth (administrateur) voor de gevoerde administratie van Noot: Decharge verlenen betekent dat de VVE de verantwoordelijkheid overneemt voor de gevoerde administratie en dat de administrateur (Liesbeth) in principe niet meer aansprakelijk hiervoor is. 4. Kascommissie Noot: de VvE is verplicht een kascommissie in te stellen als de stukken niet door een accountant worden gecontroleerd. De bedoeling is dat het lidmaatschap van de kascommissie regelmatig rouleert. Erwin en Erik zitten al een aantal jaren in de kascommissie. Erik treedt af en Monique biedt zich aan als kandidaat. Volgend jaar zal Erwin aftreden. Monique wordt met algemene stemmen benoemd tot lid van de kascommissie

19 5. (Groot) onderhoud In 2014 staat geen groot onderhoud gepland. Pandgarant maakt tweejaarlijks een update van het Onderhoudsprogramma (MJOP). Liesbeth stuurt deze update naar de leden. In 2013 is een aantal kleinere onderhoudsklussen verricht (voor totaal 1.262,18). Het ging om verfklusjes en reparaties aan goten en dakramen/kapellen. Namens Pandgarant verzorgt een ZZP-er (dhr. Jansen) nu de coördinatie van het onderhoud. Een inventarisatierondje levert de volgende onderhoudszaken op: bij de tweede trapopgang liggen tegels los. Dit kan struikelgevaar opleveren. Reparatie kan in eigen beheer gedaan worden met vergoeding van materiaalkosten door de VVE. Tessa heeft een lek in haar dubbelglas. De VVE is verantwoordelijk (art.2 MR) en betaalt dus de reparatie. Lek dubbelglas valt niet onder de opstalverzekering. Tijdens de volgende schilderbeurt wordt al het dubbelglas geïnspecteerd. 6. Tuinonderhoud De leden zijn tevreden over het huidige onderhoud. Marieke vraagt of de boom aan de achterkant (tuinen Martijn en Marieke) kan worden bijgesnoeid: die neemt nu veel zon weg. Martijn zal wat takken snoeien; eventueel wordt de tuinman ingeschakeld. 7. Dakkoepel badkamer Monique Peperkamp Monique vindt haar badkamer nogal donker en overweegt een lichtkoepel te plaatsen. Zij wil graag de stemming polsen binnen de VVE polsen voordat zij concrete stappen neemt. De leden hebben geen principiële bezwaren tegen een lichtkoepel, behalve als deze hinderlijk zichtbaar is vanaf de straatkant. Aangezien een lichtkoepel in het gemeenschappelijke dak wordt geplaatst, moet de VVE formeel toestemming geven. Dit geldt ook voor andere aanpassingen aan het complex, zoals dakkapellen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden (vormgeving, kwaliteit aannemer, vervolgschade, verzekering, eventueel extra onderhoudslasten). Verzoeken tot aanpassing moeten altijd geagendeerd worden voor de VVE, zodat alle leden kunnen kennisnemen van dergelijke plannen. Zodra Monique een uitgewerkt plan heeft, zal zij dit agenderen eventueel wordt hiervoor een extra vergadering gehouden. 8. Parkeerplaatsen/bordjes Een aantal van de geplaatste bordjes is inmiddels kapot. Vandalisme lijkt de oorzaak te zijn. Martijn en Erwin bieden aan de kapotte bordjes te vervangen of eventueel een alternatief te onderzoeken. De kosten zijn te overzien (eerste plaatsing bedroeg ca. 120). De vergadering gaat akkoord met vervanging of reparatie van de parkeerbordjes. 9. Huishoudelijk Reglement (HR) Er zijn op dit moment geen zaken die aanpassing van het HR noodzakelijk maken. Overigens is het vorig jaar aangepaste HR nog niet door iedereen getekend en geretourneerd aan Liesbeth. Zij verzoekt de eigenaars van de nrs. 85, 91 en 107 dit alsnog z.s.m. te doen; 10. Rondvraag Liesbeth geeft aan ook volgend jaar de administrateursfunctie te willen vervullen; Een aantal leden merkt op dat een bakfiets-fietskar soms hinderlijk voor de schuren staat geparkeerd; De leden vinden het een prima idee dat Amanda, de huurster van Egbert Klompmaker, aanwezig is bij de VVE-vergaderingen. Egbert zal zorgen dat zij de stukken voor de vergaderingen krijgt en zal haar zonodig machtigen; Volgens art. 3 en 4 van het HR moeten leden met een open haard deze jaarlijks laten vegen en een bewijs daarvan (rekening) te overleggen. Dit is door Gea nog niet gedaan. 11. Sluiting Martijn sluit de vergadering om uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 2

20

21 Vereniging van Eigenaren Bordewijklaan 83 t/m 111 (oneven nummers) te Groningen Huishoudelijk Reglement (n.a.v. art.28 van het Reglement van Splitsing van Eigendom) Dit reglement omvat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner van appartementen complex Bordewijklaan 83 t/m 111 (oneven nummers). Dit huishoudelijk reglement betreft een nadere uitwerking van bepalingen, zoals die zijn vermeld in -de akte van splitsing in appartementenrechten d.d. februari 1973, vastgesteld naar aanleiding van de wet van 7 september 1972 in het Burgerlijk Wetboek en -de toelichting op en uitleg van het Reglement van Splitsing (Bijzonder Reglement vastgesteld d.d. 8 december 1986 De eigenaar is verplicht bij verkoop van zijn/haar appartement alle (financiële) stukken van de laatste vergadering van eigenaren alsmede dit Huishoudelijk Reglement te verstrekken aan de door hem/haar ingeschakelde makelaar en/of notaris voor het passeren van de koopakte. Iedere eigenaar-bewoner zal bij de uitoefening van zijn rechten de bepalingen van het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement in acht moeten nemen en mag niet tekort doen aan de rechten van de overige eigenaren, één en ander ter beoordeling van het bestuur. Art.1 Het is niet toegestaan voor de bewoners van de bovenappartementen wasgoed e.d buiten de balkons te hangen, kleden te kloppen buiten de balkons of de balkons te gebruiken als bergplaats of opslagruimte (vastgesteld ter vergadering ) Art.2 Het is niet toegestaan op het gemeenschappelijke parkeerterrein auto s te parkeren buiten de daarvoor bestemde vakken (vastgesteld ter vergadering ) Art.3 De eigenaren dienen aanleg of aanwezigheid van een openhaard kanaal te melden bij het bestuur. Tevens zijn de eigenaren verplicht bij aanwezigheid van een openhaard kanaal in het appartement deze minstens één keer per jaar te laten vegen. Kopie-nota ter bewijs over te leggen aan het bestuur binnen 13 maanden na de laatste veegbeurt. Dit in verband met de verzekeringsvoorwaarden van de opstalverzekering. (vastgesteld ter vergadering ) Art.4 Het bestuur dient toe te zien op uitvoering van de jaarlijkse veegbeurten van openhaardkanalen van de appartementen (vastgesteld ter vergadering ) Art.5 Iedere eigenaar heeft het gebruiksrecht van een door de Vereniging van Eigenaren aangewezen parkeerplaats. De geplaatste borden blijven bezit van de Vereniging van Eigenaren (vastgesteld ter vergadering ) Art.6 Iedere eigenaar heeft de onderhoudsplicht voor de door de Vereniging van Eigenaren aangewezen parkeerplaats. Indien, na sommatie door het bestuur, de onderhoudsplicht niet wordt nagekomen, heeft het bestuur het recht de betreffende parkeerplaats op kosten van de betreffende eigenaar door derden te laten onderhouden. (vastgesteld ter vergadering ) Art.7 Het bestuur is verplicht binnen 1 maand na de jaarvergadering de notulen van de vergadering rond te sturen aan alle appartementseigenaren. (vastgesteld ter vergadering ) 1

22 Art.8 Het bestuur verplicht zich een meer-jaren begroting (15 jaar) op te (laten) stellen en deze minimaal eens in de vijf jaar bij te stellen en ter goedkeuring in de jaarvergadering voor te leggen. De betreffende stukken zullen met de uitnodiging en agenda mee gestuurd worden. Eerst volgend jaar van bijstelling/vaststelling is (vastgesteld ter vergadering ) Art.9 Een eigenaar-bewoner is verplicht bij het aanbrengen van zogenaamde harde vloerbedekking, zoals natuursteen, tegels, parket of laminaat, een geluiddempende isolerende onderlaag aan te brengen met tenminste een waarde van Ico=+10dB, bepaald volgens de norm NEN Vloerbedekking aanwezig op de datum van kracht van dit reglement wordt hiervan uitgezonderd, mits eigenaar/bewoner rekening houdt met de geluidsoverlast die hierdoor kan ontstaan, dit ter beoordeling van het bestuur. (vastgesteld ter vergadering ) Art.10 Het is eigenaar-bewoner niet toegestaan muziek of andere geluiden voort te brengen op een zodanige wijze dat dit storend is voor de andere eigenaren. (vastgesteld ter vergadering ) Art.11 Kamergewijze verhuur door eigenaar-bewoner is niet toegestaan. (vastgesteld ter vergadering ) Art.12 Verhuur van zijn of haar pand door eigenaar/bewoner is slechts toegestaan na goedkeuring door het bestuur. (vastgesteld ter vergadering ) Art.13 Bewoners van de bovenwoningen zijn verplicht hun balkon sneeuwvrij te maken. De sneeuw mag in de tuin van de benedenwoningen worden gestort. (vastgesteld ter vergadering ) Art.14 Bewoners hebben een vaste parkeerplaats (zie bijlage 1) (vastgesteld ter vergadering ) Art.15 Indien een eigenaar zijn/haar maandelijkse VVE bijdrage niet betaalt, kan het bestuur na 2 maanden een schriftelijke aanmaning sturen en na 3 maanden de vordering uitbesteden aan een deurwaarder. De achterstallige betaling wordt in dat geval verhoogd met de incasso kosten. Art.16 In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of het Reglement van Splitsing niet voorziet, beslist de vergadering van eigenaren. (vastgesteld ter vergadering ) Dit reglement is vastgesteld ter vergadering Getekend voor gezien Datum handtekening 2

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL Kwikstaart 11 RAALTE Vraagprijs: 175.000,- kosten koper Woninginformatie Kwikstaart 11 te RAALTE Indeling Op een kindvriendelijke locatie gelegen goed onderhouden en royale HOEKWONING met zonnige

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo

Te koop. Nieuwstraat 3 Dinxperlo Te koop Nieuwstraat 3 Dinxperlo NIEUWSTRAAT 3 DINXPERLO Aantrekkelijk geprijsd diepe tuin ruime garage/berging. Kort nabij het centrum gelegen HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met vrijstaande stenen garage/berging

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Barten ERA Makelaars

Barten ERA Makelaars Hoofdstraat 68 6671 CG Zetten Tel: 0488-453322 info@barteneramakelaars.nl www.barteneramakelaars.nl Vraagprijs : 269.000,- k.k. Aanvaarding : in overleg Ruime twee onder één kapwoning met aangebouwde Type

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k.

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar

Nadere informatie

Aalscholversingel 544 VELP GLD

Aalscholversingel 544 VELP GLD Aalscholversingel 544 VELP GLD Vraagprijs: 125.000,- kosten koper Woninginformatie Aalscholversingel 544 te VELP GLD Indeling SCHERPE VANAFPRIJS! Biedingen vanaf 125.000,- worden door verkoper serieus

Nadere informatie

Projectinformatie. Schoolstraat 15 te Zevenaar

Projectinformatie. Schoolstraat 15 te Zevenaar Projectinformatie Schoolstraat 15 te Zevenaar Guijt Grietsestraat 60 B 6901 GW Zevenaar T 0316580860 F 0316580861 E zevenaar@guijt.nl I www.guijt.nl TE KOOP Schoolstraat 15 Zevenaar Schoolstraat 15 te

Nadere informatie

Aart Van Der Leeuwlaan 123. Koopsom: 152.000 k.k. 2624 PM Delft. Woonbron Makelaars

Aart Van Der Leeuwlaan 123. Koopsom: 152.000 k.k. 2624 PM Delft. Woonbron Makelaars Aart Van Der Leeuwlaan 123 2624 PM Delft woonoppervlakte 89 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 152.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Oosterbakenpad 166 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 207.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

RIJKSWEG 122 GRONINGEN. Vraagprijs 179.000,= k.k.

RIJKSWEG 122 GRONINGEN. Vraagprijs 179.000,= k.k. RIJKSWEG 122 GRONINGEN Vraagprijs 179.000,= k.k. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Rijksweg 122, Groningen. Vrijstaand betaalbaar wonen op de grens van Stad en Ommeland. Een vrijstaande gedeeltelijk gerenoveerde

Nadere informatie

Haarlem Frans Halsstraat 17 - b. 159.500,- k.k. Haarlem - Frans Halsstraat 17 - b. Hugtenburg & de Vries

Haarlem Frans Halsstraat 17 - b. 159.500,- k.k. Haarlem - Frans Halsstraat 17 - b. Hugtenburg & de Vries Haarlem Frans Halsstraat 17 b Haarlem Frans Halsstraat 17 b 159.500, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor Haarlem Frans Halsstraat 17 b Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend

Nadere informatie

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Jungfrau 55 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547-262626 Fax: 0547-260303 E-mail: makelaardij@lofwonen.nl. Laarstraat 100 Goor

LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547-262626 Fax: 0547-260303 E-mail: makelaardij@lofwonen.nl. Laarstraat 100 Goor LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547262626 Fax: 0547260303 Email: makelaardij@lofwonen.nl Laarstraat 100 Goor Omschrijving Laarstraat 100, 7471 DG Goor Zeer goed onderhouden karakteristieke 2/1

Nadere informatie

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Koopsom 245.000,= kosten koper Hendrik Jacobszstraat 10 Amsterdam [T] 020-800 23 83 www.mooijekindvleut.nl amsterdam@mooijekindvleut.nl Leuk, ruim driekamer appartement

Nadere informatie

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam Vraagprijs 149.000,- k.k. Synchro Wonen B.V. Middenbaan Noord 124 3191 EK HOOGVLIET ROTTERDAM Tel: 010-216 11 10 E-mail: info@synchrowonen.nl Website: www.synchrowonen.nl Omschrijving Unieke kans! Keuzemogelijkheid

Nadere informatie

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 110.000, k.k. Amsterdamstraat 1517, 2032 PM Haarlem Telefoon: 023 525 00 90, email: info@hugtenburg.nl Kantoor Haarlem Tesselschadeplein 41 Hugtenburg

Nadere informatie

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Valeriaanweg 21 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Te Koop! Singel 8 Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Omschrijving Zeer complete

Nadere informatie

Generaal Stedmanstraat 202, 5623 HZ Eindhoven Vraagprijs 177.500,- k.k. Huurprijs 850,- p.m.

Generaal Stedmanstraat 202, 5623 HZ Eindhoven Vraagprijs 177.500,- k.k. Huurprijs 850,- p.m. Generaal Stedmanstraat 202, 5623 HZ Eindhoven Vraagprijs 177.500,- k.k. Huurprijs 850,- p.m. Omschrijving Zowel te koop als te huur conform Leegstandwet: In de wijk Generalenbuurt gelegen, ruim 3-kamerappartement

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Contactpersoon : Robert Kuiper Dedemsvaartweg Hackfortstraat/Verwoldestraat Jacob Schorerlaan Burgemeester Jansenstraat Gasseltestraat Hellendoornstraat E-mail

Nadere informatie

Secundusweg 5 DE MEERN Vraagprijs 294.500,- k.k.

Secundusweg 5 DE MEERN Vraagprijs 294.500,- k.k. Secundusweg 5 DE MEERN Vraagprijs 294.500,- k.k. Beumer Garantiemakelaars De Meern Meerndijk 7 3454 HM DE MEERN Tel: 030-6776000 E-mail: info@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving DEZE WONING WORDT

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

UTRECHT. Grasstraat 1. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63

UTRECHT. Grasstraat 1. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Grasstraat 1 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie