Landschap levert energie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landschap levert energie!"

Transcriptie

1 Landschap levert energie! Inspiratie en input: 1. MIP2 Limburgs groen voor een Groene Economie 2. Energiebos.nl 3. Groen Goud uit Landschapsonderhoud 4. Biomassalland Borgman Beheer Advies B.V. - Jeroen Oorschot 14 december 2012 DuboLimburg

2 POTENTIEEL VAN HOUTIGE BIOMASSA IN LIMBURG Limburgs groen voor een groene economie Borgman Beheer Advies & Stichting Probos

3 Projectpartners OC-ANB Ruben Gybels en Willy Verbeke (LNE) BioNerga Ben Schuurmans 4EnergyInvest Rob Wouters BORGMAN BEHEER ADVIES & Stichting PROBOS

4 Onderzoeksvraag Wat is de huidige situatie inzake vrijkomende houtige biomassa vanuit bos-, natuur- en groenbeheer en wat is het potentieel dat de sector kan bijdragen tegen het jaar 2020?

5 Deelvragen Jaarlijkse bijgroei houtige biomassa? Oogstpercentage binnen ecologische, economische en technische kaders? Oogstpercentage t.b.v. energetische toepassing? Mogelijkheden voor vergroting van potentieel? Knelpunten en verbeteracties?

6 Werkwijze Doorlooptijd: najaar 2011 Inventarisatie aanwezige houtige biomassabronnen Inschatting potentieel per bron Definiëren randvoorwaarden Huidige oogst van houtige biomassa Interviews met stakeholders Bepalen toekomstig potentieel Actiepunten t.a.v. opheffen knelpunten

7 Kaart Limburg: Verspreiding landschapselementen excl. bossen Vlakelementen: o.a. boomkwekerij, boomgaard, heide, open terrein, tuin

8 Kaart Limburg: Verspreiding landschapselementen excl. bossen Vlakelementen: o.a. boom-kwekerij, boomgaard, Lijnelementen: heide, open terrein, tuin o.a. bomenrij, haag, houtkant

9 Kaart Limburg: Verspreiding landschapselementen excl. bossen Vlakelementen: o.a. boom-kwekerij, boomgaard, Lijnelementen: heide, open o.a. terrein, bomenrij, tuin haag, houtkant Puntelementen: o.a. solitaire bomen en struiken

10 BORGMAN BEHEER ADVIES B.V. uw logistieke partner

11 Conclusies & aanbevelingen De huidige realistische oogst van houtige biomassa is ton DS: 61% uit bossen; 25% uit bebouwde omgeving; 14% uit landschap Het toekomstige realistische oogstbare potentieel (in 2020) wordt geschat op ton DS. Dat is 61% van het theoretische potentieel.

12 Beschikbaar potentieel aan houtige biomassa voor energie opwekking in de Provincie Limburg

13 Conclusies & aanbevelingen Marktontwikkelingen, beleid en beheer zouden meer op elkaar afgestemd moeten worden, om het potentieel daadwerkelijk beschikbaar te krijgen. Door binnen Limburg het potentieel per type terreineigenaar in beeld te brengen kan doelgericht ontwikkeld worden.

14 Download de volledige rapportage medio januari 2013 op:

15 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL 2010

16 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Van Confrontatie tussen Stad en Landschap Naar Integratie tussen Stad en Landschap

17 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Mooi NL - Energieke Integratie Stad en Landschap Energie uit bos Belevingswaarde Casestudy Leeuwarderbos en andere bossen in Leeuwarden Casestudy Zutphen Een multifunctionele benadering: wonen, recreëren, natuur, CO2-opslag, biomassa Blauwdruk, met het inspelen op locatiespecifieke eigenschappen Eerste toepassing in gemeentes Apeldoorn en Voorst

18 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Recreatief energiebos model modelleren ten behoeve van inpassing en belevingswaarde

19 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Meervoudig ruimtegebruik energiebos Productie biomassa Recreatie Natuur/refugia Middenbos Korte omloopbos Boszoom Lanen

20 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Recreatief energiebos in de stadsrand Een duurzaam raamwerk waarbinnen andere activiteiten (op termijn) mogelijk zijn: Middenbos Korte omloopbos Boszoom Lanen Ecologische steppingstones en (natte) verbindingen

21 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Model energieke stadsrand Duurzaam raamwerk met laanbomen (groenstructuur) Op termijn ruimte voor bebouwing Bebouwing is op termijn niet uitgesloten maar evenmin noodzakelijk

22 Casus Zutphen IJsselsprong

23 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL

24

25 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Biomassa-logistiek Inrichting en logistiek gaan altijd samen!

26 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Omvorming bestaand bos

27 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL Nieuwe inrichting op braakliggend terrein 1. Nieuwbouwlocaties bedrijven of woningen met vertraging 2. Ongebruikte landbouwgrond 3. Overgronden, zoals bermen

28 Energieke Integratie Stad en Landschap Mooi NL 2010

29 Groen Goud goud De ontwikkeling De ontwikkeling van een van regionale een regionale biomassamarkt biomassamarkt

30 Landschapsonderhoud is duur Arbeidsintensief Verspreid, dus veel handwerk Bijna altijd achterstallig Hoe kun je dit efficiënter maken?

31 Van experiment naar reguliere markt Economisch rendabel Goed onderhouden landschap Winst voor klimaat

32 Wat is een regionale biomassamarkt? Biomassaleveranciers samenbrengen Een optimaal logistiek systeem voor winning biomassa Een biomassaplein als centrale plek Afzet binnen de regio

33 Aanbieders Intentieverklaring aanbieders Een coöperatie van biomassa aanbieders Gemeentelijk groen en afval gratis Delen in de winst

34 Afnemers Kosten concurrerend met energieprijzen Geen extra zorgen Publieke instellingen Alleen warmte

35 Geleerde lessen: proces Ga allianties aan Sta op de schouders van reuzen Zet oogkleppen af Zet oogkleppen op

36 Van concepten en business plannen Naar praktijk BIOMASSALLAND

37 BIOMASSALLAND Wie zijn wij? Coöperatie Biomassalland U.A. een initiatief van &

38 Start ideevorming in 2008 Oprichting Stichting Biomassalland in 2010 Haalbaarheidsstudie Partners, draagvlak en promotie Oprichting Coöperatie Biomassalland in 2012 Eerste contracten, afname en levering in 2012

39 Cyclische koppeling van landschap en onderhoud Duurzame, lokale biomassaketen in Salland Korte lijnen tussen landschapsonderhoud en energiebenutting Biomassa kachels gevoed door Sallands materiaal, dus Sallandse warmte uit het Sallandse landschap Potentieel voor ton DS houtsnippers

40 Onderhoud aan: Jong bos en bosranden Houtwallen Landschapselementen Erfbeplantingen Lanen Eigen hout eerst naar de juiste bestemming Eigen biomassa eerst naar de dichtstbijzijnde bestemming

41 Eenvoudige keten(logistiek)

42 Bos- en natuurbeheerder Landgoedeigenaar Landbouwer Gemeente Gemeente Landgoedeigenaar Landbouwer Groen Groep Salland Gemeente Wooncorporatie Investment Co. Aannemer/loonbedrijf

43 Verder te ontwikkelen: Logistieke uitbreidingen Beheerplanning Opzet werf Contracten met leveranciers en afnemers

44

45 Dank voor uw energie! Bronnen: Borgman Beheer Advies B.V., Energiebos.nl, Biomassalland.nl, Biomassa Stroomlijn B.V., Probos, Landschap Erfgoed Utrecht, Zilverberg Advies, Kandt Management, OC-ANB, 4EnergyInvest NV, BioNerga NV Niets uit deze presentatie mag worden hergebruikt, verspreid of gedupliceerd zonder schriftelijke toestemming van Borgman Beheer Advies B.V. en haar bronnen.

Houtige biomassa voor energie in Limburg

Houtige biomassa voor energie in Limburg Houtige biomassa voor energie in Limburg Een studie in het kader van het project MIP van de Vlaamse Overheid: Limburgs Groen voor een Groene Economie Colofon Dit eindverslag is een gezamenlijke uitgave

Nadere informatie

Groen goud uit landschapsonderhoud

Groen goud uit landschapsonderhoud Groen goud uit landschapsonderhoud Haalbaarheid voor een regionale biomassamarkt in het oostelijk deel van Utrecht Openbare samenvatting van de eindrapportage Jan Oldenburger Jaap van den Briel David Borgman

Nadere informatie

Verkenning Energielandschappen en erfgoed

Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Met de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) geeft de rijksoverheid invulling aan een goede omgang met het onroerend cultureel

Nadere informatie

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap najaar 2013 inspireren, creëren en waarderen Biomassa uit natuur & landschap inzicht in praktijkgericht onderzoek een werkveld in transitie 19 experimenten voor een biobased landschap colofon pagina 3

Nadere informatie

Van reststromen biomassa naar bio-energie

Van reststromen biomassa naar bio-energie Van reststromen biomassa naar bio-energie Benutting van biomassa uit natuur- en landschapsbeheer in de regio Spaarnwoude 2 Van reststromen biomassa naar bio-energie Benutting van biomassa uit natuur- en

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Verwarmen op eigen hout?

Verwarmen op eigen hout? vereniging van bos- en natuurterreineigenaren vbne Verwarmen op eigen hout? Stap-voor-stap aanpak Praktijkadvies voor particuliere bos- en natuureigenaren Met veel tips & trucs 2014 Een uitgave van de

Nadere informatie

LANDSCHAPSENERGIE IN DE PRAKTIJK. 21/11/14 Bocholt (B)

LANDSCHAPSENERGIE IN DE PRAKTIJK. 21/11/14 Bocholt (B) LANDSCHAPSENERGIE IN DE PRAKTIJK 21/11/14 Bocholt (B) Ludwig Vandenhove gedeputeerde provincie Limburg Leefmilieu, natuur, waterlopen Voorzitter Limburgse Regionale Landschappen Ilse Ideler, directeur

Nadere informatie

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht EEN DUURZAME ENE RGIEVOORZIENING VOO R IEDEREEN Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Door: Jos Warmerdam, Anouk Florentinus

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020 Auteurs: Ir. Jaap Koppejan, Procede Biomass BV Dr. Ir. Wolter Elbersen, WUR-AFSG

Nadere informatie

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept -

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept - Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden Plan van Aanpak - concept - 1 Colofon Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in opdracht van de Provincie Utrecht Harmke van Dam Ieke Benschop Lot van Hooijdonk

Nadere informatie

Energie Conversie Parken

Energie Conversie Parken Energie Conversie Parken Slim benutten van regionaal beschikbare biomassastromen Voorwoord Biomassa is één van de belangrijkste alternatieven voor het gebruik van fossiele grondstoffen. Maar biomassabronnen

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

Bio-energie, een kans voor uw gemeente? Antwoorden op uw vragen

Bio-energie, een kans voor uw gemeente? Antwoorden op uw vragen Bio-energie, een kans voor uw gemeente? Antwoorden op uw vragen Inleiding Als raadslid of bestuurder heeft u ongetwijfeld te maken met bio-energie. Bijvoorbeeld omdat u een oplossing zoekt voor de duurzame

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Gebiedsplan Zuidoost Friesland

Gebiedsplan Zuidoost Friesland Gebiedsplan Zuidoost Friesland Definitief Opdrachtgever: ELAN De heer S. Bron Voetpad 61 8485 JM MUNNEKEBUREN T 0561-481547 Opdrachtnemer: Eelerwoude Brink 4a 7981 BZ DIEVER T 0521-324400 F 0521-324401

Nadere informatie

Verduurzaming warmtenet Tilburg

Verduurzaming warmtenet Tilburg Visie & Routekaart Verduurzaming warmtenet Tilburg Gedragen, betaalbaar en duurzaam Versie: 28 april 2013 creating the foundations for a sustainable society Deze publicatie is eigendom van Except Integrated

Nadere informatie

Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout

Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout Project Samen Stoken op Streekhout Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout Bacheloropdracht Bedrijfskunde Marlien Schipper S0186015 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente: R.P.A. Loohuis

Nadere informatie

Position Paper. Solar Pact Gelderland

Position Paper. Solar Pact Gelderland Position Paper Solar Pact Gelderland Datum: 16 augustus 2011 Samenvatting Dit is een eerste ruwe houtskoolschets van een kansrijke duurzame ontwikkeling in de provincie Gelderland. Zontechnologie biedt

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DE MIX AAN PLANNEN, PROJECTEN & IDEEËN BID BOOK DUURZAAM DORP IN OVERIJSSEL

OP WEG NAAR EEN DE MIX AAN PLANNEN, PROJECTEN & IDEEËN BID BOOK DUURZAAM DORP IN OVERIJSSEL OP WEG NAAR EEN 2050 DE MIX AAN PLANNEN, PROJECTEN & IDEEËN BID BOOK DUURZAAM DORP IN OVERIJSSEL INITIATIEFGROEP DUURZAAM HOONHORST 2050, 1 JUNI 2010 DOELSTELLING DOCUMENT: Dit document is het bid book

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig. Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen

Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig. Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig Justitie blijft in Veenhuizen Onlangs kreeg Veenhuizen van staatssecretaris

Nadere informatie

Lokale energiecoöperatie

Lokale energiecoöperatie Lokale energiecoöperatie Stuwende kracht achter de de duurzame energietransitie van onderaf 1 Inhoud I. Visie II. De Energie Coöperatie III. Eemflow Energie VOF 2 Van Klimaat beleid naar Energie transitie

Nadere informatie

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN Schakel tussen gebied & economische stimulering Duurzaam ontwikkelen Huissen Angeren Opgesteld door: Roelof Westerhof In samenwerking met projectbureau herstructurering

Nadere informatie

Meer energie uit zon en wind

Meer energie uit zon en wind Meer energie uit zon en wind Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Verslag Netwerkbijeenkomst Duurzame

Nadere informatie

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Versie: [website] Datum: maart 2014 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Ambitie... 3 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse...

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie