Uitgangspunten voor de selectie van een aanbieder t.b.v. de bouw van een energieneutrale evenementenhal in Barneveld. Timo Kruft beheer b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspunten voor de selectie van een aanbieder t.b.v. de bouw van een energieneutrale evenementenhal in Barneveld. Timo Kruft beheer b.v."

Transcriptie

1 Uitgangspunten voor de selectie van een aanbieder t.b.v. de bouw van een energieneutrale evenementenhal in Barneveld opdrachtgever Timo Kruft beheer b.v. TLA Advies en Implementatie 20 april 2010

2 INDELING INLEIDING 3 CONTEXT 4 SELECTIEMETHODE 5 RANDVOORWAARDEN 8 BIJZONDERHEDEN 11 SELECTIEPROCES 12 2

3 INLEIDING Aanleiding Begin 2009 heeft Timo Kruft beheer b.v. een prijsvraag gewonnen georganiseerd door de gemeente Barneveld met als inzet de bouw en exploitatie van een nieuwe markthal in Barneveld. Het voorstel van Timo Kruft beheer b.v. bestaat naast een markthal ook uit een multifunctionele evenementenhal en een auditorium waarin primair een kerk in is gehuisvest. De initiatiefnemer wil de bouwer van het complex selecteren met behulp van de Soft Selection Methodologie met als doel een optimale balans te vinden tussen enerzijds een innovatierijke duurzame oplossing en anderzijds een betaalbaar gebouw. Dit document heeft als doel de kaders en randvoorwaarden aan te geven waarbinnen de aanbieders de ruimte krijgen om te komen tot een aantrekkelijke aanbieding voor de vrager. Doel van de initiatiefnemer De evenementenhal moet gaan dienen als dé plek voor evenementen van locale, regionale als landelijke aard. Het gebouw geeft invulling aan een behoefte naar een modern, toekomstbestendig en multifunctioneel evenementencentrum waarin zowel de locale en regionale ondernemers als de gemeenschap van Barneveld hun evenementen kunnen organiseren. De initiatiefnemer wil met dit gebouw het evenementencentrum van midden Nederland worden. Binnen drie jaar moeten er ca. 210 commercieel verhuurbare dagen gerealiseerd worden (1/3 zakelijk, 1/3 eigen evenementen en 1/3 organisatoren van evenementen). De markthal dient als vervanging van de oude markthal in Barneveld. In de nieuwe markthal zullen de typisch Barneveldse evenementen plaatsvinden zoals die ook in oude markthal plaatsvonden. Christengemeente Doorbrekers worden de toekomstige eigenaar van het auditorium. Het auditorium zal in casco staat worden opgeleverd aan de Doorbrekers waarna zij zelf de afbouw zullen verzorgen. Naast de noodzakelijke zakelijke doelen streeft de initiatiefnemer ook nadrukkelijk naar een duurzaam gebouw. Een gebouw waarbij duurzame technologieën en oplossingen worden toegepast die bijdragen aan een betere wereld, het algehele imago versterken en de totale exploitatielasten verlagen. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken wil de initiatiefnemer een samenhangende en integrale afweging kunnen maken voor wat betreft investering en exploitatielasten (principe van Total Cost of Ownership). Doel van de selectie Het biedingsproces moet leiden tot de selectie van één consortium voor de bouw (en eventueel een onderhoudscontract voor de eerste 15 jaar) van de evenementenhal. Het is de bedoeling dat er een 3

4 keuze wordt gemaakt op basis van de economisch èn ecologisch meest verantwoorde aanbieding waarbij de gehele levenscyclus van het gebouw in ogenschouw wordt genomen. CONTEXT De opdrachtgever Timo Kruft beheer b.v. is de holding waarbinnen een aantal bedrijven vallen die zich primair bezighouden met het organiseren van evenementen en feesten. Wellicht de bekendste merknaam van de groep is kasteelfeesten.nl. De groep heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt, De evenementen portefeuille bevat inmiddels festiviteiten tot bezoekers. De locatie De locatie is aan de Thorbeckelaan te Barneveld, naast de afrit van de A30. De ontsluiting van het perceel zal door de gemeente worden uitgevoerd. De locatie wordt door de gemeente opgeleverd in de staat waarin het nu verkeerd. Een groot deel van het terrein zal worden ingericht als parkeerterrein. Makkelijk bereikbaar en voldoende parkeerterrein wordt één van de Unique Selling Points van de evenementenhal. De beschikbaarheid van de grond is afhankelijk van een aankoop- cq. onteigeningsprocedure welke wordt uitgevoerd door de Gemeente Barneveld. Functie van het gebouw Grote evenementenhal (Evenementenhal A) Deze evenementenhal is een modern, toekomstbestendig en multifunctioneel eventcenter. Referenties voor de evenementenhal zijn de Brabanthallen in Den Bosch, de TT-hallen in Assen en de nu gebruikte tijdelijke markthal in Barneveld. De opdrachtgever zal onder andere deze twee hallen te zijner tijd samen met de partijen die geselecteerd zijn om een aanbieding te maken bezoeken, om daarbij aan te geven wat hij de sterke en zwakke punten vindt van de twee genoemde referenties. De hal met een afmeting van 60x100x12 meter is bedoeld voor beurzen maar kan ook dienen voor andere activiteiten bijvoorbeeld als podium voor muziekevenementen of ruimte voor grootschalige sportevenementen. De evenementenhal zal jaarlijks 210 dagen worden gebruikt (incl. op- en afbouwdagen). Markthal (Evenementenhal B) Ook de markhal heeft een multifunctioneel karakter. De ruimte moet geschikt zijn voor zowel vlooienmarkt, een kleindierenmarkt als een kleinschalige beurs. De ruimte moet snel en makkelijk geschikt worden gemaakt voor opeenvolgende evenementen van diverse aard. Dat vraagt om specifieke voorzieningen m.b.t. flexibiliteit en materialisering. 4

5 Bijruimten BG Op de koppen van de markthal bevinden zich twee bijruimtes. De zijde van de parkeerplaats zal worden gebruikt als entree naar de markthal en het auditorium. De ruimte aan de tegenoverliggende zijde zal worden gebruikt als indoorspeeltuin. Auditorium (2000 personen) (casco uitvoering) Het auditorium met bijbehorende bijruimtes is naast bijeenkomstruimte voor de Doorbrekers ook inzetbaar als een moderne congres- en presentatieruimte voorzien van eigentijdse geluids- en lichttechnieken. De kerkgemeenschap Doorbrekers is een snelgroeiende moderne kerk. Zij worden eigenaar van het auditorium. Tussenbouw begane grond ( Entree) De begane grond van de tussenbouw is naast entree/ontvangsthal voor de evenementenhal en de verdieping van de tussenbouw, ook geschikt voor ondersteunende functies tijdens evenementen. Voor deze ruimtes geldt dat er snel en flexibel kan worden ingespeeld op de grootte en de specifieke karaktereigenschappen van de evenementen. De ontvangsthal mag door de consortia ook gebruikt worden om specifieke duurzame (experimentele) oplossingen zichtbaar te maken voor een groter publiek. Tussenbouw verdieping De bovenste verdieping van de tussenbouw wordt gehuurd door de Doorbrekers. SELECTIEMETHODE De Soft Selection Methodologie is een methode om op een nieuwe manier de markt uit te dagen tot het aanbieden van betaalbare, duurzame en innovatieve oplossingen. Een benadering die vernieuwing en samenwerking binnen de bouwsector combineert met een gezonde marktwerking. Waarom een nieuwe methode De samenleving staat voor een grote uitdaging op het gebied van de duurzaam gebouwde omgeving. De traditionele aanbestedingsvormen zijn grotendeels gericht op het tot stand brengen van een financiële transactie. De uiteindelijke bouwers zijn vanuit dat perspectief niet anders dan aanbieders van productiecapaciteit. Het gehele traject voorafgaand aan de aanbesteding is gericht op het tot stand brengen van een transactie. Daarvoor is het nodig dat er uitgebreide transactiedocumenten worden opgesteld (bestek en tekeningen). Het produceren van die transactiedocumenten kost over het algemeen veel inspanning. Naarmate de ambities met betrekking tot de mate van duurzaamheid groter worden neemt ook de complexiteit van het gebouw toe. Het gebouw dient dan steeds meer als een geïntegreerd systeem gezien te worden. 5

6 Er zijn de afgelopen tijd in hoog tempo vele nieuwe duurzame producten in de markt gezet. De echte doorbraak is te vinden in de toepassing van die innovaties, door die ze niet te stapelen maar vanuit een integrale benadering met elkaar te verbinden. Uitzonderlijke resultaten komen tot stand door synergetische gehelen en niet door een verzameling delen. Het volstaat dus niet meer dat de verschillende partijen binnen hun eigen vakgebied oplossingen en deelspecificaties aandragen die in gestapelde vorm worden verwerkt in de uiteindelijke transactiedocumenten. De samenhang tussen de geboden oplossingen raakt zoek ten koste van het eindproduct. De kans op faalkosten is enorm en misschien dat de toepassing van overtollige oplossingen nog wel tot grotere kosten kan leiden. Het gebouw als systeem komt niet alleen tot uiting in de ontwerpspecificaties maar ook in de keuzes die worden gemaakt vanuit het perspectief van de totale levenscyclus van het gebouw. De keuzes die gemaakt worden in het ontwerpproces hebben vaak onvoorziene gevolgen voor de toekomstige exploitatie en ecologische prestaties van het gebouw. Wanneer die gevolgen niet in beeld worden gebracht, worden er suboptimale beslissingen genomen. Als we het systeem over de gehele levenscyclus van het gebouw veronachtzamen worden alleen de afzonderlijke delen binnen het deelsysteem geoptimaliseerd. Ieder doet zijn best maar het geheel kan vanuit ecologisch en/of economisch perspectief waardeloos zijn. De marktpartijen beschikken over kennis of weten die kennis op een efficiënte en effectieve en vooral geïntegreerde manier bij elkaar te brengen wanneer zij daartoe de kans krijgen. Het sleutelwoord daarbij is ketensamenwerking. De ketensamenwerking die hier wordt bedoeld gaat er vanuit dat marktpartijen en adviseurs elkaar opzoeken en gezamenlijk een consortium vormen. Het consortium fungeert als een tijdelijke werkplaats* voor ontwikkeling en wordt uitgedaagd om aan de hand van een beperkt aantal randvoorwaarden een aantrekkelijke aanbieding te produceren die wordt gepresenteerd aan de vrager. Naarmate de complexiteit van het gebouw toeneemt stijgen de transactiekosten. Ook bij de toepassing van de methodologie zal er sprake zijn van transactiekosten. De ervaring leert echter dat door een open en transparante ketenintegratie die kosten binnen de consortia veel efficiënter en effectiever worden beheerst. De methodologie kort toegelicht Bij de Soft Selection Methodologie wordt aan de hand van een aantal uitgangspunten uiteindelijk aan een beperkt aantal (bij voorkeur drie) consortia gevraagd om tot een concrete aanbieding van een gespecificeerd product te komen. Met behulp van de specificatie, die er overigens voor elk eindproduct anders uitziet afhankelijk van de Unique Selling Points waarop de makers beoordeeld willen worden, het plaatje en de prijs is de vrager in staat een keuze te maken. De vrager weet immers wat hij wil uitgeven aan een gebouw, wat hij in de toekomst aan onderhoud wil uitgeven en wat hij in de toekomst aan energie kwijt wil zijn. Dat het gebouw duurzaam moet worden uitgevoerd is evident. Over het algemeen volstaan de volgende uitgangspunten: een maximale stichtingskostenprijs (aan de hand van een standaard projectexploitatie); een maximale onderhoudsprijs per jaar (netto contant over de levensduur); energieambitie; levensduur van het gebouw; basis functioneel programma en een basiskwaliteit. 6

7 Voorwaarden Transparantie Naast het feit dat maximale transparantie past in het 21 e -eeuwse denken dient het nog twee doelen. Als eerste zal door transparantie de noodzakelijke kennisdeling binnen de sector tot stand worden gebracht (belang is afhankelijk van type opdrachtgever). Dat is nodig om snelle slagen te kunnen maken op het gebied van duurzaam en innovatief bouwen. Het tweede doel betreft de manier waarop aan de deelnemende consortia publiekelijk kan worden verantwoord waarom zij worden gekozen dan wel afgewezen. De aanbiedingen zullen vaak zo van elkaar verschillen dat er appels met peren vergeleken moeten worden. Omdat die uitleg achteraf bijna niet meer is te maken dienen consortia getuige te zijn van de jurering van de plannen. Die noodzaak wordt versterkt door het subjectieve karkater van de beoordeling. Uiteraard zullen een aantal oordelen van de aanbieding op een min of meer objectieve manier worden beoordeeld (zoals het energieconcept en het onderhoudsvoorstel) maar het uiteindelijke oordeel is een combinatie van die objectieve beoordeling en een subjectief oordeel van de vrager. TCO benadering Het is niet gebruikelijk dat de bouwsector verder kijkt dan de initiële investering in een gebouw. Door het formuleren van een onderhoudseis en het belang van duurzaamheidsaspecten te benadrukken werden de consortia gedwongen hierover na te denken bij de conceptuele benadering en het uiteindelijke ontwerp van het gebouw. De Total Costs of Ownership bestaat over het algemeen uit de initiële investering, de onderhoudskosten over de levensduur en de energielasten over de levensduur. De laatste twee uiteraard contant gemaakt naar nu. Ketensamenwerking Ketensamenwerking is de enig juiste manier waarop duurzame innovaties op een optimale manier tot stand kunnen komen. Het stapelen van duurzame innovaties moet worden vervangen door een integrale benadering vanaf conceptontwikkeling via ontwerp, uitvoering, instandhouding en uiteindelijk de sloop van het gebouw. Door de verschillende disciplines geïntegreerd met elkaar te laten werken aan die aspecten komen er echt interessante oplossingen tot stand. Accepteren van fuzzy, ambigue en onvoorspelbaar proces In een relatief simpele, geordende en statische wereld kan de mens nog de illusie tot controle hebben. In het complexe werkelijkheid zoals hierboven omschreven is er nooit volledige controle over het proces. Alle deelnemers zijn op de één of andere manier mede eigenaar zijn van het proces. Iedereen die betrokken is zal mee vorm geven aan het proces en aan de uitkomst. Er is dus geen sprake van eenduidige stappenplannen of lineaire procestappen. Innovatie en transformatie zijn wezenlijk non-lineaire processen omdat er problemen dienen te worden opgelost waarvan nu nog niet bekend is dat het problemen zijn. Zowel de vrager als de consortia zullen moeten accepteren dat de in de kop genoemde begrippen als fuzzy (warrig, vaag), ambigue (dubbelzinnig) en onvoorspelbaar een evident onderdeel uitmaken van het proces. Gedurende het proces is een bepaalde mate van dialoog mogelijk met de opdrachtgever. De manier waarop dit zal plaatsvinden zal in overleg met de consortia worden bepaald. 7

8 Juridische kaders Op deze selectie zijn de ARW205 of andere reglementen niet van toepassing. Er wordt wel gestreefd om de onderdelen die de transparantie en de objectiviteit van de beoordeling versterken te gebruiken. Aanbieders kunnen zich echter op geen enkele manier beroepen op deze voorwaarden of andere rechtsmiddelen teneinde de uiteindelijke keuze aan te vechten. Voor de uitvoeringsfase is de UAV-gc van toepassing. RANDVOORWAARDEN Functionele uitgangspunten Een bezoek met de opdrachtgever aan de twee eerder genoemde referentieprojecten maakt een wezenlijk onderdeel uit van de functionele specificatie van de gebouwen. Verder dient rekening gehouden te worden met onderstaande uitgangspunten / aandachtspunten: De grote evenementenhal moet zwart van binnen zijn en dient volledig verduisterd te kunnen worden. Er dienen voldoende laad- en losruimte te worden aangebracht bij voorkeur gecombineerd met de nooddeuren (voor de grote evenementenhal uitgaan van bezettingsklasse B1 en de richtlijnen van de brandweer). Dit zal voldoende worden uitgelegd bij het bezoek aan de referentieprojecten. De spanten c.q. gordingen + dak, dienen een extra last te kunnen dragen voor het ophangen van specifieke voorzieningen zoals gebruikelijk in evenementenhallen. De grote evenementenhal dient kolomvrij te worden uitgevoerd. De grote evenementenhal dient galmvrij te worden uitgevoerd (TT-hal als referentie). Er dient een niet-overdekte fietsenstalling aanwezig te zijn voor ca. 210 fietsen. De service voorzieningen in de entreeruimte worden zoveel mogelijk modulair en flexibel uitgevoerd in de vorm van verplaatsbare units (kiosken), daarmee dient rekening gehouden te worden m.b.t. aansluitingen. De verschillende gebruikseenheden dienen voor wat betreft het risico op contactgeluid zoveel mogelijk losgekoppeld te zijn. Specifiek dient er aandacht te zijn voor geluidsbelasting tussen (vanuit en naar) de markthal en het auditorium. De binnentuin achter de foyer dient ook geschikt te zijn als rookruimte door bijvoorbeeld de toepassing van een luifel. De laad en losruimte van het cateringbedrijf dient aan de achterzijde van de foyer plaats te kunnen vinden. De drie eenheden dienen in principe te beschikken over eigen sanitaire voorzieningen welke wel in de centrale entree gesitueerd mogen worden. Er dient specifiek aandacht te zijn voor de gebruikskwaliteit van de toiletten met betrekking tot hygiëne en schoonmaakgemak en duurzaamheid. Installatievoorzieningen en in het bijzonder installaties met een duurzaam karakter mogen zichtbaar zijn door het gehele gebouw. Ruimtes mogen door de consortia ook gebruikt worden om nieuwe innovaties ten toon te stellen aan klanten of publiek. 8

9 De aanbieder is vrij in de keuze van materialen. Specifiek voordeel heeft het consortium welke materialen kiest met een groen karakter voor zowel de gevel als de inrichting van het openbaar gebied. De vlakke monolithisch afgewerkte vloer van de grote evenementenhal dient (ook op langere termijn) stofvrij te worden uitgevoerd. In de hal zal ook met vrachtwagens/trailers gereden worden. Dit vereist bijzondere eisen m.b.t. belasting en afwerking. Regenwater dient conform gemeentelijke plannen behandeld te worden. Het auditorium en de bovenste verdieping van het tussengebouw dienen in casco staat te worden opgeleverd waarna de Doorbrekers dat deel zelf zullen afbouwen. De vrije hoogte van de evenementenhal dient 12 meter te zijn. Op de twee hoeken van het gebouw (zie tekening voor plaatsing en mogelijkheden) dient een reclamezuil geplaatst te worden. De parkeerplaats dient uitgevoerd te worden met een sorteringsysteem om verkeersdrukte op de rotonde te voorkomen door bijvoorbeeld slagbomen (i.v.m. bereikbaarheid brandweer en politie). De gemeente Barneveld heeft het verkeersadvies. De hoofdroute rondom het gebouw dient in ieder geval uitgevoerd te worden in een dichte verharding. De rest van het terrein mag naar het idee van het consortium ook in open bestrating (functioneel en duurzaam) uitgevoerd worden. Als terreinafscheiding moet een greppel aangebracht worden. De vloer en wandafwerking van de entree dienen kwalitatief hoogwaardiger uitgevoerd te worden dan de evenementen hallen. Gedurende evenementen dient er een temperatuur van 21 C gehaald te kunnen worden in zowel de hallen als de entree. De gebouwen moeten gezamenlijk kunnen worden gekoppeld voor grote evenementen (denk hierbij aan obstakels m.b.t. klimaat en veiligheidseisen). Bij gebruik van de hallen voor grote evenementen (bijv. concerten e.d.) waarbij het maximaal aantal toegestane personen per m 2 optimaal wordt benut, wordt gebruik gemaakt van aanvullende tijdelijke voorzieningen (m.b.t. sanitair, horeca, garderobe etc. ; daarbij denken aan bereikbaarheid van die voorzieningen) De verlichting en de belichting rond het gebouw dienen verantwoord en duurzaam ingevuld te worden. Basiskwaliteiten Uitgangspunt is dat het aanbiedend consortium optreed als bouwheer. Dat wil zeggen dat het consortium verantwoordelijk is voor alle activiteiten die in de traditionele benadering worden uitgevoerd door de bouwheer. Omdat over de uitputtendheid van een lijst als snel discussie gevoerd kan worden mag er van worden uitgegaan dat de opdrachtgever in principe geen andere verplichting heeft dan een betalingsverplichting. Daarnaast voert de opdrachtgever de activiteiten uit met betrekking tot acceptatie van voorgestelde oplossingen zoals omschreven in de UAV-gc Goede basiskwaliteit met robuuste constructie. (Ziet er goed uit, is goed schoon te houden en kan tegen een stootje.) 9

10 Investering versus exploitatie Uitgangspunten businessplan: Investering Exploitatielasten per jaar ,- (ex. BTW) ,- (ex. BTW) Energielasten per jaar 0,- Levensduur gebouw 30 jaar Bepaalde keuzes met betrekking tot installaties en materialisering kunnen leiden tot extra inkomsten voor de opdrachtgever ( deelnames, subsidies, fiscale maatregelen etc.), door de opdrachtgever is daar nog geen rekening mee gehouden. Duurzaamheid Het gebouw dient energieneutraal te worden uitgevoerd. Dat betekend dat het gebouw over een geheel jaar evenveel energie gebruikt als opwekt via duurzame bronnen en methoden. Voor een gebouw met deze functie vraagt dat om creatieve oplossingen. In de opzet en de uitwerking dient het gebruik van zoveel mogelijk duurzaam materiaal en constructie aannemelijk te worden gemaakt. In overleg met de gekozen consortia wordt bepaald in hoeverre de toepassing van een duurzaamheidlabel zoals Greencalc, Breeam of GPR wenselijk is. Het auditorium staat voor wat betreft gebruik en exploitatie los van de overige voorzieningen. Als basis wordt verondersteld dat het auditorium voorziet in haar eigen energievoorziening (duurzaam dan wel conventioneel). De aanbieder mag proberen om de opdrachtgever en de Doorbrekers te verleiden tot een gezamenlijke duurzame energievoorziening waarbij er significante voordelen voor beide partijen in kaart gebracht dienen te worden. Gebruik / onderhoud / energiegebruik / financiering De onderhoudslasten dienen tot een minimum beperkt te worden. Er dient daarbij een aantoonbare balans te zijn tussen onderhoudskosten en de additionele investering. De aanbieder dient bereid te zijn om een onderhoudscontract af te sluiten voor de eerstkomende 15 jaar waarbij de aangeboden onderhoudskosten als bindend worden beschouwd. Consortia die mogelijkheden hebben om ook een deel van de financiering van het gebouw voor haar rekening te nemen dienen dit in de voorselectie kenbaar te maken. De opdrachtgever zal aan de hand van de belangstelling en de voorwaarden bepalen of dat voor hem een aantrekkelijke optie is. Aanvullende gegevens Een sondeerrapport voor de bepaling van de draagkracht van de bodem wordt aangeleverd door de opdrachtgever om zodoende voor alle aanbieders hetzelfde vertrekpunt te creëren. Alle onderzoeken die nodig zijn voor de bestemmingsplanprocedure worden uitgevoerd door de gemeente. Uitzondering daarop vormt het geluidsonderzoek omdat die sterk afhankelijk is van het gebouwgebruik. Dit onderzoek is bedoeld voor de bouwvergunningsaanvraag om aan te tonen dat wordt voldaan aan de normen. Een nulmeting wordt uitgevoerd door de opdrachtgever. 10

11 De overdracht van de grond vindt plaats na verlening van de bouwvergunning. Het gebouw dient binnen een jaar na die verlening gerealiseerd te zijn. Bouwplanning Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2011 te starten met de bouw. De opdrachtgever wil het complete gebouw pas openstellen nadat ook de Doorbrekers het auditorium hebben afgebouwd. De planning van de aanbieder dient afgestemd zijn op een eerste oplevering aan de Doorbrekers waarna het resterende deel afgebouwd kan worden, waarbij er een gelijktijdige oplevering van het gehele gebouw plaatsvindt. BIJZONDERHEDEN Beoordeling De hierboven beschreven randvoorden c.q. uitgangspunten zijn de basis voor de beoordeling van de aanbieders. De aanbieders kunnen dus scoren op de manier waarop ze die uitgangspunten verwerkt hebben in de aanbieding en de manier waarop ze die eventueel gecombineerd hebben. De beoordelingslijst wordt samen met de drie aanbiedende consortia opgesteld. Aanbieders kunnen ook meer bieden dan waar in de basis om gevraagd wordt. Zo is de opdrachtgever bijvoorbeeld bereid om het pand te laten fungeren als referentieobject voor de aanbieder waarbij gebruikte materialen, installaties of andere innovatieve ideeën kunnen worden gepresenteerd aan toekomstige klanten van de aanbieder. De opdrachtgever is ook geïnteresseerd in de toekomstige commerciële waarde van de aanbieder. Zo kan het consortium of één van de leden van het consortium toegevoegde waarde bieden doordat er in de toekomst omzet word behaald door evenementen of feesten die georganiseerd worden voor, door of met een consortium of één van de leden van het consortium. Ook op andere vlakken kan een consortium zich onderscheiden door te zoeken naar Unique Selling Points die haar aantrekkelijker maken voor de opdrachtgever. Kennisdeling en innovatie Om de ketenintegratie, de kennisdeling en de innovatie in het hele proces te ondersteunen is in de aanpak voorzien van procescoaching, advisering en monitoring. De procescoaching maakt deel uit van de werkwijze binnen en ten behoeve van de deelnemende consortia. Bij het selectieproces is Syntens betrokken. Syntens is een onafhankelijk innovatienetwerk voor het MKB dat werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De betrokkenheid bij dit proces komt voort uit de missie van Syntens om innovatie en vernieuwing te faciliteren, te versterken en aan te moedigen. Zij zullen onder meer een ondersteunende rol spelen in de facilitering en ontwikkeling van de procescoaching. Syntens zal ook een rol spelen in het verzamelen en het delen van de opgedane kennis en ervaring uit dit selectieproces, de monitoring en de evaluatie welke tevens kan worden meegenomen in een eventuele bijsturing tijdens het gehele selectie- en ontwikkelproces. 11

12 Communicatie Transparantie en openheid ontstaan niet vanzelf. Het bijzondere karakter van het selectieproces vraagt een gewogen interne en externe communicatie en is onderdeel van de procesuitvoering. Dit vraagt ook om voortdurende en gecoördineerde afstemming. SELECTIEPROCES De selectie van een consortium vindt plaats in drie stappen: Stap 1 De uitgenodigde bedrijven wordt uitgelegd wat de bedoeling is en gevraagd zich op te geven als mogelijke kandidaat voor het maken van een aanbieding. Deze opgave gaat vergezeld van een consortiumvoorstel van maximaal 3 pagina s per post (voor adres zie website) waarin tenminste de volgende onderdelen zijn opgenomen: - Samenstelling consortium - Eventuele referenties van de verschillende consortiumpartners m.b.t. duurzaamheid en de bouw van gelijksoortige voorzieningen. - De manier waarop het consortium het proces gaat vorm geven. Aan de hand van deze gegevens vindt een eerste beoordeling plaats en worden in principe 10 consortia uitgenodigd zich te presenteren aan de selectiegroep van de opdrachtgever. De verantwoording van deze selectie is openbaar. Stap 2 Openbare presentatie van 10 consortia waaruit in een voor de consortia toegankelijke vergadering drie consortia worden gekozen voor het maken van een aanbieding. Drie consortia gaan aan de slag met het maken van een aanbieding. In een aantal plenaire vergaderingen wordt toegewerkt naar een eindpresentatie waarbij ook de selectiecriteria en de manier waarop wordt beoordeeld onderwerp van gesprek zullen zijn. Tussentijds kan er tweemaal gespard worden met een kwaliteitsteam waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente (inclusief welstand) zitting hebben. Stap 3 Openbare presentatie van de drie consortia met aansluitend een openbare selectievergadering waarin de keuze voor een winnend consortium wordt gemaakt. Twee dagen voorafgaand aan deze selectievergadering zullen de plannen op een aantal elementen worden beoordeeld door onafhankelijke deskundigen die tijdens de selectievergadering optreden als adviseur van de selectiegroep. De twee consortia die in de laatste stap uitvallen ontvangen van de opdrachtgever een bijdrage in de kosten voor het maken een aanbieding. De rekenvergoeding bedraagt ,- per consortium. Dit bedrag wordt vanzelfsprekend alleen uitgekeerd als er ook daadwerkelijk een bruikbare aanbieding wordt gedaan door de consortia. 12

13 Procesplanning Activiteit Einddatum Resultaat Uitnodigingen versturen e uitleg (brede samenstelling) Men weet wat er verwacht wordt Inleveren consortiumvoorstel Keuzedocumenten voor opdrachtgever Kiezen van 10 consortia Tien consortia bekend. Briefing consortia Duidelijkheid over selectiecriteria Presentatie + keuze naar Drie consortia die gaan uitwerken Bezoek referentieprojecten Functionele eisen helder Plenair overleg Processtappen duidelijk Sparring met kwaliteitsteam Go-NoGo voor gekozen insteek Plenair overleg Geen onduidelijkheden meer Sparring met kwaliteitsteam Bijschaven plannen Selectiemoment Winnend consortium bekend 13

Midden Nederland Hallen

Midden Nederland Hallen Midden Nederland Hallen Timo Kruft, ondernemer te Voorthuizen, deed mee aan de aanbesteding voor de realisatie van een nieuw te bouwen evenementenhal in Barneveld. De gemeente honoreerde zijn plannen met

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Nieuwe invulling opdrachtgeversrol reduceert stichtingskosten en lifecycle costs en leidt tot het verdwijnen van de onrendabele top 1 Traditionele

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum TE KOOP / TE HUUR Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum 10 representatieve, duurzame multifunctionele kantoor-/ bedrijfsunits aan de Helium in het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. De beoogde exploitant lukt het waarschijnlijk niet om uiterlijk 6 januari 2014 alle gegevens op een rij te hebben om ons te ondersteunen. Gezien de vakantie periode is er nauwelijks personeel aanwezig

Nadere informatie

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept.

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. duurzame woningbouw 2013 Toolkit Selectietool Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. 22 november 2013 In opdracht van: - Platform31 (Energiesprong) - GEN (Gebieden Energie

Nadere informatie

Wim Sturris. Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw. Symposium. 19 december 2012

Wim Sturris. Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw. Symposium. 19 december 2012 Symposium 19 december 2012 Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw Wim Sturris Voorzitter werkplaats IDF Directeur Van Dijk Groep Symposium 19 december 2012 Thema: Adoptie van innovaties

Nadere informatie

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie 15 maart 2012 Uitgangspunten Analyse van het gebouw Visie Renovatie

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units PRINSENKADE 3 4811 VB BREDA FAX 076-5142788 TELEFOON 076-5220600 www.vanopstalgroep.nl bedrijfsobjekten.breda@vanopstalgroep.nl datum postmerk Geachte dames en heren, OBJECT NR. SOORT PLAATS AANBIEDING

Nadere informatie

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD TE HUUR SITTARD KANTOOROBJECT ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD HUURPRIJS KANTOOROBJECT: EUR 115,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW Algemeen : Het voormalige postkantoor van Sittard, op centrale locatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Wie zijn wij? Onafhankelijke aanjagers van de bouwsector in opdracht van Min. BZK Programma Energiesprong (sinds 2010) onder Platform31 (semi-overheid)

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bepalingsmethode Adaptief Vermogen

Bepalingsmethode Adaptief Vermogen Bepalingsmethode Adaptief Vermogen Ter bevordering van flexibel bouwen 30 september 2013 Den Haag Inhoud Aanleiding en doelstelling Context Pve/methodiek Overige voorwaarden Vervolgaanbevelingen Bijlagen

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Inhoud 1. Inleiding 2. Plan van aanpak 3. Kosten 4. Planning Bijlagen - Tekeningen - Foto s Datum: 20 Januari 2013 1. Inleiding In 2010

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Marketingmanagement. Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren

Marketingmanagement. Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren Marketingmanagement Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren 1 2 3 Uit de praktijk Je hebt water En je hebt water Prijs 0,001 per liter Prijs 0,40 per liter Dezelfde grondstof levert 400

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 -

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - KENNISBANK 2012 VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - Yuri van Bergen en Martin Liebregts, 2 juli 2012 De huidige aanpak van rijtjeswoningen Bij

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

PIANOo congres. Case ziekenhuis. Amersfoort 4 juni 2009 John Dols

PIANOo congres. Case ziekenhuis. Amersfoort 4 juni 2009 John Dols Case ziekenhuis Amersfoort 4 juni 2009 John Dols Bestaand ziekenhuis voldoet niet meer Bouwdeel 1965 Bouwdeel 1980 Bouwdeel 2000 Niet flexibel Niet meer functioneel Veel 6-pers. bedkamer Te groot Duur

Nadere informatie

Vastleggen budget Openbare verlichting

Vastleggen budget Openbare verlichting Openbaar Onderwerp Vastleggen budget Openbare verlichting Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Kwaliteitsverbeteringen door investeringen van de markt in ruil voor

Nadere informatie

wilmersdorf Vindt u de match? te apeldoorn unit 44C

wilmersdorf Vindt u de match? te apeldoorn unit 44C PROUDLY PRESENTING... wilmersdorf unit 44C te apeldoorn Vindt u de match? Op een centrale locatie goed gelegen nabij de rijksweg A1 en A50 staat op bedrijventerrein Kuipersveld een bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Economische sectoren staan op een kantelpunt Energietransitie Industriële transitie Voedseltransitie Ruimtelijke transitie Transitie in de zorg 2 De samenleving

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE Datum: 24 mei 2011 1. Waarom subsidie voor consortia? De 3 noordelijke provincies willen

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Datum: 11.05.2012 Referentie: Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 1 02 GEVELPUIEN 2 02.01 Algemeen 2 02.02 Standaard puien 2 02.03 Pui varianten 2 02.03.01 Varianten

Nadere informatie

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Squarewise 9 november 2011 Noor Huitema-Hellemans (huitema@squarewise.com; 020-4473925) Squarewise is een adviesbureau met een sterke focus op: strategie, innovatie,

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER

TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER TE KOOP/TE HUUR AANGEBODEN ZEER GUNSTIG GEPRIJSDE BEDRIJFSRUIMTE HOEKLOKATIE KANTOOR-/SHOWROOMRUIMTE OP DE VERDIEPING VRAAGPRIJS 155.000,- K.K. VRIJ VAN BTW 1 ROSBAYERWEG

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

Vanderlande Veghel. Opdrachtgever: Programma

Vanderlande Veghel. Opdrachtgever: Programma Opdrachtgever: Programma Start ontwerp: Oplevering: Vanderlande kantoor 19.000 m 2 en parkeergarage 600 plaatsen mei 2014 parkeergarage december 2014 kantoor maart 2016 In mei 2014 zijn we na een architecten

Nadere informatie

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp Inleiding Er zijn zeven onderdelen van het Sociaal Domein waarop in 2016 een aanbesteding/inkoop gedaan moet worden. Een van deze onderdelen is de hulp bij het

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Aanbestedende dienst: Gemeente Apeldoorn Opgesteld door: Gert Jan Logtenberg, Jean-Paul Roegies Datum: 27-10-2016

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie wil versterken.

Nadere informatie

RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN

RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN Geert Vijverberg Hans van der Krogt Bouwkundeseminar Innovatie, Onderhoud & Herstel 2013 ONDERWERPEN EN DOEL 1. Intro RGS, KiB, consortium RGS/KiB en wapenfeiten

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerp Identiteit Denken over nieuwe huisvesting is denken over een kantoorgebouw dat de identiteit en waarden direct vertaalt in de mogelijke nieuwe werkomgeving. Een omgeving waar de werknemer zich thuis voelt

Nadere informatie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie De opgave De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd te gaan verduurzamen. Het verduurzamen

Nadere informatie

TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD

TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD TE KOOP ZELFSTANDIGE KANTOORRUIMTE ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B, BARNEVELD Bent u op zoek naar een moderne en flexibele werkplek? Koop dan een ZELFSTANDIGE KANTOORRUIMTE

Nadere informatie

Inzicht van beleid tot bouw

Inzicht van beleid tot bouw Inzicht van beleid tot bouw Duurzaamheid van gebouwen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het realiseren ervan vereist inzicht en een resultaatgerichte werkwijze. GPR Gebouw 4.0 helpt u hierbij,

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Inzending Caerus Combinatiewoningen voor Prijsvraag Radesingel 6 te Groningen

Inzending Caerus Combinatiewoningen voor Prijsvraag Radesingel 6 te Groningen Inzending Caerus Combinatiewoningen voor Prijsvraag Radesingel 6 te Groningen Wij hebben een vernieuwende en maatschappelijk relevante bestemming bedacht voor de twee verbonden gebouwen aan de Radesingel

Nadere informatie

Geldermalsen, De Iepenwei 14K

Geldermalsen, De Iepenwei 14K Geldermalsen, De Iepenwei 14K OMSCHRIJVING: Op modern bedrijventerrein Hondsgemet gelegen kleinschalige bedrijfsruimte. Werkplaats van ca. 60 m² met kantine/kantoor, toilet (samen ca. 40 m²) en 97 m² kantoorruimte

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013 Vormgeven aan Vernieuwend schap september 203 Waarom vernieuwing? Wat bereiken met vernieuwend opdrachtgeverschap? Afwenden onnodige kosten, naar lagere prijs Vermijden tegenvallende kwaliteit, meer kwaliteit

Nadere informatie

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen.

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. AMS Advies & Ontwikkeling Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. In opdracht van Vivium Zorggroep heeft AMS het voormalige bejaardenhuis de Essen in een korte tijd getransformeerd in een fris

Nadere informatie

ProRail de heer P. Eringa Postbus GA Utrecht

ProRail de heer P. Eringa Postbus GA Utrecht > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag ProRail de heer P. Eringa Postbus 2038 3500 GA Utrecht Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon F.M.C. van Hagen Senior Beleidsmedewerker T 070-4566470

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

Inrichting marktplaats voor Flexines

Inrichting marktplaats voor Flexines Inrichting marktplaats voor Flexines Binnen een huishouden is voortdurend behoefte aan energie, die wellicht deels zelf kan worden opgewekt, en deels moet worden ingekocht. Of, zoals steeds meer gebeurt,

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

InnoTeP 2013. Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken

InnoTeP 2013. Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken InnoTeP 2013 Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken Fredo Schotanus, Jan-Pieter Papenhuijzen & Alexander Degenkamp 27 september 2013 Inhoud 3. 1. 2. Inhoud Pagina 2 van 17 Introductie Innovatie

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

ontwerpen voor aanpasbaarheid

ontwerpen voor aanpasbaarheid ontwerpen voor aanpasbaarheid RAMON KENIS - FRANK DE TROYER Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen een toekomstgerichte aanpak nodig vanaf het ontwerp 1 Wat is? (1) Industrieel bouwen Stroomlijnen van

Nadere informatie

Stand van zaken projecten station Hollands Spoor en omgeving

Stand van zaken projecten station Hollands Spoor en omgeving Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Joris Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2015.1217 RIS 289676 14070 10 december 2015 Stand van zaken projecten

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

beleid tot bouw Inzicht van PI' i l i

beleid tot bouw Inzicht van PI' i l i beleid tot bouw Duurzaamheid van gebouwen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het realiseren ervan vereist Inzicht en een resultaatgerichte werkwijze. GPR Gebouw 4.0 helpt u hierbij, snel, eenvoudig

Nadere informatie

Geulpoort Valkenburg Functionele invulling

Geulpoort Valkenburg Functionele invulling Geulpoort Valkenburg Functionele invulling GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL FUNCTIONELE INVULLING GEULPOORT 1. INLEIDING De gemeente Valkenburg aan de Geul bruist als nooit tevoren. Het historisch centrum

Nadere informatie

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 paspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 4 5 Bebouwing Maximaal totaal bruto vloeroppervlak 4.000 m2 volgens NEN 2580. Ondergrondse ruimten worden niet meegerekend bij de bepaling

Nadere informatie

Herbestemming H.B.S. Kampen

Herbestemming H.B.S. Kampen Herbestemming H.B.S. Kampen Herbestemming HBS Kampen Adres: Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB Kampen Projectperiode: dec 2014 - juni 2015 BVO: 4.600 m2 Opdrachtgever: Provincie Overijssel In samenwerking

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst scenariovorming m.b.t. huisvesting Pater Jan Smitschool, schooljaar donderdag 6 april 2017

Verslag bijeenkomst scenariovorming m.b.t. huisvesting Pater Jan Smitschool, schooljaar donderdag 6 april 2017 Verslag bijeenkomst scenariovorming m.b.t. huisvesting Pater Jan Smitschool, schooljaar 17-18 donderdag 6 april 2017 Welkom en introductie Na het afzonderlijk van elkaar uitwerken van mogelijke scenario

Nadere informatie

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Bouwen en verbouwen zijn complexe processen. Een kleine verbouwing vraagt een andere aanpak dan een grote nieuwbouw. Bloem en Lemstra architecten heeft een stappenplan

Nadere informatie

Zandvliet College Den Haag

Zandvliet College Den Haag Zandvliet College Den Haag Leren / Multifunctioneel / SP architecten #voortgezetonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport - #lean - #d&b De kavel aan de Bezuidenhoutseweg 38-40 vraagt om een

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

De Concurrentie gerichte Dialoog

De Concurrentie gerichte Dialoog De Concurrentie gerichte Dialoog PIANOo lunch 23 maart 2010 Diederik van der Staay Handreiking Tien gouden regels voor de dialoog Kennis opgedaan bij: Defensie Kromhout Kazerne Rgd KV7 en IB groep RWS

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen in het kantorengebied 'Alexandrium' en bestaat

Nadere informatie