Intentieverklaring energieneutraal renoveren in Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intentieverklaring energieneutraal renoveren in Amersfoort"

Transcriptie

1 december 202 Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort Amersfoort de corporaties heeft de ambitie Alliantie om Regiobedrijf in 2030 e CO Amersfoort 2 neutrale stad Portaal zijn. E Eemland. grote opgave Daarin ligt maakt bij de december partij het afsprak ergiezuiniger voor mak e duurzaam de bebouwde Amersfoort. omgeving. Praktisch Ondergetekd werd dit vormgegev (verder te noem de ti afsprak partij ) voor: bestaande omarm bouw, deze ambitie nieuwbouw, zett duurzame zich hier actief ergie, voor eig in. Tevs bedrijfsvoering, zijn de partij gebiedsgerichte zich aanpak, Inleiding er gezamlijke bewust dat klantgerichte opschaling moet acties plaatsvind optrekk in ergiezuinige verbeterproject naar ergieutrale particulier voorraad, tek Juli 2008 gebouw FSCcont ging het om Cont de ambitie deelname Sam e CO aan Duurzaam 2 neutrale de project stad start waar Lumineus te kunn afsprak Amersfoort mak. tuss Gelijkblijvde Naar gee e Duurzame Amersfoort financiering de corporaties is hierbij de e Alliantie randvoorwaarde. Regiobedrijf Hiervoor Amersfoort will we Portaal in Amersfoort Eemland. e brede Daarin maakt de De 3 partij afsprak beweging afsprak hadd in gang voor zowel zett e e door duurzaam resultaat deel te nem Amersfoort. als inspanningskarakter. aan het Praktisch Energiesprongprogramma werd De dit voortgang vormgegev Hoogspringers ti ontwikkelingesprak zijn voor: de daarin bestaande opgedane achterliggde bouw, ervaring nieuwbouw, periode breed in continu te duurzame zett. door ergie, de partij eig besprok bedrijfsvoering, vastgelegd gebiedsgerichte tijds af aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek Energiesprong FSCcont is e innovatieprogramma deelname aan de dat project Platform Lumineus 3 tot eind Amersfoort 204 uitvoert in Naar opdracht e Duurzame die gemaakt gaan word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om het ministerie voor Binnlandse Zak. Doel het programma is om op grote schaal De afsprak vraag contafsprak hadd aanbod te zowel lat voor e ontstaan resultaat te bereid voor gebouw als inspanningskarakter. het zonder doel ergiota die eind 202 De (nul voortgang zijn op de beslag er, te NOM). lat krijg, ontwikkeling de reguliere In Hoogspringers bijekomst werk die corporaties, 2 tot 3 maal gee per jaar plaatsvond. aanbieders businesscase Vanwege de uit voor prestatieafsprak rovatie die gemaakt naar voor ergiotaloze de gaan word versie: woning de positieve voor het resultat corporatiebezit. de Energiesprong afgelop 4 levert jaar is e beslot om Onderdel kwartiermaker contafsprak eerder die belanghebbd Cont voor te bereid voortzett, helpt het proces aanvulling/aanscherping het doel vorm die te gev eind 202 te zijn begeleid. beslag Ervaring te lat inzicht krijg, wordt e opgedaan korte terugblik vernde op de vorige aanbestedingstraject contperiode. Periode: medio (4 jaar) business case ontwikkeling. Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; bewaking sturing onderweg voor de versie: Dit proces zal tevs vertaald word naar particulier bezit schol. Op korte termijn zal Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht verkd word hoe Energiesprong hierin kan ondersteun. Energiesprong ontwikkelt Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties momteel e programma voor NOM aanpak voor particulier. Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk In Actieve het Hoogspringerstraject betrokkheid bewonerszal in e stadsbrede milieuorganisaties campagne tevs verbinding de schol, Versterk VvE s particuliere lokale samwerking woningbouw word gelegd. organisatiebeleid GPRambities Aanscherp ergetische ambities Knis Versterk netwerk lokale samwerking Energiesprong word ter beschikking gesteld. Het gaat hierbij Daar waar specifiek het kan om: zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt Knis elkaar ervaring de opgedaan contperiode in totstandkoming verder ingevuld Stroomversnelling om zo optimaal (businesscase te anticiper op voortschrijdd Daar waar het nul kan inzicht op zijn de er, de afsprak rekmodell, ontwikkeling hard omschrev. fasering woningtypologieën, kans. De ontwikkeling etc.) naar e ergieutrale E voorraad deel wordt Slim in 2030 & Snel elkaar is e (proces in belangrijk de voor contperiode vernd gezamlijk aanbested). verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad Om grootschalige 2030 rovatie is e gebiedsgerichte belangrijk naar NOM mogelijk gezamlijk samwerking. financieringsconstructies te mak richtpunt. is aanpassing Thema s die relete in dat kader uitgewerkt word wetgeving zijn ook noodzakelijk. het beheers Op 20 juni de woonlast jl. is hierover (huur, de Gre ergie Deal Stroomversnelling bijkomde kost), afgeslot financieringsconstructies minister Blok. gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak Het Hoogspringersprogramma is, zijn de afsprak e tabel uit samgevat voorliggd biedt aan Amersfoort documt word aan daarna te verwerk om e toegelicht. geïntegreerd in de brede programma prestatieafsprak te tuss Aanbeveling de doorlop corporaties is, de afsprak deel te gee. nem uit aan voorliggd de leeromgeving documt die op te dit verwerk momt aanwezig in de brede is binn prestatieafsprak tuss Energiesprong de corporaties om de gee. business NOM te vertal naar de lokale context daarmee e toekomstbestdige manier werk eig te mak e ergieutrale stad dichterbij te Cont brg. Sam Hierbij Duurzaam, dit Portaal ook aandacht Eemland, te de word Alliantie besteed Eemvallei, aan Gee de actieve Amersfoort, rol 2 juli verantwoordelijkheid de eindgebruiker.

2 december 202 In de bijlag wordt ingegaan op het volume (aantal woning, schoolgebouw) dat de Juli 2008 verschillde ging het Cont partij in will Sam zett Duurzaam voor het rover start naar afsprak gebouw tuss nul op de de gee Amersfoort ergieer. de corporaties de Alliantie Regiobedrijf Amersfoort Portaal Eemland. Daarin maakt de december partij afsprak voor e duurzaam Amersfoort. Praktisch werd dit vormgegev ti afsprak Partij voor: bestaande sprek de bouw, inttie nieuwbouw, uit om actief duurzame deel te nem ergie, bij te eig drag bedrijfsvoering, aan het tot stand gebiedsgerichte aanpak, kom deze toekomstbestdige manier werk. Zij stell hiervoor knis Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, capaciteit beschikbaar. tek Juli 2008 FSCcont ging het Cont deelname Sam aan Duurzaam de project start Lumineus afsprak Amersfoort tuss Naar de gee e Duurzame Amersfoort De 3 partij afsprak afsprak voor e duurzaam Amersfoort. Praktisch werd dit vormgegev ti afsprak zijn voor: in bestaande achterliggde bouw, nieuwbouw, periode continu duurzame door ergie, de partij eig besprok bedrijfsvoering, vastgelegd gebiedsgerichte tijds De ondergetekd: hadd zowel e resultaat als inspanningskarakter. De voortgang ontwikkeling aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek FSCcont De Alliantie deelname aan Portaal de project Eemland Lumineus Amersfoort Omnia Naar Won e Duurzame die gemaakt gaan word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak die Egbert gemaakt voor Dekker de gaan word versie: de positieve Bart der resultat Laag de afgelop Victor 4 jaar Burger is beslot om Onderdel contafsprak eerder Cont voor te bereid voortzett, aanvulling/aanscherping het doel die eind 202 zijn beslag te lat inzicht krijg, e korte terugblik op de vorige contperiode. Periode: medio (4 jaar) Onderwijsgroep Deels resultaat, Amersfoort deels inspanningsverplichting; Meerweg Scholgroep bewaking sturing Van onderweg Lodstein College voor de versie: Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig Kobus verantwoordelijkheid Boer ergetische ambities invulling Hans Ruiter versterking, wederkerigheid Willem waar de mogelijk Potter Versterk Actieve betrokkheid lokale samwerking bewoners milieuorganisaties De Baander organisatiebeleid HAAL GPRambities Stichting Speciaal Onderwijs Aanscherp ergetische ambities Versterk lokale samwerking Daar waar het kan zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar Richard het kan inzicht Rkers zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. Jan Overweg kans. De ontwikkeling Brigitta naar Gadella e ergieutrale E voorraad deel wordt in 2030 elkaar is e in belangrijk de contperiode gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad financieringsconstructies 033Energie 2030 is e gebiedsgerichte belangrijk gezamlijk samwerking. PCBO richtpunt. Thema s die in KPOA dat kader uitgewerkt word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties Jan is, Costa de afsprak gee. uit voorliggd GertJan documt Mellink te verwerk in de brede Wil Ellbroek prestatieafsprak tuss de corporaties gee. Cont Sam Duurzaam, Gee Portaal Amersfoort Eemland, de Alliantie Eemvallei, Gee Amersfoort, 2 juli wethouder Cees Eijk wethouder Rob Muilekom

3 december 202 Bijlage : Corporatiewoning Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort december partij Het afsprak Hoogspringersprogramma voor e duurzaam biedt maximaal Amersfoort. 5 ge Praktisch corporaties werd dit vormgegev processupport als er ti afsprak sprake voor: is bestaande e gedrag bouw, plan nieuwbouw, om 000+ duurzame woning in ergie, e periode eig bedrijfsvoering, 5 jaar te rover gebiedsgerichte naar aanpak, duurzame woning nul op de er (NOM). Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, tek Juli 2008 Er FSCcont komt ging e het kwartiermaker Cont deelname Sam die helpt aan Duurzaam bij de het project ontwerp start Lumineus het proces afsprak Amersfoort opstell tuss de Naar het gee e Duurzame Amersfoort projectplan de corporaties sam de Alliantie de deelnemers. Regiobedrijf De kwartiermaker Amersfoort zorgt voor Portaal verknoping Eemland. Daarin knis maakt de De 3 partij afsprak ervaring afsprak hadd uit andere voor zowel e landelijke e duurzaam resultaat programma s Amersfoort. als inspanningskarakter. zoals Slim&Snel Praktisch werd Stroomversnelling. De dit voortgang vormgegev Eind 203 ti ontwikkelingesprak moet af zijn voor: duidelijk in bestaande achterliggde zijn of bouw, e verantwoord nieuwbouw, periode continu plan duurzame (business door ergie, de case partij projectplan) eig besprok bedrijfsvoering, ligt dat gedrag vastgelegd gebiedsgerichte tijds aanpak, wordt gezamlijke door de gezamlijk klantgerichte partij: acties dat wil zegg: optrekk corporaties, in verbeterproject ge, bouwpartij, particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek bewoners FSCcont maatschappelijke deelname organisaties. aan de Als project dat in 203 Lumineus ontstaat, Amersfoort dan kan in 204 Naar word e Duurzame gestart. die gemaakt gaan word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling In eerste verkningsronde hebb corporaties inttie uitgesprok deel te will nem aan het Hoogspringersprogramma. In de wek volgd op de inttieverklaring zull de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak afsprak Hoogspringers verder word geconcretiseerd, zodat uiterlijk op /7 e besluit gom die gemaakt wordt voor of de gaan Amersfoort word versie: Hoogspringer de positieve wordt. resultat Voorwaarde de Energiesprong afgelop 4 is jaar dat is beslot om Onderdel deelnemde contafsprak corporaties eerder Cont voor gee te bereid voortzett, capaciteit /of aanvulling/aanscherping het middel doel die ter eind beschikkingstell 202 zijn beslag om te het lat inzicht krijg, proces e succesvol korte terugblik kunn op doorlop. de vorige contperiode. Periode: medio (4 jaar) Deels Het volume resultaat, 000+ deels woning inspanningsverplichting; wordt naar rato bewaking aanwezig bezit in sturing Amersfoort onderweg voor de versie: geleverd. Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Het totale bezit Alliantie in Amersfoort bedraagt ruim woning. Alliantie roveert Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties jaarlijks circa 300 woning per jaar naar label B. Uitgangspunt is dat dit eig middel Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg gebeurt. Voor opschaling naar ergieutraal di barrières wat betreft financierbaarheid Aanscherp Eig verantwoordelijkheid invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk regelgeving geslecht ergetische te word. ambities Alliantie wil mogelijkhed voor rovatie naar NOM Versterk Actieve betrokkheid bewoners milieuorganisaties vergelijkbare lokale financiering samwerking als label B verkn indi mogelijk realiser voor organisatiebeleid GPRambities Portaal Aanscherp heeft de ambitie ergetische om woning ambities te rover tot het niveau NulOpDeMeter. Daarmee Versterk bevriez lokale de samwerking woonlast voor de bewoner verbetert de woonkwaliteit. Portaal maakt Daar waar om die het red kan (op zijn concernniveau) de afsprak organisatiebeleid hard deel uit omschrev. de Stroomversnelling. Deze zijn coalitie afgestemd aanbieders E deel wordt rovatieproduct elkaar in de corporaties contperiode hebb e verder GreDeal ingevuld opgesteld. om Met zo optimaal de GreDeal te anticiper op voortschrijdd Daar waar creër het corporaties kan inzicht zijn de bodigde afsprak ontwikkeling investeringsruimte hard omschrev. kans. de orme De ontwikkeling rovatieopgave naar voor e ergieutrale E voorraad deel woning wordt in uit 2030 de jar elkaar is e 50, in belangrijk 60 de contperiode 70. gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd inzicht ontwikkeling kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale voorraad 2030 is e belangrijk gezamlijk richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt Het zijn bezit ook het Portaal beheers Eemland in de Amersfoort woonlast bedraagt (huur, circa ergie woning. bijkomde Dit woningbestand kost), financieringsconstructies heeft grotdeels label C gebiedsgerichte of hoger. Portaal heeft samwerking. de komde jar ge rovaties in Amersfoort word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), in de planning maar voert ergiebesparde maatregel uit bij onderhoudsbeurt. financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak Mogelijkhed zijn in e in Amersfoort tabel samgevat word name word bij daarna VvE s gezocht. toegelicht. M wil daarin gezamlijk 033Energie VvE s aanzett tot ergiebesparing. Inzet is, aansluitd op Gre Deal, Aanbeveling De afsprak is, ongeveer zijn de afsprak 300 in woning e tabel uit rover samgevat voorliggd naar documt NOM word in daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss Omnia de corporaties Won heeft circa gee. 800 woning in Amersfoort. Ongeveer 50 hier hebb label D of lager bied mogelijkhed voor rovatie naar NOM in 2020.

4 december 202 Bijlage 2: Schol Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort Begin 202 hebb de schoolbestur voor primair onderwijs (PO) voortgezet onderwijs (VO) december partij sam afsprak de gee voor e Amersfoort duurzaam e Amersfoort. visie op onderwijs Praktisch ontwikkeld. werd dit Vanuit vormgegev deze visie is daarna ti afsprak gezamlijk voor: bestaande e visie bouw, op onderwijshuisvesting nieuwbouw, duurzame ontwikkeld. ergie, Deze is eig door de bedrijfsvoering, geeraad gebiedsgerichte aanpak, Inleiding vastgesteld. gezamlijke E klantgerichte de uitgangspunt acties hierbij optrekk is dat huisvesting in verbeterproject op termijn plaats particulier vindt in voorraad, tek Juli 2008 gezonde, FSCcont ging duurzame het Cont ergieutrale deelname Sam aan Duurzaam gebouw. de project De gebouwvoorraad start Lumineus afsprak Amersfoort bestaat tuss op dit Naar de momt gee e Duurzame Amersfoort voor de 40% corporaties uit schoolgebouw de Alliantie Regiobedrijf ruim 40 tot 0 Amersfoort jaar oud. Binn Portaal vijfti Eemland. jaar geldt Daarin dit voor maakt de 67% de schoolgebouw. E belangrijk deel deze gebouw voldoet niet meer aan de De 3 partij afsprak afsprak hadd voor zowel e e duurzaam resultaat Amersfoort. als inspanningskarakter. Praktisch werd De dit voortgang vormgegev ti ontwikkelingesprak af huidige norm behoeft op het gebied maatschappelijk gebruik, onderwijskundige functionaliteit, zijn voor: in bestaande achterliggde bouw, nieuwbouw, binnklimaat periode ergiezuinigheid. continu duurzame door ergie, Daarnaast de partij eig is demografische besprok bedrijfsvoering, binnstedelijke vastgelegd gebiedsgerichte tijds aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere krimp bijekomst aandachtspunt. die Dit 2 tot zal op 3 maal termijn per aanleiding jaar plaatsvond. zijn voor heroverweging Vanwege de prestatieafsprak schoollocaties e andere verdeling over de wijk. Er ligt e grote (financiële) opgave voor tek FSCcont deelname aan de project Lumineus Amersfoort Naar e Duurzame die gemaakt gaan word positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om geebestuur schoolbestur. Om deze opgave goed in beeld te brg wordt momteel De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag lat krijg, ontwikkeling gewerkt aan e integraal huisvestingsplan (IHP) bijbehord investeringsplan. de reguliere Duidelijk bijekomst is dat de ambitie die voor 2 tot ergieutrale 3 maal per schoolgebouw jaar plaatsvond. door Vanwege gee de schoolbestur prestatieafsprak wordt die omarmd gemaakt voor de gaan dat hiervoor, word versie: gezi de de positieve huidige staat resultat de gebouw, de afgelop e grote opgave 4 jaar ligt. is beslot om Onderdel Daarnaast contafsprak is het eerder op dit Cont momt voor te nog bereid voortzett, onduidelijk welke aanvulling/aanscherping het gebouw doel die behoud eind 202 zull zijn beslag blijv te lat het inzicht krijg, waard e zijn korte om ergieutraal terugblik op de te vorige gaan rover contperiode. welke gebouw afstot zull word. Ook Periode: medio (4 jaar) is het bodigde investeringsbudget nog niet in beeld. Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; bewaking sturing onderweg voor de versie: Deelname aan het programma Energiesprong wordt door de gee schoolbestur Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht gezi als e unieke kans om de realisatie ergieutrale schoolgebouw op e Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties kostefficiënte manier vorm te gev. Geldstrom word slim ingezet gebundeld. De markt Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg wordt uitgedaagd om innovatieve oplossing te kom. Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk Versterk De Actieve schoolbestur betrokkheid lokale sprek samwerking bewoners hierbij de inttie milieuorganisaties uit om capaciteit knis te lever voor het opstell de businesscase voor ergieutrale GPRambities schoolgebouw. De uitwerking de businesscase Aanscherp gebeurt ergetische in organisatiebeleid nauw overleg ambities de schoolbestur. Aan het evtueelzijn afgestemd verlegg financiële strom moet expliciet aandacht besteed word, name of dit mogelijk is volgs Versterk lokale samwerking Daar de geldde wet regelgeving. De uitwerking de businesscase wordt ter goedkeuring aan alle waar schoolbestur het kan zijn de voorgelegd. afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar het kan inzicht zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale voorraad in 2030 is e belangrijk gezamlijk richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt op E deel Ieder wordt schoolbestuur elkaar spreekt in de daarnaast contperiode inttie uit verder om minimaal ingevuld om gebouw zo optimaal voor 2020 te anticiper tot voortschrijdd realisatie te inzicht brg. Uitgaande ontwikkeling e goedgekeurde businesscase kans. De is ontwikkeling daadwerkelijke naar realisatie word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), e ergieutrale voorraad mede afhankelijk 2030 is e de ontwikkeling belangrijk gezamlijk het IHP vergt richtpunt. deze realisatie Thema s nog die e in expliciet financieringsconstructies dat kader uitgewerkt besluit het betreffde gebiedsgerichte schoolbestuur geebestuur samwerking. in het kader het IHP. word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss de corporaties gee.

5 december 202 Bijlage 3: Particulier bezit Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort In de 202 corporaties hebb de de gee Alliantie Amersfoort, Regiobedrijf 4 lokale/ Amersfoort regionale aannemers/ Portaal Eemland. installateurs, Daarin maakt de Rabobank, Eneco, Hogeschool Utrecht, Energieambassade Perfectkeur, december het partij afsprak voor e duurzaam Amersfoort. Praktisch werd dit vormgegev ti afsprak consortium voor: bestaande 033Energie bouw, gevormd. nieuwbouw, Doel is duurzame om in drie jaar: ergie, eig bedrijfsvoering, gebiedsgerichte woning te rover twee labelsprong of label B ( Blok voor Blok); aanpak, Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, woning ergieutraal te rover (LALOG) tek Juli 2008 FSCcont ging het Cont deelname Sam aan Duurzaam de project start Lumineus afsprak Amersfoort tuss Naar de gee e Duurzame Amersfoort Voor beide project is subsidie de Rijksoverheid ontg. De tussresultat zijn goed. De 3 partij afsprak afsprak hadd voor zowel e e duurzaam resultaat Amersfoort. als inspanningskarakter. Praktisch werd De dit voortgang vormgegev ti ontwikkelingesprak af De zijn voor: partners in bestaande in achterliggde bouw, nieuwbouw, duurzame ergie, eig bedrijfsvoering, gebiedsgerichte 033Energie will periode hun knis, continu kunde door de infrastructuur partij besprok op gebied vastgelegd tijds aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere tek communicatie, bijekomst FSCcont participatie die 2 deelname tot marketing 3 maal aan de inzett per jaar project voor plaatsvond. Lumineus realisatie Vanwege Amersfoort het Hoogspringertraject de prestatieafsprak Naar e Duurzame (000+) die gemaakt woning gaan in word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling Binn e zijn korte het in de Amersfoortse terugblik achterliggde op LALOG vorige periode project contperiode. continu (zie 2) door is eind 203 partij e begeleidingstraject besprok vastgelegd voor tijds de reguliere ergieutraal bijekomst rover die 2 tot particuliere 3 maal per woning jaar plaatsvond. ontwikkelt, uitgetest Vanwege gereed de om prestatieafsprak marktconform die gemaakt voor te de gaan word word ingezet. versie: Er de wordt positieve e marketingplan resultat ontwikkeld de afgelop voor de 4 jaar is beslot om grootschalige contafsprak uitrol. Daadwerkelijke voor te bereid implemtatie het vindt doel plaats die eind af zijn Voor beslag e Onderdel eerder Cont voortzett, aanvulling/aanscherping te lat inzicht krijg, succesvolle e korte grootschalige terugblik op uitrol de vorige af januari contperiode. 204 moet nog ervaring word opgedaan. Periode: medio (4 jaar) Deels 033Energie resultaat, heeft voor deels de ambitie inspanningsverplichting; om versie: af 204 tot 2020 bewaking minimaal 250 sturing woning onderweg particuliere Eig huiseigar Onderdel verantwoordelijkheid ergieutraal eerder Cont te rover. invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk Versterk Actieve betrokkheid lokale samwerking bewoners milieuorganisaties organisatiebeleid GPRambities Aanscherp ergetische ambities Versterk lokale samwerking Daar waar het kan zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar het kan inzicht zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale E voorraad deel wordt in 2030 elkaar is e in belangrijk de contperiode gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad 2030 is e gebiedsgerichte belangrijk gezamlijk samwerking. richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt financieringsconstructies word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss de corporaties gee.

6 december 202 Bijlage 4: VVE s Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort 033Energie de corporaties woningcorporatie de Alliantie Regiobedrijf Alliantie hebb Amersfoort e bestaande Portaal overekomst Eemland. om Daarin de komde maakt de 3 partij jar afsprak 45 VVE s voor (gemiddeld e duurzaam 25 appartemt) Amersfoort. te rover Praktischnaar label B niveau. Dit project december 202 werd dit vormgegev ti afsprak bouwt voor: voort bestaande op e bouw, aantal nieuwbouw, succesvolle rovaties duurzame in de ergie, Surinamelaan, eig bedrijfsvoering, Johan Wagaarstraat, gebiedsgerichte aanpak, Treublaan L. Heinricsstraat, waarin 033Energie, Alliantie Rabobank in steeds wisselde Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, samstelling hebb samgewerkt. E groot deel het succes ligt in de samwerking tek Juli 2008 FSCcont ging het Cont deelname Sam aan Duurzaam de project start Lumineus afsprak Amersfoort tuss Naar de gee e Duurzame Amersfoort tuss Alliantie Rabobank bij de financiering de VVE s. De 3 partij afsprak afsprak 033Energie, hadd voor Alliantie zowel e e duurzaam Rabobank resultaat Amersfoort. hebb als de inspanningskarakter. Praktisch werd ambitie om 5% De dit deze voortgang vormgegev koploper VVE s ti ontwikkelingesprak af ergieutraal zijn voor: in bestaande achterliggde bouw, nieuwbouw, rover. Dat periode zijn ca continu duurzame 70 woning/ door ergie, de appartemt. partij eig besprok bedrijfsvoering, vastgelegd gebiedsgerichte tijds aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek FSCcont deelname aan de project Lumineus Amersfoort Naar e Duurzame Daarnaast die gemaakt heeft gaan 033Energie word ambitie de positieve om tot 2020 resultat nog es 500 de woning/ afgelop appartemt 4 jaar is beslot om De afsprak ergieutraal contafsprak hadd te zowel rover voor e binn resultaat te bereid VVE s als zonder inspanningskarakter. het corporatiebezit. doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak die gemaakt voor de gaan word versie: de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om Onderdel contafsprak eerder Cont voor te bereid voortzett, aanvulling/aanscherping het doel die eind 202 zijn beslag te lat inzicht krijg, e korte terugblik op de vorige contperiode. Periode: medio (4 jaar) Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; bewaking sturing onderweg voor de versie: Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk Versterk Actieve betrokkheid lokale samwerking bewoners milieuorganisaties organisatiebeleid GPRambities Aanscherp ergetische ambities Versterk lokale samwerking Daar waar het kan zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar het kan inzicht zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale E voorraad deel wordt in 2030 elkaar is e in belangrijk de contperiode gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad 2030 is e gebiedsgerichte belangrijk gezamlijk samwerking. richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt financieringsconstructies word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss de corporaties gee.

Convenant Samen Duurzaam Woningcorporaties 2012-2016

Convenant Samen Duurzaam Woningcorporaties 2012-2016 Convenant Samen Duurzaam Woningcorporaties 20122016 Inleiding Juli 2008 ging het Convenant Samen Duurzaam van start met afspraken tussen de gemeente Amersfoort en de corporaties de Alliantie Regiobedrijf

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen Energiesprong @greenspirator bouwlokalen Somewhere in the North of Paris...extreme urban fuel poverty OPWARMING VERGRIJZING 13 miljard ENERGIEVERBRUIK WONINGBOUW Bron: PHI Bij 2000 m3 gasverbruik en

Nadere informatie

VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I

VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I 2.4.1 Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorziing Per onderwijssector per voorziing word hieronder opgesomd de nadere voorwaard

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad Theo Stauttener Stadkwadraat Rijk zet in op energiesprong! Duurzaamheid Belangrijk thema In bestaande voorraad het meeste

Nadere informatie

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling Nul-op-de-Meter Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars Dr. Ivo J. Opstelten Lector Nieuwe Energie in de Stad Expert PIAF Wonen Hogeschool Utrecht Stroomversnelling Wat betekend COP21/Parijs voor Energieambities

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4359235 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Prof.dr. Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht Opzet lezing Wat zijn de grote opgaven in de bouw op het gebied van duurzaamheid? Hoe kunnen deze opgaven worden

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen t.o.v. de eerder vastgestelde verordening huisvesting onderwijs met een toelichting daarop.

Korte samenvatting van de wijzigingen t.o.v. de eerder vastgestelde verordening huisvesting onderwijs met een toelichting daarop. Korte samvatting van de wijziging t.o.v. de eerder vastgestelde verording huisvesting onderwijs met e toelichting daarop. A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt minister van Onderwijs,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuningsprogramma Energie uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 bijlage(n) 2 datum 20 maart

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

Technische informatiesessie onderwijshuisvesting

Technische informatiesessie onderwijshuisvesting Technische informatiesessie onderwijshuisvesting Een inleidende presentatie 6 januari 2015 Programma 20.00-20.45 Inleidende presentatie: I. Primair Onderwijs Sophie Serrarens II. Voortgezet Onderwijs Martijn

Nadere informatie

WIJKCONTRACT «As Leuven» TE SINT-JOOST-TEN-NOODE PROJECTFICHE

WIJKCONTRACT «As Leuven» TE SINT-JOOST-TEN-NOODE PROJECTFICHE WIJKCONTRACT «As Leuv» TE SINT-JOOST-TEN-NOODE PROJECTFICHE Naam van het project : Fotoproject As Leuv Projectnummer : Datum : 21 juni 2013 1. DRAGER VAN HET PROJECT 1. Gegevs van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 8 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595-447709 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

Wat is een Green Deal?

Wat is een Green Deal? Wat is een Green Deal? Maatschappelijke initiatieven die groene groei moeten stimuleren Gericht op innovatie, zowel techniek als proces Samenwerking tussen bedrijven/organisaties en rijksoverheid Wegnemen

Nadere informatie

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR SENIOREN WONEN THUIS IN PASSENDE WONING Context In Leiden is de Motie VOD seniorenmakelaar aangenomen. In deze motie staat de ambitie centraal om senioren in een vroeger stadium

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave www.stroomversnellingbrabant.nl Stroomversnelling Brabant Deelnemers tweedaagse conferentie willen concreet

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving Op dinsdag 17 juni 2014 organiseerde 'Spaar het Klimaat' de 2e beleidstafel in 2014 en de 10e beleidstafel in een reeks die startte in

Nadere informatie

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok December 2013 Van: werkgroep Monitoring Aan: projectgroep Blok voor Blok 0. Inleiding Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie?

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter is hot. Er wordt veel over gepraat. De Stroomversnelling is aan een tweede ronde prototypes toe voor renovatie van grondgebonden

Nadere informatie

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies?

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Nul op de meter Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Waarom zou je dat willen? omdat de buitenschil lek en tochtig

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 De Alliantie Regio Amersfoort, vertegenwoordigd door dhr. J. Koolstra, directeur, Portaal Eemland, vertegenwoordigd door dhr. D.J. van der Zeep, lid Raad van Bestuur, Omnia Wonen,

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

De koude voeten van Edgar! Ergin Borova 06 oktober 2011

De koude voeten van Edgar! Ergin Borova 06 oktober 2011 De koude voeten van Edgar! Ergin Borova 06 oktober 2011 the man with a new idea is a fool until he is proven successful Mark Twain De kouden voeten van Edgar! Ergin Borova 06 oktober 2011 2 De kouden voeten

Nadere informatie

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden Bijlage 5: Samwerkingsoverekomst Platform Won, Welzijn, Zorg Heusd In opdracht van het Platform WWZ Heusd opgesteld door: Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) E.A.M. Pellemans, adviseur Willem II-straat

Nadere informatie

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Betrokkenheid o.a.; Projectmanager Energiesprong SWF Projectmanager Blok voor blok Utrecht Label B of meer? Opgave - Focus Financieel

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012 CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR 28 juni 2012 Partijen: 1. De Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen handelend als bestuursorgaan; hierna te noemen het Ministerie ; 2. Aedes

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

goed voorbereiden Samenwerken aan een spraakmakende school

goed voorbereiden Samenwerken aan een spraakmakende school goed voorbereiden draaijer+partners spreekt onze taal. Hierdoor ontstaan toekomstbestendige onderwijsgebouwen. Hedwig de Boer, Beleidsmedewerker Onderwijs, Gemeente Haren Samenwerken aan een spraakmakende

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Werkplan Platform Nieuwbouw 2016

Werkplan Platform Nieuwbouw 2016 Corporaties staan de komende jaren voor twee grote uitdagingen: Betaalbaarheid van wonen voor mensen met een laag inkomen; Inclusieve samenleving. De participatiemaatschappij is zeker voor kwetsbare groepen

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Energieneutraal business case en nieuwe rollen

Energieneutraal business case en nieuwe rollen Energieneutraal business case en nieuwe rollen Deal? Belastingen op energie 1,9 miljard 4,2 miljard FINANCIERING Belastingen op renovaties 2 miljard 60/80 miljard 10 miljard economische dynamiek Rekenen

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Impuls voor het verduurzamen van de Enschedese woningmarkt. door middel van het oprichten van een. Advies- en Verkooporganisatie

Impuls voor het verduurzamen van de Enschedese woningmarkt. door middel van het oprichten van een. Advies- en Verkooporganisatie Impuls voor het verduurzamen van de Enschedese woningmarkt door middel van het oprichten van een Advies- en Verkooporganisatie Datum: 13 mei 2013 Status: Publicatie Namens: Werkgroep MIO Duurzaamheid De

Nadere informatie

Duurzame stimulans voor woningmarkt

Duurzame stimulans voor woningmarkt Duurzame stimulans voor woningmarkt

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Consortiumdag blok voor blok

Hartelijk welkom. Consortiumdag blok voor blok Hartelijk welkom Consortiumdag blok voor blok welkom Uw dagvoorzitters: Roderik van den Bos Harry Boschloo Stel vandaag individueel uw eigen vraag aan Ruud Rensink, mindmapper 2 Twitter met hashtag: #blokvoorblok

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector 12 rondetafels Stookjerijk 2014 Onderwerpen Monitoring voortgang met rekenmodel Shaere Opgaven Energieakkoord Resultaten voortgang energiebesparing

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS

INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS Het Stedfonds werd in 2003 door de Vlaamse overheid opgericht met volgde duidelijke doelstelling: - De verhoging

Nadere informatie

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan?

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan? Stedelijke vernieuwing Lelystad Initiatieven in je stad; PowerPoint Stedelijke vernieuwing presentatie op uitnodiging. Lelystad op je handen zitten of op je handen staan? Jop Fackeldey, 11 februari 2014

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Huisvesting. Een stevige opgaaf voor de komende jaren!!!!!! www.poraad.nl

Huisvesting. Een stevige opgaaf voor de komende jaren!!!!!! www.poraad.nl Huisvesting Een stevige opgaaf voor de komende jaren!!!!!! De inhoud.. Enkele cijfers Een terugblik fris alternatief Stand van zaken tot nu toe. Ontwikkelingen De overheveling van het onderhoud.. De Green

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Zwolle bouwt. Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw. augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling

Zwolle bouwt. Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw. augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling Zwolle bouwt Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling Inleiding Er is een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in Zwolle. Woningzoekenden

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

13 april 2012 - Netwerk Slim & Snel

13 april 2012 - Netwerk Slim & Snel 13 april 2012 - Netwerk Slim & Snel Ochtendprogramma: Workshop Kansrijke aanpak Betrekken particuliere eigenaren bij Slim&Snel trajecten Henk Diepenmaat Marlou Boerbooms Jan-Willem Croon Joost van Ettekoven

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN

DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN augustus 2014 DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN 1. AANLEIDING EN MOTIVATIE De markt voor vergaande energiebesparingsconcepten ontwikkelt zich snel. Het aantal bouwbedrijven dat een vergaand energiebesparingsconcept

Nadere informatie

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011 Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011 Presentatie Bouwstenen voor Sociaal 10 oktober 2012 in vzh De Ster Henk Peereboom, projectleider monitor Doordecentralisatie Programma Doordecentralisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR WONEN IS MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD! CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR Het bedrijf een korte introductie Verrassend creatief met hands-on mentaliteit Actief op het gebied van het ontwikkelen, realiseren,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid Huib Bulthuis, huisvesting SCO Leiden, schoolbestuur Eveline Botter, Projectmanager Gemeente Leiden 2 Inhoud

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Buurttransformator in het Aireygebied

Buurttransformator in het Aireygebied Buurttransformator in het Aireygebied Rob Bogaarts 16 mei 2013 Meet en Greet Energietransitie Woonbedrijf Circa 33.000 woningen Waarvan ca. 3.000 kamers en units (Vestide) 418 medewerkers Koersdoelen Van

Nadere informatie