Bij dit examen horen een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij dit examen horen een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden."

Transcriptie

1 Examen VMBO-KB 2012 handel en administratie CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Achter het examen is een erratum opgenomen. Achter het correctieschrift zijn twee errata opgenomen. Dit examen bestaat uit 18 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 128 punten te behalen. Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten met een goede uitvoering behaald kunnen worden. PK-0856-b-12-1-o

2 Inleiding Het examen handel en administratie gaat over sportartikelenwinkel Sportief. Tijdens het examen moet je er uitgaan dat je bent bij Sportief. De eigenaar Sportief is Peelen. is je leidinggevende. Zij is dus degene die je de opdrachten geeft. geeft deze opdrachten door je memo s te sturen. Bij het uitvoeren de opdrachten moet je uitgaan de die op het memo staat. Om je goed in de rol te kunnen verplaatsen, staat hieronder wat achtergrondinformatie over Sportief. Lees deze informatie goed door. Sportief is een eenmanszaak en is gevestigd in Zwindijk. Het assortiment Sportief bestaat onder andere uit de artikelgroepen voetbal en tennis. Behalve aan particuliere klanten levert Sportief ook aan niet-particuliere klanten, bijbeeld sportverenigingen. Sportief is bezig met het opzetten een fitnesscentrum. Sportief bestaat binnenkort 25 jaar. Om dit te vieren organiseert Sportief een voetbaltoernooi. De boekhouding Sportief wordt met het administratieprogramma Telraam gevoerd. De boekhouding wordt aan het eind ieder kalenderjaar afgesloten. Klanten kunnen bij Sportief T-shirts laten bedrukken. Bij Sportief wordt dagelijks de kassa opgemaakt. In de winkel Sportief staan regelmatig op een thema gebaseerde presentaties één of meer artikelen uit het assortiment. PK-0856-b-12-1-o 2 lees verder

3 Onderdeel A fitnesscentrum tijdsduur ongeveer 70 minuten In dit onderdeel wordt de btw buiten beschouwing gelaten. Je ontgt het volgende memo. ( afname examen) fitnesscentrum Ik ben plan een fitnesscentrum te openen. Ik heb een geschikt pand op het oog. Het pand staat bij Bregman makelaardij O.G. te huur of te koop. In geval koop zijn de kosten het pand: rentekosten kosten de opstalverzekering afschrijvingskosten kosten onderhoud. In geval huur zijn de kosten het pand gelijk aan de huurprijs. Van Bregman makelaardij O.G. heb ik informatie ontgen over het pand. Van de ING-bank heb ik een brief ontgen met een financieringsstel en een prijsopgave de opstalverzekering. Als we het pand kopen: wil ik jaarlijks 2% de aanschafprijs afschrijven schat ik de jaarlijkse kosten onderhoud op 3.200,00. Ik wil weten: wat de totale jaarlijkse kosten het pand zijn als we het pand kopen wat de totale jaarlijkse kosten het pand zijn als we het pand huren. Wil jij dit berekenen? Ik heb hier in het Excel-bestand fitnesscentrum_kb.xls een werkblad gemaakt. Dit werkblad heet kopen_of_huren. De informatie Bregman makelaardij O.G. en de brief de ING-bank (brief ING (1)) staan in de bijlage. De examinator vertelt je waar je het bestand fitnesscentrum_kb.xls kunt vinden. PK-0856-b-12-1-o 3 lees verder

4 4p 1 Open het bestand fitnesscentrum_kb.xls. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam fitnesscentrum_kb[je eigen naam].xls Voer de opdracht in het memo uit. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik formules. Sluit Excel nog niet af. PK-0856-b-12-1-o 4 lees verder

5 Je ontgt het volgende memo. (afname examen) fitnesscentrum Ik heb besloten het pand te huren. Voor het fitnesscentrum moeten fitnessapparaten en inventaris worden aangeschaft. De fitnessapparaten worden geleverd door FitnessDelivery. De inventaris wordt geleverd door Kaja. Ik heb deze leveranciers prijslijsten ontgen. Op deze prijslijsten heb ik aangegeven wat er aangeschaft moet worden. Op de fitnessapparaten wordt jaarlijks 20% de aanschafprijs afgeschreven. Op de inventaris wordt jaarlijks 25% de aanschafprijs afgeschreven. Ik wil weten: hoeveel de totale investering in fitnessapparaten en inventaris bedraagt hoeveel de jaarlijkse afschrijvingskosten op fitnessapparaten en inventaris bedragen. Wil jij dit berekenen? Ik heb hier in het Excel-bestand fitnesscentrum_kb.xls een werkblad gemaakt. Dit werkblad heet fitnessapparaten_en_inventaris. De prijslijsten FitnessDelivery en Kaja staan in de bijlage. 6p 2 Voer de opdracht in het memo uit. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik formules. Sluit Excel nog niet af. PK-0856-b-12-1-o 5 lees verder

6 Je ontgt het volgende memo. (afname examen) fitnesscentrum Het interieur het pand moet worden verbouwd. Aannemingsbedrijf Verhey bv heeft hier een offerte gemaakt. De verbouwing wordt in 20 jaar afgeschreven met een vast percentage de aanschafprijs. De restwaarde de verbouwing is nihil. Ik wil weten wat de jaarlijkse afschrijvingskosten de verbouwing zijn. Wil jij dit berekenen? Ik heb hier in het Excel-bestand fitnesscentrum_kb.xls een werkblad gemaakt. Dit werkblad heet verbouwing. De offerte Verhey staat in de bijlage. 2p 3 Voer de opdracht in het memo uit. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik formules. Sluit Excel nog niet af. PK-0856-b-12-1-o 6 lees verder

7 Je ontgt het volgende memo. (afname examen) fitnesscentrum Ik ben bij de ING-bank geweest om de financiering de verbouwing en de fitnessapparaten en inventaris te bespreken. De ING heeft per brief een financieringsstel gedaan. Ik wil weten wat de totale jaarlijkse rentekosten de verbouwing en de aanschaf fitnessapparaten en inventaris zijn. Wil jij dit berekenen? Ik heb hier in het Excel-bestand fitnesscentrum_kb.xls een werkblad gemaakt. Dit werkblad heet rentekosten. De brief de ING-bank (brief ING (2)) staat in de bijlage. 3p 4 Voer de opdracht in het memo uit. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik formules. Sluit Excel nog niet af. PK-0856-b-12-1-o 7 lees verder

8 Je ontgt het volgende memo. (afname examen) fitnesscentrum Onderzoeksbureau MonitorGroep heeft een enquête gehouden in ons verzorgingsgebied. MonitorGroep heeft de resultaten deze enquête een verslag gemaakt. Met dit verslag en met onze prijslijst het fitnesscentrum kan de verwachte jaaromzet worden berekend. Wil jij dit berekenen? Ik heb hier in het Excelbestand fitnesscentrum_kb.xls een werkblad gemaakt. Dit werkblad heet omzet. Het verslag onderzoeksbureau MonitorGroep en de prijslijst staan in de bijlage. 3p 5 Voer de opdracht in het memo uit. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik formules. Sluit Excel nog niet af. PK-0856-b-12-1-o 8 lees verder

9 Je ontgt het volgende memo. (afname examen) fitnesscentrum Ik wil de begrote exploitatierekening het eerste jaar het fitnesscentrum hebben. Naast de kosten die je al hebt berekend, zijn er nog personeelskosten en overige kosten. De personeelskosten schat ik op ,00 per jaar. De overige kosten schat ik op ,00 per jaar. In het Excel-bestand fitnesscentrum_kb.xls heb ik een werkblad gemaakt. Dit werkblad heet begrote_exploitatierekening. Wil jij op dit werkblad de begrote exploitatierekening maken? 3p 6 Voer de opdracht in het memo uit. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik formules. Maak een afdruk met behulp de knop Print op het beeldscherm. Sluit Excel af. 10p 7 Maak de minitoets bij opdracht 7. PK-0856-b-12-1-o 9 lees verder

10 Onderdeel B voetbaltoernooi tijdsduur ongeveer 60 minuten Sportief bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid hier organiseert Sportief een voetbaltoernooi de 16 basisscholen in Zwindijk en omgeving. Iedere basisschool neemt met één elftal aan het toernooi deel. De spelers hebben hun elftal de naam een bekende voetbalclub gekozen. Met deze naam doet hun elftal aan het toernooi mee. De rondes het toernooi zijn op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 juni. De finales worden op zaterdag 23 juni gespeeld. Iedere wedstrijd duurt 30 minuten. Voor de scheidsrechters heeft Sportief een beroep gedaan op vierdejaarsleerlingen de VMBO-school in Zwindijk. Leerlingen die scheidsrechter willen zijn, hebben zich opgeven met een formulier: het inschrijfformulier scheidsrechters. Op dit formulier hebben ze aangegeven wanneer zij beschikbaar zijn om een wedstrijd te fluiten. In totaal hebben zich acht scheidsrechters aangemeld. Je ontgt het volgende memo. (afname examen) voetbaltoernooi Ik heb het voetbaltoernooi een wedstrijdschema opgesteld. Dit wedstrijdschema staat in het Excel-bestand wedstrijdschema_kb.xls. In dit wedstrijdschema moeten de scheidsrechters worden ingeroosterd. Wil jij dit doen? Wanneer de scheidsrechters beschikbaar zijn, staat op de inschrijfformulieren scheidsrechters. Naast de beschikbaarheid de scheidsrechters moet je rekening houden met het volgende: een scheidsrechter mag niet twee wedstrijden na elkaar fluiten iedere scheidsrechter fluit vier wedstrijden. PK-0856-b-12-1-o 10 lees verder

11 De inschrijfformulieren scheidsrechters staan in de bijlage. De examinator vertelt je waar je het bestand wedstrijdschema_kb.xls kunt vinden. 9p 8 Open het bestand wedstrijdschema_kb.xls. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam wedstrijdschema_kb[je eigen naam].xls. Voer de opdracht in het memo uit. Maak een afdruk met behulp de knop Print op het beeldscherm. Sluit Excel af. PK-0856-b-12-1-o 11 lees verder

12 Je ontgt het volgende memo. ( afname examen) miniposter De finales het voetbaltoernooi worden op zaterdag 23 juni gespeeld op het terrein de voetbalvereniging DAS, Hekelveld 18 in Zwindijk. Het zou natuurlijk leuk zijn als er bij de finales veel supporters zijn. Daarom wil ik met een miniposter bekendheid aan de finales geven. De miniposter moet aan de volgende eisen voldoen: het formaat de miniposter is A4 de miniposter geeft duidelijke informatie over het 25-jarig bestaan Sportief, de, tijden en plaats de finales de miniposter bevat een pakkende slogan met betrekking tot de finales de miniposter bevat ons logo en één of meer afbeeldingen de attentiewaarde de miniposter moet ondersteund worden door kleurgebruik, lettertype(n)/lettergrootte(n) en vlakverdeling. Wil jij deze miniposter met behulp de computer maken? NB Ik heb een aantal afbeeldingen verzameld die je kunt gebruiken. Ik heb deze afbeeldingen in de map afbeeldingen gezet. Ons logo staat ook in deze map. Het computerprogramma waarmee je de miniposter maakt, kies je in overleg met de examinator. De examinator vertelt je waar je de map afbeeldingen kunt vinden. 12p 9 Open een leeg bestand in het programma waarin je de miniposter maakt. Sla het bestand op onder de naam miniposter[je eigen naam]. Voer de opdracht in het memo uit. Maak een afdruk. Schrijf je naam en kandidaatnummer op de afdruk. Sluit het programma af. PK-0856-b-12-1-o 12 lees verder

13 Onderdeel C boekhouden tijdsduur ongeveer 60 minuten Je ontgt het volgende memo. 3 januari 2012 resultatenrekening en balans Ik heb een aantal vragen over de kolommenbalans per 31 december Ook wil ik een controleberekening het eigen vermogen hebben. Wil jij deze vragen in het Word-bestand vragen_over_de_kolommenbalans_kb.doc beantwoorden en vervolgens in hetzelfde bestand de controleberekening maken? De kolommenbalans staat in de bijlage. De examinator vertelt je waar je het bestand vragen_over_de_kolommenbalans_kb.doc kunt vinden. 6p 10 Open het bestand vragen_over_de_kolommenbalans_kb.doc. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam vragen_over_de_kolommenbalans_kb[je eigen naam].doc. Voer de opdracht in het memo uit. Maak een afdruk. Sluit Word af. PK-0856-b-12-1-o 13 lees verder

14 Bij de opdrachten 11 en 12 gebruik je het administratieprogramma Telraam. De examinator vertelt je waar je dit programma kunt vinden. Je ontgt het volgende memo. 3 januari 2012 boekingsstukken boeken Er moeten vijf boekingsstukken in Telraam worden geboekt. Wil jij dit doen? De vijf boekingsstukken staan in de bijlage. 10p 11 Open Telraam. Klik op je naam. Vul bij Werk in. Klik op Sportief.tr3. Klik op Beginnen. Voer de opdracht in het memo uit. Sluit Telraam nog niet af. PK-0856-b-12-1-o 14 lees verder

15 Je ontgt het volgende memo. 3 januari 2012 oninbare vordering Er staat nog een factuur open onze debiteur Appollo VOF. Het factuurnummer is 3463 en het factuurbedrag is 4.221,14. De btw deze factuur is 673,96. Helaas is deze factuur oninbaar. Wil jij via het diverse postenboek: het factuurbedrag afboeken de grootboekrekening Debiteuren het btw-bedrag afboeken de grootboekrekening Te betalen btw het verschil tussen het factuurbedrag en de btw afboeken op de grootboekrekening Opbrengst verkopen. Gebruik bij het afboeken 100 als nummer het boekingsstuk. 6p 12 Voer de opdracht in het memo uit. Maak een afdruk het journaal per Sluit Telraam af. 10p 13 Maak de minitoets bij opdracht 13. PK-0856-b-12-1-o 15 lees verder

16 Onderdeel D kassa tijdsduur ongeveer 50 minuten Klanten kunnen bij Sportief T-shirts kopen en laten bedrukken. De kassa voert hierover het verkoopgesprek met de klant. Informatie over prijzen en mogelijkheden staat in de folder T-shirts bedrukken. Als een klant besluit één of meer T-shirts te kopen en te laten bedrukken, vult de kassa een bestelformulier in. Je ontgt het volgende memo. ( afname examen) kassawerkzaamheden Er is een klant die T-shirts wil laten bedrukken. Wil jij deze klant helpen? Bij de kassa liggen de volgende papieren: de instructie de kassa. de folder T-shirts bedrukken bestelformulieren Lees deze papieren goed door. 16p 14 Voer de opdracht in het memo uit. PK-0856-b-12-1-o 16 lees verder

17 Je ontgt het volgende memo. ( afname examen) kassawerkzaamheden Bij het helpen klanten zijn de volgende punten belang: of je klantvriendelijk bent of je taalgebruik correct is en is aangepast aan de klant of de klant begrijpt wat je gezegd hebt of je er verzorgd uitziet. Je hebt zojuist een klant geholpen. Ik wil weten hoe je jezelf op deze punten beoordeelt. Ook wil ik dat je bij ieder punt je beoordeling kort toelicht. Wil je me dit laten weten door het Excel-bestand zelfbeoordeling_kb.xls in te vullen? De examinator vertelt je waar je het bestand zelfbeoordeling_kb.xls kunt vinden. 2p 15 Open het bestand zelfbeoordeling_kb.xls. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam zelfbeoordeling_kb[je eigen naam].xls. Voer de opdracht in het memo uit. Maak een afdruk met behulp de knop Print op het beeldscherm. Sluit Excel nog niet af. PK-0856-b-12-1-o 17 lees verder

18 Je ontgt het volgende memo. ( afname examen) kassawerkzaamheden De inhoud de kassa-lade moet geteld worden en worden ingevuld in het Excel-bestand kassa-lade_kb.xls. Wil jij dit doen? De examinator geeft je de kassa-lade en vertelt je waar je het bestand kassalade_kb.xls kunt vinden. 4p 16 Open het bestand kassa-lade_kb.xls. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam kassa-lade_kb[je eigen naam].xls Voer de opdracht in het memo uit. Je mag hierbij gebruikmaken formules. Maak een afdruk met behulp de knop Print op het beeldscherm. Sluit Excel af. 10p 17 Maak de minitoets bij opdracht 17 PK-0856-b-12-1-o 18 lees verder

19 Onderdeel E presentatie tijdsduur ongeveer 60 minuten Je ontgt het volgende memo. ( afname examen) presentatie sporten is gezond Ik wil dat je een presentatie één of enkele sportartikelen maakt. Het thema de presentatie is sporten is gezond. In de presentatie moeten de volgende twee zaken tot uitdrukking komen: een advies over hoe lang en/of hoe vaak je moet sporten een positief gevolg sporten. De presentatie moet een hoge attentiewaarde hebben door: originaliteit gebruik de ruimte gebruik het decoratiemateriaal. Wil jij deze presentatie maken? Bij het maken de presentatie gebruik je het sportartikel/de sportartikelen en het decoratiemateriaal dat je tevoren hebt ingeleverd. 12p 18 Voer de opdracht in het memo uit. PK-0856-b-12-1-o 19 lees verder einde

20 erratumblad 2012 handel en administratie CSPE KB centraal examen vmbo opgaven Aan de secretarissen het eindexamen de scholen vmbo, Bij het centraal examen handel en administratie CSPE KB moet de volgende mededeling bij de kandidaten bekend zijn. Bij het bestand fitnesscentrum_kb.xls, dat gebruikt wordt bij opdracht 1 t/m 6, ontbreken enkele getallen bij VERBOUWING en RENTE op de afdruk. De ontbrekende getallen staan wel in het opgeslagen bestand. Lever de afdruk met ontbrekende getallen in bij de examinator. De examinator beoordeelt de opdrachten, waarbij getallen op de afdruk ontbreken, aan de hand het opgeslagen bestand. Ik verzoek u dit erratumblad aan de examinator(en) handel en administratie vmbo te overhandigen. Het College Examens, Namens deze, de zitter, drs H.W. Laan PK-0856-b-12-1-o-E

handel en administratie CSPE KB Bij dit examen hoort een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden.

handel en administratie CSPE KB Bij dit examen hoort een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 300 minuten handel en administratie CSPE KB Bij dit examen hoort een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 16 opdrachten. dit examen

Nadere informatie

Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2012 gedurende 300 minuten handel en verkoop CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Achter de uitwerkbijlage is een erratum opgenomen. Achter

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2013

handel en administratie CSPE BB 2013 handel en administratie CSPE BB 2013 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

handel en administratie CSPE KB 2014

handel en administratie CSPE KB 2014 handel en administratie CSPE KB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2014 gedurende 820 minuten grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-GL 2014 gedurende 375 minuten CSPE GL technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat

Nadere informatie

ICT-route CSPE BB 2014

ICT-route CSPE BB 2014 ICT-route CSPE BB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2013 bijlage

handel en administratie CSPE BB 2013 bijlage handel en administratie CSPE BB 2013 bijlage PB-0856-b-13-1-b 1 / 13 lees verder Onderdeel A planning / prijsberekening opdracht 1 Reisafstanden en reistijden vanaf PromArt naar klanten naam bedrijf plaats

Nadere informatie

intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie

intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie Examen VMBO-BB 2012 gedurende 400 420 minuten intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 13 opdrachten.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

uiterlijke verzorging CSPE BB

uiterlijke verzorging CSPE BB Examen VMBO-BB 2013 gedurende 275 minuten uiterlijke verzorging CSPE BB Bij dit examen horen uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 16 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 101

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 19 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie

intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren Bit Watersport Procedures en werkwijzen Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Mei 010 Copyright Stichting Praktijkleren Procedures en werkwijzen Bit Watersport INHOUDSOPGAVE PROCEDURES EN WERKWIJZEN...5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKEN MET ANNO2020 boekhoudsoftware

HANDLEIDING WERKEN MET ANNO2020 boekhoudsoftware HANDLEIDING WERKEN MET ANNO2020 boekhoudsoftware Versie 1.0 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Extra ANNO2020 functionaliteit... 6 3.1 Rechten van gebruikers... 6 3.2 Taken van gebruikers... 6 3.2.1

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie