Geprognosticeerd Totaal- rendement. PARKING FUND NEDERLAND I Vooraankondiging. in samenwerking met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geprognosticeerd Totaal- rendement. PARKING FUND NEDERLAND I Vooraankondiging. in samenwerking met"

Transcriptie

1 9,4% per Geprognosticeerd Totaal- rendement jaar PARKING FUND NEDERLAND I Vooraankondiging in samenwerking met

2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geïnteresseerde beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze vooraankondiging niet volledig is en niet alle informatie bevat die van belang is om een afgewogen oordeel te vormen over het aanbod tot deelname aan Parking Fund Nederland I. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus. Iedere beslissing omtrent het aanbod dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele prospectus. Het prospectus is kosteloos verkrijgbaar via: Adviesgroep Reyersen van Buuren bv Handelsweg 59C Postbus AG Amstelveen Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen risico s met zich meebrengt. Dat geldt ook voor het beleggen in Parking Fund Nederland I. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het prospectus bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich een oordeel te vormen over Parking Fund Nederland I en de daaraan verbonden kosten en risico s. Op deze vooraankondiging is slechts het Nederlandse recht van toepassing. Potentiële beleggers kunnen generlei recht aan deze vooraankondiging ontlenen. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het prospectus zijn opgenomen. Deze vooraankondiging houdt geen aanbod in van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of tot het nemen van enig financieel instrument. Eindhoven, 14 november 2012, Holland Immo Group BV 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 De Nederlandse parkeermarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief 5 Object 6 Huurder: Q-Park 8 Juridische structuur 9 Investeringsstructuur 10 Rendement 11 Fiscale aspecten 15 Initiatiefnemer 16 Vergunning AFM (WFT) 16 Deelnemen in Parking Fund Nederland I 18 Betrokken partijen 19 3

4 INLEIDING Nieuwe parkeergarage in de binnenstad van Gouda Zeer langlopend huurcontract met Q-park (35 jaar) Verwacht totaalrendement 9,4%* Verwacht gemiddeld exploitatierendement 8,1%* Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) 7,2%* Totale fondsinvestering e Inleg participanten e Participatiegrootte e (minimale afname van twee participaties) Parking Fund Nederland I zal beleggen in een nieuwe openbare parkeergarage met 345 parkeerplaatsen, gelegen aan de Sint Mariewal 3 in Gouda (tussen de Hoge Gouwe en het Nonnenwater), op loopafstand van het kernwinkelgebied. De parkeergarage maakt deel uit van de Bolwerkontwikkeling met een hotel, commerciële ruimten met winkel-, kantoor- en horecabestemming (in totaal m 2 ) en 71 woningen. De parkeergarage is voor 35 jaar verhuurd aan Q-Park, die behoort tot de top-3 van Europese private parkeerondernemingen en die marktleider is in Nederland. Langlopend huurcontract met stabiele kasstroom De vaak zeer langlopende huurovereenkomsten en stabiele kasstromen van openbare parkeergarages maken deze beleggingscategorie tot een aantrekkelijke aanvulling in een beleggingsportefeuille. Er is dan ook een groeiende belangstelling voor het beleggen van vermogen in openbare parkeergarages. Holland Immo Group biedt, in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, de mogelijkheid te beleggen in deze zeer langjarig verhuurde parkeergarage met een van de grootste parkeerondernemingen van Europa als huurder/exploitant. * Enkelvoudige rendementen op jaarbasis. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie (exclusief emissiekosten) gedurende de looptijd van het fonds. 4

5 DE NEDERLANDSE PARKEERMARKT VANUIT VASTGOEDBELEGGINGSPERSPECTIEF Autobezit in Nederland sinds 1990 gestegen van 5,1 miljoen tot 7,8 miljoen auto's in 2012 Groeiende mobiliteit en schaarste aan parkeerruimte leiden tot grotere parkeerdruk Parkeergarages als oplossing voor de parkeerdruk in binnensteden Voorspelbare kasstromen en lage conjunctuurgevoeligheid Parkeren in parkeergarages is goedkoper dan op straat parkeren Toenemende mobiliteit Parkeren speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Het economisch en sociaal functioneren van onze samenleving is mede afhankelijk van mobiliteit. In Nederland is het autobezit sinds 1990 gestegen van 5,1 miljoen tot ruim 7,8 miljoen auto s in Dit is het gevolg van een sterke stijging van het inkomen, een daling van de transportkosten, individualisering, emancipatie en toename van tweeverdieners met als gevolg een toename van het autobezit per huishouden. Parkeergarages als oplossing voor toename parkeerdruk Door het groeiende autobezit en de toename van de mobiliteit in combinatie met de schaarste aan parkeerruimte neemt de parkeerdruk toe. Dit gegeven maakt dat er een verhoogde druk op de infrastructuur komt te liggen en dat is waar parkeergarages een grote rol spelen. Ze bieden op een relatief beperkte oppervlakte een oplossing voor auto s in de binnensteden. Voorspelbare kasstromen en beperkte conjunctuurgevoeligheid Parkeergarages zijn onderdeel van de infrastructuur en hebben ook de karakteristieken van infrastructuurbeleggingen. Deze kenmerken zich vaak door voorspelbare kasstromen, gecorreleerd aan de inflatie, en beperkte conjunctuurgevoeligheid. Parkeergarages worden doorgaans voor een periode van tien tot 30 jaar verhuurd. Daarnaast bieden openbare parkeergarages een dubbele zekerheid van het rendement. Als een huurder/exploitant vertrekt, ontvangt de belegger geen huur meer, maar kan hij terugvallen op de parkeerinkomsten. Er blijven immers mensen parkeren. Hierdoor kent de parkeergaragemarkt een lager risicoprofiel dan bijvoorbeeld de kantorenmarkt. Ontwikkeling parkeertarief in Nederland Het parkeertarief wordt niet alleen bepaald door vraag en aanbod, maar ook door het gemeentelijk parkeerbeleid; enerzijds beleidsmatig om verkeer per auto naar de binnenstad te reguleren, anderzijds om kosten te dekken. Er vindt steeds meer differentiatie in parkeertarieven plaats, zowel van het straat- en parkeergaragetarief als ook naar plaats en tijd. In de afgelopen vier jaar zijn de tarieven voor parkeren op straat in 30 grote Nederlandse steden met gemiddeld 15% gestegen. Vaak zijn de tarieven op straat gekoppeld aan de tarieven in de parkeergarages; op straat is het parkeren in het algemeen duurder dan in de garage. Dit heeft onder andere tot gevolg dat wanneer de gemeente besluit de tarieven voor straatparkeren te verhogen, de particuliere parkeergarages hun tarieven mee laten stijgen. Het verschil tussen straattarieven en parkeergaragetarieven per september 2012 is weergegeven in de onderstaande tabel. Top-20 - maximale kosten voor 1 uur parkeren stad max. straattarief max. garagetarief 1 Amsterdam NH 5,00 5,00 2 Heemstede NH 4,50 gratis 3 Utrecht UTR 4,26 3,60 4 Gouda ZH 3,90 1,73 5 Hilversum NH 3,40 2,00 6 Nijmegen GEL 3,35 2,35 7 Rotterdam ZH 3,00 3,00 8 Alkmaar NH 3,00 1,60 9 Apeldoorn GEL 2,83 2,50 10 Delft ZH 2,80 2,20 11 Haarlem NH 2,75 2,20 12 Den Haag ZH 2,60 3,00 13 Maastricht LIM 2,60 2,20 14 Sittard LIM 2,60 1,50 15 Den Bosch NBR 2,50 2,20 16 Leeuwarden FR 2,50 2,00 16 Leiden ZH 2,50 2,00 18 Zwolle OV 2,40 2,40 19 Almere FLE 2,40 1,88 20 Amersfoort UTR 2,40 1,85 gemiddeld 3,06 2,26 Bron: 5

6 . CRAB ETH- STR. CRAB ETH- STR. J. UDSE DE E 2 5 N452 DEN HAAG ZOETERMEER ROTTERDAM Object GOUWE Nieuwe parkeergarage in Gouda MINA- Het vastgoed betreft een nieuwe openbare parkeergarage met 345 parkeerplaatsen op drie lagen, gelegen aan de Sint Mariewal 3 te Gouda. Deze parkeergarage NIEUWE maakt onderdeel uit van een PARK WEST nieuwbouwontwikkeling in de binnenstad van Gouda, genaamd Residence Bolwerk. De ontwikkeling omvat naast de parkeergarage een Elzenhof Best Western 4* Hotel (101 kamers en congresfaciliteiten), winkel-, kantoor- en horecaruimte en 71 woningen. Het Bolwerk biedt m² aan commerciële GOUDA ruimte onder de appartementen in de Hofgebouwen en m² commerciële KROMME ruimte voor onder andere horeca, verdeeld over de voormalige GOUWE lichtfabriek en het waterleidinggebouw. Het aan te Gouwekanaal kopen object voor Parking Fund Nederland I betreft alleen de parkeergarage. N207 WADDINXVEEN ZUID 6 E 3 0 E 2 5 A 2 0 N456 N MOORDRECHT GOUWE N207 C O E N E C O O P 5E. TOCHTWEG GEREED KANAALDIJK 2015 Geree d COENECOOP APOLLOLAAN COENECOOP ZUIDELIJKE RONDWEG WADDINXVEEN SINT VICTORWIJK EUROTONDE G O U W E P A R K BAAN 5E. TOCHTW. Gereed 250m 2015 ZOETERMEER MOORDRECHT 11 GOUDA WADDINXVEEN KD. TUINENBUURT Moerkapellepad GROTE NOORDBAAN BAAN CENTRUMBAAN HEN EGOUWERWEG ZUID II KANAALDIJK KLEINE ESCH N452 N452 N207 N456 COENECOOPBRUG N207 Otweg A 1 2 DE VESTING OOSTBAAN 't Weegje PROVINCIALE- WEG Vijfde Tocht ESCH NOORD N452 COENECOOPBOCHT E 3 0 COENECOOPROTONDE 't Weegje 't Weegje 't Weegje N207 DIJK GOUDSE RINGVAARTROTONDE E 2 5 N452 STELLING- KAMPEN- RINGWEG G O U D S E P O O R T NIEUWE GROENHOVENKWARTIER GILDEN- BURG ELBURG- PLEIN POORT HANZEWEG GOUWE OOSTZIJDE N GOUDA BURG. V. REENEN S NGL. S P ORT- STOOF- Residence Elzenhof WEG TUINENBUURT BURG. V. D GOUDSE KADE R i n g v a a r t KADE OtwegWinterdijk IJKESINGEL N452 N452 KOMPAS POORT D.O.N.K.- WEG Nwe. Groenhoven GOUWE HOEK Donk EUROTONDE DE VESTING NIEUWE PARK WEST GOUWESTROOM N207 UTRECHT Ona ARNHEM Noorderhout De Groene Wal BURGEMEESTER GROENHOVENKWARTIER NIEUWE GOUWE OOSTZIJDE 2E. MOORDRECHTSE TIENDEWEG VOLTAWEG GROENHOVENWEG NIEUWE BROEKWEG J. WATTSTR EDISONSTRAAT MARCONISTRAAT DIJK NIEUWE PARK VOGELBUURT OOST RINGDIJK. WILDE W SINGEL De Sluis DIJK KOMPAS VAN NIEUWE PARK VOGELBUURT KORTE AKKEREN WEIDEBLOEMKWARTIER BLOEMENDAAL WINDROOSKWARTIER KONINGIN WILHELMINAWEG Ona Park Atlantis BOERHAAVEKWARTIER BURGEMEESTER JAMES- SINGEL pad SLUIS- S. DIJK INDUSTRIESTR. H. D. VRIE SLN. KORTE AKKEREN LA AN WEIDEBLOEMKWARTIER BLOEMENDAAL STELLING- KAMPEN- RINGWEG NIEUWE ELBURG- PLEIN HANZEWEG GOUWE OOSTZIJDE OtwegWinterdijk POORT BURG. V. REENEN S NGL. BURG. BODEGRAAFSESTRAAT- STOOF- V. WEG D GOUDSE KADE POORT D.O.N.K.- IJKESINGEL WEG Nwe. Groenhoven HOEK 2E. MOORDRECHTSE Donk TIENDEWEG De Groene Wal BURGEMEESTER NIEUWE GOUWE OOSTZIJDE NIEUWE BROEKWEG J. WATTSTR MARCONISTRAAT VOLTAWEG GOUWESTROOM DIJK GROENHOVENWEG EDISONSTRAAT OOST RINGDIJK. I N GERD- SLUIS- WILDE W De Sluis VAN WINDROOSKWARTIER KON. WIL H ELMINAW. OOST RING- STR C ATS- HEESTER- Plesmanplein Bikobrug Julianasluispad BERGAMBACHT DREEF REIGER- STRAAT Park Atlantis BOERHAAVEKWARTIER BURGEMEESTER JAMES- SINGEL S. DIJK INDUSTRIESTR. H. D. VRIE SLN. SINGEL KON. WIL H ELMINAW. OOST RING- LA AN. STR DIJK C ATS- HEESTER- KONINGIN WILHELMINAWEG Plesmanplein Bikobrug Julianasluispad DREEF REIGER- STRAAT RIDDER VAN LAAN VAN BERGE N WACHT ELSTR. LIVI NGSTONELAAN BLEULANDWEG RIDDER VAN LAAN GOUDA Van Bergen IJzendoornpark I JZENDOO R N- GILDEN- BURG VAN BERGE N WACHT ELSTR. LIVI NGSTONELAAN BLEULANDWEG GOUDA Van Bergen IJzendoornpark I JZENDOO R N- PAR K ROTTERDAMSEWEG WEG RDR. BURG. MIJS- HNER- V. CATSWEG WEG KATTENSINGEL HOLLANDSE TUIN 5 Bolwerk Albert MAMMOET STATEN- SINGEL Broekweg Donkstraat NIEUWE SLAPPERDEL MARKT CLARISSENHOF VEERSTALBLOK Uitstekende locatie binnen de stadsring op loopafstand van het kernwinkelgebied Voor 35 jaar verhuurd aan Q-Park KADE i n g v a a r t Gouda Plattegrond gemeente Gouda BERGAMBACHT DETAIL PAR K ROTTERDAMSEWEG WEG RDR. BURG. MIJS- BÜCHNER- V. CATSWEG WEG KATTENSINGEL Albert SPOOR- STR. P L ASWIJCKWEG SCHIELANDS HOGE VERBINDINGSASJ E MAMMOET STATEN- SINGEL Broekweg Donkstraat SLAPPERDEL CLARISSENHOF HOLLANDSE TUIN 5 Bolwerk VEERSTALBLOK De Mammoet BLEKERSSINGEL Watergras Gouda Noord N207 SINGE L THORBECKELAAN WILLEM DE ZWIJGERSING EL OUWE GOUWE GRAAF FLORISWEG SCHOUW- BURGPLEIN Stadscentrum SPOOR- STR. SCHIELANDS HOGE BENEDENEIND ZEEDIJK WEG Olympia FLUWELENSINGEL NWE. VEERSTAL WADDINXVEEN De Mammoet BLEKERSSINGEL BENEDEN- EIND WITT- LAAN P L ASWIJCKWEG D. PROVINCIALE- BODEGRAAFSESTRAAT- BODE GRAAFSESTRAATWEG GRAAF FLORISROTONDE KLEIN KORT AMERIKA HAARLEM De Wijk VERBIND Watergras Burgemeester Lucasselaan Gouda Noord Breevaart HOUTSINGELROTONDE N207 Zuidelijke VERKEERSPLEIN STOLWIJKERSLUIS Stolwijksevaart OUWE GOUWE KADEN- PLANTSOEN KADEBUURT FLUWELENSINGEL IN GSASJE Reeuwijk SLAGENBUURT ZWARTEW. Zwartew. SINGE L THORBECKELAAN WILLEM DE ZWIJGERSING EL GRAAF FLORISWEG SCHOUW- BURGPLEIN 2 NIEUWE MARKT Stadscentrum 1 4 MARKT RAOUL WALLEN- BERG- PLANTSOEN VERBINDINGSASJ E BENEDENEIND ZEEDIJK ACHTERWILLENS JOUBERTSTRAAT VREEWIJK ZUIDER IJSSEL- POLDERROTONDE GOUDERAKSE TIENDW. WEG GRAAF FLORISROTONDE 3 KLEIN KORT AMERIKA HAARLEM NWE. VEERSTAL EIND WADDINXVEEN BENEDEN- WITT- LAAN J. D. GOUDSE HOUT- S LAAN Groenhovenpark GROEN- HEUVEL Steinenburg Wilhelminakade REENEN- PROVINCIALE- KANAAL- WEG WEST Olympia MARKT RAOUL WALLEN- BERG- PLANTSOEN PRETORIA- PLEIN KADEN- PLANTSOEN KADEBUURT ZUID- AKKER- OORD WILHELMINA- RING- WEST- ZUID- GOUDA KROMME GOUWE Gouwekanaal G O U D S E PONDEO O R T Nieuwe openbare parkeergarage Groen- in de binnenstad van Gouda hovenpark GROEN- HEUVEL Steinenburg Wilhelminakade REENEN- PROVINCIALE- KANAAL- De Wijk N228 Harlek VERBIND I N GERD- ijn- I N G E L DIJK GOUDSEWEG BODE GRAAFSESTRAATWEG 2012 Falkplan BV Burgemeester Lucasselaan HOUTSINGELROTON VERKEERSPLEIN STOLWIJKERSLUIS OUDEWATER BERGAMBACHT Breevaart Zuidelijke PRETORIA- PLEIN Stolwijksevaart IN GSASJE Re SLAGEN ZWARTEW. Zwartew. ACH JOUBERTSTRA S P ORT ZUID POLDE 201 PR GOUDERAKSE TIE

7 Uitstekende locatie De parkeergarage, hieronder afgebeeld als P5, is gelegen tussen de Hoge Gouwe en het Nonnenwater op een zeer markante en herkenbare plek in de binnenstad van Gouda. De garage is zeer goed aan te rijden. Het betreft een multifunctionele binnenstadslocatie voor centrumbezoekers en de gebruikers/ bezoekers van het Bolwerk met hotel/congresfaciliteit, kantoor en horeca, alsmede voor de bewoners van de bovenliggende en omliggende woningen. Gouda bezit een fraaie historische binnenstad en heeft inwoners. Er komen veel toeristen voor de kaasmarkt, de diverse musea en leuke winkelstraatjes, die zich in dit gedeelte van het stadscentrum bevinden. Het parkeren in de binnenstad is beperkt, met name het straatparkeren binnen de ring is duur en ook beperkt beschikbaar ( 2,90 / 3,90 per uur, max. 1 uur). De enige andere parkeergarage binnen de stadsring (P4) wordt eveneens door Q-Park geëxploiteerd. De overige parkeerlocaties (P1, P2 en P3) betreffen parkeerterreinen die buiten de stadsring liggen. Voor 35 jaar verhuurd aan Q-Park De parkeergarage wordt gekocht van Q-Park en voor 35 jaar gehuurd door Q-Park. De belangrijkste kenmerken zijn: Looptijd huurcontract bedraagt 35 jaar, waarna tweemaal voor tien jaar verlenging kan worden geopteerd; De huur wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI) volgens de volgende staffel: CPI tot 2,5%: 100%, boven een CPI van 2,5% tot 6%: 50%, daarboven: 0%; Triple net huurcontract, wat inhoudt dat vrijwel alle kosten van onderhoud en premies opstalverzekering van de parkeergarage voor rekening van Q-Park zijn. De gemeentelijke lasten zijn voor rekening van het fonds. Daarnaast komen de overige eigenaarslasten, waaronder groot onderhoud en de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren, waarvan de parkeergarage deel uitmaakt, voor de beoogde maximale looptijd van het fonds van tien jaar voor rekening van Q-Park. 7

8 HUURDER: Q-PARK Top-3 parkeerexploitant in Europa met circa parkeerplaatsen Met een omzet in 2011 van bijna 700 miljoen marktleider in Nederland, België, Finland en Zweden Q-Park exploiteert ruim parkeerplaatsen in Nederland en is daarmee marktleider. In Europa behoort Q-Park met ruim parkeerplaatsen in tien Europese landen tot de top-3 parkeerondernemingen. Zij heeft van de top-5 private parkeerondernemingen de beste geografische spreiding van de parkeergarages. Q-Park is gericht op hoogwaardige parkeerdienstverlening in gebouwde parkeervoorzieningen en parkeerterreinen op strategische locaties. De kernactiviteiten betreffen binnenstedelijk multifunctioneel parkeren, parkeren bij openbaarvervoersknooppunten en parkeren bij ziekenhuizen. Q-Park streeft ernaar de meest verkozen en aanbevolen parkeerpartner te zijn op strategische locaties in Noordwest- Europa, gebaseerd op kwaliteit, operationele perfectie, klanttevredenheid en duurzame financiële resultaten Marktpositie van Q-Park 8

9 JURIDISCHE STRUCTUUR Participanten Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen (de bewaarder) Parking Fund Nederland I Holland Immo Group Beheer BV (de beheerder) Parkeergarage Bolwerk Schema juridische structuur Fonds Het fonds is een beleggingsinstelling en heeft de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening. Het fonds is een contractuele regeling tussen Holland Immo Group Beheer BV in haar hoedanigheid als beheerder, Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen in haar hoedanigheid als bewaarder en elk van de participanten. De juridische structuur van het fonds is bovenstaand vereenvoudigd weergegeven. Het fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden, of verplichtingen aangaan onder eigen naam. De beheerder en de bewaarder zijn rechtspersonen en kunnen als zodanig wel overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden en schulden aangaan onder eigen naam. Beheerder Als beheerder van het fonds treedt op Holland Immo Group Beheer BV. De beheerder is belast met het beheer en de administratie van het fonds. De beheerder is gerechtigd en bevoegd in naam van de bewaarder en voor rekening en risico van de participanten rechtshandelingen te verrichten, zoals het verwerven van het object en het aangaan van de financiering. Bij het beheer en de administratie van het fonds zal de beheerder uitsluitend in het belang van de participanten handelen. Alle winsten, verliezen, schulden en kosten die voortvloeien uit het beheer en de administratie van het fonds, komen ten gunste of ten laste van de participanten naar evenredigheid van hun belegging in het fonds, met dien verstande dat een participant niet kan worden gedwongen meer bij te dragen aan het fonds dan het inschrijvingsbedrag van de desbetreffende participant. Bewaarder De activa van het fonds worden in bewaring gegeven bij Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen, die optreedt als bewaarder. De bewaarder moet er bovendien op toezien dat de beheerder handelt conform de fondsvoorwaarden. De bewaarder handelt uitsluitend in het belang van de participanten van het fonds en kan bepaalde taken uitbesteden aan derden. 9

10 INVESTERINGSSTRUCTUUR Fondsinvestering Koopprijs vastgoed Notaris transport Totale koopprijs v.o.n Financieringskosten: - Afsluitprovisie Notaris hypotheek Totale financieringskosten Bijkomende kosten: - Taxatiekosten en duediligenceonderzoek Structureringsfee Externe acquisitiekosten Plaatsings- en onderzoeksvergoeding Marketingkosten Oprichtingskosten Totale bijkomende kosten Liquiditeitsreserve Totale fondsinvestering Hypotheeklening Inleg participanten Koopsom en fondsinvestering Parking Fund Nederland I zal omstreeks 19 december 2012 een nieuwe openbare parkeergarage in Gouda verwerven. De verkoper is Q-Park die deze parkeergarage voor een periode van 35 jaar zal gaan huren. De totale koopsom bedraagt k.k. De totale fondsinvestering bedraagt (inclusief kosten). Dit bedrag zal deels worden gefinancierd met door de participanten bijeen te brengen eigen vermogen en deels met een bancaire hypotheeklening. Inleg participanten Het door de participanten bijeen te brengen kapitaal bedraagt , verdeeld over 620 participaties van per participatie (exclusief emissiekosten) met een minimale afname van twee stuks. Hypotheeklening De hypotheeklening bedraagt Deze zal worden aangegaan voor een periode van vijf jaar met een verwachte rente van 4,3% per jaar en zal naar verwachting aansluitend worden verlengd voor een periode van vijf jaar. De daadwerkelijke rente staat nog niet vast. Deze zal voor de eerste periode van vijf jaar worden gefixeerd. Gedurende de eerste vijf jaar zal elk jaar 0,5% van de hoofdsom worden afgelost, daarna naar verwachting elk jaar 0,75%. 10

11 RENDEMENT Verwacht totaalrendement 9,4%* Verwacht exploitatierendement 8,1%* Verwacht direct rendement (na aflossing) 7,2%* Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 8,5% Verwacht gemiddeld exploitatierendement Het verwacht gemiddeld exploitatierendement van het fonds is het rendement uit de exploitatie van het vastgoed vóór aflossing van de hypotheeklening en bedraagt 8,1% per jaar. Verwacht gemiddeld direct rendement Het verwacht (uitkeerbaar) gemiddeld direct rendement van het fonds (na aflossing) bedraagt 7,2% op jaarbasis (oplopend van 6,0% in 2013 tot 8,5% in 2022). De uitkering hiervan vindt plaats per kwartaal achteraf. Verwacht gemiddeld totaalrendement en winstpreferentie De beleggingshorizon van het fonds bedraagt zeven tot tien jaar. Gedurende deze periode zal de parkeergarage worden geëxploiteerd, waarna zij zal worden verkocht. Teneinde de belangen van de participanten en de beheerder bij de verkoop van de vastgoedportefeuille parallel te laten lopen, komt een percentage van 20% van de overwinst ten goede aan de beheerder. Indien het fonds niet in staat is gebleken een gemiddeld enkelvoudig exploitatierendement van ten minste 8,1% op jaarbasis gedurende de looptijd van het fonds te betalen, wordt het verschil in mindering gebracht op het deel van de overwinst waartoe de beheerder is gerechtigd in mee te delen. De participanten genieten derhalve een preferentie met betrekking tot het gemiddeld enkelvoudig exploitatierendement van 8,1% per jaar. Het verwacht gemiddeld indirect rendement (na winstdeling beheerder) bedraagt 2,2% per jaar. Het geprognosticeerde totaalrendement, de som van het direct rendement en het indirect rendement, bedraagt 9,4% (enkelvoudig) per jaar. Dit komt neer op een geprognosticeerde IRR van 8,5%. * Gemiddeld enkelvoudig op jaarbasis 11

12 Prognose rendement Kengetallen Aankoopprijs vastgoed Aankoopprijs + kosten koper Totaal fondsinvestering Hypotheeklening Eigen vermogen Opbrengsten gemiddeld Bruto-huuropbrengsten Rentebaten liquiditeitsreserve Totaal Kosten Hypotheekrente Exploitatie- en fondskosten Totaal Exploitatieresultaat Exploitatierendement 8,1%* 6,7% 7,0% 7,3% Aflossing hypotheeklening Aflossing als % 0,50% 0,50% 0,50% Voor uitkering beschikbaar Direct rendement als % 7,2%* 6,0% 6,3% 6,6% Liquiditeitsreserve (alle bedragen luiden in ) (alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van de inleg, exclusief emissiekosten) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. * Gemiddeld enkelvoudig op jaarbasis 12

13 Gemiddelde exploitatie- en fondskosten 10,6% Rentetarief hypotheeklening 4,30% Aflossing (jaar 1 t/m 5, resp. 6 t/m 10) 0,50% 0,75% Rentetarief liquiditeitsreserve 1,60% Inflatie 2,00% ,6% 7,9% 8,2% 8,6% 8,9% 9,3% 9,6% ,50% 0,50% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% ,9% 7,2% 7,1% 7,5% 7,8% 8,2% 8,5%

14 14

15 FISCALE ASPECTEN Fiscale transparantie Het fonds zal niet zelf aan belastingheffing worden onderworpen. Alle opbrengsten en resultaten worden rechtstreeks toegerekend aan de participanten. Deze fiscale transparantie houdt tevens in dat het fonds geen dividendbelasting hoeft in te houden op uitkeringen aan de participanten. Inkomstenbelasting (Box 3) Bij de in Nederland woonachtige particuliere beleggers valt de participatie in Box 3 van de inkomstenbelasting. De heffing in Box 3 bedraagt 1,2% over de waarde van het (Box 3) vermogen per begin van het kalenderjaar. Vennootschapsbelasting Bij Nederlandse vennootschappen vormen de inkomsten en de kosten van het fonds naar rato van het aandeel in het fonds bestanddelen van de belastbare winst voor de heffing van vennootschapsbelasting. Eventuele verliezen zijn aftrekbaar. Overdrachtsbelasting Bij de aankoop van de parkeergarage door het fonds is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Ook ter zake van de uitgifte van participaties voorafgaand aan de aankoop is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij de verkrijger daarmee een belang van ten minste een derde in het fonds zou verkrijgen. Dit geldt onder de huidige wetgeving ook bij een latere verkoop van participaties. Herinvesteringsreserve In Nederland gevestigde beleggers/ondernemers die hun participatie tot hun ondernemingsvermogen rekenen, kunnen in beginsel hun bestaande herinvesteringsreserve aanwenden voor de aankoop van participaties in het fonds. Hiertoe is onder andere vereist dat de herinvesteringsreserve werd gevormd door boekwinsten op ter belegging gehouden verhuurd onroerend goed. Ondernemers met een herinvesteringsreserve wordt geadviseerd om van tevoren hierover een fiscaal adviseur te raadplegen. 15

16 INITIATIEFNEMER Parking Fund Nederland I is een initiatief van Holland Immo Group BV. Holland Immo Group initieert beleggingen in commercieel vastgoed in Nederland en in Duitsland voor particuliere en institutionele beleggers. Gestart in 2001 heeft Holland Immo Group inmiddels 21 fondsen geïnitieerd met een totaal investeringsvolume van circa e 700 miljoen. De directie van Holland Immo Group BV bestaat uit de volgende personen: mr. M. Kühl, directievoorzitter, werkte ruim tien jaar als belastingadviseur bij Arthur Andersen. Specialisatie in de onroerend goed transactiepraktijk binnen de Real Estate Services Groep van Arthur Andersen alsmede specialist in beursgangen en bedrijfsovernames. Doceerde in het opleidingstraject binnen de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Bij Holland Immo Group BV is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk voor investeringsanalyses en vastgoedfinanciering alsmede fondsstructurering. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV, gevestigd te Eindhoven. Tenslotte is de heer Kühl bestuurslid en vice-voorzitter van de branchevereniging voor aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten (FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten) en was lid van de Raad van Advies van de inmiddels opgeheven Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV). mr. T. Kühl, directeur, werkte ruim tien jaar als belastingadviseur, waaronder de laatste jaren bij Ernst & Young in de internationale belastingpraktijk en als regiocoördinator van de Onroerend Goed Groep in Eindhoven. Bij Holland Immo Group BV is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk voor het financiële en operationele fondsbeheer. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV, gevestigd te Eindhoven. De heren M. Kühl en T. Kühl zijn broers. Naast de heren M. Kühl en T. Kühl wordt het management team van Holland Immo Group BV gevormd door de heer L.M. Antonis. L.M. Antonis was ruim zeventien jaar verbonden aan Janssen & Tempelaars Groep BV, gevestigd te Eindhoven (thans onderdeel van Cantos - Malherbe BV, zijnde een dochtermaatschappij van ING Groep), een gerenommeerde organisatie op het gebied van assurantiën en financiële planning in Zuid-Nederland, waarvan de laatste tien jaar als directeur-aandeelhouder. Bij Holland Immo Group BV is de heer Antonis verantwoordelijk voor investor relations. mr. M. Kühl mr. T. Kühl L.M. Antonis Vergunning AFM (WFT) Holland Immo Group Beheer BV heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft), waardoor het haar is toegestaan het fonds te beheren. Holland Immo Group en haar fondsen vallen onder toezicht van de AFM. Het prospectus van Parking Fund Nederland I is goedgekeurd door de AFM. 16

17 17

18 DEELNEMEN IN PARKING FUND NEDERLAND I Deelnamebedrag per participatie (exclusief emissiekosten*) Minimale afname twee participaties Aantal participaties 620 Deelname in Parking Fund Nederland I staat open voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen. Deelname is mogelijk met participaties van (te vermeerderen met emissiekosten) met een minimale afname van twee participaties. De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het prospectus en sluit op 19 december 2012 of, indien eerder of later, op het moment dat op alle beschikbare participaties is ingeschreven. Het inschrijfformulier voor deelname in Parking Fund Nederland I is als losse bijlage gevoegd bij het prospectus. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Adviesgroep Reyersen van Buuren bv Handelsweg 59C Postbus AG Amstelveen Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: Adviesgroep Reyersen van Buuren bv is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM. * De emissiekosten worden volgens de volgende staffel berekend. Bij deelname vanaf tot in het fonds wordt 3,0% emissiekosten in rekening gebracht. Bij deelname vanaf tot wordt 2,0% emissiekosten in rekening gebracht. Bij deelname vanaf wordt 1,0% emissiekosten in rekening gebracht. Voor de bepaling van de hoogte van de inschrijving geldt ieder individueel inschrijfformulier. 18

19 BETROKKEN PARTIJEN Initiatiefnemer Holland Immo Group BV Kennedyplein 230 Postbus LS Eindhoven Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Website: Fonds Parking Fund Nederland I Kennedyplein ZT Eindhoven Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Beheerder Holland Immo Group Beheer BV Kennedyplein ZT Eindhoven Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Stichting bewaarder Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen Kennedyplein ZT Eindhoven Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Fiscaal adviseur PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV Fascinatioboulevard 350 Postbus AV Rotterdam Acquisiteur Dekfordt BV Woudenbergseweg ME Maarsbergen Tel. +31 (0) Taxateur DTZ Zadelhoff VOF Apollolaan 150 Postbus BA Amsterdam Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Begeleiding van de plaatsing van de participaties door de initiatiefnemer Adviesgroep Reyersen van Buuren bv Handelsweg 59C Postbus AG Amstelveen Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Website: Accountant KPMG Accountants NV Prof. Dr. Dorgelolaan 30A Postbus CG Eindhoven Advocaat (toezichtrechtelijke aspecten) Brands Advocaten Velperweg BJ Arnhem Notaris Deterink advocaten en notarissen Kennedyplein 201 Postbus AA Eindhoven 19

20 Holland Immo Group Beheer B.V. Kennedyplein ZT Eindhoven Tel

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden aan

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

Willemstede Vastgoedfonds

Willemstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Willemstede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissiekosten) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV AUSTRALIE / AZIE / EUROPE / GROOT-BRITTANNIE / NOORD-AMERIKA ING Real Estate Woningfonds VI CV PROSPECTUS Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070 341 89 89 F 070 341 95 25 I www.privatefundmanagement.nl

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV

Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV Kernpunten Het tweede vastgoedfonds op initiatief van MeesPierson en LaSalle Investment Management Defensieve belegging in kwaliteits winkelvastgoed Goede

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Antea Vastgoed Palazzo CV

Antea Vastgoed Palazzo CV P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Antea Vastgoed Palazzo CV Uitgifte van 204 participaties ieder groot g 25.000 Minimumdeelname: g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Antea Vastgoed

Nadere informatie

ING Real Estate Woning-Winkelfonds V CV

ING Real Estate Woning-Winkelfonds V CV INVESTMENT MANAGEMENT ING Real Estate Woning-Winkelfonds V CV PROSPECTUS EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT-BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Beleggen in nieuw vastgoed, langjarig verhuurd aan Karwei, McDonald s, KFC en Kwantum

Beleggen in nieuw vastgoed, langjarig verhuurd aan Karwei, McDonald s, KFC en Kwantum prospectus neddex vastgoedfonds xiv cv prospectus Beleggen in nieuw vastgoed, langjarig verhuurd aan Karwei, McDonald s, KFC en Kwantum inhoudsopgave Belangrijke mededelingen 2 Samenvatting 4 1 Risicofactoren

Nadere informatie

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus 2011 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met Een initiatief van In samenwerking met Heeneman & Theelen Vastgoed BV Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam tel. +31 (0)20-423 53 02 info@heenemantheelen.nl www.heenemantheelen.nl First Table Asset Consultants

Nadere informatie

Brochure. Homburg MediArena

Brochure. Homburg MediArena Brochure Homburg MediArena Inhoudsopgave SAMenvAtting 5 Beleggingsdoelstelling 5 investering 5 geprognosticeerd rendement 5 Dividendbeleid 6 Looptijd 6 Structuur 6 Kosten 6 Risico s 6 Deelname 6 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Woningmaatschap XXXIX

Prospectus Woningmaatschap XXXIX Prospectus Woningmaatschap XXXIX Prospectus Woningmaatschap XXXIX Lange Houtstraat 8 2511 CW DEN HAAG Postbus 327 2501 CH DEN HAAG Telefoon: (070) 310 15 64 Fax: (070) 364 82 34 E-mail: info@staalbankiers.nl

Nadere informatie

4 e emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV

4 e emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV 4 e emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV PROSPECTUS vierde emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV B&S Kantoren XI CV is een initiatief van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV. De eerste drie

Nadere informatie

Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV

Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV ABN AMRO BOUWFONDS VASTGOEDFONDS VII DISTRIFONDS II NEDERLAND CV Inhoudsopgave Definities

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Beleggen in A1 Winkelvastgoed

Beleggen in A1 Winkelvastgoed Winkelhart Lelystad Prospectus februari 2012 Winkelhart Lelystad is een initiatief van Annexum Beleggen in A1 Winkelvastgoed Prospectus Winkelhart Lelystad Belangrijke informatie Personen die een belegging

Nadere informatie

Elzenstede Vastgoed CV

Elzenstede Vastgoed CV Elzenstede Vastgoed CV V O O R A A N K O N D I G I N G P L A A T S I N G I N B E P E R K T E K R I N G in samenwerking met B E L A N G R I J K E I N F O R M AT I E Geïnteresseerden in de verwerving van

Nadere informatie

Oldenzaal, november 2004. Haerzathe Investments I CV Uitgifte van 450 participaties ieder groot 25.000 (exclusief 3% emissiekosten)

Oldenzaal, november 2004. Haerzathe Investments I CV Uitgifte van 450 participaties ieder groot 25.000 (exclusief 3% emissiekosten) Oldenzaal, november 2004 P R O S P E C T U S Haerzathe Investments I CV Uitgifte van 450 participaties ieder groot 25.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Haerzathe Investments Beheer B.V.

Nadere informatie

Real Estate. Growth Fund N.V.

Real Estate. Growth Fund N.V. Real Estate Growth Fund N.V. prospectus 26 april 2011 prospectus INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 1.1 Risicofactoren 2 1.2 De vastgoedmarkt 2 1.3 Portefeuille, Beleggingsdoelstelling en beleid 2 1.4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE EMISSIE

TWEEDE OPENBARE EMISSIE PROSPECTUS RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. Voor úw

Nadere informatie

Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V.

Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. In verband met de uitgifte van Vastgoedobligaties totaal 4.410.000 in Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. gevestigd

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN ING Real Estate Woningfonds VI CV BROCHURE De Autoriteit Financiële Markten heeft op 14 november 2005 aan de Beheerder van het fonds ING

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie