durf sie uitda Zelfstandig zijn, en waarom u niet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "durf sie uitda Zelfstandig zijn, en waarom u niet?"

Transcriptie

1 sie uitda durf Zelfstandig zijn, en waarom u niet? ing

2 Verantwoordelijke uitgever: Philippe Verdonck Wettelijk depot : D/2006/2295/

3 VVoor eigen rekening werken, misschien één van de laatste Voor eigen rekening werken, misschien één van de laatste avonturen van de 21ste eeuw. Zelf uw lot bepalen, zowel uw successen als uw tegenslagen alleen verwerken, een eigen onderneming oprichten en ze laten bloeien: is er een grotere uitdaging voor uitzonderlijke mannen en vrouwen? Binnen een maand, vijf of tien jaar (voor de laatkomers) zullen de schoolbanken nog slechts een herinnering zijn. Einde van de geschiedenis? Integendeel, het begint pas. Dan breekt eindelijk het ogenblik aan om die jaren van opleiding en leren te gelde te maken, om ze te valoriseren in een beroep waarvoor men kiest in plaats van het te ondergaan. Wees ervan overtuigd: werkloosheid is geen lotsbestemming. Iedere dag komen er ondernemingen bij en zijn er andere die uitbreiden. Om aan hun behoeften te voldoen, zijn ze constant op zoek naar schrijnwerkers of architecten, monteurs of loodgieters, juristen of vertalers. Is het zelf creëren van een job evenwel niet de beste manier om iets te vinden naar maat, om een beroep uit te oefenen dat echt aan uw wensen voldoet? Zelf uw toekomst bepalen is niet eenvoudig en zal het ook nooit worden, het is evenwel een levenskeuze, een keuze voor vrijheid. Want daar ligt het kenmerk van de zelfstandige: hij of zij draagt het succes maar ook de tegenslag alleen. Met ideeen, moed en nauwgezetheid kan iedereen zijn dromen en zijn ambities verwezenlijken. Deze kleine brochure heeft enkel de bedoeling u informatie te verstrekken aan de hand van uiteenlopende en verschillende getuigenissen. Echte getuigenissen over de mooie en minder mooie kant van de zaken. En misschien begint u er morgen of overmorgen ook aan... ondergaan. Wees ervan overtuigd: werkloosheid is geen passie

4 Overal tegelijkertijd zijn Zelfstandigheid heeft een prijs, glimlacht Nahéma. Die jonge advocate weet waarover ze het heeft: ze had haar diploma pas op zak toen ze een praktijk startte, haar naam aan de gevel hing en haar eerste klanten ontving. Ik gaf er de voorkeur aan me meteen te lanceren, mijn eigen kantoor te hebben en van niemand af te hangen. Vandaag helpt een secretaresse haar met het beheren van het kantoor. Het is een soms moeilijk statuut omdat men overal tegelijkertijd moet zijn, pleiten, zijn dossiers beheren, intussen de financiën van het kabinet in de gaten houden en een minimum aan administratief werk leveren. Maar er zijn ook aangename kanten, zoals het feit dat ik me op woensdag enkele uren kan vrijmaken om met mijn zoontje te gaan wandelen. Het is vooral belangrijk dat ik niemand rekenschap verschuldigd ben. Mijn klanten uitgezonderd natuurlijk. Alles verloopt dus rimpelloos in een perfect georganiseerde wereld? Er moet nog vooruitgang worden geboekt, nuanceert de jonge juriste. Toen ik zwanger werd en mijn zoontje op de wereld zette, bracht het zelfstandige statuut problemen met zich. Het bevallingsverlof werd tot een minimum herleid. Om financiële redenen uiteraard, maar ook voor de praktische uitdaging kant van de zaak, want wat er ook gebeurt, het is noodzakelijk om verder klanten te kunnen ontvangen, hun dossiers op te volgen, ze te verdedigen voor de rechtbank,...

5 Tutu s en sociale wetten Een kleine werkplaats in het hart van de Kempen, notaboekjes verspreid over de tafel, foto s van dansers sieren de muren: daar werkt Andréa, een jonge choreografe. Ik hou van de ontwerpen van vandaag, vertelt ze enthousiast. Ik werk soms voor theaters, maar meestal sluit ik me aan bij andere kunstenaars voor optredens. Zelfstandig worden viel haar niet moeilijk, daar ze reeds als klein meisje in dit milieu verkeerde: Mijn ouders zijn handelaars, mijn oudste broer heeft een architectenbureau geopend, men kan bijna spreken van een familietraditie. Men dient er wel voor te zorgen niet in de val te trappen: er is een duidelijk verschil tussen bruto- en netto- inkomsten. Dit statuut versterkt onze zin voor verantwoordelijkheid daar we alleen moeten instaan voor het beheer van onze financiën, onze tijdsbesteding, het contact met de klanten,... In het begin is het niet gemakkelijk, want soms komt er ineens veel geld binnen en de drang om alles uit te geven, is zeer groot. Zin voor verantwoordelijkheid is echt onontbeerlijk. ondernemen

6 Manuella, verzoenende consultant Indien u reïncarneert in een dier van de Savanne, voor welk dier zou u dan kiezen? Voor Manuella, een lachende psychologe van 27 jaar, zitten er geen kinderen, maar ondernemingshoofden en kaderleden van een NGO voor steun aan de Derde Wereld. Ze glimlachen en maken grappen net als kinderen, één van hen imiteert zelfs - met min of meer talent - de kreet van een olifant. Manuella wordt er niet boos om. Integendeel, ze lacht mee, herhaalt haar vraag en legt haar klas uit op welke manier het gedrag dat bepaalde wilde dieren hebben ontwikkeld, een bron van inspiratie kan zijn voor de werkgevers die worden geconfronteerd met een vijandig milieu. Er heerst een steeds even ontspannende ambiance, glimlacht de jonge vrouw. Dit is één van de voordelen van mijn statuut: alles doen op mijn manier en volgens mijn ritme. Ze is afkomstig uit Mechelen, studeerde psychologie en vervolgens bedrijfsmanagement en heeft zich snel gespecialiseerd in het bijstaan van wanhopige kaderleden. Ze heeft zich verenigd met drie collega s durf en geleidelijk aan hebben ze hun eigen kliënteel opgebouwd. Men spreekt met grote woorden over coaching of consultance, ik heb het liever over opdrachten qua hulp en steun. We werken vooral met Vlaamse KMO s en het verenigingsmilieu, om iedereen te helpen bij het beheersen van zijn stress en zijn crisisperioden. Haar grootste voldoening, gaat ze verder, bestond uit het aanwerven van twee collega s psychologen: Voor mij is het scheppen van werk zeer belangrijk, ik wou me nuttig voelen, een mens die leeft! Z

7 Uitdagingen om aan te nemen Nordin is geboren in Zijn vader komt uit Agadir in het zuiden van Marokko en zijn moeder uit Tanger. Na het middelbaar onderwijs liet ik me inschrijven voor geneeskunde. Ik heb het derde jaar evenwel stopgezet, vertelt hij. Ik heb achttien maanden in een schoonmaakbedrijf gewerkt en nadien, om aan mijn nood aan zelfstandigheid en mijn zin voor verantwoordelijkheid te voldoen, heb ik me voor eigen rekening gevestigd. Om over voldoende kennis te kunnen beschikken om te slagen, keerde Nordin terug naar de schoolbanken : een managementopleiding van twee jaar aan de universiteit. Dit diploma is zeer nuttig geweest voor mij, geeft hij toe. Het diploma is voor de ondernemer hetzelfde als de hamer voor de doe-het-zelver : die laatste kan de nagels er ook inslaan met een steen maar eerbied alles zal veel gemakkelijker en sneller gaan wanneer hij over het passende gereedschap beschikt. Rekenend op zijn managementkennis beslist Nordin om in 2000 het statuut van natuurlijke persoon in te ruilen voor dat van de vennootschap. Hij sticht eerst AVS, een industrieel schoonmaakbedrijf, nadien Vivaldis, gespecialiseerd in het verwijderen van graffiti, Sumo, een verhuisfirma en tenslotte SOS Encombrants. Hij wordt vandaag omringd door 25 personen. Zelfstandig zijn is in de eerste plaats een geestesgesteldheid, glimlacht hij. Er is creativiteit en intuïtie nodig, maar vooral een stevige eigendunk, want er moeten voortdurend nieuwe uitdagingen worden aangegaan. Dit zijn onmisbare karaktertrekken, die naar mijn mening door de opvoeding en het onderwijs moeten worden aangemoedigd.

8 Een beroep dat me boeit Vrouwenhoedjes, kapjes en allerhande modellen, vilthoeden en petten: Delphine bedekt de hoofden. Na mijn studie kunstgeschiedenis heb ik avondcursus hoedenmaakster gevolgd en ik heb me zeer snel, in 1996, voor eigen rekening gevestigd. Ik had het geluk geen dure investeringen nodig te hebben en heb geen geld moeten lenen, het risico bleef dus beperkt en wanneer het niet lukte, kon ik er van de ene dag op de andere mee ophouden. Delphine begon dus te haken en de naaimachine te hanteren, eerst in haar appartement en nadien in een kleine winkel in het historische centrum van Luik. Ieder stuk werd met de hand vervaardigd, het grootste gedeelte van mijn productie wordt verkocht in het buitenland. Delphine verdeelt haar tijd tussen de werkplaats, de winkel en de opvoeding van haar twee kinderen: ze is dus bijzonder actief. Ik kan mijn tijd evenwel soepel beheren geeft ze toe. Ze is er zich van bewust dat wanneer alles werkt zoals ze hoopt, het haar enorm veel voldoening zal schenken. De medaille heeft ook een keerzijde: wanneer er problemen rijzen, moet ik ze zelf oplossen. En indien ik, per ongeluk, op een bepaalde dag zou moeten verhuizen, kan ik enkel op mezelf rekenen. Delphine is voorzichtig en heeft zichzelf en haar gezin willen beschermen aan de hand van verschillende verzekeringen: gewaarborgd inkomen, kleine risico s en hospitalisatie, pensioenverzekering, enz. Er is doorzettingsvermogen nodig, maar ik heb dan ook een boeiend beroep. Hoed af voor Delphine. passie

9 Aarnould, originele versie Alles is begonnen, zweert hij, midden het Zwarte Woud in Duitsland. Ik was iets ouder dan 16 jaar, mijn ouders hadden een huis gehuurd op een totaal verlaten plek. Om in contact te komen met de jongeren uit het dorp heb ik enkele woorden Duits geleerd. Het verbaasde me dat de andere jongens me begrepen. Eens thuis heb ik de studie voortgezet, daarna heb ik mijn Frans verbeterd en tenslotte heb ik Spaans geleerd. Niemand in de familie keek er dan ook van op dat Aarnould enkele jaren later de studies van tolk aanvatte. In tegenstelling tot het merendeel van zijn klasgenoten heeft Aarnould nooit gesolliciteerd voor een betrekking bij de Europese instellingen, een ministerie of welk kantoor ook. Ik wou niet elke dag om hetzelfde uur opstaan om de trein te nemen. Ik heb ervoor gekozen om thuis te werken. In het begin was het niet bijzonder eenvoudig en ik heb hard mijn best moeten doen. Vandaag zie ik me echter als iemand die bevoordeeld is. Ik stap uit bed op een redelijk uur, ik werk in mijn kantoor en daarna ga ik eten in de stad, meestal met vrienden en ik keer terug naar mijn bibliotheek tot het einde van de namiddag. Een leven zonder problemen? Bijna, glimlacht Aarnould. Sommige dagen geraak ik ontmoedigd door de hoop facturen en allerlei papieren, maar ik besef dat dit de prijs is om over meer vrijheid te beschikken. uitdaging

10 Bandwerk... bandwerk Geert is 28 en bezeten door fietsen en mechaniek. Hij heeft er trouwens zijn beroep van gemaakt: Dit is mijn manier om bandwerk te verrichten, grapt hij. Ik heb op school mechaniek gevolgd en daarna heb ik ondernemen natuurlijk een job gevonden in een garage tegen Mechelen. Een vijftal jaar geleden heeft de garagist die hem tewerkstelde een zware val gemaakt in de werkplaats, hij verbleef twee maanden in het ziekenhuis en hield het voor bekeken. De onderneming sloot haar deuren en ik wou de moed niet verliezen. Integendeel, ik dacht dat ik misschien mijn kans moest grijpen, gaat Geert verder. En in plaats van een andere werkgever te zoeken, heb ik beslist om mijn eigen baas te worden. Ik heb sindsdien zelfs twee arbeiders aangeworven. Om het nuttige aan het aangename te paren heeft hij zijn eigen fietsenwinkel geopend. Hij verkoopt, verhuurt en herstelt ze. Dit is meer dan een wending in een loopbaan, maar een nieuwe leven: Het heeft niets te maken met hetgeen ik kon, glimlacht hij. Vroeger, toen ik s avonds naar huis terugkeerde, liet ik de zorgen achter me. Vandaag moet ik alles doen: het werk op het terrein, het aantrekken van klanten, de boekhouding, de administratieve kant,... Het werk schrikt me niet af, ik verdien niet zoveel meer dan vroeger, maar ik heb de voldoening dat ik naast mijn eigen gezin ook het inkomen van twee andere gezinnen lever. Bovendien doe ik er alles aan om mijn kleine winkel te laten bloeien en om iets vroeger dan normaal te kunnen profiteren van de opbrengst van mijn inspanningen. Dit wensen we hem dan ook toe, een loopbaan op de wieltjes.

11 Zelfstandig zijn, is... Top - Het welslagen is een persoonlijk succes waarvan men de vruchten plukt Soepele werkuren Enkel verantwoordelijkheid verschuldigd aan de klanten Zelf patroon worden en mensen werk kunnen verschaffen Veel menselijk contact Uitdagingen aannemen Kiezen voor hetgeen men graag doet Flop Men is alleen verantwoordelijk voor mislukkingen Er dient eveneens aandacht te worden besteed aan de administratieve kant Momenten van stress zijn onvermijdelijk De sociale voordelen zijn soms minder gunstig dan voor loontrekkenden Onregelmatige fi nanciële inkomsten durf

12 Welke maatschappij voor morgen? U bent alleen of wil u zich associëren? U hebt kapitaal nodig of zullen kracht en moed volstaan? U bent bereid een maximum aan risico s te nemen of, integendeel, u bent een rationele mens? Aan bijna elke situatie beantwoordt er een type handelsmaatschappij. eerbied

13 Het is zover, ik begin ermee... Uw beslissing is gevallen? U weet dat u morgen of overmorgen toetreedt tot de groep van honderdduizenden zelfstandigen in ons land? Gefeliciteerd, want ondernemen was nooit zo eenvoudig als vandaag. Dankzij de Ondernemingsloketten levert het zich vestigen als natuurlijke persoon of het oprichten van een eigen onderneming niet langer problemen op: Grondig voorbereiden van het project (zakenplan). Openen van een rekening bij een financiële instelling. Indien het nodig is, bijvoorbeeld voor het oprichten van een BVBA of een naamloze vennootschap, dient men de notaris te contacteren om de vennootschap op te richten. Zich aanbieden bij een Ondernemingsloket. Ze zijn meestal open van 9 tot 17 u. en ons land telt er 250. Op D-dag gaat u erheen met uw identiteitskaart en uw diploma, u legt de toestand uit en in minder dan één uur tijd kent de bediende u een ondernemingsnummer toe. Onder dit uniek nummer wordt u geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Aansluiten bij een sociale verzekeringskas. Om u gerust te stellen, kunt u tevens aanvullende verzekeringen aangaan om bijvoorbeeld een hoger pensioen te genieten, om u geen zorgen te maken wanneer u zou passie worden gehospitaliseerd, enz.

14 NUTTIGE ADRESSEN Contactcentrum van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 0800/12033 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie KMO-beleid WTC 3 - Simon Bolivar laan Brussel 02/ Ondernemingsloketten* ACERTA, Sneeuwbeslaan Wilrijk - 03/ BIZ, Koningstraat Brussel - 02/ EUNOMIA, Oudenaardsesteenweg Gent 09/ FORMALIS, Lombardstraat Brussel - 02/ GO-START, Genèvestraat Brussel - 02/ H.D.P., Industriepark Gent (Drongen) 09/ HET LOKET VAN DE KAMERS VAN KOOPHANDEL, Louizalaan Brussel - 02/ PARTENA, Anspachlaan Brussel - 02/ K.M.O. DIRECT, Spastraat Brussel - 02/ U.C.M., Chaussée de Marche Namur (Wierde) - 081/ ondernemen Ministerie van Vlaamse Gemeenschap Economisch Ondersteuningsbeleid Markiesgebouw, Markiesstraat Brussel 02/

15 Vlaams Agentschap Ondernemen Kolonienstraat Brussel - 02/ Lange Lozanastraat Antwerpen - 03/ Kunstlaan Hasselt - 011/ Seminariestraat Gent - 09/ Toekomststraat Vilvoorde - 02/ Baron Ruzettelaan Brugge - 050/ Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)* Kanselarijstraat Brussel 02/ Het Brussels Agentschap voor de Onderneming Havenlaan 86 c, bus Brussel 02/ Participatiefonds de Lignestraat Brussel 02/ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)* Jan Jacobsplein Brussel 02/ durf * met een aantal regionale kantoren

16 pas ndernemenn passie eer itdagg

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer 20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer Goed werk heeft geen kleur Goed werk kent geen beperkingen Op goed werk staat geen leeftijd Vlaamse intergewestelijke 20 bedrijven getuigen over

Nadere informatie

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach Doelen stellen en bereiken Een gratis ebook van YourCoach Inhoudstabel Inleiding De vuile waarheid over doelen stellen: DOPA Moet je dan echt doelen hebben? Van abstract naar concreet: jouw doelen ontkleed

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Start vanuit je Hart Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Begin een groot, dwaas project. Het maakt niet uit wat anderen van

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

TRANSGENDERS OP HET WERK. tips en informatie voor werkgevers en werknemers

TRANSGENDERS OP HET WERK. tips en informatie voor werkgevers en werknemers TRANSGENDERS OP HET WERK tips en informatie voor werkgevers en werknemers TRANS GENDERS OP HET WERK vooraf De kans bestaat dat, terwijl u dit leest, ergens in Vlaanderen of Brussel een werknemer of een

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie