Doel Richtlijn (eenduidig) medisch handelen ter preventie van complicaties bij obese zwangeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel Richtlijn (eenduidig) medisch handelen ter preventie van complicaties bij obese zwangeren."

Transcriptie

1 Dcumenteigenaar: VSV Bxmeer Dcumentnummer Inhudsdeskundige: Gynaeclg, verlskundige : Pagina 1 van 5 Del Richtlijn (eenduidig) medisch handelen ter preventie van cmplicaties bij bese zwangeren. Delgrep Gynaeclg, verlskundige 1e lijn, verlskundige 2 e lijn. Definitie Obesitas is gebaseerd p de Bdy Mass Index, BMI (kg/m2). Vr de berekening van de BMI in de zwangerschap wrdt het precnceptie gewicht f gewicht in het eerste trimester gebruikt. Een BMI van 40 kg/m2 f meer wrdt gedefinieerd als mrbide besitas. Gewichtsclassificatie vlgens de WHO BMI (kg/m2) nrmaal vergewicht Klasse I-besitas Klasse II-besitas Klasse III-besitas > 40 Wereldwijd, en k in Nederland is er een frse tename van de frequentie van besitas. Er is, met name bij vruwen met klasse II en III-besitas, meer kans p c-mrbiditeit, zals hypthyreidie, diabetes mellitus type 2, hart-en vaatziekten en thrmb-emblien in de vrgeschiedenis. Zwangerschapscmplicaties bij besitas: (Risic s nemen te naarmate BMI stijgt) - Meer kans p spntane miskraam - Zwangerschapsdiabetes (sterk tegenmen), bij BMI > 40 zelfs 24.7 % - Zwangerschapshypertensie, HELLP en pre-eclampsie - Vaker macrsme kinderen - Meer kans p nverwachte IUGR vanwege minder gede schatting kindsgewicht - Meer kans p IUVD. De tegenmen incidentie aan zwangerschapsdiabetes en preeclampsie kan slechts een deel van deze tegenmen sterfte verklaren. - Tegenmen risic p aangebren afwijkingen als neuraalbuisdefect, multipele cngenitale afwijkingen en aangebren hartafwijkingen. - Meer kans p sertiniteit Ten gevlge van zwangerschapscmplicaties (zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie) en macrsmie bij besitas wrdt de bevalling tweemaal z vaak ingeleid, waardr artificiële vreggebrte vaker vrkmt. Cmplicaties tijdens partus en kraambed bij besitas: - Baringsprces verlpt trager, met name eerste fase van ntsluiting p basis van inadequate weeënactiviteit. - Meer kans p mislukken van inleiding met name bij nulliparae - Vaker vrkmen van tekenen van fetale nd, navelstrengcmpressie en mecniumhudend vruchtwater. - Hger sectipercentage (Bij BMI>40 verdubbeld, in vergelijking met een nrmale BMI) Het tegenmen aantal kinderen met macrsmie, de subptimale weeënactiviteit en de tegenmen vetdispsitie in het kleine bekken spelen mgelijk allen een rl hierbij. - Grtere kans p anesthesilgische en pstperatieve cmplicaties - Meer kans p schuderdystcie - Fluxus lijkt tegenmen, wisselende incidentie. Periperatief bledverlies tijdens secti in ieder geval verhgd. Afgedrukt p:

2 Dcumenteigenaar: VSV Bxmeer Dcumentnummer Inhudsdeskundige: Gynaeclg, verlskundige : Pagina 2 van 5 - Incidentie pst-partum infecties (endmetritis, wnd infectie) is verhgd. - Verhgd risic p trmb-emblische prcessen Beleid en interventies Precnceptineel - vruwen met klasse II-III besitas kmen in aanmerking vr precnceptinele advisering en vrlichting ver de tegenmen kans p zwangerschapscmplicaties en de mgelijkheid deze risic's te reduceren dr gewichtsverlies vrafgaand aan de zwangerschap; het is k een gede kans m leefstijl te bespreken - Adviseer vruwen bij vrkeur af te vallen vrdat ze zwanger wrden. Al bij geringe gewichtsreductie srteert dit effect. Geleidelijk, gematigd gewichtsverlies is niet alleen veilig maar garandeert k een langduriger effect. Gewichtsreductie kan wrden bereikt dr dieetmaatregelen, lichaamsactiviteit, medicatie f een cmbinatie hiervan (zie k CBO-richtlijn Diagnstiek en behandeling van besitas). Gewichtsreducerende medicatie met niet wrden vrgeschreven tijdens de zwangerschap f brstveding. - Ter behandeling van klasse III-besitas wrdt in tenemende mate bariatrische chirurgie tegepast. Het lijkt verstandig niet eerder zwanger te wrden dan na de eerste snelle fase van gewichtsreductie. Tijdens de zwangerschap kunnen belangrijke vedings- en vitaminedeficiënties ntstaan. Over het algemeen kan wrden gecncludeerd dat bariatrische chirurgie leidt tt een sterke reductie van zwangerschapscmplicaties en verbetering van de fertiliteit. - Verwijzing diëtiste, bij vrkeur 1 e lijn, vr dieet adviezen. Overweeg fysitherapie vr begeleid bewegingsadvies. - RR meten - Screening pre-existente diabetes: Glucse bepalen: bij vrkeur nuchter - Schildklierscreening:TSH, FT4 bepalen. - Indien BMI>40 fliumzuur 5 mg/dag vrschrijven, vanaf tenminste 1 maand vr cnceptie t/m het eerste trimester. Bij vruwen met BMI >30 en < 40 is dit facultatief, waarbij haar dieet in acht wrdt genmen. Adviseer wel in ieder geval 0,5 mg fliumzuur te slikken. - Adviseer k Vit D 10mcg/dag, ivm het vaker vrkmen van vit D deficientie bij bese zwangere. Prenataal - Bereken BMI. - Gebruik juiste RR manchet en leg dit vast in dssier - Tijdens intake bespreken: Tijdens cnsult wegen in verband met hgere betruwbaarheid dan dr patiënte pgegeven gewicht, weeg k tijdens zwangerschap ter ndersteuning van gewichtscntrle. Op de pli is een weegschaal tt 150 kil en een tt 200 kilgram. - Weeg bij mrbide besitas in ieder geval rnd 36 weken ivm uiterlijke belastbaarheid verlsbed (225 kg) en OK tafel (225 kg) - Suppletie van vit D en fliumzuur als bven beschreven - Indien BMI>35, en schildklierscreening is niet precnceptineel verricht: TSH en FT4 bepalen 1 e trimester - Perinatale diagnstiek/seo graag vr 20 weken (dus 19 wk): bij cunseling aandacht vr verhgde kan s p cngenitale afwijkingen. Mgelijk sterk beperkte visualisatie, indien dit het geval is kan het screeningscentrum zelf drverwijzen naar UMCNprenatale diagnstiek. Indien bij vrbaat de inschatting is dat de visualisatie sterk Afgedrukt p:

3 Dcumenteigenaar: VSV Bxmeer Dcumentnummer Inhudsdeskundige: Gynaeclg, verlskundige : Pagina 3 van 5 beperkt zal zijn, kan direkt verwezen wrden naar UMCN- PND. De SEO in het UMCN zal bij enkele verzekeringen van het eigen risic wrden afgetrkken. - Recente bservatinele studies suggereren dat bij bese vruwen met BMI 35 het risic p ngunstige uitkmsten zals greivertraging en preëclampsie het laagst is bij een lage gewichtstename f matige gewichtsafname. - Screenen p zwangerschapsdiabetes: Bij iedere zwangere in 1 e trimester at randm glucse, bij vrkeur nuchtere glucse. Indien BMI> 30, screening met 75 gr OGTT bij 26 weken. - Indien BMI>35 grei-ech s bij 30 en 34 wk. Als de grei klinisch meilijk vast te stellen is, zijn grei-ech s k geïndiceerd zijn bij BMI>30. - Na bariatische chirurgie: Is patiente vrbij de eerste snelle fase van gewichtsverlies dan kan de zwangerschap in de eerste lijn wrden begeleid. Wel is er kans p vedingsdeficiëntie (ijzer, fliumzuur, vit B 12, calcium), bepaal deze daarm mee in het 1 e trimester, en later in de zwangerschap p indicatie. 2 e lijn Zwangeren met BMI > 40 dienen gecntrleerd te wrden in de tweede lijn. Znder c mrbiditeit en/f bijkmende cmplicaties kan een 2 e lijns verlskundige de prenatale cntrles uitveren. - Screenen p zwangerschapsdiabetes. BMI > 40 kg/m2 screening met 75 gr OGTT bij 16 en 26 weken. - Schildklierscreening: TSH en FT4, indien ng niet precnceptineel bekend, in het 1 e trimester. - Greiech s tussen wkn, iedere 4 wkn. - Cnsult anesthesist 34 wkn zwangerschap, bij 1 e zwangerschap. Bij verdere zwangerschappen ter verweging - Overweeg een cnsult cardilg indien cmrbiditeit en/f cardiale aandeningen in de familie - Bij een BMI>45 kg/m2 kan, bij significante c-mrbiditeit, een cnsult/verdracht 3 e lijn wrden verwgen. Bij een BMI>50 kg/m2 is verdracht 3 e lijn wenselijk. - Bij pname/ immbiliteit > 2dagen tijdens de zwangerschap: geef Clexane zals beschreven bij de pstnatale peride. De verlsbedden laten een gewicht te tt 225 kg en de ziekenhuisbedden tt 250 kg Beleid nataal 1 e lijn - Inschatten thuissituatie: Indien de patiënte > 100 kg weegt, meten er maatregelen genmen wrden m beneden te bevallen, indien niet mgelijk bestaat er een plaatsindicatie. - BMI > 35: plaatsindicatie en venfln. - Venfln bij BMI > 35 - Adequate mnitring, dwz: RR met brede band; bij meilijk te hren crtnen CTG via schedelelektrde - tijdige keuze pijnstilling en anesthesie. Laagdrempelig plaatsen van een epidurale katheter kan anesthesilgische en perinatale prblemen vrkmen in ndsituaties. - anticiperen p schuderdystcie - actief leiden nagebrtetijdperk Indien secti - Operatietafel: tt 135 kg geen speciale maatregelen. Afgedrukt p:

4 Dcumenteigenaar: VSV Bxmeer Dcumentnummer Inhudsdeskundige: Gynaeclg, verlskundige : Pagina 4 van 5 Tussen kg met zitvlak f schuders ter hgte van de zuil (bekend bij OK persneel) - Left lateral tilt psitinering - Transverse incisie - Subcutane vetlaag separaat hechten - Overweeg nderbrken hechtingen vr de huid ivm mgelijkheid deze individueel te verwijderen indien wndinfectie. Beleid pstnataal - attentie infectierisic s pr-actief bij krts wndcntrle - attentie risic thrmbse/emblie: Geef Clexane 0.6cc vr 7 dagen bij BMI>40 ngeacht mde f delivery. Overweeg Clexane 0.4cc vr 3-7 dagen bij BMI>35 en tenminste 1 risicfactr (vlgens NICEguideline): Verminderde mbiliteit Rken Maligniteit Leeftijd >35 jaar Dehydratie HPP f transfusie Thrmbfilie Pst-peratief (SC f MPV) C-mrbiditeit (hartaandening, metable, endcrine f respiratire aandeningen, infectie-ziekte, aut-immuunaandening) Varicsis met flebitis Pre-eclampsie - Adviseer het gebruik van steunkusen - vregtijdige mbilisatie - adequate pijnstilling. - stimuleren brstveding - gewichtsreductie pst partum Brnnen: ZWANGERSCHAP BIJ OBESITAS 1.0, Richtlijn NVOG, Gedkeuring CMACE/RCOG Jint Guideline Management f Wmen with Obesity in Pregnancy March 2010 NICE Public Health Guidance 27 - Dietary interventins and physical activity interventins fr weight management befre, during and after pregnancy 2010 UMCN richtlijn Time task matrix zrgprces Obesitas (BMI > 30), KNOV, mei 2013 Afgedrukt p:

5 Dcumenteigenaar: VSV Bxmeer Dcumentnummer Inhudsdeskundige: Gynaeclg, verlskundige : Pagina 5 van 5 Afgedrukt p:

Regionaal Protocol Obesitas

Regionaal Protocol Obesitas Regionaal Protocol Obesitas Inleiding Obesitas is een snelgroeiend gezondheidsprobleem in de Westerse wereld. Momenteel varieert in Nederland de prevalentie obesitas tussen de 6.5% en 15.5%, afhankelijk

Nadere informatie

Belangrijke elementen ter bespreking met de vrouw met zwangerschapswens en haar partner

Belangrijke elementen ter bespreking met de vrouw met zwangerschapswens en haar partner Samenvatting In deze samenvatting wrden de belangrijkste punten van de Richtlijn Diabetes en zwangerschap weergegeven waarbij zwel de medisch-inhudelijke als lgistieke en rganisatrische aspecten aan de

Nadere informatie

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A Obesitas Zorgpad Low risk B en High risk A Oktober Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Obesitas en zwangerschap

Obesitas en zwangerschap Obesitas en zwangerschap Risico s en beleid Maaike Kloosterman-de Groot, verloskundige UMCG Casus G2P1 Algemene anamnese: BMI 42 (lengte 1.56 m en gewicht 102 kg) Reuma, zonder medicatie Primaire subfertiliteit

Nadere informatie

Verloskundig Consortium Limburg. Limburg Obstetric Quality System Zorgpaden ZORGPADEN (AANBEVELINGEN)

Verloskundig Consortium Limburg. Limburg Obstetric Quality System Zorgpaden ZORGPADEN (AANBEVELINGEN) Verlskundig Cnsrtium Limburg Limburg Obstetric Quality System Zrgpaden ZORGPADEN (AANBEVELINGEN) Drs. S.M.P. Lemmens, arts-nderzeker LOQS Prf. dr. M.E.A. Spaanderman, hgleraar transmurale verlskunde, prjectleider

Nadere informatie

Obesitas en zwangerschap, bevalling en kraambed

Obesitas en zwangerschap, bevalling en kraambed Obesitas en zwangerschap, bevalling en kraambed Algemene informatie Obesitas is een van de snelst groeiende gezondheidsproblemen in de Westerse wereld. Naarmate de mate van obesitas onder vrouwen toeneemt,

Nadere informatie

Protocol Obesitas. 1.0 Definitie obesitas

Protocol Obesitas. 1.0 Definitie obesitas Protocol Obesitas 1.0 Definitie obesitas Obesitas is een abnormale gezondheidstoestand waarbij er een overschot aan vetweefsel is. De meest gebruikte definitie is gebaseerd op de Quetelet-index of Body

Nadere informatie

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase Bijlage. Procedurebeschrijving Zorgpad Welke stappen doorloopt de (aanstaande) zwangere tot en met de overdracht naar de jeugdverpleegkundige. Het proces start bij de intake. Index Zorgpad zwangere Netwerk

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

Zorgpad zwangeren. 0-7 weken Uw baby ontwikkelt vanaf week 6 al armpjes en beentjes.

Zorgpad zwangeren. 0-7 weken Uw baby ontwikkelt vanaf week 6 al armpjes en beentjes. Zrgpad zwangeren 0-7 weken Uw baby ntwikkelt vanaf week 6 al armpjes en beentjes. Gefeliciteerd u bent zwanger. In dit zrgpad leest u alles ver nze zwangerschapsbegeleiding en infrmeren wij u wat u zelf

Nadere informatie

Zwangerschap en overgewicht

Zwangerschap en overgewicht Zwangerschap en overgewicht Inleiding In deze folder leest u meer over de mogelijke gevolgen van overgewicht tijdens de zwangerschap en bevalling. Tijdens de zwangerschap vormt overgewicht voor u en uw

Nadere informatie

Controlelijst 1: Controlelijst voor gebruik vóór opstart van de behandeling met guanfacine

Controlelijst 1: Controlelijst voor gebruik vóór opstart van de behandeling met guanfacine Cntrlelijst 1: Cntrlelijst vr gebruik vóór pstart van de behandeling met guanfacine Deze cntrlelijst is bedeld m u te helpen bij de pstart van behandeling met Intuniv (guanfacinehydrchlride verlengde afgifte,

Nadere informatie

Overzicht. Cijfers Prenatale blootstelling aan illegale drugs en de gevolgen Substitutie behandeling bij opioïden afhankelijkheid Borstvoeding

Overzicht. Cijfers Prenatale blootstelling aan illegale drugs en de gevolgen Substitutie behandeling bij opioïden afhankelijkheid Borstvoeding Zwangerschap en illegaal druggebruik Prf. Catharina Matheï ACHG, KULeuven Free Clinic, Antwerpen Prenatale bltstelling aan illegale drugs en de gevlgen Substitutie behandeling bij piïden afhankelijkheid

Nadere informatie

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene Richtlijn Klven bij de à terme pasgebrene Juli 2012 Reginale Brstvedingswerkgrep Eindhven e.. Wanneer starten met klven He Afbuwen van klven Als een kind echt niet aan de brst wil drinken. Eerste 24 uur

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst kinderen met een schisis

Aandachtspuntenlijst kinderen met een schisis Aandachtspuntenlijst kinderen met een schisis Deze aandachtpuntenlijst is bedeld m de gesprekken vr te bereiden die u als uder/verzrger heeft met de verschillende artsen/hulpverleners. In de aandachtspuntenlijst

Nadere informatie

Zorgprotocol. Kraamzorg na een vaginale kunstverlossing. 1. Observaties en controles bij de kraamvrouw. 1. Introductie

Zorgprotocol. Kraamzorg na een vaginale kunstverlossing. 1. Observaties en controles bij de kraamvrouw. 1. Introductie Zrgprtcl Kraamzrg na een vaginale kunstverlssing 1. Intrductie De vaginale kunstverlssing is een bevalling met behulp van een frceps f een vacuümpmp (zie k bijlage 1). Een frceps- f vacuümverlssing wrdt

Nadere informatie

Document ID Versie 2. Titel coiling. Status Goedgekeurd. Autorisator Hoeven, JG van der. Auteur Nienhaus, Johan. Invoer datum

Document ID Versie 2. Titel coiling. Status Goedgekeurd. Autorisator Hoeven, JG van der. Auteur Nienhaus, Johan. Invoer datum Dcumentgebied: Werkinstructies Intensive Care Autrisatr: Heven, JG van der Dcument: 020562 versie 2 Auteur: Nienhaus, Jhan Status: Gedgekeurd Titel: ciling Dcument ID 020562 Versie 2 Titel ciling Status

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis Aandachtspuntenlijst jngeren met een schisis Deze aandachtpuntenlijst is bedeld m de gesprekken vr te bereiden die je hebt met de verschillende artsen/hulpverleners. In de aandachtspuntenlijst staan punten

Nadere informatie

BIER EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

BIER EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL BIER EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL Matige bier kan passen in een geznde levensstijl en kan een psitief effect hebben p de gezndheid. Matige alchl kan het risic p vrtijdig verlijden verlagen. hger risic nrmaal

Nadere informatie

Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Verloskunde

Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Verloskunde Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Verlskunde In dit dcument wrden de verschillende DBC s met nrmtijden uitgewerkt vr het specialisme Gynaeclgie, diagnsegrep V; Verlskunde. De DBC s enkelvudig

Nadere informatie

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Dierenartsenpraktijk Akuut Leuvensesteenweg 355 3070 Krtenberg 0475/581.563 www.akuut.be inf@akuut.be DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Mijn hnd/kat heeft diabetes mellitus... Wat is diabetes mellitus? Bij

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Assistentie vruchtwaterpunctie

Assistentie vruchtwaterpunctie vlkkentest, vruchtwaterpunctie Zie k algemeen werkschema: zrg aan de vlwassene Leerdelen Na het drwerken van dit prtcl kan je: Een patiënte pnemen p de cnsultatie Adequaat gegevens verzamelen Bevindingen

Nadere informatie

Lifestyle factoren en infertiliteit

Lifestyle factoren en infertiliteit Lifestyle factren en infertiliteit Karen Peeraer, MD Universitaire ziekenhuizen Leuven KULeuven 12 februari 2015 Lifestyle factren VROUW Obesitas Alchl Rken MAN Obesitas Alchl Rken Marihuana/Cannabis Anablica

Nadere informatie

Kraamgezinnen waarvan de vrouw is bevallen met een sectio en hun pasgeborene(n)

Kraamgezinnen waarvan de vrouw is bevallen met een sectio en hun pasgeborene(n) Kraamzrg na een secti caesarea (keizersnede) Zrgprtcl 1. Intrductie De secti caesarea f de keizersnede is een kunstverlssing waarbij de baby via een buikperatie ter wereld kmt. De secti kan wrden nderverdeeld

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Ketenprotocol. Obesitas. Auteurs: I. van der Meer, M.H. Vollema

Ketenprotocol. Obesitas. Auteurs: I. van der Meer, M.H. Vollema Ketenprotocol Auteurs: I. van der Meer, M.H. Vollema Datum: mei 2015 Algemeen Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV Zoetermeer ) is in 2012 formeel opgericht ter verbetering van de verloskundige

Nadere informatie

Opname bij Hyperemesis (overmatig braken)

Opname bij Hyperemesis (overmatig braken) Opname bij Hyperemesis (vermatig braken) Gebruik k het prtcl Opname Algemeen Leerdelen Na het drwerken van dit prtcl kan je: De diagnse van hyperemesis stellen. De ndige nderzeken uitveren en drbellen

Nadere informatie

Kraamvrouwen die zijn bevallen met een sectio en hun pasgeborene(n)

Kraamvrouwen die zijn bevallen met een sectio en hun pasgeborene(n) Kraamzrg na een secti caesarea (keizersnede) Zrgprtcl 1. Intrductie De secti caesarea f de keizersnede is een kunstverlssing waarbij de baby via een buikperatie ter wereld kmt. De secti kan wrden nderverdeeld

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

Trigger finger of tendovaginitis stenosans

Trigger finger of tendovaginitis stenosans Trigger finger f tendvaginitis stensans 2 Inleiding Een trigger finger f tendvaginitis stensans, heet k wel een hkkende vinger f snapping finger. Vaak bestaat de klacht uit een meizaam te bewegen vinger

Nadere informatie

DIABETES GRAVIDARUM 13 APRIL 2011 I. VAN DER VEEN AIOS O&G UMCG

DIABETES GRAVIDARUM 13 APRIL 2011 I. VAN DER VEEN AIOS O&G UMCG DIABETES GRAVIDARUM 13 APRIL 2011 I. VAN DER VEEN AIOS O&G UMCG Inleiding Definitie Screenen vs diagnostiek 75 grams OGTT Zorgpaden UMCG/MZH Quiz Literatuurlijst Definitie Diabetes Gravidarum/Gestational

Nadere informatie

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten Pemfigïd patiënteninfrmatie ver aut-immuunblaarziekten Bulleus pemfigïd Lineaire IgA dermatse Slijmvliespemfigïd Epidermlysis bullsa acquisita Een aut-immuunziekte Het immuunsysteem van het lichaam beschermt,

Nadere informatie

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over:

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over: Bijlage 1 Vrbeeld van een checklist vr brstveding in de kraamtijd De meder heeft tijdens de kraamtijd vrlichting gekregen ver: Zrgvuldig aanleggen Vedingshudingen zittend p twee manieren liggend He vaak

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Opname preterme contracties

Opname preterme contracties cntracties, gemelli, bservatie bledverlies cntracties Zie algemeen werkschema: zrg aan de vlwassene Leerdelen Na het drwerken van dit prtcl kan je: Een patiënte pnemen p een verlsafdeling Adequaat gegevens

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Patientenvrlichting Verlskunde Vregtijdige weeën en dreigende vreggebrte Brn: NVOG INLEIDING Deze brchure geeft infrmatie ver de rzaak, gevlgen en behandeling van vregtijdige weeën. Een zwangerschap duurt

Nadere informatie

Protocol behandeling paracetamol intoxicatie

Protocol behandeling paracetamol intoxicatie Prtcl behandeling paracetaml intxicatie 1.Therapie Acute intxicatie: Indien patiënt in cma is: intuberen Extracrprele eliminatie: niet aanbevlen 1-2 uur na inname: maagspeling ng zinvl 4-6 uur na inname:

Nadere informatie

VHO READER ANAMNESE. Propedeuse

VHO READER ANAMNESE. Propedeuse VHO READER ANAMNESE Prpedeuse 1 Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd en/f penbaar gemaakt dr middel van druk, ftkpie, micrfilm, f p welke andere wijze dan k, znder vrafgaande schriftelijke testemming

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

Nadere informatie

Zwangerschap en epilepsie

Zwangerschap en epilepsie Zwangerschap en epilepsie Prf Dr W Van Paesschen UZ Leuven Reprductieve aspecten van epilepsiebehandeling 1. Anticnceptie 2. Zwangerschap en epilepsie 3. Behandeling van vruwen met epilepsie in de vruchtbare

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Unicondylaire ( halve ) knieprothese

Unicondylaire ( halve ) knieprothese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Anatmie van het kniegewricht Het kniegewricht wrdt mslten dr het kapsel. De binnenbekleding van het kapsel prduceert gewrichtsvcht.

Nadere informatie

Regioprotocol Obesitas en Zwangerschap

Regioprotocol Obesitas en Zwangerschap Regioprotocol Obesitas en Zwangerschap 1 Colofon Datum eerste versie: 2016 Versie: 1 Samenstelling werkgroep: Alexandra Padt, gynaecoloog Amstelland ziekenhuis Annemarie Schalkwijk, huisarts i.o en promovendus

Nadere informatie

Zwangerschapsjeuk (cholestase)

Zwangerschapsjeuk (cholestase) Zwangerschapsjeuk (chlestase) Inleiding Tijdens een zwangerschap kan hevige jeuk ntstaan die pas weer na de bevalling verdwijnt. Sms is het alleen maar jeuk, sms is het een cmbinatie van jeuk en huiduitslag.

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Opleidingsplan voor schakeljaar van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie

Opleidingsplan voor schakeljaar van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie Opleidingsplan vr schakeljaar van de pleiding Obstetrie en Gynaeclgie 1: Algemene infrmatie Aantal schakelaars Aantal gereserveerde AIOS plaatsen Plaatsen waar het schakeljaar gelpen kan wrden Werving/aanname

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale knieprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg Gemaakt p: 01/10/2004 Gewijzigd p: B030206004.dc GEHEUGENSTEUNTJE VOOR

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Ziekte van Peyronie Nesbit operatie

Ziekte van Peyronie Nesbit operatie Ziekte van Peyrnie Nesbit peratie Inleiding Tijdens uw bezek aan de plikliniek Urlgie heeft uw behandelend urlg met u gesprken ver de mgelijkheid m via een peratie de krmstand van uw penis te crrigeren.

Nadere informatie

Dossier : drugs in het verkeer

Dossier : drugs in het verkeer Dssier : drugs in het verkeer 1 Enkele gangbare pvattingen ver illegale drugs Ik merk het direct wanneer iemand drugs heeft genmen. Ik lp dus geen risic m mee te rijden met iemand die nder invled rijdt.

Nadere informatie

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu?

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu? TEST HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? INHOUD: 1. Onderzek het eetgedrag van uw kind 2. In welke fase zit mijn kind nu? 3. Heeft mijn kind een geznd BMI? 4. Tips vr uders www.mijnkindheefteeneetstrnis.nl

Nadere informatie

Definities pneumonie binnen het verpleeghuis. A.A. Argilagos Alvarez AIOS SOG 07-10-2011

Definities pneumonie binnen het verpleeghuis. A.A. Argilagos Alvarez AIOS SOG 07-10-2011 Definities pneumnie binnen het verpleeghuis A.A. Argilags Alvarez AIOS SOG 07-10-2011 Stichting Grenhuysen Pneumnie: het prbleem Verschillende definitie criteria SNIV in Heerma State Praktische verwegingen

Nadere informatie

Als je eerder een paard hebt gehad, wat is de reden dat je hem niet meer hebt of wat is de reden dat je er nog een bij wilt?

Als je eerder een paard hebt gehad, wat is de reden dat je hem niet meer hebt of wat is de reden dat je er nog een bij wilt? Checklist eigen paard Vrdat je een eigen paard kpt is het raadzaam vr jezelf na te gaan wat je nu eigenlijk echt wil. Onderstaande lijst is een ged hulpmiddel m je wens eens tegen het licht te huden en

Nadere informatie

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen)

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen) Verwijderen tanden en/f kiezen (kinderen) Inleiding Binnenkrt kmt u met uw kind bij ns vr een ingreep dr de tandarts f de kaakchirurg. Daarbij zullen één f meer tanden f kiezen van uw kind verwijderd wrden.

Nadere informatie

Pre-existente aandoeningen

Pre-existente aandoeningen NIL (Nij Smellinghe Indicatie Lijst) Leidraad voor gezamenlijke intake met eerste lijn. ronnen: VSV protocollen, NVOG richtlijnen, Verloskundig Vademecum (2003). A= egeleiding eerste lijn (verloskundige

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Biopsie van de buik onder CT-geleide

Biopsie van de buik onder CT-geleide Bipsie van de buik nder CT-geleide 2 Inleiding U wrdt vr dit nderzek één dag pgenmen in het ziekenhuis. Het nderzek vindt plaats p de afdeling Radilgie. Del van het nderzek Het del van het nderzek is met

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Inleiding. Lange termijnsverwikkelingen van HIV-infectie en therapie. Dr. Paul De Munter Dienst Algemene Interne - UZ Leuven

Inleiding. Lange termijnsverwikkelingen van HIV-infectie en therapie. Dr. Paul De Munter Dienst Algemene Interne - UZ Leuven Lange termijnsverwikkelingen van HIV-infectie en therapie Dr. Paul De Munter Dienst Algemene Interne - UZ Leuven Inleiding Chrnische infectie met HIV Prgressieve immuundeficiëntie Chrnische inflammatie

Nadere informatie

Vrouwelijke genitale verminking en begeleiding tijdens de zwangerschap. Kadra Farah en Katrien De Koster GAMS vzw

Vrouwelijke genitale verminking en begeleiding tijdens de zwangerschap. Kadra Farah en Katrien De Koster GAMS vzw Vruwelijke genitale verminking en begeleiding tijdens de zwangerschap Kadra Farah en Katrien De Kster GAMS vzw Vrstelling GAMS In 1996 pgericht dr Khadidiatu Diall Grep van mannen en vruwen van Afrikaanse

Nadere informatie

Nazorg bij een gynaecologische ingreep

Nazorg bij een gynaecologische ingreep Nazrg bij een gynaeclgische ingreep U bent pgenmen geweest p de Dagverpleging van Rijnstate en u gaat weer naar huis. In deze flder vindt u enkele algemene richtlijnen ver de nazrg als u thuis bent. Neem

Nadere informatie

Vroegtijdige onderkenning van Evolutieve Heupdysplasie

Vroegtijdige onderkenning van Evolutieve Heupdysplasie Vregtijdige nderkenning van Evlutieve Heupdysplasie Samenvatting Definities en pathlgie Evlutieve heupdysplasie (EHD) mvat een spectrum van anatmische afwijkingen van het heupgewricht, waarbij de femurkp

Nadere informatie

Factsheet STOP4-7 Schooljaar

Factsheet STOP4-7 Schooljaar Factsheet STOP4-7 Schljaar 2014-2015 Tabel 1: Aantallen en respns Instelling /Lcatie Aantal deelnemers Aantal respns start en einde (%) Entréa 23 18 (78%) Nijmegen 9 6 (67%) Tiel 14 12 (86%) t Kabuterhuis

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Zwangerschap na bariatrische chirurgie. Informatie voor de behandelend gynaecoloog

Zwangerschap na bariatrische chirurgie. Informatie voor de behandelend gynaecoloog Zwangerschap na bariatrische chirurgie Informatie voor de behandelend gynaecoloog Uw patiënte heeft een bariatrische ingreep ondergaan bij het Centrum voor Obesitas Nederland (CON). Het CON is gespecialiseerd

Nadere informatie

Orchidopexie. bij volwassenen

Orchidopexie. bij volwassenen Orchidpexie bij vlwassenen Inleiding U heeft met de arts afgesprken dat u gepereerd wrdt aan de balzak. Deze flder geeft u meer infrmatie ver de gang van zaken bij deze peratie. 2 De balzak en teelballen

Nadere informatie

VSV Zoetermeer. Ketenprotocol. Diabetes gravidarum. Auteurs: Esther van Uffelen Ingrid Mourits. Versie 1.0

VSV Zoetermeer. Ketenprotocol. Diabetes gravidarum. Auteurs: Esther van Uffelen Ingrid Mourits. Versie 1.0 Ketenprotocol Auteurs: Esther van Uffelen Ingrid Mourits 1 Inleiding Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV Zoetermeer ) is in 2012 opgericht ter verbetering van de verloskundige zorg in

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Vroege onderkenning van groeistoornissen: lengte en gewicht

Vroege onderkenning van groeistoornissen: lengte en gewicht Vrege nderkenning van greistrnissen: lengte en gewicht Samenvatting De grei van een kind is een cmplex prces dat naargelang de leeftijd dr andere mechanismen wrdt gestuurd. Tijdens de prenatale, pstnatale

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale.

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale. Time task matrix zorgproces SSRI gebruik in de zwangerschap Versie 10 maart 2015 Alles in rood is specifiek voor gebruik SSRI, alles in zwart is gebruikelijke zorg voor iedere zwangere (voor de meest recente

Nadere informatie

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma.

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma. Uw arts heeft u een -chemtherapie vrgeschreven in het kader van de behandeling van Hdgkin lymfma. Wat is? is een cmbinatie van vier verschillende geneesmiddelen: dxrubicine (merknaam: Adriamycine ), blemycine,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Informatie voor de verwijzer

Informatie voor de verwijzer Infrmatie vr de verwijzer Obesitas gaat vaak samen met chrnische aandeningen Webmagazine C.B.S., dinsdag 28 januari 2014 9:30 Een p de tien inwners van ns land had in 2012 ernstig vergewicht. Zij hebben

Nadere informatie

Eerstelijns protocol Diabetes Gravidarum (DG) Zwolle en omstreken

Eerstelijns protocol Diabetes Gravidarum (DG) Zwolle en omstreken Eerstelijns protocol Diabetes Gravidarum (DG) Zwolle en omstreken Definitie Elke vorm van hyperglycemie die tijdens de zwangerschap wordt ontdekt, onafhankelijk van het feit of deze aandoening na de zwangerschap

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale heupprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg GEHEUGENSTEUNTJE VOOR UW INGREEP Duidt vr uzelf aan wat je al gedaan hebt,

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA via de lies)

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA via de lies) Röntgennderzek van de bledvaten (DSA via de lies) 2 Inleiding Deze flder geeft u infrmatie ver het röntgennderzek van de bledvaten (DSA = Digitale Substractie Angigrafie). Het nderzek vindt plaats p de

Nadere informatie

Volksgezondheid en preventie

Volksgezondheid en preventie Vlksgezndheid en preventie Samenvatting bek 1.2 histrische cntext De huidige gezndheidszrg van de Nederlandse bevlking is het resultaat van een lange histrische ntwikkeling. De cmbinatie van de daling

Nadere informatie

Verpleegkundig tuchtrecht.

Verpleegkundig tuchtrecht. Verpleegkundig tuchtrecht mr E.J.C. de Jng ejc.dejng@kbsadvcaten.nl Een vrbeeld Patiënt (66) p IC Tijd beademd, trachestma Af en te ls van de beademing, in de stel (ervaren) IC-verpleegkundige plaatst

Nadere informatie

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO Naam Cliënt: Naam Therapeut: Cntact datum: Datum van invullen: Redenen vr het invullen van de aantekeningen: 1. Acuut (f geschiedenis

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie