Groningen ademt onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groningen ademt onderwijs"

Transcriptie

1 Groningen ademt onderwijs

2

3 Voorwoord Groningen ademt onderwijs. Dat ervaar en voel je elk moment dat je door onze stad loopt. Samen met onze onderwijspartners steken we dan ook veel energie in het creëren van een goede leeromgeving. Mijn inzet daarbij is om op alle niveaus, van voorschoolse opvang tot universiteit, goed onderwijs te bieden. Dat is volgens mij de beste garantie voor succes in het leven. Groningen is een echte onderwijsstad. Ruim jongeren genieten hier onderwijs. Daarvan studeren bijna jongeren aan diverse hbo-instellingen, waaronder de Hanzehogeschool, en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze laatste bestaat in 2014 maar liefst 400 jaar. Onderwijsstad Groningen staat nationaal en internationaal bekend als bruisende studentenstad. Het aantal studenten vanuit het buitenland groeit. Zij maken de sfeer in de stad steeds internationaler. Ook ons basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs doet regelmatig van zich spreken. Echte Groningse vernieuwingen zoals het Technasium en de Vensterschool kregen de afgelopen jaren landelijk navolging. Natuurlijk verbetert Onderwijsstad Groningen zichzelf voortdurend. Dat doen we door als gemeente met alle partners intensief samen te werken. In dit boekje vindt u daarvan een paar mooie voorbeelden. Met de oprichting van het College van Onderwijs Groningen ligt de focus op vijf gezamenlijke kwaliteitsambities. We noemen dit het Onderwijspact. Recentelijk Europees onderzoek laat zien dat Groningen van 79 onderzochte Europese steden bovenaan staat als het gaat om tevredenheid over het onderwijs. Ook de stichting Nationale Onderwijsweek is onder de indruk. De stichting heeft Groningen de titel Onderwijsstad van Nederland 2014/2015 toegekend. Als u dit boekje leest, begrijpt u waarom. Ton Schroor Wethouder Onderwijs Gemeente Groningen

4

5 Inhoud Voorwoord Groningen Onderwijsstad van Nederland 2014/ College van Onderwijs Groningen en het Onderwijspact 9 Nieuwe impuls voor de Vensterschool 11 De frisse en duurzame school 13 Kansen voor kinderen 15 Vreedzame Wijk: duidelijke en gezamenlijke opvoeding in Groninger wijken 17 Onderwijs in beweging 19 Meer techniek in het onderwijs 21 Opleiden voor werk 23 City of Talent 25 Groningen Onderwijsstad in getallen 26 Het College van Onderwijs bestaat uit 27 5

6

7 Groningen Onderwijsstad van Nederland 2014/2015 Groningen mag zich een heel jaar dé Onderwijsstad van Nederland noemen. Groningen heeft de Commissie van Toetsing van de Nationale Onderwijsweek hiervan overtuigd door de goede samenwerking tussen de stad en onderwijspartijen. Groningen valt vooral positief op door: De nieuwe impuls voor de Vensterscholen De Groningse Vensterscholen waren een landelijk voorbeeld voor brede scholen. Schoolbesturen, kinderopvang en gemeente realiseerden zich dat een voorsprong niet zomaar blijvend is. Daarom geven ze een nieuwe impuls aan de Vensterscholen. Bovendien is Groningen aantrekkelijk voor bedrijven in hoogwaardige technologie omdat er veel vakmensen zijn op alle niveaus. De intensieve samenwerking tussen onderwijs, samenleving en gemeente Dit maakt grote indruk op de Toetsingscommissie. De samenwerking tussen álle onderwijspartijen, van voorschoolse instelling tot universiteit, in het Groninger Onderwijspact heeft er mede voor gezorgd dat we Groningen Onderwijsstad van Nederland mogen noemen! De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolbesturen en gemeente zijn hierin erg actief. Samen met ondernemers in stad en regio en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is er veel aandacht voor praktijkstages, gemeenschappelijk onderzoek en het creëren van werk. 7

8

9 College van Onderwijs Groningen en het Onderwijspact Instellingen uit het hele onderwijsveld, van kinderopvang tot universiteit en alles wat er tussenin zit, hebben de handen ineengeslagen. Samen met de gemeente hebben zij het College van Onderwijs Groningen (CvO) opgericht. Dit CvO werkt aan het verbeteren van het onderwijs in de stad, uitgewerkt in vijf ambities. De zogenaamde big 5 van het Onderwijspact. Dit zijn de Groninger big 5 : 1. Onderwijs volg je in een stimulerende, veilige en frisse leeromgeving. 3. Onderwijs leidt je op voor de arbeidsmarkt. 4. Onderwijs vernieuwt continu en richt zich op je toekomst. 5. Onderwijs biedt je kennis en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en vorming. Het CvO organiseert jaarlijks vier pactsessies. Hierin pakt het CvO in steeds wisselende samenstellingen de ambities op en diept ze verder uit. 2. Onderwijsschakels, ook wel doorlopende leerlijnen genoemd (opvang basisschool middelbare school mbo/hbo/universiteit), sluiten goed voor je op elkaar aan. 9

10

11 Nieuwe impuls voor de Vensterschool De Vensterschool is een Groningse uitvinding. Het biedt kinderen opvoeding, onderwijs en begeleiding. Zodat zij hun talenten en mogelijkheden leren kennen, ontwikkelen en gebruiken. Twintig jaar geleden hebben we in Groningen de werkwijze bedacht waarin gemeente, basisscholen en instellingen nauw samenwerken in de wijk. Tegenwoordig vind je overal in Nederland Brede Scholen en Integrale Kindcentra. Deze zijn gevormd naar het voorbeeld van onze Vensterschool of zijn daarvan afgeleid. Na twintig jaar geven we een nieuwe impuls aan onze Vensterscholen door een nieuw kwaliteitskeurmerk aan het bestaande en succesvolle concept te koppelen. De belangrijkste punten van deze nieuwe impuls zijn: Ouders meer betrekken bij school: als ouders meer betrokken zijn, voelen kinderen zich meer thuis op school. En weten ouders beter hoe zij hun kinderen moeten ondersteunen. Kinderen doen het hierdoor vaak beter op school. Samenwerking met zorg: nauwe samenwerking met zorg vanuit de Vensterschool vinden we belangrijk. Zorg willen we voor gezinnen dichtbij organiseren. Scholen hebben regie: we leggen het initiatief en de aansturing daar waar het hoort, bij de scholen en dichtbij het kind. Maar alle partners blijven wel intensief meedoen, meedenken en participeren in de nieuwe scholen. Het motto van de gemeente hierbij is: loslaten in betrokkenheid. Opvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten hand in hand verder: activiteiten rond kinderen sluiten we beter op elkaar aan. In de Vensterschool werkt de basisschool bijvoorbeeld samen met de Kinderopvang en de Buitenschoolse Opvang. 11

12

13 De frisse en duurzame school Voor elk kind een gezonde leeromgeving: frisse lucht in een gezond klaslokaal. Zodat leerlingen én leraren optimaal kunnen presteren. Met dat doel verbeteren schoolbesturen en gemeente het klimaat in basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. CO2 of koolstofdioxide zit overal in de lucht. In schoolgebouwen die nu nog niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen is het CO2-gehalte te hoog. Dit veroorzaakt sufheid. Precies wat we niet willen op school! Ook de temperatuur en de luchtvochtigheid kunnen beter. Daarom verbeteren we de luchtkwaliteit met behulp van goede ventilatie. Zowel de gezondheid van leerkrachten en leerlingen als de leerprestaties gaan hierdoor omhoog. In 2012 en 2013 hebben we 3,8 miljoen euro geïnvesteerd in veertien scholen met de hoogste CO2-waarden. Met als resultaat een goed binnenklimaat. Tot 2016 steken we nog eens 3,8 miljoen euro in de overige schoolgebouwen. Dan voldoen alle schoolgebouwen aan de eisen van gemeente en rijksoverheid. 13

14

15 Kansen voor kinderen Soms biedt het gewone schoolprogramma kinderen niet genoeg of gaat het te snel. Om zowel talent te stimuleren als achterstanden te voorkomen, willen we de kansen voor jonge kinderen verbeteren. Om dit te bereiken hebben basisscholen, voorschoolse instellingen en gemeente afspraken gemaakt. Voor school (als een kind 2,5 jaar is) en vroeg op school (dit loopt tot in groep 3). Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Sinds kort is er ook een ouderprogramma. Daarin oefenen ouders thuis met hun kind. Hierdoor bereiden we kinderen beter voor op groep 3. Een aantal scholen biedt schakelgroepen en een Verlengde Schooldag. In de schakelgroepen krijgen kinderen extra taalles. De Verlengde Schooldag is een project van O2G2 (Openbaar Onderwijs Groep Groningen) en de SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen). Kinderen uit groep 6 en 7 van aangesloten basisscholen krijgen twee keer per week extra activiteiten. Talenten in Groningen krijgen extra kansen. Onder meer via verrijkt leeraanbod, plusgroepen en Leonardoklassen. De klassen bieden de kinderen extra leerstof en extra uitdaging. Om talent te stimuleren werken verschillende scholen met de principes van het programma Talentenkracht. Er is een Zomerschool. In de zomervakantie bieden O2G2 en SKSG samen met andere instellingen de Zomerschool aan. Om te voorkomen dat kinderen tijdens de lange zomervakantie achteruitgaan in niveau. De zomerschool biedt activiteiten die niet schools, maar wel prikkelend zijn. 15

16

17 Vreedzame Wijk: duidelijke en gezamenlijke opvoeding in Groninger wijken Opvoeden doen ouders niet alleen. Thuis is het de taak van de ouders. Op school geeft de leerkracht niet alleen les, maar voedt hij ook op. Maar wie voedt de kinderen op als ze op straat spelen? Wanneer je als volwassene ziet dat kinderen zich misdragen, zeg je daar dan wat van? In Groningen vinden we van wel. In de Vreedzame Wijk leren we onze kinderen om met elkaar samen te leven. Conflicten oplossen Een speeltuin in één van de vier wijken op een doordeweekse middag. Binnen een groepje kinderen is ruzie ontstaan. Plots roept één van hen: Hé, we hebben toch geleerd om dit op een andere manier op te lossen? De speeltuinmedewerker die het hoort vertelt het aan een betrokken ambtenaar. De les is blijven hangen. In de wijken Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk en Lewenborg werken scholen, ouders, wijkinstellingen en andere opvoeders samen aan de opvoeding van alle kinderen in de wijk. Medewerkers van de instellingen in de wijk volgen samen een training zodat iedereen dezelfde duidelijke regels en opvoedaanpak gebruikt. Voor de kinderen is het duidelijk dat op school, thuis en in de buurt dezelfde verwachtingen, regels en afspraken gelden. Deze aanpak biedt meer houvast aan opvoeders én kinderen. Dat kinderen leren conflicten op te lossen, is een belangrijk doel van de Vreedzame Wijk. We betrekken zoveel mogelijk mensen bij de opvoeding van de kinderen. Hierdoor voelen mensen zich meer met elkaar verbonden. 17

18

19 Onderwijs in beweging Bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar ook aantoonbaar goed voor de leerprestaties. Daarom willen we kinderen meer laten bewegen en kennis laten maken met nieuwe sporten en sportverenigingen. Dat is het doel van het proefproject Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond in de wijken Hoogkerk, Lewenborg, Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Gemeente, scholen, de kinderopvang, sport-, opleidings- en kennisinstituten werken hierin samen. Om onze jeugd slimmer, fitter en gezonder te laten opgroeien. Om kinderen meer en gevarieerder te laten bewegen, willen we de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren. Zo gaan we dat doen: Leerkrachten krijgen (bij)scholing. De gymles gaat altijd door. De gymles en de sportactiviteiten na schooltijd sluiten beter op elkaar aan. Vakleerkrachten werken in één wijk zodat ze de kinderen echt leren kennen. 19

20

21 Meer techniek in het onderwijs Techniek heeft de toekomst. Zowel voor jongens als meisjes. Technische opleidingen bieden jongeren kansen op werk. We proberen jongeren dan ook al vroeg te interesseren voor techniek. En ze daarin goed op te leiden mét doorgroeimogelijkheden. In Groningen bieden we techniek aan van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Een paar voorbeelden: Enkele basisscholen werken aan de Kubusschool. Daar leren kinderen al jong door te doen: ze gaan regelmatig praktisch aan de slag met techniek. Het Techniek Innovatie Centrum van het mbo laat leerlingen kennismaken met nieuwe technieken. Het centrum wil samen met het bedrijfsleven dé technici van de toekomst opleiden via een leer-werkomgeving. Universiteit en Hanzehogeschool hebben de Energy Academy Europe (EAE). Een nieuw topinstituut waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen. De belangrijkste thema s zijn gas, energie van overmorgen, smart grids, energie-efficiency en -besparingen en CO2-reductie. Voor het voortgezet onderwijs is er het Technasium. Verschillende scholen laten hun leerlingen al een aantal jaren kennismaken met techniek en wetenschap. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs heeft het Skillslab. Dit is een opleiding waar vmboleerlingen met belangstelling voor techniek volledig op hun plek zijn. De leerlingen richten zich hier specifiek op hun capaciteiten en beroepsperspectief. Veel lessen bestaan uit projecten in nauwe samenwerking met technische bedrijven. Zij leveren bijvoorbeeld de praktische opdrachten aan. Door de lessen zo in te richten, is de verwachting dat meer jongeren voor een technische opleiding gaan kiezen. Ook doet de gemeente Groningen mee aan het Techniekpact Noord-Nederland. Een initiatief om onderwijs en techniek nog beter samen te brengen. 21

22

23 Opleiden voor werk Onderwijs leidt op voor werk, niet alleen voor een diploma. Je kunt leren in een klaslokaal maar voor sommige jongeren werkt het beter om direct praktijkgericht aan de slag te gaan. Met name het middelbaar beroepsonderwijs biedt vele mogelijkheden. Samen met werkgevers werken zij aan opleidingen die extra praktijkgericht zijn. Bij deze opleidingen zijn altijd werkgevers betrokken. We noemen er drie: Het Martini Gilde, Opleiding Binn stad en de Albert Heijn Klas. Opleiding Binn stad Bij Opleiding Binn stad kunnen jongeren die geen diploma hebben werken en leren in de binnenstad. De leerlingen krijgen s ochtends in het leerhonk in de binnenstad les op mbo/aka-niveau (arbeidsmarktgekwalificeerd assistent). s Middags lopen ze stage bij een lid van de Groningen City Club. Het Alfacollege verzorgt de lessen. Deelnemers kunnen na tien weken doorstromen naar een reguliere mbo-opleiding op aka-niveau. Het Martini Gilde Actief leren in de praktijk, stage lopen en onderwijs volgen in het Martini Ziekenhuis. Dat doen leerlingen van de opleiding helpende zorg & welzijn bij Het Martini Gilde. Het is een samenwerkingsverband van het Alfa-college, het Noorderpoort, het Martini Ziekenhuis en kenniscentrum Calibris. De leerlingen hebben een eigen leerhonk in het Martini Ziekenhuis, waar ze les krijgen en huiswerk maken. Daarnaast doen de leerlingen veel ervaring op in de praktijk. Albert Heijn Klas De Albert Heijn Klas is een opleiding tot verkoopspecialist op mbo-niveau 3. Wat deze opleiding bijzonder maakt, is dat hij is toegespitst op de praktijk van het werken bij Albert Heijn. Deelnemers aan deze praktijkgerichte opleiding werken minimaal 24 uur per week in de supermarkt. Een initiatief van het Alfa-college, Prima Winkelpersoneel en een aantal Albert Heijns. 23

24

25 City of Talent Kennisstad Groningen is een stad die barst van de talenten, van jong tot oud. Om dit Gronings Goud zichtbaar te maken en de ruimte te geven zich te ontplooien, promoten we deze talenten bij potentiële werknemers, overheden en bedrijven uit binnen- en buitenland. Hiervoor gebruiken we de campagne City of Talent. Deze vloeit voort uit het Akkoord van Groningen. Het samenwerkingsverband van de gemeente Groningen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Stuk voor stuk excellente instellingen. De Rijksuniversiteit is al 400 jaar één van de belangrijkste pijlers onder het onderwijs in de stad. Ook de Hanzehogeschool staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. En het UMCG is een topinstituut met baanbrekend onderzoek op het gebied van Life Sciences en Healthy Ageing. Met het Akkoord laat de stad zich zien als internationaal kennisknooppunt en als centrum van innovatie. Waarbij naast Gezond en actief ouder worden ook Energie een belangrijk thema is. Ook onze studenten dragen een steentje bij aan City of Talent met de Groningen Talent Group. Deze groep van ongeveer 80 talentvolle jongeren en studenten denkt mee over uitdagingen en kansen voor Groningen. Dat de stad een steeds internationaler karakter ontwikkelt, blijkt ook uit de volledig doorgaande lijn in Engelstalig onderwijs in Groningen/Haren. Dit start met Engelstalige kinderopvang en loopt helemaal door tot Engelstalig hoger onderwijs. Samen met alle onderwijspartners blijven we investeren in onze talenten en ontwikkelen we ons als stad. We blijven onze krachten bundelen om excellentie te bevorderen. 25

26 Groningen Onderwijsstad in getallen In 2013 volgden in Groningen leerlingen en studenten onderwijs: kinderen voorschools programma leerlingen basisonderwijs leerlingen speciaal onderwijs leerlingen voortgezet onderwijs leerlingen middelbaar beroepsonderwijs studenten hoger beroepsonderwijs studenten universitair onderwijs studenten in het hoger/universitair onderwijs. Van 79 onderzochte Europese steden staat Groningen op nummer 1 voor wat betreft tevredenheid over het onderwijs. De Rijksuniversiteit Groningen is gesticht in 1614 en bestaat in 2014 dus 400 jaar. 3 middelbare scholen hebben een technasium: - het Werkman College - het Zernike College en - het Praedinius Gymnasium Vertegenwoordigers van 31 instellingen in het onderwijsveld hebben hun handtekening gezet onder het Onderwijspact met daarin de Big 5. De Verlengde Schooldag: kinderen uit groep 6 en 7 van aangesloten basisscholen krijgen 2 keer per week extra activiteiten aangeboden. De Vreedzame Wijk: zoveel mogelijk mensen bij de opvoeding van de kinderen betrekken. 24 groepsleerkrachten zijn in 2013 begonnen aan een scholing om gymnastiek te mogen geven. Deelnemers aan de Albert Heijn Klas werken minimaal 24 uur per week in de supermarkt. 26

27 Het College van Onderwijs bestaat uit: - Alfa-college - Algemene Onderwijsbond - COP groep - Christelijke Scholengemeenschap Groningen/SCOG - Gemeente Groningen - Gomarus College - Groningse Schoolvereniging - Hanzehogeschool Groningen - Katholieke Onderwijs Centrale - Kentalis Tine Marcusschool - Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen - Maartenscollege - Noorderpoort - NHL Hogeschool, Instituut Educatie en Communicatie - Openbaar Onderwijs Groep Groningen - Onderwijsgroep Noord / AOC Terra - Open Universiteit - Parcival College - Portalis, Het Poortje Jeugdinrichtingen - RENN4 - ROC Menso Alting - Rijksuniversiteit Groningen - Stichting voor Christelijk Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag voor Groningen en Drenthe - Stichting Kinderopvang Stad Groningen - Stenden Hogeschool - Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen - Stichting Vrijescholen Athena - Noorderbasis - Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen - Vereniging Gereformeerd Speciaal Onderwijs Groningen - Willem Lodewijk Gymnasium 27

28 Colofon Uitgave Gemeente Groningen gemeente.groningen.nl Fotografie Centrum voor Jeugd en Gezin Frank Abspoel Gemeente Groningen Gemma van der Aa Jan Anninga Martini Ziekenhuis Natuur en Duurzaamheidseducatie Teksten Gemeente Groningen/ Tekstbureau Smale Schrijft Opmaak Gemeente Groningen Drukwerk Zalsman, Groningen Groningen, maart 2014

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Passend Onderwijs 1e Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 63 92-5516815

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 63 92-5516815 intensiveringsprogramma leren R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 63 92-5516815 Geachte heer, mevrouw, Onderwijs is de toekomst. Als Onderwijsstad hechten we

Nadere informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Brede School: ontwikkelingen in Nederland Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Inhoud Brede School in Nederland: geschiedenis Evoluties in Nederland Verschijningsvormen

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Alle kinderen barsten van talent! Wetenschap en techniek haalt dit naar boven en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid

Alle kinderen barsten van talent! Wetenschap en techniek haalt dit naar boven en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid Alle kinderen barsten van talent! Wetenschap en techniek haalt dit naar boven en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid Amsterdam, 11 november 2008 Kinderen willen de wereld ontdekken en zichzelf ontwikkelen

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rapportage monitoring pilots Meer bewegen voor kinderen 1. Lectoraat Sportwetenschap Monitoring van de pilots: Meer bewegen voor kinderen

Rapportage monitoring pilots Meer bewegen voor kinderen 1. Lectoraat Sportwetenschap Monitoring van de pilots: Meer bewegen voor kinderen Rapportage monitoring pilots Meer bewegen voor kinderen 1 Lectoraat Sportwetenschap Monitoring van de pilots: Meer bewegen voor kinderen Rapportage monitoring pilots Meer bewegen voor kinderen 2 Pilots:

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Gouden handjes? Gouden toekomst!

Gouden handjes? Gouden toekomst! De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. Gouden handjes?

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Hoe breed moet de Brede School zijn?

Hoe breed moet de Brede School zijn? P r o g r a m m a C o n g r e s Hoe breed moet de Brede School zijn? Woensdag 15 oktober 2008 vanaf 12.30 uur, Brede School De Drait in Drachten Het programma 12.30-13.00 uur Inchecken Start doorlopende

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

# 27. Weg- en Waterbouw. Groningen. www.alfa-college.nl. Bel voor informatie: 0800-235 825 368

# 27. Weg- en Waterbouw. Groningen. www.alfa-college.nl. Bel voor informatie: 0800-235 825 368 # 27 Weg- en Waterbouw Groningen chniek! Jij? In de te nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Kinderen en jongeren moeten tegenwoordig steeds méér en steeds beter presteren, een zo hoog mogelijke opleiding volgen, diploma

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Onderwijsagenda. D66 Tilburg. Februari 2014

Onderwijsagenda. D66 Tilburg. Februari 2014 Onderwijsagenda D66 Tilburg Februari 2014 1 Onderwijsagenda voor Tilburg Onderwijs is prioriteit nummer 1. Dat is een heldere keuze. Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Doe mee met Mentoren op Zuid

Doe mee met Mentoren op Zuid Doe mee met Mentoren op Zuid Extra mentor- en coachingervaring opdoen? Cursusjaar 2014-2015 1 Mentoren op Zuid 2605 (incl. Honoursprogramma).indd 1 26-5-2014 11:47:20 Kom naar de voorlichting op vrijdag

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam

Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam Deze praktijkbeschrijving is gemaakt met subsidie van het ministerie van OCW in het kader van het project Opvang op school. De beschrijving

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Talentvol Opgroeien dichterbij brengen Jeannette Doornenbal 4 juni 2015

Talentvol Opgroeien dichterbij brengen Jeannette Doornenbal 4 juni 2015 Talentvol Opgroeien dichterbij brengen Jeannette Doornenbal 4 juni 2015 De stad van mijn kinderen Eén uitgangspunt: vensterschool een middel geen doel Eén doel: talentontwikkeling Eén vraag: helpt netwerksamenwerking

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Een informatienotitie t.b.v. de bestuursafspraken G4/G33-Rijk Versie 16 januari 2012 Aanleiding De bestuursafspraken Effectief benutten van vve

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Pedagogisch PACT jonge kinderen

Pedagogisch PACT jonge kinderen Ontwikkelprogramma eh csi go g a de pn s i tr e l a e n o iss tsevn efo I rp Pedagogisch PACT jonge kinderen Een pact tussen uit onderwijs, kinderopvang en zorg 2013 Professionals in een sterke pedagogische

Nadere informatie

Samenwerken. Naar een frisse school. We gaan voor duurzaam

Samenwerken. Naar een frisse school. We gaan voor duurzaam Nieuwsbrief Ouders Samenwerken Geregeld worden wij geconfronteerd met onder andere uitlatingen in de pers waarmee de indruk wordt gewekt dat SOOOG niet wil samenwerken om tot gezamenlijke scholen te komen.

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Lectoraat Sportwetenschap

Lectoraat Sportwetenschap Rapportage Kwaliteit van bewegingsonderwijs in het primair onderwijs 1 Lectoraat Sportwetenschap Kwaliteit van bewegingsonderwijs: op naar een gedragen visie binnen de gemeente Groningen Foto: P.R. Tesselaar

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes!

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes! Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen Scholengemeenschap Groenewald Stein 1 Wie ben ik? René Gröters 51 jaar Leraar L.O. Groenewald Stein Turntrainer/manager Turning Point Sittard Regiotrainer Limburg

Nadere informatie

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ GELUKT! Ik zit aan mijn ontbijt. Een beetje nerveus neem ik nog snel de krant door. Gek eigenlijk. Ik sta al jaren voor

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang

Een brede Kinderopvang Een brede Kinderopvang REFLECTIES door Jan Van Gils Onderzoekscentrum Kind en Samenleving jvangils@k-s.be Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 TOREN VAN BABEL versus DRIE PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

Jong geleerd, oud gedaan. Opstap W 1. Interview. Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten:

Jong geleerd, oud gedaan. Opstap W 1. Interview. Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten: Jong geleerd, oud gedaan Opstap.k v a W 1 Interview Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten: leeftijd op eerste schooldag gemengde school / jongensschool / meisjesschool aantal jaar op de

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Bewegend leren is beter presteren

Bewegend leren is beter presteren Bewegen en leren op de Lea Dasbergschool te Arnhem Bewegend leren is beter presteren Onder dit motto brengen groepsleerkracht Niels Holleboom en vakleerkracht Joris te Molder leren en bewegen (in die volgorde)

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl Groningen, Assen 05 2014-2015 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool,

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool, Korte toespraak van onderwijswethouder Elly Pastoor ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de publicatie OZO! Vensterschool van de Toekomst op dinsdagmiddag 28 september 2010. Dames en Heren, Of

Nadere informatie

BOS-impuls. Stimulans voor samenwerking buurt, onderwijs en sport. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

BOS-impuls. Stimulans voor samenwerking buurt, onderwijs en sport. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BOS-impuls Stimulans voor samenwerking buurt, onderwijs en sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BOS-impuls Stimulans voor samenwerking buurt, onderwijs en sport Den Haag, oktober 2004

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Het technasium op het Dr. Nassau College

Het technasium op het Dr. Nassau College Het technasium op het Dr. Nassau College Locatie Quintus Locatie Beilen Locatie Oost-Drenthe Gieten Locatie Noord-Drenthe Norg Wat is het technasium? In de eerste jaren van het technasium zijn de opdrachten

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Jong@Breda Van beleid naar praktijk Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Bredase visie jeugd Succesvol zijn is uiteindelijk op je plek terecht komen. Het gaat om méér dan een plek op de arbeidsmarkt!

Nadere informatie

Collectief leren en werken in de regio

Collectief leren en werken in de regio Voorwoord In het Westerkwartier hebben overheden, ondernemers, burgerpartijen, natuurbeherende organisaties, en kennisinstellingen in het Westerkwartier het initiatief genomen tot stru cturele samenwerking

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie