Informatie voor verwijzers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor verwijzers"

Transcriptie

1 Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE

2 Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum '45 zich op de behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Het gaat hierbij meestal om een combinatie van meerdere psychische stoornissen, ontstaan door herhaalde en/of langer durende traumatisering, en problemen op meerdere levensgebieden. Bureau aanmelding en informatie Met de medewerkers van Bureau Aanmelding en Informatie kunt u telefonisch overleggen als u overweegt uw patiënt naar Stichting Centrum '45 te verwijzen. Ook voor algemeen (behandel)advies bij psychotraumaklachten is Bureau Aanmelding en Informatie uw eerste aanspreekpunt. In overleg kan worden afgewogen of een patiënt bij Stichting Centrum '45 op de juiste plaats is, of dat een vorm van hulpverlening elders meer is aangewezen. De aanmeldingscoördinator kan u ook in contact brengen met een van de behandelaars of psychiaters voor consultatie en/of collegiaal overleg. Bereikbaarheid Bureau Aanmelding en Informatie: maandag t/m vrijdag van uur. Verwijzing en intake Huisartsen of andere hulpverleners kunnen patiënten naar Stichting Centrum '45 verwijzen. Patiënten kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen. Is de patiënt elders al in behandeling voor psychotraumaklachten, dan is een aanmelding alleen in overleg met en op verwijzing van de huidige behandelaar mogelijk. In alle gevallen is een verwijskaart van de huisarts nodig.

3 Indien er sprake is van een verwijzing na een behandeling elders, dan moeten we alle voor de verwijzing relevante informatie ontvangen hebben alvorens we een intakegesprek kunnen plannen. Na het intakegesprek wordt de verwijzer schriftelijk geïnformeerd over de gestelde indicatie. Tot en met de indicatiestelling blijft de verwijzer de behandelverantwoordelijkheid dragen. Pas op het moment dat een behandeling bij Stichting Centrum '45 gestart wordt, wordt de behandelverantwoordelijkheid overgenomen. Stichting Centrum '45 is een landelijke specialistische behandelinstelling. Daarom zal de patiënt, wanneer de specialistische behandeling kan worden afgesloten, weer worden terugverwezen naar de verwijzer ten behoeven van reguliere vervolgbehandeling en/of nazorg. Indicaties voor behandeling: Patiënt lijdt aan klachten zoals een posttraumatische stressstoornis of andere angststoornissen, een depressieve stoornis, somatoforme stoornissen en/of stoornissen in de persoonlijkheidsontwikkeling. Er is een (vermoedelijk) verband tussen deze klachten en doorgemaakte schokkende ervaringen met/door vervolging, oorlog of geweld. Ook kunnen ernstig schokkende ervaringen van ouder(s) of partner reden zijn voor aanmelding. Onder geweld wordt nadrukkelijk ook verstaan beroepsgerelateerd geweld zoals voorkomend bij bijvoorbeeld treinmachinisten, politieagenten, ambulancepersoneel, brandweer en bij hulpverleners en journalisten in binnen- en buitenland. De sociaal-maatschappelijke omstandigheden waarin de patiënt verkeert, maken een effectieve behandeling van de gevolgen van traumatisering mogelijk. De patiënt heeft een thuismilieu en/of een sociaal netwerk dat ondersteunend is/ kan zijn gedurende ambulante behandelingen.

4 Als contra-indicaties gelden: Ernstige gedragsstoornissen of ernstige eetstoornissen; Organisch cerebrale stoornissen; Psychotische toestandsbeelden of gevaar voor een ernstige psychotische decompensatie; Onmogelijkheid om afspraken te maken met betrekking tot alcoholisme en/of drugsverslaving en suïcidaliteit; Omstandigheden die dermate ernstige actuele stress veroorzaken dat traumabehandeling niet mogelijk is. Intakegesprek Doelen van de intake zijn: Diagnostiek: de klachten en problemen van de patiënt worden in intakegesprekken en met psychodiagnostisch onderzoek in kaart gebracht; Informatie: de patiënt maakt kennis met het hulpaanbod van Stichting Centrum '45; Indicatiestelling: welke vorm van behandeling is voor deze patiënt noodzakelijk. In overleg met de patiënt, en zo nodig de verwijzer, volgt een behandeling op één van de behandelafdelingen van Stichting Centrum '45, dan wel wordt de patiënt terugverwezen naar de huidige behandelaar of (in overleg met de verwijzer) verwezen naar een andere meer geschikte instelling/hulpverlener. De patiënt kan iemand uit zijn/haar naaste omgeving of een onafhankelijke persoon meenemen naar het intakegesprek. Patiëntgroepen Het behandelaanbod binnen Stichting Centrum '45 is toegesneden op specifiek te onderscheiden groepen patiënten: Veteranen: (ex-) militairen met psychische en andere klachten als gevolg van hun betrokkenheid bij vredesmissies of door deelname aan oorlogshandelingen. Ouderen met traumatische ervaringen: patiënten met psychische klachten als gevolg van hun ervaringen tijdens de Duitse of Japanse bezetting (WOII) en Bersiap periode.

5 Tot deze patiëntengroep horen ook andere ouderen met psychotraumaklachten, mensen bij wie de traumatische ervaringen lang(er) geleden plaatsvonden (bijv. al lang in Nederland verblijvende vluchtelingen). Naoorlogse generatie: mensen met psychische klachten die verband houden met de (onverwerkte) traumatisering van (één van) de ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hulpverleners en anders beroepsmatig getraumatiseerden: mensen die door herhaalde ernstige gebeurtenissen tijdens de uitoefening van hun beroep getraumatiseerd zijn (politie, ambulance personeel, treinmachinisten e.a.) of die beroepshalve of anderszins betrokken zijn geraakt bij oorlogsgeweld (bijv. journalisten, NGO-hulpverleners). Volwassen vluchtelingen: patiënten met psychische klachten door traumatische gebeurtenissen in het land van herkomst. Kinderen, jeugdigen en gezinnen: kinderen en jongeren met psychische klachten en/of een verstoorde (persoonlijkheids)ontwikkeling als gevolg van schokkende gebeurtenissen die zij zelf en/of hun ouders hebben meegemaakt. Stichting Centrum heeft een specifiek dagklinisch en klinisch behandelaanbod voor gezinnen. De behandelingen Stichting Centrum '45 biedt een veilig en betrouwbaar behandelklimaat, waarbinnen de patiënten vertrouwen op kunnen bouwen en zo de mogelijkheid krijgen om op eigen wijze stil te staan bij hun ingrijpende ervaringen. Binnen de behandeling wordt allereerst gestreefd naar het verminderen van hinderlijke klachten en het stabiliseren van de algehele leefsituatie. Het bewerken en verwerken van de traumatische herinneringen komt daarna aan bod. De laatste fase, rekening houdend met de levensfase van de patiënt, is gericht op het integreren van het trauma in het dagelijks leven. Soms is het verwerken en integreren niet echt haalbaar of nodig en is er voor patiënten al veel verbeterd als de klachten verminderd zijn.

6 Specifieke en specialistische traumaverwerkingstherapieën die door Stichting Centrum 45 op indicatie worden aangeboden, zijn onder andere Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Narratieve Exposure Therapie (NET) en Image Rehearsal Therapy (IRT). Stichting Centrum '45 biedt dagklinische, poliklinische en klinische behandelingen waarin verschillende behandelingsmethodieken en behandelingsvormen (meestal gecombineerd) worden aangeboden. De behandeling is in de regel multidisciplinair. Binnen Stichting Centrum '45 zijn psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen, klinisch psychologen, sociotherapeuten, maatschappelijk werkers, creatief therapeuten, psychomotorische therapeuten, muziektherapeut, kinderbegeleiders en activiteitenbegeleiders werkzaam. Dagklinische behandeling: patiënten zijn één dag per week in behandeling. De dagbehandeling is intensief en gericht op structurele vermindering van de psychische klachten. Situaties en klachten uit het dagelijks leven van patiënten worden als thema s gebruikt. De dagklinische behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende individuele en groepstherapieën. Naast medicatie en/of traumaverwerkende therapie op individuele basis, bijvoorbeeld groepspsychotherapie, sociotherapie, creatieve therapie of psychomotorische therapie. De dagklinische groepen zijn ingericht naar de diverse patiëntengroepen, zoals politie, veteranen, naoorlogse generatie en vluchtelingen. Voor veteranen en voor vluchtelingen biedt Stichting Centrum '45 gezinsdagbehandeling. Het gehele gezin komt één dag in de week in behandeling en tijdens deze dag wordt een programma geboden voor ouders en kinderen, gezamenlijk èn apart van elkaar. Voor vluchtelingen zijn er specifieke (dag)behandelprogramma s waarbij gebruik gemaakt wordt van tolken, en behandelprogramma's voor vluchtelingen die al lang(er) in Nederland verblijven, de Nederlandse taal spreken en inmiddels een sociaal netwerk hebben opgebouwd in Nederland.

7 Poliklinische behandeling: een patiënt heeft één keer per week of één keer in de paar weken therapiecontact met een behandelaar. Stichting Centrum '45 heeft een poliklinisch aanbod van o.a. individuele psychotherapie, meer specifiek traumagerichte behandeling zoals EMDR, groepspsychotherapie, partnerrelatietherapie. Ook is individuele begeleiding door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater mogelijk. Klinische behandeling: patiënten zijn enkele tot zeven dagen per week opgenomen in de kliniek voor intensieve traumabehandeling. Behandeling in de kliniek is geïndiceerd voor patiënten die veel last hebben van een combinatie van psychische en sociale problemen. Ook is opname ten behoeve van uitgebreide diagnostiek en observatie mogelijk. De kliniek heeft vier specialistische afdelingen: een voor ouderen, naoorlogse generatie en lang in Nederland verblijvende vluchtelingen, een afdeling voor veteranen, een afdeling voor volwassen vluchtelingen en een afdeling voor vluchtelingengezinnen (inclusief kinderen). De behandeling in de kliniek bestaat uit een groepsgericht basisprogramma en een individueel programma. Ook hier is de behandeling multidisciplinair.

8 Missie Stichting Centrum '45 biedt landelijk specialistische psychotraumabehandeling en ontwikkelt kennis en expertise op het gebied van de psychotraumatologie. partner in Rijnzichtweg AX Oegstgeest Telefoon Nienoord XE Diemen Telefoon hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma

PTSS bij de politie een beter beeld

PTSS bij de politie een beter beeld PTSS bij de politie een beter beeld 16 jaar politiepoli, 1000 gebruikers Dr. A.S. Smit Prof.dr. B.P.R. Gersons Drs. S. van Buschbach M. den Dekker, MSc Drs. J. Mouthaan Prof.dr. M. Olff PTSS bij de politie

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN De waarde van verslavingszorg door VNN in het zorglandschap van Noord Nederland Juli 2013 Perspectief op een ander leven Ik leefde 15

Nadere informatie

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneelopstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Walter

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Opname op de afdeling eetstoornissen Voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar

Opname op de afdeling eetstoornissen Voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar Opname op de afdeling eetstoornissen Voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar Uw zoon of dochter krijgt een behandeling vanuit het zorgprogramma eetstoornissen van of elders. De problemen thuis, op

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Karen van Rooijen Tijne Berg Cora Bartelink Juni 2013 i www.nji.nl Bij het voorkómen van kindermishandeling kan voorlichting aan kinderen een positief effect

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening. WEGWIJS IN DE DRUGHULPVERLENING Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen MRA 0612 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en alcoholmisbruik. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting L. Boendermaker Onderzoek en Beleid, nr. 167 Samenvatting en conclusies Dit rapport vormt de afsluiting

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie