Intentieverklaring energieneutraal renoveren in Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intentieverklaring energieneutraal renoveren in Amersfoort"

Transcriptie

1 december 202 Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort Amersfoort de corporaties heeft de ambitie Alliantie om Regiobedrijf in 2030 e CO Amersfoort 2 neutrale stad Portaal zijn. E Eemland. grote opgave Daarin ligt maakt bij de december partij het afsprak ergiezuiniger voor mak e duurzaam de bebouwde Amersfoort. omgeving. Praktisch Ondergetekd werd dit vormgegev (verder te noem de ti afsprak partij ) voor: bestaande omarm bouw, deze ambitie nieuwbouw, zett duurzame zich hier actief ergie, voor eig in. Tevs bedrijfsvoering, zijn de partij gebiedsgerichte zich aanpak, Inleiding er gezamlijke bewust dat klantgerichte opschaling moet acties plaatsvind optrekk in ergiezuinige verbeterproject naar ergieutrale particulier voorraad, tek Juli 2008 gebouw FSCcont ging het om Cont de ambitie deelname Sam e CO aan Duurzaam 2 neutrale de project stad start waar Lumineus te kunn afsprak Amersfoort mak. tuss Gelijkblijvde Naar gee e Duurzame Amersfoort financiering de corporaties is hierbij de e Alliantie randvoorwaarde. Regiobedrijf Hiervoor Amersfoort will we Portaal in Amersfoort Eemland. e brede Daarin maakt de De 3 partij afsprak beweging afsprak hadd in gang voor zowel zett e e door duurzaam resultaat deel te nem Amersfoort. als inspanningskarakter. aan het Praktisch Energiesprongprogramma werd De dit voortgang vormgegev Hoogspringers ti ontwikkelingesprak zijn voor: de daarin bestaande opgedane achterliggde bouw, ervaring nieuwbouw, periode breed in continu te duurzame zett. door ergie, de partij eig besprok bedrijfsvoering, vastgelegd gebiedsgerichte tijds af aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek Energiesprong FSCcont is e innovatieprogramma deelname aan de dat project Platform Lumineus 3 tot eind Amersfoort 204 uitvoert in Naar opdracht e Duurzame die gemaakt gaan word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om het ministerie voor Binnlandse Zak. Doel het programma is om op grote schaal De afsprak vraag contafsprak hadd aanbod te zowel lat voor e ontstaan resultaat te bereid voor gebouw als inspanningskarakter. het zonder doel ergiota die eind 202 De (nul voortgang zijn op de beslag er, te NOM). lat krijg, ontwikkeling de reguliere In Hoogspringers bijekomst werk die corporaties, 2 tot 3 maal gee per jaar plaatsvond. aanbieders businesscase Vanwege de uit voor prestatieafsprak rovatie die gemaakt naar voor ergiotaloze de gaan word versie: woning de positieve voor het resultat corporatiebezit. de Energiesprong afgelop 4 levert jaar is e beslot om Onderdel kwartiermaker contafsprak eerder die belanghebbd Cont voor te bereid voortzett, helpt het proces aanvulling/aanscherping het doel vorm die te gev eind 202 te zijn begeleid. beslag Ervaring te lat inzicht krijg, wordt e opgedaan korte terugblik vernde op de vorige aanbestedingstraject contperiode. Periode: medio (4 jaar) business case ontwikkeling. Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; bewaking sturing onderweg voor de versie: Dit proces zal tevs vertaald word naar particulier bezit schol. Op korte termijn zal Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht verkd word hoe Energiesprong hierin kan ondersteun. Energiesprong ontwikkelt Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties momteel e programma voor NOM aanpak voor particulier. Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk In Actieve het Hoogspringerstraject betrokkheid bewonerszal in e stadsbrede milieuorganisaties campagne tevs verbinding de schol, Versterk VvE s particuliere lokale samwerking woningbouw word gelegd. organisatiebeleid GPRambities Aanscherp ergetische ambities Knis Versterk netwerk lokale samwerking Energiesprong word ter beschikking gesteld. Het gaat hierbij Daar waar specifiek het kan om: zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt Knis elkaar ervaring de opgedaan contperiode in totstandkoming verder ingevuld Stroomversnelling om zo optimaal (businesscase te anticiper op voortschrijdd Daar waar het nul kan inzicht op zijn de er, de afsprak rekmodell, ontwikkeling hard omschrev. fasering woningtypologieën, kans. De ontwikkeling etc.) naar e ergieutrale E voorraad deel wordt Slim in 2030 & Snel elkaar is e (proces in belangrijk de voor contperiode vernd gezamlijk aanbested). verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad Om grootschalige 2030 rovatie is e gebiedsgerichte belangrijk naar NOM mogelijk gezamlijk samwerking. financieringsconstructies te mak richtpunt. is aanpassing Thema s die relete in dat kader uitgewerkt word wetgeving zijn ook noodzakelijk. het beheers Op 20 juni de woonlast jl. is hierover (huur, de Gre ergie Deal Stroomversnelling bijkomde kost), afgeslot financieringsconstructies minister Blok. gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak Het Hoogspringersprogramma is, zijn de afsprak e tabel uit samgevat voorliggd biedt aan Amersfoort documt word aan daarna te verwerk om e toegelicht. geïntegreerd in de brede programma prestatieafsprak te tuss Aanbeveling de doorlop corporaties is, de afsprak deel te gee. nem uit aan voorliggd de leeromgeving documt die op te dit verwerk momt aanwezig in de brede is binn prestatieafsprak tuss Energiesprong de corporaties om de gee. business NOM te vertal naar de lokale context daarmee e toekomstbestdige manier werk eig te mak e ergieutrale stad dichterbij te Cont brg. Sam Hierbij Duurzaam, dit Portaal ook aandacht Eemland, te de word Alliantie besteed Eemvallei, aan Gee de actieve Amersfoort, rol 2 juli verantwoordelijkheid de eindgebruiker.

2 december 202 In de bijlag wordt ingegaan op het volume (aantal woning, schoolgebouw) dat de Juli 2008 verschillde ging het Cont partij in will Sam zett Duurzaam voor het rover start naar afsprak gebouw tuss nul op de de gee Amersfoort ergieer. de corporaties de Alliantie Regiobedrijf Amersfoort Portaal Eemland. Daarin maakt de december partij afsprak voor e duurzaam Amersfoort. Praktisch werd dit vormgegev ti afsprak Partij voor: bestaande sprek de bouw, inttie nieuwbouw, uit om actief duurzame deel te nem ergie, bij te eig drag bedrijfsvoering, aan het tot stand gebiedsgerichte aanpak, kom deze toekomstbestdige manier werk. Zij stell hiervoor knis Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, capaciteit beschikbaar. tek Juli 2008 FSCcont ging het Cont deelname Sam aan Duurzaam de project start Lumineus afsprak Amersfoort tuss Naar de gee e Duurzame Amersfoort De 3 partij afsprak afsprak voor e duurzaam Amersfoort. Praktisch werd dit vormgegev ti afsprak zijn voor: in bestaande achterliggde bouw, nieuwbouw, periode continu duurzame door ergie, de partij eig besprok bedrijfsvoering, vastgelegd gebiedsgerichte tijds De ondergetekd: hadd zowel e resultaat als inspanningskarakter. De voortgang ontwikkeling aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek FSCcont De Alliantie deelname aan Portaal de project Eemland Lumineus Amersfoort Omnia Naar Won e Duurzame die gemaakt gaan word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak die Egbert gemaakt voor Dekker de gaan word versie: de positieve Bart der resultat Laag de afgelop Victor 4 jaar Burger is beslot om Onderdel contafsprak eerder Cont voor te bereid voortzett, aanvulling/aanscherping het doel die eind 202 zijn beslag te lat inzicht krijg, e korte terugblik op de vorige contperiode. Periode: medio (4 jaar) Onderwijsgroep Deels resultaat, Amersfoort deels inspanningsverplichting; Meerweg Scholgroep bewaking sturing Van onderweg Lodstein College voor de versie: Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig Kobus verantwoordelijkheid Boer ergetische ambities invulling Hans Ruiter versterking, wederkerigheid Willem waar de mogelijk Potter Versterk Actieve betrokkheid lokale samwerking bewoners milieuorganisaties De Baander organisatiebeleid HAAL GPRambities Stichting Speciaal Onderwijs Aanscherp ergetische ambities Versterk lokale samwerking Daar waar het kan zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar Richard het kan inzicht Rkers zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. Jan Overweg kans. De ontwikkeling Brigitta naar Gadella e ergieutrale E voorraad deel wordt in 2030 elkaar is e in belangrijk de contperiode gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad financieringsconstructies 033Energie 2030 is e gebiedsgerichte belangrijk gezamlijk samwerking. PCBO richtpunt. Thema s die in KPOA dat kader uitgewerkt word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties Jan is, Costa de afsprak gee. uit voorliggd GertJan documt Mellink te verwerk in de brede Wil Ellbroek prestatieafsprak tuss de corporaties gee. Cont Sam Duurzaam, Gee Portaal Amersfoort Eemland, de Alliantie Eemvallei, Gee Amersfoort, 2 juli wethouder Cees Eijk wethouder Rob Muilekom

3 december 202 Bijlage : Corporatiewoning Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort december partij Het afsprak Hoogspringersprogramma voor e duurzaam biedt maximaal Amersfoort. 5 ge Praktisch corporaties werd dit vormgegev processupport als er ti afsprak sprake voor: is bestaande e gedrag bouw, plan nieuwbouw, om 000+ duurzame woning in ergie, e periode eig bedrijfsvoering, 5 jaar te rover gebiedsgerichte naar aanpak, duurzame woning nul op de er (NOM). Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, tek Juli 2008 Er FSCcont komt ging e het kwartiermaker Cont deelname Sam die helpt aan Duurzaam bij de het project ontwerp start Lumineus het proces afsprak Amersfoort opstell tuss de Naar het gee e Duurzame Amersfoort projectplan de corporaties sam de Alliantie de deelnemers. Regiobedrijf De kwartiermaker Amersfoort zorgt voor Portaal verknoping Eemland. Daarin knis maakt de De 3 partij afsprak ervaring afsprak hadd uit andere voor zowel e landelijke e duurzaam resultaat programma s Amersfoort. als inspanningskarakter. zoals Slim&Snel Praktisch werd Stroomversnelling. De dit voortgang vormgegev Eind 203 ti ontwikkelingesprak moet af zijn voor: duidelijk in bestaande achterliggde zijn of bouw, e verantwoord nieuwbouw, periode continu plan duurzame (business door ergie, de case partij projectplan) eig besprok bedrijfsvoering, ligt dat gedrag vastgelegd gebiedsgerichte tijds aanpak, wordt gezamlijke door de gezamlijk klantgerichte partij: acties dat wil zegg: optrekk corporaties, in verbeterproject ge, bouwpartij, particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek bewoners FSCcont maatschappelijke deelname organisaties. aan de Als project dat in 203 Lumineus ontstaat, Amersfoort dan kan in 204 Naar word e Duurzame gestart. die gemaakt gaan word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling In eerste verkningsronde hebb corporaties inttie uitgesprok deel te will nem aan het Hoogspringersprogramma. In de wek volgd op de inttieverklaring zull de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak afsprak Hoogspringers verder word geconcretiseerd, zodat uiterlijk op /7 e besluit gom die gemaakt wordt voor of de gaan Amersfoort word versie: Hoogspringer de positieve wordt. resultat Voorwaarde de Energiesprong afgelop 4 is jaar dat is beslot om Onderdel deelnemde contafsprak corporaties eerder Cont voor gee te bereid voortzett, capaciteit /of aanvulling/aanscherping het middel doel die ter eind beschikkingstell 202 zijn beslag om te het lat inzicht krijg, proces e succesvol korte terugblik kunn op doorlop. de vorige contperiode. Periode: medio (4 jaar) Deels Het volume resultaat, 000+ deels woning inspanningsverplichting; wordt naar rato bewaking aanwezig bezit in sturing Amersfoort onderweg voor de versie: geleverd. Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Het totale bezit Alliantie in Amersfoort bedraagt ruim woning. Alliantie roveert Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties jaarlijks circa 300 woning per jaar naar label B. Uitgangspunt is dat dit eig middel Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg gebeurt. Voor opschaling naar ergieutraal di barrières wat betreft financierbaarheid Aanscherp Eig verantwoordelijkheid invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk regelgeving geslecht ergetische te word. ambities Alliantie wil mogelijkhed voor rovatie naar NOM Versterk Actieve betrokkheid bewoners milieuorganisaties vergelijkbare lokale financiering samwerking als label B verkn indi mogelijk realiser voor organisatiebeleid GPRambities Portaal Aanscherp heeft de ambitie ergetische om woning ambities te rover tot het niveau NulOpDeMeter. Daarmee Versterk bevriez lokale de samwerking woonlast voor de bewoner verbetert de woonkwaliteit. Portaal maakt Daar waar om die het red kan (op zijn concernniveau) de afsprak organisatiebeleid hard deel uit omschrev. de Stroomversnelling. Deze zijn coalitie afgestemd aanbieders E deel wordt rovatieproduct elkaar in de corporaties contperiode hebb e verder GreDeal ingevuld opgesteld. om Met zo optimaal de GreDeal te anticiper op voortschrijdd Daar waar creër het corporaties kan inzicht zijn de bodigde afsprak ontwikkeling investeringsruimte hard omschrev. kans. de orme De ontwikkeling rovatieopgave naar voor e ergieutrale E voorraad deel woning wordt in uit 2030 de jar elkaar is e 50, in belangrijk 60 de contperiode 70. gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd inzicht ontwikkeling kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale voorraad 2030 is e belangrijk gezamlijk richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt Het zijn bezit ook het Portaal beheers Eemland in de Amersfoort woonlast bedraagt (huur, circa ergie woning. bijkomde Dit woningbestand kost), financieringsconstructies heeft grotdeels label C gebiedsgerichte of hoger. Portaal heeft samwerking. de komde jar ge rovaties in Amersfoort word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), in de planning maar voert ergiebesparde maatregel uit bij onderhoudsbeurt. financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak Mogelijkhed zijn in e in Amersfoort tabel samgevat word name word bij daarna VvE s gezocht. toegelicht. M wil daarin gezamlijk 033Energie VvE s aanzett tot ergiebesparing. Inzet is, aansluitd op Gre Deal, Aanbeveling De afsprak is, ongeveer zijn de afsprak 300 in woning e tabel uit rover samgevat voorliggd naar documt NOM word in daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss Omnia de corporaties Won heeft circa gee. 800 woning in Amersfoort. Ongeveer 50 hier hebb label D of lager bied mogelijkhed voor rovatie naar NOM in 2020.

4 december 202 Bijlage 2: Schol Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort Begin 202 hebb de schoolbestur voor primair onderwijs (PO) voortgezet onderwijs (VO) december partij sam afsprak de gee voor e Amersfoort duurzaam e Amersfoort. visie op onderwijs Praktisch ontwikkeld. werd dit Vanuit vormgegev deze visie is daarna ti afsprak gezamlijk voor: bestaande e visie bouw, op onderwijshuisvesting nieuwbouw, duurzame ontwikkeld. ergie, Deze is eig door de bedrijfsvoering, geeraad gebiedsgerichte aanpak, Inleiding vastgesteld. gezamlijke E klantgerichte de uitgangspunt acties hierbij optrekk is dat huisvesting in verbeterproject op termijn plaats particulier vindt in voorraad, tek Juli 2008 gezonde, FSCcont ging duurzame het Cont ergieutrale deelname Sam aan Duurzaam gebouw. de project De gebouwvoorraad start Lumineus afsprak Amersfoort bestaat tuss op dit Naar de momt gee e Duurzame Amersfoort voor de 40% corporaties uit schoolgebouw de Alliantie Regiobedrijf ruim 40 tot 0 Amersfoort jaar oud. Binn Portaal vijfti Eemland. jaar geldt Daarin dit voor maakt de 67% de schoolgebouw. E belangrijk deel deze gebouw voldoet niet meer aan de De 3 partij afsprak afsprak hadd voor zowel e e duurzaam resultaat Amersfoort. als inspanningskarakter. Praktisch werd De dit voortgang vormgegev ti ontwikkelingesprak af huidige norm behoeft op het gebied maatschappelijk gebruik, onderwijskundige functionaliteit, zijn voor: in bestaande achterliggde bouw, nieuwbouw, binnklimaat periode ergiezuinigheid. continu duurzame door ergie, Daarnaast de partij eig is demografische besprok bedrijfsvoering, binnstedelijke vastgelegd gebiedsgerichte tijds aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere krimp bijekomst aandachtspunt. die Dit 2 tot zal op 3 maal termijn per aanleiding jaar plaatsvond. zijn voor heroverweging Vanwege de prestatieafsprak schoollocaties e andere verdeling over de wijk. Er ligt e grote (financiële) opgave voor tek FSCcont deelname aan de project Lumineus Amersfoort Naar e Duurzame die gemaakt gaan word positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om geebestuur schoolbestur. Om deze opgave goed in beeld te brg wordt momteel De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag lat krijg, ontwikkeling gewerkt aan e integraal huisvestingsplan (IHP) bijbehord investeringsplan. de reguliere Duidelijk bijekomst is dat de ambitie die voor 2 tot ergieutrale 3 maal per schoolgebouw jaar plaatsvond. door Vanwege gee de schoolbestur prestatieafsprak wordt die omarmd gemaakt voor de gaan dat hiervoor, word versie: gezi de de positieve huidige staat resultat de gebouw, de afgelop e grote opgave 4 jaar ligt. is beslot om Onderdel Daarnaast contafsprak is het eerder op dit Cont momt voor te nog bereid voortzett, onduidelijk welke aanvulling/aanscherping het gebouw doel die behoud eind 202 zull zijn beslag blijv te lat het inzicht krijg, waard e zijn korte om ergieutraal terugblik op de te vorige gaan rover contperiode. welke gebouw afstot zull word. Ook Periode: medio (4 jaar) is het bodigde investeringsbudget nog niet in beeld. Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; bewaking sturing onderweg voor de versie: Deelname aan het programma Energiesprong wordt door de gee schoolbestur Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht gezi als e unieke kans om de realisatie ergieutrale schoolgebouw op e Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties kostefficiënte manier vorm te gev. Geldstrom word slim ingezet gebundeld. De markt Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg wordt uitgedaagd om innovatieve oplossing te kom. Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk Versterk De Actieve schoolbestur betrokkheid lokale sprek samwerking bewoners hierbij de inttie milieuorganisaties uit om capaciteit knis te lever voor het opstell de businesscase voor ergieutrale GPRambities schoolgebouw. De uitwerking de businesscase Aanscherp gebeurt ergetische in organisatiebeleid nauw overleg ambities de schoolbestur. Aan het evtueelzijn afgestemd verlegg financiële strom moet expliciet aandacht besteed word, name of dit mogelijk is volgs Versterk lokale samwerking Daar de geldde wet regelgeving. De uitwerking de businesscase wordt ter goedkeuring aan alle waar schoolbestur het kan zijn de voorgelegd. afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar het kan inzicht zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale voorraad in 2030 is e belangrijk gezamlijk richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt op E deel Ieder wordt schoolbestuur elkaar spreekt in de daarnaast contperiode inttie uit verder om minimaal ingevuld om gebouw zo optimaal voor 2020 te anticiper tot voortschrijdd realisatie te inzicht brg. Uitgaande ontwikkeling e goedgekeurde businesscase kans. De is ontwikkeling daadwerkelijke naar realisatie word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), e ergieutrale voorraad mede afhankelijk 2030 is e de ontwikkeling belangrijk gezamlijk het IHP vergt richtpunt. deze realisatie Thema s nog die e in expliciet financieringsconstructies dat kader uitgewerkt besluit het betreffde gebiedsgerichte schoolbestuur geebestuur samwerking. in het kader het IHP. word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss de corporaties gee.

5 december 202 Bijlage 3: Particulier bezit Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort In de 202 corporaties hebb de de gee Alliantie Amersfoort, Regiobedrijf 4 lokale/ Amersfoort regionale aannemers/ Portaal Eemland. installateurs, Daarin maakt de Rabobank, Eneco, Hogeschool Utrecht, Energieambassade Perfectkeur, december het partij afsprak voor e duurzaam Amersfoort. Praktisch werd dit vormgegev ti afsprak consortium voor: bestaande 033Energie bouw, gevormd. nieuwbouw, Doel is duurzame om in drie jaar: ergie, eig bedrijfsvoering, gebiedsgerichte woning te rover twee labelsprong of label B ( Blok voor Blok); aanpak, Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, woning ergieutraal te rover (LALOG) tek Juli 2008 FSCcont ging het Cont deelname Sam aan Duurzaam de project start Lumineus afsprak Amersfoort tuss Naar de gee e Duurzame Amersfoort Voor beide project is subsidie de Rijksoverheid ontg. De tussresultat zijn goed. De 3 partij afsprak afsprak hadd voor zowel e e duurzaam resultaat Amersfoort. als inspanningskarakter. Praktisch werd De dit voortgang vormgegev ti ontwikkelingesprak af De zijn voor: partners in bestaande in achterliggde bouw, nieuwbouw, duurzame ergie, eig bedrijfsvoering, gebiedsgerichte 033Energie will periode hun knis, continu kunde door de infrastructuur partij besprok op gebied vastgelegd tijds aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere tek communicatie, bijekomst FSCcont participatie die 2 deelname tot marketing 3 maal aan de inzett per jaar project voor plaatsvond. Lumineus realisatie Vanwege Amersfoort het Hoogspringertraject de prestatieafsprak Naar e Duurzame (000+) die gemaakt woning gaan in word de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om De afsprak contafsprak hadd zowel voor e resultaat te bereid als inspanningskarakter. het doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling Binn e zijn korte het in de Amersfoortse terugblik achterliggde op LALOG vorige periode project contperiode. continu (zie 2) door is eind 203 partij e begeleidingstraject besprok vastgelegd voor tijds de reguliere ergieutraal bijekomst rover die 2 tot particuliere 3 maal per woning jaar plaatsvond. ontwikkelt, uitgetest Vanwege gereed de om prestatieafsprak marktconform die gemaakt voor te de gaan word word ingezet. versie: Er de wordt positieve e marketingplan resultat ontwikkeld de afgelop voor de 4 jaar is beslot om grootschalige contafsprak uitrol. Daadwerkelijke voor te bereid implemtatie het vindt doel plaats die eind af zijn Voor beslag e Onderdel eerder Cont voortzett, aanvulling/aanscherping te lat inzicht krijg, succesvolle e korte grootschalige terugblik op uitrol de vorige af januari contperiode. 204 moet nog ervaring word opgedaan. Periode: medio (4 jaar) Deels 033Energie resultaat, heeft voor deels de ambitie inspanningsverplichting; om versie: af 204 tot 2020 bewaking minimaal 250 sturing woning onderweg particuliere Eig huiseigar Onderdel verantwoordelijkheid ergieutraal eerder Cont te rover. invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk Versterk Actieve betrokkheid lokale samwerking bewoners milieuorganisaties organisatiebeleid GPRambities Aanscherp ergetische ambities Versterk lokale samwerking Daar waar het kan zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar het kan inzicht zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale E voorraad deel wordt in 2030 elkaar is e in belangrijk de contperiode gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad 2030 is e gebiedsgerichte belangrijk gezamlijk samwerking. richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt financieringsconstructies word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss de corporaties gee.

6 december 202 Bijlage 4: VVE s Juli 2008 ging het Cont Sam Duurzaam start afsprak tuss de gee Amersfoort 033Energie de corporaties woningcorporatie de Alliantie Regiobedrijf Alliantie hebb Amersfoort e bestaande Portaal overekomst Eemland. om Daarin de komde maakt de 3 partij jar afsprak 45 VVE s voor (gemiddeld e duurzaam 25 appartemt) Amersfoort. te rover Praktischnaar label B niveau. Dit project december 202 werd dit vormgegev ti afsprak bouwt voor: voort bestaande op e bouw, aantal nieuwbouw, succesvolle rovaties duurzame in de ergie, Surinamelaan, eig bedrijfsvoering, Johan Wagaarstraat, gebiedsgerichte aanpak, Treublaan L. Heinricsstraat, waarin 033Energie, Alliantie Rabobank in steeds wisselde Inleiding gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, samstelling hebb samgewerkt. E groot deel het succes ligt in de samwerking tek Juli 2008 FSCcont ging het Cont deelname Sam aan Duurzaam de project start Lumineus afsprak Amersfoort tuss Naar de gee e Duurzame Amersfoort tuss Alliantie Rabobank bij de financiering de VVE s. De 3 partij afsprak afsprak 033Energie, hadd voor Alliantie zowel e e duurzaam Rabobank resultaat Amersfoort. hebb als de inspanningskarakter. Praktisch werd ambitie om 5% De dit deze voortgang vormgegev koploper VVE s ti ontwikkelingesprak af ergieutraal zijn voor: in bestaande achterliggde bouw, nieuwbouw, rover. Dat periode zijn ca continu duurzame 70 woning/ door ergie, de appartemt. partij eig besprok bedrijfsvoering, vastgelegd gebiedsgerichte tijds aanpak, gezamlijke klantgerichte acties optrekk in verbeterproject particulier voorraad, de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak tek FSCcont deelname aan de project Lumineus Amersfoort Naar e Duurzame Daarnaast die gemaakt heeft gaan 033Energie word ambitie de positieve om tot 2020 resultat nog es 500 de woning/ afgelop appartemt 4 jaar is beslot om De afsprak ergieutraal contafsprak hadd te zowel rover voor e binn resultaat te bereid VVE s als zonder inspanningskarakter. het corporatiebezit. doel die eind 202 De voortgang zijn beslag te lat krijg, ontwikkeling de reguliere bijekomst die 2 tot 3 maal per jaar plaatsvond. Vanwege de prestatieafsprak die gemaakt voor de gaan word versie: de positieve resultat de afgelop 4 jaar is beslot om Onderdel contafsprak eerder Cont voor te bereid voortzett, aanvulling/aanscherping het doel die eind 202 zijn beslag te lat inzicht krijg, e korte terugblik op de vorige contperiode. Periode: medio (4 jaar) Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; bewaking sturing onderweg voor de versie: Eig Onderdel verantwoordelijkheid eerder Cont invulling voortzett, versterking, aanvulling/aanscherping wederkerigheid waar mogelijk inzicht Actieve Periode: betrokkheid medio bewoners (4 jaar) milieuorganisaties Deels resultaat, deels inspanningsverplichting; GPRambities bewaking sturing onderweg Aanscherp Eig verantwoordelijkheid ergetische ambities invulling versterking, wederkerigheid waar mogelijk Versterk Actieve betrokkheid lokale samwerking bewoners milieuorganisaties organisatiebeleid GPRambities Aanscherp ergetische ambities Versterk lokale samwerking Daar waar het kan zijn de afsprak organisatiebeleid hard omschrev. E deel wordt elkaar in de contperiode verder ingevuld om zo optimaal te anticiper op voortschrijdd Daar waar het kan inzicht zijn de afsprak ontwikkeling hard omschrev. kans. De ontwikkeling naar e ergieutrale E voorraad deel wordt in 2030 elkaar is e in belangrijk de contperiode gezamlijk verder richtpunt. ingevuld Thema s om zo optimaal die in dat te kader anticiper uitgewerkt op word voortschrijdd zijn ook het inzicht beheers de ontwikkeling woonlast (huur, kans. ergie De ontwikkeling bijkomde naar kost), e ergieutrale voorraad 2030 is e gebiedsgerichte belangrijk gezamlijk samwerking. richtpunt. Thema s die in dat kader uitgewerkt financieringsconstructies word zijn ook het beheers de woonlast (huur, ergie bijkomde kost), financieringsconstructies gebiedsgerichte samwerking. De afsprak zijn in e tabel samgevat word daarna toegelicht. Aanbeveling De afsprak is, zijn de afsprak in e tabel uit samgevat voorliggd documt word daarna te verwerk toegelicht. in de brede prestatieafsprak tuss Aanbeveling de corporaties is, de afsprak gee. uit voorliggd documt te verwerk in de brede prestatieafsprak tuss de corporaties gee.

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 De Green Deal: Smart Energy Cities (afgekort SmEC) is op 12 november ondertekend. In de GD is voorzien

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie