Het Verenigingsbestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Verenigingsbestuur"

Transcriptie

1 1

2 2 43 e Jaargang nummer 259 augustus Het Verenigingsbestuur G. Kapitein secretaris Mendelssohnstraat EA Heemskerk (aanmelden nieuwe leden/donateurs en uitgifte tuinen); A.J. Castricum penningmeester v. Loenenlaan TX Beverwijk Bankrekeningnr Girorekening Overige bestuursleden: Th. W. de Kleijn 2 e secretaris P.H.M. Bos vertegenwoordiger complex Bickershof S.J. v.d. Boom vertegenwoordiger complex De Akermaat R.V. Roselaar vertegenwoordiger redactie commissie C.M. Zonneveld vertegenwoordiger comm. Ver.gebouw F.C. Vleugel lid M.H.J. de Geest vertegenwoordiger Bouwcommissie Geelvinckstraat AK Castricum. Voorzitter evenementencomm. Vacant F.C. Vleugel secretaris complex de Akermaat Dordognestraat VH Heemskerk R. Voortman secretaris complex Bickershof Vroegeling KR Heemskerk P. Newsky Algemeen Werk Bickershof Spreekuur complexbestuur Bickershof vindt iedere 1e zaterdag van maand plaats in het verenigingsgebouw Noorderlicht van uur tot uur, (Via telefonische aanmelding ) In november t/m februari tot uur Verenigingsgebouw Noorderlicht Noorddorperweg Aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland (AVVN)

3 Nieuwe leden/donateurs; 3 Van de bestuurstafel Mw. D.v. Bruggen Muilmanslaan 15 Heemskerk E. Kremer Appel-acker 33 Heemskerk Q.N. Mienis Jan Ligthartstr. 143 Heemskerk Fam. Warmerdam Heckemerstraat 13 Heemskerk M.P.M. Moester Rossinistraat 672 Heemskerk C. Boer Kooglaan 155a Uitgeest Wij heten deze leden / donateurs van harte welkom in de vereniging. *************** Mededeling van de penningmeester Op de onderstaande data zal het volgende van uw bank- of girorekening worden afgeschreven via de automatische incasso; - eind augustus : de collectieve opstalverzekering 2013/ September : tuinhuur "Bickershof" 2 e helft *************** Schouwdatum 2013 Najaarsschouw (Grote schouw) 14 oktober voor beide complexen. Tuinders, met een tuin grenzend aan een sloot, worden verzocht deze schoon te maken 3 weken vóór de geplande data. Plusminus 2 weken vóór de schouw wordt door de complexbesturen hierop gecontroleerd, om eventuele aanmerkingen en boetes van het waterschap te voorkomen. Eventuele boetes zullen altijd worden verhaald op de huurder die in gebreke blijft. (Zie uw huurovereenkomst) *************** Tuin- en Borderkeuringen. De laatste keuringsronde zal zijn in Week (19/8. t/m 1/9.) Wij streven er naar om de eind uitslag te publiceren in het oktobernummer van "Ons Tuinje".

4 4 Beheerswisseling ver.gebouw Na ruim 6 jaar hebben Kees en Tonny Zonneveld aangegeven graag te willen stoppen als beheerder van het verenigingsgebouw per1 aug. Annemiek Welp en Gudrun Merkes zijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen per 1 augustus. Wij wensen hen veel succes met deze best wel drukke functie binnen onze vereniging. Kees en Tonny worden heel hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor ons verenigingsgebouw. Zij hebben toegezegd deel te blijven nemen als medewerkers van de bargroep. Het bestuur. *************** Het stokje wordt doorgegeven Na ruim 6 jaar hebben wij het beheerderschap van het Noorderlicht gehad. Met veel plezier hebben wij dit gedaan. In die 6 jaar is er heel wat gebeurt, o.a. de aanbouw van het Noorderlicht, waar we nog steeds trots op zijn. Het was een goede investering, want er wordt goed gebruikt van gemaakt. Kijk maar naar het afgelopen jubileumfeest. Dit feest is een mooie afsluiting voor ons geweest om met het beheerderschap te stoppen. Maar we blijven bar en keuken diensten draaien. Doordat we het op tijd hebben aangekondigd, zijn er 2 nieuwe mensen opgestaan. Dit zijn de dames Gudrun Merkes en Annemiek Welp. Wij hopen dat zij er net zoveel plezier in zullen hebben als dat wij dat gehad hebben. Gudrun en Annemiek wij wensen jullie veel plezier en succes toe. Barmedewerkers - schoonmaakploeg - bestuur en vele andere mensen met wie wij hebben samengewerkt; wij danken jullie van harte voor de samenwerking en het vertrouwen dat jullie ons hebben gegeven in al die jaren. Kees en Tonny Zonneveld

5 5

6 6

7 7 Nieuws van het Noorderlicht OPENINGSUREN NOORDERLICHT ZOMERTIJD van 01 maart t/m. 15 oktober 2012: maandagen uur dinsdagen uur woensdagen uur donderdagen uur vrijdagen gesloten zaterdagen uur zondagen uur Gesloten 1 augustus 2013 wegenspersoneelstekort Inleveren kopij: Heeft u een leuk verhaal voor Ons Tuintje of de website, stuur s.v.p. de kopij in, vóór de 15 e van de oneven maand naar het mailadres met cc Of geef het (mag ook handgeschreven)af aan Bert Castricum

8 8

9 9 TENTOONSTELLING Nog een aantal weken en dan vind de 41 e tentoonstelling plaats. Zaterdag 14 en zondag 15 september staat ons verenigingsgebouw weer gevuld met prachtige bloemen, bloemstukken, groenten en fruit en alles wat de hobbytuinders verder willen showen. Dit kan natuurlijk alleen als u de zelfgekweekte producten bij ons inzendt. Het brengen en inschrijven van de inzendingen vindt plaats op vrijdag 13 september tussen en uur. Zaterdag 14 september vindt om uur de officiële opening plaats. Wij sluiten deze dag rond uur. Zondag 15 september zijn wij geopend tussen en uur. Tijdens dit weekend kunt u op ons overkapte terras genieten van een kopje koffie, een drankje of een heerlijk broodje. In dit weekend zijn er ook enkele tuinders die hun tuin en hobby willen openstellen voor publiek, u vindt bordjes bij de tuinen die opengesteld zijn. Wij hopen u te ontmoeten op 14 en 15 september Namens de tentoonstellingscommissie Annemiek Welp

10 10

11 11 BICKERSNIEUWS Met het oog op het feest van 50 jaar TIG op jl. 22 juni zijn er een aantal zaken op Bickershof opgeknapt. Zo werd de border bij het verenigingsgebouw opnieuw beplant. Er is een prachtige hardhouten bank geplaatst in de rozentuin. De ingang van het verenigingsgebouw werd opnieuw betegeld. Dat ziet er heel mooi uit! Bij de ingang van het complex werd Bickershof met een gouden verflaag voorzien. Het algemeen werk werd ingezet om rondom het verenigingsgebouw. Het parkeerterrein werd van tevoren schoongehouden. Er waren dus heel veel leden bezig geweest om Bickershof er mooi uit te laten zien. En dan het feest op 22 juni. Wat was dat een succes! Je zag alle aanwezigen er heerlijk genieten. Heerlijk buffet, goede muziek, top bediening. Het was professioneel georganiseerd. Jubileumcommissie, hartstikke bedankt voor de organisatie van het feest! Hier zal nog lang met veel plezier over gesproken worden. Veel tuinplezier! Piet Bos, voorzitter Feest 22 juni vierden we het 50-jarig bestaan van onze amateur tuinvereniging Tot Ieders Genoegen (TIG). Jubileumcommissie: hulde, wat hebben jullie dit prima georganiseerd. Ik heb een heel gezellige avond gehad en ik denk wel, dat velen dat met me eens zullen zijn. Oude tijden herleefden!! Zelf ben ik 48,5 jaar lid van TIG. Nogmaals, bedankt jubileumcommissie. Ans Dessing

12 12 Van de inkoopafdeling Terwijl ik dit zit te maken is het nog niet zo erg warm omdat het zomer is. Maar ja dat wist je al en daar gaan we maar niet teveel op in, misschien wanneer dit blad binnenkomt is het wel heel anders (mooier)!! In ieder geval het weer heeft niet erg veel invloed gehad(althans de laatste tijd) bij de verkoop drukte in en om het praathuis, heel veel chrysanten, komkommers, tomaten, groente planten zijn de toonbank gepasseerd het was heel druk soms een file, met alle andere verkopen gaat het ook prima. We kunnen nog steeds inlichtingen geven over of een kas /blokhut,, op het terrein staan nog een paar occ:. als je er wat over wil weten kom eens even langs ook op onze website:; Is de bestellijst voor de aardbeien al ingeleverd, ja toch.dit gaan we ook weer voor je verzorgen mochten er vragen over zijn kom snel naar het praathuis en het komt allemaal goed!! Zoals bekend zijn we voortaan alleen open op zaterdag, ook dan staan we klaar voor alle info, en natuurlijk nog steeds volop kluitplanten! Even een handje meststof er bij kan natuurlijk nog,en wij hebben voorraad, diverse soorten, o.a. osmocote pillen, 20,20.20, npk, super,ook nog volop 2 jarig bloemen zaden. Blijf niet weg.kkom gezellig eens buurten, wij adviseren je graag. we wensen allen een heel fijne vakantie! En over het weer willen we het niet hebben!!!!! GR. MEDEWERKERS INKOOP.!!!!!!

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 V A N D E I N K O O P!!!!!! TERWIJL WE NOG VOLOP IN HET SEIZOEN ZITTEN WIL IK EVEN EEN MOMENT JULLIE AANDACHT VOOR HET VOLGENDE BIJ DE INKOOP LOOPT HET ALLEMAAL GOED DANK ZIJ DE INZET VAN AL ONZE MEDEWERKERS(STERS) SUPER. MAAR..WE WORDEN ALLEMAAL EEN DAG(JE) OUDER EN DAT GA JE MERKEN,EN OMDAT HET ZO RAZEND DRUK IS (VOORAL AAN HET BEGIN VAN HET SEIZOEN) HEBBEN WE ALS COMMISSIE BESLOTEN DAT WIJ VOOR ËËN KEER EEN OPROEP DOEN VOOR NIEUWE MEDEWERKERS, DUS UITBREIDING VAN ONS TEAM. WE DENKEN AAN EEN PAAR MENSEN DIE ZIN HEBBEN OM AAN DE KASSA TE WERKEN EN ER VERSTAND VAN HEBBEN,DAT IS EEN GROTE WENS!!! VOEL JE ER IETS VOOR OM BIJ ONS TE KOMEN HELPEN NEEM DAN EENS EVEN CONTACT OP MET MIJ,KLAAS. Wanneer je er meer over wil weten,laat wat van je horen!!!!! Tel nr of echter niet op zondag!!!!!!

18 18 Zonnepanelen waarom? In de afgelopen jaarvergadering werden opmerkingen gemaakt over de liquiditeit positie van onze vereniging. Het geld staat nu op de bank en brengt praktisch niets op, omdat de rentestand zeer laag staat. De vraag werd gesteld waarom niet aflossen op de lopende hypotheek en zoals door iemand werd opgemerkt investeren in zonnepanelen. Er is toen een onderzoek gedaan naar deze laatste mogelijkheid om dat we dan twee vliegen in een klap slaan nl we werken mee om schone energie op te wekken en te gebruiken en bovendien is het rendement op het ingebrachte vermogen duidelijk hoger dan bij een extra aflossing. Bij een extra aflossing weten we dat het rendement 5,6 % is en bij het gebruik van zonnepanelen is het te verwachte rendement ruim 11 %. Het bestuur heeft toen een paar offertes aangevraagd en toen gekozen voor de goedkoopste inzending zonder dat de kwaliteit in het geding kwam. Om het meeste rendement in de zomermaanden is te verwachten is voor een snelle aanpak gekozen vandaar dat de panelen snel geplaatst zijn. Op 21 mei zijn 16 panelen geplaatst en in gebruik genomen. Na 52 dagen vanaf de ingebruik namen is het opgewekte vermogen 809 kwh. Dit geeft een besparen op de energie rekening van ca 185 euro wat een rendement over dit termijn ruim 3% betekend.

19 19 Het 50 jarige jubileum van de tuinvereniging T.I.G. is zeker niet aan ons, leden en donateurs, voorbij gegaan. Dankzij het organisatietalent van de jubileumcommissie en de inzet van de vrijwilligers hebben allen van jong tot iets minder jong kunnen genieten van een fantastisch jubileumfeest. Hoewel Pluvius - de bijnaam van de Romeinse oppergod Jupiter - als regen gever een dagje had mogen overslaan, zorgde hij er voor dat ook het tuingewas er op deze dag fris en gelaafd bij lag. Het zou mij niet verbazen als de organisatoren ook hier de hand in hadden. Een geweldige middag voor de jeugd, ze hebben ontzettend genoten, maar ook voor de senioren was alles tot in de puntjes geregeld. Beste organisatoren Jullie hebben ons jubileum bezord en hartelijke en oprechte en vrijwilligers een geweldig daarvoor onze dank!!!! Het was een gouden dag Henk Maas

20 20

21 21

22 22. Een nieuwe website Zoals trouwe bezoekers van onze website gezien hebben is deze niet meer actief. Helaas heeft Leo Ligtermoet besloten na 7 jaar te stoppen met deze activiteit. Wij zijn Leo dankbaar voor het feit dat hij 7 jaar geleden de site heeft opgezet en voor al de tijd en energie die hij in het opzetten en up-to-date houden van de website heeft gestoken. Zeven jaar geleden is door de vereniging gekozen om de website te beheren op een privé Ziggo adres, dat had zijn beperkingen t.a.v. ruimte en nieuwe technieken. Altijd keuzes maken wat moet er nu weer af om ruimte te houden. Hadden we achteraf maar gelijk gekozen voor een eigen webadres en meer ruimte. De ontwikkeling en de techniek op internet gaan razend snel. Om met die ontwikkeling mee te gaan kost tijd en energie, deze twee aspecten ontbraken, mede door problemen in de vereniging, de laatste tijd bij Leo. Douwe Buurlage was al een tijdje bezig met een nieuwe opzet voor de website. Met nieuwe technieken en bestaande goede pagina s heeft hij de website een nieuw gezicht gegeven dat de vereniging verdient na haar 50 jarig bestaan. Wij wensen Douwe al het goede toe met het verder inhoud geven en beheren van onze nieuwe website. Het is de moeite waard om even een bezoekje te brengen. De website vindt u op Bert Castricum en Leo Ligtermoet

23 23

24 24 De Akermaat Ratatata! Lekker tuinieren, wat geniet ik er toch van. Ik ben al aardig vegetarisch, want wat is het toch heerlijk om met bijvoorbeeld capucijners de heerlijkste gerechten te maken. Om de smaakpapillen nog wat extra uit te dagen, heb ik ook een kruidencirkel aangelegd in mijn tuin. Op het hoogste niveau heb ik droogteminnende kruiden geplant, lager de vochtminnende soorten. De kruidencirkel mondt uit in een vijvertje, waar waterkers in moet komen. Op een avond in mei dreef er een dier in mijn vijvertje. Een dode kikker. Ach! Zielig. Weggegooid in de kliko thuis. Op een dag in juni zag ik uit mijn ooghoek in de vijver iets bewegen. Toen ik beter keek, was het water weer stil. Nee, toch beweging. Ik maaide met mijn hand door het water. Een kikker sprong weg. Leuk, een dier gered! Ik voelde mij goed! Maar tijdens het maaien met de hand voelde ik nog iets. Iets dat ik waarschijnlijk niet met de hand wilde aanraken, iets zwaars en slijmerigs. Met de hark haalde ik het omhoog. Het had een staart van 20 cm, het lijf ook zo groot, maar in vergaande staat van ontbinding. En stinken! Ieuw! Vorige week stond ik te praten met mijn buurman, toen de broer van mijn slijmerige vijverlijk tussen de tuinbonen door rende. Toen was de grens van mijn dierenliefde bereikt. Ze wonen in de slootkanten die de Akermaat begrenzen. Maar wat doen ze op onze tuin? Wij gooien geen etensresten op onze composthoop! Na de barbecue nemen wij de vleesresten, broodkorsten en overgebleven maïskolven, gepofte aardappelen etc. mee naar huis en werpen deze in de kliko! Deze bruine dieren zien er best leuk uit, maar ze vliegen je naar je strot als ze zich in het nauw gedreven voelen en ze verspreiden de ziekte van Weil. Ons Veluwse bestuurslid noemt deze ziekte kort en krachtig: Klem. En met klem wil ik vragen: help ervoor te zorgen dat de rat zich niet welkom voelt op onze tuintjes. Ik heb inmiddels mijn vijvertje afgedekt, ons Veluwse bestuurslid strooit gif waar nodig en u werpt geen etensresten meer op uw composthoop. En capucijners? Heerlijk stoven met een lente-uitje, veel dille en een scheut witte wijn. Erg lekker en geen dier bij nodig. Moniek de Boer, tuin 50, Akermaat

25 25

26 26 Wel en Wee op de Akermaat. Na twee keer getracht te hebben een verhaaltje in ons tuintje te krijgen nog maar weer proberen of het nu wel lukt, ik heb er alle vertrouwen in. Er is de laatste maanden wel het een en ander gebeurd. ijdens de wintermaanden is er een bank ontvreemd en wie de dader ishet is een groot vraagteken. We hebben een lange periode van kou gehad en dat was te merken aanhet groeien van alles wat maar in de grond was geplant. Gelukkig sloeghet weer om en de temperatuur ging gestaag omhoog. De aardbeien zijn al bijna geplukt en de bessen beginnen al mooi te kleuren en de spitskool is al weer oogstbaar evenals de bloemkool. Ik heb nog enige punten van aandacht en wel het gebruik van de kruiwagens en ander gereedschap.als men die gebruikt heeft breng ze dan weer terug naar het gereedschaphok en laat het niet op de tuin liggen. Het is al diverse keren voorgekomen dat men mis grijpt en dat is niet de bedoeling van het geheel.dus beste mensen breng het terug als men stopt met de werkzaamheden.

27 27 Een ander probleem wat een veel ernstiger zaak is dat er weer wordt ingebroken in blokhutten en kassen. Als dit wordt gekonstateerd ga naarde politie en doe aangifte. Een ander kan dat niet doen want het is de eis van de politie dat men zelf aangifte doet. Men kan geen beroep op het complex bestuur doen. Verder wil ik nogmaals een beroep doenop een ieder dat als men het complex verlaat even wachten dat het hek weer helemaal dicht is om zo te voorkomen dat er geen vreemden op hetcomplex komen dit om bovengenoemde zaken te voorkomen. Er zijn al diverse tuinders die de tussenhagen hebben verwijderd om zo het onkruid te verwijderen met name het beruchte zevenblad en niet tevergeten het beruchte kweek. In het najaar moeten hier weer nieuwe struiken in worden geplant. Verder is het nog niet gebeurd maar het is wel ergelijk want het wekt veel ergernis op bij de tuinders. Ik hou me toch maar aan de uitspraak TOT IEDERS GENOEGEN.Ik tuin nog steeds met plezier en er zijn meerdere die zich het pleziervan het tuinieren niet laten ontnemen door wat dan ook. Jan buurmeijer

28 28 Daar stond ik met m n geraniums Zondag 30 juni, eindelijk mooi weer in het weekend. Tijd om weer eens naar onze tuin op de Akermaat te gaan. Dat is hoognodig want het onkruid staat al erg hoog. In onze border staat een grote terracottapot, waar ik wat geraniums in wil zetten. Maar ik kan beter zeggen stond. De inhoud ligt er nog, maar de pot is weg. De pot die van mijn overleden oma was, de pot waar zij ook altijd rode geraniums in zette. Ik doe dat ook elk jaar. Ter nagedachtenis. Maar daar stond ik dus. Al weer wat weg van onze tuin. Ik baal er van. Begin dit jaar hebben we ook al moeten constateren dat ons bankje (een verjaardagscadeau van m n schoonouders) meegenomen is. Ik weet dat onze tuin niet voldoet aan de schoonheidseisen en dat er achterstallig onderhoud is. We zijn afhankelijk van de weekenden. We werken allebei doordeweeks en hebben een peutertje thuis rondlopen, dat maakt dat je niet zoveel tijd hebt voor de tuin. Hoe graag we dat ook zouden willen. Als het weer in het weekend dan ook nog eens heel slecht is, dan is het lastig de tuin bij te houden. Wellicht denken mensen daardoor dat de tuin verlaten is. Maar niets is minder waar. Maar goed, geeft dat het recht om zomaar spullen mee te nemen? En het gebeurd niet alleen bij ons. Ik kan er maar niet over uit, dat het schijnbaar normaal is om gewoon wat van iemand anders mee te nemen. Het is toch bijzonder dat het complex afgesloten is en alleen tuinders van het complex toegang hebben. We gaan zo wel met andere ogen naar collega tuinders kijken. Op ons bankje kon je even lekker zitten en genieten van alles. We hebben nu geen bankje meer en een nieuwe aanschaffen durven we ook niet meer. Gezien het achterstallig onderhoud hebben we momenteel geen reden om uit te rusten, maar de pot van m n oma die zou ik heel graag terugzien. Mocht u voortaan wat van onze tuin mee willen nemen dan graag het onkruid, er staat genoeg. Josien Wolkenfelt,Tuinnummer 85, Akermaat.

29 29 Rooster algemeen werk Bickershof 2013 Zat 3 Aug J.Hotting Zat 10 Aug T. Hof Woe 14 Aug N.Molenkamp Zat 24 Aug a-124a F.Selhorst Zat 31 Aug 76a G.Gelderman Woe 4 Sept U. Keijser Zat 7 Sept N.v/d.Ree Zat 14 Sept a-124a F.Selhorst Zat 21 Sept J.Hotting Zat 28 Sept 76a G.Gelderman Zat 5 Okt P. Reymer Zat 19 Okt Snoeiploeg Zat 26 Okt Snoeiploeg Zat 2 Nov Snoeiploeg Bij verhindering gaarne tijdig afmelden bij dhr. P. Newsky tel

30 30

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 In dit nummer Wetenswaardigheden Van de bestuurstafel Notulen ALV van maandag 18 april 2011 Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement ( HHR

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/ INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

welkom! HERRIE IN DE TENT nieuwjaars receptie KONIJN IN DE ZAK jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE

welkom! HERRIE IN DE TENT nieuwjaars receptie KONIJN IN DE ZAK jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE HERRIE IN DE TENT KONIJN IN DE ZAK welkom! nieuwjaars receptie 15 01 2012 jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE *groenliefhebbers*van het eerste uur Redactioneel JG.12 NR.03 OPROEP tuinwinkel beheerder

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, Ik kwam naar de cursus met het idee om meer te leren doen in minder tijd. Nu, ongeveer een jaar later, realiseer ik mij dat ik

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s-hertogenbosch en omgeving

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s-hertogenbosch en omgeving Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s-hertogenbosch en omgeving Uitgave 3 seizoen 2014-2015. Beste vrijwilligers! In deze nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen te vinden: - Lintje voor Marij van Bokhoven

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18 e jaargang/ oktober 2014 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Foto s O.C. Paaseieren

Foto s O.C. Paaseieren Indien onbestelbaar, dan graag retour zenden naar: Redactie Heraut, Postbus 4089, 9701 EB Groningen. Foto s O.C. Paaseieren zoeken en Noten schieten (zie blz. 24) Interview kunstenares Joukje Pees Succesvol

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

VERENIGINGSBLAD VAN BEWONERSVERENIGING September 2014

VERENIGINGSBLAD VAN BEWONERSVERENIGING September 2014 UIT DE HOEK GEKLAPT IN DIT NUMMER: 1. AED in bedrijf! 2. Peerby spullen lenen van buurtgenoten 3. Activiteiten: - Verslag paaseieren zoeken - Verslag paascrea - Verslag buitenspeeldag Foto: Marijke Olsthoorn

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014

Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Inhoud Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Resultatenrekening betreffende het verenigingsjaar 2014 Balans per eind 2014 Resultatenrekening

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie