Energie Audit verslag 2014(3.A.1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Audit verslag 2014(3.A.1)"

Transcriptie

1 Energie Audit verslag 2014(3.A.1) 1

2 1 Introductie Aannemingsbedrijf J. Winder vof heeft voor het eerst een eigen CO2- footprint opgesteld over het referentiejaar Het onderhavige verslag heeft als doel de voortgang van onze emissiereductie en de CO2- emissies in het jaar 2014 vast te leggen en openbaar te maken. Een inventarisatie is uitgevoerd voor alle energiestromen binnen de bedrijfsvoering. Het Energie Audit Verslag is opgesteld conform de richtlijnen in NEN- EN Energie aspecten Binnen Aannemingsbedrijf J. Winder vof zijn er een aantal bronnen aan te wijzen die een CO2- uitstoot hebben ten aanzien van scope 1 & 2. Deze bronnen kunnen we indelen in de volgende groepen. 1. Uitstoot door werkzaamheden Diesel materieel Diesel bedrijfauto s Benzine klein materieel Propaangasverbruik Smeerolie 2. Uitstoot door vervoer Benzine auto s LPG auto s 3. Uitstoot door kantoorpand Gasverbruik Elektraverbruik In het kader van het opstellen van de CO2- footprint is het bovengenoemde energieverbruik over 2014 gekwantificeerd. De resultaten hiervan zijn vergeleken met de resultaten uit het referentiejaar Goedkeuring Versie/datum Opgesteld Vrijgegeven 1.0 definitief H. Mulder J.M.J. Winder 10 februari 2015 KAM Coordinator Vennoot d.d. d.d. par. par. 2

3 2. Organisatorische grens 2.1 Organisatie Ten opzicht van het referentiejaar 2013 is de organisatorische grens niet veranderd. Aannemingsbedrijf J. Winder vof is sinds 1983 actief in de grond-, weg- en waterbouw op verschillende vlakken. Aannemingsbedrijf J. Winder vof is gevestigd in Julianadorp. 2.2 Organisatorische grens Het reglement 1a stelt: de organisatorische grens dient zodanig gekozen te zijn dat er zich geen C- aanbieders onder de A- aanbieders bevinden. A- aanbieders zijn hierbij de aanbieders die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de inkoopomzet van het bedrijf. De C- aanbieders zijn bedrijven die een zeggenschapsrelatie met het bedrijf hebben. 1b A/C Analyse Aannemingsbedrijf J. Winder vof heeft geen samenwerkingsverbanden of andere betrekkingen met organisaties die een zeggenschapsrelatie hebben met het bedrijf. Derhalve bevinden er binnen de organisatie geen C- aanbieders onder de A- aanbieders. Het Green House Gas protocol (hierna GHG) geeft twee methoden voor het bepalen van de organisatorische grens zodat deze voldoet aan bovenstaande voorwaarde: de financial control approach en de operational control approach (vrij vertaald: gebaseerd op de omzet of op het operationele vlak van het bedrijf). 2 In dit geval zijn de grenzen bepaald op zowel de omzet als het operationele vlak van het bedrijf: Bedrijf Locatie FTE Aannemingsbedrijf J. Winder vof Schoolweg 72c, 1787 AW, Julianadorp 2014: gem. 5 KvK nr: Tabel 1 Organisatorische grens 2.3 Operationele grens Een goede CO 2 - footprint is niet alleen bepalen hoeveel een bedrijf uitstoot maar ook welke onderdelen binnen het bedrijf het meeste uitstoten. Zo kan men gemakkelijk inzicht verkrijgen in waar de emissies vandaan komen en hoe deze te verminderen. Het Handboek CO 2 - prestatieladder maakt hierbij (gebaseerd op het GHG- protocol) onderscheid in drie groepen emissies, scopes genoemd SCOPE 1 Scope 1 omvat alle directe emissies, emissies die direct door de eigen organisatie worden uitgestoten. Het gaat hier bijvoorbeeld om het gasverbruik van het pand en het brandstofverbruik voor het wagenpark en het materieel. Een aparte groep in scope 1 zijn airco s en koeling apparatuur. Zij stoten niet direct CO 2 uit maar lekken wel koelvloeistoffen direct in de lucht die tot de broeikasgassen gerekend worden SCOPE 2 Scope 2 omvat alle indirect emissies, emissies die al zijn uitgestoten voor een grondstof die door de organisatie wordt verbruikt. Voorbeelden hiervan zijn het elektriciteitsverbruik (op de centrale verbrand men fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken), brandstofverbruik van zakenreizen met een privéauto of met het vliegtuig SCOPE 3 Scope 3 omvat alle overige indirecte emissies. Hieronder vallen bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij de afvalverwerking, bij het printen op papier of bij de elektra van klanten. 3

4 3 Evaluatie CO2- footprint 3.1 CO2- footprint 2013 Onze CO2- footprint is in mei 2014 geauditeerd door Eerland Certification B.V. Op 1 mei 2014 was de audit voor fase 1 (documentatie) en op 9 mei 2014 was de audit voor fase2 (Initiële). Naar aanleiding van de audits is door Eerland Certification B.V. nog een aantal aanpassingen gevraagd. Deze zijn verwerkt, waarna het certificaat voor Niveau 3 van de CO2- prestatieladder is toegekend. Tijdens de audit is opgemerkt dat het gebruik van hydroliekolie is opgenomen als CO2 bron. Dit diende smeerolie tbv mengsmering te zijn. In het Energie Management Actieplan zijn geen performance indicatoren gedefinieerd. Deze zijn toegevoegd en positief beoordeeld. Er worden nog geen documenten conform artikel 6.8 van het handboek extern gepubliceerd. De CO2 portfolio is gepubliceerd op de website van Aannemingsbedrijf J. Winder vof. De benodigde documenten zijn gepubliceerd op de SKAO website. 3.2 CO2- footprint 2014 Om meer inzicht te verkrijgen in het verloop van onze CO2- emissie wordt halfjaarlijks de balans opgemaakt. Waarbij de resultaten worden meegenomen in de directiebesprekingen. De huidige status van 2014 is een verbruik van 88,39 ton CO2. Over de eerste helft van 2014 is in eerste instantie een verbruik van 41,76 ton CO2 vastgesteld. 3.3 Verschillen CO2- footprint Ten opzichte van het referentiejaar is de absolute CO2- uitstoot met 18,25% toegenomen. Verschillen in emissies per jaar zijn in eerste instantie te relateren aan het aantal en soort projecten. Daarnaast dragen de ontwikkelingen binnen het bedrijf (jaaromzet, personele bezetting en groei machinepark) bij aan een toename dan wel afname van de CO2 uitstoot. Ten opzichte van het referentiejaar is de netto omzet met 28,3% toegenomen. Zo werden in 2014 meer projecten uitgevoerd ten opzichte van het referentiejaar. Tevens is door de meerdere projecten meer aanspraak gemaakt op het machinepark. In 2014 is een gedeelte van de werkplaats verhuurd voor constructie werkzaamheden. Door het verhuur aan derden is het verbruik van elektra gestegen ten opzichte van het referentiejaar. In februari van 2014 zijn wij over gegaan tot de aanschaf van een andere vrachtwagen. Na onderzoek in de financiële mogelijkheden hebben wij ervoor gekozen tot de aanschaf van een zuinigere vrachtwagen. De vrachtwagen heeft de zuinigheid- en schoonheidsklasse: Euro 3 In het referentiejaar 2013 staat er in de lijst van personenwagens een Volvo S60. Deze auto is in het referentiejaar 2013 en 2014 opgeschort geweest. In 2014 is er een personenauto bij gekomen. De Nissan Qasqai, welke als brandstof benzine en LPG verbruikt. 3.4 CO2- gunningsvoordeel In 2014 heeft Aannemingsbedrijf J. Winder vof geen projecten uitgevoerd waar een gunningsvoordeel aan verbonden was. 4

5 4 CO2 Emissies Zoals reeds eerder vermeld is in 2014 de totale CO2- emissie vastgesteld op 88,39 ton CO Analyse Scope 1 Voor de analyse van scope 1 is de CO 2 uitstoot voor verschillende subgroepen bepaald: Brandstoffen wagenpark Van de aanwezige wagens in het wagenpark is het aantal getankte liters opgezocht. Er kon niet per voertuig type bepaald worden, omdat niet elk voertuig voorzien is van een tankpas. De tankpassen worden door diverse voertuigen gebruikt. De hoeveelheid diesel is vermenigvuldigd met een standaard getal, de conversiefactor 1c, waaraan een liter van desbetreffende brandstof gelijk staat. Hieruit is bepaald hoeveel ton CO 2 alle auto s hebben uitgestoten. Hiermee kwam de totale uitstoot van het wagenpark in 2014 op 5,88 ton. Een overzicht van alle auto s in het wagenpark is te vinden in Bijlage 1 Overzicht wagenpark. Brandstoffen machines en materieel Van het aanwezig materieel is ook de hoeveelheid CO 2 bepaald. Dit kon echter niet per voertuigtype aangezien daar geen specificaties van bekend zijn. Daarom is hiervoor de hoeveelheid diesel dan wel gasolie en benzine vermenigvuldigd met een standaard getal, de conversiefactor 1c, waaraan een liter van desbetreffende brandstof gelijk staat. De totale uitstoot van het materieel kwam in 2014 uit op 67,25 ton CO 2. Een overzicht van het materieel is te vinden in Bijlage 2 Overzicht materieel. Smeeroliën Voor het klein materieel gebruikt Aannemingsbedrijf J. Winder vof smeermiddelen. Het gebruik van smeeroliën kunnen achterhaald worden aan de hand van de inkoopfacturen. Hiervoor is het verbruik vermenigvuldigd met een standaard getal, de conversiefactor 1c. Hiermee komt de uitstoot voor smeeroliën op 10,86 Kg CO 2. Propaan Op projectlocaties maakt Aannemingsbedrijf J. Winder vof maakt incidenteel gebruik van propaan gas. De conversiefactor 1c voor propaan gas bedraagt 1530 g CO 2 /Ltr. Hiermee komt de uitstoot voor propaan gas op 39,78 Kg CO 2. Gasverbruik In 2014 is er 1582 m3 gas verbruikt door Aannemingsbedrijf J. Winder vof. De conversiefactor 1c voor aardgas bedraagt 1825 g CO 2 /m3. De uitstoot voor het gasverbruik bedraagt daarmee respectievelijk 2,89 ton CO 2. Airco en koelinstallaties Aannemingsbedrijf J. Winder vof maakt geen gebruik van koudemiddelen (refrigerants) De verdeling over de verschillende categorieën is weergegeven in Diagram 1. Hierbij zorgt het materieel voor 88% van de emissies in scope 1. Het wagenpark neemt 8% voor zijn rekening en het aardgas 4%. 5

6 4.2 Analyse Scope 2 Ook voor de analyse van de scope 2 emissies is de CO 2 - uitstoot in subgroepen gedeeld. Electra De verbruikte hoeveelheid elektriciteit is afgeleid uit de energierekening. Aannemingsbedrijf J. Winder vof koopt grijze stroom. Grijze stroom heeft een CO 2 footprint van 455 gram CO 2 /kwh 1c. De energierekening van 2014 bedroeg 6005 kwh wat neerkomt op 2732,28 Kg CO 2. Zakenreizen vliegtuig Volgens het GHG- protocol vallen deze emissies onder Scope 3. Voor de CO 2 prestatieladder valt deze emissie onder Scope 2. In 2014 is door Aannemingsbedrijf J. Winder vof medewerkers geen gebruik gemaakt van vliegverkeer. Vliegverkeer wordt niet in de berekeningen opgenomen, omdat dit in toekomstige jaren niet plaats zal vinden. Zakenreizen privé auto In 2014 zijn er ritten gemaakt met een privéauto voor zakelijke doeleinden. De hoeveelheid benzine is vermenigvuldigd met een standaard getal, de conversiefactor 1c, waaraan een liter van desbetreffende brandstof gelijk staat. Hieruit is bepaald hoeveel ton CO 2 de auto s hebben uitgestoten. Hiermee kwam de totale uitstoot van het wagenpark in 2013 op 9,59 ton CO 2. De totale uitstoot van indirecte CO 2 - emissies bedraagt in ,12 Kg (12,33 ton)., de verdeling over de verschillende categorieën is weergegeven in Diagram 2. Het wagenpark stoot veruit de meeste CO 2 uit van scope 2. 5 Reductie doelstellingen en maatregelen 5.1 Reductiedoelstelling Het doel van Aannemingsbedrijf J. Winder vof is het reduceren van de CO2- uitstoot binnen haar organisatie volgens maatregelen. Dit moet leiden tot een reductie van de CO2 binnen de gehele organisatie met 5% in 2016 ten opzichte van 2013, gerelateerd aan de omzet. Aannemingsbedrijf J. Winder vof verwacht ieder jaar een reductie te realiseren van ca. 1,7% 6

7 5.2 Reductiemaatregelen Voor het realiseren van de doelstellingen zijn diverse maatregelen mogelijk. Dit geld voor zowel de emissiebronnen die vallen onder scope 1 & 2. De grootste CO2 emissiebron binnen Aannemingsbedrijf J. Winder vof is het verbruik van diesel door machines en materieel. De nadere uitleg van de maatregelen kunt u terugvinden in ons 3.B.1 Energie Reductiebeleid. Wij hopen voor de toekomst dat wij nieuwe invalshoeken kunnen vinden om onze CO2- uitstoot te kunnen reduceren. Onze emissie- inventaris wordt jaarlijks geanalyseerd en kwantitatief geïnventariseerd. Jaarlijks worden de reductiedoelstellingen bepaald en de maatregelen die hierbij horen. Gerealiseerde maatregelen Continue wordt er gewezen en geïnstrueerd op het onnodig stationair laten draaien van auto s en machines De thermostaat is ingesteld op een continue temperatuur van 17 graden Toolbox instructie: Het nieuwe rijden Aan het einde van het referentiejaar 2013 zijn wij overgestapt naar een zuinigere wiellader. Binnen het machinepark zijn minder zuinige machines verkocht. (Nog) niet gerealiseerde maatregelen Vervangen armaturen Te realiseren maatregelen Toolbox instructie: Het nieuwe draaien Overstappen naar groene stroom 7

8 6 Bijlagen 6.1 Bijlage 1 Overzicht wagenpark Model Brandstof Kenteken Personenwagens Hyundai Santa Fe B 58- SN- KS Volvo s60 D 68- TV- PJ Nissan Qashqai B/LPG 75- ZF- VD Bedrijfswagens DAF 75 CF Portaalarm D BG- GP- 89 DAF 75 CF 4x4 met autolaadkraan D BN- PN- 05 Citroen Berlingo 1.9D D 23- VH- SX Ford Transit D 95- BG- FS Mitsubishi Canter D 13- BH- RX Tabel 2 Overzicht wagenpark 8

9 6.2 Bijlage 2 Overzicht Materieel Categorie Model Merk Grondverzet Mobiele kraan Doosan DX140W Doosan Grondverzet Mobiele kraan Doosan DX55W Doosan Grondverzet Rupskraan Sunward SWE28su Sunward Grondverzet Wiellader Palazzani PL185 Palazzani Grondverzet Wiellader Knikmops Knikmops Grondverzet Tractor Ford TW20 Ford Grondverzet Tractor Yanmar YM 1610 Yanmar Grondverdichters Wals Hamm HD10 Hamm Grondverdichters Trilplaat Rotary 90 Revo Grondverdichters Trilplaat 3500 Revo Grondverdichters Trilplaat 2500 Revo Grondverdichters Trilplaat 1800 Revo Grondverdichters Trilplaat Round 40 Revo Grondverdichters Wackerstamper TS- 58 Revo Groenvoorziening Kooimaaier Ransom Groenvoorziening AL- KO 675EX AL- KO Groenvoorziening Kettingzaag G500AVS Zenoah Groenvoorziening Kettingzaag MS171 Stihl Groenvoorziening Kettingzaag 015 Stihl Groenvoorziening Bosmaaier Kawasaki Groenvoorziening Heggenschaar Kawasaki Groenvoorziening Bladblazer Klein materieel Aggregaat MDG5500LE- 3 Novotronic Klein materieel Aggregaat Briggs & Stratton Klein materieel Spattle pomp Klein materieel Bandenzaag K750 Husquvarna Klein materieel Bandenzaag K760 Husquvarna Klein materieel Hogedruk reiniger Karcher Tabel 3 Overzicht materieel 9

ENERGIE AUDIT VERSLAG

ENERGIE AUDIT VERSLAG ENERGIE AUDIT VERSLAG Middelbeers : 30 augustus 2013 Opsteller : ing. A.P.M. Timmer Projectnaam : Energie audit verslag 2012 Rapportnummer : FL.2012/EAV/ati.01/030613 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 3

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2011 o de analyse van de emissie inventaris - Het energie

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. 18-4-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie