Energiesprong Montferland Woningstichting Bergh realiseert energieneutrale woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiesprong Montferland Woningstichting Bergh realiseert energieneutrale woningen"

Transcriptie

1 energiegids.nl Energiebesparing Bouw 9 Energiesprong Montferland Woningstichting Bergh realiseert energieneutrale woningen Tender- en projectmanager Michiel Brouwer (links) van Goldewijk en ing. Marcel van Bodegraven (rechts), adviseur en partner van Aardvast: Woningcorporaties hoeven in de toekomst niet zelf een uitgebreide vraagspecificatie of bestek op te stellen, maar kunnen inkopen wat de markt te bieden heeft. De corporatie kan een keuze maken bij verschillende aanbieders uit producten met een betere prijs-kwaliteit. In Montferland zijn medio en eind 2013 ruim zestig zeer energiezuinige en energieneutrale woningen opgeleverd in het project Energiesprong Montferland. Hierin zijn duurzame materialen en de nieuwste technieken op het gebied van energie toegepast. Opdrachtgever Woningstichting Bergh is mede hierdoor op 21 november 2013 uitgeroepen tot meest vernieuwende opdrachtgever van De woningstichting hanteert bij de vraag aan marktpartijen prestatie-eisen in plaats van een bestek. De marktpartijen kunnen vervolgens hun concepten in een plan aanbieden en zo ontstaat er ruimte voor vernieuwende producten en samenwerking. Door frank de groot Woningstichting Bergh is een ambitieuze corporatie met circa woningen in de gemeente Montferland. De corporatie heeft lange tijd op klassieke wijze woningen ontwikkeld op basis van bestekken. Daarbij ontstond gaandeweg de ambitie om duurzamer en slimmer te gaan werken. Op basis van het traditionele bestek werd bij (vervangende) nieuwbouw en renovatie weliswaar voor de goedkoopste aanbieder gekozen, maar de onderhoudskosten in de gebruiksfase bleven hoog. Ook nam de maatschappelijke druk toe om duurzame, comfortabele en betaalbare woningen te realiseren.

2 10 Energiebesparing Bouw energiegids.nl Midden-Zuid. Koopwoningen, epc=0,24. Tijd dus voor een vernieuwende aanpak: Bij duurzame bouwprojecten is goed inkopen in plaats van kapot-rekenen van belang om kwalitatief betere woningen voor minder geld te realiseren. We moeten leren om samen met de aanbieders te kijken naar de Total Cost of Ownership, zegt ing. Marcel van Bodegraven, adviseur en partner van Aardvast, dat ook Woningstichting Bergh adviseert. Zijn adviesbureau levert advies- en managementdiensten voor duurzame woningverbeteringen en energieneutrale nieuwbouwwoningen. In 2010 heeft de corporatie zich als doel gesteld om in 2014 alleen nog maar woningen met een energiezuinig label A, B, C of D, in bezit te hebben. Op dit moment heeft al ruim 98% van de woningen zo n energiezuinig label. Bovendien wil men vanaf 2014 alleen nog energieneutrale woningen bouwen. De huurders krijgen verder voorlichting over zuinig energiegebruik en de corporatie geeft meer inzicht in de totale woonlasten. Prestatie-eisen Woningstichting Bergh hanteert sinds 2009 bij de vraag aan marktpartijen prestatie-eisen in plaats van een bestek, vertelt Van Bodegraven. Dit gebeurt met UAV-gc Design & Build contracten. Voor het project EnergieSprong Montferland werken we zelfs met UAV-gc Design, Build & Maintain contracten. Dit betekent dat de aanbieder niet alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering, maar ook het ontwerp en het onderhoud gedurende een vastgestelde gebruiksperiode. Dit stimuleert aannemers om de onderhoudskosten te verlagen en met innovatieve oplossingen te komen. Dat kan zelfs een model zijn waarin de bewoner rechtstreeks contact heeft met de aanbieder over onderhoud en klachten. Dat zal dus nog wennen zijn voor woningcorporaties. Maar uiteindelijk leidt de nieuwe samenwerkingsvorm tot betaalbare ambitieuze projecten, optimalisering van de ontmoeting van vraag en aanbod en meer tevreden bewoners. Bovendien ligt de waarde en afzetbaarheid van energiezuinig of energieneutraal vastgoed in de toekomst hoger. Energiesprong Energiesprong (zie kadertekst) deed vóór 2012 een oproep voor echt ambitieuze projecten waarvoor eerst minimaal dertig woningen in een consortium van partijen met 60% energiereductie werden gerealiseerd, en aansluitend nogmaals minimaal dertig woningen met 80% energiereductie. Van Bodegraven: De woningcorporatie wilde graag deelnemen, maar we kwamen niet verder dan 53 woningen die voor vervangende nieuwbouw in aanmerking kwamen. Daarvan zijn er trouwens 44 als geprefabriceerde huizen in 1957 per trein uit Oostenrijk hierheen vervoerd! Gelukkig bleek er in het dorp Stokkum nog ruimte voor vier levensloopbestendige en energieneutrale huurwoningen en vier koopwoningen op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, oftewel Midden-Zuid. Huurwoningen, epc=0,24.

3 energiegids.nl Energiebesparing Bouw 11 Energiesprong Innovatieprogramma Energiesprong heeft tot doel om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving, én een andere kijkwijze. Het innovatieprogramma wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tot eind 2014 uitgevoerd door Platform31. Energiesprong stimuleert innovaties allereerst door concrete projecten te zoeken (middels een oproep), te selecteren en te ondersteunen. Het programma biedt procesmatige ondersteuning; het ministerie biedt in een aantal gevallen financiële ondersteuning op advies van Energiesprong. De selectie vindt plaats aan de hand van criteria als hoge energieambities, omvang, herhaalbaarheid en procesvernieuwing. Energiesprong heeft vrijwel alle projectoproepen gedaan vóór eind 2012: gebiedsontwikkelings-, woningbouw-, kantoren- en retailprojecten. Zo verbindt Energiesprong een groep van koplopende partijen rond deze projecten: corporaties, vastgoed- eigenaren, beleggers, VvE s, particuliere eigenaars, gemeenten, huurders, ontwikkelaars, ontwerpers, aannemers en adviseurs. Bij deze koplopers zit de nieuwe kennis en ervaring. Energiesprong faciliteert uitwisseling en groei van de kennis en brengt deze ook naar buiten. Het gaat om nieuwe inzichten, successen, maar ook leerpunten, fouten en mislukkingen: Energiesprong zorgt ervoor dat relevante informatie beschikbaar komt voor andere partijen in het land, via internet, media, tools, op papier of tijdens workshops en andere bijeenkomsten. Daarnaast zet Energiesprong ook in op ontwikkeling van tools die partijen kunnen gebruiken om hun energieambities waar te maken. Daarbij spant Energiesprong zich in om met overleg, advies of afspraken organisatorische belemmeringen in de markt weg te nemen. CPO. Uiteindelijk is het project van 61 zeer energiezuinige en energieneutrale koop- en huurwoningen door Energiesprong geselecteerd. De selectie betekent niet alleen dat Energiesprong zorgt voor kennisdeling en procesondersteuning, maar ook dat het Ministerie van BZK subsidie verstrekt. Van Bodegraven: Energieneutraal of zeer energiezuinig bouwen met daarnaast een GPR-gebouw score van 8,5 werkt kostenverhogend. Enkele jaren geleden waren de meerkosten nog tot euro, nu nog tot euro door een prestatiegerichte aanbesteding. Maar je zult compleet lean moeten werken en producten moeten door ontwikkelen om zonder meerkosten energieneutraal en duurzaam te bouwen. Gelukkig kregen we voor dit project Energiesprong Montferland via Energiesprong ,- subsidie van het ministerie van BZK, ,- subsidie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, ,- subsidie van de Provincie Gelderland en tot slot nog ,- subsidie van de gemeente Montferland, die dus ook een groot belang hecht aan energiezuinig en duurzaam bouwen. Ketensamenwerking Optimale samenwerking in de keten blijkt voor het behalen van de doelstellingen een vereiste. Vanaf het begin is hier een speciale focus op geweest. Het gaat dan niet alleen om keten- Noord. Huur en koopwoningen, epc=0. ClickBrick van Daas Baksteen. De uitvoerende organisatie Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV.

4 12 Energiebesparing Bouw energiegids.nl Partners in Energiesprong Montferland In het consortium zijn vertegenwoordigd; vragende partijen, aanbiedende partijen, partijen op bestuurlijk niveau en ook het hoger onderwijs. De partijen zijn: Consortiumpartners vraagzijde: Woningstichting Bergh, gemeente Montferland, Aardvast, W/E adviseurs en Berentsen Communicatie. Consortiumpartners aanbodzijde: Goldewijk met ontwerpbureau ARX, Dusseldorp, Green M2, Staringadvies, Daas Baksteen (Click- Brick), Ordelman Dijkman (installaties), Kremer (Elektra, PV) en Hendriksen Prefab en Henku Kozijnen. Consortiumpartners kennisdeling: Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hoge school Arnhem Nijmegen (HAN), Provincie Gelderland en Rabobank Graafschap Zuid. Voor meer informatie kijk op samenwerking aan de aanbodzijde, maar ook vraagzijde. Zo werkt de Woningstichting Bergh bij de uitvraag samen met gemeente Montferland, Aardvast, W/E adviseurs en Berentsen Communicatie. Ook is in de definitiefase de samenwerking gezocht tussen de vragende partijen en de bewoners. Dit resulteerde in een prestatiegerichte uitvraag aan drie consortia uit de markt. Van Bodegraven: Wij geven met deze nieuwe manier van uitvragen de markt de ruimte een product aan te bieden en integraal het ontwerp door te ontwikkelen. Met een design & construct aanbesteding zijn de marktpartijen uitgedaagd om, met een vooraf gegeven budget, een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk woningproduct, respectievelijk plan aan te bieden. Daarbij is gelet op de kwaliteitscriteria: beeld-, woon-, energie, duurzaamheid-, onderhouds- en proceskwaliteit. Vervolgens is op een transparante wijze een selectie gemaakt. Ook konden bewoners hun mening geven over de drie aanbiedingen tijdens de selectiefase. Van Bodegraven: Sturing en planontwikkeling gaan in de toekomst niet meer via een uitgebreide vraagspecificatie maar een beknopte prestatievraag. Bouwende en ontwikkelende partijen gaan toe naar een eigen aanbod van woningen met een uitgewerkte productspecificatie. Koplopers zijn nu al bezig met conceptontwikkeling, een aanbod van woningconcepten waar maatwerk op mogelijk is. Een goed doordacht basismodel waarbij de klant tal van uitvoeringsvarianten kan krijgen. De klant, een corporatie bijvoorbeeld, hoeft niet zelf een uitgebreide vraagspecificatie of bestek op te stellen, maar kan kijken wat de markt te bieden heeft. De corporatie kan een keuze maken bij verschillende aanbieders uit woningconcepten met een betere prijs-kwaliteit. Consortium Uiteindelijk viel de keuze op het concept van het consortium van bouwbedrijf Goldewijk uit Doetinchem. Consortiumpartners van Goldewijk waren ontwerpbureau ARX, Dusseldorp, Green M2, Staringadvies, Daas Baksteen (ClickBrick), Ordelman Dijkman (installaties), Kremer (Elektra, PV) en Hendriksen Prefab en Henku Kozijnen. Tender- en projectmanager Michiel Brouwer van Goldewijk: Het traditionele bouwproces is gefragmenteerd, er heerst een vechtcultuur en de prijs/kwaliteit verhouding in de Total Cost of Ownership is laag. Bovendien wordt er vaak gekozen voor het stapelen van techniek om te innoveren. Maar een woning volproppen met installaties biedt geen oplossing. De onderhouds- en vervangingskosten nemen dan enorm toe tijdens de gebruiksfase en het risico op falen van installaties door technische storingen, onoordeelkundig gebruik of gebrekkig onderhoud nemen toe. Uiteindelijk heb je dan niet alleen hoge onderhoudskosten, maar ook een slecht binnenklimaat. Wij gaan daarom met alle ketenpartners vroegtijdig om tafel zitten om tot een optimaal concept te komen. Bovendien testen we bij oplevering de ventilatiedebieten en luchtdichtheid van de woningen. Door het consortium zijn rijtjeswoningen en twee-ondereen-kapwoningen ontwikkeld met een epc van 0 of 0,24. De Rc-waarden zijn bij beide epc s (0 en 0,24) 6 m 2 K/W. De woningen zijn voorzien van drievoudige beglazing en in beide gevallen worden ze verwarmd en gekoeld via lagetemperatuur-verwarming. De huizen hebben onder meer een douche-wtw, PV-panelen en een systeem met natuurlijke toevoer en vraaggestuurde mechanische afvoer. Ook is gewerkt volgens Cradle-to-cradle, Greenlabel en 100 procent FSC. De score volgens GPR-gebouw is met 8,5 al hoog, maar op het deelgebied energie wordt zelfs 9,8 gehaald. Brouwer geeft aan dat het consortium ook stuurt op gebruikersgedrag: Je kunt wel energieneutraal bouwen, maar de uiteindelijke energiekosten worden voor een groot deel bepaald door gebruikersgedrag. Daarom betrekken we eigenaren en huurders actief bij het traject. Het doel is mensen bewust te maken van eigen positieve invloed op de daling van het huishoudelijk energiegebruik. Dat doen we onder meer door de uitgifte van kortingsbonnen waarmee bewoners nieuwe, energiezuinige apparatuur (A++ label) kunnen aanschaffen. Ook verstrekken we standby-killers, aanwezigheidsdetectie voor verlichting in berging en technische ruimte, hotfillaan-

5 energiegids.nl Energiebesparing Bouw 13 Woningstichting Bergh meest vernieuwende opdrachtgever Woningstichting Bergh is op 21 november 2013 gekozen tot de meest vernieuwende vrager van Publiek en professionals op de woningmarkt konden stemmen op zes woningcorporaties in de strijd om de meest vernieuwende opdrachtgever en kozen voor de corporatie uit de Achterhoek. De prijs is in het leven geroepen door Energiesprong Platform31 en het Netwerk Conceptueel bouwen, met als doel de innovatie in product en proces in de sector te stimuleren voor een betaalbare energiesprong. Eerst vond er een voorselectie per regio plaats. Woningstichting Bergh is een corporatie die graag de markt uitdaagt om duurzame woningen betaalbaar aan te bieden. Daarom is de corporatie door een aantal marktpartijen voorgedragen en genomineerd voor de Meest Vernieuwende Vrager QuaWonen, Stadlander, HEEMwonen, De Alliantie en Stichting Betuwe Woningbeheer waren de concurrenten. De finale en de bekendmaking van de Meest Vernieuwende Vrager 2013 was op 21 november tijdens de nationale Manifestatie De Voorsprong in Arnhem. sluiting voor de wasmachine, en stimuleren we bewoners om het gebruik van de wasdroger te vermijden. De resterende huishoudelijke energievraag wordt grotendeels gecompenseerd met duurzame energie in de vorm van PV-panelen. Maar duidelijk moet wel zijn dat een energieneutrale woning niet betekent dat de energiekosten nul zijn. Leren samenwerken De ambities voor dit project waren scherp, erkent Van Bodegraven. Met de eerste woningen die zijn opgeleverd lijken de ambities te worden waargemaakt. Een definitieve bevestiging daarvan kan worden gegeven wanneer meet- en onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Dan kan worden vastgesteld of het comfort, binnenklimaat en energiezuinigheid op orde zijn. Daarom gaan we alle 61 woningen met bewoners gedurende drie jaar monitoren. Bovendien verwachten we dat de onderhoudskosten per woning dalen van 1.000,- naar 400,- per jaar! Vooralsnog zijn alle betrokken trots op hun project zo blijkt uit de evaluatie van dit voorjaar. De gekozen vorm van samenwerking (ketensamenwerking of Design & Build ) bleek in deze evaluatie voor alle partners nieuw, leerzaam en tijdsintensief. Nieuw voor Woningstichting Bergh was bijvoorbeeld het loslaten van bemoeienis met oplossingen. Dat bleek een lastige opgave. De aanbodkant, vooral de installatiebedrijven, moesten wennen aan een nieuwe rol in het ontwerpproces. Een rol die andere competenties vraagt. Actief meedenken, actuele kennis inbrengen, niet alleen maar reageren op wat gevraagd wordt. Duidelijk werd dat juist de partners aan de aanbodkant zich op dit punt de afgelopen tijd ontwikkeld hebben. Zij geven aan dat zij met en binnen de eigen organisatie stappen hebben gezet om in te kunnen spelen op de nieuwe marktvraag. Kernvraag waar in de evaluatie uitgebreid over is gesproken: werken we in dit project nu al in de samenwerkingsvorm van de toekomst? Van Bodegraven besluit: We gaan onvermijdelijk naar een markt van conceptaanbieders. Alleen dan kunnen we komen tot duurzame bouw en renovatie, naar wonen zonder kosten van een energierekening. Partijen die daar niet op in gaan spelen gaan de boot missen. Dat geldt zowel voor corporaties als voor de bouw- en installatiebranche. Feiten en cijfers Aantal woningen Huur Koop Zeddam, Delweg 8 (3 LLB, 5 egw), epc 0,24 3 egw, epc 0,24 14 (4 LLB, 11 egw), epc 4 egw, epc 0,24 Midden-Zuid 0,24 18 (4 LLB, 14 egw), epc 0 6 egw, epc 0 Noord Stokkum, Heuvelstraat 4 (4 LLB), epc 0 4 egw, epc 0 Totaal: 61 woningen LLB = levensloopbestendig, egw = eengezinswoning De stichtingskosten van de huurwoningen variëren tussen de ,- en ,-, inclusief BTW. In de stichtingskosten is ,- tot ,- gereserveerd voor de energieambitie 60 tot 80 procent energiebesparing.

We bewegen ons van beheer steeds meer in de volle breedte van ontwikkeling, realisatie en exploitatie, Wim van den Bergh (Stadlander).

We bewegen ons van beheer steeds meer in de volle breedte van ontwikkeling, realisatie en exploitatie, Wim van den Bergh (Stadlander). INTERVIEW VERNIEUWENDE OPDRACHTGEVERS We bewegen ons van beheer steeds meer in de volle breedte van ontwikkeling, realisatie en exploitatie, Wim van den Bergh (Stadlander). Zes vernieuwende opdrachtgevers

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013 Vormgeven aan Vernieuwend schap september 203 Waarom vernieuwing? Wat bereiken met vernieuwend opdrachtgeverschap? Afwenden onnodige kosten, naar lagere prijs Vermijden tegenvallende kwaliteit, meer kwaliteit

Nadere informatie

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal Informatiebijeenkomsten Over Energiesprong Praktijkexperimenten voor vernieuwing volkshuisvesting van onderaf Programma s 1. Huren en Kopen 2. Verdichten en Verdunnen

Nadere informatie

Kennispaper Het Nieuwe Opdrachtgeven de bouwsteen voor toekomstbestendigheid

Kennispaper Het Nieuwe Opdrachtgeven de bouwsteen voor toekomstbestendigheid Kennispaper Het Nieuwe Opdrachtgeven de bouwsteen voor toekomstbestendigheid Inleiding Voor corporaties, gemeenten, scholen, zorginstellingen en andere opdrachtgevers is het realiseren van de beste prijs-kwaliteitverhouding

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Leidraad Prijs De Voorsprong Een prijs voor innovatieve, energieambitieuze concepten vanuit duurzame samenwerking in bouw en vastgoed

Leidraad Prijs De Voorsprong Een prijs voor innovatieve, energieambitieuze concepten vanuit duurzame samenwerking in bouw en vastgoed Leidraad Prijs De Voorsprong Een prijs voor innovatieve, energieambitieuze concepten vanuit duurzame samenwerking in bouw en vastgoed Het stimuleren van een rijk aanbod van innovatieve, energieambitieuze

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies

Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies, augustus 2011 2 Inleiding deed begin juni een nieuwe oproep voor projecten: de Trajectaanpak woningbouw. Ambitieuze projecten, want het gaat om woningen

Nadere informatie

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat wonen zonder energierekening regeltechniek Slimme installatieconcepten voor nieuwbouw en renovatie Vandaag nog beginnen

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Hoe kan het leuker, slimmer en beter

Hoe kan het leuker, slimmer en beter Hoe kan het leuker, slimmer en beter Leuker: als er ambitie is, als je doelen stelt en vertrouwen is Slimmer: als je gebruik maakt van elkaars expertise en samenwerkt Beter: als je monitort en evalueert

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

Rapport energiecijfers kantoren

Rapport energiecijfers kantoren Rapport energiecijfers kantoren Dit rapport is aangemaakt op 08/31/10 om 11:31. De website Energiecijfers van NL Energie en Klimaat levert u actuele gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energiegebruik

Nadere informatie

Nut en noodzaak conceptueel bouwen

Nut en noodzaak conceptueel bouwen Nut en noodzaak conceptueel bouwen Presentatie Jaarcongres NCB 2014 13 februari 2014 Stephan Dijkhuizen Inhoud Wat is conceptueel bouwen? Nut en noodzaak? Wat vraagt dat van u, als vrager of aanbieder?

Nadere informatie

Leidraad Prijs De Voorsprong voor opdrachtgevers. Een prijs voor de meest innovatieve opdrachtgever in bouw en vastgoed

Leidraad Prijs De Voorsprong voor opdrachtgevers. Een prijs voor de meest innovatieve opdrachtgever in bouw en vastgoed Leidraad Prijs De Voorsprong voor opdrachtgevers. Een prijs voor de meest innovatieve opdrachtgever in bouw en vastgoed Het stimuleren van een innovatief, energieambitieus opdrachtgeverschap voor nieuwbouw

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 -

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - KENNISBANK 2012 VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - Yuri van Bergen en Martin Liebregts, 2 juli 2012 De huidige aanpak van rijtjeswoningen Bij

Nadere informatie

Topprestaties in energiezuinige bouw

Topprestaties in energiezuinige bouw Topprestaties in energiezuinige bouw Henk Zwartbol Zwartbol Planontwikkeling & Advies Projectmanager herstructurering Stekkenberg West in Groesbeek Het project Sloop/nieuwbouw van 240 sociale huurwoningen

Nadere informatie

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst De NESK scholen duurzaam opgeleverd Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst Tabel actoren Projectfase Organisatie Programma van Eisen (PvE) Ontwerp Bestek/Inkoop Realisatie Gebruik Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling aanbieder (geen aannemer) woonwaarde ontwikkeling directeur Bouwbedrijf EBU Verduurzamen bestaande (huur)woningen: COMPLEX DUUR OVERLAST WAT LEVERT HET OP? Integraal Slim & Snel Ketenintegratie Trias Energetica

Nadere informatie

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept.

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. duurzame woningbouw 2013 Toolkit Selectietool Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. 22 november 2013 In opdracht van: - Platform31 (Energiesprong) - GEN (Gebieden Energie

Nadere informatie

Energiesprong Woningbouw Montferland. Subsidieaanvraag Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw realisatie vervangende nieuwbouw

Energiesprong Woningbouw Montferland. Subsidieaanvraag Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw realisatie vervangende nieuwbouw Energiesprong Woningbouw Montferland Subsidieaanvraag Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw realisatie vervangende nieuwbouw Montferland, 20 oktober 2011 Energiesprong Woningbouw Montferland Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Conclusies nav onderzoek in Opdracht van agentschap NL Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dit rapport is bestemd voor de organisatie

Nadere informatie

Gemeente Arnhem Duurzame woningen. 14 mei 2012

Gemeente Arnhem Duurzame woningen. 14 mei 2012 Gemeente Arnhem Duurzame woningen 14 mei 2012 Beleidsplan Duurzaamheid Input van klanten Input van gemeenten Input van medewerkers Visie en missie Vivare ER-doelen meer Duurzaamheid beter beheersen Woonlasten

Nadere informatie

De Woonmensen is een woonzorgorganisatie

De Woonmensen is een woonzorgorganisatie Bert Stroop Hans Veldman De Woonmensen De Woonmensen De Woonmensen is een woonzorgorganisatie 1 Onze organisatie ruim 250 medewerkers, 200 vrijwilligers producten en diensten voor wonen, zorg & welzijn

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Woningcorporatie ZVH KAW architecten

Woningcorporatie ZVH KAW architecten Duurzame woningverbetering E-flats Over regisserend opdrachtgever- en opdrachtnemerschap: Stevig aanpakken, dan pas loslaten Woningcorporatie ZVH KAW architecten Presentatie 1. Opdrachtgeverschap (Corporatie)

Nadere informatie

Hoe werkt conceptueel bouwen? Verschillende standaarden

Hoe werkt conceptueel bouwen? Verschillende standaarden Conceptueel Bouwen 40 Tekens van Transitie Hoe werkt conceptueel bouwen? Bij conceptueel bouwen ontwikkelen architecten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en toeleveranciers samen een standaardconcept

Nadere informatie

Werkplan 2014. Platform Conceptueel Renoveren Gelderland. De vraag: Het aanbod: Doelstelling: Nulmeting: Pilot projecten:

Werkplan 2014. Platform Conceptueel Renoveren Gelderland. De vraag: Het aanbod: Doelstelling: Nulmeting: Pilot projecten: Werkplan 2014 De vraag: Aanpak bestaande woningvoorraad middels slimme innovatieve concepten Afstemmen vraag aanbod Slimmer, sneller, goedkoper, anders Vanuit nulmeting naar kennisdeling / prototypes /

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Bouwlokalen: Energieplus Bouwen en Renoveren. Haico van Nunen

Bouwlokalen: Energieplus Bouwen en Renoveren. Haico van Nunen : Energieplus Bouwen en Renoveren Haico van Nunen 2013 BOUWHULPGROEP: advies en architectuur Architectuur en stedenbouw: de bestaande stad Advisering: wijk- en locatieontwikkeling Innovatie: energie, milieu

Nadere informatie

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Betrokkenheid o.a.; Projectmanager Energiesprong SWF Projectmanager Blok voor blok Utrecht Label B of meer? Opgave - Focus Financieel

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN

RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN Geert Vijverberg Hans van der Krogt Bouwkundeseminar Innovatie, Onderhoud & Herstel 2013 ONDERWERPEN EN DOEL 1. Intro RGS, KiB, consortium RGS/KiB en wapenfeiten

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen

Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen Inhoud presentatie Wie is/ wat doet Trebbe? Wat is de Trebbe

Nadere informatie

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Wie zijn wij? Onafhankelijke aanjagers van de bouwsector in opdracht van Min. BZK Programma Energiesprong (sinds 2010) onder Platform31 (semi-overheid)

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

GEN Methodiek kansrijk aanbod. Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling op gebouwniveau

GEN Methodiek kansrijk aanbod. Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling op gebouwniveau GEN Methodiek kansrijk aanbod Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling op gebouwniveau Methodiek kansrijk aanbod (Mka) Centrale begrippen Energieneutraal en laagste woonlasten Grootschalig werken

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015

Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015 Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015 Gebouw Bakenmonde in Nieuwegein werd op 12 maart 2015 voor één dag getransformeerd tot vergaderlocatie, restauratie én het meest belangrijke: een plek voor inspiratie.

Nadere informatie

Bouwbuffet 2012. Duurzaamheid: ook een kans voor MKB bouwers?

Bouwbuffet 2012. Duurzaamheid: ook een kans voor MKB bouwers? Bouwbuffet 2012 Duurzaamheid: ook een kans voor MKB bouwers? Introductie 1. Bent u bezig met duurzaamheid? 2. Wat verwacht u van deze workshop / Wat zou u willen horen? Kader Duurzaam bouwen 1 op de 6

Nadere informatie

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen Energiesprong @greenspirator bouwlokalen Somewhere in the North of Paris...extreme urban fuel poverty OPWARMING VERGRIJZING 13 miljard ENERGIEVERBRUIK WONINGBOUW Bron: PHI Bij 2000 m3 gasverbruik en

Nadere informatie

Service-instituut voor duurzame ontwikkeling van bouwen, wonen en werken

Service-instituut voor duurzame ontwikkeling van bouwen, wonen en werken Service-instituut VIBA-Expo Postbus 772 5201 AT s-hertogenbosch Bezoekadres De Gruyter Fabriek Veemarktkade 8, C4 via ingang gebouw B 5222 AE s-hertogenbosch +31 (73) 621 69 43 info@vibaexpo.nl www.vibaexpo.nl

Nadere informatie

Activiteiten ICDuBo. Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden.

Activiteiten ICDuBo. Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden. Van duurzaam denken naar duurzaam doen Activiteiten ICDuBo Kenniscentrum Inspiratie: Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden.

Nadere informatie

Project 50 energieneutrale woningen in Twente

Project 50 energieneutrale woningen in Twente Project 50 energieneutrale woningen in Twente Convenant vereniging WoON Twente De woningcorporaties in Twente hebben bijna 10 jaar geleden de vereniging WoON (Wonen Oost Nederland) opgericht. Eén van de

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie?

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter is hot. Er wordt veel over gepraat. De Stroomversnelling is aan een tweede ronde prototypes toe voor renovatie van grondgebonden

Nadere informatie

Energie neutrale Gebiedsontwikkeling

Energie neutrale Gebiedsontwikkeling Energie neutrale Gebiedsontwikkeling Dag van de Projectontwikkeling Pieter Hameetman, directeur 23 mei 2013 Koninklijke BAM Groep nv Energie neutrale gebiedsontwikkeling Energienota = 0 Betekend communiceren

Nadere informatie

Inhoud. Achtergrond Begrippen en definities Facts and figures. Uitdagingen richting energieneutraal

Inhoud. Achtergrond Begrippen en definities Facts and figures. Uitdagingen richting energieneutraal Inhoud Achtergrond Begrippen en definities Facts and figures Woningen nieuw en renovatie utiliteit: scholen en kantoren als voorbeeld Uitdagingen richting energieneutraal RVO en energieneutrale gebouwen

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Nieuwe invulling opdrachtgeversrol reduceert stichtingskosten en lifecycle costs en leidt tot het verdwijnen van de onrendabele top 1 Traditionele

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in Gilze en Rijen? ons

Nadere informatie

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door December 2012 De WoonTafel Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling Nul-op-de-Meter Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars Dr. Ivo J. Opstelten Lector Nieuwe Energie in de Stad Expert PIAF Wonen Hogeschool Utrecht Stroomversnelling Wat betekend COP21/Parijs voor Energieambities

Nadere informatie

Projectopdracht en Plan van aanpak Energiezuinig bouwen in Pesse

Projectopdracht en Plan van aanpak Energiezuinig bouwen in Pesse Projectopdracht en Plan van aanpak Energiezuinig bouwen in Pesse Datum: 13 januari 2012 Strategie, Beleid en Projecten Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-291325 E-mailinfo@hoogeveen.nl

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen!

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Jaarprogramma 2011 Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Meer dan wordt u aangeboden door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

I Provincie. Bouwend Nederland de vereniging van bouw- en infrabedrijven SAMENWERKINGSAGENDA BOUWEND NEDERLAND RRN EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND

I Provincie. Bouwend Nederland de vereniging van bouw- en infrabedrijven SAMENWERKINGSAGENDA BOUWEND NEDERLAND RRN EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND I gif Noord Holland Bouwend Nederland SAMENWERKINGSAGENDA BOUWEND NEDERLAND RRN EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND OVERWEGINGEN: De Noord-Holland heeft belang bij een duurzame ontwikkeling van steden, dorpen,

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Energie- en prestatiemonitoring

Energie- en prestatiemonitoring Energie- en prestatiemonitoring Onderdeel van integraal gebouwbeheer 9 november 2011 Machiel Karels Agenda 1. Wat willen we? 2. Wat gebeurt er om ons heen? 3. Wat er mogelijk is? 4. Wat we zouden moeten

Nadere informatie

Collectief bouwen Vennedaal Grave

Collectief bouwen Vennedaal Grave Collectief bouwen Vennedaal Grave Agenda Introductie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Voordelen CPO Mogelijke subsidie Voordelen nieuwbouw t.o.v. bestaande woning Nul-op-de-meter Locatie Vennedaal

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

nzeb markt Nederland

nzeb markt Nederland Ad Straub, TU Delft nzeb markt Nederland Initiatieven overheid: Subsidieprogramma Blok voor Blok Innovatieprogramma Energiesprong: Gemeenten: Lokaal Alle Lichten op Groen Pioniers: Huis Vol Energie Het

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Collectief bouwen Angeren

Collectief bouwen Angeren Collectief bouwen Angeren Agenda Introductie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Voordelen CPO Subsidie Starterslening Voordelen nieuwbouw t.o.v. bestaande woning Nul-op-de-meter Locatie Het kermisterrein

Nadere informatie

Innovatie agenda in de versnelling!

Innovatie agenda in de versnelling! Innovatie agenda in de versnelling! Arthur Lippus Arthur Lippus Pioneering, 24 april 2012 Gewaagd doel ondernemingsplan Mensen wonen in 2020 het liefst bij Portaal! 2 1 e verkenning zomer 2011 Portaal

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Sportpark Kilder Meer betrokkenheid Meer keuze Meer kwaliteit MeerWaarde Het consortium Het consortium van Campen heeft reeds meerdere energetisch hoogwaardige

Nadere informatie

Opvallend is dat het consortium. E + woningconcept gaat verder dan energieneutraal

Opvallend is dat het consortium. E + woningconcept gaat verder dan energieneutraal E + woningconcept gaat verder dan energieneutraal De E + energiepositief woning heeft geen vast ontwerp. Dat is de keuze van de klant. Enthousiaste reacties uit de markt en een brede visie op duurzaam

Nadere informatie

Hartelijk dank voor deze ontvangst

Hartelijk dank voor deze ontvangst Hartelijk dank voor deze ontvangst Wie zijn wij? Andre van der Kraan Rob Withaar Patrick Bakker Doel van deze presentatie Brainstorm kennisdelen Waarom De Verduurzamers? De opgave waarvoor wij staan Hoe

Nadere informatie

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK Stichting Droomwonen Breda Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-2051010 info@droomwonenbreda.nl Rabobank NL02RABO 0161846653 Kamer van Koophandel Breda 55042449 BTW nummer 8515.42.591 ZEVEN PATIOWONINGEN

Nadere informatie

Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw Aardgasvrije nieuwbouw Het kan, nu alleen nog doen Peter-Paul Smoor/Wienand van Dijk 02-10-2017 Doel van vandaag Komen tot commitment voor een gezamenlijke aanpak om z.s.m. aardgasvrije nieuwbouw te realiseren

Nadere informatie

Energieneutraal business case en nieuwe rollen

Energieneutraal business case en nieuwe rollen Energieneutraal business case en nieuwe rollen Deal? Belastingen op energie 1,9 miljard 4,2 miljard FINANCIERING Belastingen op renovaties 2 miljard 60/80 miljard 10 miljard economische dynamiek Rekenen

Nadere informatie

Inschrijving De voorsprong. Industrieel en conceptueel bouwen. Bundeling van kennis en expertise:

Inschrijving De voorsprong. Industrieel en conceptueel bouwen. Bundeling van kennis en expertise: Inschrijving De voorsprong Industrieel en conceptueel bouwen Bundeling van kennis en expertise: Algemene kenmerken BlueCasco Dé oplossing voor energiebesparende, comfortabele woningen met lagere woonlasten

Nadere informatie

Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud

Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud BouwLokalen 1 oktober 2015 Klantgericht bouwen door gericht vakmanschap Thomas Chaulet Introductie Missie Smits Vastgoedzorg richt zich op het voorspelbaar

Nadere informatie

Het Nieuwe Renoveren WELKOM

Het Nieuwe Renoveren WELKOM Het Nieuwe Renoveren WELKOM oktober-november 2011 Verzorgd door Bert Bruns, Bridges2Beyond, bert.bruns@bridges2beyond.nl BouwLokalen? Een initiatief van en Informatieve bijeenkomsten Gaat in op vernieuwingen

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie & exploitatie

Nadere informatie

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis ZEN Platformbijeenkomst Bouw op onze kennis Even voorstellen Patrick Harting Projectmanager Werkzaam sinds: 2007 "De uitdaging van mijn werk is niet het stapelen van de stenen, maar het inzetten van ieders

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie